PRESTATIEVERKLARING. Nr CPD-0183_JHg vs04 NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRESTATIEVERKLARING. Nr. 0764-CPD-0183_JHg12-048 vs04 NL"

Transcriptie

1 ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Group Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond PRESTATIEVERKLARING Nr CPD-0183_JHg vs04 NL 1. Unieke idtificatiecode van het producttype: ROCKPANEL Durable 6 mm afwerking Colours / Rockclad 2. Type, partij of serie nummer, dan wel e ander idtificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschrev in artikel 11, Lid 4: EC-Certificate of Conformity CPD Beoogde gebruik van het bouwproduct, overekomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: Binn- buitbekleding van wand plafonds 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschrev in artikel 11, lid 5: ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Group Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond Tel Fax Indi van toepassing, naam contactadres van de gemachtigde wis mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde tak bestrijkt: Niet van toepassing 6. Het systeem of de system voor de beoordeling verificatie van de prestatiebestdigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Systeem 1 7. Indi de prestatieverklaring betrekking heeft op e bouwproduct dat onder e geharmoniseerde norm valt: Niet relevant 8. Indi de prestatieverklaring betrekking heeft op e bouwproduct waarvoor e Europese technische beoordeling is afgegev: ETA-Danmark A/S Kollegievej 6, DK-2920 Charlottlund Tel Fax Internet ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group Page 1 of 9 PRESTATIEVERKLARING 0764-CPD-0183_JHg vs04-nl

2 heeft geldig van tot verstrekt op basis van CUAP 04.04/12 bijgewerkt Aangemelde Instantie Materialprüfanstalt für das Bauwes Niburger Strasse 3, D Hannover Notified Body 0764 Tel Fax Internet Heeft onder systeem 1 de volgde tak uitgevoerd i) de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek ii) de initiële inspectie van de productie-installatie van de productiecontrole in de fabriek; iii) permante bewaking, beoordeling evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. heeft EC-Certificate of Conformity CPD 0183 verstrekt Product De ROCKPANEL Durable Colours plat zijn voorzi van e vierlaags watergedrag emulsie afwerking aan één zijde, in e reeks van kleur. De fysische eigschapp van ROCKPANEL DURABLE 6 mm plat zijn hieronder aangegev: - dikte 6 ± 0,3 mm - lgte, max 3050 mm - breedte, max 1250 mm - dichtheid nominaal 1050 ± 150 kg/m³ - buigsterkte lgte breedte f N/mm² - elasticiteitsmodulus buiging 4015 N/mm² - warmtegeleidings coëfficit 0,35 W/(m K) Bepaling 9 bevat de prestaties van ROCKPANEL DURABLE 6 mm plat. ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group Page 2 of 9 PRESTATIEVERKLARING 0764-CPD-0183_JHg vs04-nl

3 9. Aangegev prestatie ER2 - Brandveiligheid Prestatie Tabel 1 - Europese brandclassificatie van verschillde constructies met ROCKPANEL panel Bevestigings- Durable Colours Gevtileerd of niet gevtileerd methode Verticale hout latt Gevtileerd met ROCKPANEL strok 6 of 8 B-s2,d0 mm dik op de latt [b] horizontale voeg 6 mm op mechanisch bevestigd Gevtileerd met EPDM voegband op de B-s2,d0 latt [a] horizontale voeg 6 mm op Niet gevtileerd. B-s1,d0 Spouw gevuld met minerale wol horizontale voeg geslot [a] voegband is aan beide zijd 15 mm breder dan het latwerk [b] strook is aan beide zijd 15 mm breder dan het latwerk uitgave EN :2007 Toepassingsgebied Het volgde toepassingsgebied geldt. Europese brandclassificatie De brandclassificatie vermeld in tabel 1 is geldig voor de volgde gebruiksomstandigheid: Bevestiging Mechanisch bevestigd zoals beschrev in tabel 1, die zijn bevestigd aan het latwerk zoals hierna omschrev Achter de panel bevindt zich minimaal 50 mm minerale wol isolatie met dichtheid van kg/m³ met e luchtspouw tuss de panel de isolatie (mechanisch bevestigd) Achter de panel bevindt zich tusss de latt zonder e luchtspouw minimaal 40 mm minerale wol isolatie met dichtheid van kg/m³ (mechanisch bevestigd niet gevtileerd) Achterliggde wand: Betonwand, bakste- of kalkzandste wand, houtskeletbouw Page 3 of 9

4 Isolatie: Gevtileerde constructies: Achter de panel bevindt zich minimaal 50 mm minerale wol isolatie met dichtheid van kg/m³ met e luchtspouw van minimaal 28 mm tuss de panel de isolatie Niet gevtileerde constructies: Achter de panel bevindt zich tuss de latt zonder e luchtspouw minimaal 40 mm minerale wol isolatie met e dichtheid van kg/m³ minimaal 50 mm isolatie achter de latt met e dichtheid van kg/m³ Result zijn ook geldig voor grotere minerale wol isolatiediktes met dezelfde dichtheid dezelfde of betere brandclassificatie Latwerk: Verticale naaldhout latt zonder brandvertragde behandeling, dikte minimaal 28 mm Test resultat zijn ook geldig voor hetzelfde paneel met aluminium of stal profiel Bevestigingsmiddel: Result zijn ook geldig met e groter aantal bevestigingsmiddel Testresultat zijn ook geldig voor hetzelfde paneel bevestigd met rivett gemaakt van hetzelfde materiaal als de schroev omgekeerd Spouw: Niet gevuld of gevuld met isolatie met e dichtheid van kg/m 3 De spouwdiepte is minimaal 28 mm Testresult zijn ook geldig voor grotere spouwdieptes tuss de achterzijde van de panel de isolatie Aansluiting: Verticale voeg zijn met EPDM schuimvoegband uitgevoerd of met ROCKPANEL strok uitgevoerd zoals omschrev in tabel 1 Horizontale voeg kunn op word uitgevoerd (gevtileerde constructies) of met e aluminium profiel (gevtileerde niet gevtileerde constructies) Het resultaat van e test met e op horizontale voeg is ook geldig voor hetzelfde type paneel gebruikt in toepassing met horizontale voeg geslot met stal of aluminium profiel De classificatie is ook geldig met de volgde productparameters: Dikte: Nominaal 6 mm, individuele toleranties ± 0,3 mm Dichtheid: Nominaal 1050 kg/m 3, individuele toleranties ± 150 kg/m 3 Page 4 of 9

5 ER3 Hygiëne, gezondheid milieu Tabel 2 - Prestatie Waterdampdoorlaatbaarheid water doorlaatbaarheid Eigschap Verklaarde waard Durable Colours: s d < 1,80 m bij 23 C 85% RV Waterdampdoorlaatbaarheid De ontwerper moet voor minimale condsatie de vtilatie behoefte, uitgave verwarming isolatie in aanmerking nem. EN ISO test conditie B Water doorlaatbaarheid Incl. voeg voor niet gevtileerde toepassing: 50 Pa uitgave ER3 Hygiëne, gezondheid milieu Tabel 3 - Prestatie Afgifte van gevaarlijke stoff Eigschap Product specificatie Invloed op luchtkwaliteit Afgifte van gevaarlijke stoff aan grond water Ge gevaarlijke material *) De gebruikte vezels hebb ge kankerverwekkde eigschapp. In ROCKPANEL plat word ge biocides gebruikt. In de plat word ge brandvertragers gebruikt. In de plat wordt ge cadmium gebruikt. Formaldehyde conctratie 0,0105 mg/m 3 Formaldehyde klass E1. uitgave *) Overekomstig In aanvulling op de specifieke bepaling gerelateerd aan gevaarlijke stoff in, kunn er andere bepaling van toepassing zijn op het product binn het gebied (bijvoorbeeld opgeschov Europese wetgeving nationale wetgeving, verording administratieve voorwaard). Om aan de voorwaard te kunn voldo van de EU Richtlijn voor bouwproduct, moet deze eis ook word nageleefd als wanneer ze optred. Tabel 4a - Prestatie Rekwaarde van de axiale belasting voor mechanische bevestiging van 6 mm Durable plat Klimaatklasse 2 (zie Opmerking ) belastingsduurklasse kort (windzuiging) Voor gatdiameters van de bevestigingsmiddel zie tabel 5 Eigschap 6 mm plat Overspanning in mm [b] X d = X k / M in N a bevestiging b plaat Midd / Rand / Hoek schroef bevestiging [a][e] C18/C24 [d ] : 334 / 182 / [c] Rekwaarde van de axiale schroef bevestiging [a][e] met het gebruik C18 [d] : 313 / 182 / [c] Veiligheid belasting van 6 of 8 mm ROCKPANEL strok C24 [d] : 334 / 182 / 111 nagel bevestiging (32 mm) [e] C18 [d] : 150 / 150 / 132 X d = X k / M C24 [d] : 179 / 157 / 132 nagel bevestiging (40 mm) [e] met het C18 [d] : 150 / 150 / 132 gebruik van ROCKPANEL strok 6 or 8 mm C24 [d] : 179 / 157 / 132 [a] met 30 : is de hoek tuss de schroefas de vezelrichting [d] Sterkte klasse volgs EN 338 [b] zie Tabel 6 [e] voor de technische beschrijving van de bevestigingsmiddel zie tabel 8 [c] k mod = 0,90 overekomstig Tabel 3.1 Waard van k mod volgs NEN EN C1+A1:2011; Voor klimaatklasse 2 [ zie Opmerking] belastingsduurklasse kort Tabel in de ETA uitgave EN 14592:2008+ A1:2012 (E) Opmerking (volgs NEN EN C1+A1: (3)P ): Klimaatklasse 2 is get door e vochtgehalte in de material dat overekomt met e temperatuur van 20 C e relatieve vochtigheid van de omringde lucht die slechts gedurde kele wek per jaar hoger is dan 85%. In klimaatklasse 2 zal in de meeste naaldhoutsoort het gemiddelde vochtgehalte niet groter zijn dan 20%. Page 5 of 9

6 Tabel 4b - Prestatie Rekwaarde van de axiale belasting voor mechanische bevestiging van 6 mm Durable plat Klimaatklasse 3 (zie Opmerking ) belastingsduurklasse kort (windzuiging) Voor gatdiameters van de bevestigingsmiddel zie tabel 5 Eigschap 6 mm plat Overspanning in mm [b] X d = X k / M in N a bevestiging b plaat Midd / Rand / Hoek schroef bevestiging [a][e] C18/C24 [d ] : 334 / 182 / [c] Rekwaarde van de axiale schroef bevestiging [a][e] met het gebruik C18 [d] : 243 / 182 / [c] Veiligheid belasting van 6 of 8 mm ROCKPANEL strok C24 [d] : 261 / 182 / 111 nagel bevestiging (32 mm) [e] C18 [d] : 117 / 117 / 117 X d = X k / M C24 [d] : 140 / 140 / 132 nagel bevestiging (40 mm) [e] met het C18 [d] : 117 / 117 / 117 gebruik van ROCKPANEL strok 6 or 8 mm C24 [d] : 140 / 140 / 132 [a] met 30 : is de hoek tuss de schroefas de vezelrichting [d] Sterkte klasse volgs EN 338 [b] zie Tabel 6 [e] voor de technische beschrijving van de bevestigingsmiddel zie tabel 8 [c] k mod = 0,70 overekomstig Tabel 3.1 Waard van k mod volgs NEN EN C1+A1:2011; Voor klimaatklasse 2 [ zie Opmerking] belastingsduurklasse kort Tabel in de ETA uitgave EN 14592:2008+ A1:2012 (E) Opmerking (volgs NEN EN C1+A1: (3)P ): Klimaatklasse 3 is get door klimaatomstandighed die leid tot hogere vochtgehalt dan klimaatklasse 2 (vergelijk de Opmerking in Tabel 4a). Tabel 4c - Prestatie Rekwaarde van de axiale belasting voor mechanische bevestiging van 6 mm Durable plat Klimaatklasse 2 (zie Opmerking ) belastingsduurklasse Blijvd (plafond toepassing) Voor gatdiameters van de bevestigingsmiddel zie tabel 5 Eigschap 6 mm plat Overspanning in mm [b] X d = X k / M in N a bevestiging b plaat Midd / Rand / Hoek Tabel in de ETA schroef bevestiging [a][e] C18/C24 [d ] : 334 / 182 / [c] Rekwaarde van de axiale schroef bevestiging [a][e] met het gebruik C18 [d] : 209 / 182 / [c] Veiligheid belasting van 6 of 8 mm ROCKPANEL strok C24 [d] : 224 / 182 / 111 nagel bevestiging (32 mm) [e] C18 [d] : 100 / 100 / 100 X d = X k / M C24 [d] : 120 / 120 / 120 nagel bevestiging (40 mm) [e] met het C18 [d] : 100 / 100 / 100 gebruik van ROCKPANEL strok 6 or 8 mm C24 [d] : 120 / 120 / 120 [a] met 30 : is de hoek tuss de schroefas de vezelrichting [d] Sterkte klasse volgs EN 338 [b] zie Tabel 6 [e] voor de technische beschrijving van de bevestigingsmiddel zie tabel 8 [c] k mod = 0,60 overekomstig Tabel 3.1 Waard van k mod volgs NEN EN C1+A1:2011; Voor klimaatklasse 2 [ zie Opmerking] belastingsduurklasse kort uitgave EN 14592:2008+ A1:2012 (E) Opmerking (volgs NEN EN C1+A1: (3)P ): Klimaatklasse 2 is get door e vochtgehalte in de material dat overekomt met e temperatuur van 20 C e relatieve vochtigheid van de omringde lucht die slechts gedurde kele wek per jaar hoger is dan 85%. In klimaatklasse 2 zal in de meeste naaldhoutsoort het gemiddelde vochtgehalte niet groter zijn dan 20%. Page 6 of 9

7 Tabel 5 Prestatie mechanische bevestiging : gatdiameters voor 6 mm Durable plat Type bevestigingsmiddel [a] Vast punt Glijpunt alzijdig Glijpunt horizontaal Plaat afmeting Veiligheid Schroef 3,2 6,0 3,4 * 6, * 3050 uitgave Nagel 2,5 3,8 2,6 * 3, * 2420 [a] voor technische beschrijving van de bevestigingsmiddel zie tabel 8 Tabel 6 Prestatie bevestigingsmiddel overekomstig tabell 4 5 met de vereiste randafstand, maximale afstand bevestigingswijze a 1 b b a 1 geharmoniseerde technische specificatie l mv l m C E a 2 a SP FP SP E M Veiligheid l mv : 'bewegde lgte' 1510 mm l m : lgte max 3050 mm vast punt FP glijdde punt SP alle in het midd van de verticale zijde van de plaat Bevestigingspunt inzake belasting M: bevestiging midd E: bevestiging rand C: bevestiging hoek uitgave Type bevestigingsmiddel b max a max a 1 a 2 Schroef Nagel Page 7 of 9

8 Veiligheid Tabel 7 Prestatie afschuifsterkte mechanische verbinding Bevestigingsmiddel Bezwijkwaarde Vervorming Karakteristieke afschuifsterkte van mechanische bevestiging Gemiddelde waard Schroef 1182 N 8 mm uitgave Nagel 1062 N 12 mm Veiligheid bij gebruik Tabel 8 Technische beschrijving van de mechanische bevestigingsmiddel Ringnagel Schroef Roestvast staal overekomstig EN Materiaal nummer Roestvast staal overekomstig EN Materiaal nummer of of d n = d 1 = l n = of 39-40,5 l g = of D H = = d s = d g = l = b = D = technische specificatie uitgave Tabel 8 Veiligheid Tabel 9 Prestatie slagvastheid Valld voorwerp Energie Categorie Hard lichaam Stal bal 0.5 kg 3 J I uitgave Zacht lichaam Bal 3 kg 10 J III Veiligheid Tabel 10 Prestatie dimsie stabiliteit Lgte Breedte Cumulatieve vormverandering [a] 0,088% 0,094% Thermische uitzettingscoëfficit 10 6 K -1 10, , uitgave Vormverandering door vocht t gevolge van 42% 0,293 0,310 verschil in relatieve vochtigheid na 4 dag mm/m [a] het gevolg hiervan is dat de voeg tuss de plat 3 mm dit te zijn, bij voorkeur 5 mm. Aspect inzake duurzaamheid bruikbaarheid Tabel 11 Weerstand teg hygro-thermische cycli Xon Arc lichtbron Prestatie Weerstand teg hygro-thermische cycli voldoet Kunstmatige verwering door blootstelling aan Xon Afwerking Colours/Rockclad ISO 105 A02: 4 of beter Arc lichtbron gedurde 3000 uur (afwerking rood: 3) uitgave Page 8 of 9

9 10. De prestatiess van het in de punt 1 2 omschrev product zijn conform de in punt 9 aangegevn prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekdd voor nams de fabrikant door: ROCKWOOL B.V. Maurice Hussonn - Technical Director DE-NL (naam functie) ) Roermond, Nederland 06 augustus 2013 (plaats datum van afgifte) (handteking) DOP in accordance with EN L 88/38 Official Journal of the European Union / ANNEX III ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group Page 9 of 9 PRESTATIEVERKLARING 0764-CPD-0183_JHg vs04-nl

PRESTA ROCKPANEL. EC-Certificate. Systeem 1. ETA-Danmark. Konstruktieweg. Tel. Fax. Niet. relevant. Tel. in artikel 11, Lid 4: van toepassing

PRESTA ROCKPANEL. EC-Certificate. Systeem 1. ETA-Danmark. Konstruktieweg. Tel. Fax. Niet. relevant. Tel. in artikel 11, Lid 4: van toepassing ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Groupp Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond www.rockpanel.com PRESTA ATIEVERKLARING Nr. 0764-CPD-0195_JHg13-041 vs011 - NL 1. Uniekee identificatiecode van het producttype: ROCKPANEL

Nadere informatie

PRESTA. Lines 2 ckclad ROCKPANEL. EC-Certificate. Systeem 1. ETA-Danmark. Konstruktieweg. Tel. Fax. Niet. relevant. Tel. in artikel 11, Lid 4:

PRESTA. Lines 2 ckclad ROCKPANEL. EC-Certificate. Systeem 1. ETA-Danmark. Konstruktieweg. Tel. Fax. Niet. relevant. Tel. in artikel 11, Lid 4: ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Groupp Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond www.rockpanel.com PRESTA ATIEVERKLARING Nr. 0764-CPD-0193_JHg13-063 vs01 BE B Vlaams 1. Uniekee identificatiecode van het producttype:

Nadere informatie

PRESTA ROCKPANEL. EC-Certificate. Systeem 1. ETA-Danmark. Konstruktieweg. Tel. Fax. Niet. relevant. Tel. in artikel 11, Lid 4: van toepassing

PRESTA ROCKPANEL. EC-Certificate. Systeem 1. ETA-Danmark. Konstruktieweg. Tel. Fax. Niet. relevant. Tel. in artikel 11, Lid 4: van toepassing ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Groupp Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond www.rockpanel.com PRESTA ATIEVERKLARING Nr. 0764-CPD-0192_JHg13-003 vs011 NL 1. Uniekee identificatiecode van het producttype: ROCKPANEL

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. No CPR NL - vs01

PRESTATIEVERKLARING. No CPR NL - vs01 ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Group Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond, Nederland www.rockpanel.com PRESTATIEVERKLARING No. 0764-CPR-0276 - NL - vs01 1. Unieke identificatie code van het producttype: ROCKPANEL

Nadere informatie

PRESTA ROCKPANEL. Systeem 1. inorganic finish. ETA-08/0343 dd NL - vs011. Konstruktieweg. Tel. Fax. gebruik: 2. Beoogd. 3.

PRESTA ROCKPANEL. Systeem 1. inorganic finish. ETA-08/0343 dd NL - vs011. Konstruktieweg. Tel. Fax. gebruik: 2. Beoogd. 3. ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Groupp Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond www.rockpanel.com PRESTA ATIEVERKLARING No. 0764-CPR-0237 - NL - vs011 1. Uniekee identificatie code van het producttype: ROCKPANEL

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. No CPR-0277 NL - vs01

PRESTATIEVERKLARING. No CPR-0277 NL - vs01 ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Group Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond, Nederland Nederland www.rockpanel.com PRESTATIEVERKLARING No. 0764-CPR-0277 NL - vs01 1. Unieke identificatie code van het producttype:

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. No CPR-0277 BE - vlaams - vs01

PRESTATIEVERKLARING. No CPR-0277 BE - vlaams - vs01 ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Group Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond, Nederland www.rockpanel.com PRESTATIEVERKLARING No. 0764-CPR-0277 BE - vlaams - vs01 1. Unieke identificatie code van het producttype:

Nadere informatie

ROCKPANEL. EL FS-Xtra 9 mm. Systeem 1. inorganic finish. ETA-13/0340 d.d Konstruktieweg. Tel. Fax. gebruik: 2. Beoogd. 3.

ROCKPANEL. EL FS-Xtra 9 mm. Systeem 1. inorganic finish. ETA-13/0340 d.d Konstruktieweg. Tel. Fax. gebruik: 2. Beoogd. 3. ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Groupp Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond Nederland www.rockpanel.com Prestatieverklaring No. 0764 - CPR - 0240 - BE - vlaams-- vs01 1. Uniekee identificatie code van het producttype:

Nadere informatie

PRESTA. EL Durable 8 mm ROCKPANEL. Systeem 1. inorganic finish. - NL - vs011. Konstruktieweg. Tel. Fax. 2. Beoogd. gebruik: 3. Fabrikant: Page 1 of 13

PRESTA. EL Durable 8 mm ROCKPANEL. Systeem 1. inorganic finish. - NL - vs011. Konstruktieweg. Tel. Fax. 2. Beoogd. gebruik: 3. Fabrikant: Page 1 of 13 ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Groupp Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond, Nederland. www.rockpanel.com PRESTA ATIEVERKLARING No. 0764-CPR-0238 - NL - vs011 1. Uniekee idtificatie code van het producttype:

Nadere informatie

PRESTA ROCKPANEL. Systeem 1. inorganic finish Konstruktieweg. Tel. Fax. 2. Beoogd. gebruik: 3. Fabrikant. Pagina 1 van ATIEVERKLARING

PRESTA ROCKPANEL. Systeem 1. inorganic finish Konstruktieweg. Tel. Fax. 2. Beoogd. gebruik: 3. Fabrikant. Pagina 1 van ATIEVERKLARING ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Groupp Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond www.rockpanel.com PRESTA ATIEVERKLARING No. 0764-CPR-0251-NL-vs01 1. Uniekee identificatie code van het producttype: ROCKPANEL Natural

Nadere informatie

PRESTA ROCKPANEL. Lines 2. Systeem 1. inorganic finish. Konstruktieweg. Tel. Fax. 2. Beoogd. gebruik: 3. Fabrikant: Page 1 of 10 DECLARATION

PRESTA ROCKPANEL. Lines 2. Systeem 1. inorganic finish. Konstruktieweg. Tel. Fax. 2. Beoogd. gebruik: 3. Fabrikant: Page 1 of 10 DECLARATION ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Groupp Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond www.rockpanel.com PRESTA ATIEVERKLARING No. 0764-CPR-02500 NL - vs011 1. Uniekee identificatie code van het producttype: ROCKPANEL

Nadere informatie

Productblad Rockpanel Woods

Productblad Rockpanel Woods Productblad Rockpanel Woods Durable - Xtreme - FS-Xtra Nederland 1 Productbeschrijving Rockpanel plaatmateriaal bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De Rockpanel Woods

Nadere informatie

1. Unieke identificatiecode van het producttype DEMU boutankers

1. Unieke identificatiecode van het producttype DEMU boutankers PRESTATIEVERKLARING DEMU boutankers CONF-DOP_DEMU-BA 12/15-NL Nr. H03-13/0401 1. Unieke identificatiecode van het producttype DEMU boutankers 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Type-, partij- of serienummer of een ander

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING According bijlage III van de verordening (EU) No 305/2011 BETEC 110

PRESTATIEVERKLARING According bijlage III van de verordening (EU) No 305/2011 BETEC 110 PRESTATIEVERKLARING According bijlage III van de verordening (EU) No 305/2011 1. Unieke identificatiecode van het producttype: BETEC 110 No.: DEYS-7380-01 EN 1504-6: ZA.1 2. Type-, partij- of serienummer,

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -327 EN 13813:2002. Sikafloor. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:

PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -327 EN 13813:2002. Sikafloor. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: NL versie nr. 21/01/2014 13 0620 PRESTATIEVERKLARING 02 08 01 04 040 0 000010 1041 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -381 EN 13813: Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: Sikafloor -381

PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -381 EN 13813: Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: Sikafloor -381 Vloersysteem 1008 Versie nr. 01 08 0921 EN 13813:2002 EN13813: 2002 PRESTATIEVERKLARING Sikafloor -381 02 08 01 02 019 0 0000001 1008 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: Sikafloor

Nadere informatie

Prestatieverklaring PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -22 Purcem EN 13813:2002. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:

Prestatieverklaring PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -22 Purcem EN 13813:2002. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: 13 0086 PRESTATIEVERKLARING 02 08 02 02 001 0 000014 1088 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -230 ESD TopCoat EN 13813:2002. Sikafloor. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:

PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -230 ESD TopCoat EN 13813:2002. Sikafloor. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: 08 0921 EN 13813:2002 PRESTATIEVERKLARING Sikafloor -230 ESD TopCoat EN 13813:2002 02 08 01 02 037 0 000001 1008 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: 2. Type-, partij- of serienummer,

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -220 W Conductive EN 13813:2002. Sikafloor. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:

PRESTATIEVERKLARING. Sikafloor -220 W Conductive EN 13813:2002. Sikafloor. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: Vloersystemen Prestatieverklaring Editie 01.07.2013 Identificatie nr. 02 08 01 02 012 0 000001 1008 Versie nr. 01 NL-versie nr. 17/06/2013 EN 1504-2:2004 13 0921 EN 13813:2002 PRESTATIEVERKLARING 02 08

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. niederländisch

PRESTATIEVERKLARING. niederländisch PRESTATIEVERKLARING niederländisch Nr GE101 + 103 1. Unieke identificatiecode van het producttype: Op sterkte gesorteerd Vuren, Dennen, Grenen, Europees douglas, Europees lariks met een rechthoekige doorsnede

Nadere informatie

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: DoP MWVZV001 page 1 / 10 MWVZV001 Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten 305/2011/EU. pgb-europe verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van: EN 14592

Nadere informatie

Productblad Rockpanel Brilliant

Productblad Rockpanel Brilliant Productblad Rockpanel Brilliant Durable - Xtreme - FS-Xtra België 1 Productbeschrijving Rockpanel plaatmateriaal bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De Rockpanel Brilliant

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Sikasil WS-605 S. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: Sikasil. Batchnummer is vermeld op de verpakking

PRESTATIEVERKLARING. Sikasil WS-605 S. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: Sikasil. Batchnummer is vermeld op de verpakking Afdichting & Verlijming Prestatieverklaring Editie 06.2014 Identificatie nr. 01 26 03 01 011 9 001000 1024 Versie nr. 1 NL versie nr. 2/05/2016 EN 15651-2:2012 14 1119 PRESTATIEVERKLARING Sikasil WS-605

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Stones

Productblad ROCKPANEL Stones Productblad ROCKPANEL Stones Durable - Xtreme - FS-Xtra België 1 Productbeschrijving ROCKPANEL plaatmateriaal bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De ROCKPANEL Stones

Nadere informatie

Productblad Rockpanel Colours

Productblad Rockpanel Colours Productblad Rockpanel Colours Durable - Xtreme - FS-Xtra België 1 Productbeschrijving Rockpanel plaatmateriaal bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De Rockpanel Colours

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. volgens bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten) Hilti Brandwerende wrap CFS-W

PRESTATIEVERKLARING. volgens bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten) Hilti Brandwerende wrap CFS-W NL PRESTATIEVERKLARING volgens bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten) Hilti Brandwerende wrap CFS-W Nr. Hilti CFS '0843-CPD-0103' 1. Unieke identificatiecode van het

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING in overeenstemming met Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten)

PRESTATIEVERKLARING in overeenstemming met Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten) NL PRESTATIEVERKLARING in overeenstemming met Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten) Hilti accu-aangedreven bevestiging X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 en X-P 24 G3

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Sika Firesil N. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: Batchnummer is vermeld op de verpakking

PRESTATIEVERKLARING. Sika Firesil N. 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: Batchnummer is vermeld op de verpakking Afdichting & Verlijming Prestatieverklaring Editie 04.2014 Identificatie nr. 02 05 04 03 600 0000 03 Versie nr. 01 NL versie nr. 25/09/2015 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 PRESTATIEVERKLARING Sika

Nadere informatie

BOUWPRODUCTENVERORDENING 2011 Prestatieverklaring. Nr. AL Briton 571.1/571.2/571D.1/571D.2

BOUWPRODUCTENVERORDENING 2011 Prestatieverklaring. Nr. AL Briton 571.1/571.2/571D.1/571D.2 Prestatieverklaring 1. Unieke identificatiecode van het producttype: BOUWPRODUCTENVERORDENING 2011 Prestatieverklaring Nr. AL-0000402085 Accessories: - 574.STP, 576.AK, 576.DK Briton 1413/LE & 1413/KE,

Nadere informatie

Product informatieblad Rockpanel Uni

Product informatieblad Rockpanel Uni Product informatieblad Rockpanel Uni Rockpanel Uni Product informatieblad Rockpanel Uni Productbeschrijving Tijdloze aspecten in de architectuur vallen op door duidelijkheid. Is uw designidee vooral functioneel?

Nadere informatie

FERMACELL Firepanel A1. De nieuwe dimensie in brandveiligheid

FERMACELL Firepanel A1. De nieuwe dimensie in brandveiligheid FERMACELL Firepanel A1 De nieuwe dimensie in brandveiligheid Firepanel A1 De nieuwe brandwerende plaat van FERMACELL De brandwerende plaat FERMACELL Firepanel A1 is de nieuwe dimensie in brandveiligheid

Nadere informatie

Product informatieblad Rockpanel Uni

Product informatieblad Rockpanel Uni Product informatieblad Rockpanel Uni Rockpanel Uni Product informatieblad Rockpanel Uni Productbeschrijving Tijdloze aspecten in de architectuur vallen op door duidelijkheid. Is uw designidee vooral functioneel?

Nadere informatie

EN :2012 ETAG 026 part 3:2011. Sikacryl -620 Fire

EN :2012 ETAG 026 part 3:2011. Sikacryl -620 Fire EN 15651-1:2012 ETAG 026 part 3:2011 14 1104 PRESTATIEVERKLARING Sikacryl -620 Fire 02 05 14 04 0000 0000 49 1213 1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype: 2. Type-, partij- of serienummer,

Nadere informatie

CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID GT PRODUCTBLADEN

CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID GT PRODUCTBLADEN 1.2.1 2.13 PODUCTBLADEN CONSTUCTIEVE VEILIGHEID GT blad 1 uit 6 In dit hoofdstuk worden toepassingsvoorbeelden gegeven van ockpanel panelen bevestigd op houten latwerk ockpanel ringnagels en ockpanel schroeven

Nadere informatie

technische informatie

technische informatie Index technische informatie Bevestigingsafstanden Mechanische bevestiging panelen op houten achterconstructie Mechanische bevestiging boeideel op houten achterconstructie Horizontale toepassingen Details

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING Nr DKFV

PRESTATIEVERKLARING Nr DKFV PRESTATIEVERKLARING Nr. 122014DKFV Naam en identificatiecode: Product: Dekton Naam en adres van de fabrikant: Bedrijf: Cosentino S.A Adres: Carretera A-334, km 59, postcode 04850 Cantoria (Almería) - Spanje

Nadere informatie

CE-markering van massief houten wand-, plafond- en gevelbekleding, de markering.

CE-markering van massief houten wand-, plafond- en gevelbekleding, de markering. CE-markering van massief houten wand-, plafond- en gevelbekleding, de markering. Met betrekking tot de CE markering van gevelbekleding. Houdt u rekening met het volgende; De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

massief kunststof plaat

massief kunststof plaat VERWERKINGSMETHODEN In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de eisen van het stijl- en regelwerk. Tevens zijn de uitgangspunten voor de verwerkingsmethoden (zichtbare- en blinde bevestiging) opgenomen.

Nadere informatie

DETAILLERINGEN PRODUCTBLADEN GT NIET GEVENTILEERDE SYSTEMEN OP HOUT

DETAILLERINGEN PRODUCTBLADEN GT NIET GEVENTILEERDE SYSTEMEN OP HOUT 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN PRODUTBLADEN 2.2.2 GT NIET GEVENTILEERDE SYSTEMEN OP HOUT blad 1 uit 5 Rockpanel gevelbekledingssystemen in uitwendige scheidingsconstructies kunnen onder bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. DoP-NL-weber.mix 6 in 1-1

PRESTATIEVERKLARING. DoP-NL-weber.mix 6 in 1-1 PRESTATIEVERKLARING DoP-NL-weber.mix 6 in 1-1 1. Unieke identificatiecode van het producttype: weber.mix 6 in 1 2. Beoogde gebruik(en): Voor het maken van cementdekvloeren, lagen onder afschot en het leggen

Nadere informatie

Brandwerende roosters rond

Brandwerende roosters rond Brandwerende roosters rond GR1 / GR1K: Brandwerend ventilatierooster, voor plaatsing in wanden of deuren om brandvoortplanting tegen te gaan. Cirkelvormig doorkijk rooster afgewerkt met aluminium kragen.

Nadere informatie

Product informatieblad Rockpanel gevelbekleding. Product informatieblad Rockpanel Colours

Product informatieblad Rockpanel gevelbekleding. Product informatieblad Rockpanel Colours Product informatieblad Rockpanel gevelbekleding Product informatieblad Rockpanel Colours Rockpanel Colours Product informatieblad Rockpanel Colours Productbeschrijving Laat uw gevel naadloos aansluiten

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. volgens Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten)

PRESTATIEVERKLARING. volgens Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten) NL PRESTATIEVERKLARING volgens Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten) Hilti CFS-S SIL Brandwerende siliconenkit Nr. Hilti CFS '0761-CPD-0177' 1. Unieke identificatiecode

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. volgens Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten)

PRESTATIEVERKLARING. volgens Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten) NL PRESTATIEVERKLARING volgens Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten) Hilti Brandwerende afdichtingskit op basis van acryl CFS-S ACR Nr. Hilti CFS '0761-CPD-0178'

Nadere informatie

Permoxx Nederland B.V. Kadijkselaan CG BERGAMBACHT. Postbus CB RIJSWIJK. Notified Body Nr.: Project nummer:

Permoxx Nederland B.V. Kadijkselaan CG BERGAMBACHT. Postbus CB RIJSWIJK. Notified Body Nr.: Project nummer: CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007 + A1:2009 VAN EEN ONBELASTE WANDCONSTRUCTIE VAN 4 X 5 M (B X H), OPGEBOUWD UIT GENIET PERMOXX BOARD Klant: Permoxx Nederland B.V. Kadijkselaan

Nadere informatie

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11,lid 4: Zie bijlage 1

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11,lid 4: Zie bijlage 1 DoP SM0RP001 (rev.1) page 1 / 5 SM0RP001 Unieke identificatiecode van het product: SM0RP Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven

Nadere informatie

Nieuwe Verordening (CPR, juli 2013)

Nieuwe Verordening (CPR, juli 2013) Verordening bouwproducten Wettelijk kader 1 Nieuwe Verordening (CPR, juli 2013) CE enige merkteken essentiële kenmerken Grotere betrouwbaarheid Verplichte CE-markering Vereenvoudigde procedures Prestatieverklaring

Nadere informatie

technische informatie

technische informatie Index technische informatie Bevestigingsafstanden Mechanische bevestiging panelen op houten achterconstructie Mechanische bevestiging boeideel op houten achterconstructie Horizontale toepassingen Details

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN

PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK blad 1 uit 6 Open gevel en dichte gevel Bij de verticale toepassing van Rockpanel gevelbekleding

Nadere informatie

CLASSIFICATIE, VOLGENS EN :2007+A1: 2009, VAN DE BRANDWERENDHEID VAN EEN WANDCONSTRUCTIE, OPGEBOUWD UIT VULCASTEEL 80 MM SANDWICHPANELEN

CLASSIFICATIE, VOLGENS EN :2007+A1: 2009, VAN DE BRANDWERENDHEID VAN EEN WANDCONSTRUCTIE, OPGEBOUWD UIT VULCASTEEL 80 MM SANDWICHPANELEN CLASSIFICATIE, VOLGENS EN 13501-2:2007+A1: 2009, VAN DE BRANDWERENDHEID VAN EEN WANDCONSTRUCTIE, OPGEBOUWD UIT VULCASTEEL 80 MM SANDWICHPANELEN Opdrachtgever: Joris Ide NV division Isometall ZI Dochamps

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. volgens Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten)

PRESTATIEVERKLARING. volgens Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 305/2011 (Verordening bouwproducten) NL PRESTATIEVERKLARING volgens Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 35/211 (Verordening bouwproducten) Hilti Brandwerende opschuimende afdichtingskit CFS-IS Nr. Hilti CFS '761-CPD-173' 1. Unieke identificatiecode

Nadere informatie

Product informatieblad Rockpanel Chameleon

Product informatieblad Rockpanel Chameleon Product informatieblad Rockpanel Chameleon Product informatieblad Rockpanel Chameleon Rockpanel Chameleon Productbeschrijving Maak van uw gebouw een blikvanger die constant verandert, maar altijd opvalt

Nadere informatie

Brandwerendheid van stalen ventilatiekanalen zonder brandkleppen voorzien van een steenwol bekleding type Conlit Ductrock

Brandwerendheid van stalen ventilatiekanalen zonder brandkleppen voorzien van een steenwol bekleding type Conlit Ductrock Efectis Nederland BV nederland The European experts in fire safety Samenvatting van onderzoek Producteigenschappen Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 CB Rijswijk www.efectis.nl T 015 276 3480 F 015 276

Nadere informatie

Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw

Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw CE markering van houten gevelbekleding CE-markering van houten gevelbekleding 1. Toepassing/scope EN14915

Nadere informatie

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Impact van de Bouwproductenverordening Jules De Windt FOD Economie

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Impact van de Bouwproductenverordening Jules De Windt FOD Economie 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Impact van de Bouwproductenverordening Jules De Windt FOD Economie Inhoud Van de Richtlijn naar de Verordening De Verordening

Nadere informatie

FERMACELL Powerpanel HD. De buitengevelplaat

FERMACELL Powerpanel HD. De buitengevelplaat De buitengevelplaat Meerdere eisen? Eén product! Voor gevelafdichting bij de houtskeletbouw moest tot nu toe gebruik gemaakt worden van verschillende materialen, met als gevolg dat de effectiviteit van

Nadere informatie

De Bruyn Marga. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Bruyn Marga. Geachte mevrouw, geachte heer, De Bruyn Marga Van: Van Schelvergem Michaël Verzonden: dinsdag 25 juni 2013 15:33 Onderwerp: Omschakeling CPD --> CPR Bijlagen: Begeleidend schrijven CPD naar CPR.pdf; Voorbeeld DoP BG040 volgens EN 13242.docx;

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING Nr. HST_HST3_0432-CPR

PRESTATIEVERKLARING Nr. HST_HST3_0432-CPR NL PRESTATIEVERKLARING Nr. HST_HST3_0432-CPR-00242-01 1. Unieke identificatiecode van het producttype: Hilti metalen spreidanker HST, HST-R, HST-HCR, HST3 en HST3-R 2. Beoogd gebruik: Product Metalen ankers

Nadere informatie

Product informatieblad Rockpanel Lines 2

Product informatieblad Rockpanel Lines 2 Product informatieblad Rockpanel Lines 2 Product informatieblad Rockpanel Lines 2 Rockpanel Lines 2 Productbeschrijving Speel met de traditionele optiek van de gevel. Breng lijnen aan als doorlopend element

Nadere informatie

FERMACELL HD plaat. De buitengevelplaat Produktinformatie

FERMACELL HD plaat. De buitengevelplaat Produktinformatie De buitengevelplaat Produktinformatie 2 Inklusief bescherming tegen weersinvloeden Meerdere eisen? Één product. Voor gevelafdichting bij de houtskeletbouw moest tot nu toe gebruik gemaakt worden van verschillende

Nadere informatie

Productomschrijving. Toepassing. Productvoordelen. Assortiment

Productomschrijving. Toepassing. Productvoordelen. Assortiment PRODUCTBLAD - ROCKPANEL Lines 2 1 Productomschrijving Rockpanel Lines 2 zijn rabatdelen met veer en groef en zijn geschikt voor horizontale toepassing in geventileerde constructies. De innovatieve producten

Nadere informatie

Product informatieblad Rockpanel Brilliant

Product informatieblad Rockpanel Brilliant Product informatieblad Rockpanel Brilliant Rockpanel Brilliant Product informatieblad Rockpanel Brilliant Productbeschrijving Creëer stralende, moderne gevels die fonkelen in het zonlicht. Breng leven

Nadere informatie

Product informatieblad Rockpanel Brilliant

Product informatieblad Rockpanel Brilliant Product informatieblad Rockpanel Brilliant Rockpanel Brilliant Product informatieblad Rockpanel Brilliant Productbeschrijving Creëer stralende, moderne gevels die fonkelen in het zonlicht. Breng leven

Nadere informatie

CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan?

CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan? CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan? Jacques Mertens Csilla Csoke Bent u het bevoegd gezag? CE-Markering regelgeving Csilla Csoke Regelgeving 1. Bouwbesluit: veiligheidsniveau bepalen

Nadere informatie

PRODUCTBLAD - ROCKPANEL WOODS 1

PRODUCTBLAD - ROCKPANEL WOODS 1 PRODUCTBLAD - ROCKPANEL WOODS 1 Productomschrijving Rockpanel plaatmateriaal is ontwikkeld voor een snelle gebruiksvriendelijke esthetische afwerking van façades en detailleringen rondom het dak. De platen

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

ETA PRESTATIEVERKLARING. Sikaflex Tank N In combinatie met Sika Primer-215 ETA

ETA PRESTATIEVERKLARING. Sikaflex Tank N In combinatie met Sika Primer-215 ETA Afdichting en Verlijming Prestatieverklaring Editie 04.2013 Identificatie nr. 02 05 05 011 50 00000 02 Versie nr. 01 NL versie nr. 24/06/2014 ETA 09 0272 13 1213 PRESTATIEVERKLARING Sikaflex Tank N In

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING Nr / 2015

PRESTATIEVERKLARING Nr / 2015 PRESTATIEVERKLARING Nr 4000.1/ 2015 1.Unieke identificatiecode van het producttype : Aluplast Ideal 4000 SL 2. Beoogd gebruik voor woningbouw en openbare gebruik. 3.Fabrikant: EKO-OKNA sp. z o.o. PL 47-480

Nadere informatie

(flexibele, tweelaagse metalen binnenbuizen 2 x 0,08 mm) T400 N1 D V2 L50008 G

(flexibele, tweelaagse metalen binnenbuizen 2 x 0,08 mm) T400 N1 D V2 L50008 G 1. Eenduidig kenmerk van het type product: Stijve en flexibele binnenbuizen type TEC-FLEX volgens 2. Type-, charge- of serienummer of ander kenmerk ter identificatie van het voor de bouw bestemd product

Nadere informatie

PRODUCTBLAD - ROCKPANEL WOODS 1

PRODUCTBLAD - ROCKPANEL WOODS 1 PRODUCTBLAD - ROCKPANEL WOODS 1 Productomschrijving Rockpanel plaatmateriaal is ontwikkeld voor een snelle gebruiksvriendelijke esthetische afwerking van façades en detailleringen rondom het dak. De platen

Nadere informatie

Technische gegevensfiche. Hilti brandwerende siliconen kit CFS-S SIL. Europese technische goedkeuring ETA 10/ 0291 (brandwerend afdichten van voegen)

Technische gegevensfiche. Hilti brandwerende siliconen kit CFS-S SIL. Europese technische goedkeuring ETA 10/ 0291 (brandwerend afdichten van voegen) Technische gegevensfiche Hilti brandwerende siliconen kit CFS-S SIL Europese technische goedkeuring ETA 10/ 0291 (brandwerend afdichten van voegen) Uitgave 10/2011 Brandwerende siliconen kit CFS-S SIL

Nadere informatie

Lengte 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm Lengte schroefdraad (niet voor deeldraad schroeven) 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm Kopdiameter

Lengte 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm Lengte schroefdraad (niet voor deeldraad schroeven) 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm Kopdiameter Gipsschroeven Gipsplaatschroeven met trompetknop zwart gefosfateerd. met een grove draad zijn geschikt voor montage van gips op hout en de schroeven met een fijne draad voor gips op licht profielen (tot

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels 1 STS 71-2 Voorstelling STS? Onderwerp van de STS 71-2 Prestaties? Prestaties in de STS 71-2 Realisatie van prestaties op de bouwplaats 2 1 STS 71-2

Nadere informatie

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo 21 November 19.00 19.20 Brandveiligheid en gevels: nieuwe oplossingen voor houtskeletbouw Y. Martin WTCB 2 Inhoud

Nadere informatie

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Voor toepassing als wandabsorber in combinatie met een geluidsaborberend plafond. Met Ecophon Akusto Wall C bereikt u een optimale akoestiek in de ruimte. Ecophon Akusto Wall C heeft

Nadere informatie

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Voor toepassing als wandabsorber in combinatie met een geluidsaborberend plafond. Met Ecophon Akusto Wall C bereikt u een optimale akoestiek in de ruimte. Ecophon Akusto Wall C heeft

Nadere informatie

FireBlock TYPE: FBU 240. Brandwerend ventilatierooster. Omschrijving:

FireBlock TYPE: FBU 240. Brandwerend ventilatierooster. Omschrijving: Omschrijving: Het brandwerend rooster type Fireblock FBU240 van SEAC International is een uitstekende oplossing om ook ventilatieroosters in een brandwerende wand of deur brandwerend uit te voeren. Indien

Nadere informatie

Prestatieverklaring Nr. DOP1028 31.7.2014

Prestatieverklaring Nr. DOP1028 31.7.2014 Prestatieverklaring Nr. DOP1028 31.7.2014 FABRIKANT: Abloy Oy Joensuun factory Wahlforssinkatu 20 FI-80100 Joensuu FINLAND Systeem of systemen ter beoordeling en verificatie van constantheid van de prestaties

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1304 deel 2 d.d. 30-01-2013. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Isolatie en Dakbedekkingen d.d. 10-12-2014 Aanvaard

Nadere informatie

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen Bert van Beek 1 Waar hebben we het over? markering van staalconstructies 2 1 3 Waar komt het vandaan? Richtlijn bouwproducten CPD (Construction

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN :2007+A1:2009 VAN EEN MULTIGIPS GIPSBLOKWAND 70 MM

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN :2007+A1:2009 VAN EEN MULTIGIPS GIPSBLOKWAND 70 MM Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN MULTIGIPS GIPSBLOKWAND 70 MM Documentnummer

Nadere informatie

Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw

Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw CE markering Het systeem Raymond Van Pestel 3 Er was eens CPD = Construction Product Directive Geharmoniseerde

Nadere informatie

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Voor toepassing als wandabsorber in combinatie met een geluidsaborberend plafond. Met Ecophon Akusto bereikt u een optimale akoestiek in de ruimte. Ecophon Akusto Wall A heeft een

Nadere informatie

16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE

16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE 16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 maart 2006 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde

Nadere informatie

Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen

Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2010-Efectis-R0778 Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg

Nadere informatie

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Specialist in ventilatie Maatwerk roosters U kunt bij ons terecht voor een uitgebreid standaard assortiment ventilatie roosters, gemaakt

Nadere informatie

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11,lid 4: Zie bijlage 1

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11,lid 4: Zie bijlage 1 DoP S-SCV001 page 1 / 6 S-SCV Unieke identificatiecode van het product: SMART S-SCV Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel

Nadere informatie

Postbus 1090-2280 CB Rijswijk Lange Kleiweg 5-2288 GH Rijswijk Nederland +31 88 3473 723 nederland@efectis.com. Frekehof 74 2263 KA LEIDSCHENDAM

Postbus 1090-2280 CB Rijswijk Lange Kleiweg 5-2288 GH Rijswijk Nederland +31 88 3473 723 nederland@efectis.com. Frekehof 74 2263 KA LEIDSCHENDAM Postbus 1090-2280 CB Rijswijk Lange Kleiweg 5-2288 GH Rijswijk Nederland +31 88 3473 723 nederland@efectis.com CLASSIFICATION REACTIE BIJ BRAND VOLGENS EN 13501-1:2007+A1:2009 Classificatierapport nr.

Nadere informatie

Markering conform CPD

Markering conform CPD Markering conform CPD - constructies - Even voorstellen Maikel van der Sanden Manager QHSE, Valkenswaard kwaliteit arbo milieu 1 MCB: Service in Metaal Leveranciers Klanten >600 leveranciers >7.500 klanten

Nadere informatie

pmp pmp pmp pmp CONTEXT:het greenwal-gebouw Innoverende technieken toegepast op het Greenwal-gebouw HYGROTHERMISCHE STUDIE van een compactdak CONTEXT

pmp pmp pmp pmp CONTEXT:het greenwal-gebouw Innoverende technieken toegepast op het Greenwal-gebouw HYGROTHERMISCHE STUDIE van een compactdak CONTEXT Innoverende technieken toegepast op het Greenwal-gebouw HYGROTHERMISCHE STUDIE van een compactdak Donderdag 16 maart 2017 HYGROTHERMIE SESSIE 1: HYGROTHERMISCH ONTWERP VAN DE WANDEN CONTEXT:het greenwal-gebouw

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Halfproduct Kooltherm K 3 Vloerplaat / K12 Frameplaat Isolatieplaten van resolschuim (PF) aan de boven- en onderzijde voorzien van een cachering Certificaathouder: Kingspan Insulation

Nadere informatie

BUtgb 04/2497. Geldig van 04.10.2004 tot 03.10.2009 B E S C H R I J V I N G

BUtgb 04/2497. Geldig van 04.10.2004 tot 03.10.2009 B E S C H R I J V I N G BUtgb 04/2497 Geldig van 04.10.2004 tot 03.10.2009 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdist (FOD) Economie, Middstand, KMO Energie, Goedkeuring

Nadere informatie

KOMO. Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. Divisie Isover. productcertificaat. Platen en dekens van minerale wol voor thermische isolatie

KOMO. Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. Divisie Isover. productcertificaat. Platen en dekens van minerale wol voor thermische isolatie KOMO productcertificaat Nummer K24668/16 Vervangt K24668/15 Uitgegeven 20140601 d.d. 20140315 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 SaintGobain Construction Products Nederland B.V. Divisie Isover VERKLARING

Nadere informatie

Cembrit Multi Force. Functionele Bouwplaten. Supersterke plaat, bestand tegen extreme omstandigheden.

Cembrit Multi Force. Functionele Bouwplaten. Supersterke plaat, bestand tegen extreme omstandigheden. Functionele Bouwplaten Cembrit Multi Force Supersterke plaat, bestand tegen extreme omstandigheden Cembrit Multi Force is de ideale oplossing in gevallen waar lichtgewicht wanden en plafonds zwaar gebruik

Nadere informatie

Brandwerende ventilatieroosters

Brandwerende ventilatieroosters Brandwerende ventilatieroosters Vierkante of rechthoekige brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage Ronde brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage

Nadere informatie