Samen groeien Samen oogsten Samen proeven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen groeien Samen oogsten Samen proeven"

Transcriptie

1 Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Jaarverslag 2011

2

3 Jaarverslag 2011 Inhoudstabel Voorwoord 3 CIPAL missie en waarden 6 Statuten, deelnemers en samenstelling van de bestuursorganen 10 Het BBC-project, de praktijkgerichte case voor CIPAL in beweging 18 Financieel verslag 23 Toelichting bij de jaarrekening 56 Verslag van de commissaris 60 Financieel verslag over de geconsolideerde jaarrekening 62 Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening 84 Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening 86 Toelichtende nota over de geconsolideerde cijfers en vergelijking cijfers CIPAL DV over

4

5 Voorwoord CIPAL in Beweging CIPAL in Beweging werd de slogan waarmee het vernieuwingsproces van CIPAL gestalte heeft gekregen. En alhoewel het initieel onze bedoeling was om in 2011 enkel de krijtlijnen van onze strategie voor 2012 tot 2015 uit te tekenen, werden toch ook al enkele historische veranderingen op het terrein doorgevoerd. Geïnspireerd door de open feedback van onze vennoten en klanten, werd 2011 het jaar waarin we ons ten gronde bewust werden van de noodzaak tot vernieuwing. Door de steeds sneller wijzigende omgevingsfactoren innovatieve technologieën, hogere klantenverwachtingen, nieuwe concurrenten, zenuwachtige financiële markten worden vandaag internationale en gerenommeerde IT bedrijven (Microsoft, Google, HP,.) gedwongen het bestaande in vraag te stellen en zichzelf opnieuw uit te vinden. Ook CIPAL ontsnapt niet aan deze evolutie en kan niet stil blijven staan. CIPAL in Beweging transparante en eenvoudige structuren Zo werden in juni 2011 de structuren van CIPAL eenvoudiger en transparanter gemaakt: CIPAL DV is voortaan nog uitsluitend voorbehouden voor interbestuurlijke samenwerking van Vlaamse lokale en provinciale besturen. Daarenboven werd CIPAL DV meerderheidsaandeelhouder in CIPAL NV, waarbij CIPAL NV als missie meekreeg om winstgevende activiteiten te ontplooien, voornamelijk bij hogere overheden, in zowel binnen- als buitenland, en dit gebruik makend van de specifieke intellectuele eigendom en expertise die in CIPAL DV in het verleden werd opgebouwd. CIPAL vzw werd dan weer vereffend omdat er voor deze vennootschap geen langetermijnrol binnen de groep meer was weggelegd. CIPAL in Beweging klant- en resultaatgericht, betrouwbaar, duurzaam, innovatief en open Niet enkel structuren werden gewijzigd, ook inhoudelijk kreeg CIPAL in Beweging meer vorm. CIPAL in Beweging staat onder meer voor een meer klantgerichte aanpak, alsook voor een betere en uitgebreidere dienstverlening, voor meer betrouwbaarheid en duurzaamheid, voor meer resultaatgerichtheid en minder vrijblijvendheid, voor meer dynamiek en meer ondernemerschap, voor meer openheid en innovatie. CIPAL in Beweging innoveren en ondernemen 2011 was ook het jaar waarin CIPAL besloot om, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, versneld verder te investeren in de vernieuwing van haar zogenaamde back office aanbod. Innoveren in zulke moeilijke omstandigheden vergde durf en moed. Dat geldt zowel voor CIPAL, als voor de pilootbesturen die mee stappen in zulk innovatie traject. Er is immers altijd een risico op falen. Maar dat is inherent aan ondernemerschap en innovatie die toch nog steeds de basisingrediënten zijn voor duurzame groei. CIPAL heeft zich als doel gesteld om in elk kerndomein van de back office toonaangevend te worden. Met minder wensen we geen genoegen te nemen. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat diegenen die heden ten dage een objectieve analyse doen van het aanbod op de markt in functie van onder meer technologische vernieuwing en functionele rijkdom, tot de conclusie zullen komen dat CIPAL wellicht de enige partij is die beschikt over een totaal vernieuwde suite Burgerzaken (incl. specifieke innoverende modules zoals Vreemdelingenzaken); CIPAL wellicht de enige partij is met een volledig vernieuwde suite Grondgebiedzaken, 3

6 met daarenboven de meest doorgedreven automatiseringsgraad en de meest verregaande integratie met GIS; CIPAL een uitgebreid innovatietraject achter de rug heeft op het vlak van HRM met onder meer een ehr portaal, een beleidsportaal, een digitale loonbrief, en zo meer; CIPAL inzake Zorg en Welzijn nieuwe automatiseringstrajecten opleverde voor budgethulp, tewerkstelling en seniorenzorg; CIPAL wellicht de enige speler is die zo ver gaat in haar vernieuwingstraject in functie van de Beleids- en Beheerscyclus. CIPAL in Beweging trendsetter in de Beleids- en Beheerscyclus In 2011 startte CIPAL met de uitrol van haar oplossingen en diensten m.b.t. de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Ook op dat domein koos CIPAL resoluut voor vernieuwing en innovatie. Als gevolg daarvan kozen ondertussen vier van de vijf Vlaamse provinciebesturen voor CIPAL. Ook Vlaamse centrumsteden zoals Mechelen en Leuven gingen met CIPAL in zee. Maar de schaalbaarheid van de oplossingen en diensten kon eveneens kleine en middelgrote steden bekoren zoals de gemeente Brakel. CIPAL is vandaag de trendsetter geworden in Vlaanderen op het vlak van BBC en dit zowel in de ondersteunende software als in de bijhorende dienstverlening (begeleidings- en veranderingstrajecten). Meer hierover vindt U terug in het inhoudelijk gedeelte van dit jaarverslag dat volledig gewijd werd aan CIPAL als trendsetter in de BBC. CIPAL in Beweging het vernieuwingstraject werkt inspirerend en enthousiasmerend CIPAL kwam in 2011 terug in beweging en dat bleek aanstekelijk te werken: Enkele klanten die CIPAL voorheen niet meer als toekomstgerichte partner beschouwden, keerden op hun stappen terug. Zo koos onder meer Digipolis voor de burgerzaken oplossing van CIPAL. Het Provinciebestuur van Antwerpen kwam tot de conclusie dat CIPAL een BBC suite bouwde die kan wedijveren met grote internationale (en veel duurdere) spelers. Tal van nieuwe vennoten, overtuigd door het vernieuwingsproces, traden toe tot de kapitaalsstructuur van het intergemeentelijke samenwerkingsverband CIPAL. De stad Maaseik, de stad Sint-Truiden, de gemeente Oud-Heverlee, het OCMW Oud-Heverlee, de gemeente Ingelmunster en de gemeente Oosterzele brachten het aantal vennoten/ deelnemers tot 210. Topmedewerkers van gerenommeerde bedrijven zoals Cap Gemini, Remmicom, Real-Dolmen, Attentia, enz. besloten CIPAL te vervoegen en mee te werken aan de verdere uitwerking en omzetting van CIPAL in Beweging. CIPAL in Beweging... een financiële basis die toelaat de vernieuwingsoperatie verder te zetten Tot vorig jaar toonden de CIPAL statistieken dalende omzetcijfers. In 2011 zette de voorzichtige omzetstijging van 2010 zich stevig door. Tevens verbeterde het bedrijfsresultaat ten opzichte van 2010 en steeg het eigen vermogen significant. CIPAL bouwde in 2011 haar schuldenpositie ten aanzien van de banken verder af, en beschikt onder meer door de verkoop van het gebouw Da Vinci - op dit ogenblik over de nodige liquide middelen om het vernieuwingstraject over de komende 3 jaren onverminderd verder te zetten. Eén zwaluw maakt echter de lente nog niet. We staan inderdaad nog voor grote operationele uitdagingen. Uitdagingen die verschillend van aard zijn voor CIPAL DV en CIPAL NV. Sceptici die de slaagkansen van CIPAL NV laag hadden ingeschat, hebben ongelijk gekregen. CIPAL NV heeft een vliegende start genomen waardoor de verwachtingen zowel in termen van omzet als winstgevendheid ruim overschreden werden. Hierdoor kan CIPAL NV in 2012 verder investeren in nieuwe toekomstgerichte groeidomeinen en kan tevens werk gemaakt worden van een verdere diversificatie van het activiteitenpallet waardoor de onderneming op termijn (nog) minder kwetsbaar wordt. CIPAL DV daarentegen dient vooral te werken aan het versneld doorvoeren van de vernieuwingsoperaties en verbeteringstrajecten. Om deze maatregelen te kunnen uitvoeren, werden ten laste van de resultaten in 2010 en 2011 voorzieningen aangelegd. Deze maatregelen dienen ervoor te zorgen dat het bedrijfsresultaat van CIPAL DV verder verbetert over de komende jaren. CIPAL in Beweging Samen Groeien, Samen Oogsten, Samen Proeven Alhoewel de uitdagingen nog groot zijn en de weg van vernieuwing nog lang is, versterken de bereikte resultaten in 2011 ons in de overtuiging dat het ingeslagen pad verder gezet dient te worden. In 2012 willen we daarom met jullie samen groeien, samen oogsten, en samen proeven. Wat dat juist inhoudt, laten we jullie verder ontdekken in dit jaarverslag en in de loop van Nico Cras Directeur-generaal Ludo Helsen Voorzitter 4

7 5

8 Missie en waarden De CIPAL groep bestaat uit de dienstverlenende vereniging (intercommunale) CIPAL DV en CIPAL NV (commerciële activiteiten voor nietdeelnemers). Iedere entiteit benadert specifieke doelgroepen met elk hun eigen marktvereisten. CIPAL onderscheidt zich hierbij door niet alleen een ruim aanbod aan software oplossingen aan te bieden maar vooral ook een bijhorend dienstenpakket met begeleidingsoplossingen allerhande. CIPAL DV is het enige ICT-overheidsbedrijf van en voor de lokale en provinciale besturen in gans Vlaanderen. Binnen CIPAL NV zijn de commerciële activiteiten voor de niet-vennoten/deelnemers ondergebracht, samen met de gewestelijke, federale en internationale opdrachten. 6

9 Onze missie CIPAL DV helpt lokale en provinciale overheden in Vlaanderen om hun dienstverleningsopdracht efficiënt uit te voeren door hen, op kostendekkende basis, innovatieve en betrouwbare ICT en e-government oplossingen en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden. Onze waarden In zijn constant streven naar degelijk bestuur en een gebalanceerd dienstenaanbod, hanteert CIPAL DV de volgende waardenormen: Klant- en dienstgericht CIPAL DV geeft een hoge prioriteit aan de tevredenheid van haar klanten door ze bij te staan met oplossingen die aan hun behoeften voldoen en het verlenen van een kwaliteitsservice tegen de juiste prijs Betrouwbaar en duurzaam CIPAL DV komt haar beloftes na. Haar producten en diensten beantwoorden aan de verwachtingen van de klant: niet teveel, niet te weinig en bovenal gebruiksvriendelijk. CIPAL DV is kostenbewust voor haarzelf én voor klanten door kostenbesparende oplossingen uit te werken Innovatief en open CIPAL DV wenst een technologische trendsetter te zijn door het gebruik van open standaarden en technologieën. Zij wenst ook vernieuwing te brengen naar haar medewerkers en klanten door een open bedrijfscultuur met een open huis, waar ook partners welkom zijn. Resultaatsgericht CIPAL DV maakt de vertaalslag van doelen naar resultaten en weet vervolgens het gewenste resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren o.a. door een gedrevenheid om voortdurend te verbeteren. Ook voor haar klanten levert CIPAL oplossingen die beleidsondersteunend werken zoals dashboards & management cockpits. 7

10 In 2012 wil CIPAL met haar besturen samen groeien samen oogsten samen proeven 8

11 SAMEN GROEIEN CIPAL onderscheidt zich van de andere dienstenleveranciers in het feit dat zij als intercommunale dezelfde publieke identiteit draagt als haar klanten en door haar origine en sectorkennis op een natuurlijke manier verankerd is met haar klantenbasis. Op die manier staat CIPAL nu reeds 32 jaar geworteld in Vlaamse bodem, temidden van een boomgaard van soortgenoten, met name onze klanten en een sterk ecosysteem van partners en belangenverenigingen. Deze unieke relatie met de klant maakt dat betrouwbare oplossingen groeien en evolueren vanuit de noden van de lokale besturen en inspelend op veranderende omgevingsfactoren, zoals veranderende technologie, organisatie, wetgeving,... CIPAL wil een trendsetter zijn in haar kernexpertise en als een werkende bij in de boomgaard ervoor zorgen dat de nodige kruisbestuiving plaats vindt tussen de verschillende bomen, om samen, klantgericht, op een duurzame manier te blijven groeien. SAMEN OOGSTEN Op deze manier kunnen we samen ook de vruchten plukken onder de vorm van alles-in-één-oplossingen. De opgebouwde sector kennis vertaalt zich immers enerzijds in aangepaste toepassingssoftware die reikt van de burger tot bestuur, of van front- tot backoffice die integreert met externe databronnen en toepassingen die aangevuld wordt met partneroplossingen. Meer dan ooit toont CIPAL anderzijds haar meerwaarde in de diensten die ze aanbiedt onder de vorm van toepassings- en businessgerichte adviesdiensten, begeleiding, outsourcing, opleiding en een oplossingsgerichte helpdesk. Dit alles op een schaalbare manier, modulair, voor grote en kleine besturen, on premise of in the cloud. Aan de basis werkt CIPAL bovendien op een kostendelende basis waarbij investeringen over diverse besturen verspreid en gedeeld kunnen worden. SAMEN PROEVEN Dit alles resulteert in een smaakvolle mix die op een eigen manier geproefd en ervaren worden door de burger die een kwalitatieve, efficiënte, one-stop-shop, permanente dienstverlening vraagt van onze besturen de ambtenaar die nood heeft aan een geïntegreerde werkplek, die gebruiksvriendelijk en informatie- toegankelijk is en bovendien samenwerking bewerkstelligt tussen de bestuursdiensten en het beleid de beleidsmaker die op een transparante manier vinger aan de pols wil houden op de beleidsuitvoering en prestatie en op een snelle en informatieve manier wil communiceren naar het publiek CIPAL kan met haar oplossingen en diensten deze noden concreet invullen en de gebruikerservaring smaak en kleur geven. 9

12 Statuten, deelnemers en samenstelling van de bestuursorganen Statuten en deelnemers (vennoten) Maatschappelijke zetel CIPAL: Cipalstraat 1 te 2440 Geel. Bijkantoor: CIPAL heeft naast de hoofdzetel te Geel ook een kantoor in Diepenbeek. CIPAL heeft de rechtsvorm van een dienstverlenende vereniging in de zin van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS). De machtiging tot oprichting werd verleend bij Koninklijk Besluit van 6 december 1978, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 januari Opgericht te Antwerpen, bij akte verleden voor notaris Larose op 13 februari De statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 april 1979 en werden meermaals gewijzigd, laatst bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2008 (goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2009 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2009) waarbij de duur van de vereniging werd verlengd voor een termijn van 18 jaar tot 1 april Bij besluit van de Algemene Vergadering van 24 juni 2011 werd overeenkomstig artikel 78 DIS beslist om de bedrijfstak Activiteiten voor niet-deelnemers onder bezwarende titel over te dragen aan CIPAL NV door middel van een inbreng in natura van betreffende bedrijfstak. Vervolgens werd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van CIPAL NV van 29 juni 2011 een kapitaalsverhoging doorgevoerd die werd onderschreven door de dienstverlenende vereniging CIPAL door middel van de inbreng in natura van voormelde bedrijfstak. Boekhoudkundig worden de verrichtingen, verbonden aan de overgedragen bedrijfstak, geacht te zijn gesteld voor rekening van CIPAL NV vanaf 1 april Deelnemers (vennoten) In 2011 werden de gemeenten Ingelmunster, Oosterzele en Oud-Heverlee, de steden Maaseik en Sint-Truiden en de OCMW s van Oud-Heverlee en Brakel nieuwe deelnemers van CIPAL. 10 Dit brengt het aantal deelnemers op 210.

13 De lijst van de deelnemers op is als volgt: I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 36 Stad Halle 2 Gemeente Aartselaar 37 Gemeente Ham 3 Gemeente Arendonk 38 Stad Hamont-Achel 4 Gemeente Baarle-Hertog 39 Gemeente Hechtel-Eksel 5 Gemeente Balen 40 Gemeente Heers 6 Stad Beringen 41 Gemeente Heist-op-den-Berg 7 Gemeente Berlaar 42 Gemeente Hemiksem 8 Stad Bilzen 43 Stad Herentals 9 Gemeente Bocholt 44 Gemeente Herenthout 10 Gemeente Boechout 45 Gemeente Herselt 11 Gemeente Bonheiden 46 Gemeente Herstappe 12 Gemeente Boom 47 Stad Hoogstraten 13 Gemeente Boortmeerbeek 48 Gemeente Houthalen-Helchteren 14 Stad Borgloon 49 Gemeente Hove 15 Gemeente Bornem 50 Gemeente Hulshout 16 Gemeente Borsbeek 51 Gemeente Ingelmunster 17 Gemeente Brakel 52 Gemeente Kalmthout 18 Gemeente Brasschaat 53 Gemeente Kasterlee 19 Gemeente Brecht 54 Gemeente Knesselare 20 Stad Bree 55 Gemeente Kortessem 21 Gemeente Dessel 56 Gemeente Laakdal 22 Gemeente Diepenbeek 57 Stad Landen 23 Stad Diest 58 Gemeente Leopoldsburg 24 Stad Dilsen-Stokkem 59 Gemeente Liedekerke 25 Gemeente Duffel 60 Stad Lier 26 Gemeente Edegem 61 Gemeente Lint 27 Gemeente Essen 62 Stad Lommel 28 Gemeente Galmaarden 63 Gemeente Londerzeel 29 Stad Geel 64 Gemeente Lummen 30 Stad Genk 65 Stad Maaseik 31 Gemeente Gingelom 66 Gemeente Maasmechelen 32 Stad Gistel 67 Stad Mechelen 33 Gemeente Gooik 34 Gemeente Grobbendonk 35 Stad Halen 68 Gemeente Meerhout 69 Gemeente Meeuwen-Gruitrode 70 Gemeente Merksplas 11

14 Deelnemers (vervolg) 71 Stad Mortsel 110 Gemeente Zoersel 72 Gemeente Neerpelt 73 Gemeente Niel 74 Gemeente Nieuwerkerken 111 Gemeente Zonhoven 112 Gemeente Zutendaal 113 Gemeente Zwijndrecht Gemeente Nijlen 76 Gemeente Oosterzele 77 Gemeente Opglabbeek 78 Gemeente Opwijk 79 Gemeente Oud-Heverlee 80 Gemeente Oud-Turnhout 81 Stad Peer 82 Gemeente Putte 83 Gemeente Puurs 84 Gemeente Ranst 85 Gemeente Ravels 86 Gemeente Retie 87 Gemeente Riemst 88 Gemeente Rijkevorsel 89 Gemeente Rumst 90 Gemeente Schelle 91 Stad Scherpenheuvel-Zichem 92 Gemeente Schilde 93 Gemeente Schoten 94 Gemeente Sint-Amands 95 Gemeente St.-Katelijne-Waver 96 Gemeente St.-Pieters-Leeuw 97 Stad Sint-Truiden 98 Gemeente Stabroek 99 Gemeente Tessenderlo 100 Stad Turnhout 101 Stad Vilvoorde 102 Gemeente Vorselaar 103 Gemeente Vosselaar 104 Gemeente Westerlo 105 Gemeente Wijnegem 106 Gemeente Willebroek 107 Gemeente Wommelgem 108 Gemeente Wuustwezel 109 Gemeente Zandhoven II. OCMW S 114 OCMW Alken 115 OCMW Arendonk 116 OCMW Balen 117 OCMW Beerse 118 OCMW Beersel 119 OCMW Berlaar 120 OCMW Bocholt 121 OCMW Boechout 122 OCMW Boom 123 OCMW Borsbeek 124 OCMW Brakel 125 OCMW Brasschaat 126 OCMW Brecht 127 OCMW Bree 128 OCMW Dessel 129 OCMW Diepenbeek 130 OCMW Essen 131 OCMW Geel 132 OCMW Genk 133 OCMW Gingelom 134 OCMW Grobbendonk 135 OCMW Haacht 136 OCMW Halen 137 OCMW Ham 138 OCMW Hamont-Achel 139 OCMW Hasselt 140 OCMW Hechtel-Eksel 141 OCMW Heers 142 OCMW Heist-op-den-Berg 143 OCMW Hemiksem 144 OCMW Herentals 145 OCMW Herenthout 146 OCMW Herselt

15 147 OCMW Hoeselt 148 OCMW Houthalen-Helchteren 149 OCMW Hove 150 OCMW Hulshout 151 OCMW Kontich 152 OCMW Kortessem 153 OCMW Laakdal 154 OCMW Landen 155 OCMW Leopoldsburg 156 OCMW Liedekerke 157 OCMW Lier 158 OCMW Lille 159 OCMW Lint 160 OCMW Lommel 161 OCMW Lummen 162 OCMW Maaseik 163 OCMW Malle 164 OCMW Mechelen 165 OCMW Meeuwen-Gruitrode 166 OCMW Mol 167 OCMW Neerpelt 168 OCMW Niel 169 OCMW Nieuwerkerken 170 OCMW Olen 171 OCMW Oud-Heverlee 172 OCMW Oud-Turnhout 173 OCMW Peer 174 OCMW Putte 175 OCMW Ranst 176 OCMW Ravels 177 OCMW Retie 178 OCMW Rijkevorsel 179 OCMW Rumst 180 OCMW Schelle 181 OCMW Schilde 182 OCMW St.-Katelijne-Waver 183 OCMW St.-Pieters-Leeuw 184 OCMW St.-Truiden 185 OCMW Stabroek 186 OCMW Tervuren 187 OCMW Tongeren 188 OCMW Turnhout 189 OCMW Vosselaar 190 OCMW Wellen 191 OCMW Westerlo 192 OCMW Willebroek 193 OCMW Wommelgem 194 OCMW Wuustwezel 195 OCMW Zandhoven 196 OCMW Zoersel 197 OCMW Zonhoven 198 OCMW Zutendaal III. PROVINCIES 199 Provincie Antwerpen 200 Provincie Limburg IV. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN (IGS) EN ANDERE 201 DV I.G.E.A.N. 202 DV I.G.E.M.O. 203 DV IMSIR 204 OV INTEGAN 205 OV INTERELECTRA 206 DV I.O.K. 207 OV IVEG 208 OV P.I.D.P.A. 209 OV Limburg.net 210 Vereniging Welzijnszorg Kempen 13

16 Raad van Bestuur De vereniging wordt bestuurd door een raad van vijfentwintig bestuurders, door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers (vennoten). Op grond van artikel 52 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking en in toepassing van artikel 15 bis van de statuten worden aan de Raad van Bestuur 3 leden met raadgevende stem toegevoegd. De Raad van Bestuur was op 31 december 2011 samengesteld als volgt: Voorzitter Ondervoorzitters Bestuurder-secretaris Leden Helsen L., Voorzitter gemeenteraad Laakdal Hofmans L., Burgemeester Ranst Vandeput M., Gedeputeerde Limburg Van der Wildt F., Schepen Rumst Wauters L., Schepen Sint-Pieters-Leeuw Abrahams G., Schepen Gingelom Albrechts J., Gemeenteraadslid Maasmechelen Andries T., Schepen Aalter Arslan S., Gemeenteraadslid Lommel Bastiaenssens A., Gemeenteraadslid Stabroek Dockx F., Schepen Putte Geuens J., Provincieraadslid Antwerpen Grosemans R., OCMW-raadslid Hasselt Kemps J., Gemeenteraadslid Mechelen Lievens D., Schepen Geel Masui K., OCMW-raadslid Turnhout Matheï S., Schepen Peer Moykens K., Gemeenteraadslid Herselt Parthoens K., Schepen Genk Sebreghts B., Schepen Zoersel Simons R., Schepen Diest Van den Bogaert G., Schepen Lier Van Dijck-Hendrickx J., Gemeenteraadslid Borsbeek Verbeeck P., Burgemeester Nijlen Vuylsteke de Laps L., Provincieraadslid Antwerpen Leden met raadgevende stem Defreyne R., Gemeenteraadslid Gistel (ambtshalve ontslag als lid met raadgevende stem per 7 december 2011 ingevolge zijn eedaflegging als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers) Entbrouxk F., Gemeenteraadslid Boechout Vanherf H., Gemeenteraadslid Zutendaal Directeur-generaal Cras N., Directeur-generaal CIPAL 14

17 Directiecomité Het Directiecomité was op 31 december 2011 samengesteld als volgt: Voorzitter Bestuurder-secretaris Leden Directeur-generaal Commissaris Helsen L., Voorzitter gemeenteraad Laakdal Wauters L., Schepen Sint-Pieters-Leeuw Geuens J., Provincieraadslid Antwerpen Hofmans L., Burgemeester Ranst Vandeput M., Gedeputeerde Limburg Van der Wildt F., Schepen Rumst Vuylsteke de Laps L., Provincieraadslid Antwerpen Cras N., Directeur-generaal CIPAL Boudewijn Van Ussel - C BVBA met bedrijfsrevisor Boudewijn Van Ussel als vaste vertegenwoordiger Adviescomité Het Dagelijks Bestuur van het Adviescomité was op 31 december 2011 samengesteld als volgt: Voorzitter Ondervoorzitters Secretaris Leden Verrezen Filip, Schepen Westerlo Vercammen Sven, Schepen Sint-Katelijne-Waver Bleys Joke, OCMW-raadslid Herentals Vandeweerd Sofie, Schepen Dilsen-Stokkem Boen Axel, OCMW-Voorzitter en tevens Schepen Schelle Het Adviescomité was op 31 december 2011 samengesteld als volgt (128 leden): De leden van het Adviescomité worden door de Algemene Vergadering aangeduid. Deelnemer naam en voornaam functie Steden en gemeenten 1 Gemeente Aalter De Smul Dirk Schepen 2 Gemeente Aartselaar Odena Marie Nurie Gemeenteraadslid 3 Gemeente Balen Lenaerts Ludo Gemeenteraadslid 4 Stad Beringen Stuyck Leslie Gemeenteraadslid 5 Gemeente Berlaar Van Thienen Ronald Schepen 6 Gemeente Bocholt Vankerkhove Jimmy Gemeenteraadslid 7 Gemeente Boechout Wustenberghs-Sebreghts Kathleen Schepen 8 Gemeente Bonheiden Milis Karel 9 Stad Borgloon Sente Jean Schepen 10 Gemeente Borsbeek Coens Dirk Schepen 11 Gemeente Brecht Van Puymbroeck Walter Schepen 12 Gemeente Dessel Gys Erik Schepen 13 Gemeente Diepenbeek Bulen Danny Gemeenteraadslid 14 Stad Diest Florquin Marc Schepen 15 Stad Dilsen-Stokkem Vandeweerd Sofie Schepen 16 Gemeente Duffel Van Herck Patrik Schepen 17 Gemeente Edegem Bergmans Jos Gemeenteraadslid 18 Stad Geel Beke Leen Schepen 19 Stad Genk Driessen Michel Gemeenteraadslid 20 Gemeente Grobbendonk Crabbé Ester Gemeenteraadslid 21 Stad Halle Merckx Christophe Gemeenteraadslid 22 Gemeente Ham Peelmans Walter Gemeenteraadslid 23 Stad Hamont-Achel Joosten Guy Schepen 15

18 16 24 Gemeente Hechtel-Eksel Saenen Sven Schepen 25 Stad Herentals Beirinckx Bieke Gemeenteraadslid 26 Gemeente Herenthout Ledegen Machteld Schepen 27 Gemeente Herselt Peeters Frans Gemeenteraadslid 28 Stad Hoogstraten Tackx Frans Gemeenteraadslid 29 Gemeente Houthalen-Helchteren Sacchini Walter Gemeenteraadslid 30 Gemeente Hulshout Vleugels Geert Gemeenteraadslid 31 Gemeente Kalmthout Dierckx Alfons Gemeenteraadslid 32 Gemeente Kasterlee Meeus Mies Schepen 33 Gemeente Laakdal Meeus Maria Gemeenteraadslid 34 Stad Landen Debroux Gino Schepen 35 Stad Lier Van Eester Gert Gemeenteraadslid 36 Gemeente Lummen Bijnens Willy Gemeenteraadslid 37 Gemeente Maasmechelen Dexters Nancy Gemeenteraadslid 38 Stad Mechelen Nason Glenn Gemeenteraadslid 39 Stad Mortsel Fierens Jos Gemeenteraadslid 40 Gemeente Neerpelt Maas Jan Schepen 41 Gemeente Niel De Leeuw Suzanne Gemeenteraadslid 42 Gemeente Nijlen Laurijssen Paul Schepen 43 Gemeente Oud-Turnhout Van Gorp Jan Gemeenteraadslid 44 Stad Peer Vanhees Rudi Schepen 45 Gemeente Putte Vercammen Nick 46 Gemeente Puurs Selleslags Lucie Gemeenteraadslid 47 Gemeente Ranst Muyshondt Tine Schepen 48 Gemeente Retie Janssens Luc Voorzitter gemeenteraad 49 Gemeente Riemst Bamps Christian Gemeenteraadslid 50 Gemeente Schelle Moortgat Nele Schepen 51 Stad Scherpenheuvel-Zichem Vancauwenbergh Tony Schepen 52 Gemeente Schilde Meeûs Elvire Gemeenteraadslid 53 Gemeente Schoten Vermeiren Kurt Schepen 54 Gemeente Sint-Amands Lefeber Vera Gemeenteraadslid 55 Gemeente Sint-Katelijne-Waver Vercammen Sven Schepen 56 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Vanderkelen Frans Gemeenteraadslid 57 Gemeente Stabroek Calluy Rudi Gemeenteraadslid 58 Gemeente Tessenderlo Geyskens Herman Voorzitter gemeenteraad 59 Stad Vilvoorde Van Asch Marc Burgemeester 60 Gemeente Vosselaar Woestenborghs Marc Gemeenteraadslid 61 Gemeente Westerlo Verrezen Filip Schepen 62 Gemeente Wijnegem De Mol Christof Gemeenteraadslid 63 Gemeente Wommelgem De Cnodder Ingrid Gemeenteraadslid 64 Gemeente Wuustwezel Mertens-Van Thillo Mai Schepen 65 Gemeente Zonhoven Mommen Lutgarde Gemeenteraadslid 66 Gemeente Zutendaal Seurs Marina Schepen 67 Gemeente Zwijndrecht Herremans Kris Schepen OCMW s 68 OCMW Arendonk Saeys Roland OCMW-raadslid 69 OCMW Balen Van Olmen Alida OCMW-raadslid 70 OCMW Beersel Devillé Erik OCMW-raadslid 71 OCMW Berlaar Faes Luc OCMW-voorzitter 72 OCMW Bocholt Vanmontfort Jos OCMW-voorzitter 73 OCMW Boechout Verhoeven Francine OCMW-raadslid 74 OCMW Boom Van der Smissen Vera OCMW-raadslid 75 OCMW Borsbeek Pals Franciscus OCMW-raadslid 76 OCMW Brasschaat Snoeck Ellie OCMW-raadslid 77 OCMW Brecht De Backer Johnny OCMW-raadslid

19 78 OCMW Dessel Van Campfort Roger OCMW-raadslid 79 OCMW Essen Van Loon Jos 80 OCMW Geel Bollen Ivo OCMW-voorzitter 81 OCMW Genk Metten Nele OCMW-raadslid 82 OCMW Haacht Salu Michel OCMW-raadslid 83 OCMW Ham Rutten André OCMW-raadslid 84 OCMW Hasselt Mulkers Joris OCMW-raadslid 85 OCMW Heist-op-den-Berg Van Noten Dirk OCMW-voorzitter 86 OCMW Hemiksem Tassenoy Etienne OCMW-raadslid 87 OCMW Herentals Bleys Joke OCMW-raadslid 88 OCMW Herenthout Heremans Patrick OCMW-voorzitter 89 OCMW Herselt Milis Julien OCMW-raadslid 90 OCMW Houthalen-Helchteren Bulen Guido OCMW-raadslid 91 OCMW Hove Hofmans Machteld OCMW-raadslid 92 OCMW Hulshout Ponsaert Frank OCMW-raadslid 93 OCMW Kontich Vandenbulcke Veerle OCMW-raadslid 94 OCMW Kortessem Alen Clement OCMW-voorzitter 95 OCMW Laakdal Lambrechts Josepha OCMW-raadslid 96 OCMW Leopoldsburg Schepens Michel OCMW-raadslid 97 OCMW Liedekerke Guldemont Roel OCMW-raadslid 98 OCMW Lille Heylen Antoine OCMW-raadslid 99 OCMW Lint Keymis Lieselot 100 OCMW Lommel Timmermans François OCMW-raadslid 101 OCMW Mechelen Anciaux Koen OCMW-voorzitter 102 OCMW Oud-Turnhout Moeskop Chris OCMW-raadslid 103 OCMW Peer Colaers Bea OCMW-raadslid 104 OCMW Putte Van Hoof Paul OCMW-raadslid 105 OCMW Ranst Cravillon Gilberte OCMW-raadslid 106 OCMW Ravels Hermans Els OCMW-raadslid 107 OCMW Retie Mertens Theo OCMW-raadslid 108 OCMW Schelle Boen Axel OCMW-voorzitter 109 OCMW Sint-Katelijne-Waver Op de Beeck Guido OCMW-raadslid 110 OCMW Sint-Pieters-Leeuw Demol Roland OCMW-raadslid 111 OCMW Sint-Truiden Daniëls Gery OCMW-raadslid 112 OCMW Tervuren Van Den Bosch Philip OCMW-raadslid 113 OCMW Turnhout de Vries Laurent OCMW-raadslid 114 OCMW Vosselaar Schoenmakers Chris OCMW-voorzitter 115 OCMW Westerlo Bellens François OCMW-raadslid 116 OCMW Willebroek Borghys Marcel OCMW-voorzitter 117 OCMW Wommelgem Peers Ria OCMW-voorzitter 118 OCMW Wuustwezel Van Aert Wilfried OCMW-raadslid 119 OCMW Zandhoven Celens Guido OCMW-raadslid 120 OCMW Zoersel Haest Dirck OCMW-raadslid 121 OCMW Zutendaal Noben Liliane OCMW-raadslid Provinciebesturen 122 Provinciebestuur Limburg Luyckx Sascha Provincieraadslid Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 123 IGEAN DV Dens Guy Lid Raad van Bestuur 124 IGEMO DV De Clercq Jef Lid Raad van Bestuur 125 IMSIR DV Laurysens Ludo Lid Raad van Bestuur 126 Interelectra OV Creemers Jan Lid Raad van Bestuur 127 Pidpa OV Desmedt Annie Lid Raad van Bestuur 128 Limburg.net OV De Pachter Marc Lid Raad van Bestuur 17

20 Het BBC-project de praktijkgerichte case voor CIPAL in beweging Op 25 juni 2010 werd het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Stilaan wordt elk openbaar bestuur in Vlaanderen zich bewust van welke impact dit besluit heeft in de dagdagelijkse werking. Naast nieuwe regels voor de financiële domeinen (meerjarenplanning, budget, boekhouding en jaarrekening), wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan de inhoudelijke planning (onder de vorm van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties), evenals de uitvoering en de evaluatie van deze inhoudelijke planning. Dat het om veel meer gaat dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium is geen loze stelling en dringt steeds dieper door bij de besturen, beleidsmakers en managementteams. 18 Voor CIPAL betekent de invoering van BBC een belangrijke mijlpaal en referentie voor begeleidingsgericht werken in samenspraak met de klanten. Immers, samen met de eerste BBC-pilootbesturen (stad Geel, stad Vilvoorde, gemeente en OCMW Zoersel), heeft CIPAL in 2011 een mooi leertraject doorgemaakt en de CIPAL-toepassingen in de BBC suite sterk doen evolueren. Het BBC-project is kenmerkend voor de vernieuwde CIPAL aanpak die samengevat zit in de baseline CIPAL in beweging en zorgde voor een vernieuwd elan binnen de organisatie op diverse vlakken Zo betekende dit initiatief een stevige duw in de rug bij de omschakeling van ICT-leverancier naar dienstenleverancier. Teveel werd CIPAL in het verleden in het hoekje gedrumd van leverancier, terwijl de intercommunale steeds een duurzame en betrouwbare business partner en adviseur wil zijn die gemeenschappelijke doelen nastreeft. Ongetwijfeld ligt de sterkte van CIPAL voor een belangrijk gedeelte bij haar eigentijds productenaanbod, maar de werkelijke assets liggen bij de kennis van de medewerkers, m.n. kennis van de publieke sector, de betrokken wetgeving, toepassingen, In de volgende jaren zal CIPAL zich nog sterker profileren als dienstenaanbieder en als kenniscentrum voor de publieke sector, ondersteund met eigentijdse ICT-oplossingen. Anne Depoorter, financieel beheerder stad Geel We hebben een stappenplan gemaakt en dit op het niveau van de hele organisatie bekeken. We hebben een studiegroep BBC opgericht om een veranderingsproces, dat toch zeer ingrijpend is, in handen te nemen en de opstart te realiseren binnen een kort tijdsbestek. Belangrijk is dat je van bij het begin alle betrokkenen mee hebt. BBC is geen nieuw boekhoudsysteem, maar een organisatieconcept, waarvoor binnen de organisatie een draagvlak moet gemaakt worden.

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST JAARVERSLAG 2013 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be

www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be wwwv-ict-orbe wwwaltergeobe securityv-ict-orbe p 2 V-ICT-OR vzw Inhoudstafel 1 Voorwoord 4 Beter een goeie buur 4 De kruidenmix 5 Het kookboek 5 De chefkoks en hun teams 6 BOM 7 Oost Limburg 8 Midwest

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

Voorwoord (3) Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Voorwoord (3) Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport FinancieringsFonds voor schuldafbouw en Eénmalige investeringsuitgaven Jaarverslag 2009-2010 Voorwoord Vlaanderen kampt met heel wat noden. En vaak komen die noden pas relatief laat bovendrijven. Om kort

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

jaarverslag boekjaar 2003/2004 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen

jaarverslag boekjaar 2003/2004 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen HR Brussel: 612.843 BE460 306 570 T +32 2 362 55 55 F +32 2 362 55 99 www.dolmen.be info@dolmen.be

Nadere informatie

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid 5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid Kenniscel Anders Werken p 1/36 0. Inleiding De kenniscel

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

Wie ontwart dit kluwen?

Wie ontwart dit kluwen? nieuwsbrief oktober 2014 - nr 5 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Wie ontwart dit kluwen? 3 Voorwoord: Vera zet ambitie om in resultaat 4 Virtuele centrumstad Pajot/TARL 5 Tevredenheidsenquête

Nadere informatie

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE?

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? ANTWERPEN HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? Wouter Van Vooren EXTRA BIJLAGE DONDERDAG 22 JANUARI 2009 www.nieuwsblad.be/vastgoed UW PRIJZENGIDS IN VASTGOEDLAND Beste lezer, Met gepaste trots mag ik u

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 2 Adinfo NV, de koepelmaatschappij boven Cevi NV, Logins NV en Adehis

Nadere informatie

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2009 Deel 1: Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT...

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... Jaarverslag 2012 0 1. INHOUD 1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 40 4. FINANCIEEL VERSLAG - IFRS... 43 5.

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie