geonieuws in dit nummer : shannoniet, een nieuw mineraa l internet-nieuws landelies het oudste mineralogieboek van belgië

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geonieuws in dit nummer : shannoniet, een nieuw mineraa l internet-nieuws landelies het oudste mineralogieboek van belgië"

Transcriptie

1 geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen v.z.w. 20(9), november in dit nummer : shannoniet, een nieuw mineraa l internet-nieuws landelies het oudste mineralogieboek van belgië

2 mineralogische kring antwerpen vzw Oprichtingsdatum 11 mei 1963 Statuten nr. 9925, B.S Zetel Ommeganckstraat 26, Antwerpen BTW-nummer Wettelijk depot : Kon. Bib. België BD Verschijningsdata maandelijks, behalve in juli en augustus. Redakteur en verantwoordelijke uitgever H. DILLEN. Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, mikrofilm o f op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Betalinge n Belqie kontributie : bankrekening andere betalingen : bankrekening of postrekening Nederland alle betalingen : girorekening (NL) (betalingen in gulden), Al deze rekeningen staan op naam van M.K.A. v.z.w., Marialei 43, B-2900 Schote n NUTTIGEADRESSEN, * BALCK F.. Rustoordlei 58, B-2930 Brasschaat. Tel Bestuurder * BENDER H.. Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03/ Bestuurder, sekretaris. ledenadministratie. BENDER P., Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03/ Bestuurder, technische realisatie Geonieuws. * CORNELIS G.. Schijfstraat 81, B-2020 Antwerpen. Tel 03/ Bestuurder, mineraal van de maand, jeugdwerking. DILLEN H., Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas Tel. 03/ Redakteur Geonieuws. * EMMERMANN A., Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel Tel Werkgroep technische realisaties. * JENSEN J.. Petrus Delenstraat 3, B-2390 Westmalle Tel , Bestuurder, ondervoorzitter. * LOYENS R., Oude Waag 5, B-2000 Antwerpen. Tel Uitleendienst, werkgroep fluorescentie. MAERTENS J.. Guido Gezellestraat 5, B-2540 Hove. Tel. 03/ Fax Ekskursies, werkgroep informatika. vindplaatsenkartoteek _ * OP DE BEECK E., L. Weytensstraat 127, B-2900 Schoten. Tel Vergaderingen RVB. * PAUWELS M., Boskouter 70, B-2070 Burcht. Tel_ en fax 03/ Samenaankoop. REYNDERS H., Van de Reydtlaan 5. B-2960 Brecht Tel Aktiviteiten Sint-Job-in-'t-Goor. ROGIEST G., Prins Kavellei 86, B-2930 Brasschaat Tel. 03/ Bestuurder, public relations. * SCHUYBROECK E., Karel de Vle straat 11, B-2030 Antwerpen. Tel. 03/ Bibliotekaris. TAMBUYSER J. Jan Samijnlaan 37, B-2100 Deurne. Tel 03/ Determinatiedienst. TAMBUYSER P. Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg. Tel Fax _ Werkgroep edelsteenkunde. VAN GOETHEM L., Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne. Tel. en fax 03/ Werkgroepen, opvang nieuwe leden, kulturele raden, public relation s * VAN HEE P., Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel_ en fax 03/ Bestuurder, voorzitter, koordinator beurzen en tentoonstellingen. * VAN HEESCHOENMAEKERS A., Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. en fax Penning meesteres. * VERCAMMEN A.. Palmanshoevestraat 21, B-2610 Wilrijk. Tel en fax 03/ Exposantenadministratie Minerant. adres : xs4a1l.nl

3 mka-kalende r Vriidaq 3 november Vergadering in Sint-Job-in-'t-Goor in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te Sint-Job-in-'t-Goor, om h. Voordrachtsmet vides van Ff nzgau (O tenrijk) OG,or de heren H. en P. Bende Vriidaq 10 november Maandelijkse vergadering in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg, Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaa r vervoer : tram 2 of h gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privé - ekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of.. gewoon ee n gezellig babbeltje.. Als mineraal van de maand worden deze maan d shannoniet-xx aangeboden (zie artikel in dit nummer) h ordraciht met dia's over e vulkaaneifel door ci* heer F '' MICHIELS De aandacht gaat vooral naar de ontstaan van de Elfei en de invloe d ervan op de mineralen. Titelpapina David SHANNON (Mesa, Arizona, USA) met een deel van zijn mineralenve zameling. Foto H Dillen, januari Geonieuws 20(9), november

4 Zaterdaq 11 november 1995 Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 2000 Antwerpen, van 9.30 tot h. Slijpfoute n Niets is volmaakt, zelfs een edelsteen is dat niet altijd. Dat moeten we helaas maar al te dikwijls ondervinden. Een steen die er op het eerste gezicht vrij mooi uitziet, blijkt n a grondige inspectie heel wat (slijp-)defecten te vertonen. Felix Van Meirvenne. zelf een enthousiast edelstenenslijper, weet daar alles van. Hij vertelt uit de praktijk wat e r allemaal mis kan gaan en zal ons wijzen waarop we in de toekomst moeten letten als we nog eens een steen willen aanschaffe n Zaterdag 25 november Vergadering van de jongerenwerking in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpe n (achter de Zoo), van 9.30 tot h h uitwisselen van ervaringen, afspraken voor uitstappe n h literatuur De koude wintermaanden zijn vooral geschikt om mineralen te determineren of om reed s een vakantie voor te bereiden. Daarom zullen we proberen wegwijs te geraken in d e literatuur in verband met mineralen. Zoals steeds mag je ook je geintereseerde kameraden meebrengen! 4Xeh,f41/e/tie 971/f/lte/1eItde/1t Grote keuze bergkrista l Zeldzame systematie k Esthetische zeoliete n Nieu w Grote keuze geologisch e Handgemaakte zilveren Katalogus nu verkrijgbaar. Mount Ida, Arkansas, US A Mont-St-Hilaire, Québec, Canad a Kola, Siberië, Murum(skij), (]eraf, Kazachstan enz. (GIJS ) Arizona, Arkansas, Ohio, Tennessee (USA ) Poona, Nasik, Arangabad, Bombay (India ) apophylliet, gyroliel, mesoliet, okeniet, stilbiet, powelliet spectaculaire vondst van cavansiet (Whagoh mine ) en mineralogische boeken. Katalogus op aanvraag. juwelen, en Katchinas (Navajo-Indiaanse poppen ) GEONIC, Henricus Bracgstraat 10, B-9030 Gent (Mariakerke). Tel Geonieuws 20(9), november 1995

5 mka-nieuws Kontributie De leden warden verzocht hun lidgeld voor 1996 over te maken De ledenbijdrage i s ongewijzigd gebleven. Belgische leden : In bijlage vindt U twee overschrijvingsformulieren voor Uw kontributi e Gelieve het formulier te gebruiken dat voor U van toepassing is (individueel o f gezinslidmaatschap). Vernietig liefst onmiddellijk het andere om te vermijden dat U tweemaal zou betalen. Nederlandseleden : Gelieve Uw eigen overschrijvingsformulier te gebruiken en uitsluitend gebruik te maken van onze Nederlandse postgirorekening. Anderelanden Gelieve Uw bijdrage over te maken vrij van kosten voor de begunstigde. bij voorkeur door middel van een internationaal postmandaat of een doorstreept e Eurocheque (te richten aan M.K.A., Mevr. A. Schoenmaeckers, Marialei 43, B Schoten). De iets hogere ledenbijdrage voor buitenlandse leden is volledig toe te schrijven aan d e hogere verzendingskosten voor Geonieuws. Leden die voor 1995 een gezinslidmaatschap betaalden vinden achter hun lidnummer de kode "G" (op de lidkaart of op d e Geonieuws-omslag). Leden die overgekomen zijn van de V.M.P. en die voorheen géén lid van de M.K.A. waren hoeven voor 1996 geen lidgeld te betalen. Ook leden die toegetreden zijn na 1 september 1995 (en hun lidgeld reeds betaalden) hoeven geen bijdrage voor 1996 mee r te storten. De sekretaris en penningmeesteres hopen dat U snel (liefst onmiddellijk) en alleszin s voor 25 december 1995 Uw kontributie zal betalen, waardoor U hen veel extra werk za l besparen! We vatten alles nog eens samen in de volgende tabel. België Nederland Andere lande n individueel gezi n individuee l gezi n individuee l gezi n 700 BEF 1000 BEF 45 NLG 60 NLG 825 BEF 1125 BE F bankrekenin g Nederlandse postgiro intern. postmandaat of doorstree pte Eurochesu e t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. M.K.A., A Schoenmaecker s Marialei 4 3 B-2900 Schote n Marialei 4 3 B-2900 Schote n met vermelding van lidnummer en naam van het lid Geonieuws 20(9), november

6 beurzen en tentoonstellinge n ;ERCHEM. "INTER-GEM", ingericht door ACAM I. Zaal Alpheusdal, F. Williotstraat 22. Open van 10 tot 18 h. Informatie : Mevrouw S. SWAENEN-VAN DO N Hoge Kaart 73, B-2930 BRASSCHAAT B MONTIGNY-LE-TILLEUL. Foyer Culture/, rue Wilmet 9-18 h. Ruil-beurs (M-F-MM) D HEILBRONN-B*CKINGEN. Burgerhaus, Kirchsteige h. Beurs (M-F) NL ZWIJNDRECHT. Develstein College, Develsingel 5 Beurs (M-F) UK SIDCUP (Kent) h. Beurs (M-J-E). Opgelet : de data voor de beurs van Luik vermeld in het vorige nummer ware n (buiten onze wil) fout 1 B $. 26e beurs "Intemiineral", ingericht door AGAB. Palais des Congres. Open van 10 tot 18 h. Informatie, De heer Michel HOUSSA, Au. des Marteleurs 21 1:34100 SERAING. Tel D BERLIN. Fontane-Haus. Wilhelmsruher Damm 142c h. Beurs (M-F-J) D BREMEN. World Trade Center, Birkenstr h. Beurs D DRESDEN. Technische Universitat, Bergstr h. Beurs (M-F) A HALLEIN. Salzberghalle h. Beurs (M) REGENSBURG. St. Antonius-Saal, Muhlweg /10-17 h. Beurs (M ) F TARBES (65). Parc des Expositions, Bvd. Kennedy Beurs (M-F-MM), F NICE. Palais des Sports Jean Boin. Beurs (M-F) _ F QUINCY-SOUS-SENART (91). Salle Mère Parie-Pia, rue de Combs-la-Ville F ANGERS (49). Salie des Greniers Saint-Jean, place du Tertre. Beurs (M-F-E ) D BRETTEN h Sporthalle im Gruner, Beurs (M) D KAMP-LINTFORT. Begegnungstatte " Alte Scheune Kamp" h Beurs (M ) D LOBENSTEINITHUR. Kulturhaus h. Beurs (M-F) D RATINGEN. Stadthalle, Europaring h Beurs (M-F-J-E) NL AMSTERDAM. RAI-gebouw, Churchillplein h. Beurs D AUGSBURG. Wirtschaftsschule, Alter Postweg 86a (bij Messe) h Beurs SLO BEGUNJE. Tentoonstelling van edelstenen en juwelen D BONN. Gaststatte Dottendorf, Dottendorfer Str h. Beurs (ook ruilen ) UK HAYWAROS HEATH (Sussex). Clmair Hall _ Hadlow Road h. Beurs (M ) A MODLING. Brauhofsale, Bahnhofsplatz la h. Beur s CH ZURICH-OERLIKON. Zuspahalle 7. Beurs /10-17 h DOMUSNOVAS (CA). Centro Sociale "G. Pellegrini". Beurs (M-F) D NURNBERG. Meistersingerhalle h Beurs (M-F-J-E ) CH ZURICH. Zespa Halle 7.1. Beurs (M ) F JOUY-EN-JOSAS (78). Salle du Vieux Marche_ Beurs (M-F) F MARSEILLE (13). Palais des Congres, Parc des Expositions, Parc Chanot Beurs (M- F-E) F SAINT-FONS-VENISSIEUX (69). Salie M. Métrat, 10 av de la République. Ruilbeurs F JUVISY-SUR-ORGE (91). Salie des fètes. Ruil-beurs CH JONA SG. Zentrum Hotel Kreuz. Beurs (enkel Zwitserse mineralen) h BRAUNSCHWEIG!WOLFENBUTTEL. Opgelet datum gewijzigd Geonieuws 20(9), november 1995

7 26 11 NL EINDHOVEN. 't Karregat, Urkhovenseweg h. Beurs NL ECHT h. Beurs (M) D ROSENHEIM. Kolpinghaus. Theatersaal 9-17 h Beurs (M-F) D STUTTGARTIKILLESBERG. Killesberg, Halle h Beurs {M-F) F PARIS 14eme (75). Hotel Sofitel Saint-Jacques, 17 Bvd. Saint-Jacques (XIV e ) Beur s CH BASEL. Messe, Halle 401 Beurs (M-F. juwelen beperkt) A WIEN. Rudolfsheim. Haus der Begegnung. Schwendergasse h. Beurs (M) D BERGISCH-GLADBACH. Kreishaus, Am Rubezahlwald h. Beurs (M-F ) F POITIERS (86). Parc des Expositions (Arènes de Poitiers). Beurs (M-F ) CH BASEL. Mustermesse. Halle 401. Beurs (M-F) h F BORDEAUX (33). Galérie Tatry, 170 cours du Médoc. Beurs (M-F-E) CH AARAU. Ladenstrasse Tellizentrum. Beurs (enkel Zwitserse mineralen) h UK LONDON. St. akbans Church Hall, West Heath Drive, Golfiers Green h. Beurs D BRAUNSCHWEIGIWOLFENBUTTEL. Bildungszentrum Burgerpark, Nimesstrasse h. Beurs (M-F-E). Dit is de nieuwe (korrekte) datum D KARLSRUHE. Nancy-Halle, Kongresszentrum h Beurs (M-F) D KEMPEN. Berufl. Schule, von-saarwenden-str 25. Beurs (M) D MUNSTER. Halle Monsterland h. Beurs (M-F) D STEGEN. Stadthalle, Koblenzerstrasse h. Beurs (M-F-J-E) GOS SINT-PETERSBURG h. Beurs (M-F-J-E) HAMBURG. Messe. Beurs F BORDEAUX (33). Galerie Tatry, 170 cours de Médoc Beurs (M-F-E) D LEIPZIG. Uni-Riesen h Beurs (M) D FRANKFURT. Jahrhunderthalle (Hoechst). Beurs (M-F-J-E ) D OSNABRUCK. Berufschulzentrum Natruper Strasse h. Beurs (M-F, géén J) D TAILFINGEN. Zollernalbhalle. Albstadt h. Beurs (M-F) CH LANDQUART.Kongresshaus Forum im Ried h. Beurs (M-E) CH SOLOTHURN. Ausstellungshaus Landhaus h. Beurs F MARSEILLE (13). Palais des Congres. Parc des Expositions, Parc Chanot Beur s BONN. Beethovenhalie h. Beurs (M-J-E) DUISBURG. Mercatorhalle h. Beurs (M-F-E) A EISENSTADT. Georgihalle, Kasernenstr. 9a h. Beurs (M) HUCKELHOVEN. Mehrzweckhalle, Hardepoolplatz h. Beurs (M) D KASSEL. Kulturhalle Niedervellmar, Jahnstr h. Beurs (M-F) A LINZ. Vereinshaus, Bismarckstrasse h. Beurs (M-F ) NL HEERLEN. Corneliushuis, Heulstraat h. Beurs (M-F-J-E) D HANNOVER. Congress-Zentrum Stadtpark, Niedersachsenhalle h. Beurs D KOLN. Messe h. Beurs (M-F-J-E) A WIEN-FLORIDSDORF. Haus der Begegnung, Angererstr h. Beurs (M ) CH LA CHAUX-DE-FONDS. Café de i'ancien-stand (naast Zoo) D HANAU. Kulturhalle Hanau-Steinheim, Ludwigstrasse h. Beurs (M-F ) D PFORZHEIM. Nagoidhalle, Dillweissenstein h. Beurs (M-F, géén J) D SOEST. Stadthalle, Dasselwail h. Beurs (M-E-J-F) CH LEISSIGEN. Restaurant Hirschen. Tentoonstelling Zwitserse mineralen. lntermineral Liège : belangrijk bericht l Door omstandigheden bulten onze wil is de datu m die in het vorige nummer van Geonieuws werd vermel d fout. lntermineral gaat door op 18 en 19 november 1995 Geonieuws 2O(9), november

8 geonieuws kort Landelies onthoofd... leve Landelie s Het is jammer maar het weze zo, de uitstappenleiding vernam het verbod tot toegan g aan de kalksteengroeve Calcaires de la Sambre te Landelies. Deze groeve werd bezoch t sinds de oprichting van de MKA. De uitbatingsverantwoordelijke werd in 1994 en 1995 geconfronteerd met talrijk e instortingen Arbeiders geraakten daarbij gewond en kostbaar materieel ging verloren. Sinds 1995 is de toegang voor verzamelaars voorbij de "tunnel" verboden. Zoals verzamelaars van Belgische mineralen reeds wisten en u nu dus allemaal za l weten, is de groeve van Landelies een langgerekte kalksteen ontginning evenwijdig me t de geologische kagen Ongeveer in het midden van de groeve kruist een weg de groeve. In het gesteente onder deze baan werd een tunnel geboord die toegang verschaft voo r het groeve-transport tot het gedeelte 'achteraan'. Tot het einde van de jaren 1980 werd zowel veer als voorbij de tunnel gesteente ontgonnen. Sinds de jaren 1990 werd hoofdzakelijk materiaal uit het gedeelte voorbij d e tunnel gehaald. Dit leverde bij mineralogische verzameluitstappen, steevast, mooi e vormenrijke calcietkristallen op tot 60 mm. Hieraan is nu een einde gekomen. Personen vreemd aan de uitbating wordt nu steevast de toegang geweigerd voor het gedeelte voorbij de tunnel en de controle op het gedeelte veer de tunnel is versterkt. Een hek aan de tunnel maakt toegang onmogelijk buiten d e Geonreuws 20(9), november 1995

9 werkuren. Het gedeelte voor de tunnel is sinds enige jaren weinig interessant vanweg e zeer beperkte ontginning en weinig boeiende vondsten. Om deze reden zal de MKA uitstappenleiding deze vindplaats van haar programm a moeten schrappen. Er is momenteel geen gelijkwaardig alternatief rond Charleroi en wi j vragen begrip voor deze beslissing. Landelies werd onthoofd en is niet meer. Lev e Landelies. Vanaf heden warden Landelies specimens waardevoller en zeldzaa m vanwege geen aanvoer meer van nieuw materiaal. De MKA werkgroep Belgische mineralen zal tijdens het komende jaar een mineralogisc h in memoriam verzorgen van de Calcaires de la Sambre. [J. Maertens] Het oudste mineralogieboek van België? Heeft U ook genoten van het themanummer van Mineralogical Record ove r mineralogische literatuur (nummer 4 van Vol. 26, juli-augustus 1995)? Dit numme r draagt de titel Mineral Books [Boeken over mineralen] en is volledig gewijd aan d e waardering en het verzamelen van mineralogische literatuur. Hierbij gaat het voornamelijk om historische werken, zoals de subtitel Five Centuries of Mineralogica l Literature [Vijf Eeuwen Mineralogische Literatuur] al doet vermoeden. Gedreven door onze nieuwsgierigheid vroegen we ons af welk het oudste mineralogieboek is dat ooit in België gedrukt werd Het oudste werk dat we momenteel hebbe n kunnen opsporen dateert uit 1838 : Nouveaux éléments de Minéralogie, ou manuel du minéralogiste voyageur. contenant des notions élémenfaires sur la minéralogie, et la description de s espèces minérales connues, avec Jeurs principaux usages, par BRARD, Nouvelle édition, revue et augmentée dun indicateur minéralogique pa r DRAPIEZ, Bruxelles Sociéfé Beige de Librairie, etc., HAUMAN e t Compagnie. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat er zich heel wat geïnteresseerden in onze clu b bevinden richten we ons tot U. Iedereen onder ons kan immers meehelpen om he t oudste Belgische mineralogieboek op te sporen. Of kan U zich een beter tijdverdrij f inbeelden om de komende lange winteravonden door te brengen? Wij zoek informatie ove r 1) BRARD (zijn initialen zijn C.-P. ) 2) DRAPIEZ (zijn voornamen zijn waarschijnlijk Pierre Auguste Joseph ) 3) eender welk ander boek over mineralogie dat gedrukt werd in België en ouder zo u zijn dan Wij hopen uiteraard op een enthousiaste medewerking (waarom zou ook U niet een s proberen?). Indien U ons liever persoonlijk contacteert, kan U ons steeds spreken op d e maandvergaderingen. Hopend een schat aan informatie te mogen ontvangen en onz e zoektocht met vrucht te kunnen afsluiten, danken we U reeds bij voorbaa t Onze coordinaten : Herwig en Christine Pelckmans-Ooms, De Hoef 47 L1, B Helchteren. Tel (na 20 h). [H. Pelckmans] Geonieuws 20(9), november

10 internet-nieuw s the virtual quarry (de virtuele steengroeve ) paul tambuyse r In Geonieuws van vorige maand werd een overzicht gegeven van de mogelijkheden di e het Internet voor de mineralenverzamelaar te bieden heeft. Tevens werd de aanwezigheid van de MKA op het Internet toegelich t Dat het er op computergebied razend snel aan toe gaat is bekend. Ook de 'MKAop-het-Internet' zit niet stil en in de periode tussen het schrijven van de 'Internet- tekst' e n de publikatie ervan in Geonieuws is er weeral heel wat veranderd. Degenen die toegang hebben tot het Internet hebben zeker gemerkt dat de MKApagina's regelmatig aangepast en verbeterd warden. Een van de aanvullingen, die voor alle leden van belang kan zijn, is het in het leve n roepen van de 'Virtual Quarry' (Virtuele Steengroeve). Deze virtuele, zeg maa r ingebeelde, steengroeve is een internationale ruilrubriek (een soort 'Vraag en Aanbod' ) voor mineralenverzamelaars op het Internet. Een primeur! Voor de Internetters onder onze lezers, de URL van de 'Virtual Quarry' is : htt_p :// w ww.xs4a11.nl/-mineral/vq.htm 1 De MKA biedt op deze pagina de mogelijkheid om niet-commerciële advertenties t e plaatsen en te consulteren. Op een afzonderlijke pagina die we 'Digging the Virtua l Quarry' noemen (graven in de virtuele steengroeve) worden de verschillend e advertenties in rubrieken geklasseer d Er is de keuze tussen volgende rubrieke n - Minerals offered Mineralen die worden aangeboden - Minerals wanted Mineralen die gezocht worde n - Equipment Apparatuur en toebehore n - Literature Literatuur, boeken, tijdschrifte n - Miscellaneous Diverse n Voor degenen die op het Internet actief zijn is een invulformulier voorhandenwaarin me n naam, (elekronisch)adres, rubriek en advertentietekst kan invullen. Met één druk op d e knop wordt het ingevulde formulier automatisch naar onze (elektronische)postbu s gestuurd. De advertenties worden naar binnenkomst genummerd en vervolgens in ee n van de rubrieken ingedeeld. Voor wie geen toegang heeft tot het Internet is deze faciliteit uiteraard even nuttig. Daarom vindt U hier een formuliertje afgedrukt dat U ingevuld naar mij kan opsturen of faxen en Uw niet-commerciële advertentie verschijnt wereldwijd op het Internet. Op di e manier is het mogelijk om interessante internationale contacten op te bouwen. De aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar op de maandelijkse vergaderingen waa r eveneens een uitdraai van alle advertenties ter inzage ligt Geonieuws 20(9), november 1995

11 VIRTUAL QUARR Y AANVRAAGFORMULIER VOOR GRATIS ADVERTENTI E Naam : Adres : Telefoon : FAX : adres : (indien gewenst ) (indien gewenst ) (indien voorhanden ) Rubriek (doorhalen wat niet van toepassing is) - Mineralen aangeboden 1 Mineralen gezocht 1 Apparatuur 1 Literatuur 1 Diverse n Tekst van de advertentie : (gaarne in het Engels ) Formulier (of een fotokopie ervan) op te sturen naar : Paul Tambuyser, Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg, Nederlan d of per fax: Men moet er wel rekening mee houden dal de eventuele ruilcontacten en briefwisseling die uit dergelijke advertenties kunnen voortvloeien normaliter in het Engels zullen zijn. Het spreekt voor zich dat de MKA niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de advertenties e n voor de verdere ruilcontacten die hieruit volge n Commercieel bedoelde advertenties worden niet in de pagina's opgenomen. Geonieuws 20(9), november

12 mineraal van de maand heet van de naald ; shannoniet h. dille n Deze maand verwennen we U met een mineraal van de maand waarvan de naam no g maar een paar maand (officieel) bestaat : shannoniet. Het gaat om een loodoxycarbonaat dat door David Shannon, een beken d mineralenhandelaar uit Arizona een aantal jaar geleden gevonden werd. Door toevallig e omstandigheden hebben we in een heel vroeg stadium zowel specimens als uitvoerig e informatie over de ontdekkingsgeschiedenis kunnen bekomen. De geschiedenis van een ontdekkin g Synthetisch shannoniet is al meer dan een eeuw bekend als verfpigment van de famili e van o.a. loodmenie. Als mineraal werd het (officieel) in 1989 ontdekt op specimen s afkomstig van de "Glory Hole" in de Grand Reef Mine, Graham County, Arizona, USA. Niet-geïndexeerde X-stralendiffractiedata worden getabelleerd in de JCPDS, en Pring e t al. (1990) rapporteerde deze fase als een artificieel reaktieproduct ontstaan bij ee n mijnbrand in de Kincore Open Cut Mine. Braken Hill, New South Wales, Australië. Uit de briefwisseling van David Shannon zelf, die zo vriendelijk was ons zowat alles wa t hij had ter inzage te geven, blijkt echter dat al in 1985 intensief gekorrespondeerd wer d over een hele reeks mineralen die door thermische verwering uit cerussiet kunne n ontstaan en voorkomen in de Tonopah-Belmont Mine. Pas vier jaar later zou he t mineraal in de Grand Reef Mine ontdekt worden. Naast cerussiet, litharge, massicot en menie was er sprake van vier nieuwe mineralen. Wat toen "New #2" werd genoemd is nu shannoniet geworden. De andere toe n vooropgestelde namen tonopahiet en belmontiet zijn nog niet in de officiël e nomenclatuur opgedoken. Al gauw vermoedde men dat deze nieuwe mineralen ontstaan moesten zijn doo r verhitting van cerussiet. In 1990 werd in een brief aan het L.A. County Museum of Natural History in Los Angeles melding gemaakt van een (natuurlijke) mijnbrand. D e hittebron die in de Grand Reef Mine shannoniet zou hebben doen ontstaan was nie t bekend. Uit verdere korrspondentie (1992) blijkt dat de specimens van de Grand Ree f Mine meer dan een meter diep onder het oppervlak gevonden werden, "in solid rock", met geen spoor van brand in de omgeving. Overigens bestaan van de vondst uit d e Grand Reef Mine in totaal slechts 6 specimens, waarvan vier als typemateriaal diens t doen. Het heeft David Shannon blijkbaar nogal wat moeite gekost om wetenschappers aan he t werk te zetten voor de beschrijving van het materiaal : uiteindelijk heeft een en ande r meer dan tien jaar aangesleept (D. Shannon, 1995 ) 204 Geonieuws 20(9), november 1995

13 Figuur 1 Geografische situering van de Tonopah-Belmont mine (links) en de Grand Reef mine (rechts). In 1994 groef Graham Sutton een mijngang, die sinds 1950 verlaten was. uit met ee n bulldozer. Na een aantal kubieke meter rommel te hebben opgeruimd vond hij een zone met veel houtas en roetaanslag. Zorgvuldig literatuuronderzoek leverde informatie o p over een grote mijnbrand, met o a. als kommentaar "It looked a volcano for 3 or 4 days". De I.M.A. bleef echter shannoniet als een mineraal beschouwen, omdat het op ee n volkomen natuurlijke wijze is ontstaan. Meer nog, Roberts et al. (1995) ontkrachtten d e theorie van een genese ten gevolge van een mijnbrand. Zij stellen dat shannonie t ontstaan is uit cerussiet door reakties in oplossing. Ook het feit dat shannoniet i n sommige vlak bij elkaar gelegen holten wel werd gevormd en in andere niet wijst eerde r op plaatselijk sterk gedifferentieerde oplossingen dan op temperatuurverschillen di e grootschaliger zouden geweest zijn. Niet alle shannoniet is trouwens uit cerussie t ontstaan : er werd er ook rechtstreeks uit de oplossing gevormd. Vanaf 1994 gaat het razendsnel : shannoniet wordt gewogen en goed bevonden, en i n juni 1995 verschijnt eindelijk het langverwachte artikel in Mineralogical Magazine 59, : Shannonite, Pb 2 OCO 3. a new mineral from th e Grand Reef mine, Graham County, Arizona, USA Zeven auteurs uit alle uithoeken van de wereld (Canada. Groot-Brittannië, Australië, en... eigenaardig genoeg, niemand uit de Verenigde Staten) hebben uiteindelijk aan d e Geonieuws 20(9), november

14 beschrijving meegewerkt. Excalibur-Cureton (een dealer uit New York) verkocht reeds in 1994 specimens va n shannoniet, en overtrad daarmee de ongeschreven regels met betrekking tot geheimhouding tot de publikatie verschenen is en de naam officieel goedgekeurd. Davi d Shannon heeft zich wèl strikt aan deze regels gehouden. In Mineralogical Record 26(2), p. 121 (1995) wordt het mineraal wel (naamloos) aangekondigd. 2. Shannonie t Shannoniet is een loodoxycarbonaat met als geïdealiseerde formul e Pb 2O00 3,, of PbO. PbCO 3 In de volgende tabel vermelden we de verschillende loodoxiden en -carbonaten. Behalv e plattneriet komen ze alle in beide shannonietparageneses voor. PbCO 3 cerussie t PbCO 3.PbO shannonie t PbCO 3.2PbO (nog niet beschreven wegens te onzuiver) Pb 30 4 menie PbO litharge (a-pbo ) PbO massicot (j3-pbo ) Pb0 2 plattneriet Het is oplosbaar in geconcentreerd zoutzuur en in verdund salpeterzuur en zwavelzuur. Shannoniet komt in de Grand Reef Mine voor als millimetergrote porceleinachtig e korstjes met fluoriet. De witte kleur is kenmerkend : eerder doorschijnend materiaal i s cerussiet, een geelachtige tint wijst op een mengsel van shannoniet met het nog nie t beschreven nieuwe mineraal PbCO 3.2PbO. De cryptokristallijne shannonietkorstjes zijn vrij broos. De streekkleur is wit, en de breu k is oneffen. Shannoniet fluoresceert niet. Kristallen met herkenbare vlakken komen nie t voor. Transmissie-elektronenmikroskopische studies hebben uitgewezen dat d e kristalkorrels maximaal 400 nm (d.i mm) groot zijn. De hardheid in de schaal van Mohs is 3. De densiteit kon bij gebrek aan zuiver materiaa l niet bepaald worden, maar berekeningen aan de hand van de kristalstruktuur leverde n een waarde op van 7.5 g/cm 3. Shannoniet is orthorhombisch, met als ruimtegroep P De parameters van de eenheidscel zijn a = A, b = A, c = A. Voor de optische eigenschappen verwijzen we naar de literatuur (Roberts et al., 1995). In de Grand Reef Mine werd shannoniet gevonden met grijze, kristallijne fluoriet, kleurloze cerussietkristallen, geelbruine aardachtige korstjes van plumbojarosiet, hematiet, mangaanoxiden (zwart), litharge (oranje), menie (rood), massicot (geel), hydrocerussiet, kwarts en muscoviet. Een andere begeleider is het reeds hogervermelde nieuwe mineraal PbCO 3.2PbO. Di t mineraal is echter steeds zodanig gekontamineerd door ofwel shannoniet (mengsel i s licht geelachtig), ofwel litharge (dit mengsel is donkerder geelbruin). Voor de preciezer e 206 Geonieuws 20(9), november 199 5

15 beschrijving van deze fase zal men moeten wachten tot ooit eens voldoende zuive r materiaal gevonden wordt. Shannoniet van de Tonopah-Belmont mine (en dat is het enige materiaal dat op d e "markt" gekomen is) vormt witte porceleinachtige korstjes en pseudomorfosen n a cerussiet. Begeleiders zijn o.a. massicot (citroengeel), litharge (oranjebruin), meni e (oranjerood), galeniet, kwarts en... natuurlijk cerussiet. Foto's van shannoniet zijn niet beschikbaar en zouden ook niet relevant zijn d e shannonietkorstjes zijn nu eenmaal niet fotogenie k Devindplaats(en) 3.1. De Grand Reef min e De Grand Reef Mine ligt in de Santa Teresa Mountains, op zowat 100 km te n noordoosten van Tucson, Arizona, USA. Nog wat specifieker : het gaat om het Aravaip a mijngebied in Laurei Canyon, een zestal kilometer ten noordoosten van Klondyke. D e vindplaats werd ontdekt in 1890 en werd uitgebaat voor de loodproduktie. In 1969 werd door D. Jones een ader ontdekt die prachtige linarietkristallen bevatte. Deze linarietkristallen (tot 5 cm lang) behoren tot de grootste en mooiste die wereldwij d gevonden werden. Andere interessante mineralen uti deze mijn zijn leadhilliet, cerussiet, anglesiet, aurichalciet en vele andere. In 1989 werden in één enkele holte in het gesteente eventjes vier nieuwe minerale n ontdekt : grandreefiet, pseudograndriefiet, laureliet en aravaipaiet (A. R. Kampf et al., 1989). Het typespecimen heeft een record-rendement : één specimen bevat de 4 typeminerale n Voor meer details over deze vindplaats verwijzen we naar R.W. Jones (1980) De Tonopah-Belmont min e Deze mijn ligt op ongeveer 40 km ten zuiden van Wickenburg in een godvergete n woestijnlandschap tussen de Big Horn Mountains en de Belmont Mountains. Om e r zonder problemen te geraken moet je over vierwielaandrijving en een flinke voorraa d water en voedsel beschikken! De Pack Rat mijn in de onmiddellijke omgeving is de typevindplaats van hemihedriet, e n de Potter Cramer claim voor wickenburgiet. De Tonopah-Belmont mijn werd ontdekt ron d het begin van deze eeuw. Voor de tweede wereldoorlog werd de mijn gesloten, e n daarna, tussen 1937 en 1939 woedde er een enorme mijnbrand, met een schacht die al s een echte schoorsteen dienst deed. in totaal bracht de mijn 450 ton koper, 4.25 ton zilver en 240 kg goud op. De mineralogische rijkdom van de mijn is enorm, en doet vooral d e micromountverzamelaars watertanden. Er komt inderdaad een enorme verscheidenhei d (meer dan 50 species) aan mineralen voor. Voor meer informatie verwijzen we naar G.B. Allen en W. Hunt (1988). Geonieuws 20(9), november

16 Figuur 2 De vindplaats van shannonief in de Grand Reef mine. Foto D. Shannon. David Shanno n David Shannon werd in 1942 geboren, en is een welbekend mineralenhandelaar i n Mesa, Arizona, USA. Hij was de stuwende kracht achter de vondsten op beid e vindplaatsen, en was degene die lang genoeg bij de onderzoekers bleef aandringen o p studiewerk. Mesa ligt vlakbij Phoenix (70 km beschouwt men daar immers als "vlakbij"). Hij is handelaar, maar ook (en misschien wel in de eerste plaats) een verwoe d verzamelaar. Zijn verzameling is wel wat speciaal in die zin, dat hij uitsluitend specimen s verzamelt die in een doosje van 2 X 2 X 2 " passen (5 X 5 X 5 cm). Die Jousi-achtig e doosjes produceert hij trouwens zel f In de kelderverdieping van zijn huis zijn de meeste wanden "bekleed" met zulke doosjes. Door zijn drukke verzamelaktiviteiten zul je hem eerder zelden thuis treffen, maar als he t lukt krijg je van David en zijn echtgenote Eileen een warm onthaal! tot et gifleen shar*t*t demaand verkrijgbaar als *rir etaal-v n-d r a tn, r rooksec svan m c en tr rr, uit dezelfdeperagei~ii i Geonieuws 20(9), november 1995

17 Figuur 3 David Shannon met zijn mineralen verza meling. Foto H. Dillen. Bibliografi e Allen G B., Hunt W. (1988), "The Tonopah-Belmont mine, Maricopa County, Arizona, USA". Mineralogical Record 19(3), Jones R.W. (1980), "The Grand Reef Mine, Graham County, Arizona", Mineralogica l Record 11(4), Kampf A.R. (1989), "Grandreefite, pseudograndriefite, laurelite and aravaipaite : four new minerals from the Grand Reef mine, Graham County. Arizona". America n Mineralogist 74(7-8), (1989). Pring et al. (1990), "An occurrence of lead oxycarbonate (PbCQ 3.PbO) as a mine fire product at Broken Hill, N. S. Wales ", Mineralogical Magazine 54( Roberts A.C. et al. (1995), "Shannonite, Pb2Cd3, a new mineral from the Grand Reef Mine, Graham County. Aszona, USA", Mineralogical Magazine Shannon (1995), private mededeling Dankwoord- acknowledgmen t Ik ben veel dank verschuldigd aan David Shannon en zijn echtgenote Eileen voor d e hartelijke ontvangst en voor het verstrekken van uitvoerige gegevens. 1 thank David Shannon and his wife Eileen farm the warm welcome and acknowledge ht s help to provtde me with up-to-date information on shannonite. Geonieuws 20(9), november

18 uit onze tijdschrifte n SCHWEIZER STRAHLER 10(6), Die grosse Kluft am Planggenstock U R Neufund grosser Fensterquarze in de n nordichen Kalkalpen C H Menziswyl, ein neuer Schweizer Steinmeteorit La min de soufre de Sublin près de Bex V D LE REGNE MINERAL 1(3), Note sur la minéralogie des tubes de lave aux Apore s La wulfénite de la Provence cristalline (F ) Tucson show J'ai rencontré Wan g La concession du Rodie r La couleur des minéraux (suite et fin ) UV WAVES 25(1), Low-cost UV for educational demonstration s 9 Mechanism of tenebrescence in hackmanit e LAPIS 20(5), Pietersit (tijgeroog + valkenoog) aus Namibi a 8-11 Antimon, gediege n Nonl'sk - die schwarze Perle Nordsibirien s Neue Mineralfunde von der Grube Clar a erfolgreiche Sammelsaison am Mont Saint-Hilaire, Québec (Canada ) Neue Mineralien (borodaeviet. crerariet, ernienickeliet, kieftiet, makovickyiet, samfowleriet. vanadomalayiet) neue Daten (asbecasiet, perneriet, flogopiet) ; diskreditierte Mine-ral e (arizoniet, kleberiet ) MINERALOGICAL RECORD 26(2) Amethyst on milky quartz from Hopkin-ton, Rhode Islan d Euhedral sinhalite crystals from Sri Lank a A mineral exhibition in Athens (GR ) A new occurrence of mrazekite fro m Benambra, Victoria, Australi a New minerals recently approve d A new U-Ti-Ca-HREE hydrated oxide an d associated niobian rutile from Topaz Valley, Utah (USA ) Pyrite and marcasite intergrowths fro m Northern Illinois (USA ) Munich show, Bilbao, Barcelon a Denver show 1994 NAUTILUS INFO 19(9), China clay in Cornwall (UK ) ROCKS AND MINERALS 70(2), / Mont Saint-Hilaire revisite d Wedding at the Palermo No. 1 Mine, Nort h Groton, New Hampshire (USA ) Wulfenite, San Francisco Mine, Magdalena. Sonora, Mexic o Columbite-tantalite from Morefiel d Pegmatite, Amelia, Virginia, Nb-Ta minerals from Animikie Red Ace pegmatite, Florence Co., Wisconsin AFM studies of the curved faces o f barite microcrystals material from the Roxbur y Iron Mine, Connecticut Dana locality fo r anatase in Gunison Co., Colorado ; the Brac k Prospect a decomposed lithia gem pegmatite i n Glastonburyn Connecticut MINERALIEN WELT 6(3), Eulytin-Erstfund fur Osterreich aus dem Pinzga u Die "Stundenglas"-ipse aus dem Salt Plain s National Wildlife Refuge in Oklahom a Ungewóhnliche Quarzparagenesen aus de m Kupferbergbaudistikt Messina. Sudafrik a Neufunde von Schlakcnhalden in de r ndrdlichen Eifel Mineralienbildungen aus vulkanische n Sublimaten Semseyit und Plagionit - selten e Bleispiessglanz-Minerale aus dem Siegerlan d Bornit-Vorkommen Grótzingen-Berghause n bei Karlsruh e Neufunde von bekannten Fundorten (13 ) Eine Paragenese mit Ferrilotharmeyerit, Chenevixit, Konichalcit, Cuproadamin un d Silberamalgam von Tsumeb, Namibia HONA 30(1), Epitaxie bij minerale n MINERAL. TIJDSCHRIFT 26(3), Cerussiet (Harz, Oberschulenberg. Grub e Glucksrad ) Cerussiet Jad e 2 10 Geonieuws 20(9), november 1995

19 MINERAL. TIJDSCHRIFT 26(4), Malachiet (Harz, Oberschulenberg, Grub e Glucksrad ) 64 Steimker Berg (Wildemans, Harz, D ) Radioactivitei t INTERN. LABORATORY 25(3), INTERN. LABORATORY 25(4), NOT. MIN. PAL. n r. 70, 02, II Museo Miniera di Massa Marittima (1 ) Le tormaline di San Jose da Batalh a Itineran mineralogici in Canaves e " NOT. MIN. PAL. n r. 71, Miniere e minerali della Calabri a NOT. MIN. PAL. n r. 72, Sardegna poco conosciut a * NOT. MIN. PAL. n r. 73, Amazzonit e Calcite in cnstalli esagonal i NOT. MIN. PAL. n r. 74, Le Marche regione con una stori a mineralogica ancora da conoscere NOT. MIN. PAL. n r. 75, La fluorite di Catabbio (nel Grossetano ) NOT, M IN. PAL. n r. 76, Quarzi italian i " NOT. MIN. PAL. n r. 77, Minerali rinvenuti in Italia nell'ultimo trentenni o La pyrite nel Bolognes e L'arg ento del Cerro Rico (Bolivia ) NOT. MIN. PAL. n r. 78, " NOT. MIN. PAL. n r. 79, La Romania, il suo oro et di suoi mineral i NOT. MIN. PAL. n r. 82, Le miniere del Cadore (1 ) La miniera di Wieliczka (Polen ) II Lake District e i suoi dintorni - ricerch e mineralogiche in Inghilterr a Nuovi minerali Italiani (89-93 ) Selvino e i suoi quarzi bipiramidat i N OT. MIN. PAL. n r. 83, Le miniere del Cadore (II ) Dit is het laatste nummer van dit tijdschrift. Ne t verschijnt niet meer wegens het overlijden va n de uitgever, Prof Andrea TRAVAGLIN I " UK J. MINES & MINER., nr. 15, Personal label s 5-10 The mineralization of the Llanrwst Orefield, North Wales (UK ) Parys Mountain. the type locality for anglesite Mineral notes (erionite from Edenbanc, Isle o f Skye, Scotland bismutite from Penberthy Croft Mine, St. Hilary, Cornwall ; powellite from Coire Buidhe, Argyll ; carbonate-cyanotrichite fro m Wedding Cave Mine, Bwlchgwyn, Clwy d laurionite from Nantycagl Mine, Ceulanymaesmawr, Dyfed, Wales Supergene mnerals including exceptiona l ramsbeckite from Penrhiw Mine, Ystumtuen. Dyfed Crystallized enargite from the Gregory Mine, Ashover, Derbyshire (UK) _ Supergene minerals from Waterbanck Mine, Ecton. Staffordshire. * ROCKS AND MINERALS 70(3), Earthquake siz e Minerals of the Wilson Springs Vanadiu m mines, Potash Sulphur Springs, Arkansas (USA ) Fluorapophyllite, Jalgaon. Maharashtra, Indi a Update on the mineraiogy of the San Jua n Mountains, SW-Colorad o Some noteworthy minerals, rocks an d crystal s Apatite a remarkable fluorescent minera l Minerali da collezione della Romania e la lor o ubicazione * NOT. MIN. PAL. n r. 80, Jamesonite I'abito a rondell e II calcedonro blu di Trestia in Romani a N OT. MIN. PAL. n r. 81, Geonieuws 20(9), november

20 k1e St0A ' *,*c*p,at 47 BLgN 'Y * * k.z; p50.% *F p'*) (P mineralen - juwelen vlinder s kit - loepes - geigerteller s JOUS1-doosjes - steuntje s fluorescentie - hamer s Euromex mikroskope n boeken enz. 200 m 2 permanente expositie 1 m hen h zondag h dinsdag geslote n 's zomers dagelijks hen h U vindt ons ook op mineralenbeurze n Mits voorlegging va n Uw MKA-lidkaart krijg t U (in de winkel) 10 % kor - ting op juwelen en mineralen mineralen voor beginnende en gevorderde verzamelaar s geologische artikelen - dekoratie - juwele n - MINERALEN-TOEBEHORE N 1NTERKRI5TAI Een uitgebreid assortiment geologische artikelen vindt U in onze katalogus "Krantz Geo-Zubehór", o.a. hamers, beitels, steenbewerkingsmachine s Jousidoosjes en aangepaste opberg-systemen. * standaards acryl g at sokkels, draaitafels, i kompas, Geigertellers, detektoren. ultrasoonbaden, loupes, mikroskopen, verrekijkers. UV-lampen, * boeken, video's, didaktisch materiaal enz... Bezoek onze show-room of vraag onze gratis katalogus aan. Steeds welkom na telefonische afspraak Olmenlaan 8 Wij zijn aanwezig op B-3050 OUD-HEVERLE E mineralenbeurzen Tel_ & fax : (B) 016/ Geonieuws 20(9), november 199 5

Koninklijke Mineralogische Kring Antwerpen Info : P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem secretariaat@minerant.org 03 4408987 www.minerant.

Koninklijke Mineralogische Kring Antwerpen Info : P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem secretariaat@minerant.org 03 4408987 www.minerant. Koninklijke Mineralogische Kring Antwerpen Info : P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem secretariaat@minerant.org 03 4408987 www.minerant.org MKA activiteiten : - vergaderingen Het Elzenhof, Edegem -

Nadere informatie

Mineralogische Kring Antwerpen Info : P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem

Mineralogische Kring Antwerpen Info : P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem Mineralogische Kring Antwerpen Info : P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem secretariaat@minerant.org 03 4408987 www.minerant.org MKA activiteiten : - vergaderingen Het Elzenhof, Edegem - werkgroepen

Nadere informatie

mineralogische kring van antwerpe n

mineralogische kring van antwerpe n geonieuws maandelijks tijdschrif t april 197 6 verantwoordelijke uitgever : L. Michiels, Bakkersdreef 4 1 2180 Kalmthou t mineralogische kring van antwerpe n zetel : Ommeganckstraat 26, 2000 Antwerpen

Nadere informatie

geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen v.z.w. 21(6), juni 199 6 tentoonstelling brogne tot 27 oktober 199 6

geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen v.z.w. 21(6), juni 199 6 tentoonstelling brogne tot 27 oktober 199 6 geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen v.z.w. 21(6), juni 199 6 tentoonstelling brogne tot 27 oktober 199 6 minerant 96 8 en 9 juni 1996 mineralogische kring antwerpen vzw Oprichtinqsdatum

Nadere informatie

Het begin. Maandvergaderingen. Leden. Tijdschrift. Statuut

Het begin. Maandvergaderingen. Leden. Tijdschrift. Statuut Het begin Er waren eens.. 3 leden van Gloria Maris sterk geïnteresseerd in mineralen Een vierde buitenstaander werd snel gevonden Eerste bestuur: voorzitter, penningmeester, materiaalmeester en secretaris

Nadere informatie

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(9), november 2000 en veel geo-nieuws

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(9), november 2000 en veel geo-nieuws afgiftekantoor afgiftekantoor : antoor : 2140 geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(9), november 2000 in dit nummer : belgisch kampioenschap goudpannen in faymonville creediet

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding. 3. Hoofdstuk 2 Wat zijn edelstenen? 4. Hoofdstuk 3 Hoe ontstaan edelstenen? 5. Hoofdstuk 4 Verschillende soorten edelstenen.

Hoofdstuk 1 Inleiding. 3. Hoofdstuk 2 Wat zijn edelstenen? 4. Hoofdstuk 3 Hoe ontstaan edelstenen? 5. Hoofdstuk 4 Verschillende soorten edelstenen. Geschreven door Marit Steman / 2009 Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Wat zijn edelstenen? 4 Hoofdstuk 3 Hoe ontstaan edelstenen? 5 Hoofdstuk 4 Verschillende soorten edelstenen.

Nadere informatie

ACTIE. GALGO SAVENews. Galgo Save Belgium lanceert een actie : een steen voor de muur van het asiel in Chiripaina

ACTIE. GALGO SAVENews. Galgo Save Belgium lanceert een actie : een steen voor de muur van het asiel in Chiripaina GALGO SAVENews N 3-Maart 2012 ACTIE Galgo Save Belgium lanceert een actie : een steen voor de muur van het asiel in Chiripaina Een steen voor de muur van het asiel van Chiripaina in Guareña, Estremadura.

Nadere informatie

mineralogische kring van antwerpe n

mineralogische kring van antwerpe n geonieuws maandelijks tijdschrif t januari 197 7 verantwoordelijke uitgever : L. Michiels, Bakkersdreef 4 1 2180 Kalmthou t mineralogische kring van antwerpe n zetel : Ommeganckstraat 26, 2000 Antwerpen

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

The Caldbeck Fells Engeland De Carrock mijn en de Roughton Gill mijn (Wolfram, Lood, zink en koper)

The Caldbeck Fells Engeland De Carrock mijn en de Roughton Gill mijn (Wolfram, Lood, zink en koper) The Caldbeck Fells Engeland De Carrock mijn en de Roughton Gill mijn (Wolfram, Lood, zink en koper) Inhoud; Ligging Carrock mijn en Roughton Gill mijn Geologische informatie Condities van ontstaan van

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

New York Pennsylvania Hotel **

New York Pennsylvania Hotel ** New York Pennsylvania Hotel ** 822 786 Vanaf p.p. 4 dagen Logies Alleen Vertrek 10/06/2013 36 p.p. Inbegrepen : 3 nachten op basis van logies alleen, vluchten met Delta Airlines in T-klasse, prijs obv

Nadere informatie

geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen vz w 19(6), juni 1994 in dit nummer _ fantoomkwarts

geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen vz w 19(6), juni 1994 in dit nummer _ fantoomkwarts geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen vz w 19(6), juni 1994 in dit nummer _ fantoomkwarts mineralogische kring antwerpen vzw Oprichtingsdatum 11 mei 1963 Statuten nr. 9925. B.S. 17

Nadere informatie

Verhuurlokaties Cruise America

Verhuurlokaties Cruise America Verhuurlokaties Cruise America Albuquerque 10625 Central Ave NE 87123 Albuquerque, NM Tel: 844-598-8067 Afstand verhuurlokatie-airport 8 mijl Afstand verhuurlokatie-downtown 10 mijl Transfers zijn inbegrepen

Nadere informatie

afgiftekantoor : antoor : 2140 afgiftekantoor Geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(1), januari 2000 geonieuws

afgiftekantoor : antoor : 2140 afgiftekantoor Geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(1), januari 2000 geonieuws afgiftekantoor afgiftekantoor : antoor : 2140 geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(1), januari 2000 25 jaar Geonieuws geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen

Nadere informatie

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet 1 Hardware Specialisatie Module 1: Zoeken op het internet 2 Inhoud Inleiding Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening 3 Inhoud > Inleiding < Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening

Nadere informatie

Alle producten worden gemaakt uit RVS314 en hebben door hun fijnbewerkte oppervlak een stijlvolle uitstraling. WAND MONTAGE

Alle producten worden gemaakt uit RVS314 en hebben door hun fijnbewerkte oppervlak een stijlvolle uitstraling. WAND MONTAGE ... met afstand de stijlvolste oplossing welcome citinox plus biedt voor vrijwel ieder bevestigingsprobleem van borden een oplossing. Door intensief contact met onze afnemers wordt het systeem continue

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen vzw 18(8), oktober 1993

geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen vzw 18(8), oktober 1993 geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen vzw 18(8), oktober 1993 mineralogische kring antwerpen vz w Oprichtingsdatum 11 mei 1963 Statuten nr. 9925. B.S. 17 11 7 7 Zetel Ommeganckstraat

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

afgiftekantoor : 2140 borgerhaut 1 slakkenmineralen van laurion, griekenlan d min yuliet van riche/ie, belgie in dit nummer

afgiftekantoor : 2140 borgerhaut 1 slakkenmineralen van laurion, griekenlan d min yuliet van riche/ie, belgie in dit nummer in dit nummer slakkenmineralen van laurion, griekenlan d min yuliet van riche/ie, belgie afgiftekantoor : 2140 borgerhaut 1 mineralogische kring antwerpen vzw Oprichtingsdatum 11 mei 1963 Statuten nr.

Nadere informatie

Teloceras Blagdeni (Sowerby) in het Pleistocene Maasgrind van Zuid Limburg (II)

Teloceras Blagdeni (Sowerby) in het Pleistocene Maasgrind van Zuid Limburg (II) Teloceras Blagdeni (Sowerby) in het Pleistocene Maasgrind van Zuid Limburg (II) J. H. Willems SUMMARY Teloceras blagdeni (SOWERBY) in the Pleistocene gravel of the river Maas in the South of the Dutch

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT

KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT Wetenschappelijke instelling van de Franse Gemeenschap van België Programma voor groepen 2014 Rondleidingen permanente collecties «De schatten van Mariemont»: de pronkstukken

Nadere informatie

Route. Nederlands Engels Frans. Routebeschrijving naar kantoor Antwerpen. 1 Vanuit richting Gent (E17/E34 West)

Route. Nederlands Engels Frans. Routebeschrijving naar kantoor Antwerpen. 1 Vanuit richting Gent (E17/E34 West) Route Nederlands Engels Frans Routebeschrijving naar kantoor Antwerpen 1 Vanuit richting Gent (E17/E34 West) neemt u op de ring rond Antwerpen afrit 5 (aan de Holiday Inn Crowne Plaza) en bovenaan de afrit

Nadere informatie

Panton Chair Panton Junior Design Verner Panton

Panton Chair Panton Junior Design Verner Panton Panton Chair Panton Junior Design Verner Panton Verner Panton behoort tot de vormgevers die op doorslaggevende wijze hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van het design in de jaren zestig en zeventig.

Nadere informatie

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 26(10), december 2001

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 26(10), december 2001 afgiftekantoor afgiftekantoor : antoor : 2140 geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 26(10), december 2001 in dit nummer : russische edelsteenvindplaatsen reis naar namibië colorado,

Nadere informatie

Catalogus. enamels Pim van Vliet TE KOOP

Catalogus. enamels Pim van Vliet TE KOOP Catalogus enamels Pim van Vliet TE KOOP Te Koop Catalogus Pim van Vliet Nr. 19780601 'Zomer' enamel on copper 25*25 cm Dit paneel getiteld ''Zomer" is ontstaan na een bezoek aan het wad bij de Waddenzee

Nadere informatie

Adriaen van der Werff Allegorie op de liefdadigheid, 1702 gedateerd Rotterdam, Het Schielandshuis, inv./cat.nr

Adriaen van der Werff Allegorie op de liefdadigheid, 1702 gedateerd Rotterdam, Het Schielandshuis, inv./cat.nr Adriaen van der Werff Allegorie op de liefdadigheid, 1702 gedateerd Rotterdam, Het Schielandshuis, inv./cat.nr. 110099 Master of the Magdalen Legend Maria met kind, eerste kwart 16de eeuw Berlin, Gemäldegalerie

Nadere informatie

BASIS INFORMATIE MONTAUBAN

BASIS INFORMATIE MONTAUBAN BASIS INFORMATIE MONTAUBAN Basis Le Boat Montauban LE BOAT Montauban Capitainerie - Port Canal - Rue des Oules 82000 Montauban Frankrijk GPS : E1 20.379` N44 0.465` Tel : 05.63.20.55.24 Fax : 05.63.20.54.85

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

Vervoer naar Lamiana Spanje

Vervoer naar Lamiana Spanje Vervoer naar Lamiana Spanje Deze reis gaat door in Lamiana, een klein afgelegen dorpje gelegen dichtbij Ainsa. Je wordt er de eerste dag in de namiddag verwacht (liefst voor 18h). Er zijn meerdere mogelijkheden

Nadere informatie

APZ Nieuws. Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers.

APZ Nieuws. Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers. APZ Nieuws Vergadering van 25 september 2015 Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers. Paardenwijding Op 08 november 2015

Nadere informatie

No. 92 PUBLICATIE ,VAN DE. NEDEjRLANp:S;C;H.INDISCHE WEGENVEREENIGING. 6de INTERNATIONALE WEGENCONGRES. NIX-BANDOB>'IG.

No. 92 PUBLICATIE ,VAN DE. NEDEjRLANp:S;C;H.INDISCHE WEGENVEREENIGING. 6de INTERNATIONALE WEGENCONGRES. NIX-BANDOB>'IG. No. 9 PUBLICATIE,VAN DE NEDEjRLANp:S;C;H.INDISCHE WEGENVEREENIGING 6de INTERNATIONALE WEGENCONGRES. NIX-BANDOB>'IG. 6d- INTERNATIONALE WEGENCONGRES» No.. In de algemeene publicatie no. 7 is medegedeeld,

Nadere informatie

NU BELEGGEN IN BELGISCHE MUNTEN?

NU BELEGGEN IN BELGISCHE MUNTEN? Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde vzw NU BELEGGEN IN BELGISCHE MUNTEN? Luc Vandamme Regelmatig wordt mij gevraagd of het kopen van Belgische munten een goede belegging zou kunnen zijn. Het

Nadere informatie

Reisverslag Wijnreis 2011

Reisverslag Wijnreis 2011 Woensdag 2 November: Een uitgestelde start in verband met een ISO audit.. Omniva le Ridderkerk om 16.45 uur. Tot onze verbazing geen files in ons land en België. Spreuk van de dag 1: Morgen zien we meer:

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(2), februari 2000

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(2), februari 2000 afgiftekantoor afgiftekantoor : antoor : 2140 geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(2), februari 2000 in dit nummer : tentoonstelling intermineral liège 1999 ganophylliet

Nadere informatie

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u. TOERISME VLAANDEREN cursus HEURISTIEK module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.) Jos van Dooren Jos van Dooren Pagina 1 BRONNENSTUDIE VOOR GIDSEN EN REISLEIDERS

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

14. GEONIEUWS _-_ ,..--w Y- -.. Mineraiogische Kring van Antwerpen. uitgestorven geleedpotige

14. GEONIEUWS _-_ ,..--w Y- -.. Mineraiogische Kring van Antwerpen. uitgestorven geleedpotige 14. GEONIEUWS _-_....-....--..-.,..--w Y- -.. 3/1775 Mineraiogische Kring van Antwerpen uitgestorven geleedpotige JAAHVERSLA HH*-*- OVE R r-..-r-rr..-*h 1w2r 7 HH Op 31 december 1974 telde de NKA 120 leden

Nadere informatie

Rona Jaffe Van alles het beste

Rona Jaffe Van alles het beste Van alles het beste Rona Jaffe Van alles het beste Vertaald door Petra C. van der Eerden Uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam Antwerpen Copyright 1958 Rona Jaffe Copyright Nederlandse vertaling 2011

Nadere informatie

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 31(6), juni 2006

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 31(6), juni 2006 afgiftekantoor : 2140 Borgerhout 1 geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 31(6), juni 2006 In dit nummer : austiniet jaarverslag 2005 een pracht van een vervalsing Mineralogische

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen vz w (1), januari 1993 in dit nummer : nakriet kwarts gemmologisch bekeken

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen vz w (1), januari 1993 in dit nummer : nakriet kwarts gemmologisch bekeken geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen vz w (1), januari 1993 in dit nummer : nakriet kwarts gemmologisch bekeken mineralogische kring antwerpen vzw Oprichtingsdatum : 11 mei 1963 Statuten

Nadere informatie

BELGISCHE DWERGENCLUB. Driemaandelijks clubblad Juli augustus september 2013 Afgifte kantoor Landen erkenningsnummer P306082

BELGISCHE DWERGENCLUB. Driemaandelijks clubblad Juli augustus september 2013 Afgifte kantoor Landen erkenningsnummer P306082 BELGISCHE Belgie-Belgique P.B.-PP 3400 Landen BC 4849 DWERGENCLUB Driemaandelijks clubblad Juli augustus september 2013 Afgifte kantoor Landen erkenningsnummer P306082 V.U. Wilfried de Witte, Steenweg

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

geonieuw s mineralogische kring van antwerpe n maandelijks tijdschrif t verantwoordelijke uitgever : L, Michiels, Bakkersdreef Kalmthou t

geonieuw s mineralogische kring van antwerpe n maandelijks tijdschrif t verantwoordelijke uitgever : L, Michiels, Bakkersdreef Kalmthou t geonieuw s maandelijks tijdschrif t februari 197 7 verantwoordelijke uitgever : L, Michiels, Bakkersdreef 4 1 2180 Kalmthou t mineralogische kring van antwerpe n zetel : Ommeganckstraat 26, 2000 Antwerpen

Nadere informatie

zaterdag 27 mei 2017

zaterdag 27 mei 2017 TAFELTENNISCLUB TAMARA HOESELT www.ttchoeselt.be zaterdag 27 mei 2017 vanaf 19u00 in ons lokaal Programma: 19u00: Receptie aangeboden door de club 19u30: Voorstelling kampioenen 20u30: Demonstratiewedstrijd

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Samenaankoop voor beginners

Samenaankoop voor beginners 4. Zelfde groot voordeel vanaf 500 liter Samenaankoop voor beginners Begin april 2008 betaalden we voor 1 liter stookolie 0,8238 euro! Een historisch record. Wie kan dat nog betalen? Tientallen kwb-afdelingen

Nadere informatie

WESTERN EXPERIENCES Vertrekdatum 1-pers. kamer 2-pers. kamer 3-pers. kamer 4-pers. kamer Kind t/m

WESTERN EXPERIENCES Vertrekdatum 1-pers. kamer 2-pers. kamer 3-pers. kamer 4-pers. kamer Kind t/m PRIJZENOVERZICHT BUSRONDREIZEN USA Alle genoemde prijzen zijn in euro's en per persoon, inclusief programma zoals beschreven. Prijzen zijn excluslief vluchten (deze kunnen apart worden bijgeboekt. Vraag

Nadere informatie

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 22(8), oktober 1997

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 22(8), oktober 1997 itl geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 22(8), oktober 1997 manco palet een primeur : mka-p c franklin en sterling hifi, new jersey geo-nieuws kort mineralogische kring antwerpen

Nadere informatie

september / oktober 2014

september / oktober 2014 september / oktober 2014 Foto s van de maand Hein Valk Michel Lucas De voorzetter Geen Stijl Al jaren probeer ik voornamelijk plezier te hebben in fotografie, zonder me om een eigen stijl te bekommeren.

Nadere informatie

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië België is officieel tweetalig, maar de Vlamingen en Walen gaan niet altijd goed samen. Je kunt spreken van een taalconflict. Hoe kijken Vlaamse

Nadere informatie

Kunstenaarmemo. Een inspirerende reis door de wereld van de kunst...

Kunstenaarmemo. Een inspirerende reis door de wereld van de kunst... Kunstenaarmemo Inspirerende reis door de wereld van de kunst: Schilderijen van beroemde impressionisten en expressionisten als klassiek memoriespel. Spelsoort: Spelers: Inhoud: Memo spel 1-4 spelers 28

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 30(1), januari 2005

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 30(1), januari 2005 afgiftekantoor : 2140 Borgerhout 1 geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 30(1), januari 2005 In dit nummer : Montmorilloniet en analciem van Tasmanië De grote MKA-veiling Mineralogische

Nadere informatie

Panton Chair Panton Junior Design Verner Panton

Panton Chair Panton Junior Design Verner Panton Panton Chair Panton Junior Design Verner Panton Verner Panton behoort tot de vormgevers die op doorslaggevende wijze hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van het design in de jaren zestig en zeventig.

Nadere informatie

geonieuws in dit nummer proustiet winterswijk, nederland maandblad van d e mineralogische kring antwerpen v.z.w. 21(8), oktober 1996 vantasseliet

geonieuws in dit nummer proustiet winterswijk, nederland maandblad van d e mineralogische kring antwerpen v.z.w. 21(8), oktober 1996 vantasseliet geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen v.z.w. 21(8), oktober 1996 in dit nummer proustiet winterswijk, nederland vantasseliet mineralogische kring antwerpen vzw Oprichtingsdatum 11

Nadere informatie

Frans Peetermans. Café in, café uit. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik

Frans Peetermans. Café in, café uit. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Frans Peetermans Café in, café uit Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Café in, café uit De Gooikse en Strijlandse cafés rond 1920 tot vandaag Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige

Nadere informatie

DEFINEERT NIEUWE NORMEN IN GEMAK, DOORLOOPTIJD EN LIQUIDITEIT

DEFINEERT NIEUWE NORMEN IN GEMAK, DOORLOOPTIJD EN LIQUIDITEIT DEFINEERT NIEUWE NORMEN IN GEMAK, DOORLOOPTIJD EN LIQUIDITEIT NTR METALS HEEFT IN DE VERENIGDE STATEN EN EUROPA SAMEN MEER DAN 50 VESTIGINGEN. WE VOLDOEN AAN DE EDELMETAALBEHOEFTEN VAN MEER DAN 20,000

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 RÉTROTRAIN Rétrotrain (voorheen Le musée du rail) is elke tweede zaterdag van de maand geopend van 9 tot 14 uur. Vrije bezoek. De toegangsprijs bedraagt 2 voor volwassenen en 1 voor

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Interview met DJ Kit T

Interview met DJ Kit T Interview met DJ Kit T Ik denk dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar wie Kit-T nu precies is. Kun je ons wat over jezelf vertellen? Mijn naam is Kitty Nendels, geboren in Kerkdriel en opgegroeid

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

N 4. JACQUES NÈVE Horloger d Art + 32 (0)477 27 19 08 - jneve@horloger.net - www.horloger.net LÉPINE PRECISIE-TAFELKLOK

N 4. JACQUES NÈVE Horloger d Art + 32 (0)477 27 19 08 - jneve@horloger.net - www.horloger.net LÉPINE PRECISIE-TAFELKLOK N 4 JACQUES NÈVE Horloger d Art + 32 (0)477 27 19 08 - jneve@horloger.net - www.horloger.net LÉPINE PRECISIE-TAFELKLOK Louis-Philippe Periode Gesigneerd LÉPINE A PARIS et genummerd 12381 H. 43 cm B. 25

Nadere informatie

Leads2Win. Handleiding Manager. Peterschapsprogramma voor het beheer van uw leads. De nieuwe naam voor Accor Services

Leads2Win. Handleiding Manager. Peterschapsprogramma voor het beheer van uw leads. De nieuwe naam voor Accor Services Peterschapsprogramma voor het beheer van uw leads Leads2Win Handleiding Manager De nieuwe naam voor Accor Services 1. WAT IS Leads2win? Leads2win is een platform op maat waarmee u de gegevens van ondernemingen

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

10 jaar 3,90 3,88 1. 2. 3. Gratis! Gratis! Gratis! HOE KUNT U VAN DEZE AANBIEDINGEN PROFITEREN? SwingPro. Veronica Magazine. Webpage Design collectie

10 jaar 3,90 3,88 1. 2. 3. Gratis! Gratis! Gratis! HOE KUNT U VAN DEZE AANBIEDINGEN PROFITEREN? SwingPro. Veronica Magazine. Webpage Design collectie KvK Tilburg Nr. 18051456-1994, Consu Mail B.V., Kaatsheuvel SwingPro Een strakke, slanke buik? Slechts 58,95 (TV prijs 99,95) Gratis! Donald + Duck collectie Kennismakingspakket voor slechts 3,88 + gratis

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI MAGISTRAAL PRIORAAT JOHANNES DE DOPER KAPITTEL EN INVESTITUUR 22 JUNI 23 JUNI 2012

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI MAGISTRAAL PRIORAAT JOHANNES DE DOPER KAPITTEL EN INVESTITUUR 22 JUNI 23 JUNI 2012 ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI MAGISTRAAL PRIORAAT JOHANNES DE DOPER KAPITTEL EN INVESTITUUR 22 JUNI 23 JUNI 2012 PROGRAMMA 22 23 Juni 2012 Vrijdag 22 juni Locatie Vanaf 17u00 verwelkoming

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo I

Eindexamen aardrijkskunde vwo I Aarde Opgave 4 De Colorado en de Grand Canyon Bestudeer de bronnen 1 tot en met 5 die bij deze opgave horen. Het Colorado Plateau in de staat Arizona (VS) bestaat uit zeer oude gesteenten. In de loop van

Nadere informatie

Base Le Boat Dinan Le Boat 17 rue du quai 22 100 Dinan ALLE CORRESPONDENTIE MOET NAAR DE BASIS IN MESSAC:

Base Le Boat Dinan Le Boat 17 rue du quai 22 100 Dinan ALLE CORRESPONDENTIE MOET NAAR DE BASIS IN MESSAC: Base Le Boat Dinan Le Boat 17 rue du quai 22 100 Dinan ALLE CORRESPONDENTIE MOET NAAR DE BASIS IN MESSAC: LE BOAT MESSAC Port de Plaisance, BP 8 35480 Messac France Tel : 0033 (0) 299 34 60 11 Fax: 0033

Nadere informatie

MIJN ERVARINGEN MET DE BARB - Door Josip Pekanović

MIJN ERVARINGEN MET DE BARB - Door Josip Pekanović De gekapte Valkenet... Bestaat nog steeds Tekst en foto s: Josip Pekanović (Servië) Het hierna volgende artikel is ons toegezonden door Josip Pekanović uit Servië. Hij schreef ons zijn artikel in het Duits,

Nadere informatie

25 april 2015: aardbeving verwoest Nepal

25 april 2015: aardbeving verwoest Nepal 25 april 2015: aardbeving verwoest Nepal Land Inwoners: 30.430.267 (België: 10.449.361) Oppervlakte: 147.181 km² (België: 30 528 km²) BNP/capita: $ 2 400 (België: $41 700) Bevolking Levensverwachting bij

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

DEELNEMERS Vrijdag 1 juli 2011

DEELNEMERS Vrijdag 1 juli 2011 BESCHRIJVING TOCHT Dit gedeelte van de GR 5 speelt zich voornamelijk af in het Nationaal Park La Vanoise maar doorkruist ook een gedeelte van het Nationaal Park Savoi. Het zijn de Alpen op zijn mooist.

Nadere informatie

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 35(6), juni 2010

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 35(6), juni 2010 Afgiftekantoor : 2140 Borgerhout 1 Erkenningsnummer P708324 geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 35(6), juni 2010 In dit nummer : Pebble tester Luminescentie van sodaliet, var.

Nadere informatie

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(10), december 2000 in dit nummer : ertswinning in peru en guatemala lazuliet

geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(10), december 2000 in dit nummer : ertswinning in peru en guatemala lazuliet afgiftekantoor afgiftekantoor : antoor : 2140 geonieuws maandblad van de mineralogische kring antwerpen v.z.w. 25(10), december 2000 in dit nummer : ertswinning in peru en guatemala lazuliet mineralogische

Nadere informatie

mijnmuseum colfontaine-wasmes (b ) danburiet jaarverslag 1994 en véél nieuws...

mijnmuseum colfontaine-wasmes (b ) danburiet jaarverslag 1994 en véél nieuws... g geonieuws maandblad van d e mineralogische kring antwerpen v.z.w. 20(7), september 199 5 mijnmuseum colfontaine-wasmes (b ) danburiet jaarverslag 1994 en véél nieuws... jµ5, i *. I - 1 di r mineralogische

Nadere informatie

WAA zine. Mededelingen van de Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen. August 13. Bezoek ons ook op de ( Antwerpen Activiteiten)

WAA zine. Mededelingen van de Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen. August 13. Bezoek ons ook op de ( Antwerpen Activiteiten) WAA zine Mededelingen van de Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen August 13 Bezoek ons ook op de -site ( Antwerpen Activiteiten) Contact: e-mail website facebook Tenzij anders vermeld, gaan alle activiteiten

Nadere informatie

Hubert Carpentier. Geboortedatum: 11 januari 1949. Geboorteplaats: Merksem. Adres: J. Fr. Gellyncklaan 233, 2540 Hove. Telefoon: 03/455 92 69

Hubert Carpentier. Geboortedatum: 11 januari 1949. Geboorteplaats: Merksem. Adres: J. Fr. Gellyncklaan 233, 2540 Hove. Telefoon: 03/455 92 69 Hubert Carpentier Geboortedatum: 11 januari 1949 Geboorteplaats: Merksem Adres: J. Fr. Gellyncklaan 233, 2540 Hove Telefoon: 03/455 92 69 e mail: carpentier.verboven@telenet.be Filosofie van mijn werken:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 T-REX nv. Schilderstraat 23 2000 Antwerpen T: 03/448.34.34 GSM: 0032 (0) 475 509 900 Fax: +32-(0)3/646.42.15 Mail: info@t-rex.be 1 Data mega eroticabeurzen Antwerp Expo

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

SAVE THE DATE MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017

SAVE THE DATE MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017 SAVE THE DATE 18-19 MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017 WWW.DESIGNMARKET.BE PRESS CONTACT JULIE TOBY Product Manager +32 (0)2 349 35 53 julie@best.be -- THIERRY BELENGER General Manager

Nadere informatie

Basishandleiding voor de leerlingen (en hun ouders) in het secundair onderwijs die een login en paswoord hebben

Basishandleiding voor de leerlingen (en hun ouders) in het secundair onderwijs die een login en paswoord hebben Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw Dendermondesteenweg 449, 9070 Destelbergen tolkaanvraag@cabvlaanderen.be - www.cabvlaanderen.be 09/228 28 08 * 09/228 18 14 * 0476/22 91 75 * Nood

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Uw testament. met een duolegaat? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel. Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen?

Uw testament. met een duolegaat? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel. Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen? Uw testament met een duolegaat? Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel Paraat. Altijd, overal. Wat gebeurt er met uw geld, huis, beleggingen,

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie