DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/ DATUM:31/01/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012"

Transcriptie

1 DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN voorwoord - algemeen uitgangspunten - algemeen structuur & opvatting - algemeen gebruiksaanwijzing - algemeen gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de ontwerper gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer AANNEMINGSMODALITEITEN aannemingsmodaliteiten - algemeen PM algemeen - voorafgaand plaatsbezoek PM algemeen - burgerlijke aansprakelijkheid PM algemeen - volledigheid van inschrijving PM algemeen - verwijzingsprincipe PM algemeen - referentienormen PM algemeen - keuringsattesten PM algemeen - waarborgen PM algemeen - onderaanneming PM studies / technieken - algemeen studies / technieken - elektrische installaties studies / technieken - telecom & domotica plaatsbeschrijvingen - algemeen PM plaatsbeschrijvingen - constructies / aangrenzend PM plaatsbeschrijvingen - constructies / te renoveren PM plaatsbeschrijvingen - wegenis & voetpaden PM plaatsbeschrijvingen - beplantingen PM werfcoördinatie - algemeen PM werfcoördinatie - planning der werken PM werfcoördinatie - werfleiding & controle PM werfcoördinatie - dagboek der werken PM werfcoördinatie - werfvergaderingen PM werfcoördinatie - keuringen & proeven PM werfcoördinatie - uitvoeringsmethoden PM werfcoördinatie - asbuilt-plannen PM werfcondities - algemeen werfcondities - orde & netheid PM werfcondities - geluidshinder PM werfcondities - stofhinder PM werfcondities - verwijderen van afval PM werfcondities - nazorg PM veiligheidsvoorschriften - algemeen PM BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - algemeen PM voorlopige omheining - algemeen PM aankondigingsborden - algemeen PM werflokalen - algemeen PM werflokalen - berging / materieel & bouwmaterialen PM werflokalen - vergaderlokaal / kantoorruimte PM werflokalen - personeelslokaal / kleedruimte PM werflokalen - sanitaire voorzieningen PM voorlopige aansluitingen - algemeen PM voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN veiligheids- & gezondheidsplan - algemeen PM... 7 B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.1/7

2 00. INLEIDING / ALGEMEEN voorwoord - algemeen uitgangspunten - algemeen structuur & opvatting - algemeen gebruiksaanwijzing - algemeen gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de ontwerper BELANGRIJKE OPMERKING Om duidelijk aan te geven waar aanvullende en/of afwijkende bepalingen opgenomen worden binnen het bijzonder bestek, wordt aan de ontwerpers gevraagd eigen toevoegingen aan de beknopte versie steeds duidelijk te markeren d.m.v. een omkadering. Enerzijds kan dit het nazicht door de technische dienst VMSW helpen vereenvoudigen, anderzijds worden zo ook aannemers bij de inschrijving nadrukkelijker gewezen op specifieke aanvullingen of afwijkingen op de standaardbeschrijvingen in het volledige verwijsbestek. Hiertoe werden in de beknopte versie drie extra opmaakstijlen aangemaakt (voorzien van een omkadering), waarvan de ontwerper eventueel handig gebruik kan maken : Kop 8 (ontwerper) Platte tekst (ontwerper) Platte tekst inspringen (ontwerper) Het staat de ontwerper uiteraard vrij om de voorgestelde opmaakstijlen aan te passen volgens eigen lay-outvoorkeur, mits behoud van een omkadering en/of een andere duidelijk te onderscheiden opmaakstijl. De opmaakstijlen kunnen worden beheerd onder het menu opmaak - opmaakprofiel gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.2/7

3 01. AANNEMINGSMODALITEITEN aannemingsmodaliteiten - algemeen PM algemeen - voorafgaand plaatsbezoek PM algemeen - burgerlijke aansprakelijkheid PM algemeen - volledigheid van inschrijving PM algemeen - verwijzingsprincipe PM Algemeen Door het feit van zijn inschrijving erkent de aannemer kennis te hebben genomen van de B 2005 (Bouwtechnische Beschrijving Sociale Woningbouw - VHM) en alle hierin vervatte algemene bepalingen, met betrekking tot de in het bijzonder bestek en/of het aannemingsdossier opgenomen uitvoeringsposten. Het bijzonder technisch bestek, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier, werd opgemaakt op basis van een beknopte werkversie van de B 2005, dewelke de artikelnummering van het typebestek B 2005 volgt. Door toepassing van het verwijzingsprincipe worden voor iedere opname of vermelding van een artikel automatisch ook alle corresponderende bepalingen uit de volledige versie van de B 2005 van toepassing gesteld (onverminderd deze van de hiërarchisch overkoepelende algemene artikels, zelfs indien niet als dusdanig vermeld). De weerhouden artikels gelden steeds in hun geheel, de in het bijzonder bestek opgenomen bepalingen, gelden als aanvulling, verduidelijking of correctie. Zij vervangen nooit de totaliteit van de tekst, behoudens waar expliciet vermeld. De aannemer wordt geacht om zich bij zijn prijsopgave voor alle posten, zoals opgenomen in het bijzonder technisch bestek en/of de samenvattende opmeting, volledig rekenschap te hebben gegeven van alle geldende standaardvoorschriften, zowel m.b.t. de referentienormen, materiaalkenmerken, gevraagde attesten en waarborgen, de diverse uitvoeringsmodaliteiten als de keuringsaspecten. Let wel : B artikel gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer is hierbij integraal van toepassing! algemeen - referentienormen PM algemeen - keuringsattesten PM algemeen - waarborgen PM algemeen - onderaanneming PM studies / technieken - algemeen studies / technieken - elektrische installaties Zie hoofdstuk 70 - elektriciteit / binnennet studies / technieken - telecom & domotica Zie hoofdstuk 74 - telecom & domotica plaatsbeschrijvingen - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in het geheel der aanneming plaatsbeschrijvingen - constructies / aangrenzend PM B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.3/7

4 plaatsbeschrijvingen - constructies / te renoveren PM plaatsbeschrijvingen - wegenis & voetpaden PM plaatsbeschrijvingen - beplantingen PM werfcoördinatie - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) werfcoördinatie - planning der werken PM Naast de werken beschreven in dit lot 4 elektriciteit, zullen gelijktijdig de volgende werken worden uitgevoerd: lot 1: afbraak- en ruwbouwwerken, afwerkingen m.u.v. alles wat in de andere loten wordt voorzien. lot 2: binnenschrijnwerk en keuken. lot 3: sanitair en HVAC. De aannemer van lot 1 zal optreden als pilootaannemer aangaande veiligheid en gezondheid, en zal instaan voor de werfuitrusting (werfketen, werfaansluitingen, enz.). De uitvoeringstermijn uitgedrukt in kalenderdagen en aanvangsdatum zal voor de 4 loten dezelfde bedragen. De inschrijver dient zich strikt te houden aan de bij het begin van de werken en in samenspraak met de bouwheer en de aannemers van alle loten opgemaakte planning en aan de tussentijdse deadlines vermeld in die planning. Bij het zich niet houden aan de planning of de tussentijdse deadlines stelt de aannemer zich bloot aan boetes omwille van termijnoverschrijding. B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.4/7

5 werfcoördinatie - werfleiding & controle PM werfcoördinatie - dagboek der werken PM werfcoördinatie - werfvergaderingen PM werfcoördinatie - keuringen & proeven PM werfcoördinatie - uitvoeringsmethoden PM werfcoördinatie - asbuilt-plannen PM In te dienen asbuilt-schema s na uitvoering van de werken asbuilt-plannen en schema van de elektrische installatie werfcondities - algemeen aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) werfcondities - orde & netheid PM werfcondities - geluidshinder PM werfcondities - stofhinder PM werfcondities - verwijderen van afval PM werfcondities - nazorg PM veiligheidsvoorschriften - algemeen PM B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.5/7

6 02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) voorlopige omheining - algemeen PM aankondigingsborden - algemeen PM werflokalen - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Alle kosten zijn ten laste van de aanneming en worden verdeeld over de totaliteit van de artikels. Te voorziene werfketen / lokalen : enkel de lokalen voor berging materieel & bouwmaterialen en de kleedruimtes voor het eigen personeel dient door de inschrijver te worden voorzien. De overige lokalen worden voorzien door de aannemer van lot 1 (zie hieronder) werflokalen - berging / materieel & bouwmaterialen PM werflokalen - vergaderlokaal / kantoorruimte PM werflokalen - personeelslokaal / kleedruimte PM werflokalen - sanitaire voorzieningen PM voorlopige aansluitingen - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de globale aanneming voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.6/7

7 04. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN veiligheids- & gezondheidsplan - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke uitvoeringsposten waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.7/7

00. INLEIDING / ALGEMEEN... 3 00.10. voorwoord - algemeen... 3 00.20. uitgangspunten - algemeen... 3 00.30. structuur & opvatting - algemeen...

00. INLEIDING / ALGEMEEN... 3 00.10. voorwoord - algemeen... 3 00.20. uitgangspunten - algemeen... 3 00.30. structuur & opvatting - algemeen... DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN... 3 00.10. voorwoord - algemeen... 3 00.20. uitgangspunten - algemeen... 3 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 3 00.40. gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

dossier SGR1/AP/0071/2016/004 lot Ruwbouwwerken ontwerp aanleg parkings bouwheer Scholengroep 1 Antwerpen 00. ALGEMENE BEPALINGEN

dossier SGR1/AP/0071/2016/004 lot Ruwbouwwerken ontwerp aanleg parkings bouwheer Scholengroep 1 Antwerpen 00. ALGEMENE BEPALINGEN dossier SGR1/AP/0071/2016/004 lot Ruwbouwwerken ontwerp aanleg parkings bouwheer Scholengroep 1 Antwerpen 00. ALGEMENE BEPALINGEN 00.10. projectgegevens 00.20. ontwerpteam 00.21. ontwerpteam - architecturaal

Nadere informatie

ZHC AANNEMINGSMODALITEITEN aannemingsmodaliteiten - algemeen aannemingsmodaliteiten bestek

ZHC AANNEMINGSMODALITEITEN aannemingsmodaliteiten - algemeen aannemingsmodaliteiten bestek ZHC14 dossier Zeebrugge Havencoördinatiecentrum onderdeel Ruwbouwwerken project Inrichten zesde verdieping opdrachtgever Het Facilitair Bedrijf 01. AANNEMINGSMODALITEITEN 01.00. aannemingsmodaliteiten

Nadere informatie

nr art. omschrijving eenheid hoev. eenh.pr. totaal hoofdstuk 00 HFST00 ALGEMENE BEPALINGEN projectgegevens

nr art. omschrijving eenheid hoev. eenh.pr. totaal hoofdstuk 00 HFST00 ALGEMENE BEPALINGEN projectgegevens dossier Sint-Henricusschool Steendorp adres Gelaagstraat 159-161 fase bouwheer vzw katholieke scholen Temse Scheldekant nr art. omschrijving eenheid hoev. eenh.pr. totaal hoofdstuk 00 HFST00 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

3 Technische Bepalingen

3 Technische Bepalingen 3 Technische Bepalingen 17 DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 01. AANNEMINGSMODALITEITEN... 3 01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen PM... 3 01.01. algemeen - voorafgaand plaatsbezoek PM... 3 01.02.

Nadere informatie

B E S T E K O P E N O F F E R T E A A N V R A A G

B E S T E K O P E N O F F E R T E A A N V R A A G Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente Brasschaat B E S T E K O P E N O F F E R T E A A N V R A A G A RENOVATIE BOOTHUIS EN B BOUWEN VAN SANITAIRE VOORZIENING BOUWPLAATS Gemeentepark 2,

Nadere informatie

Bijzonder bestek Open aanbesteding

Bijzonder bestek Open aanbesteding Bijzonder bestek Open aanbesteding Renovatie verwarming van 42 appartementen Everdij- en Kammenstraat te 2000 Antwerpen Bestek nr: 2014/0428/01 Woonhaven Antwerpen pag. 1 / 45 Overzicht 1. VOORWERP VAN

Nadere informatie

DEEL 0 AANNEMING WERF

DEEL 0 AANNEMING WERF DEEL 0 AANNEMING WERF 00. ALGEMENE BEPALINGEN 2 00.10. projectgegevens 2 00.20. ontwerpteam 2 00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie 2 00.30. documenten 2 00.31. documenten - architectuur 2 00.34.

Nadere informatie

DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 01. AANNEMINGSMODALITEITEN SOG...

DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 01. AANNEMINGSMODALITEITEN SOG... DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 01. AANNEMINGSMODALITEITEN SOG... 3 01.01. algemeen - voorafgaand plaatsbezoek PM... 4 01.02. algemeen - burgerlijke aansprakelijkheid PM... 4 01.03. algemeen -

Nadere informatie

DEEL 12 BALLUSTRADES, BRANDLADDER EN DAKTERRAS

DEEL 12 BALLUSTRADES, BRANDLADDER EN DAKTERRAS DEEL 12 BALLUSTRADES, BRANDLADDER EN DAKTERRAS 00.20. uitgangspunten - algemeen... 2 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 2 00.40. gebruiksaanwijzing - algemeen... 2 00.42. gebruiksaanwijzing - richtlijnen

Nadere informatie

Stadsbestuur van Gent Facility Management Dienst Bouwprojecten Sint-Salvatorstraat 16-9000 Gent Tel: 09 266 58 00 Fax: 09 266 58 49 Gsm: Email:

Stadsbestuur van Gent Facility Management Dienst Bouwprojecten Sint-Salvatorstraat 16-9000 Gent Tel: 09 266 58 00 Fax: 09 266 58 49 Gsm: Email: ARPA architecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: info@arpa.be Bouwheer Werf Stadsbestuur van Gent Facility

Nadere informatie

BESTEK WERKEN SCHILDERWERKEN SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL

BESTEK WERKEN SCHILDERWERKEN SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL Bijzonder bestek nr. OINWL1102L06c BESTEK WERKEN SCHILDERWERKEN SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK NR OINWL1102L06C AANBESTEDING ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

Gedeeltelijke herinrichting Vlaams Administratief Centrum te Antwerpen. Inhoudstafel. Bouwheer

Gedeeltelijke herinrichting Vlaams Administratief Centrum te Antwerpen. Inhoudstafel. Bouwheer Gedeeltelijke herinrichting Vlaams Administratief Centrum te Antwerpen Inhoudstafel Bouwheer Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel Werf VAC Antwerpen Lange Kievitstraat 11-113

Nadere informatie

De taluds worden opnieuw ingezaaid zoals in oorspronkelijke toestand.

De taluds worden opnieuw ingezaaid zoals in oorspronkelijke toestand. Terechtwijzend bericht 1 Volgende tekst uit het bijzonder bestek: 2 DROOG GRONDVERZET 2.1 Beschrijving 2.1.2 Uitvoering 2.1.2.2 Uitgraving Het betreft de uitgraving van de grond inclusief alle steenpuin,

Nadere informatie

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 0 Aanneming / Werf

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 0 Aanneming / Werf ARPA architecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: Bouwheer Tel: Fax: Gsm: Email: Werf verwijzingsbestek Deel:

Nadere informatie

BESTEK WERKEN ELEKTRICITEIT SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL

BESTEK WERKEN ELEKTRICITEIT SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL Bijzonder bestek nr. OINWL1102L05c BESTEK WERKEN ELEKTRICITEIT SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK NR OINWL1102L05C AANBESTEDING ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

DEEL 0 AANNEMING WERF

DEEL 0 AANNEMING WERF DEEL 0 AANNEMING WERF 00. ALGEMENE BEPALINGEN 4 00.10. projectgegevens 4 00.20. ontwerpteam 4 00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 4 00.22. ontwerpteam - studie stabiliteit 4 00.23. ontwerpteam

Nadere informatie

OCMW BRUGGE Ruddershove 4 8000 Brugge 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN.

OCMW BRUGGE Ruddershove 4 8000 Brugge 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN. p 1/6 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 00. AANNEMINGSMODALITEITEN. 01. GEBRUIKTE AFKORTINGEN. 02. INDELING EN NUMMERING VAN DE ARTIKELS. 03. METING. 04. LEVERING, HERKOMST EN STANDAARDISERING VAN MATERIALEN EN UITVOERING.

Nadere informatie

6/03/2015 Samenvattende opmeting dossier BALENBERG 1

6/03/2015 Samenvattende opmeting dossier BALENBERG 1 6/03/2015 Samenvattende opmeting dossier BALENBERG 1 dossier BALENBERG 6/03/2015 lot SAMENVATTENDE MEETSTAAT ontwerp Schellen Architecten bvba S3Architecten cvba bouwheer BALENBERG NV volgnr. art. omschrijving

Nadere informatie

D E E L 0 A A N N E M I N G / W E R F

D E E L 0 A A N N E M I N G / W E R F D E E L 0 A A N N E M I N G / W E R F Art. Omschrijving Hoeveelheid Type Eenheid Door inschrijver Eenheidsprijzen 1 AANNEMINGSMODALITEITEN 01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen 01.01. algemeen - voorafgaand

Nadere informatie

BOUWHEER : Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkwoningen CVBA WERKEN : BOUWEN VAN 12 SOCIALE KOOPAPPARTEMENTEN MET PERKEERKELDER

BOUWHEER : Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkwoningen CVBA WERKEN : BOUWEN VAN 12 SOCIALE KOOPAPPARTEMENTEN MET PERKEERKELDER PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN STAD : 9900 EEKLO BOUWHEER : Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkwoningen CVBA ZETEL : Stationsstraat 58, 9900 EEKLO WERKEN : BOUWEN VAN 12 SOCIALE KOOPAPPARTEMENTEN MET

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

LASTENBOEK PAANDERSTRAAT DEERLIJK NIEUWBOUW VAN EEN SOCIAAL WONINGBOUWPROJECT MET 14 KOOPWONINGEN, 10 HUURAPPARTEMENTEN EN HOOGSPANNINGSCABINE.

LASTENBOEK PAANDERSTRAAT DEERLIJK NIEUWBOUW VAN EEN SOCIAAL WONINGBOUWPROJECT MET 14 KOOPWONINGEN, 10 HUURAPPARTEMENTEN EN HOOGSPANNINGSCABINE. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE DEERLIJK LASTENBOEK PAANDERSTRAAT DEERLIJK NIEUWBOUW VAN EEN SOCIAAL WONINGBOUWPROJECT MET 14 KOOPWONINGEN, 10 HUURAPPARTEMENTEN EN HOOGSPANNINGSCABINE. BOUWHEER HUUR

Nadere informatie

DEEL 0 AANNEMING WERF

DEEL 0 AANNEMING WERF DEEL 0 AANNEMING WERF 00. ALGEMENE BEPALINGEN 3 00.10. projectgegevens 3 00.20. ontwerpteam 3 00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 3 00.22. ontwerpteam - studie stabiliteit 3 00.23. ontwerpteam

Nadere informatie

LASTENBOEK PROJECT: WIERTZ RENOVATIE WIERTZ STRAAT 27 1050 BRUSSEL. BOUWHEER: BSirius BVBA RUE DU PAGE 65 1050 BRUSSEL

LASTENBOEK PROJECT: WIERTZ RENOVATIE WIERTZ STRAAT 27 1050 BRUSSEL. BOUWHEER: BSirius BVBA RUE DU PAGE 65 1050 BRUSSEL PROJECT: WIERTZ WIERTZ STRAAT 27 1050 BRUSSEL BOUWHEER: BSirius BVBA RUE DU PAGE 65 1050 BRUSSEL LASTENBOEK V W G ARCHITECTEN ARCHITECTES v.o.f.-s.n.c. RUE FRANZ MERJAYSTRAAT 148C, 1050 BRUSSEL BRUXELLES

Nadere informatie

AANBESTEDINGSDOSSIER LASTENBOEK DEEL 0 AANNEMING/WERF

AANBESTEDINGSDOSSIER LASTENBOEK DEEL 0 AANNEMING/WERF AANBESTEDINGSDOSSIER LASTENBOEK DEEL 0 AANNEMING/WERF Architectenbureau Maarten Dobbelaere Deze tekst behoort toe aan Architectenbureau Maarten Dobbelaere en wordt beschermd door het Belgisch en internationaal

Nadere informatie

Proefcentrum voor sierteelt

Proefcentrum voor sierteelt Pagina 1 Teken- & Studiebureau HVAC - Verwarming - Koeling - Ventilatie - Klimatisatie - EPB - Energieaudit Duurzame energie - Warmtepompen - Zonnepanelen - WKK - Sanitair Project : Proefcentrum voor sierteelt

Nadere informatie

Document : MEETSTAAT Dossier : PAGA Opdrachtgever : AG Vespa Datum : 12/10/2011

Document : MEETSTAAT Dossier : PAGA Opdrachtgever : AG Vespa Datum : 12/10/2011 00. INLEIDING / ALGEMEEN 00.0. voorwoord - algemeen 00.20. uitgangspunten - algemeen 00.30. structuur & opvatting - algemeen 00.40. gebruiksaanwijzing - algemeen 00.4. gebruiksaanwijzing - richtlijnen

Nadere informatie

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT BIJZONDER BESTEK D432/15 Bestaand raam cafetaria doortrekken tot vloerniveau Blad nr. B.41 Stad Gent Departement Facility management Dienst Bouwprojecten Sint Salvadorstraat 16 9000 Gent SINT-PIETERSABDIJ

Nadere informatie

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat verplicht te gebruiken invuldocumenten (zie volgende blz.). Enkel deze documenten mogen gebruikt worden

Nadere informatie

00. ALGEMENE BEPALINGEN projectgegevens ontwerpteam ontwerpteam - architecturaal ontwerp...

00. ALGEMENE BEPALINGEN projectgegevens ontwerpteam ontwerpteam - architecturaal ontwerp... p. 1 / 46 00. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 00.10. projectgegevens... 4 00.20. ontwerpteam... 4 00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp... 4 000.30. documenten... 4 00.31. documenten - architectuur... 4

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00519 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, Gent - Renovatie

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT S.O. 82 (a) bijgevoegd aan mijn inschrijving van..

SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT S.O. 82 (a) bijgevoegd aan mijn inschrijving van.. Opdracht(en) :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bouwheer : De Moderne Woning CVBA Sint-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lambertusberg 2 1200 Brussel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Perceel nr. Gelieve

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN MET ALS VOORWERP. Renovatie van zolder en kelder van de school p9/10 Carrefour Eloystraat 114, 1070 Anderlecht

BESTEK VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN MET ALS VOORWERP. Renovatie van zolder en kelder van de school p9/10 Carrefour Eloystraat 114, 1070 Anderlecht BESTEK VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN MET ALS VOORWERP Renovatie van zolder en kelder van de school p9/10 Carrefour Eloystraat 114, 1070 Anderlecht Opdrachtgevend bestuur Gemeente Anderlecht Ontwerper Dienst

Nadere informatie

Eenheid som (afgerond. ontwerper inschrijver in letters op de cent) Hoeveelheid Ged. Sommen (afgerond op de cent)

Eenheid som (afgerond. ontwerper inschrijver in letters op de cent) Hoeveelheid Ged. Sommen (afgerond op de cent) OPDRACHTGEVER : REF : BALENBERG NV BETREFT : ONTWERPER : Schellen Architecten & S3Architecten 13_038_BAL INVULTABEL SAMENVATTENDE OETING GEVOEGD BIJ MIJN INSCHRIJVING DD STEMPEL VAN DE INSCHRIJVER ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK FASE 3 ALLE DELEN

BIJZONDER BESTEK FASE 3 ALLE DELEN BIJZONDER BESTEK FASE 3 ALLE DELEN DOSSIER: Bio-ecologische verbouwing en nieuwbouw site Heiwijk Het project omvat de verbouwing van het bestaande, geclasseerde jachthuis, de afbraak van de bestaande conciërgewoning,

Nadere informatie

OCMW Poperinge Bouwen Sociaal Huis Lot 7 Chape, Vloer- en Pleisterwerken INHOUDSOPGAVE

OCMW Poperinge Bouwen Sociaal Huis Lot 7 Chape, Vloer- en Pleisterwerken INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN... 3 00.10. voorwoord - algemeen... 3 00.20. uitgangspunten - algemeen... 4 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 4 00.40. gebruiksaanwijzing - algemeen... 4

Nadere informatie

10011 - Renovatie gevelmetselwerk en betonnen constructieonderdelen

10011 - Renovatie gevelmetselwerk en betonnen constructieonderdelen Lastenboek JOINT RESEARCH CENTRE - IRMM, Geel RKD Architects 112 Vaarstraat, 2490 Balen, Antwerp, Belgium Tel +32 113 037 55 Fax +32 113 037 59 Mob +353 87 284 60 73 mail@rkd.ie Hoofdstuk 00 00.10. INLEIDING

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Bouwheer. Plantentuin Meise Nieuwelaan Meise. Werf. Plantentuin Meise Nieuwelaan Meise

Bijzonder bestek. Bouwheer. Plantentuin Meise Nieuwelaan Meise. Werf. Plantentuin Meise Nieuwelaan Meise Bouwheer Plantentuin Meise Nieuwelaan 38 1860 Meise Werf Plantentuin Meise Nieuwelaan 38 1860 Meise Architect Louizalaan 271 1050 Brussel AAC architecture nv AANNEMING / WERF 2 DEEL 0 AANNEMING / WERF

Nadere informatie

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7.1 Toelichting bij de specifieke uitvoeringsmethode Enkele concrete en aandachtspunten mbt specifieke veiligheidsmaatregelen en uitvoeringswijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJZONDER BESTEK AFBRAAKWERKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJZONDER BESTEK AFBRAAKWERKEN Project: afbreken van bestaand jeugdhuis bouwen van nieuw jeugdhuis club 9 en slagwerklokalen Bouwheer: Stadsbestuur Beringen Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen Bouwplaats: Albert I-laan 41, 3582 Beringen,

Nadere informatie

15/05/2017 Detailmeetstaat 1

15/05/2017 Detailmeetstaat 1 15/05/2017 Detailmeetstaat 1 00. ALGEMENE BEPALINGEN 00.10. projectgegevens 00.20. ontwerpteam 00.21. ontwerpteam - ontwerp 00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie 00.24.01. ontwerpteam - veiligheidscoördinator

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

BOUWEN VAN EEN LUIFEL OP BEGRAAFPLAATSEN ITEGEM EN BOOISCHOT - HEIST-OP-DEN-BERG LOT 1 - CONSTRUCTIE VAN DE LUIFELS BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

BOUWEN VAN EEN LUIFEL OP BEGRAAFPLAATSEN ITEGEM EN BOOISCHOT - HEIST-OP-DEN-BERG LOT 1 - CONSTRUCTIE VAN DE LUIFELS BESCHRIJVENDE MEETSTAAT Ontwerpers omgevingsaanleg: Architecten luifels: Opdrachtgevend Bestuur: Ontwerpbureau PAUWELS BVBA Gijs Van Vaerenbergh architecten bvba Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg Tassetstraat (Gebr.) 93, 3018

Nadere informatie

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp Veiligheidscoördinatie - energierapportering blowerdoor & thermografie EPB verslaggeving AMIB b.v.b.a. Handelsregister Gent: 173.786 BTW n BE 453.010.784 Rekeningnummer: BE 48 850-8173734-27 Veiligheid-

Nadere informatie

Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat

Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat Minder Hinder voorstel Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat 1) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf GEDRAGSCODE BIJ INFRASTRUCTUURWERKEN

Nadere informatie

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg KOSTPRIJS PREVENTIEMAATREGELEN en MIDDELEN Dossier nr. 314.332 datum 20.10.2015 Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg Omschrijving der werken en leveringen Bestekpost Gedeeltelijke totalen excl. BTW 1

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

DOSSIER : renovatie woonwagenpark Wilrijk 1518.WWP - bestek - blz. 1 /138

DOSSIER : renovatie woonwagenpark Wilrijk 1518.WWP - bestek - blz. 1 /138 DOSSIER : renovatie woonwagenpark Wilrijk 1518.WWP - bestek - blz. 1 /138 BOUWHEER-OPDRACHTGEVER : Stad Antwerpen Dienst stadsbeheer / vastgoed vertegenwoordigd door architect Hans Goossens. F. Wellesplein

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN RESTAURATIE DAK KLOOSTERKERK OPEN AANBESTEDING. Scholengroep 19 'Dender'

BIJZONDER BESTEK WERKEN RESTAURATIE DAK KLOOSTERKERK OPEN AANBESTEDING. Scholengroep 19 'Dender' BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP RESTAURATIE DAK KLOOSTERKERK OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Scholengroep 19 'Dender' Ontwerper W.A.R.R.P. ARCHITECTENVENNOOTSCHAP

Nadere informatie

PROJECT NIEUWBOUW TOT UITBREIDING VAN EEN BESTAANDE SCHOOL OPEN AANBESTEDING

PROJECT NIEUWBOUW TOT UITBREIDING VAN EEN BESTAANDE SCHOOL OPEN AANBESTEDING Technische bepalingen dossier ST AUGUSTINUSSCHOOL PERCEEL 1 gesloten ruwbouw p. 1 / 146 AANBESTEDINGSDOSSIER PROJECT NIEUWBOUW TOT UITBREIDING VAN EEN BESTAANDE SCHOOL PERCEEL 1 GESLOTEN RUWBOUW & OMGEVINGSWERKEN

Nadere informatie

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o.

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o. OPENBARE AANBESTEDING OPDRACHT: ADRES VAN UITVOERING: OPDRACHTGEVER: INLICHTINGEN: Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Academie voor Beeldende Kunsten Dapperheidsplein 17 1070 Anderlecht Tel. 02 523 03

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

PERCEEL 5 : Binnenafwerking

PERCEEL 5 : Binnenafwerking PERCEEL 5 : Binnenafwerking Onderwerp Reconversie van Broelkaai 6 tot dienstencentrum Dossier BLKI 16.460 Bouwheer SOK Kortrijk (Stadsontwikkelingsbedrijk Kortrijk) Bouwplaats Broelkaai 6 8500 Kortrijk

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer)

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer) 10. 3. INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER Ik (aannemer) Verklaar hiermede dat ik kennis genomen heb van en akkoord ben met de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, opgenomen in het bestek, de

Nadere informatie

1/ 6 BE001 29/8/2012 - BDA nummer: 2012-519337 Standaardformulier 14 - NL P047.010 grootkeuken

1/ 6 BE001 29/8/2012 - BDA nummer: 2012-519337 Standaardformulier 14 - NL P047.010 grootkeuken 1/ 6 BE001 29/8/2012 - BDA nummer: 2012-519337 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013

TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013 TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013 Borgtocht (art. 17 2 en art. 25 van het KB van 14 januari 2013) Er wordt geen borgtocht geëist voor opdrachten waarvan het opdrachtbedrag kleiner is dan vijftigduizend

Nadere informatie

DEEL 0 AANNEMING WERF

DEEL 0 AANNEMING WERF DEEL 0 AANNEMING WERF 00. ALGEMENE BEPALINGEN 00.10. projectgegevens BOUWPLAATS Het uit te voeren project betreft de nieuwbouw van 14 sociale appartementen te Dronckaertstraat 163-165 8930 REKKEM (Menen)

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1

14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1 14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1 dossier 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL lot ALGEMENE BOUWWERKEN ontwerp 0 bouwheer SYNTRA MIDDEN VLAANDEREN CAMPUS ST NIKLAAS lot 1 Ruwbouwwerken

Nadere informatie

CAMPUS KOEKELBERG AFBRAAK VAN HET BESTAAND VOORMALIG UNIVERSITEITSGEBOUW HUB

CAMPUS KOEKELBERG AFBRAAK VAN HET BESTAAND VOORMALIG UNIVERSITEITSGEBOUW HUB CAMPUS KOEKELBERG CAMPUS KOEKELBERG AFBRAAK VAN HET BESTAAND VOORMALIG UNIVERSITEITSGEBOUW HUB Felix Vande Sandestraat 17, 1081 Koekelberg, DEEL 1: TECHNISCHE BEPALINGEN 21/06/2016 ver 4 p. 1-19 00. ALGEMENE

Nadere informatie

AFBREKEN VAN EEN BESTAAND JEUGDHUIS EN BOUWEN VAN EEN NIEUW JEUGDHUIS CLUB 9 EN SLAGWERKLOKALEN. Deel 1: architectuur

AFBREKEN VAN EEN BESTAAND JEUGDHUIS EN BOUWEN VAN EEN NIEUW JEUGDHUIS CLUB 9 EN SLAGWERKLOKALEN. Deel 1: architectuur BESTEK AFBREKEN VAN EEN BESTAAND JEUGDHUIS EN BOUWEN VAN EEN NIEUW JEUGDHUIS CLUB 9 EN SLAGWERKLOKALEN Deel 1: architectuur opdrachtgever STADSBESTUUR BERINGEN Mijnschoolstraat 88 3580 Beringen 00. ALGEMENE

Nadere informatie

TECHNISCHE BEPALINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN TECHNISCHE BEPALINGEN PLAATSEN VAN DAKISOLATIE EN RENOVEREN VAN DAKEN TWEEBRUGGENSTRAAT 59, 9000 GENT BOU/2016/041-ID 2938 Aanbestedende overheid : Stad Gent Auteur van het opdrachtdocumenten/ontwerper:

Nadere informatie

LOT 2: BIJZONDER BESTEK W/W RUWBOUW met NATTE AFWERKINGEN

LOT 2: BIJZONDER BESTEK W/W RUWBOUW met NATTE AFWERKINGEN LOT 2: BIJZONDER BESTEK W/W RUWBOUW met NATTE AFWERKINGEN OPDRACHTGEVER Stijn vzw Dienstencentrum St.-Oda Breugelweg, 200 3900 Overpelt OPDRACHT UITBREIDING TNW NURSING- TEHUIS 90 BEDDEN Breugelweg 3900

Nadere informatie

WERKEN PTI EEKLO: RENOVATIE VEROUDERDE SANITAIRE BLOKKEN OPEN AANBESTEDING. Provincie Oost-Vlaanderen

WERKEN PTI EEKLO: RENOVATIE VEROUDERDE SANITAIRE BLOKKEN OPEN AANBESTEDING. Provincie Oost-Vlaanderen BIJZONDER BESTEK (technische bepalingen) VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP PTI EEKLO: RENOVATIE VEROUDERDE SANITAIRE BLOKKEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB Bijlage A Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB INVUL FORMULIER VERPLICHT BIJ TE VOEGEN BIJ OFFERTE Art. 30 : De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en

Nadere informatie

HANDLEIDING BOUWTECHNISCH BESTEK WONINGBOUW

HANDLEIDING BOUWTECHNISCH BESTEK WONINGBOUW HANDLEIDING BOUWTECHNISCH BESTEK WONINGBOUW VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN Koloniënstraat 40 1000 BRUSSEL T 02 505 45 45 F 02 505 42 00 www.vmsw.be Vlaanderen is sociaal wonen INHOUD 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016 EXTRA NIEUWSBERICHT : GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE IN INDUSTRIEZONE ZAUBEEK. Naar aanleiding

Nadere informatie

VERBOUWEN VAN EEN RIJWONING Grotstraat 37 1880 Kapelle-op-den-Bos

VERBOUWEN VAN EEN RIJWONING Grotstraat 37 1880 Kapelle-op-den-Bos D33 VERBOUWEN VAN EEN RIJWONING Grotstraat 37 1880 Kapelle-op-den-Bos ADMINISTRATIEVE GEGEGEVENS: Bouwheer: Bram KIEKENS - Leen AERTS Grotstraat 37 1880 Kapelle-op-den-Bos M 0494/12.85.67-0498/42.95.87

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK 01 ONTWERPPROCES EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK Een succesvol bouwproces, van beleidsvisie tot realisatie en dus tot beleving, vraagt een specifieke aanpak. Er bestaat dan ook geen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers Wegenwerken en rioleringen Inhoud Inhoudstafel Inleiding Wegen en rioleringen: een basistaak van de gemeente Goed beheerd is half gewonnen Een wegen- en rioleringsproject De aanleiding voor een project

Nadere informatie

Verbeteringsbericht Bestek nr. 60/02/14/00474

Verbeteringsbericht Bestek nr. 60/02/14/00474 Verbeteringsbericht 3 2017-02-02 Bestek nr. 60/02/14/00474 Open offerteaanvraag voor de aanneming van werken: MST.T0.070_Tangent (delen 1+2+3): Technische uitrusting, Wegenis, Afwerking & Signaletica +

Nadere informatie

WEST&VLAANDEREN! ROESELARE! STADSBESTUUR!ROESELARE! BOTERMARKT!2! 8800!ROESELARE!!!:!051!26!21!11!

WEST&VLAANDEREN! ROESELARE! STADSBESTUUR!ROESELARE! BOTERMARKT!2! 8800!ROESELARE!!!:!051!26!21!11! provincie) stad) WEST&VLAANDEREN ROESELARE onderwerp) opdrachtgevend) bestuur) SCENOGRAFIEWIELERMUSEUMROESELARE STADSBESTUURROESELARE BOTERMARKT2 8800ROESELARE :051262111 dossier 002/015&2014 datum 02maart2017

Nadere informatie

Restauratie koetshuizen en tuinmuur park Sorghvliedt Hoboken AANBESTEDINGSDOSSIER DEEL TECHNISCHE BEPALINGEN

Restauratie koetshuizen en tuinmuur park Sorghvliedt Hoboken AANBESTEDINGSDOSSIER DEEL TECHNISCHE BEPALINGEN Restauratie koetshuizen en tuinmuur park Sorghvliedt Hoboken AANBESTEDINGSDOSSIER DEEL TECHNISCHE BEPALINGEN 2996-30 technische bepalingen 27062017.docx Printdatum 29/06/2017 1/106 Arch & Teco Group De

Nadere informatie

COORDINATIE-DAGBOEK DE MANDATARIS VLAAMSE OVERHEID. Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus Brussel

COORDINATIE-DAGBOEK DE MANDATARIS VLAAMSE OVERHEID. Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus Brussel COORDINATIE-DAGBOEK Voorwerp : Verbouwen 6 de verdieping tot havencoördinatiecentrum FASE 2: Ruwbouwwerken Afwerkingen, sanitair & vast meubilair Hvac Elektriciteit Los meubilair DOSSIERNR: 414.034 BOUWPLAATS

Nadere informatie

PROJECT: C-LAUDI NIEUWBOUW WONING LOT 6/7

PROJECT: C-LAUDI NIEUWBOUW WONING LOT 6/7 LASTENBOEK BOUWWERKEN PROJECT: C-LAUDI NIEUWBOUW WONING LOT 6/7 BOUWPLAATS: Hendrik Dreissensstraat ZN, 3680 MAASEIK afdeling 1 sectie A LOT 6/7 (EX NR. 1441/B) OPDRACHTGEVER: C-Laudi bvba, Statiestraat

Nadere informatie

ASBEST PROBLEMATIEK. Rol van de Preventieadviseur. 2 december 2009 1. ASBEST, Watnu?

ASBEST PROBLEMATIEK. Rol van de Preventieadviseur. 2 december 2009 1. ASBEST, Watnu? ASBEST PROBLEMATIEK Rol van de Preventieadviseur 2 december 2009 1 ASBEST, Watnu? Bedrijfsstrategie Of Plan van Aanpak 2 december 2009 ASBEST, Watnu? 2 Waar praten we over? Inventarisatie Beheersplan Onderhoudswerken

Nadere informatie

LOT 3_3: A U D I O U I T R U S T I N G

LOT 3_3: A U D I O U I T R U S T I N G - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L A S T E N B O E K - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Barema 2006 - architect

Barema 2006 - architect Barema 2006 - architect BAREMA 1 : NIEUWBOUW EN VERVANGINGSBOUW Van toepassing op Het barema is van toepassing op alle vormen van nieuwbouw, inclusief vervangingsbouw. Eventuele niet-residentiële ruimten

Nadere informatie

00. ALGEMENE BEPALINGEN 43

00. ALGEMENE BEPALINGEN 43 5 TECHNISCHE BEPALINGEN DEEL 0 AANNEMING WERF 00. ALGEMENE BEPALINGEN 43 00.10. projectgegevens 43 00.20. ontwerpteam 43 00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 43 00.22. ontwerpteam - studie stabiliteit

Nadere informatie

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Bouwheer: OCMW Roeselare Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare. Project: Keuken Ten Elsberge Mandellaan 101 8800 Roeselare

Bouwheer: OCMW Roeselare Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare. Project: Keuken Ten Elsberge Mandellaan 101 8800 Roeselare Bouwheer: OCMW Roeselare Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare Project: Keuken Ten Elsberge Mandellaan 101 8800 Roeselare Architect, Veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggever: Architecten- en Ingenieursbureau

Nadere informatie

Dienst Bouwprojecten Stad Gent - Facility Management Sint-Salvatorstraat 16-9000 Gent Tel: 09 266 58 00 Fax: 09 266 58 49 Gsm: Email:

Dienst Bouwprojecten Stad Gent - Facility Management Sint-Salvatorstraat 16-9000 Gent Tel: 09 266 58 00 Fax: 09 266 58 49 Gsm: Email: ARPA architecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: Bouwheer Werf Dienst Bouwprojecten Stad Gent - Facility

Nadere informatie

Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Lange Kievitstraat Antwerpen

Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Lange Kievitstraat Antwerpen Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 41 2018 Antwerpen Overheidsopdracht - Inrichting van bijkomende gronden aan de voet van het ecoduct

Nadere informatie

Lot centrale verw arm ing, san itair en ventilatie in het gemeen schapscentru m de P iano fabriek, Fortstraat 35 te B ru ssel (Sint Gillis)

Lot centrale verw arm ing, san itair en ventilatie in het gemeen schapscentru m de P iano fabriek, Fortstraat 35 te B ru ssel (Sint Gillis) BI JLAGE Bijlage nr. 1 Lot centrale verw arm ing, san itair en ventilatie in het gemeen schapscentru m de P iano fabriek, Fortstraat 35 te 10 60 B ru ssel (Sint Gillis) Technisch aanbestedingsverslag Gunningsmotivatie

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN Bijlage 1 behorende bij: Eisen en Voorwaarden Raamovereenkomst 31109826 Onderhoud stalen drijvende objecten 2016-2020 Datum 21 april 2016 Versie 1.0 Status Definitief VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN voor

Nadere informatie

Ligging : Sparhoekstraat te Sint-Maria-Aalter SAMENVATTENDE OPMETING - d.d. 08/08/2017

Ligging : Sparhoekstraat te Sint-Maria-Aalter SAMENVATTENDE OPMETING - d.d. 08/08/2017 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN - GEMEENTE AALTER - AFDELING SINT-MARIA-AALTER BOUWEN VOETBALACCOMMODATIE Ligging : Sparhoekstraat te Sint-Maria-Aalter SAMENVATTENDE OPMETING - d.d. 08/08/2017 Deel 00 Aanneming

Nadere informatie

PROVINCIEDOMEIN HALVE MAAN DIEST PERCEEL 2 : LEVEREN EN PLAATSEN VAN CONTAINERS

PROVINCIEDOMEIN HALVE MAAN DIEST PERCEEL 2 : LEVEREN EN PLAATSEN VAN CONTAINERS PROVINCIEDOMEIN HALVE MAAN DIEST PERCEEL 2 : LEVEREN EN PLAATSEN VAN CONTAINERS Opdrachtgever: Ontwerper: Provinciedomein Halve Maan Omer Vanaudenhovelaan 48 3290 Diest Team van Meer! Architecten en Co

Nadere informatie

Lastenboek. JOINT RESEARCH CENTRE - IRMM, Geel Daken veiligheidsvoorzieningen. 20RG-090 Medium Voltage B., 20RG-091 Generator B.

Lastenboek. JOINT RESEARCH CENTRE - IRMM, Geel Daken veiligheidsvoorzieningen. 20RG-090 Medium Voltage B., 20RG-091 Generator B. Lastenboek JOINT RESEARCH CENTRE - IRMM, Geel Hoofdstuk 00 00.10. INLEIDING - ALGEMEEN Bij het opmaken van dit bestek werd het "Bouwtechnisch Typebestek Sociale Woningbouw", kortweg B-2005 gehanteerd.

Nadere informatie

AFBRAAK / DUURZAME RECONSTRUCTIE VAN DE SOCIALE WONINGEN «MUSIN» ENERGIEPRESTATIES DEEL 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFBRAAK / DUURZAME RECONSTRUCTIE VAN DE SOCIALE WONINGEN «MUSIN» ENERGIEPRESTATIES DEEL 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES AFBRAAK / DUURZAME RECONSTRUCTIE VAN DE SOCIALE WONINGEN «MUSIN» GEMEENTE SINT-JOOSTE-TEN-NODE ENERGIEPRESTATIES DEEL 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES 6 juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

Opdracht gevend bestuur : VZW KSOB, Sint-Augustinusinstituut, St. Jacobsstraat 12, Bree ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ALGEMENE TECHNISCHE BEPALINGEN

Opdracht gevend bestuur : VZW KSOB, Sint-Augustinusinstituut, St. Jacobsstraat 12, Bree ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ALGEMENE TECHNISCHE BEPALINGEN Opdracht gevend bestuur : VZW KSOB, Sint-Augustinusinstituut, St. Jacobsstraat 12, Bree Afbreken bestaand sanitair en bouwen van nieuw sanitair te 3960 Bree, St. Jacobsstraat 12, 1 ste Afd. Sie B nr. 981/D,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

FASE 1: VOORBEREIDING

FASE 1: VOORBEREIDING Wegenwerken en rioleringen Inhoud Inhoudstafel De onderdelen die zijn gemarkeerd met een * zijn nog niet opgenomen in dit basiswerk, en zullen toegevoegd worden bij latere aanvullingen. Inhoudstafel Inleiding

Nadere informatie

DEEL 0 AANNEMING WERF

DEEL 0 AANNEMING WERF DEEL 0 AANNEMING WERF RAAMRENOVATIE FLORALAAN 6-8 EN 10-12 00. ALGEMENE BEPALINGEN 3 00.10. projectgegevens 3 00.20. ontwerpteam 3 00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 3 00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie

Nadere informatie