Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6"

Transcriptie

1 Vertrouwen in beeld JaarverSLAG

2 missie 2 / 3 Wij zijn een autonoom, algemeen ziekenhuis dat vanuit een christelijke inspiratie specialistische gezondheidszorg aanbiedt. visie Wij maken deel uit van een netwerk waarin we, in overleg met de thuisgezondheidszorg en in samenwerking met hooggespecialiseerde ziekenhuizen, de beste zorg kunnen aanbieden aan iedere individuele patiënt. Wij stellen in al ons handelen de patiënt centraal, ongeacht zijn ras, stand, filosofische, religieuze of politieke overtuiging. Wij voeren een personeelsbeleid dat de menselijke waarden, de professionele deskundigheid, inzet, verantwoordelijkheid en loyaliteit van iedere medewerker bevordert en dat de permanente vorming stimuleert. Wij werken interdisciplinair met elkaar samen waarbij de communicatie gebaseerd is op luisterbereidheid en wederzijds respect. Wij hebben oog voor detail en besteden extra aandacht aan het informeren van de patiënt en zijn familie over elke stap in de medische behandeling of het onderzoek. Wij streven naar een moderne infrastructuur en uitrusting die beantwoorden aan de hoge eisen van medische technologie, ergonomie, comfort en privacy. Wij nemen de nodige acties om de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren. Wij staan open voor nieuwe initiatieven en maatschappelijke evoluties die bijdragen tot een verbetering van onze ziekenhuiswerking. Wij hebben aandacht voor een optimale verwerving van middelen en een efficiënte aanwending ervan waardoor we financieel gezond zijn en blijven. H. HARTZIEKENHUIS MOL

3 Inhoudstafel 2 MISSIE/VISIE 5 Voorwoord 6 Leiderschap 10 Strategie en beleid 16 Management van medewerkers 22 Management van middelen 32 Management van processen 40 Patienten 46 Eindresultaten JaarverSLAG

4 4 / 5 Vertrouwen... Ik voelde mij 35 jaar thuis in ons ziekenhuis en het is nog steeds een stuk van mezelf Simonne Gilis Gepensioneerde medewerker daghospitaal H. HARTZIEKENHUIS MOL

5 voorwoord Beste lezer, In 2006 werden opnieuw zichtbare stappen gezet die aansluiten bij de geformuleerde missie en visie. Een ambitie die we hebben vertaald in: vertrouwen in professionele zorg. Deze slogan is precies de kern van wat wij willen bereiken. Het is de rode draad in al onze initiatieven. Graag brengen we dit voor u in beeld. Het jaarverslag kijkt terug op de belangrijkste ontwikkelingen en feiten uit Het is opgebouwd volgens de 7 aandachtsgebieden van het Kwadrant-model (*), met name: Leiderschap, Strategie en beleid, Medewerkers, Middelen, Processen, Patiënten en Eindresultaten. Deze domeinen geven aan wat het beleid is en hoe we dit beleid voeren. Belangstelling voor ieder gebied zorgt ervoor dat er geen aspecten vergeten worden om het management te doen slagen. Vertrouwen Vertrouwen, dat is waar het in de gezondheidszorg om draait. Vertrouwen in onze zorg, in onze artsen en medewerkers, in elkaar. Pas dan krijgt de patiënt het gevoel dat hij in vertrouwde handen is. Wij laten hierna verschillende van onze stakeholders vertellen hoe het H. Hartziekenhuis dit vertrouwen voor hen invult. Ingekaderde fragmenten De doorlopende tekst in dit jaarverslag wordt aangevuld met (ingekaderde) fragmenten uit onze interne en externe informatiebladen. Hiermee krijgt u een levendig beeld van wat ons in 2006 bezighield in onze organisatie. Dit jaarverslag is niet compleet. Lang niet alle activiteiten, projecten en initiatieven hebben hier de ruimte gekregen die ze eigenlijk verdienen. Toch kunnen ook kleine vernieuwingen, vaak van diensten die als het ware achter de schermen opereren, een belangrijke impact hebben op de zorg rondom de patiënt. Dank Zorg is mensenwerk. Onze dank gaat dan ook uit naar al onze artsen en personeelsleden die rechtstreeks of onrechtstreeks bij deze zorg betrokken zijn. Wij zijn er ons sterk van bewust dat de kwaliteit van deze zorg in grote mate bepaald wordt door hun inzet en betrokkenheid. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal, zij bepalen onze reputatie en toekomst. Zij maken onze opdracht vertrouwen in professionele zorg waar, elke dag opnieuw. Wij wensen u veel leesgenot! * Kwadrant, een specifiek op de ziekenhuisomgeving afgestemd kwaliteitsmanagementmodel. Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap K.U. Leuven René Daemen Algemeen Directeur JaarverSLAG

6 Leiderschap De manier waarop het ziekenhuis zijn leidinggevenden inzet om de overeengekomen strategie en doelstellingen te realiseren. 6 / 7 Vertrouwen... Ik heb het gevoel dat ik me hier kan ontplooien in mijn professionaliteit en persoonlijkheid Pieter Geudens Hoofdverpleegkundige IZA Vertrouwen? H. HARTZIEKENHUIS MOL

7 De leidinggevenden zijn onze ruggengraat Wijzigingen aan het organogram Het jaar 2006 stond in het teken van het uitvoeren van de eerder bepaalde missie en visie. De leiding bepaalde welke accenten er moesten gelegd worden om deze ingezette koers te versterken. Het organogram werd dan ook in die zin aangepast: Pieter Geudens, hoofdverpleegkundige intensieve zorgen afdeling An Govaers, waarnemend diensthoofd apotheek Salwa Meskal, hoofdverpleegkundige daghospitaal Heidi Van Loon, stafmedewerker pers & communicatie. De medewerkers van het H. Hartziekenhuis vormen immers de sleutel tot succes. Enkel dankzij de betrokkenheid, de motivatie en het enthousiasme van alle medewerkers kan het ziekenhuis zijn doelstellingen realiseren. De organisatie rekent niet alleen op de kennis en ervaring van individuele medewerkers, maar vormt ook een krachtig leidinggevend team. Om een goed resultaat en toegevoegde waarde voor de patiënten te garanderen, streeft het beleid ernaar om getalenteerde leidinggevenden te vinden, aan te werven en verder te ontwikkelen. Nieuwe onthaalbrochures in circulatie Vanaf midden februari ontvangen onze patiënten een vernieuwde onthaalbrochure. Hiermee wordt ook de huisstijl stelselmatig verder uitgewerkt. De cover werd voorzien van foto s die elk departement van ons ziekenhuis vertegenwoordigen en aangeven dat we samen klaar staan voor onze patiënt. De link met onze slogan spreekt voor zich. Ook onze missie en visie werden opgenomen en laten er geen twijfel over welke waarden wij als instelling belangrijk vinden. Bron: intern weekbericht hartritme februari 2006 JaarverSLAG

8 Leiderschap / 9 Gedragscode leidinggevenden Samen met alle medewerkers bepaal ik het gezicht van ons ziekenhuis. Door mijn voorbeeldfunctie voel ik mij hiervoor extra verantwoordelijk en wil ik inspirerend werken naar de anderen. Door mijn inlevingsvermogen, luisterbereidheid en geduld zorg ik voor een open klimaat waarin mijn medewerkers optimaal kunnen functioneren. Mijn leidinggeven wordt gekenmerkt door zelfstandig en doelgericht werken. Als organisator leg ik de nodige creativiteit aan de dag. Ik ben eerlijk in mijn handelen en bejegen elke medewerker respectvol. Ik wil efficiënt samenwerken, openstaan voor nieuwe ideeën, maar ook voortdurend relativeren. Door mijn consequent handelen ben ik geloofwaardig als leidinggevende. Gedragscode inspireert leidinggevenden Op 22 juni 2006 startte een specifiek programma voor leidinggevenden om een zogenaamde gedragscode te ontwikkelen. Doel hiervan was hun leiderschapscapaciteiten en -competenties te versterken. De aftrap werd gegeven tijdens de algemene diensthoofdenvergadering. In een 6-tal groepen dachten de leidinggevenden, beleidsmedewerkers en medische diensthoofden na over de belangrijkste eigenschappen waarover een leidinggevende moet beschikken. Deze brainstorm resulteerde in 13 kwaliteiten en was meteen het uitgangspunt voor verdere verwerking die gebeurde tijdens de jaarlijkse opleidingsdag van de diensthoofden. Dit alles werd samengebracht tot één leesbaar geheel: de gedragscode voor leidinggevenden. In de vorm van deze gedragscode maken de sleutelfiguren in de organisatie duidelijk kenbaar wie ze als leidinggevenden zijn en hoe zij in het ziekenhuis met hun medewerkers omgaan. Goed leiderschap is een combinatie van verschillende elementen. De leidinggevenden werken hierbij eerst aan hun eigen kwaliteiten zodat deze nadien ook voor de anderen van betekenis kunnen zijn. Educatieve tentoonstelling over pijn Een gedeelte van onze inkomhal wordt gedurende één week ter beschikking gesteld voor een tentoonstelling over pijn. Hiermee helpen we mee om het thema pijn onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Deze educatieve, reizende tentoonstelling zal vanaf 24 april in ons ziekenhuis te zien zijn. Bron: intern weekbericht hartritme april 2006 H. HARTZIEKENHUIS MOL

9 Clinical Leadership Project (CLP) maakt leidinggevenden sterker Het voorbije jaar zette het H. Hartziekenhuis het in 2004 opgestarte Clinical Leadership Project verder. Een bevraging en het in kaart brengen van de effecten van het CLP wijzen immers uit dat de deelnemende hoofdverpleegkundigen zich sterker voelen als leidinggevende, ze beter samenwerken en een betere relatie met derden en andere hoofdverpleegkundigen hebben. Ze beschikken over toegenomen coachingsvaardigheden en nemen sneller initiatieven om zo te komen tot een meer patiëntgerichte zorg. Ook in de tweede leergroep is de algemene tevredenheid over de deelname aan het programma groot. Aangezien het CLP een zeer waardevol instrument is, wordt het project in de toekomst uitgebreid naar de niet-verpleegkundige diensthoofden. Guy Houtmeyers is sinds 2004 hoofdverpleegkundige op de dienst cardiologie. In 2006 maakte hij gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan het Clinical Leadership Project. Als nieuw diensthoofd komt er heel wat op je af. Veel draait rond open communicatie naar alle geledingen toe. Ook feedback geven is niet altijd even gemakkelijk. De opleiding kwam dan ook op het juiste moment in zijn carrière. Tijdens het CLP kon ik met andere hoofdverpleegkundigen ervaringen uitwisselen en leerde ik zelf problemen te ontleden en op te lossen. Het project maakte mij sterker als leidinggevende. Ik ben nu ook directer naar collega s en patiënten toe. Werkdruk wordt bespreekbaar Heel wat hoofdverpleegkundigen planden het afgelopen jaar een aantal administratieve dagen in. Tijdens deze dagen verdwijnen de hoofdverpleegkundigen van de werkvloer om zich te wijden aan de organisatie van hun afdeling. Het onderzoek naar de psychosociale belasting op het werk in maart 2005 wees namelijk op een aantal aandachtsgebieden, waaronder de werkdruk van de leidinggevenden. Het was de bedoeling om vanuit de aandachtspunten gerichte verbeteracties uit te werken. Zo bracht de directeur patiëntenzorg, samen met de hoofdverpleegkundigen, de problematiek rond de ervaren werkdruk in kaart. Vervolgens werd in overleg gezocht naar afdelingsgebonden en ziekenhuisbrede oplossingen. De invoering van de administratieve dagen wordt als zeer positief ervaren. JaarverSLAG

10 Strategie en beleid De manier waarop het ziekenhuis zijn missie en visie implementeert en vertaalt in een voor iedereen duidelijke strategie. 10 / 11 Vertrouwen... Ze maken écht tijd voor ons Vertrouwen? LOREM IPUSUM DOLUOR SIT AUMET, COUNSECTKETUER ADIP ISCING ELIT. SED METUS. SED AT JUSTO. UT EGET MAGNA FEU GIAT LEO TINCIDUNT VIVERRA. VESTIBU LUM ANTE IPSUM H. HARTZIEKENHUIS MOL

11 We bouwen aan morgen Technisch Financieel Plan vraagt tijd De directie en het bestuur werkten het afgelopen jaar verder aan het Technisch Financieel Plan, aansluitend op het Zorgstrategisch Plan dat reeds goedgekeurd werd door de overheid. Met het oog op de realisatie van dit Technisch Financieel Plan werd in 2005 een extern bureau ingeschakeld om de wenselijke en mogelijke infrastructurele ingrepen ter ondersteuning van de zorgvisie op langere termijn te helpen uitwerken. Een speciaal hiervoor opgerichte werkgroep analyseert dan ook het wijzigende zorgpatroon, de technische evolutie, de demografische evolutie en mogelijke samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers. Het opzet van dit alles is niet alleen plannen uitwerken, maar deze ook gesubsidieerd kunnen uitvoeren. De ontwikkeling van dit Technisch Financieel Plan en de afstemming met de overheid zijn complexe activiteiten en zullen ook in 2007 een gebundelde kracht vragen. Information Technology (IT) strategie in lijn met beleidsvisie In maart 2006 startte het ziekenhuis met een IT-stuurgroep. Dit comité legde zich in eerste instantie toe op een behoefte-analyse van de informatica-toepassingen. Zo werden alle noden en verwachtingen binnen het ziekenhuis in kaart gebracht. Vervolgens wordt een informaticastrategie voor de opbouw van een geïntegreerd ziekenhuis informatica systeem (ZIS) vastgelegd. De nadruk ligt hierbij op de kernactiviteiten van de instelling. Het ZIS dient patiëntgericht te zijn en moet de zorgprogramma s ondersteunen. Het systeem dient integreerbaar te zijn op alle niveaus, maar gericht op de realisatie van interne efficiëntie. De IT-stuurgroep is samengesteld uit kerngebruikers en beslissingsnemers afgevaardigd door de directie en de medische staf. De uitwerking van de IT-strategie sluit naadloos aan bij de beleidsvisie die in 2005, als antwoord op de zogenaamde zelfevaluatie, tot stand kwam. Kindvriendelijk ziekenhuis in ontwikkeling De kindvriendelijkheid van het H. Hartziekenhuis is een voortdurend aandachtspunt. Ook in 2006 waren er enkele in het oog springende initiatieven. Cliniclowns landen in Mol Gehospitaliseerde kinderen voelen zich vaak angstig of gespannen. Ze zijn verdrietig omdat ze hun familie of vriendjes missen, ze vervelen zich Daarnaast gaat hun ziekte of de behandeling ervan vaak gepaard met pijn. Daarom proberen de clowns Sjalot en Peeke elke maandagnamiddag het verblijf van de patiëntjes op de kinderafdeling zo aangenaam mogelijk te maken. Niet pijn of misselijkheid maar vermoeidheid meest voorkomende klacht bij kankerpatiënten Het H. Hartziekenhuis Mol organiseert op 15 mei 2006, in samenwerking met de VLK, een infosessie over vermoeidheid voor mensen met kanker en hun omgeving. Oncologische verpleegkundigen geven tips en leren technieken aan om energie te sparen op het werk, bij het baden, aankleden, boodschappen doen, het huishouden, Uit onderzoek blijkt immers dat kankerpatiënten vaker klachten hebben over vermoeidheid dan over pijn en misselijkheid. Bijna 80 % van de kankerpatiënten kampt met een vorm van uitputting. Bron: intern weekbericht hartritme april 2006 JaarverSLAG

12 Strategie en beleid 12 / 13 Stoppen met roken? Als je graag wil stoppen met roken, willen we je daarbij graag helpen. In het najaar organiseert ons ziekenhuis een rookstopcursus. Tijdens deze cursus stopt een roker samen met andere rokers onder begeleiding van een deskundige van IKMO. Bron: intern weekbericht hartritme mei 2006 De Cliniclowns zijn niet meer weg te denken in ziekenhuizen. Ze gaan meestal met z n twee op pad vóór het bezoekuur. Na een inforonde bij het verplegend personeel, beschikken zij over voldoende informatie om op een gepaste manier bij elk patiëntje voor wat afleiding te zorgen. Zo ontstaat er op elke kamer een geïmproviseerd spel waarbij het kind het spel bepaalt. De clowns spelen in op de activiteit waar het kind op dat moment mee bezig is (tv kijken, een gezelschapsspel, een babbel, tekenen, ) of op zijn gemoedstoestand (ontwaken uit anesthesie, triestig of kwaad zijn, naar huis mogen, angst hebben voor een operatie of een prik, ). Aan dat gegeven voegt de clown zijn reactie toe: luisteren naar het verhaal van het kind, vergroten van de blijdschap, overnemen van het verdriet, stil zijn samen met hen, muziek maken, dat is juist de kracht van de clown. De clowns staan de kinderen ook soms bij tijdens lastige en/of pijnlijke onderzoeken. Gratis laptops en internet voor zieke kinderen Sinds december 2006 stelt het H. Hartziekenhuis Mol laptops en draadloos internet kosteloos ter beschikking op de kinderafdeling. Hiermee wil men het comfort dat de patiënt thuis heeft ook in het ziekenhuis aanbieden. Op 6 december, uitgerekend op het Sinterklaasfeest, nam de instelling de laptops in gebruik. Uit onderzoek blijkt dat interactieve media een positieve invloed hebben op het fysieke, psychische en sociaal functioneren van chronisch zieke kinderen. Het spreekt voor zich: bij kinderen die voor een langere termijn in het ziekenhuis verblijven, slaat de verveling al snel toe. Dankzij het internet en het My Zone Project kunnen zij echter in contact blijven met het thuisfront, de vriendjes, de school, spelletjes spelen of de tijd al surfend doorbrengen. Hoe werkt het project? Bij de opname in het ziekenhuis ontvangen de ouders in de opname-documentatie een brochure en een aanvraagformulier voor het project. Aan de balie kunnen de kinderen ook een folder vol surftips vinden. Kinderen en ouders kunnen voor bijkomende informatie uiteraard ook de verpleegkundigen aanspreken. Na het invullen van het aanvraagformulier krijgen de ouders een laptop voor hun kind ter beschikking en wordt er uitgelegd hoe het kind kan aanmelden. Eenmaal de PC aanstaat, komen de kinderen terecht op de My Zone startpagina. In deze beschermde omgeving kunnen de kinderen surfen op een aantal speciaal voor hen geselecteerde sites. Voor onbeperkte internettoegang kunnen de kinderen, mits toestemming van de ouders, een gratis voucher verkrijgen bij de verpleegkundigen. Partnerschap Het H. Hartziekenhuis Mol werkt, voor de realisatie van dit project, nauw samen met twee belangrijke partners. Zo is er Simon & Odil, een interactief platform voor zieke kinderen. De initiatiefnemers van de site willen het isolement van zieke kinderen helpen doorbreken, vragen en angsten waarmee kinderen en ouders zitten, helpen verlichten en een aantal taboes rond ernstig ziek zijn, helpen doorbreken. Dit gebeurt enerzijds aan de hand van informatie (vragen over ziekte, behandelingen, ), communicatie (via een beveiligde chatroom waar men kan praten of ervaringen uitwisselen) en amusement (spelletjes spelen, verhaaltjes lezen, ). H. HARTZIEKENHUIS MOL

13 Hiernaast maakt ook Telenet deel uit van het samenwerkingsverband. Deze firma staat in voor de laptops en het draadloos internet. Ook de ouders kunnen van het My Zone Project gebruik maken. Wanneer zij de nacht doorbrengen bij hun zieke kind, dan kunnen ze in de late uurtjes ook checken of surfen. P & C volop gefocust De dienst Pers & Communicatie concentreerde zich het afgelopen jaar op de interne communicatie van het H. Hartziekenhuis. Begin november werd het eerste kwalitatief intern communicatieplan voorgesteld aan de directie en de stuurgroep kwaliteit. Het project werd goedgekeurd en ging meteen van start. Interne communicatie wordt door meer en meer organisaties als een belangrijke succesfactor beschouwd. Ook in het H. Hartziekenhuis is men er zich van bewust dat het, in een snel veranderende omgeving, juist de artsen en medewerkers zijn die het verschil maken. Naar gestructureerde interne communicatie Er bestaat niet zoiets als non-communicatie. Iedereen communiceert, zelfs als men dit niet of niet helemaal beseft. Communicatie mag echter nooit toevallig tot stand komen. Het dient het resultaat te zijn van een duidelijk beleid, gebaseerd op analyse, evaluatie, beslissing en consistent uitvoeren. Het moet dus degelijk gestructureerde interne communicatie worden en wel om de strategie van de organisatie mee te activeren. Dit was dan ook de probleemstelling van het intern communicatieplan. Gestructureerde interne communicatie kan pas tot stand komen in een klimaat van transparantie en betrokkenheid. De situatie geanalyseerd Uit een kwalitatief onderzoek (er werden 55 interviews van artsen en medewerkers uit verschillende beroepsgroepen en echelons afgenomen) en uit reeds beschikbare resultaten bleek echter dat er nog heel wat knelpunten bestaan omtrent de doorstroming van informatie, het inzicht in de strategie en de bedrijfsdoelen en de inspraak en de terugkoppeling. Dit zijn de drie domeinen die deze sfeer van transparantie en betrokkenheid kunnen creëren. Zo is er in grote lijnen nood aan een communicatie-cultuur waarin de informatiedoorstroming in verschillende richtingen kan groeien. Bijzondere aandacht dient hierbij te gaan naar de specifieke ontvangers, de verschillende soorten informatie en dit schriftelijk, mondeling en/of elektronisch. Desalniettemin zijn er zeker een reeks van geplande, specifieke en vol te houden inspanningen binnen het ziekenhuis mogelijk. Concrete voorstellen over een periode van 3 jaar De voorstellen opgenomen in het intern communicatieplan gaan van quick wins, tot activiteiten op middellange termijn naar suggesties op lange termijn. Er werd gestart met de oprichting van een werkgroep interne communicatie. Om de inspanningen op vlak van interne JaarverSLAG

14 Strategie en beleid 14 / 15 communicatie te kunnen evalueren, is een systematische meting noodzakelijk, die dan kan worden ingeschakeld in een verbetercyclus. Kwaliteit als code van de toekomst Het kwaliteitsbeleid is reeds enkele jaren één van de beleidspijlers van het ziekenhuis. Vanuit dit gegeven werd in het voorjaar van 2006 de kwaliteitsmeter geïntroduceerd. De kwaliteitsmeter is een instrument voor leidinggevenden die systematisch aan de slag willen met kwaliteitszorg. In het H. Hartziekenhuis is het een indicatorsysteem voor de continue verbetering en bewaking van de kwaliteit van de zorg. Deze elektronische nieuwsbrief, die een verzameling indicatoren met bijhorende resultaten bevat, wordt vier maal per jaar verstuurd aan alle diensthoofden en leden van de stuurgroep kwaliteit. Belangrijke doelstelling is het snel ter beschikking stel- len van ziekenhuisbrede resultaten die efficiënt kunnen omgezet worden in verbeteracties. Naar alle verwachting zal men de kwaliteitsmeter in 2007 via het vernieuwde intranet kunnen raadplegen. Efficiëntere organisatie voor verkorte doorstroomtijden In de loop van 2006 werkte men aan een project in verband met de doorstroomtijden op de spoedgevallendienst. Doel van het project was te onderzoeken of er acties binnen verschillende diensten mogelijk zijn om de tijd die patiënten op de spoedgevallendienst verblijven, terug te dringen. Uit een meting van de bestaande situatie vloeiden een aantal concrete afspraken met de verpleegkundigen van de spoedgevallendienst, de verpleegafdelingen, de internisten, de afdelingen radiologie, laboratorium en keuken én de dienst informatica voor de ondersteuning op informatie-technisch gebied. In een volgende fase wordt er opnieuw een meting opgezet om na te gaan of de diverse verrichtingen daadwerkelijk bijdragen tot een verkorting van de doorstroomtijden op de spoedgevallendienst. Het blijft namelijk voor het team artsen, verpleegkundigen, administratieve en logistieke medewerkers een uitdaging om voor elke patiënt een tijdsefficiënte maar tegelijk deskundige zorg op maat aan te bieden. Milieu: vele kleintjes één groot Het H. Hartziekenhuis heeft sinds een aantal jaren veel belangstelling voor het milieu. Zo inventariseert men per milieucompartiment (afvalstoffen - afvalwater - lucht - bodem - energie en geluid naar de omgeving) de bestaande maatregelen, de kenmerken en de impact van het desbetreffende compartiment en komt men tot een volledige analyse. Het is dan ook de bedoeling om op termijn een beleid uit te werken om de milieu-invloed van het ziekenhuis aanzienlijk te verminderen. Vorig jaar werd extra aandacht gegeven aan het hernieuwen van de milieuvergunning en het bioveiligheidsdossier. Het bioveiligheidsdossier staat stil bij de pathogene organismen die in het laboratorium gehanteerd worden en legt de maatregelen vast die nodig zijn om mens en milieu te beschermen. Handen uit de mouwen Op vrijdag 21 april 2006 brachten 12 leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Mol een dag in ons ziekenhuis door. De themadag droeg de titel Handen uit de mouwen en het was precies dat wat deze leerlingen deden. Ze staken een handje toe op de diensten keuken/cafetaria, schoonmaak, cardiologie, geriatrie, inwendige ziekten en heelkunde. Bron: personeelsblad t Piekuurke juni 2006 H. HARTZIEKENHUIS MOL

15 Vertrouwen... Mede door de kleinschaligheid van ons ziekenhuis is er sprake van gepersonaliseerde patiëntenzorg Dr. Hans Schauvliege Orthopedist en urgentiegeneesheer JaarverSLAG

16 Management van medewerkers De manier waarop het ziekenhuis zijn medewerkers inzet, stimuleert en waardeert om zijn strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. 16 / 17 Vertrouwen... Door mijn ouderschapsverlof kan ik de combinatie van mijn gezin en een job aan en haal ik voldoening uit beide Tine Oeyen Verpleegkundige kinderafdeling H. HARTZIEKENHUIS MOL

17 Onze medewerkers waarderen vooral het gemoedelijke karakter van onze organisatie Personeelsopbouw In totaal waren er eind december personeelsleden werkzaam bij het H. Hartziekenhuis. Dit waren zo n 382 FTE. In vergelijking met het voorgaande jaar is dit een stijging met 25 personen. Aantrekkingskracht De elementen die nieuwe medewerkers vooral aanspreken zijn de autonomie van het ziekenhuis, het openstaan voor vernieuwing, maar vooral de persoonlijke werkomgeving en het gemoedelijke karakter van het H. Hartziekenhuis. Het ziekenhuis is een groeiende organisatie en mensen kiezen vooral voor een instelling die vertrouwen uitstraalt. Uiteraard spelen de extralegale voordelen ook een rol. Voorbeelden van deze gunstmaatregelen zijn: maaltijdcheques voor alle personeelsleden, talrijke mogelijkheden van tijdskrediet, financiering van opleidingskosten, gezondheidsbevorderende acties (griepvaccin, rookstopbegeleiding), flexibele uurroosters, gunsttarieven in de cafetaria, Een stimulerende werkomgeving Het ziekenhuis streeft ernaar dat de personeelsleden zich volledig kunnen ontplooien en gemotiveerd en tevreden zijn in de organisatie. Zo zijn er tal van interne en externe opleidingsmogelijkheden die de ontwikkeling van de capaciteiten van de medewerkers ondersteunen. De inscholingsdag wil nieuwe medewerkers van meet af aan vertrouwd maken met het ziekenhuis. Bij de uitoefening van hun taak krijgen medewerkers zoveel mogelijk ondersteuning. Ook de jaarlijkse, ziekenhuisbreed gevoerde functioneringsgesprekken dragen hiertoe bij. Ziekenhuis investeert in opleidings- en ontwikkelingsbeleid Iedere medewerker heeft het voorbije jaar wel iets gedaan aan opleiding en ontwikkeling: van een interne bijscholing tot een langlopende opleiding. Een levendige opleidingscultuur hoort bij een modern ziekenhuis dat continu wil bijblijven. In 2006 werden er intern 131 bijscholingen opgezet en werden er meer dan 400 externe opleidingen gevolgd. 34 personeelsleden volbrachten een langlopende, externe opleiding. 3 verpleegkundigen vroegen hun bijzondere beroepstitel intensieve en spoedgevallenzorg aan, voor 10 personen werd de verlenging aangevraagd. In 2006 startten 10 nieuwe personeelsleden onder een IBO-contract (individuele beroepsopleiding). 12 mei: Jij mag gezien worden! Op de internationale dag van de verpleegkunde krijgen alle artsen en ziekenhuismedewerkers onder het motto Jij mag gezien worden een veiligheidsvest. Bron: personeelsblad t Piekuurke juni 2006 JaarverSLAG

18 Management van medewerkers 18 / 19 Actieve personeelsvereniging Het Molse ziekenhuis kan rekenen op een erg bedrijvige personeelsvereniging. Sociale netwerken spelen namelijk een belangrijke rol bij de motivatie en betrokkenheid van personeelsleden omdat ze een leuke en veilige werksfeer scheppen en omdat ze de samenwerking tussen verschillende diensten gunstig beïnvloeden. Zo organiseerde de Vriendenkring in 2006 opnieuw met veel enthousiasme het Sinterklaasfeest, de nieuwjaarsfuif, wandelzoektochten, 65 % van de medewerkers reageert op tevredenheidsonderzoek In het voorjaar van 2006 voerde het H. Hartziekenhuis een omvangrijk onderzoek uit naar de tevredenheid van de medewerkers. De resultaten van deze kwantitatieve bevraging moeten dienen om een inzicht te krijgen in de sterkten en zwakten binnen het personeelsbeleid en om deze aanpak klantgericht bij te sturen. De respons op het onderzoek was bijzonder goed. 65 % van de medewerkers vulde de schriftelijke enquête in. De algemene resultaten - waaronder 85 % zou zijn vrienden aanraden om in het H. Hartziekenhuis Mol te komen werken - en de dienstgebonden resultaten zijn eind 2006 bekendgemaakt aan alle personeelsleden. Een herhaling van dit tevredenheidsonderzoek is gepland op middellange termijn. Werkgroep retentie neemt concrete initiatieven Onder leiding van het diensthoofd personeelszaken startte in maart 2006 de werkgroep retentie. Tijdens dit overleg debatteren een aantal verpleegkundige en nietverpleegkundige diensthoofden over concrete acties om de tevredenheid van de medewerkers waar mogelijk te vergroten. Op basis van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij alle medewerkers kon de werkgroep al meteen van start gaan met een aantal actiepunten. Zo werd het afgelopen jaar een aanvang genomen met exit-interviews bij medewerkers die de instelling verlaten. Op die manier wil men snel inspelen op mogelijke verbeteringspunten binnen de organisatie. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden Het ziekenhuis startte op 1 januari 2006 met een rookbeleid voor de eigen medewerkers. Dit project is een onderdeel van een reeks initiatieven die genomen worden om de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te verhogen. Door de rookbeleidsverklaring wil men niet alleen de niet-rokers beschermen, maar ook rekening houden met de noden van de rokers. Zo geldt er een rookverbod in het gehele ziekenhuis en kan er enkel gerookt worden op de voorziene plaatsen en op afgesproken tijdstippen. Hiernaast kunnen artsen en medewerkers instappen in het gratis Record aantal patiënten op spoedgevallendienst Sinds de oprichting van onze spoedgevallendienst werd het record aantal patiënten per maand genoteerd in mei 2001 met patiënten. In juli van dit jaar daarentegen bezochten maar liefst patiënten de spoed. Dit betekent een daggemiddelde van 44 patiënten, daar waar het daggemiddelde op jaarbasis slechts op 33 ligt. Bron: intern weekbericht hartritme augustus 2006 H. HARTZIEKENHUIS MOL

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

K.U.LEUVEN Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen Karel De Witte. Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg

K.U.LEUVEN Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen Karel De Witte. Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg Inhoud Redenen voor meten personeelstevredenheid Impact personeelstevredenheid op patiëntentevredenheid Evolutie in resultaten Hoe werken aan kwaliteitsverbetering?

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

Welkom in GZA Ziekenhuizen

Welkom in GZA Ziekenhuizen Welkom in GZA Ziekenhuizen Wie zijn we? GasthuisZusters Antwerpen - GZA Ziekenhuis met 3 campussen: Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef + Low care dialyse centrum Berchem 10 woonzorgcentra vanaf

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Evaluatie van de stageplaatsen

Evaluatie van de stageplaatsen Titelpagina Evaluatie van de stageplaatsen. In deze demo wordt naast de executive summary en demografische kenmerken enkel dieper ingegaan op het thema: Waarden en normen. Ziekenhuis X Aantal Respondenten

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID UZ Leuven vindt het belangrijk om de verwachtingen van u als patiënt of familie te kennen. Zo kunnen we werken aan voortdurende verbetering van onze patiëntenzorg. Sinds eind

Nadere informatie

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen; Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde, gewijzigd bij

Nadere informatie

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout Check it Out! AZ Turnhout Inhoud Voorstelling AZ Turnhout Definitie project Start project Check it Out! - AZ Turnhout Cyclus 1: Periode oktober 2010 juni 2011 Naar een digitaal, flexibel, vraaggestuurd

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

Afdelingsbrochure Sociale dienst

Afdelingsbrochure Sociale dienst Afdelingsbrochure Sociale dienst Studenteninformatie Versie 1.0 Beste student Binnenkort vat je je stage aan in ons ziekenhuis. Deze brochure bevat alle praktische en nuttige info over de dienst waar je

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011 Algologische functie in de praktijk Annemie Van Aken verpleegkundige Inhoud Taak van de algologische functie (AF) FOD begeleidingscomité - universitair onderzoeksequipe Samenstelling van de AF Project

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Functieomschrijving: Kinesitherapeut

Functieomschrijving: Kinesitherapeut Functieomschrijving: Kinesitherapeut 1 Functietitel Kinesitherapeut 2 Doel van de functie Instaan voor de coördinatie, organisatie en realisatie van de kinesitherapeutische behandelingen, voorgeschreven

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen 15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen BS 25/03/1999 in voege vanaf 04/04/1999 Gewijzigd door: KB12/08/2000 BS 29/08/2000

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s!

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s! OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove Welkom, nieuwe collega s! OLV in een notendop Wie zijn we en waarvoor staan we OLV in cijfers De organisatiestructuur Ooit was het zo OLV 1904-2014: Groeiende capaciteit

Nadere informatie

Informatiebrochure Oncologisch Centrum

Informatiebrochure Oncologisch Centrum Informatiebrochure Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum 3 We werken samen aan uw gezondheid De laatste jaren is de kennis over de behandeling van kanker sterk toegenomen. Enerzijds heeft dit geleid

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013 Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg Dirk Gils 21/03/2013 2 sinds 1/09/ 2009 is AZ Turnhout één regionaal ziekenhuis. ruim 1700 medewerkers 160 artsen

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Van Gasthuis tot Gasthuisberg

Van Gasthuis tot Gasthuisberg Van Gasthuis tot Gasthuisberg Van Gast naar Gastheer Jan Peers Van Gast naar Gastheer 1080 Oprichting gasthuis Sint Pieter Evolutie olv Gasthuiszusters naar hospitaal 1222 naar huidige site St Pieter 1426

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg

Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg Inleiding Praktische implementatie van het werkplekleren in het AZ Sint-Jan AV

Nadere informatie

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb)

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb) Sterkte zwakte analyse CLB GO! Gent Sterkte : Strategy System Structure - het CLB beschikt over een visie op leerlingenbegeleiding - het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2015

Opleiding Zorgpaden 2015 Opleiding Zorgpaden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de opleiding zorgpaden volgens het 7

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina Inspirerende s CASE Voxtron bij Medisch Labo Medina Voxtron bij Medisch Labo Medina Medisch Labo Medina, opgericht in 1978, is een medisch diagnostisch laboratorium, actief in de eerstelijns gezondheidszorg.

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1

BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1 BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1 1. INLEIDING 1.1. De beleidscyclus De beleidscyclus van de dienst nucleaire geneeskunde kadert in deze van het ziekenhuis, waarbij elke dienst, in de herfst, een

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS INHOUDSTAFEL Vrijwilligers, een onmisbare schakel 3 1. Wat is palliatieve zorg? 4 2.

Nadere informatie

! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 )

!  # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 . ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 ) ! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $././ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + 3-4 % - 5-4 3 6-4 - + & 7 89 : ;

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Innovatieve totaaloplossingen voor zorgondersteunende processen

Innovatieve totaaloplossingen voor zorgondersteunende processen Medical Services Textile Services Logistic Services Innovatieve totaaloplossingen voor zorgondersteunende processen Maatwerk met modulaire samenwerkingsvormen Kwaliteit volgens EN ISO 13485 ALLROUND PARTNER

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Verpleegafdelingen Regionaal ziekenhuis met 295 bedden Vier chirurgische verpleegdiensten Vier interne verpleegdiensten Verloskamer

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Expert Facturatie. 1. Functietitel. Expert Facturatie. 2. Doel van de functie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Expert Facturatie. 1. Functietitel. Expert Facturatie. 2. Doel van de functie FUNCTIEOMSCHRIJVING Expert Facturatie 1. Functietitel Expert Facturatie 2. Doel van de functie Als Expert Facturatie binnen het AZ Jan Palfijn Gent, neem je een coördinerende rol op waarbij je de processen

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Klinisch Pad Suïcidepreventie

Klinisch Pad Suïcidepreventie Klinische paden Werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid, een zaak van iedereen! Klinisch Pad Suïcidepreventie Kristien Cremie en Bart Rens Inhoud Klinisch pad Plan van aanpak Doelstellingen KP suïcidepreventie

Nadere informatie

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 12/01/2006 Afdeling

Nadere informatie

PATIËNTENBROCHURE Sociale Dienst

PATIËNTENBROCHURE Sociale Dienst PATIËNTENBROCHURE Sociale Dienst Werkwijze en Missie De inschakeling van de sociaal werker kan ofwel gebeuren op eigen initiatief ofwel op vraag van een andere hulpverlener, de patiënt en/of zijn omgeving.

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Deeltijdse ICT-medewerker SASK

Deeltijdse ICT-medewerker SASK Deeltijdse ICT-medewerker SASK B1-B3 Doel van de functie: Je staat in voor in voor het dagelijks onderhouden, beheren en ondersteunen van de ICT-infrastructuur in functie van de algemene (administratieve)

Nadere informatie

Houd medewerkers inzetbaar!

Houd medewerkers inzetbaar! Houd medewerkers inzetbaar! Leeftijdsbewust personeelsbeleid en de Doorbraak-methode Inspelen op veranderingen in de markt: welke organisatie wil dat niet? Dit vraagt om flexibele medewerkers, die breed

Nadere informatie

Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie. Patiënteninformatie

Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie. Patiënteninformatie Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie Patiënteninformatie Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling Heelkunde Orthopedie (A6) 3 2. Praktische info over onze afdeling 4 3. Ons team 5 4. Dagschema op de

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

Onthaalbrochure Orthopedie - SPM

Onthaalbrochure Orthopedie - SPM Onthaalbrochure Orthopedie - SPM Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis.... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen.... 5 Verpleegkundige dagindeling... 6 Takenpakket

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE M i d c a r e onthaalbrochure Beste patiënt en familie Midcare is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue opvolging

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

informatie over de intensive care unit

informatie over de intensive care unit patiënteninformatie informatie over de intensive care unit In deze folder geven wij u informatie over de Intensive Care Unit (ICU) van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Op de ICU worden patiënten behandeld

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg Patiënteninformatie Welkom op beroertezorg 2 Inhoud Welkom op onze dienst... 4 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Voorstelling van het multidisciplinair team... 4 Medisch team van neurologen en neurochirurgen...

Nadere informatie

Contactnummer: Francis Vermote hoofdverpleegkundige. dr. Peter Casteleyn verantwoordelijke arts spoedgevallendienst

Contactnummer: Francis Vermote hoofdverpleegkundige. dr. Peter Casteleyn verantwoordelijke arts spoedgevallendienst spoedgevallendienst Op de spoedgevallendienst kunt u terecht voor alle dringende medische problemen. We beschikken over de nodige faciliteiten om patiënten in de meest kritische toestand op te vangen.

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Afdeling Cardiologie. Telefoonnummers: Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Afdeling Cardiologie. Telefoonnummers: Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Afdeling Cardiologie U bent opgenomen op de afdeling Cardiologie. In deze folder vindt u informatie over deze afdeling. Ook worden de diverse medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, aan u voorgesteld.

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

belangstellenden Datum: Juli 2004

belangstellenden Datum: Juli 2004 STICHTINGSKATERN Status: informatie Aan: belangstellenden Van: CvB Vivente Datum: Juli 2004 Bijlagen: geen stichtingskatern...1 Het ontstaan van Vivente...3 Grondslag en doel van de stichting...3 Donateur...3

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Individuele feedback Ziekenhuis : AZ Monica Erkenningsnummer : 682 Contactpersoon : Greet.Peeters@azmonica.be

Nadere informatie

Profielschets Operatiekwartier

Profielschets Operatiekwartier Algemene gegevens Afdelingshoofd: Sophie Bertrand 4704 Hoofdverpleegkundige: Ann De Troetsel 3686 Verantwoordelijk cluster 1: Anja Wils 4715 Verantwoordelijk cluster 2: 4716 Verantwoordelijk cluster 3:

Nadere informatie

verpleegeenheid orthopedie

verpleegeenheid orthopedie verpleegeenheid orthopedie Hartelijk welkom in de verpleegeenheid orthopedie Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Radiologie Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 Waarom aandacht voor kwaliteit? Verhoudingen in de non-profit sector worden steeds zakelijker, ook bij organisaties die met vrijwilligers werken. De klant wil kwaliteit.

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie