VOLWASSENENONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERWIJS"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO (vervangt 2005/065L) Nummer Inspectie: 05-06/1533/G/G (vervangt 04-05/1318/G)

2

3

4

5 HOSP Marketing 2 Inhoudsopgave Overzicht lessentabel Inleiding en situering Beginsituatie Algemene doelstellingen Specifieke doelstellingen en algemene methodologische wenken... 6 VAKKEN 1ste JAAR MARKETING... 6 Inleiding tot de marketing... 6 Economie... 6 Bedrijfskunde... 6 Statistiek met marketingtoepassingen... 6 Algemeen en burgerlijk recht... 6 Organisatie handel, distributie en transport... 6 VAKKEN 2de JAAR MARKETING... 6 Handelsrecht (deel I)... 6 Marketingdeeldomeinen I... 6 Marktonderzoek... 6 Bedrijfspsychologie... 6 Bedrijfsorganisatie... 6 Verkooptechnieken... 6 Bedrijfscommunicatie Nederlands...6 Encyclopedie van de Marketing... 6 VAKKEN 3de JAAR MARKETING... 6 Reclame en media... 6 Handelsrecht (deel II)... 6 Strategisch management... 6 Inkoopbeleid... 6 Marketingdeeldomeinen II... 6 Informatica-ondersteunend marktonderzoek... 6 Financieel management... 6 Verkoopmanagement (Sales Management)... 6 Eindverhandeling Methodologische wenken... 6 Pedagogisch-didactische wenken... 6 Didactische hulpmiddelen Evaluatie Bibliografie... 6

6 HOSP Marketing 3 OVERZICHT LESSENTABEL Vakken Bedrijfskunde 2 Economie 2 Statistiek met marketingtoepassingen 2 Verkooptechnieken 1 Bedrijfspsychologie 2 Algemeen en burgerlijk recht 2 Handelsrecht 1 1 Inleiding tot de marketing 3 Marktonderzoek 2 Informatica ondersteunend marktonderzoek 1 Bedrijfsorganisatie 2 Strategisch Management 1 Financieel Management 2 Reclame en media 2 Bedrijfscommunicatie Nederlands 1 Inkoopbeleid 1 Verkoopmanagement 1 Organisatie handel, distributie en transport 1 Marketingdeeldomeinen I Databasemarketing, BTB marketing, Marketing van diensten 3 Marketingdeeldomeinen II E-strategie Internationale marketing Direct marketing 3 Eindverhandeling 2 Encyclopedie van de marketing 2 u/week

7 HOSP Marketing 4 1. INLEIDING EN SITUERING Dit leerplan is tot stand gekomen door de krachten van verschillende centra van de verschillende netten te bundelen. Door meer dan actief deel te nemen aan de werkgroep modulaire structuur hebben we de leerplannen van de modulaire structuur aangepast aan ons lineair systeem. U zal merken dat de leerplannen amper afwijken van de goedgekeurde modulaire structuur. Door dit werk netoverschrijdend aan te pakken, zijn we er niet alleen in geslaagd om een gemeenschappelijk product af te leveren, maar bovendien hebben onze samenkomsten gezorgd voor een stroom van informatie-uitwisseling tussen de collega s van de verschillende centra van de verschillende netten. Jarenlange leservaring heeft zo zijn beslag gekregen in dit leerplan.

8 HOSP Marketing 5 2. BEGINSITUATIE 1. Om toegelaten te worden tot de opleiding moet de cursist ingeschreven zijn alvorens 1/3 van de lestijden gegeven zijn. 2. Voor sommige opleidingsonderdelen is het aangewezen gebruik te maken van de pc. Van de cursisten die instappen kan verwacht worden dat ze elementair kunnen omgaan met een officepakket. Opleiding computervaardigheden is mogelijk op secundair niveau. 3. De cursist moet houder zijn van één van de hiernavolgende studiebewijzen: a. diploma van hoger secundair onderwijs; b. een brevet of een aanvullend secundair beroepsonderwijs of van een diploma van het voltijds hoger onderwijs; c. een getuigschrift of diploma van hogere secundaire technische leergangen; d. een buitenlands diploma of getuigschrift dat op grond van gelijkwaardigheid met het niveau hoger secundair onderwijs gelijkwaardig verklaard kan worden. 4. Indien de cursist niet voldoet aan de diplomavereisten kan de cursist de opleiding aanvatten door het afleggen van een toelatingsproef slechts indien de cursist 21 jaar wordt in het jaar waarin de cursist de cursus aanvat.

9 HOSP Marketing 6 3. ALGEMENE DOELSTELLINGEN Analyses uit het bedrijfsleven wijzen uit dat mensen met een diploma hoger onderwijs meer kansen op succes hebben op de arbeidsmarkt dan met een diploma secundair onderwijs. Het hoger volwassenenonderwijs biedt mensen - die door omstandigheden de kans op een hogere opleiding voltijds onderwijs gemist hebben de kans om een diploma hoger onderwijs te behalen. De opleiding biedt voldoende flexibiliteit om tegemoet te komen aan de opleidingsnoden van deze doelgroep. Het bedrijfsleven is nog steeds op zoek naar geschikte werkkrachten gezien de spectaculaire groei van het volwassenenonderwijs. In de opleiding wordt de klemtoon gelegd op het ontwikkelen van voornamelijk analytisch denken, de vorming van commercieel inzicht, het kunnen hanteren van conflictsituaties, organisatievermogen, inzicht in complexe situaties, planmatig denken, probleemoplossend vermogen, psychologisch en sociologisch inzicht in de menselijke verhoudingen en reclame en marketingcommunicatiegericht denken. De opleiding binnen het volwassenenonderwijs onderscheidt zich van de opleidingen binnen het voltijds onderwijs door zijn directe beroepsgerichtheid en inzitbaarheid van de afgestudeerden. De lineaire structuur zoals hierna weergegeven komt bijna volledig overeen met de optie marketingmanagement van de modulaire structuur. Het is immers onze school geweest die verantwoordelijk is geweest voor de finale realisering van deze optie.

10 HOSP Marketing 7 4. SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN EN ALGEMENE METHODOLOGISCHE WENKEN 1. Specifieke doelstellingen worden per vak toegelicht 2. Algemene methodologische wenken a. Meer dan tot nu toe wordt het belangrijk gevonden de competentie te ontwikkelen om zelfstandig te leren uit boeken, artikels en papers, meer dan het leren via presentaties van docenten. Het ontwikkelen van methodische manieren van probleem oplossen en het leren van communicatieve vaardigheden krijgen ook feitelijk meer aandacht en inzet in het onderwijs. Vakinhoudelijke onderwerpen zijn belangrijk maar worden eerder gezien als gereedschap om te gebruiken in productieve taken, waarbij de vorm en inhoud van die taken sterk afhankelijk is van het vakgebied en de latere beroepsperspectieven. b. Er treedt een verschuiving op van doceren naar leren. In het ontwerp van dit leerplan wordt meer het leerproces van de cursist als uitgangspunt genomen voor de opzet van het studieprogramma en de indeling van de studieactiviteiten. De rol en taak van de docent verandert meer en meer in de richting van de coach van het leerproces, in plaats van degene die vakinhoud aanreikt. Reflectie op het leren vanuit eigen ervaring in opdrachten, problemen en projecten worden als zeer belangrijk gezien.

11 HOSP Marketing 8 VAKKEN 1STE JAAR MARKETING 1. Economie 2. Bedrijfskunde 3. Statistiek met marketingtoepassingen 4. Inleiding tot de marketing 5. Alg. en burg. recht 6. Organisatie, handel, distributie en transport

12 HOSP Marketing - Inleiding tot de marketing 9 INLEIDING TOT DE MARKETING Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling Studieduur Om doeltreffende marketingbeslissingen te kunnen nemen, moet u inzicht hebben in de vele grondslagen en technieken van de marketing. De cursist wordt in dit opleidingsonderdeel vertrouwd gemaakt met concepten, methoden en technieken en leert gaandeweg het vakjargon. Aan het einde ervan beschikt de cursist over een gedegen kennis van in- en externe analyse en de elementen van de marketingmix. 3 jaaruren De cursist Kan marketing situeren in zijn maatschappelijke context. Heeft inzicht in strategische marketingplanning. Heeft inzicht in de marketingomgeving. Marketing en het marketingproces: Marketing in een veranderende wereld: voorzien in menselijke behoeften Marketing en de maatschappij: maatschappelijke verantwoordelijkheid en Marketingtechniek Strategische marketingplanning De context van marketing: de marketingomgeving

13 HOSP Marketing - Inleiding tot de marketing 10 internationale marketing consumentenmarketing businessmarkten en het koopgedrag van organisaties Heeft inzicht in de marktsegmentatie, doelgroepkeuze en positionering. Heeft een inzicht in de factoren die concurrentievoordeel kunnen creëren. Heeft inzicht in alle elementen van de marketingmix. Kernstrategie: Marktsegmentatie en doelgroepkeuze Positionering Klantrelaties opbouwen Concurrentievoordeel creëren Product: Merken, producten, verpakking en productondersteuning Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Marketing van diensten Prijs: Producten prijzen Prijsstrategieën Promotie: Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie Plaats: Marketingkanalen managen Kent het koopbeslissingsproces van de consument. Kent vormen van oriëntatie- en koopgedrag. Kent de invloed van persoonlijke omstandigheden Kent de psychologische factoren. Kent sociale invloeden. Consumentengedrag

14 HOSP Marketing - Inleiding tot de marketing 11 Kent het koopgedrag van organisaties. BTOB

15 HOSP Marketing - Economie 12 ECONOMIE Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling De doelstelling van dit leerstofonderdeel bestaat erin de cursisten economische basisbegrippen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden. Studieduur 2 jaaruren De cursist Micro-economie Kent de prijsvormingstheorie. Kent de verschillende soorten elasticiteiten i.v.m. vraag en aanbod en kan deze berekenen. Prijsvorming o De wet van vraag en aanbod o Onderscheid tussen individuele en marktvraag o Onderscheid tussen individueel en marktaanbod o Verschil tussen een verplaatsing op en een verschuiving van een curve Elasticiteiten o Indeling verschillende soorten elasticiteiten

16 HOSP Marketing - Economie 13 Kent de invloed die de overheid heeft op het marktmechanisme. Kent de verschillende marktvormen en hun kenmerken. Kent de gedragingen van de producenten wanneer deze winstmaximalisatie nastreven. Kent de kenmerken en gedragingen van bedrijven in competitieve markten. Kent de monopolies, zijn kenmerken en het beleid van de overheid dienaangaande. (prijs-inkomens-kruiselasticiteiten o Het verband tussen elasticiteiten en omzet Vraag, aanbod en overheidsbeleid o Invloed van prijsplafonds en bodemprijzen op de marktresultaten o De invloed van belastingen op de marktresultaten Marktvormen o Marktvormen (volkomen concurrentie-oligopolie-monopolistische concurrentie) en hun kenmerken Producentengedrag o De kosten van productie o De productiefunctie o Verband tussen de productiefunctie en de totale kostencurve o Onderscheid tussen korte termijn en lange termijn kosten Bedrijven in competitieve markten o Kenmerken van een competitieve markt o De aanbodcurve van een winstmaximaliserend bedrijf Monopolies o Soorten monopolies o Overheidsbeleid bij monopolies

17 HOSP Marketing - Economie 14 MACRO-ECONOMIE Kent de verschillende soorten goederen en de externe effecten die ze teweegbrengen. Externe effecten o Verschillende soorten goederen en de externe effecten die ze teweegbrengen. Kent het inkomen van een land en de verschillende componenten. Kent de besparingen en de investeringen in een economie. Het inkomen van een land berekenen o Kent de notie BBP o Kent de onderdelen van het BBP o Kent het verband tussen BBP en economische welvaar Besparingen-investeringen en het financiële systeem o Kent de verschillende financiële markten en de financiële bemiddelaars o Kent de betekenis van sparen en investeringen

18 HOSP Marketing - Bedrijfskunde 15 BEDRIJFSKUNDE Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling Studieduur De doelstelling van dit leerstofonderdeel bestaat erin de cursisten kennis bij te brengen van de jaarrekening en alle noties die er verband mee houden. Dit alles met de bedoeling om de student een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden en de rol van de marketing hierin te situeren. 2 jaaruren De cursist: Kent de verschillende elementen van de balans-resultatenrekening en de sociale balans. Kan met behulp van praktische voorbeelden balans- en exploitatierekening begrijpen en interpreteren in hun evolutie in de tijd. Basisbegrippen en technieken o Balans o Rekeningenstelsel o Inventaris o Proef- en saldibalans o Journaal Studie van de activa Studie van de passiva

19 HOSP Marketing - Bedrijfskunde 16 Kent de jaarrekening en de sociale balans Kent de indelingsvormen van de ondernemingen Kent het begrip afschrijvingen Kent de verschillende budgetteringsmethodes Jaarrekening Sociale balans Indeling volgens primair proces-volgens de aard van de ondernemingsactiviteit-volgens activiteitsklassen (I.N.R)-sectoriële indeling-graad van specialisatie,.. Afschrijvingsmethodes Investeringsbudget Verkoopbudget Personeelsbudget Verkoopkostenbudget Kent de verschillende financieringsvormen van een onderneming. Kent de verschillende vormen van investeringen en kan het rendement ervan bepalen. Autofinanciering Financiering door vreemd vermogen (krediet- en betalingsvormen) Basisbeginselen van financiële algebra en investeringsanalyse (beslissingscriteria zoals netto actuele waarde, interne rentevoet, terugverdienperiode).

20 HOSP Marketing - Statistiek met marketingtoepassingen 17 STATISTIEK MET MARKETINGTOEPASSINGEN Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling De doelstelling van dit leerstofonderdeel bestaat erin de cursisten statistische basisbegrippen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden met het oog op de cursus marktonderzoek en het zelfstandig werken aan een thesis. Studieduur 2 jaaruren De cursist Kent de basisbegrippen uit de beschrijvende statistiek (maatstaven voor ligging en spreiding). Kent de verschillende grafische voorstellingen en diagrammen.. Kent kansvariabelen (discrete en continue). Maatstaven voor centrale neiging en spreiding bij univariate metrische en niet-metrische gegevens. Grafische voorstellingen (taartdiagram, stapeldiagram ) Definitie en voorbeelden

21 HOSP Marketing - Statistiek met marketingtoepassingen 18 Kent de kansfunctie en verdelingsfunctie. Kan omgaan met de normale verdeling. Kan omgaan met de binomiale verdeling. Kan omgaan met de Poissonverdeling. Definitie, voorbeelden, belangrijkste eigenschappen en grafische voorstelling Definitie, grafische voorstelling, parameters, interpretatie Definitie, parameters, grafische voorstelling, interpretatie Definitie, parameters, grafische voorstelling, interpretatie

22 HOSP Marketing - Algemeen en burgerlijk recht 19 ALGEMEEN EN BURGERLIJK RECHT Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling De doelstelling van deze cursus bestaat erin de cursisten de basisbegrippen uit het algemeen en het burgerlijk recht bij te brengen. Studieduur 2 Jaaruren De cursist: Kan het recht afbakenen tegenover andere maatschappelijke normerende regels. Kent de indelingen van het recht. Wat is recht? Indelingen van het recht Nationaal recht Grensoverschrijdend recht Kan de verschillende rechtsbronnen onderkennen. Bronnen van het recht Nationale bronnen

23 HOSP Marketing - Algemeen en burgerlijk recht 20 Kent de soorten rechtbanken, hun bevoegdheden en hun samenstelling. Verwerft theoretische en praktische kennis over personenrecht. Verwerft theoretische en praktische kennis van behandelde begrippen omtrent zakenrecht, verbintenissenrecht, familierecht en erfrecht. De Belgische gerechtelijke instellingen Algemene beginselen Samenstelling en bevoegdheden van de rechtbanken en hoven Personenrecht Begrip persoon Staat van de persoon Bekwaamheid van de persoon Familierecht Begrippen Huwelijk en concubinaat Primair stelsel, rechten en verplichtingen van de echtgenoten Echtscheiding Ouders, kinderen en familie Familiaal vermogensrecht Huwelijksvermogensrecht Intestaat erfrecht Schenkingen en testamenten Zakenrecht Indeling van de goederen Zakelijke rechten Verbintenissenrecht Verbintenissen uit overeenkomst Verbintenissen uit onrechtmatige daad

24 HOSP Marketing - Algemeen en burgerlijk recht 21 Benoemde overeenkomsten Koop Huur

25 HOSP Marketing - Organisatie handel, distributie en transport 22 ORGANISATIE HANDEL, DISTRIBUTIE EN TRANSPORT Vereiste voorkennis Geen Algemene doelstelling De bedoeling van deze cursus bestaat erin de cursisten inhoudelijk vertrouwd te maken met de organisatie van de binnen- en buitenlandse handel en hen een basiskennis te verstrekken m.b.t. de daartoe gebruikte technieken, documenten, financieringstechnieken en bevoegde instellingen. Na deze cursus te hebben gevolgd, is de cursist in staat om de opgedane kennis en vaardigheden te transfereren naar de eigen werksituatie. Studieduur 1 jaaruur De cursist: Heeft inzicht in de functie van de handel en distributie binnen de bedrijfskolom, de verschuivingen in de bedrijfskolom en de functie van tussenpersonen. Heeft inzicht in de afwikkeling van de handelstransactie en de stappen die daarbij aan bod komen. Is vertrouwd met en kent de verschillen tussen de diverse betalings- en kredietvormen in de binnen- en buitenlandse handel, hun voor- en nadelen en kan hieruit een verant- De bedrijfskolom, de verschuivingen binnen de bedrijfskolom, de tussenpersonen, de verschillende vormen van distributie De fasen van de handelstransactie. De soorten verkoop De diverse betalings- en kredietvormen

26 HOSP Marketing - Organisatie handel, distributie en transport 23 woorde keuze maken. Heeft inzicht in de belangrijkste principes m.b.t. verzekeringen en kent de verschillende soorten van verzekeringen. Onderkent de voordelen en de nadelen (risico s) verbonden aan de internationale handel. Heeft een idee van de algemene patronen van de internationale handelsstromen en heeft inzicht in de organisatie van de buitenlandse handel en kent de taken van de instellingen ter bevordering van de internationale handel. Heeft inzicht in de basisinstrumenten van de internationale handelspolitiek en kent de verschillende internationale handelsorganisaties, -akkoorden en vormen van economische integratie. Kent de organisatie van het (internationaal) vervoer, de belangrijkste ontwikkelingen in de vervoersector en kan een verantwoorde keuze maken uit de verschillende vervoersmodi. Begrip verzekering, partijen bij een verzekeringscontract, hun rechten en plichten, soorten risico s, soorten verzekeringen Voordelen van de internationale handel. Nadelen en risico s van de internationale handel Overzicht en verklaring van de algemene patronen van de handelsstromen tussen de grote handelsregio s in de wereld De kanalen waarlangs geëxporteerd kan worden Instellingen ter bevordering van de buitenlandse handel De basisinstrumenten van de internationale handelspolitiek De vormen van economische integratie De internationale handelsorganisaties en -akkoorden De indeling der verkeers- en vervoerssystemen, de organisatie van de diverse vervoersmarkten, hun economische kenmerken en de belangrijkste vervoersdocumenten

27 HOSP Marketing 24 VAKKEN 2DE JAAR MARKETING 1. MARKETINGDEELDOMEINEN I -databasemarketing -Bussiness to bussiness marketing -marketing van diensten 2. MARKTONDERZOEK 3. BEDRIJFSORGANISATIE 4. BEDRIJFSPSYCHOLOGIE 5. HANDELSRECHT(deel I) 6. BEDRIJFSCOMMUNICATIE NED- ERLANDS 7. Verkooptechnieken 8. Encyclopedie van de marketing

28 HOSP Marketing - Handelsrecht (deel I) 25 HANDELSRECHT (DEEL I) Vereiste voorkennis Algemene rechtsbegrippen uit het vak Algemeen en Burgerlijk Recht. Algemene doelstelling Studieduur De doelstelling van dit opleidingsonderdeel bestaat erin de cursisten juridische basisbegrippen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden. 1 jaaruur De cursist Kent de in het handelsrecht gehanteerde begrippen kooplieden en daden van koophandel. Handelsrecht en economisch recht Daden van Koophandel Handelaar Handelszaak Handelsvennootschap Onderneming Toepassingssfeer van het handelsrecht Bewijs in handelszaken

29 HOSP Marketing - Handelsrecht (deel I) 26 Verwerft theoretische kennis m.b.t. de verplichtingen opgelegd aan kooplieden. Verwerft theoretische en praktische kennis over het verzekeringscontract. Verwerft theoretische kennis over het handelspand, het handelsfonds, en het bewijsrecht in het handelsrecht. Verwerft theoretische en praktische kennis m.b.t. de wet op het consumentenkrediet en het wetboek van vennootschappen. Rechtbank van Koophandel Algemene verplichtingen bij het starten en exploiteren van een handelsactiviteit Het verzekeringscontract Definitie Verschillende partijen Bespreking van enkele concrete contracten naar keuze Enige handelsovereenkomsten Overeenkomsten m.b.t. de handelszaak Handelspand Endossement van de factuur Vennootschappen Algemene kenmerken Kenmerken van bijzondere vennootschapsvormen Basiselementen uit de wet op het consumentenkrediet

30 HOSP Marketing - Marketingdeeldomeinen I 27 MARKETINGDEELDOMEINEN I Vereiste voorkennis Inleiding tot de marketing. Algemene doelstelling De cursist verwerft grondige kennis in de verschillende specifieke marketingtoepassingsgebieden. Studieduur 3 jaaruren De cursist Kent de specifieke problematiek van B2B en kan deze situeren in de praktijk. Heeft inzicht en kennis van de specifieke aandachtspunten voor elk van de businessmarkten. Kan op basis van de talrijke theoretische processen en koopgedragmodellen voldoende inzicht verwerven in concrete B2B relaties. Heeft kennis van specifieke marketingactiviteiten ter onwikkeling van B2B relaties. Heeft inzicht in de geactualiseerde problematiek van B2B op dit moment. Business to Business Marketing Inleidende case studies Definitie en situering Verschillen met consumentenmarketing Kenmerken van de verschillende businessmarkten Inkoopmarketing Koopgedragmodellen Interactieprocessen Marketingmix voor B2B (de 3 R-en, de 4 S-en) Planning van marketingactiviteiten

31 HOSP Marketing - Marketingdeeldomeinen I 28 Begrijpt het onderscheid tussen dienstenmarketing en productenmarketing. Kan voor elke firma het serviceconcept voor stellen en bespreken op basis van de dienstendriehoek. Begrijpt de impact van verdiensting op de marketingrealiteit. Heeft inzicht in alle mogelijke prijsstrategieën en structuren. Kent voor- en nadelen van service guarantees en SLA s. Kent en begrijpt de kritieke facetten van klantentevredenheid en klachtenmanagement. Strategie-ontwikkeling (typologieën) Management van verkoopsorganisaties Diverse actuele items i.v.m. bovenstaande inhoud Dienstenmarketing Aard en kenmerken van diensten Dienstendriehoek concept Het serviceconcept Verdiensting: Wat? evolutie! Relationship marketing (CRM) Promotie van diensten (verschil diensten- producten) Prijspolitiek (doelstellingen, strategieën,structuren, taktieken) Meten van klantentevredenheid Service guarantees SLA s (service level agreements) Klachtenmanagement Rol van HR in dienstenondernemingen Databasemarketing Kent het belang van de doelgroepstudie. Kent het belang van prospectenbestanden. Klantenprofiel bepalen Grootte en de samenstelling van de doelgroep bepalen Klantdetectie Selectiecriteria bepalen (activiteitscodes, postcodes, arrondissement of provincie, aantal werknemers, omzetcijfers, taalcode,...)

32 HOSP Marketing - Marketingdeeldomeinen I 29 Kent het belang van marktpenetratie. Kent het belang van gegevensnormalisatie Kent het belang van van uniformiteit in de adressenbestanden? Kent het belang van gegevenscorrectie en gegevensherstructurering. Kent het belang van adressen-en prospecten bestanden. Begrijpt het enorme belang van HR en interne marketing. Kent marktsegmentatie-problematiek. Begrijpt en kent het concept van de driehoek van de distrubuant. Heeft inzicht in de nieuwe samenwerkingsvormen in de sector. Is op de hoogte van nieuwe ontwikkeling in de marketing. Klantenpotentieel bepalen en meten Penetratiegraad op de Belgische markt bepalen Bepalen van de klantenbereikbaarheid? Vergelijkende studie van een klantenbestand op universumniveau Vergelijkende studie van een klantenbestand per activiteitssector, per regio en per bedrijfsgrootte. Uitvoeren van de verschillende normalisatiestappen Uniformiteitsanalyse Gegevenscorrectie en herstructurering Aanmaak prospectenbestanden en adressenbestanden Bijkomende topics (actualiteitsgericht) Buzz-marketing,non profit marketing enz. Topic Detailhandelsmarketing Inleiding/omgevingsfactoren Marktsegmentatie/positionering Kanaalstrategie van de producent Driehoek van de distribuant Nieuwe samenwerkingsvormen producent/distribuant

33 HOSP Marketing - Marktonderzoek 30 MARKTONDERZOEK Vereiste voorkennis Inleiding tot de marketing Statistiek Algemene doelstelling Studieduur De bedoeling van dit opleidingsonderdeel bestaat erin, voortbouwend op de basisbegrippen uit de statistiek, de cursisten dieper inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van een aantal statistische technieken nodig voor marktonderzoek. 2 jaaruren De cursist Kan werken met betrouwbaarheidsintervallen. Kan omgaan met het toetsen van hypothesen en verschiltoetsen (gepaard en onafhankelijk). Betrouwbaarheidsinterval, betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde Toetsen van hypothesen en verschiltoetsen (gepaard en onafhankelijk) Kan omgaan met regressie-analyse. Kent de verschillende soorten marktonderzoek (kwalitatief Enkelvoudige lineaire regressie Interpretatie Technieken voor marktonderzoek (kwalitatief en

34 HOSP Marketing - Marktonderzoek 31 versus kwantitatief). Kent de verschillende stappen in het marktonderzoeksproces. Kent het onderscheid tussen desk- en fieldresearch. Kent de verschillende steekproeftechnieken. Kent de verschillende meetniveaus. kwantitatief) Werkwijze en praktijk van de Belgische marktonderzoeksbureaus Stappenplan in het marktonderzoeksproces Soorten steekproeven Meetniveaus Kan een codeboek opstellen en een datamatrix verwerken. Kent de verschillende enquêtevormen met hun voor- en nadelen. Kan een enquête verwerken. Kent de verschillende technieken van kwalitatief onderzoek. Kent de problemen van de onderzoeker bij het fieldwork. Enquêtemethodes met hun voor- en nadelen Verwerken van vragenlijsten Kan representativiteitscontrole en correctie toepassen. Begrip representatitiviteit Toetsen representatitiviteit Correcties Kan niet-parametrisch toetsen. Kan variantie-analyse uitvoeren. Niet-parametrisch toetsen bij gepaarde testen niet-parametrisch toetsen bij onafhankelijke steekproeven Vooropstellen van hypothesen

35 HOSP Marketing - Marktonderzoek 32 Beslissing Interpretatie

36 HOSP Marketing - Bedrijfspsychologie 33 BEDRIJFSPSYCHOLOGIE Vereiste voorkennis Bedrijfskunde-economie Algemene doelstelling Studieduur De bedoeling van de cursus bedrijfspsychologie bestaat erin de cursisten een aantal concepten en inzichten bij te brengen die hen in staat stellen het gedrag en het functioneren van individuen binnen organisaties beter te begrijpen. De cursist kan omgaan met de belangrijkste elementen van het leidinggeven en kan een geschikte keuze maken voor het gebruik van leiderschapsstijlen voor het gebruik in de organisatie. 2 jaaruren De cursist Kan gestructureerd leidinggeven en coachen met kennis van de motivatietheorieën en technieken. Kent de wisselwerking tussen leiderschapsstijlen en de omgeving. Kent de medewerker als fundament voor eigen succes. Situering van de organisatie binnen de veranderende context van het ondernemen en het inschatten van de gevolgen voor het leidinggeven Verschillende leiderschapsstijlen Evolutie van personeelsmanagement naar human resource management Personeelsmanagement als onderdeel van het

37 HOSP Marketing - Bedrijfspsychologie 34 Kent de juiste stijl en de juiste macht (de verschillende basisstijlen). Kan eigen leiderschapsstijl optimaliseren. leidinggeven Verschillende leiderschapsstijlen Analyse van de eigen leiderschapsstijl en keuze. Kan de competentie valoriseren. Kan op een efficiënte manier beoordelen. Kan constructief handelen en omgaan met kritiek. Kan iemand bijsturen. Kan delegeren. Kan omgaan met verandering. Kan een bijdrage leveren in selecteren, rekruteren, evalueren en loopbaanontwikkeling. Kent de grondslagen van het individueel gedrag. Heeft inzicht in de individuele en collectieve besluitvormingsprocessen en technieken. Heeft inzicht in de werking van groepen, de communicatieen besluitvormingsprocessen binnen en tussen groepen. Onderkent de verschillende vormen van organisatorische controle en feedback. Basisbegrippen van: o Competentiebeheer o Werving, selectie, recrutering, evaluatie, loopbaanontwikkeling, vorming, afvloeiing Werkorganisatie en functieomschrijving Overzicht van de belangrijkste theorieën die het individueel gedrag verklaren Basisbegrippen van het collectief besluitvormingsproces Personeelscommunicatie: diverse vormen Conflictmanagement Delegatie van bevoegdheden: wanneer, hoe, Analyse van de machtsverhoudingen Verschillende vormen van controle en feedback

38 HOSP Marketing - Bedrijfspsychologie 35 Heeft inzicht in het begrip bedrijfscultuur, de verschillende organisatieculturen en de uitingen daarvan. Het begrip bedrijfscultuur Technieken voor het bepalen van organisatiecultuur

39 HOSP Marketing - Bedrijfsorganisatie 36 BEDRIJFSORGANISATIE Vereiste voorkennis Economie, bedrijfskunde Algemene doelstelling Studieduur De bedoeling van de cursus organisatie bestaat erin de cursisten een aantal concepten en inzichten bij te brengen die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de werking van complexe organisaties en de interactie met de marketingomgeving. 2 jaaruren De cursist Kent de kenmerken van organisaties, hun bestaansreden, hun evolutie en het verschil tussen organisaties en instituties. Kent de inhoudelijke bijdragen van de verschillende scholen in de organisatieleer. Kent de verschillende organisatieconcepten en heeft inzicht in de toepassing ervan in de eigen ondernemingsstructuur. Analyse van de interne organisatie in samenhang met de extern wijzigende omgeving De inhoudelijke bijdragen van de verschillende scholen in de organisatieleer De verschillende organisatieconcepten Hoofdvormen van organisatiestructuren o De lijnorganisatie,

40 HOSP Marketing - Bedrijfsorganisatie 37 Heeft inzicht in het formuleren van organisatorische doeleinden en het meten van de doeltreffendheid (effectiviteit, efficiëntie). Kent een aantal strategieën om de omgeving te beïnvloeden. Heeft een inzicht in de relatie tussen organisatie en technologie. Onderkent de verschillende departementalisatiewijzen en de impact ervan op de marketingwerking. Onderkent de verschillende typologieën van organisaties en de relatie met de marketing met aandacht voor actuele tendensen. o Lijn-staforganisatie o Lijn- en functionele staforganisatie o Divisie organisatie o De matrix of projectstructuur Organisatiecultuur (types en ontstaan of hoe beïnvloeden van cultuur) Opmaken van een organisatieschema Opmaken van een structuur Opmaken van een taakverdeling Rol van de missie van de onderneming op de wijze van organiseren Interne analyse: financiële analyse, organisatie analyse en marketinganalyse Een aantal strategieën om de omgeving te beïnvloeden. De relatie tussen organisatie en technologie Verschillende departementalisatiewijzen en analyse van impact op de marketing Typologieën van Mintzberg

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO 2005/065L (vervangt 2003/779L)

Nadere informatie

Marketing VOLWASSENENONDERWIJS. Lineaire opleiding HOKTSP. 3-jarige opleiding. 1480 lestijden. Economisch. Nieuw. Organisatie: Onderwijsvorm: Duur:

Marketing VOLWASSENENONDERWIJS. Lineaire opleiding HOKTSP. 3-jarige opleiding. 1480 lestijden. Economisch. Nieuw. Organisatie: Onderwijsvorm: Duur: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Duur: 3-jarige opleiding Aantal lestijden: 1480 lestijden Categorie: Economisch Afdeling: Marketing Nummer GO 2003/779L Nummer

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Modules: A Basis B Media en reclame C Marketingmanagement D Verkoop D Projectwerk E

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

Modulefiche. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties. Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer. Datum: 25 januari 2012

Modulefiche. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties. Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer. Datum: 25 januari 2012 Modulefiche Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer Datum: 25 januari 2012 Economie (40 lestijden) Begincompetenties Geen voorkennis vereist Eindcompetenties Consumentengedrag Inzicht hebben in het

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Boekhouden Code + officiële benaming van de module C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden

Nadere informatie

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur.

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur. Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Marketing Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Moderne infrastructuur Avond cursussen Marketing management Praktijkgericht

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Marketing. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Marketing. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Marketing Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Strategisch verkopen. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Planning in de marketing en distributie

Strategisch verkopen. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Planning in de marketing en distributie Strategisch verkopen Inhoudsopgave Les 1 De verkoop/distributie in het totale marketingconcept 1. 1 Inleiding 1. 2 Definitie van marketing 1. 3 De strategische ondernemings- en marketingplanning 1. 4 Ontstaan

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53 Inhoud Inleiding DEEL Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept. Marketing als concept. Ontwikkeling van de marketinggedachte. Marketinginstrumenten. Marketing in specifi eke situaties

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Meertalig Secretariaat Code + officiële benaming van de module B1 Bedrijfsbeheer Academiejaar 2015-2016 Semester 1+2 Opmerking: studenten die deze module van het derde jaar van het modeltraject

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22. Soorten stochastische variabelen (discrete versus continue)

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22. Soorten stochastische variabelen (discrete versus continue) identificatie opleiding Marketing modulenaam Statistiek code module A12 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud link leerplan:

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C2 Management en Organisatie Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal lestijden 60 Aandeel

Nadere informatie

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen * Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens & organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team&Taal-project 3 Statistische methoden

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016 Semester: 1 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal

Nadere informatie

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline NIMA Marketing-A Inhoudsopgave Les 1 Marketing, een moderne denkdiscipline 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip marketing uitgelegd 1.3 Toepassing van marketing 1.4 Een beetje geschiedenis 1.5 Van bedrijf naar

Nadere informatie

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 2 Inhoudstafel DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 HOOFDSTUK 1 : WAT IS EEN ONDERNEMING?...10 1.1. Taalkundige benadering...10 1.2. Juridische benadering...10 1.2.1. Wetboek van koophandel...10

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Marketing modulenaam Marketingcommunicatie: instrumenten Media & reclame code module A7A Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 20 Internationale. marketing

Hoofdstuk 20 Internationale. marketing Hoofdstuk 20 Internationale marketing Hoofdstuk 20 Internationale marketing Leerdoelen De invloed beschrijven van het internationale handelssysteem, de economische, politiek juridische en culturele omgeving

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C4 Financieel Management Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 Aantal lestijden 60 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C3 Management & Strategie (Strategisch ondernemingsbeleid) Academiejaar 2015-2016

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C3 Management & Strategie (Strategisch ondernemingsbeleid) Academiejaar 2015-2016 Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C3 Management & Strategie (Strategisch ondernemingsbeleid) Academiejaar 2015-2016 Semester: 1 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180

Nadere informatie

STUDIEGIDS HBO5 MARKETING CVO COOVI

STUDIEGIDS HBO5 MARKETING CVO COOVI STUDIEGIDS HBO5 MARKETING CVO COOVI ² INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p. 3 1.1 Voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en doelstellingen 1.3 Visie van de opleiding 1.4 Wat is HBO5? 1.5 Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Provinciaal Handels- en Taalinstituut

Provinciaal Handels- en Taalinstituut Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 Secundair-na-Secundair van de 3 de graad tso 3 de graad TOERISME en ORGANISATIE (studiegebied Toerisme)

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Marketing modulenaam Algemene marketing - marketing management code module A5A goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau 2011 2014 Projectnummer 517575-LLP-1-2011-1-CH- ERASMUS-EMCR OVEREENKOMST NR. 2011-3648 / 001-001 Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 1

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 1 Opgesteld door: CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: 20 LOGS1 Dekkingsgraad toetstermen: 70% Cesuur: 70% ijzonderheden: Schriftelijk Het examen is een combinatie met LOGS2. Als het examen

Nadere informatie

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE Begincompetenties: Geen Modulefiche Leerinhoud: Consumentengedrag o Inleidende begrippen Behoefte Schaarste Nuttigheid en keuzeprobleem

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl3 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding AO BE 20 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context Inhoud Deel 1 Inleiding 1 en scenario s 1.1 Wat is consumentengedrag? 1.1.1 Beschrijven, verklaren en voorspellen van consumentengedrag 1.1.2 Waarop heet consumentengedrag betrekking? 1.1.3 Veranderend

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Leerdoelen Uitleggen waarom bedrijven distributiekanalen gebruiken en de functies van deze kanalen beschrijven. De wisselwerking tussen tussenschakels in het distributiekanaal

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Marketing modulenaam Bedrijfsbeheer - economie, financieel management en kostprijscalculatie code module A3 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 120 studiepunten structuurschema

Nadere informatie

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre Marketing De basisprincipes Katheline De Lembre Acco Leuven / Den Haag Inhoud Back to basics 11 Deel 1 De betekenis van marketing 13 1. Verschil tussen verkoop, reclame en marketing 14 2. Definitie van

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Kostenbeleid en budgettering code module F1 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN De begripsbepalingen van het examenreglement van ASCO 2 zijn mede van toepassing op dit huishoudelijk reglement. ARTIKEL 2. EINDTERMEN 1. De

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche In een wereld waarin de klant steeds vaker koning is, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de enorme waarde van het internet in de relatie met (potentiële) klanten. Ook in de financiële dienstverlening

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

HAVO. Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. Marketing

HAVO. Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. Marketing Voorlichting HAVO Een 'nieuw' vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. (M&O) is een nieuw vak in de bovenbouw voor de havo. Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55 Inhoudsopgave 1 Marketing en communicatie 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Ondernemingsplan en marketingplan 24 1.3 Marketingcommunicatieplan 26 1.3.1 Analysefase 27 1.3.2 Doelstellingen 31 1.3.3 Doelgroep 33 1.3.4

Nadere informatie

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen 1. vrijwillige ruilrelaties tussen aanbieder en prospect (klant) 2. marktfilosofieën a) productfilosofie: massaproductie

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-A

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Inleiding Tijdens de eerste studiedag van de BAMA-werkgroep op 10 oktober l.l. werd aan de BAMAcoördinatoren de opdracht gegeven om

Nadere informatie