IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO"

Transcriptie

1 6 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO 21 JULI

2 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam Adres : W.G. van Duin Beheer BV en Ingenio BV : statutair gevestigd te Apeldoorn, feitelijk gevestigd te (1911 ED) Uitgeest, Middelweg 141 respectievelijk te (2031 EV) Haarlem, Tappersweg Faillissementsnummer : C/15/14/56 en C/15/13/608 F/2013 Datum uitspraak : 23 januari 2014 en 29 oktober 2013 Curator : mr. R.J. Hoff Rechter-commissaris : mr. M.M. Kruithof Activiteiten onderneming : ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware Omzetgegevens (Ingenio BV) : (2010) (2011) (2012) Onbekend (2013) Personeel gemiddeld aantal : 5 Verslagperiode :26 maart juli 2015 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlagen Bestede uren totaal : zie bijlagen Saldo faillissementsrekening : ,04 Algemeen Dit verslag dient ter informatie aan belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De verslagen worden gepubliceerd op de website van Willemse & van Poorten Advocaten (www.willemsevanpoorten.nl) Gelet op de onderlinge verwevenheid van de vennootschappen zal de curator nader bezien in hoeverre tot geconsolideerde afwikkeling van deze faillissementen zal worden overgegaan, met name ook omdat de vennootschappen een fiscale eenheid vormen voor vennootschaps- en omzetbelasting. 2

3 3. Activa Andere activa 3.12 Beschrijving : Tot het vermogen van W.G. van Duin Beheer BV behoren twee deelnemingen: een belang van 75% in OTS International BV en een belang van 20% in QA Systems BV. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn na daartoe verkregen instemming van alle aandeelhouders van beide vennootschappen beide deelnemingen ontbonden. Volgens mededeling van de directeur-grootaandeelhouder zou een claim uit hoofde van een beroepsfout van een advocaat in een procedure van dochtervennootschap OTS International BV zijn verpand aan curanda (het verstrijken van een beroepstermijn). De curator heeft van deze advocaat informatie ontvangen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar betwist elke aansprakelijkheid. Omdat geenszins vast staat dat in hoger beroep de vordering van OTS International BV wel zou zijn gehonoreerd, acht de curator het niet opportuun nog verder aandacht aan deze zaak te besteden. Voor het overige heeft de curator geen te liquideren activa in de boedel aangetroffen. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van de bank(en) : ABN Amro Bank heeft naar aanleiding van de verkoop van het onroerend goed aan de Tappersweg te haarlem haar vordering aangepast. De vordering van ABN Amro bedraagt thans , Leasecontracten : niet van toepassing 5.3 Beschrijving zekerheden : Als zekerheid voor hetgeen curanda is verschuldigd aan ABN Amro Bank zijn de volgende zekerheden gesteld: - Krediethypotheek van op het pand Tappersweg Hoofdelijke aansprakelijkheid curanda en Ingenio BV; - Verpanding van bedrijfsinventaris; - Verpanding van vorderingen; 3

4 - Achterstelling jegens ABN Amro Bank van de vordering op de kredietnemer, van van de heer W.G. van Duin. Deze zekerheden zijn rechtsgeldig gevestigd. 5.4 Separatistenpositie : reeds afgehandeld 5.5 Bedongen boedelbijdragen : Met ABN Amro bank NV zijn afspraken gemaakt over de inning van vorderingen. Voor zover de opbrengst minder dan bedraagt, bedraagt de boedelbijdrage 15%; bedraagt de opbrengst meer dan , bedraagt de boedelbijdrage 10%. De boedelbijdrage voor medewerking aan onderhandse verkoop van de onroerende zaak bedraagt Eigendomsvoorbehoud : niet van toepassing 5.7 Reclamerechten : niet van toepassing 5.8 Retentierechten : niet van toepassing; 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : aan voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen tot en met het boekjaar 2011 zijn gedeponeerd. De jaarrekeningen 2010 en 2011 zijn niet tijdig gedeponeerd (respectievelijk 72 en 146 dagen te laat). Het is niet aannemelijk dat de te late deponering een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : niet vereist 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Gezien de oprichtingsdatum van de vennootschap (18 december 1993) is een eventuele vordering op de aandeelhouder wegens het niet nakomen van zijn stortingsverplichting reeds verjaard (HR 17 oktober 2003, JOR 2003, 276). 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft onderzoek gedaan naar de hoge vordering van Ingenio BV op W.G. van Duin Beheer BV ( ultimo 2012). Gebleken is dat de W.G. van Duin Beheer BV voor een deel een vordering van Ingenio BV op OTS International BV (een dochtervennootschap van de moedervennootschap en dus een zustervennootschap van curanda) heeft overgenomen. Deze vordering van Ingenio BV op OTS International BV is vanaf 2006 ontstaan toen curanda werkzaamheden heeft uitgevoerd ten behoeve van OTS International BV. Deze werkzaamheden zijn gedeclareerd doch nooit voldaan. Inmiddels heeft de curator inzicht gekregen in de hoogte van de vorderingen van Ingenio BV op OTS International BV uit hoofde van verrichte werkzaamheden. Deze vordering bedroeg circa Thans is de curator 4

5 nog in afwachting van een antwoord op de vraag waarom de vordering van Ingenio BV op W.G. van Duin Beheer BV zo hoog is geworden. Zo is vanaf 2009 een bedrag van aan W.G. van Duin Beheer BV uitgeleend zonder dat Ingenio BV zekerheden hiervoor heeft verlangd. 7.6 Paulianeus handelen : niet van gebleken 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Pref. vord. van de fiscus : ten name van W.G. van Duin Beheer BV ten name van Ingenio BV 8.3 Pref. vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : Aantal conc. crediteuren : 4 (W.G. van Duin Beheer BV) resp. 16 (Ingenio BV) 8.6 Bedrag conc. crediteuren : ,28 ten name van W.G. van Duin Beheer BV ,23 ten name van Ingenio BV 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Daarover is in dit stadium nog niets te zeggen. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet exact te duiden 9.2 Plan van aanpak : De komende verslagperiode zal de curator. Voor het overige zal de curator de gebruikelijke (rechtmatigheids)vragen nader onderzoeken, de crediteurenpositie nader in kaart brengen alsmede alle overige gebruikelijke werkzaamheden en postafhandeling verrichten. 9.3 Indiening volgend verslag : medio oktober 2015 Dit verslag is opgemaakt te Haarlem, op 21 juli 2015 R.J. Hoff Bijlage: - crediteurenlijst - tussentijds financieel verslag 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 Gegevens onderneming : C.D.O.F. BV (Lageweg 8, 9843 AM Grijpskerk) Faillissementsnummer : F 13/340 Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie