5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november. Er werd nu meer nadruk gelegd op de variant waarbij rekening is gehouden met de nieuwe cao voorwaarden. De volledige presentatie is terug te vinden op in het menu onder 5 gelijke dagen en vervolgens kunt u documenten aanklikken. De belangstelling voor de informatieavond was een stuk groter dan de eerste informatieavond. Hier zijn de leden van werkgroep natuurlijk erg blij mee. Dit geeft aan dat het voornemen om over te gaan naar 5 gelijke dagen meer gaat leven bij de ouders. Wederom zijn er veel vragen gesteld deze kunt u hieronder nalezen en worden ook op in het menu 5 gelijke dagen geplaatst. Vragen Hieronder een overzicht van de gestelde vragen met antwoorden. Pauze/lunch op school Vraag: Hoe worden bij het nieuwe schoolmodel de lunch en pauzes op school ingevuld? Antwoord: Ochtend: 15 minuten eetmoment, 15 minuten buiten; Middag: 15 minuten lunchmoment, 15 minuten buiten; Gym 1x per week 50 min. plus een extra buitenspeelmoment; Kleuters (groep 1/2) spelen langer buiten op een hele dag. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en om pauze nemen, waardoor er per 2 groepen en van hetzelfde niveau 1 leerkracht buiten is. Of dit voldoende is, zal blijken in de praktijk. In het huidige model speelt ongeveer 75% van de groepen tijdens de lunchtijd tegelijk buiten. Dit gaat goed, is de ervaring van een TSO medewerker. In het Pagina 1 van 6

2 nieuwe model zullen alle kinderen tussen de middag buitenspelen, maar in 2 toerbeurten. Vraag: Is 15 minuten lunch niet te kort? Antwoord: De ervaring van de aanwezige tussenschoolse opvang (TSO) medewerker is dat 15 minuten wel kort is; kinderen lijken meer tijd nodig te hebben tijdens de TSO voor hun lunch. De verwachting is dat kinderen met een leerkracht in de klas sneller eten. Dit is gebleken bij de eetmomenten op school met de leerkracht bij bv. Het Paasontbijt en het schoolontbijt. Ervaring van scholen die reeds over zijn naar een continurooster is dat het goed gaat. Ook hiervoor geldt dat dit zal blijken in de praktijk. Kleuters krijgen meer tijd voor hun eten wanneer dit nodig blijkt Voordeel voor de kinderen is dat het rustiger is, geen kinderen die worden opgehaald voor lunch thuis en weer worden teruggebracht. Er is geen verschil tussen overblijvers en thuiseters. Vraag: Is de buitenspeeltijd voldoende? Antwoord: Het verschil tussen het nieuwe en huidige model in buitenspelen na de lunch is ca minuten. Nu wordt er buiten gespeeld van ca. 12:30 tot 12:50. Met het 5 gelijke dagen model is dat 15 minuten. Vraag: Hoe ziet de pauze van de leerkracht eruit? Antwoord: Voor de leerkrachten in de groepen 3 t/m 8 geldt 15 minuten tijdens de ochtend of 15 minuten tijdens de middagpauze (na de lunch). De kinderen spelen dan buiten en per 2 groepen staat er 1 leerkracht als pleinwacht. Alle leerkrachten hebben gezamenlijk pauze van 13:45-14:00u. 14:00u. Zo wordt er voldaan aan de nieuwe CAO met 2x 15 minuten pauze tussen 11 en 14u. Hierbij gaan we dan wel al uit van het starttijdstip van 8:15u. De pauze van de leerkrachten van de groepen 1/2 zullen mogelijk anders ingericht worden, omdat het om en om afwisselen van elkaar niet in te passen is. Vraag: Is het met het 5 gelijke dagen model nog wel mogelijk om een startende kleuter tijdens de lunch op te halen? Antwoord: Ja, dit is mogelijk. Kinderen zijn t/m 4 jaar niet leerplichtig en mogen eerder naar huis als de schooldag te lang is voor ze. Tijdens het lunchmoment is dan een goed tijdstip om de kleuter op te halen. Vraag: Moet ik zelf de TSO opzeggen? Antwoord: Nee, dit hoeft niet. Wanneer het 5 gelijke dagen model in gaat ontvang u automatisch geen factuur meer van de TSO. Pagina 2 van 6

3 BSO: Vraag: Moeten ouders zelf de BSO inlichten wanneer de schooltijden wijzigen? Antwoord: Nee, voor de opvang van Partou (BSO binnen het gebouw) geldt dat iedereen op de hoogte is. Andere BSO s zijn eveneens ingesteld op de nieuwe schooltijden, maar zijn formeel nog niet verwittigd. Er zijn al meerdere scholen in Vathorst over op een continurooster of soortgelijk model als 5 gelijke dagen. Vraag: Is opvang tot 15:30u ook mogelijk bij Partou? Antwoord: Bij Partou is nu opvang tot 15:30u mogelijk. Het is ons nog niet bekend of dit tijdelijk is of definitief. Dit zal mede van de afname afhangen. Vraag: Wanneer de kinderen straks langer naar de BSO gaan vanaf ongeveer 14u ipv 15u, is de BSO pedagogisch werkzaam, kan er begeleid worden bij huiswerk maken? Antwoord: Dit is aan de BSO, maar nu zijn er ook mogelijkheden voor de kinderen om huiswerk te maken. Met het 5 gelijke dagen model is er alleen eventueel meer tijd voor omdat de leerlingen een uur eerder op de BSO zijn. Algemeen 5 gelijke dagen principe Vraag: Gaan straks werkelijk alle scholen over naar een 5 gelijke dagen model? Antwoord: Nee, dit is een beslissing van stichting de Meerkring zelf. De overheid heeft de scholen in Nederland niet verplicht om naar een ander model over te gaan. Vraag: Is 5 gelijke dagen beter dan het huidige model? Antwoord: Het verslag dat door de 5 gelijke dagen monitor (een beleidsplan) is opgesteld geeft aan dat het de leerlingen meer rust geeft. Er wordt niet gesproken over de leskwaliteit. Vraag: Wat wordt er bedoeld met het 5 gelijke dagen model is voordeliger / makkelijker voor werkende ouders? Antwoord: Doordat alle dagen op dezelfde tijd beginnen en eindigen zou het makkelijker zijn voor werkende ouders om een dag te switchen. Er zijn nu immers geen korte en lange schooldagen meer. Dit blijft voor iedereen natuurlijk wel persoonlijk. Het model geeft onder andere meer afstemming voor BSO kinderen. Alle dagen zijn gelijk dus er zouden geen drukke voorkeursdagen meer hoeven zijn. Zoals nu de woensdag en vrijdag rustiger zijn, doordat dit lange en daardoor duurdere BSO dagen zijn. Pagina 3 van 6

4 Vraag: Zijn er scholen teruggaan naar het oude model nadat ze eerst zijn overgegaan op het 5 gelijke dagen model? Antwoord: Hierover is niets bekend bij de werkgroep en stichting de Meerkring. Wel is bekend dat er een wijziging is geweest in de pauzetijden van leerkrachten. Bij de Gondelier zal er ook zeker het 1 e half jaar regelmatig een evaluatie plaatsvinden van hoe alles verloopt binnen het nieuwe model. De ouder die de vraag stelt weet van 1 school dat deze is teruggegaan naar het oude model. Vraag: Als de Gondelier vrije keuze zou hebben, waar zou de Gondelier dan voor kiezen? Antwoord: De directeur van de Gondelier, Jan Rozenbroek, geeft aan zelf scholen bezocht te hebben die overgegaan zijn naar het 5 gelijke model. Hij geeft aan dat het pedagogische klimaat een wezenlijke bijdrage levert aan het welbevinden van de leerlingen aldaar. Hij vertrouwt erop dat op de Gondelier hetzelfde voordeel ervaren zal worden. Vraag: Stel het nieuwe model gaat niet door volgend schooljaar, moet het huidige model dan wel om 8:15 beginnen? Antwoord: Nee, er is dan dezelfde tijdsindeling m.b.t. de pauzes voor de leerkrachten zoals deze nu is. De starttijd is dan 08:30 en de middagpauze duurt dan van 12-13u. 13u. De TSO mogelijkheid blijft dan bestaan. Divers Vraag: Een ouder heeft uitgerekend dat de kinderen een half uur langer per week naar school gaan. Hebben ze dan meer vakantie of studiedagen? Antwoord: Nee. Dit verschil wordt opgevangen indien er calamiteiten zijn. Bv. in de winter als de verwarming kapot is of in de zomer als het te warm is om naar school te gaan. Vraag: Waarom is er gekeken naar 8:15-13:45 en 8:30-14:00 en is 8:45-14:15 niet meegenomen? Antwoord: De keuze tussen verschillende starttijden is weggevallen door de nieuwe CAO van de leerkrachten. 8:45u is eerder er niet meegenomen omdat de meeste werkende ouders om 9u op hun werk moeten zijn en dit niet redden als de school om 8:45u begint. Ook hebben we naar de Vuurvogel gekeken: deze heeft wel 3 keuze tijdstippen aangeboden en daar bleek beduidend minder animo voor een starttijd van 8:45u te zijn, en meer voor 8:15u en de meeste stemmen voor 8:30u. Pagina 4 van 6

5 Stemmen / ouderraadpleging Vraag: Bereik je met de digitale ouderraadpleging wel iedereen? Waarom niet op papier? Antwoord: In juni is een poll uitgeschreven waarbij ouders een eerste mening konden geven op de mogelijke invoering van het 5 gelijke dagen model. Het aantal reacties was erg laag, ca. 20. We verwachten meer mensen te bereiken met een eenvoudige digitale ouderraadpleging. (Resultaat poll: een kleine meerderheid bleek voorstander van het 5 gelijke dagen model.) Vraag: Mag je per kind een stem uitbrengen? Mag een ouder van een eenoudergezin 2x stemmen omdat het geen gezin betreft met 2 ouders die stemrecht hebben? Waarom niet 1 stem per gezin? Antwoord: Hier is naar gekeken en we kwamen uit op 1 stem per ouder/verzorger. Dit hangt samen met het (grote) percentage gescheiden gezinnen in Vathorst (47%). Er is op basis van de discussie hierover tijdens deze ouderavond nagedacht over het wegen van de stemmen, maar dit is voor ons te ingewikkeld om uit te voeren. Ook het gekozen systeem ondersteunt dit niet voldoende. Het betreft hier overigens een ouderraadpleging opdat de MR een goede indruk heeft van de algemene wens van de ouders. Overigens wordt er een rekenformule losgelaten op de aantallen, om de uitkomst van de stemmen significant te kunnen berekenen. Vraag:Wanneer de meerderheid van de ouders nee zegt tegen het nieuwe model, mag de MR dan daarvan afwijken? (De MR bestaat uit een oudergeleding en leerkrachtengeleding, de oudergeleding neemt de eindbeslissing in de uitslag van de ouderraadpleging) Antwoord: De MR mag daar alleen van afwijken als zij die beslissing goed kan onderbouwen of als de opkomst tijdens de ouderraadpleging te laag is. Dit waren alle vragen van de 2 e voorlichtingsavond. Mocht u nu alsnog vragen hebben dan kunt u die stellen via Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website van de Gondelier, onder de koppen 5 gelijke dagen en Nieuwsbrief 5 gelijke dagen. Pagina 5 van 6

6 In de week van 8 t/m 15 december wordt u via Survey Monkey uitgenodigd voor de ouderraadpleging. We hopen op een grote opkomst bij het stemmen zodat we een weloverwogen besluit kunnen nemen over het wel/niet overgaan naar het 5 gelijke dagen model m.i.v. schooljaar 2015/2016. Met vriendelijke groet, ook namens de werkgroep, Manon Hille (voorzitter MR) en Jan Rozenbroek (directeur De Gondelier) Pagina 6 van 6

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Informatie voor ouders 2 Het medicijn Gammaglobuline onder je huid (subcutaan) 4 Wil je meer

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie