Samen groeien Samen oogsten Samen proeven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen groeien Samen oogsten Samen proeven"

Transcriptie

1 Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Jaarverslag 2011

2

3 Jaarverslag 2011 Inhoudstabel Voorwoord 3 CIPAL missie en waarden 6 Statuten, deelnemers en samenstelling van de bestuursorganen 10 Het BBC-project, de praktijkgerichte case voor CIPAL in beweging 18 Financieel verslag 23 Toelichting bij de jaarrekening 56 Verslag van de commissaris 60 Financieel verslag over de geconsolideerde jaarrekening 62 Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening 84 Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening 86 Toelichtende nota over de geconsolideerde cijfers en vergelijking cijfers CIPAL DV over

4

5 Voorwoord CIPAL in Beweging CIPAL in Beweging werd de slogan waarmee het vernieuwingsproces van CIPAL gestalte heeft gekregen. En alhoewel het initieel onze bedoeling was om in 2011 enkel de krijtlijnen van onze strategie voor 2012 tot 2015 uit te tekenen, werden toch ook al enkele historische veranderingen op het terrein doorgevoerd. Geïnspireerd door de open feedback van onze vennoten en klanten, werd 2011 het jaar waarin we ons ten gronde bewust werden van de noodzaak tot vernieuwing. Door de steeds sneller wijzigende omgevingsfactoren innovatieve technologieën, hogere klantenverwachtingen, nieuwe concurrenten, zenuwachtige financiële markten worden vandaag internationale en gerenommeerde IT bedrijven (Microsoft, Google, HP,.) gedwongen het bestaande in vraag te stellen en zichzelf opnieuw uit te vinden. Ook CIPAL ontsnapt niet aan deze evolutie en kan niet stil blijven staan. CIPAL in Beweging transparante en eenvoudige structuren Zo werden in juni 2011 de structuren van CIPAL eenvoudiger en transparanter gemaakt: CIPAL DV is voortaan nog uitsluitend voorbehouden voor interbestuurlijke samenwerking van Vlaamse lokale en provinciale besturen. Daarenboven werd CIPAL DV meerderheidsaandeelhouder in CIPAL NV, waarbij CIPAL NV als missie meekreeg om winstgevende activiteiten te ontplooien, voornamelijk bij hogere overheden, in zowel binnen- als buitenland, en dit gebruik makend van de specifieke intellectuele eigendom en expertise die in CIPAL DV in het verleden werd opgebouwd. CIPAL vzw werd dan weer vereffend omdat er voor deze vennootschap geen langetermijnrol binnen de groep meer was weggelegd. CIPAL in Beweging klant- en resultaatgericht, betrouwbaar, duurzaam, innovatief en open Niet enkel structuren werden gewijzigd, ook inhoudelijk kreeg CIPAL in Beweging meer vorm. CIPAL in Beweging staat onder meer voor een meer klantgerichte aanpak, alsook voor een betere en uitgebreidere dienstverlening, voor meer betrouwbaarheid en duurzaamheid, voor meer resultaatgerichtheid en minder vrijblijvendheid, voor meer dynamiek en meer ondernemerschap, voor meer openheid en innovatie. CIPAL in Beweging innoveren en ondernemen 2011 was ook het jaar waarin CIPAL besloot om, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, versneld verder te investeren in de vernieuwing van haar zogenaamde back office aanbod. Innoveren in zulke moeilijke omstandigheden vergde durf en moed. Dat geldt zowel voor CIPAL, als voor de pilootbesturen die mee stappen in zulk innovatie traject. Er is immers altijd een risico op falen. Maar dat is inherent aan ondernemerschap en innovatie die toch nog steeds de basisingrediënten zijn voor duurzame groei. CIPAL heeft zich als doel gesteld om in elk kerndomein van de back office toonaangevend te worden. Met minder wensen we geen genoegen te nemen. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat diegenen die heden ten dage een objectieve analyse doen van het aanbod op de markt in functie van onder meer technologische vernieuwing en functionele rijkdom, tot de conclusie zullen komen dat CIPAL wellicht de enige partij is die beschikt over een totaal vernieuwde suite Burgerzaken (incl. specifieke innoverende modules zoals Vreemdelingenzaken); CIPAL wellicht de enige partij is met een volledig vernieuwde suite Grondgebiedzaken, 3

6 met daarenboven de meest doorgedreven automatiseringsgraad en de meest verregaande integratie met GIS; CIPAL een uitgebreid innovatietraject achter de rug heeft op het vlak van HRM met onder meer een ehr portaal, een beleidsportaal, een digitale loonbrief, en zo meer; CIPAL inzake Zorg en Welzijn nieuwe automatiseringstrajecten opleverde voor budgethulp, tewerkstelling en seniorenzorg; CIPAL wellicht de enige speler is die zo ver gaat in haar vernieuwingstraject in functie van de Beleids- en Beheerscyclus. CIPAL in Beweging trendsetter in de Beleids- en Beheerscyclus In 2011 startte CIPAL met de uitrol van haar oplossingen en diensten m.b.t. de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Ook op dat domein koos CIPAL resoluut voor vernieuwing en innovatie. Als gevolg daarvan kozen ondertussen vier van de vijf Vlaamse provinciebesturen voor CIPAL. Ook Vlaamse centrumsteden zoals Mechelen en Leuven gingen met CIPAL in zee. Maar de schaalbaarheid van de oplossingen en diensten kon eveneens kleine en middelgrote steden bekoren zoals de gemeente Brakel. CIPAL is vandaag de trendsetter geworden in Vlaanderen op het vlak van BBC en dit zowel in de ondersteunende software als in de bijhorende dienstverlening (begeleidings- en veranderingstrajecten). Meer hierover vindt U terug in het inhoudelijk gedeelte van dit jaarverslag dat volledig gewijd werd aan CIPAL als trendsetter in de BBC. CIPAL in Beweging het vernieuwingstraject werkt inspirerend en enthousiasmerend CIPAL kwam in 2011 terug in beweging en dat bleek aanstekelijk te werken: Enkele klanten die CIPAL voorheen niet meer als toekomstgerichte partner beschouwden, keerden op hun stappen terug. Zo koos onder meer Digipolis voor de burgerzaken oplossing van CIPAL. Het Provinciebestuur van Antwerpen kwam tot de conclusie dat CIPAL een BBC suite bouwde die kan wedijveren met grote internationale (en veel duurdere) spelers. Tal van nieuwe vennoten, overtuigd door het vernieuwingsproces, traden toe tot de kapitaalsstructuur van het intergemeentelijke samenwerkingsverband CIPAL. De stad Maaseik, de stad Sint-Truiden, de gemeente Oud-Heverlee, het OCMW Oud-Heverlee, de gemeente Ingelmunster en de gemeente Oosterzele brachten het aantal vennoten/ deelnemers tot 210. Topmedewerkers van gerenommeerde bedrijven zoals Cap Gemini, Remmicom, Real-Dolmen, Attentia, enz. besloten CIPAL te vervoegen en mee te werken aan de verdere uitwerking en omzetting van CIPAL in Beweging. CIPAL in Beweging... een financiële basis die toelaat de vernieuwingsoperatie verder te zetten Tot vorig jaar toonden de CIPAL statistieken dalende omzetcijfers. In 2011 zette de voorzichtige omzetstijging van 2010 zich stevig door. Tevens verbeterde het bedrijfsresultaat ten opzichte van 2010 en steeg het eigen vermogen significant. CIPAL bouwde in 2011 haar schuldenpositie ten aanzien van de banken verder af, en beschikt onder meer door de verkoop van het gebouw Da Vinci - op dit ogenblik over de nodige liquide middelen om het vernieuwingstraject over de komende 3 jaren onverminderd verder te zetten. Eén zwaluw maakt echter de lente nog niet. We staan inderdaad nog voor grote operationele uitdagingen. Uitdagingen die verschillend van aard zijn voor CIPAL DV en CIPAL NV. Sceptici die de slaagkansen van CIPAL NV laag hadden ingeschat, hebben ongelijk gekregen. CIPAL NV heeft een vliegende start genomen waardoor de verwachtingen zowel in termen van omzet als winstgevendheid ruim overschreden werden. Hierdoor kan CIPAL NV in 2012 verder investeren in nieuwe toekomstgerichte groeidomeinen en kan tevens werk gemaakt worden van een verdere diversificatie van het activiteitenpallet waardoor de onderneming op termijn (nog) minder kwetsbaar wordt. CIPAL DV daarentegen dient vooral te werken aan het versneld doorvoeren van de vernieuwingsoperaties en verbeteringstrajecten. Om deze maatregelen te kunnen uitvoeren, werden ten laste van de resultaten in 2010 en 2011 voorzieningen aangelegd. Deze maatregelen dienen ervoor te zorgen dat het bedrijfsresultaat van CIPAL DV verder verbetert over de komende jaren. CIPAL in Beweging Samen Groeien, Samen Oogsten, Samen Proeven Alhoewel de uitdagingen nog groot zijn en de weg van vernieuwing nog lang is, versterken de bereikte resultaten in 2011 ons in de overtuiging dat het ingeslagen pad verder gezet dient te worden. In 2012 willen we daarom met jullie samen groeien, samen oogsten, en samen proeven. Wat dat juist inhoudt, laten we jullie verder ontdekken in dit jaarverslag en in de loop van Nico Cras Directeur-generaal Ludo Helsen Voorzitter 4

7 5

8 Missie en waarden De CIPAL groep bestaat uit de dienstverlenende vereniging (intercommunale) CIPAL DV en CIPAL NV (commerciële activiteiten voor nietdeelnemers). Iedere entiteit benadert specifieke doelgroepen met elk hun eigen marktvereisten. CIPAL onderscheidt zich hierbij door niet alleen een ruim aanbod aan software oplossingen aan te bieden maar vooral ook een bijhorend dienstenpakket met begeleidingsoplossingen allerhande. CIPAL DV is het enige ICT-overheidsbedrijf van en voor de lokale en provinciale besturen in gans Vlaanderen. Binnen CIPAL NV zijn de commerciële activiteiten voor de niet-vennoten/deelnemers ondergebracht, samen met de gewestelijke, federale en internationale opdrachten. 6

9 Onze missie CIPAL DV helpt lokale en provinciale overheden in Vlaanderen om hun dienstverleningsopdracht efficiënt uit te voeren door hen, op kostendekkende basis, innovatieve en betrouwbare ICT en e-government oplossingen en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden. Onze waarden In zijn constant streven naar degelijk bestuur en een gebalanceerd dienstenaanbod, hanteert CIPAL DV de volgende waardenormen: Klant- en dienstgericht CIPAL DV geeft een hoge prioriteit aan de tevredenheid van haar klanten door ze bij te staan met oplossingen die aan hun behoeften voldoen en het verlenen van een kwaliteitsservice tegen de juiste prijs Betrouwbaar en duurzaam CIPAL DV komt haar beloftes na. Haar producten en diensten beantwoorden aan de verwachtingen van de klant: niet teveel, niet te weinig en bovenal gebruiksvriendelijk. CIPAL DV is kostenbewust voor haarzelf én voor klanten door kostenbesparende oplossingen uit te werken Innovatief en open CIPAL DV wenst een technologische trendsetter te zijn door het gebruik van open standaarden en technologieën. Zij wenst ook vernieuwing te brengen naar haar medewerkers en klanten door een open bedrijfscultuur met een open huis, waar ook partners welkom zijn. Resultaatsgericht CIPAL DV maakt de vertaalslag van doelen naar resultaten en weet vervolgens het gewenste resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren o.a. door een gedrevenheid om voortdurend te verbeteren. Ook voor haar klanten levert CIPAL oplossingen die beleidsondersteunend werken zoals dashboards & management cockpits. 7

10 In 2012 wil CIPAL met haar besturen samen groeien samen oogsten samen proeven 8

11 SAMEN GROEIEN CIPAL onderscheidt zich van de andere dienstenleveranciers in het feit dat zij als intercommunale dezelfde publieke identiteit draagt als haar klanten en door haar origine en sectorkennis op een natuurlijke manier verankerd is met haar klantenbasis. Op die manier staat CIPAL nu reeds 32 jaar geworteld in Vlaamse bodem, temidden van een boomgaard van soortgenoten, met name onze klanten en een sterk ecosysteem van partners en belangenverenigingen. Deze unieke relatie met de klant maakt dat betrouwbare oplossingen groeien en evolueren vanuit de noden van de lokale besturen en inspelend op veranderende omgevingsfactoren, zoals veranderende technologie, organisatie, wetgeving,... CIPAL wil een trendsetter zijn in haar kernexpertise en als een werkende bij in de boomgaard ervoor zorgen dat de nodige kruisbestuiving plaats vindt tussen de verschillende bomen, om samen, klantgericht, op een duurzame manier te blijven groeien. SAMEN OOGSTEN Op deze manier kunnen we samen ook de vruchten plukken onder de vorm van alles-in-één-oplossingen. De opgebouwde sector kennis vertaalt zich immers enerzijds in aangepaste toepassingssoftware die reikt van de burger tot bestuur, of van front- tot backoffice die integreert met externe databronnen en toepassingen die aangevuld wordt met partneroplossingen. Meer dan ooit toont CIPAL anderzijds haar meerwaarde in de diensten die ze aanbiedt onder de vorm van toepassings- en businessgerichte adviesdiensten, begeleiding, outsourcing, opleiding en een oplossingsgerichte helpdesk. Dit alles op een schaalbare manier, modulair, voor grote en kleine besturen, on premise of in the cloud. Aan de basis werkt CIPAL bovendien op een kostendelende basis waarbij investeringen over diverse besturen verspreid en gedeeld kunnen worden. SAMEN PROEVEN Dit alles resulteert in een smaakvolle mix die op een eigen manier geproefd en ervaren worden door de burger die een kwalitatieve, efficiënte, one-stop-shop, permanente dienstverlening vraagt van onze besturen de ambtenaar die nood heeft aan een geïntegreerde werkplek, die gebruiksvriendelijk en informatie- toegankelijk is en bovendien samenwerking bewerkstelligt tussen de bestuursdiensten en het beleid de beleidsmaker die op een transparante manier vinger aan de pols wil houden op de beleidsuitvoering en prestatie en op een snelle en informatieve manier wil communiceren naar het publiek CIPAL kan met haar oplossingen en diensten deze noden concreet invullen en de gebruikerservaring smaak en kleur geven. 9

12 Statuten, deelnemers en samenstelling van de bestuursorganen Statuten en deelnemers (vennoten) Maatschappelijke zetel CIPAL: Cipalstraat 1 te 2440 Geel. Bijkantoor: CIPAL heeft naast de hoofdzetel te Geel ook een kantoor in Diepenbeek. CIPAL heeft de rechtsvorm van een dienstverlenende vereniging in de zin van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS). De machtiging tot oprichting werd verleend bij Koninklijk Besluit van 6 december 1978, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 januari Opgericht te Antwerpen, bij akte verleden voor notaris Larose op 13 februari De statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 april 1979 en werden meermaals gewijzigd, laatst bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2008 (goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2009 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2009) waarbij de duur van de vereniging werd verlengd voor een termijn van 18 jaar tot 1 april Bij besluit van de Algemene Vergadering van 24 juni 2011 werd overeenkomstig artikel 78 DIS beslist om de bedrijfstak Activiteiten voor niet-deelnemers onder bezwarende titel over te dragen aan CIPAL NV door middel van een inbreng in natura van betreffende bedrijfstak. Vervolgens werd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van CIPAL NV van 29 juni 2011 een kapitaalsverhoging doorgevoerd die werd onderschreven door de dienstverlenende vereniging CIPAL door middel van de inbreng in natura van voormelde bedrijfstak. Boekhoudkundig worden de verrichtingen, verbonden aan de overgedragen bedrijfstak, geacht te zijn gesteld voor rekening van CIPAL NV vanaf 1 april Deelnemers (vennoten) In 2011 werden de gemeenten Ingelmunster, Oosterzele en Oud-Heverlee, de steden Maaseik en Sint-Truiden en de OCMW s van Oud-Heverlee en Brakel nieuwe deelnemers van CIPAL. 10 Dit brengt het aantal deelnemers op 210.

13 De lijst van de deelnemers op is als volgt: I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 36 Stad Halle 2 Gemeente Aartselaar 37 Gemeente Ham 3 Gemeente Arendonk 38 Stad Hamont-Achel 4 Gemeente Baarle-Hertog 39 Gemeente Hechtel-Eksel 5 Gemeente Balen 40 Gemeente Heers 6 Stad Beringen 41 Gemeente Heist-op-den-Berg 7 Gemeente Berlaar 42 Gemeente Hemiksem 8 Stad Bilzen 43 Stad Herentals 9 Gemeente Bocholt 44 Gemeente Herenthout 10 Gemeente Boechout 45 Gemeente Herselt 11 Gemeente Bonheiden 46 Gemeente Herstappe 12 Gemeente Boom 47 Stad Hoogstraten 13 Gemeente Boortmeerbeek 48 Gemeente Houthalen-Helchteren 14 Stad Borgloon 49 Gemeente Hove 15 Gemeente Bornem 50 Gemeente Hulshout 16 Gemeente Borsbeek 51 Gemeente Ingelmunster 17 Gemeente Brakel 52 Gemeente Kalmthout 18 Gemeente Brasschaat 53 Gemeente Kasterlee 19 Gemeente Brecht 54 Gemeente Knesselare 20 Stad Bree 55 Gemeente Kortessem 21 Gemeente Dessel 56 Gemeente Laakdal 22 Gemeente Diepenbeek 57 Stad Landen 23 Stad Diest 58 Gemeente Leopoldsburg 24 Stad Dilsen-Stokkem 59 Gemeente Liedekerke 25 Gemeente Duffel 60 Stad Lier 26 Gemeente Edegem 61 Gemeente Lint 27 Gemeente Essen 62 Stad Lommel 28 Gemeente Galmaarden 63 Gemeente Londerzeel 29 Stad Geel 64 Gemeente Lummen 30 Stad Genk 65 Stad Maaseik 31 Gemeente Gingelom 66 Gemeente Maasmechelen 32 Stad Gistel 67 Stad Mechelen 33 Gemeente Gooik 34 Gemeente Grobbendonk 35 Stad Halen 68 Gemeente Meerhout 69 Gemeente Meeuwen-Gruitrode 70 Gemeente Merksplas 11

14 Deelnemers (vervolg) 71 Stad Mortsel 110 Gemeente Zoersel 72 Gemeente Neerpelt 73 Gemeente Niel 74 Gemeente Nieuwerkerken 111 Gemeente Zonhoven 112 Gemeente Zutendaal 113 Gemeente Zwijndrecht Gemeente Nijlen 76 Gemeente Oosterzele 77 Gemeente Opglabbeek 78 Gemeente Opwijk 79 Gemeente Oud-Heverlee 80 Gemeente Oud-Turnhout 81 Stad Peer 82 Gemeente Putte 83 Gemeente Puurs 84 Gemeente Ranst 85 Gemeente Ravels 86 Gemeente Retie 87 Gemeente Riemst 88 Gemeente Rijkevorsel 89 Gemeente Rumst 90 Gemeente Schelle 91 Stad Scherpenheuvel-Zichem 92 Gemeente Schilde 93 Gemeente Schoten 94 Gemeente Sint-Amands 95 Gemeente St.-Katelijne-Waver 96 Gemeente St.-Pieters-Leeuw 97 Stad Sint-Truiden 98 Gemeente Stabroek 99 Gemeente Tessenderlo 100 Stad Turnhout 101 Stad Vilvoorde 102 Gemeente Vorselaar 103 Gemeente Vosselaar 104 Gemeente Westerlo 105 Gemeente Wijnegem 106 Gemeente Willebroek 107 Gemeente Wommelgem 108 Gemeente Wuustwezel 109 Gemeente Zandhoven II. OCMW S 114 OCMW Alken 115 OCMW Arendonk 116 OCMW Balen 117 OCMW Beerse 118 OCMW Beersel 119 OCMW Berlaar 120 OCMW Bocholt 121 OCMW Boechout 122 OCMW Boom 123 OCMW Borsbeek 124 OCMW Brakel 125 OCMW Brasschaat 126 OCMW Brecht 127 OCMW Bree 128 OCMW Dessel 129 OCMW Diepenbeek 130 OCMW Essen 131 OCMW Geel 132 OCMW Genk 133 OCMW Gingelom 134 OCMW Grobbendonk 135 OCMW Haacht 136 OCMW Halen 137 OCMW Ham 138 OCMW Hamont-Achel 139 OCMW Hasselt 140 OCMW Hechtel-Eksel 141 OCMW Heers 142 OCMW Heist-op-den-Berg 143 OCMW Hemiksem 144 OCMW Herentals 145 OCMW Herenthout 146 OCMW Herselt

15 147 OCMW Hoeselt 148 OCMW Houthalen-Helchteren 149 OCMW Hove 150 OCMW Hulshout 151 OCMW Kontich 152 OCMW Kortessem 153 OCMW Laakdal 154 OCMW Landen 155 OCMW Leopoldsburg 156 OCMW Liedekerke 157 OCMW Lier 158 OCMW Lille 159 OCMW Lint 160 OCMW Lommel 161 OCMW Lummen 162 OCMW Maaseik 163 OCMW Malle 164 OCMW Mechelen 165 OCMW Meeuwen-Gruitrode 166 OCMW Mol 167 OCMW Neerpelt 168 OCMW Niel 169 OCMW Nieuwerkerken 170 OCMW Olen 171 OCMW Oud-Heverlee 172 OCMW Oud-Turnhout 173 OCMW Peer 174 OCMW Putte 175 OCMW Ranst 176 OCMW Ravels 177 OCMW Retie 178 OCMW Rijkevorsel 179 OCMW Rumst 180 OCMW Schelle 181 OCMW Schilde 182 OCMW St.-Katelijne-Waver 183 OCMW St.-Pieters-Leeuw 184 OCMW St.-Truiden 185 OCMW Stabroek 186 OCMW Tervuren 187 OCMW Tongeren 188 OCMW Turnhout 189 OCMW Vosselaar 190 OCMW Wellen 191 OCMW Westerlo 192 OCMW Willebroek 193 OCMW Wommelgem 194 OCMW Wuustwezel 195 OCMW Zandhoven 196 OCMW Zoersel 197 OCMW Zonhoven 198 OCMW Zutendaal III. PROVINCIES 199 Provincie Antwerpen 200 Provincie Limburg IV. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN (IGS) EN ANDERE 201 DV I.G.E.A.N. 202 DV I.G.E.M.O. 203 DV IMSIR 204 OV INTEGAN 205 OV INTERELECTRA 206 DV I.O.K. 207 OV IVEG 208 OV P.I.D.P.A. 209 OV Limburg.net 210 Vereniging Welzijnszorg Kempen 13

16 Raad van Bestuur De vereniging wordt bestuurd door een raad van vijfentwintig bestuurders, door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers (vennoten). Op grond van artikel 52 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking en in toepassing van artikel 15 bis van de statuten worden aan de Raad van Bestuur 3 leden met raadgevende stem toegevoegd. De Raad van Bestuur was op 31 december 2011 samengesteld als volgt: Voorzitter Ondervoorzitters Bestuurder-secretaris Leden Helsen L., Voorzitter gemeenteraad Laakdal Hofmans L., Burgemeester Ranst Vandeput M., Gedeputeerde Limburg Van der Wildt F., Schepen Rumst Wauters L., Schepen Sint-Pieters-Leeuw Abrahams G., Schepen Gingelom Albrechts J., Gemeenteraadslid Maasmechelen Andries T., Schepen Aalter Arslan S., Gemeenteraadslid Lommel Bastiaenssens A., Gemeenteraadslid Stabroek Dockx F., Schepen Putte Geuens J., Provincieraadslid Antwerpen Grosemans R., OCMW-raadslid Hasselt Kemps J., Gemeenteraadslid Mechelen Lievens D., Schepen Geel Masui K., OCMW-raadslid Turnhout Matheï S., Schepen Peer Moykens K., Gemeenteraadslid Herselt Parthoens K., Schepen Genk Sebreghts B., Schepen Zoersel Simons R., Schepen Diest Van den Bogaert G., Schepen Lier Van Dijck-Hendrickx J., Gemeenteraadslid Borsbeek Verbeeck P., Burgemeester Nijlen Vuylsteke de Laps L., Provincieraadslid Antwerpen Leden met raadgevende stem Defreyne R., Gemeenteraadslid Gistel (ambtshalve ontslag als lid met raadgevende stem per 7 december 2011 ingevolge zijn eedaflegging als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers) Entbrouxk F., Gemeenteraadslid Boechout Vanherf H., Gemeenteraadslid Zutendaal Directeur-generaal Cras N., Directeur-generaal CIPAL 14

17 Directiecomité Het Directiecomité was op 31 december 2011 samengesteld als volgt: Voorzitter Bestuurder-secretaris Leden Directeur-generaal Commissaris Helsen L., Voorzitter gemeenteraad Laakdal Wauters L., Schepen Sint-Pieters-Leeuw Geuens J., Provincieraadslid Antwerpen Hofmans L., Burgemeester Ranst Vandeput M., Gedeputeerde Limburg Van der Wildt F., Schepen Rumst Vuylsteke de Laps L., Provincieraadslid Antwerpen Cras N., Directeur-generaal CIPAL Boudewijn Van Ussel - C BVBA met bedrijfsrevisor Boudewijn Van Ussel als vaste vertegenwoordiger Adviescomité Het Dagelijks Bestuur van het Adviescomité was op 31 december 2011 samengesteld als volgt: Voorzitter Ondervoorzitters Secretaris Leden Verrezen Filip, Schepen Westerlo Vercammen Sven, Schepen Sint-Katelijne-Waver Bleys Joke, OCMW-raadslid Herentals Vandeweerd Sofie, Schepen Dilsen-Stokkem Boen Axel, OCMW-Voorzitter en tevens Schepen Schelle Het Adviescomité was op 31 december 2011 samengesteld als volgt (128 leden): De leden van het Adviescomité worden door de Algemene Vergadering aangeduid. Deelnemer naam en voornaam functie Steden en gemeenten 1 Gemeente Aalter De Smul Dirk Schepen 2 Gemeente Aartselaar Odena Marie Nurie Gemeenteraadslid 3 Gemeente Balen Lenaerts Ludo Gemeenteraadslid 4 Stad Beringen Stuyck Leslie Gemeenteraadslid 5 Gemeente Berlaar Van Thienen Ronald Schepen 6 Gemeente Bocholt Vankerkhove Jimmy Gemeenteraadslid 7 Gemeente Boechout Wustenberghs-Sebreghts Kathleen Schepen 8 Gemeente Bonheiden Milis Karel 9 Stad Borgloon Sente Jean Schepen 10 Gemeente Borsbeek Coens Dirk Schepen 11 Gemeente Brecht Van Puymbroeck Walter Schepen 12 Gemeente Dessel Gys Erik Schepen 13 Gemeente Diepenbeek Bulen Danny Gemeenteraadslid 14 Stad Diest Florquin Marc Schepen 15 Stad Dilsen-Stokkem Vandeweerd Sofie Schepen 16 Gemeente Duffel Van Herck Patrik Schepen 17 Gemeente Edegem Bergmans Jos Gemeenteraadslid 18 Stad Geel Beke Leen Schepen 19 Stad Genk Driessen Michel Gemeenteraadslid 20 Gemeente Grobbendonk Crabbé Ester Gemeenteraadslid 21 Stad Halle Merckx Christophe Gemeenteraadslid 22 Gemeente Ham Peelmans Walter Gemeenteraadslid 23 Stad Hamont-Achel Joosten Guy Schepen 15

18 16 24 Gemeente Hechtel-Eksel Saenen Sven Schepen 25 Stad Herentals Beirinckx Bieke Gemeenteraadslid 26 Gemeente Herenthout Ledegen Machteld Schepen 27 Gemeente Herselt Peeters Frans Gemeenteraadslid 28 Stad Hoogstraten Tackx Frans Gemeenteraadslid 29 Gemeente Houthalen-Helchteren Sacchini Walter Gemeenteraadslid 30 Gemeente Hulshout Vleugels Geert Gemeenteraadslid 31 Gemeente Kalmthout Dierckx Alfons Gemeenteraadslid 32 Gemeente Kasterlee Meeus Mies Schepen 33 Gemeente Laakdal Meeus Maria Gemeenteraadslid 34 Stad Landen Debroux Gino Schepen 35 Stad Lier Van Eester Gert Gemeenteraadslid 36 Gemeente Lummen Bijnens Willy Gemeenteraadslid 37 Gemeente Maasmechelen Dexters Nancy Gemeenteraadslid 38 Stad Mechelen Nason Glenn Gemeenteraadslid 39 Stad Mortsel Fierens Jos Gemeenteraadslid 40 Gemeente Neerpelt Maas Jan Schepen 41 Gemeente Niel De Leeuw Suzanne Gemeenteraadslid 42 Gemeente Nijlen Laurijssen Paul Schepen 43 Gemeente Oud-Turnhout Van Gorp Jan Gemeenteraadslid 44 Stad Peer Vanhees Rudi Schepen 45 Gemeente Putte Vercammen Nick 46 Gemeente Puurs Selleslags Lucie Gemeenteraadslid 47 Gemeente Ranst Muyshondt Tine Schepen 48 Gemeente Retie Janssens Luc Voorzitter gemeenteraad 49 Gemeente Riemst Bamps Christian Gemeenteraadslid 50 Gemeente Schelle Moortgat Nele Schepen 51 Stad Scherpenheuvel-Zichem Vancauwenbergh Tony Schepen 52 Gemeente Schilde Meeûs Elvire Gemeenteraadslid 53 Gemeente Schoten Vermeiren Kurt Schepen 54 Gemeente Sint-Amands Lefeber Vera Gemeenteraadslid 55 Gemeente Sint-Katelijne-Waver Vercammen Sven Schepen 56 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Vanderkelen Frans Gemeenteraadslid 57 Gemeente Stabroek Calluy Rudi Gemeenteraadslid 58 Gemeente Tessenderlo Geyskens Herman Voorzitter gemeenteraad 59 Stad Vilvoorde Van Asch Marc Burgemeester 60 Gemeente Vosselaar Woestenborghs Marc Gemeenteraadslid 61 Gemeente Westerlo Verrezen Filip Schepen 62 Gemeente Wijnegem De Mol Christof Gemeenteraadslid 63 Gemeente Wommelgem De Cnodder Ingrid Gemeenteraadslid 64 Gemeente Wuustwezel Mertens-Van Thillo Mai Schepen 65 Gemeente Zonhoven Mommen Lutgarde Gemeenteraadslid 66 Gemeente Zutendaal Seurs Marina Schepen 67 Gemeente Zwijndrecht Herremans Kris Schepen OCMW s 68 OCMW Arendonk Saeys Roland OCMW-raadslid 69 OCMW Balen Van Olmen Alida OCMW-raadslid 70 OCMW Beersel Devillé Erik OCMW-raadslid 71 OCMW Berlaar Faes Luc OCMW-voorzitter 72 OCMW Bocholt Vanmontfort Jos OCMW-voorzitter 73 OCMW Boechout Verhoeven Francine OCMW-raadslid 74 OCMW Boom Van der Smissen Vera OCMW-raadslid 75 OCMW Borsbeek Pals Franciscus OCMW-raadslid 76 OCMW Brasschaat Snoeck Ellie OCMW-raadslid 77 OCMW Brecht De Backer Johnny OCMW-raadslid

19 78 OCMW Dessel Van Campfort Roger OCMW-raadslid 79 OCMW Essen Van Loon Jos 80 OCMW Geel Bollen Ivo OCMW-voorzitter 81 OCMW Genk Metten Nele OCMW-raadslid 82 OCMW Haacht Salu Michel OCMW-raadslid 83 OCMW Ham Rutten André OCMW-raadslid 84 OCMW Hasselt Mulkers Joris OCMW-raadslid 85 OCMW Heist-op-den-Berg Van Noten Dirk OCMW-voorzitter 86 OCMW Hemiksem Tassenoy Etienne OCMW-raadslid 87 OCMW Herentals Bleys Joke OCMW-raadslid 88 OCMW Herenthout Heremans Patrick OCMW-voorzitter 89 OCMW Herselt Milis Julien OCMW-raadslid 90 OCMW Houthalen-Helchteren Bulen Guido OCMW-raadslid 91 OCMW Hove Hofmans Machteld OCMW-raadslid 92 OCMW Hulshout Ponsaert Frank OCMW-raadslid 93 OCMW Kontich Vandenbulcke Veerle OCMW-raadslid 94 OCMW Kortessem Alen Clement OCMW-voorzitter 95 OCMW Laakdal Lambrechts Josepha OCMW-raadslid 96 OCMW Leopoldsburg Schepens Michel OCMW-raadslid 97 OCMW Liedekerke Guldemont Roel OCMW-raadslid 98 OCMW Lille Heylen Antoine OCMW-raadslid 99 OCMW Lint Keymis Lieselot 100 OCMW Lommel Timmermans François OCMW-raadslid 101 OCMW Mechelen Anciaux Koen OCMW-voorzitter 102 OCMW Oud-Turnhout Moeskop Chris OCMW-raadslid 103 OCMW Peer Colaers Bea OCMW-raadslid 104 OCMW Putte Van Hoof Paul OCMW-raadslid 105 OCMW Ranst Cravillon Gilberte OCMW-raadslid 106 OCMW Ravels Hermans Els OCMW-raadslid 107 OCMW Retie Mertens Theo OCMW-raadslid 108 OCMW Schelle Boen Axel OCMW-voorzitter 109 OCMW Sint-Katelijne-Waver Op de Beeck Guido OCMW-raadslid 110 OCMW Sint-Pieters-Leeuw Demol Roland OCMW-raadslid 111 OCMW Sint-Truiden Daniëls Gery OCMW-raadslid 112 OCMW Tervuren Van Den Bosch Philip OCMW-raadslid 113 OCMW Turnhout de Vries Laurent OCMW-raadslid 114 OCMW Vosselaar Schoenmakers Chris OCMW-voorzitter 115 OCMW Westerlo Bellens François OCMW-raadslid 116 OCMW Willebroek Borghys Marcel OCMW-voorzitter 117 OCMW Wommelgem Peers Ria OCMW-voorzitter 118 OCMW Wuustwezel Van Aert Wilfried OCMW-raadslid 119 OCMW Zandhoven Celens Guido OCMW-raadslid 120 OCMW Zoersel Haest Dirck OCMW-raadslid 121 OCMW Zutendaal Noben Liliane OCMW-raadslid Provinciebesturen 122 Provinciebestuur Limburg Luyckx Sascha Provincieraadslid Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 123 IGEAN DV Dens Guy Lid Raad van Bestuur 124 IGEMO DV De Clercq Jef Lid Raad van Bestuur 125 IMSIR DV Laurysens Ludo Lid Raad van Bestuur 126 Interelectra OV Creemers Jan Lid Raad van Bestuur 127 Pidpa OV Desmedt Annie Lid Raad van Bestuur 128 Limburg.net OV De Pachter Marc Lid Raad van Bestuur 17

20 Het BBC-project de praktijkgerichte case voor CIPAL in beweging Op 25 juni 2010 werd het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Stilaan wordt elk openbaar bestuur in Vlaanderen zich bewust van welke impact dit besluit heeft in de dagdagelijkse werking. Naast nieuwe regels voor de financiële domeinen (meerjarenplanning, budget, boekhouding en jaarrekening), wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan de inhoudelijke planning (onder de vorm van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties), evenals de uitvoering en de evaluatie van deze inhoudelijke planning. Dat het om veel meer gaat dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium is geen loze stelling en dringt steeds dieper door bij de besturen, beleidsmakers en managementteams. 18 Voor CIPAL betekent de invoering van BBC een belangrijke mijlpaal en referentie voor begeleidingsgericht werken in samenspraak met de klanten. Immers, samen met de eerste BBC-pilootbesturen (stad Geel, stad Vilvoorde, gemeente en OCMW Zoersel), heeft CIPAL in 2011 een mooi leertraject doorgemaakt en de CIPAL-toepassingen in de BBC suite sterk doen evolueren. Het BBC-project is kenmerkend voor de vernieuwde CIPAL aanpak die samengevat zit in de baseline CIPAL in beweging en zorgde voor een vernieuwd elan binnen de organisatie op diverse vlakken Zo betekende dit initiatief een stevige duw in de rug bij de omschakeling van ICT-leverancier naar dienstenleverancier. Teveel werd CIPAL in het verleden in het hoekje gedrumd van leverancier, terwijl de intercommunale steeds een duurzame en betrouwbare business partner en adviseur wil zijn die gemeenschappelijke doelen nastreeft. Ongetwijfeld ligt de sterkte van CIPAL voor een belangrijk gedeelte bij haar eigentijds productenaanbod, maar de werkelijke assets liggen bij de kennis van de medewerkers, m.n. kennis van de publieke sector, de betrokken wetgeving, toepassingen, In de volgende jaren zal CIPAL zich nog sterker profileren als dienstenaanbieder en als kenniscentrum voor de publieke sector, ondersteund met eigentijdse ICT-oplossingen. Anne Depoorter, financieel beheerder stad Geel We hebben een stappenplan gemaakt en dit op het niveau van de hele organisatie bekeken. We hebben een studiegroep BBC opgericht om een veranderingsproces, dat toch zeer ingrijpend is, in handen te nemen en de opstart te realiseren binnen een kort tijdsbestek. Belangrijk is dat je van bij het begin alle betrokkenen mee hebt. BBC is geen nieuw boekhoudsysteem, maar een organisatieconcept, waarvoor binnen de organisatie een draagvlak moet gemaakt worden.

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS NICO CRAS CIPAL onderscheidt zich van de andere dienstenleveranciers in het feit dat zij als intercommunale dezelfde publieke identiteit draagt als haar klanten en door haar origine en sectorkennis

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland:

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Cijfers & achtergrondinformatie Dienst welzijn & gezondheid 1-3/06/2015 Inhoud Armoede (op het platteland)? Uitdagingen voor de leadergebieden? Ondersteuning

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 U vindt de tarieven op de volgende blz van jaarlijks vastrecht variabel tarief - progressief tarief: tarief per gemeente variabel tarief intergrale - vlak tarief:

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1 Aartselaar 69 60 129 Aartselaar 69 60 129 Antwerpen 80 121 2.375 2.576 Albertdok 6 372 378 Antwerpen Kern-Oude Stad 238 238 Berchem 163 163 Borgerhout 1 104 105 Charlottalei 79 79 Deurne 79 161 240 Ekeren

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Belgian Homeless Cup... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Houba de Strooperlaan Nr.:... 145

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0548.910.033 Blz. E. D. VKT-VZW 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Act as One Rechtsvorm: VZW Adres: Blivenstraat Nr.: 54 Postnummer: 2100 Gemeente: Deurne

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.893.832 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: H-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025 Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid 1 Kleuren of krimpen. Bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * Het gebruik van dit model is niet verplicht voor de neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * Het gebruik van dit schema is niet verplicht voor de neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * Versie 2016 Het gebruik van dit model is niet verplicht voor de neerlegging van de geconsolideerde

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie