Faunaonderzoek met de fotoval op 11 kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faunaonderzoek met de fotoval op 11 kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken"

Transcriptie

1 Faunaonderzoek met de fotoval op 11 kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken Albert-Erik de Winter Oktober 2012

2 Dankwoord Dank gaat uit naar de Stichting Oude Groninger Kerken voor toestemming om dit onderzoek op hun kerkterreinen te mogen uitvoeren. Leo Stockmann (Landschapsbeheer Groningen) en Arjo Bunskoeke (Kerkhovencommissie SOGK) dank ik voor het kritisch doorlezen van een eerdere versie van dit verslag. Ivon Benus wordt bedankt voor het maken van de kaart in figuur 1. Colofon Titel : Faunaonderzoek met de fotoval op 11 kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken. Veldwerk : Albert-Erik de Winter Auteur : Albert-Erik de Winter Foto kaft : Fotoval kerkhof Heveskes foto s Albert-Erik de Winter tekst Albert-Erik de Winter en de Stichting Oude Groninger Kerken Uithuizen 28 oktober

3 Samenvatting In het voorjaar en zomer van 2011 heeft op elf kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken in Noord Groningen voor langere of kortere periode een fotoval (automatische camera met infraroodsensor) geïnstalleerd gestaan. Doel van deze actie was om na te gaan welke wilde fauna voorkomt op deze terreinen. Om de dieren voor de lens te lokken is gebruik gemaakt van pindakaas en kattenvoer. Incidenteel is een kadaver van haas (kerkhoven Heveskes/ Leegkerk) en wilde eend (kerkhof Marsum) gebruikt. Tijdens de inventarisatie zijn op de elf kerkterreinen in totaal 501 fotobeelden met dieren en/of mensen geregistreerd. Hiervan hadden 240 fotobeelden betrekking op waarnemingen van wilde fauna, de overige 261 beelden op waarnemingen van mens, hond, kat en kip. Wilde diersoorten zijn waargenomen op 7 van de 11 onderzochte terreinen. Deze waarnemingen hadden betrekking op de soorten: egel (2 terreinen), steenmarter ( 2 terreinen), vos (1 terrein), ree (1 terrein), ekster (4 terreinen), zwarte kraai (5 terreinen) en buizerd (1 terrein). Wat betreft het aantal geregistreerde wilde soorten waren de kerkterreinen van Heveskes (3 soorten), Solwerd (3 soorten) en Leegkerk (3 soorten) het soortenrijkst, gevolgd door de kerkhoven van Marsum (2 soorten), Wittewierum (2 soorten), Opwierde (2 soorten) en Fransum (1 soort). Op de kerkterreinen van Eenum, Oostum, Wierhuizen, Pieterburen zijn geen waarnemingen gedaan van wilde dieren, wel van mens, hond en huiskat. Bijzonder voor deze inventarisatie waren, naast de waarnemingen van steenmarter op de kerkhoven van Leegkerk en Opwierde, zonder meer de waarnemingen van vos op het kerkhof van Heveskes en ree op het kerkhof van Marsum. Gericht onderzoek op andere kerkterreinen zal zeer waarschijnlijk nog meer waarnemingen van wilde dieren en mogelijk ook andere soorten opleveren. 2

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Materiaal en methode 4 3. Resultaten Gebiedsbespreking Soortbespreking Egel Steenmarter Vos Ree Ekster Zwarte kraai Buizerd Huiskat Hond Kip Mens 7 4. Aanbeveling 7 5. Literatuur 7 Pagina Bijlage 1: Waarnemingen per kerkterrein 8-10 Bijlage 2: (Belangrijkste)

5 1. Inleiding In de provincie Groningen bezit de Stichting Oude Groninger Kerken (kortweg SOGK) ongeveer 63 kerkensembles. Deze monumentale terreinen zijn vooral bekend vanwege hun religieuze en cultuurhistorische betekenis. Door factoren als rust, oud groen en stenige biotopen (o.a. in de vorm van grafmonumenten) zijn deze objecten ecologisch gezien echter ook erg waardevol en het leefgebied voor tal van plant- en diersoorten. Om een indruk te krijgen van de wilde diersoorten die deze terreinen zoal gebruiken zijn in het voorjaar en de zomer van 2011 meerdere kerkterreinen van de SOGK geïnventariseerd met een fotoval (automatische camera met infraroodsensor). Dit rapport bevat de resultaten van dit onderzoek. 2. Materiaal en methode Voor deze inventarisatie zijn in totaal elf kerkterreinen onderzocht. Deze terreinen zijn gelegen in het kleigebied (Noord) Groningen. Gezamenlijk kenmerk van deze terreinen is het (matig) extensief beheer en de aanwezigheid van veel groen (bomen en struiken). Reden dat juist deze terreinen geselecteerd zijn voor dit onderzoek is de verwachting dat de faunatrefkans hier hoger zal zijn dan op intensief beheerde kerkterreinen met weinig groen. Een overzicht van de onderzochte kerkterreinen en onderzoeksperiode is weergegeven in figuur 1. Figuur 1: Ligging onderzochte kerkterreinen en onderzoeksperiode Gebied Onderzoeksperiode 1. Eenum 24 juni t/m 1 juli Fransum 4 mei t/m 10 mei Heveskes 27 maart t/m 7 april Marsum 9 april t/m 18 april Oostum 24 juli t/m 28 juli Pieterburen 10 juli t/m 24 juli Solwerd 11 juni t/m 18 juni Wierhuizen 7 juli t/m 10 juli Wittewierum 21 april t/m 4 mei Opwierde 18 juni t/m 23 juni Leegkerk 23 mei t/m 1 juni 2011 Onderzoek is uitgevoerd met een fotoval (een automatische camera) die gedurende meerdere dagen op deze kerkhoven geïnstalleerd heeft gestaan. Het hierbij gebruikte merk en type was Dörr Snapshot 5.0 MP IR. Met deze fotoval zijn tussen 27 maart en 28 juli 2011 alle elf de kerkterreinen geïnventariseerd. Twee à drie meter voor de fotoval werden telkens lokstoffen aangeboden die bestonden uit pindakaas en kattenvoer. Daarnaast is op de kerkhoven van Heveskes en Leegkerk een kadaver van haas voor de camera gepresenteerd, op het kerkhof van Marsum een wilde eend. Pindakaas is hierbij het lokmiddel waarvan bekend is dat het een grote diversiteit aan wilde diersoorten aantrekt c.q. naar de fotoval toelokt [Van den Akker, 2009]. Van welke afstand wilde dieren de pindakaasgeur kunnen waarnemingen is niet bekend. Kattenvoer en kadavers worden aangeboden als voedsel en zorgen ervoor dat dieren langer voor de fotoval 4

6 verblijven wat trefkans en kwaliteit van de foto s vergroot. De automatische fotoval werkt met infraroodsensor die reageert op bewegingen. Bij elke reactie voor de camera wordt na 20 seconden een foto genomen. De volgende foto(s) worden gemaakt met een interval van 60 seconden wat doorgaat zolang het bewegend object zich voor de lens/ sensor blijft voortbewegen. Overdag levert de fotoval beelden in kleur, s nachts wordt verlichting verzorgd door infrarood-leds en is het beeld zwart-wit. Geregistreerde beelden van de fotoval zijn na iedere verplaatsing/installatie uitgelezen en worden digitaal bewaard. 3. Resultaten Tijdens deze inventarisatie zijn in totaal 501beelden met mensen en/of dieren geregistreerd, de foto s gemaakt tijdens installatie en demontage van de fotoval niet meegerekend. Hiervan hadden 240 beelden betrekking op wilde dieren, de overige 261 beelden op mens en (landbouw)huisdier. Tabel 1 geeft een beeld van de geregistreerde soorten per kerkterrein, hierbij zijn de voor deze inventarisatie interessante soorten groen gemarkeerd. Tabel 1: Geregistreerde soorten per kerkterrein Eenum Fransum Heveskes Egel X X Marsum Steenmarter X X Vos X Ree X Ekster X X X X Zwarte kraai X X X X X Buizerd X Huiskat X X X X X X X X X Hond X X X Kip X Mens X X X X X X X X X X Aantal soorten Oostum Pieterburen Solwerd Wierhuizen Wittewierum Opwierde Leegkerk Een overzicht van het maximum aantal waargenomen exemplaren en totaal aantal is opgenomen in tabel 2. Tabel 2: Maximum aantal exemplaren en totaal aantal Soort Max. aantal exemplaren Totaal aantal Egel 2 4 Steenmarter 2 4 Vos 1 1 Ree 1 1 Ekster 6 42 Zwarte kraai 9 63 Buizerd Huiskat Hond Kip Mens Opmerkingen bij de tabel: waarnemingen van mensen betreft een optelling van het maximum aantal dagwaarnemingen per terrein, het absoluut aantal kerkterreinbezoekers ligt hoger. 5

7 3.1 Gebiedsbespreking Het aantal wilde faunasoorten dat op de kerkterreinen is aangetroffen varieerde van minimaal één soort op het kerkhof van Fransum tot maximaal drie soorten op de kerkhoven van Heveskes, Solwerd en Leegkerk. Op de kerkhoven van Eenum, Oostum, Pieterburen en Wierhuizen zijn geen wilde faunasoorten geregistreerd. Mens (10 x), huiskat (9 x) en zwarte kraai zijn het vaakst aangetroffen op de kerkterreinen. Leuk zijn in ieder geval de waarnemingen van egel (2 terreinen), steenmarter (2 terreinen), vos (1 terrein) en ree (1 terrein). Waarnemingen van ree en vos zijn verrassend. Aanwezigheid van egel en steenmarter was voorafgaand aan de inventarisatie min of meer wel verwacht. 3.2 Soortbespreking Egel Op de kerkhoven van Solwerd en Wittewierum zijn waarnemingen van egel geregistreerd. Op beide terreinen betrof het slechts één exemplaar per foto. Opmerkelijk is de foto van Wittewierum waar een egel bovenop een grafmonument loopt Steenmarter Van deze soort was de verwachting dat die een ruimere verspreiding zou bezitten op de Noord Groningse kerkterreinen. Uiteindelijk zijn soortwaarnemingen gedaan op slechts twee terreinen, namelijk de kerkhoven van Opwierde en Leegkerk. Gericht onderzoek op andere kerkterreinen van de SOGK zal wellicht meer waarnemingen opleveren van steenmarter Vos Niet direct de eerste soort waaraan je zit te denken als je besluit om een aantal kerkterreinen met fotoval te gaan inventariseren. Toch kon deze soort in de nacht van 5 april 2011 worden geregistreerd op het kerkhof van Heveskes. Het extensief beheer van dit kerkhof in combinatie met grote oppervlakten braakliggend industrieterrein rond het kerkhof maakt dit gebied geschikt als leefgebied voor vos Ree Nog een soort die je niet zo snel zou verwachten op kerkhoven en zeker niet op het kerkhof van Marsum. Toch registreerde de fotoval hier in de nacht van 13 april 2011 om 2.30 uur een foeragerende reebok Ekster Ekster is waargenomen op de kerkhoven van Fransum, Solwerd en Heveskes. Bij Fransum zijn de meeste eksterwaarnemingen geregistreerd. Ook is dit, samen met Leegkerk, de enige locatie waar twee eksters tegelijk op de foto staan Zwarte kraai Waargenomen op de kerkterreinen van Marsum, Solwerd, Wittewierum, Opwierde en Leegkerk met maximaal 2 exemplaren Buizerd Buizerdwaarnemingen zijn alleen gedaan op het kerkhof van Heveskes. Hier zijn in totaal 125 beelden geregistreerd van maximaal twee buizerds die zich tegoed doen aan een kadaver van haas. 6

8 3.2.8 Huiskat Met 325 geregistreerde waarnemingen van 21 verschillende exemplaren het vaakst op beeld vastgelegd. Met uitzondering van Heveskes en Marsum waargenomen alle kerkterreinen Hond Op de kerkterreinen van Heveskes en Marsum eenmalig waargenomen met één exemplaar. Op het kerkterrein van Pieterburen werden daarentegen 34 waarnemingen geregistreerd van negen verschillende honden. Standplaats van de fotoval direct langs een doorgaand wandelpad is mogelijk oorzaak van het groot aantal hondwaarnemingen op dit terrein Kip Vrij rond lopende kippen zijn alleen aangetroffen op het kerkhof van Fransum. Hier zijn in totaal 111 waarnemingen van kip geregistreerd. Het maximum aantal kippen betrof vijf stuks, groepsamenstelling één haan en vier hennen Mens Bezoekers van de SOGK terreinen. Met uitzondering van Heveskes geregistreerd op alle terreinen. Opvallend is het groot aantal geregistreerde waarnemingen op de kerkterreinen van Fransum en Oostum wat zeer waarschijnlijk een gevolg is van de ligging langs belangrijke fiets- en wandelroutes. 4. Aanbeveling Opgemerkt moet worden dat het onderzoek is uitgevoerd in een relatief korte periode (4 maand) op slechts een beperkt aantal terreinen. Onderzoek op meer kerkterreinen, verspreid over langere periode zal wellicht meer waarnemingen van wilde dieren en mogelijk ook nieuwe soorten opleveren. 5. Literatuur Akker, R, van den, Mogelijkheden en beperkingen van technische hulpmiddelen bij inventarisaties. Marterpassen XV:

9 Bijlage 1: Waarnemingen per kerkterrein Eenum Datum: 24 juni t/m 1 juli 2011 Aantal foto s: 88 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Huiskat (zwartbruin) Huiskat (grijszwart) Huiskat (onbekend) Mens Totaal aantal Fransum Datum: 4 mei t/m 10 mei 2011 Aantal foto s: 230 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Huiskat (bruingrijs) Ekster Mens Kip Totaal aantal Heveskes Datum: 27 maart t/m 7 april 2011 Aantal foto s: 136 Lokvoer: Kattenvoer, pindakaas, kadaver haas Soort Max. aantal Aantal dagen Buizerd Ekster Hond Vos Totaal aantal Marsum Datum: 9 april t/m 18 april 2011 Aantal foto s: 102 Lokvoer: Kattenvoer, pindakaas, kadaver eend Soort Max. aantal Aantal dagen Zwarte kraai Hond Ree Mens Totaal aantal Oostum Datum: 24 juli t/m 28 juli 2011 Aantal foto s: 105 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Totaal aantal Huiskat (zwart) Huiskat(bruin/zwart) Huiskat (wit/zwart) Mens

10 Pieterburen Datum: 10 juli t/m 24 juli 2011 Aantal foto s: 186 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Hond 1 (Labrador) Hond 2 (Friese stabij) Hond 3 (Rottweiler) Hond 4 (Engelse buldog) Hond 5 (?) Hond 6 (?) Hond 7 (?) Hond 8 (?) Hond 9 (?) Huiskat (lapjeskat) Huiskat (zwart) Mens Totaal aantal Solwerd Datum: 11 juni t/m 18 juni 2011 Aantal foto s: 83 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Zwarte kraai Ekster Egel Huiskat (Zwartwit) Mens Totaal aantal Wierhuizen Datum: 7 juli t/m 10 juli 2011 Aantal foto s: 134 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Huiskat (Zwartwit) Mens Totaal aantal Wittewierum Datum: 21 april t/m 4 mei 2011 Aantal foto s: 98 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Egel Huiskat (rood) Huiskat (zwart) Huiskat (bruinzwart en wit) Hond (Mechelse herder?) Zwarte kraai Mens Totaal aantal 9

11 Opwierde Datum: 18 juni t/m 23 juni 2011 Aantal foto s: 71 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Steenmarter Huiskat (zwartwit) Huiskat (rood) Huiskat (bruingrijs) Zwarte kraai Mens Totaal aantal Leegkerk Datum: 23 mei t/m 1 juni 2011 Aantal foto s: 126 Lokvoer: Kattenvoer, pindakaas en kadaver Haas Soort Max. aantal Aantal dagen Steenmarter Huiskat (zwartwit) Huiskat (roodwit) Ekster Zwarte kraai Mens Totaal aantal 10

12 Bijlage 2: (Belangrijkste) Egel kerkhof Solwerd Egel op grafmonument kerkhof Wittewierum 11

13 Steenmarter kerkhof Opwierde Steenmarter kerkhof Leegkerk (foto1) 12

14 Steenmarter kerkhof Leegkerk (foto 2) Vos kerkhof Heveskes 13

15 Reebok kerkhof Marsum Ekster en huiskat op kerkhof Fransum 14

16 Ekster kerkhof Solwerd Ekster kerkhof Heveskes 15

17 Zwarte kraai kerkhof Marsum Zwarte kraai kerkhof Solwerd 16

18 Zwarte kraaien kerkhof Wittewierum Zwarte kraaien kerkhof Opwierde 17

19 Zwarte kraai kerkhof Leegkerk Buizerd (2 exemplaren) kerkhof Heveskes 18

20 Buizerd (1 exemplaar) kerkhof Heveskes Huiskatten (zwartwit) kerkhof Wierhuizen 19

21 Hond kerkhof Pieterburen Hond kerkhof Wittewierum 20

22 Loslopende kippen kerkhof Fransum Voorbeeld van kerkterreinbezoekers op kerkhof Oostum 21

FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN 23 BOSELEMENTEN VAN STAATSBOSBEHEER IN NOORD-GRONINGEN

FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN 23 BOSELEMENTEN VAN STAATSBOSBEHEER IN NOORD-GRONINGEN FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN 23 BOSELEMENTEN VAN STAATSBOSBEHEER IN NOORD-GRONINGEN 2012 Albert-Erik de Winter September 2013 Dankwoord Dank gaat uit naar Staatsbosbeheer voor toestemming om dit onderzoek

Nadere informatie

FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN IN ENKELE LOOFBOSSEN ROND UITHUIZEN EN UITHUIZERMEEDEN

FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN IN ENKELE LOOFBOSSEN ROND UITHUIZEN EN UITHUIZERMEEDEN FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN IN ENKELE LOOFBOSSEN ROND UITHUIZEN EN UITHUIZERMEEDEN 2013 Albert-Erik de Winter September 2013 Dankwoord Dank gaat uit naar Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor toestemming

Nadere informatie

FAUNA INVENTARISATIE MET DE FOTOVAL IN ENKELE BOS- EN NATUURGEBIEDEN IN MIDDEN EN OOST GRONINGEN IN 2014

FAUNA INVENTARISATIE MET DE FOTOVAL IN ENKELE BOS- EN NATUURGEBIEDEN IN MIDDEN EN OOST GRONINGEN IN 2014 FAUNA INVENTARISATIE MET DE FOTOVAL IN ENKELE BOS- EN NATUURGEBIEDEN IN MIDDEN EN OOST GRONINGEN IN 2014 Albert-Erik de Winter Augustus 2016 Dankwoord Dank gaat uit naar Staatsbosbeheer voor toestemming

Nadere informatie

Faunaonderzoek met de fotoval op het bedrijvenpark Fivelpoort bij Appingedam

Faunaonderzoek met de fotoval op het bedrijvenpark Fivelpoort bij Appingedam Faunaonderzoek met de fotoval op het bedrijvenpark Fivelpoort bij Appingedam Albert-Erik de Winter en Leo Stockmann November 2012 Dankwoord Parkmanager de heer F. de Vries van Fivelpoort CV wordt bedankt

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Monitoring wildwaarschuwingssysteem. 2012 in Overijssel

Monitoring wildwaarschuwingssysteem. 2012 in Overijssel Monitoring wildwaarschuwingssysteem 2012 in Overijssel Opdrachtgever: Projectleiding: Onderzoeksperiode: Onderzoekslocaties: Veldwerk: Auteurs: Datum: Provincie Overijssel, Bert Dijkstra en Marc Wilborts

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Ff-onderzoek Wierdenseweg, Enter Datum: 19-9-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6444 Aanleiding en doel Binnen het plangebied (zie bijlage 1) wordt

Nadere informatie

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde.

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Status Definitief Datum 7 april 2015 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

Jaarverslag Zoogdierenonderzoek Hobokense Polder

Jaarverslag Zoogdierenonderzoek Hobokense Polder Jaarverslag 2015 - Zoogdierenonderzoek Hobokense Polder Ondertussen ben ik erin geslaagd om alle opnames van 2015 te verwerken. Ja, het was niet altijd even evident dit jaar. We hadden immers het aantal

Nadere informatie

Gemeente Amstelveen Afdeling RO & Projecten T.a.v.: P.J.M. van den Bergh Postbus BA AMSTELVEEN

Gemeente Amstelveen Afdeling RO & Projecten T.a.v.: P.J.M. van den Bergh Postbus BA AMSTELVEEN Gemeente Amstelveen Afdeling RO & Projecten T.a.v.: P.J.M. van den Bergh Postbus 4 1180 BA AMSTELVEEN Uw kenmerk: ****** Ons kenmerk: AMNA1004 Datum: 18-11-2010 Plaats: Zaandam Projectgebied: Kostverlorenweg

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek Dwarsdijk

Quickscan natuuronderzoek Dwarsdijk Quickscan natuuronderzoek Dwarsdijk Een inventarisatie van beschermde Zelhem flora en fauna Zelhem, februari 2007 Rapportnummer 0712 Projectnummer 756 opdrachtgever VanWestreenen Adviseurs Varsseveldseweg

Nadere informatie

AMFIBIEËN EN REPTIELEN IN HET PLANGEBIED EN OMGEVING VAN DE UITBREIDINGSLOCATIE RENDAC TE SON

AMFIBIEËN EN REPTIELEN IN HET PLANGEBIED EN OMGEVING VAN DE UITBREIDINGSLOCATIE RENDAC TE SON AMFIBIEËN EN REPTIELEN IN HET PLANGEBIED EN OMGEVING VAN DE UITBREIDINGSLOCATIE RENDAC TE SON AMFIBIEËN EN REPTIELEN IN HET PLANGEBIED EN OMGEVING VAN DE UITBREIDINGSLOCATIE RENDAC TE SON juni 2007 In

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN 2006. door Henk Jan Hof In het voorjaar van 2006 heb ik woonwijk Het Laakse Veld op broedvogels geïnventariseerd. Deze kartering is uitgevoerd om aantallen

Nadere informatie

Ecologische quickscan. gebied Nieuweweg-Reinaldstraat

Ecologische quickscan. gebied Nieuweweg-Reinaldstraat Ecologische quickscan gebied Nieuweweg-Reinaldstraat gemeente Valkenburg aan de Geul Reinaldstraat 7-9 (foto: www.tvvalkenburg.nl) 1 Ecologische quickscan gebied Nieuweweg-Reinaldstraat gemeente Valkenburg

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers.

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. VOORJAARSTELLING 2012 TELFORMULIEREN De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. Inventarisatieformulier 6 en 7 kopiëren ten behoeve van de jachthouders in uw WBE. Voorjaarstelling

Nadere informatie

VLEERMUIZEN ONDERZOEK HELLEVOETSLUIS 2008

VLEERMUIZEN ONDERZOEK HELLEVOETSLUIS 2008 VLEERMUIZEN ONDERZOEK MOLSHOEK HELLEVOETSLUIS 2008 K. Mostert & E. Thomassen Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland In opdracht van gemeente Hellevoetsluis 1 INHOUD Inleiding... 3 Gebiedsbeschrijving...

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Mahlerlaan Amsterdam. Roofvogelonderzoek. Opdrachtgever: O.G.A. Tussentijdsverslag : 2 september 2015

Mahlerlaan Amsterdam. Roofvogelonderzoek. Opdrachtgever: O.G.A. Tussentijdsverslag : 2 september 2015 Roofvogelonderzoek Mahlerlaan Amsterdam Opdrachtgever: O.G.A Tussentijdsverslag : 2 september 2015 Onderzoek : drs. Lex van Groningen, dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020

Nadere informatie

Vrijwilligersbijeenkomst. 30/5/2016 Mundo-B

Vrijwilligersbijeenkomst. 30/5/2016 Mundo-B Vrijwilligersbijeenkomst 30/5/2016 Mundo-B Stand van zaken Reeds verzamelde gegevens BIM/IBGE data 2001-2012 3592 (data ruwweg 2001-2012 => 12 jaar) Data 2013-2016 4753 (ingevoerd tussen 1/1/2013 en 30/4/2016

Nadere informatie

Word ook actief voor onze zoogdieren!

Word ook actief voor onze zoogdieren! ZOOGDIERVERENIGING ZOEKT VRIJWILLIGERS Word ook actief voor onze zoogdieren! Gezocht: haas, konijn, ree, vos, egel en eekhoorn, bijzondere muizen zoals de hazelmuizen, bevers, bunzingen en boommarters

Nadere informatie

BILAN. RAPPORT 2006 Nijmegen - (GLD) - Nijmegen, Winckelsteegh DEFINITIEF CONCEPT. Veldonderzoek naar rode eekhoorn

BILAN. RAPPORT 2006 Nijmegen - (GLD) - Nijmegen, Winckelsteegh DEFINITIEF CONCEPT. Veldonderzoek naar rode eekhoorn BILAN RAPPORT 2006 Nijmegen - (GLD) - Nijmegen, Winckelsteegh Veldonderzoek naar rode eekhoorn DEFINITIEF CONCEPT in opdracht van Pluryn Werkenrode Groep Rapport-ID Titel Nijmegen (GLD) - Nijmegen, Winckelsteegh

Nadere informatie

Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012

Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012 Pagina 1 van 5 Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012 Inleiding Sinds 2007 beschikt de over een meldpunt Vossenschade. Om dit meldpunt meer bekendheid te geven voor heel Vlaanderen werd in januari

Nadere informatie

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Nieuwsbrief Versie: oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Zoogdieren 3. Herpetofauna 4. Vlinders 5. Overig 6. Colofon Wat dragen de ecoducten bij de Zwaluwenberg bij aan

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede Opdrachtgever: Uitvoering: Samenstelling: Veldwerk: Status Gemeente Haarlemmermeer Adviesbureau E.C.O. Logisch ing.

Nadere informatie

Rapport. Natuuronderzoek Schateiland. Nader onderzoek naar enkele beschermde soorten. Lelystad, juni 2017 R. Heemskerk

Rapport. Natuuronderzoek Schateiland. Nader onderzoek naar enkele beschermde soorten. Lelystad, juni 2017 R. Heemskerk Rapport Lelystad, juni 2017 R. Heemskerk Natuuronderzoek Schateiland Nader onderzoek naar enkele beschermde soorten Landschap verbindt Landschapsbeheer Flevoland streeft naar ontwikkeling, beheer en behoud

Nadere informatie

Beleef het wild! Het jaar rond

Beleef het wild! Het jaar rond QUIZ Beleef het wild! Het jaar rond QUIZ Hoi, ik ben Raoel. Ik ben acht jaar en ik zit in groep vijf. Samen met mijn ouders en zus woon ik in dit huis. Sep is onze hond, een Labrador. Mijn vader en moeder

Nadere informatie

GRIENDTSVEENPARK - EMMEN

GRIENDTSVEENPARK - EMMEN GRIENDTSVEENPARK - EMMEN ecologisch vervolgonderzoek colofoon 22 februari 2007 - veldwerk Hub Cuppen, Frank Mertens, Bram Schenkeveld - tekst Bram Schenkeveld - productie bureau Schenkeveld Visstraat 1,

Nadere informatie

Mitigatie effecten op de natuur bouwplannen Kleizuwe

Mitigatie effecten op de natuur bouwplannen Kleizuwe Mitigatie effecten op de natuur bouwplannen Kleizuwe Mitigatie effecten op de natuur bouwplan Kleizuwe Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Driessen Vreeland 11.056

Nadere informatie

Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede

Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede Weidevogels Liedeweg te Haarlemmerliede Auteur P.J.H. van der Linden Opdrachtgever Projectnummer Ingen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 10.036 juni 2010 foto

Nadere informatie

Vossenbeheerplan WBE. Tubbergen

Vossenbeheerplan WBE. Tubbergen Vossenbeheerplan WBE. Tubbergen 1.0 Inleiding. Met het in werking treden van de FBE is gesteld dat iedere WBE een beheerplan voor vossen voorhanden dient te hebben. Voor u ligt dan ook het vossenbeheerplan

Nadere informatie

Notitie Quickscan flora en fauna

Notitie Quickscan flora en fauna Notitie Quickscan flora en fauna De Uithof/ Kromhout te Utrecht Projectnummer: 5755.9 Datum: 5-5-2017 Projectleider: Opgesteld: Opdrachtgever: Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht laat jaarlijks bomen

Nadere informatie

KAVEL 2 EN 3 FLORA- EN FAUNADOSSIER. Opdrachtgever: O.G.A. periode : versie: : 16 mei Auteur : M. Kuiper

KAVEL 2 EN 3 FLORA- EN FAUNADOSSIER. Opdrachtgever: O.G.A. periode : versie: : 16 mei Auteur : M. Kuiper FLORA- EN FAUNADOSSIER KAVEL 2 EN 3 Opdrachtgever: O.G.A periode : 2011-2014 versie: : 16 mei 2014 Auteur : M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020 E-mail: info@natuurbeleven.nl

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek Kempkensberg te Groningen. A&W-notitie 2588kev

Aanvullend onderzoek Kempkensberg te Groningen. A&W-notitie 2588kev Aanvullend onderzoek Kempkensberg te Groningen A&W-notitie 2588kev Opdrachtgever Gemeente Groningen Referentie Heijden, E. van der. Aanvullend onderzoek Kempkensberg te Groningen. A&W-notitie 2624. Altenburg

Nadere informatie

Libelleninventarisatie Natuurmonumentengebied Laegieskamp

Libelleninventarisatie Natuurmonumentengebied Laegieskamp Libelleninventarisatie Natuurmonumentengebied Laegieskamp In 2015 met een overzicht van incidentele waarnemingen 1992 2014 W.J.A. Hoeffnagel Ankeveen Copyright 2016 W.J.A. Hoeffnagel (Willem-Jan) Mr. J.C.

Nadere informatie

Surveillance Muntjak Goirle

Surveillance Muntjak Goirle Surveillance Muntjak Goirle Onderzoek naar het voorkomen van de muntjak (Muntiacus reevesi) in Park Boschkens in Goirle R.M. Koelman Januari 2014 Rapport van de Zoogdiervereniging In opdracht van de Nederlandse

Nadere informatie

Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2013

Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2013 Pagina 1 van 6 Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2013 Inleiding Sinds 2007 beschikt de over een meldpunt Vossenschade. Om dit meldpunt meer bekendheid te geven voor heel Vlaanderen werd in januari

Nadere informatie

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade 15 december 2015 Alfred Melissen - FBE Limburg Faunabeheereenheid Limburg Faunabeheer & Wetgeving Preventie & Schademeldingen Beheer Faunabeheerplan

Nadere informatie

Slapende Blauwe Kiekendieven tijdens de winter 2003/2004

Slapende Blauwe Kiekendieven tijdens de winter 2003/2004 Slapende Blauwe Kiekendieven tijdens de winter 2003/2004 Pieter Wouters INLEIDING Evenals vorige winter hebben we weer drie slaapplaatsen van Blauwe Kiekendieven gevolgd door middel van simultaantellingen.

Nadere informatie

De boommarterbrug bij De Bilt een half jaar monitoring

De boommarterbrug bij De Bilt een half jaar monitoring De boommarterbrug bij De Bilt een half jaar monitoring J.L.Mulder 2012 Colofon Titel: De boommarterbrug bij De Bilt een half jaar monitoring Auteur: J.L.Mulder Bureau Mulder-natuurlijk, De Bilt www.mulder-natuurlijk.nl

Nadere informatie

ASSCHATTERWEG LEUSDEN. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen en de functie van de omgeving voor vleermuizen

ASSCHATTERWEG LEUSDEN. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen en de functie van de omgeving voor vleermuizen ASSCHATTERWEG LEUSDEN Nader onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen en de functie van de omgeving voor vleermuizen COLOFON OPDRACHT Onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen en de eventuele

Nadere informatie

INVENTARISATIE VLEERMUIZEN DE WEID WALSTRO 3 CASTRICUM

INVENTARISATIE VLEERMUIZEN DE WEID WALSTRO 3 CASTRICUM INVENTARISATIE VLEERMUIZEN DE WEID WALSTRO 3 CASTRICUM LUPGENS EN PARTNERS BV / CAREOS GROEP 15 oktober 2012 076649227:0.3 B01043.200918.0200 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3

Nadere informatie

P a r a g r a a f e c o l o g ische inventa r is a tie J a d e A en C B e i len

P a r a g r a a f e c o l o g ische inventa r is a tie J a d e A en C B e i len P a r a g r a a f e c o l o g ische inventa r is a tie J a d e A en C B e i len E c o l o g i e Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een ecologische inventarisatie van de natuurwaarden

Nadere informatie

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 Lieuwe Dijksen & Frank Willems SOVON-inventarisatierapport 2007/49 Dit rapport is samengesteld in opdracht van Het Groninger Landschap Colofon SOVON Vogelonderzoek

Nadere informatie

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren)

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Colofon Titel Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Projectnummer 11283 Opdrachtgever Architectenbureau Eduard C. Gerds Hoofdweg 81 9617 AC Harkstede Datum 22

Nadere informatie

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Butersdijk nabij nummer 21, Lettele Datum: 12-3-2014 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6546 Aanleiding en doel Aan de Butersdijk, nabij

Nadere informatie

Veldinventarisatie ringslang en levendbarende hagedis A37, omgeving Zwartemeer

Veldinventarisatie ringslang en levendbarende hagedis A37, omgeving Zwartemeer Veldinventarisatie ringslang en levendbarende hagedis A37, omgeving Zwartemeer Veldinventarisatie in opdracht van Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud Opgesteld door Stichting RAVON R.P.J.H. Struijk

Nadere informatie

Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins. Quickscan. Spankerenseweg 20 Dieren

Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins. Quickscan. Spankerenseweg 20 Dieren Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins Quickscan Spankerenseweg 20 Dieren februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Gegevens plangebied... 2 3 Methode... 3 4 Resultaten... 3 4.1 Bureaustudie...

Nadere informatie

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats Ecologica BV Rondven 22 6026 PX Maarheeze 0495-46 20 70 0495-46 20 79 info@ecologica.eu www.ecologica.eu Gemeente Best T.a.v. dhr. P. van den Broek Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best Datum: 2 april

Nadere informatie

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Natuurwaardenkaart Voor het inventariseren van de natuurwaarden van Heemstede zijn in het rapport Natuurwaardenkaart van Heemstede Waardering van

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Flora en faunascan Beatrixpark Gemeente Amsterdam

Flora en faunascan Beatrixpark Gemeente Amsterdam Flora en faunascan Beatrixpark Gemeente Amsterdam Colofon Project: Flora en faunascan, Beatrixpark Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Onderzoeker: Dick van der Poel Ecoloog, niveau 4 gecertificeerd Telefoon:

Nadere informatie

Het wegvangen van Pallas eekhoorns in Weert en omgeving in 2013

Het wegvangen van Pallas eekhoorns in Weert en omgeving in 2013 Het wegvangen van Pallas eekhoorns in Weert en omgeving in 2013 Periode mei-november V. Dijkstra Rapportnummer 2013.38 December 2013 Rapport van het bureau van de Zoogdiervereniging In opdracht van Ministerie

Nadere informatie

2. ECOLOGIE VLEERMUIZEN...

2. ECOLOGIE VLEERMUIZEN... INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2 HET GEBIED... 2 1.3 OPBOUW RAPPORT... 3 2. ECOLOGIE VLEERMUIZEN... 4 3 METHODE... 5 4 RESULTAAT... 6 5 CONCLUSIE... 8 LITERATUUR... 9 Adviesbureau

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Dieren in de vrije natuur in het Park Berg en Bos door Henk Otto

Dieren in de vrije natuur in het Park Berg en Bos door Henk Otto Dieren in de vrije natuur in het Park Berg en Bos door Henk Otto Ter voorbereiding van de toekomstplannen voor het Park Berg en Bos is in opdracht van de gemeente Apenheul een natuurtoets uitgevoerd. Een

Nadere informatie

Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg 17a (Zwolle) voor de knoflookpad.

Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg 17a (Zwolle) voor de knoflookpad. Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg 17a (Zwolle) voor de knoflookpad. REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg

Nadere informatie

Rugstreeppad Hoogstede deelverslag veldcheck te zeven gebieden

Rugstreeppad Hoogstede deelverslag veldcheck te zeven gebieden Rugstreeppad Hoogstede deelverslag veldcheck te zeven gebieden Colofon Titel Rugstreeppad Hoogstede - deelverslag veldcheck te zeven gebieden Projectnummer 08890-14 Opdrachtgever Gemeente Arnhem Dienst

Nadere informatie

Grote vos Nymphalis polychloros

Grote vos Nymphalis polychloros Nymphalis polychloros Jan Goedbloed Soortbeschrijving De is een grote bruinrode vlinder, behorend tot de familie van de schoenlappers Nymphalidae waar ook, Atalanta, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia en Distelvlinder

Nadere informatie

NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATER EINDRAPPORTAGE GEMEENTE SCHIJNDEL. 28 oktober /CE4/OKO/ & ARCAD1S

NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATER EINDRAPPORTAGE GEMEENTE SCHIJNDEL. 28 oktober /CE4/OKO/ & ARCAD1S NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATER EINDRAPPORTAGE GEMEENTE SCHIJNDEL 28 oktober 2004 110632/CE4/OKO/000217 & ARCAD1S NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATERI Inhoud 1 Inleiding 2 Algemene beschrijving

Nadere informatie

De weg eist zijn tol: 10 jaar verkeersslachtoffers op de Nijmeegsebaan in Groesbeek

De weg eist zijn tol: 10 jaar verkeersslachtoffers op de Nijmeegsebaan in Groesbeek De weg eist zijn tol: 10 jaar verkeersslachtoffers op de Nijmeegsebaan in Groesbeek Kees Schreven NOU-congres, De Hoeve van Nunspeet, 7-9 januari 017 Mac Gillavry D. 1930. De Levende Natuur 3: 10. Mac

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

Beelden natuurbrug Zandpoort 2014

Beelden natuurbrug Zandpoort 2014 Rapportage Beelden natuurbrug Zandpoort 2014 Document naam: Eindrapportage monitoring natuurbrug Zantpoort 2014 DEFINITIEF.doc Versie: 2.0 Klant: Waternet Datum: 11 juni 2015 Auteur: Bart Noort, Gerben

Nadere informatie

Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde

Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde In opdracht van: SAB BV Oktober 2013 Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde Colofon:

Nadere informatie

SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM

SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM FLORA- EN FAUNADOSSIER SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM 3 maart 2014 dr. M. Kuiper NatuurBeleven bv. Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020-4727777 info@natuurbeleven.nl Inhoud 1. Aanleiding... 3 2.

Nadere informatie

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 121653-558229 Colofon Titel: Ecologische quickscan Haarlemmerstraat, Leiden Projectnummer: 12009 Datum: 13-08-2012 Auteur(s): R.W.

Nadere informatie

Gouwebos. midmaandwintertellingen van vogels trends samengesteld door Cok Scheewe. Foto (Huig Bouter)

Gouwebos. midmaandwintertellingen van vogels trends samengesteld door Cok Scheewe. Foto (Huig Bouter) Gouwebos midmaandwintertellingen van vogels trends 1994-2014 samengesteld door Cok Scheewe Foto (Huig Bouter) Inleiding Al meer dan 20 jaar worden in de winterperiode in het Gouwebos door de vogelwerkgroep

Nadere informatie

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard (2.1) 2011 Status: definitief In opdracht van: Molenparc bv Contactpersoon:

Nadere informatie

Adviesrapport. N203 groot onderhoud (Nesdijk) Aanvullend Natuuronderzoek

Adviesrapport. N203 groot onderhoud (Nesdijk) Aanvullend Natuuronderzoek Adviesrapport N203 groot onderhoud (Nesdijk) Uitgebracht aan: Froukje Oostra Rapport opgesteld door: Nico Jonker Kwaliteitscontrole: Jur Hoefakker Vrijgegeven door: Bonnummer IGI: 12252 WBS code: 20.0248-002

Nadere informatie

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM Colofon Opdrachtgever: Tulp-Bijl B.V. Titel: Quickscan Edeseweg 51 Wekerom Status: Definitief Datum: Februari 2013 Auteur(s): Ir. M. van Os Foto s: M. van Os Kaartmateriaal:

Nadere informatie

Notitie aanvullend onderzoek BIC te Eindhoven

Notitie aanvullend onderzoek BIC te Eindhoven Ecologica BV Rondven 22 6026 PX Maarheeze 0495-46 20 70 0495-46 20 79 info@ecologica.eu www.ecologica.eu Gemeente Eindhoven t.a.v. I. Schouten Postbus 90150 5600 RB Eindhoven Datum: 26 oktober 2015 Behandeld

Nadere informatie

Mens-effectrapportage. varkensvleesfabriek Laarstraat in Etten

Mens-effectrapportage. varkensvleesfabriek Laarstraat in Etten Mens-effectrapportage varkensvleesfabriek Laarstraat in Etten In dit gebied, zogenaamd "zonder landschappelijke waarde", is de varkensvleesfabriek gepland Datum : december 2007 Opgesteld door : ADO (adviesbureau

Nadere informatie

Broedvogels. NatuurBeleven bv. Oostermeerkade TV Amstelveen

Broedvogels. NatuurBeleven bv. Oostermeerkade TV Amstelveen NatuurBeleven bv. Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020-4727777 info@natuurbeleven.nl OGA T.a.v. Cees Bruijns Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Datum: 8 augustus 2011 e-mail van 3 augustus (mail van Juan-Mei

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wolfheze Natuuronderzoek De Gelderse Roos

Bestemmingsplan Wolfheze Natuuronderzoek De Gelderse Roos Bestemmingsplan Wolfheze Natuuronderzoek De Gelderse Roos Bestemmingsplan Wolfheze Natuuronderzoek De Gelderse Roos Colofon Titel Bestemmingsplan Wolfheze - Natuuronderzoek De Gelderse Roos Projectnummer

Nadere informatie

grazers helpen de natuur.

grazers helpen de natuur. grazers helpen de natuur. Begrazing vroeger en nu Lang geleden kwamen in Vlaanderen allerlei soorten grazers voor: mammoeten, wisenten, oerrunderen, elanden... Die grazers zorgden ervoor dat Vlaanderen

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD 2016 WIJNAND VAN DEN BOSCH (wijnand.vandenbosch@ziggo.nl) KO KATSMAN (ko.katsman@ziggo.nl) Inleiding: In de winter van 2015-2016 bereikte ons het verzoek om de

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol Ecologisch werkprotocol Lommerrijk 23 Lelystad Locatie en werkzaamheden Lommerrijk 23 ligt aan de noordwestzijde van Lelystad, in de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Het plangebied is aangegeven

Nadere informatie

Wandeling n 12 : Al basse Hé : Durbuy Bewegwijzering :

Wandeling n 12 : Al basse Hé : Durbuy Bewegwijzering : Wandeling n 12 : Al basse Hé : Durbuy Bewegwijzering : Deze wandeling te midden van het oude dorpsgedeelte van Heyd neemt je mee langs een netwerk van hagen. Deze hagen, waarvan we het nut vergeten zijn,

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond Quickscan flora en fauna Deltaweg te Helmond A.P. Kerssemakers Voor de afdeling: SB/ROV. Gemeente Helmond. December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2.Wettelijk kader 2 3. Plangebied 4 4. Onderzoek 7

Nadere informatie

Onderzoek naar het voorkomen van grote bosmuis bij Ter Apel 2014

Onderzoek naar het voorkomen van grote bosmuis bij Ter Apel 2014 Onderzoek naar het voorkomen van grote bosmuis bij Ter Apel 2014 D.L. Bekker Augustus 2014 Rapport van het Bureau van de Zoogdiervereniging In opdracht van Antea Group Onderzoek naar het voorkomen van

Nadere informatie

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Deel I Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren. datum: 22 juni quick scan flora en fauna

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren. datum: 22 juni quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk: Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren SAB RIJS/110164.01 datum: 22 juni 2012 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Ootmarsum (gemeente Dinkelland,

Nadere informatie

In het kader van de Flora- en faunawet

In het kader van de Flora- en faunawet In het kader van de Flora- en faunawet In opdracht van Contactpersoon AAS Groningen Dhr. A. van Delft Datum 30 maart 2016 Offerte nummer OF16138-01 Contactpersoon M.T. Berghuis Telefoon 06 113 93 111 E-mail

Nadere informatie

Dassen onderweg. Jaap Mulder & Nico Jonker. Provincie Noord-Holland Rijkswaterstaat Prorail - Grontmij Bureau Mulder-natuurlijk

Dassen onderweg. Jaap Mulder & Nico Jonker. Provincie Noord-Holland Rijkswaterstaat Prorail - Grontmij Bureau Mulder-natuurlijk Dassen onderweg Jaap Mulder & Nico Jonker NRC: Dure dierenbruggen De wildviaducten verspreiden zich als een olievlek over Nederland. Maar of herten, vlinders en hagedissen er iets mee opschieten wordt

Nadere informatie

Waterbodemsanering Biesbosch

Waterbodemsanering Biesbosch Waterbodemsanering Biesbosch Ligging van beverburchten en beverholen winter 2008/2009 Ir. V. Dijkstra Datum: 17 maart 2009 Rapport: 2009.06 van Zoogdiervereniging VZZ In opdracht van: Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Nadere informatie

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS NATUURBELEVEN AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET NatuurBeleven b.v. dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020/4720777 mark@natuurbeleven.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven projectnummer:

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven projectnummer: Memo Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven projectnummer: 035.00.03.00.00 Aan: Gemeente Bodegraven Van: Mevrouw drs. A.A. Schwab Onderwerp: Actualisatie natuurwaardenonderzoek Bodegraven-Oost Datum: 13-11-2013

Nadere informatie

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Martin Heinen Vogelwerkgroep Oost-Veluwe, Apeldoorn 1 1. Inleiding De gemeente Apeldoorn heeft Vogelwerkgroep Oost-Veluwe gevraagd een inventarisatie

Nadere informatie

Plangebied en voorgenomen ontwikkeling

Plangebied en voorgenomen ontwikkeling Bijlage 3: IDDS, Resultaten flora- en faunaonderzoek Oosterweg te Ouddorp, kenmerk: 1503H081/DBI/rap1, d.d. 30 juni 2015 KuiperCompagnons De heer R. Wegener Postbus 13042 3004 HA Rotterdam Kenmerk : 1503H081/DBI/rap1

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek huismussen t Haantje Midden in Rijswijk. Notitie. Juni 2017 P17-087/W1321 Auteur: M.E.Dubbeldam

Aanvullend onderzoek huismussen t Haantje Midden in Rijswijk. Notitie. Juni 2017 P17-087/W1321 Auteur: M.E.Dubbeldam Aanvullend onderzoek huismussen t Haantje Midden in Rijswijk Notitie Juni 2017 P17-087/W1321 Auteur: M.E.Dubbeldam Natuur-Wetenschappelijk Centrum 078-6213921 nwcadvies@nwcadvies.nl www.nwcadvies.nl Aanvullend

Nadere informatie

Monitoring Natuurverbinding Hoorneboeg & Zwaluwenberg

Monitoring Natuurverbinding Hoorneboeg & Zwaluwenberg Monitoring Natuurverbinding Hoorneboeg & Zwaluwenberg Versie: december 2016 Uitwerpsel van de boommarter die voornamelijk uit lijsterbessen bestaan Inhoud 1. Inleiding 2. BBC interview 3. Natuurbrug Hoorneboeg

Nadere informatie

Quick scan ecologie Jan Vermeerstraat te Rucphen

Quick scan ecologie Jan Vermeerstraat te Rucphen Quick scan ecologie Jan Vermeerstraat te Rucphen Quick scan ecologie Jan Vermeerstraat te Rucphen Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen T. Ursinus Scanopy 12.144 concept november 2012 foto omslag Els

Nadere informatie

asbest bodem ecologie

asbest bodem ecologie asbest bodem ecologie De heer Spronck Datum 25 april 2013 Onderwerp Onderzoek aanwezigheid das groenstrook nabij Withuis 16A te Eijsden In verband met de aanstaande uitbreiding van een kantooraccommodatie,

Nadere informatie

6+ 10 WAT MAAKT EEN BOS TOT EEN BOS? 3+ 8 + Opdracht EDUKIT 3

6+ 10 WAT MAAKT EEN BOS TOT EEN BOS? 3+ 8 + Opdracht EDUKIT 3 WAT MAAKT EEN BOS TOT EEN BOS? 6+ 10 + Wanneer is een bos een bos? Een paar bomen samen vormen pas een bos als ze een oppervlakte van 1/2 hectare beslaan. Je zou dit kunnen vergelijken met een voetbalvel

Nadere informatie

GEMEENTE NOORD-BEVELAND. Bijlagenboek Bestemmingsplan Wissenkerke Zuidoost

GEMEENTE NOORD-BEVELAND. Bijlagenboek Bestemmingsplan Wissenkerke Zuidoost GEMEENTE NOORD-BEVELAND Bijlagenboek Bestemmingsplan Wissenkerke Zuidoost Vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland bij besluit van 28 oktober 2010, voorzitter, griffier gemeente titel projectnummer

Nadere informatie

Ervaringen met verkeersslachtoffertellingen G.F.J. Smit, A.J.M. Meijer Bureau Waardenburg bv

Ervaringen met verkeersslachtoffertellingen G.F.J. Smit, A.J.M. Meijer Bureau Waardenburg bv Ervaringen met verkeersslachtoffertellingen G.F.J. Smit, A.J.M. Meijer Bureau Waardenburg bv Inleiding Jaarlijks worden vele dieren in ons land slachtoffer van het verkeer. Het aantal slachtoffers onder

Nadere informatie

Aanvullend natuuronderzoek Oostelijke Randweg in Doetinchem

Aanvullend natuuronderzoek Oostelijke Randweg in Doetinchem AanvullendnatuuronderzoekOostelijkeRandweginDoetinchem Onderzoek naar verblijfplaatsen van vogels, vleermuizen en eekhoorn rapportnummer 1212 Tussentijdse rapportage, december 2011 Aanvullend natuuronderzoek

Nadere informatie