Nieuwsbrief. September - oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. September - oktober 2011"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief September - oktober 2011 De GHOR is eigenlijk nog steeds een relatief jonge organisatie (11 jaar) maar bevindt zich nu in een periode waarin veel veranderingen plaatsvinden. Een soort puberteit eigenlijk, een verder volwassen worden met de daarbij behorende strubbelingen. Dit komt met name door de nieuwe wetgeving (Wet Veiligheidsregio s en Wet Publieke Gezondheid). Voor een deel geeft dit forse veranderingen, bijvoorbeeld de invoering van het Regionaal Crisisplan en de nieuwe crisisstructuur in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Voor een deel bevestigt de wetgeving de reeds bestaande situatie in Amsterdam-Amstelland, bijvoorbeeld de innige relatie tussen GHOR en GGD. Gezonde ontwikkelingen die er voor zorgen dat de GHOR een sterke persoonlijkheid wordt in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. In deze nieuwsbrief kunt u de details lezen over de ontwikkelingen in deze boeiende periode. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam- Amstelland

2 Inhoud Actualisatie Calamiteitenplannen 3 Voortgang implementatie nieuwe crisisstructuur Amsterdam-Amstelland 3 GHOR, WVR, Infectieziekten en de tweede tranche Wet Publieke Gezondheid 4 De GHOR en Social media 4 Doorontwikkeling netcentrisch werken in Amsterdam-Amstelland 5 Sebastiaan Bastiaans verlaat GHOR-bureau 6 Informatie Medewerker Actiecentrum: een nieuwe GHOR-functie 6 Stand van zaken project Ketenregie 7 De GHOR en Het Nieuwe Werken 8 Interregionale oefening Kennemerland en Amsterdam-Amstelland 8 Project ReVo 9 GGD Rampen Opvang Plan (GROP) 9 Oefening Buitenspel in Stadion Volendam 10 Beleidsplan Vakbekwaamheid GHOR-functionarissen vastgesteld 11 Deel I Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland gereed 11 Oefening Kernteam PSH Zaanstreek-Waterland 12 Colofon Uitgave: GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam Verschijning: 4 x per jaar Verzending: o.a. medewerkers van overheid, politie, brandweer en de (spoedeisende) medische hulpverlening die betrokken zijn bij de rampenbestrijding/ crisisbeheersing in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland en daarbuiten. Contact: Audri van Duin, telefoon (alg.) Vormgeving: ABC Vorm, Gemeente Amsterdam Druk: Drukkerij De Bij, Amsterdam Oplage: 1100 exemplaren Regio: Het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland voert tevens de operationele GHOR uit voor de regio Zaanstreek-Waterland Foto s: Robert Louman (pag. 10, 11 en cover), Bart Homburg (pag. 6), Karin Meijer (pag. 7), Audri van Duin (pag. 5) Abonneren: stuur uw adres naar o.v.v. Nieuwsbrief GHOR 2 Nieuwsbrief september-oktober 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

3 Actualisatie Calamiteitenplannen In de loop van 2010 is gestart met het regionaal project Herijking Planvorming. Het project maakt deel uit van de uitvoering van het beleidsplan van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. In het kader van dit project vindt een actualisatie plaats van alle bestaande multidisciplinaire planvorming. Daarnaast is door de projectgroep een nieuw format ontwikkeld dat de toegankelijkheid tot en leesbaar- Doel is functionarissen van meldkamer, CoPI, ROT/Interface, Beleidsteam en Actiecentrum de beschikking te geven over uniforme, praktijkgerichte en handzame plannen ter ondersteuning en optimalisering van hun taken tijdens een crisis of calamiteit. Afhankelijk van het soort plan (wettelijk of niet-wettelijk) worden de plannen vastgesteld door het Veiligheidsbestuur dan wel de Stuurgroep Multidisciplinaire Crisisbeheersing (SMC). Tot begin augustus dit jaar zijn de geactualiseerde rampbestrijdingsplannen van vier BRZO-bedrijven en het Calamiteitenplan Dijkring 14 door het Veiligheidsbestuur vastgesteld. De Stuurgroep Multidisciplinaire Crisisbeheersing heeft de plannen voor vliegtuig- en spoorwegongevallen en het format Calamiteitenplan LPG-stations vastgesteld. In de komende maanden wordt nog een groot aantal plannen geactualiseerd en omgezet naar het nieuwe format. Naar verwachting vindt projectafronding plaats in het eerste kwartaal van De GHOR streeft ernaar de plannen zoveel mogelijk digitaal beschikbaar te maken voor haar functionarissen. Hierbij kan worden gedacht aan het koppelen aan databases van bijvoorbeeld LCMS. Hard copies kunnen worden gebruikt voor back-up doeleinden en worden toegevoegd aan de inventaris van bijvoorbeeld de OvDG-voertuigen. Ed van der Wal, coördinerend beleidsmedewerker Voortgang implementatie nieuwe crisisstructuur Amsterdam-Amstelland In de nieuwsbrief van september-oktober 2010 stond een artikel over een wijziging van de crisisstructuur in Amsterdam-Amstelland. Zoals destijds aangegeven zou het nieuwe model, waarin onder meer clusters en een functie Interface werden geïntroduceerd, worden geëvalueerd en was verdere aanpassing op basis van opgedane praktijk- en oefenervaringen mogelijk. Een aanpassing op onderdelen bleek vervolgens wenselijk. Het veiligheidsbestuur Amsterdam-Amstelland heeft op 4 april 2011 besloten de aangepaste crisisstructuur te implementeren. De implementatie verloopt fasegewijs waarbij de focus in de eerste fase (april/juni 2011) voornamelijk gericht was op het beschrijven van taken en verantwoordelijkheden, het informeren van de doelgroepen en het maken van afspraken. De tweede fase ( juni/november 2011) richt zich op de organisatie van informatiemanagement, de totstandkoming van een handboek crisisstructuur, de doorontwikkeling en evaluatie van de nieuwe crisisstructuur en het verder inrichten van de parate crisisorganisatie (waaronder het instellen van een gemeentelijke vertegenwoordiging in het CoPI en het beschikbaar stellen van liaisonfunctionarissen aan het commandocentrum van de politie). In de derde fase (november 2011 tot januari 2013) moet het oefen- en trainingsprogramma voor alle functionarissen met een rol in de hoofdstructuur van de crisisbeheersing en dat voor de leden van de actiecentra, worden afgerond. Omdat dit gebeurt door de staande organisaties/kolommen zal de in het leven geroepen projectorganisatie na afronding van fase 2 worden ontbonden. Ed van der Wal, coördinerend beleidsmedewerker GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief september-oktober

4 GHOR, WVR, Infectieziekten en de tweede tranche Wet Publieke Gezondheid Met de Wet Publieke Gezondheid (WPG), tweede tranche, wordt de relatie tussen GHOR en GGD verstevigd. Enerzijds als gevolg van de introductie van de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG), anderzijds omdat de bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de (voorbereiding op de) grootschalige infectieziektebestrijding anders worden belegd. De Directeur Publieke Gezondheid geeft leiding aan zowel de GGD als de GHOR en heeft bij rampen de operationele leiding over de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast is hij adviseur van het bevoegd gezag in geval van rampen en crises. De koppeling van Directeur GHOR en GGD beoogt daarmee bewerkstelliging van integrale advisering namens de witte kolom. De DPG wordt benoemd door het algemeen bestuur van de GGD en het Veiligheidsbestuur gezamenlijk. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op grootschalige infectieziektebestrijding, die bij het GGD-bestuur lag, komt nu bij het veiligheidsbestuur te liggen. Daarmee liggen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de zogeheten A-ziekten (Influenza, polio, pokken, SARS) niet meer bij de burgemeester maar bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. Hiermee is deze voorbereiding een verantwoordelijkheid geworden van de GHOR in nauwe afstemming met de GGD als belangrijkste uitvoerende partij. Voor de GHOR betekent dit vooral dat duidelijk moet worden wat de veranderingen in haar verantwoordelijkheid zijn/worden in relatie tot de Veiligheidsregio en de GGD vanuit het perspectief van zowel de Wet Veiligheidsregio s als de tweede tranche Wet Publieke Gezondheid waar het gaat om de voorbereiding op de grootschalige infectieziektebestrijding. Afstemming tussen de GGD Amsterdam en de GHOR Amsterdam-Amstelland ten aanzien van de taken met betrekking tot de grootschalige infectieziektebestrijding vindt momenteel plaats. Afspraken worden vastgelegd in een convenant tussen Veiligheidsregio (GHOR) en GGD. Als uitvoerder van de operationele GHOR in Zaanstreek-Waterland zal de GHOR Amsterdam-Amstelland ook afstemming zoeken met de GHOR en GGD Zaanstreek-Waterland om te inventariseren of en op welke wijze het maken van nieuwe of aanvullende afspraken tussen beide regio s noodzakelijk is. Ed van der Wal, coördinerend beleidsmedewerker De GHOR en Social media In het kader van Het Nieuwe Werken, en als netwerkorganisatie bij uitstek, kan de GHOR uiteraard niet ontbreken in de wereld van de sociale media. Zo heeft de GHOR Amsterdam-Amstelland een LinkedIn-account (zoek ons eens op en join the group ) en zijn we sinds kort te vinden op Twitter Wij volgen inmiddels zelf een aantal mono- en multidisciplinaire partners, en hopen uiteraard op een nog grotere schare volgers! Op youtube is een filmpje over de GHOR te zien. Door de zoektermen GHOR en Amsterdam in te typen is het eenvoudig te vinden. Suggesties? Laat het ons weten via bovenstaande kanalen of mail naar Audri van Duin, Medewerker Communicatie & Beleidsondersteuning 4 Nieuwsbrief september-oktober 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

5 Doorontwikkeling netcentrisch werken in Amsterdam-Amstelland Op 16 juli 2010 is middels het project Werken met een Gedeeld Beeld het netcentrisch werken operationeel in gebruik genomen in de regio Amsterdam-Amstelland. De meldkamers en het CoPI vullen informatie in het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) en de staffunctionarissen en gemeenten lezen mee. Daarmee is Halte 1 bereikt. het gebied van geo-analyses. We hebben straks enorm veel verschillende kaartlagen tot onze beschikking die zoveel mogelijk bij de landelijke bron worden afgenomen wat de actualiteit en betrouwbaarheid sterk vergroot. Iedereen zal wel weer even moeten wennen omdat het er anders uitziet en bijvoorbeeld de tekstinvoer anders werkt. Dat was helaas onvermijdelijk omdat het onder de motorkap op compleet andere software werkt. Om ons te helpen dit onder knie te krijgen zijn verschillende modules ontwikkeld, variërend van een simpele e-learning module die je via internet kunt volgen wanneer jij dat wilt (voor veruit de meeste gebruikers voldoende) tot modules van meerdere dagdelen voor de zware gebruikers zoals de informatiecoördinatoren. Inmiddels wordt er druk gewerkt aan het uitbreiden van het gebruik van LCMS naar de nieuwe Interface, de Actiecentra en het Beleidsteam. Per 1 november 2011 zal de politie functionarissen gaan leveren die als Informatie Coördinator en Informatie Manager in de Interface en BT gaan opereren. Daarmee wordt een hele belangrijke vervolgstap gezet om het netcentrisch werken in te voeren in de hele multidisciplinaire hoofdstructuur. Als de kolommen echter hun eigen informatieorganisatie niet goed invullen, komt er alsnog weinig terecht van een betere informatievoorziening tijdens crises. Wij zijn daarom bij de GHOR al begin dit jaar aan de slag gegaan met het vormgeven van een nieuwe functie: de Informatie Medewerker Actiecentrum GHOR, kortweg de IMAc (zie pag. 6). LCMS2.0 De techniek staat ook niet stil, en LCMS is inmiddels op versie 1.4 beland. Achter de schermen wordt echter al bijna een jaar gewerkt aan een compleet nieuwe release gebaseerd op het prijswinnende Eagle pakket uit Gelderland- Midden. Eén van de voordelen van LCMS2.0 is het kunnen doorwerken als de internetverbinding even wegvalt (belangrijk voor het CoPI) en de veel grotere mogelijkheden op Planning Zaanstreek-Waterland is als eerste aan de beurt om over te gaan, dat gaat gebeuren tussen nu en eind Amsterdam-Amstelland volgt in het eerste kwartaal van De Meldkamer Ambulancezorg migreert niet meteen mee met Zaanstreek-Waterland, dat kon qua planning niet. Er is voor gekozen om de Meldkamer met Amsterdam-Amstelland mee te migreren. Heb je vragen of wil je meer weten, kijk dan ook eens op of kom eens bij mij langs. Jasper Groot, Informatiemanager GHOR GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief september-oktober

6 Sebastiaan Bastiaans verlaat GHOR-bureau Sebastiaan Bastiaans, beleidsmedewerker, heeft besloten het GHOR-bureau te verlaten. Hij gaat met ingang van 1 oktober aan de slag als crisismanager bij Alliander. Alliander verzorgt de distributie van energie in grote delen van Nederland. Sebastiaan gaat zich bij Alliander bezighouden met crisisbeheersing en zal daarbij veel contact houden met veiligheidsregio s, waaronder Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. We zullen hem in de toekomst dus zeker nog eens tegen komen! De medewerkers van het GHOR-bureau zullen Sebastiaan missen, maar wensen hem veel succes bij zijn nieuwe baan! Informatie Medewerker Actiecentrum: een nieuwe GHOR-functie Met de invoering van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) ontstond in het Actiecentrum GHOR de behoefte aan een medewerker die zich tijdens een ramp of crisis volledig zou kunnen richten op het efficiënt uitwisselen van gegevens en het delen van informatie via dit systeem. Aan die behoefte is invulling gegeven door de invoering van een nieuwe GHOR-functie: Informatie Medewerker Actiecentrum, kortweg IMAc. De IMAc maakt met ingang van 1 oktober 2011 deel uit van het Actiecentrum GHOR en staat onder directe, functionele leiding van het Hoofd Actiecentrum GHOR (HAc). De kerntaken van de IMAc worden het uitvoeren van de opdrachten van het HAC, het vullen en lezen van LCMS en het rapporteren en adviseren aan het HAc. De huidige OMAc-pool van twaalf wordt teruggebracht naar acht OMAc s. Vier OMAc s zijn aangenomen om per 1 oktober de functie van IMAc te vervullen. Dit zijn Irna Froger, Annette Beerepoot, Sylvia Scholten en Ineke Groot-Mobron. Op 12 september zijn de IMAc s door de GHOR opgeleid en op 21 en 22 september wordt er geoefend in de nieuwe samenstelling van het Actiecentrum GHOR. Karin Meijer, Beleidsmedewerker Planvorming 6 Nieuwsbrief september-oktober 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

7 Stand van zaken project Ketenregie In onze vorige nieuwsbrief hebben we de opzet van het project Ketenregie onder de aandacht gebracht. Het project bestaat uit de regiegroepen Acute Opgeschaalde Zorg en Bevolkingszorg bij Crises. Onder de eerste regiegroep vallen de werkgroepen Ziekenhuizen-GHOR, RAV-GHOR en Traumacentra-GHOR. Onder de tweede regiegroep de werkgroepen GGD-GHOR en Huisartsen-GHOR. Werkgroep Ziekenhuizen-GHOR De werkgroep Ziekenhuizen-GHOR is op 14 juni bijeen gekomen om het eerste concept samenwerkingsafspraken Ziekenhuizen- GHOR te bespreken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn de samenwerkingsafspraken door het GHOR-bureau herzien. De ziekenhuizen hadden vervolgens tot eind augustus de gelegenheid hierop te reageren. De definitieve samenwerkingsafspraken worden in oktober door de regiegroep Acute Opgeschaalde Zorg vastgesteld. In december brengt de GHOR de samenwerkingsafspraken in het gezamenlijke Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) van AMC/VUmc, waarna de Raden van Bestuur de afspraken kunnen ondertekenen. Werkgroep GGD-GHOR Op 18 juli is de eerste werkgroepbijeenkomst GGD-GHOR gehouden. Tijdens de bijeenkomst is het landelijk modelconvenant van GHOR Nederland en GGD Nederland besproken. Naar aanleiding van de bijeenkomst gaat de GHOR de samenwerkingafspraken aanpassen. De samenwerkingsafspraken worden vervolgens in oktober in de regiegroep Bevolkingszorg bij Crises definitief vastgesteld. In december brengt de GHOR de samenwerkingsafspraken in het gezamenlijke ROAZ, waarna de Directeuren GGD en GHOR de afspraken kunnen ondertekenen. Werkgroep RAV-GHOR De werkgroep RAV-GHOR is op 25 juli bijeen gekomen om het landelijk modelconvenant AZN-GHOR te bespreken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst past de GHOR de samenwerkingsafspraken aan en wordt een tweede werkgroepbijeenkomst georganiseerd. In oktober worden de definitieve samenwerkingsafspraken door de regiegroep Acute Opgeschaalde Zorg vastgesteld. In december brengt de GHOR de samenwerkingsafspraken in het gezamenlijke ROAZ, waarna de Directeuren GHOR en RAV de afspraken kunnen ondertekenen. De werkgroep Huisartsen-GHOR staat gepland voor eind september/begin oktober. De tweede regiegroepbijeenkomst Acute Opgeschaalde Zorg vindt plaats op 25 oktober. De regiegroep Bevolkingszorg bij Crises komt bijeen op 11 november. In deze regiegroepen worden alle uitkomsten van bovengenoemde werkgroepen besproken en vastgesteld. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Karin Meijer Karin Meijer, Beleidsmedewerker Planvorming GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief september-oktober

8 De GHOR en Het Nieuwe Werken Kunnen wij ons werk effectiever, efficiënter maar tegelijkertijd ook leuker maken? Na een inspirerende Open Koffie bijeenkomst ergens in 2010 aan de oevers van het IJ met allerlei mensen uit de Gemeente Amsterdam over de zogenaamde Ambtenaar 2.0 kreeg ik deze vraag niet meer uit mijn hoofd. Gedreven om meer informatie te vinden ging ik op onderzoek uit op internet en wat bleek..? Er bestond een enorme hoeveelheid interessante blogs en papers over dit onderwerp, genaamd Het Nieuwe Werken. Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn we in 2011 een uitgebreide verkenning naar de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken voor het GHOR-bureau gestart. Na een gedegen Project Initiatie Document (PID) en heel wat interne gesprekken is een klein team heel concreet aan de slag gegaan om verschillende aspecten van Het Nieuwe Werken te verkennen. Door te doen en te kijken hoe anderen het doen. Zo hebben we bijvoorbeeld een werkbezoek gebracht aan Microsoft NL, een pionier op dit gebied. Nu de eerste ervaringen opgedaan zijn en we in de praktijk hebben ervaren welke gebieden voor het GHORbureau het meest nuttig zijn om verder te onderzoeken, hebben we 5 pilots geformuleerd: zie kader hiernaast. In de komende maanden gaan we met deze pilots aan de slag en afhankelijk van wat het oplevert gaan we deze onderdelen standaard opnemen in onze manier van werken. Jasper Groot, Informatiemanager GHOR 1. Digitaal (samen)werken Hierbij onderzoeken we hoe we flexibeler plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken en wat we hiervoor nodig hebben (laptop, skype etcetera). 2. Werken met social media We zijn een netwerkorganisatie en willen hiermee onderzoeken hoe we deze rol effectiever kunnen invullen met behulp van verschillende sociale media. 3. Flexibel werken en betere bereikbaarheid Hoe behoud je de sociale cohesie binnen je organisatie als iedereen steeds meer zijn eigen ritme heeft? Wat voor afspraken maak je hierover? 4. Naar nog beter resultaat gericht werken Sturen op output ( ik lever dit en dat op ) en niet op input ( ik werk van 9 tot 5 ) deden we al, maar hoe kan dit nog beter? 5. Werken met een GHOR-wiki Onderzoeken hoe we de werkzaamheden van het GHOR- bureau en hun onderlinge samenhang beter inzichtelijk kunnen maken en ontsluiten. Interregionale oefening Kennemerland en Amsterdam-Amstelland Evenals in 2010 zullen de veiligheidsregio s Kennemerland en Amsterdam-Amstelland opnieuw samen operationeel oefenen. Op zaterdag 24 september staan de Geneeskundige combinaties van beide regio s opgesteld op het ACTA-terrein aan de Boelelaan in Amsterdam-Zuid. Aan de oefening, opgezet in het kader van project De Arend, wordt deelgenomen door Officieren van Dienst en ambulancediensten uit beide regio s. Beide meldkamers ambulancedienst oefenen mee met het Verbindingscommandovoertuig van de GHOR, dat ter plaatse zal worden opgesteld. Het VUmc heeft verzocht aan te mogen sluiten bij deze oefening. Waar vorig jaar de slachtoffers nog werden vervoerd naar fictieve ziekenhuizen, zullen zij dit jaar worden gepresenteerd bij de spoedeisende hulp van het VUmc, die deze oefening gebruikt om het ZiROP te beoefenen. In de volgende GHOR- nieuwsbrief volgt een terugblik op deze oefening. Alex Klok, Beleidsmedewerker OTO/Trainen en Oefenen 8 Nieuwsbrief september-oktober 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

9 Project ReVo Eind 2010 is er naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak onder leiding van de Gemeente Amsterdam binnen zeer korte tijd een registratiesysteem gebouwd (SVSADAM) waarin gegevens van slachtoffers werden opgeslagen. Zowel politie, gemeente als GGD maakte naar volle tevredenheid gebruik van dit systeem. Dit gegeven was voor de projectgroep ReVo reden om aansluiting te zoeken bij de projectleiding van SVSADAM. Inmiddels hebben beide projecten elkaar gevonden. Het voornemen is om SVSADAM verder uit te bouwen voor de acute fase gericht op de zogenaamde flitsrampscenario s waar ReVo zich voornamelijk op richt. Met het informatiemodel van project ReVo wordt hierdoor een waardevolle bijdrage geleverd aan het SVSADAM. Naast het feit dat de projectgroep ReVo betrokken is bij het ontwikkelen van een tool (SVSADAM) is de projectgroep vooral bezig om de procesrichtlijnen in kaart te brengen voor beide veiligheidsregio s. Dit wordt een richtlijn voor alle betrokken partners waaruit duidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke informatie wanneer nodig heeft. Slachtofferregistratie GHOR Naast het feit dat de GHOR-bureaus Kennemerland en Amsterdam-Amstelland de trekker zijn van het multidisciplinaire project ReVo, zijn zij ook bezig met het verbeteren van de monodisciplinaire slachtofferregistratie. Vanuit de GHOR-bureaus hebben Karin Meijer (Amsterdam) en Petra Metzelaar (Kennemerland) afspraken gemaakt met de ziekenhuizen en omliggende GHOR-bureaus om eenduidig te gaan registeren volgens een vast format. Dit format wordt momenteel gehanteerd door de regio s Kennemerland, Noord-Holland-Noord, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam- Amstelland. Er zijn aanvullend afspraken gemaakt over de wijze waarop en wanneer slachtoffergegevens worden gedeeld. De afspraken zijn beschreven in de procesrichtlijn slachtofferregistratie. Eenduidige registratie en duidelijke afspraken met de ziekenhuizen en GHOR-bureaus moeten het vanaf nu mogelijk maken dat er sneller en beter informatie met elkaar kan worden gedeeld. Een andere ontwikkeling waar het project ReVo zich mee bezig houdt is het digitaal rittenformulier van de ambulancediensten. Het project heeft als doel om het digitaal rittenformulier te gebruiken binnen haar registratieproces. In de nabije toekomst is het ambulancepersoneel gewend om dagelijks patiëntgegevens digitaal vanuit een ambulance in een systeem in te voeren. Omdat de huidige gewondenkaarten voor het proces slachtofferregistratie onvoldoende blijken te werken richt het project ReVo zich op deze nieuwe bron. ReVo heeft afspraken gemaakt met het landelijk project Pariter over welke gegevens gewenst zijn voor slachtofferregistratie tijdens rampen en crisis. Het project ReVo heeft als doel om voor het einde van dit jaar de procesrichtlijnen op te leveren en om aansluitend een interregionale test te houden waarin het hele registratieproces volgens de procesrichtlijnen wordt getoetst. In de tussentijd hopen we dat SVSADAM (verder) is ontwikkeld en in de toekomst als ondersteunende tool kan dienen in de informatieuitwisseling tussen organisaties tijdens een ramp of crisis. Sebastiaan Bastiaans, Beleidsmedewerker/Projectmedewerker GGD Rampen Opvang Plan (GROP) GGD en hebben een belangrijke, wettelijke taak in de publieke gezondheidszorg en moeten zich daarom goed voorbereiden op de gevolgen van een ramp of crisis voor de betrokkenen in hun regio. Hiervoor is het GGD Rampenopvangplan (GROP) ontwikkeld. Het GROP is bedoeld om de GGD een structuur te bieden tijdens ramp- of crisissituaties. In dergelijke situaties zal de GGD als geheel gericht moeten zijn op het bestrijden van de crisis, maar zal tegelijkertijd de eigen noodzakelijke zorgtaken niet uit het oog moeten verliezen. Binnen de GGD Amsterdam is het GROP in juni 2010 vastgesteld in het MT. Een belangrijk onderdeel van de implementatie is het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van de bij de GGD opschaling betrokken personen en clusters. In het najaar van 2011 wordt dan ook gestart met het opleidingstraject voor de leden van het crisisteam. Medewerkers van de betrokken clusters uit het GROP worden via een informatiebijeenkomst ingelicht over het GROP. Vragen? Neem contact op met Marijke Ekkelboom, tijdelijk medewerker OTO/GROP GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief september-oktober

10 Oefening Buitenspel in Stadion Volendam De hulpdiensten werden op 30 mei geconfronteerd met brand en paniek in menigte ten gevolge van rivaliserende supportersgroepen in het stadion van FC Volendam. Hierbij vielen veel licht- en zwaargewonden. Realiteit? Nee, gelukkig niet; het betrof een groots opgezette operationele oefening waarbij ruim 250 figuranten als slachtoffer fungeerden en moesten worden behandeld en opgevangen op de daarvoor bestemde locaties. Daarnaast oefende de gemeente de processen Registratie en Opvang & Verzorging. Tevens werd het calamiteitenplan van het stadion FC Volendam getest. Aan de oefening werd deelgenomen door de politie met diverse eenheden, brandweer, gemeente Edam-Volendam, stewardorganisatie en EHBO stadion FC Volendam, het Rode Kruis, ambulancediensten en de meldkamer brandweer/politie Zaanstreek-Waterland. De Meldkamer Ambulancezorg oefende mee met het Verbindingscommandovoertuig (VC-wagen) van de GHOR. het proces PSH opgestart. Het opvangteam PSH werd verzocht naar de opvanglocatie te komen. Uit de evaluatie kwam naar voren dat er door de deelnemers met veel inzet en enthousiasme werd geoefend. Met betrekking tot de communicatie tussen de hulpdiensten en de samenwerking zijn de nodige verbeterpunten geformuleerd. Ook de slachtofferstroom verliep niet helemaal conform de afspraken, waarbij de stewardorganisatie zo snel mogelijk de tribune wilde ontruimen terwijl de geneeskundige hulpdiensten ter plekke de slachtoffers wilden triëren en stabiliseren kwamen in de evaluatie naar voren. De oefening - inmiddels een GRIP 2 incident - kreeg een vervolg op 30 juni. Het ROT kreeg naar aanleiding van het scenario en operationele dilemma s de opdracht om dit incident verder op ROT - niveau af te handelen. Hierbij werden eerder in de operationele oefening geconstateerde knelpunten voor zover mogelijk meegenomen als oefendoel. De Geneeskundige combinatie (GNK-c) Zaanstreek-Waterland stond buiten het stadion opgesteld. Naast het proces Geneeskundige Hulpverlening werd waardoor in eerste instantie de scheiding tussen gewonden en niet gewonde slachtoffers voor enige verwarring zorgde. De tegenstrijdigheid in belangen Al met al kijkt de oefenstaf terug op een geslaagde oefening waarin de deelnemers hard gewerkt hebben en nieuwe ervaringen hebben opgedaan. Alex Klok, Beleidsmedewerker OTO/Trainen en Oefenen 10 Nieuwsbrief september-oktober 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

11 Beleidsplan Vakbekwaamheid GHORfunctionarissen vastgesteld In augustus 2011 is tijdens het werkoverleg van de GHOR een eerste versie van het Beleidsplan Vakbekwaamheid GHORfunctionarissen vastgesteld. Het beleidsplan beschrijft de huidige en toekomstige taken en verantwoordelijkheden van het GHOR-bureau ten aanzien van (de begeleiding van) GHORfunctionarissen. De inhoud van het Beleidsplan is tevens de basis voor het Meerjarenbeleidsplan OTO De voorstellen die in het plan vermeld worden moeten een bijdrage leveren aan de verbetering van de begeleiding van GHOR-functionarissen door het GHOR-bureau. Hierdoor wordt de betrokkenheid van functionarissen bij het GHOR-bureau en de GHOR-organisatie vergroot. Ook beschrijft het plan hoe het functioneren van de GHOR-functionarissen zal worden gevolgd. Daarnaast wordt een eenduidig beleid voor het vakbekwaam krijgen en houden van alle GHORfunctionarissen ontwikkeld. De GHOR-functies krijgen voor het einde van dit jaar allemaal een aandachtsfunctionaris uit het cluster Opleiden-Trainen- Oefenen (Jan van Asperen, Alex Klok, Femke Janse of Simon Marijt). Deze medewerkers worden het aanspreekpunt voor iedereen met de betreffende functie. Meer nieuws hierover volgt binnenkort. Simon Marijt, Ondersteunend Beleidsmedewerker OTO Deel I Regionaal Crisisplan Zaanstreek- Waterland gereed Na een half jaar schrijven, overleggen en afstemmen is deel I van het Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland dan toch echt gereed! Als alles goed gaat zal het plan op 7 oktober door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Het crisisplan vervangt op termijn de negen gemeentelijke rampenplannen en bevat onze gezamenlijke visie hoe de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie er anno nu uit moet komen te zien in de vorm van een beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiebeschrijving dus. Daarbij is veel aandacht gegaan naar een eenduidigheid in indeling en beschrijving van de opgeschaalde organisaties van alle vier kolommen. Doordat onze organisaties nu beter vergelijkbaar zijn met elkaar en in een helder knoppenmodel inzichtelijk zijn gemaakt, is het bijvoorbeeld voor externe partners (zoals Defensie, NS, Liander, etc.) veel makkelijker om te weten waar zij kunnen aanhaken. Er is ook veel geïnvesteerd om de procesindeling en de functiebenamingen in lijn te krijgen met andere regio s. Zo is er halverwege het traject een switch gemaakt naar een nieuw landelijk format, zodat er ook een goede uitwisselbaarheid van functionarissen is met buurregio s en we maximaal gebruik kunnen maken van landelijke opleidingen en expertise. Wie informeert wie Met het vaststellen van deel I zijn de nieuwe procesindeling en functiebenamingen nog niet geïmplementeerd. Dit kan pas nadat we ook de nieuwe functie- en competentieprofielen hebben en de mensen volgens deze profielen zijn opgeleid. Daar zal nog enige tijd overheen gaan. Deze zaken gaan we opleveren met deel II, waar we in detail naar de procesbeschrijvingen gaan kijken. De vraag wie informeert wie staat daarbij centraal. Factsheet Het Crisisplan wordt begeleid door een handig overzicht van vele mogelijke vragen en antwoorden (zie Jasper Groot, Informatiemanager GHOR GHOR Amsterdam-Amstelland Nieuwsbrief september-oktober

12 Oefening Kernteam PSH Zaanstreek- Waterland De GHOR en de GGD zijn verantwoordelijk voor de psychosociale hulpverlening bij grote calamiteiten en rampen. De zorg is gericht op het bieden van de benodigde psychosociale opvang aan slachtoffers van en betrokkenen bij rampen en crises. Tijdens een ramp of crisis kan het zijn dat er behoefte is aan de inzet van PsychoSociale Hulpverlening (PSH). Bij de GGD Zaanstreek-Waterland ligt de operationele sturing bij de Leider en tevens voorzitter van het Kernteam PSH. Het Kernteam PSH bestaat verder uit leidinggevenden van de samenwerkende instellingen: Slachtofferhulp, SMD en Parnassia. Oefening in Zaandam Op 24 mei heeft het Kernteam PSH Zaanstreek-Waterland samen met het GHOR-bureau geoefend. Centraal stond het beoefenen van het kernteam op de volgende competenties: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB), samenwerking binnen het Kernteam PSH en communicatie met de Leider Opvangteam, het Actiecentrum GHOR, HS-GHOR/ Algemeen Commandant en anderen. Scenario Het scenario betrof een ongeval bij de opbouw van een attractie tijdens de voorjaarskermis en festiviteiten op de Burcht in Zaandam. Het feestpaviljoen werd hierbij deels verwoest. Hierbij vielen veel gewonden, waarna er werd overgegaan tot de ontruiming van het paviljoen. Het openen van een opvanglocatie in sporthal De Vang en het opstarten van het proces PSH waren noodzakelijk. Verloop Na de beeldvorming van het incident werd het Kernteam PSH opgeroepen en kwam men bijeen bij de GGD in Zaandam. De leden van het Kernteam brachten direct hun achterban op de hoogte van het incident. In het begin van de oefening was het binnen het Kernteam nog even zoeken naar de juiste taakverdeling. Ook de communicatie verliep in het begin van de oefening niet geheel vlekkeloos; zo was er onduidelijkheid over het adres van de opvanglocatie. Gedurende de oefening werd er steeds beter samengewerkt; het beeld van het incident was voor iedereen gelijk. De samenwerking en communicatie tussen Kernteam en Opvangteam op de locatie verliepen uitstekend. Wederzijds uitgezette acties kwamen per omgaande terug in de responscel of werden besproken in het Kernteam. Mogelijk valkuilen als naamsverwisseling en onduidelijkheid over registratie van slachtoffers en aantallen slachtoffers op de opvanglocatie werden goed geverifieerd en leidden daarom niet tot miscommunicatie. De communicatie tussen de het Actiecentrum GHOR het Opvangteam op de locatie, het kernteam en het HS-GHOR verliep uitstekend. Gedurende de oefensessie was er doorlopend sprake van terugkoppeling en een gedeeld beeld. Aanbevelingen en conclusie Als aanbeveling kwam naar voren dat het Kernteam meer gebruik zou kunnen maken van het Actiecentrum GHOR. Ook het hanteren van een strakke vergaderagenda binnen het Kernteam PSH werd aangeraden. Er werd door de deelnemers in het Kernteam PSH, het Opvangteam en de responscel serieus en met veel enthousiasme geoefend Dit maakte het een zinvolle oefening die door de aanwezigen ook als zodanig werd ervaren. Karin Meijer, Beleidsmedewerker Planvorming en Alex Klok, Beleidsmedewerker OTO/Trainen en Oefenen 12 Nieuwsbrief september-oktober 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2011- januari 2012

Nieuwsbrief. December 2011- januari 2012 Nieuwsbrief December 2011- januari 2012 Het einde van het jaar is traditiegetrouw een drukke periode voor het GHOR-bureau. Mede door het (naderende) vertrek van een aantal medewerkers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1

Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1 Jaaroverzicht 2011 Het afgelopen jaar was voor de GHOR een jaar van beweging, verandering en vernieuwing. Nieuwe wetgeving kreeg zijn beslag (Wet Veiligheidregio s), maar ook de ontwikkelingen in het kader

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Graag tot ziens op donderdag 3 juni! Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam- Amstelland

Nieuwsbrief. Graag tot ziens op donderdag 3 juni! Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam- Amstelland Nieuwsbrief Lente 2010 In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor netcentrisch werken, een nieuw slachtoffervolgsysteem, een crisisbezoek aan Suriname en de (hernieuwde) kennismaking van een aantal SIGMA-leden

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Hiermee bent u voorlopig weer op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de GHOR in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Nieuwsbrief. Hiermee bent u voorlopig weer op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de GHOR in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Nieuwsbrief September - oktober 2010 In deze nieuwsbrief komt een groot aantal onderwerpen aan de orde waaraan binnen het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland gewerkt wordt. Dit náást de vele lopende en ad

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Juni - juli 2012

Nieuwsbrief. Juni - juli 2012 Nieuwsbrief Juni - juli 2012 Een druk voorjaar was het. De gebruikelijke evenementen rond Koninginnedag, 4 en 5 mei en in die zelfde week het kampioenschap van Ajax met een huldiging bij de Amsterdam Arena.

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie Vereiste OTO modulen per GHOR functie Inleiding In dit document wordt beschreven welke opleiding, training en oefenmodule per GHOR functie doorlopen dient te worden om vakbekwaam te worden en te blijven.

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

GROP. GGD Rampen opvangplan

GROP. GGD Rampen opvangplan GROP GGD Rampen opvangplan Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 1.0 Juni 2010 K. Meijer vastgesteld door directie GGD 2.0 29-10-2013 W. Waalkens - Verandering wettelijk kader

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2010. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland

Jaaroverzicht 2010. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2010 Voor het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland was 2010 een druk jaar. Dit kwam onder meer door het grote aantal evenementen dat gedurende de zomer in onze regio plaats vond. Ook de verdere

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2010 - januari 2011

Nieuwsbrief. December 2010 - januari 2011 Nieuwsbrief December 2010 - januari 2011 De GHOR blijft in ontwikkeling. Dat is maar goed ook want de samenleving staat nooit stil en om die samenleving goed te kunnen dienen moet je meebewegen. Nu op

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2012 - januari 2013

Nieuwsbrief. December 2012 - januari 2013 Nieuwsbrief December 2012 - januari 2013 Alweer de laatste nieuwsbrief van 2012. Een jaar dat voorbij gevlogen is. Maar ook een jaar met veel veranderingen. Die hebben vooral te maken met de veranderende

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Jaarplan 2016 GSR Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Versie Activiteit Datum Resultaat/opmerkingen Vs. 0.1 Opstellen concept door Januari 2015 kwaliteitsmedewerker Vs. 0.2 Ter vaststelling voorgelegd aan hoofd bureau 2 februari

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Een crisis los je samen op. Implementatie Regionaal Crisisplan. delen ervaringen. This makes CENS 2

Een crisis los je samen op. Implementatie Regionaal Crisisplan. delen ervaringen. This makes CENS 2 Implementatie Regionaal Crisisplan This makes CENS 2 Een crisis los je samen op Veiligheidsregio s delen ervaringen Nu de Wet veiligheidsregio s een feit is, kunnen de partners binnen de veiligheidsregio

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De rol van de GHOR Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), waar de GHOR deel van uit maakt, is de GHOR de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur,

Nadere informatie

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur Kennispublicatie 2 De GHOR als partner voor het openbaar bestuur 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor burgemeesters. Daarnaast is deze publicatie informatief voor wethouders 1. GHOR staat

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Opsteller: Ria Logtenberg Datum: 23 maart 2015 Versie: 1.1 Inleiding GHOR Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Versie: Datum: Wijziging: Door: 1.0 10-03-2010 Concept CB 1.05 08-04-2010 DT versie 1.06 10-05-2010 DT versie en VoZ

Versie: Datum: Wijziging: Door: 1.0 10-03-2010 Concept CB 1.05 08-04-2010 DT versie 1.06 10-05-2010 DT versie en VoZ Plan van aanpak project Regionaal Crisisplan Versie 1.06 Opdrachtgever budgethouder Veiligheidsoverleg Zeeland (VoZ) Paraaf akkoord opdrachtgever Versie: Datum: Wijziging: Door: 1.0 10-03-2010 Concept

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Overview crisisorganisatie Twente 2014

Overview crisisorganisatie Twente 2014 Overview crisisorganisatie Twente 2014 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2. GRIP incidenten 2014... 4 2.1 Toelichting... 4 2.2 Monstertruck Haaksbergen... 6 2.3 Overige Leerthema s incidenten 2014... 9

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Gasstoring Velsen-Noord. Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland

Gasstoring Velsen-Noord. Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland Gasstoring Velsen-Noord Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland Inhoudsopgave Introductie 3 Het incident en het onderzoek in een oogopslag 4 Wat ging goed? 6 Wat kon beter? 8 Aanbevelingen 10

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Samen nadenken over werkbare oplossingen bevolkingszorg

Samen nadenken over werkbare oplossingen bevolkingszorg Samen nadenken over werkbare oplossingen bevolkingszorg Op 13 oktober jl. vond in de brandweerkazerne in Drachten de eerste interregionale werksessie plaats in het kader van het project Versterking Bevolkingszorg

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Calamiteiten in de energievoorziening

Calamiteiten in de energievoorziening Calamiteiten in de energievoorziening Samenwerking tussen de Netbeheerder en de Gemeente / Veiligheidsregio Ton Harteveld Manager Bedrijfsvoering Lustrumcongres Inspectie OOV 12 december 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

HANDBOEK Lid Interface/ROT

HANDBOEK Lid Interface/ROT HANDBOEK Lid Interface/ROT Versie 1.2 Tijdelijke versie December 2012 Voorwoord Beste Lid Interface/ROT, Hierbij de eerste versie van het handboek Lid Interface/ROT, een uitgave van het GHOR bureau Amsterdam-Amstelland.

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015

beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015 beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015 Chantal Smolenaers beleidsmedewerker Opleiden, Trainen & Oefenen Vastgesteld door: Ingangsdatum: Paraaf Hoofd GHOR-bureau p.o. J. Rotte Versienummer: 1.0

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Samenvatting. Handreiking voor heldere afspraken. Wat doet de GHOR? Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

Samenvatting. Handreiking voor heldere afspraken. Wat doet de GHOR? Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Samenvatting Net als ieder ander kan een huisarts totaal onverwacht geconfronteerd worden met een ramp in zijn 1 directe omgeving. De taken en positie van een huisarts in die situatie zijn niet landelijk

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

ZAOV-overleg nader bepaald

ZAOV-overleg nader bepaald ZAOV-overleg nader bepaald Uitgangspunten en afspraken met betrekking tot het Overleg Zeeuwse Ambtenaren Veiligheid (ZAOVoverleg) Bestuur & Management Consultants december 2005 C.M. van der Lijcke Coordinator

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014 Titel Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening Jaarbericht 2014 Advies en besluitvorming Dagelijks Bestuur RDOG HM 5 maart 2015 Dagelijks Bestuur VRHM 12 maart 2015 Algemeen Bestuur

Nadere informatie

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING Versie Datum Opmerking Pagina Vastgesteld door 2.0 30 Augustus 2012 Toetskader in geheel aangepast i.h.k.v. de Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Resultaatverantwoording

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Resultaatverantwoording REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Eind 2006 is door de managementraden van de brandweer, politie, GHOR en het landelijk overleg van coördinerend

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Crisisbeheersing en communicatie VR Fryslân Aard Naam Afdeling Actiehouder Datum gereed Document Basisinfo

Crisisbeheersing en communicatie VR Fryslân Aard Naam Afdeling Actiehouder Datum gereed Document Basisinfo RBP implementatietraject Totaaloverzicht aanpassingen Versie 3 (14 april 2014) Aanvullingen en wijzigingen doorgeven aan B. Steeman Afdeling Crisisbeheersing : b.steeman@vrfryslan.nl Doelen implementatietraject

Nadere informatie