Faunaonderzoek met de fotoval op 11 kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faunaonderzoek met de fotoval op 11 kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken"

Transcriptie

1 Faunaonderzoek met de fotoval op 11 kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken Albert-Erik de Winter Oktober 2012

2 Dankwoord Dank gaat uit naar de Stichting Oude Groninger Kerken voor toestemming om dit onderzoek op hun kerkterreinen te mogen uitvoeren. Leo Stockmann (Landschapsbeheer Groningen) en Arjo Bunskoeke (Kerkhovencommissie SOGK) dank ik voor het kritisch doorlezen van een eerdere versie van dit verslag. Ivon Benus wordt bedankt voor het maken van de kaart in figuur 1. Colofon Titel : Faunaonderzoek met de fotoval op 11 kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken. Veldwerk : Albert-Erik de Winter Auteur : Albert-Erik de Winter Foto kaft : Fotoval kerkhof Heveskes foto s Albert-Erik de Winter tekst Albert-Erik de Winter en de Stichting Oude Groninger Kerken Uithuizen 28 oktober

3 Samenvatting In het voorjaar en zomer van 2011 heeft op elf kerkterreinen van de Stichting Oude Groninger Kerken in Noord Groningen voor langere of kortere periode een fotoval (automatische camera met infraroodsensor) geïnstalleerd gestaan. Doel van deze actie was om na te gaan welke wilde fauna voorkomt op deze terreinen. Om de dieren voor de lens te lokken is gebruik gemaakt van pindakaas en kattenvoer. Incidenteel is een kadaver van haas (kerkhoven Heveskes/ Leegkerk) en wilde eend (kerkhof Marsum) gebruikt. Tijdens de inventarisatie zijn op de elf kerkterreinen in totaal 501 fotobeelden met dieren en/of mensen geregistreerd. Hiervan hadden 240 fotobeelden betrekking op waarnemingen van wilde fauna, de overige 261 beelden op waarnemingen van mens, hond, kat en kip. Wilde diersoorten zijn waargenomen op 7 van de 11 onderzochte terreinen. Deze waarnemingen hadden betrekking op de soorten: egel (2 terreinen), steenmarter ( 2 terreinen), vos (1 terrein), ree (1 terrein), ekster (4 terreinen), zwarte kraai (5 terreinen) en buizerd (1 terrein). Wat betreft het aantal geregistreerde wilde soorten waren de kerkterreinen van Heveskes (3 soorten), Solwerd (3 soorten) en Leegkerk (3 soorten) het soortenrijkst, gevolgd door de kerkhoven van Marsum (2 soorten), Wittewierum (2 soorten), Opwierde (2 soorten) en Fransum (1 soort). Op de kerkterreinen van Eenum, Oostum, Wierhuizen, Pieterburen zijn geen waarnemingen gedaan van wilde dieren, wel van mens, hond en huiskat. Bijzonder voor deze inventarisatie waren, naast de waarnemingen van steenmarter op de kerkhoven van Leegkerk en Opwierde, zonder meer de waarnemingen van vos op het kerkhof van Heveskes en ree op het kerkhof van Marsum. Gericht onderzoek op andere kerkterreinen zal zeer waarschijnlijk nog meer waarnemingen van wilde dieren en mogelijk ook andere soorten opleveren. 2

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Materiaal en methode 4 3. Resultaten Gebiedsbespreking Soortbespreking Egel Steenmarter Vos Ree Ekster Zwarte kraai Buizerd Huiskat Hond Kip Mens 7 4. Aanbeveling 7 5. Literatuur 7 Pagina Bijlage 1: Waarnemingen per kerkterrein 8-10 Bijlage 2: (Belangrijkste)

5 1. Inleiding In de provincie Groningen bezit de Stichting Oude Groninger Kerken (kortweg SOGK) ongeveer 63 kerkensembles. Deze monumentale terreinen zijn vooral bekend vanwege hun religieuze en cultuurhistorische betekenis. Door factoren als rust, oud groen en stenige biotopen (o.a. in de vorm van grafmonumenten) zijn deze objecten ecologisch gezien echter ook erg waardevol en het leefgebied voor tal van plant- en diersoorten. Om een indruk te krijgen van de wilde diersoorten die deze terreinen zoal gebruiken zijn in het voorjaar en de zomer van 2011 meerdere kerkterreinen van de SOGK geïnventariseerd met een fotoval (automatische camera met infraroodsensor). Dit rapport bevat de resultaten van dit onderzoek. 2. Materiaal en methode Voor deze inventarisatie zijn in totaal elf kerkterreinen onderzocht. Deze terreinen zijn gelegen in het kleigebied (Noord) Groningen. Gezamenlijk kenmerk van deze terreinen is het (matig) extensief beheer en de aanwezigheid van veel groen (bomen en struiken). Reden dat juist deze terreinen geselecteerd zijn voor dit onderzoek is de verwachting dat de faunatrefkans hier hoger zal zijn dan op intensief beheerde kerkterreinen met weinig groen. Een overzicht van de onderzochte kerkterreinen en onderzoeksperiode is weergegeven in figuur 1. Figuur 1: Ligging onderzochte kerkterreinen en onderzoeksperiode Gebied Onderzoeksperiode 1. Eenum 24 juni t/m 1 juli Fransum 4 mei t/m 10 mei Heveskes 27 maart t/m 7 april Marsum 9 april t/m 18 april Oostum 24 juli t/m 28 juli Pieterburen 10 juli t/m 24 juli Solwerd 11 juni t/m 18 juni Wierhuizen 7 juli t/m 10 juli Wittewierum 21 april t/m 4 mei Opwierde 18 juni t/m 23 juni Leegkerk 23 mei t/m 1 juni 2011 Onderzoek is uitgevoerd met een fotoval (een automatische camera) die gedurende meerdere dagen op deze kerkhoven geïnstalleerd heeft gestaan. Het hierbij gebruikte merk en type was Dörr Snapshot 5.0 MP IR. Met deze fotoval zijn tussen 27 maart en 28 juli 2011 alle elf de kerkterreinen geïnventariseerd. Twee à drie meter voor de fotoval werden telkens lokstoffen aangeboden die bestonden uit pindakaas en kattenvoer. Daarnaast is op de kerkhoven van Heveskes en Leegkerk een kadaver van haas voor de camera gepresenteerd, op het kerkhof van Marsum een wilde eend. Pindakaas is hierbij het lokmiddel waarvan bekend is dat het een grote diversiteit aan wilde diersoorten aantrekt c.q. naar de fotoval toelokt [Van den Akker, 2009]. Van welke afstand wilde dieren de pindakaasgeur kunnen waarnemingen is niet bekend. Kattenvoer en kadavers worden aangeboden als voedsel en zorgen ervoor dat dieren langer voor de fotoval 4

6 verblijven wat trefkans en kwaliteit van de foto s vergroot. De automatische fotoval werkt met infraroodsensor die reageert op bewegingen. Bij elke reactie voor de camera wordt na 20 seconden een foto genomen. De volgende foto(s) worden gemaakt met een interval van 60 seconden wat doorgaat zolang het bewegend object zich voor de lens/ sensor blijft voortbewegen. Overdag levert de fotoval beelden in kleur, s nachts wordt verlichting verzorgd door infrarood-leds en is het beeld zwart-wit. Geregistreerde beelden van de fotoval zijn na iedere verplaatsing/installatie uitgelezen en worden digitaal bewaard. 3. Resultaten Tijdens deze inventarisatie zijn in totaal 501beelden met mensen en/of dieren geregistreerd, de foto s gemaakt tijdens installatie en demontage van de fotoval niet meegerekend. Hiervan hadden 240 beelden betrekking op wilde dieren, de overige 261 beelden op mens en (landbouw)huisdier. Tabel 1 geeft een beeld van de geregistreerde soorten per kerkterrein, hierbij zijn de voor deze inventarisatie interessante soorten groen gemarkeerd. Tabel 1: Geregistreerde soorten per kerkterrein Eenum Fransum Heveskes Egel X X Marsum Steenmarter X X Vos X Ree X Ekster X X X X Zwarte kraai X X X X X Buizerd X Huiskat X X X X X X X X X Hond X X X Kip X Mens X X X X X X X X X X Aantal soorten Oostum Pieterburen Solwerd Wierhuizen Wittewierum Opwierde Leegkerk Een overzicht van het maximum aantal waargenomen exemplaren en totaal aantal is opgenomen in tabel 2. Tabel 2: Maximum aantal exemplaren en totaal aantal Soort Max. aantal exemplaren Totaal aantal Egel 2 4 Steenmarter 2 4 Vos 1 1 Ree 1 1 Ekster 6 42 Zwarte kraai 9 63 Buizerd Huiskat Hond Kip Mens Opmerkingen bij de tabel: waarnemingen van mensen betreft een optelling van het maximum aantal dagwaarnemingen per terrein, het absoluut aantal kerkterreinbezoekers ligt hoger. 5

7 3.1 Gebiedsbespreking Het aantal wilde faunasoorten dat op de kerkterreinen is aangetroffen varieerde van minimaal één soort op het kerkhof van Fransum tot maximaal drie soorten op de kerkhoven van Heveskes, Solwerd en Leegkerk. Op de kerkhoven van Eenum, Oostum, Pieterburen en Wierhuizen zijn geen wilde faunasoorten geregistreerd. Mens (10 x), huiskat (9 x) en zwarte kraai zijn het vaakst aangetroffen op de kerkterreinen. Leuk zijn in ieder geval de waarnemingen van egel (2 terreinen), steenmarter (2 terreinen), vos (1 terrein) en ree (1 terrein). Waarnemingen van ree en vos zijn verrassend. Aanwezigheid van egel en steenmarter was voorafgaand aan de inventarisatie min of meer wel verwacht. 3.2 Soortbespreking Egel Op de kerkhoven van Solwerd en Wittewierum zijn waarnemingen van egel geregistreerd. Op beide terreinen betrof het slechts één exemplaar per foto. Opmerkelijk is de foto van Wittewierum waar een egel bovenop een grafmonument loopt Steenmarter Van deze soort was de verwachting dat die een ruimere verspreiding zou bezitten op de Noord Groningse kerkterreinen. Uiteindelijk zijn soortwaarnemingen gedaan op slechts twee terreinen, namelijk de kerkhoven van Opwierde en Leegkerk. Gericht onderzoek op andere kerkterreinen van de SOGK zal wellicht meer waarnemingen opleveren van steenmarter Vos Niet direct de eerste soort waaraan je zit te denken als je besluit om een aantal kerkterreinen met fotoval te gaan inventariseren. Toch kon deze soort in de nacht van 5 april 2011 worden geregistreerd op het kerkhof van Heveskes. Het extensief beheer van dit kerkhof in combinatie met grote oppervlakten braakliggend industrieterrein rond het kerkhof maakt dit gebied geschikt als leefgebied voor vos Ree Nog een soort die je niet zo snel zou verwachten op kerkhoven en zeker niet op het kerkhof van Marsum. Toch registreerde de fotoval hier in de nacht van 13 april 2011 om 2.30 uur een foeragerende reebok Ekster Ekster is waargenomen op de kerkhoven van Fransum, Solwerd en Heveskes. Bij Fransum zijn de meeste eksterwaarnemingen geregistreerd. Ook is dit, samen met Leegkerk, de enige locatie waar twee eksters tegelijk op de foto staan Zwarte kraai Waargenomen op de kerkterreinen van Marsum, Solwerd, Wittewierum, Opwierde en Leegkerk met maximaal 2 exemplaren Buizerd Buizerdwaarnemingen zijn alleen gedaan op het kerkhof van Heveskes. Hier zijn in totaal 125 beelden geregistreerd van maximaal twee buizerds die zich tegoed doen aan een kadaver van haas. 6

8 3.2.8 Huiskat Met 325 geregistreerde waarnemingen van 21 verschillende exemplaren het vaakst op beeld vastgelegd. Met uitzondering van Heveskes en Marsum waargenomen alle kerkterreinen Hond Op de kerkterreinen van Heveskes en Marsum eenmalig waargenomen met één exemplaar. Op het kerkterrein van Pieterburen werden daarentegen 34 waarnemingen geregistreerd van negen verschillende honden. Standplaats van de fotoval direct langs een doorgaand wandelpad is mogelijk oorzaak van het groot aantal hondwaarnemingen op dit terrein Kip Vrij rond lopende kippen zijn alleen aangetroffen op het kerkhof van Fransum. Hier zijn in totaal 111 waarnemingen van kip geregistreerd. Het maximum aantal kippen betrof vijf stuks, groepsamenstelling één haan en vier hennen Mens Bezoekers van de SOGK terreinen. Met uitzondering van Heveskes geregistreerd op alle terreinen. Opvallend is het groot aantal geregistreerde waarnemingen op de kerkterreinen van Fransum en Oostum wat zeer waarschijnlijk een gevolg is van de ligging langs belangrijke fiets- en wandelroutes. 4. Aanbeveling Opgemerkt moet worden dat het onderzoek is uitgevoerd in een relatief korte periode (4 maand) op slechts een beperkt aantal terreinen. Onderzoek op meer kerkterreinen, verspreid over langere periode zal wellicht meer waarnemingen van wilde dieren en mogelijk ook nieuwe soorten opleveren. 5. Literatuur Akker, R, van den, Mogelijkheden en beperkingen van technische hulpmiddelen bij inventarisaties. Marterpassen XV:

9 Bijlage 1: Waarnemingen per kerkterrein Eenum Datum: 24 juni t/m 1 juli 2011 Aantal foto s: 88 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Huiskat (zwartbruin) Huiskat (grijszwart) Huiskat (onbekend) Mens Totaal aantal Fransum Datum: 4 mei t/m 10 mei 2011 Aantal foto s: 230 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Huiskat (bruingrijs) Ekster Mens Kip Totaal aantal Heveskes Datum: 27 maart t/m 7 april 2011 Aantal foto s: 136 Lokvoer: Kattenvoer, pindakaas, kadaver haas Soort Max. aantal Aantal dagen Buizerd Ekster Hond Vos Totaal aantal Marsum Datum: 9 april t/m 18 april 2011 Aantal foto s: 102 Lokvoer: Kattenvoer, pindakaas, kadaver eend Soort Max. aantal Aantal dagen Zwarte kraai Hond Ree Mens Totaal aantal Oostum Datum: 24 juli t/m 28 juli 2011 Aantal foto s: 105 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Totaal aantal Huiskat (zwart) Huiskat(bruin/zwart) Huiskat (wit/zwart) Mens

10 Pieterburen Datum: 10 juli t/m 24 juli 2011 Aantal foto s: 186 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Hond 1 (Labrador) Hond 2 (Friese stabij) Hond 3 (Rottweiler) Hond 4 (Engelse buldog) Hond 5 (?) Hond 6 (?) Hond 7 (?) Hond 8 (?) Hond 9 (?) Huiskat (lapjeskat) Huiskat (zwart) Mens Totaal aantal Solwerd Datum: 11 juni t/m 18 juni 2011 Aantal foto s: 83 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Zwarte kraai Ekster Egel Huiskat (Zwartwit) Mens Totaal aantal Wierhuizen Datum: 7 juli t/m 10 juli 2011 Aantal foto s: 134 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Huiskat (Zwartwit) Mens Totaal aantal Wittewierum Datum: 21 april t/m 4 mei 2011 Aantal foto s: 98 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Egel Huiskat (rood) Huiskat (zwart) Huiskat (bruinzwart en wit) Hond (Mechelse herder?) Zwarte kraai Mens Totaal aantal 9

11 Opwierde Datum: 18 juni t/m 23 juni 2011 Aantal foto s: 71 Lokvoer: Kattenvoer en pindakaas Soort Max. aantal Aantal dagen Steenmarter Huiskat (zwartwit) Huiskat (rood) Huiskat (bruingrijs) Zwarte kraai Mens Totaal aantal Leegkerk Datum: 23 mei t/m 1 juni 2011 Aantal foto s: 126 Lokvoer: Kattenvoer, pindakaas en kadaver Haas Soort Max. aantal Aantal dagen Steenmarter Huiskat (zwartwit) Huiskat (roodwit) Ekster Zwarte kraai Mens Totaal aantal 10

12 Bijlage 2: (Belangrijkste) Egel kerkhof Solwerd Egel op grafmonument kerkhof Wittewierum 11

13 Steenmarter kerkhof Opwierde Steenmarter kerkhof Leegkerk (foto1) 12

14 Steenmarter kerkhof Leegkerk (foto 2) Vos kerkhof Heveskes 13

15 Reebok kerkhof Marsum Ekster en huiskat op kerkhof Fransum 14

16 Ekster kerkhof Solwerd Ekster kerkhof Heveskes 15

17 Zwarte kraai kerkhof Marsum Zwarte kraai kerkhof Solwerd 16

18 Zwarte kraaien kerkhof Wittewierum Zwarte kraaien kerkhof Opwierde 17

19 Zwarte kraai kerkhof Leegkerk Buizerd (2 exemplaren) kerkhof Heveskes 18

20 Buizerd (1 exemplaar) kerkhof Heveskes Huiskatten (zwartwit) kerkhof Wierhuizen 19

21 Hond kerkhof Pieterburen Hond kerkhof Wittewierum 20

22 Loslopende kippen kerkhof Fransum Voorbeeld van kerkterreinbezoekers op kerkhof Oostum 21

FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN 23 BOSELEMENTEN VAN STAATSBOSBEHEER IN NOORD-GRONINGEN

FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN 23 BOSELEMENTEN VAN STAATSBOSBEHEER IN NOORD-GRONINGEN FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN 23 BOSELEMENTEN VAN STAATSBOSBEHEER IN NOORD-GRONINGEN 2012 Albert-Erik de Winter September 2013 Dankwoord Dank gaat uit naar Staatsbosbeheer voor toestemming om dit onderzoek

Nadere informatie

FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN IN ENKELE LOOFBOSSEN ROND UITHUIZEN EN UITHUIZERMEEDEN

FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN IN ENKELE LOOFBOSSEN ROND UITHUIZEN EN UITHUIZERMEEDEN FAUNAONDERZOEK MET DE FOTOVAL IN IN ENKELE LOOFBOSSEN ROND UITHUIZEN EN UITHUIZERMEEDEN 2013 Albert-Erik de Winter September 2013 Dankwoord Dank gaat uit naar Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor toestemming

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Monitoring wildwaarschuwingssysteem. 2012 in Overijssel

Monitoring wildwaarschuwingssysteem. 2012 in Overijssel Monitoring wildwaarschuwingssysteem 2012 in Overijssel Opdrachtgever: Projectleiding: Onderzoeksperiode: Onderzoekslocaties: Veldwerk: Auteurs: Datum: Provincie Overijssel, Bert Dijkstra en Marc Wilborts

Nadere informatie

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde.

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Status Definitief Datum 7 april 2015 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers.

De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. VOORJAARSTELLING 2012 TELFORMULIEREN De telformulieren 1 tot en met 5 kopiëren ten behoeve van de tellers. Inventarisatieformulier 6 en 7 kopiëren ten behoeve van de jachthouders in uw WBE. Voorjaarstelling

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Word ook actief voor onze zoogdieren!

Word ook actief voor onze zoogdieren! ZOOGDIERVERENIGING ZOEKT VRIJWILLIGERS Word ook actief voor onze zoogdieren! Gezocht: haas, konijn, ree, vos, egel en eekhoorn, bijzondere muizen zoals de hazelmuizen, bevers, bunzingen en boommarters

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede Opdrachtgever: Uitvoering: Samenstelling: Veldwerk: Status Gemeente Haarlemmermeer Adviesbureau E.C.O. Logisch ing.

Nadere informatie

Beleef het wild! Het jaar rond

Beleef het wild! Het jaar rond QUIZ Beleef het wild! Het jaar rond QUIZ Hoi, ik ben Raoel. Ik ben acht jaar en ik zit in groep vijf. Samen met mijn ouders en zus woon ik in dit huis. Sep is onze hond, een Labrador. Mijn vader en moeder

Nadere informatie

Mitigatie effecten op de natuur bouwplannen Kleizuwe

Mitigatie effecten op de natuur bouwplannen Kleizuwe Mitigatie effecten op de natuur bouwplannen Kleizuwe Mitigatie effecten op de natuur bouwplan Kleizuwe Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Driessen Vreeland 11.056

Nadere informatie

De boommarterbrug bij De Bilt een half jaar monitoring

De boommarterbrug bij De Bilt een half jaar monitoring De boommarterbrug bij De Bilt een half jaar monitoring J.L.Mulder 2012 Colofon Titel: De boommarterbrug bij De Bilt een half jaar monitoring Auteur: J.L.Mulder Bureau Mulder-natuurlijk, De Bilt www.mulder-natuurlijk.nl

Nadere informatie

Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012

Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012 Pagina 1 van 5 Meldpunt Vossenschade: een overzicht voor 2012 Inleiding Sinds 2007 beschikt de over een meldpunt Vossenschade. Om dit meldpunt meer bekendheid te geven voor heel Vlaanderen werd in januari

Nadere informatie

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 Lieuwe Dijksen & Frank Willems SOVON-inventarisatierapport 2007/49 Dit rapport is samengesteld in opdracht van Het Groninger Landschap Colofon SOVON Vogelonderzoek

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Het wegvangen van Pallas eekhoorns in Weert en omgeving in 2013

Het wegvangen van Pallas eekhoorns in Weert en omgeving in 2013 Het wegvangen van Pallas eekhoorns in Weert en omgeving in 2013 Periode mei-november V. Dijkstra Rapportnummer 2013.38 December 2013 Rapport van het bureau van de Zoogdiervereniging In opdracht van Ministerie

Nadere informatie

Dieren in de vrije natuur in het Park Berg en Bos door Henk Otto

Dieren in de vrije natuur in het Park Berg en Bos door Henk Otto Dieren in de vrije natuur in het Park Berg en Bos door Henk Otto Ter voorbereiding van de toekomstplannen voor het Park Berg en Bos is in opdracht van de gemeente Apenheul een natuurtoets uitgevoerd. Een

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond Quickscan flora en fauna Deltaweg te Helmond A.P. Kerssemakers Voor de afdeling: SB/ROV. Gemeente Helmond. December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2.Wettelijk kader 2 3. Plangebied 4 4. Onderzoek 7

Nadere informatie

Grote vos Nymphalis polychloros

Grote vos Nymphalis polychloros Nymphalis polychloros Jan Goedbloed Soortbeschrijving De is een grote bruinrode vlinder, behorend tot de familie van de schoenlappers Nymphalidae waar ook, Atalanta, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia en Distelvlinder

Nadere informatie

Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg 17a (Zwolle) voor de knoflookpad.

Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg 17a (Zwolle) voor de knoflookpad. Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg 17a (Zwolle) voor de knoflookpad. REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg

Nadere informatie

Ervaringen met verkeersslachtoffertellingen G.F.J. Smit, A.J.M. Meijer Bureau Waardenburg bv

Ervaringen met verkeersslachtoffertellingen G.F.J. Smit, A.J.M. Meijer Bureau Waardenburg bv Ervaringen met verkeersslachtoffertellingen G.F.J. Smit, A.J.M. Meijer Bureau Waardenburg bv Inleiding Jaarlijks worden vele dieren in ons land slachtoffer van het verkeer. Het aantal slachtoffers onder

Nadere informatie

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS NATUURBELEVEN AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET NatuurBeleven b.v. dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020/4720777 mark@natuurbeleven.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Notitie aanvullend onderzoek BIC te Eindhoven

Notitie aanvullend onderzoek BIC te Eindhoven Ecologica BV Rondven 22 6026 PX Maarheeze 0495-46 20 70 0495-46 20 79 info@ecologica.eu www.ecologica.eu Gemeente Eindhoven t.a.v. I. Schouten Postbus 90150 5600 RB Eindhoven Datum: 26 oktober 2015 Behandeld

Nadere informatie

Adviesrapport. N203 groot onderhoud (Nesdijk) Aanvullend Natuuronderzoek

Adviesrapport. N203 groot onderhoud (Nesdijk) Aanvullend Natuuronderzoek Adviesrapport N203 groot onderhoud (Nesdijk) Uitgebracht aan: Froukje Oostra Rapport opgesteld door: Nico Jonker Kwaliteitscontrole: Jur Hoefakker Vrijgegeven door: Bonnummer IGI: 12252 WBS code: 20.0248-002

Nadere informatie

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren)

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Colofon Titel Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Projectnummer 11283 Opdrachtgever Architectenbureau Eduard C. Gerds Hoofdweg 81 9617 AC Harkstede Datum 22

Nadere informatie

Wandeling n 12 : Al basse Hé : Durbuy Bewegwijzering :

Wandeling n 12 : Al basse Hé : Durbuy Bewegwijzering : Wandeling n 12 : Al basse Hé : Durbuy Bewegwijzering : Deze wandeling te midden van het oude dorpsgedeelte van Heyd neemt je mee langs een netwerk van hagen. Deze hagen, waarvan we het nut vergeten zijn,

Nadere informatie

grazers helpen de natuur.

grazers helpen de natuur. grazers helpen de natuur. Begrazing vroeger en nu Lang geleden kwamen in Vlaanderen allerlei soorten grazers voor: mammoeten, wisenten, oerrunderen, elanden... Die grazers zorgden ervoor dat Vlaanderen

Nadere informatie

Flora- en fauna-inspectie Gelderdijk 15 te Sevenum (Gemeente Horst aan de Maas) door ir. Hans Hovens, Paul op het Veld en ir. G.

Flora- en fauna-inspectie Gelderdijk 15 te Sevenum (Gemeente Horst aan de Maas) door ir. Hans Hovens, Paul op het Veld en ir. G. Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl KvK Limburg 09116138 BTW nr: NL819024831B01 Faunaconsult Pijnenburg Agrarisch Advies en Onroerend Goed t.a.v. Peter van de Ligt Spoorweg

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol Ecologisch werkprotocol Lommerrijk 23 Lelystad Locatie en werkzaamheden Lommerrijk 23 ligt aan de noordwestzijde van Lelystad, in de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Het plangebied is aangegeven

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Natuurwaardenkaart Voor het inventariseren van de natuurwaarden van Heemstede zijn in het rapport Natuurwaardenkaart van Heemstede Waardering van

Nadere informatie

Aanvullend natuuronderzoek Oostelijke Randweg in Doetinchem

Aanvullend natuuronderzoek Oostelijke Randweg in Doetinchem AanvullendnatuuronderzoekOostelijkeRandweginDoetinchem Onderzoek naar verblijfplaatsen van vogels, vleermuizen en eekhoorn rapportnummer 1212 Tussentijdse rapportage, december 2011 Aanvullend natuuronderzoek

Nadere informatie

Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde

Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde In opdracht van: SAB BV Oktober 2013 Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde Colofon:

Nadere informatie

6+ 10 WAT MAAKT EEN BOS TOT EEN BOS? 3+ 8 + Opdracht EDUKIT 3

6+ 10 WAT MAAKT EEN BOS TOT EEN BOS? 3+ 8 + Opdracht EDUKIT 3 WAT MAAKT EEN BOS TOT EEN BOS? 6+ 10 + Wanneer is een bos een bos? Een paar bomen samen vormen pas een bos als ze een oppervlakte van 1/2 hectare beslaan. Je zou dit kunnen vergelijken met een voetbalvel

Nadere informatie

asbest bodem ecologie

asbest bodem ecologie asbest bodem ecologie De heer Spronck Datum 25 april 2013 Onderwerp Onderzoek aanwezigheid das groenstrook nabij Withuis 16A te Eijsden In verband met de aanstaande uitbreiding van een kantooraccommodatie,

Nadere informatie

Hierboven: inspectie van het fort. Hiernaast: munitiebos met rood omcirkeld de onderzochte plofhuisjes

Hierboven: inspectie van het fort. Hiernaast: munitiebos met rood omcirkeld de onderzochte plofhuisjes 1 2 Aanleiding In verband met mogelijke ontwikkelingen in Fort Benoorden Spaarndam en het aangrenzende Munitiebos heeft het Recreatieschap Spaarnwoude op 18 juni 2007 aan het Ecologisch Adviesbureau B.Kruijsen

Nadere informatie

Meneer en mevrouw bunzing zoeken een huis voor de winter

Meneer en mevrouw bunzing zoeken een huis voor de winter Meneer en mevrouw bunzing zoeken een huis voor de winter Dierenpaspoort maken Leerdoel: De leerlingen kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en kunnen enkele hierin veel voorkomende organismen

Nadere informatie

Wildschade. DLV Plant

Wildschade. DLV Plant Wildschade Faunafonds (landelijk) Bevorderen maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door beschermde inheemse diersoorten Handreiking faunaschade Tegemoetkoming/toekennen schade in redelijkheid.

Nadere informatie

Opleiding trailcamera s. Diemer Vercayie & Alain Paquet

Opleiding trailcamera s. Diemer Vercayie & Alain Paquet Opleiding trailcamera s Diemer Vercayie & Alain Paquet Waar gaan we het over hebben? 1. Werking trailcamera s 2. Plaatsen trailcamera 3. Resultaten doorgeven 4. Exacte werkwijze 5. Materiaal ontlenen 1.

Nadere informatie

Hoe ver zijn we met het inventariseren van de Nederlandse nachtvlinders?

Hoe ver zijn we met het inventariseren van de Nederlandse nachtvlinders? Hoe ver zijn we met het inventariseren van de Nederlandse nachtvlinders? Hoe ver zijn we met het i de Nederlandse nachtvlin Tekst: Willem Ellis Werkgroep Vlinderfaunistiek & Ties Huigens De Vlinderstichting

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht Notitie aan J. de Waard (Trivire Wonen) van A. de Baerdemaeker betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht project 0619 datum 2 augustus 2011 Postbus 23452 3001 KL Rotterdam telefoon: 010-436

Nadere informatie

mmmm:?-:- B \ D O C (bibliotheek en documentatie) 89 2001 (2) Dienst Weg-en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT Tol.

mmmm:?-:- B \ D O C (bibliotheek en documentatie) 89 2001 (2) Dienst Weg-en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT Tol. mmmm:?-:- B \ D O C (bibliotheek en documentatie) Dienst Weg-en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT Tol. 015-2518 363/364 89 2001 (2) loof Cx) 1. Rapportnummer DWW-2002-155 2. Serienummer 3. Ontvanger

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M. Bertholet (E.C.O. logisch) Ing. E. Riphagen ir. M Korthorst

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M. Bertholet (E.C.O. logisch) Ing. E. Riphagen ir. M Korthorst Colofon Projectgroep bestaande uit: M. Bertholet (E.C.O. logisch) Ing. E. Riphagen ir. M Korthorst Tekstbijdragen: M. Bertholet (E.C.O. logisch) Ing. E. Riphagen ir. M Korthorst Fotografie: Adviesbureau

Nadere informatie

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering 28 oktober 2005 - Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens die in het wildbeheerplan moeten worden opgenomen (B.S. 14 november 2005) De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu

Nadere informatie

Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels. Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen

Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels. Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen Aantalveranderingen 200 180 160 140 Index 120 100 80 60 40 20 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Nadere informatie

Klaas Fuitestraat Genemuiden

Klaas Fuitestraat Genemuiden Klaas Fuitestraat Genemuiden colofon 28 september 2012 en aangevuld 29 mei 2013 - tekst dr. A.J.M. Schenkeveld - productie bureau Schenkeveld Vistraat 1, 4101 AC Culemborg Telefoon: 0345-534245, Mobiel:

Nadere informatie

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Martin Heinen Vogelwerkgroep Oost-Veluwe, Apeldoorn 1 1. Inleiding De gemeente Apeldoorn heeft Vogelwerkgroep Oost-Veluwe gevraagd een inventarisatie

Nadere informatie

02 FLORA FAUNA ECOLOGIE 02 SOORTEN 03 VOGELS

02 FLORA FAUNA ECOLOGIE 02 SOORTEN 03 VOGELS FLORA FAUNA ECOLOGIE SOORTEN VOGELS 830 Gemeente e Bilt Gemeente Utrecht 820 N237 Griftpark N237 Beschermde vogelnesten Buizerd Grote bonte specht IJsvogel Raaf Ekster Soort onbekend (waarschijnlijk ekster,

Nadere informatie

Faunabeheerplan. Onafhankelijke jachtrechthouder

Faunabeheerplan. Onafhankelijke jachtrechthouder Faunabeheerplan Onafhankelijke jachtrechthouder. Voorwoord en inleiding: Algemene gegevens jachtterrein: Biotoopbeschrijving: Het jachtterrein bevind zich in de geografische streek zandig Vlaanderen. Binnen

Nadere informatie

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex.

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex. Kleiputten 't Hoge 1983 2013 (2014) In deze kolom krijgen sommige soorten een andere kleur en dus een andere Broedende of waarschijnlijk broedende soorten broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval.

Nadere informatie

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Deel I Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Zoeken naar leven. Jouw werkbladen. In de klas. Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Mijn naam:

Zoeken naar leven. Jouw werkbladen. In de klas. Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Mijn naam: Zoeken naar leven Jouw werkbladen In de klas Mijn naam: Mijn school: Ik zit in groep: Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Zoeken naar leven Groep 7-8 Leerlingen In de klas versie 04-2014 1 Zoeken naar leven

Nadere informatie

Inventarisatie grote bosmuis Ruiten Aa, Groningen 2011

Inventarisatie grote bosmuis Ruiten Aa, Groningen 2011 Inventarisatie grote bosmuis Ruiten Aa, Groningen 2011 D.L. Bekker Oktober 2011 Rapport van de Zoogdiervereniging Inventarisatie grote bosmuis Ruiten Aa, Groningen 2011 D.L. Bekker Rapport nr.: 2011.33

Nadere informatie

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Projectnaam: SPVE Scholen- en Voorzieningencluster Kanaleneiland Zuid Opdrachtgever: Mark Kauw via Helen Verouden Auteur: Gitty Korsuize Dienst/afdeling:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014 Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014 Verslag uitgeoefende activiteiten Dierenhulpcentrum 2014 Konijnenopvang. In het jaar 2014 zijn bij het Dierenhulpcentrum 329 konijnen opgevangen. Van 297

Nadere informatie

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

Nadere informatie

Werkstuk wizard Hulpvragen

Werkstuk wizard Hulpvragen Hulpvragen Hulpvragen dieren Waarnemen Hoe ziet het dier eruit? Hoe beweegt het dier? Welke geluiden maakt het dier? Hoe voelt het dier aan? Hoe reageert het dier op je? Hoe neemt het dier waar? Leven

Nadere informatie

Honden aan de lijn, ook die niets doen. in samenwerking met de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen

Honden aan de lijn, ook die niets doen. in samenwerking met de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen Honden aan de lijn, ook die niets doen in samenwerking met de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen Je kent het wel, dat uitgelaten gevoel als je met de hond op stap gaat. Lekker lopen door het

Nadere informatie

Het Recreatief Gebruik. van P-Veluwe Poolseweg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven

Het Recreatief Gebruik. van P-Veluwe Poolseweg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het Recreatief Gebruik van P-Veluwe Poolseweg L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het recreatief gebruik van P Veluwe Poolseweg Lauran de Schutter Raoul Beunen Ruud Oosterhaven Wageningen Universiteit

Nadere informatie

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen Notitie Contactpersoon Marc Wilberts Datum 10 mei 2010 Kenmerk N001-4710764MWX-mfv-V01-NL Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Bij alle ruimtelijke ingrepen en plannen

Nadere informatie

Natuurburen. In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum. Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen

Natuurburen. In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum. Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen Natuurburen In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen Projectbeschrijving Ouderen en jongeren voeren samen activiteiten

Nadere informatie

Johan de Wittlaan 2 te Woerden

Johan de Wittlaan 2 te Woerden Johan de Wittlaan 2 te Woerden Actualisatie ecologisch onderzoek V. Nederpel R. de Beer 2012 Opdrachtgever Bolton Ontwikkeling Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Bovendijk 35-G

Nadere informatie

Monitoring bij Natuurboeren. 31 maart 2015

Monitoring bij Natuurboeren. 31 maart 2015 Monitoring bij Natuurboeren 31 maart 2015 problematiek Afname Plant- en dieren leven in het buitengebied Intensivering grondgebruik, verdroging Monitoring bij natuurboeren 2 Monitoring bij natuurboeren

Nadere informatie

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan Correspondentie gegevens Projectgegevens Datum : 26 oktober 2015 Projectlocatie : Lindelaan 2b, Dordrecht Opgesteld door : Ing. P. Otte Betreft : FF- wet Quickscan Projectnummer : 1554 Contactpersonen

Nadere informatie

Onderzoek naar broedvogels en vleermuizen in het plangebied Zwijssen te Tilburg

Onderzoek naar broedvogels en vleermuizen in het plangebied Zwijssen te Tilburg Onderzoek naar broedvogels en vleermuizen in het plangebied Zwijssen te Tilburg Opdrachtgever: SDK Vastgoed B.V. September 2010 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen. Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht

Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht i o o o o o ii A&W-rapport 1448 o o o Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht iii Weidevogels

Nadere informatie

Dierenwelzijn : Circussen

Dierenwelzijn : Circussen Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding Dienst Dierenwelzijn Contactpersoon : E-mail : Tel. : Els Vanautryve Els.Vanautryve@health.fgov.be 02/524.74.19 Dierenwelzijn : Circussen Beoordeling van de

Nadere informatie

MUIZEN ONDERZOEK ZOEKSESTRAAT SCHIJF 2012

MUIZEN ONDERZOEK ZOEKSESTRAAT SCHIJF 2012 MUIZEN ONDERZOEK ZOEKSESTRAAT SCHIJF 2012 ZOOGDIERENWERKGROEP KNNV ROOSENDAAL Zoogdierenwerkgroep KNNV afdeling Roosendaal: Bernadet Adriaenssens Linda van Meer Colinda van Oosterhout Wim Stoop Joke Stoop

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps)

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps) Memo nummer 1 datum 10 februari 2014 aan Ron Vleugels Gemeente Maastricht van Luc Koks Antea Group Ton Steegh kopie project Sporthal Geusselt-stadion projectnummer 265234 betreft Toetsing natuurwetgeving

Nadere informatie

Rapportage Cameramonitoring 2013 Ecoducten Suthwalda en Stiggeltie

Rapportage Cameramonitoring 2013 Ecoducten Suthwalda en Stiggeltie Rapportage Cameramonitoring 2013 Ecoducten Suthwalda en Stiggeltie Datum: 26 mei 2014 Rapporteur: Philip de Brabander, namens de Werkgroep Ecoducten van de SAMENVATTING Deze rapportage bevat de resultaten

Nadere informatie

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen.

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen. Beschrijving kwelderherstelmaatregelen 1 1.1 Inleiding Aan de noordkust van Groningen heeft Groningen Seaports, mede ten behoeve van RWE, circa 24 ha. kwelders aangekocht. Door aankoop van de kwelders

Nadere informatie

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten.

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten. E c o l o g i e Voor onderhavig bestemmingsplan is het noodzakelijk te beoordelen of er sprake is van eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en/of gebieden die zijn beschermd in het kader

Nadere informatie

QUICKSCAN UTRECHTSEWEG 302 AMERSFOORT

QUICKSCAN UTRECHTSEWEG 302 AMERSFOORT QUICKSCAN UTRECHTSEWEG 302 AMERSFOORT In opdracht van: Intronet B.V. QUICKSCAN UTRECHTSEWEG 302 AMERSFOORT April 2009 J.M. van Gooswilligen In opdracht van Intronet B.V. Bureau Viridis B.V. Godfried Bomansstraat

Nadere informatie

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo GERHAGEN Tel: 013 / 67.38.44 E-mail: bosmuseum@skynet.be Website: wet.gerhagen.be Samengesteld door Willy Vanwesemael Bosuil WERKBLADEN Lager Onderwijs

Nadere informatie

Monitoring Faunapassages Noord-Brabant pilot 2006

Monitoring Faunapassages Noord-Brabant pilot 2006 Monitoring Faunapassages Noord-Brabant pilot 2006 Monitoring van het gebruik van 47 faunapassages onder provinciale wegen G.F.J. Smit Monitoring Faunapassages Noord-Brabant pilot 2006 Monitoring van het

Nadere informatie

Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011

Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011 Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011 Colofon Projectnaam Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010 Projectnummer OT1012 AB Versienummer 1.0 (extern) Productmanager

Nadere informatie

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij Notitie Concept Contactpersoon D. (Daan) Dekker Datum 9 juli 2014 Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In opdracht van gemeente Nijmegen heeft Tauw onderzoek

Nadere informatie

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk.: De heer E.J. Overbeek SAB RIJS/110253 datum: 16 september 2011 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Diepenheim (gemeente Hof van Twente, provincie

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2010 Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Inleiding Methode In maart 2010 heb ik besloten om in de omgeving van het complex Berkenoord de broedvogels

Nadere informatie

Bermbeheerplan voor een ecologisch waardevolle berm langs te Elingen

Bermbeheerplan voor een ecologisch waardevolle berm langs te Elingen Bermbeheerplan voor een ecologisch waardevolle berm langs te Elingen 1. Inleiding In het dichtbebouwde Vlaanderen zijn bermen overal te vinden. Meestal vervullen ze een vrij belangrijke ecologische rol,

Nadere informatie

Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde

Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde 22 december 2011 Zoon buro voor ecologie Colofon Project: Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde Opdrachtgever: mro Uitvoerder Zoon

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Aftastend onderzoek naar de verspreiding en mogelijkheden tot migratie van zoogdieren in Meerdaalwoud (België)

Aftastend onderzoek naar de verspreiding en mogelijkheden tot migratie van zoogdieren in Meerdaalwoud (België) Verspreiding en migratie van zoogdieren - Meerdaalwoud 2014 Aftastend onderzoek naar de verspreiding en mogelijkheden tot migratie van zoogdieren in Meerdaalwoud (België) 1 Basisrapport B2 Biodiversity

Nadere informatie

Notitie vleermuisonderzoek herinrichting centrum Best

Notitie vleermuisonderzoek herinrichting centrum Best Ecologica BV Rondven 22 6026 PX Maarheeze tel: 0495 46 20 70 fax: 0495 46 20 79 info@ecologica.eu www.ecologica.eu Gemeente Best T.a.v. J. Crommentuijn Postbus 50 5680 AB Best Datum: 25 oktober 2011 Behandeld

Nadere informatie

Waarnemingen. AIC te Castricum

Waarnemingen. AIC te Castricum 7 AIC te Castricum Waarnemingen Op het braakliggend terrein grenzend aan de Beverwijkerstraatweg is de vegetatie nauwelijks ontwikkeld. Oude restanten van een fundering zijn nog zichtbaar. Overal ligt

Nadere informatie

startopdracht diergedrag 2 in Artis

startopdracht diergedrag 2 in Artis startopdracht diergedrag 2 in Artis diergedrag 2 in Artis: 1999/2008 lespakket diergedrag voor de Tweede Fase startopdracht Binnenkort ga je gedragsonderzoek doen in Artis. Om ervoor te zorgen dat je in

Nadere informatie

Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern

Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 08-11-2008 Auteur: A.H. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Kenmerk: vlm2008/10

Nadere informatie

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Nieuwsbrief Versie: januari 2015 Ringslang bij het Wasmeer Inhoud 1. Inleiding 2. Zoogdieren 3. Herpetofauna 4. Erosie 5. Internationaal 6. Colofon Wat dragen de ecoducten

Nadere informatie

Quickscan DWL-De esch

Quickscan DWL-De esch Quickscan DWL-De esch Implementatie Flora- en faunawet, Verkenning ecologische waarden Datum 17 augustus 2006 Versie definitief Opdrachtgever ing. Hugo de Groot Paraaf Opdrachtgever: Opsteller M. Kaptein

Nadere informatie

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda Uit de serie Natuur in Gouda 10 2 colofon tekst: Cyclus, gemeente Gouda en RAVON lay-out: Steenbergen Ontwerp Studio foto s: André van Kleinwee en Richard

Nadere informatie

: Mevrouw M. Snellen : Postbus 10.000 : 5280 DA Boxtel

: Mevrouw M. Snellen : Postbus 10.000 : 5280 DA Boxtel RAPPORT betreffende een flora- en faunaonderzoek Boxtelseweg 64 te Liempde Datum : 8 juni 2012 Kenmerk : 1203E181/DBI/rap3 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave : C. Brouwer bba (projectleider)

Nadere informatie

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit.

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Wat is dat dan precies, een ecoduct? Zo vroeg een jonge

Nadere informatie

Verslag Boominspectie Onderdoorgang Om den Noort, Wolvega

Verslag Boominspectie Onderdoorgang Om den Noort, Wolvega Verslag Boominspectie Onderdoorgang Om den Noort, Wolvega Colofon Titel Subtitel : Verslag Boominspectie : Onderdoorgang Om den Noort, Wolvega Projectnummer : 1.115 Datum : 6 februari 01 Veldonderzoek

Nadere informatie

Beste Donateurs, Op zaterdag 10 september zullen in het kader van open monumentendag open huis houden tussen 10:00 17:00. Foto met dank aan Dhr Mars

Beste Donateurs, Op zaterdag 10 september zullen in het kader van open monumentendag open huis houden tussen 10:00 17:00. Foto met dank aan Dhr Mars Beste Donateurs, Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Historie Stedum. Nog steeds worden we verrast door alle leuke en interessante zaken die ons worden aangeboden. Nu we ons gebouw prachtig

Nadere informatie