STARR REFLECTIES ELISE WALTA ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013"

Transcriptie

1 STARR REFLECTIES ELISE WALTA ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013

2 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer Deel I Samenvatting TOP Deel II Leidinggeven STARR 1 Plannen STARR 2 Draaiboek STARR 3 Afdelingsplanning Organiseren STARR 4 Organiseren locatie.. 11 STARR 5 Gasten regelen STARR 6 Meeting Kritisch zijn STARR 7 Onderzoeksopzet STARR 8 Advanced Business Cases STARR 9 Made in Holland Analyseren STARR 10 Onderzoeksgegevens STARR 11 BBA cursussen Creativiteit STARR 12 Facilitator spontane braindump STARR 13 Facilitator associatie keten.. 23 STARR 14 Logo en huisstijl STARR 15 Straatjutten Deel III Verwijzingen... 26

3 LEESWIJZER In het kader van de eindfase van het derde jaar van de opleiding Advanced Business Creation (ABC) heb ik mijn talenten ontwikkelingsplan (TOP) geschreven, inclusief bijbehorende STARR verslagen. Het verslag is van redelijk grote omvang, echter deel I, II en III zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, vandaar mijn advies aan u als lezer om alle drie de delen te lezen. Voor hen die geïnteresseerd zijn in het tot stand komen van mijn TOP raad ik aan om deel I van dit verslag te lezen, de samenvatting van mijn TOP inclusief infographic. Ik heb het als een uitdaging beleefd om (concreet) na te denken over mijn toekomst, maar uiteindelijk is het een mooi persoonlijk plan geworden. In deel II staan mijn STARR verslagen beschreven. In dit deel geef ik (uitgebreid) toelichtingen op de door mij opgestelde SMART doelstellingen en in welke mate ik deze behaald heb door middel van mijn STARR verslagen. Dit doe ik middels het beschrijven van een situatie, mijn taak, vervolgens mijn actie, het resultaat en mijn reflectie. De verwijzingen en daarmee de extra (online) bewijsvoeringen bovenop mijn STARR verslagen staan centraal in deel III. De verwijzingen zijn aangeduid op de volgende manier: [0]. Welke leesroute u uiteindelijk ook neemt, ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft aan het lezen van dit verslag als ik (uiteindelijk) had bij het schrijven van mijn TOP en de reflectieverslagen. 3

4 SAMENVATTING TOP Wat is mijn toekomstdroom? Wat wil ik later? Ik had er al wel eens over nagedacht, maar was nog nooit tot een conclusie gekomen. Nu werd mij deze vraag weer gesteld, ik wist niet waar ik moest beginnen, maar wilde er wel weer eens een poging op wagen. Na lang nadenken begon ik uiteindelijk met schrijven, tekenen en nog meer nadenken over mijn toekomst. Erg effectief was dit niet. Na een aantal uur flink nadenken kwam ik tot de volgende conclusie: ik kan nu niet zeggen wat ik later wil doen, welk beroep en/of welke functie, ik kan echter wel zeggen welke elementen er in mijn functie en/of beroep terug moeten komen. Door deze conclusie ben ik gaan nadenken wat ik dan concreter voor mij zie als ik aan later denk. Een heleboel woorden heb ik opgeschreven, van al deze woorden heb ik voor mij persoonlijk de zes belangrijkste uitgelicht, namelijk: branding, ondernemen, communicatie, marketing, management en creativiteit. Dit zijn de kernwoorden voor mijn toekomst. Al snel kwam ik tot een volgend inzicht, het was voor mij ineens een stuk duidelijker wat ik later wil: ik wil een ster zijn in marketing communicatie (&) management. De reden dat het &-teken tussen haakjes staat is vanwege het feit dat ik twee richtingen ambieer; enerzijds de marketing en/of communicatie, anderzijds het management vak en dat op deze manier heb geprobeerd samen te voegen. De vervolgstap welke ik heb genomen was het toedelen van kerncompetenties. Tijdens deze stap heb ik een flink aantal kerncompetenties opgeschreven en de voor mij persoonlijk vijf belangrijkste uitgelicht. Leidinggeven, organiseren, kritisch zijn, analyseren behoren tot de kerncompetenties voor een manager, specifiek voor een marketing en/of communicatiemanager behoort creativiteit daar ook nog eens bij. Als laatste, om mijn TOP compleet te maken, ben ik overgegaan tot het formuleren van SMART doelstellingen t.o.v. de door mij uitgelichte kerncompetenties. Hoewel ik vooraf had vastgesteld op welke wijze ik mijn doelen wilde behalen, ben ik er in de loop van de tijd achter gekomen dat ik dit soms op een andere en wellicht betere manier kon doen. Ik verwijs dan ook graag naar mijn opgestelde STARR verslagen, hier verder in het verslag, welke inzicht geven in welke activiteiten ik heb ondernomen om mijn gestelde leerdoelen te behalen. 4

5 groeien brainstormen adviseren branding draagvlak creeëren ontwikkelen marketing teamwork My future. Nothing concrete, but a lot of thoughts. reclame ondernemen positioneren copywriting strategie ambities geen problemen, maar oplossingen In what do I want to be a innovatie aansturen tijdsdruk Marketing communication (&) management My ambition. A lot to improve and still a lot to learn. ideeën Kerncompetenties bij iedere managementfunctie zijn: plannen, organiseren, leidinggeven en controleren. Relevante overige competenties zijn: delegeren, overtuigen, draagvlak creeëren, kritisch zijn, motiveren, samenwerken, beslissen, analyseren e n verantwoordelijkheid nemen. Extra competentie voor een marketing- en/of communicatiemanager is creativiteit. Leidinggeven. Aan het eind van dit semester heb ik mijn leidinggevende competentie zodanig ontwikkelt dat ik op dit aspect met een 8 word beoordeeld voor de business school dankzij de inspanning omtrent het geven van leiding aan de groep gedurende deze school. Kritisch zijn. Aan het einde van dit semester heb ik deze competentie zodanig ontwikkelt en toegepast gedurende zowel de projecten als de sience school, dat de resultaten danwel de de eindproducten die daar uit voort komen met een 7 of hoger worden beoordeeld. Analyseren. Aan het eind van dit semester heb ik de sience school met een 7,5 afgesloten door het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek, zodat op deze wijze kennis wordt vergaard en nieuwe informatie en inzichten gecreëerd worden dankzij het analyseren van verkregen gegevens. Tevens heb ik aan het einde van dit leerjaar mijn analytische competentie zodanig ontwikkelt dat ik de cursussen welke behoren bij de management school op een juiste wijze (zelf) heb geanalyseerd zodat ik minimaal een 6 voor het bijbehorende tentamen haal. Creativiteit. Aan het eind van dit semester heb ik de bussiness school met een 8 afgesloten door mijn (mede)verantwoordelijkheid voor de communicatie met betrekking tot het seminar. Kennis verder uitbreiden met betrekking tot marketingcommunicatie door de minor marketingcommunicatie te gaan volgen. inspireren communicatie beslissingen nemen management flexibiliteit overtuigen en beïnvloeden creativiteit processen plannen Organiseren. Aan het einde van dit semester heb ik mijn organisatorische competentie zodanig ontwikkelt dat ik op dit aspect met een 8 word beoordeeld voor zowel de business school, dankzij de inspanning omtrent het organiseren van het bijbehorend seminar, als ook voor de creative school dankzij de inspanningen voor dit seminar en voor het regelen van een locatie. Afstuderen bij een reclamebureau of op een marketing- en/of communicatieafdeling binnen een (groot) bedrijf.

6 LEIDINGGEVEN

7 STARR 1 Plannen Door een groep van in totaal 14 studenten zal op maandag 13 mei 2013 een business, oftewel zakelijk seminar georganiseerd worden. Bij het organiseren van zo n seminar komt een hoop kijken. Belangrijk is het regelen van sprekers, maar ook de marketingcommunicatie en het regelen van een locatie behoren tot een van de hoofdtaken. Om het voor de gehele groep overzichtelijk te houden zijn er zogenaamde afdelingen opgericht; management, logistics, communication, operational en relationship. Het thema van het seminar is vastgesteld: Made in Holland. Vandaag de dag is produceren namelijk in eigen land soms net zo voordelig als in bijvoorbeeld China of vergelijkbare productielanden. Taak Ik vervul binnen de groep een rol als leidinggevende. Ik ben niet hoofdverantwoordelijk (iemand anders vervult deze taak), maar ben dus medeverantwoordelijk voor het geven van leiding aan de groep. Het is als leidinggevende belangrijk om onder andere de voortgang binnen de groep te bewaken. Het is dus de taak als leidinggevende om de overige groepsleden door onder andere een professionele werkhouding te stimuleren en te motiveren. Tevens behoort plannen eveneens tot de taken van een (mede) leidinggevende. Actie Om de groep gedurende het proces te kunnen leiden en begeleiden is het van belang dat er een duidelijke en vooral realistische planning opgesteld is. Deze verantwoordelijkheid en actie heb ik dan ook op mij genomen als leidinggevende. Ik heb aan de overige groepsleden gevraagd om voor elke afdeling onderling een eindverantwoordelijke aan te stellen en gezamenlijk een globale planning te maken voor de betreffende afdeling. Met de input die ik van de eindverantwoordelijke van de verschillende afdelingen heb gekregen, heb ik één duidelijke en realistische planning gemaakt waarin alle aspecten van verschillende afdelingen samen komen [1]. Van deze planning wordt nog steeds gebruik gemaakt, gezien het feit dat het zakelijke seminar nog niet heeft plaatsgevonden. Door de groep bij het proces te betrekken merk je dat er meer motivatie is en dat de uitgevoerde actie en het resultaat als een stimulans heeft gewerkt. Tevens is het voordeel wanneer je de groep betrekt bij het proces er een hogere betrokkenheid is [2]. Het is voor mij maar weer eens bewezen: samen kom je verder. 7

8 STARR 2 Draaiboek Door een groep van in totaal 14 studenten zal op maandag 13 mei 2013 een business, oftewel zakelijk seminar georganiseerd worden. Bij het organiseren van zo n seminar komt een hoop kijken. Belangrijk is het regelen van sprekers, maar ook de marketingcommunicatie en het regelen van een locatie behoren tot een van de hoofdtaken. Om het voor de gehele groep overzichtelijk te houden zijn er zogenaamde afdelingen opgericht; management, logistics, communication, operational en relationship. Het thema van het seminar is vastgesteld: Made in Holland. Vandaag de dag is produceren namelijk in eigen land soms net zo voordelig als in bijvoorbeeld China of vergelijkbare productielanden. Taak Ik vervul binnen de groep een rol als leidinggevende. Ik ben niet hoofdverantwoordelijk (iemand anders vervult deze taak), maar ben dus medeverantwoordelijk voor het geven van leiding aan de groep. Het is als leidinggevende belangrijk om onder andere de voortgang binnen de groep te bewaken. Het is dus de taak als leidinggevende om de overige groepsleden door onder andere een professionele werkhouding te stimuleren en te motiveren. Tevens behoort plannen en dus het maken van een draaiboek eveneens tot de taken van een (mede) leidinggevende. Actie Ik heb een draaiboek opgesteld met taken en functies die gedurende het seminar uitgevoerd zullen worden, inclusief bijbehorende tijdsplanning [3]. Ik heb het door mij opgestelde draaibroek besproken met Elke Knapen, werkzaam bij Brabant Onderneemt en de van haar verkregen feedback verwerkt zodat het draaiboek volledig en correct is. De vervolgactie was het online zetten (spreadsheet) van het draaiboek, zodat eenieder uit de groep een taak kon uitkiezen welke vervult dient te worden op 13 mei 2013 gedurende het seminar. Echter wanneer iemand dit, om welke reden dan ook, niet heeft gedaan, dan heb ik een taak toegewezen. Ik heb deze actie als positief ervaren en zou het de volgende keer op dezelfde manier aanpakken. Ik heb de groep vrijheid en zeggenschap gegeven door de groepsleden zelf een taak te laten uitkiezen in het draaiboek, welke zij graag willen vervullen tijdens het seminar. Hoewel niet iedereen de moeite neemt om de spreadsheet in te vullen, heb ik gemerkt de meeste groepsleden graag gebruik maken van deze vrijheid en zeggenschap. Mijn doel van deze actie was dan ook meer motivatie te creëren onder groepsleden m.b.t. de taken. 8

9 STARR 3 Taak Actie Afdelingsplanning Op dinsdag 16 april 2013 heeft groep B4 een creatief seminar georganiseerd. Bij het organiseren van onder andere zo n seminar komt een hoop kijken; het regelen van sprekers, de marketing en communicatie, maar ook het regelen van een locatie is een belangrijke taak. Het thema van het seminar was creativiteit. Wat houdt creativiteit in voor bedrijven, hoe gaan ze er mee om en wat levert het op? Ik vervulde een rol binnen de organisatie van dit creatieve seminar bij de afdeling logistiek. Ik had een taak als eindverantwoordelijke binnen de afdeling logistiek, wat inhield dat ik dus verantwoordelijk was voor de voortgang binnen de groep en regelmatig contact onderhield met de managers van dit creatieve seminar. Als eindverantwoordelijke van de afdeling logistiek was het aan mij de taak een planning op te stellen m.b.t. de taken en werkzaamheden van de bijbehorende afdeling [4]. De actie die ik dan ook als eerste uitvoerde was het daadwerkelijk maken van deze planning, vervolgens heb ik deze voorgelegd aan de overige groepsleden van de afdeling logistiek en om hun mening, dan wel feedback gevraagd. Ik heb vervolgens de planning geheel in orde gemaakt en als laatste dan ook gecommuniceerd naar de managers van het creatieve seminar. Mijn planning heeft, zoals ook vooraf het doel gesteld was, bijgedragen aan de algemene planning van het creatieve seminar. Van de algemene planning is daadwerkelijk gebruik gemaakt gedurende het organiseren van het seminar. Om de overige groepsleden meer te betrekken bij de werkzaamheden en taken van de afdeling logistiek zou ik in het vervolg wellicht een andere aanpak hanteren. Mijn aanpak nu was het maken van een planning en achteraf feedback vergaren, in het vervolg zou ik eerst met de gehele afdeling rond de tafel gaan zitten om het een en ander te bespreken en vervolgens de daadwerkelijke planning maken. 9

10 ORGANISEREN

11 STARR 4 Taak Actie Organiseren locatie Op dinsdag 16 april 2013 heeft groep B4 een creatief seminar georganiseerd. Bij het organiseren van onder andere zo n seminar komt een hoop kijken; het regelen van sprekers, de marketing en communicatie, maar ook het regelen van een locatie is een belangrijke taak, dit alles zonder budget. Het thema van het seminar was creativiteit. Wat houdt creativiteit in voor bedrijven, hoe gaan ze er mee om en wat levert het op? Mijn taak was het regelen van een locatie om het seminar op 16 april 2013 te kunnen laten plaatsvinden. Dit was voor de gehele groep van belang, zodat de andere afdelingen hierop konden voortborduren, denk aan de afdeling marketing- en communicatie. Ik ben gaan nadenken over mogelijke locaties. Gezien het feit dat het een creatief seminar betrof, vond ik het logisch dat de locatie ook enigszins te maken had met creativiteit. Een locatie die in beeld kwam was het theater aan de parade. Ik heb een mail opgesteld met informatie over het seminar, zoals het onderwerp en de datum. In de desbetreffende mail heb ik twee voorstellen gedaan met mogelijkheden voor de locatie [5]. Het resultaat van deze mail was een uitnodiging voor een gesprek met Esther van Bilsen, operationeel manager van het theater aan de parade [6]. Het gesprek pakte positief uit en een locatie voor het seminar was geregeld [7]. Daarbij was tevens meteen ook een spreker voor op het seminar zelf geregeld. Twee medewerkers van het theater aan de parade hebben een (creatieve) presentatie geven over hun kijk op creativiteit, wat het voor het theater betekent en hoe het tot uiting komt. Ik heb dankzij mijn mail aan het theater aan de parade en het gesprek met Esther van Bilsen een locatie kunnen regelen, zonder budget. Ik heb vooral geleerd dat je soms dingen gewoon moet doen en dat dingen vaker tot een goed einde komen dan dat je vooraf denkt. Ik had namelijk niet verwacht zonder budget een locatie bij het theater te kunnen regelen, maar omdat deze locatie uitstekend was voor het seminar had ik de gok gewaagd. Dankzij deze positieve ervaring zou ik het in de toekomst wellicht anders aanpakken; in plaats van de veilige manier (mailen) zou ik wellicht eerder over gaan tot het bellen. In het vervolg zou ik ook de verdere communicatie, die ik in dit geval had met Esther van Bilen, anders aanpakken. De communicatie verliep soms erg moeizaam en had enerzijds te maken met de drukke baan en werkzaamheden van Esther van Bilsen, anderzijds wachtte ik soms te lang op een reactie/antwoord terug en had ik ook in dit geval wellicht de telefoon kunnen pakken [8]. 11

12 STARR 5 Gasten regelen Door een groep van in totaal 14 studenten zal op maandag 13 mei 2013 een business, oftewel zakelijk seminar georganiseerd worden. Bij het organiseren van zo n seminar komt een hoop kijken. Belangrijk is het regelen van sprekers, maar ook de marketingcommunicatie en het regelen van een locatie behoren tot een van de hoofdtaken. Daarnaast is het belangrijk dat er diverse (zakelijke) gasten op het seminar aanwezig zullen zijn, maar hoe zorg je daar nou voor? Het thema van het seminar is vastgesteld: Made in Holland. Vandaag de dag is produceren namelijk in eigen land soms net zo voordelig als in bijvoorbeeld China of vergelijkbare productielanden. Taak Ik vervul binnen de groep een rol als leidinggevende. Ik ben niet hoofdverantwoordelijk (iemand anders vervult deze taak), maar ben dus medeverantwoordelijk voor het geven van leiding aan de groep. Het regelen van gasten voor het seminar was niet een directe taak van mij, maar ik heb mijn verantwoordelijkheid als leidinggevende genomen om er voor te zorgen dat er diverse (zakelijke) gasten op het seminar aanwezig zullen zijn, zoals de bedoeling is. Actie Ik heb stichting Brabant Onderneemt een mail gestuurd met daarin de vraag om een mogelijke samenwerking aan te gaan en heb tevens de vraag gesteld of het mogelijk is de mail verder mondeling toe te lichten tijdens een afspraak [9]. De reden dat ik een mail heb gestuurd is vanwege het feit dat het een uitgebreide uitleg betrof om onder andere het thema en de mogelijke samenwerking, hoe ik die voor mij zag, toe te lichten. Naar aanleiding van de mail ben ik uitgenodigd om inderdaad de mail mondeling toe te lichten bij Brabant Onderneemt in een gesprek [10]. Uiteindelijk is een samenwerking ontstaan: ik, samen met de overige groepsleden organiseer het seminar en Brabant Onderneemt stelt hun netwerkplatform ter beschikking. Door het ter beschikking stellen van het platform zullen honderden (directie)medewerkers, welke aangesloten zitten bij de stichting, uitgenodigd worden voor het seminar Made in Holland. Gezien het feit dat er maximaal plek is voor 50 (directie)medewerkers, kan ik met trots zeggen dat het door (o.a.) mij georganiseerde seminar helemaal vol zal zitten op 13 mei Wanneer een soortgelijke situatie zich zou voordoen, zou ik dit op dezelfde manier weer aanpakken. Het voordeel van samenwerken is dat het vaak voor beide een winwin situatie betreft. In dit geval was dat ook zo: Brabant Onderneemt waren ontzien van de zorgen voor het organiseren van een bijeenkomst voor de leden van de stichting. Ik, samen met de groep konden gebruik maken van het netwerkplatform, waardoor we in staat zijn om een seminar te organiseren waar ruim vijftig (directie)medewerkers van verschillende bedrijven aanwezig zullen zijn. De samenwerking is tot op heden goed verlopen en mijn conclusie is dan ook: netwerken [11]! 12

13 STARR 6 Meeting Door een groep van in totaal 14 studenten zal op maandag 13 mei 2013 een business, oftewel zakelijk seminar georganiseerd worden. Bij het organiseren van zo n seminar komt een hoop kijken. Belangrijk is het regelen van sprekers, maar ook de marketingcommunicatie en het regelen van een locatie behoren tot een van de hoofdtaken. Daarnaast is het belangrijk dat er diverse (zakelijke) gasten op het seminar aanwezig zullen zijn, maar hoe zorg je er voor dat alles soepel verloopt? Taak Ik vervul binnen de groep een rol als leidinggevende. Ik ben niet hoofdverantwoordelijk (iemand anders vervult deze taak), maar ben dus medeverantwoordelijk voor het geven van leiding aan de groep. Het regelen van een meeting met zowel Brabant Onderneemt als de overige groepsleden is naar mijn mening een directe taak voor een (mede) leidinggevende. Ik heb dan ook mijn verantwoordelijkheid als leidinggevende genomen om er voor te zorgen dat deze meeting tussen beide partijen kon plaatsvinden. Actie Ik heb zowel contact opgenomen met Elke Knapen van Brabant Onderneemt als met de overige groepsleden welke mede het zakelijke seminar organiseren. In overleg met beide partijen heb ik een datum vastgesteld voor de meeting en vervolgens deze afspraak bij beide partijen vastgelegd. Het opnemen van contact met beide partijen en het in overleg afstemmen van een datum heeft er voor gezorgd dat op donderdag 25 april 2013 vanaf 15:00 een meeting heeft plaatsgevonden met de gehele groep welke verantwoordelijk is voor het organiseren van het zakelijke seminar en Elke Knapen i.c.m. met haar stagiaire. Het doel van deze meeting was voornamelijk de laatste dingetjes met elkaar, inclusief de samenwerkingspartner, te kunnen bespreken. Het was van belang dat eenieder aanwezig zou zijn bij deze meeting en zijn/haar taken afhad, zodat alles op de dag van het seminar volgens plan zal verlopen. Tijdens deze meeting heb ik met Elke Knapen het draaiboek besproken en hier en daar wat aangepast. Van dit draaiboek zal gedurende het seminar uiteraard gebruik worden gemaakt. Het inplannen van een meeting met beide partijen zou ik in het vervolg weer doen. Echter was deze meeting nu zo ingericht dat alles besproken zou worden. Dit betrof zaken onderling binnen de organisatie per afdeling en met het management, daar zat de samenwerkingspartner dus bij en komt niet geheel professioneel over. Uiteraard had de samenwerkingspartner voor mij, dan wel voor de groep, ook nog enkele vragen welke besproken moesten worden. Achteraf zou ik dit anders aangepakt hebben. Ik zou namelijk eerst in gesprek gaan met de overige groepsleden, zodat ik weet dat alles vanuit onze kant als organisatie correct is. Daarna zou ik pas een afspraak plannen met de gehele groep en de samenwerkingspartner. Op deze manier voorkom je eigenaardige situaties, welke er nu wel eens waren door onbegrip en/of miscommunicatie onderling in de groep. 13

14 KRITISCH ZIJN

15 STARR 7 Onderzoeksopzet Tijdens de sience school zal ik individueel een kwantitatief onderzoek gaan uitvoeren. Het onderwerp/thema is vrij van keuze, echter de volgende randvoorwaarde aan het onderzoek zijn vooraf bepaald: 1. Het onderzoek bevat een onderzoeksopzet; 2. Het onderzoeksrapport bevat een theoretisch kader; 3. Het onderzoeksrapport bevat een kwantitatieve onderzoeksmethode; 4. Het onderzoeksrapport bevat een statische analyse van kwantitatieve data; 5. Het eindrapport bedraagt maximaal 20 A4 exclusief bijlage. Taak Gedurende het kwantitatief onderzoek figureer ik logischerwijs als onderzoeker en analist, mijn taak is daarmee onder andere het uitvoeren van een onderzoeksopzet. Actie Alvorens te gaan onderzoeken is het belangrijk een onderzoeksopzet op te stellen. Ik moest hiervoor mijn onderzoeksonderwerp gaan bepalen en deed dit dan ook aan de hand van verzamelde informatie en kennis over een onderwerp waar mijn interesse voor was gewekt. Het verzamelen van informatie en kennis was van belang zodat ik op deze wijze een juist oordeel kon vormen over het onderwerp. De door mij verzamelde informatie en kennis bood mij inzichten en de gelegenheid om van het onderwerp daadwerkelijk een onderzoeksonderwerp te maken. Door de inzichten die ik had gaf het mij de mogelijkheid om naar het onderwerp een kwantitatief onderzoek uit te voeren. In een volgende situatie zou ik weer een gedegen vooronderzoek doen, waarin het verzamelen van informatie en kennis centraal zal staan. Het is belangrijk om een correct oordeel te kunnen vormen over een onderwerp dan wel kwestie om zo de objectiviteit te waarborgen. 15

16 STARR 8 Taak Actie Advanced business cases Een advanced business case betreft een casus welke op een onverwachts tijdstip wordt uitgereikt aan de projectgroep. Deze casus moet binnen een kort termijn, drie dagen, worden opgelost. Om dit op een juiste wijze te kunnen doen is het van belang de innovatiecyclus te hanteren, concreet zijn dat de volgende stappen: 1. Problem finding 2. Ideation 3. Concepting 4. Implementation Ik vervulde gedurende deze korte casus de taak als voorzitter binnen de projectgroep. Gezien de korte tijdsduur van de casus is het van belang als voorzitter om kritisch te zijn, niet alleen op het eindresultaat, maar kritisch zijn op elke stap binnen de innovatiecyclus. De informatie en kennis die door mij en de overige groepsleden was opgezocht gedurende de eerste stap (problem finding) van de innovatiecyclus ging ik kritisch evalueren, oftewel ik ging onderscheid maken tussen relevante en irrelevante informatie. Dankzij het evalueren van de opgezochte kennis en informatie en daarmee onderscheid te maken tussen relevantie en irrelevantie had ik samen met de projectgroep een goede basis om de stappen binnen de innovatiecyclus verder te doorlopen, dit was dan ook de vervolgstap welke ik nam samen met de projectgroep. Gezien het feit dat het een erg korte casus betrof moest ik wel kritisch zijn op de onderzochte informatie. Er was geen tijd te verspillen, dus door een onderscheid te maken tussen relevante en irrelevante informatie bracht ik de groep al snel weer op weg naar de volgende stap binnen de innovatiecyclus. Hoewel er normaal gesproken meer tijd is voor een casus en daarmee dus ook meer tijd is om de stappen te doorlopen, ga ik voortaan vaker een kritische blik op iets werpen. Ik heb geleerd dat een proces niet alleen veel sneller, maar ook gemakkelijker gaat. Hier geldt maar weer eens: een goed begin is het halve werk. 16

17 STARR 9 Made in Holland Door een groep van in totaal 14 studenten zal op maandag 13 mei 2013 een business, oftewel zakelijk seminar georganiseerd worden. Bij het organiseren van zo n seminar komt een hoop kijken. Belangrijk is het regelen van sprekers, maar ook de marketingcommunicatie en het regelen van een locatie behoren tot een van de hoofdtaken. Wellicht is het nog belangrijker om een goed thema te hebben voor zo n seminar alvorens de organisatie kan beginnen. Met de groep hebben we nagedacht over een mogelijk thema, het leek ons interessant om het juist over succesvolle productie in Nederland te hebben. Steeds meer (Nederlandse) bedrijven gaan zich in het buitenland vestigen, althans zo was onze gedachte, maar klopt dit? Taak Ik vervul binnen de groep een rol als leidinggevende. Ik ben niet hoofdverantwoordelijk (iemand anders vervult deze taak), maar ben dus medeverantwoordelijk voor het geven van leiding aan de groep. Als leidinggevende ben je min of meer verantwoordelijk voor het eindresultaat; dit houdt in dat het belangrijk is om de voortgang en het resultaat wat tot stand komt te bewaken. Actie Alvorens een oordeel te vestigen is het belangrijk om kritisch te zijn en daarmee informatie te verzamelen en kennis te verwerven over een kwestie. In dit geval betrof deze kwestie de toenemende mate van Nederlandse bedrijven welke zich in het buitenland vestigingen. Ik ben dan ook overgegaan tot het verzamelen van informatie en kennis om tot een correct oordeel te kunnen komen [12]. Na het verzamelen van informatie en kennis over de kwestie kwam ik tot de conclusie dat de aanname, welke eerder was gedaan, niet juist was. Dankzij mijn onderzoek bleek juist het geval te zijn dat steeds meer bedrijven zich in Nederland gaan vestigen; ofwel ze keren terug uit het buitenland, ofwel ze starten in Nederland. Ik ben tot de conclusie gekomen dat een goed begin het halve werk is. Als ik meteen onderzoek had gedaan naar de kwestie, alvorens er mee in te stemmen, dan zou dubbelwerk voorkomen zijn. Om te voorkomen dat zo n situatie nog een keer voorkomt, is het belangrijk om kritisch te zijn op een kwestie en niet meteen in te stemmen met een aanname. Ik zal dus voortaan in soort gelijke situaties informatie en kennis verzamelen alvorens ik tot een oordeel kom. 17

18 ANALYSEREN

19 STARR 10 Onderzoekgegevens Tijdens de sience school zal er individueel een kwantitatief onderzoek worden uitgevoerd. Het onderwerp/thema is vrij van keuze; in mijn geval betreft het onderwerp het toenemende aantal internetaankopen onder jongeren en het enorme gebruik van sociale media onder jongeren. Mijn hoofdvraag luidt dan ook als volgt: In hoeverre worden jongeren beïnvloed door sociale media tijdens hun besluitvormingsproces bij een online aankoop?. Tevens zijn de volgende randvoorwaarde aan het onderzoek bepaald: 1. Het onderzoek bevat een onderzoeksopzet; 2. Het onderzoeksrapport bevat een theoretisch kader; 3. Het onderzoeksrapport bevat een kwantitatieve onderzoeksmethode; 4. Het onderzoeksrapport bevat een statische analyse van kwantitatieve data; 5. Het eindrapport bedraagt maximaal 20 A4 exclusief bijlage. Taak Gedurende het kwantitatief onderzoek figureer ik logischerwijs als onderzoeker en analist, mijn taak is onder het uitvoeren van een statische analyse van kwantitatieve data. Actie Om mijn onderzoeksrapport te kunnen schrijven is het van belang dat ik een statische analyse van kwantitatieve data uitvoer, deze actie heb ik dan ook uitgevoerd. Deze statistische analyse van kwantitatieve data heb ik gedaan door: 1. Het maken van draaitabellen van nominale en ordinale variabelen; 2. Het maken van simpele correlaties; 3. Het maken van cirkeldiagrammen van ordinale variabelen; 4. Het uitvoeren van chi-kwadraattoetsen. Het uitvoeren van deze statische analyse van kwantitatieve data heeft als resultaat dat ik nu over geanalyseerde data beschik welke ik nodig heb voor het schrijven van mijn onderzoeksrapport; dat is dan ook de vervolgactie. Nadat ik eindelijk de stap had genomen om een de slag te gaan met mijn verzamelde data vanuit mijn enquête, merkte ik dat je makkelijk(er) dingen leert door het te proberen en het daadwerkelijk te doen. Het maken van bovenstaande analyses gingen na verloop van tijd dan ook steeds makkelijker. In het vervolg zie ik er dan ook niet meer tegenop om eerder genoemde analyses uit te voeren; ik ga niet langer uitstellen, maar doen! 19

20 STARR 11 Taak Actie BBA cursussen Gedurende de management school staan de vakgebieden die geldend zijn voor een BBA-diploma (Bachelor of Business Administration) centraal. Echter, deze vakken worden niet op de reguliere manier aangeboden; aan mij en de overige groepsleden de taak om een les voor te bereiden over het gekozen onderwerp: marketing communications as a strategic component. Het doel van deze les is om verdere verdieping te zoeken op het inhoudelijke onderwerp. Binnen de groep vervulde ik de taak van een analist. Ik was verantwoordelijk voor het analyseren van een bepaald hoofdstuk van de Engelse cursus marketing communications as a strategic component. Om het aan mij toegewezen hoofdstuk te kunnen analyseren en daarmee begrijpelijk te kunnen maken voor de overige groepsleden en tevens de klas, was ik genoodzaakt de voorgaande delen ook te analyseren. De hoofdstukken behorende bij de cursus volgde elkaar namelijk onlosmakelijk op. Ik begon dan ook met het analyseren en vertalen van de voorgaande hoofdstukken, om zo de stof op deze manier voor mijzelf duidelijk te krijgen. Hierna ging ik het aan mij toegewezen hoofdstuk analyseren, vertalen en tevens bijbehorende relevante verdieping opzoeken. Dankzij de door mij geanalyseerde en tevens vertaalde informatie behorende bij het aan mij toegewezen hoofdstuk heeft, zoals ook de bedoeling was, een relevante bijdrage geleverd aan het eindresultaat, namelijk de presentatie welke gegeven is aan de overige studenten uit het derde leerjaar. In het vervolg zou ik een dergelijke situatie op een andere manier aanpakken. Gezien het feit dat de hoofdstukken behorende bij de cursus onlosmakelijk aan elkaar verbonden waren, zou ik niet meer overgaan tot het individueel analyseren van toegewezen hoofdstukken, maar gezamenlijk de cursus analyseren en verdieping zoeken. 20

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan Jorrik Branten 2038518 Advanced Business Creation E-Fase Klas A 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Samenvatting TOP 4 Reflectie: Uitbereiding kennis Social Media

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Procesmap: Co-creatie

Procesmap: Co-creatie Procesmap: Co-creatie MEDMEC CMD kwartaal Lente Door: Bart Nederveen Diana van der Sprek Jasper van Vugt Justin Dijkshoorn 0799083 0779757 0801790 0796711 Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoek Kwalitatief

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie