Grote bedrijven doen steeds vaker een beroep op lokale IT-experten om het verschil te maken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grote bedrijven doen steeds vaker een beroep op lokale IT-experten om het verschil te maken"

Transcriptie

1 CHEOPS RAPPORT TOEKOMST VAN IT-STAFFING Grote bedrijven doen steeds vaker een beroep op lokale IT-experten om het verschil te maken Cheops marktbevraging 2014

2 Inleiding De voorbije jaren is de markt van het outsourcen van ITmedewerkers wereldwijd sterk gegroeid. Dit onderzoek werd opgezet om de behoeften op het vlak van IT-staffing in het segment van grote bedrijven die actief zijn in België beter te begrijpen. De nadruk lag daarbij op de afdeling IT-infrastructuur. Deze bevraging werd uitgevoerd in juni-juli 2014 en richtte zich tot bedrijven uit de top 150 in België die outsourcing vandaag al inzetten als belangrijke strategie voor IT-staffing. IT-staffing omvat het inzetten van de juiste profielen binnen de IT-afdeling. Het onderzoek belicht trends in outsourcing, de organisatie van de IT-afdeling, de belangrijkste uitdagingen op het vlak van IT-staffing en de belangrijkste manieren om deze uitdagingen aan te pakken. Het zoomt in op welke profielen moeilijker te vinden zijn en hoelang het duurt om ze te rekruteren. Tot slot biedt het meer inzicht in het uitbestedingsproces van IT-medewerkers in grote bedrijven. 2

3 Executive summary De resultaten van deze bevraging bieden een uniek zicht op trends en opportuniteiten op het vlak van IT-staffing in België. Ze tonen aan dat outsourcing als strategie steeds belangrijker wordt voor grote bedrijven om de voornaamste uitdagingen aan te pakken in een snel veranderende omgeving. Toch brengt dit onderzoek ook verschillende uitdagingen en mogelijke bedreigingen aan het licht waarmee bedrijven rekening moeten houden wanneer ze IT-staffing inzetten en evalueren. Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen: Het onderzoek bevestigt de verschuiving naar het inhuren van externe specialisten om strategische en bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. Die trend wordt mee bepaald door het feit dat technologie vandaag razendsnel evolueert en steeds vaker het concurrentievoordeel van bedrijven bepaalt. Outsourcing voert samen met HR-beleid de ranglijst voor aan als de belangrijkste strategie om de uitdagingen voor ITstaffing aan te pakken. Insourcing daarentegen of intern in loondienst nemen van IT-profielen komt vandaag minder voor dan vorig jaar.

4 Executive summary (vervolg) De top drie van de uitdagingen voor IT-staffing die de respondenten aangeven zijn continuïteit, kosten en flexibiliteit. Aangezien IT steeds meer verweven is met de bedrijfswerking, blijkt IT-staffing ook nauw verbonden met de algemene uitdagingen van een bedrijf. Het management dat verantwoordelijk is voor IT-staffing, moet zich bijgevolg altijd volledig bewust zijn van de impact op het bedrijf van uitdagingen die niet juist worden aangepakt. Een van de specifieke problemen is de dagelijkse strijd van grote bedrijven om de juiste specialisten te vinden binnen een redelijke termijn. Zo blijkt uit de bevraging dat 25% van alle extern ingehuurde specialisten niet wordt gevonden binnen de 3 maanden. Rekening houdend met het toenemend belang van die IT-specialisten voor grote bedrijven, hebben vertragingen in het staffingproces een directe impact op de bedrijfscontinuïteit en kosten. Een andere uitdaging voor grote bedrijven ligt bij de servicedesk, die een derde van de afdeling IT-infrastructuur uitmaakt. 85% van het personeel van de servicedesk heeft weinig kans om binnen de drie jaar promotie te maken. Dat houdt een risico in voor bedrijven op het vlak van continuïteit wanneer een servicedeskmedewerker promotie maakt of vertrekt, of kan leiden tot stijgende werknemerskosten terwijl de toegevoegde waarde daalt of stagneert. 4

5 De IT-afdeling vandaag In het eerste deel van het onderzoek werden de respondenten bevraagd over de samenstelling van hun IT (-infrastructuur)-afdeling. De antwoorden bieden een beeld van de IT-afdeling bij grote bedrijven vandaag: Er zijn gemiddeld 3 IT-medewerkers op 100 IT-gebruikers Het gemiddelde aantal ondersteunde gebruikers per servicedeskmedewerker is 191 Servicedeskmedewerkers vertegenwoordigen 33% van het IT-personeel 24% van het IT-personeel zijn externe IT-experten, 76% zijn interne medewerkers 5

6 De IT-afdeling vandaag (vervolg) Deze cijfers bevestigen dat de samenstelling van de IT-afdeling van grote bedrijven in België over het algemeen strookt met gekende indicatoren in de sector. De verhouding van externe tegenover interne IT-medewerkers komt overeen met internationale onderzoeksresultaten (1). Volgens een recent onderzoek van Ernst & Young wijst het feit dat 75% van de IT-diensten intern worden geleverd erop dat zelfs een volwassen markt zoals IT-outsourcing voor de komende jaren een aanzienlijk groeipotentieel heeft. Aangezien een derde van de IT-afdeling op de IT-servicedesk werkt, wordt de meerderheid van de ITinfrastructuurafdeling ingezet op beheertaken en kritieke projecten. Typisch gaat het om gespecialiseerde profielen. Dit toont het algemene belang aan van die profielen binnen de IT-afdeling. De belangrijkste uitdaging voor bedrijven is het vinden van deze hoog gekwalificeerde IT-specialisten om hun bedrijfsdoelstellingen te blijven ondersteunen. Verder in dit rapport wordt dit meer in detail besproken. 6

7 Outsourcing: intenties en trends Een van de belangrijkste vragen in dit onderzoek gaat over het belang van outsourcing als strategie voor IT-staffing in grote bedrijven. De antwoorden op de vraag naar inspanningen en plannen voor outsourcing in 2013 en 2014 bieden interessante marktinzichten. Voor 2013 gaven drie op vier respondenten aan dat hun inspanningen voor outsourcing gelijk bleven of waren toegenomen. Hoewel de meerderheid van de respondenten (twee op drie) nog steeds aangeeft dat hun inspanningen voor outsourcing in 2014 zullen behouden blijven of toenemen, zien we wel een algemene daling in intenties om te outsourcen vergeleken met 2013.

8 Outsourcing: intenties en trends (vervolg) Deze kennelijke daling moet met enige voorzorg worden geïnterpreteerd, en naast de andere antwoorden van dit onderzoek worden gelegd. Ten eerste zijn de antwoorden over 2013 waarschijnlijk gebaseerd op feiten, terwijl de antwoorden over 2014 gebaseerd kunnen zijn op vooruitzichten of voorspellingen. Globaal genomen, zoals later in dit onderzoek wordt toegelicht, gaven de respondenten outsourcing op als het belangrijkste strategische hulpmiddel om in 2014 de uitdagingen van IT-staffing aan te pakken. Op het eerste gezicht lijkt dit de bovenstaande dalende intentie om te outsourcen tegen te spreken. Bijkomend onderzoek en verduidelijkingen van respondenten bieden een mogelijke verklaring voor deze ogenschijnlijke tegenstelling. Grote bedrijven zijn zowel op lokaal als op internationaal niveau actief. Blijkbaar wint de outsourcing van hoog gekwalificeerde profielen op lokaal niveau aan belang om daar het bedrijf volledig te ondersteunen en een concurrentievoordeel te creëren. Het antwoord over huidige intenties en intenties op korte termijn voor outsourcing stemt niet overeen met conclusies van verschillende internationale onderzoeken, die een aangehouden wereldwijde groei van outsourcing aangeven: In een recente studie verwacht slechts 1 op 10 bedrijven dat de outsourcingsmarkt de komende jaren zal krimpen (1). Uit een ander recent onderzoek blijkt dat outsourcing waarschijnlijk voor alle functies zal blijven groeien aan 12% - 26 %. IT-outsourcing (ITO) blijft gebruikelijk, met een penetratie van bijna 60% (2). 8

9 Belangrijkste uitdagingen voor IT-staffing Op een markt waar technologie, snelle veranderingen, grotere concurrentie en een tekort aan gespecialiseerde resources centraal staan, worden bedrijven geconfronteerd met verschillende uitdagingen, niet in het minst op het vlak van IT-staffing. Volgens de respondenten van ons onderzoek is de belangrijkste uitdaging voor IT-staffing vandaag continuïteit, gevolgd door kosten en flexibiliteit. Kosten 2 Meer toegevoegde waarde creëren met minder middelen Meer kostenefficiënt innoveren Continuïteit 1 De IT-infrastructuur juist beheren Projecten opleveren binnen de overeengekomen planning, het afgesproken budget en de gevraagde scope Flexibiliteit 3 Omgaan met snel evoluerende bedrijfsvereisten Technologie toepassen om bedrijfsprocessen te verbeteren 9

10 Belangrijkste uitdagingen voor IT-staffing (vervolg) Aangezien IT steeds meer verweven is met strategische bedrijfsdoelstellingen, is het duidelijk dat de uitdagingen van ITstaffing, op hun beurt, ook een belangrijke en zelfs directe impact op het bedrijf zelf hebben. De antwoorden in het onderzoek bevestigen het algemene bewustzijn dat IT een belangrijke strategische hefboom wordt. Aan de andere kant dient het management dat verantwoordelijk is voor IT-staffing zich bijgevolg altijd goed bewust te zijn van de impact op het bedrijf van uitdagingen die niet juist worden aangepakt. In dat opzicht bestaat de echte uitdaging erin het juiste evenwicht te vinden. Enerzijds moeten bedrijven in staat zijn zowel continuïteit te garanderen als de kosten te optimaliseren. Anderzijds moeten ze voldoende flexibel zijn om de vereiste middelen en tijd vrij te maken om het bedrijf op strategisch niveau volledig te ondersteunen. Het volgende hoofdstuk beschrijft de strategieën die bedrijven gebruiken om deze uitdagingen aan te pakken. 10

11 Outsourcing als belangrijkste strategie om uitdagingen aan te pakken De uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd vereisen een doelgerichte combinatie van strategieën en middelen. In ons onderzoek werden de respondenten gevraagd in welke mate zij een aantal vaak gebruikte strategieën hebben ingezet en zullen aanwenden om deze uitdagingen aan te pakken. Het resultaat is de som van wat bedrijven opgaven als belangrijk en prioritair. Outsourcing Insourcing HR Policy Outsourcing en HR-beleid staan helemaal bovenaan en worden hoger ingeschat dan strategische partnerschappen. Insourcing eindigde op de 6de en laatste plaats. Process Optimalization Strategic partnerships 11

12 Outsourcing als belangrijkste strategie om uitdagingen aan te pakken (vervolg) Wat outsourcing betreft, toont bijkomende analyse aan dat er een verschuiving is naar het outsourcen van meer hoog gekwalificeerde profielen. De onderliggende reden hiervoor lijkt te zijn dat bedrijven specifieke kennis en expertise willen binnenhalen om bedrijfskritieke en veranderingsprojecten door te voeren, om het hoofd te bieden aan de veranderende bedrijfsnoden. Zodra deze projecten zijn uitgevoerd, hoeven die specialisten niet permanent aan boord te blijven. Dat maakt van outsourcing een strategie die de IT-afdeling de nodige flexibiliteit en kostenefficiëntie biedt. Insourcing toonde in de bevraging de scherpste daling tussen 2013 en Het vast aanwerven van IT-personeel blijkt geen populaire strategie te zijn voor het soort activiteiten dat een veelzijdige en flexibele benadering vereist. De tijd om experten intern te rekruteren kan 6 maanden of langer duren. Bovendien vereisen heel wat bedrijfskritieke projecten zeer gespecialiseerde en specifieke kennis. Inzetten op retentie is ook belangrijk voor grote bedrijven. Die strategie wordt gebruikt om zowel continuïteit als de kostenefficiëntie aan te pakken. Het belang ervan kan worden verklaard door de hoge kosten van een werknemer die het bedrijf verlaat. De totale kost van een werknemer die vertrekt kan variëren van tienduizenden euro s tot 1,5 tot 2 keer het jaarloon (3). Als we kijken naar de snel evoluerende markt en wereld van de technologie, is het duidelijk dat bedrijven onmogelijk alle kennis intern kunnen vergaren op een kostenefficiënte manier waardoor ze vertrouwen op strategische IT-partners om waar nodig ondersteuning te bieden. Tot slot wordt procesoptimalisatie zoals ITIL en PRINCE2, die de IT-afdelingen efficiënter laat werken, geleidelijk aan belangrijker. 12

13 Servicedesk: opportuniteiten en risico s Zoals hiervoor vermeld blijft de servicedesk - de afdeling die IT-problemen van eindgebruikers oplost - een belangrijke rol spelen binnen de IT-afdeling. Kwaliteitsvolle ondersteuning van de eindgebruikers heeft een impact op de productiviteit van het personeel, de algemene continuïteit en de tevredenheid van de gebruikers. Globaal genomen blijkt uit ons onderzoek dat de servicedesk in de bevraagde bedrijven over voldoende personeel beschikt en een relatief laag verloop kent. Toch moeten bedrijven zich bewust zijn van de vaak verborgen en langetermijnrisico s die verbonden zijn aan de continuïteit op de servicedesk. Laag verloop Verloop op de servicedesk Respondenten werden bevraagd over het jaarlijks verloop op de servicedesk. Uit hun antwoorden blijkt dat het verloop in grote bedrijven lager ligt dan de algemene norm van 10%. Dit kan worden verklaard door de prioriteit die grote bedrijven geven aan retentie, zoals hiervoor werd toegelicht. Overigens zijn Belgische werknemers doorgaans erg loyaal tegenover hun huidige werkgever, in plaats van nieuwe horizonten op te zoeken, vooral ook in de context van het huidige economische klimaat (4). 13

14 Servicedesk: opportuniteiten en risico s (vervolg) Weinig doorgroeimogelijkheden Kansen om door te groeien voor servicedeskmedewerkers binnen de 3 jaar Onze bevraging zoomde ook in op carrièrekansen binnen het bedrijf voor personeel van de servicedesk. Verrassend genoeg toonden de resultaten aan dat 85% van het personeel van de servicedesk weinig kans heeft om binnen de drie jaar promotie te maken. 14

15 Servicedesk: opportuniteiten en risico s (vervolg) Voor grote bedrijven houdt dit resultaat een potentieel risico in met betrekking tot zowel retentie als kosten. Wat we op de markt zien en wat onderzoeken bevestigen (3), is dat er op langere termijn weinig win-winscenario s zijn voor de rol van de servicedeskmedewerker als instapfunctie. Als de servicedeskmedewerkers in een statische rol blijven, stijgen de loonkosten met de tijd (bv. jaarlijkse indexering) terwijl de toegevoegde waarde afneemt en de jobinhoud min of meer hetzelfde blijft. In een ander scenario kunnen ze wel doorgroeien, wat een veelbelovende en positieve stap is voor de persoon in kwestie. Maar wanneer een werknemer doorgroeit, komt er een vacature vrij op de servicedesk. Dat houdt dan weer het risico in van discontinuïteit en vereist extra middelen om een nieuwe servicedeskmedewerker aan te werven, op te leiden en te motiveren. Hetzelfde scenario speelt zich af wanneer de servicedeskmedewerker overstapt naar een andere werkgever. 15

16 Infrastructuurexperten zijn moeilijk te vinden Elk jaar zijn er tussen 10 en vacatures voor ICT-jobs op de Belgische markt en die raken moeilijk ingevuld. Uit onze bevraging blijkt dat de profielen die grote bedrijven het moeilijkst vinden op de markt, experten zijn zoals netwerk-, beveiligings- en systeemingenieurs. Werken in IT-omgevingen van grote bedrijven vereist een specifieke kennis van en ervaring in uitgesproken bedrijfskritieke, grote, complexe en netwerkomgevingen. Die expertise is op de markt vandaag steeds moeilijker te vinden. Infrastructuurexperten bouwen hun expertise op door een combinatie van uitdagende projecten, certificatie, opleiding en persoonlijke vaardigheden. Profielen die moeilijk te vinden zijn Het is voor elk bedrijf een voortdurende uitdaging om hoog gekwalificeerde IT-experten aan te trekken en hen de ideale ondersteuning te bieden om te groeien. Het probleem van de schaarste op de markt zal nog toenemen naarmate de economische situatie verbetert. 16

17 Lange doorlooptijden Voor de externe IT-profielen die moeilijk in te vullen zijn, vindt minder dan 20% van de respondenten binnen de maand een geschikte kandidaat. In 25% van alle gevallen neemt dit meer dan 3 maanden in beslag. Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat die lange doorlooptijden een rechtstreeks negatief effect op het bedrijf hebben. De juiste profielen niet tijdig kunnen invullen, zorgt voor vertragingen van projecten en time-to-market. Wanneer organisaties op dat moment opteren voor tijdelijke oplossingen, legt dat nog meer druk op de gehele organisatie. Denk aan een project dat vertraging oploopt omdat de juiste expert niet wordt gevonden of omdat de extra kosten voor het vinden van een geschikt profiel te hoog oplopen. En welke (in)directe gevolgen hebben die vertragingen voor ander projectgebonden werk dat niet kan worden afgewerkt en voor de tijd die gespendeerd wordt in management. De tijd die nodig is om externe IT-profielen in te huren die moeilijk te vinden zijn 17

18 Uitbestedingsproces van IT-medewerkers In het laatste gedeelte van het Cheops-onderzoek werden respondenten bevraagd over het uitbestedingssproces voor IT-staffing. De resultaten geven een beeld van het typische proces binnen grote bedrijven: Belangrijkste stakeholders voor IT-staffing 75% van de respondenten geeft aan te werken met een voorkeurlijst van leveranciers. Gemiddeld besteden bedrijven het werk uit aan 3 leveranciers. Enkele uitzonderingen schakelen een veel hoger aantal leveranciers in, maar dat heeft te maken met de specifieke aard van hun uitbestedingsproces. Bedrijven werken meestal met leveranciers met een generalistische expertise. De ervaring leert ons dat wanneer bedrijven problemen hebben om specifieke gespecialiseerde profielen te vinden, ofwel die generalistische leverancier ofwel de klant zelf zich uiteindelijk zal richten tot gespecialiseerde leveranciers om noden op het vlak van staffing in te vullen. IT-staffing wordt in grote bedrijven voornamelijk centraal beheerd. De respondenten wijzen de IT-manager aan als de belangrijkste stakeholder in het aanwervingsproces (82,1%). De aankoopmanager (39,3%) en resource manager (28,6%) eindigen op een respectievelijke tweede en derde plaats. 18

19 Besluit Gekwalificeerde IT-experten vinden, blijkt voor grote bedrijven een permanente uitdaging en in sommige gevallen zelfs een catch 22 : geen enkele oplossing lijkt ideaal. Hoe kan een bedrijf flexibel blijven in een markt waarin IT tegen een duizelingwekkende snelheid evolueert en steeds belangrijker wordt, maar waarin het zo moeilijk is om de juiste mensen op het juiste moment te vinden? Grote bedrijven doen steeds meer een beroep op gespecialiseerde partijen om hun noden op het vlak van IT-staffing in te vullen. Vandaag bestaan er flexibele en transparante oplossingen die bedrijven helpen de belangrijkste uitdagingen op het vlak van IT-staffing aan te pakken, zoals continuïteit, kostenbeheersing en flexibiliteit. Bij Managed IT Staffing, bijvoorbeeld, helpt een leverancier het bedrijf om snel externe, gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers met de juiste ervaring en competenties te vinden en naadloos in te schakelen in de organisatie. Die leverancier biedt niet alleen het juiste talent en de juiste knowhow, maar een totaaloplossing met back-up, ondersteunende tools en processen. Dat laat bedrijven toe de toegevoegde waarde van hun IT-afdeling te verhogen en tegelijkertijd de kosten onder controle te houden. Het outsourcen van IT-expertise is een belangrijke strategie voor grote bedrijven in België. Die combineren met andere strategieën in een toekomstgerichte benadering voor IT-staffing, met zo weinig mogelijk risico s voor de kernactiviteiten, zal de komende jaren essentieel zijn voor bedrijven die zich willen onderscheiden van de concurrentie. 19

20 Steekproef van het onderzoek 45 vooraanstaande bedrijven binnen hun sector namen deel aan het onderzoek, met de volgende kenmerken: Bedrijven actief op de Belgische markt die regelmatig externe IT-profielen inhuren Het aantal IT-gebruikers in die bedrijven varieert tussen 500 en De meerderheid (90 %) van deze grote bedrijven heeft meerdere vestigingen in België De vertegenwoordigde sectoren in deze steekproef zijn automobiel, chemie, diensten, distributie, energie, financiën, ICT, overheid, industriële activiteiten en non-profit De vragenlijst werd ingevuld door respondenten binnen deze bedrijven die verantwoordelijk zijn voor rekrutering en IT-staffing, waaronder CxO s, IT-directeurs en IT-managers. 20

21 Over Cheops Het is de missie van Cheops om - samen met onze klanten - IT strategisch in te zetten en zo meetbaar bij te dragen tot hun doelstellingen. Met een uniek aanbod van Managed en Cloud Services, een ervaren team van IT-experten en unieke tools zorgen we voor meer bedrijfscontinuïteit, kostenefficiëntie en productiviteit. Bronnen (1) Outsourcing in Europe, Ernst & Young, 2013 (2) 2014 Global Outsourcing and Insourcing Survey results, Deloitte Consulting, 2014 (3) Employee Retention Now a Big Issue: Why the Tide has Turned Deloitte, 2013 (4) HR Benchmarks 2013, Rapport Staffing, SDWorx, 2013 Voor meer informatie, neem contact op met Cheops: Cheops Technology NV

IT-uitdagingen van groeiende KMO s

IT-uitdagingen van groeiende KMO s CHEOPS REPORT IT-uitdagingen van groeiende KMO s KMO s hebben geen kleine problemen 2 Samenvatting De IT-behoeften van KMO s lijken minder ingewikkeld dan de ITuitdagingen waarmee grote ondernemingen of

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

CHEOPS REPORT. DEEL 3 In 8 stappen naar uw business case voor de cloud Til uw onderneming naar een hoger niveau.

CHEOPS REPORT. DEEL 3 In 8 stappen naar uw business case voor de cloud Til uw onderneming naar een hoger niveau. CHEOPS REPORT DEEL 3 In 8 stappen naar uw business case voor de cloud Til uw onderneming naar een hoger niveau. In 8 stappen naar uw business case voor de cloud De sterke opmars van cloud computing toont

Nadere informatie

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid?

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Prof. Dr. Luc Dekeyser, Directeur Kenniscentrum SD Worx François Lombard, Consultant

Nadere informatie

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 RAPPORT Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind 2014 16 OKTOBER 2014 VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 Conclusies Bijna 4 op de 10 Limburgse ondernemingen hebben vandaag minstens één vacature open

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Recruiting Trends Nederland Wat je vandaag moet weten over recruitment

Recruiting Trends Nederland Wat je vandaag moet weten over recruitment Recruiting Trends Nederland 2017 Wat je vandaag moet weten over recruitment Over dit rapport 1. Waarom moet je dit lezen? 2. Top 5 takeaways 3. Hoe recruiting managers naar hun team kijken 6. De impact

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

Hoe de juiste IT-partner kiezen?

Hoe de juiste IT-partner kiezen? CHEOPS REPORT Hoe de juiste IT-partner kiezen? Een IT-leverancier of een IT-partner? 2 Samenvatting Een partnership aangaan vergt heel wat voorbereiding. Hoe kiest u een IT-partner die afgestemd is op

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO)

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Prof. Hans Crijns Impulscentrum Groeimanagement 1. Inleiding Dit is de eerste editie van de Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) een overzicht van de trends in ondernemingsgroei

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Eén op de vijf Belgische werkgevers kampt ondanks crisis met tekort aan geschikt personeel

Eén op de vijf Belgische werkgevers kampt ondanks crisis met tekort aan geschikt personeel PERSBERICHT Contact: Manpower Belgium Marc Vandeleene, +32 495 24 05 43 marc.vandeleene@manpower.be MANPOWER- ENQUÊTE NAAR TEKORT AAN TALENT: RESULTATEN 2009 Eén op de vijf Belgische werkgevers kampt ondanks

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel Daling personeel Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed Conclusie Bronnen Daling personeel Het aantal medewerkers dat werkzaam is in de sector / branche zal gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn,

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

It's about People. Happy People create business. Identificeren van Retail Competenties

It's about People. Happy People create business. Identificeren van Retail Competenties It's about People Happy People create business Identificeren van Retail Competenties 1. Aanleiding Het rekruteren en selecteren van de juiste medewerkers binnen de specifieke vereisten van de Retail sector

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S)

REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S) REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S) GOING BEYOND BUSINESS AS USUAL DIRK BUYENS, VERONIEK DE SCHAMPHELAERE, JASMIJN VERBRIGGHE, SARAH VERHAEGHE @VDSCHAM OVERZICHT I. Uitgangspunt

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Antwerpen, 18 maart 2014 - USG Engineering Professionals deed een grootschalig onderzoek bij meer dan 2.500 professionals,

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen TITEL: FLEXIBLE JOB SEARCH BEHAVIOR AMONG UNEMPLOYED JOBSEEKERS: ANTECEDENTS AND OUTCOMES

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zakelijke markt Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Vlaams Archeologencollectief

Vlaams Archeologencollectief Vlaams Archeologencollectief Resultaten enquête verloning 7 Resultaten VLAC-enquête 7 Inhoudstafel. Algemene informatie. Verdeling respondenten. Private sector. Functie. Ervaring. Brutoloon. Contract 9.

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie

De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie www.itjobboard.be T: + 32 (0)2 5035 364 Achtergrond van het rapport Het doel van dit rapport is het samenvatten van de huidige situatie

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

CHEOPS REPORT. DEEL 2 7 strategische overwegingen voor u in de cloud stapt Til uw onderneming naar een hoger niveau.

CHEOPS REPORT. DEEL 2 7 strategische overwegingen voor u in de cloud stapt Til uw onderneming naar een hoger niveau. CHEOPS REPORT DEEL 2 7 strategische overwegingen voor u in de cloud stapt Til uw onderneming naar een hoger niveau. Misschien denkt u erover om als bedrijf uw IT - of een deel ervan - in de cloud te zetten.

Nadere informatie

SSA 2015 Onderzoek Integrale Beveiliging: hoe werken IT beveiliging en beveiligers beter samen. Peter Vermeulen Pb7 Research

SSA 2015 Onderzoek Integrale Beveiliging: hoe werken IT beveiliging en beveiligers beter samen. Peter Vermeulen Pb7 Research SSA 2015 Onderzoek Integrale Beveiliging: hoe werken IT beveiliging en beveiligers beter samen Peter Vermeulen Pb7 Research Samenwerken? Digitalisering op de agenda Stellingen (% eens) Bron: Enterprise

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden IP-VPN van Telenet Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden De veelzijdigste VPN-oplossing om uw vestigingen te verbinden U wilt dat de verschillende vestigingen

Nadere informatie

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS Auteur: Wiebe Zijlstra - (26 augustus 2011) Generatie Y word alom geroemd om haar flexibiliteit, om haar vermogen tot multi tasking en om het op natuurlijke wijze kunnen

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z Randstad Nederland December 2014 INHOUDSOPGAVE Economische vooruitzichten 3 Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Preventiedag 2013 13 december Ellen.vanwijk@tno.nl Duurzame inzetbaarheid = Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Persbericht Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Hoewel de Europese mid-market in 2014 slechts

Nadere informatie

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen PERSBERICHT Hasselt, 13 april 2016 Tweede investeringsrapport UNIZO Limburg en VKW Limburg: Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen Meeste

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie