Voorstel benoemingen in organen van de Nederlandse Bridge Bond, met een aanpassing* onder E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel benoemingen in organen van de Nederlandse Bridge Bond, met een aanpassing* onder E"

Transcriptie

1 Agendapunt 8 Voorstel benoemingen in organen van de Nederlandse Bridge Bond, met een aanpassing* onder E Algemene Leden Vergadering d.d. 3 november 2012 te Zwolle A. Financiële Commissie In de Financiële Commissie is periodiek aftredend mevrouw D.T.M. Allard. Mevrouw Allard stelt zich herkiesbaar. Het Bondsbestuur draagt aan de Algemene Vergadering voor mevrouw Allard opnieuw te benoemen. B. Commissie van Beroep In de Commissie van Beroep zijn periodiek aftredend de heren Mr. A.O.C.A. van Schravendijk (Vz) en Mr. A.C. Monster. Beide heren stellen zich herkiesbaar. Het Bondsbestuur draagt aan de Algemene Vergadering voor de heren Van Schravendijk en Monster beiden opnieuw te benoemen. C. Straf- en Tuchtcommissie In de Straf- en Tuchtcommissie zijn periodiek aftredend de heren Mr. Drs. P. van de Linde en Drs. F.J. Vergoed. Beide heren stellen zich herkiesbaar. Het Bondsbestuur draagt aan de Algemene Vergadering voor de heren Van de Linde en Vergoed beiden opnieuw te benoemen. D. Adviesraad De Adviesraad is een nieuw orgaan dat bij de statutenwijziging van 11 december 2010 in het leven is geroepen. In de Adviesraad zijn periodiek aftredend de heren F. Verhagen, H. Metselaar en I. Nieuwenhuis. De heren Verhagen en Metselaar stellen zich herkiesbaar; de heer Nieuwenhuis stelt zich niet herkiesbaar. Het Bondsbestuur draagt aan de Algemene Vergadering voor de heren Verhagen en Metselaar beiden opnieuw te benoemen. Voorts is opgemerkt dat de Adviesraad, gelet op het bepaalde in het huishoudelijk reglement, bij aanvaarding van dit voorstel nog twee vacatures kent. Er is voor gekozen deze vacatures niet thans te vervullen omdat gedurende dit seizoen 2012/2013 het Bondsbestuur samen met de Adviesraad in overleg is over de rol en werkwijze van beide organen. Dit heeft mogelijk aanpassingen in het huishoudelijk reglement tot gevolg, waarop het Bondsbestuur door het voordragen van nieuwe leden niet wil vooruitlopen.

2 E. Bondsbestuur In het Bondsbestuur zijn periodiek aftredend de heren H.J. Laurant en M.M. Schoof. Beide heren zijn statutair niet herkiesbaar. De functie van voorzitter in het Bondsbestuur, bij ontstentenis van de benoemde voorzitter, wordt thans waargenomen door de heer J.T.M. van der Mars, die zich verkiesbaar heeft gesteld als voorzitter. Het Bondsbestuur stelt aan de Algemene Ledenvergadering voor om in het Bondsbestuur te voorzien in de twee hierboven vrijvallende vacatures en de twee reeds bestaande vacatures op dit moment niet in te vullen. Toelichting. Het heeft de voorkeur van het Bondsbestuur om op dit moment niet alle vacatures binnen het Bondsbestuur in te vullen, omdat het Bondsbestuur samen met ATOS en de Adviesraad kijkt naar het bestuursmodel van de NBB. Deze aanpak geeft de Algemene Ledenvergadering de vrijheid om zodra de discussie over het bestuursmodel is afgerond, ook te kunnen handelen. Deze aanpak is afgestemd met de Adviesraad. * De bridgedistricten Amsterdam, Kennemerland en West-Brabant hebben gezamenlijk twee kandidaten voorgesteld om te benoemen in de twee onvervulde vacatures, indien de Algemeen Ledenvergadering het voorstel van het Bondsbestuur verwerpt om slechts twee en niet vier personen in het Bondsbestuur dit jaar te benoemen. 1 e Stemming De Algemene Ledenvergadering besluit twee vacatures binnen het Bondsbestuur voor de termijn van 1 jaar onvervuld te laten en verzoekt het Bondsbestuur om op de komende Algemene Ledenvergadering (november 2013) met een voorstel te komen over omvang en samenstelling van het Bondsbestuur in relatie tot het bestuursmodel van de NBB. 2 e Stemming: variant voor Indien de Algemene Ledenvergadering in de 1 e stemming Voor heeft gestemd dan wordt voorgeteld in het Bondsbestuur te benoemen: J.T.M. van der Mars in de functie van voorzitter J. Stavast als bestuurslid K. Vrieze als bestuurslid. Toelichting. Het Bondsbestuur draagt unaniem uit haar midden aan de Algemene Vergadering voor in de functie van voorzitter te benoemen de heer J.T.M. van der Mars. Deze voordracht past ook in de jarenlange traditie van de NBB dat de voorzitter eerst enige jaren binnen het Bondbestuur zich heeft warmgelopen alvorens in functie te worden benoemd. In de periode dat Jons van der Mars waarnemend het voorzitterschap op zich heeft genomen, heeft hij zich consciëntieus ingewerkt en heeft hij het vertrouwen van alle overige bestuursleden in zijn taakvervulling bevestigd. Na een openbare procedure waarin gezocht is naar nieuwe kandidaten voor het Bondsbestuur, welke procedure is begeleid door werving en selectiebureau Dudok Consulting BV, draagt het Bondsbestuur voor als lid van het Bondsbestuur te benoemen de heren J. Stavast en K. Vrieze. Jan Stavast is bij velen binnen de bridgegemeenschap bekend als de districtsvoorzitter van bridgedistrict Friesland. Koos Vrieze was in het jaar 2000 nauw betrokken bij de organisatie van de BridgeOlympiade in Maastricht en vertegenwoordigde Nederland recent als lid van het seniorenteam.

3 2 e Stemming: variant verworpen Indien de Algemene Ledenvergadering in de 1 e stemming Verworpen heeft gestemd dan wordt voorgeteld in het Bondsbestuur te benoemen: J.T.M. van der Mars in de functie van voorzitter M. Mol als bestuurslid J. Stavast als bestuurslid T. Verbeek als bestuurslid K. Vrieze als bestuurslid. Toelichting. In aanvulling op de toelichting hierboven, worden nu tevens -op voordracht van de districten Amsterdam, Kennemerland en West-Brabant- voorgedragen te benoemen de heren M. Mol en W. Chr. Verbeek. Marcel Mol is bij velen bekend als de oud-voorzitter van bridgedistrict West Brabant en ook gewaardeerd lid van de commissie herstructurering. Daarnaast maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van de Bondsraad. Tim Verbeek heeft tussen zijn 15 e en 25 e vrijwel continue voor verschillende Nederlandse jeugdteams gespeeld en bezit de ambitie om de top te bereiken. Tim is lid van de spelersraad. U vindt hierachter van alle hier genoemde kandidaten een kort relevant curriculum vitae. Rooster van aftreden Bondsbestuur In het kader van transparantie stelt het Bondsbestuur het op prijs op deze plek het rooster van aftreden bekend te maken. Bondsbestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen twee maal herbenoemd worden. Personen kunnen dus niet voor een langere periode dan 9 jaar in het Bondsbestuur plaatsnemen. Het toewijzen van een functie aan een persoon verandert de termijn, waarvoor een persoon in het Bondsbestuur is benoemd, niet. Naam: Benoemd in: Herbenoemd/ herbenoembaar in: Herbenoemd/ herbenoembaar in: Gepland aftreden (max termijn) M.M. Schoof (vice-vz) 2003 juni 2006 juni 2009 nov. (2012) R.P. van Leeuwen (penn) 2008 okt nov. (2014) nov. (2017) H.J. Laurant 2003 juni 2006 dec nov. (2012) J.T.M. van der Mars 2008 okt nov. (2014) nov. (2017) A. Janmaat 2010 nov. (2013) nov. (2016) nov. (2019)

4 Curriculum Vitae Jons van der Mars Personalia Naam J.T.M. van der Mars (Jons) Woonplaats Rosmalen Geboortedatum 27 maart 1947 Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen (geboren in 1977 resp. 1980) Opleiding Bonifatiuslyceum Utrecht, Gymnasium-A N.O.I.B., Nijenrode Bachelor of Science (B.Sc.) in Business Administration, Bowling Green State University, Ohio, USA Master of Business Administration (MBA), DePaul University, Chicago, USA Diverse cursussen/seminars: o.a. bij MCE (Brussel), IMD (Lausanne), De Baak (Noordwijk) Werkervaring 11/ heden Bestuurslid Nederlandse Bridge Bond 08/ heden Commissaris resp. Adviseur/Coach bij diverse start-ups en kleine bedrijven; mentor van een aantal studentenbedrijven en afstudeerbegeleider bij Fontys Hogeschool in Eindhoven Voorzitter Vereniging Bossche Opera; opgenomen als gastspreker bij KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen) 12/ /2005 Algemeen Directeur Océ Nederland B.V., Den Bosch Omzet ca. 300 miljoen euro; 1250 fte s. Hoofdtaak: verder uitbouwen van martktposities met behoud van hoge relatieve winstgevendheid. Vroegtijdige beëindiging vanwege strategische verschillen van inzicht. 12/ /2004 CEO en Delegierter des Verwaltungsrates Océ Schweiz AG. Omzet CHF 125 miljoen; 310 fte s. Hoofdtaak was de ombouw van dit eind 1997 overgenomen familiebedrijf (hoofdzakelijk Minolta-distributeur en Océ-licentienemer) naar een volwaardige operating company. Dit hield o.a. in de opbouw van een nieuwe cultuur, een grootschalig ververste bezetting, nieuwe IT-systemen, een one-brand -strategie, nieuw beleid op het gebied van HR en beloningen, nieuwe organisatiestructuur, marktbewerking en hoofdkantoor. Omzet daalde met ca. 25% in 4 jaar; de winst steeg met 400%; team zeer gemotiveerd en goed toegerust voor de toekomst. 01/ /2000 Director of Operations, BU Wide Format Printing Systems bij Océ Technologies B.V. HQ, Venlo. Met name verantwoordelijk voor de wereldwijde implementatie van de BUstrategie, het volgen en, waar nodig, bijsturen van de business, het introduceren van nieuwe producten/diensten en het geven van feedback voor toekomstige productontwikkelingen. In deze periode ontwikkelde deze BU zich van een volger (van Xerox) tot een absoluut marktleider dankzij baanbrekende technologie en

5 operational excellence. Omzet steeg van 800 miljoen tot 2000 miljoen gulden; winst van 60 miljoen tot méér dan 200 miljoen gulden. In deze periode ook: 6/ /2000 Commissaris bij Océ Japan Corporation (tot april 1999: Nippon Steel Calcomp Corp.) 1/1997-6/1997 Interim Algemeen Directeur Océ Svenska. 3/1993-4/1998 Voorzitter Raad van Commissarissen bij Océ Ceska Republika en Commissaris bij Océ Portugal 04/ /1992 Business Unit Manager bij Océ Nederlandse Verkoopmaatschappij, Den Bosch (vanaf 1988 tevens plaatsvervangend Alg. Directeur). Van 1984 tot 1988 verantwoordelijk voor de BU Design Engineering (omzet 60 miljoen gulden; 75 fte s) en tot 1992 verantwoordelijk voor de BU Copiers (omzet 140 miljoen gulden; 285 fte s). Hoofdtaken waren het ontwikkelen en implementeren van lokale marketing-, verkoop- en servicestrategieën en het realiseren van doelstellingen voor omzet, winst en assets. 08/ /1984 Product Manager ( ) resp. Marketing Manager BU Copiers bij Océ Technologies B.V. HQ, Venlo 09/ /1977 Product Manager bij BF Goodrich Europe B.V., gedetacheerd bij Vredestein B.V., Maastricht (Foams and Moulded Articles Div.) 07/ /1974 Sales Engineer (Ned./Belg./Fra.) en Production Control Manager bij TORIN S.A., Nijvel (Belg.). Industrial Airmoving Applications 01/ /1972 Sales- en Marketing Trainee, TORIN Corporation, Torrington, Connecticut, USA Talenkennis Engels, Frans en Duits vloeiend (mondeling en schriftelijk) Interesses/Hobby s (Moderne) kunst en architectuur, (berg-)wandelen, reizen, opera, bridge

6 Curriculum Vitae Jan Stavast Personalia Naam J.L.Stavast (Jan) Woonplaats Drachten Geboren 2 juni 1947 Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen Militaire dienst vervuld in de rang van wachtmeester der artillerie ( ). In bezit van geldig rijbewijs en paspoort. Belangrijkste hobby s: Voetbal (inmiddels alleen passief) en bridge Opleiding 1966 Gymnasium B 1978 Doctoraal Wis- en Natuurkunde Tijdens de laatste vier jaar van mijn studie had ik een parttime baan als studentassistent bij het Natuurkunde practicum, Rijks Universiteit Groningen. Diverse cursussen allround automatiseringsdeskundige:verkoopcursussen, typische automatiseringscursussen, zoals gestructureerd programmeren, COBOL (met diploma), administratieve bijscholingscursussen Werkervaring 11/ heden Senior Account Manager / Adviseur, UNIS Group, Grou UNIS was een klein automatiseringsbedrijf, dat zich later gespecialiseerd heeft in reparatie van industriële elektronica. Inmiddels heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een internationaal toonaangevend en gerespecteerd reparatiebedrijf met ruim 9000 klanten en ruim 120 medewerkers met kantoren in diverse Europese landen en Brazilië. Tot 1 juni vervulde ik de functie van salesmanager. Vanaf mijn 65ste jaar (juni 2012) probeer ik mijn kennis over te dragen op de nieuwe sales- en marketingmanager en de accountmanagers te begeleiden, opleiden en verder te ontwikkelen. Tegelijk doe ik nog accountmanagement bij een aantal grote klanten. Tevens maak ik nog deel uit van het managementteam. 5/ /1987 Account Manager, Texas Instruments BV Bij Texas Instruments maakte ik deel uit van een kleine salesgroep, die bijna uitsluitend aan VAR's (Value Added Resellers) computer hardware verkocht. Mijn taak bestond uit het verder uitbouwen van bestaande relaties. Eén van deze relaties is in 1,5 jaar gegroeid van een installed base van nog geen 10 minicomputersystemen tot circa 100 geïnstalleerde systemen. Deze relatie levert nog steeds met veel succes een standaardapplicatie voor assurantietussenpersonen. Door mijn achtergrond (opleiding) was een deeltaak de verkoop van hardware en software in het segment Artificial Intelligence, wat in 1986 / 1987 door T.I. als de groeimarkt werd gezien. T.I. had hiertoe een speciale (Lisp) processor ontwikkeld, die als basis diende voor de Explorer, waarmee zware A.I. toepassingen konden worden ontwikkeld. Over het boekjaar 1986 behoorde ik tot de top vier verkopers van Europa. Texas Instruments heeft later (omstreeks 1992) zijn gehele computertak verkocht aan Hewlett Packard.

7 12/1978-5/1985 Sales Representative (12/ ) en Support medewerker (1983 5/1985), Bull Computers, Amsterdam Na mijn studie Wis- en Natuurkunde was Bull mijn eerste full time werkgever. Het eerste half jaar werd bijna volledig besteed aan opleidingen op het gebied van verkoop, automatisering en administratieve organisatie. Daarna werd ik een half jaar toegevoegd aan een verkoper van mainframes om praktische ervaring op te doen. Ook in die periode werd dit nog regelmatig afgewisseld met opleidingen, zoals de verkoopcursus Tratec. In 1980 werd ik toegevoegd aan de branche Small Business Systems om toepassingssoftware in combinatie met een (kleiner) mainframe (level 61-40, 61DPS) te verkopen. Hier heb ik ervaring opgedaan in de marktsegmenten: Technische Groothandel, Reclamebureaus, Installatiebedrijven. Begin 1983 werd ik door een nieuw opgerichte afdeling gevraagd direct vanuit deze branche support te verstrekken aan (potentiële) afnemers. Deze nieuwe groep hield zich bezig met het opzetten van een dealerkanaal voor PC's (Questar M, Micral) en minicomputersystemen (level 6, DPS6). Deze functie was zeer veelzijdig en varieerde van het opsporen van fouten in en ontwikkelen van programmatuur samen met de dealer tot het geven van presentaties aan potentiële klanten (eindklanten van dealers, maar ook nieuwe dealers). We vormden een hecht team binnen Bull, dat ook succesvol was door in betrekkelijk korte tijd veel nieuwe dealers te verwerven, met name in het PC segment. Bridge In 1995 ben ik voor het eerst lid geworden van een bridgeclub: de Vier Windstreken in Drachten. Inmiddels kan ik op redelijk niveau bridgen. Van september 2003 tot september 2011 was ik voorzitter van Bridgeclub Drachten Vanaf april 2006 ben ik voorzitter van het district Friesland. In april 2003 kwam het boek Forward Een Eeuw Geboekt uit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Groninger Studenten Amateur Voetbal Vereniging Forward, de oudste studenten voetbalclub van Nederland en dat niet volgens mijn provinciegenoot Pim Mulier, waarvan recentelijk bekend werd, dat zijn geschiedschrijving niet geheel waarheidsgetrouw zou zijn. Ik was één van de medeauteurs van het boek en dat vond de toenmalige studentengeneratie zo mooi, dat de auteurs, waar onder ikzelf, tot erelid werden benoemd. Het boek ging niet alleen over voetbal, maar ook over het studentenleven, zoals Forwardianen in de Elfstedentochten en over andere hobby s. Zo heb ik een hoofdstuk geschreven over allerlei andere vormen van sport en ontspanning, waaronder bridge (met mijn beperkte kennis toentertijd).

8 Curriculum Vitae Koos Vrieze Personalia Naam O.J. Vrieze (Koos) Woonplaats Maastricht Geboren 19 augustus 1947 Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen en 4 kleinkinderen Opleidingen HBS-B te Winschoten Wiskunde aan de TU-Delft Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam 1983 Promotie tot Doctor in de Wiskunde bij de VU te Amsterdam Maatschappelijke functies in een academische omgeving Onderzoeksmedewerker Mathematisch Centrum te Amsterdam Docent Wiskunde Radboud Universiteit Nijmegen Stafmedewerker RIVM te Bilthoven Hoogleraar Wiskunde aan de Universiteit van Maastricht Maatschappelijke functies in een commerciële omgeving Medeoprichter en medebestuurder van Mateum, een wiskundig consultancy bureau Medeoprichter en medebestuurder van ITWEE, Software ontwikkeling van animatieomgevingen voor kinderen met een beperking Medeoprichter en medebestuurder van Fair Play Online, Software ontwikkeling voor internet-spel-omgevingen. Bestuurlijke ervaring Voorzitter Vakgroep Wiskunde van de Universiteit Maastricht Decaan van de Faculteit der Algemene Wetenschappen van de UM, Manager van Mateum, ITWEE en Fair Play Online Voorzitter van Beleggingsclub Maastricht Penningmeester van het Organiserend Committee van de Wereld Bridge Olympiade 2000 te Maastricht Bestuurslid Bridgeclub Vrijthof Maasvogels Bridge lid HOK te Amsterdam, Hoofdklasse lid Vrijthof Maasvogels te Maastricht paren: 2e divisie (1x meesterklasse met degradatie) viertallen: 1e divisie sinds e senioren team NBB bij Open EK te Tenerife e senioren team NBB bij open WK te Verona 2012 deelnemer senioren team NBB bij EK te Dublin 2012 deelnemer senioren team NBB bij Olympiade te Lille

9 Curriculum Vitae Marcel Mol Personalia Naam M.F.M. Mol (Marcel) Woonplaats Breda Geboren 5 november 1943 Burgerlijke staat gehuwd, 4 kinderen, 9 kleinkinderen Werkervaring Directeur van makelaarskantoor Bestuurlijke ervaring met maatschappelijk karakter - voorzitter ondernemingsraad - bestuurslid openbare bibliotheek - ledenraad landelijke politieke partij Bridge heden lid van bridgeclub/bridgebond, lidnummer bestuurslid Bredase Bridgeclub, waarvan laatste 9 jaar als voorzitter voorzitter district West Brabant en q.q. lid van de Bondsraad, de laatste paar jaar bestuurslid van die raad lid van de commissie ter uitwerking van Kansen Verzilveren - spelniveau: behoorlijk, ranking per : 209 op de ranglijst - thans lid van BBC, BCO, Topbridge Zuid

10 Curriculum Vitae Tim Verbeek Personalia Naam W.C. Verbeek (Tim) Woonplaats Driebergen Geboren 23 maart 1985 Burgerlijke staat ongehuwd Opleiding College het Loo te Voorburg, Gymnasium profiel E&M en profiel C&M Universiteit van Leiden, Bachelor politicologie (2006) Universiteit van Leiden, Master politicologie (2012) Diverse cursussen: Campagne voeren, Debatteren, Timemanagement Werkervaring heden PvdA, Buitenlandcorrespondent Vrijwilligerswerk, blogs schrijven over (actuele) zaken die spelen binnen het Europees Parlement heden Verbeek Bridge, ZZP Geven van bridgeclinics, het schrijven van toernooiboekjes, trainen van bridgeparen en ingehuurd worden als speler. Opdrachten heden Nederlandse Bridge Bond, Regiotrainer Trainen van bridgeparen, zowel systeem als af- en tegenspel. In 2012 is een door mij getraind paar eerste geworden op de Europese kampioenschappen en 2de op de Wereldkampioenschappen heden Nederlandse Bridge Bond, Lid spelersraad (sinds 2010 voorzitter) Advies geven over alles dat topspelers aangaat, zoals: Wedstrijdschema, Ratingsysteem, Bridgeregels 2008 Jonge Socialisten in de PvdA, Stagiair Week stage bij Kamerlid Jeroen Dijsselbloem, lid PvdA Voornamelijk meelopen Jonge Socialisten in de PvdA afdeling Gouda, 1 jaar secretaris, vervolgens voorzitter Als secretaris: agenda voorbereiden, notulen maken, helpen met organiseren, het maken van moties en amendementen voor het landelijk congres. Als voorzitter: gezicht zijn van de afdeling naar buiten, contact met de lokale PvdA afdeling, zitting hebben in de landelijke adviesraad van de JS Amnesty International afdeling Gouda, Scholengroep Scholen aanschrijven, lessen voorbereiden en geven over mensenrechten en soms specifieke onderwerpen.

11 Bridge Als bridger was ik van lid van de aspirantenselectie (t/m 20 jaar) en van de juniorenselectie (t/m 25 jaar). Speel al 15 jaar met dezelfde bridgepartner (een jaar onderbreking); heb me met hem ontwikkeld van een middelmatige speler tot Nederlandse subtop. Kan ook goede resultaten halen met gelegenheidspartners. Sta 352ste op de wereldranglijst en heb de titel van WorldMaster. Weet door het bridge wat het is om met fouten om te gaan, hoe het is om onder druk te moeten presteren en om met behulp van een sportpsycholoog hier beter mee om te gaan. Heb meegedaan aan een groot aantal internationale toernooien. Belangrijkste resultaten: 2012 Winnaar NK mixed viertallen 2011 Winnaar Topcircuit 2009 Wereldkampioen jeugdparen 2009 Winnaar Meesterklasse paren (dit is de hoogste afdeling in Nederland) 2008 Wereldkampioen studenten viertallen 2007 Open Nederlands paren kampioen 2004 Europees kampioenschap voor teams (t/m 20 jaar) - bronzen medaille 5 Nederlandse titels bij de jeugd Talenkennis Engels: Zeer goed Duits: Goed Frans: Matig Computervaardigeheden Sneltypen, Excel, Word, Powerpoint, Omgang Hippo CMS

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag 2008 van de secretaris Nederlandse Bridge Bond Het financieel verslag 2008 van de Nederlandse Bridge Bond is een aparte uitgave beschikbaar op de website van de NBB (www.bridge.nl) en op te

Nadere informatie

it s people who drive jaarverslag 2011 TMC Group N.V.

it s people who drive jaarverslag 2011 TMC Group N.V. www.tmc.nl 2011 it s people who drive technology jaarverslag 2011 TMC Group N.V. TMC Group N.V. Flight Forum 107, 5657 DC Eindhoven Postbus 700, 5600 AS Eindhoven Tel: +31 (0)40 239 22 60 Fax: +31 (0)40

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014

Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014 Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de buitengewone vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2002

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2002 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2002 A.L.F. Trippaers, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

1 Brief van de CEO 6. 2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2008 8

1 Brief van de CEO 6. 2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2008 8 Jaarverslag Inhoud 1 Brief van de CEO 6 2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2008 8 3 Over Qurius 9 3.1 Profiel 9 3.2 Missie en visie 10 3.3 Strategie 11 3.4 Kernactiviteiten 13 3.5 Meerjarenoverzicht 14

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Op zaterdag 3 maart 2012 was de eerste trekking van het Miljoenenspel. Bij deze nieuwe wekelijkse loterij maken meer mensen kans op 1 miljoen euro.

Op zaterdag 3 maart 2012 was de eerste trekking van het Miljoenenspel. Bij deze nieuwe wekelijkse loterij maken meer mensen kans op 1 miljoen euro. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Voor de spelers Bij diverse wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal ontving de Nederlandse Staatsloterij in samenwerking met sponsorpartner KNVB speciale gasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

If the price is right

If the price is right If the price is right H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! N O V E M B E R 2 0 0 9 6 In gesprek met Jordy Kool & Marjolijn van Berkel, Infotheek ICT Diensten

Nadere informatie

Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010

Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010 top 100 Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010 Wie maken werkelijk het verschil? Welke personen in uw provincie zijn een inspirerend

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

inhoud Voorwoord... 2

inhoud Voorwoord... 2 Jaarverslag 2013 inhoud Klik op de titel om naar het gewenste hoofdstuk te gaan. Voorwoord.... 2 Bestuur en Organisatie.... 4 Bondsbestuur.... 4 Ledenraad.... 5 Goed Sportbestuur... 6 Nationale en internationale

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

DE SCHELP GAAT OPEN JAARVERSLAG

DE SCHELP GAAT OPEN JAARVERSLAG DE SCHELP GAAT OPEN JAARVERSLAG 2010 Vivenda Media Groep N.V. Colofon 2 Verantwoordelijk uitgever: Vivenda Media Groep NV Financieel verslag Rob Boemen (CFO a.i., Vivenda Media Groep) Teksten: Berlijn

Nadere informatie