Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektronica Optie Multimedia en Informatietechnologie Academiejaar Pieterjan Donck Dries Vanderhaeghen

2 Voorwoord Als laatstejaarsstudenten Industrieel Ingenieur, Master Elektronica-ICT afstudeerrichting MIT (Multimedia- en Informatietechnologie) worden we verwacht een eindwerk te maken. Tussen de voorstellen van de beschikbare eindwerken zat het onderzoek naar de adequaatheid van de prijszetting van onderhoudscontracten. Door onze voorgeschiedenis als afgestudeerd student Bachelor Multimedia en Communicatie technologie vonden we dit een interessant onderwerp. Dit omdat we zelf al meerdere softwareprogramma s hebben ontworpen. De titel van ons eindwerk is naderhand gewijzigd naar het onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten. Bij deze willen we onze interne promotor Jan Devos bedanken voor de goede begeleiding en steun die hij ons gedurende het jaar gegeven heeft. Alsook iedereen die ons geholpen heeft dit eindwerk tot een goed einde te brengen. Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen I

3 Inhoudsopgave Voorwoord... I Inhoudsopgave...II Gebruikte symbolen en afkortingen... V Lijst van afbeeldingen en figuren... VI 1 Inleiding Het onderhoudscontract Betekenis Situering Hardwareonderhoudscontracten Softwarelicenties Softwareontwikkelingcontracten Consultingcontracten Softwareonderhoudscontracten Classificatie van software Maatwerk versus pakketten Soorten software Soorten onderhoud Correctief of curatief onderhoud Adaptief of aanpassingsonderhoud Evolutief of perfectief onderhoud Informaticarecht Levering en garantie Leveringsfase Garantiefase Onderhoudscontractfase Industriële eigendomsrechten Belgische octrooiwet (wet van 28 maart 1984 op de uitvindingoctrooien) Het auteursrecht Het vermogensrecht De softwarewet De informatieplicht Probleemstelling A market for lemons...22 Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen II

4 4.2 Principaal-agent probleem Conclusie Bestaande studies UKSMA & ISBSG Maintenance en Support Measurement Manual (United Kingdom Software Metrics Association & International Software Benchmarking Standards Group) Inleiding De benadering Te verwachten resultaten Metingen in detail Afgeleide metingen Definities PricewaterhouseCoopers: Webster Patterns in IT Litigation - systems Failure SEI - Software Engineering Institute Wat is het SEI CMM (Capability Maturity Model) CMMI (Capability Maturity Model Integration) Praktisch onderzoek contracten Doel Werkwijze Bedrijven contacteren Analyseren onderhoudscontracten Resultaat Conclusie Conflictenanalyse De verschillende luiken van het onderhoudscontract Luiken enkel belangrijk voor de klant Luiken enkel belangrijk voor de leverancier Luiken voor beide partijen even belangrijk Aanvangstijdstip Duur en verlenging Rollenspel klant-leverancier Courante conflictoorzaken Wie is uiteindelijk eigenaar van de software? Hoe worden updates toegepast?...90 Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen III

5 7.5.3 Prioriteiten Prijswijzigingen Conflicten met andere software Evaluatiemethode: flowchart Besluit Pieterjan Besluit Dries Literatuurlijst... VI Bijlage... 1 Projectfiche... 1 Brief aan de bedrijven... 4 Bedrijvencontactdagen... 5 Logboek... 8 Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen IV

6 Gebruikte symbolen en afkortingen IT ICT KMO ERP PIH Informatietechnologie Informatie- en Communicatietechnologie Kleine en middelgrote onderneming Enterprise Resource Planning Provinciale Industriële Hogeschool Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen V

7 Lijst van afbeeldingen en figuren Figuur 1: Het ISBSG model van ondersteuning en onderhoud op activiteiten gebaseerd. 28 Figuur 2: Het UKSMA model van onderhoud en ondersteuning...29 Figuur 3: Het metrisch model van onderhoud en ondersteuning...30 Figuur 4: Strategie van het SEI...63 Figuur 5: Maturity levels van het CMM in stijgende volgorde...66 Figuur 6: Maturity Levels van het CMMI in oplopende volgorde...69 Figuur 7: Capability levels van het CMMI...70 Figuur 8: Aanvang softwareonderhoudscontract...85 Figuur 9: Beoordeelde contracten Figuur 10: Bedrijvencontactdagen Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen VI

8 1 Inleiding Ons eindwerk is een intern eindwerk uitgevoerd aan de hogeschool West-Vlaanderen departement PIH. We hebben onderzoek gedaan naar de prijszetting van ICT-contracten en in het bijzonder naar softwareonderhoudscontracten. Het is gebleken dat vele bedrijven vaak geen correcte kijk hebben op dergelijke overeenkomsten. Wat kunnen ze verwachten van hun ICT-leverancier? Vallen alle problemen op te lossen onder het contract? Zal er niet extra moeten betaald worden voor bepaalde diensten? Zeer terechte vragen die helaas vaak leiden tot onnodige spanningen en geschillen tussen klant en ICT-leverancier. De doelstelling van ons eindwerk is te onderzoeken of de prijzen van een onderhoudscontract in balans zijn met de geleverde diensten. Bestaande wetenschappelijke methodes voor het evalueren van softwarecontracten worden van naderbij bekeken. Er wordt ook nagegaan in welke situaties en door welke oorzaken er conflicten ontstaan tussen de softwareleverancier en de klant. Om alles tot een goed einde te kunnen brengen hadden we nood aan bestaande ICTonderhoudscontracten. Om deze te kunnen bemachtigen hebben we verschillende methodes gebruikt om de aandacht van verschillende KMO s te verkrijgen. Aan de hand van s en/of brieven hebben we meerdere bedrijven gecontacteerd. Alsook via ons bezoek aan de bedrijvencontactdagen hebben we meerdere bedrijven gecontacteerd om zo verscheidene onderhoudscontracten te bemachtigen. Daarna hebben we ons toegespitst op de oorzaken die conflicten tussen leverancier en klant teweeg brengen. Aan de hand van de verkregen contracten konden we de verschillende punten, die volgens ons van belang waren in een contract, uitfilteren. Aan de hand van een checklist opgebouwd als een flowchart met conflictpunten hebben we de verkregen contracten doorgelicht. Door middel van een scoringssysteem trachten we gefundeerde conclusies te trekken nopens het feit of een contract conflictgevoelig is. Hierdoor hebben we toen besloten om de titel van ons eindwerk aan te passen naar onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten. Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 7

9 2 Het onderhoudscontract 2.1 Betekenis Een informaticaonderhoudscontract kan zowel betrekking hebben op hardware als op software. Het is evident dat hardware (computer en randapparatuur zoals printers, backupapparatuur, schermen, communicatiemateriaal, ) zoals elk ander materiaal onderhoud nodig heeft. Dergelijke onderhoudscontracten verschillen dan ook niet vaak van onderhoudscontracten uit andere sectoren. Onderhoudscontracten hebben tot doel het materiaal in goede staat te houden gedurende een bepaalde overeengekomen periode. In goede staat kan men omschrijven als een behoud van het normale prestatieniveau. Het begrip onderhoud zelf is echter bijzonder vaag en kan verschillende betekenissen hebben naargelang het te onderhouden voorwerp. In tegenstelling tot hardwareonderhoudscontracten zijn onderhoudscontracten voor software helemaal niet evident. Het nut en de noodzaak ervan wordt vaak moeilijk begrepen of aanvaard door de klant. De klant verwacht veelal dat een software foutloos is en eist impliciet van zijn softwareleverancier 100% zekerheid dat er geen enkele bug meer aanwezig is in de software. Deze eis is echter weinig zinvol. Wij weten intussen dat software nooit foutloos kan zijn [17]. Hoe zeer men ook zijn best doet om te testen en te evalueren, het kan nog steeds mislopen door een opeenvolging van bepaalde handelingen, de aard van de ingevoerde gegevens, de samenwerking met software van derden bij de klant, enz Dit zijn zaken die soms niet getest kunnen worden door de softwareleverancier. Elke software zal dus in min of meerdere mate fouten bevatten. Het is dan ook realistischer om het bestaan van fouten te aanvaarden en hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten. De klant zou kunnen eisen dat fouten onder de garantie moeten vallen, maar de wettelijke garantie wordt meestal onvoldoende geacht voor software gelet op de bijzondere natuur ervan. Er is bovendien meer. Stel dat softwarefouten onder de wettelijke garantie zouden vallen, dan heeft de klant nog geen enkele zekerheid dat de fouten onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde termijn opgelost worden. Deze eisen zijn zeer aannemelijk voor bedrijfskritische software. Een onderhoudscontract afsluiten om enkel maar de softwarefouten op te lossen is een te enge toepassing. Het onderhoudscontract moet ook gezien worden als een verzekering voor de verdere toekomst van de software. Het kan een zekerheid bieden voor de snel Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 8

10 evoluerende economie en IT-infrastructuur. Er bestaan daarom verschillende soorten onderhoud. Naast het bestgekende en hoger vermelde correctief onderhoud, bestaat er ook evolutief en adaptief onderhoud. Deze laatste onderhoudsvormen kunnen een oplossing bieden voor noodzakelijke wijzigingen aan de software als gevolg van veranderde wetgeving of aanpassingen aan bedrijfsprocessen. Het is wellicht een goede zaak voor zowel klant als softwareleverancier om een onderhoudscontract op software af te sluiten. Beide partijen hebben wel tegenstrijdige belangen en beschikken meestal over ongelijke informatie met betrekking tot de materie. De softwareleverancier beschikt meestal omwille van zijn deskundigheid over de meeste informatie met betrekking tot het onderhoud. Deze informatie wordt meestal privaat gehouden en komt dus niet ter kennis van de klant. De softwareleverancier ziet in een onderhoudscontract een continue bron van inkomsten. Inkomsten die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van software en het herstellen van softwarefouten. Voor de klant is het onderhoudscontract een verzekering voor een zo foutloos mogelijk gebruik van de software over een bepaalde periode. Onderhoudscontracten worden door de leverancier vaak ook verplicht gesteld. Dit is een recht van de leverancier krachtens de auteurswet waaronder software ressorteert. Als gevolg van de tegenstrijdige belangen bij softwareonderhoudscontracten is dan ook aangeraden dat beide partijen zich actief inlaten bij het opstellen van het contract. Alles wordt best zo gedetailleerd mogelijk beschreven, gaande van de definities tot de escalatieprocedures. Het onderhoudscontract mag geen verzameling zijn van dubbelzinnige omschrijvingen door advocaten opgesteld, waar tijdens een gerechtsprocedure gretig gebruik kan van gemaakt worden. Het moet een praktisch en werkbaar document zijn. Slechts op deze manier kunnen betrokken partijen op beide oren slapen en komt het belang van een onderhoudscontract tot uiting. Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 9

11 2.2 Situering Hardwareonderhoudscontracten Een dienstverlener zal bij een hardwareonderhoudscontract zekere verplichtingen op zich nemen tegen een bepaalde vergoeding. De dienstverlener wordt door de klant zelf gekozen en hoeft niet noodzakelijk de oorspronkelijke verkoper van de hardware te zijn. De klant kiest een dienstverlener op basis van zijn technische kennis en bekwaamheden. In tegenstelling tot software kan bij hardware gemakkelijker een dienstverlener gekozen worden. Hardware is immers een geheel van universeel gefabriceerde onderdelen. De kennis van onderhoudsprocedures is voor iedereen toegankelijk. Het wil echter niet zeggen dat een dienstverlener voor onderhoud op hardware gelijk wie mag zijn, de oorspronkelijke hardwareleverancier zal nog steeds het meest op de hoogte zijn van de systemen en hiermee een voordeel hebben tegenover anderen. Software daarentegen is een uniek vervaardigd werk, waarbij meestal enkel de oorspronkelijke softwarebouwer wijzigingen kan aanbrengen. Uniek aan hardwareonderhoud is dat men ook preventief onderhoud kan uitvoeren. Onder preventief onderhoud verstaan we een geheel van reguliere controles die ervoor moet waken dat het systeem correct blijft functioneren. Een onderhoudscontract op hardware is misschien minder noodzakelijk bij bedrijven met een beperkte ICT-infrastructuur en met minder kritische bedrijfsprocessen. In een dergelijk geval kan dan eventueel geopteerd worden voor case-by-case vergoedingen. Bij tussenkomst van technisch personeel kan deze formule gecombineerd worden met een tarifering op uurbasis. Een contract daarentegen biedt dan weer het grote voordeel dat kan vastgelegd worden dat interventies verplicht moeten uitgevoerd worden en dit binnen afgesproken termijn Softwarelicenties Software is een creatief werk dat beschermd wordt door de auteurswet, zoals alle andere creatieve werken. Een softwarelicentie of gebruiksrecht biedt de gebruiker rechten, maar ook plichten bij het gebruik van software op één of meerdere computers. Een softwarelicentie omvat meestal een definitie van het product, een aantal bepalingen die door de gebruiker dienen geaccepteerd te worden en bepaalde vormen van garantie. Softwarelicenties verbieden meestal het verder verspreiden en kopiëren van de software. Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 10

12 2.2.3 Softwareontwikkelingcontracten Deze contracten zullen de ontwikkeling van maatwerksoftware regelen. De klant neemt zelf initiatief om software te laten ontwikkelen door een softwarebouwer. Hij zal dan ook goed weten wat er moet bereikt worden en zal niet veel afwijken van zijn doel. De businessfunctionaliteiten worden dan ook al op voorhand vastgelegd door de klant zelf en/of met de softwarebouwer. Ontwikkelen van maatwerksoftware is een niet te onderschatten project en zal hoofdzakelijk besteed zijn aan grote bedrijven en organisaties. Overdracht van rechten is hier evenwel ook mogelijk. De klant kan eigenaar worden van de software door overdracht van de vermogensrechten. Een knelpunt kan dan wel zijn dat de softwarebouwer tijdens de ontwikkeling in opdracht van de klant, ideeën en concepten opdoet die hij zou kunnen gebruiken bij eigen toekomstige software, die hem voordelen bieden om bijvoorbeeld software tegen lagere prijs aan te bieden Consultingcontracten Onder consulting wordt begrepen advies en raadgeving, taken die de informaticawereld meer dan welkom zijn. Een consultingcontract kan worden aangegaan bij de selectie, aankoop en implementatie of conversie van een informaticasysteem. De klant vraagt hierbij de diensten van een derde partij om met een onpartijdig deskundig advies zekerheid te hebben dat de juiste beslissingen genomen worden Softwareonderhoudscontracten Softwareonderhoudscontracten worden wellicht nog vaker afgesloten dan hardwareonderhoudscontracten omwille van de specialistische kennis van de dienstverlener. Wegens het niet-tastbare en meestal voor de klant onzichtbare werk dat de leverancier uitvoert, kunnen al eens misverstanden ontstaan. Conflicten zijn dan ook niet ver weg. Het belang van dergelijke softwareonderhoudscontracten wordt soms wel eens onderschat, daarom spitsen we ons in deze thesis enkel toe op softwareonderhoudscontracten. Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 11

13 2.3 Classificatie van software Maatwerk versus pakketten We kunnen toepassingssoftware in twee grote categorieën onderverdelen: Softwarepakketten Software op maat Om een duidelijk onderscheid te maken stellen we ons eerst de vraag wat software is. Software is niet echt een product zoals alle andere producten. Het is een manier om kennis op te slaan. Die kennis wordt opgedaan door jaren ervaring en optimalisatie in een organisatie. Organisaties die pakketsoftware aanschaffen, kopen in feite kennis over bedrijfsprocessen die andere organisaties in hun plaats verzameld hebben. Dit is ideaal als die kennis er nog niet of in onvoldoende mate was. Maar stel dat die kennis al wel bij de medewerkers van de organisatie aanwezig was, dan zal pakketsoftware die bestaande kennis verdringen, ten gunste van een confectieoplossing die ook voor alle concurrenten beschikbaar is. Dit kan echter wel een bewuste keuze zijn als maatwerk slechts weinig meerwaarde levert. Maatwerk is immers veel duurder in aanschaf en in onderhoud. Als de aanwezige kennis van de organisatie vertaald wordt in maatwerksoftware, dan kan dat leiden tot een niet te onderschatten concurrentievoordeel. De kennis die aanwezig was bij individuen in de organisatie, wordt immers vastgelegd en voor iedereen in de organisatie beschikbaar gemaakt. Om dat concurrentievoordeel te behouden is het enorm belangrijk om de software continu aan te passen. De organisatie evolueert namelijk door te leren over zichzelf, de concurrentie, de klanten en de markt. De kennis wordt dus voortdurend uitgebreid en aangepast, en dit moet dan ook aangepast worden in de software. Bij pakketsoftware zit men hier weer vast, men is gebonden aan de aanpassingen van de softwareleverancier. Die zal ook wel in beperkte mate aanpassingen kunnen doorvoeren (eventueel op aanvraag van de klant) en een evolutief onderhoud kunnen aanbieden, maar dit zal nooit zo flexibel zijn als maatwerksoftware. De implementatie van aanpassingen bij pakketsoftware wordt meestal ook uitgevoerd door mensen van binnen de organisatie van de klant zelf, die niet altijd over voldoende technische kennis en opleiding beschikken om dat voor elkaar te krijgen. Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 12

14 Het lijkt erop dat maatwerksoftware een veel duurdere oplossing is dan pakketsoftware. Maar men dient ook op te letten met de onzichtbare kosten van pakketsoftware. De installatie zal waarschijnlijk wel vlotter verlopen dan maatwerk, maar omdat pakketten nooit 100% zullen overeenkomen met de bestaande werkmethodes, zal het personeel zijn werkwijzen aan de software moeten aanpassen. Dit kan tijdrovend, risicovol en kostbaar zijn. Maatwerk daarentegen zal op deze manier sneller geïmplementeerd kunnen worden omdat het net de bestaande werkwijzen zal ondersteunen en optimaliseren. Het is minder ingrijpend, en is op dat vlak eigenlijk goedkoper wanneer een grote organisatie met unieke bedrijfsprocessen voor pakketsoftware kiest. Een combinatie van pakketsoftware met maatwerk is evenwel ook mogelijk. De basis is dan een pakket waarbij er nog enkele ontbrekende functies moeten toegevoegd worden, of er kan gekozen worden uit een lijst van opties die voor het bedrijf het best van toepassing zijn. Bij de aanschaf van een pakket zijn er een aantal vuistregels die best in acht genomen worden: [15] Er dient op voorhand goed geïnformeerd te worden over de werking van de software. Eventueel demo s door de leverancier kunnen hier duidelijkheid brengen. De implementatie moet voorbereid worden, zowel in de vorm van technische testen als in de vorm van trainingen of instructiescenario s bij het personeel. De software wordt best getest met reële bedrijfsgegevens zodat men achteraf voor geen verrassingen komt te staan als de comptabiliteit, de performantie of de gebruiksvriendelijkheid niet aan de verwachtingen voldoet. Kies voor openheid tegenover de leverancier. Informatie zoals de import- en exportmogelijkheden, de externe programmeermogelijkheden, enz Die kunnen later altijd van pas komen bij integraties met andere software. Een softwarepakket dat nog maar net op de markt is (versie 1.0) houdt altijd meer risico s in dan een volwassen programma die zijn werking reeds bewezen heeft. De keuze van de leverancier is belangrijk. Dit moet een gezonde onderneming zijn die bovendien de klant centraal stelt. Om dit na te gaan kunnen er een paar referenties bezocht worden. Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 13

15 Indien voor maatwerk gekozen wordt, wordt er best op de volgende zaken gelet: Er wordt best een persoon aangesteld die dienst doet als buffer tussen de ontwikkelaars en de gebruiker. Dit kan een persoon van binnen eigen bedrijf zijn of een derde partij. Het ontwikkeltraject wordt zo in eigen belang op de voet gevolgd om onnodige kosten te vermijden die kunnen ontstaan door overbodige toeters en bellen in de software. Het project wordt best in blokken verdeeld om incrementeel te kunnen werken. Een te groot project heeft meer kans op fouten en falen Soorten software Niet elke soort software is even erg onderhevig aan veranderingen. We overlopen de belangrijkste soorten. Boekhoudsoftware is eigenlijk vrij statische software, maar is vaak onderhevig aan reglementaire wijzigingen. Dubbel boekhouden is een werkwijze die zeer algemeen is en zelfs deels wettelijk wordt vastgelegd. Optimalisatie kan eruit bestaan het efficiënter maken van bepaalde handelingen waardoor er tijdswinst ontstaat of foutieve ingaven verhinderd worden. De belangrijkste wijzigingen zullen evenwel meestal het gevolg zijn van wetswijzigingen zoals nieuwe BTW-aangifte, wettelijke documenten, verandering van RSZ-bijdragen, enz Software voor personeelsadministratie zal hoofdzakelijk in pakketten aangeboden worden. Machinesturing door software zal meestal via embedded systemen gebeuren. Hier zullen eventuele bugs nog gevoeliger liggen. De software zal ofwel aangeboden worden door de leverancier van de machines, ofwel op maat geschreven worden als de machines intern ontwikkeld en geoptimaliseerd worden. ERP-software ofwel Enterprise Resource Planning Software is een totaalpakket waar zo goed als alle bedrijfsprocessen in ondersteund worden. Het wordt meestal aangeboden in de vorm van een basispakket met de keuze uit een lijst voorgedefinieerde optionele modules. Deze software wordt talrijk aangeboden in de vorm van pakketsoftware. ERP als maatwerk zal ook wel mogelijk zijn maar zal zeer duur uitkomen wegens zijn complexiteit. Dan hebben we nog de software die door iedereen gebruikt wordt en meestal door grotere softwareleveranciers wordt gebouwd, zoals Adobe, Macromedia, Microsoft, enz Dit zijn gevestigde waarden. Er is een massale publieksafname en voorstellen tot Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 14

16 wijzigingen zullen meestal enkel en alleen door de leverancier genomen worden. Die heeft alle macht in handen. Software die onder deze categorie valt is: ontwikkelingssoftware, kantoorsoftware, veiligheidssoftware, educatieve software, 2.4 Soorten onderhoud Correctief of curatief onderhoud Software is nooit 100% foutloos en bevat dus zogenaamde bugs. Die kunnen de software desgevallend ongeschikt maken voor correct gebruik. Om de klant in staat te stellen zijn software in de beste omstandigheden te gebruiken is het nodig bugs tijdig en snel te herstellen. Het herstel kan bestaan uit een daadwerkelijke oplossing van een gebrek (zoals een rekenfout), maar ook bestaan uit een workaround. In het laatste geval wordt de fout vermeden of wordt een omzeiling van het probleem uitgevoerd (b.v. berekeningen die teveel tijd vragen door slechte programmering). Eén van de moeilijkheden waarmee de contractpartijen geconfronteerd worden is de correcte definitie van deze gebreken. Door gebreken te restrictief definiëren (b.v. door te verwijzen naar een afwijking van de technische specificaties) ontstaat het risico dat de klant geblokkeerd geraakt wanneer een gebrek optreedt dat niet beantwoordt aan de beperkte definitie opgenomen in het contract. Vaak is het niet duidelijk of een functionele tekortkoming al dan niet als een gebrek moet worden aanzien. Het is daarom aan te bevelen om een definitie van een gebrek op te nemen in de aard van elke afwijking die verhindert dat het programma resultaten oplevert conform aan de contractueel voorziene functies. De partijen zullen vooraf de functies moeten definiëren voor het programma Adaptief of aanpassingsonderhoud Het adaptief onderhoud heeft tot doel de software aan te passen aan nieuwe vereisten van externe oorsprong, met andere woorden niet door de klant zelf veroorzaakt. De nieuwe vereisten die een aanpassing van de software nodig maken kunnen zowel van technische aard zijn (evolutie van de gebruikte technologie, wijzigingen aan de hardware, ), als van reglementaire aard (evolutie van de fiscale, sociale of boekhoudwetgeving, BTW, ). Dit onderhoud is voornamelijk een noodzaak in een sector die gevoelig is voor dergelijke veranderingen. (zoals boekhoudkantoren, sociale secretariaten, ). Die klanten moeten praktisch onmiddellijk over up-to-date software kunnen beschikken. Voor klanten Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 15

17 in sectoren die minder onderhevig zijn aan zulke aanpassingen, is het eerder een sporadische noodzaak. Gebeuren die aanpassingen regelmatig, dan wordt dit best op voorhand afgesproken. Dit kan als aanvulling op het standaardcontract in functie van regelmatig verwachte aanpassingen Evolutief of perfectief onderhoud Een derde soort onderhoud is het evolutief onderhoud. In tegenstelling tot het aanpassingsonderhoud, behelst dit type onderhoud wijzigingen die ontstaan als gevolg van nieuwe noden van de klant, andere dan (externe) van technische of reglementaire aard. Deze wijzigingen kunnen zeer uiteenlopend zijn, over het algemeen zijn dit wijzigingen in bedrijfsprocessen zoals nieuwe manier van stockbeheer, leveringen, databases, De wijzigingen worden meestal gevraagd door de klant. Voor de klant die afhankelijk is van zijn softwareleverancier is het belangrijk dat er in het onderhoudscontract opgenomen wordt dat de softwareleverancier dergelijke gevraagde aanpassingen zal doorvoeren. Aangezien de gevraagde aanpassingen zowel minieme ingrepen kunnen zijn als zware inspanningen, is het aangeraden om een prijszetting te voorzien die flexibel genoeg is elke situatie op een positieve manier te kunnen opvangen. Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 16

18 3 Informaticarecht Beheer van softwareonderhoudscontracten is een onderdeel van het IT beleid dat de laatste decennia in complexiteit sterk is toegenomen. Vaak worden daarbij Engelse termen gehanteerd die onduidelijkheid veroorzaken en conflicten tussen partijen kunnen veroorzaken. In principe bestaat er niet zoiets als informaticarecht. Toch is er in het laatste decennium heel wat wetgeving ontstaan die specifiek slaat op IT. Daarvoor had men geen andere keuze dan beroep te doen op bestaande wetgeving, meestal burgerrecht. Door het eigen karakter van de informatietechnologie is dit niet altijd vanzelfsprekend en soms zelfs onvoldoende. 3.1 Levering en garantie Leveringsfase Bij de verkoop, verhuur of leasing van software komt er steeds een moment van levering. Levering is de terbeschikkingstelling van het voorwerp aan de klant, zodat gebruik mogelijk wordt overeenkomstig het doel ervan. Naast de levering als hoofdverplichting, kan men aanvullende verbintenissen in het contract opnemen zoals installatie, in werking stellen, integratie, documentatie, De geleverde software dient conform te zijn aan de overeengekomen specificaties onder andere over de prestatiekenmerken om zo de klant te geven wat hij verwachtte. De conformiteit wordt nagegaan door te testen en vervolgens te aanvaarden. Men spreekt in die zin dan ook over acceptatietesten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: de voorlopige aanvaarding, en de definitieve aanvaarding. Via deze praktijk, die duidelijk uit de bouwwereld afkomstig is, tracht men zichtbare gebreken vast te stellen door te testen. Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 17

19 3.1.2 Garantiefase Wanneer de leveringsfase voorbij is, gaat men over naar de garantiefase. Men maakt onderscheid tussen twee soorten garantie: De wettelijke garantie De conventionele garantie De wettelijke garantie in een contract van verkoop en aanneming van een goed, is een vrijwaring voor verborgen gebreken. Burgerlijk wetboek art.1641 e.v. : De verkoper moet het goed vrijwaren tegen verborgen gebreken, die het ongeschikt maken voor het gebruik waartoe men ze bestemt, of het gebruik ervan zodanig zou verminderen dat men het goed aan een lagere prijs of totaal niet zou gekocht hebben. Een duidelijke wettelijke garantie bestaat slechts voor een contract van verkoop en aanneming. Voor alle andere contracten, waaronder IT-contracten, waarvoor wettelijke garantie meestal als onvoldoende geacht wordt, kunnen de partijen een conventionele garantie overeenkomen. De conventionele garantie biedt de mogelijkheid tot beperking van de wettelijke garantie. Hier wordt handig gebruik van gemaakt door de softwareleverancier, bijvoorbeeld door bepaalde wijzen van herstel voor te schrijven en andere uit te sluiten, of de verplichting om binnen een bepaalde termijn klacht in te dienen, enz De conventionele garantie dekt normaalgezien slechts de periode tussen de definitieve aanvaarding en de inwerkingtreding van het onderhoudscontract. Daarom is het zeer belangrijk dat de partijen het aanvangstijdstip en de duur van de conventionele garantie vastleggen Onderhoudscontractfase Vanaf het moment dat de afgesproken garantietermijn vervalt, kan een onderhoudscontract verdere verzekering bieden. Het onderhoudscontract kan echter ook al aangegaan worden terwijl de garantieperiode nog loopt. Dit om mogelijke problemen op te lossen die niet onder de garantie vallen. De garantie kan namelijk conventioneel beperkt worden tot welbepaalde problemen. Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 18

20 Als de garantie inderdaad beperkt wordt kan het aanbevolen zijn om reeds een onderhoudscontract aan te gaan tijdens de garantieperiode. Er kan echter ook onderhandeld worden over het bereik van de conventionele garantie. 3.2 Industriële eigendomsrechten Belgische octrooiwet (wet van 28 maart 1984 op de uitvindingoctrooien) De octrooiwet zorgt voor een tijdelijk monopolierecht van exploitatie. De belangrijkste voorwaarde is dat het moet gaan over iets nieuws. Een octrooi beschermt oorspronkelijk enkel technische uitvindingen. Software kan sinds 1985 ook beschermd worden, mits het een technisch karakter heeft. Dit zijn echter uitzonderingen. Software wordt in principe beschermd door het auteursrecht Het auteursrecht Het auteursrecht geldt als het werk oorspronkelijk is en in een bepaalde vorm is gegoten. Oorspronkelijk moet hier bekeken worden als de vrucht van een intellectuele inspanning. Het werk bestond nog niet. In een bepaalde vorm gegoten betekent de materialisatie van het werk. Voor een boek zijn dat de gedrukte bladzijden, voor software zijn dat de regels code. Dit staat los van het idee dat aan de oorsprong ligt van het werk. Een idee alleen kan dus niet beschermd worden. Het auteursrecht beschermt enkel de vormgeving of de uitdrukkingswijze van het werk, dus geen nieuwe uitvinding of ideeën. De softwarebouwer wordt beschouwd de auteur en eigenaar te zijn van de ontwikkelde software. Als een opdrachtgever eigenaar wil worden van software dat hij heeft laten ontwikkelen, bijvoorbeeld bij een softwareontwikkelingcontract, is er een mogelijkheid om het vermogensrecht over te dragen Het vermogensrecht Vermogensrechten zijn in geld waardeerbaar, in tegenstelling tot morele rechten. We kunnen een onderscheid maken tussen exclusieve rechten: reproductierecht en recht op mededeling aan het publiek. Pieterjan Donck & Dries Vanderhaeghen 19

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING Voorwoord Elke Nationale Franchise Vereniging of Federatie, aangesloten bij de Europese Franchise Federatie, heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze Erecode

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Software en continuïteit

Software en continuïteit Software en continuïteit Jaarvergadering Orde van Advocaten 25 september 2009 Presentatie van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) Polo G. van der Putt, voorzitter VIRA Agenda VIRA Wat is (de

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Onze overeenkomst De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zuiderlicht is definitief na ondertekening van de offerte. In deze offerte staat een zo compleet

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 110 Wet van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van

Nadere informatie

Europese Erecode Inzake Franchising

Europese Erecode Inzake Franchising Europese Erecode Inzake Franchising 1. Definitie van franchising Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende

Nadere informatie

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN Verantwoordelijke uitgever Therabel Pharma s.a. Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel Ondernemingsnummer: 0836.259.962 Tel. 00 32 (0)2 370 46 11 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s)

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV (art. 1649bis tot 1649octies) ingevoegd bij art. 3 W. 1 september 2004 (B.S., 21 september 2004), met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Deel II : Global change, ecosystemen en biodiversiteit

Deel II : Global change, ecosystemen en biodiversiteit Annex 1 - NL Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling (PODO II) Deel II : Global change, ecosystemen en biodiversiteit tussen Het Federale Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Aansprakelijkheid voor producten met gebreken Versie 07/02/2003 VERSIE

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. Welkom bij Arces Arces is de beste verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

De framevaste delen zijn gemaakt van roestvrij staal. Hier zit dus nauwelijks onderhoud aan.

De framevaste delen zijn gemaakt van roestvrij staal. Hier zit dus nauwelijks onderhoud aan. Onderhoud Bough Bikes maakt fietsen van massief eikenhout. Het eikenhout is goed bestand tegen weersinvloeden. Het hout behoudt haar sterkte maar zal wel verkleuren en vergrijzen over de tijd. Bough Bikes

Nadere informatie

BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux

BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux BaOpt Licentieovereenkomst Tussen BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux en Hierna te noemen gebruiker gezamenlijk te noemen "de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

Fullprint.nl! Algemene voorwaarden per 01/01/2014!

Fullprint.nl! Algemene voorwaarden per 01/01/2014! Fullprint.nl Algemene voorwaarden per 01/01/2014 Artikel 1 : Identiteit van de ondernemer Artikel 2 : Toepasselijkheid Artikel 3 : Definities Artikel 4 : Het aangebodene Artikel 5 : Overeenkomst Artikel

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Refresh & Update softwarelicenties

Refresh & Update softwarelicenties Refresh & Update softwarelicenties Enkele aandachtspunten en actualiteiten Edward de Lange 18 maart 2008 Simmons & Simmons in Nederland Meer dan 130 advocaten, belastingadviseurs en notarissen Full service

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom ADVIES 2004/1 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden 26 februari 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Werkingssfeer 2 II. AFSPRAKEN Artikel 3 Afspraken 2 III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten»

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» Department Legal Affairs Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» 1. Inleiding Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2013 tot versterking

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door Algemene voorwaarden 1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door B.V.B.A. DK2000 NEW onder de naam Gordijnen Op Maat met btw nr: 0833.580.584 en maatschappelijke zetel

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delft Patents BV

Algemene Voorwaarden Delft Patents BV Algemene Voorwaarden Delft Patents BV 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Delft Patents BV en zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Den Haag. Algemene inkoop- of andere

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds Sapa RC Profiles NV/SA en Remi Claeys Aluminium NV te Lichtervelde en aan de andere

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Dit is een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst (NDA) zoals gegenereerd met de NDA generator van ICTRecht: www.ndagenerator.nl In dit voorbeeld wordt een NDA gesloten in verband met een nieuwe internetdienst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties Page 1 of 5 v 02.00 20100103 SLA: Implementatie apparatuur & applicaties GsSLA-000-000-001 Algemene SLA 1. I N H O U D 1.INHOUD... 1 2.TOEPASSINGSGEBIED... 1 3.BEPALINGEN... 2 Installatie & levering...

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW!

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW! Definities De in de algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst volgens welke Lexima tegen betaling het gebruik

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie