Lithium-ion batterijtechnologie voor elektrische auto s in Japan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lithium-ion batterijtechnologie voor elektrische auto s in Japan"

Transcriptie

1 Lithium-ion batterijtechnologie voor elektrische auto s in Japan 2012 concept, Paul op den Brouw, Innovatie Attachee Tokyo Inleiding Tot nu toe speelt de loodaccu een belangrijke rol in auto s met interne verbrandingsmotoren. Deze accu levert stroom voor het starten van de auto, de verlichting, het instrumentenpaneel en de bediening van de ramen en dergelijke. De loodaccu is echter niet geschikt voor de aandrijving van een elektrische auto. Daarvoor heeft hij een te lage energiedichtheid, is te duur, te zwaar en onhandig groot en zou tijdens een rit te snel ontladen. Voor elektrische auto s zijn batterijen nodig die gedurende langere perioden stroom voor de aandrijving kunnen leveren. Deze batterijen hebben een hoge ampère-uur (Ah) capaciteit. Dit is de maat voor de hoeveelheid elektrische lading die kan worden overgebracht door een stroom van 1 ampère gedurende een uur door een batterij. Zij hebben een grote energiedichtheid (Wattuur/kg; Wh/kg), een maat voor de hoeveelheid energie die per kilogram batterij kan worden opgeslagen en een hoog vermogensdichtheid (Watt/kg; W/kg), een maat voor arbeid per tijdseenheid die de batterij per kilogram kan leveren. Hoe kleiner en lichter des te beter dat is voor gewicht en prestaties van de elektrische auto. Er is veel onderzoek gedaan naar alternatieven voor de loodaccu. De nikkel metaalhydride (NiMH) batterij werd de eerste batterij die commercieel haalbaar werd voor de fabrikanten van elektrische voertuigen. Door hun grotere energiedichtheid en hun lagere gewicht waren ze geschikt voor de eerste hybride elektrische voertuigen. Tegenwoordig worden zij gebruikt in de Toyota Prius, Honda en de Ford Escape. De batterijtechnologie van nu is gebaseerd op lithium. De eerste ideeën voor lithium-ion batterijen (LiBs) dateren van de jaren zeventig. In de jaren negentig kwamen zij op de markt. In 2010 was de markt voor deze batterijen al uitgegroeid tot meer dan 11 miljard dollar. Naar verwachting zal de marktomvang in 2020 meer dan 40 miljard dollar zijn. Tot nu toe is negentig procent van de LiBmarkt gericht op consumenten, die daarmee hun mobiele telefoon of notebook van stroom voorzien. De laatste twee jaar neemt echter het aantal toepassingen voor elektrische auto s snel toe. Vrijwel iedereen verwacht dat autobatterijenmarkt fors zal veranderen als gevolg van de sterk groeiende vraag en de wereldwijde concurrentie tussen de grote leveranciers van batterijen en batterijmaterialen (1). In 2009 was de markt van batterijen voor elektrische voertuigen grotendeels nikkel metaalhydride batterijen - ruim 1 miljard euro. Tegen 2020 wordt verwacht dat deze markt een omvang van ruim 20 miljard euro bereikt. LiBs worden de nieuwste generatie autobatterijen en zullen naar verwachting geleidelijk aan de NiMH batterijen gaan verdringen. Volgens de Deutsche Bank Group (DBG) was de markt van materialen voor LiBs in 2009 bijna 3 miljard euro. Daarin was het aandeel van de automotive toepassingen nog verwaarloosbaar. In 2015 groeit deze markt naar ruim 2 miljard. In 2017 is de LiB markt voor auto s groter dan die voor consumenten producten, aldus DBG (2). De afstand die volledig, plug-in hybride of hybride elektrische voertuigen (EVs/PHEVs/HEVs)* op een geheel opgeladen batterij kunnen afleggen, bepaalt in sterke mate de kosten van de batterij, die weer een gevolg zijn van de afmeting van een batterij. Deze kosten bepalen nu grotendeels de haalbaarheid van het rijden met een elektrische auto. Marktonderzoekers verwachten dat bij 1

2 grootschalige productie LiBs in 2012 ongeveer 620 euro per kwh zullen gaan kosten. Met subsidie wordt dat 50 tot 100 euro minder. Een complete LiB van 20 kwh kost de autofabrikant ongeveer 200 euro voor de batterijbehuizing en elektronica plus 20 maal 620 euro is euro (3). Japan Vanaf 1992 heeft de Japanse overheid ingezet op de ontwikkeling van LiBs voor elektrische voertuigen. Jaren onderzoek hebben duidelijk gemaakt dat koolstof, legeringen en metallisch lithium uitstekende elektrodematerialen kunnen zijn. Het terugbrengen van de hoeveelheid kobalt in verband met de veiligheid van batterijen heeft de aanzet gegeven tot onderzoek naar spinel mangaanoxiden en gelaagde nikkel-mangaan en nikkel-mangaan-kobalt oxiden, die eveneens geschikt bleken voor het maken van betere batterijen. Vanuit de behoefte aan hogere capaciteit en vermogensdichtheid zijn ook nikkel-kobalt oxiden diepgaand bestudeerd en interessante LiB materialen gebleken. Zwavel- en luchtelektroden lijken ook veel belovende kandidaten voor een nieuwe generatie batterijen te worden (4). In 2007 had Japan nog een aandeel van 57 procent in de LiB markt (Korea 17 procent en China 13 procent) (METI, 2010). Tot voor kort hadden vijf Japanse en twee Koreaanse bedrijven tien jaar voorsprong in de grootschalige productie van batterijen op de VS. De laatste jaren zijn behalve de VS ook andere landen met een inhaalslag bezig. De begroting voor batterijenontwikkelingen van het Amerikaanse energieministerie is ondertussen groter dan die van het Japanse Ministerie van Economische Zaken, Handel en Industrie en zijn uitvoeringsorganisatie New Energy and Industrial Technology Development Organization (METI/NEDO) (5). Volgens het Japanse marktonderzoekinstituut IIT is het Koreaanse aandeel nu net zo groot als het Japanse. Beide landen hebben een aandeel van ongeveer 38 procent (6). Roland Berger voorspelt een 42 procent aandeel van de Japanse batterijenmakers in de wereldmarkt in 2015 (zie fig. 1 en 2) (7). Fig. 1 Het wereldmarktaandeel van Japanse batterijenmakers in 2015 is 42% volgens Roland Berger (7). 2

3 Fig. 2 LiB markt (Bron: CGGC and (Davis, 2010; Dunn, 2010; Ellerman, 2010). Afbeeldingen (Abuelsamid, 2007; Argonne National Laboratory, 2010; inhabitat, 2010). Ondanks de sterke groei in de LiB markt gaapt er een groot verschil tussen de aangekondigde productiecapaciteit van batterijcellen en die van batterijmaterialen- en componentenmakers. Een van de belangrijkste componenten in een LiB is de kathode. Materiaal voor de kathode maakt ongeveer 20 procent van de kosten van een batterij uit. In 2011 was de wereldmarkt voor kathodemateriaal ongeveer 2 miljard dollar groot. De projecties van de auto-industrie drijven de vraag op tot het tienvoudige. Binnen tien jaar betekent dat een groei naar 15 miljard per jaar aan kathodemateriaal. Het bouwen van geavanceerde productiefabrieken voor kathodematerialen vraagt om minstens een dollar investering voor een dollar aan inkomsten. Dit is een enorm bedrag. De Amerikaanse Chemistry Council berekende dat de chemische industrie in de VS dit bedrag aan alle nieuwe chemische activiteiten spendeerde gedurende de laatste tien jaar. Op dit moment zijn de tien grootste kathodemateriaal bedrijven verantwoordelijk voor 70 procent van het totale aanbod in de wereld, waaronder de Japanse bedrijven: Nichia, Toda Kogyo, AGC Seimi and Tanaka, het Belgsiche Umicore en enkele Chinese producenten. Dit zijn niet allemaal grote bedrijven die grote investeringen kunnen doen in deze materialenproductie (8). Behalve enkele kleinere bedrijven pakken nu ook de grote chemische bedrijven in Japan, zoals Mitsubishi, Sumitomo, Asahi Kasei en Mitsui de bal op. De laatste tijd gonst het van de aankondigingen van uitbreidingen van de productiecapaciteit van batterijen en batterijcomponenten en materialen. Werking van LiBs LiBs zijn opgebouwd uit een viertal componenten: de anode, de kathode, het electrolyt en de separator (scheidingsmembraan). Na fabricage van deze componenten worden zij geplaatst in een cilindrisch of rechthoekig omhulsel in de vorm van een busje of een platte doos (cellen). Vier tot tien 3

4 cellen worden onderling elektrisch verbonden en bijeengebracht in een module met elk een eigen managementsysteem. LiBs (battery pack) worden samengesteld uit deze modules en geplaatst in een botsingbestendige container met sensorsystemen die de conditie van de cellen en de warmteontwikkeling in de batterij meten en met externe aansluitingspunten voor het opladen (zie fig. 2). Omdat LiBs net zoals andere batterijen kunnen lekken of ontbranden hebben zij een speciale constructie waardoor zij veilig zijn. Cellen hebben momenteel een energiedichtheid in orde van 130 tot 160 Wh/kg. In een battery pack is de gemiddelde energiedichtheid lager; ongeveer Wh/kg. In figuur 3 is de opbouw van een cilindrische LiB cel weergegeven. De anode is het punt waar naartoe de stroom van buiten naar binnenloopt en de kathode is het punt waar de stroom de batterij verlaat. Tijdens dit ontladingsproces verliest het lithium in de anode een elektron waardoor het overgaat in een ion dat zich beweegt in de richting van de kathode. De elektronen verlaten de anode via de draad naar de belasting en vervolgens naar de kathode. De eigenschappen van het materiaal waaruit de anode en kathode zijn opgebouwd bepalen de mate waarin zij elektronen kunnen accepteren of doneren. Deze maat wordt elektrodepotentiaal genoemd. Het verschil tussen anode en kathodepotentiaal bepaalt het voltage van de cel. Fig. 3. Opbouw en werking van een cilindrische cel van lithium-ion batterij (bronnen: Mitsubishi Chemical). Kathodematerialen Kathodematerialen maken gebruik van lithium overgangsmetaaloxiden. Hierin zijn lithium en de metalen de positieve ionen en het oxide het negatieve ion. De vijf materialen voor kathodes zijn: lithium cobaltoxide, lithium nikkeloxide, lithium mangaanoxide, lithium ijzerfosfaat en ternaire verbindingen, die bestaan uit kobalt, nikkel en mangaan. Deze kathodematerialen worden in poedervorm vermengd met harsen en oplosmiddelen en gecoat met een aluminiumfolie tot een kathode. Kathodematerialen bepalen eigenschappen, zoals de opslagcapaciteit, en de elektrische output. Zij vormen het grootste aandeel in de productiekosten. Belangrijke Japanse producenten van kathodematerialen zijn: Nichia Chemical, Toda Kogyo, Tanaka Chemical, AGC Seimi Chemical, Nippon Chemical Industrial, Nihon Kagaku Sangyo, Nippon Denko, Sumitomo Metal Mining, Misubishi Chemical HD, Mitsui Engineering & Ship &Building en Sumitomo Osaka Cement. Anodematerialen 4

5 Het actieve anodemateriaal bevat koolstof in de vorm van grafiet dat is aangebracht op koperfolie. Er zijn drie typen anodematerialen grafiet, koolstof en legeringen. De eerste twee materialen kunnen verder verdeeld worden in kunstmatig en natuurlijk grafiet en zachte en harde koolstof. Met name de legeringen beloven voor automotive toepassingen de weg te openen naar hogere ladingscapaciteit omdat op grafiet gebaseerde materialen dicht bij hun theoretische limiet zitten. Belangrijke Japanse producenten van anode materiaal zijn: Hitachi Chemical, JFE Chemical, Nippon carbon, Mitsubishi Chemical HD, Showa Denko en Kureha. Electrolyten Een electrolyt is een mengsel van lithiumzouten, organische oplosmiddelen en additieven. Lithium boraattetrafluoride en lithium fosfaathexafluoride zijn de meest gangbare zouten. Als oplosmiddelen worden propyleencarbonaat, ethyleencarbonaat, dimethylcarbonaat en diethylcarbonaat toegepast. Het electrolyt dient als transportmedium voor de lithiumionen. Tijdens het oplaadproces verlaten lithiumionen de kathode en verplaatsen zich via het electrolyt naar de anode. Daarbij passeren zij de separator. Tijdens het ontladen keren deze ionen terug naar de kathode. Het ionentransport maakt de elektrische stroom mogelijk. Het gebruik van niet-waterige oplosmiddelen maakte het mogelijk om het voltage van een batterijcel omhoog te brengen naar 4,2 Volt, dichtbij de theoretische limiet van 6 V. Nikkel-metaalhydride batterijen maken gebruik van waterige electrolyten, waardoor het voltage niet boven de 1,5 kan stijgen, omdat dan elektrolyse van water plaatsvindt. In de praktijk ligt het voltage van LiB cellen rond de 3,7-3,8 V. Ube Industries is de grootse Japanse producent van electrolyten. Mitsubishi Chemical HD, Tomiyama Pure Chemicals zijn producenten van electrolyt oplosmiddelen. Separator De separator scheidt de kathode van de anode en wordt geplaatst in de electrolyt-oplossing. De separator is een poreus membraan van polyethyleen of polypropyleen, dat kortsluiting voorkomt tussen kathode en anode omdat direct contact tussen beide vermeden wordt. Bij oververhitting van de batterij smelt het membraan waardoor het ionentransport wordt gestopt. Verder beschermt de separator het electrolyt waardoor het geleidingsvermogen van de batterij op peil blijft. De grootste Japanse leverancier is Asahi Kasei gevolgd door Tonen Chemical Sekiyu. Verder zijn Toray, Ube Industries en Mitsubishi Chemical HD actief op de markt. De kosten van deze componenten in een batterij zijn ruwweg: anode 13 procent, kathode 36 procent, electrolyt 10 procent en de separator 14 procent. Koper- en aluminiumfolie: 16 procent en overige kosten: 12 procent. De materialen en de bewerking daarvan maken ongeveer 40 procent van totale productiekosten van de batterij uit (7). Visie Energieopslag wordt in Japan vaak vergeleken met de opslag van informatie in een communicatienetwerk. Was in het ouderwetse telefoonsysteem informatie nog iets dat in real time gedeeld werd, op internet gaat het om de beschikbaarheid van informatie op het juiste moment. Opgeslagen op een harde schijf of in de cloud wordt de informatie geleverd op het moment dat er om gevraagd wordt. Dit leidt tot allerlei nieuwe dienstverlening. De analogie met energieopslag is dat het elektriciteitnetwerk zich steeds meer weg beweegt van de opwekking van energie met behulp van kolen, gas of olie die op vrijwel het zelfde moment gebruikt worden, naar een netwerk met opslagsystemen voor energie uit alternatieve bronnen als wind en zon, dat lijkt op internet. Wanneer er vraag is wordt er geleverd. Net zo als bij opslag van informatie in een communicatiesysteem kan dit bij energieopslag tot allerlei nieuwe diensten leiden wanneer energieopslag en netwerktechnologie op een efficiënte wijze ontwikkeld kunnen worden. Opslag van energie van 5

6 allerlei duurzame bronnen maakt het energie-internet, het smart grid, mogelijk. De batterijen van elektrische auto s kunnen in dat opslagsysteem een belangrijke rol spelen (9). Overheid Batterijen in auto s hebben in de Japanse visie twee functies: energieleverancier voor de aandrijving en energieopslagmedium in (toekomstige) smart grids. Zij vormen de brug tussen batterijen die ontwikkeld worden om lang mee te gaan (long life) en batterijen met een hoge energiedichtheid. Samen met de industrie en academische instituten heeft NEDO in 2010 onderzoeksvelden geïdentificeerd, die moeten bijdragen aan een snellere ontwikkeling van LiBs en de daarop volgende generatie van autobatterijen (10): 1. batterijen met een hoge energiedichtheid ( Wh/kg) voor computers, vorkheftrucks en elektrische voertuigen, 2. long life batterijen voor smart grid systemen, backup en ups en en 3. batterijen met een hoge vermogensdichtheid (high power density )( W/kg) voor hybride (HEV) en plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) (zie fig. 4). Figuur 4. Zeven soorten batterijen in NEDO s Battery Roadmap 2010 (bron: ref. 10). Voor elk van de zeven typen batterijen heeft NEDO doelstellingen vanuit de industriële behoeften geformuleerd (zie fig. 4). Deze doelen vormen een combinatie van een hogere energiedichtheid en vermogensdichtheid en langere levensduur en lagere productiekosten (zie hierna). De roadmap beslaat een periode tot en met 2030 en wordt elke twee jaar aangepast aan nieuwe ontwikkelingen door overheid, bedrijfsleven en academische instellingen op basis van de marktvooruitzichten. Voor batterijen in onderzoeksveld 1 is het doel voor EVs een actieradius van 480 km per volledige oplading in Dit houdt in dat een HEV/PHEV battery pack een energiedichtheid van 100Wh/kg moet halen in 2015 en 200 Wh/kg in Voor onderzoeksveld 2 is het doel, met het oog op de verdere uitbreiding van de introductie van hernieuwbare energie, een levensduur van 20 jaar in 2020 tegen IA Tokio Lithium-ion batterijtechnologie voor elektrische auto s in Japan (versie

7 kosten van 20 yen/wh (0,2 eurocent) in 2020.Voor onderzoeksveld 3 is het doel voor PHEVs/HEVs 2500 W/kg in Grofweg komt dat neer op een verdubbeling van de energiedichtheid en 1,25 maal de vermogensdichtheid (10). Voor de stationaire opslag komt daar bovendien ook nog de schaalgrootte bij. In de toekomst vragen stationaire batterijtoepassingen in smart grids in de reeks van woonhuizen, winkels, EV oplaadstations, winkelcentra en bedrijven tussen de 10 en kwh. Aan de aanbodzijde van hernieuwbare stroom ligt de schaal van het systeem inclusief frequentiebesturing en geplande transmissie tussen 1000 en kwh. Daarboven op is voor smart grids nog opslagcapaciteit nodig in de orde van tot kwh. Stationaire backup systemen van computers (UPS), bedrijven/kantoren, draadloze basisstation en telecommunicatiegebouwen vragen tussen de 10 en kwh. Het gehele NEDO onderzoek is verdeeld in een viertal onderwerpen: 1. Algemene thema s, zoals inschatting van levensduur en veroudering, veiligheid en genormaliseerde testen. 2. Opschaling gericht op terugbrengen van de totale kosten, vergroting van het aantal oplaadcycli en geplande levensduur en veiligheidsmaatregelen. 3. Verminderen van de beperkingen van LiBs door introductie van nieuwe materialen en materiaalbewerking, optimalisering van de cellen en de verbetering van de productieprocessen. 4. Nieuwe generatie Li-ion batterijen (post-lib) door de ontwikkeling van nieuwe batterijconcepten en nieuwe functionele materialen. Bij de laatste twee onderwerpen speelt ook de analyse van reactiemechanismen in batterijen een belangrijke rol. NEDO s onderzoeksprogramma en bijbehorend budget voor 2011 ziet er dan als volgt uit: 1. R&D initiatief voor wetenschappelijke innovatie voor een nieuwe generatie batterijen (RISING) met als doelen analyse van reactiemechanismen, nieuwe materialen voor LiB en nieuwe materialen voor post-lib (looptijd: ; budget: 30 miljoen euro). 2. Ontwikkeling van high-performance batterijsystemen voor de nieuwe generatie voertuigen met als doelen nieuwe batterijmodules voor PHEV, nieuwe materialen ter verbetering van de huidige LiBs en post-libs (looptijd; ; budget: 25 miljoen euro). 3. Versnelde innovatie in de evaluatiemethoden van Li-ion en nieuwe generatie batterijmaterialen (looptijd: ; budget; 2,5 miljoen euro). 4. Elektrische opslagsystemen voor smart grids met als doelen: lage productiekosten, lange levensduur en veilig (looptijd: ; budget: 20 miljoen). De eerste twee activiteiten moeten het gewicht van de batterij in een elektrisch voertuig terugbrengen tot 80 kg (ongeveer 20 kwh), de actieradius verhogen tot meer dan 200 km en de prijs van een batterij verlagen tot 4000 euro. In deze activiteiten participeren 24 LiB bedrijven. In de afzonderlijke projecten doen meer dan 50 bedrijven mee. Tot de deelnemende bedrijven en academische instituten horen onder andere: GS Yuasa, Hitachi, Hitachi Maxell, Honda, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi, Nissan, Panasonic (inclusief Sanyo), Toyota, Tokyo University, Tokyo Technology Institute en het Japanese National Technology Institute for Advanced Industrial Science and Technology (AIST) (zie hierna). Gezamenlijk met de makers van batterijmaterialen richtten METI, NEDO en AIST in 2010 het Lithium Ion Battery Technology and Evaluation Center (LIBTEC) op. Dit centrum in Osaka heeft als belangrijkste taken de versnelling van ontwikkeling, evaluatie en validatie van nieuwe batterijmaterialen, de ontwikkeling van ideeën voor nieuwe high-performance materialen en de 7

8 ontwikkeling van evaluatie- en validatiemethoden die de relatie tussen eigenschappen van materialen en de prestaties van de batterij verhelderen (11). Begin dit jaar formeerde METI een speciaal team van dertig medewerkers van de verschillende afdelingen van het ministerie en het Agency for Natural Resources and Energy en een drietal divisies die de auto-industrie en de bijbehorende R&D activiteiten onder hun verantwoordelijkheden hebben. Tegen de zomer dient dit team met strategieën te komen voor het gebruik van opslagbatterijen in huis, in smart grids en de infrastructuur voor LiBs en brandstofcellen in auto s. Het is de bedoeling de regelgeving, de normalisatie en een meer stabiele output van zonne- en windenergie in het systeem te bereiken, voordat in juli de nieuwe feed-in tarieven voor de aanschaf van energie uit dit soort hernieuwbare bronnen van kracht worden. Elektrische autofabrikanten Toyota Het is nu veertien jaar geleden dat Toyota zijn eerste HEV Prius lanceerde. Tegenwoordig behoren Toyota s PHEVs, als combinatie van HEVs en EVs, tot de nieuwste generatie milieuvriendelijke auto s. PHEVs maken gebruik van batterijen met een hoge opslagcapaciteit, die via een normaal stopcontact kunnen worden opgeladen. Mocht de batterij leeg raken dan functioneert de auto als een hybride auto en rijdt op benzine. Toyota heeft ondertussen de PHEV-versie van de Prius op de markt gebracht. De plug-in Prius maakt gebruik van LiBs in plaats van de nikkel metaalhydride batterijen die in voorgaande Prius-generaties gebruikt werden. Het verbruik van deze nieuwe Prius komt overeen met 61 km per liter benzine. Echter geheel opgeladen werkt de Prius voor korte afstanden geheel als een EV en kan bij regelmatig opladen als EV blijven functioneren. Tijdens een test in de prefectuur Aichi reed een gebruiker op die manier 2500 km en gebruikte slechts 10 liter benzine. Daarmee wordt het verbruik gelijk aan 249 km/l. Toyota mikt met de nieuwe PHEV Prius sterk op de Amerikaanse markt, waar de auto dit voorjaar geïntroduceerd wordt. In Detroit toonde Toyota ook een geavanceerde PHEV concept-car, de NS4. Deze middelgrote personenauto moet over een jaar of vijf op de markt komen. Verder zal de zeer zuinige hybride Aqua als Prius C op de markt in de VS komen. Toyota zal naar verwachting in PHEVs/EVs en HEVs modellen van LiBs moeten voorzien (7). In 2013 is Toyota van plan onderdelen voor Prius Hybrid te gaan maken in China. Daartoe wordt een R&D centrum opgezet in Chiangsu (Jiangsu). Tegen 2015 hoopt Toyota complete hybriden in China te kunnen gaan maken. Toyota heeft eerder banden met BMW aangeknoopt voor de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe batterijen. Mitsubishi Motors Corp. In 2011 verplaatste Mitsubishi Motors Corp. de productie van zijn i-miev van de assemblagelijn voor bedrijfsauto s in de fabriek in Mizushima naar de lijn voor de vierwielige lichte auto s. Op de eerstgenoemde assemblagelijn konden 14 auto s per uur gemaakt worden en op de laatste lijn 49. Bovendien heeft Mitsubishi de productie van battery packs verplaatst naar een locatie in de buurt van de nieuwe assemblagelijn. Hierdoor zal de productiecapaciteit van batterijen verder toenemen. Mitsubishi is van plan i-mievs en Minicab-MiEV s te produceren in het (fiscale) jaar 2011, deels voor de introductie van de i-miev in Noord-Amerika. In 2010 werden er 8500 i-mievs geproduceerd. Mitsubishi Motors Corp. zal in 2012 ook PHEVs op de markt brengen. Mitsubishi s PHEV SUV moet als EV 50 km kunnen halen en zou dus een grotere afstand kunnen aflegen dan de Toyota Prius, die als EV 26,4 km kan afleggen. 8

9 Honda Eind 2011 meldde Honda dat het wereldwijd in totaal nu meer dan hybride auto s heeft verkocht. In de VS is Honda begin dit jaar gestart met het afleveren van het 2013 Fit EV model. Honda is van plan om een PHEV-versie van de Accord op de markt te brengen. In de VS moet dat aan het eind van 2012 gebeuren. De Accords maken gebruik van LiBs die een bereik van 24 km hebben in allelectric drive, wanneer zij volledig opgeladen zijn. De verwachting is dat Honda in 2015 in ieder geval HEVs gaat produceren. Nissan Nissan blijft voorlopig gericht op de volledig elektrische auto s, ondanks de kortere actieradius vergeleken met PHEVs. In Detroit showde Nissan de EV-versie van de NV200 van. Door veel onderdelen van de Leaf in deze van te gebruiken worden de kosten gedrukt. Nissan heeft ook plannen om EV technologie toe te passen in de Infiniti modellen. Nissan kondigde eind 2011 aan dat het stopt met de constructie van een LiB-fabriek in Portugal. Aanvankelijk was het plan om op vijf locaties batterijen te gaan produceren. Volgens Nissan zijn voorlopig vier fabrieken voldoende. De fabriek moest batterijen per jaar gaan produceren voor Renault. Mazda Mazda is Japan s vijfde grootse autofabrikant. In 2012 is dit bedrijf van plan een variant van de populaire Mazda2 hatchback, de Demio, als EV op de markt te brengen. De eerste modellen zullen worden geleased aan de locale overheid. Het model voor het bredere publiek wordt in 2013 gelanceerd. Deze EV is in staat om op een volledig opgeladen batterij 200 km. te rijden. De JDM Mazda Demio heeft een LiB pack dat 100 kg weegt. Overige toepassingen Mitsui O.S.K Lines Ltd. heeft onlangs met Mitsubishi Heavy Industries Ltd. en Panasonic Corp. een samenwerkingsverband opgezet voor de ontwikkeling van een autotransportschip, dat zijn stroom via zonnepanelen verkrijgt en opslaat in LiBs. Dit schip moet gereed zijn in juni dit jaar. Belangrijkste cellen en batterijenmakers GS Yuasa Corp. (HQ in Kyoto)/Lithium Energy Japan GS 1 Yuasa is een van de top vijf batterijenproducenten van Japan. Ook op wereldwijde schaal speelt dit bedrijf met loodaccu s, startbatterijen, batterijen voor motorfietsen en LiBs een grote rol. Circa 11 procent van al het lood in de wereld wordt door dit bedrijf gebruikt voor het maken van accu s. In 2007 zette GS Yuasa een samenwerkingsverband op met Mitsubishi Motors Corporation onder de naam Lithium Energy Japan voor de ontwikkeling, productie en verkoop van LiBs. De laatste tijd werkt GS Yuasa Corp. via dit nieuwe bedrijf aan het verlagen van de productiekosten van batterijen. In maart dit jaar gaat een nieuwe batterijenfabriek in Ritto, in de prefectuur Shiga, van start met dit nieuwe productieproces. In 2009 begon dit bedrijf met de productie van LiBs. Nu zijn de productiekosten een kwart van die in 2009, aldus president Makoto Yoda. De nieuwe batterijenfabriek is gebouwd in samenwerking met Mitsubishi Corp. en vergde een investering van 375 miljoen euro. De fabriek heeft voldoende capaciteit om elektrische auto s van Mitsubishi, de i-miev, te voorzien van batterijen. Behalve voor de i-miev zijn de batterijen ook geschikt voor 1 GS staat voor Genzo Shimazi jr., een eeuw geleden? uitvinder van de opslagbatterij. Zijn bedrijf Yuasa Corporation draagt zijn initialen. 9

10 aandrijving van de Minicab-MiEV en elektrische auto s van de Franse PSA Peugeot Citroen Group. Een dit jaar nog door Mitsubishi uit te brengen PHEV zal ook worden uitgerust met batterijen uit deze fabriek. Dit samenwerkingsverband is van plan nog een nieuwe fabriek te bouwen van 300 miljoen euro, die voldoende batterijen kan produceren voor i-mievs per jaar. De verwachting is dat GS Yuasa zal gaan leveren aan belangrijke autobedrijven in eigen land en daarbuiten. Al eerder onthulde GS Yuasa zijn plannen voor het opvoeren van de productie van LiBs voor Honda s hybride voertuigen. Tegen de herfst moet de productie verdriedubbeld zijn tot 15 miljoen cellen. De productieuitbreiding zal plaatsvinden bij de fabriek van Blue Energy Co. in Kyoto. Blue Energy is het joint venture bedrijf van Yuasa en Honda. Op dit moment maakt deze fabriek jaarlijks 5 miljoen cellen voor de Honda Civic hybride, die in Noord-Amerika wordt verkocht. Met de uitbreiding kunnen ook de PHEVs, die Honda dit jaar in Japan en de VS wil uitbrengen worden voorzien (http://www.gs-yuasa.com/us/ ). Hitachi Ltd. Hitachi Ltd. gaat zijn batterijenactiviteiten stroomlijnen in drie segmenten: consumenten, automotive en industriële systemen. Hitachi Chemical is s werelds grootste producent van kathodemateriaal voor LiBs. Door Shin-Kobe Electric Machinery Co., dat nu vooral loodaccu s produceert, in een volledig eigen dochterbedrijf te veranderen hoopt Hitachi de ontwikkeling van materialen voor batterijen te versnellen. Hitachi zal daartoe ook de batterijproductie voor industriële toepassingen verplaatsen naar Shin-Kobe. Na deze veranderingen zal Hitachi zich concentreren op de R&D en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Daarvoor is het bedrijf Hitachi Vehicle Energy Ltd. in Hitachinaka in de prefectuur Ibaraki, dat zich met LiB-systemen bezighoudt, onder verantwoordelijkheid gebracht van Hitachi Automotive Systems Ltd. Tijdens de Tokyo Motor Show in 2011 toonde HVE een nieuwe batterij met hoge capaciteit (30 Ah 130 Wh/kg) en hoog vermogen (2400 W/kg). Hitachi levert LiBs aan GM, Isuzu, Paccar, Daimler, Navistar en Fuso (http://www.hitachi-ve.co.jp/en/). Mitsubishi Heavy Industries Ltd. In 2010 heeft Mitsubishi Heavy Industries de bouw van een productieverificatie fabriek afgerond bij zijn Shipyards & Machinery Works in Nagasaki. De productiecapaiciteit ligt op 66 MWh per jaar, ofwel middelgrote cellen voor batterijen, als voorloper op volledig commerciële productie. De fabriek maakt batterijen voor hybride vorkheftrucks, elektrische bussen en hijskranen en opslagsystemen voor het smart grid (http://green.autoblog.com/2010/11/23/mitsubishi-heavyconstructs-commercial-li-ion-battery-test-plant/). NEC Corporation In 2007 verkenden NEC en Nissan de mogelijkheden voor een joint-venture voor de productie van LiBs. In mei 2008 ging de joint-venture tussen Nissan Motor Co., NEC Corp. en NEC Tokin Corp, Automotive Energy Supply Corporation (AESC) over tot productie van geavanceerde LiBs (high power en high energy modules en cellen in Kanagawa. AESC s technologie is gebaseerd op mangaan kathodemateriaal en een gelamineerde celstructuur. Dit leidt tot een goede verhouding tussen energieopslag en vermogen, terwijl de batterij licht in gewicht, klein en dun is. Deze dunne cellen zijn gemakkelijker te koelen dan de cilindervormige cellen. De AESC batterijen worden toegepast in de Nissan Leaf en bereikten in 2010 al een energiedichtheid van 157 Wh/kg, terwijl nog steeds verbeteringen aan deze batterijen worden toegevoegd. AESC levert ook aan Renault. Het restant van activiteiten van NEC Tokin Corp, waaronder de productie van tantalium capicitors voor smartphones en PCs zijn verkocht aanaan het Amerikaanse bedrijf Kermet Corp. in SouthCarolina. (http://www.eco-aesc-lb.com/en/product.html). 10

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

HTAS Visie document hybride en electrische aandrijvingen

HTAS Visie document hybride en electrische aandrijvingen HTAS Visie document hybride en electrische aandrijvingen Index Achtergrond en doel van het onderzoek 1 Wereldwijde trends en state-of-the art 1.1 Hybride aandrijvingen 1.2 Electrische aandrijvingen 2 Impact

Nadere informatie

ZONNESTROOM 2008 EEN TECHNISCH EN ECONOMISCH OVERZICHT

ZONNESTROOM 2008 EEN TECHNISCH EN ECONOMISCH OVERZICHT Ecofys Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands W: www.ecofys.nl T: +31 (0)30 280 83 00 F: +31 (0)30 280 83 01 E: info@ecofys.nl ZONNESTROOM 2008

Nadere informatie

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken 12 mei 2010 1 Inhoudsopgave Management samenvatting... 3 1 Inleiding... 6 1.1 Context... 6 1.2 Doel van het onderzoek... 7 1.3 Onze aanpak... 7 1.3.1 17

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

update Flat Carbon Europe

update Flat Carbon Europe Flat Carbon Europe update Klantenmagazine November 2012 04 Topenergie 06 icare TM : de elektrische mobiliteit van de toekomst 10 De ecologische voetafdruk van stalen verpakkingen verminderen 16 Milieuvriendelijker

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE augustus 2015 zie ook: www.energiefeiten.nl Een relativerend verhaaltje over ENERGIE Inhoud blz. Enkele definities en fundamentele wetten - - 6 - Vermogen - - - - - - - 6 - Energie - - - - - - - 6 - Wet

Nadere informatie

1,7. In de ban van de schaarste

1,7. In de ban van de schaarste In de ban van de schaarste Zonnepanelen, windenergie, elektrische auto s. Mooie plannen, maar er is één probleem: de materialen die daarvoor nodigzijn. Zeldzame-aardmetalen als dysprosium en neodymium

Nadere informatie

EMOSS START PRODUCTIE ELEKTRISCHE POWERTRAINS INHOUD VAKTIJDSCHRIFT VOOR BENELUX MAART 2012. 2012 in teken van nieuwe elektrische voertuigen

EMOSS START PRODUCTIE ELEKTRISCHE POWERTRAINS INHOUD VAKTIJDSCHRIFT VOOR BENELUX MAART 2012. 2012 in teken van nieuwe elektrische voertuigen INHOUD 2012 in teken van nieuwe elektrische voertuigen proov klaar voor eerste concessie elektrische bussen VAKTIJDSCHRIFT VOOR BENELUX MAART 2012 vlaamse proeftuinen voortvarend van start Leveren van

Nadere informatie

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

De Chinese auto- industrie: een succesverhaal? IA- China // 01-11- 2013

De Chinese auto- industrie: een succesverhaal? IA- China // 01-11- 2013 De Chinese auto- industrie: een succesverhaal? IA- China // 01-11- 2013 Inleiding China is de grootste producent en consument van auto s ter wereld. In 2012 produceerde China 15,52 mln. personenauto s

Nadere informatie

Toekomstige competentienoden in de autosector en aanverwante sectoren. Eindrapportage VLAMT ESF-oproep 257 / Project 4231

Toekomstige competentienoden in de autosector en aanverwante sectoren. Eindrapportage VLAMT ESF-oproep 257 / Project 4231 Toekomstige competentienoden in de autosector en aanverwante sectoren Eindrapportage VLAMT ESF-oproep 257 / Project 4231 Inleiding Al 25 jaar lang is EDUCAM het sectoraal opleidingsfonds voor de autosector

Nadere informatie

magazine Lifecycle Leasecontract

magazine Lifecycle Leasecontract magazine Lifecycle Leasecontract Uitgave 2015 24/7 al je vakinformatie Postbus 101 1260 Blaricum 087-8742062 info@autoleasewereld.nl Uw contactpersoon: Erik Nooij 06-14364885 erik.nooij@autoleasewereld.nl

Nadere informatie

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Roadmap Zon op Nederland Een roadmap voor het solar ecosysteem van Nederland naar een wereldwijd

Nadere informatie

INHOUD NATIONAAL VAKTIJDSCHRIFT DECEMBER 2010. Drie series proeftuinen elektrisch rijden in beeld. Gebruik design als onderscheidende taal

INHOUD NATIONAAL VAKTIJDSCHRIFT DECEMBER 2010. Drie series proeftuinen elektrisch rijden in beeld. Gebruik design als onderscheidende taal INHOUD Drie series proeftuinen elektrisch rijden in beeld Gebruik design als onderscheidende taal NATIONAAL VAKTIJDSCHRIFT DECEMBER 2010 sociale acceptatie intelligente netten nodig Doelstelling 10.000

Nadere informatie

DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH

DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH Kansen voor elektrisch vervoer 1 Een elektrische scooter is cool! Haags Milieucentrum februari 2011 Redactie: Fotografie: Monique Bergmans (Haags Milieucentrum) Bob Molenaar (Haags

Nadere informatie

GUIDO VAN WOERKOM: OOK BIJ TEGENWIND SCHOUDERS ONDER ELEKTRISCH VERVOER ZETTEN

GUIDO VAN WOERKOM: OOK BIJ TEGENWIND SCHOUDERS ONDER ELEKTRISCH VERVOER ZETTEN INHOUD KORFKER SPREEKT ZICH UIT ALS KERSVERS DIRECTEUR DOET RONDETAFELGESPREK OVER ONDERWIJS ELEKTRISCH RIJDEN VAKTIJDSCHRIFT VOOR BENELUX JUNI 2012 GEMEENTEN STIMULEREN EEN ACTIEVERE ROL TE SPELEN SAMENWERKING

Nadere informatie

SHELL VENSTER DE TOEKOMSTIGE BRANDSTOFFENMIX DUURZAAM TRANSPORT HEEFT EEN MOZAIEK AAN BRANDSTOFFEN NODIG

SHELL VENSTER DE TOEKOMSTIGE BRANDSTOFFENMIX DUURZAAM TRANSPORT HEEFT EEN MOZAIEK AAN BRANDSTOFFEN NODIG SHELL VENSTER 01-2014 3 SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 04 2014 JONG GELEERD, OUD GEDAAN TECHNIEKONDERWIJS DAT AANSLUIT BIJ DE ARBEIDSMARKT HARTMONITOR VOOR POMPEN HOE SHELL TECHNOLOGY VENTURES

Nadere informatie

Op weg naar elektrisch rijden

Op weg naar elektrisch rijden Op weg naar elektrisch rijden Bestuurlijke dilemma s Dr. ir. A.P. van Deventer mpa Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. M.A. van der Steen Prof. dr. M. J. W. van Twist Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Duitse Energiewende hervormd: complexiteit onderschat

Duitse Energiewende hervormd: complexiteit onderschat dinsdag 6 mei 2014 - jaargang 17 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl ArenA vol zonnepanelen De Amsterdam ArenA heeft binnenkort 4.200 zonnepanelen

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen ING Economisch Bureau Hightech meets business De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen Samenvatting en visie Hoe raakt technologie de economie? Wat zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Blik in de toekomst Verder in automotive. Het is tijd voor de Rabobank.

Blik in de toekomst Verder in automotive. Het is tijd voor de Rabobank. Blik in de toekomst Verder in automotive Het is tijd voor de Rabobank. Blik in de toekomst Verder in automotive 4 Blik in de toekomst Verder in automotive Blik in de toekomst Verder in automotive 5 Voorwoord

Nadere informatie

Vormgeving en productie Jurjen de Jong Communicatie

Vormgeving en productie Jurjen de Jong Communicatie Groen Groeit BANKEN Máxima over bank en overheid 10 Triodos trekt Europa in 12 ING: duurzaam of...? 14 WATERSTOF Nedstack: Omzet factor vijf hoger 17 Column: Elektrisch autorijden 21 WaterstofCoalitie

Nadere informatie

EV s slimmer laden. Samenvatting. Green Tax Battle electric - Team Science

EV s slimmer laden. Samenvatting. Green Tax Battle electric - Team Science EV s slimmer laden Green Tax Battle electric - Team Science Team members: Auke Hoekstra (TU/e, NKL, Elaad en Alliander), Maarten Steinbuch (TU/e), Bert van Wee (TUD), Frank Rieck (Hogeschool Rotterdam

Nadere informatie

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15 De energie-uitdaging aangaan Shell Duurzaamheidsverslag 2006 In dit verslag Register K SHELL EN DE ENERGIE-UITDAGING 2 7 ENERGIEZEKERHEID 8 9 VERANTWOORD OMGAAN MET ENERGIE 10 31 WERKEN IN LASTIGE LOCATIES

Nadere informatie

Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988. Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen.

Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988. Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen. Masterthesis Economische Geografie Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988 Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen. 2 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt mijn masterthesis:

Nadere informatie