Voorbereidingsfase Nationaal Meldkamer Systeem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbereidingsfase Nationaal Meldkamer Systeem"

Transcriptie

1 Afronding project Voorbereidingsfase Nationaal Meldkamer Systeem september 2014 Inhoud presentatie Doelstelling en resultaten project Voorbereidingsfase NMS Uitvoering van het project Kwaliteit Pakket werkprocessen Functioneel programma van eisen & wensen Kaders voor niet-functionele eisen en kaders architectuur NMS Aanbestedingsstrategie, Marktconsultatie en Best Practice onderzoek Adviezen vervolgfases NMS 2 1

2 Project voorbereidingsfase NMS 3 Status per september Eindproducten opgeleverd aan de stuurgroep op 22 januari 2014 Ingestemd met de set werkprocessen. Overige eindproducten instemming als advies aan LMO. Uitwerking FPVE in eisen/wensen Inhoudelijke review op samenhang en kwaliteit eindproducten. Gateway review (i.s.m. DGPOL) afronding en overdracht aan VenJ / LMO 16 mei werkprocessen vastgesteld in Veiligheidsberaad juni laatste stuurgroep NMS: vaststelling Functioneel PVE&W, overdrachtsdocument en projecteindrapport sept decharge door Veiligheidsberaad, overdracht aan Min. VenJ. 4 2

3 Eindproducten project 1. Pakket werkprocessen (+ voorstel implementatie en beheer) 2. Functioneel programma van eisen en wensen en Kaders voor niet-functionele eisen 3. Advies aanbestedingsstrategie 4. Advies vervolgfases NMS - Overdrachtsdocument - Projecteindrapport 5 Quality Assurance project NMS Projectplan: halverwege en aan het eind een review Sept 2013 Gateway 1 v April 2014 Novius Mei 2014 Gateway 2 Sept 2012 start Sept 2014 afronding HEC advies: Keuzes maken Markt consultatie Best Practice Keuzes voorgelegd Projectopzet bijgesteld Scope bijgesteld Eindproducten opgeleverd Besluitvorming en overdracht 6 3

4 Afronding en overdracht 1. Eindproducten opgeleverd aan de stuurgroep in januari en juni mei werkprocessen vastgesteld in Veiligheidsberaad en overgedragen aan Kwartiermaker LMO Bestuurlijke regiegroep LMO 9 juli 2014: Afronding en decharge door Veiligheidsberaad Overdracht aan Ministerie van VenJ De nadere voorbereiding en aanbesteding NMS moet worden toegevoegd aan de opdracht van de KLMO sept decharge door Veiligheidsberaad, overdracht aan VenJ. 7 Uitvoering van het project 4

5 Pijlers voorbereidingsfase Besluit Veiligheidsberaad november 2011: GMS vervangen door een pakket uit de markt wat als landelijke dienst wordt aangeboden Standaardisatie werkprocessen als basis voor het functioneel programma van eisen Transitieakkoord, kwaliteitsdoelstellingen, o.a. principe van de virtuele meldkamer 9 Activiteiten en resultaten (projectplan) 10 5

6 Opzet voorbereidingsfase 11 Aanbestedingsstrategie: advies HEC Opdracht aan PBLQ HEC: advies aanbestedingsstrategie Documentenstudie Interviews Toetsen aan EMVI-model December 2012: nu geen aanbestedingsstrategie te bepalen, eerst keuzes maken. Advies: Technische dialoog Best Practice onderzoek gluren bij de buren 12 6

7 Kwaliteit Quality Assurance project NMS Projectplan: halverwege en aan het eind een review Sept 2013 Gateway 1 v April 2014 Novius Mei 2014 Gateway 2 Sept 2012 start Sept 2014 afronding HEC advies: Keuzes maken Markt consultatie Best Practice Keuzes voorgelegd Projectopzet bijgesteld Scope bijgesteld Eindproducten opgeleverd Besluitvorming en overdracht 14 7

8 Eerste Gateway review september 2013 > Governance en sturing > Scope > Aanpak en fasering > Aanbestedingstraject Het Reviewteam is, op basis van de bevindingen in de review, van oordeel dat het project NMS bij ongewijzigd beleid een groot risico loopt en de verwachtingen niet kan waarmaken. Bijstelling van de scope van de voorbereidingsfase tot die zaken die op dit moment vanuit de gebruikerskant overzien kunnen worden. 15 Review op kwaliteit en samenhang Toets op de onderlinge samenhang en de inhoudelijke kwaliteit op basis van professionele normen door Novius Adviesgroep voor Organisatie en Informatie. Samengevat is de conclusie, dat er veel nuttig werk is verzet om te komen tot een gedegen voorbereiding van de aanbesteding van het NMS. Novius noemt met name de beschrijving en acceptatie van de gestandaardiseerde werkprocessen. Een aantal inhoudelijke aanbevelingen zijn overgenomen door de stuurgroep. 16 8

9 2 e Gateway review: afronding/ overdracht Door de opdrachtgever, de portefeuillehouder informatievoorziening van het Veiligheidsberaad en de DG Politie is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een Gateway review op de afronding en overdracht van het project. Dit heeft in de derde week van mei plaatsgevonden. Centraal stond de vraag wat ervoor nodig is, zowel vanuit de KLMO als het voorbereidingsproject NMS, om de resultaten te kunnen overdragen. De conclusie van het reviewteam met betrekking tot de voorbereidingsfase NMS is dat dit in februari in de eindfase terecht is gekomen. De NMS projectproducten zijn nagenoeg gereed om te worden overgedragen. Aan de afronding van het project NMS is dan ook de Delivery Confidence Groen gegeven. 17 Pakket werkprocessen Pakket werkprocessen, user interface, voorstel implementatie en voorstel beheer 9

10 Pakket werkprocessen Pakket werkprocessen bevat de volgende onderdelen : Uitgangspunten (kader) en blauwdruk Beschrijvingen van de processen intaken (bestaande uit routeren, multi-intake en verlengde intake), inzetten, ondersteunen en GRIP-opschalen Beschrijvingen van de bijbehorende informatieproducten Beschrijving standaard werkwijze centralist en user interface Beschrijving begrippenkader en gegevens(sets) Beschrijving proces operationele informatievoorziening 19 Standaardisatie werkprocessen Belangrijkste redenen voor standaardisatie: Eén landelijke meldkamerorganisatie met 10 locaties die samen als één meldkamer moeten functioneren Eén manier van werken multi- en mono per discipline Standaardisatie belangrijk voor één NMS voor alle multi en mono processen en gebruikers op de meldkamer

11 Kader SW (1) Notitie Meerpartijenoverleg Transitie akkoord oktober 2014 Gemeenschappelijk (multi): routering, multidisciplinaire intake en GRIP- opschaling; gegevens, protocollen. Monodisciplinair: verlengde intake, inzetten en ondersteunen Leidende thema s: o o o burger staat centraal veilig werken (plegen inzet in veilige omstandigheden voor burger & hulpverlener) snel en adequaat samenwerken 21 Kader SW (2): organisatie en werkwijze Organisatorisch één meldkamer: eenduidigheid processen, protocollen, procedures gegevenssets en verbindingen. Burger wordt zoveel mogelijk in het eerste contact geholpen door een multidisciplinaire centralist die werkt op basis van een landelijk multidisciplinair uitvraagprotocol. Multidisciplinair werken waar het kan en monodisciplinair waar het moet vanwege de expertise. Monitoren van incidenten, beschikbare mensen en materieel teneinde landelijke regie te kunnen voeren op de operationele inzet multi- en monodisciplinair

12 Kader SW (3): informatievoorziening Realtime multidisciplinair beeld van meldingen, incidenten en inzet hulpverleners, eenheden, materiaal en instanties: dagelijkse en in opgeschaalde situaties. Registratie van meldingen, incidenten en daaraan gekoppelde operationele gegevens. 23 Scope werkprocessen Referentiekader bedrijfsprocessen Meldkamer van de toekomst versie 0.3 ( ) BESTUREN VOORBEREIDEN UITVOEREN BEDRIJFSVOEREN VERBETEREN Ontwikkelen beleid en strategie Richting bepalen met externe partners Integraal plannen en monitoren Verzamelen en Verwerken uitvoeringsinformatie Afspraken Samenwerking Brandweer, Politie Ambulancezorg en externe partners Prepareren Intaken Inzetten Opschalen Personeel Informatievoorziening Organisatie Financiën Automatisering Verzamelen en verwerken Verbeterinformatie Kiezen en monitoren verbeterwerk Uitvoeren verbeterwerk Opleiden,Trainen en Oefenen Plannen bezetting Ondersteunen Communicatie Huisvesting en inrichting Meldkamer van de Toekomst gerelateerde processen Meldkamer van de Toekomst en NMS gerelateerde processen Meldkamer van de Toekomst en NMS primaire processen Meldkamer van de Toekomst en NMS ondersteunende processen 24 12

13 Samenvatting aanpak Top down m.b.v. OMP Gat tussen OMP beschrijving en werkwijze centralist aan de meldtafel!! Bottom up m.b.v. use cases 25 Aanpak top-down 26 13

14 Aanpak bottom-up: vanuit handeling centralist Use cases beschreven voorstel standaard werkwijze en voorstel userinterface voor intake, inzetten, ondersteunen en opschalen 27 Standaard activiteiten Routeren melding Intaken Melding Inzetten op incident Ondersteunen Operatie GRIP Opschalen Binnenkomen melding Ontvangen melding Bepalen inzet en gevaarzetting Monitoren incidenten Opschalen multi commando structuur Distribueren melding Uitvragen Melding Alarmeren en uitgeven opdrachten Actualiseren operationeel beeld Multidisciplinair leidinggeven Labelen Melding Monitoren Inzet Optimaliseren spreiding eenheden Multidisciplinair Beeldvormen Genereren inzetvoorstel Begeleiden Inzet Afronden incidenten Multidisciplinair Analyseren gevaarzetting Instrueren Melder Overdragen regie Regisseren berichtenverkeer Overdragen Leiding Afronden intake melding Informatie verstrekken Afronden GRIP opschaling 28 14

15 Geïntegreerde user interface Uitwerking incidentstrip voor verschillende vensters 29 Uitwerking User Interface 30 15

16 Routeren multi Multi intake Opschaling multi Routeren Resultaat eerste beschrijving werkprocessen 1 maart 2013 Multi intake Opstarten werkzaam heden MKA Verlengde intake MKA Intake planbare zorg Instrueren melder Verstrekken informatie Beheren gegevens Verlengde intake Inzetten spoedeisende zorg Inzetten planbare zorg Plannen capaciteit Inzetten Opschalen Ondersteunen Opschalen mono GRIP 0 Opschaling GRIP 1/4 Afschaling GRIP Kwantitatieve opschaling en afschaling Ondersteunen incident Afsluiten werkzaamhe den MKA Diversiteit aangeleverde werkprocessen informatieproducten en begrippen Intake Brandweer Verlengde intake Pol Veredelen melding Regie op inzet Brandweer Kiezen en toewijzen werk Monitoren capaciteits aanbod Monitoren werk aanbod Monitoren capaciteit Herpositionere n eenheden Opschalen brandweer GRIP Opschalen incident politie Veredelen melding Ondersteunen en mono opschalen 31 Gemaakte keuze april 2013 Standaardisatie binnen en tussen kolommen vanuit het oogpunt van één NMS voor het hele land en alle disciplines. Standaardisatie begrippenkader Ontwikkelen van 4 generieke processen: intaken (incl. routeren), inzetten, ondersteunen en GRIP-opschalen met alleen hoogst noodzakelijke varianten Saneren informatieproducten 32 16

17 Resultaat sanering Van 31 naar 5 generieke processen Van 98 naar 24 activiteiten Van 211 naar 91 generieke informatieproducten Van 198 naar 168 gegevens Het verschil tussen de kolommen komt vooral tot uiting in de gegevens, protocollen en procedures 33 Processchema 34 17

18 Voorbeeld proces intaken gegevenssets Objectinformatie Voertuiginformatie Persoonsinformatie Bevolkingsinformatie Effectinformatie Capaciteitsinformatie Melding- en incidentinformatie Geografische informatie Voorspellingsinformatie Procedure, protocol- en plan informatie 36 18

19 Impact Verschillen ten opzichte van de huidige situatie: Eén landelijke meldkamer op 10 locaties Routering acute meldingen met landelijk bereik Onderscheid tussen multi-intake en verlengde intake Mens, cultuur en organisatie Eén generiek proces voor routeren, multi-intaken / verlengde intake, inzetten, ondersteunen en GRIP-opschalen, met een aantal specifieke gegevens per discipline Eerste aanzet landelijk begrippenkader en (gegevens)sets Actueel operationeel beeld (lokaal, regionaal, landelijk) 37 Voorstel implementatie Voorgestelde vervolgactiviteiten voorafgaand aan implementatie: Kritieke protocollen (w.o. multi-uitvraag) en informatieproducten uitwerken Valideren, afstemmen, simuleren, oefenen Verkenning verandervermogen meldkamers Real life pilots uitvoeren 38 19

20 Voorstel beheer Voorgestelde vervolgactiviteiten ten aanzien van beheer: Beheerprocedure uitwerken incl. wijzigings- en versiebeheer Beheertool selecteren Inrichten tijdelijk beheer Randvoorwaarden beheer uitwerken Samenhang bewaken van het beheer van werkprocessen/begrippenkader/gegevenssets met Functioneel Programma van Eisen & Wensen 39 Functioneel programma van Eisen & Wensen NMS 20

21 Functioneel Programma van E&W De volgende hoofdstukken worden in het functioneel programma van eisen en wensen onderscheiden: Geïntegreerde grafische gebruikers interface en FE Werkprocessen en FE Koppelvlakken en FE Specifieke onderwerpen en FE 41 Uitgangspunten voor het FPvE&W Het werk van de centralist als centrale kapstok Samenhang tussen werkprocessen, werkwijze centralist, gegevenssets, kernfunctionaliteiten, applicatielandschap en functionele eisen Behoeftestelling die aansluit op het uitgangspunt van één meldkamerorganisatie met 10 locaties die als een geheel werken Behoeftestelling die goed aansluit op die van de disciplines Behoeftestelling op pakketniveau 42 21

22 Vensters GUI als basis 43 Standaard activiteiten uitgangspunt voor kernfunctionaliteiten Routeren melding Intaken Melding Inzetten op incident Ondersteunen Operatie GRIP Opschalen Binnenkomen melding Ontvangen melding Bepalen inzet en gevaarzetting Monitoren incidenten Opschalen multi commando structuur Distribueren melding Uitvragen Melding Alarmeren en uitgeven opdrachten Actualiseren operationeel beeld Multidisciplinair leidinggeven Labelen Melding Monitoren Inzet Optimaliseren spreiding eenheden Multidisciplinair Beeldvormen Genereren inzetvoorstel Begeleiden Inzet Afronden incidenten Multidisciplinair Analyseren gevaarzetting Instrueren Melder Overdragen regie Regisseren berichtenverkeer Overdragen Leiding Afronden intake melding Informatie verstrekken Afronden GRIP opschaling 44 22

23 Procesbeschrijvingen uitgangspunt voor kernfunctionaliteiten 45 Kernfunctionaliteiten NMS Klantcontacten Gegevens administraties Management Informatievoorziening Besturing Preparatie Roosterplanning Voorbereiding OTO Verbetering Evaluatie burger professional Bedrijven/ instellingen/ OMS Routeringsfunctionaliteit voor: Meldingen Telefonie, Ontvangen, Automatische beoordelen melders, en routeren Sociale media, Ecalls 112 Telefonie C2000 OMS Intake Inzetten Primaire functies Ondersteuning Opschaling Grip Geïntegreerde userinterface Alarmering Aanname Berichtenverkeer, Check dataopslag, zoeken en opvragen Monitoren koppelvlakken inzetvoorstel functionarissen Bediening (Radio, telefonie, Begeleiding alarmering) Uitvraag Uitgifte Beeldvorming (Koppeling Logging / tekst, beelden Labeling alarmering Herpositionering en spraak Afstemming eenheid) Geo-functionaliteit Life line functie Generatie Aanpassing inzet Risico Functionaliteit: analyse Inzetvoorstel Functionaliteit: Functionaliteit: Functionaliteit: Regie Ontvangst Afsluiting Alarmering multi Monitoring Instructie Berichtenverkeer incidenten Bepaling inzetten inzet en commandostructuur Overdracht Uitvraag Actualisering gevaarzetting Informatie Multi leidinggeven Labeling Afsluiting melding operationeel beeld Alarmering en Uitgifte Inzetvoorstel verstrekking Multi intake Afsluiting Beeldvorming Optimalisering spreiding inzetopdracht Multi genereren opschaling analyse eenheden Monitoring inzet gevaarzetting Instructie geven Regie berichtenverkeer Begeleiding inzet Overdracht leiding Afronding intake Verstrekking informatie Overdracht regie Afronding Grip melding afronding incident opschaling AZN Pol Brw Kmar GBA BAG Pac s Personeel HRM Communicatie Communicatie Informatiemanagemt ETL Data mining O&I Organisatie Middelen-beheer Bedrijfsvoering Financiën Financiële Automatisering ICT Beheer Huisvesting Gebouwen inrichting beheer Geo Etc. Kern Functionaliteit NMS 46 23

24 User Interface Business Logic Data Interfaces Koppelvlakken Communicatie NMS Applicatie Architectuur Versie definitief MDT POL BVI-IB BVH RSC POL BPS POL RTIC veredelen Protocollen Politie AVLS Politie Roosters POL AZN Inz.voorstel AZN Acute Zorg Netwerk BRW MDT BRW BPS BRW DGS Gasmal OMS LMO Functioneel Beheer Geo Verwerking Meldingen NMS Man.Info.Syst.. INS C2000 Telefonie NMS Geïntegreerde Bedien Interface CaCo Telefonie bediening Incidenten C2000 bediening Ritten VoiceLog 112 applicatie Locatiebepaling Taken Kantoor Autom. Protocollen LMO (multi) Protocollen AZN MDT AZN AVLS AZN Veredelen AZN BPS AZN Roosters AZN DCU Veredelen BRW Roosters BRW Ontvangst Resources Dekking bewaking Routering Alarmering Verrijking Kladblok Verwerking Inzetvoorstel generiek Actueel Oper.Beeld KMAR MDT KMAR Protocollen KMAR Protocollen BRW Centrale NMS Database Manager Roosters KMAR AVLS BRW Veredelen KMAR GeoData Burgernet Externe Bronnen Overheid Meetnet RadioAct. Multi en METEO Social Media Publiek LCMS NL-Alert Veiligheidsregio s BPS KMAR AVLS KMAR 47 Onderscheid in eisen en wensen Vervolgopdracht (april - juni 2014) binnen voorbereidingsfase om eisen (= knock-outs) en wensen te onderscheiden Wensen worden in 3 niveaus geprioriteerd (laag, midden, hoog) Aanbevelingen Novius worden verwerkt Inconsistenties eruit en aanscherping op sommige punten Gehele programma van eisen en wensen is 27 juni 2014 vastgesteld door de stuurgroep NMS 48 24

25 Impact Een landelijke functionele basis/standaard voor een NMS en een implementatie te gebruiken op 10 locaties Dwingt gestandaardiseerd werken op 10 locaties af, regionale verschillen en vrijheden worden verminderd / verdwijnen Majeure verandering voor mens, cultuur en organisatie Afhankelijkheid van onderverdeling in knock-outs, eisen en wensen. 49 Aanbevelingen aan de LMO Onderzoek of ambitieniveau en behoeftestelling realistisch en betaalbaar is (middels technische dialoog) en werk de BC verder uit Betrek de markt bij het zoeken naar innovatieve & toekomst vaste oplossingen (middels technische dialoog) Bewaak de samenhang tussen werkprocessen, overige projecten (o.a. C2000 / Geo / 112) en de eisen en wensen. Houd het dossier NMS warm, gebruik de bestaande structuren om PvE&W aanbesteding gereed te maken. Zodra de aanbestedingsmethodiek & -strategie bekend is breng verfijning aan en schrijf de beoordelingsmethodiek uit

26 Integratie LCMS in NMS Integratie LCMS in NMS Projectplan Voorbereidingsfase NMS: Inzicht in impact van eventuele integratie van LCMS in NMS Gebruik van zowel GMS als LCMS bij opschaling in de meldkamer Meldkamerbeeld: delen van gegevens Financieel voordeel bij beheer van één systeem in plaats van twee Marktverkenning van 2010 laat zien dat meldkamersystemen functionaliteit voor crisisbeheersing bevatten 52 26

27 Opdracht M&I/Partners: impactanalyse Impactanalyse op twee scenario s: 1. Samenvoegen: LCMS-functionaliteit is geïntegreerd in NMS (waarbij NMS eventueel modulair is opgebouwd) 2. Koppelen: LCMS-functionaliteit is ondergebracht in een apart systeem waarbij sprake is van een koppeling tussen LCMS en NMS. Nuchtere en feitelijke vergelijking, op basis van expertise Argumenten, geen advies Uitgangspunten Er bestaat een geïntegreerde oplossing op de markt Werkwijzen, processen en governance in ontwikkeling Programma van eisen LCMS Eerste uitkomst impactanalyse Proces S K A. Meldkamer C. Crisismanagement G. Beheer en beveiliging Functioneel/systeem S K B1. Centralist B2. CaCo/Teamleider D. Crisisorganisatie Organisatie S K H. Financiën structureel I1. Personeel I2. Juridisch I3. Techniek J. Governance Project S K E. NMS F. Netcentrisch werken Discussie / weegfactoren toekennen in werkgroep NMS: vervolg nodig 54 27

28 Vervolg en uitkomst impactanalyse Discussie in netwerk Netcentrisch Werken Meenemen in marktconsultatie: geen geïntegreerde oplossingen beschikbaar in de markt die aansluiten bij gepresenteerde werkprocessen / eisen Besproken met voorzitters regiegroep Netcentrisch Werken en stuurgroep NMS: geen integratie maar goede koppeling 55 Kaders voor niet-functionele eisen 28

29 Kaders niet-functioneel: opdracht PvE primair functioneel, maar ook technische randvoorwaarden formuleren. Daarnaast eisen aan beheer. Uitsplitsing in onderwerpen over expertteams Beheer en Meldkamertechniek. Zoektocht: LMO als landingsplaats is nog niet bekend, wat kan nu bepaald worden. Positief: veel kennis en betrokkenheid, hart voor de meldkamer 57 Proces en resultaat Brondocumenten Functionele eisen Visie LMO MK specifiek Vakmanschap Inzichten en adviezen Kaders voor de niet-functionele eisen Partnership en innovatie ICT-architectuur Kwaliteitseisen Beveiliging Beheer De kaders hebben, omdat het kaders zijn, een bredere scope dan alleen NMS Status: advies aan LMO. Herijking en nadere uitwerking tot een bestek met eisen en wensen moet plaatsvinden in het verband van de samenhangende ontwikkeling van het LMO ICT-landschap en het beheer 58 29

30 Varianten Dienst MK locaties MK Rekencentra Leverancier(s) Variant 1 Werkplek Platform Systeem A Platform Communicatielaag Systeem B Platform NMS Platform Netwerk WAN Netwerk MK locaties MK Rekencentra Leverancier(s) Variant 2 Werkplek Platform Systeem A Platform Communicatielaag Systeem B Platform NMS Platform Netwerk WAN Netwerk WAN Netwerk 59 NMS als dienst in eigen infrastructuur MK locaties Centrale Rekencentra Communicatielaag Werkplek Systeem A Systeem B NMS Platform Platform Platform Platform Netwerk WAN Netwerk 60 30

31 Specifieke eisen aan beheer 61 Beheertaken 62 31

32 Kernpunten beheer LMO heeft eigen landelijke, centrale beheerorganisatie LMO beschikt over een eigen multi-domein met eigen governance Volwassenheid voor regierol Specifieke karakter meldkamerorganisatie. Betrokkenheid. Nauwe samenwerking leverancier. Real-time inzicht. Beheer omvat een keten van organisaties en systemen Beheer sluit aan op beheerorganisaties van de kolommen Tijd: ontwikkeling volwassenheid en partnership leveranciers Tijd: ontwikkeling meldkamerorganisatie lokaal naar centraal 63 Demarcatie beheer Functioneel beheer: eigen beheerorganisatie (BiSL) Applicatiebeheer: leverancier, in nauwe samenwerking met eigen beheerorganisatie (ASL) Technisch beheer: eigen beheerorganisatie (ITIL) Servicedesk: eigen beheerorganisatie Met fysiek aanwezige skilled ondersteuning op de meldkamerlocaties 64 32

33 Schets beheerorganisatie Beheerprocessen Centrale servicedesk MK 1 MK 2 MK 9 MK 10 SOoL SOoL SOoL SOoL BiSL ASL ITIL Rekencentra LMObeheerdomein 65 Regie op alle niveaus LMO-beheerorganisatie (BiSL / ITIL) Strategisch niveau Tactisch niveau Operationeel niveau (waaronder centrale servicedesk) Is voor deze onderwerpen gesprekspartner van: Visie, innovatie in lijn met de ontwikkeling van de organisatie Vormgeving van de dienst Budget Plannen wijzigingen en Projecten Service Level Management Procedures Incidenten Problemen Operationele taken Uitvoeren wijzigingen en projecten Leverancier (ASL) Directie / senior account management Change Advisory Board Service level management Servicedesk leverancier Technische ondersteuning 66 33

34 Uitwerking eisen beheer Uitwerken in LMO-verband Dienstverlening vastleggen in SLA. Alle ingrediënten opnemen in PvE Concentreer op interfaces tussen eigen BiSL en ITIL processen en ASL-processen van de leverancier Leverancier levert dienst in infrastructuur LMO. Nauwe samenwerking is nodig Rol leverancier in transitiefase? 67 Technisch concept Meldkamer locaties Werkplekken buiten Meldkamerlocaties (Mobiel) internet Netwerk Rekencentra.. Overheid Kolommen

35 Samenhang landelijke systemen Meldkamer locaties Werkplekken buiten Meldkamerlocaties (Mobiel) internet Alertering Rekencentra. Overheid NMS Telefonie Netwerk en 112 C2000 en RBS Voicelogging Kolommen ICT-architectuur (1) Open architectuur en open standaarden Bij gelijke geschiktheid open source Flexibel en schaalbaar Eigen LMO-infrastructuur binnen eigen LMOrekencentra ( eigen : niet uitbesteed aan leverancier. Kunnen overheidsrekencentra zijn waarvan LMO een gedeelte dedicated gebruikt) Intelligentie zoveel mogelijk centraal in twee of drie landelijke rekencentra. Meldkamers sluiten hierop aan met relatief eenvoudige lokale technische voorzieningen. Dit ondersteunt het principe van de virtuele meldkamer

36 ICT-architectuur (2) Koppelingen uitsluitend via de landelijke rekencentra Hoogbeschikbare en redundante techniek. Bij uitval moet één rekencentrum alle gebruikers kunnen bedienen Gebruik van gangbare platformen Generieke en configureerbare koppelingen met goede beveiliging Aansluiting op landelijke geo-voorziening en basisregistraties Flexibiliteit in gebruik van schermen op de werkplek 71 Kwaliteitseisen Kwaliteitskarakteristieken volgens de norm ISO 25010, met indicatoren en normen op hoofdlijnen, op het onderwerp Productkwaliteit: Geschiktheid Prestatie-efficiëntie Uitwisselbaarheid Bruikbaarheid Betrouwbaarheid Beveiligbaarheid Onderhoudbaarheid Overdraagbaarheid Onderwerp Kwaliteit in gebruik is niet uitgewerkt, vereist brede context waaronder organisatie 72 36

37 Beveiliging Algemene kaders: Een aantal best practice adviezen worden beschreven LMO bepaalt eigen beveiligingsbeleid in afstemming met de kolommen Op koppelvlakken dient voldaan te worden aan het beveiligingsbeleid van de gekoppelde partner Een eerste invulling van de kwaliteitskarakteristiek Beveiligbaarheid volgens ISO 25010, met indicatoren en normen op hoofdlijnen Vertrouwelijkheid Integriteit Onweerlegbaarheid Verantwoording Authenticiteit 73 Partnership en innovatie De relatie tussen de LMO en de leverancier(s) zal zodanig moeten zijn ingericht dat de uitkomst voor beide partijen positief is. Innovatie dient geborgd te zijn in de organisaties en in de samenwerking Partnership: LMO: volwassen vraagorganisatie Leverancier: betrokken en kundige partner Innovatie: Dient expliciet ingebed te zijn in de samenwerkingsafspraken op alle niveaus Dient geborgd te zijn in de organisaties van LMO en leverancier Leverancier moet kunnen inspelen op veranderingen in werkprocessen en techniek Er dient budget te zijn voor innovatie Eindgebruikers dienen betrokken te zijn Er moet een proeftuin zijn om innovatie uit te proberen 74 37

38 Overdracht - vervolg NMS is één van de landelijke kernsystemen en moet in samenhang met de andere landelijke kernsystemen ontwikkeld worden Gebruik van het kaderdocument: Input voor LMO IV-architectuur en beheer PvE: deel context PvE: deel eis / wens Aanbeveling: LMO z.s.m. starten met inrichten centrale voorzieningen: ICT-landschap in samenhang ontwikkelen en de beheerorganisatie ontwerpen en inrichten 75 Concept kaders voor architectuur 38

39 Beveiliging Uitgangspunten voor architectuur Opdracht (projectplan): beeld van de meldkamerarchitectuur, de relevante aspecten van de informatiearchitecturen van de disciplines en de mogelijke plaats van NMS daarbinnen Uitgangspunt is NORA 3.0 Zoveel mogelijk gebruik maken van architectuurdocumenten/beleid van de disciplines: VERA 2.0 voor brandweer en GHOR Enterprise architectuur Nederlandse politie concept Architectuurdocumenten Ambulancezorg Nederland DIVA voor KMar Gezamenlijk model: architectuurhuis 77 Architectuurhuis GOVERNANCE Bedrijfs Architectuur Meldkamer Gemeenschappelijk Ambulance Specifiek Brandweer Specifiek Politie Specifiek KMAR Specifiek Werk Informatie Architectuur Informatie Gemeenschappelijk Informatie (discipline)specifiek Beheer Informatie ICTarchitectuur Apps etc. Gemeenschappelijk ICT Gemeenschappelijk Datatransport + koppelingen+ beveiliging Functionaliteit / services / applicaties specifiek ICT (Infrastructuur, rekencentra, ) specifiek Datatransport + koppelingen+ beveiliging ICT 78 39

40 Opgeleverd t.b.v. niet-functionele kaders algemene kaders voor de meldkamerarchitectuur o.b.v. NORA 3.0 een procesarchitectuur met werkgroepen werkprocessen de gegevenssets mede van belang als input voor de ontwikkeling van de gegevensarchitectuur een eerste uitwerking van de gegevensarchitectuur voor de meldkamer een functionele architectuur, lijst met kernfunctionaliteiten, o.b.v. de generieke werkprocessen van de meldkamer van de toekomst een eerste schets van de applicatiearchitectuur 79 Strategische basisprincipes BP1: BP2: BP3: BP4: BP5: BP6: BP7: BP8: BP9: BP10: Proactief: afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben. Vindbaar: afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden. Toegankelijk: afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst. Standaard: afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen. Gebundeld: afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden. Transparant: afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie. Noodzakelijk: afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen. Vertrouwelijk: afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt. Betrouwbaar: afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt. Ontvankelijk: afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening'

41 Afgeleide principes Dienstenaanbod AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken. De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst. De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet. De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod. De dienst is nauwkeurig beschreven. Standaard oplossingen AP6 AP7 AP8 De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen. De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen van de e-overheid. De dienst maakt gebruik van open standaarden. 81 Bedrijfsarchitectuur Uitgangspunt voor bedrijfsarchitectuur: Transitieakkoord 82 41

42 User Interface Business Logic Data Interfaces Koppelvlakken Communicatie NMS Applicatie Architectuur Versie definitief MDT POL BVI-IB BVH RSC POL BPS POL RTIC veredelen Protocollen Politie AVLS Politie Roosters POL AZN Inz.voorstel AZN Acute Zorg Netwerk BRW MDT BRW BPS BRW DGS Gasmal OMS LMO Functioneel Beheer Geo Verwerking Meldingen NMS Man.Info.Syst.. INS C2000 Telefonie NMS Geïntegreerde Bedien Interface CaCo Telefonie bediening Incidenten C2000 bediening Ritten VoiceLog 112 applicatie Locatiebepaling Taken Kantoor Autom. Protocollen LMO (multi) Protocollen AZN MDT AZN AVLS AZN Veredelen AZN BPS AZN Roosters AZN DCU Veredelen BRW Roosters BRW Ontvangst Resources Dekking bewaking Routering Alarmering Verrijking Kladblok Verwerking Inzetvoorstel generiek Actueel Oper.Beeld KMAR MDT KMAR Protocollen KMAR Protocollen BRW Centrale NMS Database Manager Roosters KMAR AVLS BRW Veredelen KMAR GeoData Burgernet Externe Bronnen Overheid Meetnet RadioAct. Multi en METEO Social Media Publiek LCMS NL-Alert Veiligheidsregio s BPS KMAR AVLS KMAR 83 ICT-architectuur (1) Open architectuur en open standaarden Bij gelijke geschiktheid open source Flexibel en schaalbaar Eigen LMO-infrastructuur binnen eigen LMOrekencentra ( eigen : niet uitbesteed aan leverancier. Kunnen overheidsrekencentra zijn waarvan LMO een gedeelte dedicated gebruikt) Intelligentie zoveel mogelijk centraal in twee of drie landelijke rekencentra. Meldkamers sluiten hierop aan met relatief eenvoudige lokale technische voorzieningen. Dit ondersteunt het principe van de virtuele meldkamer

43 ICT-architectuur (2) Koppelingen uitsluitend via de landelijke rekencentra Hoogbeschikbare en redundante techniek. Bij uitval moet één rekencentrum alle gebruikers kunnen bedienen Gebruik van gangbare platformen Generieke en configureerbare koppelingen met goede beveiliging Aansluiting op landelijke geo-voorziening en basisregistraties Flexibiliteit in gebruik van schermen op de werkplek 85 Advies aanbestedingsstrategie 43

44 Historie Marktverkenning BZK 2005: eerste verkenning Marktverkenning 2010: Voldoende marktpakketten beschikbaar die mogelijk aan de functionele eisen voldoen Advies Gartner 2011: Aanbestedingsstrategie van groot belang bij aanbesteding NMS, voorkeur lijkt concurrentiegerichte dialoog Advies PBLQ HEC december 2012: Eerst keuzes maken en best practice onderzoek Dialoog met de markt bij het maken van keuzes 87 Advies aanbestedingsstrategie Uitkomsten technische dialoog Externe analyse (leveranciersanalyse) Interne analyse (vanuit de markt) 88 44

45 Externe De inkoopportfolio analyse hoog Strategische producten Invloed op financieel resultaat laag laag Toeleveringsrisico hoog 89 Interne analyse hoog aantrekkelijkheid van de account Hefboomproducten Routineproducten Knelpuntproducten ontwikkelsegment kernsegment lastpaksegment exploitatiesegment laag laag hoog concurrentiepositie van de leverancier 90 45

46 Conclusie Van toepassing zijn: Niet openbare Europese aanbesteding Concurrentiegerichte dialoog Voorkeur heeft concurrentiegerichte dialoog Risico voldoende marktoplossingen (standaard/maatwerk) Risico financiën Risico samenhang andere voorzieningen/aanbestedingen 91 Marktconsultatie (Technische Dialoog) TD-Team: projectteam + disciplines + experts Marktconsultatiedocument Aanmelding en selectie 20 partijen Plenaire sessie juni 2013 Openbaar verslag Beantwoording schriftelijke vragen Analyse TD-Team en adviezen stuurgroep 92 46

47 Uitkomsten technische dialoog Marktoplossing beschikbaar Standaardmodules van één of meerdere leveranciers Hybride oplossing: combinatie van standaard en maatwerk (uitgangspunt is minimaal 80% standaard) System integrator Open, servicegerichte architectuur User interface nader onderzoek 93 Best Practice onderzoek (1) Waarom best practice werkbezoeken? Advies HEC: gluren bij de buren Vergelijkbaar werkproces, zelfde markt Leren van recente aanbestedingen Welke keuzes gemaakt en waarom, Inside information Longlist (20) > Criteria > Shortlist (5) > bezoeken (3) +2 Zurich, Helsinki, Wiltshire + Kopenhagen, Leuven 94 47

48 Best Practice onderzoek (2) Uniforme werkprocessen cruciaal Integratie met telefonie en radiobediening logisch Haalbaarheid standaardpakket Afhankelijkheid leverancier standaardpakket Opstellen functionele eisen, en afwegen daarvan tegen de kosten, kost veel tijd Belangrijk om beheer dicht bij de eindgebruiker te organiseren. Contact tussen IT-mensen en gebruikers is belangrijk zodat ze niet los van elkaar raken. Communicatie met alle partijen 95 Stadt Zürich Schutz & Rettung 2 brandweer/ambulance regio s naar 1 meldkamer verschillende werkprocessen en verschillende systemen 96 48

49

50 Helsinki Multi intake en multi uitgifte Uniform werkproces Van 15 naar 6 meldkamers Nieuw meldkamersysteem (maatwerk)

51 101 Wiltshire Fire & Rescue Services 4 Fire/rescue meldkamers Naar 1 gezamenlijk systeem Uniformering werkprocessen Aanbesteding standaard pakket

52 104 52

53 Kopenhagen Politie / SINE organisatie Politie regio Kopenhagen: eigen systeem (Apple) SINE (Rigspolitiet) SINE Services

54 107 HC100/112 Leuven Meldkamer Brandweer/ambulance en meldkamer politie Intergraph systeem

55 109 55

56 Adviezen vervolgfases NMS Dynamiek NMS 1. Stapjes zetten Keuzes maken Multi governance Bestuur betrokken 3. Nut en Noodzaak Terugkerende vraag Kostenindicatie lastig 2. Technisch complex Scope NMS Aanbesteding Samenhang C2000, 112,.. 4. Externe onderzoeken

57 Kenmerken adviezen vervolgfases 1. Fasering ICT project Beheersbaar Concurrentie gerichte dialoog 3. Business case Nut en noodzaak Kosten/baten analyse: PM 2. Binnen programma LMO Samenhang SW apart van NMS 4. Randvoorwaarden & Risico management 113 Kenmerken adviezen vervolgfases Projectplan NMS (advies): Conform transitie akkoord NMS in programma LMO Randvoorwaarden Fasering NMS Inbreng TD, expertteams Actueel nut en noodzaak Vergelijking GMS Nog niet: Aanbesteding keuze Business case financieel Implementatie strategie Multi governance Projectorganisatie Begroting per fase Fase-planning

58 Waarom NMS? 115 Randvoorwaarden Verandertraject: Inrichting 1 meldkamerorganisatie LMO programma management Verandertraject: Standaardisatie Werkprocessen/Data Verandertraject: Inrichting landelijke ICT en beheer LMO 1 LMO met 10 operationele meldkamerlocaties Verandertraject: Aanbesteding en Invoering NMS Randvoorwaarde: GMS ondersteunt invoering Randvoorwaarde: Landelijke standaarden Randvoorwaarde: Landelijke beheerorganisatie Randvoorwaarde: LMO ICT en infrastructuur

Informatiebeleid: moetje of kans?

Informatiebeleid: moetje of kans? Informatiebeleid: moetje of kans? Guus Zijlstra m.m.v. Arend de Jong 25 november 2009 Jullie workshopleiders Guus Zijlstra: Programmacoordinator NVBR (v.a. 1 maart) Beleid en advieswerk op het grensvlak

Nadere informatie

Marktconsultatiedocument. Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) T.b.v. ICT Marktspiegel NMS 25 juni 2013

Marktconsultatiedocument. Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) T.b.v. ICT Marktspiegel NMS 25 juni 2013 Marktconsultatiedocument Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) T.b.v. ICT Marktspiegel NMS 25 juni 2013 Uitgegeven door: Instituut Fysieke Veiligheid, Project Voorbereidingsfase NMS Samenstelling: Projectteam

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein. Vastgesteld door Operationele stuurgroep LMO i.o. 1. Inleiding, doel, scope en samenhang

Afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein. Vastgesteld door Operationele stuurgroep LMO i.o. 1. Inleiding, doel, scope en samenhang Notitie Afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein. Versie.0 Van Jill Wilkinson Functie Kwartiermaker LMO Telefoon 0 E-mail email Datum 30-9-205 2 Postbus 238 3970 AE Driebergen Ringwade 5 3439

Nadere informatie

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; Een lange aanloop Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop Marto Boes The Outsourcing Day 30-10-2012 I-Kadaster ICT-ontwikkelingen Automatische verwerking van aktegegevens Kadastrale gebieden tbv WKPB

Nadere informatie

Opdracht Korpschef/ Kwartiermaker LMO

Opdracht Korpschef/ Kwartiermaker LMO Ministerie van Veiligheid en Justitie Opdracht Korpschef/ Kwartiermaker LMO ten behoeve van de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie Vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie op

Nadere informatie

Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie. Frank Hendriksen Principal Architect ISC

Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie. Frank Hendriksen Principal Architect ISC Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie Frank Hendriksen Principal Architect ISC ISC Verder in Veiligheid Dé (overheids) ICT dienstverlener voor Politie, Brandweer,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ICT Marktspiegel Nationaal Meldkamer Systeem

ICT Marktspiegel Nationaal Meldkamer Systeem ICT Marktspiegel Nationaal Meldkamer Systeem In opdracht van het Veiligheidsberaad Datum: 12 juli 2013 Versie: 1.0 Inhoud Managementsamenvatting... 3 1 Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Doel van de

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer Basis voor regionale informatievoorziening Mr. Rob K. Brons Regionaal Commandant Brandweer www.brandweerhaaglanden.nl www.brandweer.nl/haaglanden Landelijk Commandant USAR.NL commandant@brw.denhaag.nl

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Proces overdracht. Directoraat-Generaal Politie MKC2000. Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.

Proces overdracht. Directoraat-Generaal Politie MKC2000. Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid. DirectoraatGeneraal Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon S.W. Geerdes Beleidsmedewerker Proces overdracht T 06 18 30 80 74 M 06 18 30 80

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

Sambo-ICT 27 januari

Sambo-ICT 27 januari Sambo-ICT 27 januari 2017 1 Education Online een robuust KRD met een rijke functionele onderwijsondersteuning Sambo-ICT 27 januari 2017 2 agenda Onze situatie en uitdagingen Onze uitgangspunten Onderzoek

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

NORA Sessie 5. 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting. Jaap van der Veen

NORA Sessie 5. 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting. Jaap van der Veen NORA Sessie 5 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting Jaap van der Veen Agenda 29-5-2013 1. Welkom 2. Presentatie Eric Brouwer en Joris Dirks over Kennismodel NORA-Wiki en hoe we onze informatie

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Welkom. Even voorstellen

Welkom. Even voorstellen Welkom Even voorstellen Waar gaat het om? Opdracht (mandaat, leden LPOAZ) ophalen De regio (medezeggenschap RAV) aan het woord Ontwikkelingen (halen en brengen) Even voorstellen Doelstelling Landelijk

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Van goed plan tot infrastructuur Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Belang Geo-info voor de OOV Essentieel voor de plaatsbepaling van het incident en omvang van het effectgebied Basis voor communicatie

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Datum 25 april 2014 Onderwerp Aanbiedingsbrief Inspectierapport Verbetertrajecten C2000 stand van zaken 2013

Datum 25 april 2014 Onderwerp Aanbiedingsbrief Inspectierapport Verbetertrajecten C2000 stand van zaken 2013 1 > Retouradres Postbus 20301 00 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 00 EA Den Haag Turfmarkt 147 11 DP Den Haag Postbus 20301 00 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014

Nadere informatie

Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer de hoofdlijnen

Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer de hoofdlijnen Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer de hoofdlijnen beslisnotitie, versie 0.5, 11 maart 2016 Voorwoord De burger die dringend hulp nodig heeft van een van de hulpdiensten zoekt contact via de meldkamer.

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Nationaal Meldkamersysteem Project Voorbereidingsfase NMS

Informatiebijeenkomst Nationaal Meldkamersysteem Project Voorbereidingsfase NMS Informatiebijeenkomst Nationaal Meldkamersysteem Project Voorbereidingsfase NMS De meldkamerwereld bereidt zich voor op de komst van een nieuw Nationaal Meldkamersysteem (NMS). Nu de voorbereiding voor

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Operationele. Brandweerkaders Meldkamer

Operationele. Brandweerkaders Meldkamer Operationele Brandweerkaders Meldkamer 0.01 Ter voorbereiding op de komst van de Landelijke meldkamerorganisatie Taskforce Meldkamer- Repressie Versie:1.0 Vastgesteld RBC 19 april 2013 Operationele Brandweerkaders

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Selectietraject van een Open-source Concernstandaard

Selectietraject van een Open-source Concernstandaard 18 Maart 2010 J.Cival Coördinator Informatiebeleid & Selectietraject van een Open-source Concernstandaard architectuur Agenda Even voorstellen Aanleiding Aanbestedingsstrategie Selectie Business case Succesfactoren

Nadere informatie

Rapport Meldkamers van de Inspectie van Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom

Rapport Meldkamers van de Inspectie van Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Ontwikkeling multidisciplinaire-intake

Ontwikkeling multidisciplinaire-intake Landelijke Meldkamerorganisatie Ontwikkeling multidisciplinaire-intake visie en plan van aanpak op hoofdlijnen NB! Dit plan van aanpak is een aangepaste versie voor plaatsing op de KLMO website. De, namen

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Datum: 17 december 2015 1. Inleiding. Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Doorontwikkeling LCMS Mei 2010 Projectstructuur Netcentrisch Werken Stuurgroep NW Projectdirecteur NW Projectbureau Productontwikkeling

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

(Model) Besluit betreffende consultatie documenten landelijke meldkamerorganisatie

(Model) Besluit betreffende consultatie documenten landelijke meldkamerorganisatie (Model) Besluit betreffende consultatie documenten landelijke meldkamerorganisatie Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio < naam veiligheidsregio> In vergadering bijeen op Besluit als volgt:

Nadere informatie

Transitieakkoord meldkamer van de toekomst

Transitieakkoord meldkamer van de toekomst Transitieakkoord meldkamer van de toekomst Afspraken tussen de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Defensie, de besturen van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Architectuur en audit: een prima duo

Architectuur en audit: een prima duo Architectuur en audit: een prima duo Architectuur en audit: een prima duo Theoretische achtergrond Architectuur en audit in de praktijk Praktijk case IB-Groep Inhoud theorie Werkgroep architectuur Hoe

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Datum 26 juni 2017 Onderwerp Stand van zaken vernieuwing C2000, landelijke meldkamerorganisatie en 112 voor doven en slechthorenden

Datum 26 juni 2017 Onderwerp Stand van zaken vernieuwing C2000, landelijke meldkamerorganisatie en 112 voor doven en slechthorenden 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge)

Intelligent Bridge (i-bridge) Intelligent Bridge (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 13 april 2010 13-4-2010 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur

GEMMA 2 Informatiearchitectuur GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 2, maandag 18 mei 2015, IGLUU Den Haag Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA Plenaire discussie obv vragen Borrel Waarom GEMMA 2

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

ICT investeringen in het onderwijs

ICT investeringen in het onderwijs een methodiek voor business cases Breda 14-9-2011 Henri Roosdorp (ROC Mondriaan) Maarten Kuiper (Twynstra Gudde) Stuurgroep ICT / Beleidsagenda 2010 - Informatiemanagement - De uitvoeringsorganisatie van

Nadere informatie