DOARPSNIJS Nûmer 361 maart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april Kopij foar Doarpsnijs kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei Hedwig Beukens Hege Bouwen Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Tiete Bangma Heaburgen adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Bauke Beukens (secr.) Hege Bouwen 2a Gerrie van der Veen Omrin (penningmeester, bankrek ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Piet Rienstra Omrin Rienk Nadema Hege Bouwen adres buurtplysje: 2

3 BEDANKT Een ieder die na mijn val op welke wijze dan ook aan mij gedacht heeft. Ben er nog niet helemaal maar het gaat de goede kant op. Nogmaals bedankt ook namens Antsje. Jan Buma DE FLEURIGE TROUBADOURS We zullen nog een keer voor u optreden in het dorpshuis. Lang geleden hadden we hier onze Repetitie avonden en hebben we vaak een gezellige avond verzorgd. U kunt ons nog één keer komen beluisteren op dinsdag 9 april, s middags om 3 uur in het dorpshuis. Jaap Mulder DORPSHUIS Zondagmiddag 7 april is voorlopig de laatste keer dat het DORPSHUIS open is voor het afhalen van patat e.d. De lente en zomer maanden stoppen we hiermee. Maaaaaar!!! Als de bladeren weer gaan vallen en de avonden weer lang en donker zijn proberen we het weer opnieuw. Klaas en Harmke 3

4 HERDENKING BIJ HET MONUMENT De herdenking bij het oorlogsmonument op de Sânfeartsterhoeke is dit jaar op vrijdagmiddag 5 april om uur. Om uur wordt de vlag op het schoolplein halfstok gehesen, waarna de leerlingen van groep 7 en 8 ± uur op de fiets van school vertrekken. Aankomst monument ± uur. Start herdenking om uur. Het monument is door KBS De Stapstien geadopteerd. We herdenken de slachtoffers van de W.O. II en in het bijzonder de mannen die gefusilleerd zijn op de plek waar het monument nu staat. Ieder jaar verzorgen de leerlingen van groep 8 het programma. De kinderen lezen gedichten voor, het Wilhelmus wordt gezongen en er is een kranslegging. Een vertegenwoordiger van de gemeente Gaasterlân-Sleat houdt een korte toespraak. Tot slot dragen de leerlingen van groep 8 het monument over aan de leerlingen van groep 7. Waarom is de herdenking dit jaar op 5 april: De herdenking zou dit jaar in 1e instantie op 26 april plaats vinden, maar nu met de troonswisseling, zijn er op deze dag Koningspelen en deze belangrijke gebeurtenissen gaan niet samen. Die hele week zal in het teken van de kroning staan, uitwijken naar een andere dag in die week heeft daarom niet zo veel zin. Durk Dijkstra is gefuseerd op 6 april en we hebben een datum hier dichtbij gekozen. Zo kunnen we ook een week aandacht besteden aan de oorlog en dan afsluiten met de herdenking. Helaas is mevrouw Dijkstra, de weduwe van Durk Dijkstra, op 7 maart jl. overleden en is zij hier voor het eerst niet meer bij. Er zijn familieleden van de slachtoffers aanwezig bij de plechtigheid. Ouders van onze leerlingen en belangstellenden worden van harte uitgenodigd de herdenking bij te wonen. Het monument op de Sânfeartsterhoeke is te bereiken via het erf van fam. H.Bangma, over de dijk richting IJsselmeer. Namens KBS De Stapstien, Carolien 4

5 DOARPSBELANG (1): Informatie nieuwe gemeente Doarpsbelang krige ûndersteande ynformaasje bestimd foar Doarpsnijs: Soms is het nog niet helemaal duidelijk waar je sommige zaken kunt melden. Het is vaak wel te vinden op de website maar niet iedereen is daar even handig mee. Daarom een paar zaken op een rijtje en misschien is het handig onderstaande informatie, eventueel aangepast, op de website of in het dorpskrantje te plaatsen. Website van de gemeente Als je een melding wilt doen over bijvoorbeeld schade, kapotte lichtmast of een calamiteit ga dan naar het blauwe vlak met de kop Direct naar Contact Melding aan de gemeente Verloren en gevonden voorwerpen Gemeentepagina Vervolgens naar Melding aan de gemeente Via deze link komt u op de pagina Melding aan de gemeente met veel informatie en onderstaande tekst: Als u opmerkt dat er in uw buurt iets mis is met de openbare voorzieningen, denk aan het trottoir, plantsoenen, speeltoestellen, het riool, straatverlichting of straatmeubilair, laat het ons dan alstublieft weten. Wij zorgen dat het opgelost wordt. Ook voor geluidsoverlast, milieuvervuiling of een niet geleegde afvalcontainer kunt u bij ons terecht. U kunt dat telefonisch melden ( ), via het digitale meldpunt. de onderhoudstoestand van de wegen, trottoirs, plantsoenen en speeltoestellen rioleringsproblemen, defecte straatverlichting kapot straatmeubilair 5

6 geluidsoverlast milieuvervuiling een niet geleegde afvalcontainer etc. Melding via internet U kunt uw melding doen via het digitale meldpunt. We verzoeken u vriendelijk uw naam, adres, telefoonnummer en adres in te vullen, zodat wij u eventueel voor meer informatie kunnen bereiken. Melding via de telefoon U kunt ook telefonisch melding maken. Belt u dan tijdens kantooruren met telefoonnummer Voor meldingen over kapotte of beschadigde straatverlichting kunt u behalve bij de gemeente ook terecht bij Ziut. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Het storingsnummer van Ziut is: Voor een vlotte afhandeling van de melding moet u behalve de locatie van de lantaarnpaal (plaatsnaam en straat), ook het nummer van de paal zelf bij de hand hebben. Dit nummer staat op de gele sticker op de mast. Spoedmeldingen Voor spoedmeldingen buiten kantooruren belt u de volgende telefoonnummers: Voor spoedmeldingen openbare ruimten (onder andere storingen aan het hoofdriool) belt u Voor meldingen in geval van milieucalamiteit kunt u bellen met het provinciale milieu alarmnummer Voor noodgevallen belt u de politie op 112 of bij minder spoed via Digitaal formulier: Meldpunt Als iets niet duidelijk is of jullie willen nog meer informatie, ook over andere zaken, dan hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Klaas Knobbe, dorpencoördinator Tel

7 DOARPSBELANG (2): Útnoeging Uitnodiging Activiteitencommissie Oosterzee Friese Meren Tobbedansen op 17 augustus 2013 Per 1 januari is de aftrap gegeven voor de ophanden zijnde fusie van 52 dorpen die nu nog onder de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân vallen. Per 1 januari 2014 wordt de nieuwe gemeente de De Friese Meren een feit. De wateren van de Friese meren vormen de verbindende factor van deze 52 dorpen. Om de nieuwe samenstelling alvast op sportief gebied vorm te geven, wil de Activiteitencommissie Oosterzee een evenement organiseren op één van deze Friese meren: het Tjeukemeer. Tobbedansen U kent het vast nog wel van televisie: Tobbedansen. Het hilarische waterspektakel waarin creativiteit, snelheid en samenwerking centraal staan. In de meeste dorpen is een dergelijk evenement in het verleden al eens georganiseerd en waarschijnlijk liggen de tobbes nog wel ergens in een schuur. En dat komt nu van pas! Hierbij willen wij namelijk alle 52 dorpen van de Friese Meren uitdagen om per dorp met 1 tobbe met tobbedansers deel te nemen aan het evenement Het Friese Meren Tobbedansen. 7

8 Waar: Tjeukemeer, in de kom van de haven Oosterzee Wanneer: zaterdagmiddag 17 augustus 2013 Voor wie: 1 Team Tobbedansers van elk van de 52 Friese Meren dorpen Leeftijd deelnemers: vanaf 16 jaar Inschrijfgeld: gratis Hoofdprijs als snelste tobbe: 250,00 Originaliteitprijs: 250,00 Wij hopen dat er enthousiaste Nijemardumers zijn, die aan dit spetterende waterfestijn mee willen doen. Voor opgave of inlichten kunt u bellen met: Bauke Beukens: GRAAG VOOR 13 APRIL Uiteraard zijn alle fans en andere dorpsgenoten uitgenodigd om de tobbedansers aan te komen moedigen. We rekenen erop dat er op 17 augustus 52 tobbes met glans van de schans gaat! Dorpsbelang, Bauke Beukens Peaskemerk Wy wolle as Nijemardum net efter bliuwe by oare doarpen. Dus it sil heve, peaskemoandei wurdt foar de earste kear de peaskemerk hâlden. Dit sil barre achter en om it doarpshûs. Wolle jo der ek mei in kreamke stean? Nim dan kontakt op mei ien fan de redaksjeleden fan it Doarpsnijs. De earsten ha hun al oanmelden. Der komt in leuke draaimole en foar in sûkerspin bist ek op it goede plak. Wy ha der sin oan! We beginne om oere en we gean troch salang as it gesellich bliuwt. Oant peaskemoandei. Redaksje Doarpsnijs 8

9 FEESTCOMMISSIE In verband met de troonswisseling dit jaar op 30 april hebben we een aangepast programma op Koninginnedag. Het programma past geheel in het programma van de troonswisseling dus u mist niets van het officiële gedeelte wat de tv zal uitzenden, sterker nog, u komt helemaal in de oranjestemming van wat wij hebben bedacht... Tussen 11 uur en half 2 hebben we voor de kinderen leuke ouderwetse spelletjes te doen en ook voor de volwassenen hebben we leuke activiteiten bedacht! Natuurlijk mag je ook gewoon langs komen om een lekkere oranjebitter te drinken of om alvast te proosten op onze nieuwe koning!! Om half 2 zijn de activiteiten afgelopen zodat iedereen die tv wil kijken naar huis kan gaan om daar 2 uur voor de buis te kunnen zitten, of in het dorpshuis te blijven en het daar te beleven. Wij hebben er zin in en hopen jullie ook!!! Voor het avondprogramma hebben we natuurlijk weer de playbackshow die zal beginnen om half 8, de zaal zal om 7 uur open gaan. Maar wat is een playbackshow zonder deelnemers?...dus jong en oud geef je op!! Wacht niet te lang met opgeven want dat kan t/m 20 april bij Tryntsje de Jong of Tot slot nog even over het dorpsfeest wat we dit jaar hebben op 27,28 en 29 juni. Er was maar liefst 1 persoon die vroeg waarom we het hebben verzet naar deze datum! Wij hadden op meer reacties gerekend, maar hierbij nog een kleine uitleg van waarom we het hebben verzet naar deze datum. Vanwege dat we het dorpsfeest vorig jaar hebben verzet wilden we eigenlijk niet 2 jaar wachten met het volgende feest, het moest dus toch al anders dus waarom dan niet proberen (waar wij al heel lang reacties van mensen over kregen )in juni... De voetballers hoeven dan niet te voetballen dus er zijn meer mensen beschikbaar voor spelletjes en natuurlijk is het dan wat langer licht en hopen we ook in juni op mooi weer! Natuurlijk weten wij dat we het nooit iedereen naar 9

10 de zin kunnen doen maar het is dan ook een proef. Wij willen zien of het beter is!! Voor de rest weten wij dat het ieder jaar weer moeilijk is om mensen te vinden voor spelletjes en het toneelstukje maar we weten ook dat als het 1x feest is iedereen er wel is,dus gaan we er van uit dat het nog wel leuk gevonden wordt!! Er is echt aan elke leeftijd gedacht dus ook voor de mensen die niet op de stormbaan willen zijn er rustige spelletjes te doen!!!dus als de buurtvertegenwoordigers aan de deur komen zeg niet gelijk nee...want zonder mensen komt er geen feest!!!!! groetjes jullie feestcommissie, Trijntsje de Jong HA JIM T AL HEARD? De moanne maart sit der hast alwer op, noch efkes en we kinne de kalinder omslaan. No, as it waar dat dan ek noch ris dyng.. Sa sitte we hearlik bûten fan it sintsje te genietsjen en sa sitte we wer yn de nachtfroast fan min 7.. Wy ha de redens wer yn it fet hear. Come on maitiid, we ha ferlet fan dy. Op 27 febrewaris bestie it Doarpshûs 60 jier en dat ha we 2 maart fierd. It waard in prachtich moaie sneon. Middeis koene de bern harren útlibje by de film. Yn de bar sieten de pjutten en groep 1, 2 en 3. Yn de achterste seal siet de rest. Oan beide kanten ha se harren oh sa fermakke, mei popcorn, snobberij en patat. We hiene soms it swit op it gebit, want doe t der ien nei`t húske moast, kamen der mear. Fielde my soms krekt de mem fan Afke`s Tsiental. Nei ôfrin krigen se allegear in rêchsekje mei in rekkenmasine en in bûslampe. Dy`t fansels direkt de moandeis mei nei skoalle gyngen. De juffen snapten net hoe `t sommige bern sa rekkenje koene.. 10

11 De jûns wie it ek hiel gesellich. In sealfol minsken dy`t allegear op t skik wienen. It waard in jûn mei spultsjes en alle tiid om mei elkoar te praten. Dat dogge we dochs fierstente min? Wannear treffe we elkoar noch? Aanst, ein juny, ha we wer doarpsfeest. Wy meitsje der mei syn allen wer in moai feest fan, want dat moat fansels wol bestean bliuwe. Oh ja, witte jim trouwens wol dat Pietrijna Runia foarlêskampioen fan de Stapstien wurden is? Ein febrewaris moast se nei Koudum foar de heale finale. Se kaam thús meide tredde priis. Klasse dien hear Pietrijna! De spandoeken dy t dyn klasgenoaten makke hiene, ha wol holpen. Froeger hiene wy hjir yn Nijemardum de Gijzensreed. Dy rûn tusken it doarpshûs en de tsjerke. No ha se yn Sleat it H.Gijzenpaad, dat is in earbetoan oan Henky fan Ypie. Hy is al jierren yn tsjinst fan camping de Jerden yn Sleat en jim koenen yn de Balkster lêze hoe grutsk as sy op him binne. No wy net minder, lokwinske Henky. Dit wie it wer foar dizze kear, oare kear wer mear. Groetnis WTHP FAN DE REDAKSJE Yn ús gearkomste fan 21 maart ha wy mei wurden fan tank en in blomke ôfskied nommen fan Arnold Rozema. Sûnt septimber 2010 hat hy him ynsetten foar it Doarpsnijs. Tagelyk mochten wy Hedwig Beukens as nij redaksjelid wolkom hjitte. 11

12 WA BIN IK? Dit mantsje op'e foto wie dúdlik in Nijemardumer. Mar leafst 10 minsken seagen dat it Dirk Jan de Kleine wie. Ik krige sels telefoan út Bûtenpost, en wol fan Gerben de Jong. Syn âlden ha begjin jierren sechtich in Spar-winkel hân yn it hûs dêr t no de fam. Boekema wennet. Fia de webside bliuwt hy op'e hichte. Foute antwurden wiene: Jan Holtrop, Ine Veltman en Ids Wiebe Gijzen. Ús nije notaris, Hedwig, moast it efkes leare mar tovere dochs in nije winner út de hoed! De sûkerbôle giet diskear nei Teatske Veen. Dizze kear in moai jongfaam: Pak de tillefoan en belje gau , dat kin oant en mei sneon! Groetnis Jantsje 12

13 INFORMATIE van de UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER NIJEMIRDUM We hebben 12 februari 2013 weer een ledenvergadering gehad. Op de ledenvergadering zijn o.a. de volgende zaken aan de orde geweest. Een verzoek van Momento Mori, uitvaartvereniging uit Oudemirdum, om gebruik te maken van elkaars dragers. De dragers stemden hier mee in, maar hierbij wel de opmerking dat de kleding op elkaar afgestemd moet worden. Hier wordt aan gewerkt door de besturen. Onze vereniging had op 31 dec. 2012, 302 leden. De helft van deze leden betalen de contributie via automatische incasso. Als in de toekomst de acceptgiro verdwijnt, zal iedereen gebruik moeten maken van deze methode. Voorstel contributie en ledenkorting: Op het voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen met 2,50 tot 12,50, en de ledenkorting te verhogen van 500,00 tot 625,00 was één lid tegen de rest was voor. Bestuurswisseling: Jantsje Bosma-de Jong heeft aangegeven om na een periode van 10 jaar te stoppen. Als kandidaat voor het bestuur werd Tiny Wildschut- Pelsma met algemene stemmen gekozen. Jubileum: Onze secretaris Grietje Akke Rienstra-Schotanus, ze had er zelf geen weet van, is sinds 1988 bestuurslid en Grietje heeft altijd geholpen bij het afleggen van de overledene wanneer dit gevraagd werd. 25 Jaar actief voor DLE, dat mochten wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Namens de vereniging werd als blijk van waardering haar een pen met inscriptie en een bos bloemen uitgereikt.namens defries Federatie van uitvaartverenigingen werd haar een oorkonde overhandigd. Gastspreker J.G. Vogelzang. J.G. Vogelzang, ex ambtenaar burgerzaken van de gemeente Gaasterland-Sleat hield een betoog over begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen, hij deed dit op humoristische wijze, hetgeen bij de aanwezigen zeer in de smaak viel. Meer informatie over De Laatste Eer kunt u verkrijgen op de website Namens het bestuur, Roelie Veen 13

14 IT HIMD FAN IT GAT Doe t ik Tine Heeres frege foar in fraachpetear wie se hiel entûsjast. Ik fyn it prachtich. Dat wurdt fêst moai. Wy ha daliks in ôfspraak makke. As ik in wike letter op Heaburgen 14 fan e fyts stap, ropt Bauke Anne fan nûmer 12: Hoi Annie, soesto krekt nei ús ta? No, nee Anne, hjoed net, mar sil ik letter ris by jimme oankomme? Bauke sit al te wachtsjen yn e auto en Anne sil der mei him op út. Dat moast mar dwaan. No goeie! In nije klant foar It Himd? Ik wol einliks wol troch de achterdoar nei Tine, want ik wit dat se graach yn e tún omskarrelet en we ha al in pear dagen hiel sacht waar hân. Yn e rotstún is noch gjin kleur te bekennen, sjoch ik. De nachtfroast, dy t wy net mear ferwachten, hat in flues oer de fiver lein. Yn e hûs hear ik al wat gestommel Och heden, sy stiet by de achterdoar. De doar giet iepen en Tine en har man Jeen begroetsje my hertlik. In brún en in wyt hûntsje springe bliid om my hinne. Se dogge neat.. Yn e smûke keuken is al in stoel foar my frij makke. Sille wy earst mar teedrinke en wat byprate? Trije echte teekop-en-pantsjes wurde út in kastke pakt. Fan dy readen mei goud.. Sokken hie ús mem froeger ek. Hoe komsto dêr oan Tine. Hast se urven? Nee, mar we strune wolris wat op merken om yn Balk of sa Op it oanrjocht stiet eigenmakke appeltaart. Wy krije alle trije in stik, mei slachrjemme. Underwilens prate wy oer it wite hûntsje, dat by Jeen en Tine útfanhûs is. Dy is fierste dik, kriget tefolle iten en temin beweging. It lykje wol minsken.. Jeen giet oerein en giet mei de bistkes te kuierjen. Tine en ik moatte no dochs mar eefkes mei de fragelist oan e gong. Wêr bisto berne? Ik sil al Wikel opskriuwe.. Antina Heeres is berne yn Pretoria, Súd Afrika. Do hast dochs wol Frysk bloed? Us heit kaam fan Harns en ús mem fan e Kúnder. Mem hie famylje yn Súd Afrika en myn âlden binne dêr doe ek hinne gien. Doe t ik trije wie, binne wy werom kommen. Tine wit noch dat sy op de boat, dy t nei Marseille foer, in spultsje dyngen. Se moast in farsk aai op in leppel lizze en dêr dan in ein mei rinne. Fierders hearde sy de ferhalen oer dy tiid fan heit en mem. Wat foar oplieding hasto dien? Yn Wikel gyng ik nei de Kristlike Nat. Skoalle. Wy wienen net kristlik, mar dy skoalle wie it tichtste by ús hûs en dêrnei ha ik trije jier nei de Mulo yn Balk west. 14

15 Doe hie ik myn nocht fan skoalle en woe ik hiel graach jild fertsjinje. Wat woest as bern graach wurde? Ik woe graach ferpleechster wurde en hie my ynskriuwe litten foar dy oplieding. Mar ik bedarre yn Bloksyl by in omke en tante dy t dêr in restaurant hienen. Omke waard siik en ús heit en mem fûnen dat ik tante wol helpe koe. Ik ha de ferpleechstersoplieding ôfsizze moatten. Letter bin ik op it postkantoar fan Bant oan it wurk gien. Ha in oplieding foar kantoarwurk folge. Ik koe yn Balk op it postkantoar oan e slach, mar einliks like it my wol wat ta om út Wikel wei. Ik woe selsstannich wurde. Op keamers nei. Den Haag! Yn dy tiid kriich Tine ferkearing mei Jan Bruygoms. Se trouden en doe bedarre Tine dochs wer yn Wikel. Tegearre rjochten se harren op de Horeka en Tine helle alle diploma s dy t dêrfoar easke waarden. Yn e sechtich- en santiger jierren wie Bruydje op e Bargebek in begryp, benammen by de jongerein. De saak rûn as in tierelier. Neist goede, kamen der ek minne tiden foar Jan en Tine. Se krigen fiif bern, mar it twadde berntsje, in jonkje, koe troch in tal beheiningen net libje. Harren houlik rûn speak, mar it libben gyng troch.en Tine hold de kop derfoar. Se ferhuze gauris, nei Balk, Sleat en Burgum, mar ek nei Kanada. Uteinlik wol fjouwer en tweintich kear! Wat fynst it moaist om te dwaan? Túnkje. Jeen en Tine meie ek graach puzelje. Jeen brekt him de holle oer de Sudoku s en Tine hâldt mear fan krúswurdriedsels. Wat fynst in grutte ergernis? Tine suchtet: Der is sa n bytsje respekt mear foar foar alles. Foar de neiste, de natuer, it miljeu. Wat fynst in prachtich boek? De boeken fan Dan Brown, mar ek It Wrede Paradys fan Hylke Speerstra. De krante wurdt útspitten en fierders in soad Ingelske boeken om de taal goed te ûnderhâlden. Hok tv-programma of film fynst moai? The Bold and the Beauty, GTST, natuerfilms, âlde filmen en net te ferjitten: it fuotbaljen. Wat foar muzyk meist graach hearre? Licht klassyk: André Rieu en De Trije Tenoaren. 15

16 Wat fynst fan it Doarpsnijs? Hiel leuk. Wy lêze it altyd.. It bringt ek noch kontakten ta stân. Troch in oprop yn it Doarpsnijs gean ik alle wiken te swimmen. Hearlik! Wat is dyn favorite fakânsjeplak? Kanada. Jeen syn bern wenje dêr. Wat is it fierste plak op e wrâld dêrsto west hast? Súd Afrika. Soe it Frysk oer 100 jier noch bestean? It moat bewarre bliuwe, mar op skoalle moatte de bern benammen de Nederlânske taal goed leare. Oars kinne se harren letter net goed rêde. It Frysk soene se einliks nei skoaltyd leare moatte. Wat fynst in moai Frysk wurd? Njonkelytsen. Wêr soest net sûnder kinne of wolle? Lekker iten. Sparrest ek wat? Twa-euromunten. Foar de fakânsjes, mar it giet op t heden net sa hurd mear. Ik krij net safolle lytsjild mear yn e hannen. Wat soest net misse kinne yn dyn wenkeamer? De planten. Wêr tinkst mei nocht oan werom? Oan in soad moaie dingen dy t yn myn libben bard binne. Wêr soest noch graach hinne wolle? Pretoria. Wat foar iten makkest graach klear? In kûgelbyfstikje mei griente. Ik fyn alles lekker. Wat fynst de moaiste tiid fan it jier? De maityd, it nije libben. Woest fierder noch wat kwyt? Ik soe graach wolle dat de minsken wat leaver mei-inoar omgean. En dan wurdt it sa njonkelytsen tiid foar my om op te stappen. Sille wy noch even in bakje kofje nimme? Tine is al oerein en pakt de kofjebus. Se fertelt oer de goede kontakten dy t yn e rin fan de tiid ûntstien binne mei ferskate buorlju op Heaburgen. Dat is goed om te hearren. 16

17 Underweis nei hûs betink ik dat ik mar in fraksje opskriuwe kin fan Tine har libbensferhaal. We ha it ommers net iens oer Kanada hân, dêr t se jierrenlang mei Jeen wenne en fanalles belibbe hat. Tine, do soest dyn Mémoires wol skriuwe kinne. Dan komt ús redaksje út en troch by dy oan en ha wy in nije rubryk Antina har Oantinkens foar ús Doarpsnijs. Tige tank foar dyn prachtige en betiden oandwaanlike ferhalen. Annie de Kleine Neiskrift: Foardat se mei fakânsje nei Ytaalje ôfreizgen, waard my noch in moaie foto fan Tine tastjoerd. Doe t ik dy mei har Himd nei it mailadres fan ús redaksje trochstjoere soe, koe ik it prachtige printsje nergens fine. No is ús kompjûter al in hiel skoft de stadige kant it neist. Men wurdt der betiden net goed fan. Dêrom hat Dirk Jan fan e wike yn in iverige rite it hiele bestân ris goed opromme. Dach foto Tine en Jeen sitte al lang en breed yn it sintsje te puzeljen fansels, mar harren hûntsje wol fêst ek wol ris pronkje yn ús Doarpsnijs. Klear foar in moaie foto? HALLO NIJEMIRDUM! Hierbij een superleuke aanbieding voor iedereen die actief is op facebook...er is natuurlijk niets leuker dan met een leuke profielfoto op facebook te staan. In samenwerking met fotograaf Frans Mulder kan je zaterdagmiddag 6 april langskomen om een superleuke profielfoto van jezelf te laten maken. En voor wie dat wil, doen Tineke en ik jouw haar ook superleuk in model, opsteken of föhnen het kan allemaal!! Natuurlijk is het niet alleen voor de dames, ook de mannen mogen langskomen... Vind je het leuk? Bel dan even want vol is vol!! Wij hebben er zin in...(teatske verzorgt de hapjes, toch Teatske? haha!) Alles inbegrepen kost het 15euro!! Misschien tot zaterdag 6 april bij Kapsalon Tryntsje Tel

18 VERENIGINGEN IN NIJEMIRDUM Dorpsbelang vz Yme Wiersma secr Bauke Beukens pen Gerrie van der Veen Lokaalvereniging vz Wiebren Hoekstra secr Wiepkje Holtrop pen Hendrik Postma Beheerders dorpshuis Klaas en Harmke Rienstra dorpshuis Chr. Basisschool De Stapstien schoolleider Carolien Glastra Peuterspeelzaal 't Opstapke ouderraad Joke Postma inl: Jitske Mulder Prot. Gem. O-N-S vz Tiete Groenhof Kerkgebouw nde scriba Tineke Wiersma Hoekstien predikant Teije T. Osinga predikante Maartje Wildeman koster fam. Luinenburg Begrafenisvereniging vz Roelie Veen secr Griet Akke Rienstra pen Piet Rienstra Omrin bode Pieter Deinum / Damclub vz Johannnes van der Goot secr Egge Reinsma pen Henk Bokma

19 Vogelwacht Inl. Carl Draaijer Feestcommissie vz Trijntsje de Jong Rienstra secr Ans Bosma pen Sander Mollema Passage vz Harmke Rienstra Eliveld secr Tjitske Baukema pen Nieske Glashouwer Biljartclub De Eekhoorn Biljartclub Zicht op de bal Klaverjasvereniging O.N.S. vz Klaas Rienstra secr Riny Kramer pen Gerlof Hendriks vz Jaap Douwe Bokma secr Hendrik Rienstra pen Wieger Pietersma vz Sake Mollema secr Feike Samplonius pen Doede Bosma Line Dancing Inl. dorpshuis Nijemirdum Gymnastiek vereniging vz Feikje Draaijer secr Brechtsje Bokma pen Monique Betsema Tennis vz Wilco Daas secr Nick Fortezza pen Jaap Ovelgönne Voetbal Vz(interim) Henk Wieger Ruiter secr Henk Wieger Ruiter pen Jacob Brandenburg

20 Volleybal Vz(interim) Jan Kuiper secr Liesbeth Wijnja pen Kees Draaijer Int. Kerkelijk streekkkoor vz Janke de Jong secr Gerrit Postma pen Jannie Feenstra Soos vz Klaas Muizelaar Secr/pen Jan Smits Zanggroep Eigenwize vz Aafke Walinga secr Anneke Sluitman pen Brúnsje Muizelaar Boerinnengroep vz Jenny Uittenbogaard secr Gettje Altenburg pen Ida Agricola Kinderkoor Prelude vz vacant secr Jantsje Wierda pen Geeske Hendriks dirigent Marianne vd Heide Tuinclub vz Klaske Zwart secr Jantsje Akkerman pen Wieke Haarsma EHBO vz Esther Schilstra secr Jannie de Vries pen Jeannet Bekedam Toneelclub Inl. Coby Hospes

21 Doarpsnijs De redaksje: Wiepkje Holtrop Tiete Bangma Hedwig Beukens Annie de Kleine Jantsje Akkerman adres: Website: Bij bestuurswisselingen en/of wijzigingen dit graag doorgeven aan Gerrie van der Veen tel: HOE IS T NO MEI Op facebook lês ik dat Anna Altenburg de mangels knipt binne. Dus dan soest sizze dat se wol efkes tiid foar my hat.. En ja hear nei in pear berjochtsjes hinne en wer komme we út op in datum. Anna Grietje hjit se eigenlik. Se is 23 jier en wennet op de Hege Bouwen 21,mei har âlders Rein en Gettje en jongere broer Wytze. Albert har âldere broer is al útflein nei Aldemardum. Anna wennet op in buorkerij,dus bisten genôch om har hinne,mar yn hûs rinne twa katten om. Praatst altyd Frysk? Foar it grutste part wol,mar op myn wurk moat ik my noch wol ris ferbrekke. Anna wurket yn it Hearrenfean, en der tinke se dat se yn in stêd wenje Wat foar oplieding hast dien? HBO ferpleechkunde yn Grins,fan`t simmer bin ik alwer 2 jier ôfstudearre. 21

22 Dat wie in 4 jierrige oplieding, op de ôfdieling dêr`t ik no wurkje ha ik doe ek staazjerûn. En dat is? Op de ôfdieling neurology en maach, darm en lever, yn de Tsjongerskâns yn `t Hearrenfean. En hast it dêr nei `t sin? Jaseker ik ha it der super nei it sin. Sûnt febrewaris ha ik in fêst kontrakt krigen.tsjonge en dat yn dizze tiid. Bin no ek krekt mei in ferfolch oplieding begûn yn Utrecht, twa kear yn de moanne moat ik der hinne. En leuk of falt it dy ôf? Hartstikke ynteressant is`t. Wat ik lear kin ik ek drekt wer werom sjen yn de praktyk. Wat woest as bern graach wurde? Fan jongs ôf oan woe ik al yn de ferpleging. Hoe reizgest nei dyn wurk? Mei myn eigen auto,dat kin ek hast net oars want mei de ûnregelmjittige tiden dy`t ik ha kin ik net op de connexion oan. Kinst der moarns wat ôfkomme? No dat bliuwt lestich, mei myn ûnregelmjittige tsjinsten sliepst ek ûnregelmjittich, mar as ik moarns betiid moat dan druk ik meastal de wekker ien kear út. No dat falt ta toch? Ik ha myn wekker in hiel ein fan it bêd ôfsetten..dan moat ik der wol ôf. Hoefolle tiid bist kwyt oan dyn stúdzje? Net folle doch it measte yn de nachttsjinsten, dus bin ik thús der net folle mei dwaande. Wat foar muzyk fynst moai? Alle radiomuzyk fyn ik wol moai,ha net echt in favoryt. Wêr sjochst graach nei op tv? GTST sjoch ik faak,mar troch myn wurk moat ik dat ek wol gau ris misse,mar dat makket ek neat út want bist samar wer by. Hast sels in keamer mei tv? Wol in keamer mar sûnder tv. Wat fynst moai om te lêzen? Thrillers en tydskriften,as ik tiid ha fyn ik it hearlik om te lêzen. Fynst Nijemardum in moai plak om te wenjen? Ja seker ik fyn it hjir hearlik wenjen..mar tink net dat ik hjir myn hiele libben bliuw? Tsja Anna skarrelet wat mei in Bakhúster,en dan witte jo it wol dy moat de toer fan de roomske tsjerke wol sjen kinne... 22

23 Mist ek wat yn Nijemardum? Dêr moat se efkes oer neitinke. Ach ja it hie moai west as hjir wat winkeltsjes wienen en wat gesellige terraskes wer`st simmer deis hearlik efkes in roseetsje keapje koest. Gettje komt der ek gesellich bysitten en skinkt ús in bakje tee yn. Ja seit Gettje wat soe dat moai wêze, in gesellich terras, toe ju dat kinne jim dêr wol beginne, Jan der wat by mei syn gitaar en mûlharp. Krij der suver al sin oan.. Wat fynst belangryk yn it libben? Leave freonen, freondinnen en famylje om my hinne en fansels dat yn in goede sûnens. Giest wykeins faak op stap? Har eagen ljochtsje op. Jaa as ik net hoech te wurkjen dan bin ik fan de partij. En komst dan let thús? Och dat is ferskillend..gettje laket ehh ju komst ommers noait thús. Oehja dat bedarret dan wer yn Bakfotsen fansels. Hoe fynst it dat der wol ris wat fernield wurdt nei it stappen? Skande dêr doch ik net oan mei. Hast ek in hobby? Follybal,ik spylje by NOK yn it earste fan de froulju. En giet it goed? Ja hartstikke goed Wy ha noch kâns op de dûbel.. Witst ek wat ôf fan de polityk? Nee net folle, hear en lês wol ris wat mar ferdjipje my der net yn. Hast ek in muzykynstrumint? Ik ha jierren dwersfluit spile, ha wol acht jier les hân. Wie wol in hiele moaie tiid,tegeare mei Emma en Meta treden we ek noch wol gau ris op. Mar it lêste skoft leit hy tusken de kanferballen Giest wol ris nei in konsert? Net hiel faak, ha wol in pear kear nei Marco Borsato en de toppers west. Dat wie machtich!! En fan`t simmer geane we noch nei de teater foarstelling fan André Hazes Makkest sels wol ris iten klear? Ja hiel faak. Dat is sa maklik jong seit Gettsje krekt as hjoed dan kom ik nei 12 thús fan it wurk en dan hat sy it iten op de tafel Ik hoopje dat dat skielk by my ek sa is Hast sels in laptop? 23

24 Ja ha der wol ien mar dy is hast wol oan ferfanging ta Wêr giest hinne op fakânsje? Foarich jier haw ik nei Grikelân west mei in freondin, dit jier moatte we noch planne Mar in waarm lân is altyd wol hearlik chill hear. Ja fertel my wat kin net wachtsje. Wêr soest noch graach ris hinne wolle? Dêr moat se wol efkes oer nei tinke? Ik soe noch wol ris wer nei Kanada wolle. Yn 1999 hawwe we dêr mei ús gesin hinne west, dat wie doe wol machtich.ja ik soe de Niagara wetterfallen noch wol ris sjen wolle. No as dyn freon dan mei sil, dan moat hy wol in Hiele grutte foto fan de Roomske Tsjerke meinimme Hé Anna dat wiene de fragen alwer, bedankt foar dyn tiid en in hiel soad sukses tawinske mei dyn karriêre. Ik bin der wis fan dat de pasjinten neat te klaaien ha mei sa`n suster op de ôfdieling. En Gettje bedankt foar de tee en de gesellichheid, wat dat oanbelanget kinne jim hjir ek wol in terras beginne wy komme wol..hahaha. Wiepkje SINNICH MEI SINNE De commissie Sinnich mei Sinne heeft afgelopen weken offertes voor het collectief leveren van zonnepanelen in Nijemirdum beoordeeld. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met leveranciers. Naar aanleiding van deze gesprekken en uitgebrachte offertes zijn we tot een keuze van een leverancier gekomen. Als commissie zijn wij er van overtuigd dat we een prima voorstel en dito leverancier hebben voor het leveren van de zonnepanelen aan die gene die mee doen in het collectief. Bij het schrijven van dit stuk moet de informatieavond in het dorpshuis met de presentatie van de best uitgebrachte offerte nog plaats vinden. Wij hopen daar positieve reacties te krijgen en dat 24

25 veel mensen besluiten mee te doen in het collectief. Het ziet er naar uit dat bij de aanschaf van een redelijk populair pakket zonnepanelen de installatie met een jaar of 6 terug verdiend is. Dit is onder anderen mogelijk doordat men nog gebruik kan maken van subsidie en een verlaagd BTW tarief van 6% op de montage kosten. Wij hopen dinsdag 26 maart op een ruime belangstelling bij de informatie avond in het dorpshuis. Dat veel mensen mee willen gaan doen in het collectief. Zij die zich nog niet hebben opgegeven, meer informatie wensen of nog twijfelen kunnen zich altijd vrijblijvend tot de cie. wenden. Voor vragen of verdere informatie kunt u altijd een mail sturen aan en natuurlijk kunt u ook de cie. leden aanspreken. De commissie Sinnich mei Sinne, Jan van der Tol, Roelof Jorritsma, Ronald Schouten en Rienk Nadema (namens dorpsbelang) ZONNEPANELEN goed voor het milieu en uw PORTEMENEE EEN BEELD VOOR KIKA! Een bevriende beeldhouwer, Anita Eisses, gaat haar artistieke kwaliteiten belangeloos inzetten voor een bijzonder goed doel: het Kika kinderkankervrij fonds, dat o.a. veel onderzoek doet naar kanker bij kinderen. Na de zomer gaat Anita een (giga!) beeld voor KIKA maken. Het ontwerp heeft ze al. Voor dat beeld heeft ze bruine leren laarzen en/of schoenen nodig. Groot, klein, afgetrapt...het maakt niets uit. Alle bruintinten zijn welkom. En daar kunnen wij haar mee helpen: door alle niet meer gebruikte bruine schoenen van Nijemirdum af te staan voor dit goede doel! Wie mee wil doen, mag de schoenen bij mij inleveren Lyklamawei 29, Nijemirdum. 25

26 Als het beeld af is, is het de bedoeling dat het op verschillende locaties voor een tijdje komt staan...om speciale aandacht voor KIKA te vragen en om ter plekke geld in te zamelen. Aan het eind van de tour wordt het beeld verkocht en de gehele opbrengst daarvan gaat als donatie naar dit goede doel. De organisatie Kika zelf ondersteunt de kunstenaar met de promotie, door logo en posters beschikbaar te stellen. Op de website van Kika zal bericht worden over dit project. Uiteraard houd ik jullie via ons doarpskrantsje ook op de hoogte en er komt zeker een foto, zodra het beeld onthuld is. Ellen van Kessel Weistra SISWIZE FAN DE MOANNE Wa t nea fan hûs is mist de freugde fan it thúskommen 26

27 DE STIPERS Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Paul Baas Harmen en Lieske Bangma Albert en Jeannet Bekedam Bauke Beukens Willem Beukens Doede Bosma Harm van Bommel Jan Buma Johan A. Dijkstra Jelle Eppinga Henk en Lian de Graaf Arjan Hendriks Halbe Hielkema Tryntsje de Jong-Rienstra Ede Groenhof Siska Kroondijk Cees en Johannes v.d. Meer Henny Muis Hendrik Postma Marijke Postma Douwe en Froukje Prins Fam. K. Rienstra Runia Fourage BV Runia Transport BV Esther Thibaudier Jan-Dirk van der Tol VandeLinde Associates Earnst P. Veenstra Annoesjka de Vries De Vries De Klussenbaas Camping De Groninger Melkveehouderij/luxe appartementen Garant Zaden Onderhoud & timmerbedrijf Klussenbedrijf Straetus Incasso Buma Handel Dierenarts Boomkwekerij Koeienmuseum/melkveehouderij SDS Balk Startmotoren en dynamo s Bouw- en onderhoudsbedrijf Kapsalon Tryntsje Transportbedrijf/verhuizingen Kroontje Grafisch Ontwerp & Vormgeving Van der Meer Mechanisatie Stucadoorbedrijf Motorenrevisie/reparatie It Kniphúske Bakkerij Prins, Harich Beheerders dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Transportbedrijf Salon Moai Feedcentre B.V. Journalistieke Producties Hovenier Pedicure Slagerij, Oudemirdum De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e moanne by de minsken thús komt. 27

28 AGINDA 5 april: Betinking oarlochsmonumint, Sânfertsterhoeke, oere 6 april: Fotomidje Kapsalon Tryntsje 9 april: De fleurige troubadours, oere 30 april: Spultsjes en playbackshow 27, 28 en 29 juny: Doarpsfeest 18 maaie: Rommelmerke 17 augustus: Tobbedûnsje, Eastersee 14 septimber: Frijmerk Elke tongersdei fan oant oere is de Lytse Byb iepen op de Stapstien. Elke 3e sneon fan e moanne wurdt it âld papier ophelle. IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 25 april 2013 KOPIJ YNLEVERJE foar tongersdei 18 april 2013 by ien fan de redaksjeleden in stjoere kin ek: 28

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 105 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie Pieter Albada Hanny Bergsma-Sikkes Atsje

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl Jaargang 30 no. 1 2013 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 117 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt INHOUDSOPGAVE: Oplage: 600 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Voorwoord. April 2008. www.destapstien.nl. nr.

Voorwoord. April 2008. www.destapstien.nl. nr. April 2008 nr. 6 www.destapstien.nl Voorwoord s Morgens zingen de vogels, struiken worden groen en meteen door kinderen bijgesnoeid. Zodra de zon schijnt zit een jas in de weg, de zandbak lijkt op een

Nadere informatie

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma.

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma. Novimber 2012-1 - - 2 - Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Tiny Weidenaar Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Ynhâld Kolofon...1 Ynhâld...1

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl

Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Jan Arendz en Marijke Geertsma, It Jubileum

Jan Arendz en Marijke Geertsma, It Jubileum Jan Arendz en Marijke Geertsma, It Jubileum Woansdei 15 oktober & Tongersdei 16 oktober 2014 Oanfang 20.00 oere De Pleats, grutte seal Allinne Nutleden Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje harren eigen

Nadere informatie

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Jrg. 6 2010 Nr. 3 Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Het sextant van Metius (rechts) gemonteerd op een driepoot, met in het midden een groot astrolabium.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL April 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147

Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147 Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 53, Nr. 2147 April 2016 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer

Nadere informatie

Sneon 6 juli 2013. 50e Jiergong nû. 2114

Sneon 6 juli 2013. 50e Jiergong nû. 2114 Sneon 6 juli 2013 50e Jiergong nû. 2114 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 50, Nr. 2114 juli 2013 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

Juny 161 Nûmer 3/ 2013 Trijentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl

Juny 161 Nûmer 3/ 2013 Trijentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Juny 161 Nûmer 3/ 2013 Trijentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2120 januari 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang februari 2014 M-februari 2014 Doarpskrante Mantgum wint priis bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk 2013 Op de Nijjiersresepsje fan

Nadere informatie

Bern mei in ferhaal - Jongeren met fris elan doen van zich spreken! Op e Roaster hat jim noadich

Bern mei in ferhaal - Jongeren met fris elan doen van zich spreken! Op e Roaster hat jim noadich Bern mei in ferhaal - Jongeren met fris elan doen van zich spreken! Op e Roaster gaat enigszins verjongen en start met een jeugdrubriek! Afwisselend wordt van de beide basisscholen de Fûgelsang en Lyts

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards Werom yn it feest mei de Berlinga Bastards Hawwe jo dat no ek? Efkes werom sjen nei it doarpsfeest. En dan tinke oan de bewenners fan Berlingastate. Persoanlik wie ik dochs altiten yn e gedachte dat wy

Nadere informatie

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Maaie 2014 33 e Jiergong Nûmer 1 Oplaach : 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Tiny

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Maaie 2014 33 e Jiergong Nûmer 1 Oplaach : 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Tiny Maaie 2014-1 - - 2 - Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Maaie 2014 33 e Jiergong Nûmer 1 Oplaach : 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Tiny Weidenaar Ynhâld / Inhoudsopgave Foarwurd...-

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar!

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! Ut e skoalle 2 September 24 Nieuwsbrief 2 Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! 18 7 Jaarvergadering 8 Nieuwsbrief 3 13 Schoolschoonmaakavond 1 15

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken dec. - jan. 2012 ! 2 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen

Nadere informatie

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang maart 2014 M-maart 2014 Eerste exemplaar Sissy overhandigd aan wethouder Gea Akkerman SNEEK - Het eerste exemplaar van female lifestyle

Nadere informatie

Contact adressen: - 2 -

Contact adressen: - 2 - Gezamenlijke uitgave van de Doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens Jaargang 4 - november 2014 Contact adressen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

Informatie dorpskrant de Koekoek

Informatie dorpskrant de Koekoek De Koekoek 26e jaargang nr. 8 april 2012 Beste dorpsgenoten, De bekendheid van de Koekoek wordt nog steeds vergroot. Krant en radio hebben in het verleden al aandacht aan de dorpskrant geschonken, maar

Nadere informatie

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur dec. - jan. 2011 3 Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur Supermarkt Deelstra Meekeshof 1 9089 BC Wytgaard 058-2551707

Nadere informatie

Zondag 5 juli 2015, Martinikerk Sneek ds. Jan Willem Nieboer

Zondag 5 juli 2015, Martinikerk Sneek ds. Jan Willem Nieboer Zondag 5 juli 2015, Martinikerk Sneek ds. Jan Willem Nieboer Gelezen: Ezechiël 1: 28 3:3 en Marcus 6: 1-6. Gezongen: Psalm 121: 1 en 4, Lied 413: 1 en 2, Lied 609, Nazareth (Fedde Schurer/Louise Godin),

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 6

Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Agenda 23 3: Iepenlessen foar alle Jorwerters (8:30-10:15) 23-3: Ynspiraazje dei 3 TS 24 3: Aaisikjen 25 t/m 28 maart: Paasweekend 30 3: MR 6 4: Onderwijs team 4 studiedag,

Nadere informatie

Burgumers, verhalen zelf

Burgumers, verhalen zelf Burgumers, verhalen zelf Uitgave Nut Bergum Burgumers, verhalen zelf Een verhalen bundel voor en door (oud) Burgumers Uitgave Nut Bergum e.o. Redactie Taeke Doevendans 2011 1 2 Voorwoord Een boek geschreven

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Kalfjespad/Kealtsjepaad

Kalfjespad/Kealtsjepaad Kalfjespad/Kealtsjepaad Inleiding Welkom bij het project kalfjespad/kealtsjepaad. In het voorjaar en de vroege zomer wordt de natuur weer wakker, en daar horen ook jonge dieren bij. NME Centrum De Klyster

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Fan e redaksje YN DIZZE KRANTE. Foarwurd. Redactie: Jelle Rijpma / Anja Bakker Kleasterdyk 3 8831 XA WINSUM tel. 850976 rijpma.bakker@home.

Fan e redaksje YN DIZZE KRANTE. Foarwurd. Redactie: Jelle Rijpma / Anja Bakker Kleasterdyk 3 8831 XA WINSUM tel. 850976 rijpma.bakker@home. 1 2 Nijs.DOK is de dorpskrant van Winsum en verschijnt 4 maal per jaar. Nijs.DOK is gratis en wordt verspreid onder alle dorpsbewoners van Winsum. Redactie: Jelle Rijpma / Anja Bakker Kleasterdyk 3 8831

Nadere informatie