Gigaset N510 IP PRO Nieuwe en gewijzigde functies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gigaset N510 IP PRO Nieuwe en gewijzigde functies"

Transcriptie

1 Gigaset N510 IP PRO Nieuwe en gewijzigde functies Gigaset N510 IP PRO Nieuwe en gewijzigde functies Na het voltooien van de firmware update is het functie-aanbod van het toestel uitgebreid. Deze wijzigingen en uitbreidingen worden in dit document beschreven. Inhoud Gigaset N510 IP PRO Nieuwe en gewijzigde functies Overzicht Beschrijving Menu-overzicht van de webconfigurator Telefoonboeken Bedrijfstelefoonboek gebruiken Bedrijfstelefoonboek inschakelen en configureren Extra aanbieders voor online-telefoonboeken invoeren Infodiensten inschakelen Wachtmuziek inschakelen Gesprek doorverbinden naar een ander toestel (Call to go) Netwerkprotocol voor SIP-server selecteren TDK-overdracht automatisch instellen

2 Overzicht Overzicht Nieuwe en uitgebreide functies u Bedrijfstelefoonboeken Naast het lokale telefoonboek van de handset (Contacten) en de online-telefoonboeken van openbare aanbieders kunt u gebruik maken van een bedrijfstelefoonboek (LDAP- of XML-formaat) ( pagina 6). u Persoonlijk online-telefoonboek Naast de online-telefoonboeken van openbare aanbieders kunt u een gebruik maken van een persoonlijk online-telefoonboek ( pagina 9). u Infodiensten Voor de weergave van infodiensten op de handsets (nieuwsberichten, weerbericht,...) kunt u gebruik maken van de Gigaset.net infodienst en/of de infodienst van een willekeurige infoserver in- of uitschakelen ( pagina 10). u Wachtmuziek in- of uitschakelen Als u een gesprek in de wachtstand plaatst, bijvoorbeeld voor een ruggespraakgesprek of om een wisselgesprek aan te nemen, dan wordt er wachtmuziek weergegeven. U kunt deze functie in- of uitschakelen ( pagina 10). u Gesprek doorverbinden naar een ander toestel (Call to go) Als uw toestel is aangesloten op een Gigaset-telefooncentrale T300 PRO of T500 PRO dan kunt u gesprekken doorverbinden naar een ander toestel dat bij hetzelfde VoIP-account is geregistreerd ( pagina 10). u Netwerkprotocol voor SIP-server selecteren U kunt instellen via welk protocol met de SIP-server wordt gecommuniceerd (TCP of UDP) ( pagina 11). u TDK-overdracht automatisch instellen U kunt uw toestel zo instellen dat het bij elke oproep probeert de juiste TDK-signalering in te stellen voor de actueel overeengekomen codec ( pagina 11). 2

3 Beschrijving Menu-overzicht van de webconfigurator Het menu van de webconfigurator bevat de nieuwe functies Infodiensten en Gezamenlijke Contacten. De nieuwe functies zijn oranje gemarkeerd. Home Wizard voor snelle configuratie Instellingen Netwerk IP-configuratie Beveiliging Telefonie Messaging Lijnen Geluid Nummer toewijzen Omleiding Kiesregels Configuratie voic Geavanceerde VoIP-instellingen MWI-LED Infodiensten ( pagina 10) Telefoonboeken Apparaatbeheer Online-telefoonboek Gezamenlijke Contacten ( pagina 6) Telefoonboekoverdracht Datum en tijd Lokale instellingen Overige Opnieuw starten & herstellen Opslaan en herstellen Firmware-update Status Toestel Lijnen 3

4 Telefoonboeken Op de Gigaset N510 IP PRO kunnen de volgende telefoonboeken worden gebruikt: u Het lokale telefoonboek (Contacten) van de handset u Online-telefoonboeken Openbare online-telefoonboeken en online-bedrijvengidsen Er worden enkele gangbare openbare online-telefoonboeken en -bedrijvengidsen aangeboden. Daarnaast kunt u een aanvullend online-telefoonboek invoeren, bijvoorbeeld een persoonlijk telefoonboek dat u zelf bij een provider kunt aanmaken. Bedrijfstelefoonboeken Deze telefoonboeken worden in LDAP- of XML-formaat via een telefooncentrale of een server in het netwerk ter beschikking gesteld. Welke online- en bedrijfstelefoonboeken ter beschikking staan, stelt u in via de webconfigurator. Toegang tot de telefoonboeken Telefoonboeken openen via de toets Telefoonboek De telefoonboektoets s (onderzijde navigatietoets) van de handsets is als volgt ingesteld: u kort indrukken: het lokale telefoonboek (Contacten) wordt geopend, u lang indrukken: de lijst met beschikbare online-telefoonboeken wordt geopend. De online-telefoonboeken worden weergegeven met de naam die in de webconfigurator is ingesteld. Telefoonboeken openen via het menu Via het menu van de handset heeft u toegang tot alle beschikbare telefoonboeken: v ÂContacten Telefoonboek v ÂContacten Online telefoonboek Lokaal telefoonboek Lijst met alle beschikbare online-telefoonboeken q Telefoonboek selecteren en OK indrukken. Online-telefoonboeken zijn beschikbaar als ze in de webconfigurator worden ingeschakeld. Bedrijfstelefoonboek inschakelen pagina 6. Extra aanbieders voor online-telefoonboeken inschakelen pagina 9. 4

5 Bedrijfstelefoonboek gebruiken Beschrijving Zodra u het bedrijfstelefoonboek opent, worden alle vermeldingen in alfabetische volgorde weergegeven. LDAP Central NetDir Meier Meier, James Meier, Paul Meinken Naam van het telefoonboek: deze stelt u in de webconfigurator in met de parameter Telefoonboeknaam. Telefoonboekvermeldingen Voor meer informatie zie paragraaf Instellingen voor de LDAPtelefoonboeken ( pagina 6). Weergvn Opties Vermelding zoeken en weergeven q Naar de gewenste vermelding bladeren. Of: ~ Naam (resp. beginletter) invoeren. Zodra u een toets indrukt, schakelt het toestel over in de zoek-mode. U kunt maximaal tien tekens invoeren. De eerste contactpersoon in de lijst die bij uw invoer past, wordt weergegeven. Druk op toets # om de als laatste ingevoerde letter te wissen. q Als er meerdere contactpersonen worden gevonden, bladert u naar de gewenste contactpersoon. Displaytoets Weergvn of w indrukken om de vermelding weer te geven. James Alias: James Achternaam: Meier Voornaam: James Back Thuis: Mobiel: Straat: Straat Back James De volgende informatie wordt weergegeven als deze in de LDAP-databank ter beschikking staat: Alias, Achternaam, Voornaam, Thuis, Mobiel, Straat, Postcode, Plaats, Bedrijfsnaam, . Voor LDAP-telefoonboeken kunt u in de webconfigurator overige details voor de weergave instellen ( pagina 6). q Door de vermelding bladeren. 5

6 Bedrijfstelefoonboek inschakelen en configureren Als u op uw toestel een bedrijfstelefoonboek wilt gebruiken, dan moet u dit in de webconfigurator inschakelen. U kunt een telefoonboek in LDAP- en/of XML-formaat gebruiken. Start de webconfigurator van het toestel en open de volgende pagina: Instellingen Telefoonboeken Gezamenlijke Contacten Voor elk telefoonboek dat u wilt gebruiken, geeft u de Serveradres en de toegangsgegevens (Gebruikersnaam, Wachtwoord) in. In het veld Telefoonboeknaam voert u een naam in waarmee het telefoonboek op de handsets in de lijst met Online telefoonboeken moet worden weergegeven. Markeer de optie Contacten selecteren als het telefoonboek bij de aangemelde handsets moet worden aangeboden. Schakel de optie Naam van de beller automatisch opzoeken in als voor de weergave op de handset de beller niet in het lokale telefoonboek (Contacten), maar in het bedrijfstelefoonboek moet worden opgezocht. Instellingen voor de LDAP-telefoonboeken Voor het zoeken in een LDAP-bedrijfstelefoonboek kunt u de zoekcriteria en het weergaveformaat voor de gevonden vermeldingen instellen. Attributen Voor een telefoonboekvermelding zijn in de LDAP-databank enkele attributen gedefinieerd, bijvoorbeeld naam, voornaam, telefoonnummer, adres, onderneming, etc. De totale hoeveelheid attributen die in een vermelding kunnen worden opgeslagen, wordt in het schema van de bijbehorende LDAP-server opgeslagen. Voor toegang tot attributen of om zoekfilters te definiëren, moet u de attributen en hun namen op de LDAP-server kennen. De meeste attribuutnamen zijn standaardnamen, maar er kunnen ook specifieke attributen zijn gedefinieerd. De Gigaset N510 IP PRO ondersteunt de volgende attributen: Attribuutnaam Naam in het toestel Betekenis displayname Alias naam waarmee de vermelding in de lijst wordt weergegeven givenname Voornaam voornaam sn Achternaam achternaam o Bedrijfsnaam bedrijfsnaam mail adres street Straat straat I Plaats stad postalcode Postcode postcode telephonenumber Thuis telefoonnummer (vast telefoonnet) mobile Mobiel mobiel telefoonnummer 6

7 Naamattributen In dit veld geeft u aan welke informatie als zoekresultaat wordt weergegeven, bijvoorbeeld de achternaam, de achternaam en voornaam of de weergegeven naam. Nummerattributen In dit veld geeft u aan welke telefoonnummers uit de databank voor een vermelding ter beschikking worden gesteld. Weergaveformaat In dit veld geeft u aan hoe het zoekresultaat op de handset moet worden weergegeven. U kunt hier combinaties van verschillende naam- en nummerattributen en speciale tekens invoeren. Voor de attribuutnaam moet een procentteken (%) worden geplaatst, zodat voor de gewenste attributen de attribuutwaarde wordt weergegeven. Voorbeeld Gegevens van de vermelding op de LDAP-server: displayname Peter Black telphonenumber givenname Peter mobile sn Black... Attribuutdefinitie in de web UI: Naamattributen givenname sn telephonenumber mobile Nummerattributen mobile telephonenumber Weergaveformaat %sn, %givenname; %telephonenumber/%mobile Op de handset wordt de vermelding als volgt weergegeven: Black, Peter; / Let op De LDAP-databank heeft een hiërarchische structuur. Met de parameter Basis-Distinguished-Name kunt u aangeven, in welk bereik het zoekproces moet beginnen. 7

8 Filters Met de filters definieert u criteria waarmee in de LDAP-databank op bepaalde vermeldingen wordt gezocht. Een filter bestaat uit één of meerdere zoekcriteria. Een zoekcriterium bevat het opvraagverzoek voor een LDAP-attribuut, bijvoorbeeld sn=%. Het procentteken (%) is een wildcard voor de invoer van de gebruiker. Naamfilter Met het naamfilter wordt bepaald, welk attribuut voor het zoekproces wordt gebruikt. Voorbeeld: (displayname=%). Het procentteken (%) wordt vervangen door de naam of gedeeltelijke naam die door de gebruiker wordt ingevoerd. Als de gebruiker bijvoorbeeld het teken A invoert, wordt in de LDAP-databank naar alle vermeldingen gezocht waarvan het attribuut displayname met A begint. Als hij vervolgens ook een b invoert, zoekt het systeem naar vermeldingen waarvan de displayname met Ab begint. Nummerfilter Het nummerfilter definieert de criteria voor de automatische aanvulling van telefoonnummers. Voorbeeld: ( (telephonenumber=%)(mobile=%)). Het procentteken (%) wordt weer vervangen door het gedeeltelijke telefoonnummer dat door de gebruiker wordt ingevoerd. Als een gebruiker bij het kiezen bijvoorbeeld het nummer 123 invoert, dan wordt in de LDAP-databank gezocht naar alle telefoonnummers (vaste telefoonnet en mobiel) die met 123 beginnen. Het telefoonnummer wordt aangevuld met de informatie uit de databank. Meerdere criteria kunnen met logische EN- en/of OF-operators (& resp. ) worden verbonden. De logische operators & en worden vóór de zoekcriteria geplaatst. Het zoekcriterium moet tussen haakjes worden geplaatst, en de volledige uitdrukking moet zelf ook tussen haakjes worden geplaatst. EN- en OF -bewerkingen kunnen ook gecombineerd worden. Voorbeelden: EN-bewerking: (& (givenname=%) (mail=%)) Zoekt naar vermeldingen waarvan de voornaam en mailadres met de tekens beginnen die door de gebruiker zijn ingevoerd. OF-bewerking: ( (displayname=%) (sn=%)) Zoekt naar vermeldingen waarvan de weergegeven naam of achternaam met de tekens begint die door de gebruiker zijn ingevoerd. Gecombineerde bewerking: ( (& (displayname=%) (mail=%))(& (sn=%) (mail=%))) Zoekt naar vermeldingen waarvan de weergegeven naam en mailadres of de achternaam en mailadres met de tekens beginnen die door de gebruiker zijn ingevoerd. 8

9 Extra aanbieders voor online-telefoonboeken invoeren Beschrijving Er staan verschillende online-telefoonboeken (De Bedrijvengids, detelefoongids,...) ter beschikking die kunnen worden ingeschakeld voor gebruik op de handsets van het toestel. Naast de standaard telefoonboeken kunt u nu een extra aanbieder invoeren. Start de webconfigurator van het toestel en open de volgende pagina: Instellingen Telefoonboeken Online-telefoonboek Klik naast Instellingen voor een extra aanbieder op de knop [Toevoegen]. Als u al een extra aanbieder heeft geconfigureerd, klikt u op de knop [Bewerken] als u de instellingen van de extra aanbieder wilt wijzigen of de vermelding wilt wissen. Er wordt een pagina geopend waarop u de instellingen voor de aanbieder kunt invoeren. Informatie over het versturen van telefoonboeken U kunt een vermelding uit een online-telefoonboek naar uw lokale telefoonboek (Contacten) versturen. Opties Naar Contacten Het rechtstreeks versturen van een vermelding naar het persoonlijke online-telefoonboek is in tegenstelling tot wat beschreven is in de gebruiksaanwijzing, niet mogelijk. Als de aanbieder van uw persoonlijke online-telefoonboek het importeren van vcards ondersteund, kunt u als volgt te werk gaan: Sla u lokale telefoonboek (Contacten) in vcard-formaat op in een vcf-bestand op uw PC. Instellingen Telefoonboeken Telefoonboekoverdracht Opslaan Gebruik de functies van uw aanbieder om het vcf-bestand in uw persoonlijke online-telefoonboek te importeren. 9

10 Infodiensten inschakelen U kunt afzonderlijke samengestelde tekstinformatie (bijvoorbeeld weerbericht, newsfeeds, etc.) laten weergeven op de aangemelde handsets. Deze infodiensten worden aangeboden via het Info Center van het toestel en kunnen voor de handsets als screensaver in de ruststand worden gebruikt als Infodiensten als screensaver is ingesteld. De weergave van infodiensten moet in de webconfigurator worden ingeschakeld. U kunt infodiensten gebruiken die via Gigaset.net worden aangeboden (bijvoorbeeld nieuws, weer, encyclopedie,...) en/of een andere server invoeren die individuele infodiensten aanbiedt, bijvoorbeeld op de telefooncentrale van uw netwerk. Start de webconfigurator van het toestel en open de volgende pagina: Instellingen Infodiensten Geef aan, welke infodiensten u wilt gebruiken. Als u Info-dienst op maat markeert, moet u de bijbehorende toegangsgegevens voor de server invoeren (Serveradres voor online-diensten, Gebruikersnaam, Wachtwoord). Als u de toegangsgegevens wilt gebruiken die op de telefooncentrale zijn gedefinieerd, kies dan optie Gebruik SIP-informatie. Wachtmuziek inschakelen U kunt instellen of een gesprekspartner in de wachtstand een wachtmelodie hoort als u een gesprek in de wachtstand plaatst. De instelling geldt voor alle geconfigureerde VoIP-lijnen. Start de webconfigurator van het toestel en open de volgende pagina: Instellingen Telefonie Geavanceerde VoIP-instellingen Klik achter Wachtmuziek op de optie Ja/Nee om de weergave van een wachtmuziek in of uit te schakelen. Gesprek doorverbinden naar een ander toestel (Call to go) U kunt een extern VoIP-gesprek van de handset van uw Gigaset N510 IP PRO doorverbinden naar een ander toestel dat bij hetzelfde VoIP-account is aangemeld, bijvoorbeeld een draadgebonden IP-toestel of een iphone met Gigaset App. Deze functie staat alleen ter beschikking als uw toestel aangesloten is op een telefooncentrale Gigaset T300 PRO of T500 PRO. Tijdens het gesprek op de handset van de Gigaset N510 IP PRO: Displaytoets Opties indrukken, Call to go selecteren en met OK bevestigen. Of: Twee keer de sterretje-toets * indrukken. Als u deze functie inschakelt, wordt op alle toestellen die bij dit VoIP-account zijn aangemeld een inkomende oproep gesignaleerd. Zodra de oproep op een van de aangemelde toestellen is beantwoord, wordt het gesprek bij de Gigaset N510 IP PRO beëindigd. 10

11 Netwerkprotocol voor SIP-server selecteren Beschrijving U kunt het netwerkprotocol selecteren dat de SIP-server voor zijn communicatie gebruikt. SIP-servers communiceren in de regel via UDP (User Datagram Protocol). UDP garandeert geen betrouwbare overdracht, d.w.z. de SIP-server controleert niet of de berichten met succes zijn verstuurd. Als u een betrouwbare overdracht wenst, kunt u ook kiezen voor TCP (Transmission Control Protocol). De overdracht via UDP is minder betrouwbaar, maar verloopt sneller en genereert minder dataverkeer. De standaardinstelling is Automatisch, d.w.z. de instelling van het toestel wordt automatisch aan de instelling van de SIP-server aangepast. Als u deze standaardinstelling wilt wijzigen: Start de webconfigurator van het toestel en open de volgende pagina: Instellingen Telefonie Lijnen Op deze pagina wordt een lijst met alle mogelijke lijnen weergegeven. Open de configuratie voor de lijn die u wilt wijzigen met de knop [Bewerken]. Klik op [Geavanceerde instellingen tonen] om alle configuratieparameters weer te geven. Selecteer het gewenste protocol uit het menu Netwerkprotocol selecteren. TDK-overdracht automatisch instellen (TDK = toondrukkiezen; Engels: DTMF = Dual-tone multi-frequency) De TDK-signalering wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het opvragen en besturen van enkele voic diensten via cijfercodes. Voor het versturen van TDK-signalen via VoIP moet worden ingesteld, hoe de toetscodes worden omgezet in TDK-signalen en hoe deze worden verstuurd: als hoorbare informatie in het spraakkanaal of als zogenoemde SIP-infomelding. Het is nu mogelijk, de TDK-overdracht automatisch in te stellen. Start de webconfigurator van het toestel en open de volgende pagina: Instellingen Telefonie Geavanceerde VoIP-instellingen Schakel de optie Automatisch overeenkomen van de TDK-transmissie in. Het toestel probeert nu bij elke oproep voor de actuele codec de juiste TDK-signalering in te stellen. 11

12 Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstrasse 2a, D Bocholt Gigaset Communications GmbH 2012 Subject to availability. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. A31008-M2217-R

Overzicht... 4 Aansluitingen... 4 Voorzijde... 4 SD card... 5 Displaytoets... 6 Overige informatie over uw toestel... 6

Overzicht... 4 Aansluitingen... 4 Voorzijde... 4 SD card... 5 Displaytoets... 6 Overige informatie over uw toestel... 6 Maxwell 10 Beheer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Overzicht......................................................................... 4 Aansluitingen..................................................................................

Nadere informatie

Nieuwe en gewijzigde functies

Nieuwe en gewijzigde functies Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nieuwe en gewijzigde functies Dit document is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing van de volgende Gigaset-VoIPtelefoons: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP,

Nadere informatie

Nieuwe en gewijzigde functies

Nieuwe en gewijzigde functies Nieuwe en gewijzigde functies Nieuwe en gewijzigde functies Dit document is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-VoIP-telefoon. Na het voltooien van de gebruiksaanwijzing is het functie-aanbod

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk. Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.

Nadere informatie

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP / C475 IP Gigaset Overzicht van de handset Overzicht van de handset 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½Ã V INT 1 15.01.08 09:45 INT SMS 1 2 Toetsen van de handset 1 Display in de ruststand

Nadere informatie

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot... overtuigt van binnen én

Nadere informatie

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Overzicht van de handset Overzicht van de handset 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½òÃ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS 1 2 Toetsen van de handset 1 Display in de ruststand

Nadere informatie

handleiding gigaset N300A + C610H

handleiding gigaset N300A + C610H handleiding gigaset N300A + C610H Maak uw gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage... 44 Toetscombinaties op het toestel... 44 Ondersteunde browsers... 45

Inhoudsopgave. Bijlage... 44 Toetscombinaties op het toestel... 44 Ondersteunde browsers... 45 T300 PRO T300 PRO nl / nl / A31008-M2212-R101-1x-5419 / userivz.fm / 12.11.2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gigaset T500 PRO / Gigaset 300 PRO - Overzicht..................... 3 De gebruikersinterface............................................

Nadere informatie

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 HIP Toolbar Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 4 2.1 Optimale controle... 4 2.2 Mobiliteit... 5 3 Installatie... 6 3.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

VOIP Desktop Toolbar handleiding. Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77

VOIP Desktop Toolbar handleiding. Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77 VOIP Desktop Toolbar handleiding Industrieweg 99c 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE 2 2 INTRODUCTIE 4 2.1 Optimale controle 4 2.2 Mobiliteit 5 3 INSTALLATIE 6 3.1 Systeemvereisten 6 3.2 Nieuwe installatie

Nadere informatie

CallVoip Telefonie configuratie Siemens IP DECT apparatuur

CallVoip Telefonie configuratie Siemens IP DECT apparatuur CallVoip Telefonie configuratie Siemens IP DECT apparatuur CallVoip Telefonie configuratie Siemens IP DECT apparatuur... 1 Siemens IP DECT apparatuur: korte presentatie assortiment... 2 Siemens IP DECT

Nadere informatie

Billing Portal. Eindgebruikershandleiding

Billing Portal. Eindgebruikershandleiding Billing Portal Eindgebruikershandleiding Versie: 1.7 Datum: 3-3-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Inloggen... 5 3 Gespreksdetails... 6 3.1 Totalen... 6 3.2 Details... 7 3.2.1 Gespreksdetails

Nadere informatie

HiPath 1200 Manager. Documentatie

HiPath 1200 Manager. Documentatie HiPath 1200 Manager Documentatie *1PA31003-H1200-C100-1-54A9* 1P A31003-H1200-C100-1-54A9 Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet

Nadere informatie

11/2009-1 - Versie 1

11/2009-1 - Versie 1 11/2009-1 - Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 286 of. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen.

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business Verkoop@cbgconnect.nl Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Billing Portal Gebruikershandleiding Versie: 1.8 Datum: 24-3-2015 HTR Systems B.V. Zwarteweg 30 - Postbus 179-3830AD - Leusden - T: + 033-4945031 F: 033-4950420 - E: info@htr.nl - Rabobank NL58RABO0335966950

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BlackBerry Internet Service Versie: 4.5.1 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-01-09 SWD-20140109140203299 Inhoud 1 Aan de slag...7 Informatie over de messaging-serviceplans voor de BlackBerry Internet

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Beheerdershandleiding

Zakelijk Hosted Bellen. Beheerdershandleiding Zakelijk Hosted Bellen Beheerdershandleiding Per mei 2015 Inhoudsopgave 1. Eerste keer inloggen 4 2. Inloggen 4 3. Overzicht stappenplan inrichten bedrijfstelefoontelefooncentrale 5 4. Gebruiker toevoegen

Nadere informatie

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2 Gebruikershandleiding SWDT654281-1091416-0721034519-006 Inhoudsopgave Aan de slag... 2 De messaging-serviceplans voor de BlackBerry

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

ISIS. Gebruikershandleiding

ISIS. Gebruikershandleiding ISIS Gebruikershandleiding 7-8-2012 Inleiding Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Aanvragen... 3 Het creëren van een nieuwe aanvraag... 3 Uw meldingen inzien... 5 Het afdrukken van de melding... 5 Het toevoegen

Nadere informatie

C72. Designed for life. Issued by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C72. Designed for life. Issued by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Issued by BenQ Mobile GmbH & o. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BenQ Mobile GmbH & o. OHG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ

Nadere informatie