Merksplas. Meer over NOG. >Het gemeentebestuur van Merksplas zoekt twee poetsvrouwen (m/v) (264) Functie. Vereisten. Profiel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Merksplas. Meer over NOG. >Het gemeentebestuur van Merksplas zoekt twee poetsvrouwen (m/v) (264) Functie. Vereisten. Profiel."

Transcriptie

1 NOG Meer over Merksplas G e m e e n t e l i j k e n i e u w s b r i e f 1 3 n o v e m b e r (264) >Het gemeentebestuur van Merksplas zoekt twee poetsvrouwen (m/v) voor aanwerving als halftijds gesubsidieerd contractueel voor een vervangingsovereenkomst. Functie onderhoud van de gemeentelijke gebouwen Vereisten 1 dag niet werkende werkzoekende, al dan niet uitkeringsgerechtigd Profiel verantwoordelijkheidszin kunnen werken in team zin voor orde en netheid tactvol gemotiveerd Kandidaturen met curriculum vitae dienen toe te komen vóór 21 november 2014 op volgend adres College van burgemeester en schepenen Markt 1, 2330 Merksplas Carla Voeten - poetsdienst Aanbod inschaling op E-niveau maaltijdcheques fietsvergoeding aangename werksfeer

2 (SPORT /sport >50 plus? Bewegen dus! Wanneer Wekelijks op woensdag van 7 januari t.e.m. 25 juni 2015, behalve tijdens schoolvakanties. Groep 1: 9.30 tot uur Groep 2: tot uur Waar Sportcentrum t Hofeind Wat Badminton, netbal/volleybal, tafeltennis, hockey, tennis, Elke week bieden we je een andere sport aan. Elke deelnemer krijgt de kans om te sporten volgens zijn/haar eigen niveau. Nieuwe reeks gevarieerde sportlessen voor 50-plussers januari tot juni 2015 Inschrijvingen Op de gemeentelijke sportdienst of via De eerste les is een proefles. Pas daarna beslis je over deelname en ontvang je een factuur. Er is plaats voor 20 personen per groep. Prijs 60,00 euro /sport Meebrengen Sportieve kledij en sportschoenen met witte zolen. Els Van Schaeren sportdienst Els Van Schaeren - sportdienst >Kansengroepen worden extra gestimuleerd tot sportbeoefening De gemeente Merksplas tekende in op het decreet Lokaal Sportbeleid en engageert zich daarmee om minstens 10% van haar Vlaamse sportsubsidies te gebruiken om kansengroepen tot extra sportbeoefening te stimuleren. In samenspraak met het OCMW en onderstaande organisaties, nam de sportdienst volgende initiatieven: Voor Welzijnsschakel De Oversteek werden stappentellers aangekocht en wordt een reeks van 10 lessen Line Dance bekostigd. De lessen worden verzorgd door Chrissy s Line Dancers. Voor DVC t Zwart Goor en Dorpsgemeenschap Widar wordt een gezamenlijke lessenreeks Zumba georganiseerd i.s.m. Wannadance. De 8 sessies vinden afwisselend in één van beide zorginstellingen plaats. Voor De Rode Antraciet worden 6 sessie Hip Hop ingericht, 3 voor gedetineerden en 3 voor geïnterneerden (dit in samenwerking met Wannadance). De leerlingen van SBSO De Mast zullen eind november deelnemen aan een workshop schermen. Het overige deel van deze subsidie wordt besteed via de Sportregio Noorderkempen. In samenwerking met 11 andere gemeenten is een G-sportcoördinator aangesteld (1/4 VTE) om sportactiviteiten voor gehandicapten uit te werken en om clubs te ondersteunen in de uitbouw van een G-werking. Els Van Schaeren sportdienst Sportregio Noorderkempen stelt voor >THEATERVOORSTELLING WEL WINNEN, HE! Vrijdag 23 januari 2015 van tot uur in OC de Djoelen, Steenweg op Mol 3, 2360 Oud-Turnhout Wel winnen, hè! is een humoristische theatervoorstelling op maat van ouders van jeugdleden van sportclubs In de voorstelling wordt het gezin van Lisa en Bas gevolgd. Hun drie kinderen spelen die zaterdag ieder een wedstrijd: Sander (12) gaat voetballen, Anne (8 jaar) turnen en Mathijs (7 jaar) tennissen. Dat dit een hoop stress, geregel en gedoe met zich meebrengt, is voor veel ouders zeer herkenbaar. Ook de manier waarop de ouders hiermee omgaan zal misschien herkenbaar, maar tegelijk confronterend zijn. Deze voorstelling kadert binnen het project Positief Coachen, dat zowel ouders, trainers als bestuursleden ondersteunt om op een positieve manier met de sportbeleving van jongeren om te gaan. Tickets Dankzij de medewerking van Sportregio Noorderkempen kost een kaartje slechts 10,00 euro

3 (MILIEU >Merksplas is de properste gemeente van Vlaanderen Merksplas heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld over alles wat afvalreductie- en preventie aangaat. Zo heeft zij in een vroeg stadium ingezet op selectieve inzameling van afvalstoffen. Voor sommige afvalfracties, zoals glas en landbouwfolie werkten we een unieke oplossing uit. Ook waren we bij de eersten om het principe de vervuiler betaalt te hanteren. Voor huisvuil en GFT voerden we vanaf 2006 Diftar in, wat leidde tot een gewichtsreductie met 1/3 voor huisvuil. Nadat grofvuil betalend werd in 2009, verminderde deze fractie ook met 2/3. Tegelijkertijd stegen de kringloopgoederen van 4 kg per inwoner in 2006 tot 10 kg in Maar Merksplas pakt de afvalproblematiek op meerdere fronten aan. Zo wordt ontwijkgedrag snel en efficiënt aangepakt: Sluikstorten en zwerfvuil worden onmiddellijk verwijderd en geïnventariseerd. Specifieke probleemsituaties worden kordaat aangepakt. Regelmatig zijn er acties rond het verbranden van afval. Merksplas heeft trouwens een intercommunaal containerpark op haar grondgebied en er bestaan wijkinzamelingen voor klein gevaarlijk afval (KGA). Dit maakt het voor de inwoners een pak eenvoudiger om zelf afval weg te brengen. Merksplas probeert ook haar inwoners te sensibiliseren via informatie over afval in deze nieuwsbrief, via de verdeling van de afvalkalender, het organiseren van zwerfvuilacties met vrijwilligers, scholieren, Afvalpreventie is essentieel. Om de straten en pleintjes proper te houden, staan er maar liefst 135 vuilbakjes op het openbaar domein in Merksplas. Deze worden wekelijks of 2-wekelijks geledigd door onze diensten. Karen Sterkens milieudienst Maar vooral jij hebt er toe bijgedragen dat wij volgens de laatste cijfers van OVAM de properste gemeente van Vlaanderen zijn. Vorig jaar gemiddeld 75,17 kg restafval per inwoner terwijl het Vlaams gemiddelde zo maar eventjes 147,71 kg is. En daarom willen we vooral jullie langs deze weg bedanken voor de inspanningen! >Aanbevelingen bij het stoken met een kachel. Laat je verstandhouding met je buren niet in rook opgaan! Een houtvuur is gezellig. Wat is er mooier dan lekker bij de kachel of open haard zitten? Maar een open haard of houtkachel verspreidt meer verontreiniging dan andere verwarmingstoestellen. Ook de omwonenden kunnen met overlast zoals stank of neerslag van roet en gezondheidsproblemen te maken krijgen. Een schoorsteen moet minstens één keer per jaar geveegd worden. Regelmatig de schoorsteen vegen voorkomt problemen. Roetdeeltjes zorgen voor een roetlaag tegen de schoorsteenwand. Dit verhoogt het risico op een schoorsteenbrand. Tenslotte komen de roetdeeltjes in de omgevingslucht terecht. Een jaarlijkse onderhoudsbeurt is wettelijk verplicht en wordt soms ook als voorwaarde gesteld in de brandverzekeringspolis. Enkel een erkend technicus is gemachtigd het wettelijk verplichte onderhoudsattest uit te schrijven. Een houtvuur wordt best aangemaakt met natuurlijke aanmaakblokjes en/of kleine houtjes. Voeg daaraan kleine hoeveelheden hout toe totdat het vuur op volle sterkte brandt. De vuurhaard vul je best tot maximaal een derde en voeg regelmatig (eens per uur) nieuwe houtblokken toe. Wanneer je het hout compact stapelt, zal het hout langzamer verbranden aangezien de lucht slechts bepaalde stukken hout kan bereiken. Stapel hout op deze manier wanneer je gedurende een langere tijd wil stoken. Als je rekening houdt met deze aanbevelingen, zal de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt blijven. Het aanmaken en het flink opstoken van je kachel geeft immers kans op een slechte verbranding en rookhinder! Gebruik alleen droog hout. Alleen droog hout dat gekloofd anderhalf tot twee jaar onder een afdak is gedroogd, is geschikt voor de haard of houtkachel. Droog hout kan je herkennen aan scheuren en loszittende schors. Nat hout is schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Bovendien geeft nat hout veel minder warmte af en leidt het verbranden ervan tot schoorsteenbranden. Stook je gezondheid niet op! Plastiek of ander huishoudelijk afval in de kachel gooien is absoluut verboden Maar ook behandeld hout, vezelplaat (ook geperste blokjes onder paletten) en multiplex bevatten arseen en andere kankerverwekkende stoffen! Let op bij windstil of mistig weer. Door gebrek aan wind of bij mistig weer blijven de rookgassen in en om het huis hangen. Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu maar ook voor de gezondheid. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals astmapatiënten, kunnen gezondheidsklachten krijgen door laaghangende rook. Hinder voor de buurt kan je beperken door je schouw te verhogen. Er moet voldoende frisse lucht aanwezig zijn in de ruimte waar gestookt wordt. Het is in de eerste plaats voor je eigen gezondheid belangrijk om goed te ventileren. Bij het verbranden komen immers schadelijke stoffen vrij. Bovendien verbruikt een kachel veel lucht. Er moet voldoende luchttoevoer zijn. De uitlaatklep naar de schoorsteen staat bij het begin van het stoken best volledig open. Als het vuur te heet wordt, voeg je minder brandstof toe in plaats van de luchttoevoer te minderen. Controleer regelmatig of er goed gestookt wordt. Indien er witte of kleurloze rook uit de schoorsteen komt, wijst dit op een goede verbranding. Donkere rook (grijs, zwart, blauw) duidt op slechte verbranding. De vlam in een houtkachel moet helder geel zijn en niet flakkeren. Een oranje, onregelmatige vlam duidt op een onvolledige verbranding. Bij donkere rook of oranje vlammen moet je de luchttoevoer verbeteren en vochtig hout vermijden. Karen Sterkens - milieudienst

4 (MILIEU >Energie infotoer Een reeks infoavonden over energie besparen en hernieuwbare energie. Tijdens verschillende infoavonden in de regio leer je meer over energiezuinig bouwen en verbouwen. De nadruk ligt op het belang van isolatie als wapen tegen hoge energieprijzen. De infoavonden zijn gratis en starten telkens om uur, inschrijven is niet nodig. Volgende thema s komen aan bod: Energiek, goedkope energielening Kempen en de energiepremies Elektriciteit en warmte uit de zon Warmtepompen Na-isoleren van daken en muren Ventilatie LED-verlichting Welke energiebesparende maatregelen verdien in het snelst terug? >Milieuvergunningsaanvraag bvba Quirynen Dairy Farming De gemeente brengt je op de hoogte van elke milieuvergunningsaanvraag klasse I. Deze aanvragen kunnen zowel slaan op een nieuwe vergunning als op een verandering van een bestaande. Je kunt tot het einde van het openbaar onderzoek elke werkdag tijdens de openingsuren de aanvragen inkijken op de dienst vergunningen. Bezwaren en opmerkingen bij een aanvraag deel je schriftelijk mee aan het college van burgemeester en schepenen, Markt Merksplas of mondeling op de dienst vergunningen. Er werd een aanvraag ingediend door bvba Quirynen Dairy Farming, Koekhoven 38 b1, 2330 Merksplas voor: Het veranderen door uitbreiding en wijziging van een rundveebedrijf, als volgt: vermindering met 100 melkkoeien en uitbreiding met 46 runderen <1 jaar en 173 andere runderen tot een totaal van 269 runderen waarvan 96 runderen <1 jaar en 173 andere runderen (9.4.3.c.2); Vlarem-rubricering volgens aanvrager: c.2; >De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering De Vlaamse renovatiepremie wordt grondig hervormd en wordt voortaan uitbetaald als belastingvermindering. Vanaf 1 december zal dus niet langer een eenmalige premie worden toegekend maar zal het premiebedrag worden terugbetaald in de vorm van een belastingvermindering gespreid over 3 jaar. Je zal deze belastingvermindering vanaf de zomer van 2015 kunnen aanvragen. De aanvraag doe je bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van de premie ontvang je een attest om bij de belastingaangifte te voegen. Aan de voorwaarden om in aanmerking te komen en de werken waarvoor je de vermindering kan aanvragen verandert niets. Enkel de manier waarop de vermindering moet worden aangevraagd en de wijze van uitbetaling veranderen. Je kan de renovatiepremie nog steeds aanvragen tussen 1 december 2014 en de zomer van 2015 maar hiervoor moet gewacht worden tot een overgangsregeling is uitgewerkt. Je houdt je facturen bij en dient in de zomer van 2015 je aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen. Voor aanvragen uit deze periode zullen facturen vanaf 1 december 2011 worden aanvaard. De totale periode waarover de facturen mogen worden verspreid mag wel niet meer dan 3 jaar bedragen. Je kan de aanvraag dan indienen vanaf wanneer de nieuwe belastingvermindering in werking treedt. Uiteraard zullen ook alle aanvragen die voor 1 december 2014 worden ingediend worden uitbetaald. Voor deze groep van aanvragers verandert er dus niks. Alle informatie over de voorwaarden en een rubriek met vaak gestelde vragen vind je via volgende link: op de percelen gelegen te Koekhoven 38, kadastraal gekend sectie C, nrs 84 r6, 84 x6 Het onderzoek loopt tot en met 28 november Elke Campforts - vergunningendienst IOK of neem een folder in het gemeentehuis

5 (CULTUUR >Voorleesweek van 22 tot 30 november 2014 Van 0 tot 99: iedereen leest voor aan iedereen Stichting Lezen wil iedereen aansporen om voor te lezen. Voorlezen stimuleert immers de taalontwikkeling en de fantasie. Bovendien verken je samen nieuwe werelden. Voorlezen kan bij alle leeftijden, dus niet alleen bij jonge kinderen, evengoed bij kinderen die zelf al lezen. Volwassenen genieten trouwens net zo hard van mooie woorden. Voor ouderen is voorgelezen worden zelfs vaak de enige toegang tot verhalen. Ze bieden gespreksstof en brengen het verleden even dichterbij. Lees voor aan je zus, papa, broer, mama, oma, opa of (klein)kinderen. Lees voor aan je klasgroep, de kinderen in je opvang of de ouderen in je woonzorgcentrum. Want voorlezen is van iedereen, voor iedereen. Van 0 tot 99. Op de website kan je terecht voor tips. Wie als kind werd voorgelezen, zal later zelf voorlezen. Zo wordt een mooie traditie van generatie op generatie voortgezet. MOOOV approved: nieuwe wisselcollectie : Filmpakket Wereldcinema is beschikbaar Er is een pakket van twintig nieuwe films aangekomen in de bibliotheek. De films blijven 6 maanden in onze bib. Daarna verhuizen ze naar een andere bib. De Mooov-films van de wisselcollectie kunnen uitgeleend worden voor 2 weken, maar ook in onze eigen collectie hebben we veel Mooov gelabelde films. Daar geldt de gewone uitleentermijn. >De Spetsersbon, leuk om te geven, nog leuker om te krijgen! Vind jij kwaliteit en een persoonlijke service belangrijk? Zoek jij een leuk cadeau dat je ook zelf graag zou krijgen? Dan hebben wij de ideale oplossing voor jou! Je kunt namelijk de Spetserbon aankopen bij de dienst onthaal van het gemeentehuis. Deze bonnen zijn beschikbaar in coupures van 5, 10 en 20 euro, worden aangeboden in een leuke verpakking en zijn in te wisselen bij een groot aantal handelszaken in Merksplas. De Spetserbon is het ideale cadeau om te geven, want: Eenvoudig aan te kopen aan het onthaal van het gemeentehuis. Het zit al automatisch in een mooie verpakking. Door het grote aantal deelnemende handelaars en het brede gamma dat ze bestrijken, ben je zeker dat je geen fout cadeau hebt gekocht (controleer E-Bay of Kapaza maar eens na de feestdagen ) De Spetserbon is het ideale cadeau om te krijgen, want: Je kan bij een groot en breed gamma van handelaars terecht. De bon blijft lange tijd geldig zodat je rustig te tijd hebt iets mooi of nuttig uit te kiezen. Je moet niet ver rijden om de bon(nen) in te wisselen. Door te kopen bij een Merksplasse handelaar verzeker je jezelf van een deskundige hulp bij je keuze en een uitmuntende en persoonlijke service achteraf. De (nog steeds groeiende) lijst met deelnemende handelaars vind je op De Spetserbon is een initiatief van UNIZO Merksplas in samenwerking met het gemeentebestuur van Merksplas. Sluitingsdagen november De bib is gesloten op dinsdag 11 november (Wapenstilstand) en op zaterdag 15 november (Koningsdag). May Geerts - bibliotheek onthaal gemeentehuis >Nachtzorg Kempen In de thuiszorg is nachtzorg of nachtoppas vaak de ontbrekende schakel. Nachtzorg wil zorgbehoevende mensen, hun mantelzorg en families ondersteunen. Nachtzorg Kempen biedt nachtelijke hulp aan in het arrondissement Turnhout. De dienst beschikt over verzorgenden en vrijwilligers die zich 's nachts inzetten bij cliënten ter ondersteuning van de familie en mantelzorg. Nachtzorg Kempen

6 (TOERISME WIE ZOET IS, KRIJGT LEKKERS! >Kringwinkel WEB >Unieke Merksplasse kerstkaarten Stuur een kerstgroet met deze unieke kerstkaarten. De foto s zijn genomen tijdens de sfeervolle kerstwandelingen in Merksplas en Zondereigen georganiseerd door Toerisme Merksplas vzw. Je kan de kerstkaarten vanaf heden aanschaffen in het toeristisch infokantoor voor slechts 2 euro per setje van 8 stuks. Ook los zijn de kaarten verkrijgbaar voor 30 eurocent per stuk. MAG IK JE EENS VERSIEREN? infokantoor Toerisme >Bloemstukken op de begraafplaats Allerheiligen ligt weer achter ons. Velen maakten van deze gelegenheid gebruik om de graven van onze dierbare overledenen op te smukken en te sieren met bloempotten, bloemstukken en dergelijke. Het gemeentebestuur biedt de eigenaars de kans deze bloempotten of bloemstukken weer op te halen tot en met zondag 30 november Vanaf maandag 1 december 2014 worden deze verwijderd door de gemeentelijke diensten. Jan Huybrechts - secretariaat

7 >Informatiedag Gas - Elektriciteit: durf vergelijken! maandag 24 november van tot uur en van tot uur (KALENDER In het dagelijkse leven moet je voortdurend keuzes maken. Hiervoor vergelijk je de opties die je worden aangeboden. Voor energie, en in het bijzonder voor aardgas en elektriciteit, is het niet altijd gemakkelijk een keuze te maken tussen de ene of andere leverancier of tussen twee verschillende formules van dezelfde leverancier. Om je hierbij te helpen, heeft Merksplas beslist deel te nemen aan de nationale informatiecampagne Gas - Elektriciteit : durf vergelijken!, die net zoals in 2012 door de FOD Economie wordt georganiseerd. Waarom Weet je niet hoe je moet vergelijken? Weet je niet wat je moet doen om van contract te veranderen of denk je dat dit problemen zal opleveren? Heb je geen toegang tot de vergelijkingstools (bijvoorbeeld via internet)? Om al deze redenen is deze campagne voor jou bestemd! Hoe Op maandag 24 november organiseert Merksplas spreekuren om je aan te tonen hoe je de bestaande tools op het internet moet gebruiken, zodat je de aanbiedingen van de diverse gas- en elektriciteitsleveranciers kunt vergelijken. Op die manier kan je zelf met kennis van zaken een keuze maken (prijs, vast of variabel contract, groene energie, ). Waar en wanneer De spreekuren worden gehouden in het Sociaal Huis (Markt 11 te Merksplas) op maandag 24 november van tot uur en van tot uur. Wat moet je doen Het is heel eenvoudig om de gewenste inlichtingen te krijgen: breng je laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, regularisatiefactuur) van je aardgas- of elektriciteitsleverancier mee ; kom op de aangegeven uren naar de plaats waar de spreekuren worden gehouden. Babbelnamiddag CM Ziekenzorg Donderdag 13 november uur GC De MARc/kT CM Ziekenzorg nodigt alle langdurig zieken uit Merksplas en Zondereigen uit voor hun babbelnamiddag. Deze middag wordt opgeluisterd met liedjes en sketches. Ontmoetingsfeest voor al wie er alleen voor staat - Femma Maandag 17 november uur GC De MARc/kT 10 euro We worden verwend met een lekkere maaltijd en nadien is er nog een gezellige namiddag met een leuke ontspanning. De deuren gaan open om uur. Inschrijven kan bij Treza Van den Bogaert (Molekensstraat ) of bij een kernlid van Femma. Gemeenteraad Maandag 17 november uur raadzaal gemeentehuis gratis Je bent van harte uitgenodigd om het openbare gedeelte bij te wonen. De gram, de gemeenteraadsagenda Merksplas, geeft je ook een overzicht van alle agendapunten en een beknopte en verstaanbare toelichting. Voor een gratis abonnement neem je contact op met de dienst communicatie. Je vind deze gram ook terug op. OCMW-raad Woensdag 19 november uur raadzaal Sociaal Huis gratis Je bent van harte uitgenodigd om het openbare gedeelte bij te wonen. De OraM, de OCMW-raadsagenda Merksplas, geeft je ook een overzicht van alle agendapunten en een beknopte en verstaanbare toelichting. Voor een gratis abonnement neem je contact op met de dienst communicatie. Je vind deze OraM ook terug op. Infoavond darmproblemen CM Dinsdag 25 november uur GC De MARc/kT niet-leden 6 euro leden 3 euro Weet je wat de ifob-test is? Wat zijn de risicofactoren voor darmkanker? Welke zijn de symptomen? En nog vele vragen waarop maag- en darmspecialist dokter Luc Colemont, de stuwende kracht achter de vzw Stop Darmkanker, een antwoord geeft. Je moet je wel vooraf inschrijven via of Sociaal Huis of 4e Quiz Badmintonclub Merksplas 5 december uur GC De MARc/kT Badmintonclub nodigt je uit op hun 4e gevarieerde quiz. Maximum 6 personen per ploeg. Inschrijven via Hoor wie klopt daar kinderen? Erwin van Boxel - dienst communicatie

8 >Infoavond rechten en plichten van verhuurders Wie tegenwoordig een woning verhuurt of wil verhuren, moet meer doen dan alleen een huurcontract opmaken. Tijdens of voorafgaand aan de verhuring word je als eigenaar dan ook vaak met een aantal vragen geconfronteerd. Wat is een EPC? Aan welke kwaliteitsnormen moet de huurwoning voldoen? Is dakisolatie verplicht? Kan je als verhuurder ook premies aanvragen? Wat moet of mag juist niet in een huurcontract staan? Wat als de woning langdurig leeg staat? Is verhuren via het sociaal verhuurkantoor een optie? Op maandag 24 november organiseert de gemeente Merksplas in samenwerking met Kempens Woonplatform en sociaal verhuurkantoor De Noorderkempen een infoavond voor verhuurders. Je verneemt er niet enkel waaraan je moet voldoen als verhuurder, maar ook waarop je recht hebt en welke stappen je kunt ondernemen als je problemen hebt met je huurder. Zie je ertegen op om zelf je woning te verhuren? Dan is verhuren via het sociaal verhuurkantoor misschien een mogelijkheid. Ook dit wordt toegelicht tijdens de infoavond. De infosessie vindt plaats op maandag 24 november om uur in lokaal 1 van GC De MARc/kT (Markt 1 te 2330 Merksplas). De infoavond is gratis. Wil jij als erkende vereniging ook jouw informatie hier zien verschijnen? Surf dan naar /ikwilopdekalender of neem contact op met de dienst communicatie. redactieadres Erwin van Boxel Markt Merksplas tel.: verantwoordelijke uitgever Frank Wilrycx Markt Merksplas

Merksplas. Meer over NOG. >Bejaardenwoningen. >Seniorenflats. Kern Lindendijk. Woonerf Ter Driezen (235)

Merksplas. Meer over NOG. >Bejaardenwoningen. >Seniorenflats. Kern Lindendijk. Woonerf Ter Driezen (235) NOG Meer over Merksplas G e m e e n t e l i j k e n i e u w s b r i e f 2 2 m e i 2 0 1 3 (235) >Bejaardenwoningen Kern Lindendijk >Seniorenflats Kern Lindendijk Woonerf Ter Driezen Wat? Het OCMW van Merksplas

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Volgende gemeenteraadszitting

Volgende gemeenteraadszitting GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 5 MEI 2011 11 juni 2011 - avondmarkt te Munkzwalm Op 11 juni organiseert de gemeente Zwalm voor de 37ste keer de avondmarkt in de Zuidlaan te

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen Op vrijdagnamiddag 27 mei organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegingsen gezondheidsdag voor zijn personeel. Loket Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK

GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK OKTOBER 2014 8STE JAARGANG V.U. COLLEGE VAN BURGEMEESTER & SCHEPENEN Thuis in de bib: bibliotheekweek, voorleesuurtje

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013. www.leopoldsburg.be. p. 16 Winnaars kleurwedstrijd Sinterklaas

INFOBLAD. gemeentelijk. Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013. www.leopoldsburg.be. p. 16 Winnaars kleurwedstrijd Sinterklaas gemeentelijk INFOBLAD verschijnt niet in augustus Maandelijks tijdschrift Januari 2013 1 Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013 p. 12 Gratis kinderworkshops www.leopoldsburg.be p. 9 Het

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding blad stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding Feest voor de burgemeester Coco Jr. & The All Stars Een optreden van Coco Jr. & The All Stars

Nadere informatie

Inhoudstafel Thema 1: wonen Thema 2: werk Thema 3: kleine uitgaven Thema 4: geld

Inhoudstafel Thema 1: wonen Thema 2: werk Thema 3: kleine uitgaven Thema 4: geld Inhoudstafel Thema 1: wonen p. 5 Vrienden en kennissen weten soms meer dan de rubriek woning gezocht in de streekkrant. Een huurcontract tekenen? Niet direct doen! Slaap er eerste een nachtje over! Je

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie