Curriculum. van het VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum. van het VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg"

Transcriptie

1 2 de leergang 1 Curriculum van het VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg Curriculum 2 de leergang (april 2014 tot november 2015)

2 2 Curriculum VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg 1. Leerlijnen in schema thema thema Intake Team building Coaching\intervisie Managementopdracht in team beoordeling opdracht evaluatie Vaardigheidsmodule 1 Vaardigheidsmodule 2 Vaardigheidsmodule 3 Vaardigheidsmodule 4 BK 1 BK 2 BK 3 BK 4 Strategisch management Marketing management Supply-chainmanagement Inkoop management

3 2 de leergang 3 2. Inhoudsopgave pagina 1. Schema van de leerlijnen van programma Inhoudsopgave groep Zorgmarkt verandert in rap tempo VvAA Wat is een MBA? EP-punten en ECTS-punten Toegevoegde waarde Masterpiece Programma Groepsopdrachten Faculteit en docenten Contacturen Investering Uw profiel van de MBA-leergang Kenmerken programma Vrijstelling Intakegesprek Werkstukken Sponsor van gastorganisatie Begeleiding werkgroep Examencommissie Decaan Inhoud en docenten Kwaliteitsmanagement Praktisch 25

4 4 Curriculum VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg 3. groep De doelgroep voor het MBA-programma is de eerstelijns zorgprofessional in de zorgmarkt in Nederland, zoals fysiotherapeuten, huisartsen, tandartsen, logopedisten, farmacologen, vroedvrouwen en dierenartsen. Daarnaast richten we ons op de professional in de zorg met management- of bestuurlijke functies. De belangenverenigingen van de zorgprofessionals geven aan dat er grote behoefte is, door soms zeer turbulente marktomstandigheden, aan verdere doorgroei van zorgprofessionals tot professioneel manager. In de vakopleidingen van zorgprofessionals is namelijk zeer weinig aandacht voor bedrijfskundige onderwerpen. Verbreding van zijn/haar bedrijfskundige kennis en persoonlijke zelfontplooiing is dus noodzakelijk om groei tot managers en bestuurders te ondersteunen. Studeren, colleges van topdocenten volgen, reflecteren op eigen managementpraktijk en leren van praktijkervaringen van collega s: dit alles vergroot het loopbaanperspectief voor de zorgprofessionals zelf. 4. Zorgmarkt verandert in rap tempo Er is een aantal belangrijke ontwikkelingen in de zorgmarkt. De zorgmarkt blijft groeien doordat de vergrijzing blijft toenemen. Het aantal ziekenhuizen krimpt door specialisatie. Internet gaat een grotere rol spelen voor klanten en (para)medici. Technologie in de zorg wordt belangrijker. In 2013 gaat uitvoering van de AWBZ naar zorgverzekeraars die daardoor nog belangrijker worden. Handjestekort neemt nog toe, aantrekken van zzp ers is een mogelijke oplossing. Vrijheidsgraden in het eigen beleid nemen toe. Toename van commerciële zorgaanbieders. Macht van zorgverzekeraars groeit. Overheden willen kosten van de zorg beperken. Andere dienstensectoren als schoonmaak- en technische bedrijven vinden de zorg ook interessant. 33 Overnames in 2011 waarvan 30% met private equity is gefinancierd (bron: B&C). Ketenintegratie neemt toe waardoor nog grotere spelers ontstaan. De mondigheid van patiënten neemt toe en leidt tot een dringende noodzaak tot transparantie onder meer door benchmarking in de pers en op internet. De gezondheidszorg en al haar deelmarkten zijn dus aan deze grote ontwikkelingen onderhevig. De vrijheidsgraden voor eigen ondernemerschap nemen gelukkig ook fors toe, benchmarking vergroot de transparantie, concurrentie doet haar intrede alsmede financieringsmogelijkheid met durfkapitaal: venture capital. Kortom: dit vergt meer bedrijfskundige kennis en inzicht van manager en bestuurder! 5. VvAA De vereniging is opgericht door enkele artsen onder leiding van de heer G.A Prins op 1 juni De naam van de vereniging werd de Onderlinge Verzekering van Artsen Automobilisten, oftewel OVAA. De enige beroepsgroep die een eigen organisatie ontwikkelde voor het afsluiten van autoverzekeringen waren artsen. Zij waren in deze tijd de eersten met een auto. Een auto was voor een arts noodzakelijk om snel bij een spoedgeval te zijn. Al aan het einde van het eerste jaar was de vereniging een succes. Later veranderde de naam in VvAA, wat staat voor Vereniging van Artsen-Automobilisten.

5 2 de leergang 5 De vereniging VvAA telt nu ongeveer leden. De vereniging is enig aandeelhouder van VvAA Groep B.V. Samen vormen zij VvAA: een organisatie met hart voor haar leden. Een ledenorganisatie en dienstverlener die opereert in het hart van de gezondheidszorg, in dienst van ruim medici, paramedici, studenten en zorginstellingen. VvAA biedt onder andere fiscaal en juridisch advies, verzekeringen, bancaire diensten, rechtsbijstand, financiële planning, praktijkfinanciering, opleidingen, speciale reizen en Arts en Auto, het maandelijkse magazine. De missie van VvAA is: wij zijn de persoonlijk adviseur en het zakelijk kompas in dienst van alle professionals in de Nederlandse gezondheidszorg. De strategie van VvAA stoelt op drie pijlers: 1. Wij functioneren als een (h)echte ledenorganisatie in het hart van de gezondheidszorg, waarbij het belang en de tevredenheid van onze leden centraal staan. 2. Wij ontwikkelen en realiseren nieuwe diensten en producten, leidend tot groei. 3. Wij verbeteren processen en reduceren kosten om de prijs/kwaliteitverhouding van ons advies en ons aanbod verder te verbeteren. De VvAA MBA is de reactie van de VvAA op de vragen uit haar markt en correspondeert met de strategie. VvAA start de nieuwe opleiding specifiek voor professionals in de zorg. Naast de al bestaande kortstondige opleidingen voor leden van de VvAA biedt men nu de enige gespecialiseerde topopleiding voor deze doelgroep in Nederland: het Master of Business Administration (MBA)-programma. 6. Wat is een MBA? De titel master stamt af van het Latijnse woord magister, wat 'meester' of 'leider' betekent. In de geschiedenis is dit verbasterd tot het Italiaanse woord maestro en tot het Engelse master, wat de betekenis heeft gekregen van iemand die les geeft of iemand die de baas is. Door de ondertekening van de Bologna-verklaring in 1999, bedoeld om een vergelijkbare Europese hogeronderwijsruimte te creëren, is ook in Nederland de bachelor-masterstructuur ingevoerd. De mastergraad geeft aan dat men masteropleiding heeft voltooid aan universiteit of hogeschool en is vergelijkbaar met de oude Nederlandse titels ingenieur (ir.), doctorandus (drs.) of meester in de rechten (mr.) en de oude Belgische titels als licentiaat (lic.), arts, ingenieur (ir.), architect of apotheker. In tegenstelling tot deze oude titulatuur wordt de mastertitel internationaal (h)erkend. Master of Business Administration is een bedrijfskundige studie. De overheid bekostigt een MBA niet rechtstreeks, wel indirect via de opleidingssubsidie via fiscale scholingsaftrek. Voor topopleidingen, als de VvAA MBA, willen werkgevers het collegegeld graag betalen. Meestal kiezen managers en topprofessionals ervoor om naast hun werk een parttime MBA te volgen, zoals deze VvAA MBA. 7. EP-punten en ECTS-punten Accreditatie zorgt voor EP-punten als u deelneemt aan het MBA-programma. De studiebelasting wordt sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur uitgedrukt met het internationale ECTS-systeem waardoor de waardetoekenning van internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt (ECTS staat voor European Credit Transfer System). De masterstudie (1680 studie-uren) komt overeen met 60 ECTS-credits. Eén credit staat dus voor 28 studieuren. Een credit staat tegenwoordig ook nog bekend onder de oude benaming studiepunt.

6 6 Curriculum VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg 8. Toegevoegde waarde De VvAA MBA biedt een breed programma, integratief en state-of-the-art. Deze geeft een breed inzicht en overzicht en expliciteert samenhang die de ervaren manager intuïtief aanvoelt. Maar de opleiding is vooral praktijk gericht. Belangrijkste pluspunten van onze MBA-opleiding zijn de topdocenten met academisch kennisniveau, ruime praktijkervaring en sterke didactische vaardigheden. Natuurlijk bieden we de zorggerelateerde cases, uitmuntende faciliteiten in Amersfoort, action learning -onderwijs en begeleiding gedurende de studie. En met gelijkgestemde collega-deelnemers uit de zorgsector. Het parttimeprogramma kunt u goed inpassen in dynamiek van werk en privéleven. De toegevoegde waarde van het programma is dat u de aangeboden stof direct kunt toepassen in de eigen organisatie. Daardoor kunt u snel op een strategisch niveau acteren en ziet u dat terug in de resultaten van uw organisatie. Dit bedrijfskundeprogramma op masterniveau onderscheidt zich dus als volgt. 1. Deelnemers discussiëren leren samen met andere professionals uit de zorg. 2. Topdocenten (met deels ervaring in de zorg en deels juist niet) behandelen met deelnemers interessante zorgcases. 3. De programma-inhoud is direct toepasbaar in de zorgpraktijk en u ziet uw rol als manager of topprofessional meteen herkenbaar versterkt. 4. De afstudeeropdracht (het masterpiece ) in het tweede jaar is innovatief: u ontwerpt het bedrijfsmodel voor een nieuwe zorgorganisatie, dat u werkelijk kunt lanceren in de zorgmarkt. 9. Masterpiece Als afstudeeropdracht in het tweede jaar maakt u met collega-deelnemers, in plaats van een theoretische scriptie, een echt te operationaliseren bedrijfsplan. Dit is bedoeld voor een nieuwe zorgorganisatie met een nieuw zorgproduct en/of in een nieuw segment van de zorgmarkt. In dit blue ocean -plan kunt u of uw werkgever zich ontwikkelen als aandeelhouder van die nieuwe organisatie. Naast de hoogleraren neemt in de afstudeercommissie een durfinvesteerder (venture capitalist) van een zakenbank plaats, een potentiële investeerder in de nieuwe zorgorganisatie. Als u en/of uw werkgever ervoor kiest om de organisatie te realiseren, kunt u het plan op de markt aanbieden aan andere geïnteresseerden. 10. Programma Het programma bestaat uit 9 bedrijfskundige modules met individueel examen per module, 8 persoonlijkeontwikkelingsmodules om toepassing in het managementleven te bevorderen en 7 themamodules over actuele onderwerpen in de zorg. Deze 24 modules zijn evenredig verdeeld in het rooster over 18 studiemaanden. 11. Groepsopdrachten In het eerste jaar voert u een managementgroepsopdracht uit, die resulteert in een groepswerkstuk aan het eind van het 1 ste jaar. Het bestuur van een zorgorganisatie is opdrachtgever en draait om een strategisch vraagstuk. In het tweede jaar maakt u het masterpiece- blue ocean -bedrijfsplan ook per groep. Beide groepswerkstukken presenteert u met uw groep aan de afstudeercommissie en verdedigt u daar. De decaan begeleidt u regelmatig gedurende de beide jaren. De bedrijfskundige modules tentamineren we wel individueel. Hiervoor en voor de twee groepswerkstukken moet u voldoende beoordelingen hebben om de bul te kunnen behalen.

7 2 de leergang Faculteit en docenten Naast de deelnemer is het grootste goed van het MBA-programma VvAA, het grootste netwerk in de zorg van Nederland als initiatiefnemer, de faculteit, de docenten van de modules en hun specifieke onderwerpen. Als deel nemer maakt u in 24 modules kennis met de volgende aspecten. 1. Strategiemanagement prof. dr. Pieter Klaas Jagersma VU Amsterdam 2. Marketingmanagement in de zorg Ger Hofstee MBA IBO 3. Supply-chainmanagement jhr. prof. dr. Ploos van Amstel UvA 4. Inkoopmanagement prof. dr. ing. Jacques Reiniers MBA Nyenrode 5. Financieel management drs. Gijs Hilterman Nyenrode 6. Leiderschap prof. dr. Jaap van Muijen SIOO 7. Salesmanagement Harry Stol Vectis 8. ICT en webmanagement drs. Jerry Fortuin Wijtz 9. Organisatie en integratie prof. drs. Sybren Tiemstra IAE Aix 10. Management in de zorg drs. Dirk Jan Verbeek Groene Hart/Langeland 11. Durven en ondernemen drs. ir. Tom den Hoed Fraaijenhove 12. Economie en innovatie prof. dr. Alfred Kleinknecht TU Delft 13. Projectmanagement ir. Vrisou Vrisou van Eck Cadence 14. Wees creatief drs. Jim van der Beuken CreativePower 15. Organisatie lezen Anton Wiggers MBA QC FBMthemis 16. Teams motiveren ing. Toon Gerbrands AZ Alkmaar 17. Riskmanagement drs. Egon Houben Ernst&Young 18. Smartreading/mapping drs. Paul van der Velde Global Edutainment 19. Bruggen bouwen drs. Charles Laurey HICT 20. Coaching drs. Ger Jonkergouw CreativeSol. 21. Zoekmachineoptimalisatie drs. Bas van der Beld State of Search 22. Marketing 3.0 drs. Peter Sprenger MBA Techonomy 23. The boardroom mr. Eric Pouw DAS 24. Presenteren/verdedigen Bart Spijkerboer S&H

8 8 Curriculum VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg 13. Contacturen Het MBA-programma start in april 2014 en duurt 18 maanden waarin naast zelfstudie en groepswerk de boven genoemde collegemodules de voornaamste plaats innemen. Daarnaast ruimen we tijd in voor teambuilding, plan begeleiding en planverdediging. Het totale MBA-programma biedt deelnemers 459 contacturen. Het uitgebreide curri culum met rooster krijgt u bij de inschrijving overhandigd. Naast de contacturen leest en bestudeert u de aan geboden of verwezen stof en werkt u in uw werkgroep aan uw werkstukken. De totale studieomvang schatten wij op 1680 uren. Contacturen Teambuilding 18 Bedrijfskunde 243 Examinatie 27 Persoonlijke ontwikkeling 93 Actuele modules 42 Teambegeleiding 24 Jurypresentaties 12 Total Investering De investering in dit MBA-programma is ,-, excl. BTW, logies en reiskosten en inclusief literatuur, materialen en studieadvies. U kunt gespreid over de programmaperiode betalen. 15. Uw profiel U hebt een aantoonbaar hbo+/academisch werk- en denkniveau, enige jaren managementervaring en ervaring als zorgprofessional, en wilt zich laten inspireren voor uw verdere loopbaan. Maar u hebt vooral de ambitie om u op een hoger niveau verder te ontwikkelen en te toetsen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt tussen 30 en 40 jaar. Op basis van de uitslag van het management drives -onderzoek volgt een adviesgesprek, deels om uw persoonlijke ontwikkeling en deels om de begeleiding richting te geven. Regelmatig nodigen wij potentiële deelnemers uit deel te nemen aan een van de informatieavonden bij VvAA in Utrecht. 16. van de MBA-leergang Deze VvAA MBA-leergang richt zich op de versterking van bedrijfskundige kwaliteiten en de leiderschapscompetenties van professionals in de zorg in zowel de humane als veterinaire zorg. Uiteindelijk doel is de versterking van het seniormanagement (hoger kader). Met deze leergang willen we het vermogen versterken om strategie te ontwikkelen, strategische doelen te stellen, deze te vertalen in tactische plannen om die vervolgens door de organisatie te kunnen laten operationaliseren. De leergang richt zich op bedrijfskundige aspecten met een zorg-strategische invalshoek. Ook besteden we veel aandacht aan persoonlijk ontwikkeling. De leerdoelstellingen die we hieruit kunnen afleiden, liggen op het gebied

9 2 de leergang 9 van kennis van bedrijfskundige componenten, inzicht in de snelle veranderingen in de wereld van de zorgmarkt in Nederland en daarbuiten, ontwikkelen van marktgericht ondernemen, aanscherping persoonlijke effectiviteit, leiderschap koppelen aan visievorming en zelfsturing, inzicht in groepsdynamische processen en, last but not least, het ontwikkelen van een netwerk met gelijkgestemden binnen de zorgmarkt. Het leerprogramma helpt u als deelnemer om u voor te bereiden op een bredere verantwoordelijkheid voor het ondernemerschap in een verder geliberaliseerde zorgmarkt. Tijdens de persoonlijke-ontwikkelingmodules ligt het accent op beïnvloeden, zelfsturing en leiderschap. Ook hebben we aandacht voor teambuilding en groepsdynamische processen. De samenwerkingsprocessen in de werkgroep volgen we nauwgezet. Ook verandermanagement komt uitgebreid aan de orde. Alle modules staan in het teken van de transformatie van de deelnemer van manager naar leider. 17. Kenmerken programma 1. Wij hebben gekozen voor een interactieve en integrale werkwijze. Korte presentaties van de docenten wisselen we af met gezamenlijke opdrachten, discussies en consultatieoefeningen in werkgroepjes, wat de vertaalslag naar de praktijk waarborgt. Specifieke onderwerpen plaatsen we altijd weer terug in een groter verband, zodat u de toegevoegde waarde in het geheel overziet. De verhouding kennisgerichte activiteiten/vaardigheden en attitudegerichte elementen binnen de leergang is 50/ De groepsgrootte is maximaal 24 personen. De docenten ondersteunen u en uw collega-deelnemers, zodat u uw persoonlijke leerdoelen binnen de algemene leerdoelstellingen kunt realiseren. In de perioden tussen de modulen door past u de nieuw opgedane kennis, vaardigheden en inzichten toe in de werkpraktijk. 3. Voor het MBA-programma hebben wij vijf collectieve speerpunten geformuleerd die in de verschillende modules expliciet aandacht krijgen. Deze speerpunten krijgen speciaal accent omdat het belangrijke doorbraakpunten kunnen zijn binnen zorgbedrijven in een sterk veranderende zorgmarkt. De speerpunten zijn: eigenzinnigheid en moed; ondernemerschap en onafhankelijkheid; geïnspireerd zijn en inspireren; van buiten naar binnen denken en handelen en verantwoordelijkheid nemen. 18. Vrijstelling U kunt vrijstellingen voor modules verkrijgen als u de decaan kunt aantonen dat u doelen en eindtermen per module al hebt gerealiseerd. Omdat groepswerk in elke module voorkomt en een belangrijk aspect van het programma is, raden we sterk af om vrijstelling aan te vragen. 19. Intakegesprek Voorafgaand aan de leergang hebt u een intakegesprek met de programmamanager en/of de decaan. Tijdens dit gesprek gaan we in op de werkervaring, ambities en leerbehoeften. Nadrukkelijk vragen we u of u voor het intakegesprek een start maakt met het opstellen van uw persoonlijke leerdoelen. Gebruik hierbij de uitkomsten van het

10 10 Curriculum VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg Management Drives -onderzoek. Is er sprake van een werkgever? Dan vragen we u dat u goede afspraken maakt over de facilitering van uw ontwikkeling door de direct-leidinggevende en/ of de zorgorganisatie. 20. Werkstukken Om tot een koppeling te komen tussen de aangeboden stof in de leergang en de bedrijfspraktijk maakt u in het 1 ste jaar van de leergang in een groep van zes deelnemers een strategisch bedrijfskundig werkstuk. In de uitvoering van het werkstuk verweven we alle onderdelen van de leergang integraal. Met de werkstukken realiseert u verscheidene doelen. 1. Ervaringsgericht leren tijdens de leergang Een proeve van bekwaamheid: analyseer een praktijkvraagstuk op een bedrijfskundige wijze. U past bedrijfskundige onderdelen en inzichten van de leergang toe en integreert deze. Ontwikkelen van vermogen tot multidisciplinaire samenwerking in een toegewijd team. Projectmatig werken in een chaotische context. 2. Werken aan een hoger strategisch domein Het werkstuk daagt u en uw collega-deelnemers uit om materie te onderzoeken. U leert te denken, te bewegen en invloed uit te oefenen in een complexere strategische en politieke dynamiek. 3. Profiel van het werkstuk De ideale probleemstelling heeft de volgende kenmerken. Is deze voldoende breed en bedrijfskundig: is er een mogelijkheid om de bedrijfskundige disciplines in onderlinge samenhang te analyseren? De vraagstelling bevat een externe (markt)oriëntatie en leent zich voor een outside-inanalyse. Heeft raakvlakken met soortgelijke vraagstukken in andere bedrijfsonderdelen. De nadruk ligt op de analyse en strategische implicaties van de voor te stellen oplossingen en niet zozeer op het operationaliseren van één te kiezen probleemoplossing. Heeft een houdbaarheidsdatum van minimaal één jaar (de looptijd van het werkstuk). Heeft de potentie om tot een daadwerkelijk implementeerbare oplossing te komen (en mondt dus uit in een business-case ). Is uitvoerbaar door een multidisciplinair consultancy -team van zes personen in een doorlooptijd van circa negen maanden waarbij iedere persoon circa 25 dagen kan besteden. De belanghebbende gastorganisatie is bereid medewerking te verlenen aan het werkstuk (informatieverstrekking en overleg, verankering en toegang tot sleutelfiguren, tijd en budget, terugkoppeling op tussenproducten). Samenstelling van de groepen en bepaling van de probleemstelling gebeurt tijdens de aftrap. Bij de teamsamenstelling gebruiken we het resultaat van Management Drives. Criteria hierbij zijn persoonlijkheidskenmerken, teamrollen, leerstijlen en diversiteit van functionele specialisaties. De teams inventariseren en besluiten over werkstukopdrachten. 21. Sponsor van de gast organisatie In het kort verwachten we van de sponsor dat deze de werkgroep op exact dezelfde wijze behandelt als elk ander projectteam in de eigen bedrijfsvoering. Dus met wisselende rollen van bijvoorbeeld initiator, coach, informant, criticus en gids. De sponsor is uitdrukkelijk niet de trekker van het werkstuk. De verantwoordelijkheid voor de voortgang en realisatie van het werkstuk ligt bij de werkgroep. Die organiseert zelf de trekkersrol.

11 2 de leergang 11 De sponsor in de gastorganisatie stelt zich wel op als opdrachtgever en heeft de volgende verantwoordelijkheden. Verheldert de opdracht en bewaakt de strekking van de opdracht. Is regelmatig in contact met de werkgroep over de voortgang en is kritisch klankbord voor de groep. Is de linking pin voor de werkgroep naar de belanghebbenden binnen de gastorganisatie. Geeft snel en adequaat antwoord op vragen van de groep en neemt een actieve rol als de werkstukvoortgang dat vraagt. Is benaderbaar bij concrete en wezenlijke obstakels in de voortgang van het werkstuk door kwesties in de gastorganisatie die aantoonbaar buiten de cirkel van invloed van de werkgroep liggen. Handelt als belanghebbende in de uitkomsten van het onderzoeksproject. Is aanwezig bij de eindpresentatie van het werkstuk De ervaring leert dat de sponsorrol gedurende de looptijd van het werkstuk in een klein jaar tussen de 50 en 100 uur tijd vergt. Deze investering levert een onderzoek en managementadvies op van zes onafhankelijke en gecommitteerde ervaringsdeskundigen. En vertegenwoordigt een concrete waarde. De gastorganisatie mag van de deelnemers verwachten dat zij waarde creëren doordat: zij een gedegen analyse maken van de opdracht, zowel extern in de markt als intern in de organisatie; zij goed onderbouwde alternatieve strategische oplossingen bedenken; zij op basis van waarde de beste strategische oplossing adviseren; de randvoorwaarden en condities voor eventuele implementatie van de strategische keuzes aangeven. 22. Begeleiding werkgroep Tijdens de vervaardiging van het werkstuk komen de integratie van de verschillende bedrijfskundige disciplines aan de orde. Daarnaast besteden we regelmatig aandacht aan het proces en de methodologische aanpak van het plan. De voortgangsbesprekingen staan onder leiding van een vaste begeleider. Ook is er tijdens de begeleidingsbijeenkomsten specifieke aandacht voor en terugkoppeling op de wijze van samenwerken en het aanboren van leiderschapscompetenties binnen de werkgroep. Als methode van onderlinge coaching werken we met intervisie. 23. Examencommissie Als afsluiting vindt de slotdag plaats van onze MBA. Tijdens deze dag presenteren de werkgroepen hun bevindingen en resultaten aan de examencommissie en eigen genodigden. De examencommissie bestaat uit drie hoogleraren uit de faculteit van de VvAA MBA. De commissie beoordeelt de kwaliteit van de werkstukken. Het beste werkstuk ontvangt een bijzondere vermelding. Een goede overdracht van het werkstuk naar de sponsor en andere belanghebbenden is daarin een belangrijk element. Leerdoelstellingen van de werkgroepen 1. Er is een aantal leerdoelstellingen waaraan de werkgroep moet voldoen. Vervaardigen van een bedrijfskundig plan Verwerken van de aangeboden stof in praktijksituaties Verantwoord toepassen van bedrijfskundige modellen Samenwerken met anderen in projectvorm Managen van een bedrijfskundig project

12 12 Curriculum VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg 2. De werkgroep komt regelmatig op eigen kracht en onder eigen regie bij elkaar. Tijdens de meeste modules besteedt die een dagdeel aan de voortgang van de werkstukken en is er inhoudelijke begeleiding. 3. De werkstukvoortgang volgen we via tussentijdse verslaglegging door de werkgroepen. Hierbij rapporteert de werkgroep over de probleemstelling, plan van aanpak, de omgevings- en situatieanalyse, gebruik van bedrijfskundige disciplines en voorlopige bevindingen. Deze aspecten scoort de planbegeleider van de VvAA MBA tussentijds. De werkgroep heeft een voldoende beoordeling nodig voordat het rapport wordt goedgekeurd ter presentatie aan de afstudeercommissie. 4. Uiterlijk twee weken vóór de slotdag levert uw groep het definitieve rapport in veelvoud in bij het programmabureau. 5. Ter afsluiting van de opleiding vindt de presentatie en verdediging van het rapport plaats in aanwezigheid van de opdrachtgevers (sponsoren) en andere genodigden. De commissie bespreekt en beoordeelt het rapport en de presentatie. De commissie bevraagt de groep over zijn rapport. De kwaliteit van de verdediging telt mee in het cijfer. Criteria die de commissie hanteert zijn de volgende. Hoofdcriterium Deelaspecten van de beoordelingscriteria Bedrijfskundige inhoud wijze waarop de probleemstelling is aangegeven wijze waarop de verschillende disciplines zijn geanalyseerd mate waarin het bedrijfskundige karakter van het plan tot uiting is gekomen (evenwicht en samenhang tussen de verschillende disciplines) Bedrijfskundige diepgang mate waarin theorie en praktijk zijn verweven mate waarin diepgang van het plan is gerealiseerd mate waarin plan tot operationaliseerbare oplossingen c.q. oplossingsrichtingen heeft geleid mate waarin conclusies en aanbevelingen zijn onderbouwd Relevantie mate van afstemming op de bedrijfsvoering ondernemend en onafhankelijk mate van verbinding met de strategische uitgangspunten commerciële toegevoegde waarde van de business case Procesgang mate waarin een projectmatige aanpak is gevolgd mate waarin de gemaakte keuzen navolgbaar zijn consistentie en leesbaarheid rapport eigenzinnig en moedig creativiteit en durf Presentatie inspirerend opbouw en inhoud van de presentatie beantwoording van de vragen contact met het publiek orginaliteit van de presentatie Organisatie

13 2 de leergang De 10 eindtermen van het gehele MBA-programma voor de geslaagde deelnemer zijn de volgende. 1. U hebt begrip en inzicht in de complexe samenhang van een organisatie. 2. U kunt door in- of outsourcing de waardeketen verbeteren. 3. U bent in staat om, rekening houdend met effecten en risico s, de strategie van een organisatie te veranderen. 4. U kunt noodzakelijke innovatie organiseren met nieuwe producten als gevolg. 5. U kunt een ondernemingsplan vervaardigen met begroting. 6. U bent In staat om de startwaarde van een organisatie te berekenen en de exitwaarde na vijf jaar ondernemen. 7. U kunt de medewerkers in bedrijfskundige deelgebieden managen: uitdagen door slimme vragen, alternatieven van oplossingen te bedenken en aan te geven welke oplossingen de voorkeur verdienen en waarom. 8. U kunt medewerkers motiveren en coachen zodat hun talenten in de organisatie tot recht komen. 9. U kunt optimale teams samenstellen op basis van hun motivatie en de wil om constructief bij te dragen. 10. U toont leiderschap met name in kritische perioden die elke organisatie door kan maken. 25. Decaan Ger Hofstee is decaan van het programma. Hij studeerde macro-economie, marketing en bedrijfskunde. Was productmanager, salesmanager, marketingmanager, commercieel directeur, algemeen directeur, voorzitter groepsdirectie en CEO. Was hoogleraar marketing aan de Paul Cezanne Université Aix en Provence et Marseille, Institute d Administration des Enterprises, en decaan en docent aan het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen in Leusden. Is auteur van 11 boeken waarvan Master in Marketing, uitgegeven in 2004, Changing the rules in the Internet era in 2006, World Mega trends in 2010 en Alle 25 goed geheide marketingstrategieën in 2012 en Van analoog naar digitaal in 2013 binnenkort ook als ibook in de itunesstore.

14 14 Curriculum VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg 26. Inhoud en docenten Het programma bestaat uit verscheidene componenten: een bedrijfskundige leerlijn, een leerlijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en een leerlijn op actuele zorgspecifieke thema s. De verbindende rode draad in de leergang zijn de twee werkstukken waarin u zowel de bedrijfskundige kennis als de persoonlijke leerdoelen integreert. De programmaleiding begeleidt de leergang. Hieronder lichten we een en ander toe. Leerlijn 1: Bedrijfskundige kennis en inzichten -modules Module: Strategiemanagement Inzicht in strategievorming van organisaties in het licht van markt en concurrentie. Toetsing proces van de gekozen strategie bij bestuurders en belanghebbenden. Inzicht in consequenties voor de bedrijfskundige functies van de organisatie en kennis van de risico s die samenhangen met de gekozen strategie en de mogelijke beheersmaatregelen om het risico te beperken. van de module is om na 9 dagdelen de ontwikkelingen in de zorgmarkt te kunnen vertalen in de eigen strategievorming van de organisatie en de strategische positionering te opzichte van haar concurrenten. Verder inzicht in globale versus nationale versus lokale strategie, de verantwoordelijkheden van de bestuurder zelf en het proces waarlangs strategie vorming tot stand komt. Professor dr. Pieter Klaas Jagersma is de ABNAMRO-hoogleraar International Business aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Strategie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij (global) corporate en concurrerende strategie doceert. Professor Jagersma is CEO van existenz Investments, een investeringsmaatschappij en de auteur van ruim 20 boeken en 200 artikelen. Kennis en inzicht worden getoetst door een sequentiële groepscasus tijdens de module die u 40% van het eindcijfer oplevert en door een open-boekexamen door middel van 15 vragen die u 60% van het eindcijfer oplevert. Samen is minimaal een 5,6 nodig om te slagen om deze module op de cijferlijst voor de bul te kunnen vermelden. Bij lagere score is hertentamen noodzakelijk. Module: Marketingmanagement in de zorg In negen dagdelen behandelen we marketing voor organisaties binnen de gezondheidszorg, waar het steeds belangrijker wordt om nieuw beleid te ontwikkelen op grond van visie. Marketing voor de zorg is een noodzakelijk vakgebied. Het college reikt hulpmiddelen aan voor het ontwikkelen van een marketingstrategie en het marketingconcept. We gaan in op hoe een marketingconcept ontstaat. Daarbij bepalen we de plaats van marketing binnen het strategisch proces en introduceren we de diabolo als model voor strategieontwikkeling. De heldere stijl en de praktisch handreikingen ook uit andere markten waar marketing verder ontwikkeld is, nodigen uit tot het ontwikkelen en bieden handvatten voor implementatie van een marketingconcept binnen de eigen organisatie. Ger Hofstee MBA, met achtergrond in macro-economie, marketing en bedrijfskunde, was professor Marketing aan IAE business school van Université Paul Cézanne in Aix en Provence/ Marseille en van het Instituut Bedrijfskundige Opleidingen van de Rijks Universiteit Groningen in Leusden. Was vijf jaar decaan van de Ricoh Business school in Den Bosch en jarenlang MBA-programmadirecteur en decaan van het IBO in Leusden. Heeft elf boeken geschreven over marketing waaronder 10-stappen marketingmethode, Master in Marketing, Changing the rules en de net op Internet verschenen Alle 25 goed! en Van analoog naar digitaal. Inzicht in marketingstrategie en conceptvorming in de organisatie in het licht van markt en concurrentie. Inzicht in consequenties voor de implementatie van marketing in de organisatie en kennis van de risico s leidend tot mogelijke beheersmaatregelen om het risico te beperken. Kennis en inzicht van deze eindtermen toetsen wij door een sequentiële groepscasus tijdens de module die de deelnemer 40% van het eindcijfer oplevert en door een openboekexamen met een individuele casus die u 60% van het eindcijfer oplevert. Samen is minimaal een 5,6 nodig om te slagen om deze module op de cijferlijst voor de bul te kunnen vermelden. Bij een lagere score is een hertentamen noodzakelijk.

15 2 de leergang 15 Module: Supply-chainmanagement In negen dagdelen behandelen wij de mogelijkheden van een logistieke dienstenstrategie voor zorgorganisties. Oorspronkelijk dachten dienstenorganisatie zoals ziekenhuizen dat het logistieke denken alleen op productiebedrijven toepasbaar was. Door de invoering van DBC s (diagnosebehandelcombinaties) en wensen van patiënten om meer onderzoeken tegelijkertijd uit te voeren, werd patiëntenlogistiek ineens belangrijk. Denken hierover heeft onder meer het delen van dure apparatuur als scanners door verscheidene ziekenhuizen en de distributie van kwaliteit- food aan het bed opgeleverd. Prof. dr. Walther Ploos van Amstel is afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hij heeft gewerkt voor een producent van toiletpapier en een producent van was- en reinigingsmiddelen. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde van de Hogeschool van Amsterdam. Meer dan 20 jaar werkzaam als organisatieadviseur op het gebied van logistiek, supply-chainmanagement en internationale distributie. Hij richt zich op logistieke procesinnovaties, het invoeren van supply-chainconcepten in de praktijk, intermodale distributienetwerken, samenwerking in logistieke ketens en netwerken, servicelogistiek, duurzame logistiek, ketenregie/4c/intelligente logistieke concepten en risicomanagement in logistieke ketens. Hij werkt hierbij samen met TNO Mobiliteit en Logistiek en Slimstock Professionals. Inzicht in logistieke-strategievorming van organisatie en het licht van markt en concurrentie. Toetsingsproces van de gekozen logistieke strategie bij bestuurders en belanghebbenden. Inzicht in consequenties voor de andere bedrijfskundige functies van de organisatie en kennis van de risico s die samenhangen met de gekozen strategie en de mogelijke beheersmaatregelen om deze risico s te beperken. Kennis en inzicht van de eindtermen worden getoetst door een sequentiële groepscasus tijdens de module die u 40% van het eindcijfer oplevert en door een openboekexamen met een casus die u 60% van het eindcijfer oplevert. Samen is minimaal een 5,6 nodig om te slagen en om deze module op de cijferlijst voor de bul te kunnen vermelden. Bij een lagere score is een hertentamen noodzakelijk. Module: Inkoopmanagement In negen dagdelen behandelen we het belang van Inkoopmanagement op het gebied van de inkoop van investeringen (gebouwen en apparatuur) en inkoop van kosten (inhuur van personeel en geneesmiddelen). Vaak leidt goed inkoopmanagement tot het terugdringen van het aantal leveranciers en besparing op de inkoop. Verder komt verkoopstrategie van leveranciers aan de orde in relatie tot de inkoopstrategie en het strategisch en tactisch belang van de zorgorganisatie. Prof. dr. ing. Jacques Reiniers is per 1 februari 2007 benoemd tot de nieuwe directievoorzitter van het NIC (het Nederlands Inkoop Centrum). Reiniers, hoogleraar Inkoopmanagement bij Nyenrode, was voordien jarenlang bestuurder en partner bij PricewaterhouseCoopers Management Consultants. De afgelopen acht jaar was hij ook zelfstandig manager/adviseur op het terrein van inkoop/logistiek, projectmanagement en interim-management. Inzicht in inkoopstrategievorming van een organisatie in het licht van markt en concurrentie. Toetsing van het proces van de gekozen inkoopstrategie bij bestuurders en belanghebbenden. Inzicht in consequenties voor de bedrijfskundige functies van de organisatie en kennis van de risico s die samenhangen met de gekozen inkoopstrategie en de mogelijke beheersmaatregelen om die risico s te beperken. Kennis en inzicht van de eindtermen worden getoetst door een sequentiële groepscasus tijdens de module die u 40% van het eindcijfer oplevert en door een openboekexamen met een casus die u 60% van het eindcijfer oplevert. Samen is minimaal een 5,6 nodig om te slagen en om deze module op de cijferlijst voor de bul te kunnen vermelden. Bij een lagere score is een hertentamen noodzakelijk.

16 16 Curriculum VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg Module: Financieel management In negen dagdelen maakt u kennis met alle aspecten van Financieel management. Financieel management binnen zorgorganisatie is van groot belang doordat budget-regimes langzamerhand plaats maken voor betalingen op resultaat van verrichtingen. Verdergaande kostenbesparingen, afgedwongen door zowel de overheid als verzekeraars, vragen een sterk financieel beleid en strakke controle en accountancy. Verslaglegging aan management ter verbetering van de besturing komt ook aan de orde, net als de overgang naar social return on investment in het kader van transparantie naar de maatschappij. Drs. Gijs Hiltermann, doceerde aan de Defensie Academie (voorheen de KMA) nu is hij als assistent professor verbonden aan de Nyenrode Business University. Daarnaast doceert Hiltermann aan het Instituut voor Bedrijfskunde. Ook publiceerde hij verscheidene boeken over finance, was hoofdredacteur van een boek over bedrijfskunde in de zorg en heeft talloze artikelen geschreven onder andere over de gezondheidszorg. Inzicht in financiële strategievorming van een zorgorganisatie in het licht van markt en concurrentie. Toetsing van het proces van de gekozen financiële strategie bij bestuurders en belanghebbenden. Inzicht in consequenties voor de bedrijfskundige functies van de organisatie en kennis van de risico s die samenhangen met de gekozen financiële strategie en de mogelijke beheersmaatregelen om die risico s te beperken. Kennis en inzicht van de eindtermen worden getoetst door een sequentiële groepscasus tijdens de module die u 40% van het eindcijfer oplevert en door een openboekexamen met een casus die u 60% van het eindcijfer oplevert. Samen is minimaal een 5,6 nodig om te slagen om deze module en om deze op de cijferlijst voor de bul te kunnen vermelden. Bij een lagere score is een hertentamen noodzakelijk. Module: Leiderschap Human Resource Management (HRM) bestaat uit een set van afspraken en regels die een organisatie nodig heeft om medewerkers optimaal te kunnen begeleiden. De belangrijkst opdracht van het management van een organisatie is echter de ontwikkeling van talenten van medewerkers in het algemeen en die van leiderschap in het bijzonder. In negen dagdelen krijgt u inzicht in cultuurdiagnose en leiderschapsontwikkeling en de vrijheden die het management heeft om cultuur en leiderschap op elkaar af te stemmen. Prof. dr. Jaap van Muijen bekleedt de leerstoel Leiderschapsontwikkeling aan Universiteit Nyenrode en was decaan van SIOO, opgericht in 1958 door acht Nederlandse universiteiten, de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde (S.I.O.O.). Aanleiding was de toenemende vraag naar een zware postdoctorale opleiding voor het betrekkelijk jonge beroep van organisatieadviseur. Van Muijen heeft een grote onderzoeks- en advieservaring op het gebied van HRM, persoonlijke ontwikkeling en veranderingstrajecten. Als hoogleraar was hij betrokken bij de assessments van studenten voor de Amsterdam Nyenrode Law School (ANLS). Volgens hem is leiderschap een proces tussen de persoon van de leider, zijn of haar volgers en hun context. De leidinggevende heeft vaak vanuit zijn persoonlijkheid valkuilen, die versterkt worden door de cultuur waarin hij of zij opereert. Zo kan een doelgerichte organisatie door de ambitieuze persoonlijkheid van haar leider zo doelgericht worden, dat volgers in de organisatie opbranden, met als gevolg dat paradoxaal genoeg de organisatie haar doelen niet realiseert. Inzicht in leiderschap ontwikkeling in de zorgorganisaties en van de deelnemer zelf. Kennis van concepten en instrumenten. Kennis en inzicht van deze eindtermen worden getoetst in het essay dat u schrijft over de ontwikkeling van uzelf in het licht van de cultuurdiagnose van uw zorgorganisatie. Levert u 40% van het eindcijfer op die 60% van het eindcijfer oplevert. Samen is minimaal 5,6 nodig om te slagen en om deze module op de cijferlijst voor de bul te kunnen vermelden. Bij een lagere score is een hertentamen noodzakelijk.

17 2 de leergang 17 Module: Salesmanagement In negen dagdelen salesmanagement behandelen in het licht van de constatering dat zorgverzekeraars zorginkopers hebben, vaak artsen die zich in het inkoop vak hebben gespecialiseerd. Het is daarom typisch dat zorgbedrijven die zorg verkopen aan verzekeraars geen zorgverkopers kennen. Toch wordt in- en verkopen gezien de macro- en meso-economische ontwikkelingen en de sterkere positie van zorgverzekeraars steeds belangrijker (overigens ook van de consument). Daarom zit salesmanagement in deze MBA-leergang. Verder komen aan de orde kennisoverdracht over inkoopstrategieën, verkoopcampagnes en conversiemogelijkheden. Mr. Harry Stol was onder andere salesmanager bij Siemens, jarenlang voorzitter van de Nederlandse SMA (Sales Management Association) en Directeur van Vectia, een internationale adviesorganisatie op het gebied van relation management. Als docent betrokken bij Nyenrode, IBO en ander business schools. Kennis van en inzicht in de mogelijke zogeheten salesfunnelstrategieën van organisaties in het licht van markt en concurrentie en de mogelijke conversiedoelstellingen. Toetsing van het proces van de gekozen strategie bij bestuurders en belanghebbenden. Inzicht in consequenties voor de bedrijfskundige functies van de organisatie en kennis van de risico s die samenhangen met de gekozen strategie en de mogelijke beheersmaatregelen om die risico s te beperken. Kennis en inzicht van de eindtermen worden getoetst door een sequentiële groepscasus tijdens de module die de deelnemer 40% van het eindcijfer oplevert en door een open-boekexamen met een verkoopstrategiecasus, die u 60% van het eindcijfer oplevert. Samen is minimaal een 5,6 nodig om te slagen en om deze module op de cijferlijst voor de bul te kunnen vermelden. Bij een lagere score is een hertentamen noodzakelijk. Module: ICT en webmanagement In negen dagdelen krijgt u inzicht in de fundamentele ICT-ontwikkelingen in de zorg. Het digitale tijdperk is echt begonnen en heeft zich razendsnel ontwikkeld. Management moet zich bewust zijn van de nieuwe generaties van digitale toepassingen op het internet waardoor de klant, het proces, de techniek van de professional en de verslaglegging voor altijd gaat veranderen. De keuzes daarin zijn dilemma s waarin de manager en bestuurder hun weg moeten kunnen vinden. Hoe moeilijk dat is laat de moeizame ontwikkeling van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) zien. Drs. Jerry Fortuin heeft zijn wortels in onderwijs en gezondheidszorg. Na een studie politieke wetenschappen werkte hij 10 jaar in het hoger gezondheidszorgonderwijs. Daar introduceerde hij midden jaren 80 van de vorige eeuw ICT in onderwijs en werkveld. Hij werkt nu al weer twintig jaar met passie aan het helpen van mensen en organisaties in zorg en onderwijs om informatisering echt te laten werken. Hij doet dat als adviseur, coach, strateeg, programma- en verandermanager. Hij is resultaatgericht met veel oog voor het proces. Zijn motto is: je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft. Inzicht in ICT-strategie van zorgorganisaties op het gebied van de volgende generatie van digitale toepassingen in het licht van markt en concurrentie. Toetsing van het proces van de gekozen strategie bij bestuurders en belanghebbenden. Inzicht in consequenties voor de bedrijfskundige functies van de organisatie, met name op het gebied van de klant, het proces, de techniek voor de professional en verslaglegging. Kennis van de risico s die samenhangen met de gekozen ICT-strategie en de mogelijke beheersmaatregelen om die risico s te beperken. Kennis en inzicht van de eindtermen worden getoetst door een sequentiële groepscasus tijdens de module die de deelnemer 40% van het eindcijfer oplevert en door een openboekexamen met een casus die u 60% van het eindcijfer oplevert. Samen is minimaal een 5,6 nodig om te slagen en om deze module op de cijferlijst voor de bul te kunnen vermelden. Bij een lagere score is een hertentamen noodzakelijk.

18 18 Curriculum VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg Module: Organisatie en integratie In negen dagdelen de aangeboden modules integreren met behulp van de sequentiële managementgame Strategic Service Performance Simulation. De game speelt in de dienstensector en kent managementteams die aan dezelfde veranderingen in de omgeving of in de interne organisatie worden blootgesteld. Zij moeten beslissingen nemen die leiden tot changemanagement. Van topmanagers of bestuurders verwachten wij dat zij leidinggeven aan veranderingsprocessen. Cases gebruiken we in deze discussie intensief als referentiemateriaal. Prof. drs. Sybren Tijmstra heeft 25 jaar ervaring in managementonderwijs, management-development en management-consultancy. Is distinguished professor in Strategy and Change, Audencia, Nantes School of Management, in Frankrijk, professor of International Management, IAE, Institute of Business Administration, Universiteit Aix-en-Provence, eveneens in Frankrijk. Is nu chairman, managing director van SIMS International Ltd. was onder andere directeur-generaal EAP European School of Management Paris Oxford Berlin Madrid, directeur-generaal EFMD Brussels, directeur International Conference and Study Centre ICSC, Universiteit Twente, directeur / oprichter Management Development Centre Universiteit Nyenrode. Integraal overzicht in samenhang met strategische beslissingen en organisatie in het licht van markt en concurrentie. Uw prestaties meten en evalueren we tijdens de game periodiek. Ook kijken we welke beslissingscriteria van toepassing zijn en welke andere keuzemogelijkheden zijn overwogen. Inzicht in consequenties voor de bedrijfskundige functies van de organisatie en kennis van de risico s die samenhangen met de gekozen strategie en de mogelijke beheersmaatregelen om die risico s te beperken. Het examen vraagt kennis en inzicht die worden getoetst door de sequentiële groepscasus in de game tijdens de module die u 40% van het eindcijfer oplevert en door een openboekexamen waarvoor u een essay schrijft over de vraag wat de integrale benadering heeft geleerd voor uw eigen organisatie; wat u 60% van het eindcijfer oplevert. Samen is minimaal 5,6 nodig om te slagen om deze module op de cijferlijst voor de bul te kunnen vermelden. Bij een lagere score is een hertentamen noodzakelijk. Leerlijn 2 : Persoonlijke ontwikkeling -modules Module: Management in de zorg In drie dagdelen doordringen tot de strategische vraagstukken in de zorg van morgen en de eigentijdse beheersmaatregelen. Onderwerpen als veranderingen in de omgeving leidend tot veranderingen in de organisatie, crisismanagement, innovatieve benaderingen in het management, bestuur, governance en transparantie, ethiek, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, staan centraal in deze module. Drs. Dirk Jan Verbeek is van origine bedrijfskundige, nu interim-bestuurder van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. Verbeek is ook voorzitter van het bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Zijn benoeming tot bestuurder in Zoetermeer had te maken met de financiële situatie van het LangeLand Ziekenhuis en de integratie van het ziekenhuis in de Coöperatie, die verder bestaat uit MC Haaglanden en Bronovo in Den Haag. Uitgangspunt daarbij is een zo breed mogelijk zorgaanbod voor patiënten en bevolking in een financieel gezonde vorm. Inzicht in strategievorming van zorgorganisaties in het licht van markt en concurrentie. Toetsing in minicases en de bespreking van de bevindingen van de deelnemers. Inzicht in consequenties voor de bedrijfskundige functies van de zorgorganisatie en kennis van de risico s die samenhangen met de gekozen strategie en de mogelijke beheersmaatregelen om die risico s te beperken.

19 2 de leergang 19 Module: Durven te ondernemen In vier dagdelen komen de speerpunten van het MBA-programma aan de orde: eigenzinnigheid en moed, ondernemerschap en onafhankelijkheid, geïnspireerd zijn en inspireren, van buiten naar binnen denken en handelen en verantwoordelijkheid nemen, behandeld aan de hand van het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn doorbraken nodig omdat meer van hetzelfde niet leidt tot een doorbraak. Echte innovatie vraagt om moed. Ir. drs. Tom den Hoed MBA is organisatieadviseur en coach. En hij is innovator en entrepreneur. Zijn opleidingen heeft Den Hoed gehad in Delft (Chemische Technologie) en bij de Erasmus Universiteit (Bedrijfskunde). Daarnaast heeft hij een aantal jaren Oosterse en Westerse filosofie gestudeerd (vooral het Boeddhisme). Den Hoed heeft gewerkt bij een internationaal adviesbureau (IWACO), bij PTT Telecom, bij Den Hoed van Fraaijenhove BV, bekleedt vijf jaar de leerstoel projectmanagement aan de Erasmus Universiteit. Inzicht in businessmodellering en de werking daarvan. Door middel van cases wordt getoetst of u de dilemma s begrijpt en of u de moed opbrengt fundamenteel andere keuzes in het businessmodel te maken. Inzicht in consequenties voor de bedrijfskundige functies van de organisatie en kennis van de risico s die samenhangen met zo n doorbraak en de mogelijke beheersmaatregelen om die risico s te beperken. Module: Economie en innovatie In vierdagdelen komt het belang van innovatie op macro- en micro-economisch niveau aan de orde. Waarom zou men überhaupt innoveren en wat investeert men in innovatie diensten en innovatie van processen om de toekomst van organisatie te bevorderen? is om u bewust te maken van het economisch belang van innovatie. Prof. dr. Alfred Kleinknecht (1951) is hoogleraar in de economie van innovatie aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Kleinknecht studeerde in 1977 af in de economie aan de Vrije Universiteit Berlijn en was daarna enige tijd aan het Wissenschaftszentrum Berlin verbonden. In 1984 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sindsdien is hij verbonden geweest aan de Universiteit van Maastricht, de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 1997 tot heden aan de TU Delft. In 2006 was hij gasthoogleraar aan de Universita La Sapienza in Rome en in 2009 was hij gasthoogleraar aan de Université Panthéon Sorbonne in Parijs. Kleinknecht is geliefd bij de media vanwege zijn veelal afwijkende maar doordachte kijk op de economische actualiteit. Kleinknecht verwierf landelijke bekendheid door zijn oratie in 1994 waarbij hij het beleid van loonmatiging bekritiseerde. Zijn onderzoekgroep heeft intussen veel onderzoek verricht waaruit blijkt dat loonmatiging en flexibilisering van de arbeidsmarkt een negatieve effect hebben op innovatie en de groei van de arbeidsproductiviteit. Inzicht in het belang en management van strategische innovatie, die wordt getoetst aan de hand van casesituaties en interactieve behandeling van de uitspraak van deelnemers. Module: Projectmanagement In vierdagdelen komt het belang van innovatie op macro- en micro-economisch niveau aan de orde. Waarom zou men überhaupt innoveren en wat investeert men in innovatie diensten en innovatie van processen om de toekomst van organisatie te bevorderen? is om u bewust te maken van het economisch belang van innovatie. Ir. Vrisou Vrisou van Eck, PMP, is senior projectmanager en trainer/coach bij Cadence. Hij behaalde zijn MS-diploma in Business Administration aan de TU Delft. Vrisou verrichtte diverse projecten in de scheepsbouw en de metaalindustrie voordat hij in de IT-business terecht kwam, waar hij de meeste praktijkervaring in projectmanagement opdeed, eerst bij Cap Gemini en daarna als onafhankelijk consultant. Hij werkte zowel in Nederland als in Spanje. Als instructeur deed hij een ruime ervaring op in het trainen in projectmanagement. Zijn belangrijkste focus ligt op consultancy, auditing en evaluatie van multidisciplinaire projecten en op individuele coaching van projectleiders. Vrisou publiceerde een boek over alle aspecten van de kunst van projectmanagement bij Rozenberg Publishers. Inzicht in de visie op projectmanagement en het inrichten van projecten worden getoetst aan de hand van cases waarvan we de uitkomsten bespreken.

20 20 Curriculum VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg Module: Wees creatief In vier dagdelen worden creativiteit en zelf creatief zijn behandeld, maar met name de organisatie van het creatieve proces. Een aantal groepsprocessen en instrumenten trainen we in zodat u een gereedschapskist meekrijgt, waaruit u kunt putten als de innovatieve ontwikkeling van de organisatie dat nodig heeft. Drs. Jim van der Beuken is internationaal expert in creativiteit en innovatie. Met zijn inspirerende, motiverende en confronterende manier van werken heeft hij buitengewone resultaten bereikt in onder meer procesherontwerp, time to market en productinnovatie bij bedrijven als KPN, UWV, Heineken, en diverse ministeries. Hij is van 1997 tot 2003 partner geweest bij het COCD (Centrum voor Ontwikkeling van het Creatief Denken) en geeft regelmatig lezingen die leiden tot innovatie en leiderschap. Is oprichter van Planetree een innovatief concept waar een aantal zorgorganisaties mee bezig is. Inzicht in het managen van innovatieve en met name creatieve processen in de organisatie. Toetsing vindt plaats doordat u actief situaties in minicases ervaart en we toetsen of u de inzet van creatieve instrumenten kunt verbeteren. Module: Organisatie lezen In vier dagdelen confronteren we u met tegenwerkende krachten in organisaties die sterk gaan spelen zodra veranderingen nodig zijn of gewoon bij implementatie van gekozen strategie. is om deze krachten te herkennen en erkennen zodat u deze countervailing power kunt gebruiken om de gekozen richting te verdiepen. Drs. Anton Wiggers MBA (1961) van FBMthemis adviseert en ondersteunt bedrijven waar de resultaten onder druk staan en/of waar de continuïteit in het geding is. Met daadkrachtige interventies draagt hijr concrete oplossingen aan en implementeert deze. Anton heeft langjarige ervaring met ingrijpende herstructureringen en integratietrajecten, zowel in binnen- als in buitenland. Anton is als controller, financieel directeur en general manager verantwoordelijk geweest voor herstructureringstrajecten bij middelgrote en grote ondernemingen (o.a. USG People, Eyewish, Super de Boer). Daarnaast is hij als interim-manager werkzaam geweest om het management tijdelijk te versterken met zijn expertise. Naast zijn werk doceert Anton bij de MBA-opleidingen van TIAS Nimbas (fusies en overnames) en IBO (managementvaardigheden). Inzicht in de rol van de organisatie bij de dilemma s die in de organisatie ontstaan bij de implementatie van de gekozen strategie. Toetsing van kennis en inzicht vindt plaats in een groot aantal minicases: dilemma s die wij u voorleggen waarin u keuzes beargumenteert. Module: Teams motiveren In twee dagdelen behandelt Gerbrands het belang van sociale controle in het team, het zetten van een standaard van openheid en transparantie. Het team gaat boven het individu en afwijkingen van de standaard worden en plein publique ter discussie gesteld. De belangrijkste waarde is verder dat afspraak afspraak is. Ing. Toon Gerbrands, van oorsprong verkeerstechnoloog, is een van de weinige coaches die in twee sporten succesvol is. Hij leidde de Nederlandse volleybalmannen naar Europees Goud en eredivisieclub AZ won onder zijn leiding als algemeen directeur het landskampioenschap. Gerbrands heeft als clubcoach in het volleybal verscheidene landskampioenschappen en de Europacup gewonnen met Piet Zoomers. Tegenwoordig is hij bij voetbalclub AZ verantwoordelijk algemeen directeur in welke functie hij het faillissement van DSB heeft weten te managen. Gerbrands is een uitgesproken persoonlijkheid die zowel teams als individuen weet te begeleiden naar succesvolle prestaties. In presentaties legt hij de nadruk, ondersteund door anekdotes vanuit de praktijk, op het belang van samenwerking, inspirerend leiderschap en daarbij een goede communicatie. De presentaties die Gerbrands hierover geeft zijn bruikbaar voor managers uit de sport, maar zeker ook voor managers in zorgorganisaties. Inzicht in het verhogen van de teamresultaten door consequent in het team de waarden te toetsen en bij een nieuwe afspraak bij te stellen. Toetsing van het begrip vindt plaats door bevraging in de module.

VvAA Master of Business Administration voor professionals in de zorg

VvAA Master of Business Administration voor professionals in de zorg Aanmelden VvAA MBA VvAA Master of Business Administration voor professionals in de zorg Omdat zorgprofessionals steeds vaker managementtaken hebben. Marald Wikkeling vaatchirurg lid sinds 1987 VvAA Master

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Adviesrapport. Toets Nieuwe Opleiding. hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd. Philipse Business School

Adviesrapport. Toets Nieuwe Opleiding. hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd. Philipse Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd in het kader van het verkrijgen van een aanwijzing Philipse Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie