Van apothekers, voor apothekers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van apothekers, voor apothekers"

Transcriptie

1 UI-online Kenmerken UI-online Online platform voor (gepersonifieerde) patiëntenvoorlichting vanuit de apotheek Inhoud Wat is UI-online? P.1 Teksten UI-online P.2 Automatisering via AIS P.8 Kwaliteitsbewaking P.9 UI-online teksten uitgebreid P.11 Over SLS P.15 Ontwikkeld in nauwe samenwerking met apothekers. Compleet assortiment aan teksten voor geneesmiddelbegeleiding en productadvisering. Teksten fungeren als voorlichtingsmethode voor het apotheekteam en als naslagwerk voor de patiënt en zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands. Mogelijkheid tot het printen van gepersonifieerde Voorlichtings Instructies (geldt voor AIS-en van Caresoft, Euroned en Microbais). Mogelijkheid tot automatisch afdrukken van eigen apotheeklogo op UI-online teksten. Eigen teksten kunnen via de beheeromgeving worden ingevoerd en tijdens de receptverweking worden ontsloten. Wat is UI-online? Van apothekers, voor apothekers UI-online ondersteunt en professionaliseert de voorlichtingsrol van: Reguliere apotheken Poliklinische apotheken Apotheekhoudende huisartsen Het UI-online programma, dat is ontwikkeld in nauwe samenwerking met apothekers, is zeer eenvoudig te gebruiken door het hele apotheekteam, zonder uitgebreide cursus of training. UI-online is de online opvolger van de UI-rom. Online platform voor (gepersonifieerde) patiëntenvoorlichting vanuit de apotheek UI-online is een online applicatie die, na inloggen, op ieder werkstation in de apotheek kan worden gebruikt. De gebruiksvriendelijke zoekinterface geeft toegang tot meer dan 1700 teksten die noodzakelijk zijn voor optimale geneesmiddelbegeleiding vanuit de apotheek. Voor de meeste Apotheek Informatie Systemen geldt dat deze teksten tijdens de receptverwerking automatisch worden uitgeprint en dat UI-online dient als extra zoekprogramma om buiten receptverwerking om teksten te zoeken. Statistieken: actueel overzicht van alle uitgegeven documenten 1

2 Teksten op UI-online UI-online ontsluit een volledig tekstassortiment: Teksten voor eerste uitgifte begeleiding (Voorlichtingsinstructies of VI s), al dan niet voorzien van gepersonifieerde informatie. Speciale kinderbijsluiters Teksten voor tweede uitgifte begeleiding (TU s) Product Instructies voor de begeleiding van het randassortiment zoals verbandmiddelen, specialistische voeding, blessurehoek e.d. (PI s) Protocol en naslagwerk: alle teksten voor geneesmiddelbegeleiding en productadvisering 95% van alle eerste uitgiften kan worden begeleid met een UI-online tekst Via UI-online staan teksten ter beschikking die nodig zijn voor efficiënte en professionele voorlichting vanuit de apotheek. UI-online teksten sluiten aan bij NHG standaarden en WINAP protocollen en voorzien in zowel geneesmiddelbegeleiding op de juiste momenten (zoals eerste en tweede uitgifte) en begeleiding van OTC producten en zelfzorgmiddelen. De meeste teksten fungeren als patiëntinformatie en als mondeling voorlichtingsprotocol voor het apotheekteam. Afhankelijk van het AIS bevatten Voorlichtingsinstructies bij eerste uitgifte cliënt specifieke gepersonifieerde informatie, zoals over contra-indicaties, interacties, allergieën en zwangerschap. Werkinstructies ter begeleiding van het interne beslissingsproces (bijvoorbeeld voor de Morning After-pil) Zelfzorginstructies (voor de begeleiding van zelfzorgklachten) Reguliere bijsluiters 2

3 Samenvatting als leidraad voor het baliegesprek Medicijnen tegen blaasontsteking VI-1 trimethoprim, nitrofurantoïne Doodt de bacteriën die blaasontsteking veroorzaken. Maak alle medicijnen op, ook als u zich al beter voelt. Bijwerkingen, zoals misselijkheid, gaan meestal snel weer over. Wat u moet weten over dit medicijn: Bel dokter of apotheek als u wilt stoppen, of bij jeuk en huiduitslag. U kunt zelf veel doen om blaasontsteking te voorkomen (lees de tips onderaan). Tablet vergeten? Lees bijsluiter of Voor het bespreken van de belangrijkste geneesmiddelinformatie voorziet de samenvatting op de voorlichtingsteksten in een voorlichtingsprotocol. Dit resulteert in uniforme voorlichting door iedere apotheekmedewerker. Onderzoek van Bureau Taal, adviseur op het gebied van begrijpelijke taal, wijst uit dat de gemiddelde lezer een tekst vluchtig doorleest om er de voor hem belangrijke informatie direct uit te filteren. Een groot deel van de tekst wordt vaak slecht gelezen. Vaste onderwerpen van de samenvatting op de VoorlichtingsInstructie: Wat doet het (medicijn) Voor wie is het Hoe te gebruiken/ wat te doen bij vergeten inname Bijwerkingen Wanneer de dokter bellen Wat kunt u zelf doen Invloed op de rijvaardigheid (indien relevant) Begrijpelijke taal, structuur en functie Structuur en functie Apotheken die het bespreken van de samenvatting van de UI-online voorlichtingsteksten standaard in het werkproces opnemen, verzekeren zich ervan dat de meest essentiële informatie uit de tekst is besproken. De samenvatting bevat maximaal 7 punten en behandelt de belangrijkste informatie in de hoofdtekst, volgens een vaste structuur. UI-online voorlichtingsteksten protocolleren de mondelinge en schriftelijke voorlichting vanuit de apotheek. De unieke structuur van Voorlichtingsinstructies op UI-online is speciaal ontworpen om een 4-ledige functie te vervullen: 1. De samenvatting bovenaan de tekst fungeert als protocol voor het baliegesprek. 2. De bodytekst fungeert als naslagwerk voor de cliënt en wordt thuis nagelezen. Deze bodytekst heeft vaste onderwerpen: - Behandelingsduur ( Hoe lang moet u het medicijn gebruiken ) - Werking ( Hoe helpt het medicijn ) - Resultaten ( Wanneer merkt u dat het medicijn helpt ) - Bijwerkingen ( Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen) ) - Inname/toediening ( Hoe neemt u dit medicijn in? ) 3. De gepersonifieerde informatie aan het einde van de standaard bodytekst geeft de cliënt specifieke geneesmiddelinformatie, ook in relatie tot bestaande medicatie. Hierbij gaat het om informatie over interacties, contra-indicaties, allergieën, etc. 4. Het visitekaartje van de apotheek te zijn. 3

4 Begrijpelijke taal De meeste UI-online teksten zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands. Zij voldoen aan de EU classificatie niveau B1/B2. Dit impliceert dat ca 95% van de bevolking de teksten kan lezen en begrijpen. Normaal is een tekst die afkomstig is van apotheek of arts (of bijvoorbeeld een bijsluiter) geschreven op een niveau dat door ca. 60% van de patiënten wordt begrepen. Een tekst die is geschreven in begrijpelijke taal bevat geen ingewikkelde zinsconstructies of jargon. Zinnen zijn kort en de lezer wordt direct aangesproken, bijvoorbeeld: U moet uw medicijn iedere dag op een vaste tijd innemen. Zorg ervoor dat u eerst iets heeft gegeten, in plaats van: Het geneesmiddel dient dagelijks op een lege maag te worden ingenomen. Gepersonifieerde patiënteninformatie vanuit de eigen apotheek Informatie die op de VI kan worden geprint op basis van informatie uit het AIS: Interactie meldingen Contra-indicatie meldingen Informatie over allergieën Vermelding van de (contactgegevens van de) zorgverzekeraar van de cliënt Medicatiehistorie De apotheek bepaalt zelf via het AIS welke informatie op de VI wordt vermeld. Binnen de AIS-en van Caresoft, Euroned en Microbais worden de nieuwe VI s op individuele basis (dus op patiëntniveau) voorzien van specifieke informatie die in het AIS is opgenomen of wordt getriggerd via medicatiebewaking. Dit wordt zichtbaar door een nieuwe rubriek die aan het einde van iedere VI wordt toegevoegd onder de naam Persoonlijke informatie. Hierin komt die persoonlijke informatie die u als apotheek wilt toevoegen, bijvoorbeeld: Etikettekst m.b.t. dosering, inname advies, gebruiksduur en houdbaarheid. Concrete en begrijpelijke adviezen op basis van WINAP teksten bij geneesmiddelinteracties en contra-indicaties. Actief medicatieoverzicht: indien gewenst kunt u het medicatieoverzicht meeprinten. Specifieke teksten die aan leeftijd en/of geslacht gekoppeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan zwangerschap/borstvoeding. Voorbeelden van het tekstblok Persoonlijke Informatie Voorbeeld van een tekstblok met persoonlijke informatie: hier treft u het inname-advies volgens de richtlijnen van het KNMP; een verplicht onderdeel in de patiëntenvoorlichting. Up to date patiëntenbestand: de patiënt wordt gevraagd om relevante informatie altijd aan de apotheek door te geven. 4

5 Interactie: de teksten zijn gebaseerd op WINAP teksten. Het voordeel is dat u geen losse Interactie-teksten meer hoeft mee te geven aan de patiënt: alle informatie in 1 document. Contra-indicatie: afhankelijk van de vastgelegde contra-indicatie code in het AIS; gericht advies voor de patiënt. Allergie: Door middel van deze tekst wordt er op gewezen dat niet bekend is dat de patiënt een allergie heeft. Wanneer er wel een bij de apotheek bekende allergie bestaat en het middel toch wordt afgeleverd, verschijnt er een tekst met de strekking dat de voordelen van het middel op wegen tegen de nadelen van de allergie. Zorgverzekeraar: u attendeert de patiënt op het doorgeven van een wisseling! Medicatieoverzicht: Indien gewenst kunt u ervoor kiezen om het actieve medicatieoverzicht af te drukken. 5

6 Schermprint FarmaSys: instellen parameters afdrukken gegevens in persoonlijke informatie Het logo van apotheek of keten op UI-online Om de verleende voorlichting nog verder te personaliseren biedt UI-online de mogelijkheid tot het toevoegen van het logo van uw apotheek of keten. Dit is een eenmalige handeling. Het logo kan worden geïntegreerd in alle UI-online documenten, behalve pdf documenten zoals bijsluiters. Uitgifte van eigen teksten via UI-online Alle UI-online gebruikers kunnen eigen teksten maken in hun eigen UI-online beheeromgeving. Dit kunnen aanpassingen zijn op bestaande VI-teksten maar ook specifieke eigen brieven zijn. Onze service bestaat er ook uit dat door u bewerkte VI s worden bewaakt. Dus als er wijzigingen zijn in het hoofddocument dan wordt u als gebruiker van een afgeleid document daarvan op de hoogte gesteld. 6

7 Gesprekspunten op het scherm Mondelinge voorlichting blijft een struikelblok in de apotheek. De wijze waarop de mondelinge begeleiding is geregeld is bepalend of de patiënt een vraag durft te stellen en/of de patiënt het apotheekbezoek als positief ervaart. Mondelinge toelichting kan dus niet achterwege blijven. UI-online biedt de mogelijkheid om tijdens de receptverwerking de belangrijkste gesprekspunten op het scherm te tonen. Statistieken UI-online geeft toegang tot een scorebord waar statistieken kunnen worden getoond. Dit maakt inzichtelijk hoe vaak per tijdseenheid uitgiftebegeleiding aan de hand van een document heeft plaatsgevonden via receptverwerking. Rapportages kunnen worden opgevraagd t.b.v. verslagen, overleg met andere zorgverleners, aantoonbaar maken van zorginspanningen naar verzekeraars etc. Schermprint UI-online: scorebord statistieken 7

8 Bijsluiters en overige handige patiënten informatie Op termijn zullen alle fabrieksbijsluiters in hanteerbaar formaat in het AIS beschikbaar komen, dus tijdens de receptverwerking. UI-online biedt verder toegang tot instructiefilms die u via uw beeldscherm aan de klant kunt tonen. Schermprint UI-online: voorbeeld instructiefilm UI-online met Pharmacom en Promedico UI-online is nog niet geïntegreerd binnen de Apotheek Informatie Systemen Pharmacom en Promedico. Voor deze systemen geldt een iets ander gebruik van UIonline. Pharmacom en Promedico gebruikers krijgen een eerste uitgifte signaal tijdens de receptverwerking. Op basis hiervan kan er worden gezocht op UIonline naar een beschikbare tekst. Een handige en snelle manier van zoeken is het scannen van de geneesmiddelverpakking Teksten kunnen ook worden gezocht op geneesmiddelnaam of trefwoord. Automatisering van de informatieverstrekking via het AIS UI-online en uw systeemhuis Een belangrijke factor voor het succes van alle patiëntencommunicatieprojecten is de samenwerking met de diverse aanbieders van Apotheek Informatie Systemen (systeemhuizen). De samenwerking tussen SLS Communicatiediensten, Stichting Uitgifte Informatie en de systeemhuizen is geformaliseerd in de SIVP (Stichting Implementatie en Validatie Patiëntenvoorlichting). Dit samenwerkingsverband heeft als doel om patiënteninformatie optimaal te ontsluiten via de apotheek. Optimale ontsluiting (integratie) betekent dat de apotheekcomputer tijdens de receptverwerking signalen (verwijzingen) geeft dat er bepaalde relevante folders of UI-online teksten beschikbaar zijn om mee te geven aan de cliënt. Voor Aposys, FarmaSys en Mira gebruikers geldt dat op aanvraag een verzoek aan UI-online wordt gestuurd om een (gepersonifieerd) document vanaf de centrale UI-online server te genereren en terug te sturen naar de printer van de apotheek. De website wordt gebruikt als aparte zoekomgeving. Verwijzing naar relevante begeleidingstekst binnen het AIS 8

9 Uitgifte Informatie bestand Het Uitgifte Informatie bestand, dat maandelijks wordt uitgeleverd door Stichting Uitgifte Informatie, verzorgt binnen uw Apotheek Informatie Systeem de meldingen van relevante begeleidingsteksten en (in de geïntegreerde situatie) de mogelijkheid tot het direct afdrukken van de tekst. Het bestand wordt maandelijks automatisch ingelezen bij het installeren van de nieuwe taxe en is dus altijd up-to-date. Zodra er UI-online documenten afgedrukt kunnen worden, geeft het AIS hier automatisch melding van. In onderstaand voorbeeld is een situatie te zien waarin Oseltamivir voor het eerst aan een patiënt wordt verstrekt. Na het selecteren van het middel, verschijnt automatisch een scherm waarin aangegeven staat dat er een UI-online eerste uitgifte tekst (VI) aanwezig is. Kwaliteitsbewaking UI-online teksten en programmatuur SLS Communicatiediensten werkt onder auspiciën van Stichting Uitgifte Informatie. Deze stichting is opgericht in 1993 om de openbare apotheker behulpzaam te zijn bij zijn informatieve taak. Ter optimalisering van dit aspect van de dienstverlening zijn in de loop der jaren door de stichting een aantal structurele activiteiten ondernomen; activiteiten die naadloos aansluiten op de NAN en de uitgangspunten van Farmaceutische Patiënten Zorg. Een belangrijk vertrekpunt bij de initiatieven is de werkbaarheid in de dagelijkse praktijk en het voorzien in praktische en eenvoudig te implementeren werkmethoden, waarvan UIonline er een is. Stichting Uitgifte Informatie verzorgt verder het Uitgifte Informatie Bestand dat, gekoppeld aan uw Apotheek Informatie Systeem, de relevante medicatiesignalen (zoals bij de eerste, tweede, derde of herhaaluitgifte) levert. Kwaliteitsbewaking UI-online teksten UI-online teksten worden geschreven en gecontroleerd door een redactieteam van apothekers. Binnen dit team is ook Stichting Uitgifte Informatie vertegenwoordig. Kwaliteitsbewaking van de teksten is verweven in het gehele proces, van concept tot finale versie: 9

10 1. Concepttekst wordt geschreven door één van de apothekers die onderdeel uitmaakt van het UI-online schrijversteam 2. Concepttekst wordt omgezet in begrijpelijk Nederlands door speciaal daarvoor opgeleide redacteurs 3. Concepttekst in begrijpelijk Nederlands wordt gecontroleerd door de UI-online redactieraad, een vast team van apothekers dat belast is met de kwaliteitsbewaking van alle teksten 4. Goedgekeurde tekst wordt voorgelegd aan de initiële schrijver als laatste controle 5. Goedgekeurde tekst wordt opgenomen binnen UI-online Vastlegging en meetbare zorg Bij een geïntegreerde printsituatie wordt de afhandeling van een UI-online tekst direct weggeschreven in het patiëntendossier en als zorgactie opgenomen in het ZRS Het gepersonifieerde document wordt als PDF weggeschreven in het patiëntendossier zodat altijd is terug te vinden wat er inhoudelijk is besproken en meegegeven. Kwaliteitsbewaking UI-online programmatuur UI-online werkt binnen de zwaarbeveiligde E-zorg omgeving en maakt gebruikt van geavanceerde beveiligingsscripts. Tijdens receptverwerking bepaalt de apotheek welke informatie voor de klant relevant is. Het AIS stuurt hierop een XML protocol via een beveiligde https verbinding naar een centrale server in het hoogwaardig beveiligde KPN datacenter in Amsterdam. Deze retourneert een persoonlijk op maat gemaakt PDF document. Persoonlijke gegevens van de patiënt worden niet door UI-online opgeslagen. De Stichting Uitgifte Informatie bewaakt de procedure en garandeert dat er vertrouwelijk en veilig met patiëntgegevens wordt omgegaan. De UI-online software is ontwikkeld in samenwerking met apothekers, Stichting Uitgifte informatie en de systeemhuizen (vertegenwoordigd in de SIVP). Deze samenwerking zorgt ervoor dat de programmatuur naadloos aansluit bij de behoeften binnen de apotheek, terwijl optimale ontsluiting via de verschillende Apotheek Informatie Systemen wordt gewaarborgd. Tevens zorgen de korte lijnen tussen SLS Communicatiediensten, Stichting Uitgifte Informatie en de systeemhuizen ervoor dat de benodigde nieuwe functionaliteiten binnen een zo kort mogelijke periode kunnen worden gerealiseerd, op een voor de apotheek meest optimale wijze. 10

11 UI-online teksten: uitgebreide informatie Op UI-online treft u alle teksten die relevant zijn voor de dagelijkse apotheek praktijk. Hieronder volgt een uitgebreide opsomming van de meest veelvuldig gebruikte teksten: Voorlichting Instructies 1e uitgifte (VI's): gepersonifieerd zorgdocument Vaste structuur VoorlichtingsInstructie: Samenvatting (maximaal 7 punten) Behandelingsduur Werking Resultaten Bijwerkingen Inname/toediening De Voorlichtingsinstructie of VI is in 1996 door SLS Communicatiediensten ontwikkeld. Het was het eerste gevalideerde voorlichtingsprotocol voor apotheken. Als methode structureert de VI de mondelinge en schriftelijke begeleiding van de uitgiften van geneesmiddelen. De methode stuurt de apotheekorganisatie en informeert de cliënt in begrijpelijke taal. De Voorlichtingsinstructie (VI) is voor veel apotheken niet meer weg te denken bij de dagelijkse voorlichting in de apotheek. VI teksten maken de mondelinge en de schriftelijke informatie in de apotheek structureel en controleerbaar. De teksten zijn zo opgebouwd dat het voor een apotheekteam duidelijk is welke informatie minimaal mondeling verstrekt dient te worden. Deze essentiële informatie is puntsgewijs opgenomen in de samenvatting waar elke tekst mee begint. De bodytekst heeft een vaste structuur die in duidelijke en ook beknopte taal weergeeft wat de cliënt moet weten. Hierbij ligt de nadruk op de belangrijkste informatie. Veel informatie die in de bijsluiter verplicht vermeld (juridische disclaimer) moet worden is mindere relevant voor de cliënt. Deze informatie laten wij achterwege. De unieke structuur van de VI is speciaal ontworpen om een 4-ledige functie te vervullen: 1. De samenvatting bovenaan de tekst fungeert als protocol voor het baliegesprek. 2. De bodytekst fungeert als naslagwerk voor de cliënt en wordt thuis nagelezen. Deze bodytekst heeft vaste onderwerpen: - Behandelingsduur ( Hoe lang moet u het medicijn gebruiken ) - Werking ( Hoe helpt het medicijn ) - Resultaten ( Wanneer merkt u dat het medicijn helpt ) - Bijwerkingen ( Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen) ) - Inname/toediening ( Hoe neemt u dit medicijn in? ) 3. De gepersonifieerde informatie aan het einde van de standaard bodytekst geeft cliënt specifieke geneesmiddelinformatie, ook in relatie tot bestaande medicatie. Hierbij gaat het om informatie over interacties, contra-indicaties, allergieën, etc. 4. Het visitekaartje van de apotheek te zijn. 11

12 Tweede Uitgifte begeleiding (TU) Tweede Uitgifte teksten bestaan uit een vragenlijst en algemene informatie. De vragenlijst is de leidraad waarmee de eerste ervaringen van de patiënt in het tweedeuitgifte gesprek kunnen worden besproken en vastgelegd. De vragenlijst kan aan de balie worden doorgenomen, of door de patiënt thuis worden ingevuld. De vragenlijst geeft aan wanneer contact met de apotheker of arts nodig is. De algemene informatie in de Tweede Uitgifte tekst is bedoeld om na afloop aan de patiënt te worden meegegeven. In die informatie staat wat de patiënt kan verwachten van het geneesmiddel, van de huisarts en van de apotheek. Zelfzorg instructie (ZI) Een zelfzorginstructie bestaat uit een persoonlijk adviesdeel en een voorlichtingsdeel. Het persoonlijk advies kan betrekking hebben op een te gebruiken geneesmiddel, het naleven van leefregels of een doorverwijzing naar de huisarts. Het persoonlijk adviesgedeelte heeft twee functies: 1. een interne functie: het is een leidraad voor het baliegesprek om tot een goed advies te komen. 2. een externe functie: het is tevens bedoeld om mee te geven aan de patiënt als naslagwerk. De patiënt kan bij doorverwijzing het formulier ook meenemen naar de huisarts. Met behulp van het persoonlijk adviesdeel kan de apotheker/assistente samen met de cliënt een aantal relevante vragen doorlopen overeenkomstig de WHAM-structuur. Op het formulier kunnen de antwoorden simpelweg worden aangekruist waardoor men tot een helder persoonlijk advies kan komen. Vanzelfsprekend worden hierbij de KNMPzelfzorgrichtlijnen gevolgd. Punten die aan de orde komen zijn: Wat zijn de klachten/verschijnselen? Wie heeft de klachten? Hoe lang heeft u de klachten al/hoe is de situatie? 12

13 Wat heeft u zelf aan de klachten gedaan? Gebruikt u op dit moment geneesmiddelen voor andere klachten/aandoeningen? Waar nodig zal een opsomming van middelen worden gemaakt met het oog op interacties. Het geneesmiddeladvies. De meest gangbare geneesmiddelen worden hier vermeld maar u kunt ook zelf geneesmiddelen toevoegen en verwijderen. Het voorlichtingsdeel van de instructie is een digitale zelfzorgfolder. Onderdelen die in dit voorlichtingsdeel aan de orde komen zijn: Oorzaken Behandeling Preventie/leefregels (hoe te voorkomen) Wanneer doorverwijzen In het persoonlijk adviesdeel wordt aan het einde van de tekst altijd verwezen naar de voorlichtingsfolder. Dit kan natuurlijk ook een zelfzorgfolder zijn van de KNMP of van een apotheekketen. Interactie instructies (I) De Interactie-instructies hebben hetzelfde kenmerk als de Interactiefolders van de KNMP. De belangrijkste redenen waarom deze Interactie-instructies op UI-online zijn geplaatst zijn: 1. Door toevoeging van een samenvatting een werkinstructie te realiseren conform de Voorlichtinginstructies. 2. Verzorgde opmaak en de ruimte om eventuele etiketten te plakken (bijv. t.b.v. trombosedienst). Folderoverzichten (FO) Van een aantal onderwerpen zijn folderoverzichten opgesteld. Denk hierbij aan onderwerpen als zwangerschap, verre reizen, reuma en dergelijke. De folders die op de overzichten vermeld staan, zijn allemaal opgenomen in de Documentatiewijzer (DW). Apotheken die met de DW werken kunnen dus door middel van plaatsing van de folderoverzichten in de publieksruimte aan hun cliënten zichtbaar maken dat er veel informatie direct beschikbaar is. De overzichten kunnen in een A4-wandrek worden gepresenteerd dat eveneens gebruikt kan worden voor de zelfzorg instructies (zie updatenieuws / bestelformulier). 13

14 Productinstructies (PI) Functie van de PI Intern: Gericht op de apotheekorganisatie: Ondersteunend en kennisbevorderend. De juiste informatie op de juiste plaats en het juiste moment (kennismanagement). Herkenbaarheid door een vast stramien. Extern: Gericht op advies naar de cliënt: Kwaliteit van de advisering verhogen. Bijdragen tot aflevering van het juiste product. Optimaal productgebruik resulterend in een hoge klantentevredenheid. Totstandkoming van de PI In tegenstelling tot de VI-teksten die door apothekers worden geschreven, is voor de PI's samenwerking gezocht met de producenten. De producten die in de PI-teksten worden beschreven zijn vaak complex. Daarbij komt dat de betreffende productgroepen nogal vaak kunnen wisselen van producteigenschappen. Het is nagenoeg ondoenlijk om hierop adequaat in te spelen. Derhalve is besloten om in nauwe samenwerking met de leveranciers de PI teksten op te stellen. Hieronder twee praktijkvoorbeelden waarbij PI s goed van pas komen: 1. Tijdens het aanschrijven van het voedingspreparaat Nutridrink Multi Fibre wordt de beschikbaarheid van de PI aangegeven. Het product wordt afgeleverd en de PI wordt ter hand gesteld. Dit betreft handige, leesbare informatie (niet van de verpakking) over eigenschappen, gebruik, opsomming van andere smaken en tips over andere manieren van bereiding. 2. Op het recept wordt een steunkous voorgeschreven. Het grote probleem is altijd het correct opnemen van de juiste maat. Stel, uw apotheek heeft gekozen voor het merk Struva. Via de tekst op UI-online of de apotheekcomputer wordt de betreffende PI opgezocht/geprint. De assistente bepaalt de maat aan de hand van de in de PI opgenomen instructie en de maattabel. Met de cliënt kunnen verder nog opties als kleur, draagsysteem en aanbrenghulp worden gekozen. Vervolgens kan het juiste artikel worden besteld bij de groothandel. Bij aflevering wordt dezelfde PI meegegeven. PI's zijn voor zover mogelijk gekoppeld aan de 1 e uitgifte van de betreffende producten. 14

15 Overige teksten Er staan vele andere documenten op UI-online. Zo vindt u in de categorie overige teksten bijvoorbeeld de kinderbijsluiters, Werkinstructies (bijvoorbeeld voor de Morning-afterpil) en verschillende andere handige documenten voor in de apotheek. Over SLS Communicatiediensten SLS Communicatiediensten is leverancier van verscheidene voorlichtingstools die zijn ontwikkeld vóór en dóór apothekers. Deze laagdrempelige tools zijn praktijkgericht en ondersteunen het werkproces van het gehele apotheekteam. Tevens is SLS Communicatiediensten, in samenwerking met Stichting Uitgifte informatie de leverancier van het Uitgifte Informatie bestand (UI-bestand). De samenwerking met sterke partners als Stichting Uitgifte informatie, de Systeemhuizen, KNMP, Z-index, apotheekketens&formules, patiëntenorganisaties & farmaceutische industrie hebben de sterke marktpositie van SLS Communicatiediensten verankerd. De producten van SLS Communicatiediensten: UI-online Folder Service Apotheken (FSA) Documentatiewijzer (DW) Apotheek-Linq 14 15

Van apothekers, voor apothekers

Van apothekers, voor apothekers UI-online Inhoud Kenmerken UI-online Online platform voor gepersonifieerde patiëntenvoorlichting vanuit de apotheek Ontwikkeld in nauwe samenwerking met apothekers. Compleet assortiment aan teksten voor

Nadere informatie

INTRODUCTIE: FOLDER SERVICE APOTHEKEN (FSA)

INTRODUCTIE: FOLDER SERVICE APOTHEKEN (FSA) INTRODUCTIE: FOLDER SERVICE APOTHEKEN (FSA) Door deel te nemen aan de Folder Service Apotheken (FSA) heeft u aangegeven dat u het belangrijk vindt om uw cliënten optimaal te kunnen informeren en voorlichten.

Nadere informatie

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1 1/10 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Bijzondere Kenmerken: Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-1-2-1

Bijzondere Kenmerken: Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-1-2-1 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs: Drs. L. Grandia S. F. Harkes-Idzinga

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

Service Apotheek MFB S IN HANDBOEK. Datum:

Service Apotheek MFB S IN HANDBOEK. Datum: Service Apotheek Datum: 08-12-2014 MFB S IN HANDBOEK Achmea is in 2014 gestart met het belonen van werken met Medisch Farmaceutisch Beslisregels (MFB's). Om voor de extra vergoeding 'Module Zorgverlenerschap'

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 1 Hoofdstuk 1 van de NAN 2006 gaat over de behandelingsovereenkomst conform de Wet op de geneeskundige

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: 'LIM-geneesmiddel (Lareb Intensive Monitoring)' IR V-3-1-1

Bijzonder Kenmerk: 'LIM-geneesmiddel (Lareb Intensive Monitoring)' IR V-3-1-1 1/10 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs Drs. L. Grandia Drs. M. Journée-Gilessen

Nadere informatie

Verminderde nierfunctie en medicijnen

Verminderde nierfunctie en medicijnen Verminderde nierfunctie en medicijnen VERMINDERDE NIERFUNCTIE WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN ADVIES IN EEN PERSOONLIJK GESPREK VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL VERMINDERDE

Nadere informatie

de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd.

de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd. Onderhoud tabellen Beheer basis bestanden 90 de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd. Men wordt nu verzocht aan te geven welke WCIA-25-doseringen bij de

Nadere informatie

Medicatie overdracht

Medicatie overdracht Medicatie overdracht + Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie overdracht. In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie overdracht tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Nadere informatie

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes module. Inhoud Pagina Hoofdstuk 1 Algemeen 3 1.1. Inloggen en discipline wisselen. 3 1.2. Patiënt oproepen.

Nadere informatie

Herhaalmodule voor Pharmacom

Herhaalmodule voor Pharmacom Mediq Herhaalmodule voor Pharmacom Algemene werkinstructie 27-8-2013 Inhoud Inleiding... 2 Instructie instellen parameters herhaalmodule... 3 Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker...

Nadere informatie

Handleiding Vernieuwde GIP in Pharmacom Nieuw

Handleiding Vernieuwde GIP in Pharmacom Nieuw Handleiding Vernieuwde GIP in Pharmacom Nieuw Samen met u naar 100% receptverwerking in Pharmacom Nieuw Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Health Base Patiënteninformatie Redactie PharmaPartners

Nadere informatie

GIP-z. GIP in detail. Uitgangspunten GIP

GIP-z. GIP in detail. Uitgangspunten GIP GIP-z GIP in detail Uitgangspunten GIP Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) is bedoeld voor optimale schriftelijke voorlichting aan patiënten. GIP is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Bijzondere Kenmerken m.b.t. Opiumwet IR V-1-1-1

Bijzondere Kenmerken m.b.t. Opiumwet IR V-1-1-1 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. GrandiaDrs. M. Journée-

Nadere informatie

Afgeleide contraindicatieaard

Afgeleide contraindicatieaard IR V-2-2-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Leonora Grandia

Nadere informatie

IR BK inhalatie instructie IR V-2-1-1

IR BK inhalatie instructie IR V-2-1-1 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs: Drs. L. Grandia Drs. M. Journée-Gilessen

Nadere informatie

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012 Cursus over geneesmiddelengebruik Zorgbelang academie Marion Reinartz Oktober 2012 Vier Hoofdstukken 1. Bij de arts: behandeling en voorschrijven recept 2. Van recept tot medicijn; welke informatie en

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Zorgregistratiesysteem in Aposys

Zorgregistratiesysteem in Aposys Zorgregistratiesysteem in Aposys Inleiding Het Zorgregistratiesysteem (ZRS) is onderdeel van de G-Standaard. Met het ZRS kunt u op een gestructureerde wijze de afhandeling van medicatiebewakingssignalen

Nadere informatie

BROKIS Zorgcoach BENU Check

BROKIS Zorgcoach BENU Check BROKIS Zorgcoach BENU Check De online tool ter ondersteuning van de farmaceutische zorg in de BENU apotheek Versie 31 maart 2015 1 Inleiding BENU Check De BENU Check is een online tool die gebruikt kan

Nadere informatie

Oktober Handleiding ZorgRegistratieSysteem

Oktober Handleiding ZorgRegistratieSysteem Oktober 2010 Handleiding ZorgRegistratieSysteem Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1. Inleiding 4 1.1 Waarom zorg vastleggen? 4 1.2 Waarom zorg vastleggen met het ZRS? 4 2. Opbouw van het ZRS 5 2.1 Aanleiding,

Nadere informatie

Bijzondere Kenmerken m.b.t. Opiumwet IR V-2-1-1

Bijzondere Kenmerken m.b.t. Opiumwet IR V-2-1-1 IR V-1-1-1 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia

Nadere informatie

Uitwisseling labwaarden

Uitwisseling labwaarden Uitwisseling labwaarden Stads-apotheker is spin in het web o patiënt beweegt tussen huisarts en specialist o patiënt beweegt tussen specialist A en specialist B o patiënt beweegt tussen ziekenhuis X en

Nadere informatie

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1 25 november 2014 1/9 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs N. Speksnijder

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Zuyderland Apotheek Inhoud Inleiding... 3 Voor wie is de Zuyderland Apotheek?... 3 Werkwijze... 3 Medicatiebewaking... 3 Inzicht in uw medicijngebruik... 3 Zorgvuldige controle... 4 Eigen apotheekkeuze...

Nadere informatie

MEDICATIEBEWAKING OP BASIS VAN NIER-

MEDICATIEBEWAKING OP BASIS VAN NIER- KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE MEDICATIEBEWAKING OP BASIS VAN NIER- F U N C T I E W A A R D E N EEN HANDLEIDING VOOR IN DE APOTHEEK 2 I N L E I D I N G H A N D L E I

Nadere informatie

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Inleiding Dit protocol is opgesteld door de stuurgroep Medicatieoverdracht Groninger Apotheken

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Poliklinische Apotheek. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Poliklinische Apotheek. rkz.nl Patiënteninformatie Poliklinische Apotheek rkz.nl Bij de Poliklinische Apotheek RKZ kunt u terecht voor medicijnen als u een recept van uw specialist heeft gekregen. Dit kan direct na uw bezoek aan de

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit Mira. Project Digitaal Verwijzen

Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit Mira. Project Digitaal Verwijzen Handleiding elektronisch verzenden van brieven vanuit Mira Project Digitaal Verwijzen 2 March 2012 Inhoudsopgave Toevoegen Derden in MIRA... 2 Toevoegen Derden in MIRA... 2 Elektronisch verzenden... 4

Nadere informatie

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21 1/21 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Handleiding applicatie zorgverzekeraars

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerken: Interacties en Contra- Indicaties niet beoordeeld IR V-3-1-1

Bijzonder Kenmerken: Interacties en Contra- Indicaties niet beoordeeld IR V-3-1-1 1/9 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Bij de apotheek kunt u terecht voor medicijnen. Dat weet iedereen. Maar wat doet de apotheek nog meer voor u? En wat gebeurt er eigenlijk

Nadere informatie

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl Apotheek Catharina Apotheek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarvoor kunt u bij ons terecht?... 3 Deskundig en veilig... 3 Assortiment... 4 Uitwisselen van informatie... 4 Privacy... 4 Wie werken er?...

Nadere informatie

Uw apotheek in VUmc 1

Uw apotheek in VUmc 1 Uw apotheek in VUmc 1 2 Heeft de specialist in de polikliniek medicijnen voorgeschreven? Heeft u in het ziekenhuis gelegen en gaat u weer naar huis? Of wilt u advies over uw medicatie? U kunt terecht in

Nadere informatie

INFORMATIEMAP HERHAALGEMAKKELIJK AANGEBODEN DOOR:

INFORMATIEMAP HERHAALGEMAKKELIJK AANGEBODEN DOOR: INFORMATIEMAP HERHAALGEMAKKELIJK AANGEBODEN DOOR: HKZ-ISO gecertificeerd sinds 2005 Geachte heer/ mevrouw, Samen met uw apotheek heeft u besloten om gebruik te maken van de service Herhaalgemakkelijk.

Nadere informatie

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 MTX 822-1 Patiënte krijgt via de poliklinische apotheek 17.5 mg MTX injectie i.m.(?) Openbare apotheek stelt weekdosering van

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Let op: kwaliteitseisen IGZ schildklierpoeder IR V-2-1-1

Bijzonder Kenmerk: Let op: kwaliteitseisen IGZ schildklierpoeder IR V-2-1-1 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs Drs. L. Grandia Drs. M. Journée-Gilessen

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan apotheekhoudende huisartsenpraktijk op 22 mei 2013 te Horssen. Den Haag, juni, 2013

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan apotheekhoudende huisartsenpraktijk op 22 mei 2013 te Horssen. Den Haag, juni, 2013 Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan apotheekhoudende huisartsenpraktijk op 22 mei 2013 te Horssen Den Haag, juni, 2013 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Weer naar huis - algemeen

Weer naar huis - algemeen Verpleegafdeling A1 Weer naar huis - algemeen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat!

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! Apotheek Casa Cura Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! www.apotheekcasacura.nl Apotheek Casa Cura Apotheek Casa Cura is een cliëntgerichte en kwaliteitsbewuste organisatie die het als haar taak

Nadere informatie

Redactiecommissie Zorgprotocollen

Redactiecommissie Zorgprotocollen Redactiecommissie Zorgprotocollen WERKGROEP PHARMACOMPROTOCOLLEN 20 juni 2017 1. Actielijst RCZP Actiepunt naam status Uitzetten zorgprotocollen voor Pharmacom Classic in de loop van 2017 Aanpassen protocol

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Ik zie ik zie.. Wat jij ook kunt zien

Ik zie ik zie.. Wat jij ook kunt zien Ik zie ik zie.. Wat jij ook kunt zien 2 Inleiding U heeft een ik zie, ik zie, wat jij ook kunt zien training bijgewoond. De informatie die tijdens de training is gedeeld kunt u terugvinden in dit document.

Nadere informatie

Handleiding voor CTR-gebruikers

Handleiding voor CTR-gebruikers Handleiding voor CTR-gebruikers Inhoud 1. Inleiding 3 2. Basisbegrippen 3 3. Toegang 4 3.1. Technische vereisten 4 3.2. Hoe opent u CTR? 4 3.3. Keuze van het profiel 4 4. Algemeen overzicht 5 4.1. Hoofding

Nadere informatie

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Als patiënt van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft u toegang tot het zorgportaal Mijn.vanweelbethesda. Dit is een website die gekoppeld is aan het beveiligde Elektronisch

Nadere informatie

Reumatologie. Patiënteninformatie. Methotrexaat tabletten. Bij reumatische aandoeningen. Slingeland Ziekenhuis

Reumatologie. Patiënteninformatie. Methotrexaat tabletten. Bij reumatische aandoeningen. Slingeland Ziekenhuis Reumatologie Methotrexaat tabletten i Patiënteninformatie Bij reumatische aandoeningen Slingeland Ziekenhuis Algemeen In deze folder kunt u lezen over het medicijn Methotrexaat en waar u op moet letten

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 3 Evaluatie en nazorg van de farmaceutische zorg- en dienstverlening

NAN 2006 Richtlijn 3 Evaluatie en nazorg van de farmaceutische zorg- en dienstverlening NAN 2006 Richtlijn 3 Evaluatie en nazorg van de farmaceutische zorg- en dienstverlening Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 3 Deze richtlijn is een uitwerking van NAN-hoofdstuk

Nadere informatie

Handelsonderneming Goudsesingel B.V Apotheek Ritzen BV T.a.v. XXXXX Walenburgerweg AA Rotterdam. EINDE AANWIJZING Wkkgz

Handelsonderneming Goudsesingel B.V Apotheek Ritzen BV T.a.v. XXXXX Walenburgerweg AA Rotterdam. EINDE AANWIJZING Wkkgz > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Handelsonderneming Goudsesingel B.V Apotheek Ritzen BV T.a.v. XXXXX Walenburgerweg 5 3039 AA Rotterdam EINDE AANWIJZING Wkkgz Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus

Nadere informatie

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp Inleiding Patiënten die het moeilijk vinden om overzicht te houden op hun medicatie, en patiënten die wonen in het gezinsvervangend tehuis de Grienden kunnen gebruik maken van de weekdoos service van apotheek

Nadere informatie

Alertheid blijft nodig bij methotrexaat. door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders

Alertheid blijft nodig bij methotrexaat. door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders Alertheid blijft nodig bij methotrexaat Maatregelen dragen nog geen vrucht door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders - 15-06-2012 Ondanks maatregelen die zijn genomen om methotrexaat-incidenten te voorkomen,

Nadere informatie

Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam

Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam Gebruik LSP MIRA Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam Vraag UZI-passen op naam aan voor alle medewerkers die moeten werken

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

APOTHEEK. Behandelovereenkomst Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

APOTHEEK. Behandelovereenkomst Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden APOTHEEK Behandelovereenkomst Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden BEHANDEL- OVEREENKOMST In deze behandelovereenkomst staat wat u van uw apotheek kunt verwachten en welke informatie uw apotheek hoort

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Als patiënt van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft u na inloggen met uw DigiD toegang tot de beveiligde website

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent

Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent 1 Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent Onderzoeker en auteur: drs. Martine Kruijtbosch Begeleiders: dr. Annemieke Floor-Schreudering, drs. Linda Mulder-Wildemors In

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is.

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is. Medicatie beleid Zorgt in Zorg B.V. Uitgangspunten: U beheert uw medicatie als cliënt zelf, zo mogelijk met ondersteuning van uw mantelzorger, vrijwilliger of ondersteuning van een systeem als Baxter of

Nadere informatie

Poliklinische Apotheek Alkmaar

Poliklinische Apotheek Alkmaar Poliklinische Apotheek Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar mca.nl Inhoudsopgave Wat is de Poliklinische Apotheek Alkmaar? 3 Veilig gebruik van uw medicijnen 4 Vergoeding en betaling 5 Uw privacy 5 Afhaalpunt

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Een volledig en actueel medicatieoverzicht. Versie Auteurs: Wouter van Koningsbruggen Datum: Locatie: Utrecht

Een volledig en actueel medicatieoverzicht. Versie Auteurs: Wouter van Koningsbruggen Datum: Locatie: Utrecht Een volledig en actueel medicatieoverzicht Versie 1.10 Auteurs: Wouter van Koningsbruggen Datum: 16-12-2016 Locatie: Utrecht Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1. Een volledig en actueel medicatieoverzicht...

Nadere informatie

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl Relax met ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners www.zorgmail.nl INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 SECURE E-MAIL... 3 ZORGMAIL EDI... 4 INLOGGEN... 5 WEBSITE... 5 INLOGGEN... 5 ACTIVEREN... 6 SECURE

Nadere informatie

Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces.

Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces. Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces. Historie van de begrippen In 2013 is door de Werkgroep Begrippen 1 een set van begrippen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA 1-leerlen T 088 120 50

Nadere informatie

Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl

Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl Medicijngebruik; enquête Nierpatiënten Perspectief online: www.nponline.nl Samenvatting Medicijngebruik In een inventarisatie betreffende medicijngebruik onder nierpatiënten is gevraagd naar de volgende

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum

PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum 05-12-2012 Doel Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk Van Santen heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Mediris Recipe 1. Overzicht van Mediris Recipe Starten met Mediris Recipe Uw gegevens Uw ehealth sessie

Mediris Recipe 1. Overzicht van Mediris Recipe Starten met Mediris Recipe Uw gegevens Uw ehealth sessie Mediris Recipe 1. Overzicht van Mediris Recipe... 2 2. Starten met Mediris Recipe... 3 2.1. Uw gegevens... 3 2.2. Uw ehealth sessie... 3 2.2.1. ehealth-sessie via MediRing... 4 2.2.2. ehealth-certificaat

Nadere informatie

Central Filling. Centraal gereedmaken recepten, decentraal afleveren. Versie 2.3 HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG

Central Filling. Centraal gereedmaken recepten, decentraal afleveren. Versie 2.3 HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Central Filling Centraal gereedmaken recepten, decentraal afleveren HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 2.3 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG Euroned, juni 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schonen patiëntenbestand

Schonen patiëntenbestand Schonen patiëntenbestand Beschrijving programmatuur t.b.v. het schonen van het patiëntenbestand (apothekersversie) HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 1.8 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG

Nadere informatie

in de Online Help (onder het vraagteken icoontje) binnen MicroHIS X. Stoppen en wijzigen van medicatievoorschriften

in de Online Help (onder het vraagteken icoontje) binnen MicroHIS X. Stoppen en wijzigen van medicatievoorschriften In deze FAQ gaan we in op een 15-tal veel gestelde vragen & antwoorden rondom het in. Wij hopen dat u hiermee u voordeel kunt doen in de dagelijkse praktijk. Handleiding Voorschrijfmodule De functies zijn

Nadere informatie

Vrij verkrijgbare medicijnen

Vrij verkrijgbare medicijnen Vrij verkrijgbare medicijnen WAT ZIJN VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN TIPS VOOR EEN GOEDE KEUZE WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN MEDICIJNEN WERKEN BETER DANKZIJ UW APOTHEKER VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN Een

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Handleiding LUMC Patiëntportaal

Handleiding LUMC Patiëntportaal Handleiding LUMC Patiëntportaal JANUARI 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat hebt u nodig? 3 3 DigiD aanvragen 3 4 Inloggen en uitloggen 4 5 Hoe werken de verschillende onderdelen? 7 5.1 Nieuwe afspraak

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN OPGESTELD DOOR ORGANISATIES VAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGAANBIEDERS EN CONSUMENTEN / PATIËNTEN (ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, LHV, KNMP, NPCF EN CONSUMENTENBOND).

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SIB op maat versie 3.0

Gebruikershandleiding SIB op maat versie 3.0 Gebruikershandleiding SIB op maat versie 3.0 Oktober 2009 Gebruikershandleiding SIB versie 3.0 Vereniging van Integrale Kankercentra Oktober 2009 3 Gebruikershandleiding SIB VIKC oktober 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Uw apotheek in Maarssenbroek. Informatiefolder voor Patiënten van GCM GCM. Kring Apotheek Boomstede Samen vooraan in zorg

Uw apotheek in Maarssenbroek. Informatiefolder voor Patiënten van GCM GCM. Kring Apotheek Boomstede Samen vooraan in zorg Uw apotheek in Maarssenbroek Informatiefolder voor Patiënten van GCM GCM Kring Apotheek Boomstede Samen vooraan in zorg GCM, samen vooraan in zorg GCM Kring Apotheek Boomstede is een onderdeel van Stichting

Nadere informatie

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4).

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4). 1. Inleiding Het medicatiebeleid binnen Thuiszorg Groot Gelre en A&B TOM is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgverlener binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie

Nadere informatie

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82185

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82185 Patiënteninformatie 063850 A2-07 Hemorrolite Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

2 Farmaceutische patiëntenzorg en therapietrouw

2 Farmaceutische patiëntenzorg en therapietrouw 2 Farmaceutische patiëntenzorg en therapietrouw In de openbare apotheek wordt sinds een aantal jaar gewerkt met farmaceutische patiëntenzorg. Dit houdt in dat de doelstelling van de apotheek is verbreed.

Nadere informatie

Methotrexaat bij reumatische aandoeningen. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Methotrexaat bij reumatische aandoeningen. Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Methotrexaat bij reumatische aandoeningen Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis Inleiding U heeft van uw behandelend arts het medicijn methotrexaat voorgeschreven gekregen. Om dit medicijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 2.1 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 9 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 9 3.2 Algemene

Nadere informatie