Investeren in beweging WinCap Fund > Marktneutraal beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in beweging WinCap Fund > Marktneutraal beleggen"

Transcriptie

1 Investeren in beweging WinCap Fund > Marktneutraal beleggen

2 Investeren in beweging Wind is een motor voor vooruitgang en beweging. Zeilers profiteren al eeuwen lang van de wind met de inzet van steeds betere technieken. Bij beleggen draait het ook om beweging, veroorzaakt door wisselende condities van economie en politiek. Die veranderende omstandigheden bieden veel kansen, maar ook risico s. 2.

3 Die risico s kunt u beperken door te investeren in het WinCap Fund. Marktneutraal investeren met het WinCap Fund: Bij dit marktneutrale fonds hebben onvoorspelbare beursbewegingen nauwelijks invloed op het resultaat. Het WinCap Fund wil een onafhankelijk absoluut rendement bieden bij zowel stijgende als dalende beurzen en streeft voor haar investeerders naar een jaarlijks rendement tussen de 5% en 20%. Marktneutraal beleggen Door te profiteren van tegengestelde bewegingen van twee gelijksoortige aandelen blijven onze investeerders bij een dalende beurs uit de wind en kunnen zelfs een positief resultaat boeken. Zo ontstaan er meer mogelijkheden op rendement zonder marktrisico. In deze brochure laten wij u graag zien wat het WinCap Fund doet met uw investering als de Fonds Beheerder Prime Broker 1 Prime Broker 2 Prime Broker 3 Administrateur Bewaarder Accountant Fiscalist Bank WinCap Fund Besloten fonds voor gemene rekening (FGR) WinCap IM B.V. ABN AMRO Clearing Bank N.V. Interactive Brokers Ltd. DeGiro B.V. TMF FundAdministrators B.V. Stichting bewaarder WinCap Fund PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Deutsche Bank A.G. Amsterdam windrichtingen gunstig zijn of juist ineens veranderen. Wij noemen dit Er wordt gehandeld op beurzen in de volgende landen: marktneutraal investeren en verduidelijken dit met onderstaand voorbeeld. Aandelen verkopen die je niet in bezit hebt wordt short gaan genoemd en is alleen mogelijk wanneer een institutionele belegger deze aandelen (tegen vergoeding) tijdelijk aan het WinCap Fund wil uitlenen. Deze techniek wordt gebruikt om te anticiperen op een koersdaling van een overgewaardeerd Canada Nederland, België, Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. aandeel (autofabrikant Volkswagen als voorbeeld). Het marktrisico hiervan Verenigde Staten wordt afgedekt door een ondergewaardeerd aandeel in dezelfde sector (BMW als voorbeeld) te kopen. Dit wordt long gaan genoemd. Wanneer de overwaardering van Volkswagen afneemt ten opzicht van de onderwaardering van BMW onstaat er een positief rendement, onafhankelijk van de beweging van de beurs. Koersvast Door een investering in het WinCap Fund beschikt u over vijfenzestig jaar ervaring met marktneutraal investeren in aandelen, obligaties en derivaten. Zelfs tijdens de camping hausse, de internetzeepbel en de financiële crisis in 2008 is deze beleggingsmethodiek stormbestendig en succesvol gebleken. De specialisten van het WinCap Fund ontwikkellen zelf kwantitatieve strategieën, elk met een eigen dynamiek en tijdshorizon, om deze in te zetten waar beweging is of zwaar weer wordt verwacht. Zeilers noemen dat de wind lezen en zoeken deze wind op om daar maximaal van te profiteren. Met investeringen op zowel korte als lange termijn, op institutioneel niveau en bij corporate events kan het WinCap Fund elk moment van de dag de juiste koers bepalen om rendement te realiseren op uw investering. 3.

4 De toegevoegde waarde van marktneutraal beleggen Het rendement van het WinCap Fund is stabiel en vertoont minder golfbewegingen dan de beursindex, individuele aandelen of obligaties. Bij sterk opgaande beurzen stijgt het rendement van het WinCap Fund minder, omdat de risico s van een onverwachte daling worden afgedekt. Daar tegenover staat dat bij een dalende beurs ook positieve rendementen worden gerealiseerd. Het toevoegen van het WinCap Fund aan uw bestaande beleggingsportefeuille verlaagt uw risico en/of verhoogt uw rendement. 4.

5 Beleggingshorizon De handelsstrategieën van het WinCap Fund richten zich zowel op de korte als de lange termijn. Daarbij worden de risico s gemaximeerd door strikt gedefinieerde limieten. De lange termijn strategieën hebben een beleggingshorizon van een maand tot maximaal een jaar. In de korte termijnstrategie gebruikt het WinCap Fund een zelf ontwikkeld analytisch handelsplatform met een beleggingshorizon van slechts enkele uren. Overzicht houden In een dalende markt gebeuren veel dingen tegelijk. Overzicht houden is dan het allerbelangrijkste. Naast de specifieke marktneutrale benadering van de markten, spreidt het WinCap Fund de (beperkte) risico s nog verder door de beleggingen te spreiden over verschillende landen en sectoren. Per land, sector en vreemde valuta gelden maximum allocaties. Gedetailleerde informatie treft u aan bij het onderdeel Risicobeheer. Prestaties Het WinCap Fund streeft naar een absoluut rendement tussen de 5% en 20% per jaar. De focus is volledig gericht op een constante groei van uw vermogen. De specialisten van het WinCap Fund hebben zelf substantieel in het fonds geïnvesteerd, waardoor de belangen parallel lopen met uw belangen. Het geeft tevens aan hoeveel vertrouwen de specialisten hebben in de gevolgde beleggingsmethodiek. Fig 1. Investeren in een hedgefund (blauwe lijn) geeft weinig slapeloze nachten vergeleken met investeren in de aandelenmarkt (rode lijn). In 2000 steeg de aandelenmarkt weliswaar veel sterker dan de hedge fund index. Echter, sinds 2002 heeft de hedgefund index het veel beter gedaan met een rendement van rond de 10% per jaar, terwijl de Europese aandelenmarkt slechts 1% rendement per jaar heeft opgeleverd bij veel grotere koersbewegingen. Hedge Fund Index SX5E Index Hi: % Hi: Low: % Low:

6 Strategie WinCap heeft een eigen, onafhankelijke visie op beleggen. Deze visie gaat uit van dezelfde principes die een ondernemer zou hanteren wanneer hij een investering zou doen. Beleggen op de beurs zou daar niet van moeten verschillen. Door uitvoerig historisch kwantitatief onderzoek heeft het WinCap Fund de bevestiging gevonden dat haar investeringsmodellen een bovengemiddeld resultaat leveren op de lange termijn. 6.

7 Centraal in deze kwantitatieve strategieën staan de verlies- en winstrekening, de balans en afgeleide financiële ratio s zoals bijvoorbeeld rendement op eigen vermogen. Door gebruik te maken van verschillende elkaar versterkende ratio s worden goedkope en dure aandelen geselecteerd die gelijktijdig worden gekocht respectievelijk verkocht. Zo kan onafhankelijk van de beursbeweging een positief rendement worden behaald. Met deze en het institutionele netwerk. Door gebruik te maken van de kennis en ervaring van WinCap IM kan een externe vermogensbeheerder extra rendement genereren op haar portefeuille tijdens corporate actions. Geregeld zijn corporate actions te complex of te weinig substantieel voor de vermogensbeheerder die de aandelen in portefeuille houdt. Voor het WinCap Fund kunnen deze handelsmogelijkheden extra rendement bieden. fundamentele doch kwantitatieve aanpak onderscheidt WinCap IM zich van andere vermogensbeheerders en fondsaanbieders. De te verwachten rendementen van deze drie bovengenoemde strategieën zijn ongecorreleerd ten opzichte van elkaar, waardoor het Extra wind in de zeilen Om extra rendement te genereren bovenop de lange termijn strategie rendement van het WinCap Fund stabieler is dan wanneer gebruik wordt gemaakt van slechts één strategie. wordt gebruik gemaakt van twee additionele strategieën. De tweede strategie is korte termijnhandel. WinCap Fund beschikt over een eigen analyse platform dat miljoenen combinaties van aandelen beoordeelt. Zo kan het WinCap Fund wereldwijd alle bewegingen lezen en de meest veelbelovende posities innemen. De posities in deze korte termijnhandel worden aan het eind van elke beursdag gesloten. Deze opbrengsten bieden extra rendement bovenop de lange termijn strategie en zorgen voor een buffer wanneer de lange termijn strategie tijdelijk minder succesvol is. De derde strategie is Institutional Trading waarbij actief wordt gehandeld in derivaten en rondom corporate actions, zoals overnames. WinCap IM heeft een internationaal netwerk van financiële instellingen en vermogensbeheerders, waar posities goedkoop ingekocht worden om vervolgens te profiteren van kleine prijsverschillen tussen de verschillende optiebeurzen Fig 2. In onderstaande grafiek staat de koers van Volkswagen gedeeld door de koers van BMW. In februari 2013 steeg de koers van Volkswagen aanzienlijk terwijl de koers van BMW achterbleef. Voor het WinCap Fund een ideaal moment om het aandeel Volkswagen te verkopen en het aandeel BMW te kopen. Deze gecombineerde positie kon in april weer worden afgebouwd met winst. Dit heeft zich in augustus herhaald. VOW GY Equity / BMW GY Equity Hi: Low: Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

8 Risicobeheer Voor alle stormen en windrichtingen heeft het WinCap Fund haar maatregelen getroffen om uw investering te beschermen. De strategieën en computermodellen verschaffen het WinCap Fund telkens nieuwe inzichten en kansen. Een strikt risicobeheer behoedt het fonds voor grote verliezen door maximum limieten te hanteren voor investeringen per aandeel, per sector en per land. Elke transactie wordt vooraf geanalyseerd op winstpotentie en op een mogelijk negatief resultaat. 8.

9 Dagelijks worden de risico s van het WinCap Fund gemonitord aan de hand van de positieoverzichten en de daarbij behorende risicoclassificatie. De uitkomsten en eventueel te ondernemen acties worden niet alleen vastgesteld en vastgelegd, maar tevens voorzien van de schriftelijke goedkeuring door de directie van WinCap IM of de daartoe aangewezen riskmanager. Hierdoor bereikt het WinCap Fund een hoog niveau van risicobeperking, met de daarbij behorende waarborgen. De onafhankelijke accountant controleert de boekhouding en het werk van de administrateur. Aan het einde van het jaar maakt de accountant een jaarverslag dat u ontvangt, voorafgaand aan de jaarvergadering. Het WinCap Fund is niet AFM vergunningplichtig omdat het alleen beleggers toelaat die minimaal ,- investeren én het totale vermogen onder beheer lager is dan 100 miljoen Euro. Desondanks onderschrijven WinCap IM en het WinCap Fund alle regels, voorwaarden en procedures die een vergunningaanvraag met zich meebrengt, Aandelenklassen Het WinCap Fund kent twee afzonderlijke klassen. De investeringen in het vooruitzicht dat het aanvragen van een AFM vergunning op termijn waarschijnlijk is. en de uitgevoerde strategieën zijn volledig gelijk, het verschil zit in de manier waarop de kosten in rekening worden gebracht. U kunt kiezen uit twee kostenvarianten; de eerste variant is de 0-40% klasse met Geïntegreerd risicobeheer op acht niveaus: 0% management fee en 40% performance fee voor de fondsbeheerder. De meer voorkomende variant is de 2-20% klasse met 2% management Marktrisico: Liquiditeitsrisico: hedging met long/short posities liquidatie van posities in maximaal 24 uur mogelijk fee per jaar en 20% performance fee. De managementfee en de Rendementsrisico: (deel van) posities sluiten bij 3% verlies per maand performance fee worden beide maandelijks berekend over de waarde van uw belegging. In beide kostenvarianten ontvangt u bij een brutorendement van 10% een netto-rendement van 6%. Het WinCap Fund streeft gemiddeld naar een hoger rendement dan 10%, waardoor de 2-20% Klasse op lange termijn meer rendement voor u oplevert. Met de 0-40% Klasse ontvangt het WinCap Fund helemaal geen inkomsten als het beleggingsresultaat 0% of zelfs negatief is. Het WinCap Fund heeft een high watermark. Hierdoor ontvangt de beheerder alleen performance Landenrisico: Sectorrisico: Aandelenrisico: Valutarisico: Long/short: maximaal 20% exposure per land maximaal 20% exposure per sector maximaal 10% exposure op 1 aandeel, maximaal 1% van de uitstaande aandelen maximaal 20% exposure per vreemde valuta buiten de Euro maximaal 250% belegde assets fee wanneer de waarde van uw investering gestegen is ten opzichte van het verleden. Alle transactiekosten zijn transparant. Er wordt uitsluitend Voor een uitgebreide toelichting op bovengenoemde limieten, verwijzen wij u naar de factsheet. gehandeld tegen zeer scherpe professionele tarieven die binnen het fonds worden betaald. Toezicht en controle Het WinCap Fund werkt met onafhankelijke partijen zoals een administrateur, een professionele clearingbank en een gerenommeerde accountant. Zij zorgen voor de administratieve belangen van de beleggers en de administrateur kan als enige geld in en uit het fonds boeken. De administrateur houdt toezicht op het beleggingsbeleid en controleert of dit conform de voorwaarden van het informatie memorandum gebeurt. Tevens informeert de administrateur u maandelijks over de waarde van uw investering. 9.

10 Welkom WinCap IM is een jong bedrijf met een zee aan specialistische kennis en ervaring. U bent welkom aan boord als u een kritische blik op de financiële wereld met ons en onze investeerders wilt delen. U deelt dan ook onze visie op de vele investeringskansen. Het WinCap Fund heeft geheel onafhankelijk haar eigen strategieën ontwikkeld op basis van een marktneutrale benadering. Een non-speculatieve cultuur, volledige transparantie en een team van ervaren beleggingsspecialisten maakt het WinCap Fund een versterking van uw beleggingsportefeuille. 10.

11 Absoluut rendement Absoluut rendement wordt alleen bereikt door onder alle omstandigheden positief rendement te genereren. Onafhankelijk van centrale bankiers en de euforie of paniek van andere beleggers. Juist als alles lijkt tegen te zitten, ziet het WinCap Fund onafhankelijke goede kansen. Deze kansen kunnen alleen worden benut door een ambitieus, professioneel team met veel ervaring. Een team dat dag en nacht binnen alle sectoren en wereldwijd financiële situaties analyseert, om die vervolgens om te zetten in kansrijke investeringen. Instappen en uitstappen Het WinCap Fund staat open voor investeringen vanaf ,-. Instappen is eenvoudig en veilig, mede door tussenkomst van de onafhankelijke administrateur. Aan het einde van iedere maand ontvangt u van hem een waardeoverzicht plus de behaalde rendementen van uw investering. Daarnaast ontvangt u van het WinCap Fund een gedetailleerd verslag van alle resultaten van de afgelopen maand. Instappen in het WinCap Fund brengt geen instapkosten met zich mee. Mocht u andere plannen met uw geld hebben, dan kunt u aan het einde van iedere maand uitstappen. Dit kan door minimaal twee weken voor het einde van de maand schriftelijk duidelijk te maken dat u wilt uitstappen. Indien uw belegging in het WinCap Fund korter heeft geduurd dan 1 jaar, zullen wij 1% administratiekosten in mindering brengen op de overboeking. Heeft uw belegging langer dan 1 jaar geduurd, dan zullen wij geen kosten in mindering brengen. Interesse? Voor een persoonlijke en vrijblijvende kennismaking kunt u contact opnemen met Iwan Vink. Zijn telefoonnummer is en zijn adres is Leest u het volledige Informatie Memorandum voordat u beslist om deel te nemen aan het WinCap Fund.

12 Voordelen WinCap Fund - Marktneutraal investeren - Onafhankelijke strategieën en beheer - Stabiel rendement - Geïntegreerd risicobeheer - Transparante kostenstructuur WinCap IM B.V. Zuid-Hollandlaan AL Den Haag, The Netherlands Choose.Best.Opportunity.Win.

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ActivInvestor Real Estate N.V. Van Leijenberghlaan 197-C 1082 GG Amsterdam Postbus 75322 1070 AH Amsterdam Telefoon 020-305 86 10 Fax 020-305

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille KBC-Alternatieve Beleggingen KBC-Alternatieve Beleggingen Deze brochure gaat over alternatieve beleggingsvormen. De

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie