Van apothekers, voor apothekers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van apothekers, voor apothekers"

Transcriptie

1 UI-online Kenmerken UI-online Online platform voor (gepersonifieerde) patiëntenvoorlichting vanuit de apotheek Inhoud Wat is UI-online? P.1 Teksten UI-online P.2 Automatisering via AIS P.8 Kwaliteitsbewaking P.9 UI-online teksten uitgebreid P.11 Over SLS P.15 Ontwikkeld in nauwe samenwerking met apothekers. Compleet assortiment aan teksten voor geneesmiddelbegeleiding en productadvisering. Teksten fungeren als voorlichtingsmethode voor het apotheekteam en als naslagwerk voor de patiënt en zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands. Mogelijkheid tot het printen van gepersonifieerde Voorlichtings Instructies (geldt voor AIS-en van Caresoft, Euroned en Microbais). Mogelijkheid tot automatisch afdrukken van eigen apotheeklogo op UI-online teksten. Eigen teksten kunnen via de beheeromgeving worden ingevoerd en tijdens de receptverweking worden ontsloten. Wat is UI-online? Van apothekers, voor apothekers UI-online ondersteunt en professionaliseert de voorlichtingsrol van: Reguliere apotheken Poliklinische apotheken Apotheekhoudende huisartsen Het UI-online programma, dat is ontwikkeld in nauwe samenwerking met apothekers, is zeer eenvoudig te gebruiken door het hele apotheekteam, zonder uitgebreide cursus of training. UI-online is de online opvolger van de UI-rom. Online platform voor (gepersonifieerde) patiëntenvoorlichting vanuit de apotheek UI-online is een online applicatie die, na inloggen, op ieder werkstation in de apotheek kan worden gebruikt. De gebruiksvriendelijke zoekinterface geeft toegang tot meer dan 1700 teksten die noodzakelijk zijn voor optimale geneesmiddelbegeleiding vanuit de apotheek. Voor de meeste Apotheek Informatie Systemen geldt dat deze teksten tijdens de receptverwerking automatisch worden uitgeprint en dat UI-online dient als extra zoekprogramma om buiten receptverwerking om teksten te zoeken. Statistieken: actueel overzicht van alle uitgegeven documenten 1

2 Teksten op UI-online UI-online ontsluit een volledig tekstassortiment: Teksten voor eerste uitgifte begeleiding (Voorlichtingsinstructies of VI s), al dan niet voorzien van gepersonifieerde informatie. Speciale kinderbijsluiters Teksten voor tweede uitgifte begeleiding (TU s) Product Instructies voor de begeleiding van het randassortiment zoals verbandmiddelen, specialistische voeding, blessurehoek e.d. (PI s) Protocol en naslagwerk: alle teksten voor geneesmiddelbegeleiding en productadvisering 95% van alle eerste uitgiften kan worden begeleid met een UI-online tekst Via UI-online staan teksten ter beschikking die nodig zijn voor efficiënte en professionele voorlichting vanuit de apotheek. UI-online teksten sluiten aan bij NHG standaarden en WINAP protocollen en voorzien in zowel geneesmiddelbegeleiding op de juiste momenten (zoals eerste en tweede uitgifte) en begeleiding van OTC producten en zelfzorgmiddelen. De meeste teksten fungeren als patiëntinformatie en als mondeling voorlichtingsprotocol voor het apotheekteam. Afhankelijk van het AIS bevatten Voorlichtingsinstructies bij eerste uitgifte cliënt specifieke gepersonifieerde informatie, zoals over contra-indicaties, interacties, allergieën en zwangerschap. Werkinstructies ter begeleiding van het interne beslissingsproces (bijvoorbeeld voor de Morning After-pil) Zelfzorginstructies (voor de begeleiding van zelfzorgklachten) Reguliere bijsluiters 2

3 Samenvatting als leidraad voor het baliegesprek Medicijnen tegen blaasontsteking VI-1 trimethoprim, nitrofurantoïne Doodt de bacteriën die blaasontsteking veroorzaken. Maak alle medicijnen op, ook als u zich al beter voelt. Bijwerkingen, zoals misselijkheid, gaan meestal snel weer over. Wat u moet weten over dit medicijn: Bel dokter of apotheek als u wilt stoppen, of bij jeuk en huiduitslag. U kunt zelf veel doen om blaasontsteking te voorkomen (lees de tips onderaan). Tablet vergeten? Lees bijsluiter of Voor het bespreken van de belangrijkste geneesmiddelinformatie voorziet de samenvatting op de voorlichtingsteksten in een voorlichtingsprotocol. Dit resulteert in uniforme voorlichting door iedere apotheekmedewerker. Onderzoek van Bureau Taal, adviseur op het gebied van begrijpelijke taal, wijst uit dat de gemiddelde lezer een tekst vluchtig doorleest om er de voor hem belangrijke informatie direct uit te filteren. Een groot deel van de tekst wordt vaak slecht gelezen. Vaste onderwerpen van de samenvatting op de VoorlichtingsInstructie: Wat doet het (medicijn) Voor wie is het Hoe te gebruiken/ wat te doen bij vergeten inname Bijwerkingen Wanneer de dokter bellen Wat kunt u zelf doen Invloed op de rijvaardigheid (indien relevant) Begrijpelijke taal, structuur en functie Structuur en functie Apotheken die het bespreken van de samenvatting van de UI-online voorlichtingsteksten standaard in het werkproces opnemen, verzekeren zich ervan dat de meest essentiële informatie uit de tekst is besproken. De samenvatting bevat maximaal 7 punten en behandelt de belangrijkste informatie in de hoofdtekst, volgens een vaste structuur. UI-online voorlichtingsteksten protocolleren de mondelinge en schriftelijke voorlichting vanuit de apotheek. De unieke structuur van Voorlichtingsinstructies op UI-online is speciaal ontworpen om een 4-ledige functie te vervullen: 1. De samenvatting bovenaan de tekst fungeert als protocol voor het baliegesprek. 2. De bodytekst fungeert als naslagwerk voor de cliënt en wordt thuis nagelezen. Deze bodytekst heeft vaste onderwerpen: - Behandelingsduur ( Hoe lang moet u het medicijn gebruiken ) - Werking ( Hoe helpt het medicijn ) - Resultaten ( Wanneer merkt u dat het medicijn helpt ) - Bijwerkingen ( Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen) ) - Inname/toediening ( Hoe neemt u dit medicijn in? ) 3. De gepersonifieerde informatie aan het einde van de standaard bodytekst geeft de cliënt specifieke geneesmiddelinformatie, ook in relatie tot bestaande medicatie. Hierbij gaat het om informatie over interacties, contra-indicaties, allergieën, etc. 4. Het visitekaartje van de apotheek te zijn. 3

4 Begrijpelijke taal De meeste UI-online teksten zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands. Zij voldoen aan de EU classificatie niveau B1/B2. Dit impliceert dat ca 95% van de bevolking de teksten kan lezen en begrijpen. Normaal is een tekst die afkomstig is van apotheek of arts (of bijvoorbeeld een bijsluiter) geschreven op een niveau dat door ca. 60% van de patiënten wordt begrepen. Een tekst die is geschreven in begrijpelijke taal bevat geen ingewikkelde zinsconstructies of jargon. Zinnen zijn kort en de lezer wordt direct aangesproken, bijvoorbeeld: U moet uw medicijn iedere dag op een vaste tijd innemen. Zorg ervoor dat u eerst iets heeft gegeten, in plaats van: Het geneesmiddel dient dagelijks op een lege maag te worden ingenomen. Gepersonifieerde patiënteninformatie vanuit de eigen apotheek Informatie die op de VI kan worden geprint op basis van informatie uit het AIS: Interactie meldingen Contra-indicatie meldingen Informatie over allergieën Vermelding van de (contactgegevens van de) zorgverzekeraar van de cliënt Medicatiehistorie De apotheek bepaalt zelf via het AIS welke informatie op de VI wordt vermeld. Binnen de AIS-en van Caresoft, Euroned en Microbais worden de nieuwe VI s op individuele basis (dus op patiëntniveau) voorzien van specifieke informatie die in het AIS is opgenomen of wordt getriggerd via medicatiebewaking. Dit wordt zichtbaar door een nieuwe rubriek die aan het einde van iedere VI wordt toegevoegd onder de naam Persoonlijke informatie. Hierin komt die persoonlijke informatie die u als apotheek wilt toevoegen, bijvoorbeeld: Etikettekst m.b.t. dosering, inname advies, gebruiksduur en houdbaarheid. Concrete en begrijpelijke adviezen op basis van WINAP teksten bij geneesmiddelinteracties en contra-indicaties. Actief medicatieoverzicht: indien gewenst kunt u het medicatieoverzicht meeprinten. Specifieke teksten die aan leeftijd en/of geslacht gekoppeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan zwangerschap/borstvoeding. Voorbeelden van het tekstblok Persoonlijke Informatie Voorbeeld van een tekstblok met persoonlijke informatie: hier treft u het inname-advies volgens de richtlijnen van het KNMP; een verplicht onderdeel in de patiëntenvoorlichting. Up to date patiëntenbestand: de patiënt wordt gevraagd om relevante informatie altijd aan de apotheek door te geven. 4

5 Interactie: de teksten zijn gebaseerd op WINAP teksten. Het voordeel is dat u geen losse Interactie-teksten meer hoeft mee te geven aan de patiënt: alle informatie in 1 document. Contra-indicatie: afhankelijk van de vastgelegde contra-indicatie code in het AIS; gericht advies voor de patiënt. Allergie: Door middel van deze tekst wordt er op gewezen dat niet bekend is dat de patiënt een allergie heeft. Wanneer er wel een bij de apotheek bekende allergie bestaat en het middel toch wordt afgeleverd, verschijnt er een tekst met de strekking dat de voordelen van het middel op wegen tegen de nadelen van de allergie. Zorgverzekeraar: u attendeert de patiënt op het doorgeven van een wisseling! Medicatieoverzicht: Indien gewenst kunt u ervoor kiezen om het actieve medicatieoverzicht af te drukken. 5

6 Schermprint FarmaSys: instellen parameters afdrukken gegevens in persoonlijke informatie Het logo van apotheek of keten op UI-online Om de verleende voorlichting nog verder te personaliseren biedt UI-online de mogelijkheid tot het toevoegen van het logo van uw apotheek of keten. Dit is een eenmalige handeling. Het logo kan worden geïntegreerd in alle UI-online documenten, behalve pdf documenten zoals bijsluiters. Uitgifte van eigen teksten via UI-online Alle UI-online gebruikers kunnen eigen teksten maken in hun eigen UI-online beheeromgeving. Dit kunnen aanpassingen zijn op bestaande VI-teksten maar ook specifieke eigen brieven zijn. Onze service bestaat er ook uit dat door u bewerkte VI s worden bewaakt. Dus als er wijzigingen zijn in het hoofddocument dan wordt u als gebruiker van een afgeleid document daarvan op de hoogte gesteld. 6

7 Gesprekspunten op het scherm Mondelinge voorlichting blijft een struikelblok in de apotheek. De wijze waarop de mondelinge begeleiding is geregeld is bepalend of de patiënt een vraag durft te stellen en/of de patiënt het apotheekbezoek als positief ervaart. Mondelinge toelichting kan dus niet achterwege blijven. UI-online biedt de mogelijkheid om tijdens de receptverwerking de belangrijkste gesprekspunten op het scherm te tonen. Statistieken UI-online geeft toegang tot een scorebord waar statistieken kunnen worden getoond. Dit maakt inzichtelijk hoe vaak per tijdseenheid uitgiftebegeleiding aan de hand van een document heeft plaatsgevonden via receptverwerking. Rapportages kunnen worden opgevraagd t.b.v. verslagen, overleg met andere zorgverleners, aantoonbaar maken van zorginspanningen naar verzekeraars etc. Schermprint UI-online: scorebord statistieken 7

8 Bijsluiters en overige handige patiënten informatie Op termijn zullen alle fabrieksbijsluiters in hanteerbaar formaat in het AIS beschikbaar komen, dus tijdens de receptverwerking. UI-online biedt verder toegang tot instructiefilms die u via uw beeldscherm aan de klant kunt tonen. Schermprint UI-online: voorbeeld instructiefilm UI-online met Pharmacom en Promedico UI-online is nog niet geïntegreerd binnen de Apotheek Informatie Systemen Pharmacom en Promedico. Voor deze systemen geldt een iets ander gebruik van UIonline. Pharmacom en Promedico gebruikers krijgen een eerste uitgifte signaal tijdens de receptverwerking. Op basis hiervan kan er worden gezocht op UIonline naar een beschikbare tekst. Een handige en snelle manier van zoeken is het scannen van de geneesmiddelverpakking Teksten kunnen ook worden gezocht op geneesmiddelnaam of trefwoord. Automatisering van de informatieverstrekking via het AIS UI-online en uw systeemhuis Een belangrijke factor voor het succes van alle patiëntencommunicatieprojecten is de samenwerking met de diverse aanbieders van Apotheek Informatie Systemen (systeemhuizen). De samenwerking tussen SLS Communicatiediensten, Stichting Uitgifte Informatie en de systeemhuizen is geformaliseerd in de SIVP (Stichting Implementatie en Validatie Patiëntenvoorlichting). Dit samenwerkingsverband heeft als doel om patiënteninformatie optimaal te ontsluiten via de apotheek. Optimale ontsluiting (integratie) betekent dat de apotheekcomputer tijdens de receptverwerking signalen (verwijzingen) geeft dat er bepaalde relevante folders of UI-online teksten beschikbaar zijn om mee te geven aan de cliënt. Voor Aposys, FarmaSys en Mira gebruikers geldt dat op aanvraag een verzoek aan UI-online wordt gestuurd om een (gepersonifieerd) document vanaf de centrale UI-online server te genereren en terug te sturen naar de printer van de apotheek. De website wordt gebruikt als aparte zoekomgeving. Verwijzing naar relevante begeleidingstekst binnen het AIS 8

9 Uitgifte Informatie bestand Het Uitgifte Informatie bestand, dat maandelijks wordt uitgeleverd door Stichting Uitgifte Informatie, verzorgt binnen uw Apotheek Informatie Systeem de meldingen van relevante begeleidingsteksten en (in de geïntegreerde situatie) de mogelijkheid tot het direct afdrukken van de tekst. Het bestand wordt maandelijks automatisch ingelezen bij het installeren van de nieuwe taxe en is dus altijd up-to-date. Zodra er UI-online documenten afgedrukt kunnen worden, geeft het AIS hier automatisch melding van. In onderstaand voorbeeld is een situatie te zien waarin Oseltamivir voor het eerst aan een patiënt wordt verstrekt. Na het selecteren van het middel, verschijnt automatisch een scherm waarin aangegeven staat dat er een UI-online eerste uitgifte tekst (VI) aanwezig is. Kwaliteitsbewaking UI-online teksten en programmatuur SLS Communicatiediensten werkt onder auspiciën van Stichting Uitgifte Informatie. Deze stichting is opgericht in 1993 om de openbare apotheker behulpzaam te zijn bij zijn informatieve taak. Ter optimalisering van dit aspect van de dienstverlening zijn in de loop der jaren door de stichting een aantal structurele activiteiten ondernomen; activiteiten die naadloos aansluiten op de NAN en de uitgangspunten van Farmaceutische Patiënten Zorg. Een belangrijk vertrekpunt bij de initiatieven is de werkbaarheid in de dagelijkse praktijk en het voorzien in praktische en eenvoudig te implementeren werkmethoden, waarvan UIonline er een is. Stichting Uitgifte Informatie verzorgt verder het Uitgifte Informatie Bestand dat, gekoppeld aan uw Apotheek Informatie Systeem, de relevante medicatiesignalen (zoals bij de eerste, tweede, derde of herhaaluitgifte) levert. Kwaliteitsbewaking UI-online teksten UI-online teksten worden geschreven en gecontroleerd door een redactieteam van apothekers. Binnen dit team is ook Stichting Uitgifte Informatie vertegenwoordig. Kwaliteitsbewaking van de teksten is verweven in het gehele proces, van concept tot finale versie: 9

10 1. Concepttekst wordt geschreven door één van de apothekers die onderdeel uitmaakt van het UI-online schrijversteam 2. Concepttekst wordt omgezet in begrijpelijk Nederlands door speciaal daarvoor opgeleide redacteurs 3. Concepttekst in begrijpelijk Nederlands wordt gecontroleerd door de UI-online redactieraad, een vast team van apothekers dat belast is met de kwaliteitsbewaking van alle teksten 4. Goedgekeurde tekst wordt voorgelegd aan de initiële schrijver als laatste controle 5. Goedgekeurde tekst wordt opgenomen binnen UI-online Vastlegging en meetbare zorg Bij een geïntegreerde printsituatie wordt de afhandeling van een UI-online tekst direct weggeschreven in het patiëntendossier en als zorgactie opgenomen in het ZRS Het gepersonifieerde document wordt als PDF weggeschreven in het patiëntendossier zodat altijd is terug te vinden wat er inhoudelijk is besproken en meegegeven. Kwaliteitsbewaking UI-online programmatuur UI-online werkt binnen de zwaarbeveiligde E-zorg omgeving en maakt gebruikt van geavanceerde beveiligingsscripts. Tijdens receptverwerking bepaalt de apotheek welke informatie voor de klant relevant is. Het AIS stuurt hierop een XML protocol via een beveiligde https verbinding naar een centrale server in het hoogwaardig beveiligde KPN datacenter in Amsterdam. Deze retourneert een persoonlijk op maat gemaakt PDF document. Persoonlijke gegevens van de patiënt worden niet door UI-online opgeslagen. De Stichting Uitgifte Informatie bewaakt de procedure en garandeert dat er vertrouwelijk en veilig met patiëntgegevens wordt omgegaan. De UI-online software is ontwikkeld in samenwerking met apothekers, Stichting Uitgifte informatie en de systeemhuizen (vertegenwoordigd in de SIVP). Deze samenwerking zorgt ervoor dat de programmatuur naadloos aansluit bij de behoeften binnen de apotheek, terwijl optimale ontsluiting via de verschillende Apotheek Informatie Systemen wordt gewaarborgd. Tevens zorgen de korte lijnen tussen SLS Communicatiediensten, Stichting Uitgifte Informatie en de systeemhuizen ervoor dat de benodigde nieuwe functionaliteiten binnen een zo kort mogelijke periode kunnen worden gerealiseerd, op een voor de apotheek meest optimale wijze. 10

11 UI-online teksten: uitgebreide informatie Op UI-online treft u alle teksten die relevant zijn voor de dagelijkse apotheek praktijk. Hieronder volgt een uitgebreide opsomming van de meest veelvuldig gebruikte teksten: Voorlichting Instructies 1e uitgifte (VI's): gepersonifieerd zorgdocument Vaste structuur VoorlichtingsInstructie: Samenvatting (maximaal 7 punten) Behandelingsduur Werking Resultaten Bijwerkingen Inname/toediening De Voorlichtingsinstructie of VI is in 1996 door SLS Communicatiediensten ontwikkeld. Het was het eerste gevalideerde voorlichtingsprotocol voor apotheken. Als methode structureert de VI de mondelinge en schriftelijke begeleiding van de uitgiften van geneesmiddelen. De methode stuurt de apotheekorganisatie en informeert de cliënt in begrijpelijke taal. De Voorlichtingsinstructie (VI) is voor veel apotheken niet meer weg te denken bij de dagelijkse voorlichting in de apotheek. VI teksten maken de mondelinge en de schriftelijke informatie in de apotheek structureel en controleerbaar. De teksten zijn zo opgebouwd dat het voor een apotheekteam duidelijk is welke informatie minimaal mondeling verstrekt dient te worden. Deze essentiële informatie is puntsgewijs opgenomen in de samenvatting waar elke tekst mee begint. De bodytekst heeft een vaste structuur die in duidelijke en ook beknopte taal weergeeft wat de cliënt moet weten. Hierbij ligt de nadruk op de belangrijkste informatie. Veel informatie die in de bijsluiter verplicht vermeld (juridische disclaimer) moet worden is mindere relevant voor de cliënt. Deze informatie laten wij achterwege. De unieke structuur van de VI is speciaal ontworpen om een 4-ledige functie te vervullen: 1. De samenvatting bovenaan de tekst fungeert als protocol voor het baliegesprek. 2. De bodytekst fungeert als naslagwerk voor de cliënt en wordt thuis nagelezen. Deze bodytekst heeft vaste onderwerpen: - Behandelingsduur ( Hoe lang moet u het medicijn gebruiken ) - Werking ( Hoe helpt het medicijn ) - Resultaten ( Wanneer merkt u dat het medicijn helpt ) - Bijwerkingen ( Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen) ) - Inname/toediening ( Hoe neemt u dit medicijn in? ) 3. De gepersonifieerde informatie aan het einde van de standaard bodytekst geeft cliënt specifieke geneesmiddelinformatie, ook in relatie tot bestaande medicatie. Hierbij gaat het om informatie over interacties, contra-indicaties, allergieën, etc. 4. Het visitekaartje van de apotheek te zijn. 11

12 Tweede Uitgifte begeleiding (TU) Tweede Uitgifte teksten bestaan uit een vragenlijst en algemene informatie. De vragenlijst is de leidraad waarmee de eerste ervaringen van de patiënt in het tweedeuitgifte gesprek kunnen worden besproken en vastgelegd. De vragenlijst kan aan de balie worden doorgenomen, of door de patiënt thuis worden ingevuld. De vragenlijst geeft aan wanneer contact met de apotheker of arts nodig is. De algemene informatie in de Tweede Uitgifte tekst is bedoeld om na afloop aan de patiënt te worden meegegeven. In die informatie staat wat de patiënt kan verwachten van het geneesmiddel, van de huisarts en van de apotheek. Zelfzorg instructie (ZI) Een zelfzorginstructie bestaat uit een persoonlijk adviesdeel en een voorlichtingsdeel. Het persoonlijk advies kan betrekking hebben op een te gebruiken geneesmiddel, het naleven van leefregels of een doorverwijzing naar de huisarts. Het persoonlijk adviesgedeelte heeft twee functies: 1. een interne functie: het is een leidraad voor het baliegesprek om tot een goed advies te komen. 2. een externe functie: het is tevens bedoeld om mee te geven aan de patiënt als naslagwerk. De patiënt kan bij doorverwijzing het formulier ook meenemen naar de huisarts. Met behulp van het persoonlijk adviesdeel kan de apotheker/assistente samen met de cliënt een aantal relevante vragen doorlopen overeenkomstig de WHAM-structuur. Op het formulier kunnen de antwoorden simpelweg worden aangekruist waardoor men tot een helder persoonlijk advies kan komen. Vanzelfsprekend worden hierbij de KNMPzelfzorgrichtlijnen gevolgd. Punten die aan de orde komen zijn: Wat zijn de klachten/verschijnselen? Wie heeft de klachten? Hoe lang heeft u de klachten al/hoe is de situatie? 12

13 Wat heeft u zelf aan de klachten gedaan? Gebruikt u op dit moment geneesmiddelen voor andere klachten/aandoeningen? Waar nodig zal een opsomming van middelen worden gemaakt met het oog op interacties. Het geneesmiddeladvies. De meest gangbare geneesmiddelen worden hier vermeld maar u kunt ook zelf geneesmiddelen toevoegen en verwijderen. Het voorlichtingsdeel van de instructie is een digitale zelfzorgfolder. Onderdelen die in dit voorlichtingsdeel aan de orde komen zijn: Oorzaken Behandeling Preventie/leefregels (hoe te voorkomen) Wanneer doorverwijzen In het persoonlijk adviesdeel wordt aan het einde van de tekst altijd verwezen naar de voorlichtingsfolder. Dit kan natuurlijk ook een zelfzorgfolder zijn van de KNMP of van een apotheekketen. Interactie instructies (I) De Interactie-instructies hebben hetzelfde kenmerk als de Interactiefolders van de KNMP. De belangrijkste redenen waarom deze Interactie-instructies op UI-online zijn geplaatst zijn: 1. Door toevoeging van een samenvatting een werkinstructie te realiseren conform de Voorlichtinginstructies. 2. Verzorgde opmaak en de ruimte om eventuele etiketten te plakken (bijv. t.b.v. trombosedienst). Folderoverzichten (FO) Van een aantal onderwerpen zijn folderoverzichten opgesteld. Denk hierbij aan onderwerpen als zwangerschap, verre reizen, reuma en dergelijke. De folders die op de overzichten vermeld staan, zijn allemaal opgenomen in de Documentatiewijzer (DW). Apotheken die met de DW werken kunnen dus door middel van plaatsing van de folderoverzichten in de publieksruimte aan hun cliënten zichtbaar maken dat er veel informatie direct beschikbaar is. De overzichten kunnen in een A4-wandrek worden gepresenteerd dat eveneens gebruikt kan worden voor de zelfzorg instructies (zie updatenieuws / bestelformulier). 13

14 Productinstructies (PI) Functie van de PI Intern: Gericht op de apotheekorganisatie: Ondersteunend en kennisbevorderend. De juiste informatie op de juiste plaats en het juiste moment (kennismanagement). Herkenbaarheid door een vast stramien. Extern: Gericht op advies naar de cliënt: Kwaliteit van de advisering verhogen. Bijdragen tot aflevering van het juiste product. Optimaal productgebruik resulterend in een hoge klantentevredenheid. Totstandkoming van de PI In tegenstelling tot de VI-teksten die door apothekers worden geschreven, is voor de PI's samenwerking gezocht met de producenten. De producten die in de PI-teksten worden beschreven zijn vaak complex. Daarbij komt dat de betreffende productgroepen nogal vaak kunnen wisselen van producteigenschappen. Het is nagenoeg ondoenlijk om hierop adequaat in te spelen. Derhalve is besloten om in nauwe samenwerking met de leveranciers de PI teksten op te stellen. Hieronder twee praktijkvoorbeelden waarbij PI s goed van pas komen: 1. Tijdens het aanschrijven van het voedingspreparaat Nutridrink Multi Fibre wordt de beschikbaarheid van de PI aangegeven. Het product wordt afgeleverd en de PI wordt ter hand gesteld. Dit betreft handige, leesbare informatie (niet van de verpakking) over eigenschappen, gebruik, opsomming van andere smaken en tips over andere manieren van bereiding. 2. Op het recept wordt een steunkous voorgeschreven. Het grote probleem is altijd het correct opnemen van de juiste maat. Stel, uw apotheek heeft gekozen voor het merk Struva. Via de tekst op UI-online of de apotheekcomputer wordt de betreffende PI opgezocht/geprint. De assistente bepaalt de maat aan de hand van de in de PI opgenomen instructie en de maattabel. Met de cliënt kunnen verder nog opties als kleur, draagsysteem en aanbrenghulp worden gekozen. Vervolgens kan het juiste artikel worden besteld bij de groothandel. Bij aflevering wordt dezelfde PI meegegeven. PI's zijn voor zover mogelijk gekoppeld aan de 1 e uitgifte van de betreffende producten. 14

15 Overige teksten Er staan vele andere documenten op UI-online. Zo vindt u in de categorie overige teksten bijvoorbeeld de kinderbijsluiters, Werkinstructies (bijvoorbeeld voor de Morning-afterpil) en verschillende andere handige documenten voor in de apotheek. Over SLS Communicatiediensten SLS Communicatiediensten is leverancier van verscheidene voorlichtingstools die zijn ontwikkeld vóór en dóór apothekers. Deze laagdrempelige tools zijn praktijkgericht en ondersteunen het werkproces van het gehele apotheekteam. Tevens is SLS Communicatiediensten, in samenwerking met Stichting Uitgifte informatie de leverancier van het Uitgifte Informatie bestand (UI-bestand). De samenwerking met sterke partners als Stichting Uitgifte informatie, de Systeemhuizen, KNMP, Z-index, apotheekketens&formules, patiëntenorganisaties & farmaceutische industrie hebben de sterke marktpositie van SLS Communicatiediensten verankerd. De producten van SLS Communicatiediensten: UI-online Folder Service Apotheken (FSA) Documentatiewijzer (DW) Apotheek-Linq 14 15

Van apothekers, voor apothekers

Van apothekers, voor apothekers UI-online Inhoud Kenmerken UI-online Online platform voor gepersonifieerde patiëntenvoorlichting vanuit de apotheek Ontwikkeld in nauwe samenwerking met apothekers. Compleet assortiment aan teksten voor

Nadere informatie

INTRODUCTIE: FOLDER SERVICE APOTHEKEN (FSA)

INTRODUCTIE: FOLDER SERVICE APOTHEKEN (FSA) INTRODUCTIE: FOLDER SERVICE APOTHEKEN (FSA) Door deel te nemen aan de Folder Service Apotheken (FSA) heeft u aangegeven dat u het belangrijk vindt om uw cliënten optimaal te kunnen informeren en voorlichten.

Nadere informatie

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1 1/10 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Bijzondere Kenmerken: Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-1-2-1

Bijzondere Kenmerken: Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-1-2-1 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs: Drs. L. Grandia S. F. Harkes-Idzinga

Nadere informatie

Verminderde nierfunctie en medicijnen

Verminderde nierfunctie en medicijnen Verminderde nierfunctie en medicijnen VERMINDERDE NIERFUNCTIE WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN ADVIES IN EEN PERSOONLIJK GESPREK VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL VERMINDERDE

Nadere informatie

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes module. Inhoud Pagina Hoofdstuk 1 Algemeen 3 1.1. Inloggen en discipline wisselen. 3 1.2. Patiënt oproepen.

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

Herhaalmodule voor Pharmacom

Herhaalmodule voor Pharmacom Mediq Herhaalmodule voor Pharmacom Algemene werkinstructie 27-8-2013 Inhoud Inleiding... 2 Instructie instellen parameters herhaalmodule... 3 Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker...

Nadere informatie

de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd.

de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd. Onderhoud tabellen Beheer basis bestanden 90 de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd. Men wordt nu verzocht aan te geven welke WCIA-25-doseringen bij de

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012 Cursus over geneesmiddelengebruik Zorgbelang academie Marion Reinartz Oktober 2012 Vier Hoofdstukken 1. Bij de arts: behandeling en voorschrijven recept 2. Van recept tot medicijn; welke informatie en

Nadere informatie

BROKIS Zorgcoach BENU Check

BROKIS Zorgcoach BENU Check BROKIS Zorgcoach BENU Check De online tool ter ondersteuning van de farmaceutische zorg in de BENU apotheek Versie 31 maart 2015 1 Inleiding BENU Check De BENU Check is een online tool die gebruikt kan

Nadere informatie

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Bij de apotheek kunt u terecht voor medicijnen. Dat weet iedereen. Maar wat doet de apotheek nog meer voor u? En wat gebeurt er eigenlijk

Nadere informatie

Afgeleide contraindicatieaard

Afgeleide contraindicatieaard IR V-2-2-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Leonora Grandia

Nadere informatie

Bijzondere Kenmerken m.b.t. Opiumwet IR V-1-1-1

Bijzondere Kenmerken m.b.t. Opiumwet IR V-1-1-1 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. GrandiaDrs. M. Journée-

Nadere informatie

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl Apotheek Catharina Apotheek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarvoor kunt u bij ons terecht?... 3 Deskundig en veilig... 3 Assortiment... 4 Uitwisselen van informatie... 4 Privacy... 4 Wie werken er?...

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit Mira. Project Digitaal Verwijzen

Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit Mira. Project Digitaal Verwijzen Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit Mira Project Digitaal Verwijzen 2 March 2012 Inhoudsopgave Toevoegen Derden in MIRA... 2 Toevoegen Derden in MIRA... 2 Elektronisch verzenden... 4

Nadere informatie

Uw apotheek in VUmc 1

Uw apotheek in VUmc 1 Uw apotheek in VUmc 1 2 Heeft de specialist in de polikliniek medicijnen voorgeschreven? Heeft u in het ziekenhuis gelegen en gaat u weer naar huis? Of wilt u advies over uw medicatie? U kunt terecht in

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21 1/21 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Handleiding applicatie zorgverzekeraars

Nadere informatie

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1 25 november 2014 1/9 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs N. Speksnijder

Nadere informatie

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 MTX 822-1 Patiënte krijgt via de poliklinische apotheek 17.5 mg MTX injectie i.m.(?) Openbare apotheek stelt weekdosering van

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Poliklinische Apotheek Alkmaar

Poliklinische Apotheek Alkmaar Poliklinische Apotheek Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar mca.nl Inhoudsopgave Wat is de Poliklinische Apotheek Alkmaar? 3 Veilig gebruik van uw medicijnen 4 Vergoeding en betaling 5 Uw privacy 5 Afhaalpunt

Nadere informatie

Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl

Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl Samenvatting Medicijngebruik In een inventarisatie betreffende medicijngebruik onder nierpatiënten is gevraagd naar de volgende

Nadere informatie

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl Relax met ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners www.zorgmail.nl INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 SECURE E-MAIL... 3 ZORGMAIL EDI... 4 INLOGGEN... 5 WEBSITE... 5 INLOGGEN... 5 ACTIVEREN... 6 SECURE

Nadere informatie

APOTHEEK. Behandelovereenkomst Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

APOTHEEK. Behandelovereenkomst Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden APOTHEEK Behandelovereenkomst Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden BEHANDEL- OVEREENKOMST In deze behandelovereenkomst staat wat u van uw apotheek kunt verwachten en welke informatie uw apotheek hoort

Nadere informatie

Welkom bij De Centrale Apotheek Gelderlandplein Amsterdam

Welkom bij De Centrale Apotheek Gelderlandplein Amsterdam Welkom bij De Centrale Apotheek Gelderlandplein Amsterdam Informatieboekje 2012 www.dcagelderlandplein.nl Welkom bij De Centrale Apotheek! In dit boekje leest u alles over De Centrale Apotheek. Bewaar

Nadere informatie

Handleiding LUMC Patiëntportaal

Handleiding LUMC Patiëntportaal Handleiding LUMC Patiëntportaal JANUARI 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat hebt u nodig? 3 3 DigiD aanvragen 3 4 Inloggen en uitloggen 4 5 Hoe werken de verschillende onderdelen? 7 5.1 Nieuwe afspraak

Nadere informatie

Vrij verkrijgbare medicijnen

Vrij verkrijgbare medicijnen Vrij verkrijgbare medicijnen WAT ZIJN VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN TIPS VOOR EEN GOEDE KEUZE WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN MEDICIJNEN WERKEN BETER DANKZIJ UW APOTHEKER VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN Een

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN OPGESTELD DOOR ORGANISATIES VAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGAANBIEDERS EN CONSUMENTEN / PATIËNTEN (ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, LHV, KNMP, NPCF EN CONSUMENTENBOND).

Nadere informatie

Uw apotheek in Maarssenbroek. Informatiefolder voor Patiënten van GCM GCM. Kring Apotheek Boomstede Samen vooraan in zorg

Uw apotheek in Maarssenbroek. Informatiefolder voor Patiënten van GCM GCM. Kring Apotheek Boomstede Samen vooraan in zorg Uw apotheek in Maarssenbroek Informatiefolder voor Patiënten van GCM GCM Kring Apotheek Boomstede Samen vooraan in zorg GCM, samen vooraan in zorg GCM Kring Apotheek Boomstede is een onderdeel van Stichting

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4).

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4). 1. Inleiding Het medicatiebeleid binnen Thuiszorg Groot Gelre en A&B TOM is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgverlener binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Methotrexaat bij reumatische aandoeningen. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Methotrexaat bij reumatische aandoeningen. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Methotrexaat bij reumatische aandoeningen Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Inleiding U heeft van uw behandelend arts het medicijn methotrexaat voorgeschreven gekregen. Om dit medicijn

Nadere informatie

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp Inleiding Patiënten die het moeilijk vinden om overzicht te houden op hun medicatie, en patiënten die wonen in het gezinsvervangend tehuis de Grienden kunnen gebruik maken van de weekdoos service van apotheek

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT

APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT kwalificatiedossier IN HET KORT APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT HET WERKTERREIN: LEREN IN DE PRAKTIJK DOEL VAN KWALIFICATIEDOSSIER

Nadere informatie

in de Online Help (onder het vraagteken icoontje) binnen MicroHIS X. Stoppen en wijzigen van medicatievoorschriften

in de Online Help (onder het vraagteken icoontje) binnen MicroHIS X. Stoppen en wijzigen van medicatievoorschriften In deze FAQ gaan we in op een 15-tal veel gestelde vragen & antwoorden rondom het in. Wij hopen dat u hiermee u voordeel kunt doen in de dagelijkse praktijk. Handleiding Voorschrijfmodule De functies zijn

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 10 december 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 10 december 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 10 december 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SIB op maat versie 3.0

Gebruikershandleiding SIB op maat versie 3.0 Gebruikershandleiding SIB op maat versie 3.0 Oktober 2009 Gebruikershandleiding SIB versie 3.0 Vereniging van Integrale Kankercentra Oktober 2009 3 Gebruikershandleiding SIB VIKC oktober 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, St. Antonius Apotheek

Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, St. Antonius Apotheek Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, Inleiding De is een poliklinische apotheek gevestigd in het St. Antonius Ziekenhuis (AZN) te Nieuwegein. De is een schakelpunt

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

HANDBOEK MEDICATIEBEWAKING

HANDBOEK MEDICATIEBEWAKING HANDBOEK MEDICATIEBEWAKING Dit handboek is geschreven in opdracht van de KNMP en met medewerking van het Geneesmiddel Informatie Centrum. Deze publicatie is tot stand gekomen met financiële ondersteuning

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013

Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013 Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013 Inhoudstafel Inleiding 3 1. Aanmelden op westdecor.be 4 2. Uw webwinkel personaliseren 6 2.1 Uw wachtwoord instellen 6 2.2 Uw logo instellen 7 2.3 Uw verkoopprijzen

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Handleiding Herinnering en Mailing

Handleiding Herinnering en Mailing Handleiding Herinnering en Mailing Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Herinneringen...3 1.1 Herinnering koppelen aan een product...3 1.2 Instellen van herinnering via patiëntdossier...3

Nadere informatie

10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit Promedico ASP

10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit Promedico ASP 10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit Promedico ASP Tip 1 Handige opties voor de selectie van patiënt gegevens uit het dossier in Promedico ASP In Promedico ASP zijn 3 manieren om gegevens

Nadere informatie

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82185

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82185 Patiënteninformatie 063850 A2-07 Hemorrolite Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift

Nadere informatie

Zorgverlening van uw apotheek minder risico door goede voorlichting

Zorgverlening van uw apotheek minder risico door goede voorlichting Zorgverlening van uw apotheek minder risico door goede voorlichting Medicijngebruik luistert nauw; het is nooit zonder risico. Uit onderzoek blijkt dat 65-plussers twee keer zo vaak in het ziekenhuis belanden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 2.1 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 9 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 9 3.2 Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 In dit nummer: Hagru Workshops Nieuw in Scipio Documenten koppelen Nieuw in Scipio Online Gezinsselecties Brieven met afdrukregels Nieuw in CashflowPro (Foerage) Audit File Gewasbescherming

Nadere informatie

Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud

Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud Algemene uitleg... 2 Ik wil direct medicijnen bestellen... 3 Ik wil mijn medicatie-overzicht aanpassen... 6 Ik wil mijn bestelwijze aanpassen... 9 Ik wil mijn

Nadere informatie

Evaluatie adviesgesprek

Evaluatie adviesgesprek Evaluatie adviesgesprek Het verkrijgen van de uitnodigingen. Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf

Nadere informatie

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages.

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages. Rapportage Inhoud Inleiding... 1 Sjabloonbeheer... 1 Een rapportage wijzigen... 2 Een nieuwe rapportage maken... 4 Instellingen... 6 Rapportage printen... 8 Rapportage via ZorgMail... 10 Rapportage versturen...

Nadere informatie

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf de resultaten

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Informatie over lithium

Informatie over lithium Informatie over lithium Afdeling Psychiatrie Uw arts heeft u het middel... voorgeschreven. In deze folder krijgt u informatie over de werking en bijwerking van het medicijn. Wanneer moet u uw geneesmiddel

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

02-12-2011. Nieuwe standaard conversies beschikbaar van ANVA en CCS. Mailing/etiketten maken rechtstreeks vanuit Pro, geen Microsoft Word meer nodig

02-12-2011. Nieuwe standaard conversies beschikbaar van ANVA en CCS. Mailing/etiketten maken rechtstreeks vanuit Pro, geen Microsoft Word meer nodig Pagina 1 van 5 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: Verzonden: donderdag 01 december 2011 23:59 Onderwerp: Online Pro Update 2011.0.0.89: Mailing

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM)

Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM) Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM) Uw medicijnen meteen mee naar huis nemen Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) / Apothekers Voorlichtingscentrum

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

CMR Nieuwsbrief. Nummer 2 OA-2015

CMR Nieuwsbrief. Nummer 2 OA-2015 Nummer 2 OA-2015 CMR Nieuwsbrief In deze editie: 1.. Nieuws van de CMR. Unieke RVG nummers voor methotrexaat voorgevulde spuiten Aanvullende informatie n.a.v. Nieuwsbrief 2015-1 2.. Uw reactie gevraagd

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 9 Deze richtlijn is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de NAN 2006 en gaat over het bewaren en vernietigen

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

PAM Panel Praktijkonderzoek Apotheekmedewerkers

PAM Panel Praktijkonderzoek Apotheekmedewerkers 1/26 PAM Panel Praktijkonderzoek Apotheekmedewerkers PAM onderzoek Preferentiebeleid SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy Leiden, februari 2013 Onderzoekers en auteurs Mevr. Sonia Amini Mevr.

Nadere informatie

Handleiding Artsenviewer Radiologie

Handleiding Artsenviewer Radiologie Handleiding Artsenviewer Radiologie Het Heilig Hart Ziekebhuis Leuven biedt u de mogelijkheid om via een webbased applicatie onderzoeken, uitgevoerd op de afdeling Radiologie, te raadplegen. Wij hopen

Nadere informatie

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) Je kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per e-mail: patientenportaal@umcutrecht.nl

Nadere informatie

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Je kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per e-mail: patientenportaal@umcutrecht.nl Wat staat er in deze folder Voor ouders 2 Wat

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie