Managementcyclus. Opzet en Inhoud van de Managementgesprekken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementcyclus. Opzet en Inhoud van de Managementgesprekken"

Transcriptie

1 Managementcyclus Opzet en Inhoud van de Managementgesprekken De directie heeft in een eerder stadium besloten om in het kader van de managementcyclus managementgesprekken te voeren. De individuele directeur voert dit gesprek met de afdelingsmanagers van de afdelingen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is (lijnsturing). Dit document gaat in op het opstellen van de agenda, het proces, en de relatie met andere cycli van deze managementgesprekken. Als laatste staat beschreven hoe de inhoudelijke advisering georganiseerd is. Opstellen van de agenda Een jaarplan op A3-formaat dient als gespreksagenda tussen directeur en afdelingsmanager. In die gesprekken worden de afwijkingen tussen planning en realisatie besproken. Waarom lopen acties niet zo als gepland zijn. De afdelingsmanager bereidt voor wat er op de gespreksagenda komt te staan. Om een agenda voor het gesprek te kunnen opstellen, is een stand van zaken betreffende de resultaatvelden van het afdelingsjaarplan nodig. Hiervoor hebben wij dashboards per afdeling gemaakt. In het dashboard staan alle resultaten die in het afdelingsjaarplan staan. Hiervoor hebben wij de inhoud van de velden 6 t/m 9 onder elkaar gezet en daar een paar kolommen achter gezet. Het is de bedoeling dat middels een smile aangegeven wordt wat de stand van zaken is, met daarbij zo nodig een korte toelichting. De directie verwacht dat de afdelingsmanagers aangeven welke resultaten zij op de gespreksagenda willen zien, daar het niet nodig is om alle resultaten elke keer weer te bespreken. Daarnaast kan de directie zelf punten inbrengen. De definitieve agenda wordt samengesteld door de adviseur/secretaris van de overlegtafels, dat zijn op dit moment Jordi Scherrenberg en Nathan Stukker (SDC). Proces van het managementgesprek Wij stellen het volgende proces van het managementgesprek voor: a. SDC heeft een dashboard ontwikkeld 1 welke geënt is op de inhoud van het concernjaarplan. Op dat dashboard wordt, met behulp van kengetallen, de voortgang van de afspraken in het concernjaarplan gemeten. SDC zal dit dashboard, als format voor de eigen afdelingsplannen, aan de afdelingsmanagers aanleveren. Voor de drie managementgesprekken dienen de afdelingen dit dashboard in te vullen en aan te leveren aan de secretaris/sdc. In dit dashboard wordt tevens aangegeven (laatste kolom) welke resultaten op de gespreksagenda moeten komen. b. De secretaris/sdc haalt bij de directie eventuele gesprekspunten op, mede op basis van de laatste financiële rapportage (aangeleverd door ) en voorstellen van de afdelingsmanagers. c. In overleg met de afdelingsmanagers stelt de secretaris/sdc een definitieve gespreksagenda op (in de vorm van dashboard). d. Parallel vraagt SDC de laatste financiële rapportage bij op. Tijdens het gesprek tussen directeur en afdelingsmanager is de adviseur van SDC aanwezig om eventuele afspraken te noteren en gaandeweg het jaar de voortgang van de afspraken te kunnen monitoren. De adviseur neemt niet deel aan het inhoudelijke gesprek. 1 In de bijlage is een voorbeeld-dashboard van het concernplan 2010 ter informatie toegevoegd (de informatie op het dashboard dient alleen als voorbeeld). Een soortgelijk dashboard wordt ook per afdeling opgesteld.

2 Inhoudelijke advisering SDC ondersteunt de directie bij het voeren van de managementgesprekken, onder andere op het gebied van de inhoudelijke advisering. In het OenF-rapport van SDC is aangegeven dat deze inhoudelijke advisering langs de lijn van de drie functionele overleggen wordt georganiseerd. De adviseur die secretaris is van een bepaald functioneel overleg, adviseert de betreffende directeur over de volledige breedte van het aandachtsgebeid van het functioneel overleg. Dit kan inhouden dat één adviseur meerdere directeuren bedient (bijvoorbeeld; de afdeling PEO maakt onderdeel uit van het BVO maar valt qua lijnsturing onder Carolien de Boer). Relatie met de PEO- en -cyclus De doelstelling van de managementcyclus is niet om meer administratieve druk te creëren. Daarom is waar mogelijk, de afstemming gezocht met andere cycli, zoals de personeelscyclus en de financiële cyclus, waarbij gesprekken van de verschillende cycli in de tijd gelijkgeschakeld worden. De PEO-cyclus: jaarlijks worden tussen directeur en afdelingsmanager drie gesprekken gevoerd. Een planningsgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. De input voor deze gesprekken kan voor een belangrijk deel worden geënt op de resultaten uit de managementcyclus. De PEOgesprekken zijn echter verdergaande, omdat het de planning en beoordeling betreft van de individuele afdelingsmanager over zijn of haar gehele takenpakket en functioneren. De -cyclus: de directie krijgt eenmaal per kwartaal een financiële rapportage waarin op concernniveau inzicht wordt geboden in budgetrealisatie, openstaande facturen, productiviteit en tijdschrijven. Dit inzicht wordt geboden op programmaniveau. De eventuele afwijkingen op de apparaatkosten worden per afdeling getoond. De individuele afdelingen bespreken maandelijks of tweemaandelijks (verschilt per afdeling) een financiële rapportage met hun financieel adviseur. Hierin wordt per afdeling de financiële ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast stelt elke afdeling aan het einde van het jaar de afdelingsbegroting voor het daarop volgende jaar op. Idealiter is de aansluiting tussen afdelingsbegroting en jaarplan van de afdeling honderd procent. Tevens vindt jaarlijks het financiële verantwoordingsgesprek plaats tussen directeur en afdelingsmanager waarin de financiële resultaten van het voorafgaande jaar worden besproken. Dit gesprek vindt meestal rond maart plaats. De gesprekken, ten aanzien van de koppeling tussen de PEO-cyclus en de managementcyclus, worden niet in elkaar geschoven (in verband met het karakter van de PEO-gesprekken) maar vinden aansluitend aan elkaar plaats (eerst het gesprek in het kader van de managementcyclus en dan de gesprekken van de PEO-cyclus). Hierdoor worden er per jaar drie managementgesprekken gevoerd. Voorgaande laat zich als volgt visueel weergeven:

3 Begin vh jaar Planning: Q4 jaar T-1 / Q1 jaar T Voor het zomerreces Q2 T / Q3 T Eind van het jaar Q3 T / Q4 T PEO Plannings gesprek Voortgan gsgesprek Beoordeli ngsgespre k MGT Afdelingsplan Voortgangsrapp ortage jaarplan Voortgangsc.q. eindrapportage jaarplan Afdelingsbegroting Voortgangsrapp ortage Verantwoordingsrapportage Concernplan Het financiële verantwoordingsgesprek blijft een losstaand gesprek en vindt plaats op het moment dat de financiële gegevens beschikbaar zijn. Hiermee wordt het derde gesprek in het kader van de managementcyclus niet oneigenlijk belast met de financiële verantwoording van het jaar ervoor. Op de volgende pagina staat een schematische weergegeven hoe de cycli elkaar in de tijd overlappen.

4 Tijdspadjaarcyclus Jaar Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-1 Planning Voortgang Beoordeling 0 Planning Voortgang Beoordeling 1 Planning Uitsnede van cyclus voor het jaar 0 Jaar -1 Jaar 0 Jaar +1 Q4 Q1 Q2 (voor zomer) Q3 Q4 Q1 PEO Planningsgesprek (mbt. jaar -1) Voortgangsgesprek Planningsgesprek Beoordelingsgesprek Beoordelingsgesprek Voortgangsrapportage Managementgesprek Afdelingsbegroting 1 Verantwoordingsge sprek (mbt jaar -1) 3 (mbt. jaar -1) 2 Afdelingsbegroting 1 3 A3-maken aan de hand van vorige A3 s A3 bijstellen A3 verantwoorden

5

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

ff11 RNST& VouNG ijlaqe

ff11 RNST& VouNG ijlaqe ff11 RNST& VouNG ijlaqe 0 E3 QJ= D(D I~ -,o)n (D~Q (D~ N Qi t CD ta...d ~ D ~2cr~no~ acn(d o D E (D (flrt to (Drt - t 0 -ho) n (DD t (Dm 0 a 3 (D in &!JERÎsJST&VOUNG Pagina 1 1 Inleiding Sinds 2006 verantwoorden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB- 13/0854 van 4 november Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Beleidsregels HRD 3 1 DEFINITIES 3 2 BELEIDSREGELS 4 21 Beheer

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Thier Software Development Onze werkwijze

Thier Software Development Onze werkwijze Thier Software Development TSD is sinds 1995 actief op de markt voor software ontwikkeling. Wij hebben de juiste combinatie van ervaren mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend en jonge,

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Het tegengaan van Verspilling in de Zorg

Plan van Aanpak. Het tegengaan van Verspilling in de Zorg Plan van Aanpak Het tegengaan van Verspilling in de Zorg INHOUDSOPGAVE 1 AANLEIDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN AFBAKENING PROGRAMMA VERSPILLING IN DE ZORG... 4 2.1 DOEL... 4 2.2 CENTRALE VRAAG... 4 2.3 AFBAKENING...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Communicatieplan Van Vliet ID 3C Harmelen, 28 juli 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2 Betrokkenen... 3 2. Stakeholders...

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Essent klantcontact BtoC

Essent klantcontact BtoC Customer Delight Case 4 Enthousiaste klanten door excelleren in klantgerichtheid Jean-Pierre Thomassen Joost Fröhlich Essent klantcontact BtoC Hoe de afdelingen met klantcontact de resultaten van klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie