Buxus proefveld 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buxus proefveld 2012"

Transcriptie

1 Buxus proefveld 2012 Onderzoeken welke biologische middelen en natuurlijke teeltmethodieken effect hebben op het probleem Cylindrocladium in de vollegronds Buxusteelt. Buxus-kwekers hebben in toenemende mate te maken met Cylindrocladium. Omdat de schimmel zich ook bij lage temperaturen kan ontwikkelen, is jaarrond infectie mogelijk. De oplossingen waarin Boomteeltkenniscentrum denkt qua teelttechniek zijn de basis om de vatbaarheid van Buxus te beperken en te kunnen helpen het ziekteprobleem vóór te zijn. 1

2 Buxus proefveld 2012 Onderzoeken welke biologische middelen en natuurlijke teeltmethodieken effect hebben op het probleem Cylindrocladium in de vollegronds Buxusteelt. Uitgevoerd in opdracht van: Treeport Hofdreef DR Zundert T +31 (0) F +31 (0) Uitgevoerd door: Groeibalans Moersebaan 8-G 4882 KE Zundert T +31 (0) F +31 (0) E W: Groeibalans is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruik van gegevens uit deze uitgave. 2

3 Inhoudsopgave Aanleiding en doel...4 Materiaal en uitvoering...8 Start en locatie... 8 Gewas... 8 Verzorging en onderhoud...8 Proefveldschema... 9 Waarnemingen Buxusbeoordelingen Plantsapanalyses Droge stofanalyse grafiek Beeldmateriaal Resultaten Discussie Communicatie en vervolgonderzoek Conclusies en aanbevelingen Bijlagen: Bodembalansanalyse Bioscans Mineralenbeschikbaarheid Droge stof analyses. 20 3

4 Aanleiding en doel: Vele jaren is er door verschillende onderzoeken door o.a. Treeport en Boomteeltkenniscentrum gekeken naar de chemische bestrijding van Cylindrocladium buxicola. Daarbij is gekeken naar preventieve en curatieve behandelingen. Mede door dit onderzoek weten we al veel op dit gebied. Dit houdt wel in dat er de laatste jaren gemiddeld 15 tot 20 keer per jaar een behandeling is uitgevoerd. Deze chemische benadering kan nadelig zijn voor milieu, maar zeker ook voor de kostenkant van de boomkweker. Er zijn in een aantal particuliere tuinen grond- en gewasonderzoeken gedaan bij Buxus planten die jaren staan waar nooit geen Cylindrocladium buxicola is geconstateerd. Hierbij zijn deze monsters uit de tuinen vergeleken met de gangbare teelt. Daarbij viel het op dat de Calciumcijfers in de grond en gewas vele malen hoger was dan in de gangbare teelt ( zie hieronder de afbeeldingen). Aangetekend dient te worden dat deze resultaten alleen te zien zijn met onderstaande analysetechnieken en niet met gangbare NPK methodieken. 4

5 Plantsapmetingen 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% gemiddelde Buxus 2011 tuin 1 tuin 2 5

6 Daarnaast is van de bodem uit deze tuinen een bodembiologisch monster genomen (Bioscan), waaruit blijkt dat de bodemdiversiteit vele malen beter is dan in de gangbare teelt (zie hieronder): Met name de schimmels in de bodem blijken cruciaal bij de opname van calcium door de plant. Dit is al in meerdere gevallen aangetoond en ook hier is weer een verband gebleken. Calcium is op zichzelf al erg belangrijk maar is ook nog erg belangrijk bij de opname en verdeling van andere mineralen van de plant. 6

7 Omdat uit bovenstaande analyses blijkt dat in deze tuinen de Calciumcijfers in de grond en ook de bodemdiversiteit vele malen hoger zijn dan in de reguliere teelt, heeft Treeport samen met Boomteeltkenniscentrum in 2012 proefobjecten samengesteld om deze Calciumcijfers in de planten te verhogen en daarnaast de bodembiologie te verbeteren om zo een gezondere bodem en daarmee een gezondere plant te creëren. Het perceel op de Proeftuin was goed besmet met Cylindrocladium buxicola bij aanvang, omdat het jaar daarvoor de planten allemaal ziek zijn geworden. Met deze proef willen we onderzoeken met welke biologische middelen en bladmeststoffen we deze Calcium gehaltes in de plant kunnen verhogen en daarnaast met welke toepassingen we de bodembiologie kunnen verbeteren om zo meer weerstand te bieden tegen Cylindrocladium buxicola. 7

8 Materiaal en uitvoering: Het plantmateriaal wat in eerste instantie de bedoeling was om te gebruiken is van de chemische proef van Door de winter van is dit materiaal helaas bevroren geweest, waardoor we in 2012 nieuw plantmateriaal Buxus sempervirens (P9) ter plekke geplant hebben. Omdat er veel besmetting van de Cylindrocladium aanwezig was in 2011, waardoor veel sporen op de grond terecht zijn gekomen, is er veel besmetting van Cylindrocladium ontstaan in Middelen, dosering en uitvoering is duidelijk omschreven in het proefveldschema wat hieronder staat. Start en locatie: De proef is gestart op 26 april 2012 en beëindigd op 10 oktober 2012 en is uitgevoerd op de Proeftuin te Zundert, dit betreft een lichte zandgrond. Gewas: Voor de uitvoering van de proef is gekozen voor 1 gewas: Buxus sempervirens in de vollegrond. Verzorging en onderhoud: Voordat de proef van start is gegaan is er een Bodembalansanalyse genomen, (zie bijlage 15), deze is als volgt gecorrigeerd ( per ha) : 800 kg Physiomag (april), 400 kg Magnesite ( april), 800 kg Orgamé ( eind april), 500 kg Physiomag/ha ( ½ juni), 400 kg Magnesite/ha ( ½ juni), 200 kg Nitrophoska ( begin augustus), 200 kg Orgamé (begin augustus). Verzorging en onderhoud aan het gewas is gedaan volgens de maatstaven van de praktijk. Dat houdt bij deze proef in dat naast de proefbehandelingen, normaal is beregend en het gewas met de reguliere onkruidmiddelen is behandeld. 8

9 Proefveldschema Buxus 2012: Obj Behandeling Dosering/ha Dosering per object: Frequentie ect 4 veldjes ( 1 m2) 1 Onbehandeld 2 Compostthee Soil Tech Solution 100 ltr (400 ltr water per ha) 200 ml compostthee/ 800 ml water 1 x 14 dagen (start week 24) 4 Behandeld ( Flowwdrops) 1 ltr 1 ml / 1 ltr water 1 x 14 dagen ( binnen Floww veld) 5 Onbehandeld (binnen Floww veld) 6 Argicin Plus (preventief) 1 ltr 1 ml / 1 L water wekelijks 7 Argicin Plus + Cuprum 1 ltr 1 ml / 1 L water wekelijks 8 Afstrooien met Kernmix 25 m3 per ha 10 ltr / object (2,5 ltr 1x per veldje) 9 Spuiten met Kernmix thee 100 ltr (400 ltr water per ha) 200 ml / 800 ml water 1 x 14 dagen Orgapower 10 Compostthee 100 ltr (400 ltr water per ha) 200 ml / 800 ml water 1 x 14 dagen Boomkwekerij Wouters 12 Bladmulch van Iersel 250 m3 2,5 cm 2x 13 Groencompost afmulchen 200 ton 20 kg 2x 14 Daconil + Codacide schema 2,4 ltr Daconil ltr Codacide met 800 ltr water per ha 12 ml D.+ 4 ml C. 1 x14 dagen, preventie ve bedekking 15 Kalkstikstof strooien 500 kg / hectare 50 gr./4 m2 in 4 x 4x 16 Bladmulch + korrels 250 m kg/ha 2,5 cm+ 120 gr. 1x Greenbalance 17 Mengsel Greenbalance grondbehandeling 300 kg/ha; 120 gr. 1x Behandelingen Greenbalance 1 x 14 dagen 160 ml Humisol+160ml Gaisan+96 ml Calcium+ 640 ml Cropcover 18 Mengsel Greenbalance Grondbehandeling 300kg+spuitbehandeling Lignohumat 40 gr Behandelingen Greenbalance 19 Oenosan ( nieuw) + Lignohumat ( Henk Bakker) 160 ml Humisol+160ml Gaisan+100 ml Calcium+ 640 ml Cropcover 20 Agroblen (5-6 M) 200 kg/ha; 70 kg zuivere Stikstof/ha 0,2 ml/l Humisol+0,2 ml/l Gaisan+0,12 ml Calcium+0,8 ml/l Cropcover 120 gr. + 0,016 gr. Lignohumat 0,2 ml/l Humisol+0,2 ml/l Gaisan+0,12 ml Calcium+0,8 ml/l Cropcover 1 kg + 40 gr Lignohumat/ha 0,4 gr. Oenosan + 0,016 gr. Lignohumat 1x 1 x 14 dagen 1 x 14 dagen 120 gr./ 4 m2 1x begin groeiseizoen 21 MagLife Grondbehandeling spuiten 5L/ha 2 ml (4 x 0,5 ml) 1 x 14 dagen 22 Dialife + LifeLime + Boriumhumaatkorrels Borium humaat 2 x 10 kg per ha ( maart en begin juli strooien. Dialife en Life Lime 4 x 10 ltr per 9 4 gr. Dia 4 ml Life 4 ml Boriumhum. Boriumhum.mrt en juli Dialife en Life Lime: Mrt,mei,juli en sept.

10 22 Dialife + LifeLime + Boriumhumaatkorrels 23 Melk, melasse, sea 90, liquid fish Borium humaat 2 x 10 kg per ha ( maart en begin juli strooien. Dialife en Life Lime 4 x 10 ltr per ha 7.6 ltr Melk ltr Melasse kg Sea ltr Liquid Fish met 500 ltr water per ha 4 gr. Dia 4 ml Life 4 ml Boriumhum. 15,2 ml/1 L 3,8 ml/1 L 3,6 gr/1 L 7,6 ml/1 L Boriumhum.mrt en juli Dialife en Life Lime: Mrt,mei,juli en sept. 1 x 14 dagen 24 Compostthee dubbele 200 ltr / ha op 300 L water 400 cc compostthee/ 1 x 14 dagen dosering 500 ltr / hectare 600 cc water 25 Agrowax PHC 3 ltr / ha met 100 ltr water 120 ml 1 x 14 dagen; 26 Cocktail boomspiegel Borium-humaat-granulaat 10 kg Mangaancarbonaat 40 kg 4 gr. op 4 m2 16 gr. op 4 m2 1 x Sea kg 10 gr. op 4 m2 Lavameel 50 kg Huminezuurgranulaat 100 kg Fulvicgranulaat 1,5 kg 20 gr. op 4 m2 40 gr. op 4 m2 0,6 gr.op 4 m2 Per ha alles 27 Ureum + koperoxychloride + bitterzout + Fulvine 29 Homeopatisch (Overmans, ProRoot/ProPlant/Nozode) 30 Speciale compostthee STS richting Cylindrocladium 3 kg Ureum+1,5 kg koperoxychloride+5 kg Bitterzout+ 1 L Fulvine per ha; 800 L/ha spuitvloeistof ProRoot 4 ltr ProPlant 10 ltr Nozode 1% aan oplossing toevoegen 3,75 gr./l Ureum 1,875 gr./l Koperoxy 6,25 gr. / L Bitterzout 1,25 ml./ L Fulvine 8 ml /1 L 20 ml / 1 L 10 ml / 1 L 1 x 14 dagen 1 x 14 dagen 100 ltr (op 400 ltr water per ha) 200 ml/ 0,8 L 1 x 14 dagen 10

11 Waarnemingen: Object 14 met de twee-wekelijkse preventieve bespuiting van Daconil met Codacide gaf wel enige groeiremming te zien. Buxusbeoordelingen op 3 sept., 17 sept. en 29 okt.: 5=volledige aantasting 0=geen aantasting 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0, Objecten gemiddelde beoordeling proefveldmedewerkers 3 sept. gemiddelde beoordeling leden werkgroep 17sept. gemiddelde beoordeling proefveldmedewerkers 29 okt. Plantsapmetingen: Aan het einde van de proef zijn plantsapmetingen gedaan van de objecten 1, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 27. Onbehandeld is op 100 % gezet voor een goed vergelijk. 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Buxus obj. 1 Blad (jong) Buxus obj. 6 Blad (jong) Buxus obj. 7 Blad (jong) Buxus obj. 12 Blad (jong) Buxus obj. 13 Blad (jong) Buxus obj. 14 Blad (jong) Buxus obj. 15 Blad (jong) Buxus obj. 16 Blad (jong) Buxus obj. 23 Blad (jong) Buxus obj. 27 Blad (jong) 11

12 Droge stof analyses: Op 28 november zijn er van de objecten 1, 12, 13, 14, 16, 27 en 29 nog droge stof analyses genomen. Zie ook de bijlage. Hieronder de grafieken van de droge stof analyses van de Buxus: N totaal P K Mg Ca S ppm ppm ppm ppm ppm ppm onbehandeld bladmulch groencompost mulch Daconil+ Codacide Bladmulch + Gaiasan bodemkorrel Ureum + koper + bitterzout + Fulvine Homeopatisch Beeldmateriaal ( 29 oktober 2012): Object 1:onbehandeld Object 5: onbehandeld (binnen Flow) 12

13 Object 21: bespuitingen met Maglife Object 7: Argicin + Cuprum(koper) Object 12: Bladmulch Object 13: Groencompost Object 14: Daconil + Codacide Object 27: Ureum+Koper+Bitterzout+Fulvine Object 29: Homeopathisch(proroot,proplant,nozode) Object 25: Agrowax 13

14 Resultaten: In totaal zijn er 27 objecten uitgezet. Alles gericht om meer Calcium en Magnesium de plant in te krijgen en om een gezondere bodem (en dus uiteindelijk een gezondere plant) te creëren. Objecten zijn: verschillende (blad)meststoffen, verschillende theebespuitingen, bespuitingen met biologische middelen en mineralen, verschillende mulchen maar ook gangbare middelen. Begin september is er een beoordeling gedaan door de proefveldmedewerkers, half september door leden van de werkgroep en eind oktober door proefveldmedewerkers en telers. Bij deze beoordelingen komt naar voren dat het object met bladmulch ( object 12) er als beste uitkomt, gevolgd door mulch met groencompost ( object 13). Het object met Daconil en Codacide (object 14), wat 12 keer preventief is gespoten, komt er ook goed uit, dit is wel de chemische toepassing wat nu gangbaar is in de praktijk. Object 27 ( Ureum + koperoxychloride + bitterzout + Fulvinezuur) en object 29 ( homeopathisch) zijn bij de 1 e twee tellingen ook goed, laatste telling zijn deze minder, ondanks de twee-wekelijkse bespuitingen tot 10 oktober. Adviseurs en telers zien de resultaten ook in de praktijk. Bij de plantsapmetingen en droge stof meting zien we dat er in het onbehandeld object meer Calcium in de planten zit. Hierbij dient wel de opmerking geplaatst te worden dat bij een groeiend gewas meer Calcium verdeeld moet worden dan bij een gewas wat minder groeit, daardoor is het absolute gehalte aan Calcium in de groeiende gewassen ook lager. Dit valt ook goed te zien aan de droge stof analyses van 28 november. ( zie bijlage blz 20 t/m 26). Om een compleet eindbeeld te krijgen zou het goed zijn om het totale gewicht ( bovengronds en ondergronds) mee te nemen. Omdat de planten nog blijven staan tot volgend jaar, is er gekozen om dit niet te doen. Discussie: Bij de bijeenkomst van kwekers en toeleveranciers blijkt dat een proefvervolg gewenst is van ca. 10 objecten, waarin gedurende het seizoen van 2013 geïnfecteerde planten worden tussen geplant. Wat is de invloed van andere elementen naast Calcium en hoe kunnen we die elementen nog beter de plant inkrijgen? Minder gevoelige rassen planten is ook een duurzame en natuurlijke mogelijkheid, hier wordt in België onderzoek gedaan. Communicatie en vervolgonderzoek: Mede door dit onderzoek wil Treeport dit onderzoek communiceren naar de verschillende afnemers waaronder boomkwekers en hoveniers zodat dit uiteindelijk ook bij de consument terecht komt. Hoe we dat gaan doen wordt momenteel onderzocht. Daarnaast wordt nagedacht om de informatie die uit dit project komt om daarmee verder te gaan in een vervolgonderzoek om zo gezondere en vitalere Buxus te kunnen kweken op een duurzame manier. Zo kunnen de problemen in de Buxus teelt onderdrukt worden, zodat het telen van Buxus interessant blijft en biedt het verdere kansen voor de afzet, zowel in Nederland maar zeker ook over de grenzen. 14

15 Conclusies en aanbevelingen: Vanaf het begin komt het object met bladmulchen er als beste uit. Dit komt mede doordat bij hevige neerslag de sporen zich niet kunnen verplaatsen naar de jongere delen van de plant, maar ook de bodembiologie wordt door de bladmulch gestimuleerd. Object met groencompost mulchen geeft ook een goed en bijna vergelijkbaar resultaat. Als bladbespuiting komt de bespuiting met Ureum, bitterzout, koperoxychloride en fulvinezuur er als beste uit. Hiermee dient wel rekening te worden gehouden dat dit in een groeiseizoen 15 keer toegepast moet worden. De preventieve gangbare chemische benadering Daconil en Codacide komt er ook goed uit, maar dit resulteert in gemiddeld 12 bespuitingen wat geen duurzame methode is, nadelig is voor milieu en qua kosten voor de kweker. Objecten die mindere resultaten geven zijn verder hierbij niet benoemd, maar kan wel uit bovenvermelde grafieken gehaald worden. Om meer duurzamer te gaan kweken denken wij dat het afmulchen een vast uitgangspunt is, waarbij we nog wel meer dienen te focussen om de Calciumopname en de bodembiologie te optimaliseren. Daarbij denken we dat een combinatie van biologie en mineralen van natuurlijke bronnen het meest ideale is om meer Calcium in de plant te krijgen en daarmee ook de bodembiologie verder te stimuleren, zodat een gezondere bodem wordt gecreëerd en daardoor een sterkere, vitalere Buxusplant, die beter bestand is tegen de schimmel Cilindrocladium buxicola. 15

16 Bijlagen: Bodembalansanalyse Buxus Proefveld: 16

17 Begin-Bioscan Buxus Proefveld: Eind-Bioscans: Object 1 : onbehandeld Object 12: Bladmulch van Iersel 17

18 Object 13: Groencompost Object 14: Daconil + codacide Object 15: Kalkstikstof Object 27: Ureum+Koperoxychloride+ Bitterzout+Fulvinezuur 18

19 Mineralen beschikbaarheid, object onbehandeld: Bodemindex 23 Ter vergelijk de Mineralenbeschikbaarheid in een van de prive-tuinen: Zie het grote verschil in Calcium, die in de prive-tuin veel hoger ligt en waar geen enkele aantasting van Cylindrocladium te vinden is. 19

20 Droge stof analyses: 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Bijeenkomst PN DA Jongenelen oktober 2013 Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Waarom een grondanalyse? Inzicht krijgen in de beschikbare voeding voor de plant; Hoofdelementen; Sporenelementen; ph van de

Nadere informatie

Praktijkproef Super FK in Paprika 2010 bij de start van de teelt.

Praktijkproef Super FK in Paprika 2010 bij de start van de teelt. Praktijkproef Super FK in Paprika 20 bij de start van de teelt. Inleiding: Het doseren van Super FK zorgt primair voor een actiever/vegetatiever gewas, een betere en vollere gewasstand, met een betere

Nadere informatie

WEERBAAR Telen = Veerkracht in de plant brengen. Mijn naam: Eddo de Veer

WEERBAAR Telen = Veerkracht in de plant brengen. Mijn naam: Eddo de Veer WEERBAAR Telen = Veerkracht in de plant brengen Mijn naam: Eddo de Veer HOE? Begin met een goede bodem analyse Ik werk met de Bodem Balans Analyse Het gaat om de verhoudingen van de mineralen aan het complex

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Vervolgonderzoek in 2005 P.J. van Leeuwen, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen maart 2006 PPO

Nadere informatie

Een uniek duo. Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 02 21-179 179-99

Een uniek duo. Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 02 21-179 179-99 Een uniek duo Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 2 21-179 179-99 Werkingsmechanisme Canvas is een preventief contactfungicide voor de bestrijding van Phytophthora. Canvas werkt in op meerdere

Nadere informatie

Voeding in relatie tot ziekten en plagen Maikel van de Ven 17-02-2016 Even voorstellen Sinds 2003 bezig met plantsapmetingen in aardbei en vollegrondsgroente Brix, Ec, ph, Nitraat, Kalium Na 5 jaar ervaring:

Nadere informatie

meststoffen vloeibare bladmeststoffen groei door kennis

meststoffen vloeibare bladmeststoffen groei door kennis meststoffen 2013 vloeibare bladmeststoffen groei door kennis Foliplus Foliplus bladmeststoffen is een complete range van vloeibare meststoffen voor toepassing op het blad. CropSolutions heeft de beste

Nadere informatie

ELKE AARDAPPEL VERDIENT DE BESTE BESCHERMING.

ELKE AARDAPPEL VERDIENT DE BESTE BESCHERMING. ELKE AARDAPPEL VERDIET DE BESTE BESCHERMIG. Werkingsmechanisme Canvas is een preventief contactfungicide voor de bestrijding van Phytophthora. Canvas werkt in op meerdere fasen in de levenscyclus van de

Nadere informatie

Hasten Chrysant mineervlieg-spint

Hasten Chrysant mineervlieg-spint ng abamectine/kg blad) Hasten Chrysant mineervlieg-spint Uitgave SURfaPLUS Trading Maart 21 INHOUD: EFFECT HASTEN OP OPNAME ABAMECTINE IN CHRYSANTEN (PAG 1) FYTOTOXICITEIT TEST 25 (2) FYTOTOXICITEIT ONDERZOEK

Nadere informatie

Hasten Spint komkommer

Hasten Spint komkommer Hasten Spint komkommer Uitgave SURfaPLUS Trading September 2014 INHOUD: HASTEN VERBETERT EFFECTIVITEIT ABAMECTINE TEGEN SPINT IN KOMKOMMER (PAG 1) NIEUW HASTEN SOLO HEEFT GEEN EFFECT OP BESTRIJDING (3)

Nadere informatie

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe. EH 859 Door: ing.h.w.g.floot

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe. EH 859 Door: ing.h.w.g.floot Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe EH 859 Door: ing.h.w.g.floot Inleiding In de tarweteelt is de bestrijding van blad- en aarziekten eigenlijk ieder jaar nodig om een maximale financiële

Nadere informatie

Goede bemesting geeft gezonde planten

Goede bemesting geeft gezonde planten Goede bemesting geeft gezonde planten Door: HortiNova Opbouw van presentatie: Doel van gezonde bodem & plant Hoe groeit een plant? Hoe kan een plant ziek worden? Waarom moeten we bladgroen en wortels promoten

Nadere informatie

PlantoSys. productoverzicht & toepassingen. Argicin Plus Deze EG-meststof is een mix van gestabiliseerd natuurlijk salicylzuur +

PlantoSys. productoverzicht & toepassingen. Argicin Plus Deze EG-meststof is een mix van gestabiliseerd natuurlijk salicylzuur + PlantoSys productoverzicht & toepassingen PlantoSys ontwikkelt systemen om in verschillende teelten de planteigen afweer te versterken. Door middel van inzet van salicylzuur (zie voor uitleg laatste pagina),

Nadere informatie

29-6-2015. PraktijknetwerkVitale Plant Gewasgroep glasgroenten Paprika. Bemesting: One size fits all of uitkienen voor een beter rendement?

29-6-2015. PraktijknetwerkVitale Plant Gewasgroep glasgroenten Paprika. Bemesting: One size fits all of uitkienen voor een beter rendement? PraktijknetwerkVitale Plant Gewasgroep glasgroenten Paprika Door Martin van de Water 11 kwekers 9 gangbare kwekers 3 biologische kwekers 14 bijeenkomsten en excursies naar de bedrijven en demo s Twee demo

Nadere informatie

WERKING VAN DE HULPSTOF ELASTO G5 IN COMBINATIE MET DE GROEIREGULATOR DAMINOZIDE IN SIERGEWASSEN INHOUD

WERKING VAN DE HULPSTOF ELASTO G5 IN COMBINATIE MET DE GROEIREGULATOR DAMINOZIDE IN SIERGEWASSEN INHOUD WERKING VAN DE HULPSTOF ELASTO G5 IN COMBINATIE MET DE GROEIREGULATOR DAMINOZIDE IN SIERGEWASSEN INHOUD IN EEN NOTEDOP. 2 Pag. PROEVEN. 2 -Hortensia. 3 -Petunia.. 4 -Verbena. 4 -Sutera. 4 -Campanula. 4

Nadere informatie

Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt. Wat doet Amistar Top?

Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt. Wat doet Amistar Top? Amistar Top Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt Wat is Amistar Top? Amistar Top is een zeer modern fungicide met een breed werkingsspectrum tegen de belangrijkste

Nadere informatie

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw Vergelijking van de efficiëntie van fungiciden tegen valse meeldauw in groene erwt - eigen onderzoek 1 Efficiëntie van middelen tegen valse

Nadere informatie

Proef Junami 2010 CAF Overzande

Proef Junami 2010 CAF Overzande Proef Junami 2010 CAF Overzande Basisbemesting 50kg/N/Ha 175kg K/Ha 225 kg kieseriet/ha De objecten zijn : 1 Filocal 14 bespuitingen 3 L rood + 3 L zwart/ha 2 Wuxal Aminocal 10 X 7 L / Ha 3 Inca 3 X 1,5

Nadere informatie

sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot

sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot opbrengst en sortering van con- Invloed van bladbemesters ( vooral Mg en Mn) op de sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot Inleiding Vele mineralen, anorganische stoffen en sporenelementen

Nadere informatie

De effecten van steenmeel op de grasgroei.

De effecten van steenmeel op de grasgroei. `. De effecten van steenmeel op de grasgroei. Bert Westerhuis Rijnveste 18 Wageningen Bert.westerhuis@wur.nl Tony van Dijke Dijkgraaf 4 1c-1 Tony.vandijke@wur.nl Samenvatting. In dit onderzoek word onderzocht

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

150 years. Biologische tripsbestrijding in de sierteelt

150 years. Biologische tripsbestrijding in de sierteelt Biologische tripsbestrijding in de sierteelt Piet van Boven, Technisch adviseur bio-insecticiden Artemis studiedag, 12 november 2015 Onderwerpen Praktijkervaringen 2015 Tripsbestrijding chrysant Tripsbestrijding

Nadere informatie

05/06/2015. Enkele soorten bladsprietkevers. Praktijknetwerk engerlingen. Aanzet tot praktijknetwerk. Meikever & Rozekever.

05/06/2015. Enkele soorten bladsprietkevers. Praktijknetwerk engerlingen. Aanzet tot praktijknetwerk. Meikever & Rozekever. Praktijknetwerk engerlingen Aanzet tot praktijknetwerk Stand van zaken Klaas van Rozen 6 november 2013 Aanhoudende geluiden over engerlingen... Grasschade Primair / secundair Kale plekken veronkruiden:

Nadere informatie

Maiszaden. Samen naar een optimaal rendement. www.cavdenham.nl

Maiszaden. Samen naar een optimaal rendement. www.cavdenham.nl Samen naar een optimaal rendement www.cavdenham.nl Maisteelt 2015 Ook voor het maisjaar 2015 hebben de rundveespecialisten van CAV Den Ham weer een keus gemaakt uit het grote aanbod van maisrassen in Nederland.

Nadere informatie

Een uniek duo. Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 02 21-179 179-99

Een uniek duo. Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 02 21-179 179-99 Een uniek duo Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 2 21-179 179-99 Werkingsmechanisme Canvas is een preventief contactfungicide voor de bestrijding van Phytophthora. Canvas werkt in op meerdere

Nadere informatie

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Artikelnaam: Teldor Artikelnummer: 2494705 Toelatingsnummer: 12130 N - W4 Aard van het preparaat: granulaat of korrel Werkzame stof:

Nadere informatie

Elk deel van de puzzel moet kloppen. Wat verbruikt een volwassen aanplant?? Ontwikkelingen in de teelt. Wat is beschikbaar voor de boom?

Elk deel van de puzzel moet kloppen. Wat verbruikt een volwassen aanplant?? Ontwikkelingen in de teelt. Wat is beschikbaar voor de boom? Ontwikkelingen in de teelt Programma - Voeding - bestuiving - boomopbouw Rene Albers, Fruitconsult Elk deel van de puzzel moet kloppen Gewasbescherming Bestuiving Wat verbruikt een volwassen aanplant??

Nadere informatie

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten. ing. K.H. Wijnholds en ing.h.w.g. Floot, PAV-NNO

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten. ing. K.H. Wijnholds en ing.h.w.g. Floot, PAV-NNO MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten Door: ing. K.H. Wijnholds en ing.h.w.g. Floot, PAV-NNO Inleiding MLHD betekent Minimum Letale Herbicide Dosering. De MLHD-methode stelt akkerbouwers in staat om

Nadere informatie

Preventie van bewaarziekten met. Nico Harteveld Manager Outdoor crops

Preventie van bewaarziekten met. Nico Harteveld Manager Outdoor crops Preventie van bewaarziekten met Nico Harteveld Manager Outdoor crops tegen bewaarziekten Het 1 e Biotechnologische fungicide tegen bewaarziekten in fruit 2012 registratie in appel Peer volgt in 2013 3

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst Onkruidbestrijding in weiland in nazomer en herfst Inhoud Veel en goed ruwvoer Pag. 3 Pag. 10 Pag. 14 Pag. 15 Veel en goed ruwvoer Onkruidbestrijding in nazomer en najaar Middelen voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Het effect van N-bemesting op de (energie)opbrengst van wintertarwe

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Het effect van N-bemesting op de (energie)opbrengst van wintertarwe Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw Het effect van N-bemesting op de (energie)opbrengst van wintertarwe Het effect van N-bemesting op de (energie)opbrengst van wintertarwe Opdrachtgever: Auteur:

Nadere informatie

Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses

Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses Landelijke Glasgroente dag De toekomst van de tuinbouw Sjoerd Smits, HortiNova Joan Timmermans NovaCropControl Even voorstellen Sinds 003 bezig met plantsapmengen

Nadere informatie

Luis- en virusbestrijding in pootaardappelen

Luis- en virusbestrijding in pootaardappelen Luis- en virusbestrijding in pootaardappelen Het komen tot een optimale wijze van bestrijding DLV Plant Postbus 7001 6700 CA Wageningen Agro Business Park 65 6708 PV Wageningen T 0317 49 15 78 F 0317 46

Nadere informatie

Speciale oplossingen in wateroplosbare meststoffen. Nieuw

Speciale oplossingen in wateroplosbare meststoffen. Nieuw Speciale oplossingen in wateroplosbare meststoffen Nieuw Wat kunt u van Osmosol verwachten? Speciale oplossingen. En dat letterlijk en figuurlijk! Meststoffen die bijdragen aan een probleemloze teelt van

Nadere informatie

Praktijknetwerk: bodemverbetering Bouwen aan een vitale bodem

Praktijknetwerk: bodemverbetering Bouwen aan een vitale bodem Praktijknetwerk: bodemverbetering Bouwen aan een vitale bodem Door: Sjoerd Smits Uitleg Netwerk: Goossens Flevoplant, Ens is bedenker & aanvrager van netwerk Doel: samen bouwen aan een vitale bodem, kennis

Nadere informatie

Duurzaam sportveldenbeheer

Duurzaam sportveldenbeheer Duurzaam sportveldenbeheer Van Iersel Compost & Soil-Tech Solutions Mark van Iersel 22-11-2012 Wie zijn we? Van Iersel Compost Soil-Tech Solutions (STS) Opgericht: 1947 Composteringsbedrijf (vanaf 1989)

Nadere informatie

Plantweerbaarheid t.b.v. schimmelbestrijding Ondertitel: onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten

Plantweerbaarheid t.b.v. schimmelbestrijding Ondertitel: onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten Plantweerbaarheid t.b.v. schimmelbestrijding Ondertitel: onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten Startfoto deelproject; QMS weerpaal in stammentrekkersteelt bij gebroeders Michels

Nadere informatie

Wie een topprestatie wil leveren, moet bij de basis beginnen

Wie een topprestatie wil leveren, moet bij de basis beginnen Wie een topprestatie wil leveren, moet bij de basis beginnen Als teler bent u voortdurend bezig om uw gewas in topconditie te brengen en te houden. De basis van een topconditie begint bij de wortels. Een

Nadere informatie

Bemestingsplan. Hans Smeets Adviseur DLV team boomteelt. DLV Plant

Bemestingsplan. Hans Smeets Adviseur DLV team boomteelt. DLV Plant Bemestingsplan Hans Smeets Adviseur DLV team boomteelt Waarom een grondanalyse? Inzicht krijgen in de beschikbare voeding voor de plant; Hoofdelementen; Sporenelementen; ph van de grond; Organische stof

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).

Nadere informatie

Bio Fruit Advies. Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond

Bio Fruit Advies. Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond Bio Fruit Advies Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond Geleide schurftbestrijding met RIMpro in geïntegreerde of biologische appel- en perenteelt Marc Trapman 29 februari 2004 Tel: +31 (0)345 502627

Nadere informatie

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Inleiding In opdracht van VBU (Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal) werd in

Nadere informatie

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen;

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2015 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter dit examen is een erratum opgenomen. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven

Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven Inleiding De CBGV baseert haar adviezen bij voorkeur op zoveel mogelijk proefresultaten. Resultaten moeten daarbij

Nadere informatie

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering:

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf Verpakking: 10 x 1 l en 1 x 10 l Gevarenaanduidingen: H412 Schadelijk voor in het water

Nadere informatie

Het platform voor behandelingstechnologie

Het platform voor behandelingstechnologie Het platform voor behandelingstechnologie voor groentezaden Conservenerwt Ziektebestrijding WAKIL XL: Cymoxanil, Fludioxonil, Mefenoxam Insectenbestrijding Cruiser 350 FS Thiametoxam Bodem- en zaadgebonden

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in grasland in het najaar

Onkruidbestrijding in grasland in het najaar Onkruidbestrijding in grasland in het najaar Inhoud Pag. 3 Pag. 10 Pag. 14 Pag. 15 Veel en goed ruwvoer Voordelen van een onkruidbestrijding in het najaar Middelen voor een onkruidbestrijding in het najaar

Nadere informatie

Smart Farming. Rendement door efficiency. Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw

Smart Farming. Rendement door efficiency. Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw Smart Farming Rendement door efficiency Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw Onderzoek Rabobank Kans! 2 Gebruik beschikbare data 3 Snelle ontwikkeling techniek Meest interessante toepassingen

Nadere informatie

Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus

Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus Vroeg beginnen is eerder winnen Uw uien verdienen de beste bescherming. Daarom is het de hoogste tijd voor een middel dat al vroeg in het groeiseizoen

Nadere informatie

Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt

Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt Pit en steenfruit -project Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt J. Vercammen en A. Gomand Project: Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt. Doelstelling: Nagaan of verschillende Mycorrhiza-preparaten

Nadere informatie

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname Spirit Bescherming tegen onder andere vuur tijdens de groei en bloei Fungicide Werkt preventief en curatief door de combinatie van 2 actieve stoffen Ter bestrijding van schimmels in diverse teelten zoals

Nadere informatie

Knelpuntenrapportage nieuwe teelten

Knelpuntenrapportage nieuwe teelten Knelpuntenrapportage nieuwe teelten Rapportage van de Afzet- en Teeltknelpunten bij a) Langwerpige radicchio, b) Grootbladige spinazie, c) Salatrio, d) Wortelpeterselie C. van Wijk PPO-agv, Lelystad Praktijkonderzoek

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Agraphyt NV Torhoutbaan 89 B8480 Ichtegem, België. tel + 32 50 703099 Fax + 32 50 703084 BE 0872 535 289 www.agraphyt.be info@agraphyt.be DOSERING: GEBRUIKERSHANDLEIDING Opdat het product kan binnendringen

Nadere informatie

DLV Aktua Chrysant. Zwaardere takken in chrysant met Trianum (Trichoderma harzianum T-22)

DLV Aktua Chrysant. Zwaardere takken in chrysant met Trianum (Trichoderma harzianum T-22) DLV Aktua Chrysant Zwaardere takken in chrysant met Trianum (Trichoderma harzianum T-22) De laatste tijd is er veel aandacht voor ziekteweerbaarheid van de bodem. Eén van de organismen die hierbij regelmatig

Nadere informatie

Boerenexperiment No 4 aanvulling

Boerenexperiment No 4 aanvulling Boerenexperiment No 4 aanvulling Aardappels op zware grond, aanvulling op rapport Aanvulling en Resultaten en ervaringen van de groenbemestervelden op zware klei, najaar 2012 Achtergrond De toepassing

Nadere informatie

CSPE GL 2010. minitoets bij opdracht 9

CSPE GL 2010. minitoets bij opdracht 9 CSPE GL 2010 landbouw-breed - afdelingsprogramma landbouw minitoets bij opdracht 9 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed CSPE KB minitoets bij opdracht 17

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed CSPE KB minitoets bij opdracht 17 landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed SPE KB minitoets bij opdracht 17 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen

Nadere informatie

1 Bent u bekend met het artikel problemen met buxus en mogelijke vervangers?

1 Bent u bekend met het artikel problemen met buxus en mogelijke vervangers? > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering Groenbemesters 2015-2016 Een vruchtbare investering Beste akkerbouwer, Gezondheid, structuur en een goed bodemleven van de bodem verbeteren de opbrengst van teeltgewassen en hiermee ook uw bedrijfsresultaat.

Nadere informatie

Het gebruik van gips in de fruitteelt

Het gebruik van gips in de fruitteelt Het gebruik van gips in de fruitteelt Inleiding Als voedingselement zorgt calcium voor stevige, lang houdbare vruchten. Calcium speelt daarnaast ook een belangrijke rol bij bodemstructuur en -vruchtbaarheid.

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) op Aquo-lex Wijzigen diverse definities

Wijzigingsvoorstel (RfC) op Aquo-lex Wijzigen diverse definities Wijzigingsvoorstel (RfC) op Aquo-lex Wijzigen diverse definities Auteur: IDsW> Kenmerk: W 0908-0026> Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 18 aug 2009 0.9 Hinne Reitsma Initieel

Nadere informatie

Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien

Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien Aardbeiendemodag 2014 DLV Plant Postbus 6207 5960 AE Horst Expeditiestraat 16 a 5961 PX Horst T 077 398 75 00 F 077

Nadere informatie

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE Nimrod Vloeibaar Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen Gewas Aardbei, appel, boomkwekerijgewas, komkommer, roos, vaste plant FUNGICIDE Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Formulering:

Nadere informatie

Bloembollenbericht, nummer 2, april 2012

Bloembollenbericht, nummer 2, april 2012 Bloembollenbericht, nummer 2, april 2012 TULP Onderwerpen tulp: Augustaziek Beregenen Selectie Virusbeperking en Olie Nachtvorst Vuurpreventie onder plastic geteelde tulpen Onkruid Beregeningswater Bovenstaande

Nadere informatie

Gewasbeschermingsmonitor

Gewasbeschermingsmonitor Gewasbeschermingsmonitor 1. Bedrijfsgegevens en Bouwplan: Jaar Perceel Ras Bedrijf Gewas Maat Adres Zaai / plantdatum Hoeveelheid Postcode Teeltfrequentie Bodemanalyse aanwezig Woonplaats Voorvrucht Aaltjesanalyse

Nadere informatie

RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL

RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL Proefcode: gb12tors02 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem

Nadere informatie

De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis)

De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis) De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis) Lepidoptera, fam. Crambidae Waardplanten Buxussoorten zoals Buxus microphylla, B. sempervirens en B. sinica. Geografische verspreiding

Nadere informatie

*I. VOOR DE IJSSEIMEERPOWERS

*I. VOOR DE IJSSEIMEERPOWERS RIJKSDIENST *I. VOOR DE IJSSEIMEERPOWERS Werkdocument 1975 432 Bbw.. ONKRUIDBESTRIJDINC IN WINTERKOOLZAAD, OOGSTSEIZOEN 1974 door L.J.A. Wouters Inleiding.. Graanopslag, muur' en grassen zijn ook in 1974

Nadere informatie

Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie

Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie Praktijkproef Hans Kok, Peter Vink, PPO Anton Dingemans en Arjan de Vries, BAB Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit

Nadere informatie

Meeldauw, Cylindrocladium en bacterieziekten in Prunus

Meeldauw, Cylindrocladium en bacterieziekten in Prunus Meeldauw, Cylindrocladium en bacterieziekten in Prunus 27 februari 2013 Praktijknetwerk duurzame aanpak ZPO Fons van Kuik (tel. 0252-462145) Echte meeldauw in Malus Podosphaera leucotricha Minder

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Algemeen............................................................................................................... 3 Areaalgegevens

Nadere informatie

pca Bewaarproblemen oogst 2014

pca Bewaarproblemen oogst 2014 pca Bewaarproblemen oogst 2014 Seizoen 2014 Prachtig voorjaar Zomer: groeizaam weer (plaag ) Natte augustus Hoge temperaturen bij oogst Hoge temperaturen eerste weken bewaring Grote productie Grove knollen,

Nadere informatie

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 P. Wilting Stichting IRS Postbus 32 4600 AA Bergen op Zoom Telefoon: 0164-27 44 00 Fax: 0164-25 09 62 E-mail: irs@irs.nl Internet: http://www.irs.nl

Nadere informatie

Op afroep spuiten met minerale olie tegen Y-virus in pootaardappelen

Op afroep spuiten met minerale olie tegen Y-virus in pootaardappelen Op afroep spuiten met minerale olie tegen Y-virus in pootaardappelen Ing. D. Bos & Ir C.B. Bus Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV augustus 2002 PPO 1154389 2002 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen

Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen DLV Plant Postbus 7001 6700 CA Wageningen Agro Business Park 65 6708 PV Wageningen T 0317 49 15 78 F 0317 46 04 00 In opdracht van: Begeleidende groep

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Seizoen Inhoudsopgave Terugblik op seizoen Terugblik op seizoen 3 Seizoen in cijfers 4 Verwachtingen najaar 2013 7 Van Oers Agro op bezoek bij... 8 Van Oers Agro Hofdreef

Nadere informatie

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Rotterdam

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Rotterdam Bevindingen praktijkproef gebruik Ultima in de gemeente Rotterdam Peter van Welsem Gebruik Ultima op verhardingen november 2013 2013 Deventer, Peter van Welsem Advies en Begeleiding Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Luizen hardnekkige. Calypso. Calypso. Easydose 100 ml Etiket VZ. voor sierplanten. Ook tegen bladetende kevers Met nawerking Snel resultaat

Luizen hardnekkige. Calypso. Calypso. Easydose 100 ml Etiket VZ. voor sierplanten. Ook tegen bladetende kevers Met nawerking Snel resultaat NL 84056510 A O.a. 103801625_Bayer_C Calypso Easydose 100 ml Etiket VZ 15.10.14 Dopluizen Wolluizen Ook tegen bladetende kevers Met nawerking Snel resultaat Luizen hardnekkige voor sierplanten Calypso

Nadere informatie

Gewasbeschermingsplan kerstbomenteelt

Gewasbeschermingsplan kerstbomenteelt Gewasbeschermingsplan kerstbomenteelt Hans Smeets Adviseur DLV plant BV Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het Ministerie van Economische Zaken,

Nadere informatie

Zaaizaadbehandeling in sla en andijvie Ervaringen en advies

Zaaizaadbehandeling in sla en andijvie Ervaringen en advies Zaaizaadbehandeling in sla en andijvie Ervaringen en advies Bladluizen in sla en andijvie Nasonovia ribisnigri Primaire waardplant (winter): Ribes-soorten (o.a. rode & zwarte bes) Secundaire waardplant

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 14

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 14 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 14 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).

Nadere informatie

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008

Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 08R04 Niet bestemd voor publicatie Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 P. Wilting Stichting IRS Postbus 32 4600 AA Bergen op Zoom Telefoon: 0164-27 44 00

Nadere informatie

In de Pers.. Gewasbeschermingsmiddelen

In de Pers.. Gewasbeschermingsmiddelen In de Pers Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland Residu problematiek kwaliteitsverbetering in peen Aaldrik Venhuizen In de Pers.. Gewasbeschermingsmiddelen Media: LANDBOUW-GIF! Paracelsus (1493-1541)

Nadere informatie

Magnesium in drinkwater voor weidende droge koeien

Magnesium in drinkwater voor weidende droge koeien Magnesium in drinkwater voor weidende droge koeien J. Zonderland (ROC Bosma Zathe) K. Kalis (Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Nederland) Als weidende koeien krachtvoer krijgen of als koeien op stal

Nadere informatie

Metam-natrium als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes

Metam-natrium als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes Metam-natrium als grondontsmettingsmiddel voor de bestrijding van stengelaaltjes Peter Vreeburg, André Korsuize en Anne Sophie van Bruggen (nu werkzaam bij de PD te Wageningen) Praktijkonderzoek Plant

Nadere informatie

Vraag & Antwoord -PHYSIOMAX en PHYSIOMAG-

Vraag & Antwoord -PHYSIOMAX en PHYSIOMAG- Vraag & Antwoord -PHYSIOMAX en - Samenstelling Wat zijn de bestanddelen in Physiomag? - Jonge zeekalk van mariene oorsprong met Biostimulant Physio aangevuld met magnesium. 34% CaO Calciumoxide totaal

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Mechanische onkruidbestrijding in de mengteelt van tarwe en veldboon

Onderzoeksverslag. Mechanische onkruidbestrijding in de mengteelt van tarwe en veldboon Onderzoeksverslag Mechanische onkruidbestrijding in de mengteelt van tarwe en veldboon Titelblad Auteur: Marina de Rooij, Albert Ruben Ekkelenkamp, Michiel Sinkgraven Titel: Onderzoeksverslag Ondertitel:

Nadere informatie

Biobedrijfsnetwerk groenten - akkerbouw Dinsdag 8 oktober 2013

Biobedrijfsnetwerk groenten - akkerbouw Dinsdag 8 oktober 2013 Biobedrijfsnetwerk groenten - akkerbouw Dinsdag 8 oktober 2013 ILVO Proefvelden niet-kerende grondbewerking en compostsite Biobedrijfsnetwerk bodem, bemesting en maaimeststoffen Koen Willekens (ILVO) en

Nadere informatie

Gewasbescherming. Gebruiksaanwijzing voor de glastuinbouw

Gewasbescherming. Gebruiksaanwijzing voor de glastuinbouw Gewasbescherming Gebruiksaanwijzing voor de glastuinbouw Inhoudsopgave Pagina 1 Introductie Hoe werkt CleanLight? Pagina 2 Betere kwalititeit Behandeling herhalen Sporen & Mycelium Pagina 3 Virussen &

Nadere informatie

BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE

BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE 1 e GRAAD 1 LESUUR FICHES VOOR DE LEERLINGEN FICHE 1 - A WORTELEN Biowortelen van een bioboer die kiest voor natuur en milieu. Bio kiest voor natuur en milieu! De biowortelboer(in)

Nadere informatie

Efficiënter telen met sensingtechniek. Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw

Efficiënter telen met sensingtechniek. Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw Efficiënter telen met sensingtechniek Herman Krebbers Mechanisatie en precisielandbouw Toepassingen sensingtechnieken Opsporen afwijkende zones: inspectie oorzaak Variabele pootafstand: gelijkmatige knollen

Nadere informatie

Verslag geïntegreerde bestrijding in de teelt van anjer.

Verslag geïntegreerde bestrijding in de teelt van anjer. Verslag geïntegreerde bestrijding in de teelt van anjer. Onderzoeksperiode 2009 Inhoud Inleiding... 2 Werkwijze... 2 Resultaten... 4 Discussie en conclusie... 8 1 Inleiding De anjerteelt heeft het onderzoeksproject

Nadere informatie

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Verhogen bedrijfshygiëne door middel van ozon

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Verhogen bedrijfshygiëne door middel van ozon Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw Verhogen bedrijfshygiëne door middel van ozon SPNA, 18 september 2009 Verhogen bedrijfshygiëne door middel van ozon Auteur: Ronald A. Bosch Jeroen Reintke

Nadere informatie

Waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering

Waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering Waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering Hein Korevaar Slotbijeenkomst Praktijknetwerk Natuurlijk kruidenrijk gras voor de veehouderij; Wageningen 12 maart 2014 Inhoud van presentatie

Nadere informatie

SLA DE GROND UIT. Duurzame, industriële, jaarrond teelt van sla in kassen. 10 maart 2015, Peter van Weel en Jan Janse

SLA DE GROND UIT. Duurzame, industriële, jaarrond teelt van sla in kassen. 10 maart 2015, Peter van Weel en Jan Janse SLA DE GROND UIT Duurzame, industriële, jaarrond teelt van sla in kassen 10 maart 2015, Peter van Weel en Jan Janse De wereld verandert en zo ook de eisen van de afnemers ten aanzien van sla Jaarrond belevering

Nadere informatie

Weekhuidmijt in de boomkwekerij

Weekhuidmijt in de boomkwekerij Weekhuidmijt in de boomkwekerij Begoniamijt in Pieris DLV Plant Postbus 100 2770 AC Boskoop Italiëlaan 6 2391 PT Hazerswoude Dorp T 0172 21 28 27 F 0172 21 04 07 E info@dlvplant.nl In opdracht van Nederlandse

Nadere informatie

Agrobacterium, niet elke wortel even gek?! Lien Bosmans 20/10/2015

Agrobacterium, niet elke wortel even gek?! Lien Bosmans 20/10/2015 1 Agrobacterium, niet elke wortel even gek?! Lien Bosmans 20/10/2015 2 Wat ziet de tuinder? Plant Uitbundig groeiende planten Zeer vegetatief Veel blad Onderaan sterk verdikte stam Vrucht Tomaat: kniktrossen,

Nadere informatie

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Ing. D. Bos en Dr. Ir. A. Veerman Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV PPO 5154708 2003 Wageningen,

Nadere informatie

meststoffen vloeibare basismeststof groei door kennis

meststoffen vloeibare basismeststof groei door kennis meststoffen 2013 vloeibare basismeststof groei door kennis Growsol Growsol meststoffen is een range van vloeibare meststoffen voor de basisbemesting voorafgaand aan een teelt. Een aantal producten kunnen

Nadere informatie