FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533 Datum uitspraak : 16 oktober 2012 Curator : mr. P. Ingwersen R-C : mr. A.J. Wolfs Dossiernummer curator : Activiteiten onderneming : Ontwikkelen en produceren van maatwerk software. Adviesbureau op het gebied van communicatie, marketing, grafische vormgeving en website-ontwikkeling. Omzetgegevens : PM Personeel gemiddeld aantal : 4 Saldo einde verslagperiode : 0,00 Verslagperiode : 16 oktober 2012 t/m 23 november 2012 Bestede uren in verslagperiode : 14 uur en 42 minuten Bestede uren Totaal : 14 uur en 42 minuten Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten: 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: Synchronicity/Design B.V. is opgericht op 6 juni 2005 en kent vanaf de oprichting twee bestuurders: H.M. van Schaik Beheer B.V. en R.H. Veen Beheer B.V. Deze vennootschappen worden respectievelijk op hun beurt weer bestuurd door R.H. Veen, wonende te Haarlem en H.M. van Schaik, wonende te Maarn. De aandelen worden gehouden door R.H. Veen Beheer B.V. en H.M. van Schaik Beheer B.V., ieder voor 50%. 1.2 Winst en verlies: De curator is de financiële gegevens c.q. administratie nog steeds wachtende. Hij heeft diverse malen gerappelleerd. Bestuurders hebben toegezegd om de administratie aan te leveren. 1.3 Balanstotaal: Op grond van de openbare gegevens bedroeg het balanstotaal in ,--, in ,-- en in ,--. De jaarrekeningen vanaf 2009 zijn nimmer gepubliceerd. 1.4 Lopende procedures: Deze zijn de curator niet bekend. 1.5 Verzekeringen:

2 Hiermede is de curator niet bekend. Voorafgaand aan het faillissement waren de feitelijke activiteiten van de vennootschap al beëindigd. Het kantoor aan de Wagenweg 98 zwart te Haarlem was ontruimd en verlaten bij uitspraak faillissement. 1.6 Huur: De vennootschap huurde kantoorruimte aan de Wagenweg 98 zwart te Haarlem. Op basis van een uitspraak van de rechtbank Haarlem, sector kanton, d.d. 19 september 2012 is de huurovereenkomst per 19 september 2012 ontbonden en werd Synchronicity/Design B.V. veroordeeld om de bedrijfsruimte aan de Wagenweg te ontruimen, leeg op te leveren en de sleutels over te dragen aan verhuurder, D.J. Bos en D. Bos. Voorts werd Synchronicity/Design B.V. veroordeeld tot betaling van de achterstallige huur. De heren H.M. van Schaik en R.H. Veen zijn medeveroordeeld om grond van voormeld vonnis. Zij hebben zich naast de vennootschap persoonlijk verbonden tot nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst jegens Bos. 1.7 Oorzaak faillissement: De heren Veen en Van Schaik voeren als belangrijkste oorzaak voor het faillissement aan de teruglopende omzet in de vennootschap, de problematische liquiditeitspositie en de algemene verslechtering van de markt/economische ontwikkelingen. Dit gevoegd bij de ontruiming van de kantoorruimte zoals hiervoor vermeld leidde tot de beslissing om het eigen faillissement van de vennootschap aan te vragen. De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill.: Aantal in jaar voor faill.: In de jaren 2008/2009 zou sprake zijn geweest van drie personeelsleden. Het personeelsbestand is in de loop der jaren tot 0 gereduceerd. 2.3 Datum ontslagaanzegging: 3. Activa Onroerende zaken Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving: Het gaat hier om wat inventaris c.q. roerende zaken die in het kader van de ontruiming van het kantoorpand voorafgaand aan het faillissement reeds door de heren Veen en Van Schaik in beheer is genomen. Voorafgaand aan het faillissement zijn zij deze activa via Marktplaats gaan verkopen. Een bescheiden opbrengst van 417,-- hebben zij direct na uitspraak faillissement aan de curator afgedragen. Een ander deel van de inventaris, te weten twee wachtkamerstoelen en twee halogeenlampen, alsmede wat aardewerkpotten en een roldeurarchiefkast staan nog bij Marktplaats te koop. Dienaangaande houdt de curator overleg met de heren Van Schaik en Veen. De curator heeft al snel de conclusie getrokken dat de activa te weinig waarde vertegenwoordigen om deze door een professioneel taxateur te laten taxeren. 3.7 Verkoopopbrengst: 417,--

3 3.8 Boedelbijdrage: 3.9 Bodemvoorrecht fiscus: De curator oefent ten behoeve van de boedel mede de rechten uit en de belangen te behartigen van de bevoorrechte schuldeisers, die in rang boven de pandhouders en beperkt gerechtigden gaan. De curator erkent het bodemrecht van de fiscus. De opbrengst van de zaken loopt via de boedel Werkzaamheden: Inventarisatie, overleg met betrekking tot verkoopactiviteiten Voorraden/ onderhanden werk 3.11 Beschrijving: Van voorraden is geen sprake. Met betrekking tot één klant, te weten Greetz, was nog sprake van onderhanden niet uitgefactureerd werk. Dit is inmiddels uitgefactureerd ten bedrage van respectievelijk 3.461,94 en 6.128, Verkoopopbrengst: De curator hoopt in een volgend verslag te melden dat het uitgefactureerde onderhanden werk is voldaan Boedelbijdrage: 3.14 Werkzaamheden: Inventarisatie, correspondentie, overleg, telefoongesprekken. Andere activa 3.15 Beschrijving: Immateriële activa zoals handelsnaam, merken, merknaam en goodwill Verkoopopbrengst: Nihil 3.17 Werkzaamheden: Er heeft zich tot dusverre geen enkele gegadigde hiervoor gemeld. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren; Ten tijde van het uitspreken van het faillissement zou er nog een debiteurenportefeuille zijn van ruim ,-- inclusief BTW. De curator heeft de debiteurenportefeuille in onderzoek. De curator heeft de bankinstellingen waar de vennootschap rekeningen had lopen, ABN AMRO Bank en ING Bank, gevraagd om bankafschriften zodat de mutaties voorafgaand aan het faillissement en daarna kunnen worden verwerkt. De curator is zowel van ING als van ABN AMRO Bank de betreffende gegevens nog wachtende. 4.2 Opbrengst: PM 4.3 Boedelbijdrage: 4.4 Werkzaamheden: Aanmanen debiteuren, bijhouden stand debiteuren, contacten met bankinstellingen, correspondentie, telefoongesprekken.

4 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): De vordering van ABN AMRO Bank N.V. bedraagt ,81. De vordering van ING Bank bedraagt , Leasecontracten: Voor zover bekend bestonden er een leaseverhoudingen. 5.3 Beschrijving zekerheden: De zekerheden van de ABN AMRO Bank zijn de navolgende: Hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Van Schaik en Veen. Voor zover de curator bekend heeft ING Bank geen zekerheden bedongen. 5.4 Separatistenpositie: 5.5 Boedelbijdragen: Niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Alle crediteuren zijn aangeschreven ter zake van hun vorderingen en uitgenodigd om hun vordering in te dienen al dan niet voorzien van een claim op eigendomsvoorbehoud. De eerste vorderingen komen binnen. 5.7 Reclamerechten: Tot dusverre niet van toepassing. 5.8 Retentierechten: Tot dusverre niet van toepassing. 5.9 Werkzaamheden: Afstemming posities banken, onderhandelingen over uitwinning van de activa en verdeling van de opbrengst, het onderhouden van contacten met crediteuren en het in kaart brengen van mogelijke aanspraken, claims en het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de vorderingen, correspondentie, telefoongesprekken. 6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten Niet van toepassing. Doorstart Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: De curator ontbeert de administratie. Hij heeft de bestuurders de gelegenheid gegeven om deze bij hem af te leveren. Tot dusverre heeft de curator niets ontvangen. 7.2 Depot jaarrekeningen: De jaarrekeningen over de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn niet gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant: Over de laatste jaren ontbreekt deze.

5 7.4 Stortingsverpl. aandelen: 7.5 Onbehoorlijk bestuur: 7.6 Paulianeus handelen: 7.7 Werkzaamheden: Verband houdend met de hierboven genoemde onderdelen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: 8.2 Pref. vord. van de fiscus: , Pref. vord. van het UWV: 8.4 Andere pref. crediteuren: 8.5 Bedrag concurrente crediteuren : , Bedrag betwiste crediteuren: 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Nog niet bekend. 8.8 Werkzaamheden: Verband houdend met alle hierboven vermelde onderdelen, overleg met fiscus, telefoongesprekken, het afwikkelen ter zake van claims van eigendomsvoorbehoud indien van toepassing, etc. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill.: Op dit moment niet te voorspellen. 9.2 Plan van aanpak: De curator zit in de inventarisatiefase. Er moeten nog activa worden verkocht. De curator ontbeert een behoorlijke administratie. De debiteurenincasso zal nog afgewerkt moeten worden. Afstemming met banken. De curator hoopt bij een volgend verslag meer informatie te kunnen verschaffen na raadpleging administratie etc. 9.3 Indiening volgend verslag: 1 maart 2013.

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 Gegevens onderneming : C.D.O.F. BV (Lageweg 8, 9843 AM Grijpskerk) Faillissementsnummer : F 13/340 Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Auto Gas Holland Limited Dossiernummer : 209090504 Faillissementsnummer : F 396/2009 Rechtbank

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie