ICARUS Sense G 2. Gebruiksaanwijzing ICARUS, Bezoek ons op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICARUS Sense G 2. Gebruiksaanwijzing. 2011 ICARUS, Bezoek ons op www.icarusreader.com"

Transcriptie

1 ICARUS Sense G 2 e-reader (E651SR) Gebruiksaanwijzing 2011 ICARUS, Bezoek ons op

2 Europe EU Declaration of Conformity This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC: - EN EN EN EN This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies. In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public access to telecommunications and/or network services. This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mw EIRP in the frequency range of 2454

3 MHz. For detailed information the end-user should contact the national spectrum authority in France. Česky [Czech] Dansk [Danish] Deutsch [German] ICARUS tímto prohlašuje, že tento E651SR je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Undertegnede ICARUS erklærer herved, at følgende udstyr E651SR overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Hiermit erklärt ICARUS, dass sich das Gerät E651SR in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen

4 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eesti [Estonian] English Español [Spanish] Käesolevaga kinnitab ICARUS seadme E651SR vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Hereby, ICARUS declares that this E651SR is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Por medio de la presente ICARUS declara que el E651SR cumple con los requisitos esenciales y

5 cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνική [Greek] Français [French] Italiano [Italian] ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ICARUS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΣΙ E651SR ΤΜΜΟΡΦΩΝΕΣΑΙ ΠΡΟ ΣΙ ΟΤΙΩΔΕΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΣΙ ΛΟΙΠΕ ΧΕΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ. Par la présente ICARUS déclare que l'appareil E651SR est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Con la presente ICARUS dichiara che questo E651SR è conforme ai

6 requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Latviski [Latvian] Lietuvių [Lithuanian] Nederlands [Dutch] Ar šo ICARUS deklarē, ka E651SR atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Šiuo ICARUS deklaruoja, kad šis E651SR atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Hierbij verklaart ICARUS dat het toestel E651SR in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

7 Malti [Maltese] Magyar [Hungarian] Polski [Polish] Hawnhekk, ICARUS, jiddikjara li dan E651SR jikkonforma malħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-dirrettiva 1999/5/EC. Alulírott, ICARUS nyilatkozom, hogy a E651SR megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Niniejszym ICARUS oświadcza, że E651SR jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

8 Português [Portuguese] Slovensko [Slovenian] Slovensky [Slovak] Suomi [Finnish] ICARUS declara que E651SR está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. ICARUS izjavlja, da je E651SR v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. ICARUS týmto vyhlasuje, E651SR spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. ICARUS vakuuttaa täten että E651SR tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen

9 mukainen. Svenska [Swedish] Härmed intygar ICARUS att denna E651SR står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Waarschuwing: het vervangen van de batterij dient alleen door een geauthoriseerd reparatiecentrum geschieden, daar anders explosiegevaar kan optreden. Volg de instructies voor het verwijderen van de batterij bij het ontzorgen van het product.

10 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING IN DE VERPAKKING OVER DE ICARUS SENSE G INTERFACE & BEDIENINGSKNOPPEN MICRO SD GEHEUGENKAART INSTALLATIE DE BATTERIJ OPLADEN HOOFDSTUK 2: DOCUMENTEN DATA OVERDRACHT ADOBE READER / ADOBE DIGITAL EDITIONS BIBLIOTHEEK MUZIEK VERKENNER LEESGESCHIEDENIS BOEKENWINKEL SUDOKU BROWSER NOTEPAD INSTELLINGEN Draadloos netwerk:... 51

11 HOOFDSTUK 4: HET GEBRUIK VAN DE SENSE EBOOKS LEZEN AFBEELDINGEN BEKIJKEN MUZIEK LUISTEREN SURFEN OP INTERNET APPENDIX APPENDIX A : RESET APPENDIX B:REINIGEN EN VEILIGHEID APPENDIX C : INTERACTIEVE FUNCTIES APPENDIX D:SPECIFICATIES Let op: Deze handleiding bevat informative die beschikbaar was op het moment van druk. Er kunnen updates beschikbaar zijn van deze handeiding, bezoek daarom voor de laatste handleiding.

12 Hoofdstuk 1: Inleiding Dank u voor uw aankoop van de ICARUS Sense G 2 e-reader. Lees dit hoofdstuk aandachtig om u bekend te maken met het apparaat en alle functies van de Sense. 1.1 In de verpakking Controleer alvorens de ICARUS Sense te gebruiken de inhoud van de verpakking. Als een van de volgende items ontbreekt, dient u contact op te nemen met het verkooppunt waar u de Sense heeft aangeschaft. De verpakking bevat: 1. ICARUS Sense e-reader 2. Mini USB kabel 3. Quick start guide 4. Garantiekaart 12

13 1.2 Over de ICARUS Sense G 2 De Sense is lichtgewicht en zeer compact. Desalniettemin biedt de Sense plaats aan duizenden ebooks. Het is alsof je een complete bibliotheek in de palm van je hand hebt. Het E-Ink touch screen brengt boeken tot leven zonder dat er een backlight nodig is. Zelfs in direct zonlicht is de e-reader perfect afleesbaar. De leeservaring is kortom als bij een papieren boek. Het energieverbruik blijft hierbij zeer lag, waardoor op een volledige acculading duizenden pagina s gelezen kunnen worden. De Sense kan overweg met PDF, epub, HTML, TXT, MOB, PRC of DOC formaten, met en zonder DRM. Daarnaast worden vele afbeelding- en muziekformaten ondersteund. Met de ingebouwde browser kunnen internetpagina s geopend worden en is het zelfs mogelijk om zonder een computer boeken te kopen en direct naar de e-reader te downloaden. Met de meegeleverde stylus kunnen aantekeningen in documenten gemaakt worden, tekst gemarkeerd worden en meer. Digitaal lezen was nog nooit zo comfortabel! 13

14 Download ebooks en kopieer ze naar de ICARUS Sense 14

15 1.3 Interface & bedieningsknoppen VOORKANT 1. Aan/uit knop Schakelt het apparaat aan en uit. Druk de knop een tweetal 15

16 seconden in, waarna de LED indicator gaat branden en de reader opstart. Druk de knop terwijl de reader ingeschakeld is enkele seconden in om het apparaat uit te schakelen. 2. Reset Als het apparaat nergens op reageert dient de reset knop ingedrukt te worden, waarna de reader opnieuw opstart 3. Micro SD Card aansluiting Hier kan een Micro SD geheugenkaart worden geplaatst om extra opslagruimte voor ebooks, muziek en afbeeldingen te creëren 4. Vorige pagina Bladert naar de vorige pagina. 5. Volgende pagina 6. Bladert naar de volgende pagina. 7. Menu Druk op deze knop voor toegang tot extra functionaliteiten 8. Joy Stick Te gebruiken voor het navigeren door de menu s en/of voor het bladeren door pagina s 9. Terug Keert terug naar de vorige locatie/handeling 10. Hoofdtelefooningang Voor het luisteren naar muziek (tijdens het lezen). 16

17 11. USB aansluiting Voor het aansluiten van de e-reader aan een computer en/of de optionele ICARUS AC USB oplader. 12. Stylus Voor het selecteren van tekst, het opzoeken van woorden in het woordenboek, het markeren van tekst, maken van aantekeningen of het navigeren door menu s. Let op: Stel alvorens de e-reader te gebruiken de instellingen in (menu Instellingen in het hoofdmenu), met name de Datum en Tijdzone, Adobe ID en wachtwoord en netwerksettings. Nadat deze instellingen zijn ingesteld, kunt u ebooks kopen, downloaden en lezen via de e-reader (geen computer nodig). 17

18 1.4 Micro SD geheugenkaart installatie De Sense ondersteunt het uitbreiden van het geheugen middels een Micro SD kaart. Voer de volgende stappen uit om de geheugenkaart te plaatsen / verwijderen. Een Micro SD kaart plaatsen STAP 1 Stop de Micro SD kaart in de aansluiting als hier onder afgebeeld. Let op dat u de kaart in de goede richting plaatst. VOORKANT STAP 2 18

19 Duw de Micro SD kaart rustig op zijn plaats tot u een klik hoort. Voer niet te veel druk uit; als de kaart niet eenvoudig te plaatsen is heeft u deze waarschijnlijk niet correct geplaatst. Verander dan de hoek of richting van de kaart. VOORKANT Duw totdat u een klik hoort! 19

20 De Micro SD kaart verwijderen STAP 1 Druk zachtjes op de Micro SD kaart, waarna deze uit het apparaat zal springen. Aangezien de kaart heel klein is, kan het nodig zijn hiervoor een pen of paperclip te gebruiken. VOORKANT De kaart springt uit het apparaat 20

21 STAP 2 Verwijder de Micro SD kaart. VOORKANT 21

22 1.5 De batterij opladen De Sense heeft een interne, niet-verwijderbare batterij. Deze is binnen 2 uur voor 80% opgeladen met de optionele ICARUS AC USB power adapter (ACD0052-EU), en binnen 4 uur volledig opgeladen. Als u de reader via een computer oplaadt, duurt het laden langer (tot 5 uur). Om de batterij via de computer op te laden: Verbind de e-reader met de computer via de USB kabel. De e- reader zal opstarten en na enige tijd verschijnt op het scherm van de e-reader het USB link symbol. De e-reader zal beginnen met laden. Let op: De computer laadt de reader uitsluitend op indien ingeschakeld, niet in de slaap of sluimer modi. 22

23 Om de e-reader via de USB kabel te verbinden: 23

24 24

25 Als het batterijicoon op de e-reader het volgende symbol weergeeft, wordt de batterij opgeladen. Let op: gedurende het laden kan de e-reader niet gebruikt worden. 25

26 Om de batterij met de ICARUS ACD0052-EU power adapter op te laden (optioneel): Stop de USB kabel in de e-reader en het andere (brede) uiteinde in de ICARUS AC USB. Plaats vervolgens de AC USB adapter in een wandcontactdoos. Als het batterijicoon op de e- reader het volgende symbol weergeeft, wordt de batterij opgeladen. Let op: gedurende het laden kan de e-reader niet 26

27 gebruikt worden. Batterijstatus: Als het apparaat niet met een energiebron verbonden is, toon het batterijicoon rechtsboven op het scherm de status van de batterij. Bijvoorbeeld: dit icon laat zien dat de batterij ongeveer 50% vol is. Waarschuwing lege batterij: Dit apparaat waarschuwt wanneer de batterij bijna leeg is. Minder dan 20%: batterij laag Minder dan 10%: batterij kritiek Minder dan 5%: batterij leeg, uitschakelen over 2 seconden. 27

28 Hoofdstuk 2: Documenten Dit hoofdstuk bevat informative over het plaatsen van documenten (ebooks, muziek, ) op de ICARUS Sense. 2.1 Data overdracht De e-reader wordt indien via USB verbonden door een computer herkend als apparaat voor massaopslag / verwisselbare schijf. De naam van het apparaat in de verkenner van de computer is Sense G2. Afhankelijk van de soort documenten zijn er 2 manieren om documenten op de reader te plaatsen: 1) Documenten zonder Digital Rights Management (DRM) Deze documenten kunnen simpelweg via de Windows verkenner middles Kopieëren-Plakken worden toegevoegd 28

29 2) Documenten met DRM De enige manier om documenten met DRM toe te voegen is via de gratis applicatie Adobe Digital Editions. In sectie 2.2 vind u installatieinstructies voor deze applicatie. Let op: Het wordt aanbevolen om regelmatig backups van de inhoud van de e-reader te maken om verlies van data te voorkomen. 29

30 2.2 Adobe Reader / Adobe Digital Editions De Sense bevat Adobe Reader Mobile 9 technologie. Hiermee kan de reader eenvoudig beveiligde en onbeveiligde PDF en epub bestanden beheren en weergeven. De gratis applicatie Adobe Digital Editions dient gebruikt te worden als ebook beheer utility om tussen computer en e-reader te synchroniseren. Adobe Digital Editions (ADE) kan gebruikt worden voor het downloaden, openen en beheren van digitale content. Voor het kopiëren van bestanden met DRM is het zelfs de enige manier om die op de e-reader te plaatsen. Stap 1: Maak een Adobe ID aan op de Adobe Website 30

31 Bevestig en volg alle stappen om een Adobe ID aan te maken. 31

32 Stap 2: Download Adobe Digital Editions hier: Vind het installatieprogramma (de banner ziet er als volgt uit) en kies Installeren. 32

33 Kies Ja om te installeren. Voer alle noodzakelijke stappen uit die in de pop-ups verschijnen. 33

34 Als de installatie complete is dient de Eindgebruikersovereenkomst geaccepteerd te worden. Stap 3: Als Adobe Digital Editions voor het eerst geopend wordt, dient het Adobe ID en wachtwoord ingevoerd te worden. Doe dit en kies vervolgens Authoriseren. 34

35 Stap 4: Verbind de Sense via de USB kabel met de computer terwijl Adobe Digital Editions op de computer al geopend is. Als de e-reader door het besturingssysteem van de computer herkend en geïnstalleerd is, zal Adobe Digital Editions deze direct herkennen. Kies nu Apparaat authoriseren. Stap 5: Nadat de computer en de reader geauthoriseerd zijn, kunt u toegang krijgen tot met DRM beveiligde content. Voor problemen gerelateerd aan de activatie van Adobe Digital Editions of andere problemen met de Adobe Software verwijzen we u naar de homepage van Adobe. 35

36 36

37 37

38 Hoofdstuk 3: Hoofdmenu Dit hoofdstuk introduceert het hoofdmenu Het hoofdmenu wordt automatisch getoon na het opstarten van het apparaat. Het scherm kan er (door software updates) iets anders uitzien dan onderstaande, maar de verschillende opties zullen wel beschikbaar zijn, zij het in een ander vorm. 38

39 Icoon Uitleg Bibliotheek Bevat alle Ebooks in PDF, EPUB, HTML, TXT, RTF, MOBI, PRC, of DOC formaat. Muziek Bevat alle bestanden in MP3 format, en heeft mediaspeler functionaliteit Verkenner Toont alle bestanden op het apparaat en/of de Micro SD kaart in een folder structuur Leesgeschiedenis Bevat de laatste 5 gelezen boeken Boekenwinkel Zoek/koop/download boeken online. Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van het land waar u zich bevindt. Notepad Biedt de mogelijkheid handgeschreven notities te maken met de stylus-pen. 39

40 Sudoku Bevat het spel Sudoku Webbrowser Voor toegang tot het internet 3.1. Bibliotheek De bibliotheek bevat alle ebook files in PDF, EPUB, HTML, TXT, RTF, MOBI, PRC, of DOC format die opgeslagen zijn op het apparaat of de Micro SD kaart. Ga naar sectie 4.1 Ebooks lezen om meer over de leesfunctie te lezen. 40

41 Druk om het hoofdmenu te openen Muziek en batterij status Functie Favoriet Grootte en starus Terug Menu weergeven Huidige pagina / Aantal pagina s 41

42 Bladzijdes omslaan: Er zijn 3 manieren om bladzijdes om te slaan 1 Met een vinger over het scherm vegen Links naar rechts voor vorige pagina, rechts naar links voor volgende 2 De joystick gebruiken Naar links voor vorige pagina, naar rechts voor volgende pagina 3 Met de bladerknoppen Druk voor de volgende en voor de vorige pagina. 42

43 Bibliotheek menu: Druk in het Bibliotheek menu op de [Menu Knop]. Dit opent het [Bibliotheek Menu]. De volgende tabel toont de functionaliteit van dit menu. Icoon Functie Filter 1. Filtert bestanden naar bestandstype Sorteren 1. Sorteert de bestanden op datum, naam, type, grootte, of oplopend/aflopend 2. Het overzicht wordt ververst zodra een nieuwe sorteermethode is geselecteerd 3. De sorteermethode wordt rechts onderin het scherm getoond. Bekijken Om alle bestanden op de reader en de geheugenkaart te tonen als thumbnails. 43

44 3.2. Muziek Dit bevat alle muziekbestanden en heeft een mediaspeler functionaliteit. Ga naar 4.3 Muziek luisteren om meer over de muziekfuncties te lezen Verkenner De verkenner toont alle documenten op de e-reader en de geheugenkaart in een documentenstructuur. Om een document te wissen gaat u met de joystick naar het bestand en drukt u op de menu knop. Vervolgens dient u de optie verwijderen te selecteren Leesgeschiedenis Reading History records 5 files you have read or open recently. 44

45 3.5. Boekenwinkel (ga naar om de laatste versie van de gebruiksaanwijzing te downloaden, aangezien de beschikbaarheid van de winkel van vele zaken afhankelijk is) Sommige uitvoeringen van de Sense kunnen de beschikking hebben over een ingebouwde boekenwinkel. Indien dit het geval is dient u op de handleiding van de boekenwinkel te downloaden. 45

46 3.6. Sudoku De ICARUS Sense beschikt over een Sudoku game STAP 1 Kies het moeilijkheidsniveau Eenvoudig, Normaal or Moeilijk. Daarna start het spel. 46

47 3.7. Browser De Sense heeft een volledige webbrowser. Hiermee kun je favoriete websites bekijken, webmail checken of bv. boeken online kopen en direct downloaden. Het is belangrijk om te realiseren dat de E-Ink technologie niet dezelfde ervaring biedt als internet via een computer op een LCD scherm, veroorzaakt door de technologische beperkingen. Om een website te openen dient u de URL in te geven in de adresbalk. Let op: de browser zal niet werken als er geen verbinding met een WiFi netwerk is. 47

48 3.8. Notepad Met de notepad functie kunt u handgeschreven notities maken en deze opslaan in het interne geheugen. 48

49 3.9. Instellingen Kies Instellingen om het instellingen menu te openen. De instellingen bevatten Gebruikersinstellingen, Netwerkinstellingen en meer. Lees onderstaande tabel voor meer informatie. Icoon Datum en tijd Functie Let op: als de datum en tijd niet correct zijn, is het niet mogelijk online boeken te kopen Batterij/Automatisch uitschakelen Hier kan ingesteld worden wanneer het apparaat zich uitschakelt als het niet gebruikt wordt Taal Selecteer de taal van de gebruikersinterface Fabrieksinstelling Zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen 49

50 Apparaatinformatie Laat apparaatinformatie zien, inclusief firmware versie WiFi Wi-Fi instellingen Adobe ID Stel het Adobe account en wachtwoord in Calibratie Om het scherm precies in te stellen Eigenaar De naam van de eigenaar kan in het hoofdmenu getoond worden 50

51 3.9.1 Draadloos netwerk: Om een Nieuwe Verbinding te maken: STAP 1 Voeg een nieuwe verbinding toe 51

52 STAP 2 De Sense zal naar beschikbare WiFi netwerken zoeken en deze in een lijst weergeven. 52

53 STAP 3 Selecteer het juiste netwerk en geef het juiste wachtwoord in om toegang te krijgen. 53

54 Let op: 1. laat de signaalsterkte van het draadloze netwerk zien. 2. [ ] Dit symbool laat zien dat een netwerk beveiligd is, en een wachtwoord nodig is om toegang tot het netwerk te krijgen. 54

55 STAP 4 Nadat de Sense met het netwerk verbonden is, wordt de netwerk informatie opgeslagen in de netwerklijst. De netwerkinformatie kan bewerkt worden om bijvoorbeeld het wachtwoord te wijzigen. 55

56 Hoofdstuk 4: Het gebruik van de Sense 56

57 57 Pagina s omslaan: He touchscreen van de Sense maakt het heel eenvoudig om bladzijdes om te slaan, door met de vingers horizontaal over het scherm te vegen. Als alternatief kan met de joystick of met de Vorige pagina / volgende pagina gebladerd worden.

58 Het aanpassen van de lettergrootte: De lettergrootte kan aangepast worden, door met de vinger in verticale richting over het scherm te bewegen: omhoog voor een groter lettertype en omlaag voor een kleiner lettertype. Het lettertype is ook in te stellen via het menu. 58

59 4.1. Ebooks lezen Open het boek in de Bibliotheek, Leesgeschiedenis of de Verkenner Druk op de Menu knop tijdens het lezen om het Leesmenu te openen. Dat menu bevat alle opties die beschikbaar zijn tijdens het lezen van een boek. In onderstaande tabel worden deze functies beschreven. Leesmenu: Item Omschrijving Bladwijzer Om bladwijzers toe te voegen. Inhouds Toont de inhoudsopgave van het boek. Roteren Om te wisselen tussen Portret- en Landschapsmodus. Zoeken Voor het zoeken van een bepaald woord in een boek. 59

60 Pagina Om direct naar een bepaale pagina te gaan. Lettertype Om de grootte van het lettertype te veranderen. Terug Om terug naar het boek te gaan. Aantekening Laat de aangebrachte bookmarks zien. Lettertype Om het lettertype te veranderen. Volledig scherm Om de pagina in het volledig scherm weer te geven, zonder status, naam van boek e.d. Eigenschap Laat de kenmerken van het document zien. 60

61 Favoriet Voegt een bladwijzer toe aan de favorietenlijst. Verwijderen Om het document te verwijderen. Let op: dit kan niet ongedaan gemaakt worden. Interactieve features De Sense bevat verschillende interactieve features, dankzij het touchscreen en de stylus. Deze functies bestaan uit: Een ingebouwd woordenboek en de mogelijkheid om nieuwe woordenboeken te installeren Het markeren van tekst Het toevoegen van handgeschreven notities aan ebooks Zie de appendix Interactieve functies voor de beschrijving van deze features. 61

62 4.2. Afbeeldingen bekijken Dit gedeelte omschrijft hoe afbeeldingen bekeken kunnen worden. Ga naar de Verkenner en selecteer de te bekijken afbeelding Druk voor opties tijdens het bekijken van een afbeelding op de Menu toets Afbeeldingen Menu: Item Origineel Omschrijving Toont het bestand in het originele formaat. Roteren Om de afbeelding te roteren. Slideshow Om een diavoorstelling te bekijken. Over Toont de kenmerken van de afbeelding. 62

63 4.3. Muziek luisteren Dit gedeelte omschrijft de muziekspeler. Selecteer Muziek in het hoofdmenu Selecteer een muziekbestand en druk op enter om een muziekstuk te spelen. Gedurende het luisteren naar muziek kan het volume worden aangepast met de Vorige pagina / Volgende pagina knoppen Tijdens het luisteren van muziek zijn alle opties van de muziekspeler op het scherm afgebeeld. Onderstaande tabel toont de beschikbare opties in het Muziek menu Muziek Menu: Item Afspelen Stoppen Afspeelmodus Exit Menu 63 Omschrijving Om de muziekweergave te starten/stoppen. Herhalen van 1 muziekstuk, herhalen van alle stukken, willekeurig afspelen Close the [music setting] menu.

64 Let op: 1. Met de muziekspeler kan achtergrondmuziek afgespeeld worden tijdens het lezen 2. Het volume is alleen aan te passen binnen de Muziekspeler, niet tijdens het lezen van een boek 64

65 4.4 Surfen op internet Dit gedeelte omschrijft het gebruik van de webbrowser Open de browser in het hoofdmenu. In het volgende scherm dient de Start knop gedrukt te worden. Nu kunnen de voorgeinstalleerde links gevolgd worden, of in de URL balk een website ingegeven worden om die te openen. 65

66 Appendix Appendix A: Reset Als de e-reader op geen enkel commando reageert, dient deze gereset te worden. Gebruik een scherp / puntig object (zoals een punaise of een paperclip) om de reset knop op de bovenzijde naast de Aan/Uit knop in te drukken. Het gebruik van de reset toets heeft geen invloed op de inhoud van de e-reader (documenten), er wordt dus geen informatie gewist. 66

67 Drukken! BOVENKANT 67

68 Appendix B:Reinigen en veiligheid REINIGEN Schakel de reader uit en verwijder mogelijke kabels alvorens te reinigen. Zorg er na het reinigen voor dat de reader volledig droog is alvorens deze weer aan te sluiten en/of in te schakelen. Gebruik geen vloestoffen of spray direct op het beeldscherm. Gebruik een zachte doek die niet pluist om het scherm schoon te maken. 1. Scherm Gebruik een zachte, niet pluizende doek om het scherm schoon te maken. 2. Behuizing De behuizing kan schoongemaakt worden met een zachte doek, die enigszins bevochtigd is met een milde schoonmaakoplossing. Zorg ervoor dat er geen vloeistof binnen de behuizing komt. 68

69 VEILIGHEID 1. Om electrische schokken te vermijden dient u alle veiligheidsaanwijzingen op te volgen en de behuizing nooit zelf open te maken. Ook dient het apparaat altijd uitgeschakeld te zijn tijdens het reinigen. 2. Oefen nooit druk uit op het scherm. 3. Laat het apparaat niet met vloeistoffen in aanmerking komen. Mocht dit wel gebeuren, neem dan contact op met ICARUS Support en schakel in geen geval het apparaat in. 4. Gebruik het apparaat in omgevingen met de eigenschappen die beschreven zijn in de specificaties. 5. Vermijd schokken. 6. Houdt het apparaat schoon van stof, vuil en dergelijke. 69

70 Appendix C: Interactieve functies Met de stylus kan gebruik gemaakt worden van de interactiefe functies van de Sense. Deze worden in deze appendix beschreven. Woordenboek De Sense heeft een standaard Engels woordenboek voorgeïnstalleerd (dit werkt uitsluitend bij woorden in het Engels). Om het woordenboek te gebruiken, doet u het volgende: 1. Open een ebook (in de Engelse taal) 2. Gebruik de stylus om een woord te selecteren (hiertoe dient u het woord een keer aan te raken met de stylus) 3. Na een aantal seconden verschijnt de betekenis van het woord (als dit in het woordenboek aanwezig is) op het scherm Het is mogelijk om extra woordenboeken te installeren. De enige vereiste is dat de woordenboeken in het StarDict formaat 70

71 zijn gecreëerd. Op vindt u al vele woordenboeken die u kunt downloaden, maar u kunt deze ook zelf via Google zoeken. Om een extra woordenboek te installeren dient u het volgende te doen: 1. Creëer een map met de naam stardict in de root van de ICARUS Sense G2 (dus niet op de geheugenkaart, maar in het interne geheugen. Gebruik geen hoofdletters in deze naam). 2. Download woordenboeken van en pak de inhoud van het downloadbestand uit naar de map stardict op de ICARUS Sense 3. Reboot de e-reader 4. Het woordenboek is nu geïnstalleerd 5. Na het selecteren van een woord toont de Sense nu de resultaten van alle geïnstalleerde woordenboeken 6. Let op: het is niet mogelijk het standaard Engelse woordenboek te deïnstalleren. 71

72 Tekst markeren Doe, om tekst te markeren, het volgende: 1. Selecteer de selecteer functie door onderaan het scherm het derde icoon van links aan te raken 2. Gebruik de stylus om een woord aan te raken, dit woord wordt geselecteerd 3. Selecteer onderaan het scherm het vierde icoon van links ( markeren ) 4. De tekst is nu gemarkeerd (grijze achtergrond) Handgeschreven notities Om handgescheven notities toe te voegen aan een tekst: 1. Selecteer het handschrift icoon onderaan op het scherm (tweede icoon van links) 2. U kunt nu schrijven / tekenen op het scherm 72

73 Appendix D:Specificaties Besturingssysteem Processor Linux Freescale ARM11, 532 MHz 1 x Mini-USB Client v2.0 Mini USB connector Input/output Beeldscherm Resolutie Touchscreen 1 x 3.5mm stereo hoofdtelefoon aansluiting 1 x Micro SD card slot Knoppen: Aan/Uit, Vorige / Volgende Pagina, Menu, Terug, Joystick 6" E-ink Vizplex 122 x 91mm 600 x 800 pixels, 166 dpi 16 grijswaarden Geen backlighting Ja 73

74 Energie Oplaadbare Li-Polymer batterij: 1,100mAh Batterijduur Geheugen Connectiviteit Afmetingen Gewicht Temperatuur Tot maximaal 8000 pagina s (met volle batterij, zonder WiFi, zonder muziek) RAM: 128 MB DDR Intern geheugen: 2GB Uitbreidbaar via Micro SD, tot 32GB Wi-Fi (802.11b/g) 180 x 118 x 10 mm 235g (inclusief batterij) Bedrijfstemperatuur: 10 ~ 45 C Temperatuur voor opslag: 10 ~ 60 C 74

75 Vochtigheid Regulering 10%~95% RH, niet condenserend FCC, CE Class B, CCC en NCC Certificatie Adobe Reader Mobile 9 Bevat Reader Mobile technologie door Adobe Systems Incorporated. Copyright 2011 ICARUS. Bezoek ons op 75

Handleiding Sony PRS-T1

Handleiding Sony PRS-T1 Handleiding Sony PRS-T1 - Aanraakscherm (touchscreen) en stylus - Schermgrootte 6 inch - Schermresolutie: 600 x 800 pixels - Besturing Nederlands - Wi-Fi - Geheugen; 2 GB en uit te breiden met geheugenkaart

Nadere informatie

Naleving van wet- en regelgeving

Naleving van wet- en regelgeving Naleving van wet- en regelgeving Conformiteitsverklaring EU Български [Bulgarian] Kobo Inc. декларира, че този оборудване е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива

Nadere informatie

ICARUS Reader Go (E600BK) Gebruiksaanwijzing

ICARUS Reader Go (E600BK) Gebruiksaanwijzing ICARUS Reader Go (E600BK) Gebruiksaanwijzing Copyright 2010 ICARUS Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Onderdelen en bediening 3. De ICARUS Reader Go gebruiken 4. Voorzorg en onderhoud 5. Probleemoplossing

Nadere informatie

Handleiding Sony PRS-T2. Opstarten en afsluiten

Handleiding Sony PRS-T2. Opstarten en afsluiten Handleiding Sony PRS-T2 - Sony PRS-T2 - Aanraakscherm (touchscreen) 6 inch en stylus - Besturing Nederlands - Geheugen; 2 GB en uit te breiden met geheugenkaart (SD) - Prijs: 150-12 woordenboeken - Boeken,

Nadere informatie

Naleving van regelgeving en belangrijke veiligheidsinformatie

Naleving van regelgeving en belangrijke veiligheidsinformatie Naleving van regelgeving en belangrijke veiligheidsinformatie De wettelijke certificeringen/goedkeuringsmerken voor je apparaat kun je vinden in Instellingen > Over Kobo Aura H2O Edition 2 EG-conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Dank u voor de aankoop van ons product. We hebben veel aandacht besteed aan het maken van deze handleiding, lees deze a.u.b. voor gebruik aandachtig door. We proberen

Nadere informatie

Seagate Wireless Gebruikershandleiding

Seagate Wireless Gebruikershandleiding Seagate Wireless Gebruikershandleiding Model: 1AYBA5 Klik hier om een bijgewerkte online versie te bekijken van dit document. Ook de meest recente content, uitvergrote afbeeldingen, betere navigatie en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

1. Inhoud van de verpakking. 2. Overzicht van het apparaat. Voordat u aan de slag gaat

1. Inhoud van de verpakking. 2. Overzicht van het apparaat. Voordat u aan de slag gaat Voordat u aan de slag gaat 1. Inhoud van de verpakking 1. ebook Reader hoofdunit 2. Voedingsadapter 3. USB-kabel 4. 5. Garantiekaart 6. Draaghoes 2. Overzicht van het apparaat 7 ebook Reader EN - 1 1 2

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product aanzichten... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 4 6. Knoppen... 4 7. Systeem instellingen... 5 8. HDMI... 7 9. Installeren,

Nadere informatie

Handleiding Prestigio Nobile PER3562. Bediening

Handleiding Prestigio Nobile PER3562. Bediening Handleiding Bediening Houd de Power knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Na het opstartscherm gaat het apparaat automatisch naar het hoofdmenu op het Home scherm. Het hoofdmenu bestaat uit:

Nadere informatie

Handleiding Sony PRS-350

Handleiding Sony PRS-350 Handleiding Sony PRS-350 -Sony PRS-350-179,- euro -Schermgrootte: 5 inch -Schermresolutie: 600 x 800 pixels pixels -Touchscreen: ja -Connectiviteit: USB -Batterijduur: 10.000 bladzijden -Intern geheugen:

Nadere informatie

Handleiding Sony PRS-650

Handleiding Sony PRS-650 Handleiding Sony PRS-650 -Sony PRS-650 -Aanraakscherm (touchscreen) 6 inch en stylus -Besturing: Nederlands -Geheugen: 2 GB en uit te breiden met geheugenkaart (SD) -Prijs: 229 euro - 12 woordenboeken

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product Aanzicht... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 5 6. Knoppen... 5 7. Het APK Scherm... 6 8. Systeem instellingen... 6 9. Installeren,

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player Inleiding Stel de Sweex Black Onyx MP4 Player niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van

Nadere informatie

Seagate NAS 2-Bay, 4-Bay, 6-Bay Gebruikershandleiding

Seagate NAS 2-Bay, 4-Bay, 6-Bay Gebruikershandleiding Seagate NAS 2-Bay, 4-Bay, 6-Bay Gebruikershandleiding Model: SRPS20 / SRPS40 / SRPS60 Klik hier om een bijgewerkte online versie te bekijken van dit document. Ook de meest recente content, uitvergrote

Nadere informatie

Zoek... 19 Lettergrootte aanpassen... 19 Marges aanpassen... 19 Het scherm roteren... 19 Auto flip... 19 Aan favorieten toevoegen...

Zoek... 19 Lettergrootte aanpassen... 19 Marges aanpassen... 19 Het scherm roteren... 19 Auto flip... 19 Aan favorieten toevoegen... Inhoudsopgave: BeBook Pure overzicht... 5 BeBook Pure opladen... 7 BATTERIJ TIPS!... 7 BeBook Pure aan/uit zetten... 8 Overzetten van bestanden... 8 Bestanden overzetten SD Kaart... 9 Micro SD kaart...

Nadere informatie

excel (E1051BK) Handleiding

excel (E1051BK) Handleiding excel (E1051BK) Handleiding Copyright 2014 ICARUS Reader. All rights reserved. 1 / 1 1. Uitpakken Dank u voor de aanschaf van de nieuwe excel e-reader. Dit is de meest geavanceerd 9.7 e-reader ter wereld.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Veiligheid. Algemene aanbevelingen

Gebruiksaanwijzing. Veiligheid. Algemene aanbevelingen Gebruiksaanwijzing Veiligheid 1. De e-reader is niet waterdicht en dient nooit blootgesteld te worden aan natte omgevingen. 2. Plaats de e-reader nooit langdurig in direct zonlicht, dit kan de batterijduur

Nadere informatie

1. Prestigio MultiPad 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. Snelstartgids 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie

1. Prestigio MultiPad 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. Snelstartgids 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie 1. Inhoud van de verpakking 1. 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie 2. Overzicht van het apparaat 1 2 9 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 EN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT!

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT! BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te kopen, downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/ BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC Inhoudsopgave 1 Introductie van uw TABLET...2 2 Accu...2 4 Interface en applicaties...4 5 HDMI & Host...5 6 Taal & keyboard...6 7 Beheren van Applicaties...7

Nadere informatie

Handleiding. Systeem: Android 4.4 Processor: All Winner A31S Editie: V01

Handleiding. Systeem: Android 4.4 Processor: All Winner A31S Editie: V01 Handleiding Basis inleiding... 1 Knoppen en aansluitingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Basis specificaties... 1 Starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Opstarten en afsluiten... Fout!

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

Handleiding Sony PRS-600

Handleiding Sony PRS-600 Handleiding Sony PRS-600 -Aanraakscherm (touchscreen) en stylus -Besturing Nederlands -Geheugen: 512 MB en uit te breiden met geheugenkaart -Prijs: 299 euro -Boeken, documenten, foto s (zwart/wit), muziek,

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

1. Prestigio MultiPad 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. Snelstartgids 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie

1. Prestigio MultiPad 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. Snelstartgids 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie 1. Inhoud van de verpakking 1. 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie 2. Overzicht van het apparaat 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO EB-1000

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO EB-1000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HANDLEIDING DIT702101

HANDLEIDING DIT702101 HANDLEIDING DIT702101 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

CR6015B. Inhoudsopgave

CR6015B. Inhoudsopgave CR6015B Inhoudsopgave Inleiding belangrijke informatie; kenmerken accessoires PC Toetsen en poorten presentatie van de functies Functioneren Hoofdmenu (1) Bibliotheek (2) Favorieten (3) Bookmark (4) Foto

Nadere informatie

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Nederlands Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 1.1. Product introductie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Hardware specificaties 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9.

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Inhoudsopgave 3 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Eerste Kennismaking 4 Inhoud verpakking 5 Voor en zijkant 6 Achterkant 6 De tablet opladen 7 De eerste keer opstarten

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I785D8DCZ Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EMPIRE Intel Tablet Model I785D8DCZ. Deze handleiding geeft een kort overzicht van alle functies van de tablet en is ervoor bedoeld

Nadere informatie

HANDLEIDING DIT902104

HANDLEIDING DIT902104 HANDLEIDING DIT902104 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN

Nadere informatie

1. Installeren van de app ibooks

1. Installeren van de app ibooks Omschrijving ibooks is een ideaal programma voor het downloaden en lezen van boeken. ibooks bevat de ibookstore, waar u dag en nacht de nieuwste bestsellers en oude favorieten kunt downloaden. Uw boeken

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 Bluetooth Mini Keyboard...

Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 Bluetooth Mini Keyboard... Point of view HDMI Smart TV dongel TV-HDMI-200BT Nederlands Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 1.1. Product introductie...

Nadere informatie

Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning:

Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning: Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning: www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) (AAN / UIT, Afspelen/ Pauzeren, Select / Enter) (3)

Nadere informatie

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel.

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel. Edutab2+ Gebruikshandleiding Inleiding Dank u voor het kopen van de Edutab2+. Wij wensen u veel plezier met deze tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt,

Nadere informatie

1 Aansluiten op uw TV. Sluit de HDMI poort van de SmarTVstick aan op een HDMI poort van uw TV

1 Aansluiten op uw TV. Sluit de HDMI poort van de SmarTVstick aan op een HDMI poort van uw TV Stenmark SmarTVstick Handleiding: Inhoudsopgave 1 SmarTVstick aansluiten op een TV 2 Voeding aansluiten Externe apparaten 3 Verbinding met de muis Gebruik 4 Verbinding met het netwerk 5 Schermresolutie

Nadere informatie

Handleiding DIGITALE MEDIASPELER

Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Voormodel nr. BTC245 BTC245 Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Overzicht functies BTC245 is een MP3-speler met touchscreen, de gebruiker kan op het scherm om de speler te bedienen 2,4 inch 320*240 TFT-scherm

Nadere informatie

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Wat zit er in de doos: Het apparaat Gebruikershandleiding USB Kabel Hoofdtelefoon Installatie CD 2 Locatie en gebruik

Nadere informatie

Dat houdt in; gebruikersnaam en wachtwoord van beide dienen exact hetzelfde te zijn.

Dat houdt in; gebruikersnaam en wachtwoord van beide dienen exact hetzelfde te zijn. Inleiding Heeft u problemen dat de e boeken niet meer overgezet worden vanuit uw Windows of Macintosh computer naar uw ebook Reader, geeft de Reader een melding dat hij gemachtigd is voor een andere gebruiker,

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

Car Black Box HD DVR

Car Black Box HD DVR Car Black Box HD DVR Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de Car Black Box HD DVR PRODUCT INFORMATIE 1 Mini USB aansluiting 2 DC Adapter

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be WATCH ME Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Overzicht functies Watch me is een Bluetooth-horloge en MP3-speler met capacitief touchscreen, u kunt uw vinger gebruiken om een icoontje aan te raken en een submenu

Nadere informatie

MAAK DE BITT GAMETABLET QW TB-G100 GEREED VOOR GEBRUIK IN EEN PAAR SIMPELE STAPPEN 1. ONDERDELEN 2 2. DE BASIS OPZET VAN ANDROID 2

MAAK DE BITT GAMETABLET QW TB-G100 GEREED VOOR GEBRUIK IN EEN PAAR SIMPELE STAPPEN 1. ONDERDELEN 2 2. DE BASIS OPZET VAN ANDROID 2 SNELSTARTGIDS MAAK DE BITT GAMETABLET QW TB-G100 GEREED VOOR GEBRUIK IN EEN PAAR SIMPELE STAPPEN INHOUD 1. ONDERDELEN 2 2. DE BASIS OPZET VAN ANDROID 2 3. TERUG GAAN NAAR HET VORIGE SCHERM 3 4. DIREKT

Nadere informatie

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing Copyright 2012 ICARUS Inhoudsopgave Disclaimer 5 Introductie 5 In de verpakking 5 Onderdelen en bediening 6 In- en uitschakelen 7 Opladen 7 Een geheugenkaart

Nadere informatie

OK OAP GEBRUIKERSHANDLEIDING DE ILLUSTRATIES EN SPECIFICATIES IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZINGEN ZONDER VOORAFGAAND BERICHT

OK OAP GEBRUIKERSHANDLEIDING DE ILLUSTRATIES EN SPECIFICATIES IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZINGEN ZONDER VOORAFGAAND BERICHT OK OAP 2040-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING DE ILLUSTRATIES EN SPECIFICATIES IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZINGEN ZONDER VOORAFGAAND BERICHT Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Functie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1 Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p Handleiding HANDLEIDING 1 Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Wifi Action Cam. Lees voordat u dit product gaat gebruiken deze handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TAB-11C006-232 Gefeliciteerd met de aankoop van uw Tablet PC. Deze gebruikershandleiding bevat veiligheids- en operationele informatie voor het voorkomen van ongelukken! Gelieve de

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10 Gebruiksaanwijzing User Manual OV-BaseCore10 NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Dank u voor de aanschaf van de Overmax Basecore 10. Wij wensen u veel plezier met de tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies

Nadere informatie

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding Vr.Model-nr MPFOL15 Gebruikershandleiding NL 1. Toetsen 1. M : Menu 2. : Afspelen/Pauzeren 3. < : Vorige track / Terugspoelen 4. > : Volgende track/ Vooruitspoelen 5. - : Volume verlagen 6. + : Volume

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

MultiSport DV609 Nederlands

MultiSport DV609 Nederlands MultiSport DV609 Nederlands! Kennisgeving: High-definition video-opnameapparatuur met hoge beeldfrequentie vormt een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van uw instellingen wordt aanbevolen

Nadere informatie

ICARUS excel. User Manual. 2011 ICARUS Reader

ICARUS excel. User Manual. 2011 ICARUS Reader ICARUS excel User Manual 2011 ICARUS Reader Copyright 2011 ICARUS Reader. All rights reserved. 2 / 39 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Richtlijnen voor gebruik... 4 Voorzorgsmaatregelen... 6 In de verpakking...

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB MP300011/MP300021 Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB Voordelen FM Radio FM opname Flash Geheugen Spraakopname - Luister naar uw favoriete radiostation. - Neem tijdens het luisteren uw favoriete song op in

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

edis ereader Handleiding

edis ereader Handleiding edis ereader Handleiding Inhoud Open de applicatie Boekenplank Kaartjes met titels Boekenplank menubalk Lees-modus Het downloaden van informatie Informatie bekijken Lezen en navigeren Tekst selecteren

Nadere informatie

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn: BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschrift

Veiligheidsvoorschrift Waarschuwing Om schade aan de kaart of het toestel te voorkomen, moet u de stroom uitschakelen voor u de kaart verwijderd of plaatst Veiligheidsvoorschrift 1) Gebruik een 12V DC stroom adapter. 2) Zorg

Nadere informatie

ICARUS essence Gebruiksaanwijzing

ICARUS essence Gebruiksaanwijzing ICARUS essence gebruiksaanwijzing ICARUS essence Gebruiksaanwijzing i Contents ICARUS essence gebruiksaanwijzing VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... IV ONDERDELEN EN BEDIENING... 5 DE E-READER IN- EN UITSCHAKELEN...

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

QUALCORE 1010. Handleiding. Nederlands. www.overmax.eu/nl voor service vragen: info@overmax.nl

QUALCORE 1010. Handleiding. Nederlands. www.overmax.eu/nl voor service vragen: info@overmax.nl QUALCORE 1010 Handleiding Nederlands www.overmax.eu/nl voor service vragen: info@overmax.nl Voorwoord Dank u voor het kopen van de Overmax tablet. Wij wensen u veel plezier met de Qualcore 1010. Lees en

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 1

Gebruikshandleiding 1 Gebruikshandleiding 1 Dank u voor de aanschaf van de GoXtreme WiFi actiecamera. Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze gebruikshandleiding zorgvuldig door om het gebruik te optimaliseren en

Nadere informatie

3.5 Zak DVB-T TV. Model: TFT-370. Gebruikershandleiding

3.5 Zak DVB-T TV. Model: TFT-370. Gebruikershandleiding 3.5 Zak DVB-T TV Model: TFT-370 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Afbeelding van de draagbare TV...2 2 Basis Bediening...2 2.1 Apparaat aan/uit...2 2.2 Kanaal veranderen...3 2.3 2.4 Volume...3 Programmalijst...3

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

VIDEO / FOTO zonnebril met afstandsbediening. GEBRUIKSAANWIJZING

VIDEO / FOTO zonnebril met afstandsbediening. GEBRUIKSAANWIJZING 0 Gebruiksaanwijzing Video/ foto zonnebril H211012 VIDEO / FOTO zonnebril met afstandsbediening. GEBRUIKSAANWIJZING 1 Gebruiksaanwijzing Video/ foto zonnebril H211012 VIDEO / FOTO zonnebril met afstandsbediening.

Nadere informatie

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler 1 Installatie van de PLEXTALK Pocket 1. Draai de PLEXTALK Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de

Nadere informatie

ICARUS Illumina HD (E652BK)

ICARUS Illumina HD (E652BK) ICARUS Illumina HD (E652BK) Gebruiksaanwijzing Voorwoord Dank u voor het vertrouwen in ons merk en de aankoop van de ICARUS Illumina HD. Met deze gebruiksaanwijzing helpen we u op weg in de wereld van

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

XEMIO-243/253 HANDLEIDING

XEMIO-243/253 HANDLEIDING Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw (muziek)bestanden rechtstreeks

Nadere informatie

1. Installeren van de app ibooks

1. Installeren van de app ibooks Omschrijving ibooks is een ideaal programma voor het downloaden en lezen van boeken. ibooks bevat de ibookstore, waar u dag en nacht de nieuwste bestsellers en oude favorieten kunt downloaden. Uw boeken

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos verbinding maken met een ander

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender Gebruikershandleiding 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. OPMERKINGEN... 4 3. FUNCTIES... 4 4. KNOPPEN EN SCHERM... 4 4.1 Functies

Nadere informatie

POWER CINEMA GEBRUIKEN

POWER CINEMA GEBRUIKEN A P P E N D I X C POWER CINEMA GEBRUIKEN C-1 OPMERKING Lees zorgvuldig de volgende informatie, alvorens Power Cinema Software te installeren. 1. Om Power Cinema Software op een NIEUWE VASTE SCHIJF te installeren,

Nadere informatie