Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot met dit boek en nog meer voldoening bij de toepassing ervan in uw eigen sportbiotoop.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot met dit boek en nog meer voldoening bij de toepassing ervan in uw eigen sportbiotoop."

Transcriptie

1 Voorwoord Zowel de overheid als de particuliere sportsector leveren dagelijks inspanningen om de burger tot actief sporten aan te zetten. Voorbeelden zijn er in overvloed met de vele fitheidscampagnes, de duizenden sportverenigingen, de provinciale en gemeentelijke sportevenementen, de start-to- -acties, enzomeer. Daarbij hoeft men niet noodzakelijk in te spelen op dat georganiseerd aanbod, in individueel verband sporten is even waardevol, als men maar de universele gezondheidsnorm haalt. Toch stellen we als provincieoverheid vast dat nog een aanzienlijk deel van de bevolking sedentair blijft. Gezien het aanbod van sportinfrastructuur, sportactiviteiten en kwalitatieve begeleiding voorhanden is, moeten de oorzaken van die onbereikte groep misschien elders gezocht worden. Misschien ligt het aan de communicatietechnieken en moeten die eeuwige folders eens vervangen worden door een sms-campagne? Misschien is het aanbod te oubollig en te voorspelbaar? Misschien mikt men op een verkeerde of veel te algemene doelgroep? Of misschien worden niet de juiste motivatieprikkels verstuurd? Vaak is het daarenboven zo dat men net als rokers cognitief wel weet dat men moet sporten om gezond te leven, maar toch blijft die drempel om uit de zetel te geraken te hoog. De tijd is daarom rijp om even uit de vertrouwde sportwereld te stappen en inspiratie te zoeken bij andere sectoren en bij professionele communicatiebureaus. Een goed voorbeeld werd gevonden bij Toerisme Vlaanderen die enkele originele handleidingen liet schrijven over een meer efficiënte communicatie met de potentiële toerist. Met die context in het achterhoofd heeft het provinciebestuur West-Vlaanderen een overheidsopdracht uitgeschreven om voor sport en bewegen een gelijkaardige handleiding op te stellen. De firma Copynotes nam de opdracht aan en leverde onder de titel to sport or not to sport: een kwestie van communiceren een creatieve bijdrage in deze problematiek. De handleiding bevat liefst 80 bladzijden aan bruikbare tips om ondermeer mensen op een andere manier te motiveren, om de beoogde doelgroepen efficiënter te bereiken, om de juiste lees: moderne communicatiemiddelen in te zetten, om een succesvol klantenboekje vol te krijgen, Na lectuur ervan zal de lezer niet te weten komen hoe hij zijn sportproduct beter kan maken en evenmin hoe een kant-en-klare marketingstrategie werkt, maar des te meer welke communicatieregisters er allemaal kunnen opengetrokken worden om die hardnekkige niet-sporter te bewegen tot beweging. De provinciale sportdienst wil deze opgedane kennis niet enkel op eigen evenementen toepassen, maar ook uitdragen naar de buitenwereld. Het ligt in de bedoeling om deze cursus EHBC (Eerste Hulp bij Communicatie) via infosessies aan te bieden aan sportdiensten en sportfederaties. Rest mij nog een dankwoord te richten aan het tijdelijk opgerichte leescomité. De samenwerking verliep van in het begin immers bewust op een interactieve manier. De vele kritische bedenkingen en constructieve suggesties zorgden ongetwijfeld voor een meer gedragen einddocument. Philip Vanderstichele, Bart Derolez, Marc Vanryckeghem, Peter Verheecke en thuisspelers Eric De Bruyne, Ruth Deseyn en Frank Bulcaen mogen zich terecht ook een heel klein beetje co-auteur noemen. Daarnaast verdient Wim Lagae, professor sportmarketing, evenzeer een voetnoot in dit verhaal. Voor de luchtige noot tussen de vele tekstflarden zorgde cartoonist Stefaan Provijn. Zij hebben er allemaal voor gezorgd dat een kwalitatief document het licht zag dat naar de sportsector een primeur is in zijn genre. Ik wens u veel leesgenot met dit boek en nog meer voldoening bij de toepassing ervan in uw eigen sportbiotoop. Marleen Titeca-Decraene Januari 2010 gedeputeerde voor de sport Voorwoord 1

2 Inhoudstafel I Inleiding 4 II Problematiek van sportparticipatie en -motivatie 6 II.1. Motivatie van de sporter en de niet-sporter 8 II.2. Motiveren en aanzetten tot actie 10 II.3. Hindernissen 11 III Doelgroepanalyse 12 III.1. Doelgroepen definiëren 14 III.2. Wie doet (niet) aan sport? 15 III.3. Analyseren tot op wijkniveau 19 III.4. Informatie zoeken en vinden 20 III.5. Doelgroepen kennen en begrijpen 21 III.6. Subdoelgroepen maken 22 IV Sportproducten aan de man brengen 24 IV.1. Communicatie 25 IV.1.1. Doelstellingen 26 IV.1.2. Boodschap formuleren 27 IV.1.3. Kanalen kiezen 30 A. Traditionele communicatiemiddelen 30 B. Internet en nieuwe media 32 C. Netwerking en public relations 38 IV.1.4. Media selecteren 38 IV.2. Mix van tools 41 IV.3. Campagne voeren 42 IV.4. Lokaal communicatieplan 43 IV.5. Wat kost het? 44 IV.6. Timing 45 V Acties evalueren 46 V.1. Evalueren 47 V.2. SWOT-analyse 48 V.3. Bijsturen 48 2 Inhoudstafel

3 VI Klantenbinding 52 VI.1. Vaste klanten 54 VI.2. Succesvol adresboekje 54 VI.3. Relaties onderhouden 56 VI.4. Klanten binden 56 VII EHBC (Eerste Hulp Bij Communicatie) 58 VII.1. Voorbeeld communicatieplan 59 VII.2. Taaltips 60 VII.3. Omgaan met de pers 62 VII.4. Brainstormtechnieken 65 VII.5. Evaluatiechecklist 67 VII.6. SWOT-analyse 68 VII.7. Mailing 69 VII.8. Respons genereren 71 VII.9. Succesfactoren 73 VIII Case 74 IX Bronnen 77 Inhoudstafel 3

4 4 Inleiding

5 I. Inleiding Kim Clijsters heeft zich met veel overgave geschaard achter het project Alpro Start to Sport, een initiatief om nog meer mensen tot sporten aan te zetten. Recordopkomst voor de Ronde van Vlaanderen. Met waren ze, de wielerliefhebbers en mountainbikers die één dag voor de profrenners het parcours van Vlaanderens Mooiste inspecteerden. Op de sociale netwerken is Evy Gruyaert er in geslaagd om van haar Start To een hype te maken. Onder het motto voorkomen is beter dan genezen wil de CM mensen doen sporten via een online motivatieveiling. Wie er ooit van droomde om een balletje te gooien met de Antwerp Diamond Giants of in de volgwagen mee te rijden in de Omloop Het Nieuwsblad, kan een bod uitbrengen via de grote online veiling Wat is jouw motivatie om te sporten?.... Initiatieven die elkaar lijken te overtroeven in creativiteit. Acties en programma s die direct of indirect gericht zijn op sportparticipatie verrijzen als paddenstoelen uit de grond. 1 op 3 Vlamingen sport vandaag. Dat is heel wat meer dan 10 jaar geleden. De start to - campagnes en fitnessrages zijn niet meer bij te houden. Je zal vandaag maar moeten concurreren met sportaanbiedingen uit de privésector. De versporting van de samenleving is stilaan een feit. Sport duikt op in vele facetten van de dagelijkse samenleving. Het is een must in bepaalde sociale kringen en het is één van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen. Onderzoek wijst echter ook uit dat grote groepen mensen nog altijd niet toe zijn aan sporten. Laaggeschoolden en kansarmen zouden het niet zo begrepen hebben op zelf sport doen. Het sedentair gedrag bij jongeren is aanzienlijk en overgewicht neemt gestaag toe. Een contradictie. Kan communicatie de gezondheid redden? Deze handleiding is geen wondermiddel om mensen tot sporten aan te zetten, wel een instrument om je te helpen bij het ontwikkelen van communicatieacties. Deze handleiding wil vooral tips aanreiken om efficiënt te communiceren, met sporters en toekomstige sporters. Stel, Dirk en Julie hebben de moed, noch het karakter of de interesse om te sporten. Het is overbodig om jou te overtuigen van de weldaad van een gezonde portie sport. Maar hoe krijg jij Dirk en Julie zover dat ze daar ook van doordrongen worden en dat sporten of meer bewegen een levensstijl wordt? Je zal hen moeten raken, emoties losweken en hen op een of andere manier moeten bekeren. Door te blijven herhalen dat sport gezond is? Misschien. Veel hangt echter af van waar, wanneer en vooral hoe je met hen communiceert. Via het verhaal van Dirk en Julie proberen we het probleem te schetsen en mogelijke oplossingen aan te reiken. Niet door een cursus marketing en communicatie te geven, wel door in de huid van de personages te kruipen en te proberen om te begrijpen wat hen motiveert of juist niet motiveert. We willen toegang krijgen tot de leefwereld van de niet-sporter en afstappen van klassieke denkpatronen. We ontdekken waarom de klassieke sportpromotieacties geen vat op hen hebben, wat hen verhindert om te sporten of te bewegen, en wat hen uiteindelijk zal overtuigen. In de opeenvolgende hoofdstukken komen de algemene communicatieprincipes aan bod: doelgroepanalyse, formuleren van de gepaste boodschap, kiezen van efficiënte mediakanalen, evalueren van campagnes. Deze handleiding is geschreven met de doelgroep sportdiensten in het achterhoofd. Zij moeten niet alleen programma s uitwerken, maar ook hun ideeën aan de man brengen, sportverenigingen bijstaan en opboksen tegen privéaanbieders met misschien wel meer marketingervaring en -budget. Uiteraard is de EHBC (Eerste Hulp Bij Communicatie) ook nuttig voor verenigingen en sportclubs. De algemene principes kunnen door iedereen die er nood aan heeft worden toegepast. Veel lees- en vooral toepassingsgenot. Inleiding 5

6 6 Problematiek van sportparticipatie en -motivatie

7 II. Problematiek van sportparticipatie en- motivatie In dit hoofdstuk: 1. Motivatie van de sporter en de niet-sporter 2. Motiveren en aanzetten tot actie 3. Hindernissen > Er was eens... Dirk (40 jaar) woont in Tielt en is bediende in een bedrijf in de zuidrand van Brussel. Hij zit s morgens net geen twee uur in de wagen op weg naar het werk. s Avonds valt het beter mee, dan vertrekt hij na de spits en klokt hij af op een uur en een kwart. Na het avondmaal is hij zo moe dat hij in de sofa ploft om lekker niets te doen en voor televisie weg te zappen. Nochtans beseft Dirk wel dat hij meer beweging zou moeten hebben. Eigenlijk zou hij moeten sporten. Hij voelt zich wat te dik en zou zo n 10 kg willen afvallen. Om de één of andere reden komt hij er echter niet toe om op zoek te gaan naar de sport van zijn leven. Hij houdt het sport-idee bij voor later, als hij wat meer tijd heeft. Julie (20 jaar) is geheel a-sportief. Ze haat sport. Sport is voor snobs en fanatiekelingen, vindt ze. Geen haar op haar hoofd dat eraan denkt zich uit te sloven, laat staan zich in het zweet te werken. Julie houdt van uitgaan, met vrienden op café. Ze heeft vorig jaar haar rijbewijs gehaald en geniet nu van elk moment dat ze zelf kan rijden. In een sportbroekje en een strakke T-shirt rondlopen is niets voor haar. Dan kan iedereen zomaar zien dat ze cellulitis heeft en die sportbloesjes van vandaag kunnen alleen maar haar Michelinbandjes verraden. Voor Julie is sport heel ver van haar bed. Het is geen optie om gewicht te verliezen. Je herkent wellicht het profiel van deze toekomstige sporters. Hoe hardnekkig hun sedentarisme vandaag ook is, met de juiste motivatie en technieken moet het je lukken om ze tot meer beweging aan te zetten. Maar hoe in godsnaam, want je hebt alles al geprobeerd: eigentijdse accommodatie, een cursusreeks van tien avonden i.p.v. inschrijvingen voor een jaar, kennismakingsdagen, nieuwe formules, opvallende aankondigingen in het gemeenteblad, nieuwe lesgevers, huis-aan-huis folders, een kalender op de gemeentelijke website... Je hebt al ervaren dat elke inspanning wel min of meer loont, maar niet zoals je het had gehoopt. Er zijn meer inschrijvingen, maar niet genoeg en de nieuwe deelnemers haken na een paar keer weer af. Diegene die je echt wilt bereiken, komen niet of de motivatie is niet groot genoeg. Er zijn zoveel andere interessante dingen om te doen, dat jouw activiteit net niet overtuigend genoeg is. Dirk en Julie zijn nochtans potentiële believers, daar ben je van overtuigd. Als je maar wist hoe je ze definitief kon overhalen. Maar waarin zou je graag willen dat ze geloven? Dat sport cool, heilzaam of tof is? Laat hen daar maar zelf over oordelen. Jouw sportervaring is niet die van hen. Welke motivatie ze ook ontwikkelen, waar het op neerkomt is dat je ze moet aanzetten om meer te bewegen en liefst ook om aan jouw activiteiten deel te nemen. Hoe ga je ervoor zorgen dat Dirk en Julie op je aanbod ingaan? Hoe laat je hen effectief op jouw cursus intekenen? Hun aandacht trekken zal wel lukken, maar of je hen ook raakt is een andere zaak. Hoe overhaal je mensen zoals Julie en Dirk? Problematiek van sportparticipatie en -motivatie 7

8 II.1. Motivatie van de sporter en de niet-sporter Wat je vooral nodig hebt, is inzicht. Waarom aarzelt Dirk nog en overtuig je Julie eerder moeizaam? Analyseer waarom je doelgroep bepaalde dingen doet of laat. Wie erin slaagt de verworven inzichten te vertalen in het aanbod (product of programma), op een gepaste manier en met de regelmaat van de klok communiceert, bereikt vermoedelijk goede resultaten. Kwestie is natuurlijk: hoe ziet een goed aanbod er dan uit en hoe communiceer je efficiënt? Succesfactoren zijn: - een aangepast aanbod - de juiste kanalen om je verhaal te vertellen - de nodige technieken om mensen te overhalen Met andere woorden, je moet je doelgroep kennen, weten wat hij wil (of niet wil en waarom) en via welke kanalen je hem kan bereiken. Laten we eerst even kijken wat mensen motiveert om te sporten. Misschien is het zelfs belangrijker om de drijfveren te kennen van mensen die niet sporten. Weet echter dat eenzelfde gedrag, het niet-sporten bijvoorbeeld, meerdere oorzaken kan hebben. Bovendien kunnen dezelfde motieven toch resulteren in verschillend gedrag. Zo zal iemand die wil afslanken soms bewust kiezen om meer te gaan sporten, terwijl iemand anders misschien zijn/haar heil zoekt in andere methoden zoals een dieet of mysterieuze poedertjes. Motivaties om te sporten kunnen zeer divers zijn, we hebben er een paar verzameld op het internet: Om mooi en jong te blijven Om af te slanken of slank te blijven Voor de ontspanning, om te relaxen Om energie op te doen Omdat sporten gewoon leuk is Om iets te bereiken Vanuit een sociaal engagement Om zich goed te voelen Om beter te slapen Ook ouders hebben diverse motieven om hun kinderen te laten sporten: Om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren Om kinderen sociaal te leren zijn Om het karakter van het kind te helpen vormen Voor de gezondheid van het kind Deze motivaties zijn gebaseerd op ware getuigenissen. Waarom heb je dan soms het gevoel dat je mensen moeilijk in beweging krijgt? Een chatsessie levert deze uitvluchten op: (bron : J. schreef: Mijn baas raadt het af, hij is bang dat ik een blessure zal oplopen. J. schreef: Ik sport wel, maar ik wil niet afvallen :46:48 WW schreef: Waarom ben je dan op deze site? :35:06 N. schreef: Soms is het gewoon te warm om te sporten. En als je gaat forceren krijg je er hoofdpijn van Problematiek van sportparticipatie en -motivatie

9 :55:29 W. schreef: Sporten is gewoon duur. Vaak betekent duur ook: te duur. Niet iedereen heeft geld voor een abonnement op een sportschool, voor het lidmaatschap van een sportvereniging en voor het aanschaffen van sportartikelen. Daarnaast zijn er ook een aantal werkgevers die, uit angst voor de kosten van een blessure, druk op werknemers uitoefenen om vooral niet te gaan sporten :07:26 N. schreef: Sporten duur? Je kunt het zo duur maken als je zelf wil! Ik ga niet naar de sportschool. Ik heb een paar goede wandelschoenen gekocht, waar je zeker 1 à 2 jaar mee doet, iedere dag flink wandelen kost je niets. Je hebt al voor minder dan 100 euro goede schoenen. Waar een wil is is een weg. Daarnaast doe ik thuis aan fitness, gewoon een paar goede workout dvd s gekocht, werkt prima hoor!! En inderdaad blessures is geen reden om niet te gaan sporten, dan kun je net zo goed je huis niet meer uitkomen omdat je bang bent om onder een auto te komen :27:22 Handbalster/zwemster schreef: Ik ben gaan handballen om af te vallen dat doe ik nu bijna 4 jaar (2x in de week training en 1x in de week wedstrijd) maar ik heb zelf het idee dat ik dikker word :46:36 Ch. schreef: Voor iedereen is het natuurlijk anders, maar het is ergens heel erg logisch dat wanneer je sport, je calorieën verbrandt! :24:44 V. schreef: Ik sta al jaren bijna elke dag op een stepapparaat thuis en doe trouw oefeningen, dat is dus helemaal niet duur en je kunt dan nog tv kijken ook zodat de tijd enorm snel gaat. En je hoeft niet eens de deur uit, ideaal meest gebruikte excuses om niet te moeten sporten/bewegen 1. Ik heb geen tijd 2. Ik ben te moe als ik thuis kom 3. Mijn man/vrouw/ouders/kinderen beletten mij om te sporten 4. Ik hou niet van zweten 5. Ik heb geen zin om me om te kleden 6. Het heeft toch geen effect op mijn gewicht 7. Het is moeilijk om vol te houden 8. Het is te duur 9. Ik ben er niet goed in en voel mij bekeken als ik zo stuntel 10. Het is te koud 11. Het is te warm 12. Ik kan het mij niet veroorloven om mij te kwetsen 13. Ik vind het gewoon niet leuk 14. Op het moment dat ik stop is het allemaal voor niets geweest 15. Ik krijg pijn in mijn spieren/hoofd Bron: dieet.blog.nl/gezondheid/2009/07/22/top-5-excuses-om-niet-te-sporten Problematiek van sportparticipatie en -motivatie 9

10 II. 2. Motiveren en aanzetten tot actie Wat kan je aanvangen met de verworven kennis over motivatie en demotivatie? Hou vooral de redenen waarom mensen niet aan sport doen in je achterhoofd. Weerleg drogredenen zonder belerend over te komen, want als er iets is wat de niet-sporter niet leuk vindt, is het de betutteling van een gespierde superman of perfect gevormde vrouw. Zij weerspiegelen immers hun frustratie. Het komt erop aan goed te begrijpen wat mensen motiveert of demotiveert en daar vervolgens op in te spelen. Dirk ziet in dat sporten goed voor hem is, maar slaagt er niet in die eerste moeilijke stappen te zetten. Zoek dus naar oplossingen om een eerste deelname te vergemakkelijken. Zorg dat Dirk een medestander vindt om zich aan op te trekken en vooral dat de vervolgactiviteiten haalbaar zijn wat betreft tijdstip, duur, moeilijkheidsgraad. En vooral, waar het in deze handleiding om gaat: zorg dat Dirk goed geïnformeerd blijft en dat de communicatie correct en tijdig gebeurt. Enkele tips: > Ga vooroordelen niet te lijf met feiten die mensen eigenlijk al wel kennen (bijvoorbeeld: goed voor de gezondheid ). Zorg er eerder voor dat je een aangenaam kader creëert, drempels verlaagt en de juiste dingen zegt. Julie weet wel dat meer sporten goed is voor haar figuur, maar of dit voor haar een argument is, valt zeer te betwijfelen. Neem eerder haar angsten weg. Zorg dat de mensen die in de cafetaria iets drinken haar niet zien zweten en dat er geen strakke truitjes dresscode geldt. > Vertrek vanuit de behoeften van de potentiële sporter, bijvoorbeeld: mooi en slank zijn, minder snel moe worden, een trap oplopen zonder de vrees dood te vallen op de laatste trede, plezier beleven. Jouw doelstellingen zijn niet dezelfde als deze van een weinig actief iemand voor wie een andere levensstijl (sportend door het leven gaan) een onhaalbaar doel lijkt. Motiveer door de lat lager te leggen. Wie te hoge eisen stelt, komt van een kale reis thuis. Vergeet niet dat dingen die voor jou evident zijn, voor niet-sporters gelijk staan aan het beklimmen van de Mount Everest. > Mijd vakjargon. Termen die in jouw ogen motiveren, schrikken niet-sporters misschien af. Enkele voorbeelden: spierontwikkeling/spiermassa verhogen ziektepreventie verbetering van het concentratievermogen zelfdiscipline prestatie algemene ontwikkeling teamspirit (an)aërobe oefeningen. In de volgende hoofdstukken geven we aan welke technieken je kan gebruiken om consumenten te overtuigen. Kwestie zal zijn eerst en vooral inzicht te verwerven in wat de belangrijkste motieven van je specifieke doelgroep zijn. Vervolgens kan je die uitspelen in zowel je product- of programma-ontwikkeling als in je communicatie. Vinden senioren het contact met leeftijdgenoten een belangrijke motivatie? Hou daar dan rekening mee als je een communicatieinstrument kiest. Internet? Zeker, maar alleen als je weet dat je doelgroep dit medium gebruikt om afspraken te maken. Surf eens naar bekijk sociale netwerken, sluit je aan bij fora en leer. De doelstelling is: je inleven in de doelgroep en je er aan aanpassen. Om niet-sportende kinderen te stimuleren kies je best voor een lessenreeks met speelse oefenvormen. Wat nog belangrijker is: zorg dat het spelgehalte ook afstraalt op je communicatie, zodat de kinderen en hun ouders weten dat het initiatief ook voor hen bestemd is. 10 Problematiek van sportparticipatie en -motivatie

11 II. 3. Hindernissen We gaven eerder een aantal (drog)redenen aan waarom mensen zo weinig bewegen en niet houden van sport. Vaak zitten de excuses diep geworteld en zijn ze verworden tot hardnekkige vooroordelen, met een ware aversie voor bewegen als gevolg. Niets moeilijker in communicatie dan vooroordelen te lijf gaan. Bovendien zijn de drogredenen zo gevarieerd dat ze moeilijk met één strategie getackeld kunnen worden. Er spelen zowel fysieke als sociale en psychologische factoren mee. De persoonlijke motivatie (ik hou niet van sporten in groep) en lichamelijke status (overgewicht) verhinderen mensen die eigenlijk wel willen sporten om zich kwetsbaar op te stellen. Wat zullen de mensen wel zeggen van mijn buikje? In sommige subculturen is sporten not done. Je moet daar respect voor opbrengen en je communicatie aanpassen. Waarom zou iemand per se moeten sporten? Is het voor zijn/haar gezondheid niet even goed om gewoon meer te bewegen? Zogenaamde luiheid moet niet altijd gezien worden als een negatieve houding, het kan ook het gevolg zijn van een opgedrongen levensstijl en/of ziekte waardoor mensen in een vicieuze cirkel zijn beland. Julie houdt niet van sporten omdat geen van haar vrienden sport. In haar vriendenkring is het geen lovenswaardige vrijetijdsbesteding. De schaamte over haar iets rondere vormen is een emotie die gegroeid is sinds haar kinderjaren. Dat verander je niet door te stellen: Trek het je niet aan. Bovenop hun persoonlijke motivatie worden mensen ook bestookt met boodschappen die vaak meer blijk geven van onbegrip dan van begrip. Een beginnende sporter heeft meer aan een veilig goed gevoel dan aan een uitdaging. Organisatoren hebben vaak onvoldoende inzicht in wat mensen drijft tot sedentair gedrag. Weet je wat mensen doormaken die enkele kilo s teveel meedragen? Ben je zelf al eens een helling opgelopen met een rugzak van 15 kg? Het lukt wel, maar niet zo vlot als anders. Demotivatie als gevolg van een negatieve emotionele ervaring (pijn, vernedering, confrontatie met gebrekkige fysieke conditie,...) is niet ondenkbaar. Een bijkomende moeilijkheid is het vinden van de juiste kanalen om je doelgroep te bereiken en je verhaal op een gepaste manier te brengen. Meer dan één factor kan dus verantwoordelijk zijn voor non-actief gedrag of het niet deelnemen aan jouw activiteiten: de persoonlijke motivatie de achtergrond of voorgeschiedenis van de potentiële sporter de beschikbaarheid over vrije tijd het beschikbare budget voor vrije tijd de communicatie de herhaling van je boodschap de kwaliteit van je aanbod de geschiktheid van je aanbod de vriendenkring... Je zal dus weloverwogen voor de dag moeten komen om je doelstellingen - meer volk op je sportactiviteiten te realiseren. Enkele belangrijke aandachtspunten uit hoofdstuk II Verwerf inzicht in het profiel van de sporter. Tracht te achterhalen wat je doelgroep weerhoudt om te sporten of deel te nemen aan jouw activiteiten. Probeer je in te leven in de denkwereld van de potentiële deelnemer. Zoek een taal/communicatie die past bij je doelgroep. Laat vooroordelen achterwege. Wees je bewust van de kracht van aangepaste communicatie. Problematiek van sportparticipatie en -motivatie 11

12 12 Doelgroepanalyse

13 III. Doelgroepanalyse In dit hoofdstuk 1. Doelgroepen definiëren 2. Wie doet (niet) aan sport? 3. Analyseren tot op wijkniveau 4. Informatie zoeken en vinden 5. Doelgroepen kennen en begrijpen 6. Subdoelgroepen maken Dirk heeft een vrij passieve houding ten aanzien van sport. Hij weet ergens wel dat het goed voor hem is, dat hij er zich beter zal bij voelen, dat hij frisser in zijn hoofd zal zijn en dat het leuker wordt om van zijn vrije tijd te genieten. Hij zou graag gaan fietsen met het gezin, maar het lukt hem niet om uit zijn luie zetel te komen. Het gezin heeft al ettelijke keren een fietsuitstap gepland. Het is er echter nog nooit van gekomen. Zijn excuses: Dirk heeft geen geschikte fiets, zijn buurman nodigde hem uit voor een biertje of zijn rug doet pijn van te lang in de auto te zitten. Op café met zijn vrienden geraakt hij niet verder dan we zouden eens moeten.... Vorige week stond er een aankondiging in de plaatselijke krant voor een recreatieve fietstocht. Dirk heeft de aankondiging gemist. Stel dat zowel Dirk als zijn vrouw de advertentie hadden gezien, zouden ze de gelegenheid hebben aangegrepen om te starten met hun fietsplannen? De intentie is er, alleen de echte motivatie ontbreekt. Dirk is voor jou een uitgelezen participant. Je wil Dirk aanzetten om deel te nemen aan je activiteiten of op zijn minst om meer te gaan bewegen. Daarom ontwikkel je een mooie folder die je op verschillende openbare plaatsen verspreidt en plaatst je een advertentie in een plaatselijke krant. Probleem: Dirk komt helemaal niet op de openbare plaatsen die je selecteerde en leest al evenmin regionale kranten. Je hebt Dirk dus niet bereikt, nochtans is hij een geïnteresseerde beginner. Je zal dus een beter plan moeten bedenken. Elk plan begint met een vraag, een cruciale vraag. Eigenlijk verwoordt deze vraag je algemene doelstelling. In jouw geval kan dat zijn: hoe krijg ik meer mensen op mijn activiteiten? Hoe overtuig ik mensen om meer te bewegen? Hoe kan ik mensen laten doorstromen naar de sportclub? Hoe bereik ik huisvrouwen en overtuig ik hen om deel te nemen aan een start-to-programma? Je algemene doelstelling bepaalt de gehanteerde aanpak om het gewenste resultaat te bekomen. Centraal staat de doelgroep. De doelgroep is het gedeelte van de samenleving waarop je je primair wil op richten, meestal heeft deze verzameling individuen gelijklopende eigenschappen. Voorbeelden: - de niet-sportende bewoners van je gemeente - senioren met overgewicht - schoolgaande jeugd en voornamelijk deze jongeren die vandaag nog niet aan sport doen. Vooraleer je kan gaan communiceren met je doelgroep(en), moet je eerst heel wat stappen doorlopen. Laat er ons even vanuit gaan dat je product/aanbod niet ter discussie staat. Dat je goed weet waar je mee bezig bent en dat je vooral nood hebt aan een goede communicatie. Om efficiënt te communiceren, moet je de doelgroep nauwgezet definiëren, je moet inzicht verwerven in wie de doelgroep is, wat de leden willen en wat hen motiveert. Doelgroepanalyse 13

14 1. Vraag je af WIE Dirk is. Is hij jong of oud? Waar woont hij? Is hij beroepsactief, huisman of gepensioneerd? 2. Vorm je een beeld van WAT hij doet. Gaat hij met de auto naar het werk? Gaat hij al eens wandelen of fietsen? Waarin is hij geïnteresseerd? Welke sport zou hem het meest aanspreken? 3. WAAR kan je hem bereiken? Is hij lid van een vereniging? Bezoekt hij al eens een beurs? Shopt hij in de gemeente of elders? Woont hij in de betere of in de sociale wijken? Zijn er plaatsen waar hij regelmatig komt en waar je hem via affiches of flyers zou kunnen bereiken? 4. WELKE media gebruikt hij? Is hij een verstokte tv-kijker? Kijkt hij wel eens naar de regionale televisie? Leest hij de regionale bladzijden van de krant, regionale gratis pers of huis aan huis bladen? WAAROM maakt hij al deze keuzes, wat zijn zijn drijfveren? Vooral uit de antwoorden op deze laatste vraag kunnen wij de informatie halen om het juiste programma te maken en de juiste argumenten putten om hem te overtuigen via de juiste (media)kanalen. III. 1. Doelgroepen definiëren De omschrijving van je doelgroep kan op meerdere manieren gebeuren: socio-demografisch, gedragsmatig en motivationeel. De beste doelgroepomschrijvingen beantwoorden aan deze drie criteria. 1. Een socio-demografische omschrijving beantwoordt vooral de WIE-vraag: Mannen of vrouwen, jongens of meisjes? Welke leeftijden, levensfases (ongehuwd, alleenstaand, )? Waar wonen ze (stedelijk of landelijk)? Opleidingsniveaus en beroepen? Actief of inactief? Mate van koopkracht? 2. De gedragsmatige omschrijving geeft een antwoord op de WAT-vraag: Interesses, algemeen en op sportief vlak? Hobby s? Vrijetijdsbesteding? Product- of merkgebruik? 3. De motivationele omschrijving beantwoordt de WAAROM-vraag: Waarom maken de mensen uit je doelgroep deze of gene keuzes? Wat zijn de dieper liggende redenen om iets wel of niet te doen? Meer en meer non-profit en commerciële organisaties geloven in het belang van de laatste set kenmerken en zoeken antwoorden op de WAAROM-vraag om de motivaties ten gronde te kennen. Zij graven dieper dan oppervlakkig opgesomde argumenten en leggen via speciaal daarvoor ontwikkelde psychologische technieken onbewuste drijfveren bloot. Ze ontdekken nieuwe beweegredenen waar de consument zichzelf ook niet bewust van was en die via gewone vraagstelling nooit naar boven waren gekomen. Toerisme Vlaanderen bijvoorbeeld analyseerde de buitenlandse toeristen en kwam tot de conclusie dat er negen verschillende types toeristen bestaan. Toeristen boeken hun vakantie vanuit een bepaalde motivatie: uit puur plezier, om nieuwe dingen te ontdekken, te genieten, samen dingen te beleven, en noem maar op. Het Nederlandse onderzoeksbureau Alterra 1 deelt ook de recreanten op in motiefgroepen. Ze onderscheiden motiefgroepen die op zoek zijn naar gezelligheid, die er even tussenuit willen, interesse hebben in het landschap, opgaan in een andere wereld en houden van een uitdaging. 1 Recreatiemotieven en belevingssferen in een recreatief landschap. Alterra Wageningen. 14 Doelgroepanalyse

15 Het is ook belangrijk te weten wat de sporter drijft. Is hij gericht op persoonlijke groei, leren, ervaring opdoen of wil hij zich gewoon amuseren? Of wordt hij gehinderd door angst en onzekerheid? Is zich willen identificeren met een groep zijn hoofddoel of wil hij ergens bij horen? Of is zich laten opvallen en zich onderscheiden van de grijze massa net een narcistische compensatie van zijn persoonlijke angsten? In het geval van Dirk en Julie: Dirk woont in Tielt en is bediende in een bedrijf in de zuidrand van Brussel (= WIE). Hij zit s morgens een kleine twee uur in de wagen om op zijn werkplek te komen. s Avonds valt het beter mee, dan vertrekt hij na de spits en klopt hij af op een uur en een kwart. Na het avondmaal is hij zo moe (= WAAROM) dat hij in de sofa ploft om lekker niets te doen en voor de televisie weg te zappen (= WAT). Nochtans beseft Dirk wel dat hij meer beweging zou moeten hebben. Eigenlijk zou hij moeten sporten. Hij voelt zich wat te dik en zou zo n 10 kg willen afvallen ( = WAT). Om de één of andere reden komt hij er echter niet toe om op zoek te gaan naar de sport van zijn leven. Hij houdt het sport-idee bij voor later, als hij wat meer tijd heeft. Julie is geheel a-sportief. Ze haat sport. Sport is voor snobs en fanatiekelingen, denkt ze. Geen haar op haar hoofd dat eraan denkt zich uit te sloven, laat staan zich in het zweet te werken. Julie houdt van uitgaan, met vrienden op café. Ze heeft vorig jaar haar rijbewijs gehaald en geniet nu van elk moment dat ze zelf kan rijden. In een sportbroekje en een strakke T-shirt rondlopen is niets voor haar (= WAT). Dan kan iedereen zomaar zien dat ze cellulitis heeft. Die sportbloesjes van vandaag kunnen trouwens alleen maar haar Michelinbandjes verraden (= WAAROM). Voor Julie is sport: nooit van haar leven. Het verhaal van Dirk en Julie leert dat er achter elke actie (of non-actie) een waarom schuilgaat. Deze waarom is de sleutel van jouw succes. Het antwoord daarop bepaalt de inhoud van je boodschap. De wie en de wat heb je nodig om je communicatiekanalen te kiezen. Maar hoe achterhaal je nu wie je doelgroep precies is? III. 2. Wie doet (niet) aan sport? Om te weten wie je klanten zijn, moet je onderzoek doen of op zijn minst je doelgroep analyseren. Probeer een profiel uit te tekenen van sporters die regelmatig deelnemen aan je activiteiten, maar ook van niet-sporters die je ertoe wil aanzetten om meer te bewegen. Wie hoop je te bereiken en hoe ziet het profiel van deze mensen eruit? Er bestaan verschillende typen onderzoek: a. Kwalitatief onderzoek Het gebeurt meestal in kleine focusgroepen of via individuele diepte-interviews. De bedoeling is kwalitatieve informatie te verzamelen om de drijfveren en de dieper liggende motieven van het gedrag het wel of niet sporten bijvoorbeeld - bloot te leggen. Het is belangrijk dit via onderzoek te doen om te vermijden dat we zelf redenen gaan suggereren die we dan meteen op grote schaal gaan bevragen, terwijl we misschien de ware redenen vergeten. b. Kwantitatief onderzoek Het leert ons in welke mate die motieven in een bepaald segment of in meerdere segmenten van de bevolking/doelgroep voorkomen. Kwalitatief onderzoek leert je WAAROM iets gebeurt of is zoals het is. Het verklaart. Kwantitatief onderzoek HOEVEEL iets gebeurt. Het telt. Doelgroepanalyse 15

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Duizend en één kansen op een nieuwe markt Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Auteur: Ina Wilbrink Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Redmar Kruithof, omslag, foto bij hoofdstuk

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

LEERLEKKERLAND. Stijlen van leven lang leren in Nederland. Stijlen van leven lang leren in Nederland

LEERLEKKERLAND. Stijlen van leven lang leren in Nederland. Stijlen van leven lang leren in Nederland LEERLEKKERLAND Stijlen van leven lang leren in Nederland Leren doen we allang niet meer alleen op school. We leren overal en op verschillende manieren. Onze samenleving is zo dynamisch dat kennis snel

Nadere informatie

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - HUBrussel 2013

Nadere informatie

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015 Inhoud Gebruiksaanwijzing... 3 De Juiste Business... 4 Vragen, Juiste Business!?... 5 Een paar wijsheden om je te stimuleren... 5 Hoe ziet je begroting eruit?... 6 To Do: maak een begroting!... 6 Wat zijn

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap LEIDERSCHAPSVORMING Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap Een gemeenschappelijk uitgave van JES vzw en Uit de Marge vzw Marie De Leener, Touria Aziz en Dirk De Block (red.) koplopers koplopers05.indd

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie