Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0"

Transcriptie

1 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN VERBETERD IN SERVICE PACK Synchronisatie met Contact Manager, relaties buitenland Overzicht Openstaande posten Onderhoud uren Lege regels in s Dossier / Telefoonnummer contactpersoon met FiduraMailID Invoer relatie vanuit KSU Relatietarief Overzicht Declaratiehistorie Overzicht BTW-afdracht ICP Rechten bij Tarieven Navigatiescherm Toevoegen nieuwe rolprocedure Toevoegen nieuwe rolpartij VERBETERD IN SERVICE PACK Synchronisatie met Contact Manager Melding bij het zoeken naar een aanmaningsrun Verborgen melding Samenvoegveld niet gevonden Lege afdruk bij het crediteren van een declaratie Uitgaande opgeslagen als niet verzonden Vertraging bij het importeren van Urenschrijven voor medewerker op datum niet in dienst Maandtotalen urenstaat Melding bij het zoeken naar een relatie Leeg auditbestand Uren tegen nultarief i.c.m. prijsafspraak Weeknummer telling Verkeerde belangfactor bij urenschrijven VERBETERD IN SERVICE PACK Periodieke boekingen Documentvolgnummer Minimumbedrag bij declaratieselectie Boekingstekst bij financiële status Zoekfunctie uitgebreid: telefoon, fax, mobiel, BSN ; nieuw: persoonlijke instelling Openen Microsoft Word document Digitaal declareren Beperking in declaratierun-nummer MyField probleem bij afdrukken Prijsafspraak per medewerker Overzicht Gerealiseerd uurtarief per medewerker per rechtsgebied Office 2010: nu ook Outlook Overzichten Gedeclareerde uren per medewerker / dossier Document openen met Enter toets Onderscheidende pictogrammen voor ontvangen en verzonden Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 2

3 Relatiekaart, kenmerken Overzicht Declaratiespecificatie Dossierstatus Starten van Microsoft Office vanuit Fidura Kenmerk datatype Vrije tekst Aanpassing auditbestand RANDVOORWAARDEN INSTALLATIE VAN DE SERVER INLEIDING GEGEVENS VERZAMELEN DE INSTALLATIE STAP VOOR STAP INSTALLATIE VAN DE WERKSTATIONS INLEIDING INSTALLATIE WERKSTATION SOFTWARE OP DE SERVER AUTOMATISCHE INSTALLATIE HANDMATIGE INSTALLATIE INSTALLATIE SYNCHRONISATIE SERVICE CONTACTMANAGER DEINSTALLATIE SYNCHRONISATIE SERVICE INSTALLATIE SYNCHRONISATIE SERVICE Uitvoeren installatieprogramma Het doorlopen van de installatiestappen Configuratie via KluRegistry Configuratie van de Service Controle via de event viewer VERSIE INFORMATIE Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 3

4 1. Inleiding Dit document geeft u alle informatie die u nodig hebt om zelfstandig de Service Pack 3 van Fidura Enterprise/Office Versie te installeren. Daarnaast wordt aangegeven welke problemen zijn opgelost. Dit Service Pack dient uitsluitend op een Fidura-database versie te worden uitgevoerd. Verder dient U de installatie nauwgezet uit te voeren en goed kennis te nemen van onderstaande instructies! Vergeet niet Update DB uit te voeren, zie hieronder. 2. Verbeterpunten / opgeloste problemen Hieronder vindt u een opsomming van de verbeterpunten c.q. problemen die zijn opgelost in Service Pack 3 voor versie van Fidura Enterprise/Office. NB: Service Pack 3 vereist ook het updaten van de werkstations door middel van installatie van bijgeleverde cliëntsoftware. Via de auto-update feature van Fidura (zie hoofdstuk 5) kan dit geheel automatisch plaatsvinden. Vanaf paragraaf 2.3 zijn de eerder in Service Pack 1 en Service Pack 2 opgeloste problemen terug te vinden. 2.1 Verbeterd in Service Pack Synchronisatie met Contact Manager, relaties buitenland Voor in Contact Manager aangemaakte relaties uit het buitenland worden nu automatisch de postcode en woonplaats toegevoegd aan Fidura. NB. Deze aanpassing is alleen van toepassing indien u gebruikt van Contact Manager in combinatie met Fidura Overzicht Openstaande posten Als het overzicht Openstaande posten naar Excel wordt geëxporteerd, wordt met dit Service Pack de correcte frequentie geëxporteerd Onderhoud uren Voor scherm Uren onderhouden zijn in dit Service Pack de volgende verbeteringen doorgevoerd: In veld Prijsafspraak werd niet de daadwerkelijke prijsafspraak op een dossier getoond. Dit is verholpen. Prijsafspraken op honorarium worden nu getoond. In bepaalde situaties was het mogelijk dat er uren met een verkeerd tarief werden weggeschreven. Dit is verholpen. Onder bepaalde omstandigheden was het mogelijk om uren te schrijven op een al gearchiveerd dossier. Dit is nu niet meer mogelijk. De invoer van het veld Werksoort op het tabblad Voorlopige uren was pas mogelijk na eerst het tabblad Gefiatteerd/gedeclareerd gekozen te hebben. Nu is het weer direct mogelijk. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 4

5 2.1.4 Lege regels in s Bij het aanmaken van een nieuwe vanuit de Activiteitenmodule was de regeluitvoer niet correct: een lege regel (enter) bleef in uitgaande mails niet staan.. Dit is in dit Service Pack verholpen Dossier / Telefoonnummer contactpersoon In de Dossiermodule werd voor relaties onder tabblad Overige het mobiele telefoonnummer van contactpersonen soms niet correct getoond (over van een regel van een relatie met een contactpersoon met een mobiel nummer naar een relatie zonder een contactpersoon: het mobiel nummer van de eerste regel blijft in beeld). Dat is in dit Service Pack verholpen met FiduraMailID In sommige omstandigheden kon het gebeuren dat in een verstuurde een FiduraMailID zichtbaar is. Dit is verholpen Invoer relatie vanuit KSU Incidenteel kon het voorkomen dat de plaatsnaam niet werd geïmporteerd vanuit KSU. Dit probleem is verholpen Relatietarief Als er een functie-relatietarief was in gevoerd kon het voorkomen dat dit tarief werd meegenomen in plaats van het relatietarief. In dit Service Pack is dat verholpen Overzicht Declaratiehistorie Op het overzicht Declaratiehistorie werden de kantoorkosten niet correct weergegeven. In dit Service Pack is dat verholpen. In plaats van onjuiste kantoorkosten staat er nu: "Kantoorkosten: zie overzicht Declaratiehistorie verkort". In dat overzicht worden de kantoorkosten wel correct gerapporteerd Overzicht BTW-afdracht ICP Het overzicht BTW-afdracht ICP kon niet worden geëxporteerd naar Excel. Dat is nu wel mogelijk Rechten bij Tarieven Navigatiescherm Bij geblokkeerde rechten op het wijzigen van tarieven was het alsnog mogelijk een tarief te wijzigen. Dit is hersteld Toevoegen nieuwe rolprocedure Bij het toevoegen van een nieuwe procedure kon, na ingave van een zoekopdracht, een melding over type mismatch volgen. Dit wordt nu afgevangen Toevoegen nieuwe rolpartij Op verzoek van een aantal gebruikers is de verplichting om adresgegevens in te vullen bij het toevoegen van een nieuwe rolpartij komen te vervallen. 2.2 Verbeterd in Service Pack Synchronisatie met Contact Manager Incidenteel kwam het voor dat de adresgegevens niet goed werden gesynchroniseerd. Dit is verholpen. Om de ontbrekende adresgegevens in Fidura opnieuw te synchroniseren dient er in Contact Manager een herstelscript uitgevoerd te worden. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 5

6 NB. Deze paragraaf is alleen van toepassing indien u gebruikt van Contact Manager in combinatie met Fidura Melding bij het zoeken naar een aanmaningsrun In een heel specifieke situatie kan bij een aanmaningsrun de melding error converting datatype verschijnen. Dat is verholpen Verborgen melding Samenvoegveld niet gevonden Als bij het aanmaken van een Word document een samenvoegveld niet kon worden gevonden, dan verscheen de melding hiervan op de achtergrond. Die melding komt nu wel op de voorgrond Lege afdruk bij het crediteren van een declaratie Het probleem dat bij het crediteren van een declaratie op een nieuw declaratienummer incidenteel een lege afdruk te zien was, is verholpen Uitgaande opgeslagen als niet verzonden Na het verzenden van s via de activiteitenmodule werden deze opgeslagen als zijnde niet verzonden. Na het verzenden van een wordt nu door Fidura gewacht totdat de daadwerkelijk is verzonden. Pas hierna wordt de in Fidura opgeslagen. Gedurende het verzenden van de wordt het volgende scherm getoond: Indien, door eventuele problemen met Outlook, de na 60 seconden nog steeds niet is verzonden, krijgt de gebruiker de volgende melding te zien: Vertraging bij het importeren van Incidenteel is melding gemaakt van een vertraging bij het importeren van in de activiteitenmodule. Dit is in dit Service Pack opgelost Urenschrijven voor medewerker op datum niet in dienst Indien uren werden geschreven voor een medewerker die op de opgegeven datum nog niet in dienst was, en er vervolgens werd gekozen voor een andere medewerker, dan werden de uren alsnog weggeschreven op de medewerker die op de opgegeven datum niet in dienst was. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 6

7 In dit Service Pack zijn extra controles toegevoegd om dit te voorkomen Maandtotalen urenstaat De veldbreedte van de maandtotalen in de urenstaat is aangepast zodat een urentotaal van drie cijfers correct wordt getoond Melding bij het zoeken naar een relatie Bij het zoeken naar een relatie vanuit de dossiermodule werd in sommige gevallen een melding getoond. Dit probleem is verholpen Leeg auditbestand Incidenteel is gemeld dat er vanuit de financiële module een leeg auditbestand werd gegenereerd. Dit probleem is verholpen Uren tegen nultarief i.c.m. prijsafspraak Declareren middels een prijsafspraak op een medewerker, terwijl uren op het dossier aanwezig tegen nultarief, kon leiden tot een incomplete boeking. Nu niet meer Weeknummer telling Bij rapportage Ontbrekende urenstaten werden de weeknummers niet altijd correct weergegeven Verkeerde belangfactor bij urenschrijven Als bij het urenschrijven een dossierselectie werd gemaakt door het invullen van een kenmerk of een dossiernaam, waarbij meerdere dossiers voorzien waren hetzelfde kenmerk, dan kon het voorkomen dat niet de juiste belangfactor werd gehanteerd bij de berekening van het tarief. Dit is in dit Service Pack verholpen. 2.3 Verbeterd in Service Pack Periodieke boekingen Bij periodieke boekingen met kostenplaats en tegenboeking werden de tegenboekingen niet correct verwerkt. Dit is aangepast Documentvolgnummer Bij het aanmaken van een nieuw document was het mogelijk dat het document een foutief volgnummer in de documentnaam kreeg. Dit probleem is opgelost Minimumbedrag bij declaratieselectie Bij het selecteren van een declaratie werd het minimum bedrag niet meegenomen in de selectie. Dit is verholpen Boekingstekst bij financiële status Op verzoek wordt vanaf deze versie, naast de grootboekrekening, ook de boekingstekst getoond bij het opvragen van de details van een declaratie Zoekfunctie uitgebreid: telefoon, fax, mobiel, BSN ; nieuw: persoonlijke instelling De zoekfunctie voor relaties is uitgebreid met de mogelijkheid om te zoeken op telefoonnummer, faxnummer of mobiel nummer. Ook kan nu gezocht worden op burgerservicenummer (BSN). Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 7

8 Bij de persoonlijke instellingen (Fidura hoofdscherm) kan vanaf deze versie worden opgegeven in welk zoekveld de cursor moeten komen te staan meteen na het openen van het zoekscherm. Dit geldt voor het zoekscherm van de relatie- en dossiermodule Openen Microsoft Word document Incidenteel zijn problemen gemeld t.a.v. het openen van Microsoft Word documenten die als zijn opgeslagen. In dit service pack is dit probleem verholpen Digitaal declareren Op het scherm voor online declareren wordt nu het adres van de contactpersoon (van de debiteur) getoond indien deze geselecteerd is (op moment van aanmaken declaratie). Anders wordt (zoals voorheen) het adres van de debiteur zelf getoond Beperking in declaratierun-nummer Er werd een melding gegeven indien het nummer van de declaratierun een bepaalde hoogte had bereikt. Dit is verholpen MyField probleem bij afdrukken Incidenteel is gemeld dat bij het afdrukken van s een extra veld MyField werd afgedrukt. Dit probleem is verholpen in dit service pack. De oplossing geldt alleen voor nieuw aangemaakte s Prijsafspraak per medewerker Bij een aantal gebruikers was het niet mogelijk om een prijsafspraak per medewerker te maken. In dit service pack is dit probleem verholpen Overzicht Gerealiseerd uurtarief per medewerker per rechtsgebied Bij het crediteren op een nieuwe declaratienummer gaf genoemd overzicht geen correct beeld. Dit is in dit service pack verbeterd Office 2010: nu ook Outlook 2010 Vanaf dit service pack wordt Office 2010 volledig ondersteund, dus inclusief Outlook Overzichten Gedeclareerde uren per medewerker / dossier De overzichten Gedeclareerde uren per medewerker en Gedeclareerde uren per dossier gaven geen correct beeld na het crediteren op een nieuw declaratienummer en vervolgens het verwijderen van een urenregel van deze gecrediteerde declaratie. De overzichten zijn aangepast Document openen met Enter toets Vanaf dit service pack is het ook mogelijk om in de activiteitenmodule activiteiten met de Enter toets te openen Onderscheidende pictogrammen voor ontvangen en verzonden In de activiteitenmodule zijn nu onderscheidende pictogrammen te zien voor ontvangen en verzonden berichten. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 8

9 Relatiekaart, kenmerken Het openen van de relatiekaart met de groep Kenmerken is in dit servicepack verbeterd Overzicht Declaratiespecificatie Na het crediteren van een declaratie op een nieuw declaratienummer en vervolgens het verwijderen van een urenregel van deze gecrediteerde declaratie, ontbrak de urenregel op de oorspronkelijke declaratiespecificatie. Dit probleem is verholpen Dossierstatus Bij de dossiermodule werkten de selectiepuntjes niet meer bij het veld Dossierstatus als de status van het dossier gelijk was aan Gearchiveerd. Dit is verholpen in dit service pack Starten van Microsoft Office vanuit Fidura Bij sommige gebruikers zijn problemen geconstateerd met het opstarten van Microsoft Word vanuit Fidura. In dit service pack is dit probleem verholpen. De methode van opstarten van Word kan ingesteld worden bij Systeemonderhoud. Dit is echter alleen noodzakelijk indien er daadwerkelijk problemen zijn geconstateerd Kenmerk datatype Vrije tekst Bij het aanmaken van een kenmerk Vrije tekst voor dossier of relatie werkten de selectiepuntjes voor een groter invoerveld niet correct. Dit is verholpen Aanpassing auditbestand Het door Fidura gegenereerde auditbestand is aangepast op de volgende punten: het vermelden van grootboekrekeningnummers (bijv. 1300) i.p.v. grootboekrekeningid's (bijv. 7) het vermelden van periodenummers (bijv. Feb 2010) i.p.v. periodeid's (bijv. 86) het opnemen van de beginbalans van het geselecteerde jaar. Let op: Het betreft hier alleen balansrekeningen. Zolang de voorgaande boekjaren nog niet zijn afgesloten is er nog geen onverdeeld resultaat. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 9

10 3. Randvoorwaarden Aan het installeren van een Service Pack zijn een aantal randvoorwaarden verbonden: - U bent bekend met het gebruik van Windows en het bestandsbeheer programma 'Windows verkenner'. U kunt bestanden en mappen kopiëren. U kunt een gedeelde map op de server vinden en openen. - De installatie van de Service Pack van de server moet op de server zelf worden uitgevoerd. Indien u de Service Pack van internet hebt gedownload, moet u de bestanden naar een map op de server kopiëren en de installatie vanuit deze map starten. - Tijdens de installatie mag geen gebruiker Fidura geopend hebben! - U hebt Fidura-database versie al geïnstalleerd. - LET OP bij gebruik van meerdere SQL-server instanties: Indien U gebruikt maakt van meerdere instanties van SQL-server (dit kan bijv. ook het geval zijn bij gebruik van SQL2005 naast SQL2000), kan zo n extra instantie worden benaderd binnen de serversetup. Standaard wordt alleen de "hoofd" SQLserver herkend (bv. FIDSRV3). Indien een extra instantie benaderd moet worden (bijv. FIDHELPDESK ), dient het volgende ingevoerd te worden bij het servernaam-veld: FIDSRV3\FIDHELPDESK. 4. Installatie van de Server 4.1 Inleiding Voor de installatie van de Service Pack hebt u een bepaalde versie van de software nodig. Het installatie programma controleert of u beschikt over de juiste versie van Fidura Enterprise/Office om de Service Pack te installeren. Het installatieprogramma zorgt ervoor dat de Service Pack op de server wordt geïnstalleerd. Vergeet niet na het voltooien van de installatie in te loggen als gebruiker 'fidadm' en in de module Systeemonderhoud op de knop Update DB te drukken. Vergeet ook niet de werkstations te updaten. 4.2 Gegevens verzamelen Voor het uitvoeren van de installatie hebt u een aantal gegevens nodig. Zie onder andere het scherm Systeem instellingen, tabblad Gebruikers, knop Administraties (inloggen als 'fidadm'). Tabel gegevens. Gegeven Omschrijving Vul uw waarden hier in 1 SQL Server naam Dit is de netwerknaam van de server (u kunt dit opzoeken in de netwerkomgeving ). Op deze server is Microsoft SQL Server geïnstalleerd. 2 SQL Server data map Microsoft SQL Server heeft een standaard locatie voor database bestanden. Standaard is dit D:\MSSQL\Data. Als uw server een afwijkende locatie heeft, moet u deze locatie invullen. 3 SQL Server Microsoft SQL Server heeft een standaard locatie voor back-up backup map bestanden. Standaard is dit D:\MSSQL\Backup. Als uw server een afwijkende locatie heeft, moet u deze locatie invullen. 4 SQL Server Alle SQL servers kennen standaard een gebruiker System wachtwoord Administrator (SA). Normaal gesproken is het wachtwoord voor deze gebruiker Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 10

11 leeg. Als u zelf het wachtwoord voor de System Administrator hebt veranderd, hebt u dit wachtwoord nodig. 5 Data Dit is de naam van de data database. Standaard is dit database KluData. Als u meerdere administraties hebt, moet u de installatie voor elke installatie uitvoeren. 6 System Dit is de naam van de system database. Standaard is dit database KluSystem. Als u meerdere administraties hebt, moet u de installatie voor elke installatie uitvoeren. 7 Fidura share De fidura server heeft een gedeelde map (share). Deze share is vanaf alle werkstations via het netwerk te benaderen. Meestal heet deze share fidura, de volledige naam is dan \\[servernaam]\fidura (waarbij u [servernaam] vervangt door de naam van uw server) 4.3 De installatie stap voor stap De setup software voor de server is aangeleverd als een uitvoerbaar bestand (executable). Door op het bestand SetupFiduraServer_230SP2.exe te dubbelklikken start u de installatie. Na het startscherm verschijnt onderstaand scherm. U vult hier de gegevens in met de nummers 1 en 4 uit de Tabel gegevens in 4-Installatie van de server. Indien U gebruikt maakt van meerdere instanties van SQL-server (dit kan bijv. ook het geval zijn bij gebruik van SQL2005 naast SQL2000), kan zo n extra instantie worden benaderd binnen de serversetup. Standaard wordt alleen de "hoofd" SQL-server herkend (bv. FIDSRV3). Indien een extra instantie benaderd moet worden (bijv. FIDHELPDESK ), dient het volgende ingevoerd te Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 11

12 worden bij het servernaam-veld: FIDSRV3\FIDHELPDESK. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 12

13 Vervolgens treft u het volgende scherm aan: Hier kiest u voor Update. Vervolgens treft u het volgende scherm aan: Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 13

14 Hier geeft u de gegevens per administratie in. Indien u één administratie hebt, is dit als volgt: u vult de gegevens in met de nummers 6 en 5 uit de Tabel gegevens in 4-Installatie van de server. Vervolgens vult u de gegevens in die nodig zijn voor het maken van een back-up in het volgende scherm. Deze gegevens hebt u ingevuld in de Tabel gegevens onder nummer 3 in 4-Installatie van de server. Wanneer u nu op Volgende klikt, start de installatie van de Service Pack, tenzij de gegevens onjuist zijn. U kunt de gegevens dan aanpassen. Na het voltooien van de Serversetup logt u in Fidura als gebruiker fidadm, u gaat naar de module Systeem onderhoud, tabblad Gebruikers en drukt op de knop Update DB. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 14

15 5. Installatie van de werkstations 5.1 Inleiding De setup software voor de client is aangeleverd als een uitvoerbaar bestand (executable). Door op het bestand SetupFiduraClient_230SP3.exe te dubbelklikken start u de installatie. Ten behoeve van de automatische installatie (zie paragraaf 5.3) van de Fidura client op de werkstations, dienen de nieuwe installatiebestanden op de server geplaatst te worden. Het installeren van de client software op de server wordt beschreven in paragraaf 5.2 De handmatige installatie van de Fidura client software op de afzonderlijke werkstations wordt beschreven in paragraaf 5.4. Sluit in alle gevallen vóór de installatie alle applicaties op het werkstation, zodat er geen gegevens verloren kunnen gaan. Het werkstation moet mogelijk opnieuw opstarten om de installatie uit te voeren. Soms moet het werkstation twee keer opnieuw opstarten, een keer na het verwijderen en een keer na het installeren. De installatie procedure geeft automatisch aan dat het werkstation herstart moet worden. Indien op het werkstation of de server waarop u de Fidura client software wilt installeren eveneens de Synchronisatie Service ten behoeve van ContactManager is geïnstalleerd (zie hoofdstuk 6), dan dient u als eerste deze Synchronisatie Service te verwijderen. Zie hiervoor hoofdstuk 6.1 Deinstallatie Synchronisatie Service. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 15

16 5.2 Installatie Werkstation software op de server Start het programma SetupFiduraClient_230SP2.exe. Het volgende scherm verschijnt: Klik op volgende. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 16

17 Het onderstaande keuzescherm verschijnt. Selecteer Server en klik op volgende. Het onderstaande scherm verschijnt. Vul het volledige pad naar de map 'update' in (in de gedeelde map 'fidura'). Klik op volgende. De bestanden worden in de aangegeven map gekopieerd. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 17

18 Klik in het onderstaande scherm op knop Klaar. De installatie is voltooid. 5.3 Automatische installatie In paragraaf 5.2 is beschreven hoe installatiebestanden op de server geïnstalleerd moeten worden. Indien vanaf dat moment op een werkstation Fidura wordt opgestart, verschijnt onderstaand scherm. Kies voor (Un)Install. Na het deïnstalleren van uw huidige versie start automatisch de installatie van de nieuwe versie (volg hierbij de stappen van de InstallShield wizard) en wacht tot deze voltooid is. Tijdens de installatie kan de volgende melding komen over scrrun.dll (alleen bij Windows 2000 Professional). Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 18

19 Hier kunt u op OK klikken om de installatie voort te zetten. Zodra de installatie voltooid is kunt u Fidura weer opstarten. Indien de gebruiker op het werkstation niet geautoriseerd is om applicaties te installeren, dan moet u als beheerder de applicatie installeren. Mocht de automatische installatie niet werken, dan kan de software altijd handmatig worden geïnstalleerd (zie paragraaf 4.3). Bestandsnamen en mapnamen zijn niet hoofdletter-gevoelig (Update = update = UPDate) 5.4 Handmatige installatie De volgende stappen moeten op alle werkstations worden uitgevoerd waar de automatische installatie NIET is uitgevoerd. STAP 1: Verwijderen van de bestaande software Open het startmenu, kies 'instellingen', dan 'configuratiescherm'. Open het onderdeel 'software' (soms heet dit onderdeel 'programma's toevoegen/verwijderen'). Kies uit de lijst met geïnstalleerde software 'Fidura <huidige versie>'. Kies de optie 'verwijderen' (soms heet deze optie 'toevoegen/verwijderen'). Beantwoord de vraag 'Wilt u deze software verwijderen' met JA. Wacht tot het verwijderen voltooid is. STAP 2: Installeren van de nieuwe software Open de Windows verkenner. Navigeer naar de locatie waar het installatiebestand is geplaatst. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 19

20 Start het programma SetupFiduraClient_230SP2.exe. Het volgende scherm verschijnt: Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 20

21 Klik op volgende. Het onderstaande keuzescherm verschijnt. Selecteer Client en klik op volgende. De installatiebestanden worden klaargezet. Wacht tot de installatie voltooid is. Indien de gebruiker op het werkstation niet geautoriseerd is om applicaties te installeren, dan moet u als beheerder de applicatie installeren. Bestandsnamen en mapnamen zijn niet hoofdletter-gevoelig. 6. Installatie Synchronisatie Service ContactManager Indien u gebruik maakt van het Fidura maatwerk ContactManager kan het noodzakelijk zijn dat ook de Synchronisatie Service t.b.v. ContactManager opnieuw geïnstalleerd moet worden. U dient de Synchronisatie Service alleen dan opnieuw te installeren indien op de server, waarop de Service aanwezig is, eveneens een nieuwe versie van de Fidura client wordt geïnstalleerd. Voor installatie dient de huidige versie verwijderd te worden. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 21

22 6.1 Deinstallatie Synchronisatie Service Voer onderstaande stappen uit om de huidige versie van de Service te verwijderen. Klik op Start / Programma s / FiduraCMSync / Uninstall FiduraCMSync. Het volgende scherm verschijnt: Bevestig de deinstallatie door op knop Ja te klikken. De service wordt nu verwijderd. Na het verwijderen verschijnt onderstaand scherm: Klik hier op Sluiten. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 22

23 6.2 Installatie Synchronisatie Service Uitvoeren installatieprogramma Voor het installeren van de Service dient het installatieprogramma SetupFiduraCMSync230SP2.exe gestart te worden Het doorlopen van de installatiestappen Na het starten van de installatie wordt een aantal schermen getoond. Hieronder volgt per scherm een beschrijving van de te ondernemen acties. Klik op de knop Volgende. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 23

24 Vul de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord in met de inloggegevens van een Fidura administrator account. Klik op de knop Volgende. Klik op de knop Volgende. Klik op de knop Klaar. Alle benodigde bestanden zijn nu geïnstalleerd. De service is op dit moment nog niet actief. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 24

25 In Start / Programmas zijn nu de volgende snelkoppelingen te zien: Configuratie via KluRegistry Open via Start / Programmas / FiduraCMSync. Het volgende scherm is zichtbaar: Vul hier de volgende gegevens in: Database Server Selecteer hier SQL Server Database Server: naam van de SQL Server User: Gebruikersnaam fidadm Password: Wachtwoord fidadm account FileSystem Server: Naam van de file server Home Dir: De Fidura Share op de file server Aliases System: Naam van de Fidura System database Data: Naam van de Fidura Data database Klik na het invullen van de gegevens op OK. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 25

26 6.2.4 Configuratie van de Service Als laatste dient de service geconfigureerd te worden. Activeer de Windows Services module via Start / Uitvoeren. Vul hier SERVICES.MSC in en klik op OK. Zoek in het geopende scherm naar de service FiduraCMSync. Klik met de rechter muisknop op de regel (van FiduraCMSync ). En kies Eigenschappen. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 26

27 Kies in het geopende scherm het tabblad Aanmelden. Selecteer Deze account. Vul hier de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een administrator account van de Windows server. Sluit het bovenstaande scherm. Klik met de rechter muisknop op de regel (van FiduraCMSync ) en kies Starten. De service wordt nu gestart. In het scherm van de module Services is dit als volgt te zien: Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 27

28 6.2.5 Controle via de event viewer Eventuele meldingen van de service zijn te zien in het Windows Logboek. Vul bij Start / Uitvoeren het commando eventvwr.exe in en klik op OK. Het volgende scherm verschijnt: In dit scherm dient onder Logboeken(lokaal) het item Toepassing te worden geselecteerd. De regels met als bronnaam VBRuntime kunnen afkomstig zijn van de service. Om dit zeker te stellen dient men een dergelijk bericht te openen. Als het starten van de service gelukt is, zullen er twee regels - afkomstig van de service - in het logboek staan (zoals hierboven aangegeven). De twee berichten hebben de volgende inhoud: Eventuele foutmeldingen van de service worden in het logboek als volgt kenbaar gemaakt: Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 28

29 Na het openen van een foutbericht is een nadere omschrijving van de opgetreden fout te lezen. Voorbeelden: De melding Server is niet ingevoerd wordt veroorzaakt doordat bij de Configuratie van de Service een systeemaccount is opgegeven met onvoldoende rechten om de SQL Server te benaderen. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 29

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Release Notes Logicworks CRM 7.5

Release Notes Logicworks CRM 7.5 Release Notes Logicworks CRM 7.5 5 februari 2015 Dit document beschrijft de inhoud van de hotfixes, welke zijn uitgeleverd als aanvulling op Logicworks CRM 7.5. Hotfix 7.5.1 (06-07-2012) - Samenvoegveld

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI)

Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI) Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI) Wessels Application Development versie 2012-1 Wessels Application Development Julianalaan 297, 2015 BN Haarlem T: +31 23 55 11 911 M: +31 6 51495293

Nadere informatie

Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outlook 2007 Microsoft Outlook 2007 Inhoudsopgave 1 OUTLOOK 2007... 3 1.1 Onderdelen van Outlook... 3 1.2 Outlook algemeen... 3 Leesbevestiging instellen... 3 1.3 Sneltoetsen... 5 Algemeen gebruik sneltoetsen... 5

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie