Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn Dr. H. Hensgens, klinisch chemicus. Telnr Dr. M. Levitus/Dr. E. van Mirre, klinisch chemicie. Telnr Nieuwe referentiewaarden voor de enzymen per 1 januari 2012 De referentiewaarden voor enzymen zijn per 1 januari 2012 landelijk geharmoniseerd. Dit betekent dat de referentiewaarden in zeer geringe mate zijn gewijzigd (zie onderstaand overzicht voor de waarden voor volwassenen, voor andere leeftijdsgroepen zijn de referentiewaarden in Labosys gewijzigd en worden in de rapportage weergegeven). De patiënt resultaten zijn niet gewijzigd. Het merendeel van de laboratoria (hopelijk alle) in Nederland zal ook deze nieuwe referentiewaarden gaan hanteren. Het maakt het eenvoudiger om de resultaten (voor enzymen) van diverse laboratoria te vergelijken. Referentiewaarden Enzym oud nieuw Eenheid ASAT Man < 35 <35 IU/L Vrouw <30 <31 IU/L ALAT Man <45 <45 IU/L Vrouw <35 <34 IU/L Alkalische fosf Man <120 <115 IU/L Vrouw <120 <98 IU/L Amylase Man/Vrouw <100 <107 IU/L Creatine kinase Man <170 <171 IU/L Vrouw <145 <145 IU/L Y-GT Man <55 <55 IU/L Vrouw <40 <38 IU/L LDH Man <250 <248 IU/L Vrouw <250 <247 IU/L De gewijzigde waarden zijn vet en grijs gedrukt Pagina 1 van 6

2 Bloedgroepkaartjes Bloedgroepkaartjes voor voor zelfbetalers zelfbetalers Tot nu toe was het mogelijk om als patiënt/cliënt, als zelfbetaler, een bloedgroep bepaling door het laboratorium te laten uitvoeren. De uitslag werd vervolgens op een zogenaamd bloedgroepkaartje gerapporteerd aan de cliënt. Per 1 maart 2012 zal het MDCA deze dienst en dus de uitgifte van bloedgroepkaartjes niet langer leveren. Een bloedgroep is volgens de CBO richtlijn pas definitief als deze bepaald is uit twee onafhankelijke bloed afnamen. De uitgifte van een bloedgroepkaart op een enkele bloedafname is daarmee niet conform de richtlijn en mag zodanig niet uitgegeven worden. In Nederland zal ook geen enkel transfusielaboratorium op basis van de bloedgroep op zo n kaartje transfunderen. Alleen indien bij een patiënt de zogenaamde irregulaire antistoffen aanwezig zijn wordt een bloedgroepenkaartje (met de irregulaire antistoffen) uitgegeven. Met de aanwezige irregulaire antistoffen wordt rekening gehouden bij transfusie. In het geval een bloedgroep bepaling toch gewenst is, dan kan dit na overleg met de klinisch chemicus. Doorbelwaardenlijst april 2012 In overleg met de medische adviesraad van MDC Amstelland is besloten om per 1 mei 2012 de volgende doorbelgrenzen te hanteren voor onderzoeken met sterk pathologische waarden. Andere (sterk) Doorbelgrenzen pathologische uitslagen worden niet doorgebeld. Daarnaast worden vanzelfsprekend de onderzoeken waarvoor u verzocht had om deze door te bellen ook doorgebeld. Hematologie Huisartsen Huisartsen Eenheid Hb < 6.0 mmol/l. Hb. (neonaten) < 8.0 mmol/l. Leukocyten < 2.5 > /l. Thrombocyten < 80.0 > /l. Differentiatie *1 Stolling INR > 4.6 APTT > 75 sec. Fibrinogeen < 1.2 > 7.0 g/l. Chemie Glucose < 3.0 > 25.0 mmol/l. Natrium < 126 > 155 mmol/l. Kalium < 3.0 > 5.8 mmoll. Ureum > 20.0 mmol/l. Kreatinine > 200 µmol/l. Calcium < 2.00 > 2.92 mmol/l. Albumine < 20 g/l. Pagina 2 van 6

3 Amylase > 250 IU/l. Bilirubine > 250 µmol/l. Bilirubine neonataal > 300 µmol/l. Magnesium < 0.5 > 2.0 mmol/l. Chloor in zweet > 35 mmol/l. Ammoniak (arterieel). > 28 µmol/l Ammoniak (veneus) > 30 µmol/l. D-Dimeer Altijd doorbellen Cortisol < 80 > 800 nmol/l. Troponine > 14 ng/l. CKMB mass Niet doorbellen *2 Diversen Malaria Positief doorbellen Lithium > 1.5 mmol/l Carbamezipine > 13 mg/l Digoxine > 2.5 µg/l Valproaat > 140 mg/l Carbamezipine > 13 mg/l Digoxine > 2.5 µg/l Valproaat > 140 mg/l *1 Na 18 uur op het laboratorium binnen wordt de volgende dag geanalyseerd. Op vrijdag wordt alles dezelfde dag geanalyseerd. Bij aanwijzingen voor een leukemie wordt doorgebeld. *2 CKMB vervalt als reflex test bij een verhoogde CK uitslag. Wijzigingen aanvraagformulier Binnenkort zal er weer een nieuw aanvraagformulier in gebruik genomen worden. Dit is noodzakelijk, omdat er recent veel veranderd is in het test aanbod van het MDC-A en enkele testen obsoleet zijn geworden. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet: Hematologie & stolling Een bloedgroep, inclusief Rhesus bepaling, is voor de zwangere screening bij 12 weken aan te vragen. Dit is niet gewijzigd. De controle op antistof vorming tijdens de zwangerschap is conform de richtlijn van 32 weken naar 27 weken aangepast. Niet langer beschikbaar: De trombotest wordt niet langer uitgevoerd. De PT/INR bepaling is hiervoor een uitstekende vervanging. Chemie Het laboratorium voert tegenwoordig de Troponine T bepaling uit bij de diagnostiek naar hartinfarct. Deze test is meer gestandaardiseerd en net zo betrouwbaar als de Troponine I test. Pagina 3 van 6

4 De NT-proBNP test is net zo betrouwbaar als de BNP test bij het uitsluiten van een cardiale oorzaak voor dyspneu. NT-proBNP is echter veel stabieler dan BNP en geniet daarom de voorkeur om te bepalen. Het eiwitspectrum wordt met name bepaald in het kader van M-proteine diagnostiek. De aanvraag eiwitspectrum is hierom vervangen door M- proteine screening. Indien hiertoe aanleiding is wordt ook een immuunfixatie uitgevoerd. Niet langer beschikbaar: De bilirubine neonataal is niet langer als aparte aanvraag op het formulier terug te vinden, aangezien de bilirubine neonataal exact gelijk is aan de bilirubine test. Indien een neonatale bilirubine uitgevoerd moet worden, dan kunt u een bilirubine test aanvragen. Vanzelfsprekend worden voor een neonaat wel de daarbij behorende referentiewaarden aangehouden. De LDH isoenzymen is een obsolete test en niet langer als standaard aanvraag op het formulier terug te vinden. De vrije T3 aanvraag is niet langer op het formulier terug te vinden, omdat deze test niet bij de standaard diagnostiek voor schildklier problematiek hoort. Serologie/Immunologie Paul Bunnell test wordt tegenwoordig Mononucleosis test genoemd en is als zodanig op het aanvraagformulier terug te vinden. Deze test is niet gewijzigd ten opzichte van de oude Paul Bunnell test. Bij de hepatitis A, -B en C bepaling wordt gekeken naar de aanwezigheid van zowel IgG- als IgM antistoffen. Dit is een totaal meting naar de aanwezigheid van deze antistoffen en er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen deze twee soorten. Indien dit wel gewenst is moet, bij een positieve uitslag voor totaal Hepatitis A of -B, vervolgens apart naar IgM antistoffen gekeken worden. De AST bepaling is vervangen door de ASLO bepaling, met dezelfde diagnostische betekenis. De ANF is volgens officiële termen een immuun fluorescentie bepaling naar de aanwezigheid van autoantistoffen, welke alleen in gespecialiseerde laboratoria betrouwbaar uitgevoerd kan worden. De meer algemene screening welke op de meeste laboratoria wordt uitgevoerd is de ENA screening. Deze test wordt door het MDCA uitgevoerd en alleen de benaming is aangepast. Niet langer beschikbaar: De HIV confirmatie test is niet langer los aan te vragen. Bij een verdenking op HIV wordt een zeer gevoelige screening test gedaan. Deze is echter zo gevoelig dat hier soms vals positieve uitslagen verkregen worden. In het geval een positieve uitslag verkregen wordt, dan neemt het MDCA contact met u op om de patiënt opnieuw bloed te laten prikken voor een bevestiging. Deze sturen wij door naar Sanquin. Drugs of Abuse Deze test is een screening test, waarbij in een keer op meerdere drugs getest wordt. De losse bepalingen, zoals voorheen benoemd, werden niet los uitgevoerd. De benaming is nu aangepast in screening voor drugs of abuse in plaats van alle losse bepalingen naar deze drugs. Deze testen zijn in overleg ook los aan te vragen. Pagina 4 van 6

5 Mededelingen fertiliteit Op 27 december 2011 informeerden wij U dat het semen onderzoek zou wijzigen per 1 april Wij kunnen u nu informeren wat deze wijzigingen inhouden: Semen fertiliteit: Onderzoek op afspraak: Voor dit onderzoek maakt de patiënt een afspraak met het laboratorium over datum en tijdstip van het inleveren van het semen. Het is voor een kwalitatief goed onderzoek nodig dat het ingeleverde semen bij de start van het onderzoek niet ouder is dan 1 uur. Voor dit onderzoek is een nieuw patiënten voorlichtingsformulier beschikbaar. Onderzoek conform de nieuwste richtlijnen: Het onderzoek zal uitgevoerd worden conform de meest recente richtlijnen (bronnen WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen, Fifth Edition, 2010 en de netwerkrichtlijnen subfertiliteit met onderliggende deelrichtlijnen (NHG, NVU, KLEM en NVKC, 2011). Dit betekent dat wij zullen rapporteren: - Volume - Aantal spermatozoa per ml - Totaal aantal spermatozoïden in het ejaculaat - % percentage progressief bewegende spermatozoa (categorie A+B) - VCM: Volume x concentratie x % progressief bewegende spermatozoa - Afwijkend aspect, viscositeit of agglutinatie Het semen wordt als afwijkend beschouwd indien de VCM < 3 x Semen vasectomie: Onderzoek op afspraak: Voor dit onderzoek maakt de patiënt een afspraak met het laboratorium over datum en tijdstip van het inleveren van het semen. Het is voor een kwalitatief goed onderzoek nodig dat het ingeleverde semen bij de start van het onderzoek niet ouder is dan 1 uur. Voor dit onderzoek is een nieuw patiënten voorlichtingsformulier beschikbaar. Rapportage semen vasectomie: Gerapporteerd wordt als volgt: Indien in het onderzochte monster geen spermatozoa gezien : < 0.5 x 10 3 /ml. 1 spermatozoön gezien : x 10 3 /ml spermatozoön gezien : 1-20 x 10 3 /ml spermatozoön gezien : x 10 3 /ml >100 spermatozoön gezien : > 100 x 10 3 /ml Er wordt tevens gekeken naar de aanwezigheid van beweeglijke spermatozoa. Deze worden gerapporteerd De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) gaat voor steriliteit uit van azoöspermie of een concentratie van minder niet-beweeglijke zaadcellen per milliliter. Pagina 5 van 6

6 Trombosezorg Tot voor kort was een gedeelte van de trombosezorg die MDC-Amstelland verleent, ondergebracht bij de trombosedienst in Woerden. Met ingang van 1 januari 2012 werken de trombosediensten van Woerden en Gouda samen. Als gevolg van deze samenwerking wordt de doseeradvisering vanaf 1 januari 2012 op de vestiging in Gouda afgehandeld en ontvangen trombosepatiënten hun doseerkalender (de trombosekaart met doseringen van medicijnen) van de trombosedienst Gouda. De trombosedienst Gouda is onderdeel van het Groene Hart Diagnostisch Centrum (GHDC). De frequente bloedafname die bij reguliere trombosezorg hoort, blijft onveranderd plaatsvinden in de eigen regio. Dezelfde medewerkers blijven bij de trombosepatiënten langs komen en dezelfde poliklinieken blijven voor bloedafname beschikbaar. Ook de analyse van de bloedmonsters is ondergebracht in hetzelfde laboratorium als voorheen. Daarnaast is het ook mogelijk bloed te laten afnemen op de Ziekenhuis locatie. Ten gevolge van bovenstaande verandering zijn er nieuwe (her) aanmeldingsformulieren in gebruik. Bestellen van deze formulieren is mogelijk via de patiëntenadministratie van MDC- Amstelland. Te bereiken op tel.nr Pagina 6 van 6

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44 A AAT 0,9-2,0 g/l ALAT m < 45 U/l v < 34 Albumine 35-50 g/l Albumine/kreatinine ratio m < 2,5 v < 3,5 Alkalische fosfatase 0-14 d < 248 U/l 15 d - 1 j < 470 1-10 j < 335 10-13 j < 417 m 13-15 j < 468 m

Nadere informatie

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers -

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers - Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis - eerstelijnsaanvragers - Versie 1. Juni 2015 1. Algemeen 2. Klinisch chemici & medisch leider trombosedienst Dr. D. Hardeman 0515-488503

Nadere informatie

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl Onderzoek Tarief Ordertarief 10,64 Huisbezoek 16,35 Decentrale afname 3,87 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,19 DIFF: Differentiatie 1,72 BSE: Bezinking 1,75 CRP 3,93 Eosinofielen 1,70 Reticulocyten 2,89 Sikkelceltest

Nadere informatie

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie.

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie. Mededelingen MDC-Amstelland voor (huis)artsen en verloskundigen. november 2011 MDC-Amstelland is sinds 1 juli j.l. een feit, maar hiermee zijn nog niet alle bepalingen met de daarbij behorende referentiewaarden

Nadere informatie

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk Referentiewaarden Klinische Chemie Datum: 01-07-2012 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid 1-Antitrypsine 0,80 2,00 g/l 1-Foetoproteïne (AFP) < 6,0 ku/l ACE 0 2 jaar 8 109 IU/L 3 7 jaar 12 99 IU/L 8 14 jaar

Nadere informatie

KLINISCHE CHEMIE. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie /H.v.I./Versie1. referentie waarden.

KLINISCHE CHEMIE. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie /H.v.I./Versie1. referentie waarden. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie KLINISCHE CHEMIE 03012012/H.v.I./Versie1 waarden bronvermelding natrium mmol/l 135-145 NVKC consensus kalium (plasma!) mmol/l 3.5-4.8 Diagnostisch

Nadere informatie

17, ,

17, , Kostenoverzicht aanvragen door huisartsen voor klinisch chemisch onderzoek Basis prijslijst per 1 januari 2017 (in Euro) Orderkosten per patiënt per aanvraag 079986 Huisbezoek door Certe Trombosedienst

Nadere informatie

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen Datum: 12-07-2016 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid α1-antitrypsine 0,80 2,00 g/l α1-foetoproteïne

Nadere informatie

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Onderzoek Tarief Ordertarief 2,45 Huisbezoek 9,62 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,43 DIFF: Differentiatie 1,82 BSE: Bezinking 1,81 CRP 4,90 Eosinofielen 1,82 Reticulocyten 3,43 Sikkelceltest 14,52 Abnorm.Hb

Nadere informatie

DOORBELGRENZEN KCL. Test. : Albumine (HP) Eenheid. : g/l. Man. Vrouw. per: Test : APTT (CP) Eenheid. : sec. Man. Vrouw. per:

DOORBELGRENZEN KCL. Test. : Albumine (HP) Eenheid. : g/l. Man. Vrouw. per: Test : APTT (CP) Eenheid. : sec. Man. Vrouw. per: Albumine (HP) g/l AD < 20 < 20 APTT (CP) sec AD > 100 > 100 Blasten (EB) per 19-3-2013 AD > 0 > 0 Carbamazepine (SE) AD > 12 > 12 Calcium (HP) AD < 1.8 / > 3.2 < 1.8 / > 3.2 CK (HP) E/l AD > 5000 > 5000

Nadere informatie

Referentiewaarden Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Eiwitten Eenheid Hond Kat Pancreas Darm Eenheid Hond Kat Bloedgassen Eenheid Hond Kat

Referentiewaarden Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Eiwitten Eenheid Hond Kat Pancreas Darm Eenheid Hond Kat Bloedgassen Eenheid Hond Kat Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Ureum mmol/l 3,0 12,5 6,1 12,8 Ureum (nuchter) mmol/l 2,1 8,4 Kreatinine µmol/l 50 129 (70+0,7xL,gew,) 76 164 Glucose (nuchter) mmol/l 4,2 5,8 3,4 5,7 Fructosamine µmol/l

Nadere informatie

Referentiewaarden. KLINISCHE CHEMIE Bepaling Eenheid Leeftijd / geslacht. Referentie waarden. Bronvermelding

Referentiewaarden. KLINISCHE CHEMIE Bepaling Eenheid Leeftijd / geslacht. Referentie waarden. Bronvermelding Referentiewaarden REFER002 Referentiewaarden overzicht intern Pagina 1 van 5 KLINISCHE CHEMIE Referentie waarden natrium mmol/l 135-145 NVKC consensus kalium (plasma!) mmol/l 3.5-4.8 Diagnostisch Kompas

Nadere informatie

Regeling extreme uitslagen

Regeling extreme uitslagen Doorbelgrenzen extreme uitslagen Certe-KCL voor MCL, Noorderbreedte, Tjongerschans, huisartsen en verloskundigen geldig per 1 oktober 2013. Deze lijst wordt gehanteerd door het Certe-KCL en is goedgekeurd

Nadere informatie

Certe tarievenlijst 2019 huisartsenlaboratorium en klinische chemie. Aanvraag Specificatie NZA-code Code tarief Hematologie

Certe tarievenlijst 2019 huisartsenlaboratorium en klinische chemie. Aanvraag Specificatie NZA-code Code tarief Hematologie Certe tarievenlijst 2019 huisartsenlaboratorium en klinische chemie Aanvraag Specificatie NZA-code Code tarief Hematologie Urine Feces Klinische chemie Volledig bloedonderzoek 7,10 Hb. Leukocyten, Trombocyten

Nadere informatie

Kostenoverzicht Laboratoriumdiagnostiek Certe Huisartsenlaboratorium Basis prijslijst per 1 januari 2016 (in Euro)

Kostenoverzicht Laboratoriumdiagnostiek Certe Huisartsenlaboratorium Basis prijslijst per 1 januari 2016 (in Euro) Kostenoverzicht Laboratoriumdiagnostiek Certe Huisartsenlaboratorium Basis prijslijst per 1 januari 2016 (in Euro) Orderkosten per patiënt per aanvraag (m.u.v. glucosebepalingen) Ordertarief klinisch-chemische

Nadere informatie

Referentiewaarden Certe divisie Klinische chemie en hematologie (02/2015)

Referentiewaarden Certe divisie Klinische chemie en hematologie (02/2015) Referentiewaarden Certe divisie Klinische chemie en hematologie (02/2015) CHEMIE 1 ENDOCRINOLOGIE 6 TUMORMARKERS 8 HEMATOLOGIE, VOLWASSENEN 9 HEMATOLOGIE, ALLE LEEFTIJDEN 10 STOLLING 13 URINE 14 SEMEN

Nadere informatie

Uitzonderingen interne afdelingen. Deze afdelingen worden nooit gebeld* IC, REC, SEH, EHH, OK IC, REC, SEH, EHH, OK.

Uitzonderingen interne afdelingen. Deze afdelingen worden nooit gebeld* IC, REC, SEH, EHH, OK IC, REC, SEH, EHH, OK. CDL: doorbelgrenzen Pagina 1 van 5 Hematologie Kenmerk patiënt Patiënt is bekend # of onbekend^ met afwijkende bepaling Bepaling Interne Doorbelgrens* Uitzonderingen interne Deze worden nooit gebeld* Poliklinische

Nadere informatie

Volwassenen Kinderen Ouderen. Stichting Oosterscheldeziekenhuizen Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen Ziekenhuis Walcheren vierde editie versie 2007

Volwassenen Kinderen Ouderen. Stichting Oosterscheldeziekenhuizen Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen Ziekenhuis Walcheren vierde editie versie 2007 + Zeeuwse Laboratoria Referentiewaarden Volwassenen Kinderen Ouderen Stichting Oosterscheldeziekenhuizen Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen Ziekenhuis Walcheren vierde editie versie 2007 1 HEMATOLOGIE: Bezinking

Nadere informatie

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen Datum:

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen Datum: Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen Datum: 01.03.2018 BLOED α1-antitrypsine 0,90 2,00 g/l α1-foetoproteïne (AFP) < 5,8 k ACE 0 2 jaar

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Mededelingen MDC-Amstelland voor (huis)artsen en verloskundigen. Augustus 2011

Mededelingen MDC-Amstelland voor (huis)artsen en verloskundigen. Augustus 2011 Mededelingen MDC-Amstelland voor (huis)artsen en verloskundigen. Augustus 2011 MDC-Amstelland is sinds 1 juli een feit, maar hiermee zijn nog niet alle bepalingen met de daarbij behorende referentiewaarden

Nadere informatie

Referentiewaarden Eerste druk, 2008. Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Apeldoorn, Zutphen

Referentiewaarden Eerste druk, 2008. Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Apeldoorn, Zutphen Referentiewaarden Eerste druk, 2008 Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Apeldoorn, Zutphen Gelre ziekenhuizen Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium, Apeldoorn Albert Schweitzerlaan 31 Postbus

Nadere informatie

Onder- Boven- Onder- Bovengrens. (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5

Onder- Boven- Onder- Bovengrens. (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5 (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5 ACE Angiotensine conv.enzyme A 20 70 20 70 U/l 3-5 ALAT A 45 35 IU/l 0-3 Alatop Inhalatiescreening neg neg 0-3 Albumine/kreat ratio urine A 2,5 3,5 mg/mmol 0-3

Nadere informatie

U/L mannen vrouwen. < 140 < 98 < 115 Ammoniak µmol/l Amylase < 107 U/L Androsteendion mannen vrouwen

U/L mannen vrouwen. < 140 < 98 < 115 Ammoniak µmol/l Amylase < 107 U/L Androsteendion mannen vrouwen Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Datum: 11-02-2019 α1-antitrypsine 0,90 2,00 g/l α1-foetoproteïne (AFP) < 5,8 k ACE 0 2 jaar 8 109 I 3 7 jaar 12

Nadere informatie

Reticulocyten 070716 3,43 2,87 74625 Hemoglobine (Hb) 070702 1,82 1,71

Reticulocyten 070716 3,43 2,87 74625 Hemoglobine (Hb) 070702 1,82 1,71 PROBLEEMGEORIËNTEERDE ONDERZOEKEN Onderstaand vindt u de tarieven. Het kan zijn dat het tarief voor uw onderzoek lager is dan vermeld op onze website (dit is afhankelijk van uw verzekeraar). Tarieven onder

Nadere informatie

Sperma onderzoek. Sperma. Wat moeten de zaadcellen kunnen

Sperma onderzoek. Sperma. Wat moeten de zaadcellen kunnen Sperma onderzoek In Nederland krijgt ongeveer één op de zes paren te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Hieronder verstaan we dat na tenminste één jaar regelmatig vrijen geen zwangerschap is ontstaan.

Nadere informatie

REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 maart 2013)

REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 maart 2013) Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 maart 2013) Dienstdoende klinisch chemicus #11-3510 Centrale Balie 58826 Bloedtransfusie 57672 Polilaboratorium AZU 57667 Polilaboratorium

Nadere informatie

Concentratie-en verdunningsproef 070115 0,70 0,58 (maximaal 6 x)

Concentratie-en verdunningsproef 070115 0,70 0,58 (maximaal 6 x) Probleemgeoriënteerde onderzoeken (NZa) Onderstaand vindt u de tarieven. Het kan zijn dat het tarief voor uw onderzoek hoger (maximaal 10%) of lager is dan vermeld op onze website (dit is afhankelijk van

Nadere informatie

sperma onderzoek instructie en voorlichting

sperma onderzoek instructie en voorlichting sperma onderzoek ZorgSaam instructie en voorlichting 1 Inleiding In Nederland krijgt ongeveer één op de zes paren te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Hieronder wordt verstaan dat na tenminste één jaar

Nadere informatie

Referentiewaardenoverzicht Algemeen Klinisch Laboratorium

Referentiewaardenoverzicht Algemeen Klinisch Laboratorium Referentiewaardenoverzicht Algemeen Klinisch Laboratorium uitgave maart 2015 Referentiewaardenboekje A.K.L. Het referentiewaardenboekje is ook digitaal in te zien via internet (Professials - specialismen

Nadere informatie

Referentiewaarden (nieuw per januari 2012)

Referentiewaarden (nieuw per januari 2012) Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie Referentiewaarden (nieuw per januari 2012) Dienstdoende klinisch chemicus #11-3510 Centrale Balie 58826 Bloedtransfusie 57672 Polilaboratorium AZU 57667 Polilaboratorium

Nadere informatie

Zoeken binnen dit document? Klik op Control + F en type het zoekwoord in + geef een Enter

Zoeken binnen dit document? Klik op Control + F en type het zoekwoord in + geef een Enter Pagina : 1 / 19 Referentiewaardenlijst Versiebeheer in DKS vanaf 2007. Versie 1 t/m 17 Referentiewaardenlijsten 2007 t/m 2011 Versie 18 t/m 20 Referentiewaardenlijst 2012 Versie 21 t/m 22 Referentiewaardenlijst

Nadere informatie

REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 januari 2015)

REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 januari 2015) Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 januari 2015) Dienstdoende klinisch chemicus 73510 Centrale Balie 58826 Bloedtransfusie 57672 Polilaboratorium AZU 57667 Polilaboratorium

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Carusostraat 1 Paramaribo Suriname Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Locatie Afkorting Hoofdlocatie Carusostraat 1 Paramaribo Suriname Klinische Chemie 1 Serum

Nadere informatie

TARIEVEN LABORATORIUM VANAF 1 JANUARI 2015*

TARIEVEN LABORATORIUM VANAF 1 JANUARI 2015* NI TARIEVEN LABORATORIUM VANAF 1 JANUARI 2015* Orderkosten per aanvraag 79989 Orderkosten zonder afname lichaamsmateriaal door SCAL 6,56 79991 Orderkosten met afname lichaamsmateriaal door SCAL 10,64 79990

Nadere informatie

DOORBELGRENZEN KCL. Test. : Albumine (HP) per: Man. Vrouw. Test : APTT (CP) per: Man. Vrouw. Test : Blasten (EB) per:

DOORBELGRENZEN KCL. Test. : Albumine (HP) per: Man. Vrouw. Test : APTT (CP) per: Man. Vrouw. Test : Blasten (EB) per: : Albumine (HP) g/l Tot leeftijd: AD < 20 < 20 : APTT (CP) sec Tot leeftijd: AD > 100 > 100 : Blasten (EB) % per: 19-3-2013 Tot leeftijd: AD > 0 > 0 : Carbamazepine (SE) Tot leeftijd: AD > 12 > 12 : Calcium

Nadere informatie

Semenanalyse en Richtlijnen. Frans AL van der Horst Reinier de Graaf Gasthuis

Semenanalyse en Richtlijnen. Frans AL van der Horst Reinier de Graaf Gasthuis Semenanalyse en Richtlijnen Frans AL van der Horst Reinier de Graaf Gasthuis Semenanalyse uitvoering Uitvoering semenanalyse: Uitvoering Motiliteit Morfologie Concentratie Volume Rapportage Resultaten

Nadere informatie

Versie: 038 Geldig vanaf: 23/10/2015. Referentiewaarden O.5.08/01a

Versie: 038 Geldig vanaf: 23/10/2015. Referentiewaarden O.5.08/01a a1-antitrip. Volw. 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5 ACE Angiotensine conv.enzyme Volw. 20 70 20 70 U/l 3-5 ALAT Volw. 5 45 5 35 IU/l 0-3 Alatop Inhalatiescreening neg neg 0-3 Albumine/kreat ratio urine Volw. 0 2,5

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-11-2019 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2014

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-11-2019 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2014 van N.V. MyLab Carusostraat 1 Paramaribo Suriname Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Klinische Chemie 1 Serum Het bepalen van de alanine aminotransferase activiteit

Nadere informatie

Deze verwijzingslaboratoria moeten aan diversie criteria en kwaliteitseisen voldoen en zijn volgens een interne procedure geselecteerd.

Deze verwijzingslaboratoria moeten aan diversie criteria en kwaliteitseisen voldoen en zijn volgens een interne procedure geselecteerd. In onderstaande lijst vindt u de bepalingen die in het laboratorium van het Antonius Ziekenhuis te Sneek worden uitgevoerd. Bepalingen die niet vermeld zijn, worden door het Antonius Ziekenhuis uitbesteed

Nadere informatie

REFERENTIE-INTERVALLEN (vanaf 1 juni 2018)

REFERENTIE-INTERVALLEN (vanaf 1 juni 2018) Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie REFERENTIE-INTERVALLEN (vanaf 1 juni 2018) Dienstdoende klinisch chemicus 73510 Centrale Balie 58826 Bloedtransfusie 57672 Polilaboratorium AZU 57667 Polilaboratorium

Nadere informatie

AKL mededelingen 2009-25

AKL mededelingen 2009-25 AKL mededelingen 2009-25 AKL mededelingen: ook vindbaar op Internet (Algemeen) Behalve op het Intranet van het Elkerliek ziekenhuis zijn alle AKL mededelingen ook vindbaar op Internet. Kies hiervoor op

Nadere informatie

Adreno Corticotroop Hormoon (ACTH) pmol/l EDTA-bloed K2E ml Certe locatie Leeuwarden 1 week

Adreno Corticotroop Hormoon (ACTH) pmol/l EDTA-bloed K2E ml Certe locatie Leeuwarden 1 week Omschrijving test LOINC Referentiewaarde Afnamemateriaal Afnamemateria Minimale Uitvoering bij Certe-locatie in: Doorlooptijd al buiscode hoeveelheid Adreno Corticotroop Hormoon (ACTH) 14674-6 1.6-13.9

Nadere informatie

TARIEVENLIJST HUISARTSEN LAB 2015

TARIEVENLIJST HUISARTSEN LAB 2015 1 Naam NZA-code NZA-Tarief Orderkosten per order, inclusief afname van patiëntmateriaal 79991 10,64 Orderkosten per order, exclusief afname van patiëntmateriaal 79989 6,56 Registratietarief bij chronische

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: Express-info Inleiding Bereikbaarheid laboratoria / specialisten Ziekenhuis

Nadere informatie

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag Medische Diagnostiek Meer antwoord op uw vraag Unieke expertise brengt u verder Máxima Medisch Centrum Medische Diagnostiek is een vooraanstaand regionaal expertisecentrum voor een uitgebreid palet aan

Nadere informatie

Referentiewaarden (nieuw per augustus 2010)

Referentiewaarden (nieuw per augustus 2010) Referentiewaarden (nieuw per augustus 2010) Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie Centrale Balie tst 58826 Sectie Bloedtransfusie tst 57672 Polilaboratorium AZU tst 57667 Polilaboratorium WKZ tst

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: ijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie) van Eurofins Central Laboratory.V. ergschot 71 4817 PA reda Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Basisjaar Klinische Chemie

Basisjaar Klinische Chemie Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2012; 37: 137-147 Tentamens Basisjaar Klinische Chemie Deel 1: casuïstiek Casus 1 Na de afgelopen periode verschillende keren te zijn opgenomen in verband met een longontsteking,

Nadere informatie

Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk. Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici

Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk. Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici Wat kunt u verwachten? Wat is reflecterend testen? Waarom reflecterend testen? Voorbeelden uit de praktijk.

Nadere informatie

Subfertiliteit NHG standaard 2010. Bernadet Westrek Huisartsenpraktijk de Watertoren Borne

Subfertiliteit NHG standaard 2010. Bernadet Westrek Huisartsenpraktijk de Watertoren Borne Subfertiliteit NHG standaard 2010 Bernadet Westrek Huisartsenpraktijk de Watertoren Borne Landelijke Netwerkrichtlijn 2010 samenwerkingverband tussen - het Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG) - de Nederlandse

Nadere informatie

Referentiewaardenoverzicht Algemeen Klinisch Laboratorium

Referentiewaardenoverzicht Algemeen Klinisch Laboratorium Referentiewaardenoverzicht Algemeen Klinisch Laboratorium uitgave januari 2011 Het referentiewaardenboekje is ook digitaal in te zien via internet (Professials - specialismen - Klinisch Chemie en laboratoriumgeneeskunde

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: ALLERGIERAPPORTAGE; DETECTIEGRENS VERLAAGD ANTISTOFFEN BIJ DIABETES

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: ijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie) van Eurofins Central Laboratory.V. (s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ergschot 71 4817 PA reda Nederland

Nadere informatie

Spoedonderzoek Medlon

Spoedonderzoek Medlon Spoedonderzoek Medlon Algemeen Spoedonderzoek Overleg Het klinisch laboratorium in het MST maakt deel uit van Medlon. Medlon verricht uniforme medische diagnostiek in de gehele regio Twente voor de eerste

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: ijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie) van Eurofins Central Laboratory.V. ergschot 71 4817 PA reda Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Pathologiegebonden analysepanels

Pathologiegebonden analysepanels Pathologiegebonden analysepanels Bijlage - AANVRAAG-AFNAME Documentcode: BL-0075 Versie: 11.0 Geldig van: 19-2-2018 In AZ Sint Maarten zijn een aantal analysepanels afgesproken met en bekrachtigd door

Nadere informatie

CODEREN MONSTERS EN FORMULIEREN VOOR LABORATORIUM

CODEREN MONSTERS EN FORMULIEREN VOOR LABORATORIUM GELDIG DOCUMENT Versie : 016 Publicatie datum : 06/05/2015 08:52:26 Documenteigenaar M. Bischoff (Mdw Bloedafname) Geverifieerd door L. Nekeman (AH KCL)/ A. Labrie (Mdw Afname) Laag code 0007>0007.02 Laag

Nadere informatie

1 Inleiding 7 1.1 Hoe verloopt het transport van stoffen in het lichaam? 8 1.2 Wat zijn redenen om een laboratoriumtest aan te vragen?

1 Inleiding 7 1.1 Hoe verloopt het transport van stoffen in het lichaam? 8 1.2 Wat zijn redenen om een laboratoriumtest aan te vragen? Inhoud Auteurs 1 Voorwoord 3 deel i algemene beschouwingen 5 1 Inleiding 7 1.1 Hoe verloopt het transport van stoffen in het lichaam? 8 1.2 Wat zijn redenen om een laboratoriumtest aan te vragen? 10 2

Nadere informatie

Prijsinformatie rondzendingen

Prijsinformatie rondzendingen informatie rondzendingen 1 Sectie : Algemene Chemie ACE 2 x 6 Contributie 232,83 Extra monsterset 169,88 AF-isoenzymen 2 x 6 Contributie 232,75 CDT 2 x 6 Contributie 236,88 Extra monsterset 173,93 Combi

Nadere informatie

Referentiewaarden. Klinische Chemie, Hematologie en Endocrinologie

Referentiewaarden. Klinische Chemie, Hematologie en Endocrinologie Klinische Chemie, Hematologie en Endocrinologie Afdeling Klinische Chemie Afdeling Inwendige Geneeskunde: Diagnostisch Laboratorium Endocrinologie Chemie 2 Klinische chemie: blz 29 t/m 43 Hematologie:

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief November 2016 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief November 2016 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief November 2016 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: - Inzage resultaten van SHO onderzoek door medisch specialisten

Nadere informatie

Bijlage 6. Diagnostiek

Bijlage 6. Diagnostiek Bijlage 6. Diagnostiek Uitwerking diagnostiek bij patiënt met verdenking ebola/marburg Deze bijlageis opgedeeld in verschillende onderdelen: Deel 1 gaat over de diagnostiek die plaats moet vinden om de

Nadere informatie

Laboratoriumgids Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium

Laboratoriumgids Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Laboratoriumgids Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium 2 Laboratoriumgids Voorwoord Voor u ligt de 2e editie van de laboratoriumgids van het Klinisch Chemisch Hematologisch laboratorium (KCHL) van

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Aruba, 14 september Geachte heer, mevrouw,

INTRODUCTIE. Aruba, 14 september Geachte heer, mevrouw, INTRODUCTIE Aruba, 14 september 2018 Geachte heer, mevrouw, Dit informatieboekje bevat waardevolle informatie over de verschillende diensten die Laboratorio di Servicio (LDS) levert aan artsen en medische

Nadere informatie

CRP in de praktijk. Het C-reactief proteïne (Engels: C-reactive protein), meestal afgekort tot CRP, is een zogenaamd acutefase-eiwit.

CRP in de praktijk. Het C-reactief proteïne (Engels: C-reactive protein), meestal afgekort tot CRP, is een zogenaamd acutefase-eiwit. CRP in de praktijk Het C-reactief proteïne (Engels: C-reactive protein), meestal afgekort tot CRP, is een zogenaamd acutefase-eiwit. CRP wordt geproduceerd door de lever en afgegeven in de bloedbaan. Na

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Coöperatieve huisartsenpost 't Hellegat en Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis

Samenwerkingsafspraken Coöperatieve huisartsenpost 't Hellegat en Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis Samenwerkingsafspraken Coöperatieve huisartsenpost 't Hellegat en Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis In de bijlagen staan alle samenwerkingsafspraken, overeenkomsten, procedures en richtlijnen vermeld. Kwaliteit

Nadere informatie

Pathologie. zorgen INZO2 Intensivist = INZO1 + albumine + magnesium

Pathologie. zorgen INZO2 Intensivist = INZO1 + albumine + magnesium In AZ Sint Maarten zijn een aantal analysepanels afgesproken met en bekrachtigd door een bepaalde arts of artsengroep. De arts noteert de afgesproken panelcode op het aanvraagformulier. De bedoeling is

Nadere informatie

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek 3026 17-ß-Oestradiol dagelijks 2123 3-Methoxytyramine 1 x per 2 weken 2085 5-HIAA (urine) 1 x per 2 weken 3001 ACE dagelijks 3047 ACTH 1 x per 2 weken 4038 Aggr. Adrenaline dagelijks 4043 Aggr. Arachidonzuur

Nadere informatie

Pathologie. Spasmofilie

Pathologie. Spasmofilie In AZ Sint Maarten zijn een aantal analysepanels afgesproken met en bekrachtigd door een bepaalde arts of artsengroep. De arts noteert de afgesproken panelcode op het aanvraagformulier. De bedoeling is

Nadere informatie

Pathologie. DIABETESpanel Dr. Vandenbroucke Standaard Diabetes panel. INZO1 Dr. C. Libeer Analysepanel voor een patiënt opgenomen op Intensieve zorgen

Pathologie. DIABETESpanel Dr. Vandenbroucke Standaard Diabetes panel. INZO1 Dr. C. Libeer Analysepanel voor een patiënt opgenomen op Intensieve zorgen In AZ Sint Maarten zijn een aantal analysepanels afgesproken met en bekrachtigd door een bepaalde arts of artsengroep. De arts noteert de afgesproken panelcode op het aanvraagformulier. De bedoeling is

Nadere informatie

Bloedtransfusie. Klinisch Chemisch Laboratorium

Bloedtransfusie. Klinisch Chemisch Laboratorium Bloedtransfusie Klinisch Chemisch Laboratorium Binnenkort ondergaat u een behandeling, waarbij de kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie). Ieder jaar ontvangen zo'n 300.000

Nadere informatie

Chemie. Materiaalcodes:

Chemie. Materiaalcodes: Chemie Materiaalcodes: BAL = broncho-alveolaire lavage Bs = stolbloed Bc = citraatbloed Be = EDTA-bloed Bh = heparinebloed Bm = beenmerg F = feces L = liquor Lu = uitademingslucht N = navelstrengbloed

Nadere informatie

Pathologiegebonden analysepanels

Pathologiegebonden analysepanels Pathologiegebonden analysepanels Bijlage - AANVRAAG-AFNAME Documentcode: BL-0075 Versie: 9.0 Geldig van: 31-1-2017 In AZ Sint Maarten zijn een aantal analysepanels afgesproken met en bekrachtigd door een

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Jaargang: 1 Nr.: 3 Datum: 22 juli 2003

Jaargang: 1 Nr.: 3 Datum: 22 juli 2003 Jaargang: 1 Nr.: 3 Datum: 22 juli 2003 In deze uitgave: Bloedafname in de kliniek Tip voor Mirador gebruikers! Endocrinologisch laboratorium Klinisch chemisch laboratorium Bloedafnamepunt nieuwe (klinische)

Nadere informatie

Een kwestie van goed matchen

Een kwestie van goed matchen Een kwestie van goed matchen Claudia Folman Immunohematologie Diagnostiek, Amsterdam c.folman@sanquin.nl 1 September 2010 1 Casus I donderdag 9:30 uur De klinisch chemicus van een ZKHS belt voor overleg

Nadere informatie

Bloedtransfusie: Informatie voor patiënten

Bloedtransfusie: Informatie voor patiënten Bloedtransfusie: Informatie voor patiënten Binnenkort zult u een behandeling of ingreep ondergaan, waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie). In deze folder

Nadere informatie

In onderstaande tabel staan de verrichtingen die uitgevoerd worden door het MDCA. De verzendbepalingen zijn niet opgenomen in dit overzicht.

In onderstaande tabel staan de verrichtingen die uitgevoerd worden door het MDCA. De verzendbepalingen zijn niet opgenomen in dit overzicht. Onderzoekspakket MDCA, februari 2018 In onderstaande tabel staan de verrichtingen die uitgevoerd worden door het MDCA. De verzendbepalingen zijn niet opgenomen in dit overzicht. De verrichtingen gemarkeerd

Nadere informatie

Referentiewaardentabel KCHL

Referentiewaardentabel KCHL ACE 0-20 /v 3 weken B205 ACTH EP 7-63 pg/l /v 2 weken B208 Adrenaline 0-546 pol/l /v 4 weken AFP P/

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ Onze Lieve Vrouw Van Troost. Kroonveldlaan Dendermonde

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ Onze Lieve Vrouw Van Troost. Kroonveldlaan Dendermonde Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditierungszertifikat 614-MED EN ISO 15189:2012 Versie/Version/Fassung 2

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 13-07-2015 tot 01-08-2018 Vervangt bijlage d.d.: 30-07-2014

Deze bijlage is geldig van: 13-07-2015 tot 01-08-2018 Vervangt bijlage d.d.: 30-07-2014 Wethouder Jansenlaan 90 3844 DG Harderwijk Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Flexibele scope 1 Medisch werkveld: Trombo-embolische ziekte Met inachtneming

Nadere informatie

CMV, EBV, Toxoplasma. Diagnostiek. Inge Gyssens Dienst infectieziekten Internist infectioloog

CMV, EBV, Toxoplasma. Diagnostiek. Inge Gyssens Dienst infectieziekten Internist infectioloog CMV, EBV, Toxoplasma Diagnostiek Inge Gyssens Dienst infectieziekten Internist infectioloog Man, 50 jaar Sinds 8d uit Thailand, 1 maand verblijf (nieuwe partner aldaar) Branderig gevoel ter hoogte van

Nadere informatie

BRRRRRRRuin Serum. MMC Eindhoven 26 maart 2015

BRRRRRRRuin Serum. MMC Eindhoven 26 maart 2015 BRRRRRRRuin Serum MMC Eindhoven 26 maart 2015 Casus 1 Jongen, 2 jaar Overplaatsing uit ander ziekenhuis Sinds een week algehele malaise; minder eetlust, koorts. Eenmalig braken; bloederige diarrhee gehad

Nadere informatie

Tarieven Lab diagnostiek 2014

Tarieven Lab diagnostiek 2014 Datum 21 juli 2014 Versie: 2014.1 Auteur: Medische Laboratoria Soort Medische Microbiologie Totaal Doorlooptijd Mogelijk vervolgonderzoek Chlamydia 41,68

Nadere informatie

colection device Evaluatie van PeeSpot urine WHITE PAPER HESSELS+GROB bv Research report: Evaluation of PeeSpot Urine Collection Device

colection device Evaluatie van PeeSpot urine WHITE PAPER HESSELS+GROB bv Research report: Evaluation of PeeSpot Urine Collection Device Research report: Evaluation of Urine Collection Device WHITE PAPER Evaluatie van urine colection device Nieuwe manier van verzamelen van kleine hoeveelheid urine in absorptievilt 22-10-2011 1 Research

Nadere informatie

Hemolyse na transfusie, wie is de boosdoener?

Hemolyse na transfusie, wie is de boosdoener? 27 maart 2014 Hemolyse na transfusie, wie is de boosdoener? CENTRAAL DIAGNOSTISCH LABORATORIUM transfusielaboratorium, Yvonne Henskens en Sandra Rouwette Vrouw, 55 jaar Blanco voorgeschiedenis 5 dagen

Nadere informatie

Veilige medicatie uitgifte

Veilige medicatie uitgifte Veilige medicatie uitgifte Afstemmen van de medicatie op basis van beschikbaar gestelde labwaarden. 29 maart 2018 1 De casus Een patiënt met verminderde nierfunctie krijgt van de huisarts medicatie voorgeschreven

Nadere informatie

Pathologiegebonden analysepanels

Pathologiegebonden analysepanels Pathologiegebonden analysepanels Bijlage - AANVRAAG-AFNAME Documentcode : BL-0075 Versie: 7.0 Geldig van: 21-6-2016 In AZ Sint Maarten zijn een aantal analysepanels afgesproken met en bekrachtigd door

Nadere informatie

Tarieven diagnostiek ZekerWeten. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Tarieven diagnostiek ZekerWeten. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Tarieven diagnostiek ZekerWeten De tarieven voor laboratoriumdiagnostiek worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven kunnen tussentijds wijzigen. De kosten voor

Nadere informatie

Bloedtransfusie Inleiding Waarom een bloedtransfusie?

Bloedtransfusie Inleiding Waarom een bloedtransfusie? Bloedtransfusie Inleiding Binnenkort zult u een behandeling ondergaan, waarbij er een kans bestaat dat u bloed moet krijgen (een bloedtransfusie). In deze folder vindt u informatie over bloedtransfusie.

Nadere informatie

Bloedgas: effect luchtbel

Bloedgas: effect luchtbel Blok 1: pre-analyse Bloedgas: effect luchtbel po2 bloed: 13,3 kpa (100 mm Hg) lucht (atmosfeer): 20,7 kpa (155 mm Hg) pco2 bloed: 5,3 kpa (40 mm Hg) lucht: 0,03 kpa (0,25 mm Hg) pco2 bloed diffundeert

Nadere informatie

Bloedtransfusie bij kinderen

Bloedtransfusie bij kinderen Kindergeneeskunde Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Bloedtransfusie bij kinderen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Bloedtransfusie bij kinderen Binnenkort ondergaat uw kind een

Nadere informatie

Bloedtransfusie... 1. Waarom een bloedtransfusie... 1. Hoe veilig is een bloedtransfusie... 2. Bijwerkingen van de bloedtransfusie...

Bloedtransfusie... 1. Waarom een bloedtransfusie... 1. Hoe veilig is een bloedtransfusie... 2. Bijwerkingen van de bloedtransfusie... Bloedtransfusie Inhoudsopgave Bloedtransfusie... 1 Waarom een bloedtransfusie... 1 Hoe veilig is een bloedtransfusie... 2 Bijwerkingen van de bloedtransfusie... 3 Registratie van gegevens... 4 Kan ik een

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Bloedtransfusie terTER_

Patiënteninformatie. Bloedtransfusie terTER_ Patiënteninformatie Bloedtransfusie 1234567890-terTER_ Bloedtransfusie Binnenkort ondergaat u een behandeling of ingreep, waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie).

Nadere informatie

ONBEHEERDE AFDRUK. Kwaliteitshandboek CKHL Bijlage 4-4: Referentiewaarden en Meetonzekerheid. Pagina 1 van 10. Alleen geldig op: vrijdag 17 april 2015

ONBEHEERDE AFDRUK. Kwaliteitshandboek CKHL Bijlage 4-4: Referentiewaarden en Meetonzekerheid. Pagina 1 van 10. Alleen geldig op: vrijdag 17 april 2015 LUMC\4. Zorgondersteunend\LSH ONBEHEERDE AFDRUK Kwaliteitshandboek CKHL Bijlage 4-4: Referentiewaarden en Meetonzekerheid Versie 20 Publicatiedatum woensdag 26 maart 2014, 16:16:08 Status Gepubliceerd

Nadere informatie

Trombocytentransfusies bij kinderen. 11 de Pediatrisch Transfusiesymposium 14 september 2011 Annemieke Willemze

Trombocytentransfusies bij kinderen. 11 de Pediatrisch Transfusiesymposium 14 september 2011 Annemieke Willemze Trombocytentransfusies bij kinderen 11 de Pediatrisch Transfusiesymposium 14 september 2011 Annemieke Willemze Inhoud Trombocytopenie en bloeden Trombocytentransfusietriggers Verschillende trombocytenconcentraten

Nadere informatie

in eenheden Frank Martens Jean Paul Chapelle Piet Cammaert WG chemie Commissie Klinische Biologie WIV Symposium Focus Diagnostica 22 juni 2012 Wat?

in eenheden Frank Martens Jean Paul Chapelle Piet Cammaert WG chemie Commissie Klinische Biologie WIV Symposium Focus Diagnostica 22 juni 2012 Wat? Eénheid in eenheden Frank Martens Jean Paul Chapelle Piet Cammaert WG chemie Commissie Klinische Biologie WIV Symposium Focus Diagnostica 22 juni 2012 Wat? Einde stellen aan potpourri van eenheden in het

Nadere informatie