Klic-online nieuwe service in de strijd tegen graafschade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klic-online nieuwe service in de strijd tegen graafschade"

Transcriptie

1 Klic-online nieuwe service in de strijd tegen graafschade Peter van de Crommert Geodan IT 9 november 2005 Oracle Spatial User Conference

2 Agenda > Introductie Geodan > Introductie KLIC > Ontwikkelingen in het werkveld > Klic-online: wat is het? > Lopende onderzoeksvragen Klic-online > Andere relevante lopende projecten

3 Visie Geodan > Visie GI is niet langer een toepassingsgebied maar een invalshoek. > Strategie Organisatiebrede inzet van GI vraagt om een integrale ICT strategie voor de inzet van geografische en administratieve systemen > Beleid Systemen dienen open te zijn zodat er op basis van bestaande en te ontwikkelen standaarden, integratie mogelijk is

4 Visie Geodan op geo-ict > Webservices architecture op basis van standaarden (OGC, ISO en W3C) > Webservices als basis voor GeoPortalen > GeoPortalen als basis voor lokale, regionale en nationale en thematische geodata knooppunten > Knooppunten als basis voor Geo Data Infrastructuren > Geo-IT als geïntegreerd onderdeel van IT (GIS is dood, lang leve Geo-Informatie)

5 Introductie KLIC > KLIC, stichting ter voorkoming van graafschade > Kerncijfers KLIC: +/- 950 aangesloten Kabel & Leidingbeheerders graafmeldingen per jaar 1,1 miljoen berichten doorgestuurd naar deelnemers > Vanaf 2001 IT-koerswijziging van blackbox naar moderne open proven technology werkgroep > Sinds 2002 nieuwe of vernieuwde applicaties: Klic-Net Klic bedrijvengids Klic Atlas Klic receiver VHD calamiteitengids > Medio 2007 : start Klic-online implementatie! > Oracle AS en Spatial in het hart van de KLIC ICT

6 Ontwikkelingen in het werkveld > Grote maatschappelijke en politieke druk op voorkomen van graafschades rampen Het wachten is op de grote klap NRC Ramp België Kamervragen > Buisleidingen als risico-objecten in RRGS > Reorganisatie Klic van 4 regio s naar 1 landelijke organisatie > EZ komt met wetgeving in 2007 Verplichte informatie-uitwisseling kabel en leiding informatie : Grondroerdersregeling Informatiehuis kabels en leidingen Klic-online InformatieModel Kabels en Leidingen (IMKL) Uniforme ondergrond GBKN Actuele, betrouwbare K&L-info Klic uitvoering onderbrengen bij Kadaster > Beleidsbrief VROM ondergrondse ordening > ICT ontwikkelingen: Open Standaarden OGC, ISO, W3C

7 Agenda > Introductie Geodan > Introductie Klic > Ontwikkelingen in het werkveld > Klic-online: wat is het? > Lopende onderzoeksvragen Klic-online > Andere relevante lopende projecten

8 Klic-online : probleemanalyse > Huidige Klic-meldingensysteem gebaseerd op kwadranten (500x500 meter): Te ruime selectie van belangen Veel loze meldingen > Eis om minimaal 3 werkdagen tussen melding en graafwerkzaamheden te hebben > Nog veel analoog informatieverkeer > Breukschade en veiligheid zijn maatschappelijke hot issues: Diverse ministeries: EZ, V&W, VROM, BZK Gemeenten > Ontbrekende uniformiteit in de huidige informatieverstrekking maakt het digitaal uitwisselen vrijwel onmogelijk > Huidige K/L-registratie: actualiteit en betrouwbaarheid! (erfenissen uit het verleden)

9 Klic-online: strategie > Het online beschikbaarstellen van kabel- en leidinginformatie door de beheerders via een door Klic te beheren en te autoriseren Klic-online meldingsprocedure > De graver/melder krijgt hierdoor, mits geautoriseerd, online informatie over de ligging van kabels en leidingen > Deze informatieverstrekking is afgestemd op de vooraf gedefinieerde informatiebehoefte voor de verschillende doelgroepen > Klic-online krijgt het karakter van een zgn. authentieke registratie: Decentraal beheer en beschikbaarstelling van info Centrale openbare toegang en ontsluiting (via autorisatie procedures) Gemeenschappelijk afspraken kaders (juridische embedding) Onder ministeriële verantwoordelijkheid > Initiatief bij marktpartijen (Klic en grote KLB s ) maar aangevuurd door EZ

10 Klic-online: uitgangspunten > Open architectuur; uitbreidbaar, schaalbaar, onafhankelijk > Technologie o.b.v. algemene standaarden; OGC, ISO, W3C > Architectuur o.b.v. webservices; service oriented architecture (SOA) > Geoportal/GDI; Data bij de bron, bronhouder is verantwoordelijk Centrale ontsluiting (Klic loket functie) > K&L-info uitwisseling o.b.v. OGC webservices en conform IMKL > Referentie dataservices (Basiskaart online, plus andere) > Safety & security hoge prioriteit

11 Klic-online: Standaarden en techniek (1) OpenGIS Internet W3C ISO TC211 Tools Convenanten, Wet-regelgeving, Gebruiksrecht, Attitude Techniek, Geo-ICT Standaarden Regels/ afspraken IMRO IMWA IMKL NEN 3610 Authentieke registraties Semantiek/ standaarden Interoperabiliteit

12 Klic-online: standaarden en techniek (2) Klic-online W3C: Service Oriented Architecture Grondroerder K&L beheerder

13 Klic-online: standaarden en techniek (3) > Belangenbestand o.b.v. werkelijke ligging van kabel of leiding (niet meer kwadranten): Buffer om kabel of leiding o.b.v. inzichten bij KLB s > KLB s stellen informatie over kabel/leiding beschikbaar via een OGC mapserver: Technische standaard: OGC/ISO compliant IMKL: Inhoudelijke uitwisselingsstandaard kabels & leidingen Juridische standaard/afspraken: op te stellen convenant tussen betrokkenen > Klic-Net is vehicle voor Klic-online: Architectuur is nu al geschikt Belangenbeheer is nu al technisch geschikt > Op basis OGC standaard koppelbaar met: RRGS (VROM/RIVM: risicoregister gevaarlijke stoffen) Sherpa/GMS (BZK/ITO: Meldkamer GIS voor zwaailichten ) DURP (VROM: digitale uitwisseling ruimtelijke plannen) GBKN online > Oracle Spatial en AS in hart van Klic-online

14 Klic-online: Concept KLB Logging Overheid Logging Belang hebbenden Logging Graver Klic-online KLB Logging Hulpdiensten KLB Logging Referentie data

15 Klic-online: globale architectuur Gravers Klic en KLB Klic-online Viewer Klic-online Viewer Klic-online Viewer Klic-online beheer Interface Klic-online beheer Interface Klic-online server Klic-online database logging, beveiliging, financien. belangenbeheer KLB Logging module KLB Logging module KLB Logging module OGC Mapserver OGC Mapserver OGC Mapserver Geodatabase IMKL-KLB Geodatabase IMKL-KLB Geodatabase IMKL-KLB

16 Klic-online: beveiliging > K/L-info is gevoelige informatie > Toegang tot Klic-online via autorisatieprocedure > KLB s via wetgeving verplicht om K/L-info te verstrekken onder voorwaarden van adequate security maatregelen > KLB kan OGC mapserver ook buiten productieomgeving plaatsen. Wel regelmatige update vanuit productiesysteem voor K/L-registratie > Niet geautoriseerde gravers/melder via huidige procedure afhandelen (tijdelijk)

17 Klic-online: haalbaarheidsstudie 2004 (werkend model) Klic OGCws IMKL OGCws KPN DGN TIFF Gebruiker Klic-online Server (Oracle DB, AS Spatial) IMKL OGCws IMKL Nuon DGN2 SHP OGCws OGCws IMKL Essent DXF2 DGN DGN Top10 Adres Locaties GBKN Geo streets OGCws Gasunie DXF2 DGN DGN

18 Klic-online: ontwerpfase nu (3-lagen architectuur) Presentatielaag grondroerder Webbased client https Servicelaag/Klic Klic-online server WFS/WMS Cascading WS LDAP Widgets Authenticatie Logging Autorisatie https IMKL Gegevenslaag aanbieder/klb Authenticatie Autorisatie WFS/WMS Printable versie Logging Brondata IMKL Externe Dataservices GBKN/TDK/ Locaties

19 Klic-online: planning > Haalbaarheidsonderzoek 2004 > Project initiatie plan (PID) begin 2005 Indicatie door Klic-online projectgroep: > Klic-online ontwerpfase afronding eind 2005 > Medio 2006 start bouw Klic-online > Start implementatie medio 2007

20 Agenda > Introductie > Ontwikkelingen in het werkveld > Klic-online: wat is het? > Lopende onderzoeksvragen Klic-online > Andere relevante lopende projecten

21 Lopende onderzoeksvragen (1) > Overgangsperiode, implementatiegroeimodel Klassiek naast Klic-online, welke overgangsperiode? > Safety & security Informatiebeveiliging (digitale verstrekking van informatie/logging juridisch steekhoudend) Autorisatie/authenticatie/identificatie Beschikbaarheid > Registratie/logging en ontsluiten ervan (rapportagetools) > Overzicht (technische) consequenties deelnemers O.a. Overzicht OGC mapservers, datapreparatie, infrastructuur > Consequenties IMKL semantiek: IMKL pas na zomer 2006 bekend > Spoor Huisaansluiting schetsen

22 Lopende onderzoeksvragen (2) > Printen en opslaan van informatie Verzamelkaart, per KLB, batch (plotverdeling) Alleen data ophalen zonder data te bekijken (Atlas +) Opslaan van informatie ( plaatjes bekijken ), tools? > Integratie met bedrijfssystemen KLB conversie naar eigen IMKL-Klic database > factureringsmodel > Werkwijze (ongecertificeerde) particulier > Betrouwbaarheid, actualiteit, kwaliteit data in disclaimer in strijd met nieuwe wet! > Indien server aanbieder uit de lucht is, wat dan? > Terugkoppeling onjuiste ligging > Hoe om te gaan met plantopografie?

23 Agenda > Introductie Geodan > Introductie Klic > Ontwikkelingen in het werkveld > Klic-online: wat is het? > Lopende onderzoeksvragen Klic-online > Andere relevante lopende projecten

24 Andere relevante lopende projecten > EZ wetgevingstraject

25 Ambitieniveau Ministerie van EZ (stand juni 2005)

26 Andere relevante lopende projecten > EZ wetgeving traject > IMKL project > Onderzoek digitalisering K&L-info > Kadaster-Klic fusie/overname/samenwerking > Ontwikkeling en onderhoud Klic-applicaties bij de KLB-ers > Thopa-Klic Fugro i.s.m. Geodan

27 Agenda > Introductie Geodan > Introductie Klic > Ontwikkelingen in het werkveld > Klic-online: wat is het? > Lopende onderzoeksvragen Klic-online > Andere relevante lopende projecten > Vragen, discussie

28 Geodan IT b.v. President Kennedylaan MB Amsterdam (NL) Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Web: Copyright Geodan IT 2005 This document is provided for information purposes only and the information herein is subject to change without notice. Geodan IT does not provide any warranties covering and specifically disclaiming any liability in connection with this document. Geodan and Geodan IT are registered trademarks. All other company and product names mentioned are used for identification only and may be trademarks of their respective owners. All pictures and illustrations are provided for information only and do not necessarily represent a realistic visualization of the services described in this document.

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave Productblad B3P WION 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...1 2 Introductie...2 3 B3Partners als leverancier WION-applicatie...2 4 Wettelijke situatie m.b.t. informatie-uitwisseling...3 5 Werking van de WION-applicatie...4

Nadere informatie

Architectuur WION Applicatie

Architectuur WION Applicatie Nieuwland Geo-Infrormatie, Junushoff, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 e: geo@nieuwland.nl http://geo.nieuwland.nl Architectuur WION Applicatie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. WION applicatie...

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Maak eenvoudig uw eigen Portals Met beschikt u over een

Nadere informatie

Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving. Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT

Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving. Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT RIVM-rapport 630613002/2009 Verkenning Atlas Leefomgeving Ontwikkeling

Nadere informatie

Geografische Informatie, killer-app voor SOA

Geografische Informatie, killer-app voor SOA Inleiding Misschien lag het aan de pragmatische houding van de geodetische ingenieurs en GISspecialisten. Misschien was het kleine wereldje. Hoe het ook zij, de OpenGIS Web Map Server Interface Implementation

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen JAARLIJKSE UITGAVE APRIL 2015 Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Beleidsbeslissingen - Outputs - Bedrijfsvoering INHOUDSOPGAVE Beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V2.0 Datum : Juni 2011 Blad : 2 / 29 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Microsoft Office 365 productgids

Microsoft Office 365 productgids Microsoft Office 365 productgids The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication and is subject to

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Overheid & ICT: alle standhouders en de Geo-Route Nieuws rond beheersystemen Digitalisering rond WION, BAG en nwro Kadaster publiceert Historiekaart

Overheid & ICT: alle standhouders en de Geo-Route Nieuws rond beheersystemen Digitalisering rond WION, BAG en nwro Kadaster publiceert Historiekaart 3 Ontwikkelingen in Ruimtelijke Informatie & Geo-ICT April/Mei 2009 jaargang 7 Overheid & ICT: alle standhouders en de Geo-Route Nieuws rond beheersystemen Digitalisering rond WION, BAG en nwro Kadaster

Nadere informatie

Orbis Software. Store4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Store4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Store4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Store4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Dé webshop voor B2B én B2C Met beschikt u in een handomdraai

Nadere informatie

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond 2013, Stichting RijnmondNet Uitgegeven in eigen beheer Marco Zoetekouw, Directeur Stichting RijnmondNet Wijnand

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Rapport Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Drs. B.J. Köbben & Prof. Dr. M J. Kraak Februari 1999 INHOUD 1 SAMENVATTING 3 2 INLEIDING 4 2.1 Het onderzoek 4 2.2 Begripsbepaling

Nadere informatie

INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE. Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte.

INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE. Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte. INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte. Versie 1.5.10 26 mei 2008 1 INLEIDING De dienst MMO (Milieu,

Nadere informatie

Deze handreiking is één van de resultaten van het project Architectuur Informatie Basisvoorziening Veiligheid.

Deze handreiking is één van de resultaten van het project Architectuur Informatie Basisvoorziening Veiligheid. Zelfevaluatie Zelf beoordelen van uw initiatief of projectvoorstel op het voldoen aan A-IBV uitgangspunten Deze handreiking is één van de resultaten van het project Architectuur Informatie Basisvoorziening

Nadere informatie

Stappenplan bronhouders

Stappenplan bronhouders 1 van 27 Auteur(s) Kadaster Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2 van 27 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Hoofdstap 1: Voorbereiden... 5 1.1 Afspraken maken... 5 1.2 Plannen valideren... 6 1.3 Webserver

Nadere informatie

SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES

SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES Overview brochure ERP Baseline ERP BASELINE DE SOLIDE BASIS VOOR ONDERNEMERS MET AMBITIE 2 SAP is toch vooral bedoeld voor

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer

Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 30 oktober 2013 versie 1.0 titelpagina 1/14 INHOUDSOPGAVE Doelarchitectuur

Nadere informatie

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Geonovum NEN TU-Delft WUR, CGI datum 7 maart 2008 versie 1.0 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Internationaal

Nadere informatie

prod_gism_01-2007 25-01-2007 09:55 Pagina 1 Ontwikkelingen in Ruimtelijke Informatie & Geo-ICT Jan./Feb. 2007 jaargang 5

prod_gism_01-2007 25-01-2007 09:55 Pagina 1 Ontwikkelingen in Ruimtelijke Informatie & Geo-ICT Jan./Feb. 2007 jaargang 5 prod_gism_01-2007 25-01-2007 09:55 Pagina 1 1 Ontwikkelingen in Ruimtelijke Informatie & Geo-ICT Jan./Feb. 2007 jaargang 5 Miramap s droogtescanner vanuit vliegtuig Energiebedrijf DELTA implementeert nieuw

Nadere informatie