Voorstel benoemingen in organen van de Nederlandse Bridge Bond, met een aanpassing* onder E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel benoemingen in organen van de Nederlandse Bridge Bond, met een aanpassing* onder E"

Transcriptie

1 Agendapunt 8 Voorstel benoemingen in organen van de Nederlandse Bridge Bond, met een aanpassing* onder E Algemene Leden Vergadering d.d. 3 november 2012 te Zwolle A. Financiële Commissie In de Financiële Commissie is periodiek aftredend mevrouw D.T.M. Allard. Mevrouw Allard stelt zich herkiesbaar. Het Bondsbestuur draagt aan de Algemene Vergadering voor mevrouw Allard opnieuw te benoemen. B. Commissie van Beroep In de Commissie van Beroep zijn periodiek aftredend de heren Mr. A.O.C.A. van Schravendijk (Vz) en Mr. A.C. Monster. Beide heren stellen zich herkiesbaar. Het Bondsbestuur draagt aan de Algemene Vergadering voor de heren Van Schravendijk en Monster beiden opnieuw te benoemen. C. Straf- en Tuchtcommissie In de Straf- en Tuchtcommissie zijn periodiek aftredend de heren Mr. Drs. P. van de Linde en Drs. F.J. Vergoed. Beide heren stellen zich herkiesbaar. Het Bondsbestuur draagt aan de Algemene Vergadering voor de heren Van de Linde en Vergoed beiden opnieuw te benoemen. D. Adviesraad De Adviesraad is een nieuw orgaan dat bij de statutenwijziging van 11 december 2010 in het leven is geroepen. In de Adviesraad zijn periodiek aftredend de heren F. Verhagen, H. Metselaar en I. Nieuwenhuis. De heren Verhagen en Metselaar stellen zich herkiesbaar; de heer Nieuwenhuis stelt zich niet herkiesbaar. Het Bondsbestuur draagt aan de Algemene Vergadering voor de heren Verhagen en Metselaar beiden opnieuw te benoemen. Voorts is opgemerkt dat de Adviesraad, gelet op het bepaalde in het huishoudelijk reglement, bij aanvaarding van dit voorstel nog twee vacatures kent. Er is voor gekozen deze vacatures niet thans te vervullen omdat gedurende dit seizoen 2012/2013 het Bondsbestuur samen met de Adviesraad in overleg is over de rol en werkwijze van beide organen. Dit heeft mogelijk aanpassingen in het huishoudelijk reglement tot gevolg, waarop het Bondsbestuur door het voordragen van nieuwe leden niet wil vooruitlopen.

2 E. Bondsbestuur In het Bondsbestuur zijn periodiek aftredend de heren H.J. Laurant en M.M. Schoof. Beide heren zijn statutair niet herkiesbaar. De functie van voorzitter in het Bondsbestuur, bij ontstentenis van de benoemde voorzitter, wordt thans waargenomen door de heer J.T.M. van der Mars, die zich verkiesbaar heeft gesteld als voorzitter. Het Bondsbestuur stelt aan de Algemene Ledenvergadering voor om in het Bondsbestuur te voorzien in de twee hierboven vrijvallende vacatures en de twee reeds bestaande vacatures op dit moment niet in te vullen. Toelichting. Het heeft de voorkeur van het Bondsbestuur om op dit moment niet alle vacatures binnen het Bondsbestuur in te vullen, omdat het Bondsbestuur samen met ATOS en de Adviesraad kijkt naar het bestuursmodel van de NBB. Deze aanpak geeft de Algemene Ledenvergadering de vrijheid om zodra de discussie over het bestuursmodel is afgerond, ook te kunnen handelen. Deze aanpak is afgestemd met de Adviesraad. * De bridgedistricten Amsterdam, Kennemerland en West-Brabant hebben gezamenlijk twee kandidaten voorgesteld om te benoemen in de twee onvervulde vacatures, indien de Algemeen Ledenvergadering het voorstel van het Bondsbestuur verwerpt om slechts twee en niet vier personen in het Bondsbestuur dit jaar te benoemen. 1 e Stemming De Algemene Ledenvergadering besluit twee vacatures binnen het Bondsbestuur voor de termijn van 1 jaar onvervuld te laten en verzoekt het Bondsbestuur om op de komende Algemene Ledenvergadering (november 2013) met een voorstel te komen over omvang en samenstelling van het Bondsbestuur in relatie tot het bestuursmodel van de NBB. 2 e Stemming: variant voor Indien de Algemene Ledenvergadering in de 1 e stemming Voor heeft gestemd dan wordt voorgeteld in het Bondsbestuur te benoemen: J.T.M. van der Mars in de functie van voorzitter J. Stavast als bestuurslid K. Vrieze als bestuurslid. Toelichting. Het Bondsbestuur draagt unaniem uit haar midden aan de Algemene Vergadering voor in de functie van voorzitter te benoemen de heer J.T.M. van der Mars. Deze voordracht past ook in de jarenlange traditie van de NBB dat de voorzitter eerst enige jaren binnen het Bondbestuur zich heeft warmgelopen alvorens in functie te worden benoemd. In de periode dat Jons van der Mars waarnemend het voorzitterschap op zich heeft genomen, heeft hij zich consciëntieus ingewerkt en heeft hij het vertrouwen van alle overige bestuursleden in zijn taakvervulling bevestigd. Na een openbare procedure waarin gezocht is naar nieuwe kandidaten voor het Bondsbestuur, welke procedure is begeleid door werving en selectiebureau Dudok Consulting BV, draagt het Bondsbestuur voor als lid van het Bondsbestuur te benoemen de heren J. Stavast en K. Vrieze. Jan Stavast is bij velen binnen de bridgegemeenschap bekend als de districtsvoorzitter van bridgedistrict Friesland. Koos Vrieze was in het jaar 2000 nauw betrokken bij de organisatie van de BridgeOlympiade in Maastricht en vertegenwoordigde Nederland recent als lid van het seniorenteam.

3 2 e Stemming: variant verworpen Indien de Algemene Ledenvergadering in de 1 e stemming Verworpen heeft gestemd dan wordt voorgeteld in het Bondsbestuur te benoemen: J.T.M. van der Mars in de functie van voorzitter M. Mol als bestuurslid J. Stavast als bestuurslid T. Verbeek als bestuurslid K. Vrieze als bestuurslid. Toelichting. In aanvulling op de toelichting hierboven, worden nu tevens -op voordracht van de districten Amsterdam, Kennemerland en West-Brabant- voorgedragen te benoemen de heren M. Mol en W. Chr. Verbeek. Marcel Mol is bij velen bekend als de oud-voorzitter van bridgedistrict West Brabant en ook gewaardeerd lid van de commissie herstructurering. Daarnaast maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van de Bondsraad. Tim Verbeek heeft tussen zijn 15 e en 25 e vrijwel continue voor verschillende Nederlandse jeugdteams gespeeld en bezit de ambitie om de top te bereiken. Tim is lid van de spelersraad. U vindt hierachter van alle hier genoemde kandidaten een kort relevant curriculum vitae. Rooster van aftreden Bondsbestuur In het kader van transparantie stelt het Bondsbestuur het op prijs op deze plek het rooster van aftreden bekend te maken. Bondsbestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen twee maal herbenoemd worden. Personen kunnen dus niet voor een langere periode dan 9 jaar in het Bondsbestuur plaatsnemen. Het toewijzen van een functie aan een persoon verandert de termijn, waarvoor een persoon in het Bondsbestuur is benoemd, niet. Naam: Benoemd in: Herbenoemd/ herbenoembaar in: Herbenoemd/ herbenoembaar in: Gepland aftreden (max termijn) M.M. Schoof (vice-vz) 2003 juni 2006 juni 2009 nov. (2012) R.P. van Leeuwen (penn) 2008 okt nov. (2014) nov. (2017) H.J. Laurant 2003 juni 2006 dec nov. (2012) J.T.M. van der Mars 2008 okt nov. (2014) nov. (2017) A. Janmaat 2010 nov. (2013) nov. (2016) nov. (2019)

4 Curriculum Vitae Jons van der Mars Personalia Naam J.T.M. van der Mars (Jons) Woonplaats Rosmalen Geboortedatum 27 maart 1947 Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen (geboren in 1977 resp. 1980) Opleiding Bonifatiuslyceum Utrecht, Gymnasium-A N.O.I.B., Nijenrode Bachelor of Science (B.Sc.) in Business Administration, Bowling Green State University, Ohio, USA Master of Business Administration (MBA), DePaul University, Chicago, USA Diverse cursussen/seminars: o.a. bij MCE (Brussel), IMD (Lausanne), De Baak (Noordwijk) Werkervaring 11/ heden Bestuurslid Nederlandse Bridge Bond 08/ heden Commissaris resp. Adviseur/Coach bij diverse start-ups en kleine bedrijven; mentor van een aantal studentenbedrijven en afstudeerbegeleider bij Fontys Hogeschool in Eindhoven Voorzitter Vereniging Bossche Opera; opgenomen als gastspreker bij KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen) 12/ /2005 Algemeen Directeur Océ Nederland B.V., Den Bosch Omzet ca. 300 miljoen euro; 1250 fte s. Hoofdtaak: verder uitbouwen van martktposities met behoud van hoge relatieve winstgevendheid. Vroegtijdige beëindiging vanwege strategische verschillen van inzicht. 12/ /2004 CEO en Delegierter des Verwaltungsrates Océ Schweiz AG. Omzet CHF 125 miljoen; 310 fte s. Hoofdtaak was de ombouw van dit eind 1997 overgenomen familiebedrijf (hoofdzakelijk Minolta-distributeur en Océ-licentienemer) naar een volwaardige operating company. Dit hield o.a. in de opbouw van een nieuwe cultuur, een grootschalig ververste bezetting, nieuwe IT-systemen, een one-brand -strategie, nieuw beleid op het gebied van HR en beloningen, nieuwe organisatiestructuur, marktbewerking en hoofdkantoor. Omzet daalde met ca. 25% in 4 jaar; de winst steeg met 400%; team zeer gemotiveerd en goed toegerust voor de toekomst. 01/ /2000 Director of Operations, BU Wide Format Printing Systems bij Océ Technologies B.V. HQ, Venlo. Met name verantwoordelijk voor de wereldwijde implementatie van de BUstrategie, het volgen en, waar nodig, bijsturen van de business, het introduceren van nieuwe producten/diensten en het geven van feedback voor toekomstige productontwikkelingen. In deze periode ontwikkelde deze BU zich van een volger (van Xerox) tot een absoluut marktleider dankzij baanbrekende technologie en

5 operational excellence. Omzet steeg van 800 miljoen tot 2000 miljoen gulden; winst van 60 miljoen tot méér dan 200 miljoen gulden. In deze periode ook: 6/ /2000 Commissaris bij Océ Japan Corporation (tot april 1999: Nippon Steel Calcomp Corp.) 1/1997-6/1997 Interim Algemeen Directeur Océ Svenska. 3/1993-4/1998 Voorzitter Raad van Commissarissen bij Océ Ceska Republika en Commissaris bij Océ Portugal 04/ /1992 Business Unit Manager bij Océ Nederlandse Verkoopmaatschappij, Den Bosch (vanaf 1988 tevens plaatsvervangend Alg. Directeur). Van 1984 tot 1988 verantwoordelijk voor de BU Design Engineering (omzet 60 miljoen gulden; 75 fte s) en tot 1992 verantwoordelijk voor de BU Copiers (omzet 140 miljoen gulden; 285 fte s). Hoofdtaken waren het ontwikkelen en implementeren van lokale marketing-, verkoop- en servicestrategieën en het realiseren van doelstellingen voor omzet, winst en assets. 08/ /1984 Product Manager ( ) resp. Marketing Manager BU Copiers bij Océ Technologies B.V. HQ, Venlo 09/ /1977 Product Manager bij BF Goodrich Europe B.V., gedetacheerd bij Vredestein B.V., Maastricht (Foams and Moulded Articles Div.) 07/ /1974 Sales Engineer (Ned./Belg./Fra.) en Production Control Manager bij TORIN S.A., Nijvel (Belg.). Industrial Airmoving Applications 01/ /1972 Sales- en Marketing Trainee, TORIN Corporation, Torrington, Connecticut, USA Talenkennis Engels, Frans en Duits vloeiend (mondeling en schriftelijk) Interesses/Hobby s (Moderne) kunst en architectuur, (berg-)wandelen, reizen, opera, bridge

6 Curriculum Vitae Jan Stavast Personalia Naam J.L.Stavast (Jan) Woonplaats Drachten Geboren 2 juni 1947 Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen Militaire dienst vervuld in de rang van wachtmeester der artillerie ( ). In bezit van geldig rijbewijs en paspoort. Belangrijkste hobby s: Voetbal (inmiddels alleen passief) en bridge Opleiding 1966 Gymnasium B 1978 Doctoraal Wis- en Natuurkunde Tijdens de laatste vier jaar van mijn studie had ik een parttime baan als studentassistent bij het Natuurkunde practicum, Rijks Universiteit Groningen. Diverse cursussen allround automatiseringsdeskundige:verkoopcursussen, typische automatiseringscursussen, zoals gestructureerd programmeren, COBOL (met diploma), administratieve bijscholingscursussen Werkervaring 11/ heden Senior Account Manager / Adviseur, UNIS Group, Grou UNIS was een klein automatiseringsbedrijf, dat zich later gespecialiseerd heeft in reparatie van industriële elektronica. Inmiddels heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een internationaal toonaangevend en gerespecteerd reparatiebedrijf met ruim 9000 klanten en ruim 120 medewerkers met kantoren in diverse Europese landen en Brazilië. Tot 1 juni vervulde ik de functie van salesmanager. Vanaf mijn 65ste jaar (juni 2012) probeer ik mijn kennis over te dragen op de nieuwe sales- en marketingmanager en de accountmanagers te begeleiden, opleiden en verder te ontwikkelen. Tegelijk doe ik nog accountmanagement bij een aantal grote klanten. Tevens maak ik nog deel uit van het managementteam. 5/ /1987 Account Manager, Texas Instruments BV Bij Texas Instruments maakte ik deel uit van een kleine salesgroep, die bijna uitsluitend aan VAR's (Value Added Resellers) computer hardware verkocht. Mijn taak bestond uit het verder uitbouwen van bestaande relaties. Eén van deze relaties is in 1,5 jaar gegroeid van een installed base van nog geen 10 minicomputersystemen tot circa 100 geïnstalleerde systemen. Deze relatie levert nog steeds met veel succes een standaardapplicatie voor assurantietussenpersonen. Door mijn achtergrond (opleiding) was een deeltaak de verkoop van hardware en software in het segment Artificial Intelligence, wat in 1986 / 1987 door T.I. als de groeimarkt werd gezien. T.I. had hiertoe een speciale (Lisp) processor ontwikkeld, die als basis diende voor de Explorer, waarmee zware A.I. toepassingen konden worden ontwikkeld. Over het boekjaar 1986 behoorde ik tot de top vier verkopers van Europa. Texas Instruments heeft later (omstreeks 1992) zijn gehele computertak verkocht aan Hewlett Packard.

7 12/1978-5/1985 Sales Representative (12/ ) en Support medewerker (1983 5/1985), Bull Computers, Amsterdam Na mijn studie Wis- en Natuurkunde was Bull mijn eerste full time werkgever. Het eerste half jaar werd bijna volledig besteed aan opleidingen op het gebied van verkoop, automatisering en administratieve organisatie. Daarna werd ik een half jaar toegevoegd aan een verkoper van mainframes om praktische ervaring op te doen. Ook in die periode werd dit nog regelmatig afgewisseld met opleidingen, zoals de verkoopcursus Tratec. In 1980 werd ik toegevoegd aan de branche Small Business Systems om toepassingssoftware in combinatie met een (kleiner) mainframe (level 61-40, 61DPS) te verkopen. Hier heb ik ervaring opgedaan in de marktsegmenten: Technische Groothandel, Reclamebureaus, Installatiebedrijven. Begin 1983 werd ik door een nieuw opgerichte afdeling gevraagd direct vanuit deze branche support te verstrekken aan (potentiële) afnemers. Deze nieuwe groep hield zich bezig met het opzetten van een dealerkanaal voor PC's (Questar M, Micral) en minicomputersystemen (level 6, DPS6). Deze functie was zeer veelzijdig en varieerde van het opsporen van fouten in en ontwikkelen van programmatuur samen met de dealer tot het geven van presentaties aan potentiële klanten (eindklanten van dealers, maar ook nieuwe dealers). We vormden een hecht team binnen Bull, dat ook succesvol was door in betrekkelijk korte tijd veel nieuwe dealers te verwerven, met name in het PC segment. Bridge In 1995 ben ik voor het eerst lid geworden van een bridgeclub: de Vier Windstreken in Drachten. Inmiddels kan ik op redelijk niveau bridgen. Van september 2003 tot september 2011 was ik voorzitter van Bridgeclub Drachten Vanaf april 2006 ben ik voorzitter van het district Friesland. In april 2003 kwam het boek Forward Een Eeuw Geboekt uit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Groninger Studenten Amateur Voetbal Vereniging Forward, de oudste studenten voetbalclub van Nederland en dat niet volgens mijn provinciegenoot Pim Mulier, waarvan recentelijk bekend werd, dat zijn geschiedschrijving niet geheel waarheidsgetrouw zou zijn. Ik was één van de medeauteurs van het boek en dat vond de toenmalige studentengeneratie zo mooi, dat de auteurs, waar onder ikzelf, tot erelid werden benoemd. Het boek ging niet alleen over voetbal, maar ook over het studentenleven, zoals Forwardianen in de Elfstedentochten en over andere hobby s. Zo heb ik een hoofdstuk geschreven over allerlei andere vormen van sport en ontspanning, waaronder bridge (met mijn beperkte kennis toentertijd).

8 Curriculum Vitae Koos Vrieze Personalia Naam O.J. Vrieze (Koos) Woonplaats Maastricht Geboren 19 augustus 1947 Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen en 4 kleinkinderen Opleidingen HBS-B te Winschoten Wiskunde aan de TU-Delft Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam 1983 Promotie tot Doctor in de Wiskunde bij de VU te Amsterdam Maatschappelijke functies in een academische omgeving Onderzoeksmedewerker Mathematisch Centrum te Amsterdam Docent Wiskunde Radboud Universiteit Nijmegen Stafmedewerker RIVM te Bilthoven Hoogleraar Wiskunde aan de Universiteit van Maastricht Maatschappelijke functies in een commerciële omgeving Medeoprichter en medebestuurder van Mateum, een wiskundig consultancy bureau Medeoprichter en medebestuurder van ITWEE, Software ontwikkeling van animatieomgevingen voor kinderen met een beperking Medeoprichter en medebestuurder van Fair Play Online, Software ontwikkeling voor internet-spel-omgevingen. Bestuurlijke ervaring Voorzitter Vakgroep Wiskunde van de Universiteit Maastricht Decaan van de Faculteit der Algemene Wetenschappen van de UM, Manager van Mateum, ITWEE en Fair Play Online Voorzitter van Beleggingsclub Maastricht Penningmeester van het Organiserend Committee van de Wereld Bridge Olympiade 2000 te Maastricht Bestuurslid Bridgeclub Vrijthof Maasvogels Bridge lid HOK te Amsterdam, Hoofdklasse lid Vrijthof Maasvogels te Maastricht paren: 2e divisie (1x meesterklasse met degradatie) viertallen: 1e divisie sinds e senioren team NBB bij Open EK te Tenerife e senioren team NBB bij open WK te Verona 2012 deelnemer senioren team NBB bij EK te Dublin 2012 deelnemer senioren team NBB bij Olympiade te Lille

9 Curriculum Vitae Marcel Mol Personalia Naam M.F.M. Mol (Marcel) Woonplaats Breda Geboren 5 november 1943 Burgerlijke staat gehuwd, 4 kinderen, 9 kleinkinderen Werkervaring Directeur van makelaarskantoor Bestuurlijke ervaring met maatschappelijk karakter - voorzitter ondernemingsraad - bestuurslid openbare bibliotheek - ledenraad landelijke politieke partij Bridge heden lid van bridgeclub/bridgebond, lidnummer bestuurslid Bredase Bridgeclub, waarvan laatste 9 jaar als voorzitter voorzitter district West Brabant en q.q. lid van de Bondsraad, de laatste paar jaar bestuurslid van die raad lid van de commissie ter uitwerking van Kansen Verzilveren - spelniveau: behoorlijk, ranking per : 209 op de ranglijst - thans lid van BBC, BCO, Topbridge Zuid

10 Curriculum Vitae Tim Verbeek Personalia Naam W.C. Verbeek (Tim) Woonplaats Driebergen Geboren 23 maart 1985 Burgerlijke staat ongehuwd Opleiding College het Loo te Voorburg, Gymnasium profiel E&M en profiel C&M Universiteit van Leiden, Bachelor politicologie (2006) Universiteit van Leiden, Master politicologie (2012) Diverse cursussen: Campagne voeren, Debatteren, Timemanagement Werkervaring heden PvdA, Buitenlandcorrespondent Vrijwilligerswerk, blogs schrijven over (actuele) zaken die spelen binnen het Europees Parlement heden Verbeek Bridge, ZZP Geven van bridgeclinics, het schrijven van toernooiboekjes, trainen van bridgeparen en ingehuurd worden als speler. Opdrachten heden Nederlandse Bridge Bond, Regiotrainer Trainen van bridgeparen, zowel systeem als af- en tegenspel. In 2012 is een door mij getraind paar eerste geworden op de Europese kampioenschappen en 2de op de Wereldkampioenschappen heden Nederlandse Bridge Bond, Lid spelersraad (sinds 2010 voorzitter) Advies geven over alles dat topspelers aangaat, zoals: Wedstrijdschema, Ratingsysteem, Bridgeregels 2008 Jonge Socialisten in de PvdA, Stagiair Week stage bij Kamerlid Jeroen Dijsselbloem, lid PvdA Voornamelijk meelopen Jonge Socialisten in de PvdA afdeling Gouda, 1 jaar secretaris, vervolgens voorzitter Als secretaris: agenda voorbereiden, notulen maken, helpen met organiseren, het maken van moties en amendementen voor het landelijk congres. Als voorzitter: gezicht zijn van de afdeling naar buiten, contact met de lokale PvdA afdeling, zitting hebben in de landelijke adviesraad van de JS Amnesty International afdeling Gouda, Scholengroep Scholen aanschrijven, lessen voorbereiden en geven over mensenrechten en soms specifieke onderwerpen.

11 Bridge Als bridger was ik van lid van de aspirantenselectie (t/m 20 jaar) en van de juniorenselectie (t/m 25 jaar). Speel al 15 jaar met dezelfde bridgepartner (een jaar onderbreking); heb me met hem ontwikkeld van een middelmatige speler tot Nederlandse subtop. Kan ook goede resultaten halen met gelegenheidspartners. Sta 352ste op de wereldranglijst en heb de titel van WorldMaster. Weet door het bridge wat het is om met fouten om te gaan, hoe het is om onder druk te moeten presteren en om met behulp van een sportpsycholoog hier beter mee om te gaan. Heb meegedaan aan een groot aantal internationale toernooien. Belangrijkste resultaten: 2012 Winnaar NK mixed viertallen 2011 Winnaar Topcircuit 2009 Wereldkampioen jeugdparen 2009 Winnaar Meesterklasse paren (dit is de hoogste afdeling in Nederland) 2008 Wereldkampioen studenten viertallen 2007 Open Nederlands paren kampioen 2004 Europees kampioenschap voor teams (t/m 20 jaar) - bronzen medaille 5 Nederlandse titels bij de jeugd Talenkennis Engels: Zeer goed Duits: Goed Frans: Matig Computervaardigeheden Sneltypen, Excel, Word, Powerpoint, Omgang Hippo CMS

NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL

NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL Kenmerken Nederlandse Bridge Bond De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is de nationale sportbond op het gebied van bridge, aangesloten

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

Wanneer : September 2008 t/m januari 2012

Wanneer : September 2008 t/m januari 2012 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Voornaam : Jonkman : Ilse Opleidingen September 1999 t/m augustus 2005 Heerbeeck College te Best Opleiding : VWO Diploma : VWO-diploma behaald in mei 2005 :

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

a. vier leden, waaronder de voorzitter, op voordracht van het College; b. vier leden op voordracht van de Commissie.

a. vier leden, waaronder de voorzitter, op voordracht van het College; b. vier leden op voordracht van de Commissie. 2005. Nr. : 05.0162. Dnst. : C&E Benoeming lid van de Commissie op de Openbare Scholengemeenschappen voor Voortgezet Onderwijs Leiden. Leiden, 20 december 2005. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2

Nadere informatie

Raymond Paulus Johannes Noël Wijnands Adres Romenkamp 18 6438 JH Oirsbeek Telefoonnummer +31 6 52 65 78 75 rm.wijnands@planet.nl

Raymond Paulus Johannes Noël Wijnands Adres Romenkamp 18 6438 JH Oirsbeek Telefoonnummer +31 6 52 65 78 75 rm.wijnands@planet.nl Curriculum Vitae Raymond P.J.N. Wijnands Persoonlijke gegevens Naam Raymond Paulus Johannes Noël Wijnands Adres Romenkamp 18 6438 JH Oirsbeek Telefoonnummer +31 6 52 65 78 75 E-mail rm.wijnands@planet.nl

Nadere informatie

oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16.

oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16. oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16.00 uur, in het auditorium van de vanlanschottoren, leonardo

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement TV Metgensbleek.

Huishoudelijk Reglement TV Metgensbleek. Huishoudelijk Reglement TV Metgensbleek. Rechten en verplichtingen van de leden. Artikel l. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende reglementen en aan de schriftelijke

Nadere informatie

PERSONALIA OVER MIJ CURRICULUM VITAE RODERICK VAN STRATEN

PERSONALIA OVER MIJ CURRICULUM VITAE RODERICK VAN STRATEN PERSONALIA Naam: van Straten (D.A.N.A) Roepnaam: Roderick Geboortedatum: 30-06-1973 Woonplaats: Gorinchem Adres: Burgstraat 18, 4201 AC www: roderickvs.nl E-mail: info@roderickvs.nl Twitter: @roderickvs

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie:

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie: Vacature: medewerker internationaal secretariaat Bedrijfsinformatie: Het Internationaal Secretariaat (IS) staat onder leiding van Marije Laffeber, Internationaal Secretaris van de PvdA. Het IS draagt zorg

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op donderdag 21 mei om 14.30 uur in NH Hotel, Stationsstraat 75 te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2015/027730 2015/027741 2015/029746 Uw brieven

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA. Achternaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Rijbewijs CONTACTINFORMATIE

Curriculum Vitae PERSONALIA. Achternaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Rijbewijs CONTACTINFORMATIE Curriculum Vitae PERSONALIA Achternaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Rijbewijs Rheiter Michaël Johan Marinus Man 14 Januari 1987 Arcen, Nederlands Nederlands B CONTACTINFORMATIE

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

JIJiglij!IJIDJIJij11 GD

JIJiglij!IJIDJIJij11 GD II L! ow Openbaar Primair Onderwijsl WAr_ 461.. r,"4lt.opod JIJiglij!IJIDJIJij11 GD1 23.12.2016 0301 Postbus 432 3300 AK Dordrecht De Raad van de Gemeente Dordrecht T.a.v. de heer D. Coenen Griffie Gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Verslag van het 1 e Bridgecongres van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 29 oktober 2011 te Veldhoven

Verslag van het 1 e Bridgecongres van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 29 oktober 2011 te Veldhoven Verslag van het 1 e Bridgecongres van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 29 oktober 2011 te Veldhoven Aanwezig: Vertegenwoordigers van de aangemelde bridgeverenigingen Vertegenwoordigers van alle districten

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar Curriculum vitae Persoonsgegevens Naam Voornamen Adres PC en plaats : Termeer : Miriam Henriëtte Helena : Kapelpad 17A : 5688 HS Oirschot Telefoon : (0499) 57 37 08 Mobiele telefoon : 06 51 51 33 53 E-mail

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/001495/001492/001497 Uw brief van: Advies inzake

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985 Curriculum Vitae 2015 Personalia: Titulatuur: Ing. / B.A. Achternaam: Van der Peet Voornaam: Kevin Roepnaam: Kevin Geboortedatum: 6 januari 1985 Nationaliteit: Nederlands Woonplaats: Hoofddorp Opleidingen:

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten Leden van de raad van bestuur Leden van de raad van commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Te houden op 30 maart 2006 2 Bindende

Nadere informatie

3 Voordrachten en stemming

3 Voordrachten en stemming 3 Voordrachten en stemming Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad te stemmen met de voordracht voor: a. Benoeming lid landelijk bestuur/internationaal commissaris b. Herbenoeming lid financiële

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao. 1 Grondslag

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao. 1 Grondslag Aan De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao Uw nummers (letter): Onderwerp: 2015/055120 2015/57183 Uw brief van: 4 november 2015 Ons nummer: 01122015.01 Willemstad,

Nadere informatie

Statuten Jeugdvereniging De Rank

Statuten Jeugdvereniging De Rank Statuten Jeugdvereniging De Rank Hier vind je de versie van de statuten van de Hervormde jeugdvereniging te Zegveld, zoals die in 2005 vastgesteld is. In de statuten staan de uitgangspunten van de vereniging,

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Richtlijn Commissie Search juli 2013

Richtlijn Commissie Search juli 2013 Commissie Search juli 2013 versie juli 2013 1. Aanleiding De commissie heeft bepaald dat zij transparant wil zijn ten aanzien van haar samenstelling en de zittingsduur van haar leden. Daarmee wil zij enerzijds

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Begripsomschrijvingen Dit reglement verstaat onder: fonds : de Stichting Bedrijfspensioenfonds

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Van Frits Schiphorst. Motto: enthousiasme, creatief en discipline Het is Chaaf om met elkaar samen te werken.

CURRICULUM VITAE. Van Frits Schiphorst. Motto: enthousiasme, creatief en discipline Het is Chaaf om met elkaar samen te werken. CURRICULUM VITAE Van Frits Schiphorst Motto: enthousiasme, creatief en discipline Het is Chaaf om met elkaar samen te werken. PERSOONLIJKE GEGEVENS: Naam: Frits.J.M. Schiphorst Adres: Rijk Takkenlaan 10.

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

CV van Wouter. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: KWS Infra BV. Functie: Administratief medewerker 06-2015 07-2015

CV van Wouter. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: KWS Infra BV. Functie: Administratief medewerker 06-2015 07-2015 CV van Wouter Profiel Wouter is een servicegericht persoon die van hard werken houdt, leergierig is en dingen zich snel eigen maakt. Hij heeft een net voorkomen en goede manieren. Zijn kracht ligt in het

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. natasja nicolaas i n t e r i e u r a r c h i t e c t ( i o ) + 31 (0)6-214 96 375 natasja@nadinea.com

CURRICULUM VITAE. natasja nicolaas i n t e r i e u r a r c h i t e c t ( i o ) + 31 (0)6-214 96 375 natasja@nadinea.com CURRICULUM VITAE natasja nicolaas i n t e r i e u r a r c h i t e c t ( i o ) + 31 (0)6-214 96 375 natasja@nadinea.com persoonlijke informatie naam adres telefoonnummer mail adres geboortedatum nationaliteit

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende mevrouw C.M.C. Mahieu, in verband met de voorgenomen benoeming van mevrouw Mahieu tot lid raad van

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 16 en 18 jaar. 1974 1981 Atheneum A Van der Puttlyceum Eindhoven

Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 16 en 18 jaar. 1974 1981 Atheneum A Van der Puttlyceum Eindhoven Curriculum vitae Persoonsgegevens Naam Voornamen Adres PC en plaats : Termeer : Miriam Henriëtte Helena : Kapelpad 17A : 5688 HS Oirschot Telefoon : (0499) 57 37 08 Mobiele telefoon : 06-51 51 33 53 E-mail

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel Profiel Sinds begin jaren tachtig heb ik een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van automatisering, veelal bij de grootste financiële instellingen van deze wereld. Van hardcore programmering,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5:

Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie 20-1-2011 ============================================================== Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

Grondslag Ontvangen en geraadpleegde documenten

Grondslag Ontvangen en geraadpleegde documenten Aan d.t.k.v. De Raad van Ministers De Minister van Onderwijs, wetenschappen, Cultuur & Sport Drs. Rubina L. Bitorina Fort Amsterdam Alhier Uw nummer (letter): 2013/38586/38591/ 38582/38573 Onderwerp: Bijlagen:

Nadere informatie

Algemeen management Fusie begeleiden (fusie met andere marktpartij) Begeleiden/coachen nieuw management

Algemeen management Fusie begeleiden (fusie met andere marktpartij) Begeleiden/coachen nieuw management Curriculum Vitae Hans Konig geboren 8 oktober 1958 Getrouwd en 4 kinderen Leonard Roggeveenstraat 49 6708 SL Wageningen 06 51 422 961 of 0317-412626 h.konig@konigmanegement.nl Werkervaring Heden: Directeur/eigenaar

Nadere informatie

Curriculum vitae. Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats. 10+ jaar Ontwerper Inventor SolidWorks

Curriculum vitae. Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats. 10+ jaar Ontwerper Inventor SolidWorks Curriculum vitae PERSOONLIJKE DETAILS Naam Kamal Woonplaats Den Haag Geboortedatum 1978 SAMENVATTING Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats HTS-WTB HTS Werktuigbouwkunde 10+ jaar Inventor

Nadere informatie

Benoeming van een voorzitter en twee leden van de raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep

Benoeming van een voorzitter en twee leden van de raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Haberland, B.C. (Birgit) Kenmerk 438742 Vergadering Vergaderdatum 9 juli 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht

Nadere informatie

september 1997 - juni 2003 VWO, profiel E & M; keuzevakken: natuurkunde en scheikunde

september 1997 - juni 2003 VWO, profiel E & M; keuzevakken: natuurkunde en scheikunde Curriculum Vitae ing. Ard-Jan Lootens Persoonlijke gegevens: Achternaam: Lootens Voornaam: Jannis Adriaan; roepnaam: Ard-Jan Adres: Sonny Rollinsstraat 101, 3543 GR Utrecht Tel. nummer thuis: 030-785 17

Nadere informatie

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Foto: FNWI (Interieur), fotograaf Harry van Veenendaal (2012) Projectnummer: 13156 Lotje Cohen MSc Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren drs. Jeroen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V.

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. 1 PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. Op zes oktober tweeduizend vijftien vanaf vier uur post meridium, heb ik, mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, ten

Nadere informatie

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Investment Fund N.V. Delta Lloyd Europa Fonds N.V. Delta Lloyd Donau Fonds N.V. Delta Lloyd Nederland

Nadere informatie

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 25 juni 2014 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Woensdag 25 juni 2014 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op woensdag 25

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Maarten Rook

Maarten Rook De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Maarten Rook +31 6 20 60 60 70 maartenrook@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE vestiging Kagerstraat 7 - Leiden DEFINITIES Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: wet de Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1992, 663);

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AVANTI 55. Rechten en verplichtingen van de leden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AVANTI 55. Rechten en verplichtingen van de leden HUISHOUDELIJK REGLEMENT AVANTI 55 Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia Naam en voornamen Jordi Martin Lago

Curriculum Vitae. Personalia Naam en voornamen Jordi Martin Lago Curriculum Vitae Personalia Naam en voornamen Jordi Martin Lago Roepnaam Jordi Adres Van Limburg Stirumstraat 8 Postcode en woonplaats 5051 KB, Goirle Geboortedatum 28-07-1994 Geboorteplaats Nationaliteit

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 zoals opgenomen in een notariële akte van proces-verbaal, verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

2010- heden Postpropedeuse Small Business & Retail Management Enschede Saxion University of Applied science.

2010- heden Postpropedeuse Small Business & Retail Management Enschede Saxion University of Applied science. Curriculum Vitae Jelle Koekkoek Personalia Naam: Jelle Koekkoek Adres: De Pothof 26 Postcode en woonplaats: 6971 HG Brummen Mobiel: 0613880036 Email: Jellekoekkoek@gmail.com Geboortedatum: 09051989 Geslacht:

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

Office toptalenten ASAP Geraardsbergen

Office toptalenten ASAP Geraardsbergen Office toptalenten ASAP Geraardsbergen Zoek niet langer, wij hebben hét talent gevonden! Aarzel niet om ons te contacteren, zodat we een afspraak met deze kandidaten kunnen maken! U kan ons bereiken op

Nadere informatie

samenwonend, 2 uitwonende zonen van 20 en 22 jaar Atheneum Van der Puttlyceum Eindhoven HEAO communicatie, Fontys Hogescholen Eindhoven

samenwonend, 2 uitwonende zonen van 20 en 22 jaar Atheneum Van der Puttlyceum Eindhoven HEAO communicatie, Fontys Hogescholen Eindhoven Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam Miriam Termeer Voornamen Miriam Henriëtte Helena Adres Kapelpad 17A PC en plaats 5688 HS Oirschot Mobiele telefoon 06-51 51 33 53 E-mail miriam.termeer@upcmail.nl

Nadere informatie