Van apothekers, voor apothekers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van apothekers, voor apothekers"

Transcriptie

1 UI-online Kenmerken UI-online Online platform voor (gepersonifieerde) patiëntenvoorlichting vanuit de apotheek Inhoud Wat is UI-online? P.1 Teksten UI-online P.2 Automatisering via AIS P.8 Kwaliteitsbewaking P.9 UI-online teksten uitgebreid P.11 Over SLS P.15 Ontwikkeld in nauwe samenwerking met apothekers. Compleet assortiment aan teksten voor geneesmiddelbegeleiding en productadvisering. Teksten fungeren als voorlichtingsmethode voor het apotheekteam en als naslagwerk voor de patiënt en zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands. Mogelijkheid tot het printen van gepersonifieerde Voorlichtings Instructies (geldt voor AIS-en van Caresoft, Euroned en Microbais). Mogelijkheid tot automatisch afdrukken van eigen apotheeklogo op UI-online teksten. Eigen teksten kunnen via de beheeromgeving worden ingevoerd en tijdens de receptverweking worden ontsloten. Wat is UI-online? Van apothekers, voor apothekers UI-online ondersteunt en professionaliseert de voorlichtingsrol van: Reguliere apotheken Poliklinische apotheken Apotheekhoudende huisartsen Het UI-online programma, dat is ontwikkeld in nauwe samenwerking met apothekers, is zeer eenvoudig te gebruiken door het hele apotheekteam, zonder uitgebreide cursus of training. UI-online is de online opvolger van de UI-rom. Online platform voor (gepersonifieerde) patiëntenvoorlichting vanuit de apotheek UI-online is een online applicatie die, na inloggen, op ieder werkstation in de apotheek kan worden gebruikt. De gebruiksvriendelijke zoekinterface geeft toegang tot meer dan 1700 teksten die noodzakelijk zijn voor optimale geneesmiddelbegeleiding vanuit de apotheek. Voor de meeste Apotheek Informatie Systemen geldt dat deze teksten tijdens de receptverwerking automatisch worden uitgeprint en dat UI-online dient als extra zoekprogramma om buiten receptverwerking om teksten te zoeken. Statistieken: actueel overzicht van alle uitgegeven documenten 1

2 Teksten op UI-online UI-online ontsluit een volledig tekstassortiment: Teksten voor eerste uitgifte begeleiding (Voorlichtingsinstructies of VI s), al dan niet voorzien van gepersonifieerde informatie. Speciale kinderbijsluiters Teksten voor tweede uitgifte begeleiding (TU s) Product Instructies voor de begeleiding van het randassortiment zoals verbandmiddelen, specialistische voeding, blessurehoek e.d. (PI s) Protocol en naslagwerk: alle teksten voor geneesmiddelbegeleiding en productadvisering 95% van alle eerste uitgiften kan worden begeleid met een UI-online tekst Via UI-online staan teksten ter beschikking die nodig zijn voor efficiënte en professionele voorlichting vanuit de apotheek. UI-online teksten sluiten aan bij NHG standaarden en WINAP protocollen en voorzien in zowel geneesmiddelbegeleiding op de juiste momenten (zoals eerste en tweede uitgifte) en begeleiding van OTC producten en zelfzorgmiddelen. De meeste teksten fungeren als patiëntinformatie en als mondeling voorlichtingsprotocol voor het apotheekteam. Afhankelijk van het AIS bevatten Voorlichtingsinstructies bij eerste uitgifte cliënt specifieke gepersonifieerde informatie, zoals over contra-indicaties, interacties, allergieën en zwangerschap. Werkinstructies ter begeleiding van het interne beslissingsproces (bijvoorbeeld voor de Morning After-pil) Zelfzorginstructies (voor de begeleiding van zelfzorgklachten) Reguliere bijsluiters 2

3 Samenvatting als leidraad voor het baliegesprek Medicijnen tegen blaasontsteking VI-1 trimethoprim, nitrofurantoïne Doodt de bacteriën die blaasontsteking veroorzaken. Maak alle medicijnen op, ook als u zich al beter voelt. Bijwerkingen, zoals misselijkheid, gaan meestal snel weer over. Wat u moet weten over dit medicijn: Bel dokter of apotheek als u wilt stoppen, of bij jeuk en huiduitslag. U kunt zelf veel doen om blaasontsteking te voorkomen (lees de tips onderaan). Tablet vergeten? Lees bijsluiter of Voor het bespreken van de belangrijkste geneesmiddelinformatie voorziet de samenvatting op de voorlichtingsteksten in een voorlichtingsprotocol. Dit resulteert in uniforme voorlichting door iedere apotheekmedewerker. Onderzoek van Bureau Taal, adviseur op het gebied van begrijpelijke taal, wijst uit dat de gemiddelde lezer een tekst vluchtig doorleest om er de voor hem belangrijke informatie direct uit te filteren. Een groot deel van de tekst wordt vaak slecht gelezen. Vaste onderwerpen van de samenvatting op de VoorlichtingsInstructie: Wat doet het (medicijn) Voor wie is het Hoe te gebruiken/ wat te doen bij vergeten inname Bijwerkingen Wanneer de dokter bellen Wat kunt u zelf doen Invloed op de rijvaardigheid (indien relevant) Begrijpelijke taal, structuur en functie Structuur en functie Apotheken die het bespreken van de samenvatting van de UI-online voorlichtingsteksten standaard in het werkproces opnemen, verzekeren zich ervan dat de meest essentiële informatie uit de tekst is besproken. De samenvatting bevat maximaal 7 punten en behandelt de belangrijkste informatie in de hoofdtekst, volgens een vaste structuur. UI-online voorlichtingsteksten protocolleren de mondelinge en schriftelijke voorlichting vanuit de apotheek. De unieke structuur van Voorlichtingsinstructies op UI-online is speciaal ontworpen om een 4-ledige functie te vervullen: 1. De samenvatting bovenaan de tekst fungeert als protocol voor het baliegesprek. 2. De bodytekst fungeert als naslagwerk voor de cliënt en wordt thuis nagelezen. Deze bodytekst heeft vaste onderwerpen: - Behandelingsduur ( Hoe lang moet u het medicijn gebruiken ) - Werking ( Hoe helpt het medicijn ) - Resultaten ( Wanneer merkt u dat het medicijn helpt ) - Bijwerkingen ( Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen) ) - Inname/toediening ( Hoe neemt u dit medicijn in? ) 3. De gepersonifieerde informatie aan het einde van de standaard bodytekst geeft de cliënt specifieke geneesmiddelinformatie, ook in relatie tot bestaande medicatie. Hierbij gaat het om informatie over interacties, contra-indicaties, allergieën, etc. 4. Het visitekaartje van de apotheek te zijn. 3

4 Begrijpelijke taal De meeste UI-online teksten zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands. Zij voldoen aan de EU classificatie niveau B1/B2. Dit impliceert dat ca 95% van de bevolking de teksten kan lezen en begrijpen. Normaal is een tekst die afkomstig is van apotheek of arts (of bijvoorbeeld een bijsluiter) geschreven op een niveau dat door ca. 60% van de patiënten wordt begrepen. Een tekst die is geschreven in begrijpelijke taal bevat geen ingewikkelde zinsconstructies of jargon. Zinnen zijn kort en de lezer wordt direct aangesproken, bijvoorbeeld: U moet uw medicijn iedere dag op een vaste tijd innemen. Zorg ervoor dat u eerst iets heeft gegeten, in plaats van: Het geneesmiddel dient dagelijks op een lege maag te worden ingenomen. Gepersonifieerde patiënteninformatie vanuit de eigen apotheek Informatie die op de VI kan worden geprint op basis van informatie uit het AIS: Interactie meldingen Contra-indicatie meldingen Informatie over allergieën Vermelding van de (contactgegevens van de) zorgverzekeraar van de cliënt Medicatiehistorie De apotheek bepaalt zelf via het AIS welke informatie op de VI wordt vermeld. Binnen de AIS-en van Caresoft, Euroned en Microbais worden de nieuwe VI s op individuele basis (dus op patiëntniveau) voorzien van specifieke informatie die in het AIS is opgenomen of wordt getriggerd via medicatiebewaking. Dit wordt zichtbaar door een nieuwe rubriek die aan het einde van iedere VI wordt toegevoegd onder de naam Persoonlijke informatie. Hierin komt die persoonlijke informatie die u als apotheek wilt toevoegen, bijvoorbeeld: Etikettekst m.b.t. dosering, inname advies, gebruiksduur en houdbaarheid. Concrete en begrijpelijke adviezen op basis van WINAP teksten bij geneesmiddelinteracties en contra-indicaties. Actief medicatieoverzicht: indien gewenst kunt u het medicatieoverzicht meeprinten. Specifieke teksten die aan leeftijd en/of geslacht gekoppeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan zwangerschap/borstvoeding. Voorbeelden van het tekstblok Persoonlijke Informatie Voorbeeld van een tekstblok met persoonlijke informatie: hier treft u het inname-advies volgens de richtlijnen van het KNMP; een verplicht onderdeel in de patiëntenvoorlichting. Up to date patiëntenbestand: de patiënt wordt gevraagd om relevante informatie altijd aan de apotheek door te geven. 4

5 Interactie: de teksten zijn gebaseerd op WINAP teksten. Het voordeel is dat u geen losse Interactie-teksten meer hoeft mee te geven aan de patiënt: alle informatie in 1 document. Contra-indicatie: afhankelijk van de vastgelegde contra-indicatie code in het AIS; gericht advies voor de patiënt. Allergie: Door middel van deze tekst wordt er op gewezen dat niet bekend is dat de patiënt een allergie heeft. Wanneer er wel een bij de apotheek bekende allergie bestaat en het middel toch wordt afgeleverd, verschijnt er een tekst met de strekking dat de voordelen van het middel op wegen tegen de nadelen van de allergie. Zorgverzekeraar: u attendeert de patiënt op het doorgeven van een wisseling! Medicatieoverzicht: Indien gewenst kunt u ervoor kiezen om het actieve medicatieoverzicht af te drukken. 5

6 Schermprint FarmaSys: instellen parameters afdrukken gegevens in persoonlijke informatie Het logo van apotheek of keten op UI-online Om de verleende voorlichting nog verder te personaliseren biedt UI-online de mogelijkheid tot het toevoegen van het logo van uw apotheek of keten. Dit is een eenmalige handeling. Het logo kan worden geïntegreerd in alle UI-online documenten, behalve pdf documenten zoals bijsluiters. Uitgifte van eigen teksten via UI-online Alle UI-online gebruikers kunnen eigen teksten maken in hun eigen UI-online beheeromgeving. Dit kunnen aanpassingen zijn op bestaande VI-teksten maar ook specifieke eigen brieven zijn. Onze service bestaat er ook uit dat door u bewerkte VI s worden bewaakt. Dus als er wijzigingen zijn in het hoofddocument dan wordt u als gebruiker van een afgeleid document daarvan op de hoogte gesteld. 6

7 Gesprekspunten op het scherm Mondelinge voorlichting blijft een struikelblok in de apotheek. De wijze waarop de mondelinge begeleiding is geregeld is bepalend of de patiënt een vraag durft te stellen en/of de patiënt het apotheekbezoek als positief ervaart. Mondelinge toelichting kan dus niet achterwege blijven. UI-online biedt de mogelijkheid om tijdens de receptverwerking de belangrijkste gesprekspunten op het scherm te tonen. Statistieken UI-online geeft toegang tot een scorebord waar statistieken kunnen worden getoond. Dit maakt inzichtelijk hoe vaak per tijdseenheid uitgiftebegeleiding aan de hand van een document heeft plaatsgevonden via receptverwerking. Rapportages kunnen worden opgevraagd t.b.v. verslagen, overleg met andere zorgverleners, aantoonbaar maken van zorginspanningen naar verzekeraars etc. Schermprint UI-online: scorebord statistieken 7

8 Bijsluiters en overige handige patiënten informatie Op termijn zullen alle fabrieksbijsluiters in hanteerbaar formaat in het AIS beschikbaar komen, dus tijdens de receptverwerking. UI-online biedt verder toegang tot instructiefilms die u via uw beeldscherm aan de klant kunt tonen. Schermprint UI-online: voorbeeld instructiefilm UI-online met Pharmacom en Promedico UI-online is nog niet geïntegreerd binnen de Apotheek Informatie Systemen Pharmacom en Promedico. Voor deze systemen geldt een iets ander gebruik van UIonline. Pharmacom en Promedico gebruikers krijgen een eerste uitgifte signaal tijdens de receptverwerking. Op basis hiervan kan er worden gezocht op UIonline naar een beschikbare tekst. Een handige en snelle manier van zoeken is het scannen van de geneesmiddelverpakking Teksten kunnen ook worden gezocht op geneesmiddelnaam of trefwoord. Automatisering van de informatieverstrekking via het AIS UI-online en uw systeemhuis Een belangrijke factor voor het succes van alle patiëntencommunicatieprojecten is de samenwerking met de diverse aanbieders van Apotheek Informatie Systemen (systeemhuizen). De samenwerking tussen SLS Communicatiediensten, Stichting Uitgifte Informatie en de systeemhuizen is geformaliseerd in de SIVP (Stichting Implementatie en Validatie Patiëntenvoorlichting). Dit samenwerkingsverband heeft als doel om patiënteninformatie optimaal te ontsluiten via de apotheek. Optimale ontsluiting (integratie) betekent dat de apotheekcomputer tijdens de receptverwerking signalen (verwijzingen) geeft dat er bepaalde relevante folders of UI-online teksten beschikbaar zijn om mee te geven aan de cliënt. Voor Aposys, FarmaSys en Mira gebruikers geldt dat op aanvraag een verzoek aan UI-online wordt gestuurd om een (gepersonifieerd) document vanaf de centrale UI-online server te genereren en terug te sturen naar de printer van de apotheek. De website wordt gebruikt als aparte zoekomgeving. Verwijzing naar relevante begeleidingstekst binnen het AIS 8

9 Uitgifte Informatie bestand Het Uitgifte Informatie bestand, dat maandelijks wordt uitgeleverd door Stichting Uitgifte Informatie, verzorgt binnen uw Apotheek Informatie Systeem de meldingen van relevante begeleidingsteksten en (in de geïntegreerde situatie) de mogelijkheid tot het direct afdrukken van de tekst. Het bestand wordt maandelijks automatisch ingelezen bij het installeren van de nieuwe taxe en is dus altijd up-to-date. Zodra er UI-online documenten afgedrukt kunnen worden, geeft het AIS hier automatisch melding van. In onderstaand voorbeeld is een situatie te zien waarin Oseltamivir voor het eerst aan een patiënt wordt verstrekt. Na het selecteren van het middel, verschijnt automatisch een scherm waarin aangegeven staat dat er een UI-online eerste uitgifte tekst (VI) aanwezig is. Kwaliteitsbewaking UI-online teksten en programmatuur SLS Communicatiediensten werkt onder auspiciën van Stichting Uitgifte Informatie. Deze stichting is opgericht in 1993 om de openbare apotheker behulpzaam te zijn bij zijn informatieve taak. Ter optimalisering van dit aspect van de dienstverlening zijn in de loop der jaren door de stichting een aantal structurele activiteiten ondernomen; activiteiten die naadloos aansluiten op de NAN en de uitgangspunten van Farmaceutische Patiënten Zorg. Een belangrijk vertrekpunt bij de initiatieven is de werkbaarheid in de dagelijkse praktijk en het voorzien in praktische en eenvoudig te implementeren werkmethoden, waarvan UIonline er een is. Stichting Uitgifte Informatie verzorgt verder het Uitgifte Informatie Bestand dat, gekoppeld aan uw Apotheek Informatie Systeem, de relevante medicatiesignalen (zoals bij de eerste, tweede, derde of herhaaluitgifte) levert. Kwaliteitsbewaking UI-online teksten UI-online teksten worden geschreven en gecontroleerd door een redactieteam van apothekers. Binnen dit team is ook Stichting Uitgifte Informatie vertegenwoordig. Kwaliteitsbewaking van de teksten is verweven in het gehele proces, van concept tot finale versie: 9

10 1. Concepttekst wordt geschreven door één van de apothekers die onderdeel uitmaakt van het UI-online schrijversteam 2. Concepttekst wordt omgezet in begrijpelijk Nederlands door speciaal daarvoor opgeleide redacteurs 3. Concepttekst in begrijpelijk Nederlands wordt gecontroleerd door de UI-online redactieraad, een vast team van apothekers dat belast is met de kwaliteitsbewaking van alle teksten 4. Goedgekeurde tekst wordt voorgelegd aan de initiële schrijver als laatste controle 5. Goedgekeurde tekst wordt opgenomen binnen UI-online Vastlegging en meetbare zorg Bij een geïntegreerde printsituatie wordt de afhandeling van een UI-online tekst direct weggeschreven in het patiëntendossier en als zorgactie opgenomen in het ZRS Het gepersonifieerde document wordt als PDF weggeschreven in het patiëntendossier zodat altijd is terug te vinden wat er inhoudelijk is besproken en meegegeven. Kwaliteitsbewaking UI-online programmatuur UI-online werkt binnen de zwaarbeveiligde E-zorg omgeving en maakt gebruikt van geavanceerde beveiligingsscripts. Tijdens receptverwerking bepaalt de apotheek welke informatie voor de klant relevant is. Het AIS stuurt hierop een XML protocol via een beveiligde https verbinding naar een centrale server in het hoogwaardig beveiligde KPN datacenter in Amsterdam. Deze retourneert een persoonlijk op maat gemaakt PDF document. Persoonlijke gegevens van de patiënt worden niet door UI-online opgeslagen. De Stichting Uitgifte Informatie bewaakt de procedure en garandeert dat er vertrouwelijk en veilig met patiëntgegevens wordt omgegaan. De UI-online software is ontwikkeld in samenwerking met apothekers, Stichting Uitgifte informatie en de systeemhuizen (vertegenwoordigd in de SIVP). Deze samenwerking zorgt ervoor dat de programmatuur naadloos aansluit bij de behoeften binnen de apotheek, terwijl optimale ontsluiting via de verschillende Apotheek Informatie Systemen wordt gewaarborgd. Tevens zorgen de korte lijnen tussen SLS Communicatiediensten, Stichting Uitgifte Informatie en de systeemhuizen ervoor dat de benodigde nieuwe functionaliteiten binnen een zo kort mogelijke periode kunnen worden gerealiseerd, op een voor de apotheek meest optimale wijze. 10

11 UI-online teksten: uitgebreide informatie Op UI-online treft u alle teksten die relevant zijn voor de dagelijkse apotheek praktijk. Hieronder volgt een uitgebreide opsomming van de meest veelvuldig gebruikte teksten: Voorlichting Instructies 1e uitgifte (VI's): gepersonifieerd zorgdocument Vaste structuur VoorlichtingsInstructie: Samenvatting (maximaal 7 punten) Behandelingsduur Werking Resultaten Bijwerkingen Inname/toediening De Voorlichtingsinstructie of VI is in 1996 door SLS Communicatiediensten ontwikkeld. Het was het eerste gevalideerde voorlichtingsprotocol voor apotheken. Als methode structureert de VI de mondelinge en schriftelijke begeleiding van de uitgiften van geneesmiddelen. De methode stuurt de apotheekorganisatie en informeert de cliënt in begrijpelijke taal. De Voorlichtingsinstructie (VI) is voor veel apotheken niet meer weg te denken bij de dagelijkse voorlichting in de apotheek. VI teksten maken de mondelinge en de schriftelijke informatie in de apotheek structureel en controleerbaar. De teksten zijn zo opgebouwd dat het voor een apotheekteam duidelijk is welke informatie minimaal mondeling verstrekt dient te worden. Deze essentiële informatie is puntsgewijs opgenomen in de samenvatting waar elke tekst mee begint. De bodytekst heeft een vaste structuur die in duidelijke en ook beknopte taal weergeeft wat de cliënt moet weten. Hierbij ligt de nadruk op de belangrijkste informatie. Veel informatie die in de bijsluiter verplicht vermeld (juridische disclaimer) moet worden is mindere relevant voor de cliënt. Deze informatie laten wij achterwege. De unieke structuur van de VI is speciaal ontworpen om een 4-ledige functie te vervullen: 1. De samenvatting bovenaan de tekst fungeert als protocol voor het baliegesprek. 2. De bodytekst fungeert als naslagwerk voor de cliënt en wordt thuis nagelezen. Deze bodytekst heeft vaste onderwerpen: - Behandelingsduur ( Hoe lang moet u het medicijn gebruiken ) - Werking ( Hoe helpt het medicijn ) - Resultaten ( Wanneer merkt u dat het medicijn helpt ) - Bijwerkingen ( Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen) ) - Inname/toediening ( Hoe neemt u dit medicijn in? ) 3. De gepersonifieerde informatie aan het einde van de standaard bodytekst geeft cliënt specifieke geneesmiddelinformatie, ook in relatie tot bestaande medicatie. Hierbij gaat het om informatie over interacties, contra-indicaties, allergieën, etc. 4. Het visitekaartje van de apotheek te zijn. 11

12 Tweede Uitgifte begeleiding (TU) Tweede Uitgifte teksten bestaan uit een vragenlijst en algemene informatie. De vragenlijst is de leidraad waarmee de eerste ervaringen van de patiënt in het tweedeuitgifte gesprek kunnen worden besproken en vastgelegd. De vragenlijst kan aan de balie worden doorgenomen, of door de patiënt thuis worden ingevuld. De vragenlijst geeft aan wanneer contact met de apotheker of arts nodig is. De algemene informatie in de Tweede Uitgifte tekst is bedoeld om na afloop aan de patiënt te worden meegegeven. In die informatie staat wat de patiënt kan verwachten van het geneesmiddel, van de huisarts en van de apotheek. Zelfzorg instructie (ZI) Een zelfzorginstructie bestaat uit een persoonlijk adviesdeel en een voorlichtingsdeel. Het persoonlijk advies kan betrekking hebben op een te gebruiken geneesmiddel, het naleven van leefregels of een doorverwijzing naar de huisarts. Het persoonlijk adviesgedeelte heeft twee functies: 1. een interne functie: het is een leidraad voor het baliegesprek om tot een goed advies te komen. 2. een externe functie: het is tevens bedoeld om mee te geven aan de patiënt als naslagwerk. De patiënt kan bij doorverwijzing het formulier ook meenemen naar de huisarts. Met behulp van het persoonlijk adviesdeel kan de apotheker/assistente samen met de cliënt een aantal relevante vragen doorlopen overeenkomstig de WHAM-structuur. Op het formulier kunnen de antwoorden simpelweg worden aangekruist waardoor men tot een helder persoonlijk advies kan komen. Vanzelfsprekend worden hierbij de KNMPzelfzorgrichtlijnen gevolgd. Punten die aan de orde komen zijn: Wat zijn de klachten/verschijnselen? Wie heeft de klachten? Hoe lang heeft u de klachten al/hoe is de situatie? 12

13 Wat heeft u zelf aan de klachten gedaan? Gebruikt u op dit moment geneesmiddelen voor andere klachten/aandoeningen? Waar nodig zal een opsomming van middelen worden gemaakt met het oog op interacties. Het geneesmiddeladvies. De meest gangbare geneesmiddelen worden hier vermeld maar u kunt ook zelf geneesmiddelen toevoegen en verwijderen. Het voorlichtingsdeel van de instructie is een digitale zelfzorgfolder. Onderdelen die in dit voorlichtingsdeel aan de orde komen zijn: Oorzaken Behandeling Preventie/leefregels (hoe te voorkomen) Wanneer doorverwijzen In het persoonlijk adviesdeel wordt aan het einde van de tekst altijd verwezen naar de voorlichtingsfolder. Dit kan natuurlijk ook een zelfzorgfolder zijn van de KNMP of van een apotheekketen. Interactie instructies (I) De Interactie-instructies hebben hetzelfde kenmerk als de Interactiefolders van de KNMP. De belangrijkste redenen waarom deze Interactie-instructies op UI-online zijn geplaatst zijn: 1. Door toevoeging van een samenvatting een werkinstructie te realiseren conform de Voorlichtinginstructies. 2. Verzorgde opmaak en de ruimte om eventuele etiketten te plakken (bijv. t.b.v. trombosedienst). Folderoverzichten (FO) Van een aantal onderwerpen zijn folderoverzichten opgesteld. Denk hierbij aan onderwerpen als zwangerschap, verre reizen, reuma en dergelijke. De folders die op de overzichten vermeld staan, zijn allemaal opgenomen in de Documentatiewijzer (DW). Apotheken die met de DW werken kunnen dus door middel van plaatsing van de folderoverzichten in de publieksruimte aan hun cliënten zichtbaar maken dat er veel informatie direct beschikbaar is. De overzichten kunnen in een A4-wandrek worden gepresenteerd dat eveneens gebruikt kan worden voor de zelfzorg instructies (zie updatenieuws / bestelformulier). 13

14 Productinstructies (PI) Functie van de PI Intern: Gericht op de apotheekorganisatie: Ondersteunend en kennisbevorderend. De juiste informatie op de juiste plaats en het juiste moment (kennismanagement). Herkenbaarheid door een vast stramien. Extern: Gericht op advies naar de cliënt: Kwaliteit van de advisering verhogen. Bijdragen tot aflevering van het juiste product. Optimaal productgebruik resulterend in een hoge klantentevredenheid. Totstandkoming van de PI In tegenstelling tot de VI-teksten die door apothekers worden geschreven, is voor de PI's samenwerking gezocht met de producenten. De producten die in de PI-teksten worden beschreven zijn vaak complex. Daarbij komt dat de betreffende productgroepen nogal vaak kunnen wisselen van producteigenschappen. Het is nagenoeg ondoenlijk om hierop adequaat in te spelen. Derhalve is besloten om in nauwe samenwerking met de leveranciers de PI teksten op te stellen. Hieronder twee praktijkvoorbeelden waarbij PI s goed van pas komen: 1. Tijdens het aanschrijven van het voedingspreparaat Nutridrink Multi Fibre wordt de beschikbaarheid van de PI aangegeven. Het product wordt afgeleverd en de PI wordt ter hand gesteld. Dit betreft handige, leesbare informatie (niet van de verpakking) over eigenschappen, gebruik, opsomming van andere smaken en tips over andere manieren van bereiding. 2. Op het recept wordt een steunkous voorgeschreven. Het grote probleem is altijd het correct opnemen van de juiste maat. Stel, uw apotheek heeft gekozen voor het merk Struva. Via de tekst op UI-online of de apotheekcomputer wordt de betreffende PI opgezocht/geprint. De assistente bepaalt de maat aan de hand van de in de PI opgenomen instructie en de maattabel. Met de cliënt kunnen verder nog opties als kleur, draagsysteem en aanbrenghulp worden gekozen. Vervolgens kan het juiste artikel worden besteld bij de groothandel. Bij aflevering wordt dezelfde PI meegegeven. PI's zijn voor zover mogelijk gekoppeld aan de 1 e uitgifte van de betreffende producten. 14

15 Overige teksten Er staan vele andere documenten op UI-online. Zo vindt u in de categorie overige teksten bijvoorbeeld de kinderbijsluiters, Werkinstructies (bijvoorbeeld voor de Morning-afterpil) en verschillende andere handige documenten voor in de apotheek. Over SLS Communicatiediensten SLS Communicatiediensten is leverancier van verscheidene voorlichtingstools die zijn ontwikkeld vóór en dóór apothekers. Deze laagdrempelige tools zijn praktijkgericht en ondersteunen het werkproces van het gehele apotheekteam. Tevens is SLS Communicatiediensten, in samenwerking met Stichting Uitgifte informatie de leverancier van het Uitgifte Informatie bestand (UI-bestand). De samenwerking met sterke partners als Stichting Uitgifte informatie, de Systeemhuizen, KNMP, Z-index, apotheekketens&formules, patiëntenorganisaties & farmaceutische industrie hebben de sterke marktpositie van SLS Communicatiediensten verankerd. De producten van SLS Communicatiediensten: UI-online Folder Service Apotheken (FSA) Documentatiewijzer (DW) Apotheek-Linq 14 15

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

ChipSoft Bedrijfsprofiel

ChipSoft Bedrijfsprofiel ChipSoft Bedrijfsprofiel!"#$% &%'!"#$% (!"#$)* #+, )-./000 1*12 ChipSoft ZIS B.V. (ChipSoft). Deze uitgave blijft eigendom van ChipSoft. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Inhoud 1. Inleiding 2. Beveiliging 3. Aanmelden a. Meer dan één apotheek? 4. Browserinstellingen 5. Versie Internet Explorer 6. Extractie NAW-gegevens

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht Request For Information Elektronisch Voorschrijf systeem academisch ziekenhuis Maastricht RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief 14-8-2014 Pagina 1 van 19 VOORWOORD Geachte gegadigde, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Moderators Versie 3.1

Moderators Versie 3.1 webportal Handleiding voor Moderators Versie 3.1 Auteur: drs.ing. J.A. de Pree, Datum: 21 juni 2011 Versie: 3.1 Build: 11 Contactinformatie: De Pree e-consult Oosthavenstraat 2 4486 AR Colijnsplaat Algemeen:

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

Functies van Intramed

Functies van Intramed Functies van Intramed H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inhoud Doel van dit boekje 3 Het programma 5 Gegevensbeheer 9 Patiëntenkaart 11 Agenda 17 Declareren 19 Boekhouding 21 Servicecentrum 25 Extra

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5

Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5 Syllabus Cardiovasculair Risicomanagement met MicroHIS 1ste Lijn Amsterdam Voorbereidende stappen Versie 8.5 023-EMED-201030 EduMedica, 2010 Inhoud Inhoud... i Inleiding...1 Over de cursus en het cursusmateriaal....

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Samengesteld op: 1 december 2014

Samengesteld op: 1 december 2014 Samengestelde elde uitspraken, wet- - en regelgevingen en/of wetgevingsadviezen en uit de online Juridische Databank abank van de Nederlandse Orde van Advocaten Samengesteld op: 1 december 2014 De Nederlandse

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie