Taal vitaal op school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taal vitaal op school"

Transcriptie

1 Taal vitaal op school Deel 1 Hoofdstuk 1 DAG! Thema: begroetingen - kennis maken - nationaliteit - het alfabet - de Euregio s Spreekintentie: begroeten - zich voorstellen - naar herkomst / woonplaats vragen/antwoorden Grammatica: persoonlijk vnw. (ev en mv) - tegenw. tijd (presens) - ZIJN en KUNNEN - het lidwoord -?..en vraagzin - enkele voorzetsels (preposities) - vraagwoorden Hoofdstuk 2 HOE GAAT HET? Thema: iemand leren kennen - informeel en formeel aanspreken - getallen tot telefoneren - ansichtkaarten Spreekintentie: naar iemands welzijn vragen/antwoorden - anderen voorstellen - informatie vragen (telefoon en adres) Grammatica: HEBBEN - de modale hulpww. MOGEN en MOETEN - de ontkenning - bezittelijk vnw. - persoonlijk vnw. - het object Hoofdstuk 3 HOE IS ZE? Thema: mensen beschrijven (karaktereigenschappen en uiterlijk) - vrienden - familie en verwanten - brieven Spreekintentie - iemand beschrijven - een mening geven - over vrienden en familie praten Grammatica: bijvoeglijke nw.(adjec-tieven) - bijwoorden van graad - het voegwoord maar - voorzetsels - aanwijzend vnw. (demonstratief pron.) Hoofdstuk 4 HOEVEEL? Thema: getallen en hoeveelheden - verwantschap - de klok - dagdelen - weekdagen - lesrooster en schoolvakken Spreekintenties: naar hoeveelheden vragen - zich verontschuldigen - vragen stellen en beantwoorden inzake familiesituaties - naar het tijdstip vragen - informatie inwinnen Grammatica: het meervoud van zelfstandige nw. (substantiva) - ER IS / ER ZIJN - er + telwoord - bijwoordelijke bepaling van tijd Gedicht VRAGEN Wil jij misschien mijn meisje zijn? Monoloog van een moeder Marc begroet s morgens de dingen Waarom Gedicht HEPPIE telemanie Een knuffeltje hier Marc begroet s morgens de dingen Meneer Juttepeer en mevrouw Zoetekauw Gedicht De mensenvriend LUI Bij oma Ik ik will gezin Afwassen Vrienden Vriendschap Ze zeggen dat Bertha niet eens bestaat Oude mensen De Wees-Vrolijk Automaat Zeg Gedicht Er is Een op de zestien De stad is nog stil Veelheden hoe Tel de sterren van Liedjes van de luie week De heks van Sier-kon-fleks De klok en de kalender Er zijn huismussen

2 Hoofdstuk 5 IK STA OM ZES UUR OP! Thema: dagelijks leven(1) - het ontbijt - koffiedrinken in Nederland Spreekintentie: praten over het verloop van de dag - een standpunt verdedigen - weerspreken / weer-leggen - voorkeur uiten Grammatica: iets graag doen/ leuk vinden - scheidbare ww. - reflexieve ww. - modaal hulpww. WILLEN - er + voorzetsel - na / naar Hoofdstuk 6 WAT HEB JE GISTEREN GEDAAN? Thema: dagelijks leven (2) - levensloop - de verjaardagskalender - de datum Spreekintentie: spreken over zijn / haar verloop van de dag, leven en verleden. Grammatica: het voltooid dlw. (perfect) met HEBBEN en ZIJN - bijw. bep.(tijd) Hoofdstuk 7 OVER WERKEN GESPROKEN Thema: beroepen - bezigheden - beroepskeuze - Wim van der Meij, etser Spreekintentie: small talk - over werken beroepswensen spreken - een compliment maken en daarop reageren Grammatica: beroepen (mannelijke en vrouwelijke benaming) - al - het voegwoord Omdat Hoofdstuk 8 Ik HEB TREK IN PATAT! Thema: eten en drinken onderweg - geld - eetgewoonten in Nederland Spreekintenties: een voorstel doen - iets te eten/drinken bestellen - betalen - bedanken Grammatica: verkleinwoorden (Diminutieven) - modaal hulpww. ZULLEN - iets/niets Hoofdstuk 9 PARDON, WEET U MISSCHIEN WAAR..? Thema: een toerist in een stad - plaats van bestemming - kleuren - toerisme in Vlaanderen en Nederland Spreekintentie: een plaats beschri-jven - iemand aanspreken - naar de weg vragen - zeggen dat men iets niet begrepen heeft - de weg beschrijven Grammatica: voorzetsels - bijwoor-den van richting - aanvoegende wijs (imperatief) - woordvolgorde (indi-rekte vraag) - er (plaatsaanduiding) Gedicht Wakker worden de hemel Als ik mijn ogen toedoe Het licht gaat uit Ik ga slapen. Ik wil dromen Versje om te mompelen als je niet goed wakker kunt worden Wanneer de zandman nog eens komt Slaapliedje Gedicht Stilstaan Feestbeest Mijn opa wist nog woord voor woord Een jarige Op je verjaardag als ik jarig word Gedicht Ontsnappen Gedicht Ik wilde ik kon u iets geven Made in Madurodam Heel dichtbij Een brilslang van een jaar of Naar de kapper Lijmen Twee kusjes in een doosje De vuilnisman ben ik Gedicht Iets stapelgeks Gekleurde geuren De blauwbilgorgel Een kind tekent tussen boven en beneden Terug van vakantie In de bomen is de hemel dichterbij Iemand heel ver hier vandaan De blauwe bussen Mevrouw Julia doet de ramen open

3 Hoofdstuk 10 VRIJETIJDSBESTEDINGEN Thema: Vrijetijdsbestedingen - de Elfstedentocht - de datum(2) de trein Spreekintentie: Naar voorkeur vragen/reageren - je standpunt verdedigen - iets motiveren Grammatica: iets graag doen/leuk vinden (2) - het voegwoord omdat/hoewel - rangtelwoorden Gedicht TUINTJE Bejaardendag Spleen Voor de klas Poes in de zon De trein Verte In de trein Verveling Woensdag Toernooi Impressum: Project: POEZIË in Nvt-lessen Lessenreeks: Plint-Posters TAAL in de klas Samenstelling van gedichten voor het onderwijs Nederlands als vreemde taal, met enkele annotaties voor de behandeling in Nvt-klassen door: Wilma van der Veen, Gerhart Hauptmann Realschule, Nordhorn Copyright van Gedichten met één of twee ** bij: Stichting Plint en de auteurs Copyright van alle anderen gdichten bij de auteurs. De gedichten mogen alleen in Nvt-lessen worden benut. Copyright van de lessuggesties: Regionales Pädagogisches Zentrum, Aurich en Wilma van der Veen

4 Gedicht vraagwoorden VRAGEN Waar komt de wind vandaan kun je zien wat je voelt? Wie heeft alle dingen die er zijn zo bedoeld? Daarnet stond die boom nog stil nu schudt hij zijn hoofd. En net stond de zon nog hoog maar nu is hij rood. Waarom zijn er vragen waarom ga je dood? Bij wie mag ik later nog even op schoten? Johanna Kruit, Uit: Holland rijmt

5 Gedicht vraagzin, voorzetsel Wil jij misschien mijn meisje zijn? Wil jij misschien mijn meisje zijn? Mag ik dus met je gaan? Want ik wil zo graag dicht bij je zijn. ik raak je zo graag aan. En in de middag schijnt de zon en s nachts dan schijnt de maan en altijd wil ik bij je zijn: ik raak je zo graag aan. Willem Wilmink Uit: Ik snap het

6 Gedicht vraagzin, tegenw. tijd voorzetsel Monoloog van een moeder Heb je pijn in je buik? Dat komt van het chocolade eten Ben je alleen? Maar ik ben toch bij je Heb je dorst? Dan krijg je een glaasje water Zit je kop vol? Dat komt van het boeken lezen Heb je het warm? Dat komt omdat je met de kachel aan wilt slapen Ben je bang? Dat komt omdat het donker is Mama doet het licht weer aan Zal je dan zoet slapen gaan Bianca Stigter Uit: Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is

7 Gedicht begroeten, voorzetsels, bezitt.vnw Marc begroet s morgens de dingen Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem ploem ploem dag stoel naast de tafel dag brood op de tafel dag visserke -vis met de pijp en dag visserke-vis met de pet pet en pijp van het visserke-vis Da-ag vis Dag lieve vis Dag klein visselijn mijn Paul van Ostayen Uit: Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is

8 Gedicht 1.1.5** vraagwoorden Waarom die haast weet jij wanneer je werk af is Willem Hussem Vragen en opdrachten voor de behandeling van het gedicht nr Noem de vraagwoorden in het gedicht. 2. Welke vraagwoorden ken je nog meer? Denk aan de 5 W s. 3. Verklaar het beeld bij dit gedicht. 4. Verklaar in je eigen woorden dit gedicht. Wat bedoelt de dichter? 5. Welke klankassociatie bij haast-? Welke bij werk-? Noem er minstens 5.

9 Gedicht 1.2.1** hebben HEPPIE Voel me ozo heppie zo heppie deze dag en als jij vraagt: wat heppie? als ik eens vragen mag dan zeg ik: hoe wat heppie, wat heppik aan die vraag, heppie nooit dat heppieje dat ik hep vandaag? Joke van Leeuwen Vragen en opdrachten voor de behandeling van het gedicht nr Verklaar die titel. 2. Waar gaat dit gedicht over? 3. Welk woord wordt het meest genoemd? 4. Vertaal dit gedicht eens in goed Nederlands. Wat valt je op? 5. Wat valt je op aan het woord heppie-? Geef de betekenis van dit woord. 6. Leg uit hoe de dichter te werk is gegaan. 7. Hoe voel jij je na het lezen van dit gedicht? 8. Past het beeld bij de tekst? Waarom? 9. Wat zou jij bij dit gedicht getekend hebben? 10. Zijn er meer woorden die je kunt gebruiken zoals in dit gedicht gebeurd is? Denk daarbij ook aan het Duits.

10 Gedicht 1.2.2** telefoneren telemanie Als ik je wil bellen Tuut tuut in gesprek ben jij aan het bellen naar mij als jij iets wil zeggen dat is ook zo gek dan zeg ik hetzelfde als jij Frank Eerhart Vragen en opdrachten voor de behandeling van het gedicht nr Wie belt er? 2. Verklaar het gedicht. 3. Wie belt er het eerst? 4. Waarom weet de beller zo zeker dat de ander tegelijkertijd terugbelt. 5. Beschrijf de gevoelens van de bellers. 6. Heb jij ook wel eens tegelijkertijd met iemand gebeld? 7. Welk werkwoord is belangrijk in strofe 1? 8. Welk werkwoord is belangrijk in strofe 2? 9. In welke strofe hebben de bellers contact met elkaar? 10.Wat zouden de bellers tegelijkertijd tegen elkaar zeggen? 11.Betekenisassociatie: welke woorden horen bij bellen-?

11 Gedicht 1.2.3** pers. vnw., iemand lief vinden Een knuffeltje hier Een knuffeltje hier en een knuffeltje daar. Op je wang, op je oor, in je nek, in je haar. Nee, wacht nog eens even, ik ben nog niet klaar. Ik vind je zo lief, op je neus ook een paar! Nannie Kuiper Vragen en opdrachten voor de behandeling van het gedicht nr Wat is een knuffeltje? Wat is knuffelen, denk jij? 2. Waar komen deze knuffeltjes terecht? 3. Welke mensen knuffelen als je dit gedicht leest? Waarom? 4. Knuffeltje is een verkleinwoord van knuffel (werkwoord: knuffelen) Voor wie zou je dit woord Knuffel- bedenken als naam? Maak van de andere zelfst. nw. in dit gedicht ook verkleinwoorden. Kun je met deze verkleinwoorden ook iemand een naam geven? 5. Ken je nog meer verkleinwoorden die gemaakt zijn van een werkwoord? 6. Het gedicht staat in de kleur geel op het kussensloop. Waarom zou deze kleur gekozen zijn? 7. Metaforische combinatie: Noem je lievelingskleur en verbind daaraan iets prettigs. In partnerwerk: Je partner noemt een kleur die hij/zij niet mooi vindt en koppelt daaraan iets vervelends/engs. 8. Wat is - een paar-? 9. Welke woorden kun je achter -een paar- schrijven/zeggen/noemen?(=schoenen, laarzen, boeken enz.) 10.Klankassociatie met de woorden: -lief-, -klaar-, -hier-, -oor- enz. enz.

12 Gedicht 1.2.4* begroeten, voorzetsels bezitt.vnw Marc begroet s morgens de dingen Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem ploem ploem dag stoel naast de tafel dag brood op de tafel dag visserke -vis met de pijp en dag visserke-vis met de pet pet en pijp van het visserke-vis Da-ag vis Dag lieve vis Dag klein visselijn mijn Paul van Ostayen Uit: Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is

13 Gedicht begroeten Meneer Juttepeer en mevrouw Zoetekauw Dag meneer Juttepeer! Dag mevrouw Zoetekauw! Komt u even naast me zitten? Wel, mevrouw, zou ik het doen? Ik moet nog naar juffrouw Koen. Och vooruit, Het is nog vroeg. Ik heb nog wel tijd genoeg. Kijkt u toch eens Naar de mussen! Ja, ze hippen Overal tussen Weet u wat, ik neem een taartje! Wel, dan rook ik een sigaartje! Nu moet ik er heus vandoor! Nu, mevrouw, het beste hoor! Dag meneer Juttepeer! Dag mevrouw Zoetekauw! Han G. Hoekstra Uit: Rijmpjes en versjes uit de nieuws doos

14

15

16

17 Gedicht 1.3.4** mensen, maar Ik wil alleen maar weten wie ik ben. Een andere reden om te schrijven heb ik niet. Maar wie ik ben gaat niemand wat aan. Jan Arends 1. Waar gaat dit gedicht over? 2. Past het beeld bij het gedicht? 3. Rijmt dit gedicht? 4. Verklaar het gebruik van het woordje -maar-. 5. Wie is de spreker in dit gedicht, wie is dit, wie ben je? 6. Tegen wie spreekt de -ik-? 7. Welke tegenstrijdigheid zit er in de derde strofe?

18 Gedicht gezin ik wil een broertje of een zusje hebben en het een van tweeën zijn is dubbelfijn en eindeloos veel beter dan alleen maar enig kind vind ik want daaraan heb ik echt een broertje dood vooral bij ruzie met mijn ouders wordt die lege plek zo levensgroot Nannie Kuiper Uit: Een zeldzaam exemplaar

19 Gedicht familie,gezin gezin een ouder broertje hebben en een jonger zusje zijn betekent: eeuwig klein maar omgekeerd o hel en hemel dat zou zalig zijn ik kneep hem fijn Nannie Kuiper Uit: Een zeldzaam exemplaar

20 Gedicht bijv.nw., s = z Afwassen Vieze kopjes, vieze pan Vieze lepels, Vieze kan. Vieze auto s vieze pop... Alles wordt schoon in mijn teil met sop. Vieze haren, vieze bril. Vieze oren, vieze bil. Vieze neus, vieze handen. Vieze trui, vieze tanden. Vieze Sarah, vieze Rob, Alles wordt schoon In mijn teil met sop. Mieke t Hooft Uit: Holland rijmt

21 Gedicht vriendschap Vrienden Als je in mijn arm knijpt op het moment... Als je zegt wat ik net wil gaan zeggen. Als je zwijgt over wat ik net wil verzwijgen. Als ik je aankijk, scheel of vierkant en jij spiegelt met een knipoog terug, weet ik: dat kan ik alleen bij jou Theo Olthuis Uit: Een steen zweeft over het water

22 Gedicht 1.3.9* vriendschap Vriendschap Ik heb iets uitgevonden waardoor vriendschap niet kan vergaan ik zeg gewoon wat jij moet doen en daar houd jij je aan! Sil Silverstein Plint

23 Gedicht vriendschap Ze zeggen dat Bertha niet eens bestaat Als mijn moeder t huis uit gaat, Mij op alles passen laat, Kijk ik rustig om me heen, ben ik niet alleen. Want Bertha is bij me, Waar ik ga, gaat zij, waar ik sta staat zij. Als er s nachts figuren zijn Die bewegen in t gordijn, Die verschuiven langs t behang, Dan ben ik niet bang Want Bertha is bij me, Waar ik ga, gaat zij, waar ik sta, staat zij. k Ben niet bang meer voor iets geks, voor een reus of voor een heks, voor een mens of voor een dier. Bertha is toch hier? Bertha is bij me, Waar ik ga, gaat zij, waar ik sta, staat zij. Willem Wilmink Uit: Ik snap het

24 Gedicht oude mensen, uiterlijk Oude mensen Ze hebben honderd rimpels en ze hebben grijze haren en ouderwetse dingen die ze altijd maar bewaren. Oude mensen, oude mensen. Ze hebben snoepjes bij zich om aan kinderen te geven, daar moeten ze naar zoeken, dus dan wacht je nog maar even. Oude mensen, oude mensen. Ze slapen nog maar kort, hoor, dus ze worden heel vroeg wakker. Ze gaan een praatje maken met de slager en de bakker. Oude mensen, oude mensen. Ze willen graag vertellen over heel erg lang geleden, toen t zo koud was in de winter, Oude mensen, oude mensen. Kinderen, weet je wat zo gek is aan dit grappige verhaal? Over dertigduizend nachtjes, dan zijn jullie allemaal oude mensen, oude mensen. Willem Wilmink Uit: Ik snap het

25 Gedicht karaktereigenschap, tegenw.tijd, mogen De Wees-Vrolijk Automaat Op de hoek van de Berenstraat staat een Wees Vrolijk Automaat Je stopt er een kwartje in en dan word je zo vrolijk als t maar kan. Je danst en zingt de hele dag, zelfs als je niet dansen en zing mag. Waarom ik dan zo kribbig kijk? Ik ben vandaag geen kwartje rijk En trouwens: ik vind t wel zo fijn Om als ik kribbig ben kribbig te zijn. Hans Andreus Uit: Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is

26 Gedicht karaktereigenschap Zeg Zeg dat ik fantastisch ben, Briljant, gevat, sociaal, Gevoelig, handig, grappig en Bijzonder geniaal. Zeg dat je zo;n wonderkind Als ik maar weinig ziet. Zeg dat je me super vindt, Maar liegen mag je niet. Shel Silverstein Uit: Ik val omhoog

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan.

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan. Over dit boek Er bestaan veel verschillende boeken over Tijl Uilenspiegel. Het bekendste boek is uit 1867, van Charles de Coster. De Vlaamse Tijl Uilenspiegel strijdt in dit boek voor de vrijheid tijdens

Nadere informatie

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2 HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN 1 Het circus komt! Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er een lange stoet wagens in bonte kleuren jouw woonplaats binnenrijdt? Dat zijn de vrachtwagens en de woonwagens van

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Op reis met tante Felicia

Op reis met tante Felicia Op reis met tante Felicia G i P a 3 leg uit/synoniem doe voor laat zien het cijfer verwijst naar de bijbehorende verhaalplaat in anker 12 kinderen niet aardig vinden iemand die er griezelig uitziet en

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Teksten: Wie en wat heb je nodig? Spel Korte inhoud:

Teksten: Wie en wat heb je nodig? Spel Korte inhoud: Wees niet bang, want Ik ben bij je Teksten: Jesaja 41 : 10 Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben jouw God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke

Nadere informatie

Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs

Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs jaargang 13 - nummer 1 - september 1997 Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs IN DIT NUMMER: KINDEREN EN POËZIE Jaargang 13, nummer 1, september 1997. Uitgegeven door de Nederlandse Jenaplanvereniging.

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs)

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) COLOFON Auteurs Titel Het is beter zo... Ren voor je leven Als kippen zonder

Nadere informatie

Goed. gedaan INFORMATIEBROCHURE. Met proeflessen! Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8

Goed. gedaan INFORMATIEBROCHURE. Met proeflessen! Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8 Goed gedaan INFORMATIEBROCHURE Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8 Met proeflessen! lnhoud De methode Waarom Goed gedaan! 2 lnhoud en didactiek Schoolbreed en stap-voor-stap 3 Structuur

Nadere informatie

Thema 4. Vlieg er eens uit!

Thema 4. Vlieg er eens uit! Thema 4 Vlieg er eens uit! Plantyn Wolters - TotemTaal Plantyn - Totemtaal - Thema 4: - Thema vlieg 4: er Vlieg eens er eens uit! uit! 97 97 98 Vlieg er eens uit! Zin in avontuur? Tijd voor iets anders

Nadere informatie

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand Een wigwam op het strand Je maakt een collage met plaatjes uit tijdschriften. Je tekent en schrijft er zelf bij. Zo maak je een hele grappige of misschien wel een serieuze of enge collage. - 2 (maar alleen

Nadere informatie

Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar

Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar 1 Seksuele ontwikkeling Kinderen groeien niet alleen in de lengte. Ze groeien ook in hun seksualiteit. Dat doen ze tijdens

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Er ligt een krokodil onder mijn bed!

Er ligt een krokodil onder mijn bed! Er ligt een krokodil onder mijn bed! Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. het prentenboek FIE NIEUWENHUIZEN-GRIPPELING 1 Inhoud Inleiding... 3 Waarom een module gebaseerd op Er ligt een krokodil onder mijn

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Verhalen voor onder je kussen

Verhalen voor onder je kussen Verhalen voor onder je kussen Tweede druk 2014 isbn 978 90 216 7448 3 / nur 285 Tekst: Khadija Arib, Caja Cazemier, Daniëlle Bakhuis, Khalid Boudou, Joost Heyink en Manon Sikkel 2014 Strips: Gerrit de

Nadere informatie

Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco. Blz.

Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco. Blz. Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco Blz. 1 Vra"n. 1) Wat voor soort verhaal is je boek? Mijn boek is een oorlogsroman.

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie