MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking"

Transcriptie

1 MEE maakt meedoen mogelijk Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking 1

2 Inhoudsopgave Achtergrond informatie MEE, ondersteuning bij leven met een beperking... 3 Ik zie weer licht in mijn leven... 4 Projecten Preventie Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten en overgang naar werk Bevorderen van uitstroom naar werk Coaching Voorbereiding terugkeer samenleving na detentie Pilot samenwerking MEE en gevangeniswezen (GW) Training professionals Diagnose- en trainingsaanbod LVB, (autisme en niet aangeboren hersenletsel) Ik zie nu het verschil tussen niet willen en niet kunnen Meer informatie en contact

3 Achtergrondinformatie MEE, ondersteuning bij leven met een beperking MEE ondersteunt jaarlijks meer dan mensen met een beperking. In toenemende mate gaat het in deze ondersteuning om complexe problematiek, op meerdere leefgebieden tegelijk. Een vraag of een probleem op het ene leefgebied hangt vaak sterk samen met ontwikkelingen of problemen op een ander leefgebied. Bijvoorbeeld iemand met een licht verstandelijke beperking loopt op het werk vast vanwege grote problemen thuis (schulden, ruzie, woonsituatie, verslaving). Vaak zijn verschillende organisaties, wet- en regelgeving, instanties en hulpverleners betrokken. Naast de direct betrokkenen zoals ouders, vrienden en familie zijn bijvoorbeeld ook de werkgever, het UWV, de schuldhulpverlening, verslavingszorg, welzijnswerk en de woningbouwcorporatie betrokken en van belang bij mogelijke oplossingen. MEE kijkt integraal naar de problematiek en zorgt voor een samenhangend ondersteuningsaanbod. MEE is vaak een spil in de coördinatie van (informele) zorg en (algemene) voorzieningen. MEE kijkt vooral naar de mogelijkheden van mensen met een beperking. Onze cliënten zijn mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een chronische ziekte. Hieronder vallen ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een stoornis in het autismespectrum. Onze doelgroep varieert in leeftijd en type beperking. Meer dan vijftig procent is jonger dan 24 jaar. Ongeveer de helft van de cliënten die MEE ondersteunt heeft een (licht) verstandelijke beperking. Ook het netwerk van mensen met een beperking, zoals gezinsleden, familie, vrienden of collega s ondersteunen wij. Zij kunnen advies of praktische ondersteuning krijgen om iemand met een beperking verder te helpen of om hun taak als mantelzorger uit te kunnen voeren. Expertise De expertise van MEE ligt besloten in specifieke kennis van en het werken met deze doelgroepen. Een licht verstandelijke beperking (LVB) is bijvoorbeeld niet altijd zichtbaar en daarom soms lastig te herkennen. Kenmerken van LVB zijn: het beperkt informatie kunnen opnemen en onthouden; beperkte sociale redzaamheid; vaak geen onderscheid maken in goede of slechte mensen. Dat vergroot de kans dat mensen in hun omgeving gebruik of misbruik maken van bijvoorbeeld hun huis of uitkering. beperkter grenzen kunnen stellen waardoor ze gemakkelijk beïnvloedbaar zijn. Zo kunnen ze sneller verstrikt raken in het criminele circuit. Denk aan bolletjes slikken, pakketjes leveren, geweldsdelicten en op de uitkijk staan. vaak een beperkt inlevingsvermogen hebben. Bij het plegen van een overval, kunnen ze niet bedenken dat de ander daardoor emotioneel schade oploopt. meer moeite hebben met nadenken over hun eigen functioneren en handelen. niet de consequenties overzien van hun handelen. Zo kunnen ze diverse leningen afsluiten ondanks een minimuminkomen. MEE weet hoe deze mensen snel herkend kunnen worden en hoe een juiste benadering het verschil kan maken. MEE geeft ook trainingen aan professionals in het herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (en autisme en niet aangeboren hersenletsel) te herkennen. Wij geven ook cursussen en trainingen om de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen met een 3

4 beperking te vergroten. MEE participeert soms ook in het Veiligheidshuis en in jongerenloketten en werkt samen met politie om bij te dragen aan passende begeleiding en ondersteuning van o.a. mensen met een LVB. Ook participeert MEE regelmatig in zogenaamde zorgnetwerken of wijkteams. Inwoners die overlast veroorzaken en waarover veel zorg is worden in deze teams besproken. Met een zinvolle daginvulling, bijvoorbeeld door werk of dagbesteding, wordt structuur en dagritme aangebracht waardoor de dreiging van criminaliteit wordt afgewend. Samenwerking met (jeugd)reclassering is door de niet-vrijwillige component in de dienstverlening meestal nodig. Ook kan MEE een rol spelen in de nazorgtrajecten voor gedetineerden met (een vermoeden van) LVB die gemeenten aandragen. In deze ondersteuning is het versterken van de eigen kracht en de inzet van het netwerk altijd het vertrekpunt. Netwerkversterking kan een rol spelen in het voorkomen van recidive en kan een goede terugkeer in de samenleving bespoedigen. Wat levert MEE op? Het werk van MEE levert veel op. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat elke euro die in MEE is geïnvesteerd, minstens vier keer wordt terugverdiend. Het inverdien-aspect zit vooral in de verlaging van de maatschappelijke kosten. Vaak wordt een beroep op dure voorzieningen of zorg voorkomen of uitgesteld. En worden voorzieningen effectiever ingezet. Wat levert dit op? Het voorkomen van criminaliteit, bijvoorbeeld door een passende daginvulling of weerstand kunnen bieden tegen groepsdruk. Het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Het voorkomen van escalatie of grotere problemen en daarmee een besparing op duurdere zorg of voorzieningen. De schuldhulpverlening is effectiever. Er komen minder huisuitzettingen voor. Brian (19) heeft een LVB en gebruikte drugs, pleegde een overval en kwam in de gevangenis terecht Ik zie weer licht in mijn leven De 19-jarige Brian is al eens door zijn moeder aangemeld bij MEE, vanwege een vermoedelijke licht verstandelijke beperking (LVB). Op de bewuste afspraak verschijnt hij niet. Zijn moeder is hem helemaal zat. Hij snuift cocaïne, steelt voortdurend haar geld, is volstrekt onbetrouwbaar in afspraken. Schuldeisers komen voor hem aan de deur. Omdat ze bang is dat hij zijn jongere broertje meesleurt in de ellende, zet ze hem uiteindelijk uit huis. Dakloos zwerft hij rond. Dan verblijft hij weer eens bij vrienden, dan weer eens in de nachtopvang. Overval op bejaarde dame Samen met een maat overvalt hij een bejaarde dame op een metrostation en hij komt hiervoor in de gevangenis. Als hij uit de gevangenis komt, kan hij niet naar huis. Streetcornerwork, een veldwerkorganisatie voor jeugdhulpverlening en drugshulpverlening, schakelt MEE in. Brians vraag is duidelijk: hij wil een dak boven zijn hoofd. Verder heeft hij allerlei schulden, hij heeft geen ziektekostenverzekering, geen inkomen, geen werk en hij weet niet hoe hij daaraan moet komen. En op dat moment heeft hij zelfs niets te eten. De consulent ziet een jongen die nog best 4

5 beleefd is, niet agressief is, maar bij doorvragen lang niet alles goed begrijpt. De consulent begrijpt uit Brians verhaal dat zijn vrienden redelijk veel invloed hebben en dat de overval niet zijn eigen idee was. Hij gebruikt weer drugs en is nog net geen junk. Maar als het zo doorgaat, wordt hij dat wel. Het lukt de consulent Brian te motiveren zich te laten testen: als je weet waar je goed en minder goed in bent, kun je beter je leven inrichten en structuur aanbrengen met hulp waar nodig. Met de duidelijkheid van een vastgestelde LVB gaan ze samen aan de slag. Versterken eigen kracht: zelf keuzes maken en stappen ondernemen De consulent werkt outreachend: ze haalt hem op voor afspraken, want ze weet dat hij anders niet komt. Samen bezoeken ze woonvoorzieningen. Uiteindelijk kan hij terecht in een woning met begeleiding. De consulent stimuleert Brian om zelf schulden op te vragen en in kaart te brengen. Ze bereidt alles zodanig met hem voor dat het hem lukt om op eigen kracht zijn ziektekostenverzekering te regelen. Bij alle stappen legt de consulent uit dat zij de mogelijkheden aandraagt, maar dat het erom gaat dat Brian zelf de keuzes maakt. Het gaat om zijn leven. De consulent zoekt contact met Brians moeder. Als de moeder er weer vertrouwen in krijgt dat het beter gaat met Brian en ze hoort dat hij onderdak heeft, durft ze het contact met Brian weer te herstellen. Ze bezoekt hem op zijn nieuwe woonplek en kan hem weer emotioneel ondersteunen. De consulent helpt Brian het contact met zijn oude voetbalvereniging te herstellen. Ze treffen een betalingsregeling voor achterstallige contributie en Brian gaat voortaan weer iedere week naar zijn oude voetbalmaatjes. Brian heeft geluk want hij woont een paar weken in zijn nieuwe woning als er een plek vrijkomt op het fietsenreparatieproject van de zorgaanbieder. En daar gaat hij met plezier aan de slag. Zijn woning is in een buurt waar veel studenten wonen. Samen met andere bewoners gaat hij af en toe naar studentenfeestjes in de buurt. Uiteindelijk zit er schot in de situatie van Brian op alle leefgebieden: wonen, dagbesteding, schulden, inkomen en herstel van relaties. Daarin begeleidt de consulent Brian, zeker op momenten dat hij de moed laat zakken of toch niet komt opdagen op een afspraak. De consulent blijft steeds naast Brian staan, moedigt hem aan in wat hij wil en laat merken dat hij altijd weer terug kan komen, ook al gaat het mis. Brian is opgelucht en vertelt dat hij weer licht in zijn leven ziet. Vooral het feit dat hij weer een eigen woonplek heeft en goede mensen om zich heen, geeft hem moed om op de ingeslagen weg door te gaan. 5

6 Projecten 1. Preventie 1.1 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten en overgang naar werk Navigator Regio s: MEE Drenthe MEE IJsseloevers MEE Amstel en Zaan Jongeren met een licht verstandelijke beperking, autisme en/of andere beperking van 12 tot 27 jaar. Moeilijk lerende jongeren krijgen van diverse zijden hulp, ondersteuning en begeleiding bij het vinden en behouden van werk en scholing. In de praktijk blijkt participatie van deze jongeren op de arbeidsmarkt nog niet op het gewenste niveau. De Navigator - een MEE-consulent - wil samenhangende hulp- en dienstverlening dichter bij de cliënten brengen. Daarmee wordt toenemende arbeidsparticipatie van jongeren bereikt en een afnemend beroep op nu nog Wajonguitkeringen. Werkwijze: Jongeren krijgen een Navigator van MEE toegewezen. Deze Navigator kijkt integraal naar de hulpvraag van jongeren en stippelt samen met jongeren, ouders en school een route uit. De jongeren worden via vooraf vastgelegde etappes en tussenstations naar de juiste weg genavigeerd. Bij 'files en versperringen' helpt de Navigator jongeren via een alternatieve route uiteindelijk naar de eindbestemming: werk. Op overgangsmomenten (van school naar school, van school naar werk, van werk naar werk) zorgt de Navigator voor hulp en ondersteuning. Via leer/werktrajecten en stages wordt iemand voorbereid op een betaalde baan. Knelpunten op alle leefgebieden (geldzaken, wonen, relaties, etc.) worden door de Navigator meegenomen. Jongeren van jaar blijven in beeld, ook als deze van school is en aan het werk is. Resultaat is toenemende arbeidsparticipatie en een afnemend beroep op zorg en uitkeringen. Het project Navigator werkt met veel partijen samen zoals gemeenten, Het werkplein, UWV WERKbedrijf, MKB, VNO/NCW, Werkscholen, Praktijkscholen, cluster 3 en 4 scholen en ProREC en het bedrijfsleven. Tijdens dit traject kunnen ook diverse cursussen van MEE ingezet worden, zoals een cursus budgetteren, wonen op jezelf, sociale vaardigheids- of weerbaarheidstrainingen. MEE Drenthe heeft met drie Navigatoren tientallen jongeren in zo n traject, waarvan een aantal binnenkort uitstromen naar werk. Andere MEE-organisaties zijn de mogelijkheden aan het verkennen 6

7 voor het implementeren van het Navigator-project. Zoals in Flevoland, Overijssel Utrecht, Gouda en deels in Gelderland. Contactpersoon: MEE Drenthe Hein Kars Consulent Participatie & Integratie T of E I Schoolnetwerkoverleggen De meeste MEE-organisaties, in dit voorbeeld: MEE IJsseloevers. 15- en 16-jarige leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Zicht op werk en het daadwerkelijk krijgen van werk laat jongeren op een positieve manier participeren in de samenleving. Het voorkomt onaangepast gedrag. Werkwijze: In Kampen vindt regelmatig netwerkoverleg plaats (deelnemers: stagedocent, arbeidsdeskundige UWV, leerplichtambtenaar en consulent van MEE). Het doel is dat jongeren aansluitend op het verlaten van school kunnen starten met een (traject op weg naar een) baan. Arbeidsconsulenten van MEE hebben contact met leerlingen van jaar van de PRO-scholen om de mogelijkheden en ontwikkelingen van de leerlingen te bespreken voor het volgen van stages. De eerste stage van de jongere wordt geëvalueerd aan de hand van de MELBA -methodiek. De MELBA- methodiek is een assessmentinstrument voor arbeids(re)integratie. Aan de hand daarvan worden punten van bijzondere aandacht uitgewerkt. Opvallende ontwikkelingen buiten arbeidgerelateerde zaken, worden ook meegenomen. Deze verslagen worden zowel met de ouders als op school besproken. Daar waar nodig worden stages bijgesteld en/of acties ondernomen. Vervolgens wordt op 17½-jarige leeftijd van de leerling een uitgebreid capaciteitenonderzoek gedaan, eveneens volgens de MELBA -methodiek. Dit onderzoek wordt gebruikt bij het bepalen of er al dan niet extra ondersteuning nodig is voor de leerling, om werk te kunnen vinden en/of te behouden. Het resultaat van deze werkwijze is bijna 100% (duurzame) plaatsingen in (trajecten naar) een baan van leerlingen van de beide praktijkonderwijs scholen. Contactpersoon: MEE IJsseloevers Erik Hofstra 7

8 Accountmanager T E 1.2 Bevorderen van uitstroom naar werk Scoren met jongeren (samenwerking sportclub voor werkervaringsplekken) MEE Noordwest-Holland Mensen met een beperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt in een uitkeringssituatie zonder werkervaring die lastig passend werk vinden. Deelnemers zijn soms ook ex-gedetineerden. UWV WERKbedrijf, PrO-werk (re-integratiebureau) en MEE Noordwest-Holland werken samen om jongeren vanuit een uitkering via een leer/ervaringstraject door te laten stromen naar een reintegratieproject en vervolgens naar werk. Gebrek aan werkervaring is een veelgenoemde oorzaak. Werkwijze: Deelnemers doen werkervaring op bij een voetbalvereniging in of nabij Alkmaar of uit Hoorn om uiteindelijk binnen één jaar door te stromen naar een re-integratietraject of een baan. Deelnemers gaan als medewerker voor 12 tot 16 uur per week aan het werk bij de club. Bijvoorbeeld bar- en keukenwerk, administratief werk, schoonmaakwerk, magazijnbeheer, groenonderhoud, klussen, ondersteunen van evenementen e.d. Maar wellicht ook organisatie van toernooien, assisteren bij trainingen of het volgen van een opleiding voor trainer/scheidsrechter. MEE levert en plaatst kandidaten bij de sportvereniging, en matcht ze met een begeleider (mentor). Zo nodig geeft MEE informatie aan de mentor over het omgaan en communiceren met de kandidaten en hun beperking. De mentor van de voetbalvereniging ondersteunt deelnemers bij de werkzaamheden op vrijwillige basis. De mentor zorgt ervoor dat de deelnemer wegwijs wordt gemaakt bij de vereniging en zorgt voor een goed inwerkplan. Mentoren zijn vaak dagelijks aanwezig op de sportvereniging. De projectleider van MEE Noordwest-Holland ondersteunt de mentoren van de clubs. Hij bezoekt de club regelmatig en voert gesprekken met deelnemers en de mentor over hoe de plaatsing verloopt. Hij is voor vragen en advies beschikbaar als er problemen rond het werkervaringstraject ontstaan. Het project zorgt voor sociale activering van de deelnemers. Er zijn dit jaar een kleine 30 deelnemers. Doelstelling is dat deelnemers in een jaar tijd een of meer treden op de Participatieladder stijgen. Zo nodig krijgen ze nazorg van MEE. Inmiddels is een deelnemer uitgestroomd naar een regulier reintegratietraject, zijn 4 deelnemers uitgestroomd naar een leer-werktraject en zijn er twee uitvallers. De andere deelnemers zijn nog geen volledig jaar in het traject. 8

9 Contactpersoon: MEE Noordwest-Holland John van den Oord Projectleider T E Supporters voor Supporters (samenwerking met businessclub AZ voor werkervaringsplekken) MEE Noordwest-Holland Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de WWB zonder startkwalificatie of met een Wajong voorbereiden op een opleiding of betaalde baan. De jongeren moeten gemotiveerd zijn om (weer) aan de slag te gaan via het opdoen van werkervaring en ondersteuning. Deelnemers zijn soms ook ex-gedetineerden. UWV WERKbedrijf, PrO-werk (re-integratiebedrijf), Stichting Vrienden van MEE, gemeente Alkmaar, Actief Talent, Instituut GAK en stichting Life Goals werken samen om jongeren werkervaring op te laten doen. Werkwijze: Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt doen gedurende vier tot zes maanden, twee dagen in de week werkervaring op bij een bedrijf dat lid is van de businessclub AZ. Deze bedrijven zitten in verschillende branches, waardoor voor iedere deelnemer een passende match kan worden gevonden. Daarnaast komen de jongeren een dag in de week bij AZ om te praten over de voortgang en om te werken aan een persoonlijk leerplan. Ook kunnen ze gebruik maken van de sportfaciliteiten van AZ. MEE levert de maatschappelijke sportcoach. De maatschappelijke sportcoach doet de voorselectie, intake, matching, arbeidsbemiddeling en begeleiding op de werkvloer. Zo nodig adviseert de maatschappelijke sportcoach de manager en collega s over het omgaan met hun nieuwe collega en zijn beperking. Afgelopen jaar hebben meer dan 20 jongeren deelgenomen aan dit project. De hele groep heeft het traject afgerond. Van hen hebben vijf á zes een betaalde baan gevonden en zijn twee jongeren met een opleiding begonnen. Er zijn 15 deelnemers doorgestroomd naar een vervolg maatwerktraject in verband met bijvoorbeeld schulden, verslaving of voorwaardelijke straf. Contactpersoon: MEE Noordwest-Holland John van den Oord T E 9

10 1.2.3 Let s work! (werknemersvaardigheden) MEE Amstel en Zaan Jongeren met een beperking vanaf 18 jaar met een baan die problemen op de werkvloer willen aanpakken en/of voorkomen. MEE Amstel en Zaan geeft de training met twee trainers. Veel jongeren met een beperking ervaren problemen op de werkvloer en hebben moeite om hun baan te behouden. Werkwijze: Trainen van werknemersvaardigheden voor jongeren vanaf 18 jaar met een beperking. Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. De training duurt zes weken. De training is interactief, deelnemers oefenen veel in rollenspellen en praten met elkaar in groepjes. Inhoud training: rechten en plichten; normen en waarden, verschil tussen werk en privé; plaats in de organisatie, houding ten opzichte van collega, baas, klant; kritiek geven en krijgen; een probleem bespreken; persoonlijke presentatie en persoonlijke hygiëne. Doel training: De deelnemer: weet wat de verwachtingen van een werkgever kunnen zijn en wat hij andersom mag verwachten; heeft kennis van normen en waarden in de werksituatie; heeft inzicht in zijn plaats in de organisatie; kan zich een houding geven ten opzichte van collega s/baas/begeleider/klant; kan op een goede wijze kritiek geven en ontvangen; kan op een goede wijze een probleem bespreken; heeft kennis van de juiste arbeidsomstandigheden; weet zich op een goede manier te presenteren, zowel uiterlijk als in gedrag; kan zich een beeld vormen van zichzelf als werknemer en wat zijn leerpunten hierin nog zijn. De training begint voorjaar 2014 met minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers. Doel is dat werknemers met een beperking beter in staat zijn om hun baan te behouden, omdat werkgever, collega s en de werknemer weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Contactpersoon: MEE Amstel en Zaan Carla Krale 10

11 Coördinator cursussen T E 1.3 Coaching Toekomstclub (coaching stappenplan voor het vinden van werk) MEE Amstel en Zaan Jongeren van jaar met een licht verstandelijke beperking die moeite hebben om werk te vinden en op dit moment ook zonder werk of zinvolle daginvulling thuis zitten. Deelnemers hebben een uitkering van de gemeente, UWV of hebben geen uitkering. Het gaat om jongeren die de Praktijkschool hebben gedaan of die het niet hebben gered op het VMBO en cliënt zijn bij MEE en/of Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam. MEE werkt in dit project samen met de gemeente Amsterdam, het jongerenloket van Dienst Werk en Inkomen (DWI). Werkwijze: De Toekomstclub wordt aangeboden door een trainer van MEE en een trainer van het jongerenloket. Bij de Toekomstclub krijgen deelnemers informatie en tips van elkaar. Ieder maakt een eigen stappenplan. Trainers van MEE en DWI-Jongerenloket begeleiden hierin. Deelnemers gaan, in eigen tempo, aan de slag met het opstellen van een CV, zoeken vacatures in kranten of op internet, oefenen sollicitatiegesprekken en brengen een bezoek aan een uitzendbureau of een open dag van een opleiding. Er zijn in totaal 13 bijeenkomsten. Elke week twee bijeenkomsten van 2,5 uur per week en een terugkombijeenkomst na drie weken. De doorlooptijd is zes weken. MEE biedt de Toekomstclub al een paar jaar. Veel mensen hebben door de coaching concrete stappen gezet richting onderwijs en een baan of traject. Het aanbod van de Toekomstclub draagt bij aan activering van deelnemers en een goede beeldvorming van de mogelijkheden van de deelnemers. Hierdoor kan een passender vervolgtraject worden ingezet. Gebleken is dat het groepsproces een positieve uitwerking op de deelnemers heeft. De duur en de beperkte intensiteit van de Toekomstclub zorgen ervoor dat de Toekomstclub toegankelijk is voor de deelnemers. Op deze manier worden deelnemers geactiveerd in hun zoektocht naar de juiste opleiding, werkplek of traject. Soms is deze ondersteuning voldoende om te kunnen starten met een nieuwe opleiding of werkplek, soms is een vervolgtraject noodzakelijk. In 2013 waren er 12 deelnemers. 11

12 Contactpersoon: MEE Amstel en Zaan Carla Krale Coördinator cursussen T E Krachtcoach MEE Rotterdam Rijnmond Met name gericht op jongeren die in de overgang zitten van 18- naar 18+ en die voor hun 18 e in voogdij of ondertoezichtstelling (OTS) zitten. Jongeren die door de Krachtcoach worden geholpen hebben het volgende profiel: leeftijd van jaar; een licht verstandelijke beperking (LVB, IQ 50-85); risico op problemen op meerdere gebieden; een beperkt netwerk, zowel kwantitatief als kwalitatief (weinig emotionele en praktische steun), waarbij de verwachting is dat de jongere langdurig ondersteuning nodig heeft en zonder ondersteuning snel kan ontsporen. Er bestaan geen interventies voor LVB jeugdigen in de regio Rotterdam die een preventief karakter hebben. Voor kinderen en gezinnen die onvoldoende sociaal zelfredzaam zijn, is preventie de beste manier om duurdere zorg of voorzieningen te voorkomen. Het voorkomt de ontwikkeling van complexe problematiek en voorkomt, vermindert en/of stelt een onnodig beroep op zwaardere en duurdere voorzieningen uit. MEE wil jongeren met een licht verstandelijke beperking na hun achttiende eerder en beter bereiken en momenteel bereikt MEE Rotterdam Rijnmond hen onvoldoende. Jongeren melden zich pas bij MEE als ze al wat ouder zijn en er problemen zijn rond inkomen, werk en dagbesteding, relaties en huisvesting. Zij hebben op het moment van aanmelding vaak grote schulden zijn hun baan kwijt of hebben problemen met een uitkerende instantie worden bedreigd met huisuitzetting of zijn al dakloos en hebben geen netwerk om op te kunnen terugvallen. Daarom is het belangrijk vroegtijdig in te spelen op de vragen en levensbehoeften van deze jongeren zonder dat zij zelf een hulpvraag hebben geformuleerd. Werkwijze: MEE Rotterdam Rijnmond biedt een vorm van ondersteuning en begeleiding voor jongeren aan onder de naam: Krachtcoach'. 12

13 Uniek aan de 'Krachtcoach'-interventie is dat deze zich richt op de eigen kracht van de jongere door de zelfredzaamheid te vergroten, met als doel het voorkomen van (meer) problemen. De begeleiding is erop gericht om samen met de jongeren rond hun 17e jaar te werken aan een zo goed mogelijke steunstructuur (buurt, gezin, netwerk). De Krachtcoach is een ondersteuner die niet afwacht, maar proactief, outreachend en motiverend optreedt en actief een vertrouwensband opbouwt met de jongeren. MEE Rotterdam Rijnmond richt een speciaal outreachend team op om deze moeilijke doelgroep proactief te benaderen. Ook gaat MEE samenwerkingsrelaties aan met het UWV, onderwijs, werkschool en jobcoaches om de jongeren met een verstandelijke en/of leerbeperking na de motivatiefase ook daadwerkelijk een traject aan te kunnen bieden. De gemiddelde investering is rond de 60 uur, gedurende een jaar. De effecten zijn zichtbaar. Jongeren raken weer gemotiveerd om te gaan werken of weer terug te gaan naar school. Op 1 december 2013 zijn rond de 30 jongeren gecoacht. De resultaten worden midden 2014 bekendgemaakt. Contactpersoon: MEE Rotterdam Rijnmond Marijke Kruijt Accountmanager T E , warme overdracht van William Schrikker Groep naar MEE MEE Utrecht Gooi & Vecht Gericht op jongeren met een licht verstandelijke beperking die in de overgang zitten van 18- naar 18+ en een ondertoezichtstelling (OTS) hebben. Deze jongeren komen op hun 18e in veel gevallen zonder enige bescherming op eigen benen in de samenleving te staan. Meestal hebben zij een beperkt netwerk en willen zij graag weer vrij zijn. Vaak gaan zij terug naar het gezin en hetzelfde netwerk als voorheen. Dit is niet altijd de meest veilige basis om naar terug te keren. Immers, een OTS wordt niet voor niets opgelegd. Dan dreigt verwaarlozing, (seksueel) misbruik, mishandeling, financiële uitbuiting, geweld, loverboyproblematiek of betrokkenheid bij criminaliteit. De ervaring van MEE is dat de hulpverlening opnieuw wordt ingeschakeld als het echt misloopt. Soms is dit te laat, soms nog net op tijd, maar dan wel met veel vragen en problemen, die wellicht op een andere manier hadden kunnen worden voorkomen. MEE Utrecht, Gooi & Vecht (UGV) en de William Schrikker Groep (WSG) zijn daarom een pilot gestart, waarin de warme overdracht van 17½- jarigen met een verstandelijke beperking centraal staat. 13

14 Werkwijze: In de pilot wordt door de gezinsvoogden van de WSG aan alle 17½-jarigen voorgesteld om een gesprek te hebben met de gezinsvoogd, de consulent van MEE, de cliënt en het sociale netwerk of het gezin. De gezinsvoogd en de consulent van MEE Utrecht, Gooi & Vecht hebben een half jaar de tijd om samen met de jongeren te kijken naar wat er moet worden geregeld en wat goed is voor de cliënt. In die periode worden zaken zoals wonen, zorg, dagbesteding/werk en financiën geregeld en worden er afspraken gemaakt over hoe het leven er vanaf het 18e levensjaar uitziet. Wanneer de gezinsvoogd en de consulent inschatten dat de jongere het niet met ondersteuning vanuit zijn netwerk gaat redden, wordt een mentor (bij lichte gevallen) of bewindvoering of ondercuratelestelling (bij ernstiger twijfels) aangevraagd. Deze warme overdracht voorkomt dat deze jongeren op hun 18e in een gat vallen en in de problemen komen. Het zorgt ervoor dat er al een relatie is opgebouwd met de consulent van MEE op het moment dat de OTS eindigt. Na hun 18e kunnen ze daar dan op terugvallen. September 2014 zullen MEE en WSG de pilot evalueren. Contactpersoon: MEE UGV Jozé van Kooten Niekerk Beleidsmedewerker UGV T E MEE 4You MEE Zuid-Holland Noord Jongeren van jaar met een licht verstandelijke beperking of autisme die aan de slag willen met hun toekomstplanning. De nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Hierbij wordt gebruik gemaakt van netwerkversterking. Veranderingen in het leven zijn voor jongeren met een licht verstandelijke beperking of autisme extra lastig. Ze hebben vaker dan hun leeftijdgenoten zonder beperking - te maken gehad met faalervaringen en zijn daardoor versterkt in de overtuiging niks te kunnen. Ze hebben een negatief zelfbeeld, wat het geloof in een positieve uitkomst vaak bij voorbaat al in de weg staat. Een voorbeeld van een overgangsmoment is dat jongeren een belangrijke verandering doormaken wanneer zij klaar zijn met school. Zij moeten zich dan oriënteren op werk, eventuele nieuwe woonruimte, nieuwe vrienden en een andere vrijetijdsinvulling. 14

15 Werkwijze: MEE4You helpt jongeren op weg met hun oriëntatie op werk, woonruimte, invulling van sociale contacten en vrije tijd. De kern van de werkwijze is dat jongeren op zelfstandige wijze en met inzet van hun sociaal netwerk gaan werken aan hun toekomstplannen. De looptijd is een half jaar tot een jaar. De coaching is visueel opgezet en heeft een praktische insteek. Deelnemers krijgen zelfinzicht in hun vaardigheden, persoonlijkheid en de te nemen stappen naar hun toekomstdoel. Personen en relaties uit het netwerk kunnen de jongere van dienst zijn bij het realiseren van zijn plannen. De methodiek van netwerkversterking wordt gebruikt. Netwerkversterking brengt mensen in beeld waar de deelnemers in eerste instantie niet aan gedacht hadden. Netwerkversterking richt zich op het activeren van het netwerk van mensen met een beperking of het gezin. Met een familienetwerkberaad wordt de problematiek en de hulpvraag in kaart gebracht en gezamenlijk een actieplan gemaakt. Een goed sociaal netwerk kan voor langere tijd ondersteuning bieden. Dit netwerk kan bestaan uit familieleden, vrienden, buren, collega s of bijvoorbeeld de trainer van de sportclub. Het geeft deelnemers inzicht. in wie en hoe ze om hulp kunnen vragen bij de te nemen stappen en als ze tegen een probleem aanlopen. Contactpersoon: MEE Zuid-Holland Noord Carla Verbij Consulent T E I 15

16 2. Voorbereiding terugkeer samenleving na detentie Pilot samenwerking MEE en gevangeniswezen (GW) MEE Rotterdam Rijnmond en MEE Drechtsteden Gevangenen uit de PI Hoogvliet, PI de Schie en PI Dordrecht: met een beperking; die voldoende ontvankelijk en gemotiveerd zijn voor ondersteuning door MEE; met strafrestant die na veroordeling in eerste aanleg langer dan vier maanden is; die na detentie woonachtig zijn in het werkgebied van de MEE-organisaties; met contra-indicaties: o zware geweldsdelicten; o ernstige psychiatrische problemen of overmatig middelengebruik. Het GW werkt samen met ketenpartners aan de re-integratie van gedetineerden. De inrichting faciliteert gemeenten, ketenpartners en de gedetineerde zelf om al tijdens detentie zoveel mogelijk aan knelpunten te werken om problemen bij terugkeer in de samenleving te voorkomen. Het is waarschijnlijk dat een substantieel deel van de gedetineerden een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft. Daarnaast kan er ook sprake zijn van andere beperkingen zoals autisme of hersenletsel. Bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden speelt het sociale netwerk rond een gedetineerde momenteel niet nadrukkelijk een rol. Op verzoek van DJI heeft MEE een projectvoorstel gedaan, om volwassenen met een vermoeden van LVB tijdens detentie door Netwerkversterking beter te laten resocialiseren door inzet van het netwerk. Netwerkversterking richt zich op het activeren van het netwerk van mensen met een beperking of het gezin. Met een familienetwerkberaad wordt de problematiek en de hulpvraag in kaart gebracht en gezamenlijk een actieplan gemaakt. Een goed sociaal netwerk kan voor langere tijd ondersteuning bieden en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de re-integratie van de (ex-)gedetineerde en het verminderen van recidive. Werkwijze: Het organiseren en betrekken van een ondersteunend sociaal netwerk bij de re-integratie van (ex- )gedetineerden. Daarnaast wordt deskundigheid van het personeel van de penitentiaire inrichting bevorderd met het geven van de training Hoe herken je een licht verstandelijke beperking en Hoe ga je om met iemand met een licht verstandelijke beperking?. Gewenst resultaat individueel niveau: ex-gedetineerde heeft een vorm van werk, dagbesteding, neemt deel aan leer-werkplek, volgt een opleiding of doet vrijwilligerswerk; ex-gedetineerde heeft huisvesting (woont zelfstandig, woont in); 16

17 ex-gedetineerde heeft iemand in zijn netwerk die hem/haar steunt en zo nodig bij een professional aan de bel trekt als er instabiliteit optreedt, waarbij de kans op terugval optreedt. Bereik en resultaat: 20 gevangenen, 10 per PI. Het project is in Dordrecht in het 4 e kwartaal 2013 en in Rotterdam op 1 januari 2014 gestart. De eerste resultaten worden in het najaar van 2014 verwacht. Contactpersonen: MEE Rotterdam Rijnmond Marijke Kruijt Accountmanager T E MEE Drechtsteden Monique den Hartog Teammanager T E 3. Training professionals Diagnose- en trainingsaanbod LVB, (autisme en niet aangeboren hersenletsel) Alle MEE-organisaties. Professionals die te maken hebben met mensen met een (lichte) verstandelijke beperking met als doel beter met hen communiceren en omgaan. Dienstverlenende organisaties vinden het steeds belangrijker dat hun medewerkers mensen met een (licht) verstandelijke beperking leren herkennen. En dat zij goed leren omgaan met deze cliënten. Vaak herkent de medewerker mensen met een (lichte) verstandelijke beperking niet en ervaart hij deze cliënten als lastig. Signalen: Waarom komt hij onze afspraken nooit na? Snapt ze nu eigenlijk wel wat ik zeg? Ik weet echt niet hoe ik met deze cliënt verder kan komen. 17

18 Werkwijze: Training in het herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Deze training heeft tot doel mensen in allerlei organisaties (denk aan schuldhulpverlening, politie, gemeenten, reclassering, Veiligheidshuis, algemeen maatschappelijk werk, PI s etc.) bewust te maken van de signalen van een eventuele verstandelijke beperking. Na afloop weten de cursisten: welk gedrag kan duiden op een (lichte) verstandelijke beperking; wat het niveau is van denken en communiceren van mensen met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met hun sociaal-emotioneel functioneren; hoe zij goed kunnen omgaan met mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Eerder herkennen leidt tot betere doorverwijzing en beter passende hulpverlening, waardoor problemen vroegtijdig worden aangepakt en meer problemen en (dure) zorg kunnen worden voorkomen. Contactpersoon: MEE Nederland Ineke Maarman Beleidsmedewerker T E 18

19 Jeugdwijkagent Jeffrey Schouten volgde een LVB-training Ik zie nu het verschil tussen niet willen en niet kunnen Jeffrey Schouten is Jeugd wijkagent in Almere. Vorig jaar deed Jeffrey met twee collega s mee aan de training Herkenning van en omgaan met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) van MEE IJsseloevers. Mensen met een LVB kunnen vaak oorzaak en gevolg niet koppelen. Dat verklaart waarom ze keer op keer hun afspraken niet nakomen. Schouten: Ik zie via jeugdreclassering vaak jongeren, die in strafrechtelijke trajecten terecht zijn gekomen. Aan de buitenkant zie je er niets aan: ze zijn streetwise en hebben een vlotte babbel. Je legt wat uit en je maakt afspraken, die ze keer op keer niet nakomen. Voorheen dacht ik dat het opzettelijk was, dat ze geen enkele vorm van autoriteit willen accepteren. Nu weet ik dat een groot aantal niet snapt wat ik van ze verwacht. Nina Sweet is een van de trainers van MEE IJsseloevers: Het gaat vooral om bewustwording en herkenning. De eerste indruk is vaak niet de juiste. Een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid, zie je niet aan de buitenkant. Het tijdig herkennen van een beperking is ontzettend belangrijk. Dan ontdek je het verschil tussen niet willen en niet kunnen. Kleine dingen Schouten: Ik probeer ook mijn collega-agenten en rechercheurs hiervan bewust te maken. Het zijn vaak kleine signalen die duiden op een lager cognitief functioneren. Het standaardlijstje dat we hanteerden was niet genoeg om duidelijk te krijgen of er sprake is van een beperking. We vragen nu verder door. Of we laten iets uitschrijven. Het gaat om kleine dingen die voor ieder ander heel gewoon zijn, maar voor jongeren met een beperking moeilijk wordt. Bijvoorbeeld het noemen van een postcode, het beschrijven welk deel van een wijk je woont. Efficiënt Als je weet dat iemand een beperking heeft, dan kun je sneller en adequaat handelen, is de ervaring van Schouten: Het scheelt tijd en dubbel werk. Als duidelijk is dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking, dan schakelen we specialisten in. Preventief Het herkennen van een beperking werkt ook preventief. Schouten: Jongeren die zich niet begrepen voelen, uiten dat in agressief gedrag. Meestal verbaal, maar ook fysiek. Als je herkent op welk niveau ze functioneren, kun je je benadering en je communicatie aanpassen. Dat voorkomt escalatie. Meer informatie en contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Maarman, beleidsmedewerker MEE Nederland. Telefoon: , Mei,

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Samenwerken aan participatie: MEE en gemeenten

Samenwerken aan participatie: MEE en gemeenten Samenwerken aan participatie: MEE en gemeenten Naast de verschillende decentralisaties naar het sociale domein, bestaat de mogelijkheid dat de MEE middelen voor cliëntondersteuning op termijn ook gedecentraliseerd

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking Doelgroep s Heeren Loo, Almere: Alle leeftijden: kinderen, jongeren & volwassenen (0 100 jaar) Alle niveaus van verstandelijke

Nadere informatie

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Binnenplein Casus Methodieken 2 Binnenplein Onderdeel van Aveleijn (VG) Gericht op verstandelijke beperking en verslaving Ambulant

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

MEE West-Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking. De preventieve kracht van MEE

MEE West-Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking. De preventieve kracht van MEE MEE West-Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking De preventieve kracht van MEE MaRjoLEiN VaN ZiNNEN, woonconsulent alleewonen over de training hoe herken ik een licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Leren & Werken Wat is de beste school voor ons kind? Welke vervolgopleiding past bij mij? Kan mijn kind een betaalde baan aan of is een beschermde

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! Het beste uit jezelf

Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! Het beste uit jezelf Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Het beste uit jezelf Werken met Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Je wilt graag werken maar

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

De preventieve kracht van MEE

De preventieve kracht van MEE MEE Ondersteuning bij leven met een beperking De preventieve kracht van MEE Inhoud 3 Wie we zijn 4 Voor wie we het doen 5 Wat we doen voor mensen met een beperking 6 Wat we doen voor samenwerkingspartners

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Dienstverleningsbeschrijving

Dienstverleningsbeschrijving Dienstverleningsbeschrijving Integrale Loopbaanbegeleiding Second Chance Force ( SCF) Inleiding: Second Chance Force ( SCF) is een jonge onderneming die de doelstelling heeft om (ex) gedetineerden aan

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Verslag vraagverheldering Werk & Inkomen

Verslag vraagverheldering Werk & Inkomen Verslag vraagverheldering Werk & Inkomen Datum 1 e gesprek Datum 2 e gesprek Naam Tijdsduur 1 e gesprek Tijdsduur 2 e gesprek Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer Contactpersoon Tel.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking

Ondersteuning bij leven met een beperking Ondersteuning bij leven met een beperking Niet-aangeboren hersenletsel MEE Niet-aangeboren hersenletsel Raad en daad als het om mensen met NAH gaat Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. Door

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Informatie voor gemeenten Zelf en samen redzaam Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Werk & inkomen en sociale wijkteams; een goed huwelijk? Divosa-congres 15 mei Hilde van Xanten

Werk & inkomen en sociale wijkteams; een goed huwelijk? Divosa-congres 15 mei Hilde van Xanten Werk & inkomen en sociale wijkteams; een goed huwelijk? Divosa-congres 15 mei 2014 - Hilde van Xanten 5/14/2014 Divosa monitor 2014 Verkenning voortgang implementatie Participatiewet (gepubliceerd 13 mei

Nadere informatie

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant Cursusaanbod verzorgt cursussen & trainingen voor mensen met een beperking, hun omgeving, scholen, organisaties, bedrijven en dienstverleners. Deelname aan een cursus geeft mensen met een beperking en

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN Personalia kandidaat Naam Voorletters Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Geslacht Geboorteplaats Burgerlijke staat Rijbewijs Vervoer BSN Identiteitsbewijs

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

Duurzaam aan het werk

Duurzaam aan het werk Visio Zicht op Werk Duurzaam aan het werk Bent u zelf slechtziend of blind en wilt u graag zo goed mogelijk (blijven) functioneren op uw werk? Heeft u een slechtziende of blinde werknemer? Begeleidt u

Nadere informatie

Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden. BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen.

Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden. BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen. Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen. Ooit gedacht een ex-gedetineerde aan te nemen? In eerste instantie denk je er niet zo snel aan als je kiest voor maatschappelijk

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle sv 2008.129 RIS 156287 Regnr. BSD/2008.2918 Den Haag, 23 september 2008 Inzake: nazorg ex-gedetineerden De gemeenteraad

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Stabiliteit en behoud Doel Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

MovingOnUp in vogelvlucht. Context van MovingOnUp. Algemene kenmerken begeleidingslijn

MovingOnUp in vogelvlucht. Context van MovingOnUp. Algemene kenmerken begeleidingslijn Context van MovingOnUp De afgelopen jaren heeft Pro Accretio gewerkt aan de ontwikkeling van de loopbaanbegeleidingslijn MovingOnUp. Deze lijn biedt diverse doelgroepen structuur en onderbouwing bij het

Nadere informatie

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Begeleiden van muzisch-ludische activiteiten Training De medewerker maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of persoonlijk

Nadere informatie

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk MEE Utrecht, Gooi & Vecht meedoen mogelijk maken Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk Schakel tussen onderwijs en zorg SMW 2 SMW Introductie De Strippenkaart: flexibiliteit en maatwerk Met de komst

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

De Trans. Ondersteuning thuis

De Trans. Ondersteuning thuis De Trans Ondersteuning thuis Stichting De Trans Postbus 8 9450 AA Rolde telefoon (0592) 24 74 74 e-mail: info@detrans.nl e-mail: sociaaldomein@detrans.nl (uitsluitend voor gemeenten) www.detrans.nl MA042016

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

MEE Noordwest-Holland. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE Noordwest-Holland. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Noordwest-Holland Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Leren & Werken Wat is de beste school voor ons kind? Welke vervolgopleiding past bij mij? Kan mijn kind een betaalde baan

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

CAMPUS OUDERE JEUGD. Met Cardea kun je verder!

CAMPUS OUDERE JEUGD. Met Cardea kun je verder! CAMPUS OUDERE JEUGD Met Cardea kun je verder! Campus OUDERE JEUGD Hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen.

Nadere informatie

Resultaatgericht werken in het sociaal domein

Resultaatgericht werken in het sociaal domein Resultaatgericht werken in het sociaal domein Eigen kracht, schalen met de klant Bepalen van de eigen kracht -Gebruik eens een schaalvraag! Wat is een schaalvraag? Hoe zet je een schaalvraag in? Netwerk

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

dagbesteding tot betaald

dagbesteding tot betaald Heliomare Van tot Vandagbesteding dagbesteding betaald werk werk tot betaald Meer ka ns passend op werk Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport 'Ik werk al weer vijf

Nadere informatie

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief.

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Dit kunnen mensen met een uitkering zijn, maar ook mensen met een beperking (fysiek

Nadere informatie

Workshop DJI / PI Dordrecht

Workshop DJI / PI Dordrecht Deze workshop richt zic h op instroom, doorstroom en uitstroom van de gedetineerde burger. Detentie als onderdeel van een levensloop, een tijdelijke onderbreking waarbij een goede terugkeer in de maatschappij

Nadere informatie