ICARUS Sense G 2. Gebruiksaanwijzing ICARUS, Bezoek ons op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICARUS Sense G 2. Gebruiksaanwijzing. 2011 ICARUS, Bezoek ons op www.icarusreader.com"

Transcriptie

1 ICARUS Sense G 2 e-reader (E651SR) Gebruiksaanwijzing 2011 ICARUS, Bezoek ons op

2 Europe EU Declaration of Conformity This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC: - EN EN EN EN This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies. In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public access to telecommunications and/or network services. This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mw EIRP in the frequency range of 2454

3 MHz. For detailed information the end-user should contact the national spectrum authority in France. Česky [Czech] Dansk [Danish] Deutsch [German] ICARUS tímto prohlašuje, že tento E651SR je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Undertegnede ICARUS erklærer herved, at følgende udstyr E651SR overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Hiermit erklärt ICARUS, dass sich das Gerät E651SR in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen

4 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eesti [Estonian] English Español [Spanish] Käesolevaga kinnitab ICARUS seadme E651SR vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Hereby, ICARUS declares that this E651SR is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Por medio de la presente ICARUS declara que el E651SR cumple con los requisitos esenciales y

5 cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνική [Greek] Français [French] Italiano [Italian] ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ICARUS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΣΙ E651SR ΤΜΜΟΡΦΩΝΕΣΑΙ ΠΡΟ ΣΙ ΟΤΙΩΔΕΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΣΙ ΛΟΙΠΕ ΧΕΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ. Par la présente ICARUS déclare que l'appareil E651SR est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Con la presente ICARUS dichiara che questo E651SR è conforme ai

6 requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Latviski [Latvian] Lietuvių [Lithuanian] Nederlands [Dutch] Ar šo ICARUS deklarē, ka E651SR atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Šiuo ICARUS deklaruoja, kad šis E651SR atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Hierbij verklaart ICARUS dat het toestel E651SR in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

7 Malti [Maltese] Magyar [Hungarian] Polski [Polish] Hawnhekk, ICARUS, jiddikjara li dan E651SR jikkonforma malħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-dirrettiva 1999/5/EC. Alulírott, ICARUS nyilatkozom, hogy a E651SR megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Niniejszym ICARUS oświadcza, że E651SR jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

8 Português [Portuguese] Slovensko [Slovenian] Slovensky [Slovak] Suomi [Finnish] ICARUS declara que E651SR está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. ICARUS izjavlja, da je E651SR v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. ICARUS týmto vyhlasuje, E651SR spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. ICARUS vakuuttaa täten että E651SR tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen

9 mukainen. Svenska [Swedish] Härmed intygar ICARUS att denna E651SR står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Waarschuwing: het vervangen van de batterij dient alleen door een geauthoriseerd reparatiecentrum geschieden, daar anders explosiegevaar kan optreden. Volg de instructies voor het verwijderen van de batterij bij het ontzorgen van het product.

10 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING IN DE VERPAKKING OVER DE ICARUS SENSE G INTERFACE & BEDIENINGSKNOPPEN MICRO SD GEHEUGENKAART INSTALLATIE DE BATTERIJ OPLADEN HOOFDSTUK 2: DOCUMENTEN DATA OVERDRACHT ADOBE READER / ADOBE DIGITAL EDITIONS BIBLIOTHEEK MUZIEK VERKENNER LEESGESCHIEDENIS BOEKENWINKEL SUDOKU BROWSER NOTEPAD INSTELLINGEN Draadloos netwerk:... 51

11 HOOFDSTUK 4: HET GEBRUIK VAN DE SENSE EBOOKS LEZEN AFBEELDINGEN BEKIJKEN MUZIEK LUISTEREN SURFEN OP INTERNET APPENDIX APPENDIX A : RESET APPENDIX B:REINIGEN EN VEILIGHEID APPENDIX C : INTERACTIEVE FUNCTIES APPENDIX D:SPECIFICATIES Let op: Deze handleiding bevat informative die beschikbaar was op het moment van druk. Er kunnen updates beschikbaar zijn van deze handeiding, bezoek daarom voor de laatste handleiding.

12 Hoofdstuk 1: Inleiding Dank u voor uw aankoop van de ICARUS Sense G 2 e-reader. Lees dit hoofdstuk aandachtig om u bekend te maken met het apparaat en alle functies van de Sense. 1.1 In de verpakking Controleer alvorens de ICARUS Sense te gebruiken de inhoud van de verpakking. Als een van de volgende items ontbreekt, dient u contact op te nemen met het verkooppunt waar u de Sense heeft aangeschaft. De verpakking bevat: 1. ICARUS Sense e-reader 2. Mini USB kabel 3. Quick start guide 4. Garantiekaart 12

13 1.2 Over de ICARUS Sense G 2 De Sense is lichtgewicht en zeer compact. Desalniettemin biedt de Sense plaats aan duizenden ebooks. Het is alsof je een complete bibliotheek in de palm van je hand hebt. Het E-Ink touch screen brengt boeken tot leven zonder dat er een backlight nodig is. Zelfs in direct zonlicht is de e-reader perfect afleesbaar. De leeservaring is kortom als bij een papieren boek. Het energieverbruik blijft hierbij zeer lag, waardoor op een volledige acculading duizenden pagina s gelezen kunnen worden. De Sense kan overweg met PDF, epub, HTML, TXT, MOB, PRC of DOC formaten, met en zonder DRM. Daarnaast worden vele afbeelding- en muziekformaten ondersteund. Met de ingebouwde browser kunnen internetpagina s geopend worden en is het zelfs mogelijk om zonder een computer boeken te kopen en direct naar de e-reader te downloaden. Met de meegeleverde stylus kunnen aantekeningen in documenten gemaakt worden, tekst gemarkeerd worden en meer. Digitaal lezen was nog nooit zo comfortabel! 13

14 Download ebooks en kopieer ze naar de ICARUS Sense 14

15 1.3 Interface & bedieningsknoppen VOORKANT 1. Aan/uit knop Schakelt het apparaat aan en uit. Druk de knop een tweetal 15

16 seconden in, waarna de LED indicator gaat branden en de reader opstart. Druk de knop terwijl de reader ingeschakeld is enkele seconden in om het apparaat uit te schakelen. 2. Reset Als het apparaat nergens op reageert dient de reset knop ingedrukt te worden, waarna de reader opnieuw opstart 3. Micro SD Card aansluiting Hier kan een Micro SD geheugenkaart worden geplaatst om extra opslagruimte voor ebooks, muziek en afbeeldingen te creëren 4. Vorige pagina Bladert naar de vorige pagina. 5. Volgende pagina 6. Bladert naar de volgende pagina. 7. Menu Druk op deze knop voor toegang tot extra functionaliteiten 8. Joy Stick Te gebruiken voor het navigeren door de menu s en/of voor het bladeren door pagina s 9. Terug Keert terug naar de vorige locatie/handeling 10. Hoofdtelefooningang Voor het luisteren naar muziek (tijdens het lezen). 16

17 11. USB aansluiting Voor het aansluiten van de e-reader aan een computer en/of de optionele ICARUS AC USB oplader. 12. Stylus Voor het selecteren van tekst, het opzoeken van woorden in het woordenboek, het markeren van tekst, maken van aantekeningen of het navigeren door menu s. Let op: Stel alvorens de e-reader te gebruiken de instellingen in (menu Instellingen in het hoofdmenu), met name de Datum en Tijdzone, Adobe ID en wachtwoord en netwerksettings. Nadat deze instellingen zijn ingesteld, kunt u ebooks kopen, downloaden en lezen via de e-reader (geen computer nodig). 17

18 1.4 Micro SD geheugenkaart installatie De Sense ondersteunt het uitbreiden van het geheugen middels een Micro SD kaart. Voer de volgende stappen uit om de geheugenkaart te plaatsen / verwijderen. Een Micro SD kaart plaatsen STAP 1 Stop de Micro SD kaart in de aansluiting als hier onder afgebeeld. Let op dat u de kaart in de goede richting plaatst. VOORKANT STAP 2 18

19 Duw de Micro SD kaart rustig op zijn plaats tot u een klik hoort. Voer niet te veel druk uit; als de kaart niet eenvoudig te plaatsen is heeft u deze waarschijnlijk niet correct geplaatst. Verander dan de hoek of richting van de kaart. VOORKANT Duw totdat u een klik hoort! 19

20 De Micro SD kaart verwijderen STAP 1 Druk zachtjes op de Micro SD kaart, waarna deze uit het apparaat zal springen. Aangezien de kaart heel klein is, kan het nodig zijn hiervoor een pen of paperclip te gebruiken. VOORKANT De kaart springt uit het apparaat 20

21 STAP 2 Verwijder de Micro SD kaart. VOORKANT 21

22 1.5 De batterij opladen De Sense heeft een interne, niet-verwijderbare batterij. Deze is binnen 2 uur voor 80% opgeladen met de optionele ICARUS AC USB power adapter (ACD0052-EU), en binnen 4 uur volledig opgeladen. Als u de reader via een computer oplaadt, duurt het laden langer (tot 5 uur). Om de batterij via de computer op te laden: Verbind de e-reader met de computer via de USB kabel. De e- reader zal opstarten en na enige tijd verschijnt op het scherm van de e-reader het USB link symbol. De e-reader zal beginnen met laden. Let op: De computer laadt de reader uitsluitend op indien ingeschakeld, niet in de slaap of sluimer modi. 22

23 Om de e-reader via de USB kabel te verbinden: 23

24 24

25 Als het batterijicoon op de e-reader het volgende symbol weergeeft, wordt de batterij opgeladen. Let op: gedurende het laden kan de e-reader niet gebruikt worden. 25

26 Om de batterij met de ICARUS ACD0052-EU power adapter op te laden (optioneel): Stop de USB kabel in de e-reader en het andere (brede) uiteinde in de ICARUS AC USB. Plaats vervolgens de AC USB adapter in een wandcontactdoos. Als het batterijicoon op de e- reader het volgende symbol weergeeft, wordt de batterij opgeladen. Let op: gedurende het laden kan de e-reader niet 26

27 gebruikt worden. Batterijstatus: Als het apparaat niet met een energiebron verbonden is, toon het batterijicoon rechtsboven op het scherm de status van de batterij. Bijvoorbeeld: dit icon laat zien dat de batterij ongeveer 50% vol is. Waarschuwing lege batterij: Dit apparaat waarschuwt wanneer de batterij bijna leeg is. Minder dan 20%: batterij laag Minder dan 10%: batterij kritiek Minder dan 5%: batterij leeg, uitschakelen over 2 seconden. 27

28 Hoofdstuk 2: Documenten Dit hoofdstuk bevat informative over het plaatsen van documenten (ebooks, muziek, ) op de ICARUS Sense. 2.1 Data overdracht De e-reader wordt indien via USB verbonden door een computer herkend als apparaat voor massaopslag / verwisselbare schijf. De naam van het apparaat in de verkenner van de computer is Sense G2. Afhankelijk van de soort documenten zijn er 2 manieren om documenten op de reader te plaatsen: 1) Documenten zonder Digital Rights Management (DRM) Deze documenten kunnen simpelweg via de Windows verkenner middles Kopieëren-Plakken worden toegevoegd 28

29 2) Documenten met DRM De enige manier om documenten met DRM toe te voegen is via de gratis applicatie Adobe Digital Editions. In sectie 2.2 vind u installatieinstructies voor deze applicatie. Let op: Het wordt aanbevolen om regelmatig backups van de inhoud van de e-reader te maken om verlies van data te voorkomen. 29

30 2.2 Adobe Reader / Adobe Digital Editions De Sense bevat Adobe Reader Mobile 9 technologie. Hiermee kan de reader eenvoudig beveiligde en onbeveiligde PDF en epub bestanden beheren en weergeven. De gratis applicatie Adobe Digital Editions dient gebruikt te worden als ebook beheer utility om tussen computer en e-reader te synchroniseren. Adobe Digital Editions (ADE) kan gebruikt worden voor het downloaden, openen en beheren van digitale content. Voor het kopiëren van bestanden met DRM is het zelfs de enige manier om die op de e-reader te plaatsen. Stap 1: Maak een Adobe ID aan op de Adobe Website https://www.adobe.com/cfusion/membership/ 30

31 Bevestig en volg alle stappen om een Adobe ID aan te maken. 31

32 Stap 2: Download Adobe Digital Editions hier: Vind het installatieprogramma (de banner ziet er als volgt uit) en kies Installeren. 32

33 Kies Ja om te installeren. Voer alle noodzakelijke stappen uit die in de pop-ups verschijnen. 33

34 Als de installatie complete is dient de Eindgebruikersovereenkomst geaccepteerd te worden. Stap 3: Als Adobe Digital Editions voor het eerst geopend wordt, dient het Adobe ID en wachtwoord ingevoerd te worden. Doe dit en kies vervolgens Authoriseren. 34

35 Stap 4: Verbind de Sense via de USB kabel met de computer terwijl Adobe Digital Editions op de computer al geopend is. Als de e-reader door het besturingssysteem van de computer herkend en geïnstalleerd is, zal Adobe Digital Editions deze direct herkennen. Kies nu Apparaat authoriseren. Stap 5: Nadat de computer en de reader geauthoriseerd zijn, kunt u toegang krijgen tot met DRM beveiligde content. Voor problemen gerelateerd aan de activatie van Adobe Digital Editions of andere problemen met de Adobe Software verwijzen we u naar de homepage van Adobe. 35

36 36

37 37

38 Hoofdstuk 3: Hoofdmenu Dit hoofdstuk introduceert het hoofdmenu Het hoofdmenu wordt automatisch getoon na het opstarten van het apparaat. Het scherm kan er (door software updates) iets anders uitzien dan onderstaande, maar de verschillende opties zullen wel beschikbaar zijn, zij het in een ander vorm. 38

39 Icoon Uitleg Bibliotheek Bevat alle Ebooks in PDF, EPUB, HTML, TXT, RTF, MOBI, PRC, of DOC formaat. Muziek Bevat alle bestanden in MP3 format, en heeft mediaspeler functionaliteit Verkenner Toont alle bestanden op het apparaat en/of de Micro SD kaart in een folder structuur Leesgeschiedenis Bevat de laatste 5 gelezen boeken Boekenwinkel Zoek/koop/download boeken online. Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van het land waar u zich bevindt. Notepad Biedt de mogelijkheid handgeschreven notities te maken met de stylus-pen. 39

40 Sudoku Bevat het spel Sudoku Webbrowser Voor toegang tot het internet 3.1. Bibliotheek De bibliotheek bevat alle ebook files in PDF, EPUB, HTML, TXT, RTF, MOBI, PRC, of DOC format die opgeslagen zijn op het apparaat of de Micro SD kaart. Ga naar sectie 4.1 Ebooks lezen om meer over de leesfunctie te lezen. 40

41 Druk om het hoofdmenu te openen Muziek en batterij status Functie Favoriet Grootte en starus Terug Menu weergeven Huidige pagina / Aantal pagina s 41

42 Bladzijdes omslaan: Er zijn 3 manieren om bladzijdes om te slaan 1 Met een vinger over het scherm vegen Links naar rechts voor vorige pagina, rechts naar links voor volgende 2 De joystick gebruiken Naar links voor vorige pagina, naar rechts voor volgende pagina 3 Met de bladerknoppen Druk voor de volgende en voor de vorige pagina. 42

43 Bibliotheek menu: Druk in het Bibliotheek menu op de [Menu Knop]. Dit opent het [Bibliotheek Menu]. De volgende tabel toont de functionaliteit van dit menu. Icoon Functie Filter 1. Filtert bestanden naar bestandstype Sorteren 1. Sorteert de bestanden op datum, naam, type, grootte, of oplopend/aflopend 2. Het overzicht wordt ververst zodra een nieuwe sorteermethode is geselecteerd 3. De sorteermethode wordt rechts onderin het scherm getoond. Bekijken Om alle bestanden op de reader en de geheugenkaart te tonen als thumbnails. 43

44 3.2. Muziek Dit bevat alle muziekbestanden en heeft een mediaspeler functionaliteit. Ga naar 4.3 Muziek luisteren om meer over de muziekfuncties te lezen Verkenner De verkenner toont alle documenten op de e-reader en de geheugenkaart in een documentenstructuur. Om een document te wissen gaat u met de joystick naar het bestand en drukt u op de menu knop. Vervolgens dient u de optie verwijderen te selecteren Leesgeschiedenis Reading History records 5 files you have read or open recently. 44

45 3.5. Boekenwinkel (ga naar om de laatste versie van de gebruiksaanwijzing te downloaden, aangezien de beschikbaarheid van de winkel van vele zaken afhankelijk is) Sommige uitvoeringen van de Sense kunnen de beschikking hebben over een ingebouwde boekenwinkel. Indien dit het geval is dient u op de handleiding van de boekenwinkel te downloaden. 45

46 3.6. Sudoku De ICARUS Sense beschikt over een Sudoku game STAP 1 Kies het moeilijkheidsniveau Eenvoudig, Normaal or Moeilijk. Daarna start het spel. 46

47 3.7. Browser De Sense heeft een volledige webbrowser. Hiermee kun je favoriete websites bekijken, webmail checken of bv. boeken online kopen en direct downloaden. Het is belangrijk om te realiseren dat de E-Ink technologie niet dezelfde ervaring biedt als internet via een computer op een LCD scherm, veroorzaakt door de technologische beperkingen. Om een website te openen dient u de URL in te geven in de adresbalk. Let op: de browser zal niet werken als er geen verbinding met een WiFi netwerk is. 47

48 3.8. Notepad Met de notepad functie kunt u handgeschreven notities maken en deze opslaan in het interne geheugen. 48

49 3.9. Instellingen Kies Instellingen om het instellingen menu te openen. De instellingen bevatten Gebruikersinstellingen, Netwerkinstellingen en meer. Lees onderstaande tabel voor meer informatie. Icoon Datum en tijd Functie Let op: als de datum en tijd niet correct zijn, is het niet mogelijk online boeken te kopen Batterij/Automatisch uitschakelen Hier kan ingesteld worden wanneer het apparaat zich uitschakelt als het niet gebruikt wordt Taal Selecteer de taal van de gebruikersinterface Fabrieksinstelling Zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen 49

50 Apparaatinformatie Laat apparaatinformatie zien, inclusief firmware versie WiFi Wi-Fi instellingen Adobe ID Stel het Adobe account en wachtwoord in Calibratie Om het scherm precies in te stellen Eigenaar De naam van de eigenaar kan in het hoofdmenu getoond worden 50

51 3.9.1 Draadloos netwerk: Om een Nieuwe Verbinding te maken: STAP 1 Voeg een nieuwe verbinding toe 51

52 STAP 2 De Sense zal naar beschikbare WiFi netwerken zoeken en deze in een lijst weergeven. 52

53 STAP 3 Selecteer het juiste netwerk en geef het juiste wachtwoord in om toegang te krijgen. 53

54 Let op: 1. laat de signaalsterkte van het draadloze netwerk zien. 2. [ ] Dit symbool laat zien dat een netwerk beveiligd is, en een wachtwoord nodig is om toegang tot het netwerk te krijgen. 54

55 STAP 4 Nadat de Sense met het netwerk verbonden is, wordt de netwerk informatie opgeslagen in de netwerklijst. De netwerkinformatie kan bewerkt worden om bijvoorbeeld het wachtwoord te wijzigen. 55

56 Hoofdstuk 4: Het gebruik van de Sense 56

57 57 Pagina s omslaan: He touchscreen van de Sense maakt het heel eenvoudig om bladzijdes om te slaan, door met de vingers horizontaal over het scherm te vegen. Als alternatief kan met de joystick of met de Vorige pagina / volgende pagina gebladerd worden.

58 Het aanpassen van de lettergrootte: De lettergrootte kan aangepast worden, door met de vinger in verticale richting over het scherm te bewegen: omhoog voor een groter lettertype en omlaag voor een kleiner lettertype. Het lettertype is ook in te stellen via het menu. 58

59 4.1. Ebooks lezen Open het boek in de Bibliotheek, Leesgeschiedenis of de Verkenner Druk op de Menu knop tijdens het lezen om het Leesmenu te openen. Dat menu bevat alle opties die beschikbaar zijn tijdens het lezen van een boek. In onderstaande tabel worden deze functies beschreven. Leesmenu: Item Omschrijving Bladwijzer Om bladwijzers toe te voegen. Inhouds Toont de inhoudsopgave van het boek. Roteren Om te wisselen tussen Portret- en Landschapsmodus. Zoeken Voor het zoeken van een bepaald woord in een boek. 59

60 Pagina Om direct naar een bepaale pagina te gaan. Lettertype Om de grootte van het lettertype te veranderen. Terug Om terug naar het boek te gaan. Aantekening Laat de aangebrachte bookmarks zien. Lettertype Om het lettertype te veranderen. Volledig scherm Om de pagina in het volledig scherm weer te geven, zonder status, naam van boek e.d. Eigenschap Laat de kenmerken van het document zien. 60

61 Favoriet Voegt een bladwijzer toe aan de favorietenlijst. Verwijderen Om het document te verwijderen. Let op: dit kan niet ongedaan gemaakt worden. Interactieve features De Sense bevat verschillende interactieve features, dankzij het touchscreen en de stylus. Deze functies bestaan uit: Een ingebouwd woordenboek en de mogelijkheid om nieuwe woordenboeken te installeren Het markeren van tekst Het toevoegen van handgeschreven notities aan ebooks Zie de appendix Interactieve functies voor de beschrijving van deze features. 61

62 4.2. Afbeeldingen bekijken Dit gedeelte omschrijft hoe afbeeldingen bekeken kunnen worden. Ga naar de Verkenner en selecteer de te bekijken afbeelding Druk voor opties tijdens het bekijken van een afbeelding op de Menu toets Afbeeldingen Menu: Item Origineel Omschrijving Toont het bestand in het originele formaat. Roteren Om de afbeelding te roteren. Slideshow Om een diavoorstelling te bekijken. Over Toont de kenmerken van de afbeelding. 62

63 4.3. Muziek luisteren Dit gedeelte omschrijft de muziekspeler. Selecteer Muziek in het hoofdmenu Selecteer een muziekbestand en druk op enter om een muziekstuk te spelen. Gedurende het luisteren naar muziek kan het volume worden aangepast met de Vorige pagina / Volgende pagina knoppen Tijdens het luisteren van muziek zijn alle opties van de muziekspeler op het scherm afgebeeld. Onderstaande tabel toont de beschikbare opties in het Muziek menu Muziek Menu: Item Afspelen Stoppen Afspeelmodus Exit Menu 63 Omschrijving Om de muziekweergave te starten/stoppen. Herhalen van 1 muziekstuk, herhalen van alle stukken, willekeurig afspelen Close the [music setting] menu.

64 Let op: 1. Met de muziekspeler kan achtergrondmuziek afgespeeld worden tijdens het lezen 2. Het volume is alleen aan te passen binnen de Muziekspeler, niet tijdens het lezen van een boek 64

65 4.4 Surfen op internet Dit gedeelte omschrijft het gebruik van de webbrowser Open de browser in het hoofdmenu. In het volgende scherm dient de Start knop gedrukt te worden. Nu kunnen de voorgeinstalleerde links gevolgd worden, of in de URL balk een website ingegeven worden om die te openen. 65

66 Appendix Appendix A: Reset Als de e-reader op geen enkel commando reageert, dient deze gereset te worden. Gebruik een scherp / puntig object (zoals een punaise of een paperclip) om de reset knop op de bovenzijde naast de Aan/Uit knop in te drukken. Het gebruik van de reset toets heeft geen invloed op de inhoud van de e-reader (documenten), er wordt dus geen informatie gewist. 66

67 Drukken! BOVENKANT 67

68 Appendix B:Reinigen en veiligheid REINIGEN Schakel de reader uit en verwijder mogelijke kabels alvorens te reinigen. Zorg er na het reinigen voor dat de reader volledig droog is alvorens deze weer aan te sluiten en/of in te schakelen. Gebruik geen vloestoffen of spray direct op het beeldscherm. Gebruik een zachte doek die niet pluist om het scherm schoon te maken. 1. Scherm Gebruik een zachte, niet pluizende doek om het scherm schoon te maken. 2. Behuizing De behuizing kan schoongemaakt worden met een zachte doek, die enigszins bevochtigd is met een milde schoonmaakoplossing. Zorg ervoor dat er geen vloeistof binnen de behuizing komt. 68

69 VEILIGHEID 1. Om electrische schokken te vermijden dient u alle veiligheidsaanwijzingen op te volgen en de behuizing nooit zelf open te maken. Ook dient het apparaat altijd uitgeschakeld te zijn tijdens het reinigen. 2. Oefen nooit druk uit op het scherm. 3. Laat het apparaat niet met vloeistoffen in aanmerking komen. Mocht dit wel gebeuren, neem dan contact op met ICARUS Support en schakel in geen geval het apparaat in. 4. Gebruik het apparaat in omgevingen met de eigenschappen die beschreven zijn in de specificaties. 5. Vermijd schokken. 6. Houdt het apparaat schoon van stof, vuil en dergelijke. 69

70 Appendix C: Interactieve functies Met de stylus kan gebruik gemaakt worden van de interactiefe functies van de Sense. Deze worden in deze appendix beschreven. Woordenboek De Sense heeft een standaard Engels woordenboek voorgeïnstalleerd (dit werkt uitsluitend bij woorden in het Engels). Om het woordenboek te gebruiken, doet u het volgende: 1. Open een ebook (in de Engelse taal) 2. Gebruik de stylus om een woord te selecteren (hiertoe dient u het woord een keer aan te raken met de stylus) 3. Na een aantal seconden verschijnt de betekenis van het woord (als dit in het woordenboek aanwezig is) op het scherm Het is mogelijk om extra woordenboeken te installeren. De enige vereiste is dat de woordenboeken in het StarDict formaat 70

71 zijn gecreëerd. Op vindt u al vele woordenboeken die u kunt downloaden, maar u kunt deze ook zelf via Google zoeken. Om een extra woordenboek te installeren dient u het volgende te doen: 1. Creëer een map met de naam stardict in de root van de ICARUS Sense G2 (dus niet op de geheugenkaart, maar in het interne geheugen. Gebruik geen hoofdletters in deze naam). 2. Download woordenboeken van en pak de inhoud van het downloadbestand uit naar de map stardict op de ICARUS Sense 3. Reboot de e-reader 4. Het woordenboek is nu geïnstalleerd 5. Na het selecteren van een woord toont de Sense nu de resultaten van alle geïnstalleerde woordenboeken 6. Let op: het is niet mogelijk het standaard Engelse woordenboek te deïnstalleren. 71

72 Tekst markeren Doe, om tekst te markeren, het volgende: 1. Selecteer de selecteer functie door onderaan het scherm het derde icoon van links aan te raken 2. Gebruik de stylus om een woord aan te raken, dit woord wordt geselecteerd 3. Selecteer onderaan het scherm het vierde icoon van links ( markeren ) 4. De tekst is nu gemarkeerd (grijze achtergrond) Handgeschreven notities Om handgescheven notities toe te voegen aan een tekst: 1. Selecteer het handschrift icoon onderaan op het scherm (tweede icoon van links) 2. U kunt nu schrijven / tekenen op het scherm 72

73 Appendix D:Specificaties Besturingssysteem Processor Linux Freescale ARM11, 532 MHz 1 x Mini-USB Client v2.0 Mini USB connector Input/output Beeldscherm Resolutie Touchscreen 1 x 3.5mm stereo hoofdtelefoon aansluiting 1 x Micro SD card slot Knoppen: Aan/Uit, Vorige / Volgende Pagina, Menu, Terug, Joystick 6" E-ink Vizplex 122 x 91mm 600 x 800 pixels, 166 dpi 16 grijswaarden Geen backlighting Ja 73

74 Energie Oplaadbare Li-Polymer batterij: 1,100mAh Batterijduur Geheugen Connectiviteit Afmetingen Gewicht Temperatuur Tot maximaal 8000 pagina s (met volle batterij, zonder WiFi, zonder muziek) RAM: 128 MB DDR Intern geheugen: 2GB Uitbreidbaar via Micro SD, tot 32GB Wi-Fi (802.11b/g) 180 x 118 x 10 mm 235g (inclusief batterij) Bedrijfstemperatuur: 10 ~ 45 C Temperatuur voor opslag: 10 ~ 60 C 74

75 Vochtigheid Regulering 10%~95% RH, niet condenserend FCC, CE Class B, CCC en NCC Certificatie Adobe Reader Mobile 9 Bevat Reader Mobile technologie door Adobe Systems Incorporated. Copyright 2011 ICARUS. Bezoek ons op 75

iphone 4 Belangrijke productinformatie

iphone 4 Belangrijke productinformatie iphone 4 Belangrijke productinformatie Dit document bevat belangrijke informatie over de veiligheid en het gebruik van de iphone, informatie over de regelgeving en de garantie, en de softwarelicentie van

Nadere informatie

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing Copyright 2012 ICARUS Inhoudsopgave Disclaimer 5 Introductie 5 In de verpakking 5 Onderdelen en bediening 6 In- en uitschakelen 7 Opladen 7 Een geheugenkaart

Nadere informatie

Belangrijke productinformatie

Belangrijke productinformatie Belangrijke productinformatie Dit document bevat belangrijke informatie over de veiligheid en het gebruik van de iphone, informatie over de regelgeving en de garantie, en de softwarelicentie van de iphone.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Illumina (E653 serie)

Gebruiksaanwijzing Illumina (E653 serie) Gebruiksaanwijzing Illumina (E653 serie) Voorwoord Dank u voor de aankoop van deze ICARUS Illumina e-reader. De Illumina is een bibliotheek in de palm van je hand; hij biedt plaats aan duizenden boeken.

Nadere informatie

Apple TV. Belangrijke productinformatie

Apple TV. Belangrijke productinformatie Apple TV Belangrijke productinformatie Dit document bevat belangrijke informatie over de veiligheid en het gebruik, het weggooien en recyclen van de Apple TV, informatie over de regelgeving en de eenjarige

Nadere informatie

Huawei HG655d home gateway

Huawei HG655d home gateway Huawei HG655d home gateway V100R001 Gebruikershandleiding Uitgave 02 Datum 24-02-2011 Onderdeelnummer 202207 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

BEBOOK E-READER GEBRUIKERSHANDLEIDING. Bevat Adobe Reader Mobile. 2008-2009 Endless Ideas B.V.

BEBOOK E-READER GEBRUIKERSHANDLEIDING. Bevat Adobe Reader Mobile. 2008-2009 Endless Ideas B.V. BEBOOK E-READER Bevat Adobe Reader Mobile GEBRUIKERSHANDLEIDING 2008-2009 Endless Ideas B.V. Welkom... En gefeliciteerd met uw BeBook elektronische reader. Helder, papierachtig display voor perfecte leesbaarheid,

Nadere informatie

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ AV-61 e-reader 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ INHOUD Product Specificaties 3 Belangrijke veiligheid voorschriften 4 Ingebruikname - Quick Start 6 Opladen / USB

Nadere informatie

Cybook Orizon Gebruikershandleiding

Cybook Orizon Gebruikershandleiding Cybook Orizon Gebruikershandleiding Touch Wi-Fi epaper Copyright 2010 Bookeen. Alle rechten voorbehouden. Cybook Orizon Gerbruikershandleiding Informatie in dit document wordt verstrekt in de staat waarin

Nadere informatie

TrekStor ebook Reader Pyrus mini Handleiding

TrekStor ebook Reader Pyrus mini Handleiding TrekStor ebook Reader Pyrus mini Handleiding 1 1 Leer uw ebook Reader kennen... 6 1.1 Bedieningselementen... 6 1.2 Het Home-scherm van de ebook Reader... 10 1.3 Het hoofdmenu van de ebook Reader... 12

Nadere informatie

DNX9280BT. Quick Start Guide. Guide de démarrage rapide. Kurzanleitung. Snelstartgids GPS NAVIGATION SYSTEM SYSTÈME DE NAVIGATION GPS

DNX9280BT. Quick Start Guide. Guide de démarrage rapide. Kurzanleitung. Snelstartgids GPS NAVIGATION SYSTEM SYSTÈME DE NAVIGATION GPS DNX9280BT GPS NAVIGATION SYSTEM Quick Start Guide SYSTÈME DE NAVIGATION GPS Guide de démarrage rapide GPS-NAVIGATIONSSYSTEM Kurzanleitung GPS-NAVIGATIESYSTEEM Snelstartgids 2010 Kenwood Corporation All

Nadere informatie

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Over je ereader... 4. Je Bibliotheek Gebruiken... 12. Op je ereader lezen... 20

Over je ereader... 4. Je Bibliotheek Gebruiken... 12. Op je ereader lezen... 20 Kobo Touch Handleiding Inhoudsopgave Over je ereader... 4 Anatomie van je ereader... 4 Je ereader laden... 5 Het touchscreen gebruiken... 7 In slaapstand plaatsen en wekken... 9 Met je computer verbinden...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding EB715TFT ebook-lezer Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Disclaimer...1 Inleiding...1 Inhoud verpakking...1 Aan de slag...2 Onderdelen en bedieningselementen...2 De lezer in-/uitschakelen...3 De lezer

Nadere informatie

Over je ereader... 4. Je Bibliotheek Gebruiken... 13

Over je ereader... 4. Je Bibliotheek Gebruiken... 13 Kobo Glo Handleiding Inhoudsopgave Over je ereader... 4 Anatomie van je ereader... 5 Je ereader laden... 6 Het touchscreen gebruiken... 7 ereader in slaapstand plaatsen en wekken... 9 De verlichting gebruiken...

Nadere informatie

1. Dit is uw tolino e-reader

1. Dit is uw tolino e-reader 1. Dit is uw tolino e-reader De tolino e-reader is een digitaal leesapparaat waarmee u e-books en pdf-bestanden kunt lezen. De e- reader heeft een open systeem. Daardoor kunt u niet alleen e-books van

Nadere informatie

EB-900 ebook Reader Handleiding

EB-900 ebook Reader Handleiding EB-900 ebook Reader Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Inhoudsopgave Disclaimer...... 1 Inleiding...... 1 Inhoud van de doos..... 1 Aan de slag....... 2 Onderdelen en bedieningselementen.....

Nadere informatie

1. Dit is uw tolino shine... 4 2. Uw tolino in gebruik nemen... 6

1. Dit is uw tolino shine... 4 2. Uw tolino in gebruik nemen... 6 Inhoudsopgave 1. Dit is uw tolino shine... 4 2. Uw tolino in gebruik nemen... 6 2.1. Opladen... 6 2.2. Overzicht van de bedieningselementen... 8 2.3. Bediening door aanraaktoetsen... 14 2.4. De eerste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Point of View Mobii 629 - Android 4.1 Tablet PC. Algemene mededelingen...2 Disclaimer...2 Inhoud van de verpakking...2

Point of View Mobii 629 - Android 4.1 Tablet PC. Algemene mededelingen...2 Disclaimer...2 Inhoud van de verpakking...2 Point of View Mobii 629 - Android 4.1 Tablet PC Nederlands Inhoudsopgave Algemene mededelingen...2 Disclaimer...2 Inhoud van de verpakking...2 1.0 Product Introductie...3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Handleiding Tablet DIT7010

Handleiding Tablet DIT7010 Veiligheidsmaatregelen Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken en laat het niet vallen. Gebruik het apparaat niet in een extreem hete, koude, stoffige of vochtige omgeving. Stel het niet bloot

Nadere informatie

Over je ereader...5. Wi-Fi gebruiken...14

Over je ereader...5. Wi-Fi gebruiken...14 Handleiding Kobo Aura-gebruikersgids Inhoudsopgave Over je ereader...5 Anatomie van je Kobo ereader...5 Je Kobo ereader opladen...7 Je Kobo ereader opladen met een muuradapter...8 Je Kobo ereader aan-

Nadere informatie

TR9015. Android 4.0. Handleiding

TR9015. Android 4.0. Handleiding TR9015 Android 4.0 Handleiding INHOUD 1. Welkom 3 2. Belangrijke waarschuwingen 3 3. Toetsen en functies 4 4. Voor gebruik 5 4.1. Tablet aansluiten op een computer 5 4.2. Uw tablet aan- en uitzetten 5

Nadere informatie

Over je ereader...5. Wi-Fi gebruiken...13

Over je ereader...5. Wi-Fi gebruiken...13 Handleiding Kobo Glo HD-gebruikershandleiding Inhoudsopgave Over je ereader...5 Anatomie van je Kobo ereader...5 Je Kobo ereader opladen...7 Je Kobo ereader opladen met een muuradapter...8 Je Kobo ereader

Nadere informatie

ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

ATAB-710 7 (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning www.axxion-electronics.com Geachte klant, Bedankt voor de aanschaf van dit Axxion-product. Kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android

EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android 2 NEDERLANDS EM7385 & EM7380 hdmedia 3D Full HD mediaspeler met 3D & Android Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13

VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13 Handleiding Inhoudsopgave VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13 AAN DE SLAG... 14 Accu opladen 14 Apparaatbeheer 16 Overzicht beginmenu 17 Meldingenvenster 18 Bewegingen

Nadere informatie