JAARVERSLAG Het bestuur vergaderde in 2014 elf maal. Op 23 april werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Het bestuur vergaderde in 2014 elf maal. Op 23 april werd de Algemene Ledenvergadering gehouden."

Transcriptie

1 1. Bestuur JAARVERSLAG 2014 Op 31 december 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen: R.H. Boele voorzitter M.J. Scholten-Coomans penningmeester A.H. van Dijk bestuurslid T. van Bockel bestuurslid W. de Ruiter bestuurslid Het bestuur vergaderde in 2014 elf maal. Op 23 april werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. 2. Algemeen Opvallende feiten in het jaar 2014 waren een aantal grote tentoonstellingen, de renovatie van de tuin en het terras en de forse uitbreiding van ons digitale fotoarchief. Ook dit jaar konden wij weer rekenen op de steun van een flink aantal betrokken leden. Zij waren actief in de diverse werkgroepen en commissies, in ons Historisch Informatie Centrum en bij allerlei andere activiteiten. Het bestuur dankt hen voor hun inzet en betrokkenheid. 3. Externe contacten Vertegenwoordigers van onze vereniging hebben in het verslagjaar diverse (regio)vergaderingen bezocht, onder andere van de gemeenten in ons werkgebied, het Historisch Overleg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (HOAV), de dijkverzwaring Nieuw-Lekkerland, de Monumentencommissies van de gemeenten Alblasserdam en Molenwaard, de Gemeentelijke Commissie Begraafplaats Oude Torenhof, het Bos Rijkee en de Alblasserdamse Straatnamencommissie. Veel leerlingen uit het voortgezet onderwijs wisten de weg naar onze vereniging te vinden voor informatie voor hun scriptie. 4. Kwartaalblad Er zijn vier kwartaalbladen uitgegeven. Gekozen is voor een breed scala aan onderwerpen, waarbij werd ingespeeld op historische gebeurtenissen, zoals het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Een tiental bezorgers heeft de bladen bij de leden bezorgd. De redactie bestond uit R. Vreeman, T. Vos, A.H. van Dijk en R. Scholten. R.H. Boele schoof wederom aan als adviseur. 5. Internet De heer B.A. de Lange fungeerde wederom als webmaster. Onze internetpagina werd in het verslagjaar 7909 maal bezocht. Dit komt neer op een gemiddelde van 659 keer per maand. De meeste bezoekers van onze verenigingswebsite werden in de maand november (801) geteld. (bron: Behalve uit ons eigen land kwamen veel bezoekers uit Amerika, Duitsland, Engeland en België. Steeds meer 1

2 fotomateriaal komt beschikbaar op internet. Via de pagina Beeldbank kunnen foto s van onze vereniging op eenvoudige wijze worden opgezocht. 6. Ledenmutaties Leden/donateurs Vrienden Totaal === === In 2014 overleden tot ons leedwezen de volgende leden: C. Lagendijk, J. Jonker, A. Twigt, G. Verhaar, A. de Waard, P. Boon en J. Poldervaart. 7. Activiteiten werkgroepen /stichtingen Bibliotheek (Historisch Informatie Centrum) Bibliothecaris is J. Doornhein. Onze vereniging ontving op de zaterdagmorgen ruim duizend bezoekers. In 2014 hebben we speciale aandacht gegeven aan het ordenen en opruimen van nog niet verwerkte archieven. Omdat de Tentoonstellingscommissie al haar archieven naar de speciale ruimte beneden heeft gebracht is er nu ruimte ontstaan voor het ordenen van het algemene archief. Veel aandacht is besteed aan het verwerken van het knipselarchief van de heer A. Korpel. Er is een start gemaakt met het aanbieden van overtollige boeken via het Kwartaalblad. Beeldarchief De betreffende werkgroep bestaat uit D. Bakker, A.H. van Dijk, Th. Jansen en J. de Vries. Zij hielden zich bezig met het onderhouden van het grote algemene FotoBase beeldarchief. Dit was wederom een belangrijke informatiebron voor bezoekers. Heel veel materiaal uit het archief is gebruikt voor de door onze vereniging ingerichte fototentoonstellingen. De speciale FotoBase bestanden, die de basis vormen voor het HVWA beeldarchief, zijn toegankelijk via de website Inmiddels zijn er meer dan foto s opgenomen in FotoBase. Vanuit het hele land komen er in toenemende mate vragen binnen over de foto s die op de website staan. Familieannonces Het archief Familieannonces, beheerd en bewerkt door J. Korporaal en W. van Houwelingen, is in 2014 met enorm veel advertenties van geboorte, huwelijk en overlijden uitgebreid. Er werden veel nieuwe familienamen toegevoegd. Het bestand is naar ruwe schatting annonces groot. Bovendien zijn originele kaarten van deze mededelingen ontvangen van diverse personen van zowel binnen als van buiten de vereniging. Deze zijn/worden in een aparte verzameling ordners opgeslagen. Het totaal aantal bedraagt ongeveer 400 stuks. Binnen de vereniging is het plan opgevat om het bestand te digitaliseren. Collectiebeheer Deze werkgroep bestond in 2014 uit R. en H. Boelaarts, C. van Homoet, G. Woudenberg en B. Ouweneel. Zij hebben alle voorwerpen, die ten behoeve van de collectie binnenkwamen, genummerd, gefotografeerd, in de computer gedocumenteerd en in het depot in het souterrain geplaatst. De vitrines in de Oudheidkamer en de Bibliotheek AanZet zijn een aantal malen gevuld met stukken uit het depot. De collectie bestaat uit apparaten, gereedschap, kantoormateriaal, lijsten/prenten, memorabilia, oorlogsmateriaal, sieraden, textiel 2

3 en nog heel veel meer. Vanwege de beperkte opslagmogelijkheden gaat de voorkeur uit naar kleine antieke of oude voorwerpen uit de eigen regio. Klusploeg In 2014 was de focus vooral gericht op de tuin en het terras. In het voorjaar werd een nieuwe beschoeiing gemaakt en werden de trottoirtegels opnieuw gelegd. Ook werd de invalidenstoep gerealiseerd, die deels gesponsord werd door de gemeente Alblasserdam. Daarna werd de tuin op hoogte gebracht en het pad aangelegd met granulaatpuin. In het najaar werd de schutting achterin de tuin gesloopt, waarna de aannemer kon starten met de aanleg van een nieuwe schutting van betonplaten inclusief hardhouten poort. De Stichting Landschapsbeheer sponsorde dit project. In totaal werden er door de klussers zo n 300 kruiwagens zand, grond en granulaatpuin verwerkt. De klusploeg werd uitgebreid de heer P. Janse. Het hele jaar door werden diverse klussen in het pand Cortgene 3 opgepakt. De ploeg stond zijn werkplaatsruimte af aan de Tentoonstellingscommissie en maakte een nieuwe in de spelonk. Helaas overleden onze klussers P. Boon en L. van de Velde. Tentoonstellingscommissie Alblasserdam De Werkgroep Tentoonstellingen bestaat uit de heren A. de Jong (voorzitter), D. van Bochove (secretaris), A. t Zelfde (penningmeester), D. van Meurs, W. de Ruiter, G. Woudenberg, H. Boelaarts en A. Donk. In 2014 zijn de volgende (foto)tentoonstellingen gehouden: De Schutsluis van Alblasserdam (vanaf 28 maart) In 1598 kreeg het Waterschap De Nederwaard toestemming om drie bestaande sluizen in Alblasserdam te vernieuwen. Tijdens het bombardement van de dorpskern van Alblasserdam in 1940 werd de sluis zo zwaar beschadigd dat deze bijna geheel vernieuwd moest worden. De sluis werd volledig hersteld in de bouwstijl van de Delftse school. In november 1998 is de sluis buiten werking gesteld. Ook werd er aandacht geschonken aan de afwatering van de Alblasserwaard en de (beurt)schippers op de Alblas. Adoptie oorlogsmonument Op woensdag 2 april werd een gastles over de Tweede Wereldoorlog gegeven aan groep 8 van basisschool t Nokkenwiel. Dit ter voorbereiding op de adoptie van het oorlogsmonument in de Polderstraat. Alblasserdamse Schoolkampen (vanaf 27 juni ) De foto-expositie had betrekking op de schoolkampen in de Drunense duinen in de periode van Open Monumentendag (13 september) met als thema Op reis Op het Raadhuisplein waren diverse koetsen en oude motorvoertuigen te zien. Er waren tientallen oude koffers uitgestald. De kinderen konden deelnemen aan een prijsvraag en een kleurwedstrijd over de koffers. Zij konden ook een ritje op pony maken. Ouderenmiddag in MFC Maasplein Op woensdag 12 november werd in MFC Maasplein een presentatie gegeven met als thema Reis door de tijd (Alblasserdam). D. van Meurs zorgde voor de plaatjes. W. de Ruiter en G. Woudenberg praatten deze aan elkaar, aangevuld met enkele anekdotes. 75 jaar Brug over de Noord (vanaf 14 november) Naast de foto-expositie, tekeningen en krantenartikelen over de brug was er uiteraard ook aandacht voor de rol van de vergeten brug in de meidagen van Ook was er een film te zien waarin de werking van de basculebrug te zien was. Het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht had een werkende maquette van de brug beschikbaar gesteld. Op zaterdag 15 november werd een brugloop gehouden voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de plaatselijke basisscholen brachten een bezoek aan de expositie. Zij hebben werkstukken gemaakt, waarmee een prijs kon worden 3

4 gewonnen. De winnende creaties zijn toegevoegd aan de tentoonstelling, die vanaf donderdag 20 november in Bibliotheek AanZet te zien was. Tentoonstellingscommissie Nieuw-Lekkerland De Werkgroep Tentoonstellingen bestond in 2014 uit de heren Th. Jansen, W. Deelen, A. van der Wulp en T. de Jong. Op Koningsdag werd in de kantine van Sportpark Excelsior een fototentoonstelling over Constructiewerkplaats en Machinefabriek Bailey geopend. Vervolgens was de expositie de gehele maand mei in t Waellant aan de Ooievaar te zien. Daarnaast werd de vitrinekast in het woonzorg-complex regelmatig gevuld met nostalgische voorwerpen. Elektrisch schakelmateriaal, huishoudelijke artikelen, kappersattributen en schaatsen deden de bezoekers terugdenken aan de tijd dat geluk nog heel gewoon was. Werkgroep Dorpsbehoud Alblasserdam Werkgroep Dorpsbehoud bestaat uit een enthousiaste groep van negen mensen. Zij zijn in 2014 vijfmaal bijeen geweest voor overleg over en opvolging van verschillende zaken. De leden van de werkgroep hebben meegewerkt aan de Open Middag van de gemeente Alblasserdam, die op 26 juni is gehouden. Enkele leden hebben deel uitgemaakt van de renovatiewerkgroepen Herstel Bos Rijkee en Begraafplaats Oude Torenhof. Er vond regelmatig contact/overleg plaats met de Gemeentelijke Monumentencommissie. Mede dankzij de inspanningen van de werkgroep werd het schoolgebouw van Het Kompas op 28 oktober uitgeroepen tot Gemeentelijk Monument. Tevens heeft de werkgroep zitting genomen in de Stichting Herstel molen Souburgh. De leden fungeren als aanspreekpunt voor inwoners die vragen hebben met betrekking tot monumentale panden, beschermd dorpsgezicht en de Centrumvisie. Werkgroep Dorpsbehoud Nieuw-Lekkerland In het verslagjaar zijn geen activiteiten ontplooid die het vermelden waard zijn. Stichting Publicaties West-Alblasserwaard In 2014 werd het boek Alblasserdamse schoolkampen in de Drunense Duinen uitgegeven. Het is geschreven door de dochter van de initiatiefnemer van de kampen, ons lid, mevrouw B. van Veenendaal. Er is inmiddels een groot aantal exemplaren van het boek verkocht. Daarnaast werden twee andere uitgaven van de Stichting gepromoot: Ambachtsherenhuis Rijkee en zijn bewoners, geschreven door B. Ouweneel en de bekende boeken over de Alblasserdamse winkels en bedrijven in vroeger jaren. Het bestuur van de stichting mocht in januari 2015 twee nieuwe bestuursleden begroeten. Er wordt nagedacht over nieuwe uitgaven in de komende jaren. Stichting Oudheidkamer te Alblasserdam De Stichting Oudheidkamer heeft zich in 2014 vooral met het project tuin bezig gehouden. Naast het opnieuw bestraten van het terras werd de schutting achterin de tuin gesloopt en vervangen door een nieuwe. Via de achterpoort is de tuin nu ook toegankelijk voor mensen met een rolstoel. De achterzijde van het pand ziet er weer geweldig uit. Dankzij een aantal sponsoren is de stichting financieel gezond. Regelmatig vindt overleg plaats met de huurders, de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en De Wereldwinkel. 4

5 8. CHRONOLOGISCH JAAROVERZICHT januari Nieuwjaarsreceptie 3 februari Start tuinrenovatie 13 maart Start Gemeentelijke Commissie Begraafplaats Oude Torenhof 20 maart Werkbezoek burgemeester D. van der Borg van Molenwaard aan onze vereniging 23 april Algemene Ledenvergadering 25 april Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan D. van Meurs en C. van der Esch 26 april Koningsdag in Nieuw-Lekkerland: Fototentoonstelling over Constructiewerkplaats en Machinefabriek Bailey, die vervolgens naar woonzorg-complex t Waellant is verhuisd 9 mei Opening Korenmolen De Regt 30 mei Presentatie boek Alblasserdamse Schoolkampen in de Drunense Duinen 3 juni Medewerking verleend aan Open Schip mijnenveger Van Versendaal 17 juni Medewerking verleend aan een bijeenkomst van de VNG door het verzorgen van een presentatie tijdens een vaartocht naar het Kinderdijkse molencomplex. 8 augustus A. de Jong werd benoemd tot ereburger van Alblasserdam, mede voor zijn inzet ten behoeve van onze vereniging 13 september Open Monumentendag met als thema Op Reis. Het was een groot spektakel!! 17 september Afscheid van burgemeester A.B. Blase van Alblasserdam 20 september Verkoopstand voor ons pand tijdens het Havenfestival. Er was veel belangstelling voor het boek over de Alblasserdamse schoolkampen in de Drunense duinen 18 september Plaatsing van de uit betonplaten bestaande schutting achterin de tuin. Sponsor was de Stichting Landschapsbeheer 22 oktober Lezing over zilverindustrie en zilveren voorwerpen door Gemke Jager, directeur van het Zilvermuseum in Schoonhoven en de heer J.W. Nederlof 14 november Opening tentoonstelling 75 jaar Brug over de Noord 5

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft Jaarverslag 2014 2 Het jaarverslag 2014 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten van de Sportraad. U treft in dit verslag ook de belangrijkste onderwerpen aan waarover in het

Nadere informatie

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND Verslag over het jaar 2006 Op de omslag: Replica van verhalend deurkalf (1642). Laan 38, zie punt h) van Overige activiteiten 1 Inleiding Het jaarverslag 2006 wordt u

Nadere informatie

26 maart 2009. Jaarverslag 2008

26 maart 2009. Jaarverslag 2008 26 maart 2009 Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 1. VOORBLAD...3 1.1 BASISGEGEVENS... 3 1.2 AARD VAN DE INSTELLING... 3 1.3 GEGEVENS ORGANISATIE... 3 1.4 ONDERTEKENING... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERENIGING PASTORAAL WERKENDEN NEDERLAND MEI 2012 APRIL

JAARVERSLAG VERENIGING PASTORAAL WERKENDEN NEDERLAND MEI 2012 APRIL 1 JAARVERSLAG VERENIGING PASTORAAL WERKENDEN NEDERLAND MEI 2012 APRIL 2013 In dit verslag komen de hoofdpunten van de genoemde periode aan de orde. De drie hoofdtaken en de organisatie van de VPW Nederland

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Open Monumenten Dag.

Open Monumenten Dag. Open Monumenten Dag. Jaarlijks wordt in heel Nederland de Open Monumenten Dag georganiseerd in het 2 e weekend van de maand september. Elk jaar wordt er een voor het hele land geldend thema gekozen. Elke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Samenspel loont Een leven lang DZC Algemeen Het bestuur van DZC 68, de Doetinchemse Zaterdag Club, opgericht in 1968, verder te noemen DZC, heeft voor het overgrote deel het seizoen

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

De Vergulde Swaen Mededelingenkrant Jaargang 6 nr. 2 022 Februari 2009

De Vergulde Swaen Mededelingenkrant Jaargang 6 nr. 2 022 Februari 2009 De Vergulde Swaen Mededelingenkrant Jaargang 6 nr. 2 022 Februari 2009 V e r l e d e n d a t h e r l e e f t, i s a l t i j d t o e k o m s t. Oudheidkamer De Vergulde Swaen Rotterdamseweg 53-55 tel. 078-612

Nadere informatie

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Bladzijde 1. Inleiding 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 9-21 BO De Strijp 9 BO Muziekbuurt 13 o Activiteitencomité

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Pagina 1

Jaarverslag 2013 Pagina 1 1. Doel De stichting heeft als doel het in stand houden en exploiteren van het dorpshuis te Lutjegast, ten einde te worden gebruikt ten behoeve van het plaatselijk verenigingsleven en de ontplooiing van

Nadere informatie

CCT nieuwjaarsreceptie goed bezocht

CCT nieuwjaarsreceptie goed bezocht jaargang 14 I I nr. 50 I I april 2007 CCT nieuwjaarsreceptie goed bezocht 01 2007 Kiek op Techniek Jaarvergadering 2007 Het zal je maar gebeuren Restauratie van Hotel Restaurant t Lansink Van de voorzitter

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen. Opleveringen IHC. 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen

In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen. Opleveringen IHC. 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen Jaargang 22, nr. 2 juni 2013 In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen Opleveringen IHC 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen Jan Vink, boerenzoon met

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

PDS Belangenvereniging

PDS Belangenvereniging a b e i g PDS a r m S y n d r B e o l a n g e n v e D o m r r e n e i n g l k k i r P PDS Belangenvereniging Jaarverslag 2010 353282_COM_jaarbericht_PDSB.indd 1 04-03-11 13:21 Inhoudsopgave Titelblad 1

Nadere informatie

Guus Tiesinga heeft in 1978 als raadslid voor D66 bij de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor het Zaanse industriële erfgoed.

Guus Tiesinga heeft in 1978 als raadslid voor D66 bij de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor het Zaanse industriële erfgoed. De geschiedenis M.B.T.Z. zoals blijkt uit notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Guus Tiesinga heeft in 1978 als raadslid voor D66 bij de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor het Zaanse

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang 19.45 uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang

Nadere informatie