Welkom bij familie Van den Brand Symposium uur Opendag uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij familie Van den Brand Symposium 11.00-13.00 uur Opendag 14.00-18.00 uur"

Transcriptie

1 Welkom bij familie Van den Brand Symposium uur Opendag uur

2 STAKEHOLDERMANAGEMENT Dick Kroot Symposium Familie van den Brand 17 oktober 2014

3 DICK KROOT, ALGEMEEN DIRECTEURRS. ING. DICK KROOT (MBA) Personalia Geboren 1965 Gehuwd Opleiding/loopbaan MAVO HAVO HAS Den Bosch Adviseur varkens- en rundveesector Verkoopleider varkens- en rundveesector Regiodirecteur sector varkens, rundvee en pluimvee Studie bedrijfskunde business universiteit Nyenrode Master of Business Administration business universiteit Nyenrode (part-time doctoraal bedrijfskunde) MBA (University of Kellog in Chicago / University of Stellenbosch in Zuid Afrika Directeur van een premix-verwerkend bedrijf Algemeen directeur van Hendrix Illesch GmbH Sinds 2011 Algemeen directeur Boerenbond Deurne

4 DUURZAAM, ECONOMISCH EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

5

6 VERBETERING RENDEMENT IN LOGISTIEK Doel: In % minder CO2 uitstoten t.o.v Advies: 1) Centraal plannen 2) Training chauffeurs 3) Bulkreglement aanpassen 4) Vernieuwen wagenpark 6

7

8 8

9 GOEDE INITIATIEVEN DOOR AGRARISCHE ONDERNEMERS

10 ZICHTSTALLEN

11 VARKENS VANDAAG

12 PROJECT DUURZAME MELKVEEHOUDERIJ

13 BESTAANSRECHT VOOR DE BOER LIGT BIJ DE BURGERS

14 WIJ PROBEREN DE BURGERS NAAR ONZE BEDRIJVEN TE HALEN, KUNNEN WE ZELF NIET NAAR ONZE BURGERS GAAN?

15 DE ZOGENAAMDE FREE RIDERS UITBANNEN, EERST HET EIGEN HUIS OP ORDE!

16 BEWUSTWORDING DAT ACCEPTATIE DE LICENCE TO PRODUCE IS

17 NU MOET WORDEN PROFIT, PEOPLE, PLANET; PEOPLE, PLANET, PROFIT DE MAATSCHAPPIJ ACCEPTEERT ALLEEN DE PROFIT NIET MEER. BEHEERSBAARHEID IS NOODZAKELIJK.

18 2MOTIEVEN VOOR MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Het antwoord van Unilever Wij doen het, omdat we uiteindelijk succesvol willen zijn Het antwoord van Shell: Wij doen het om risico s in het bedrijf te vermijden

19 BUSINESSVOORDELEN VOLGENS SHELL Hoog opgeleid personeel werven en behouden Loyaliteit en feedback van eigen medewerkers onderhouden Beter imago en reputatie Lagere kosten van verzekering en kapitaal Eersteklas klanten en partners Innovatie voor nieuwe bedrijfsmogelijkheden Creëren van welzijn voor aandeelhouders en samenleving in het algemeen Verzekert u zich van een licentie om op lange termijn te functioneren

20 STAKEHOLDERMANAGEMENT IS EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET TOTAALMANAGEMENT

21 STAKEHOLDERS?

22 STAKEHOLDERMANAGEMENT H Tevreden houden Intensief managen Invloed L Monitoren Blijven informeren L Belang H

23 Evalueren en herhalen Identificeren stakeholders Onderneem actie Benodigde documenten Managen verwachtingen stakeholders Analyse stakeholders Invloed/interesse

24 STAKEHOLDER OVERZICHT VAN BBD Tevreden houden Intensief Managen Consumenten Ngo s Processing Leveranciers Werknemers Bestuur Leden/klanten Omgeving Lokale Overheid Retail Overheid Belangenbehartigers Concurrenten Monitoren Blijven informeren

25 ZELF AAN DE SLAG. Stap 1. Wie zijn mijn stakeholders?

26 ZELF AAN DE SLAG Stap 2. Waar liggen mijn prioriteiten? H Tevreden houden Intensief managen Invloed L Monitoren Blijven informeren L Belang H

27 WIE ZIJN MIJN STAKEHOLDERS? Tevreden houden Intensief Managen Monitoren Blijven informeren

28 Dus Gebruikt u uw gevoel over de zojuist genoemde punten (binnen uw mogelijkheden), om uw bedrijf en de varkenssector in het algemeen te versterken en kansen te ontwikkelen

29 Samen scoren : pak uw kans Verduurzamen biedt perspectief Koen van Bergen, sectormanager varkenshouderij Rabobank Nederland 17 oktober 2014

30 Nederlandse varkenshouderij op de wereldkaart Europees koploper in techniek en welzijn Competitief in kostprijs Exportgericht, hoge kwaliteit Altijd een stap eerder, onmogelijke is mogelijk Concurrentiekracht en onderscheidend vermogen Nederlandse varkenshouderij voorbeeld voor de wereld Rabobank heeft vertrouwen in Nederlandse varkenssector

31 Ketenpartijen Wat wil het varken? Wat wil de boer? Wat wil de planeet? Wat wil de consument? Stake- en shareholders NGO s

32 Uitdagingen richting 2020 Draagvlak Volksgezondheid Dierenwelzijn Verbinding met omgeving Vertel wat je doet en doe wat je vertelt! Ratio Mineralen Tracking tracing In Control, vertrouwen borgen! Pak uw kans en versterk uw bestaansrecht / Verduurzamen doet u voor uzelf

33 Waar zit Uw kracht? Markt/Consument Draagvlak maatschappij Flexibiliteit kwaliteit onderneming Benutten eigen kwaliteiten Ondernemer Afdekken risico s Rendement Positie in de keten Verduurzaming

34 Voor welke afzetstrategie kiest u? Afzetstrategie is een bewuste keuze Concepten zijn een krachtig middel voor het behouden en versterken van de goede positie in de markt en maatschappij Gangbare productie is ook een afzetstrategie Afzetstrategie is niet vrijblijvend. Het keurmerk schept verplichtingen voor iedereen in de keten Hoe groter de waarde die wordt toegevoegd, hoe meer commitment wordt vereist van ketenpartijen De tijd van varkens produceren die overal zijn te slijten, is voorbij! 34

35 Financiële duurzaamheid Waar zit de kracht? Ondernemerschap Waar bent u goed in Managementinformatie op orde Investeer in Uzelf Inrichting bedrijf Logistiek, gesteldheid Flexibiliteit Financiële gesteldheid (kort/lang) Liquiditeit, rentabiliteit, (financiële) buffers Fundament voor verdere ontwikkeling De ondernemer is regisseur van zijn strategie en verantwoordelijk voor het succes

36 Samen scoren Wie pakt het op? Varkenshouders Horizontale integratie Ketenpartijen Retail NGO s Accountants Samen scoren adviesorganisatie Verticale integratie consument Overheden Banken Ketenregie en samenwerking noodzakelijk voor succesvolle marktbediening en ontwikkeling

37 Resumé Rabobank heeft vertrouwen in de varkenshouderij Marktverwachtingen zijn een goede basis voor perspectief Investeer structureel in draagvlak Ketenregie en samenwerking noodzakelijk voor succesvolle marktbediening en ontwikkeling Juiste balans verdienmodel binnen de keten met professionele concepten Zeg wat je doet en doe wat je zegt: geen ruimte voor free riders Verduurzaming sector wordt kracht bijgezet door saamhorigheid Neus voor markt en omgeving oog voor kosten Samenwerking moet vanuit het innerlijke komen in plaats van opgelegd 37

38 Keuzes maken is vanuit meerdere perspectieven kijken Keuze wordt bepaald door: Wat wil ik? en Wat kan ik? 38

39 Bedankt voor uw aandacht 39 39

40 Voor elke ondernemersvraag hebben wij altijd de juiste specialist in huis Doe er uw voordeel mee

41 De ondernemer is het belangrijkste kapitaal 17 oktober 2014 Open dag Van de Brand Pigs VOF

42 Terugblik: Wat heeft verleden ons geleerd over de sector? Wat zegt het verleden over de ondernemer? Heden: Wat past bij onderneming? Wat past bij ondernemer Vooruit kijken: Wat gaat er veranderen?

43 Voerwinst ontwikkeling Vermeerderingsbedrijf (per zeug) Gemiddeld Zeugen 517 KWIN 483 Vleesvarkens 75 KWIN 75 Kritieke voerwinst ABAB voerwinst ABAB voerwinst 125 %

44 Wat is uw financieringscapaciteit? Zeugenhouderij: Variatie 1.000,- tot 2.500,- per zeug Kengetal 1. Biggenprijs 2. Big/zeug/jaar 3. Gezondh.kosten / zeug 4. Arbeidskosten / zeug Gem. 49,- 27,7 72,- 100,- Spreiding Invloed financieringscap. 250,- / zeug (per 1,00) 350,- / zeug (per big) 50,- / zeug (per 5,-) 100,- / zeug (per 10,-) Vleesvarkenshouderij: Variatie 200,- tot 400,- per vleesvarken Kengetal 1. Biggenprijs 2. Kg prijs vv 3. Voerkosten / kg groei 4. Groei per dag 5. Gezondheidskosten / vv 6. Arbeidskosten / vv

45 Ontwikkeling

46 Visie. Groeien omdat het moet? Groeien omdat het kan...? Groeien omdat ik het wil? Groeien omdat het bij mij past!

47 Visie Richard Wil zelf controle over gehele proces! Doe je ding op de plek die je hebt 1,5 ha bouwblok en 1,5 FTE Focus op 2 3 speerpunten Gebruik elftal van erfbetreders

48 Type ondernemer

49 Wat verandert er? Over 10 jaar. Liggen alle varkens op 1 m2 Lopen alle zeugen los in het kraamhok Zullen we geen staarten meer couperen Hebben we allemaal een zichtstal...

50 Wat verandert er? Je legt verantwoording af aan...

51 Het belangrijkste kapitaal komt tot waarde In een onderneming die financieel een realistische taakstelling heeft Bij een ondernemer die zijn bedrijf ontwikkelt binnen zijn eigen competenties (andersom gaat niet op) Als je op tijd inspeelt op de verandering (markt, omgeving) Als u koerst op een strategie die bij u, bij uw onderneming, en bij uw omgeving past!

52 Dank voor uw aandacht C.A.A. Ligthart Senior agrarisch bedrijfsadviseur Voor wie niet weet welke koers hij wil volgen, bestaat er geen gunstige wind

53 De ondernemer en zijn omgeving Open dag Richard van de Brand Peter Monster, 17 oktober 2014

54 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Introductie Van Dun Advies BV Werkzaamheden De ondernemer en zijn omgeving (BZV) De ondernemer en zijn omgeving Verordening ruimte & Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij Ondernemer Richard van de Brand

55 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Van Dun Advies BV Allround ontwerp- en adviesbureau voor het buitengebied - 20 jaar actief binnen de agrarische sector - 38 medewerkers - Gevestigd in Ulicoten en Someren

56 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving De ondernemer en zijn omgeving -Schaalvergroting -Steeds minder interactie tussen boer en burger -Welke manieren zijn er om binding te creëren? -Multifunctionele landbouw -Transparantie

57 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Multifunctionele of Verbrede landbouw -Recreatie, zorg, natuurbeheer, de verkoop van (streek)producten in boerderijwinkels, teelt van alternatieve gewassen of bio-energie -Kennis geven aan de burgers voor meer kennis en begrip van de sector

58 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Verordening ruimte Noord-Brabant Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Toename van bebouwing voor de uitoefening van een veehouderij is alleen toegestaan indien: -Een 7 voor de BZV -Ruimtelijke ontwikkeling -Geurhinder, achtergrondbelasting -Fijnstof -Dialoog met de omgeving

59 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Verordening Ruimte & Zorgvuldige veehouderij 2020: De BZV is vastgelegd in de Verordening Ruimte van de Provincie Noord- Brabant. Enkel bedrijven die zorgvuldig zijn krijgen een vergunning om uit te breiden. De BZV is vastgesteld op 18 februari 2014 en op 19 maart 2014 in werking getreden. Rekeninstrument BZV: Het rekeninstrument maakt de handelingen van veehouderijen inzichtelijk, zodat bepaald kan worden of een veehouderij zorgvuldig is.

60 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Systematiek: 3 pijlers

61 Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Pijler 1. Certificaten Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Ketenkwaliteit-systemen Cono, FoqusPlanet basis, Rouveen IKB varken IKB kip IKB ei basis/kat basis IKB rund Milieukeur Beter Leven (1 ster) Maatlat Duurzame Veehouderij EKO (3 sterren) Ziektevrij certificaten Maatlat Duurzame Veehouderij

62 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Pijler 2. Inrichting & Omgeving: Gezondheid Geuremissie Geurimpact Emissie & impact fijn stof en endotoxinen Ammoniak Mineralen kringlopen Verbinding Biodiversiteit

63 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Maatlat Gezondheid: Aanwezigheid van: Quarantainestal Hygiënesluis Spoelplaats veewagens Afstand tot dichtstbijzijnde veehouderij Scheiding schone-vuile weg

64 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Maatlat Geuremissie: Hoe lager de geuremissie per dierplaats, hoe meer punten Maatlat Geurimpact: Hoe lager de geurbelasting (van het gehele bedrijf) op dichtstbijzijnde geurgevoelige object, hoe meer punten

65 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Maatlat Emissie en impact fijn stof en endotoxinen: Hoe lager de fijn stofemissie per dierplaats, hoe meer punten Hoe lager de fijn stofbelasting (van het gehele bedrijf) op dichtstbijzijnde woning, hoe meer punten

66 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Maatlat Ammoniak: Onderscheid tussen bestaande en nieuwe stallen. Bestaande stallen: uitgaan van max. emissiewaarden Besluit huisvesting Nieuwe stallen: uitgaan van max. emissiewaarden bijlage II Verordening stikstof

67 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Maatlat Mineralenkringlopen: Grondgebondenheid wordt beloond. Mest dient afgezet te worden binnen 15 kilometer van het bedrijf op eigen gronden. De gronden dienen opgenomen te zijn in de gecombineerde opgave. Afzet van mest op meer dan 15 kilometer levert ook punten ook, maar minder. Mestverwerking?

68 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Maatlat Verbinding: Activiteiten en voorzieningen die de verbinding tussen het bedrijf en de omgeving versterken. Informatiebord Website Webcam Wandelpad Zichtruimte Verbrede landbouw Inzichtelijkheid BZV score

69 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Maatlat Biodiversiteit: Natuur- en landschapselementen Soortenrijkdom Schuil- en nestplaatsen voor dieren Groen op het erf

70 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Voorbeeld varkensbedrijf Wettelijke eisen: 6,00 Certificaten IKB varken: 8 Beter Leven 3 Totaal: 11/40 = 0,275

71 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Pijler 3. Innovatie: Pijler drie maakt het voor ondernemers mogelijk om met vernieuwende technieken die niet in de BZV zijn opgenomen toch te scoren. Nieuwe proefstallen Maatregelen voor verduurzaming bedrijfsvoering

72 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) Instrument voor transitie naar zorgvuldige veehouderij Systematiek: Om te voldoen aan de BZV moet minimaal 7 punten behaald worden. Door te voldoen aan wettelijke eisen krijgt ieder bedrijf een 6. De overige punten kunnen behaald worden door te voldoen aan andere maatregelen. 1. Totaal van punten binnen onderdeel Certificaten moet minimaal 8 bedragen. 2. Totaal van punten binnen onderdeel Inrichting & Omgeving moet minimaal 150 bedragen. 3. Punten worden afhankelijk van sector gecorrigeerd en daarna gedeeld door 250.

73 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Wat heeft Richard van de Brand (extra) gedaan? Inpassing in het landschap Hygiëne Duurzaamheid Communicatie met andere partijen

74 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Wat heeft Richard van de Brand gedaan? -Inpassing in het landschap d.m.v. -Bomen -Struiken -Houtwal -Waterbergingssloot -Optisch verkleinen van de grote stal -Integreren van de luchtwasser

75 Inhoud Introductie Wetgeving

76 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Wat heeft Richard van de Brand gedaan? Potdekselen van de topgevels

77 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Wat heeft Richard van de Brand gedaan? Grote stal is optisch verkleind

78 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Wat heeft Richard van de Brand gedaan? Grote stal is optisch verkleind

79 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Wat heeft Richard van de Brand gedaan? Luchtwasser is geïntegreerd in de stal

80 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Wat heeft Richard van de Brand gedaan? Carcass cooling

81 Inhoud Introductie Ondernemer Wetgeving Wat heeft Richard van de Brand gedaan? Hergebruik van warmte -Warmtepomp op de luchtwasser -Warmte gebruikt bij biggen en zeugen

82 Bedankt voor de aandacht! Vragen?

MVO JAARVERSLAG 2013-2014

MVO JAARVERSLAG 2013-2014 MVO JAARVERSLAG 2013-2014 VOORWOORD De Nederlandse veehouderij wordt integraal duurzaam als zij dierlijke producten en allerlei andere economische of maatschappelijk gewenste waarde produceert, op een

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Commissie-Van Doorn. Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020

Commissie-Van Doorn. Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020 C vd Commissie-Van Doorn Al het vlees duurzaam De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020 Commissie-Van Doorn Al het vlees duurzaam kern van het betoog KERN VAN HET BETOOG

Nadere informatie

ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ

ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ NATUUR EN MILIEU 30 september 2013 077308380:A - Definitief C03001.000036.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 7 1.1 Vraagstelling... 7 1.2 Definiëring

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Varkens horen bij Nederland

Varkens horen bij Nederland Varkens horen bij Nederland NVV offensief voor het Nederlandse varken 2014-2020 www.nvv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 04 Conclusies en aanbevelingen 05 1. Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) 06 Eén

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Schaalvergroting onder maatschappelijk vergrootglas

Schaalvergroting onder maatschappelijk vergrootglas Discussiestuk Grondmobiliteit - 2011 Schaalvergroting onder maatschappelijk vergrootglas Discussiestuk Schaalvergroting onder maatschappelijk ve rg rootglas NAJK September 2011 Tom de Jong Meer informatie?

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen!

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de productie van vlees. Smaak en prijs zijn niet meer maatgevend.

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond

Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond Stichting Veldleeuwerik is een uniek samenwerkingsverband tussen akkerbouwers en verwerkende bedrijven om actief duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren.

Nadere informatie

Wageningen UR Livestock Research

Wageningen UR Livestock Research Wageningen UR Livestock Research Partner in livestock innovations Rapport 505 Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gelderse landbouw Een eerste verkenning September 2011

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

Inhoud. Publiciteit; samenwerking levert op! MIA\Vamil flink uitgebreid voor gecertificeerde dienstverlening en productie

Inhoud. Publiciteit; samenwerking levert op! MIA\Vamil flink uitgebreid voor gecertificeerde dienstverlening en productie Inhoud Publiciteit; samenwerking levert op! MIA\Vamil flink uitgebreid voor gecertificeerde dienstverlening en productie Kees Oomen nieuwe voorzitter College van Deskundigen agro/food Stichting Natuur

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Twee jaar na Wijffels. Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003

Twee jaar na Wijffels. Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003 Twee jaar na Wijffels Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003 November 2003 Koeien & Kansen; Pioniers duurzame melkveehouderij Twee jaar na Wijffels Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003 Rapport

Nadere informatie

Inhoud. TPAC College van Beroep spreekt zich uit over beroep van MTCC 5

Inhoud. TPAC College van Beroep spreekt zich uit over beroep van MTCC 5 Inhoud Regien van Der Sijp: Een terugblik en een vooruitblik 2 MIA\Vamil steun in de rug bij duurzamer ondernemen 3 NAP. Nationaal Actieplan Gewasbescherming 4 TPAC College van Beroep spreekt zich uit

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie