DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/ DATUM:31/01/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012"

Transcriptie

1 DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN voorwoord - algemeen uitgangspunten - algemeen structuur & opvatting - algemeen gebruiksaanwijzing - algemeen gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de ontwerper gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer AANNEMINGSMODALITEITEN aannemingsmodaliteiten - algemeen PM algemeen - voorafgaand plaatsbezoek PM algemeen - burgerlijke aansprakelijkheid PM algemeen - volledigheid van inschrijving PM algemeen - verwijzingsprincipe PM algemeen - referentienormen PM algemeen - keuringsattesten PM algemeen - waarborgen PM algemeen - onderaanneming PM studies / technieken - algemeen studies / technieken - elektrische installaties studies / technieken - telecom & domotica plaatsbeschrijvingen - algemeen PM plaatsbeschrijvingen - constructies / aangrenzend PM plaatsbeschrijvingen - constructies / te renoveren PM plaatsbeschrijvingen - wegenis & voetpaden PM plaatsbeschrijvingen - beplantingen PM werfcoördinatie - algemeen PM werfcoördinatie - planning der werken PM werfcoördinatie - werfleiding & controle PM werfcoördinatie - dagboek der werken PM werfcoördinatie - werfvergaderingen PM werfcoördinatie - keuringen & proeven PM werfcoördinatie - uitvoeringsmethoden PM werfcoördinatie - asbuilt-plannen PM werfcondities - algemeen werfcondities - orde & netheid PM werfcondities - geluidshinder PM werfcondities - stofhinder PM werfcondities - verwijderen van afval PM werfcondities - nazorg PM veiligheidsvoorschriften - algemeen PM BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - algemeen PM voorlopige omheining - algemeen PM aankondigingsborden - algemeen PM werflokalen - algemeen PM werflokalen - berging / materieel & bouwmaterialen PM werflokalen - vergaderlokaal / kantoorruimte PM werflokalen - personeelslokaal / kleedruimte PM werflokalen - sanitaire voorzieningen PM voorlopige aansluitingen - algemeen PM voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN veiligheids- & gezondheidsplan - algemeen PM... 7 B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.1/7

2 00. INLEIDING / ALGEMEEN voorwoord - algemeen uitgangspunten - algemeen structuur & opvatting - algemeen gebruiksaanwijzing - algemeen gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de ontwerper BELANGRIJKE OPMERKING Om duidelijk aan te geven waar aanvullende en/of afwijkende bepalingen opgenomen worden binnen het bijzonder bestek, wordt aan de ontwerpers gevraagd eigen toevoegingen aan de beknopte versie steeds duidelijk te markeren d.m.v. een omkadering. Enerzijds kan dit het nazicht door de technische dienst VMSW helpen vereenvoudigen, anderzijds worden zo ook aannemers bij de inschrijving nadrukkelijker gewezen op specifieke aanvullingen of afwijkingen op de standaardbeschrijvingen in het volledige verwijsbestek. Hiertoe werden in de beknopte versie drie extra opmaakstijlen aangemaakt (voorzien van een omkadering), waarvan de ontwerper eventueel handig gebruik kan maken : Kop 8 (ontwerper) Platte tekst (ontwerper) Platte tekst inspringen (ontwerper) Het staat de ontwerper uiteraard vrij om de voorgestelde opmaakstijlen aan te passen volgens eigen lay-outvoorkeur, mits behoud van een omkadering en/of een andere duidelijk te onderscheiden opmaakstijl. De opmaakstijlen kunnen worden beheerd onder het menu opmaak - opmaakprofiel gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.2/7

3 01. AANNEMINGSMODALITEITEN aannemingsmodaliteiten - algemeen PM algemeen - voorafgaand plaatsbezoek PM algemeen - burgerlijke aansprakelijkheid PM algemeen - volledigheid van inschrijving PM algemeen - verwijzingsprincipe PM Algemeen Door het feit van zijn inschrijving erkent de aannemer kennis te hebben genomen van de B 2005 (Bouwtechnische Beschrijving Sociale Woningbouw - VHM) en alle hierin vervatte algemene bepalingen, met betrekking tot de in het bijzonder bestek en/of het aannemingsdossier opgenomen uitvoeringsposten. Het bijzonder technisch bestek, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier, werd opgemaakt op basis van een beknopte werkversie van de B 2005, dewelke de artikelnummering van het typebestek B 2005 volgt. Door toepassing van het verwijzingsprincipe worden voor iedere opname of vermelding van een artikel automatisch ook alle corresponderende bepalingen uit de volledige versie van de B 2005 van toepassing gesteld (onverminderd deze van de hiërarchisch overkoepelende algemene artikels, zelfs indien niet als dusdanig vermeld). De weerhouden artikels gelden steeds in hun geheel, de in het bijzonder bestek opgenomen bepalingen, gelden als aanvulling, verduidelijking of correctie. Zij vervangen nooit de totaliteit van de tekst, behoudens waar expliciet vermeld. De aannemer wordt geacht om zich bij zijn prijsopgave voor alle posten, zoals opgenomen in het bijzonder technisch bestek en/of de samenvattende opmeting, volledig rekenschap te hebben gegeven van alle geldende standaardvoorschriften, zowel m.b.t. de referentienormen, materiaalkenmerken, gevraagde attesten en waarborgen, de diverse uitvoeringsmodaliteiten als de keuringsaspecten. Let wel : B artikel gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer is hierbij integraal van toepassing! algemeen - referentienormen PM algemeen - keuringsattesten PM algemeen - waarborgen PM algemeen - onderaanneming PM studies / technieken - algemeen studies / technieken - elektrische installaties Zie hoofdstuk 70 - elektriciteit / binnennet studies / technieken - telecom & domotica Zie hoofdstuk 74 - telecom & domotica plaatsbeschrijvingen - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in het geheel der aanneming plaatsbeschrijvingen - constructies / aangrenzend PM B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.3/7

4 plaatsbeschrijvingen - constructies / te renoveren PM plaatsbeschrijvingen - wegenis & voetpaden PM plaatsbeschrijvingen - beplantingen PM werfcoördinatie - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) werfcoördinatie - planning der werken PM Naast de werken beschreven in dit lot 4 elektriciteit, zullen gelijktijdig de volgende werken worden uitgevoerd: lot 1: afbraak- en ruwbouwwerken, afwerkingen m.u.v. alles wat in de andere loten wordt voorzien. lot 2: binnenschrijnwerk en keuken. lot 3: sanitair en HVAC. De aannemer van lot 1 zal optreden als pilootaannemer aangaande veiligheid en gezondheid, en zal instaan voor de werfuitrusting (werfketen, werfaansluitingen, enz.). De uitvoeringstermijn uitgedrukt in kalenderdagen en aanvangsdatum zal voor de 4 loten dezelfde bedragen. De inschrijver dient zich strikt te houden aan de bij het begin van de werken en in samenspraak met de bouwheer en de aannemers van alle loten opgemaakte planning en aan de tussentijdse deadlines vermeld in die planning. Bij het zich niet houden aan de planning of de tussentijdse deadlines stelt de aannemer zich bloot aan boetes omwille van termijnoverschrijding. B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.4/7

5 werfcoördinatie - werfleiding & controle PM werfcoördinatie - dagboek der werken PM werfcoördinatie - werfvergaderingen PM werfcoördinatie - keuringen & proeven PM werfcoördinatie - uitvoeringsmethoden PM werfcoördinatie - asbuilt-plannen PM In te dienen asbuilt-schema s na uitvoering van de werken asbuilt-plannen en schema van de elektrische installatie werfcondities - algemeen aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) werfcondities - orde & netheid PM werfcondities - geluidshinder PM werfcondities - stofhinder PM werfcondities - verwijderen van afval PM werfcondities - nazorg PM veiligheidsvoorschriften - algemeen PM B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.5/7

6 02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) voorlopige omheining - algemeen PM aankondigingsborden - algemeen PM werflokalen - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Alle kosten zijn ten laste van de aanneming en worden verdeeld over de totaliteit van de artikels. Te voorziene werfketen / lokalen : enkel de lokalen voor berging materieel & bouwmaterialen en de kleedruimtes voor het eigen personeel dient door de inschrijver te worden voorzien. De overige lokalen worden voorzien door de aannemer van lot 1 (zie hieronder) werflokalen - berging / materieel & bouwmaterialen PM werflokalen - vergaderlokaal / kantoorruimte PM werflokalen - personeelslokaal / kleedruimte PM werflokalen - sanitaire voorzieningen PM voorlopige aansluitingen - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de globale aanneming voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.6/7

7 04. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN veiligheids- & gezondheidsplan - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke uitvoeringsposten waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. B hsreno02_deel0-aaneming-werf (beknopt )blz.7/7

00. INLEIDING / ALGEMEEN... 3 00.10. voorwoord - algemeen... 3 00.20. uitgangspunten - algemeen... 3 00.30. structuur & opvatting - algemeen...

00. INLEIDING / ALGEMEEN... 3 00.10. voorwoord - algemeen... 3 00.20. uitgangspunten - algemeen... 3 00.30. structuur & opvatting - algemeen... DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN... 3 00.10. voorwoord - algemeen... 3 00.20. uitgangspunten - algemeen... 3 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 3 00.40. gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

3 Technische Bepalingen

3 Technische Bepalingen 3 Technische Bepalingen 17 DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 01. AANNEMINGSMODALITEITEN... 3 01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen PM... 3 01.01. algemeen - voorafgaand plaatsbezoek PM... 3 01.02.

Nadere informatie

B E S T E K O P E N O F F E R T E A A N V R A A G

B E S T E K O P E N O F F E R T E A A N V R A A G Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente Brasschaat B E S T E K O P E N O F F E R T E A A N V R A A G A RENOVATIE BOOTHUIS EN B BOUWEN VAN SANITAIRE VOORZIENING BOUWPLAATS Gemeentepark 2,

Nadere informatie

DEEL 0 AANNEMING WERF

DEEL 0 AANNEMING WERF DEEL 0 AANNEMING WERF 00. ALGEMENE BEPALINGEN 2 00.10. projectgegevens 2 00.20. ontwerpteam 2 00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie 2 00.30. documenten 2 00.31. documenten - architectuur 2 00.34.

Nadere informatie

Stadsbestuur van Gent Facility Management Dienst Bouwprojecten Sint-Salvatorstraat 16-9000 Gent Tel: 09 266 58 00 Fax: 09 266 58 49 Gsm: Email:

Stadsbestuur van Gent Facility Management Dienst Bouwprojecten Sint-Salvatorstraat 16-9000 Gent Tel: 09 266 58 00 Fax: 09 266 58 49 Gsm: Email: ARPA architecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: info@arpa.be Bouwheer Werf Stadsbestuur van Gent Facility

Nadere informatie

DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 01. AANNEMINGSMODALITEITEN SOG...

DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 01. AANNEMINGSMODALITEITEN SOG... DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 01. AANNEMINGSMODALITEITEN SOG... 3 01.01. algemeen - voorafgaand plaatsbezoek PM... 4 01.02. algemeen - burgerlijke aansprakelijkheid PM... 4 01.03. algemeen -

Nadere informatie

Bijzonder bestek Open aanbesteding

Bijzonder bestek Open aanbesteding Bijzonder bestek Open aanbesteding Renovatie verwarming van 42 appartementen Everdij- en Kammenstraat te 2000 Antwerpen Bestek nr: 2014/0428/01 Woonhaven Antwerpen pag. 1 / 45 Overzicht 1. VOORWERP VAN

Nadere informatie

BESTEK WERKEN SCHILDERWERKEN SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL

BESTEK WERKEN SCHILDERWERKEN SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL Bijzonder bestek nr. OINWL1102L06c BESTEK WERKEN SCHILDERWERKEN SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK NR OINWL1102L06C AANBESTEDING ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 0 Aanneming / Werf

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 0 Aanneming / Werf ARPA architecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: Bouwheer Tel: Fax: Gsm: Email: Werf verwijzingsbestek Deel:

Nadere informatie

6/03/2015 Samenvattende opmeting dossier BALENBERG 1

6/03/2015 Samenvattende opmeting dossier BALENBERG 1 6/03/2015 Samenvattende opmeting dossier BALENBERG 1 dossier BALENBERG 6/03/2015 lot SAMENVATTENDE MEETSTAAT ontwerp Schellen Architecten bvba S3Architecten cvba bouwheer BALENBERG NV volgnr. art. omschrijving

Nadere informatie

BESTEK WERKEN ELEKTRICITEIT SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL

BESTEK WERKEN ELEKTRICITEIT SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL Bijzonder bestek nr. OINWL1102L05c BESTEK WERKEN ELEKTRICITEIT SECUNDAIRE SCHOOL ZAVELDAL NIEUWLAND 198 TE 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK NR OINWL1102L05C AANBESTEDING ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

OCMW BRUGGE Ruddershove 4 8000 Brugge 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN.

OCMW BRUGGE Ruddershove 4 8000 Brugge 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN. p 1/6 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 00. AANNEMINGSMODALITEITEN. 01. GEBRUIKTE AFKORTINGEN. 02. INDELING EN NUMMERING VAN DE ARTIKELS. 03. METING. 04. LEVERING, HERKOMST EN STANDAARDISERING VAN MATERIALEN EN UITVOERING.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

LASTENBOEK PAANDERSTRAAT DEERLIJK NIEUWBOUW VAN EEN SOCIAAL WONINGBOUWPROJECT MET 14 KOOPWONINGEN, 10 HUURAPPARTEMENTEN EN HOOGSPANNINGSCABINE.

LASTENBOEK PAANDERSTRAAT DEERLIJK NIEUWBOUW VAN EEN SOCIAAL WONINGBOUWPROJECT MET 14 KOOPWONINGEN, 10 HUURAPPARTEMENTEN EN HOOGSPANNINGSCABINE. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE DEERLIJK LASTENBOEK PAANDERSTRAAT DEERLIJK NIEUWBOUW VAN EEN SOCIAAL WONINGBOUWPROJECT MET 14 KOOPWONINGEN, 10 HUURAPPARTEMENTEN EN HOOGSPANNINGSCABINE. BOUWHEER HUUR

Nadere informatie

Eenheid som (afgerond. ontwerper inschrijver in letters op de cent) Hoeveelheid Ged. Sommen (afgerond op de cent)

Eenheid som (afgerond. ontwerper inschrijver in letters op de cent) Hoeveelheid Ged. Sommen (afgerond op de cent) OPDRACHTGEVER : REF : BALENBERG NV BETREFT : ONTWERPER : Schellen Architecten & S3Architecten 13_038_BAL INVULTABEL SAMENVATTENDE OETING GEVOEGD BIJ MIJN INSCHRIJVING DD STEMPEL VAN DE INSCHRIJVER ontwerper

Nadere informatie

Document : MEETSTAAT Dossier : PAGA Opdrachtgever : AG Vespa Datum : 12/10/2011

Document : MEETSTAAT Dossier : PAGA Opdrachtgever : AG Vespa Datum : 12/10/2011 00. INLEIDING / ALGEMEEN 00.0. voorwoord - algemeen 00.20. uitgangspunten - algemeen 00.30. structuur & opvatting - algemeen 00.40. gebruiksaanwijzing - algemeen 00.4. gebruiksaanwijzing - richtlijnen

Nadere informatie

LASTENBOEK PROJECT: WIERTZ RENOVATIE WIERTZ STRAAT 27 1050 BRUSSEL. BOUWHEER: BSirius BVBA RUE DU PAGE 65 1050 BRUSSEL

LASTENBOEK PROJECT: WIERTZ RENOVATIE WIERTZ STRAAT 27 1050 BRUSSEL. BOUWHEER: BSirius BVBA RUE DU PAGE 65 1050 BRUSSEL PROJECT: WIERTZ WIERTZ STRAAT 27 1050 BRUSSEL BOUWHEER: BSirius BVBA RUE DU PAGE 65 1050 BRUSSEL LASTENBOEK V W G ARCHITECTEN ARCHITECTES v.o.f.-s.n.c. RUE FRANZ MERJAYSTRAAT 148C, 1050 BRUSSEL BRUXELLES

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

OCMW Poperinge Bouwen Sociaal Huis Lot 7 Chape, Vloer- en Pleisterwerken INHOUDSOPGAVE

OCMW Poperinge Bouwen Sociaal Huis Lot 7 Chape, Vloer- en Pleisterwerken INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN... 3 00.10. voorwoord - algemeen... 3 00.20. uitgangspunten - algemeen... 4 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 4 00.40. gebruiksaanwijzing - algemeen... 4

Nadere informatie

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT BIJZONDER BESTEK D432/15 Bestaand raam cafetaria doortrekken tot vloerniveau Blad nr. B.41 Stad Gent Departement Facility management Dienst Bouwprojecten Sint Salvadorstraat 16 9000 Gent SINT-PIETERSABDIJ

Nadere informatie

10011 - Renovatie gevelmetselwerk en betonnen constructieonderdelen

10011 - Renovatie gevelmetselwerk en betonnen constructieonderdelen Lastenboek JOINT RESEARCH CENTRE - IRMM, Geel RKD Architects 112 Vaarstraat, 2490 Balen, Antwerp, Belgium Tel +32 113 037 55 Fax +32 113 037 59 Mob +353 87 284 60 73 mail@rkd.ie Hoofdstuk 00 00.10. INLEIDING

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat

Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat Minder Hinder voorstel Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat 1) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf GEDRAGSCODE BIJ INFRASTRUCTUURWERKEN

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o.

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o. OPENBARE AANBESTEDING OPDRACHT: ADRES VAN UITVOERING: OPDRACHTGEVER: INLICHTINGEN: Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Academie voor Beeldende Kunsten Dapperheidsplein 17 1070 Anderlecht Tel. 02 523 03

Nadere informatie

1/ 6 BE001 29/8/2012 - BDA nummer: 2012-519337 Standaardformulier 14 - NL P047.010 grootkeuken

1/ 6 BE001 29/8/2012 - BDA nummer: 2012-519337 Standaardformulier 14 - NL P047.010 grootkeuken 1/ 6 BE001 29/8/2012 - BDA nummer: 2012-519337 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013

TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013 TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013 Borgtocht (art. 17 2 en art. 25 van het KB van 14 januari 2013) Er wordt geen borgtocht geëist voor opdrachten waarvan het opdrachtbedrag kleiner is dan vijftigduizend

Nadere informatie

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg KOSTPRIJS PREVENTIEMAATREGELEN en MIDDELEN Dossier nr. 314.332 datum 20.10.2015 Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg Omschrijving der werken en leveringen Bestekpost Gedeeltelijke totalen excl. BTW 1

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1

14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1 14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1 dossier 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL lot ALGEMENE BOUWWERKEN ontwerp 0 bouwheer SYNTRA MIDDEN VLAANDEREN CAMPUS ST NIKLAAS lot 1 Ruwbouwwerken

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

Bouwheer: OCMW Roeselare Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare. Project: Keuken Ten Elsberge Mandellaan 101 8800 Roeselare

Bouwheer: OCMW Roeselare Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare. Project: Keuken Ten Elsberge Mandellaan 101 8800 Roeselare Bouwheer: OCMW Roeselare Gasthuisstraat 10 8800 Roeselare Project: Keuken Ten Elsberge Mandellaan 101 8800 Roeselare Architect, Veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggever: Architecten- en Ingenieursbureau

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016 EXTRA NIEUWSBERICHT : GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE IN INDUSTRIEZONE ZAUBEEK. Naar aanleiding

Nadere informatie

VERBOUWEN VAN EEN RIJWONING Grotstraat 37 1880 Kapelle-op-den-Bos

VERBOUWEN VAN EEN RIJWONING Grotstraat 37 1880 Kapelle-op-den-Bos D33 VERBOUWEN VAN EEN RIJWONING Grotstraat 37 1880 Kapelle-op-den-Bos ADMINISTRATIEVE GEGEGEVENS: Bouwheer: Bram KIEKENS - Leen AERTS Grotstraat 37 1880 Kapelle-op-den-Bos M 0494/12.85.67-0498/42.95.87

Nadere informatie

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers Wegenwerken en rioleringen Inhoud Inhoudstafel Inleiding Wegen en rioleringen: een basistaak van de gemeente Goed beheerd is half gewonnen Een wegen- en rioleringsproject De aanleiding voor een project

Nadere informatie

LOT 2: BIJZONDER BESTEK W/W RUWBOUW met NATTE AFWERKINGEN

LOT 2: BIJZONDER BESTEK W/W RUWBOUW met NATTE AFWERKINGEN LOT 2: BIJZONDER BESTEK W/W RUWBOUW met NATTE AFWERKINGEN OPDRACHTGEVER Stijn vzw Dienstencentrum St.-Oda Breugelweg, 200 3900 Overpelt OPDRACHT UITBREIDING TNW NURSING- TEHUIS 90 BEDDEN Breugelweg 3900

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Barema 2006 - architect

Barema 2006 - architect Barema 2006 - architect BAREMA 1 : NIEUWBOUW EN VERVANGINGSBOUW Van toepassing op Het barema is van toepassing op alle vormen van nieuwbouw, inclusief vervangingsbouw. Eventuele niet-residentiële ruimten

Nadere informatie

ASBEST PROBLEMATIEK. Rol van de Preventieadviseur. 2 december 2009 1. ASBEST, Watnu?

ASBEST PROBLEMATIEK. Rol van de Preventieadviseur. 2 december 2009 1. ASBEST, Watnu? ASBEST PROBLEMATIEK Rol van de Preventieadviseur 2 december 2009 1 ASBEST, Watnu? Bedrijfsstrategie Of Plan van Aanpak 2 december 2009 ASBEST, Watnu? 2 Waar praten we over? Inventarisatie Beheersplan Onderhoudswerken

Nadere informatie

Dienst Bouwprojecten Stad Gent - Facility Management Sint-Salvatorstraat 16-9000 Gent Tel: 09 266 58 00 Fax: 09 266 58 49 Gsm: Email:

Dienst Bouwprojecten Stad Gent - Facility Management Sint-Salvatorstraat 16-9000 Gent Tel: 09 266 58 00 Fax: 09 266 58 49 Gsm: Email: ARPA architecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: Bouwheer Werf Dienst Bouwprojecten Stad Gent - Facility

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

AFBREKEN VAN EEN BESTAAND JEUGDHUIS EN BOUWEN VAN EEN NIEUW JEUGDHUIS CLUB 9 EN SLAGWERKLOKALEN. Deel 1: architectuur

AFBREKEN VAN EEN BESTAAND JEUGDHUIS EN BOUWEN VAN EEN NIEUW JEUGDHUIS CLUB 9 EN SLAGWERKLOKALEN. Deel 1: architectuur BESTEK AFBREKEN VAN EEN BESTAAND JEUGDHUIS EN BOUWEN VAN EEN NIEUW JEUGDHUIS CLUB 9 EN SLAGWERKLOKALEN Deel 1: architectuur opdrachtgever STADSBESTUUR BERINGEN Mijnschoolstraat 88 3580 Beringen 00. ALGEMENE

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

BOUWINNOVATIE 2013. Bouwinnovatie profileert zich daarom ook als beurs met Limburgse vakkennis van wereldniveau en de weg naar elke bouwdroom.

BOUWINNOVATIE 2013. Bouwinnovatie profileert zich daarom ook als beurs met Limburgse vakkennis van wereldniveau en de weg naar elke bouwdroom. BOUWINNOVATIE 2013 Bouwinnovatie is dé beurs voor bouwen en verbouwen in Limburg. Ze brengt alle informatie, producten en diensten uit de sector onder één dak en biedt bouwheren en bouwprofessionals een

Nadere informatie

Hoofdstuk III: Technische bepalingen

Hoofdstuk III: Technische bepalingen Hoofdstuk III: Technische bepalingen Inhoud 1 Interventiekosten 2 1.1.1 Normale interventie (binnen 5 kd) (per interventie) 2 1.1.2 Dringende interventie (binnen 2 u, 24/7) (per interventie) 2 2 Montage

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP EVERE PAPAGENO - NIEUWBOUW BASISSCHOOL EN KINDERDAGVERBLIJF OPEN AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP EVERE PAPAGENO - NIEUWBOUW BASISSCHOOL EN KINDERDAGVERBLIJF OPEN AANBESTEDING GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Ref.: CD.51.01.2015.024 PROVINCIE VLAANDEREN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP EVERE PAPAGENO - NIEUWBOUW BASISSCHOOL EN KINDERDAGVERBLIJF

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

DIENSTENOPDRACHT VOOR DE UITVOERING VAN RISICOBEHEERSMAATREGELEN (ONTRUIMEN VAN VERONTREINIGDE GROND)

DIENSTENOPDRACHT VOOR DE UITVOERING VAN RISICOBEHEERSMAATREGELEN (ONTRUIMEN VAN VERONTREINIGDE GROND) IMMOTIVOLI BESTEK ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Kadastraal perceel 297 T 3 Claessensstraat 127 in 1020 Brussel DIENSTENOPDRACHT VOOR DE UITVOERING VAN RISICOBEHEERSMAATREGELEN (ONTRUIMEN VAN VERONTREINIGDE

Nadere informatie

ASBESTVERWIJDERING. Voorafgaand aan afbraakwerken van een schoolgebouw. Academie voor Beeldende Kunsten Dapperheidsplein 17 1070 Anderlecht

ASBESTVERWIJDERING. Voorafgaand aan afbraakwerken van een schoolgebouw. Academie voor Beeldende Kunsten Dapperheidsplein 17 1070 Anderlecht opdracht : ASBESTVERWIJDERING Voorafgaand aan afbraakwerken van een schoolgebouw. ligging : Academie voor Beeldende Kunsten Dapperheidsplein 17 1070 Anderlecht bouwheer : Scholengroep Brussel Jacky Goris

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Andere controleorganismes :

Andere controleorganismes : VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO'S - VRAGENLIJST I.VERZEKERING SCHADE EN VERLIEZEN VERZEKERDEN NAAM + ADRES TE VERZEKEREN? Verzekeringnemer : Bouwheer : Aannemer of bouwbedrijf : Onderaannemers : Architect(en)

Nadere informatie

INHOUD 1. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. REGLEMENTAIRE EN VERORDENDE BEPALINGEN

INHOUD 1. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. REGLEMENTAIRE EN VERORDENDE BEPALINGEN . INHOUD 1. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. REGLEMENTAIRE EN VERORDENDE BEPALINGEN UITSLUITING EN SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN 12 TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN 12 BERICHTEN EN TERECHTWIJZINGEN 12 OPMAAK VAN DE

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN O2.0O Bouwplaatsvoorzieningen - algemeen FH SOG... O2.51 Aankondigingsbord FH SOG...

Hoofdstuk 2 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN O2.0O Bouwplaatsvoorzieningen - algemeen FH SOG... O2.51 Aankondigingsbord FH SOG... Provincie Antwerpen - Gemeente LINT Project: BRANDVEILIG MAKEN OC DE WITTE MEREL : FASE 2 Liersesteenweg 25-2547 Lint Opmetingsstaat Art. omschrijving prijsbep. eenheid hoeveelh. E.P.letters-Euro totaal

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

SAMENVATTENDE MEETSTAAT

SAMENVATTENDE MEETSTAAT Samenvattende meetstaat 1//6 Aanpassingswerken sanitair blok kleuters Sint-Franciscus Basisschool / Kloosterstraat 79-9910 Knesselare - Architectenbureau Eric Lefebure Burg. J. Chalmetlaan 12-9060 Zelzate

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

v.z.w. Alg. Ziekenhuis Heilige Familie ('sherenbaan 172 2840 Reet) Contactpersoon: Dhr. J. Hofmans - tel. 03/880 90 11 fax 03/880 95 95

v.z.w. Alg. Ziekenhuis Heilige Familie ('sherenbaan 172 2840 Reet) Contactpersoon: Dhr. J. Hofmans - tel. 03/880 90 11 fax 03/880 95 95 ALGEMEEN ZIEKENHUIS H. FAMILIE Rumst (Reet) De technieken omvatten luchtbehandeling, koeling, verwarming, elektriciteit, verlichting, branddetectie, communicatie, telefoon- en datanetwerk, toegangscontrole,

Nadere informatie

(prijs in euro) 1200 Brussel Uniek lot Gelieve de instructienota in het Bijzonder Bestek BGHM/S 97 T aandachtig te lezen voordat u deze S.M. invult.

(prijs in euro) 1200 Brussel Uniek lot Gelieve de instructienota in het Bijzonder Bestek BGHM/S 97 T aandachtig te lezen voordat u deze S.M. invult. Bouwheer Opdracht: SAMENVATTENDE MEETSTAAT M.R.82 (a) Stempel van de opdrachtnemer L HABITATION MODERNE cvba nr. 270 Gecentraliseerde productie van warm tapwater Gevoegd bij mijn inschrijving van././.

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF BESTEK

ADMINISTRATIEF BESTEK AG VESPA ADMINISTRATIEF BESTEK NIEUWBOUW VAN 2 EENGEZINSWONINGEN Lange Lobroekstraat 15-17 2018 Antwerpen AANBESTEDENDE OVERHEID AG VESPA Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen t 03 259 21 21 f 03 259

Nadere informatie

ONDERHOUD- EN HERSTELLINGWERKEN KERK ST-HUBERTUS. Kerkhenis te Tongeren BESTEKNR. : 2006-069-ST-HUBERTUS-PERCEEL 6 DATUM : 04/02/2010

ONDERHOUD- EN HERSTELLINGWERKEN KERK ST-HUBERTUS. Kerkhenis te Tongeren BESTEKNR. : 2006-069-ST-HUBERTUS-PERCEEL 6 DATUM : 04/02/2010 Lot TECHNISCHE BEPALINGEN PROVINCIE : LIMBURG GEMEENTE: TONGEREN OPDRACHTGEVER: Kerkfabriek St-Hubertus Kerkhenis 13 3700 TONGEREN Tel.: 012/23.09.08 (Dhr. Goedemé Guido, voorzitter) ONTWERPER : Architectenbureau

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 20 januari 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 20 januari 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 20 januari 2015 Aansluitend aan de algemene informatie avond van 19 januari ll. te Zulte vatten wij

Nadere informatie

INTERCOMMUNALE COÖPERATIVE VENNOOTSCHAP VOOR CREMATIE Stillelaan, 61 te 1180 Brussel

INTERCOMMUNALE COÖPERATIVE VENNOOTSCHAP VOOR CREMATIE Stillelaan, 61 te 1180 Brussel INTERCOMMUNALE COÖPERATIVE VENNOOTSCHAP VOOR CREMATIE Stillelaan, 61 te 1180 Brussel Algemene administratieve clausules Installatie voor luchtverversing van de cafetaria Maître de l Ouvrage Raadgevende

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Opdracht gevend bestuur : VZW KSOB, Sint-Augustinusinstituut, St. Jacobsstraat 12, Bree ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ALGEMENE TECHNISCHE BEPALINGEN

Opdracht gevend bestuur : VZW KSOB, Sint-Augustinusinstituut, St. Jacobsstraat 12, Bree ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ALGEMENE TECHNISCHE BEPALINGEN Opdracht gevend bestuur : VZW KSOB, Sint-Augustinusinstituut, St. Jacobsstraat 12, Bree Afbreken bestaand sanitair en bouwen van nieuw sanitair te 3960 Bree, St. Jacobsstraat 12, 1 ste Afd. Sie B nr. 981/D,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Reglement inzake specifieke bepalingen omtrent innames openbaar domein

Hoofdstuk 2 Reglement inzake specifieke bepalingen omtrent innames openbaar domein Hoofdstuk 2 Reglement inzake specifieke bepalingen omtrent innames openbaar domein Artikel 2.1: Algemene bepalingen Dit reglement is van toepassing op alle innames van welke aard ook, uitgevoerd door derden,

Nadere informatie

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten:

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten: Hoofdstuk8 De wet-breyne De wet-breyne is een bijzondere wetgeving tot regeling van de overeenkomsten betreffende de eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of van verkopen op

Nadere informatie

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis -

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering dag maand 2013 Project Bonheiden: Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van

Nadere informatie

AZ SINT-JAN BRUGGE OOSTENDE AV CAMPUS SINT JAN RUDDERSHOVE 10 8000 BRUGGE

AZ SINT-JAN BRUGGE OOSTENDE AV CAMPUS SINT JAN RUDDERSHOVE 10 8000 BRUGGE AZ SINT-JAN BRUGGE OOSTENDE AV CAMPUS SINT JAN RUDDERSHOVE 10 8000 BRUGGE BIJZONDER BESTEK NR. 546 VOORWERP VAN DE OPDRACHT: RENOVATIE KLEEDKAMERS PERSONEEL SANITAIR WIJZE VAN HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN BESTEK Overheidsopdracht van werken met Belgische bekendmaking voor de constructie van een passief gebouw met 10 appartementen en een handelszaak op de hoek van de Piersstraat en de Schmitzstraat in 1080

Nadere informatie

Provincie : Vlaams Brabant Arrondissement : Halle-Vilvoorde Gemeente : 1785 Merchtem

Provincie : Vlaams Brabant Arrondissement : Halle-Vilvoorde Gemeente : 1785 Merchtem Provincie : Vlaams Brabant Arrondissement : Halle-Vilvoorde Gemeente : 1785 Merchtem Bouwheer :gemeente Merchtem, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem Betreft : nieuwbouwen van een eetzaal, een chemielokaal, een

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

LASTENBOEK DEEL 6 TECHNIEKEN FLUÏDA. ARCHITECTENBUREAU TYBERGHIEN & PARTNERS BVovvCVBA Jan Verspeyenstraat 26 9000 GENT T 09/223.69.

LASTENBOEK DEEL 6 TECHNIEKEN FLUÏDA. ARCHITECTENBUREAU TYBERGHIEN & PARTNERS BVovvCVBA Jan Verspeyenstraat 26 9000 GENT T 09/223.69. LASTENBOEK DEEL 6 TECHNIEKEN FLUÏDA ARCHITECTENBUREAU TYBERGHIEN & PARTNERS BVovvCVBA Jan Verspeyenstraat 26 9000 GENT T 09/223.69.63 60. SANITAIR LEIDINGNET 3 60.00. sanitair leidingnet - algemeen 3 60.60.

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 18 augustus 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 18 augustus 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 18 augustus 2015 - Sinds 20 mei 2015 is het signalisatieplan van fase 2 in werking gegaan voor de uitvoering

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

00. ALGEMENE BEPALINGEN 3. 00.10. projectgegevens 3 00.20. ontwerpteam 3 00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 3 01. AANNEMINGSMODALITEITEN 4

00. ALGEMENE BEPALINGEN 3. 00.10. projectgegevens 3 00.20. ontwerpteam 3 00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 3 01. AANNEMINGSMODALITEITEN 4 DEEL 3 DAKWERKEN 00. ALGEMENE BEPALINGEN 3 00.10. projectgegevens 3 00.20. ontwerpteam 3 00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 3 01. AANNEMINGSMODALITEITEN 4 01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen

Nadere informatie

GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Ondernemingsnummer: 0215.984.554 Tel: 02 422 51 11 e-mail: info@gomb.be

Nadere informatie

Aanbestedende overheid: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Dienst Communicatie Gouvernementstraat 1 9000 Gent

Aanbestedende overheid: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Dienst Communicatie Gouvernementstraat 1 9000 Gent Bestek voor de opdracht: Conceptbepaling, redactie, ontwerpen en opmaken & het drukken, afwerken, handlen en leveren (aan De Post) van het informatiemagazine van het provinciebestuur Oost- Vlaanderen -

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 27 maart 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 27 maart 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 27 maart 2015 Fase 1 van de werken in de Karreweg van Zaubeek tot de Stokstraat is in uitvoering o

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DEEL 1

BIJZONDER BESTEK DEEL 1 BIJZONDER BESTEK DEEL 1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR SYNTRA MIDDEN VLAANDEREN V.Z.W. STEENWEG VAN GREMBERGEN 1 9200 DENDERMONDE UITBREIDEN VAN BESTAAND VORMINGSINSTITUUT

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK D351/10 Blad nr. B.239 GEDETAILEERDE MEETSTAAT. art.nr. titel lengte breedte hoogte aantal product eenheid meetcode

BIJZONDER BESTEK D351/10 Blad nr. B.239 GEDETAILEERDE MEETSTAAT. art.nr. titel lengte breedte hoogte aantal product eenheid meetcode BIJZONDER BESTEK D351/10 Blad nr. B.239 Oprichten van 8 appartementen Kleemstraat 9041 Gent-Oostakker WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54, 9000 Gent GEDETAILEERDE MEETSTAAT art.nr. titel lengte breedte

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 2 september 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 2 september 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 2 september 2015 - Sinds 20 mei 2015 is het signalisatieplan van fase 2 in werking gegaan voor de uitvoering

Nadere informatie

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM 1 Bachelor in de bouw Competentiematrix Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV Het doel van de

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Maître de l Ouvrage Bouwheer COMMUNE D ANDERLECHT GEMEENTE ANDERLECHT Place du Conseil, 1 Raadsplein, 1 1070 Anderlecht Architecte fp architectes Architekt Rue Saint-Georges,

Nadere informatie

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten:

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten: 1 III. Technische bepalingen Artikel 1 : Veiligheids- en welzijnsmaatregelen 1.1. Algemene werfinrichting en veiligheidseisen De aannemer voorziet alle nodige werken voor de veilige inrichting van de werf

Nadere informatie

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation T8200_: (PID) Conform de Wet op het Welzijn 04/08/96 en de Europese Richtlijn 92/57/EEG en het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 25/01/01 Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE

VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE pagina 1/12 - versie 10/01/2012 I ALGEMEENE INLICHTINGEN 1. Naam van de onderneming: 2. Adres van de maatschappelijke zetel: Postcode: gemeente:

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

WoninGent Bestek nr 2012-007 TD Regie Technieken Elektriciteit.docx

WoninGent Bestek nr 2012-007 TD Regie Technieken Elektriciteit.docx WoninGent.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN Overeenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan

Nadere informatie

01. ALGEMEEN 3 02. KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JANUARI 1996: ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN

01. ALGEMEEN 3 02. KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JANUARI 1996: ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN INHOUDSTAFEL 01. ALGEMEEN 3 01.00 Samenvatting... 3 01.10 Gunningswijze... 3 01.20. Wetgeving... 3 01.21. reglementering inzake de overheidsopdrachten:... 3 01.22. de wetgeving betreffende de erkenning

Nadere informatie