Criteria Stage- en afstudeeropdrachten Opleidingen Informatica en Business, IT & Management Academie voor ICT & Business Erco Argante

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Criteria Stage- en afstudeeropdrachten Opleidingen Informatica en Business, IT & Management Academie voor ICT & Business Erco Argante"

Transcriptie

1 Criteria Stage- en afstudeeropdrachten Opleidingen Informatica en Business, IT & Management Academie voor ICT & Business Erco Argante

2 Opleiding Informatica Academie voor ICT &Business Leerdoelen: realiseren van bedrijfsadministratieve software focus op alle fases van SW ontwikkeling: o bedrijfsprocessen, requirements, specificatie, architectuur, ontwerp, programmeren, testen, implementatie, beheer o bedrijfsprocessen, implementatie en beheer minder belicht

3 Twee momenten van beroepspraktijkvorming tijdens de opleiding Stage o 20 weken aan het begin van het 3e jaar o inspanningsverplichting Afstuderen o 20 weken tijdens 2e helft van het 4e jaar o in de praktijk kunnen toepassen en integreren van kennis en vaardigheden die op school geleerd zijn o resultaatverplichting

4 Doel van de stages is werkend leren Oriënteren op beroepsuitoefening Het nut zien van de geleerde stof Persoonlijke vaardigheden, volwassenheid (minder inhoudelijk nut) Snellere inzetbaarheid in het bedrijfsleven Inspelen op de behoefte van de doelgroep: practice based learning Situatie op dit moment: veel stage- en afstudeeropdrachten, relatief weinig studenten

5 Criteria - de opdracht (1) Kan in 20 weken worden uitgevoerd Levert een duidelijk afgerond geheel op Bij voorkeur één opdracht o meerdere losse opdrachten lastig voor verslaglegging o beheerwerk (helpdesk, bug solving) < 20% van tijd o geen manusje-van-alles Ondanks de criteria blijft opdrachtbeoordeling kwalitatief en subjectief Criteria worden bij de Stage simpelweg minder streng toegepast dan bij het Afstuderen

6 Criteria - de opdracht (2) Oefening in samenwerken Werken met ICT professionals In dezelfde ruimte werken als ICT professionals Student mag niet alleen komen te zitten, in een hoekje Oefening in zelfstandigheid Niet meerdere studenten op één opdracht Gelegenheid geven voor het oriënteren op toekomstige beroepsuitoefening Gelegenheid geven voor het maken van rapportages gedurende werktijd (niet voor deeltijd)

7 Criteria de opdracht (3) Karakter van opdracht: onderzoek of systeemontwikkeling Onderzoek (< 10% van de opdrachten): o met proof of concept Systeemontwikkeling: o meerdere fases software ontwikkeltraject

8 Criteria de opdracht (4): complexiteit Complexiteit op HBO niveau o complexiteit bedrijfsproces o complexiteit op te leveren product o verscheidenheid in gebruikte methodieken en technologieën o een simpele opdracht kan kwalitatief op hoog niveau worden uitgevoerd (en vice versa)

9 Om een beeld te geven wat bedoeld wordt met HBO niveau Beoordelingscriteria Afstuderen Cijfer omschrijving niveau afstudeerwerk (systeemontwikkelingsproject) 5 Het werk laat een beperkt deel van de opgedragen taak zien, slecht georganiseerd en met een duidelijke zwakte in het overdragen van ideeën. Het werk is oppervlakkig, breed beschreven en het toont een beperkt analytisch begrip van de betrokken onderwerpen. 6 Het werk dekt de basis voldoende en is passend georganiseerd en gepresenteerd. Het is te beschrijvend en onvoldoende analytisch. Er kan een verkeerd begrip zijn van bepaalde belangrijke ontwikkelingsconcepten en de materie en er zijn beperkingen om relevant materiaal te selecteren, zodat in het werk enkele omissies en irrelevante zaken aanwezig kunnen zijn. Er wordt blijk gegeven van een passende uitvoering van een systeemontwikkelingstraject, maar is te beperkt. 6.5 Deskundig en zorgvuldig georganiseerd werk dat een aanvaardbaar begripsniveau laat zien, maar waaraan een goede analyse en conclusie ontbreken op het niveau van een 7. Het toont enkele zwakke punten van de 6-beoordeling. 7 Het werk is ontstaan uit een solide uitvoering van een systeemontwikkelingstraject en toont een begrip van de materie en ontwikkelingsconcepten. Het laat goed gestructureerde redeneringen zien. De uitvoering kan enigszins routinematig zijn, maar het werk is nauwgezet, helder beschreven en omvat enig kritische analyses en enige mate van origineel inzicht. Er zijn geen ernstige omissies en irrelevante zaken aanwezig. 7.5 Het werk toont de kwaliteiten van een 7, maar bevat een grote mate van kritische analyse en origineel inzicht. Het kritische oordeel is evenwel minder ontwikkeld dan bij een 8 en er is minder inzicht en originaliteit. 8 Het werk toont een degelijk en bovengemiddeld begripsniveau van de ontwikkelingsconcepten, gebruikte methoden en materie, eigen aan het onderwerp en de toegekende taak. Er is een breed gebied aan ter zake doende bronnen bijeengebracht. Een kritisch oordeel met betrekking tot de selectie, ordening en analyse van de bronnen is duidelijk aanwezig. Het demonstreert enige bekwaamheid het materiaal weer te groeperen/samen te voegen en oplossingen te construeren, die blijk geven van inzicht en enige originaliteit. 8.5 Werk met de kwaliteiten van een 8, maar dat een groter inzicht en meer originaliteit laat zien. 9 Werk van een uitstekende kwaliteit gebaseerd op een intensieve studie van het betreffende systeemontwikkelingstraject en materie en dat een gezaghebbende beheersing van de ontwikkelingsconcepten, gebruikte methoden en inhoud toont, eigen aan het systeemontwikkelingstraject en de toegekende taak. Duidelijk aanwezig is originaliteit, inzicht, het vermogen een redenering te bewijzen/staven, analytisch te denken en het materiaal/de stof effectief weer te groeperen/combineren (synthese). 10 Gereserveerd Kenmerk: voor werk dat voldoet aan alle criteria voor een 9 maar op een uitzonderlijk niveau. 18 september 2012

10 Om een beeld te geven wat bedoeld wordt met HBO niveau Beoordelingscriteria Afstuderen Cijfer omschrijving niveau afstudeerwerk (onderzoeksproject) 5 Het werk laat een beperkt deel van de opgedragen taak zien, slecht georganiseerd en met een duidelijke zwakte in het overdragen van ideeën. Het werk is oppervlakkig, breed beschreven en het toont een beperkt analytisch begrip van de betrokken onderwerpen. 6 Het werk dekt de basis voldoende en is passend georganiseerd en gepresenteerd. Het is te beschrijvend en onvoldoende analytisch. Er kan een verkeerd begrip zijn van bepaalde belangrijke concepten en er zijn beperkingen om relevant materiaal te selecteren, zodat in het werk enkele omissies en irrelevante zaken aanwezig kunnen zijn. Er wordt blijk gegeven van een passende studie van literatuur, maar is te beperkt. 6.5 Deskundig en zorgvuldig georganiseerd werk dat een aanvaardbaar begripsniveau laat zien, maar waaraan een goede analyse en conclusie ontbreken op het niveau van een 7. Het toont enkele zwakke punten van de 6-beoordeling. 7 Het werk is ontstaan uit een solide bestudering van de literatuur en toont een begrip van de relevante stof en concepten. Het laat goed gestructureerde redeneringen zien. De uitvoering kan enigszins routinematig zijn, maar het werk is nauwgezet, helder beschreven en omvat enig kritische analyses en enige mate van origineel inzicht. Er zijn geen ernstige omissies en irrelevante zaken aanwezig. 7.5 Het werk toont de kwaliteiten van een 7, maar bevat een grote mate van kritische analyse en origineel inzicht. Het kritische oordeel is evenwel minder ontwikkeld dan bij een 8 en er is minder inzicht en originaliteit. 8 Het werk toont een degelijk en bovengemiddeld begripsniveau van de concepten, methoden en inhoud, eigen aan het onderwerp en de toegekende taak. Er is een breed gebied aan ter zake doende bronnen bijeengebracht. Een kritisch oordeel met betrekking tot de selectie, ordening en analyse van de literatuur is duidelijk aanwezig. Het demonstreert enige bekwaamheid het materiaal weer te groeperen/samen te voegen en oplossingen te construeren, die blijk geven van inzicht en enige originaliteit. 8.5 Werk met de kwaliteiten van een 8, maar dat een groter inzicht en meer originaliteit laat zien. 9 Werk van een uitstekende kwaliteit gebaseerd op een intensieve studie van het betreffende onderwerp en dat een gezaghebbende beheersing van de concepten, methoden en inhoud toont, eigen aan het onderwerp en de toegekende taak. Duidelijk aanwezig is originaliteit, inzicht, het vermogen een redenering te bewijzen/staven, analytisch te denken en het materiaal/de stof effectief weer te groeperen/combineren (synthese). 10 Gereserveerd voor Kenmerk: werk dat voldoet aan alle criteria voor een 9 maar op een uitzonderlijk niveau. 18 september 2012

11 Criteria - de opdracht (5): COTS pakketten Passen bij de doelstellingen van de opleiding o Pakketselectie? Alleen als ook implementatietraject onderdeel van opdracht Liever niet voor Afstuderen o CMS, enterprise-cms (Sharepoint, Drupal)? Als er ook een aanzienlijk aandeel maatwerk benodigd is waarvoor geprogrammeerd dient te worden. Veel bedrijven prefereren CommonOfTheShelf (COTS) pakketten i.p.v. maatwerk software

12 Criteria de opdracht (6): concreet of vaag omschreven? Bedrijven willen/kunnen, ten tijde van het aanmelden van een opdracht, de opdracht nog niet concreet formuleren Daar is niets mis mee! Dit betekent dat de opdracht wel gepubliceerd wordt, maar dat de daadwerkelijke goedkeuring plaatsvindt op het moment dat een student interesse toont. Realiseer je ook dat een student graag weet waar hij/zij aan toe is en vage opdrachtomschrijvingen links laat liggen De student kiest of zoekt zelf een opdracht: omschrijving van de opdracht aantrekkelijk voor student 12

13 Extra eisen buitenlandse opdracht Communicatie: in een met het bedrijf en de docentbegeleider af te spreken taal Student schrijft een tekst van ongeveer 5 A4 over (de cultuur van) het land Afspraken met het bedrijf vastgelegd op schrift

14 Criteria - het bedrijf (1) Niet-ICT in principe bedrijf oké maar er moet wel ICT-technische begeleiding zijn Extra opletten bij bedrijven < 5 werknemers geen zolderkamertjes Werkplek met voldoende faciliteiten Gedeeltelijk thuis werken toegestaan mits de begeleiding goed geregeld is Afstudeerder werkt in naam van de opdrachtgever en niet in naam van Avans

15 Criteria - het bedrijf (2) Stage of Afstuderen in het eigen bedrijf van een docent: met beleid Afstuderen moet in ander bedrijf dan waar de Stage is gedaan Geen directe of indirecte familierelatie met bedrijf

16 Criteria het bedrijf (3) Motivatie van een bedrijf: o spotten potentiële werknemers o goedkope arbeidskracht o pilots waar de dagelijkse operatie geen tijd voor heeft o verkrijgen van kennis o maatschappelijk belang o uitbreiden netwerk o stimuleren van innovatie o frisse, kritische blik op het reilen en zeilen binnen het bedrijf

17 Criteria de begeleiding Begeleiding op HBO niveau ICT-technische begeleiding Voldoende begeleiding Begeleiding vanuit school voornamelijk niet inhoudelijk, maar procesmatig

18 Voorbeeldopdracht Informatica (deel1) Huidige situatie: Integratable Eform Solution In oplossingen die Info Support voor haar klanten realiseert is regelmatig behoefte aan digitale formulieren c.q. vragenlijsten. Deze lijken op hun papieren tegenhangers, maar bevatten intelligentie die het invullen vergemakkelijkt. Zo zal je in een digitaal formulier b.v. nooit de tekst Indien ja, ga verder met vraag 3 tegenkomen, omdat het formulier zelf bepaalt welke volgende vraag gepresenteerd moet worden. Er zijn standaard producten beschikbaar die deze functionaliteit bieden: zowel als op zichzelf staand pakket, maar ook als integreerbaar component. Er zal onderzocht moeten worden welke producten beschikbaar zijn en in hoeverre deze passen binnen de oplossingen zoals Info Support die realiseert. 18

19 Voorbeeldopdracht Informatica (deel 2) Opdrachtomschrijving Stel samen met de opdrachtgever vast welke functionele en niet-functionele eisen voor het product gelden. Stel daarmee vervolgens een shortlist van webformulier-producten samen en onderzoek in hoeverre deze voor Info Support bruikbaar zijn. Daarvoor kan een checklist gedefinieerd worden waarmee ze gescored kunnen worden. In overleg met de opdrachtgever wordt vervolgens één van deze producten geselecteerd en wordt met behulp van een proof-of-concept (test/demo applicatie) getoetst of het product z n beloftes waarmaakt. Hierbij spelen de integratie mogelijkheden van het pakket een grote rol. De student moet zelf een ontwerp maken voor de te bouwen test/demo applicatie en deze afstemmen met opdrachtgevers. Hierna zal het ontwerp gerealiseerd moeten worden. Het onderzoek en de PoC dienen om beter vast te stellen welke voor- en nadelen het product kent en welke aandachtspunten gelden bij het integreren van dit soort oplossingen voor onze klanten. Benodigde kennis en/of interesse.net en/of Java Webservices (XML/SOAP) 19

20 Opleiding Business, IT & Management Criteria stage- en afstudeeropdrachten 20

21 Bedrijfsprocessen Modelleren, analyseren, (her-)ontwerp bedrijfsprocessen. Adviseren. Alleen modellen opleveren is niet voldoende. Voorbeelden: primaire- en secundaire bedrijfsprocessen en ICT service processen, kennismanagement, informatieontsluiting, logistiek. Begrippen: ITIL, BISL, Lean, Six Sigma, administratieve organisatie, functiescheiding, betrouwbaarheid, effectiviteit, efficiëntie. 21

22 Organisatie Voorbeelden: Beschrijving, organogram, -cultuuranalyse, Mintzberg, Porter. Typologieën: van advocatenkantoor tot ziekenhuis, via productiebedrijf. Overheid, etc. 22

23 ICT Afstemming ICT op bedrijf en bedrijf op ICT: (functionele) requirements. Pakketkeuze, functioneel ontwerp, ontwikkelmethoden, kennis van infrastructuur en netwerktopologie, soorten informatiesystemen (ERP, CRM, office, CAD/CAM, procesautomatisering). 23

24 Implementatie / Verandermanagement Implementatieplan. Implementatiestrategie, veranderstrategie, omgaan met weerstand. 24

25 Persoonlijke- & ontwikkelcompetenties Mondelinge en schriftelijke communicatie. Samenwerken. Initiatief nemen. Zelfstandigheid. 25

26 Onderzoek Een onderzoek dat ongetwijfeld bij een afstudeeropdracht en vaak ook bij een stageopdracht moet worden uitgevoerd zal vrijwel altijd een kwalitatief onderzoek zijn. Kwantitatief onderzoek is binnen de BIM opleiding niet of nauwelijks aan bod gekomen. Het kwalitatief onderzoek wordt opgezet op een methodisch verantwoorde wijze zoals bijvoorbeeld in het boek: Wat is onderzoek ; van Nel Verhoeven wordt beschreven. 26

27 Algemeen Projectmanagement. Methodologie (verantwoorde keuze van methode). Afstuderen zelfstandig, geen duo s op één afstudeeropdracht. Stage mag in projectteam. Afstuderen: minimaal bedrijfsprocessen, ICT en verandermanagement. Onderzoek en advies. Stage: minimaal bedrijfsprocessen en ICT. Niet louter een marketing onderzoek. 27

28 Voorbeelden van BIM opdrachten (1) Een standaard goede BIM opdracht. De opdracht behelst een pakketselectie, vanaf onderzoek t/m implementatie, van een procesmanagement- en administratiepakket. Voor deze pakketselectie zal eerst een inventarisatie van de eisen en wensen van de stakeholders gemaakt dienen te worden, waarna er een deskresearch opgezet dient te worden om tot een long- en shortlist te komen. Na dit proces zal er in overleg met de stakeholders een keuze afgedwongen dienen te worden en de implementatie en het verandermanagement ondersteund dienen te worden. 28

29 Voorbeelden van BIM opdrachten (2) Een onderzoek, maar met verandering. De laatste tijd komen met name BISL en ASL als beheer methodieken aan de oppervlakte, welke meer gericht zijn op de functionele ondersteuning. Onze vraag is dan ook op welke wijze wij onze processen kunnen/moeten aanpassen om meer aan te sluiten bij BISL en ASL. Als resultaat willen we niet "slechts" een onderzoeksrapport met aanbevelingen. Wij zijn op zoek naar iemand die daadwerkelijk (met ondersteuning) de verandering kan begeleiden en bijvoorbeeld template rapporten kan opstellen die we in de praktijk periodiek gaan gebruiken. 29

30 Voorbeelden van BIM opdrachten (3) Een opdracht die verdere concretisering behoeft. XXX wil een informatiseringsplan waarbij op werkplekniveau in beeld wordt gebracht wat de informatiebehoefte is en met welke applicatie(s) die behoeft kan worden ingevuld. Daarbij is het van belang om te kijken hoe de verschillende applicaties geïntegreerd kunnen samenwerken waarbij gekeken wordt naar de huidige in gebruik zijnde applicaties en (eventueel) geadviseerde applicaties. Het doel is te komen tot een informatiseringsbeleid waar XXX haar ICTinvesteringen op kan afstemmen. De student wordt begeleid door de hoofd ICT. 30

31 Voorbeelden van BIM opdrachten (4) Een concreet gemaakte opdracht. Leg de werkprocessen van het primaire proces en informatiestromen vast en optimaliseer deze aan de hand van de huidige knelpunten en eisen en wensen vanuit de organisatie, en implementeer dit. Dit wordt gerealiseerd door flowcharts met heldere toelichting en de vertaling wordt gemaakt naar werkinstructies. Dit alles wordt in kaart gebracht door interviews/communicatie met medewerkers met behulp van het programma Visio. Daarnaast wordt de manier van communicatie onderzocht betreffende deze processen. Het betreft de volgende primaire processen: Het werven van klanten Het leveren van de dienst(en) aan de klant Het bieden van support 31

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Onderzoek naar een model of modelmatige aanpak voor het maken van een onderbouwde keuze voor de inzet van best-practices bij ERP-software Studentnaam:

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie