PRAKTISCHE TOETS D1/D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTISCHE TOETS D1/D"

Transcriptie

1 PRAKTISCHE TOETS D1/D De praktische toets D1/D wordt afgenomen door het opleidingsinstituut, onder toezicht van CCV. Alleen door CCV gecertificeerde opleidingsinstituten mogen de toetsen afnemen. Onderdeel van het certificeringtraject is het ondertekenen van een overeenkomst tussen CCV en het betreffende opleidingsinstituut. Ook is een sanctiereglement van toepassing. De toets duurt 30 minuten. Tijdens deze 30 minuten moet één van de combinaties van scenario s uit een serie van vastgelegde combinaties (zie combinatie van scenario s 1 t/m 11 hieronder) worden afgewerkt. Scenario 1 is in elke toets gelijk. Om te bepalen welke van de elf scenariocombinaties wordt uitgevoerd, kiest kandidaat ongezien een combinatie. De toetsafnemer dient er alert op te zijn dat het een praktische toets betreft en dat het niet voldoende is alleen vragen te stellen. Er moeten daadwerkelijk praktijkoefeningen worden uitgevoerd. Dit is vooral van toepassing op scenario s 1, 2,4, 6 8 en 9. De door het opleidingsinstituut ingezette beoordelaar beschikt over een WRM certificaat D(E). Scenario s Nr. Scenarionaam Tijdsduur Verwijzing toetsmatrijs 1 Voorbereiding rit en instrueren passagiers bij vertrek 10 minuten Controle veiligheidsvoorzieningen en comfort 10 minuten Specifieke kenmerken van verschillende doelgroepen 5 minuten Bagage in- en uitladen, verdelen en vastzetten 10 minuten Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit 5 minuten Maatregelen bij noodsituaties 10 minuten Maatregelen in geval van agressie 5 minuten Maatregelen bij gladheid of storingen 10 minuten Invullen schadeformulier 5 minuten 5.1 Combinaties van scenario s Combinatie x x x x 2. x x x x 3. x x x 4. x x x x 5. x x x x 6. x x x x 7. x x x x 8. x x x 9. x x x x 10. x x x 11. x x x CCV 12 november 2013 Pagina 1 van 12

2 PRAKTISCHE TOETS D1/D - INRICHTINGSEISEN Kenmerken en inrichting van de toetslocatie De voor de toets gebruikte locatie moet droog en besloten zijn. Tijdens het afnemen van de toetsen is de locatie exclusief beschikbaar voor die toetsen. Op de locatie of in de directe nabijheid van de locatie is een beschutte wachtruimte beschikbaar die minimaal is uitgerust met sanitaire voorzieningen. Categorie D1 Hulpmiddelen Bij de uitvoering van de toets wordt gebruik gemaakt van diverse bagagestukken. De onderstaande samenstelling dient ten minste aanwezig te zijn tijdens de toets. Indien onvoldoende hulpmiddelen aanwezig zijn, kwalitatief en kwantitatief, vindt de toets geen doorgang. 4-6 koffers op 3 verschillende bestemmingen gelabeld, elk beladen met minimaal 5 kg 2 kratten elk beladen met minimaal 5 kg 4 dozen van diverse afmetingen elk beladen met minimaal 5 kg Rolstoel en/of rollator Voertuigen Het bij de praktische toets D1 gebruikte voertuig is een in bedrijfzijnde OV of taxibus, bestemd en geschikt voor het vervoer van ten minste 8 personen en maximaal 16 personen (buiten de bestuurder) met een aparte ruimte bedoeld en geschikt voor het veilig neerzetten en vastzetten van bagage (er moet minimaal ruimte zijn voor alle hierboven genoemde hulpmiddelen). Categorie D Hulpmiddelen Bij de uitvoering van de toets wordt gebruik gemaakt van diverse bagagestukken. De onderstaande samenstelling dient ten minste aanwezig te zijn tijdens de toets. Indien onvoldoende hulpmiddelen aanwezig zijn, kwalitatief en kwantitatief, vindt de toets geen doorgang. 6 koffers op 3 verschillende bestemmingen gelabeld elk beladen met minimaal 5 kg 2 kratten elk beladen met minimaal 5 kg 4 dozen van diverse afmetingen elk beladen met minimaal 5 kg Skiuitrusting Rolstoel/fiets en/of rollator Voertuigen Het bij de praktische toets D gebruikte voertuig is een in bedrijfzijnde touringcar of OV bus, bestemd en geschikt voor het vervoer van ten minste 8 personen (buiten de bestuurder), met een aparte ruimte bedoeld en geschikt voor het veilig neerzetten en vastzetten van bagage (er moet minimaal ruimte zijn voor alle hierboven genoemde hulpmiddelen.. CCV 12 november 2013 Pagina 2 van 12

3 PRAKTISCHE TOETS D1/D - NORMERINGSINSTRUCTIE De kandidaat scoort een voldoende voor een scenario als ten minste 2 van de 3 onderwerpen van beoordeling voldoende zijn. Alle getoetste scenario s moeten voldoende zijn. CCV 12 november 2013 Pagina 3 van 12

4 Scenario 1: Voorbereiding rit en instrueren passagiers bij vertrek Doel van het scenario De juiste voorbereidingen voor de rit treffen. Het instrueren van passagiers voor het vertrek. Onderwerpen van beoordeling Voertuigdocumenten Chauffeursdocumenten Ontvangst van en instrueren passagiers De kandidaat is in staat om aan de hand van aangereikte documenten of situaties aan te geven welke voorbereidingen hij zou treffen voor zijn rit. De kandidaat kan de volgende documenten benoemen en het gebruik ervan verklaren: - Voertuigdocumenten o Kentekenbewijs deel 1 en 2 o APK-keuringsbewijs RDW o Communautaire vergunning o Tempo 100 attest o Groene kaart o Steuererklärung o Airco-logboek/STEK-verklaring - Chauffeursdocumenten o Rijbewijs o Bestuurderskaart en/of tachograafschijven o Geneeskundige verklaring (Medipas) o Patronaal attest (vrije dagen) o Ritopdracht o Reisblad (kenteken, bedrijf, chauffeur, opdrachtgever, vertrek/bestemming, aantal passagiers, kilometers, soort vervoer) o Passagierslijst o Tank en tolpassen De kandidaat is in staat om de passagiers correct te ontvangen en informatie te verstrekken over de reis. CCV 12 november 2013 Pagina 4 van 12

5 Scenario 2: Controle veiligheidsvoorzieningen en comfort Doel van het scenario Bediening van veiligheids- en comfortvoorzieningen; Instrueren van passagiers over het gebruik van veiligheids- en comfortvoorzieningen. Onderwerpen Gebruik veiligheidsvoorzieningen Gebruik comfortvoorzieningen Instrueren passagiers De kandidaat is in staat om onderstaande veiligheidsvoorzieningen te benoemen en uitleg te geven over het gebruik daarvan: - Veiligheidsgordels - Verbandkist - Brandblusser - Veiligheidskaart - Noodvoorzieningen De kandidaat kan de passagiers uitleg geven over het gebruik van de comfortvoorzieningen: - Stoelinstelling - Ventilatie - Radio - Toiletvoorziening CCV 12 november 2013 Pagina 5 van 12

6 Scenario 3: Specifieke kenmerken van verschillende doelgroepen Doel van het scenario Adequaat reageren op specifieke wensen, behoefte en gedragingen van verschillende soorten passagiers. Onderwerpen: Kinderen Bejaarden Overigen De kandidaat is in staat om aan te geven aan de hand van voorbeeldsituaties wat de specifieke kenmerken zijn van verschillende passagiers en hoe hiermee om te gaan. De voorbeelden hebben betrekking op de verschillende soorten passagiers o.a.: - Kinderen - Gehandicapten - Passagiers met wagenziekte - Hinderlijke passagiers - Bejaarden CCV 12 november 2013 Pagina 6 van 12

7 Scenario 4: Bagage in- en uitladen Doel van het scenario Maatregelen toepassen waarmee fysieke risico s tijdens in- en uitladen van bagage worden beperkt. Veiligheidsvoorschriften toepassen die van belang zijn bij het in- en uitladen van bagage. Onderwerpen Juiste techniek van tillen (ergonomie) Juiste tactiek bij het tillen (ergonomie) Juiste verdeling en vastzetten van de bagage De kandidaat laadt de aanwezige bagagestukken in en uit, rekening houdend met: - Tactiek (slim werken en planning): o Voorbereiding van het werk (werkplan + positionering bus) o Volgorde van werken (efficiënt zodat bagagestukken zo min mogelijk door de handen gaan) o Gebruik van hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen - Techniek (tiltechnieken en handelingsuitvoering) o Gebruik van gewrichten (voorkom onnodige belasting van de gewrichten door bij oppakken en wegzetten de gewrichten in de middenstand te belasten). o Stabiliteit (op het moment van oppakken of wegzetten staat de chauffeur stevig, met twee benen op de grond) o Symmetrie (bij oppakken en wegzetten staat de chauffeur recht voor de bagage en probeert het gewicht van de bagage zoveel mogelijk te verdelen over de linker- en rechterlichaamshelft) o Hefboom (bij oppakken en wegzetten staat de chauffeur zo dicht mogelijk bij de o bagage zodat er zo weinig mogelijk wordt gerekt) Timing explosiviteit (bij oppakken en wegzetten maakt de chauffeur een vloeiende beweging en werkt niet explosief) - Juiste verdeling van de bagage over de bagageruimte - Vastzetten van de bagage om schuiven te voorkomen - Juiste verdeling van de bagage om de stabiliteit van de bus te borgen (rekening houdend met het zwaartepunt) Hulpmiddelen D1: 4-6 koffers op 3 verschillende bestemmingen gelabeld elk beladen met minimaal 5 kg 2 kratten elk beladen met minimaal 5 kg 4 dozen van diverse afmetingen elk beladen met minimaal 5 kg Rolstoel/fiets en/of rollator Hulpmiddelen D: 6 koffers op 3 verschillende bestemmingen gelabeld elk beladen met minimaal 5 kg 2 kratten elk beladen met minimaal 5 kg 4 dozen van diverse afmetingen elk beladen met minimaal 5 kg Skiuitrusting Rolstoel/fiets en/of rollator CCV 12 november 2013 Pagina 7 van 12

8 Scenario 5: Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit Doel van het scenario Maatregelen (checklist) waarmee gevolgen van criminaliteit voor chauffeur, passagiers, bagage en voertuig en illegaliteit kunnen worden voorkomen. Onderwerpen: Keuze parkeerplaats Zorg dragen voor persoonlijke en voertuig documenten Controle op verstekelingen De kandidaat is in staat de maatregelen (checklist) te noemen waarmee criminaliteit en illegaliteit aan de bus kunnen worden voorkomen: - Bus goed op slot - Keuze parkeerplaats (verlichte plek, bij anderen parkeren, parkeerplek met toezicht) - Het al dan niet verlaten van de bus is afhankelijk van het parkeermoment/de parkeerplek - Zorgdragen voor persoonlijke en voertuigdocumenten De kandidaat is in staat aan te wijzen waar gecontroleerd moet worden voor het wegrijden: rondom, onder de bus, andere potentiële verstopplekken. CCV 12 november 2013 Pagina 8 van 12

9 Scenario 6: Maatregelen bij noodsituaties Doel van het scenario Het kunnen uitleggen welke maatregelen de chauffeur kan nemen, aan de hand van aangegeven voorbeeldsituaties. Onderwerpen Situatie inschatten en prioriteiten stellen Maatregelen om erger te voorkomen en inschakelen hulpdiensten Eerstehulpverlening. De kandidaat is in staat een situatie in te schatten. De kandidaat dient aan te geven wat de prioriteiten zijn (optreden bij brand, veiligheid passagiers waarborgen en passagiers van de bus redden). De kandidaat dient aan te geven wat hij zou moeten doen om erger te voorkomen en hoe de hulpdiensten te waarschuwen. De kandidaat moet aangeven, aan de hand van aangegeven voorbeeldsituaties, welke hulp hij kan verlenen aan gewonden (eerstehulpverlening). CCV 12 november 2013 Pagina 9 van 12

10 Scenario 7: Maatregelen in geval van agressie Doel scenario Inspelen op agressief gedrag en maatregelen die hierbij gevolgd moeten worden. Onderwerpen Gericht tegen de chauffeur Passagiers onderling Derden De kandidaat kan, aan de hand van een voorbeeldsituatie, aangeven hoe te handelen in geval van agressie, zodat de veiligheid van de passagiers geborgd wordt. CCV 12 november 2013 Pagina 10 van 12

11 Scenario 8: Maatregelen bij gladheid of storingen Doel scenario Adequaat reageren in het geval van gladheid of storingen. Onderwerpen Sneeuwkettingen Storingen aan het voertuig Gebruik hulpremmen De kandidaat kan uitleggen en aanwijzen hoe hij sneeuwkettingen moet omleggen. De kandidaat kan uitleggen hoe hij bij gladheid met de hulpremmen van de bus dient om te gaan. De kandidaat kan met behulp van het instructieboekje, correct handelen in geval van storingen aan het voertuig. Hulpmiddelen: - Instructieboekje bus CCV 12 november 2013 Pagina 11 van 12

12 Scenario 9: Invullen schadeformulier Doel scenario Adequaat invullen van een Europees schadeformulier. Onderwerpen Gegevens betrokken partijen, voertuigen, plaats, datum etc. Van toepassing zijnde kruisjes (optellen) en situatieschets Handtekening betrokken partijen en invullen achterzijde formulier De kandidaat is in staat het Europese schadeformulier in te vullen: - Plaats, datum en tijdstip van de aanrijding - Persoonlijke gegevens van de betrokken partijen - Gegevens van het andere voertuig - Getuigen - Situatieschets - Handtekening van de betrokken partijen - Van toepassing zijnde kruisjes (bij elkaar optellen) Hulpmiddelen: - Europees schadeformulier CCV 12 november 2013 Pagina 12 van 12

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Weten wat er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen

Weten wat er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten wat er staat Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten wat er staat Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Datum 15 juni 2011 Status definitief

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam &

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet Nota van bevindingen Colofon Projectnaam Programma Datum Sanctieoplegging Inkomenszekerheid Oktober 2014 Pagina 2 van 64 Inhoud

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

12. UITWISSELBARE FUNCTIES

12. UITWISSELBARE FUNCTIES 12. UITWISSELBARE FUNCTIES Inleiding In geval van een ontslagaanvraag bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen vindt de selectie van voor ontslag voor te dragen werknemers plaats op grond van het afspiegelingsbeginsel.

Nadere informatie

Risico s inventariseren: hoe werkt het?

Risico s inventariseren: hoe werkt het? Risico s inventariseren: hoe werkt het? In de kinderopvang hebben mensen, groot en klein, te maken met zichtbare én onzichtbare risico s. Om deze risico s in kaart te brengen is het noodzakelijk én verplicht

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2005/754

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie