Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0"

Transcriptie

1 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN VERBETERD IN SERVICE PACK Synchronisatie met Contact Manager, relaties buitenland Overzicht Openstaande posten Onderhoud uren Lege regels in s Dossier / Telefoonnummer contactpersoon met FiduraMailID Invoer relatie vanuit KSU Relatietarief Overzicht Declaratiehistorie Overzicht BTW-afdracht ICP Rechten bij Tarieven Navigatiescherm Toevoegen nieuwe rolprocedure Toevoegen nieuwe rolpartij VERBETERD IN SERVICE PACK Synchronisatie met Contact Manager Melding bij het zoeken naar een aanmaningsrun Verborgen melding Samenvoegveld niet gevonden Lege afdruk bij het crediteren van een declaratie Uitgaande opgeslagen als niet verzonden Vertraging bij het importeren van Urenschrijven voor medewerker op datum niet in dienst Maandtotalen urenstaat Melding bij het zoeken naar een relatie Leeg auditbestand Uren tegen nultarief i.c.m. prijsafspraak Weeknummer telling Verkeerde belangfactor bij urenschrijven VERBETERD IN SERVICE PACK Periodieke boekingen Documentvolgnummer Minimumbedrag bij declaratieselectie Boekingstekst bij financiële status Zoekfunctie uitgebreid: telefoon, fax, mobiel, BSN ; nieuw: persoonlijke instelling Openen Microsoft Word document Digitaal declareren Beperking in declaratierun-nummer MyField probleem bij afdrukken Prijsafspraak per medewerker Overzicht Gerealiseerd uurtarief per medewerker per rechtsgebied Office 2010: nu ook Outlook Overzichten Gedeclareerde uren per medewerker / dossier Document openen met Enter toets Onderscheidende pictogrammen voor ontvangen en verzonden Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 2

3 Relatiekaart, kenmerken Overzicht Declaratiespecificatie Dossierstatus Starten van Microsoft Office vanuit Fidura Kenmerk datatype Vrije tekst Aanpassing auditbestand RANDVOORWAARDEN INSTALLATIE VAN DE SERVER INLEIDING GEGEVENS VERZAMELEN DE INSTALLATIE STAP VOOR STAP INSTALLATIE VAN DE WERKSTATIONS INLEIDING INSTALLATIE WERKSTATION SOFTWARE OP DE SERVER AUTOMATISCHE INSTALLATIE HANDMATIGE INSTALLATIE INSTALLATIE SYNCHRONISATIE SERVICE CONTACTMANAGER DEINSTALLATIE SYNCHRONISATIE SERVICE INSTALLATIE SYNCHRONISATIE SERVICE Uitvoeren installatieprogramma Het doorlopen van de installatiestappen Configuratie via KluRegistry Configuratie van de Service Controle via de event viewer VERSIE INFORMATIE Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 3

4 1. Inleiding Dit document geeft u alle informatie die u nodig hebt om zelfstandig de Service Pack 3 van Fidura Enterprise/Office Versie te installeren. Daarnaast wordt aangegeven welke problemen zijn opgelost. Dit Service Pack dient uitsluitend op een Fidura-database versie te worden uitgevoerd. Verder dient U de installatie nauwgezet uit te voeren en goed kennis te nemen van onderstaande instructies! Vergeet niet Update DB uit te voeren, zie hieronder. 2. Verbeterpunten / opgeloste problemen Hieronder vindt u een opsomming van de verbeterpunten c.q. problemen die zijn opgelost in Service Pack 3 voor versie van Fidura Enterprise/Office. NB: Service Pack 3 vereist ook het updaten van de werkstations door middel van installatie van bijgeleverde cliëntsoftware. Via de auto-update feature van Fidura (zie hoofdstuk 5) kan dit geheel automatisch plaatsvinden. Vanaf paragraaf 2.3 zijn de eerder in Service Pack 1 en Service Pack 2 opgeloste problemen terug te vinden. 2.1 Verbeterd in Service Pack Synchronisatie met Contact Manager, relaties buitenland Voor in Contact Manager aangemaakte relaties uit het buitenland worden nu automatisch de postcode en woonplaats toegevoegd aan Fidura. NB. Deze aanpassing is alleen van toepassing indien u gebruikt van Contact Manager in combinatie met Fidura Overzicht Openstaande posten Als het overzicht Openstaande posten naar Excel wordt geëxporteerd, wordt met dit Service Pack de correcte frequentie geëxporteerd Onderhoud uren Voor scherm Uren onderhouden zijn in dit Service Pack de volgende verbeteringen doorgevoerd: In veld Prijsafspraak werd niet de daadwerkelijke prijsafspraak op een dossier getoond. Dit is verholpen. Prijsafspraken op honorarium worden nu getoond. In bepaalde situaties was het mogelijk dat er uren met een verkeerd tarief werden weggeschreven. Dit is verholpen. Onder bepaalde omstandigheden was het mogelijk om uren te schrijven op een al gearchiveerd dossier. Dit is nu niet meer mogelijk. De invoer van het veld Werksoort op het tabblad Voorlopige uren was pas mogelijk na eerst het tabblad Gefiatteerd/gedeclareerd gekozen te hebben. Nu is het weer direct mogelijk. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 4

5 2.1.4 Lege regels in s Bij het aanmaken van een nieuwe vanuit de Activiteitenmodule was de regeluitvoer niet correct: een lege regel (enter) bleef in uitgaande mails niet staan.. Dit is in dit Service Pack verholpen Dossier / Telefoonnummer contactpersoon In de Dossiermodule werd voor relaties onder tabblad Overige het mobiele telefoonnummer van contactpersonen soms niet correct getoond (over van een regel van een relatie met een contactpersoon met een mobiel nummer naar een relatie zonder een contactpersoon: het mobiel nummer van de eerste regel blijft in beeld). Dat is in dit Service Pack verholpen met FiduraMailID In sommige omstandigheden kon het gebeuren dat in een verstuurde een FiduraMailID zichtbaar is. Dit is verholpen Invoer relatie vanuit KSU Incidenteel kon het voorkomen dat de plaatsnaam niet werd geïmporteerd vanuit KSU. Dit probleem is verholpen Relatietarief Als er een functie-relatietarief was in gevoerd kon het voorkomen dat dit tarief werd meegenomen in plaats van het relatietarief. In dit Service Pack is dat verholpen Overzicht Declaratiehistorie Op het overzicht Declaratiehistorie werden de kantoorkosten niet correct weergegeven. In dit Service Pack is dat verholpen. In plaats van onjuiste kantoorkosten staat er nu: "Kantoorkosten: zie overzicht Declaratiehistorie verkort". In dat overzicht worden de kantoorkosten wel correct gerapporteerd Overzicht BTW-afdracht ICP Het overzicht BTW-afdracht ICP kon niet worden geëxporteerd naar Excel. Dat is nu wel mogelijk Rechten bij Tarieven Navigatiescherm Bij geblokkeerde rechten op het wijzigen van tarieven was het alsnog mogelijk een tarief te wijzigen. Dit is hersteld Toevoegen nieuwe rolprocedure Bij het toevoegen van een nieuwe procedure kon, na ingave van een zoekopdracht, een melding over type mismatch volgen. Dit wordt nu afgevangen Toevoegen nieuwe rolpartij Op verzoek van een aantal gebruikers is de verplichting om adresgegevens in te vullen bij het toevoegen van een nieuwe rolpartij komen te vervallen. 2.2 Verbeterd in Service Pack Synchronisatie met Contact Manager Incidenteel kwam het voor dat de adresgegevens niet goed werden gesynchroniseerd. Dit is verholpen. Om de ontbrekende adresgegevens in Fidura opnieuw te synchroniseren dient er in Contact Manager een herstelscript uitgevoerd te worden. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 5

6 NB. Deze paragraaf is alleen van toepassing indien u gebruikt van Contact Manager in combinatie met Fidura Melding bij het zoeken naar een aanmaningsrun In een heel specifieke situatie kan bij een aanmaningsrun de melding error converting datatype verschijnen. Dat is verholpen Verborgen melding Samenvoegveld niet gevonden Als bij het aanmaken van een Word document een samenvoegveld niet kon worden gevonden, dan verscheen de melding hiervan op de achtergrond. Die melding komt nu wel op de voorgrond Lege afdruk bij het crediteren van een declaratie Het probleem dat bij het crediteren van een declaratie op een nieuw declaratienummer incidenteel een lege afdruk te zien was, is verholpen Uitgaande opgeslagen als niet verzonden Na het verzenden van s via de activiteitenmodule werden deze opgeslagen als zijnde niet verzonden. Na het verzenden van een wordt nu door Fidura gewacht totdat de daadwerkelijk is verzonden. Pas hierna wordt de in Fidura opgeslagen. Gedurende het verzenden van de wordt het volgende scherm getoond: Indien, door eventuele problemen met Outlook, de na 60 seconden nog steeds niet is verzonden, krijgt de gebruiker de volgende melding te zien: Vertraging bij het importeren van Incidenteel is melding gemaakt van een vertraging bij het importeren van in de activiteitenmodule. Dit is in dit Service Pack opgelost Urenschrijven voor medewerker op datum niet in dienst Indien uren werden geschreven voor een medewerker die op de opgegeven datum nog niet in dienst was, en er vervolgens werd gekozen voor een andere medewerker, dan werden de uren alsnog weggeschreven op de medewerker die op de opgegeven datum niet in dienst was. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 6

7 In dit Service Pack zijn extra controles toegevoegd om dit te voorkomen Maandtotalen urenstaat De veldbreedte van de maandtotalen in de urenstaat is aangepast zodat een urentotaal van drie cijfers correct wordt getoond Melding bij het zoeken naar een relatie Bij het zoeken naar een relatie vanuit de dossiermodule werd in sommige gevallen een melding getoond. Dit probleem is verholpen Leeg auditbestand Incidenteel is gemeld dat er vanuit de financiële module een leeg auditbestand werd gegenereerd. Dit probleem is verholpen Uren tegen nultarief i.c.m. prijsafspraak Declareren middels een prijsafspraak op een medewerker, terwijl uren op het dossier aanwezig tegen nultarief, kon leiden tot een incomplete boeking. Nu niet meer Weeknummer telling Bij rapportage Ontbrekende urenstaten werden de weeknummers niet altijd correct weergegeven Verkeerde belangfactor bij urenschrijven Als bij het urenschrijven een dossierselectie werd gemaakt door het invullen van een kenmerk of een dossiernaam, waarbij meerdere dossiers voorzien waren hetzelfde kenmerk, dan kon het voorkomen dat niet de juiste belangfactor werd gehanteerd bij de berekening van het tarief. Dit is in dit Service Pack verholpen. 2.3 Verbeterd in Service Pack Periodieke boekingen Bij periodieke boekingen met kostenplaats en tegenboeking werden de tegenboekingen niet correct verwerkt. Dit is aangepast Documentvolgnummer Bij het aanmaken van een nieuw document was het mogelijk dat het document een foutief volgnummer in de documentnaam kreeg. Dit probleem is opgelost Minimumbedrag bij declaratieselectie Bij het selecteren van een declaratie werd het minimum bedrag niet meegenomen in de selectie. Dit is verholpen Boekingstekst bij financiële status Op verzoek wordt vanaf deze versie, naast de grootboekrekening, ook de boekingstekst getoond bij het opvragen van de details van een declaratie Zoekfunctie uitgebreid: telefoon, fax, mobiel, BSN ; nieuw: persoonlijke instelling De zoekfunctie voor relaties is uitgebreid met de mogelijkheid om te zoeken op telefoonnummer, faxnummer of mobiel nummer. Ook kan nu gezocht worden op burgerservicenummer (BSN). Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 7

8 Bij de persoonlijke instellingen (Fidura hoofdscherm) kan vanaf deze versie worden opgegeven in welk zoekveld de cursor moeten komen te staan meteen na het openen van het zoekscherm. Dit geldt voor het zoekscherm van de relatie- en dossiermodule Openen Microsoft Word document Incidenteel zijn problemen gemeld t.a.v. het openen van Microsoft Word documenten die als zijn opgeslagen. In dit service pack is dit probleem verholpen Digitaal declareren Op het scherm voor online declareren wordt nu het adres van de contactpersoon (van de debiteur) getoond indien deze geselecteerd is (op moment van aanmaken declaratie). Anders wordt (zoals voorheen) het adres van de debiteur zelf getoond Beperking in declaratierun-nummer Er werd een melding gegeven indien het nummer van de declaratierun een bepaalde hoogte had bereikt. Dit is verholpen MyField probleem bij afdrukken Incidenteel is gemeld dat bij het afdrukken van s een extra veld MyField werd afgedrukt. Dit probleem is verholpen in dit service pack. De oplossing geldt alleen voor nieuw aangemaakte s Prijsafspraak per medewerker Bij een aantal gebruikers was het niet mogelijk om een prijsafspraak per medewerker te maken. In dit service pack is dit probleem verholpen Overzicht Gerealiseerd uurtarief per medewerker per rechtsgebied Bij het crediteren op een nieuwe declaratienummer gaf genoemd overzicht geen correct beeld. Dit is in dit service pack verbeterd Office 2010: nu ook Outlook 2010 Vanaf dit service pack wordt Office 2010 volledig ondersteund, dus inclusief Outlook Overzichten Gedeclareerde uren per medewerker / dossier De overzichten Gedeclareerde uren per medewerker en Gedeclareerde uren per dossier gaven geen correct beeld na het crediteren op een nieuw declaratienummer en vervolgens het verwijderen van een urenregel van deze gecrediteerde declaratie. De overzichten zijn aangepast Document openen met Enter toets Vanaf dit service pack is het ook mogelijk om in de activiteitenmodule activiteiten met de Enter toets te openen Onderscheidende pictogrammen voor ontvangen en verzonden In de activiteitenmodule zijn nu onderscheidende pictogrammen te zien voor ontvangen en verzonden berichten. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 8

9 Relatiekaart, kenmerken Het openen van de relatiekaart met de groep Kenmerken is in dit servicepack verbeterd Overzicht Declaratiespecificatie Na het crediteren van een declaratie op een nieuw declaratienummer en vervolgens het verwijderen van een urenregel van deze gecrediteerde declaratie, ontbrak de urenregel op de oorspronkelijke declaratiespecificatie. Dit probleem is verholpen Dossierstatus Bij de dossiermodule werkten de selectiepuntjes niet meer bij het veld Dossierstatus als de status van het dossier gelijk was aan Gearchiveerd. Dit is verholpen in dit service pack Starten van Microsoft Office vanuit Fidura Bij sommige gebruikers zijn problemen geconstateerd met het opstarten van Microsoft Word vanuit Fidura. In dit service pack is dit probleem verholpen. De methode van opstarten van Word kan ingesteld worden bij Systeemonderhoud. Dit is echter alleen noodzakelijk indien er daadwerkelijk problemen zijn geconstateerd Kenmerk datatype Vrije tekst Bij het aanmaken van een kenmerk Vrije tekst voor dossier of relatie werkten de selectiepuntjes voor een groter invoerveld niet correct. Dit is verholpen Aanpassing auditbestand Het door Fidura gegenereerde auditbestand is aangepast op de volgende punten: het vermelden van grootboekrekeningnummers (bijv. 1300) i.p.v. grootboekrekeningid's (bijv. 7) het vermelden van periodenummers (bijv. Feb 2010) i.p.v. periodeid's (bijv. 86) het opnemen van de beginbalans van het geselecteerde jaar. Let op: Het betreft hier alleen balansrekeningen. Zolang de voorgaande boekjaren nog niet zijn afgesloten is er nog geen onverdeeld resultaat. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 9

10 3. Randvoorwaarden Aan het installeren van een Service Pack zijn een aantal randvoorwaarden verbonden: - U bent bekend met het gebruik van Windows en het bestandsbeheer programma 'Windows verkenner'. U kunt bestanden en mappen kopiëren. U kunt een gedeelde map op de server vinden en openen. - De installatie van de Service Pack van de server moet op de server zelf worden uitgevoerd. Indien u de Service Pack van internet hebt gedownload, moet u de bestanden naar een map op de server kopiëren en de installatie vanuit deze map starten. - Tijdens de installatie mag geen gebruiker Fidura geopend hebben! - U hebt Fidura-database versie al geïnstalleerd. - LET OP bij gebruik van meerdere SQL-server instanties: Indien U gebruikt maakt van meerdere instanties van SQL-server (dit kan bijv. ook het geval zijn bij gebruik van SQL2005 naast SQL2000), kan zo n extra instantie worden benaderd binnen de serversetup. Standaard wordt alleen de "hoofd" SQLserver herkend (bv. FIDSRV3). Indien een extra instantie benaderd moet worden (bijv. FIDHELPDESK ), dient het volgende ingevoerd te worden bij het servernaam-veld: FIDSRV3\FIDHELPDESK. 4. Installatie van de Server 4.1 Inleiding Voor de installatie van de Service Pack hebt u een bepaalde versie van de software nodig. Het installatie programma controleert of u beschikt over de juiste versie van Fidura Enterprise/Office om de Service Pack te installeren. Het installatieprogramma zorgt ervoor dat de Service Pack op de server wordt geïnstalleerd. Vergeet niet na het voltooien van de installatie in te loggen als gebruiker 'fidadm' en in de module Systeemonderhoud op de knop Update DB te drukken. Vergeet ook niet de werkstations te updaten. 4.2 Gegevens verzamelen Voor het uitvoeren van de installatie hebt u een aantal gegevens nodig. Zie onder andere het scherm Systeem instellingen, tabblad Gebruikers, knop Administraties (inloggen als 'fidadm'). Tabel gegevens. Gegeven Omschrijving Vul uw waarden hier in 1 SQL Server naam Dit is de netwerknaam van de server (u kunt dit opzoeken in de netwerkomgeving ). Op deze server is Microsoft SQL Server geïnstalleerd. 2 SQL Server data map Microsoft SQL Server heeft een standaard locatie voor database bestanden. Standaard is dit D:\MSSQL\Data. Als uw server een afwijkende locatie heeft, moet u deze locatie invullen. 3 SQL Server Microsoft SQL Server heeft een standaard locatie voor back-up backup map bestanden. Standaard is dit D:\MSSQL\Backup. Als uw server een afwijkende locatie heeft, moet u deze locatie invullen. 4 SQL Server Alle SQL servers kennen standaard een gebruiker System wachtwoord Administrator (SA). Normaal gesproken is het wachtwoord voor deze gebruiker Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 10

11 leeg. Als u zelf het wachtwoord voor de System Administrator hebt veranderd, hebt u dit wachtwoord nodig. 5 Data Dit is de naam van de data database. Standaard is dit database KluData. Als u meerdere administraties hebt, moet u de installatie voor elke installatie uitvoeren. 6 System Dit is de naam van de system database. Standaard is dit database KluSystem. Als u meerdere administraties hebt, moet u de installatie voor elke installatie uitvoeren. 7 Fidura share De fidura server heeft een gedeelde map (share). Deze share is vanaf alle werkstations via het netwerk te benaderen. Meestal heet deze share fidura, de volledige naam is dan \\[servernaam]\fidura (waarbij u [servernaam] vervangt door de naam van uw server) 4.3 De installatie stap voor stap De setup software voor de server is aangeleverd als een uitvoerbaar bestand (executable). Door op het bestand SetupFiduraServer_230SP2.exe te dubbelklikken start u de installatie. Na het startscherm verschijnt onderstaand scherm. U vult hier de gegevens in met de nummers 1 en 4 uit de Tabel gegevens in 4-Installatie van de server. Indien U gebruikt maakt van meerdere instanties van SQL-server (dit kan bijv. ook het geval zijn bij gebruik van SQL2005 naast SQL2000), kan zo n extra instantie worden benaderd binnen de serversetup. Standaard wordt alleen de "hoofd" SQL-server herkend (bv. FIDSRV3). Indien een extra instantie benaderd moet worden (bijv. FIDHELPDESK ), dient het volgende ingevoerd te Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 11

12 worden bij het servernaam-veld: FIDSRV3\FIDHELPDESK. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 12

13 Vervolgens treft u het volgende scherm aan: Hier kiest u voor Update. Vervolgens treft u het volgende scherm aan: Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 13

14 Hier geeft u de gegevens per administratie in. Indien u één administratie hebt, is dit als volgt: u vult de gegevens in met de nummers 6 en 5 uit de Tabel gegevens in 4-Installatie van de server. Vervolgens vult u de gegevens in die nodig zijn voor het maken van een back-up in het volgende scherm. Deze gegevens hebt u ingevuld in de Tabel gegevens onder nummer 3 in 4-Installatie van de server. Wanneer u nu op Volgende klikt, start de installatie van de Service Pack, tenzij de gegevens onjuist zijn. U kunt de gegevens dan aanpassen. Na het voltooien van de Serversetup logt u in Fidura als gebruiker fidadm, u gaat naar de module Systeem onderhoud, tabblad Gebruikers en drukt op de knop Update DB. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 14

15 5. Installatie van de werkstations 5.1 Inleiding De setup software voor de client is aangeleverd als een uitvoerbaar bestand (executable). Door op het bestand SetupFiduraClient_230SP3.exe te dubbelklikken start u de installatie. Ten behoeve van de automatische installatie (zie paragraaf 5.3) van de Fidura client op de werkstations, dienen de nieuwe installatiebestanden op de server geplaatst te worden. Het installeren van de client software op de server wordt beschreven in paragraaf 5.2 De handmatige installatie van de Fidura client software op de afzonderlijke werkstations wordt beschreven in paragraaf 5.4. Sluit in alle gevallen vóór de installatie alle applicaties op het werkstation, zodat er geen gegevens verloren kunnen gaan. Het werkstation moet mogelijk opnieuw opstarten om de installatie uit te voeren. Soms moet het werkstation twee keer opnieuw opstarten, een keer na het verwijderen en een keer na het installeren. De installatie procedure geeft automatisch aan dat het werkstation herstart moet worden. Indien op het werkstation of de server waarop u de Fidura client software wilt installeren eveneens de Synchronisatie Service ten behoeve van ContactManager is geïnstalleerd (zie hoofdstuk 6), dan dient u als eerste deze Synchronisatie Service te verwijderen. Zie hiervoor hoofdstuk 6.1 Deinstallatie Synchronisatie Service. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 15

16 5.2 Installatie Werkstation software op de server Start het programma SetupFiduraClient_230SP2.exe. Het volgende scherm verschijnt: Klik op volgende. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 16

17 Het onderstaande keuzescherm verschijnt. Selecteer Server en klik op volgende. Het onderstaande scherm verschijnt. Vul het volledige pad naar de map 'update' in (in de gedeelde map 'fidura'). Klik op volgende. De bestanden worden in de aangegeven map gekopieerd. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 17

18 Klik in het onderstaande scherm op knop Klaar. De installatie is voltooid. 5.3 Automatische installatie In paragraaf 5.2 is beschreven hoe installatiebestanden op de server geïnstalleerd moeten worden. Indien vanaf dat moment op een werkstation Fidura wordt opgestart, verschijnt onderstaand scherm. Kies voor (Un)Install. Na het deïnstalleren van uw huidige versie start automatisch de installatie van de nieuwe versie (volg hierbij de stappen van de InstallShield wizard) en wacht tot deze voltooid is. Tijdens de installatie kan de volgende melding komen over scrrun.dll (alleen bij Windows 2000 Professional). Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 18

19 Hier kunt u op OK klikken om de installatie voort te zetten. Zodra de installatie voltooid is kunt u Fidura weer opstarten. Indien de gebruiker op het werkstation niet geautoriseerd is om applicaties te installeren, dan moet u als beheerder de applicatie installeren. Mocht de automatische installatie niet werken, dan kan de software altijd handmatig worden geïnstalleerd (zie paragraaf 4.3). Bestandsnamen en mapnamen zijn niet hoofdletter-gevoelig (Update = update = UPDate) 5.4 Handmatige installatie De volgende stappen moeten op alle werkstations worden uitgevoerd waar de automatische installatie NIET is uitgevoerd. STAP 1: Verwijderen van de bestaande software Open het startmenu, kies 'instellingen', dan 'configuratiescherm'. Open het onderdeel 'software' (soms heet dit onderdeel 'programma's toevoegen/verwijderen'). Kies uit de lijst met geïnstalleerde software 'Fidura <huidige versie>'. Kies de optie 'verwijderen' (soms heet deze optie 'toevoegen/verwijderen'). Beantwoord de vraag 'Wilt u deze software verwijderen' met JA. Wacht tot het verwijderen voltooid is. STAP 2: Installeren van de nieuwe software Open de Windows verkenner. Navigeer naar de locatie waar het installatiebestand is geplaatst. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 19

20 Start het programma SetupFiduraClient_230SP2.exe. Het volgende scherm verschijnt: Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 20

21 Klik op volgende. Het onderstaande keuzescherm verschijnt. Selecteer Client en klik op volgende. De installatiebestanden worden klaargezet. Wacht tot de installatie voltooid is. Indien de gebruiker op het werkstation niet geautoriseerd is om applicaties te installeren, dan moet u als beheerder de applicatie installeren. Bestandsnamen en mapnamen zijn niet hoofdletter-gevoelig. 6. Installatie Synchronisatie Service ContactManager Indien u gebruik maakt van het Fidura maatwerk ContactManager kan het noodzakelijk zijn dat ook de Synchronisatie Service t.b.v. ContactManager opnieuw geïnstalleerd moet worden. U dient de Synchronisatie Service alleen dan opnieuw te installeren indien op de server, waarop de Service aanwezig is, eveneens een nieuwe versie van de Fidura client wordt geïnstalleerd. Voor installatie dient de huidige versie verwijderd te worden. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 21

22 6.1 Deinstallatie Synchronisatie Service Voer onderstaande stappen uit om de huidige versie van de Service te verwijderen. Klik op Start / Programma s / FiduraCMSync / Uninstall FiduraCMSync. Het volgende scherm verschijnt: Bevestig de deinstallatie door op knop Ja te klikken. De service wordt nu verwijderd. Na het verwijderen verschijnt onderstaand scherm: Klik hier op Sluiten. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 22

23 6.2 Installatie Synchronisatie Service Uitvoeren installatieprogramma Voor het installeren van de Service dient het installatieprogramma SetupFiduraCMSync230SP2.exe gestart te worden Het doorlopen van de installatiestappen Na het starten van de installatie wordt een aantal schermen getoond. Hieronder volgt per scherm een beschrijving van de te ondernemen acties. Klik op de knop Volgende. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 23

24 Vul de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord in met de inloggegevens van een Fidura administrator account. Klik op de knop Volgende. Klik op de knop Volgende. Klik op de knop Klaar. Alle benodigde bestanden zijn nu geïnstalleerd. De service is op dit moment nog niet actief. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 24

25 In Start / Programmas zijn nu de volgende snelkoppelingen te zien: Configuratie via KluRegistry Open via Start / Programmas / FiduraCMSync. Het volgende scherm is zichtbaar: Vul hier de volgende gegevens in: Database Server Selecteer hier SQL Server Database Server: naam van de SQL Server User: Gebruikersnaam fidadm Password: Wachtwoord fidadm account FileSystem Server: Naam van de file server Home Dir: De Fidura Share op de file server Aliases System: Naam van de Fidura System database Data: Naam van de Fidura Data database Klik na het invullen van de gegevens op OK. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 25

26 6.2.4 Configuratie van de Service Als laatste dient de service geconfigureerd te worden. Activeer de Windows Services module via Start / Uitvoeren. Vul hier SERVICES.MSC in en klik op OK. Zoek in het geopende scherm naar de service FiduraCMSync. Klik met de rechter muisknop op de regel (van FiduraCMSync ). En kies Eigenschappen. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 26

27 Kies in het geopende scherm het tabblad Aanmelden. Selecteer Deze account. Vul hier de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een administrator account van de Windows server. Sluit het bovenstaande scherm. Klik met de rechter muisknop op de regel (van FiduraCMSync ) en kies Starten. De service wordt nu gestart. In het scherm van de module Services is dit als volgt te zien: Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 27

28 6.2.5 Controle via de event viewer Eventuele meldingen van de service zijn te zien in het Windows Logboek. Vul bij Start / Uitvoeren het commando eventvwr.exe in en klik op OK. Het volgende scherm verschijnt: In dit scherm dient onder Logboeken(lokaal) het item Toepassing te worden geselecteerd. De regels met als bronnaam VBRuntime kunnen afkomstig zijn van de service. Om dit zeker te stellen dient men een dergelijk bericht te openen. Als het starten van de service gelukt is, zullen er twee regels - afkomstig van de service - in het logboek staan (zoals hierboven aangegeven). De twee berichten hebben de volgende inhoud: Eventuele foutmeldingen van de service worden in het logboek als volgt kenbaar gemaakt: Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 28

29 Na het openen van een foutbericht is een nadere omschrijving van de opgetreden fout te lezen. Voorbeelden: De melding Server is niet ingevoerd wordt veroorzaakt doordat bij de Configuratie van de Service een systeemaccount is opgegeven met onvoldoende rechten om de SQL Server te benaderen. Documentatie Service Pack 3 Versie Pagina 29

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Inleiding Bij de installatie van Kluwer Belastingpraktijk (KBP) kunnen de volgende situaties (configuraties) van toepassing zijn op het systeem waarop het

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

naar een SQL-server Rev 01

naar een SQL-server Rev 01 De EPLAN-artikeldatabank overzetten naar een SQL-server Rev 01 I N H O U D S O P G A V E 1 VEREISTEN EN VRIJGAVE... 1 2 INLOGGEN ALS EEN SQL-ADMINISTRATOR... 1 3 DE DATABANK VOOR EPLAN OPZETTEN... 2 3.1

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren.

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren. Hoofdstuk 1 Om gebruik te maken van de Fastguide koppeling in Intramed moet u een aantal instellingen doen: de Fastguide Plugin installeren; uw Fastguide account toevoegen in Intramed. Vervolgens kunt

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Problemen 2Work Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Object width is niet ingesteld Installeer/Herinstalleer de Extra Windows Bibliotheken. Deze kan van onze website onder Downloads afgehaald

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Gedeelde mailbox koppelen in Outlook voor beheerders

Gedeelde mailbox koppelen in Outlook voor beheerders Als je beheerder bent van een gedeelde mailbox, wil je mail kunnen versturen vanuit dat account en machtigingen daarop beheren. Daarvoor moet die mailbox op de hieronder beschreven manier in Outlook gekoppeld

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Installatie handleiding Kluwer Belastingpraktijk

Installatie handleiding Kluwer Belastingpraktijk Installatie handleiding Kluwer Belastingpraktijk Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673555 kbp@kluwer.nl Versie: 4.0 Kluwer Belastingpraktijk Datum: 15 februari

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Installatie Excel Controller voor Exact Online

Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie voor afwijkende

Nadere informatie

Instructie SCAN-Office. uit. Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer. Uitgevoerd door collectieven

Instructie SCAN-Office. uit. Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer. Uitgevoerd door collectieven uit Instructie SCAN-Office Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer Uitgevoerd door collectieven Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer, SCAN Uitgevoerd door: SCAN Gerard van Drooge Bert Wiekema

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

ROSA software voor de KINDEROPVANG

ROSA software voor de KINDEROPVANG Installeren van ROSA updates ROSA software voor de KINDEROPVANG Kenmerk: ROSA_install_updates_v12.doc 2004-2007 MULDATA Systeem : Installatie Handleiding ROSA pagina: 2 1. Installeren van ROSA updates

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

JBC E-mail Configuratie Handleiding medewerkers. ICT Jeroen Bosch College Vragen graag richten aan m.v.d.heijden@jbc.nl

JBC E-mail Configuratie Handleiding medewerkers. ICT Jeroen Bosch College Vragen graag richten aan m.v.d.heijden@jbc.nl JBC E-mail Configuratie Handleiding medewerkers ICT Jeroen Bosch College Vragen graag richten aan m.v.d.heijden@jbc.nl Inhoudsopgave 1. Veranderingen JBC Webmail... 2 3. Oude JBC Exchange-mail account

Nadere informatie

Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online

Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers Handleiding mijndienstrooster voor medewerkers versie 1.2 19 maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Wachtwoord wijzigen...3 Homepage...4 Rooster bekijken...5 mijnrooster...6 Agenda...7 Verlof

Nadere informatie

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending MediQuest instellen gebruiken automatisch versturen Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage.

Nadere informatie

Instellen Microsoft Outlook e-mail.

Instellen Microsoft Outlook e-mail. Instellen Microsoft Outlook e-mail. Om ook je e-mail van het kantoor te kunnen bekijken heb je Microsoft Outlook nodig. Dit is een onderdeel van Microsoft Office. De meeste pc gebruikers maken voor hun

Nadere informatie