Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen"

Transcriptie

1 Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen

2 Inhoudsopgave Individueel pensioenbeleggen Inleiding 3 Deel De regelingen De administratie van uw beleggingen 5 Deel Wat is beleggen? Risico en rendement Risico s bij pensioenbeleggen Hoe gaat pensioenfonds Vopak hiermee om? 8 Deel Uw beleggersprofiel Van uw profiel naar een beleggingsportefeuille Hoe nu verder? 13 Bijlage 1 14 Informatie over uw beleggingen 14 InternetBankieren 14 Kosten 15 Vopak individueel pensioenbeleggen 2

3 Inleiding Pensioenen en beleggen: twee onderwerpen waar boeken vol over zijn geschreven. In deze brochure vertellen we u over de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het beleggen van uw pensioenpremies. De brochure gaat in op het beleggen van de premies binnen de excedentregeling, maar ook over de mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen via de regeling vrij willige premies. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met het pensioenbureau: (010) Let op: de bedragen die in deze brochure genoemd worden, zijn voorbeeldbedragen. De exacte bedragen kunt u vinden op onze website: pensioenfonds.vopak.com, bij Publica ties onder Kerncijfers pensioen algemeen. Op de website vindt u ook het pensioenreglement en andere informatie over het pensioenfonds. Deze brochure is gebaseerd op de pensioen regeling, zoals deze geldt per januari Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor de specifieke uitvoering van de pensioenregeling verwijzen wij u naar het pensioenreglement. Hoe is deze brochure opgezet? Deze brochure bestaat uit drie delen: Deel 1 gaat in op de mogelijkheden van individueel pensioenbeleggen binnen de pensioenregeling van pensioenfonds Vopak. U kunt binnen deze regelingen op verschillende manieren beleggen. Deel 2 gaat in op beleggen in het algemeen en de standaard beleggingsmanier. Kiest u ervoor niet deze standaard aan te houden, maar uw eigen portefeuille samen te stellen, dan is deel 3 ook van belang voor u. In deel 3 vindt u namelijk een uitgebreide toelichting op de gevolgen van het afwijken van de standaard. U leest ook hoe pensioenfonds Vopak in dat geval invulling geeft aan de zogenaamde zorgplicht. Als pensioenfonds hebben wij namelijk de taak u goed te informeren over pensioenbeleggen en de risico s die daarmee samengaan. Vopak individueel pensioenbeleggen 3

4 Deel 1 Wanneer krijgt u te maken met Individueel Pensioenbeleggen bij Pensioenfonds Vopak? 1.1 De regelingen De belangrijkste onderdelen van de Vopak pensioenregeling zijn de basisregeling, de excedentregeling en de regeling vrijwillige premies. De excedentregeling en de regeling vrijwillige premies zijn beschikbare premieregelingen (ook wel premieovereenkomsten genoemd). Deelname aan een beschikbare premieregeling betekent dat u geen recht opbouwt op een pensioen dat afhankelijk is van uw salaris. In plaats daarvan stelt uw werkgever (bij de excedentregeling) of uzelf (bij de regeling vrijwillige premies) iedere maand een premie beschikbaar voor de opbouw van pensioenkapitaal. Deze premies worden vervolgens belegd. Op het moment dat u met pensioen gaat, wordt het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd binnen de beschikbare premieregelingen omgezet in pensioen. De hoogte van het pensioen dat u maandelijks uitgekeerd krijgt is afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd (de optelsom van de inleg en het behaalde rendement op de beleggingen). Maar ook de rentestand op het moment van omzetting is van belang. Hoe hoger de rentestand op dat moment, hoe hoger uw maandelijkse uitkering. Vopak individueel pensioenbeleggen 4

5 Beleggen binnen de excedentregeling De excedentregeling is bedoeld voor de pensioenopbouw over het salarisdeel dat ligt boven Informatie over deze regeling is dus voor u alleen van belang als u op fulltime basis meer verdient dan Neemt u deel aan deze regeling, dan stort pensioenfonds Vopak iedere maand voor u een premie op een geblokkeerde beleggingsrekening. De hoogte van de excedentpremie is hieronder weergegeven: Tabel 1 Leeftijd Hoogte excedentpremie in % van de dexcedentgrondslag van 25 t/m 29 jaar 8% van 30 t/m 34 jaar 10% van 35 t/m 39 jaar 12% van 40 t/m 44 jaar 14% van 45 t/m 49 jaar 16% van 50 t/m 54 jaar 18% van 55 t/m 59 jaar 20% van 60 t/m 64 jaar 22% *De excedentgrondslag is dat deel van uw salaris dat uitstijgt boven Beleggen binnen de regeling vrijwillige premies Wilt u, naast uw pensioen in de basis- en excedentregeling, extra pensioen opbouwen, dan kunt u gebruik maken van de regeling vrijwillige premies. U kunt via deze regeling uw ouderdomspensioen aanvullen en/of een pensioengat uit het verleden dichten. Ook kunt u gebruik maken van de regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. Deelname aan de regeling vrijwillige premies is vrijwillig. U bepaalt zelf óf en met hoeveel geld u belegt. Wanneer u deelneemt aan de regeling vrijwillige premies geeft u zelf aan hoeveel u iedere maand opzij wilt leggen. Dit bedrag wordt ingehouden op uw brutosalaris. Een eenmalige storting is ook mogelijk. U betaalt over ingehouden vrijwillige premies geen loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen. Wel moet u over het extra pensioen belasting betalen vanaf het moment dat dit wordt uitgekeerd. Een uitgebreidere beschrijving van de excedentregeling en de regeling vrijwillige premies vindt u in de brochure Uw pensioenregeling in het kort. 1.2 De administratie van uw beleggingen Het pensioenkapitaal dat u opbouwt via de excedentregeling en de regeling vrijwillige premies staat op een beleggingsrekening bij ABN AMRO. Het pensioenfonds opent aparte rekeningen voor de excedentregeling en de regeling vrijwillige premies. Als u aan beide regelingen deelneemt, heeft u dus twee beleggingsrekeningen. Beide rekeningen zijn geblokkeerd. Dat houdt in dat u niet zelf rechtstreeks bedragen kunt storten op uw rekening(en) of bedragen van uw rekening(en) kunt afschrijven. Alleen het pensioenfonds kan dit doen. De waarde van uw beleggingen hoeft u niet op te geven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Op pagina 14 vindt u verdere informatie over de administratie van de beleggingsrekeningen en de kosten. Vopak individueel pensioenbeleggen 5

6 Deel 2 Waarmee krijgt u te maken als u gaat beleggen? 2.1 Wat is beleggen? U kunt geld uitgeven, maar ook opzij zetten. Het geldbedrag dat u tot uw beschikking heeft, wordt uw vermogen genoemd. Wanneer uw vermogen groeit, is er sprake van vermogensvorming. Sparen is de meest bekende vorm van vermogensvorming. Maar u kunt ook kiezen voor beleggen. Hieronder leggen we de verschillen uit. Ondanks dat deze paragraaf over beleggen gaat, beginnen we met een korte uitleg over sparen. Sparen U kunt sparen door uw geld thuis te bewaren, maar ook door het op een spaarrekening bij een bank te storten. De bank gebruikt dit geld (en dat van anderen) om bijvoorbeeld leningen te verstrekken aan particulieren en bedrijven. Als vergoeding voor het feit dat u uw geld in bewaring geeft bij de bank, ontvangt u rente. Door de rente groeit uw vermogen geleidelijk aan. Beleggen Een andere manier van vermogensvorming is beleggen. U bouwt dan vermogen op wanneer de waarde van uw beleggingen stijgt. Bij de meeste beleggingen ontvangt u ook dividend; een winstuitkering. Vaak wordt dit dividend omgezet in extra aandelen. Op de langere termijn levert beleggen vaak meer op dan sparen. Maar u loopt ook meer risico met beleggen. Vopak individueel pensioenbeleggen 6

7 Soorten beleggingen Hieronder worden de kenmerken van de belangrijkste vormen van beleggen uitgelegd. Vastrentende waarden Een vastrentende waarde is een lening aan een bedrijf, een instelling of een overheid. Deze leningen worden ook wel obligaties genoemd. U ontvangt gedurende de looptijd van de lening een vooraf afgesproken rente. Aandelen Een aandeel is een eigendomsbewijs van een (deel van een) bedrijf. De waarde die op een aandeel is vermeld, wordt de nominale waarde van een aandeel genoemd. De nominale waarde blijft altijd gelijk. De prijs van een aandeel op de beurs noemen we de koers. De koers van een aandeel kan wel veranderen. De koers wordt bepaald door vraag en aanbod. Onroerend goed Indirect beleggen in onroerend goed (ook wel vastgoed genoemd), is een specifieke vorm van beleggen in aandelen. U koopt aandelen van een beleggingsmaatschappij die onroerend goed koopt en beheert. Doorgaans schommelen de prijzen van onroerend goed minder sterk dan bij normale aandelen. 2.2 Risico en rendement Over het algemeen geldt dat hoe hoger de (verwachte) rendementen op een belegging zijn, hoe groter het risico is dat u een gedeelte van de inleg kwijt kunt raken. Andersom gezegd: met de hogere rendementen wordt u beloond voor het risico dat u heeft gelopen. Hoe meer zekerheid u wilt, hoe lager het verwachte rendement is op langere termijn. De verschillende soorten beleggingen kunt u dan ook als volgt indelen: Aandelen zeer risicovol, gemiddeld hoge rendementen op lange termijn, sterke koersschommelingen Obligaties matig risicovol, naar verwachting minder hoge rendementen op lange termijn dan bij beleggen in aandelen, gematigde koerswisselingen Sparen weinig risicovol, relatief lage rendementen Hoogste & laagste rendementen en het gemiddelde rendement over 10 jaar per categorie in de periode : Sparen Obligaties Aandelen + 3,8% Gemiddeld + 3,1% + 2,1% + 11,2% Gemiddeld + 3,9% - 0,7% + 29,3% Gemiddeld + 4,6% - 44,1% Hoe langer u kunt beleggen tot uw pensioen, des te meer kans u heeft op goede beursjaren. En risicovolle beleggingen kunnen dan het meeste opleveren. U kunt dus meer risico nemen als u langere tijd uw geld opzij kunt zetten. Naarmate u ouder wordt en dichterbij uw pensioenleeftijd komt, is het verstandig uw risico te verlagen en minder in aandelen te beleggen. U heeft immers minder tijd om eventuele koersdalingen weer goed te maken. Vopak individueel pensioenbeleggen 7

8 2.3 Risico s bij pensioenbeleggen U wilt graag een hoog rendement, maar gezien het doel van pensioenbeleggen is het belangrijk dat u op verantwoorde wijze belegt. Tijdens de opbouw van het pensioenkapitaal en op het moment van omzetting (de aankoop van uw pensioen) heeft u te maken met verschillende risico s: 1. Het beleggingsrisico. De hoogte van het opgebouwde pensioenkapitaal is niet alleen afhankelijk van de hoogte van de ingelegde premies en het aantal jaren dat u deelneemt aan de regeling, maar ook van het rendement op de beleggingen. 2. Het renterisico. Op het moment dat u met pensioen gaat, wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een recht op een maandelijkse pensioenuitkering. Hoeveel pen sioen u maandelijks ontvangt, is afhankelijk van de rentestand op het moment van omzetting. Hoe hoger de rente is op dat moment, hoe hoger uw maandelijkse pensioenuitkering zal zijn. 3. Het inflatierisico. Gedurende de periode dat u pensioen opbouwt, daalt de waarde van de euro. Dit heet inflatie. We weten vooraf niet hoe hard de euro in waarde zal dalen en of het behaalde rendement op de beleggingen voldoende is om de inflatie te compenseren. 4. Het langlevenrisico. Zodra het door u opgebouwde saldo op de ingangsdatum van uw pensioen is omgezet in pensioen, heeft u niet meer met deze risico s te maken. De risico s zijn vanaf dat moment voor het pensioenfonds. Let op: ook een aantal uitgangspunten dat het pensioenfonds hanteert, zijn bepalend voor de hoogte van uw pensioen. Deze uitgangspunten kunnen wijzigen. Bij de berekening van uw pensioen wordt bijvoorbeeld uitgegaan van bepaalde tarieven. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en zijn te vinden op de website. 2.4 Hoe gaat pensioenfonds Vopak hiermee om? Algemeen Het pensioenfonds wil graag dat u belegt op verantwoorde manier. Dat betekent dat u moet weten wat pensioenbeleggen inhoudt, welke risico s u loopt en hoe u een portefeuille (de samenstelling van de beleggingen) opbouwt die aansluit bij uw profiel. Er gelden een aantal standaard regels voor verantwoord beleggen: zorg voor een goede spreiding over de verschillende beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, onroerend goed en sparen); bouw risico af, naarmate iemand ouder wordt; controleer regelmatig of het beleggersprofiel van degene die deelneemt nog aansluit bij zijn portefeuille. Pensioenfonds Vopak heeft om die reden samen met deskundigen een standaard beleggingsmanier vastgesteld, waarbij automatisch het risico wordt afgebouwd als iemand ouder wordt en dichter bij de pensioendatum komt. Deze beleggingsmanier is zo vastgesteld dat de kans op een hoog rendement voor iedere leeftijdscategorie in balans is met het risico dat genomen wordt. Voor de meeste mensen is dit een passende beleggingsmanier. Wilt u afwijken van deze manier van beleggen, dan krijgt u te maken met extra zorgplicht van Vopak individueel pensioenbeleggen 8

9 onze kant. Wij zullen dan geregeld uw beleggersprofiel controleren, nagaan of uw portefeuille hierbij aansluit en u extra informeren over de stappen die u wilt zetten De twee manieren waarop u kunt beleggen binnen de pensioenregeling van Vopak De premies worden altijd ingelegd in beleggingsfondsen. In een beleggingsfonds wordt de inleg van meerdere beleggers samen-gevoegd. Het fonds wordt beheerd door een professionele belegger. Deze belegger koopt vervolgens aandelen of obligaties van verschillende bedrijven. Met één aandeel in een fonds, koopt u als het ware delen van verschillende aandelen of obligaties tegelijk. Nadat het pensioenfonds voor u een beleggingsrekening bij ABN AMRO heeft geopend, ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven op welke wijze uw inleg belegd moet worden: Volgens Route 1: Pensioenbeleggen op de standaard manier Volgens Route 2: Zelf beleggen of sparen Route 1: Pensioenbeleggen op de standaard manier Pensioenfonds Vopak heeft een tabel opgesteld met standaard beleggingsmanieren die passen bij verschillende leeftijden. Naarmate u ouder wordt, belegt u minder in aandelen en meer in obligaties. Wanneer u kiest voor deze manier van beleggen, dan volgt het pensioenfonds deze tabel. Jaarlijks wordt op 1 juli uw opgebouwde pensioenkapitaal op basis van uw leeftijd opnieuw verdeeld over de typen beleggingen. Hierbij wordt uitgegaan van de leeftijd die u in dat jaar zult bereiken. De beleggingstabel is tot stand gekomen na een extern onderzoek naar het meest optimale beleggingsgedrag. In onderstaande tabel ziet u de procentuele verdeling over de beleggingsfondsen. Let op: de standaard beleggingsmanier is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar deze biedt uiteraard geen garanties. Tabel 2: Procentuele verdeling over de beleggingsfondsen tot 46 tot Vanaf 62 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 II 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 III 40,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 IV 20,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 V 20,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 VI 20,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Verdeling in procenten I = ishares Barclays Capital Euro Government Bond 15-30, II = BlackRock Euro Aggregate Index Bond, III = BlackRock World Equity Index IV = BlackRock Europe Equity Index, V = BlackRock Emerging Markets Equity Index, VI = BlackRock Emerging Markets Government Bond Index Vopak individueel pensioenbeleggen 9

10 Op basis van de standaard beleggingsstaffel zou het rendement over 4 jaar zijn geweest: 12-maands rendement 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% okt/09 apr/10 okt/10 apr/11 okt/11 apr/12 okt/12 apr/13 okt/13-10,00% -20,00% Jonger dan 45 Leeftijd 50 Leeftijd 55 Leeftijd 60 Route 2: Zelf beleggen of sparen U kunt ook afwijken van de standaard manier van beleggen. Wilt u afwijken van de standaard, dan krijgt u te maken met zwaardere zorgplicht door pensioenfonds Vopak. Bij de standaard manier van beleggen heeft het pensioenfonds namelijk de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van uw beleggingsmix en belegt het fonds in uw belang. Wilt u afwijken van de standaard, dan neemt u deze verantwoordelijkheid voor een deel over. Om die reden wijden we hierna een apart hoofdstuk aan deze vorm van beleggen Vopak individueel pensioenbeleggen 10

11 Deel 3 Informatie voor diegenen die afwijken van de standaard en kiezen voor Route 2: zelf beleggen of sparen 3.1 Uw beleggersprofiel Voordat u een passende portefeuille kunt samenstellen, is het van belang uw beleggersprofiel kenbaar te maken. Zowel het pensioenfonds Vopak, als ABN AMRO bank zijn verplicht dit profiel te kennen voordat zij uw portefeuille voor u kunnen beheren. ABN AMRO heeft een vragenlijst voor u samengesteld die een beeld geeft van uw beleggingshorizon (de jaren dat u de beleggingen kunt laten staan, voor u het omzet in pensioen) en uw risicohouding. Uw risicohouding geeft aan hoeveel risico u zou willen nemen en hoeveel risico u kunt nemen om een hoger rendement te behalen. U vindt de vragenlijst als bijlage bij deze brochure en op pensioenfonds.vopak.com. 3.2 Van uw profiel naar een beleggingsportefeuille Bij uw beleggersprofiel past een bepaald portefeuillemodel. Er zijn zeven modellen: Model 0 U wilt niet beleggen, maar wel sparen. Model 1 U vindt een zekere opbrengst belangrijker dan de kans op een hoger, maar onzeker rendement (zeer defensief beleggen). Model 2 U realiseert zich dat beleggen bij vermogensopbouw op de langere termijn verstandig is (defensief beleggen). Model 3 U kent de beleggingsrisico s en wenst met een beperkt deel in aandelen te beleggen (matig defensief beleggen). Vopak individueel pensioenbeleggen 11

12 Model 4 U bent vertrouwd met kansen en risico s van beleggen. Eigenlijk zou u meer in aandelen willen beleggen, maar dat ziet u toch als een te groot risico (matig offensief beleggen). Model 5 U ligt er niet wakker van als de beurs een keer sterk daalt, omdat u zich realiseert dat incidentele koersdalingen op termijn weer worden goedgemaakt (offensief beleggen). Model 6 U streeft naar een hoog rendement. De risico s die daarmee samenhangen, maken het alleen maar spannender. U raakt niet in paniek als de koersen sterk dalen, omdat u verwacht op lange termijn voldoende rendement te halen (zeer offensief beleggen). Elk portefeuillemodel geeft aan hoe tijdens de opbouw van uw pensioenkapitaal het vermogen verspreid wordt over de volgende vermogenscategorieën: aandelen, obligaties, sparen en onroerend goed. Deze spreiding past bij het risico dat u bereid bent te nemen. Tabel 3: Portefeuillemodellen Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Horizon >1 jaar >3 jaar >6 jaar >10 jaar >15 jaar >25 jaar Aandelen 0% 16% 31% 51% 76% 100% Onroerend goed 0% 4% 9% 9% 9% 0% obligaties 55% 47% 46% 30% 12% 0% Sparen 45% 33% 14% 10% 3% 0% U kunt aan de hand van het model dat aansluit bij uw beleggersprofiel een keuze maken uit de volgende fondsen: BlackRock ishares Government Bond years* Obligaties BlackRock Euro Aggregate Bond Index* Obligaties BlackRock Emerging Markets Government Bond Index* Obligaties BNP Paribas Euro Obligatie Fonds Obligaties BNP Paribas L2 Bond Government Euro Dis Obligaties Robeco High Yield Bonds Obligaties Triodos Sustainable Bond Fund Dis Obligaties BlackRock Europe Equity Index Fund* Aandelen BlackRock World Equity Index Fund* Aandelen BlackRock Emerging Markets Equity Index Fund* Aandelen BlackRock Euro Small & Midcap Opportunities Aandelen BlackRock US Basic Value Aandelen BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund Inc Aandelen BNP Paribas Global High Income Equity Fund Div Aandelen Fidelity Funds - World A Euro Aandelen Triodos Sustainable Equity Fund Dis Aandelen Robeco Property Equity Acc Onroerend goed AAB Spaarplus Fonds Sparen Vopak individueel pensioenbeleggen 12

13 Model 0 houdt in dat u kiest voor sparen in plaats van beleggen. Dit kan via het Spaarplus Fonds. Uw premie wordt dan niet belegd, maar op een spaarrekening gezet. Om administratieve redenen wordt de inleg, net als bij een beleggingsfonds, in participaties bijgeschreven. Er is ook een koers aan het fonds gekoppeld. U kunt de beleggingsrekening van het fonds echter beschouwen als een spaarrekening. De koers wordt namelijk alleen beïnvloed door de rente die ABN AMRO eens per kwartaal vaststelt. De hoogte van de rente is gekoppeld aan de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Bij de overige modellen ziet u het belang van een juist beleggersprofiel. Wanneer het profiel niet klopt, kunt u te maken krijgen met één van de volgende situaties: U belegt risicovoller dan de belegger die de standaard mix kiest. Bijvoorbeeld doordat u alleen in aandelenfondsen belegt of onvoldoende voor geografische of sectorafhankelijke spreiding zorgt. Dit betekent een (te) grote kans op beleggingsverlies in de komende jaren. U laat het na om uw belegging op tijd aan te passen aan de resterende looptijd. Dit betekent dat u met een groot deel van uw pensioenkapitaal een te groot risico op beleggingsverlies loopt. U belegt voorzichtiger dan nodig. De kans bestaat dat uw beleggingen of spaarsaldo te weinig rendement maken en u niet uw gewenste pensioenkapitaal bereikt. Als u overweegt te beleggen in beleggingsfondsen, adviseren wij u nadrukkelijk het (aanvullend) prospectus van het desbetreffende beleggingsfonds zorgvuldig te lezen en van de volledige inhoud kennis te nemen. U kunt de prospectussen van beleggingsfondsen downloaden via de site van ABN AMRO. Selecteer eerst het fonds, vervolgens kunt u naar het prospectus gaan. 3.3 Hoe nu verder? Wilt u Route 2 volgen, vul dan het vragenformulier in en stuur deze samen met een mutatieformulier naar het pensioenbureau. Daar wordt het formulier gecontroleerd en na akkoord doorgestuurd naar ABN AMRO. Vervolgens wordt de aanpassing van uw beleggingsportefeuille uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van het formulier uitgevoerd. Het vragenformulier en het mutatieformulier kunt u opvragen bij het pensioenbureau of downloaden via de internetsite van het pensioenfonds. U kunt uw beleggingsmix ook wijzigen door de vragen te beantwoorden op de webportal van ABN AMRO (zie pagina 14). Als u ervoor kiest om zelf een beleggingsmix samen te stellen, zal ABN AMRO regelmatig toetsen of uw beleggingsmix nog voldoende is afgestemd op uw naderende pensioendatum en uw beleggersprofiel. Minimaal éénmaal per jaar ontvangt u bericht van ABN AMRO met een bij uw risicoprofiel passend beleggingsadvies. Afhankelijk van uw leeftijd, ontvangt u eens in de vijf jaar (tot 55 jaar) of eens in de twee jaar (vanaf 55 jaar) in de maand april een vragenformulier waarmee uw beleggersprofiel opnieuw wordt vastgesteld. Op basis van het beleggersprofiel dat hieruit komt, wordt een passend portefeuillemodel gevolgd. Ontvangen wij vóór 30 juni van u geen ingevuld formulier, dan volgen wij vanaf 1 juli het standaard portefeuillemodel (= Route 1) voor zowel het opgebouwde saldo als de toekomstige inleg. U kunt tussentijds zelf uw beleggersprofiel controleren, door het formulier zelf in te vullen en de uitkomst te vergelijken met het portefeuillemodel dat voor u wordt aangehouden. U vindt het formulier op pensioenfonds.vopak.com. Vopak individueel pensioenbeleggen 13

14 Bijlage Informatie over uw beleggingen Ieder kwartaal ontvangt u een depotoverzicht met de waarde van uw beleggingen. Als u dit wenst, kunt u ook ieder kwartaal een transactieoverzicht ontvangen. De waarde van uw beleggingen per 31 december en de hoogte van het pensioen dat u hiervoor kunt aankopen, worden ook vermeld op de pensioenopgave die u ieder jaar ontvangt. Verder kunt u de volgende informatie zelf raadplegen: Actuele informatie via een webportal van ABN AMRO (zie hierna). Actuele koersen via tele-tekst (pagina 524 en 525) en landelijke dagbladen. Ten slotte kunt u rechtstreeks contact opnemen met het pensioenbureau voor vragen over de pensioenregeling (bijvoorbeeld over de op de beleggingsrekening gestorte premie) of de Helpdesk van ABN AMRO over de administratie van uw beleggingsrekening. Webportal van ABN AMRO U kunt ieder moment de saldi en de beleggingen van uw rekening(en) online bekijken. Hiervoor kunt u inloggen op: De inloggegevens (een gebruikersnaam en een wachtwoord) ontvangt u zodra een beleggingsrekening voor u is geopend. Vopak individueel pensioenbeleggen 14

15 Zodra u bent ingelogd ziet u een aantal pagina s: Op de homepagina ziet u de huidige waarde van uw opgebouwde saldo en de verdeling van uw portefeuille in de verschillende categorieën. Op de pagina Verdeling kunt u zien in welk(e) fonds(en) uw maandelijkse storting wordt belegd. Op de pagina Transacties ziet u welke aan- en verkopen er zijn gedaan. Kosten Voor de beleggingsrekeningen zijn de volgende kosten van toepassing: Bij stortingen worden geen kosten in rekening gebracht. Bij opnames (zoals bij pensionering) worden geen kosten in rekening gebracht. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Voor de excedentregeling (dus niet voor de andere regelingen) vinden tevens de volgende inhoudingen plaats op de beschikbare premie: Voor de verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 4,5% van de beschikbare premie. Voor de verzekering van het partnerpensioen op risicobasis een leeftijdsafhankelijke risicopremie. We geven hier een paar voorbeeldberekeningen voor de excedentregeling (afgerond op hele euro). (bedragen in E) Leeftijd 50 jaar 45 jaar 40 jaar 35 jaar 30 jaar Burgerlijke staat gehuwd gehuwd alleenstaand alleenstaand samenwonend Partnerpensioen n.v.t. n.v.t Vast salaris Continue toeslag Bonus Totaal salaris Franchise Grondslag excedent Premie % 18% 16% 14% 12% 10% Totale premie Af: premievrijstelling 2,0% Af: overlijdensrisico Beschikbaar per jaar Storting per maand Vopak individueel pensioenbeleggen 15

16 Pensioenfonds Vopak Westerlaan CK Rotterdam Nederland Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) pensioenfonds.vopak.com

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA augustus 2016, versie 2.5 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...2

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Persoonlijk Pensioen Plan Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Met dit formulier stelt u uw risicoprofiel vast en past u aan in welke

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Deelnemersbrochure TNO 2015

Deelnemersbrochure TNO 2015 Deelnemersbrochure TNO 2015 Opbouw Bruto Extra Pensioen (2012) en Netto Pensioen (2015) via Mijn Pensioen Zorgplicht; Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Opbouw Bruto Extra Pensioen (2012) en Netto Pensioen (2015) via Mijn Pensioen

Opbouw Bruto Extra Pensioen (2012) en Netto Pensioen (2015) via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO Opbouw Bruto Extra Pensioen (2012) en Netto Pensioen (2015) via Mijn Pensioen Zorgplicht; Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

de zekerheid van Verzekerd Pensioen

de zekerheid van Verzekerd Pensioen de zekerheid van Verzekerd Pensioen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Verzekerd Pensioen? 2 2. Hoe werkt Verzekerd Pensioen bij ABN AMRO Pensioenen 2 3. Hoeveel Verzekerd Pensioen bouwt u op? 2 4.

Nadere informatie

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht : Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Ondersteun uw werknemers bij hun keuze 13 Wat is de Wet verbeterde

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies. De inhoud heeft een puur informatief karakter. Aan de informatie in deze

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd Rabo BedrijvenPensioen Een pensioen van deze tijd Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en kinderen

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen

Q&A Evi Pensioenbeleggen Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Algemeen BpfBOUW biedt de nettopensioenregeling aan en voert deze samen met de BeterExcedent-regeling uit. De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.2014.0201 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen Pagina Bijna met pensioen Voorwoord Misschien droomt u van verre reizen of heeft u straks eindelijk tijd om uw oude hobby weer op te pakken. Maar het kan

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.20130301 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u via

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Pensioenfonds Vopak Uw pensioenregeling in het kort. Hoofdstuk Inleiding. Pagina 1. Uw Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds Vopak Uw pensioenregeling in het kort. Hoofdstuk Inleiding. Pagina 1. Uw Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds Vopak Uw pensioenregeling in het kort Hoofdstuk Inleiding Pagina 1 Uw Pensioenregeling in het kort Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Pensioen in het algemeen 4 1.2 Algemene pensioentermen 4 1.3

Nadere informatie

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295 Inhoudsopgave 1. Uw gegevens... 1 2. Basisgegevens pensioenregeling... 2 3. Op welke pensioenen heeft u recht?... 3 4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid... 4 5. De kosten van uw pensioen...

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Wijziging beleggingsmogelijkheden

Wijziging beleggingsmogelijkheden Wijziging beleggingsmogelijkheden Aanvullende PensioenRekening & Pre-pensioen Rekening (SPJNL) Ed Vermeulen Robeco Accountmanager Institutional Clients Leiden, mei 2010 1 Agenda Doelstelling Pensioenregeling

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie