Advies 2014/22. Uw advies 2014/22 aangaande Energie-efficiëntie. Hierbij vindt u het antwoord van de stad Gent op dit advies.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies 2014/22. Uw advies 2014/22 aangaande Energie-efficiëntie. Hierbij vindt u het antwoord van de stad Gent op dit advies."

Transcriptie

1 M V L E E F MGMD Isabel Vertriest Voorzitter Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Sint-Baafskouterstraat Sint-Amandsberg contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum Arthur Depuydt tel Advies 2014/22 Uw advies 2014/22 aangaande Energie-efficiëntie Geachte mevrouw Vertriest, Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur 2014/22 aangaande Energie-efficiëntie. Hierbij vindt u het antwoord van de stad Gent op dit advies. 1. Straat- en monumentenverlichting Plannen voor overbodige of minder noodzakelijke verbruiken zijn inderdaad belangrijk. Zo lopen er in Gent op dit ogenblik al programma s of plannen inzake energiezuinigheid bij openbare verlichting (o.a. lichtplan). Via REG actie programma s voor functionele straatverlichting en monumentverlichting vervangen wij systematisch lampen en armaturen in wijken en straten van onze stad, door energiezuinigere en beter renderende exemplaren. Hiernaast worden ook de leidingen en techniek al in de armaturen aangebracht om te dimmen en zo ook energie te sparen (bv. bij overgang dag nacht en diep in de nacht hoeft verlichting niet op volle kracht te branden). Ook bijvoorbeeld de accentverlichting aan zebrapaden (geel-zwart gestreepte palen in L-vorm) wordt voorzien van zuiniger lampen. Tot slot wordt er o.b.v. het lichtplan reeds voor gekozen om bepaalde zones effectief minimaal, niet of niet meer te verlichten (in parken, tragels, grote open ruimtes zoals het middenplein van de Vrijdagsmarkt, e.d.). Dit alles heeft er o.a. toe bijgedragen dat er voor openbare straatverlichting een significant dalende lijn is inzake energiegebruik. Weliswaar gaat de financiële winst die dit opbrengt verloren op basis van de stijgende energiekostprijs.

2 Verder willen we toch aangeven dat de bewering dat in het verkeersvrije centrum de straaten monumentenverlichting steeds samen branden tot middernacht, niet correct is. Tot middernacht brandt enkel de sfeer- en monumentverlichting. Na middernacht enkel de functionele straatverlichting. Er zijn echter 2 uitzonderingen: a. waar bijvoorbeeld bouwwerken aan panden bezig zijn en de sfeer- en monumentverlichting hierdoor niet kan branden. b. op lokale kruispunten, waar de verkeersveiligheid dit vereist. Tot slot, na middernacht brandt enkel de monumentverlichting van de 3 torens door. Er lopen proefprojecten om ook voor de sfeerverlichting (gevelverlichting met uplighters) over te schakelen op LED technologie. 2 en 3 Maximaal inzetten personeel voor eenvoudige relightings en belang van sensibilisering Het lijkt ons niet goed om personeel enkel of zelfs maximaal in te zetten op eenvoudige relightings. Het algemeen onderhoud is immers een prioriteit, energiezuinigheid is hierbij de standaardnorm. We onderschrijven het belang van sensibilisering. Waar mogelijk worden de personeelsleden via campagnes gesensibiliseerd om ook hun steentje bij te dragen aan een vermindering van het energieverbruik. Naast het intranet wordt hiervoor ook het personeelsblad Gent & Co ingezet als belangrijk communicatie-instrument. In het decembernummer van het personeelsblad Gent & Co publiceerden we een artikel met als titel Bespaar energie op de werkvloer, met opgave van concrete bespaartips. 4. Sensibilisering Sensibilisering van burgers en bedrijven inzake energie en energie-efficiëntie is inderdaad van groot belang. Er zijn diverse bestaande projecten die burgers en bedrijven aansporen om op een structurele manier energie te besparen. Enerzijds is er het project coaching energiemanagement voor individuele ondernemingen, waarbij we bedrijven willen begeleiden om de juiste investeringskeuzes te maken op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie. Anderzijds zijn er heel wat ondersteuningsinstrumenten opgezet naar burgers toe rond energiezuinige renovatie. In het kader daarvan is een communicatiecampagne Save for Life opgestart, die via allerlei kanalen wordt verspreid. De boodschap van de campagne is dat energiezuinig renoveren niet alleen een besparing is voor het leven, maar ook eenvoudig en doeltreffend kan zijn. Daarnaast zal er in het kader van het potentiële stroomtekort tijdens de komende winter ook specifiek gesensibiliseerd worden rond maatregelen die het elektriciteitsverbruik op een structurele manier naar beneden kunnen brengen. Dit zal onder meer gebeuren via

3 Als laatste worden in het kader van het afschakelplan alle beschikbare centrale stadskanalen ingezet (Stadsmagazine, gent.be, Streekkrant, social media-kanalen, pers, bewonersbrieven, ), maar evengoed decentrale kanalen (wijkblogs, wijkpagina s op facebook van de wijkregisseurs, kanalen economie, publieke plaatsen zoals buurthuizen, ). Zowel de algemene info (waarbij we gebruik maken van de offon campagne, zie als de specifieke info van Gent komen hierbij aan bod. Voor wat specifieke communicatie voor het afschakelplan behelst wordt gewerkt met communicatie volgens 2 pistes: 1. Sensibilisatie tijdens fase groen: oproep tot solidariteit, zuinig verbruik, aandacht voor hulpbehoevenden in de buurt, tips om zich voor te bereiden, 2. Crisiscommunicatie tijdens fase oranje, fase rood, fase zwart: per fase van een aangekondigde afschakeling door Elia zijn er communicatiefiches uitgewerkt die door de veiligheidscel zullen worden gevalideerd. Voor uitleg over de diverse fases verwijzen we naar 5. Toekenning groene stroomcertificaten aan Maxgreen Het toekennen van de groene stroomcertificaten is geen bevoegdheid van het Gentse stadsbestuur. 6. Vrijwillige afschakeling per bedrijf Vooreerst willen we meegeven dat zowel het stads- als havenbestuur het afschakelplan in de eerste plaats nog willen wijzigen (cf. juridische stappen; en procedure via de gouverneur zoals voorzien in MB). De stad Gent, en het Havenbedrijf Gent, hebben op dit moment geen enkele inspraak, of zeggenschap, in de organisatie van het mogelijk afschakelen (deze opdracht is door de minister gedelegeerd aan Elia). In antwoord op het advies van de Minaraad zetten we graag een aantal zaken op een rijtje: Verschillende bedrijven/grootverbruikers (o.a. Arcelor Mittal) willen, en zullen, vrijwillig afschakelen, als dit nodig zou zijn. Ze hebben hiervoor een overeenkomst met Elia afgesloten, en worden daarvoor ook vergoed. Het is zowel praktisch als technisch onmogelijk voor het Havenbedrijf Gent om een interne solidariteit te organiseren in het havengebied.

4 De solidariteit tussen bedrijven in- en buiten het havengebied is al deels ingebouwd in het afschakelplan (afschakelen in verschillende schijven, die alternerend worden afgeschakeld). Het Havenbedrijf Gent juicht alle voorstellen voor energie-efficiënte- en rationeel energieverbruik toe, zowel bij burgers- als bij de (haven)bedrijven (cf. acties beschreven in klimaatplan, en doelstelling strategisch plan). Stroompieken in het net zullen bepalen of het nationaal afschakelplan in werking zal treden. Beter dan een vrijwillige afschakeling per bedrijf (zie punt 6, p. 2) ziet het Havenbedrijf Gent een meerwaarde in een vrijwillige piekshaving waarbij bedrijven zich engageren om op bepaalde momenten op een minimumcapaciteit te draaien. Dit gaat om machines die in een productieproces (bij opstart) bepaalde stroompieken veroorzaken en kunnen afgelegd worden. Dit kan opgenomen worden in de nationale actie- en communicatiecampagnes. Niet alleen de grootverbruikers die aangesloten zijn op het Elia-net kunnen overeenkomsten afsluiten om op bepaalde momenten hun elektriciteitsverbruik te verminderen. Ook bedrijven op midden- en laagspanning kunnen vrijwillig een overeenkomst afsluiten met hun elektriciteitsleverancier waarbij (tegen bepaalde vergoedingen) capaciteit kan afgeschakeld worden. Niet zozeer kantoorgebouwen maar, eerder bedrijven die bijvoorbeeld grote koelgroepen hebben, en variabel en snel afgeregeld kunnen worden. Dit punt kan opgenomen worden door de elektriciteitsleveranciers, actief op de Belgische energiemarkt. 7. Uitblijven afschakelen Het spreekt vanzelf dat wanneer er inderdaad een afschakeling nodig was er in de schoot van onze stadsorganisatie achteraf een debriefing en een algemene evaluatie zal gebeuren. De resultaten daarvan zullen uiteraard aan de bevolking en de betrokken diensten gecommuniceerd worden. Een bedankje voor de inzet en het begrip hoort er inderdaad ook bij. Het is een goede suggestie om, ook in het geval er geen afschakeling plaatsvond burgers, bedrijven en stadspersoneel attent te maken op het nut van de geleverde inspanningen. De raad geeft ten slotte ook adviezen betreffende het nemen van structurele maatregelen ten gunste van een dalend stroomverbruik. De raad geeft hierbij aan geen kennis te hebben van een masterplan inzake E-zuinigheid van het eigen patrimonium. Begin 2015 zullen zowel de beleidsnota FM als de Energie en Waternota 2013 worden voorgesteld. De acties die de stad onderneemt - hoe de stad omgaat met verbouwen/renoveren van zijn patrimonium en met nieuwbouw-, zullen hierin worden beschreven, net zoals de plannen inzake zonnepanelen op de eigen gebouwen. Het spreekt voor zich dat de Mina-raad zal worden gevraagd advies te verlenen over de nieuwe Energie- en Waternota. Hopend u met dit antwoord van dienst te zijn.

5 Met vriendelijke groeten Paul Teerlinck Stadssecretaris Daniël Termont Burgemeester Voor de burgemeester (bij delegatiebesluit van 16 juni 2014) Martine De Regge Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging Mathias De Clercq Eerste Schepen en Schepen van Haven, Economie en Ondernemen Christophe Peeters Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie Filip Watteeuw Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Tine Heyse Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Gericht verlicht. Hoe openbare verlichting zuiniger, goedkoper en toch even veilig kan

Gericht verlicht. Hoe openbare verlichting zuiniger, goedkoper en toch even veilig kan Gericht verlicht Hoe openbare verlichting zuiniger, goedkoper en toch even veilig kan Openbare verlichting kost gemeenten veel geld: ongeveer de helft van de elektriciteit die ze gebruiken, gaat eraan

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

dossier energiebeleid

dossier energiebeleid dossier energiebeleid Je kunt als ondernemingsmilitant een hoop initiatieven nemen op het vlak van energie. Werknemers gaan over het energiebeleid van hun onderneming 12 VAKBEWEGING 817 25 JANUARI 2015

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 4 Martine De Regge Voorzitter vzw REGent Voorwoord Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu maar vooral voor de portemonnee.

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

DRIVE. Jaargang 3, Augustus 2008

DRIVE. Jaargang 3, Augustus 2008 DRIVE Economisch nieuws van de provincie Antwerpen Jaargang 3, Augustus 2008 In dit nummer: Nieuwe startercheque betaalt uw promotie Bedrijven op Pullaar in Puurs besparen samen energie LED-verlichting

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Er werd mij gevraagd om mijn beleidsprioriteiten op een rijtje te zetten.

Er werd mij gevraagd om mijn beleidsprioriteiten op een rijtje te zetten. Donderdag 28 mei 2015 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Super SHE forum: prioriteiten voor de komende maanden & afsluitend woord Geachte aanwezigen, Dames

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Tapazz cvba Kenmerken Opgericht in 2012 Burgercoöperatie Meer dan 1000 gebruikers 96 wagens Ontstaan Tapazz is een autodeelplatform

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie