RCR-24 中文 NL Version 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RCR-24 中文 NL Version 1"

Transcriptie

1 RCR-24 中 NL文 Version 1

2 NL Houd er rekening mee dat niet alle netadapters hetzelfde zijn. De netadapter die is meegeleverd met deze radio is exclusief ontworpen voor gebruik met dit apparaat. Gebruik geen netadapter die afwijkt van de specificaties op de meegeleverde netadapter. Als er GEEN netadapter is meegeleverd met uw radio, gebruik dan, om schade te voorkomen en te voorkomen dat uw garantie vervalt, alleen netadapters die voldoen aan de specificaties. U kunt de specificaties van de netadapter vinden op de laatste pagina van de handleiding of door contact op te nemen met Sangean. Voor klanten in de VS en Canada, bel of Voor alle andere gebieden, neem contact met ons op via Gebruik geen netadapters die niet aan de juiste specificaties voldoen. 37

3 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water. 6. Alleen schoonmaken met een droge doek. 7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. 8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren. 9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact. 10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten. 11. Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd. 12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen. 13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt. 14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen. 15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen. 16. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst. 17. Harde geluiden uit oordopjes of hoofdtelefoons kunnen uw gehoor beschadigen. Zorg altijd voor een gematigd volume om gehoorverlies te voorkomen. 18. Uw netadapter moet altijd binnen handbereik zijn, zodat u deze eenvoudig kunt loskoppelen in geval van nood. 19. Als de netadapter van uw radio is aangesloten op een stekkerdoos, zorgt dan dat de stekkerdoos juist is aangesloten en naar behoren werkt. 20. Stel batterijen niet bloot aan hitte, brand, direct zonlicht, etc. 21. Uw radio is uitgerust met de nieuwe, energiebesparende DOE (Department of Energy) netadapter. Sangean raadt aan om uw netadapter tijdens het luisteren naar de AM-band minimaal 30cm uit de buurt van de radio te houden om eventuele storingen die veroorzaakt worden door de adapter te voorkomen. 22. Om mogelijke gehoorschade te voorkomen niet op een hoog volumegedurende een lange periode luisteren. 38

4 Voor gebruikers uit Noord-Amerika: FCC-waarschuwingen voor de gebruiker Door het aanbrengen van veranderingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd voor de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken vervallen. Statements over RF-blootstelling BELANGRIJKE OPMERKING: Om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot RF-blootstelling van de FCC, moeten de antennes die worden gebruikt voor deze zender bij installatie een afstand van ten minste 20 cm bewaren van alle personen. De antennes mogen niet samen of in combinatie met zenders worden geplaatst. Er mogen geen veranderingen aan de antenne of het apparaat worden gemaakt. Eventuele veranderingen aan de antenne of het apparaat kunnen ertoe leiden dat het apparaat de eisen voor RF-blootstelling overschrijdt en kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken doen vervallen. Opmerking: Deze apparatuur is getest en valt binnen de limieten voor een digitaal toestel van klasse B, conform Deel 15 van de FCC regels. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een huislijke omgeving. Deze apparatuur geneert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiofrequentie-energie uitstralen. De apparatuur kan, wanneer niet gebruikt en geïnstalleerd volgens de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden als het apparaat wordt gebruikt in een bepaalde opstelling. Als dit apparaat schadelijke interferentie van radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door het in- en uitschakelen van het apparaat, wordt aanbevolen te proberen de interferentie te verhelpen met een van de volgende maatregelen: Verplaats de antenne of richt deze anders. Plaats het apparaat verder van de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat op een andere elektriciteitsgroep is aangesloten dan het stopcontact van de ontvanger. Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp. NL 39

5 40 (Alleen verkocht in Noord-Amerika)

6 Bedieningselementen Knoppen voorkeurszenders Knop Afstemmen omhoog/omlaag Knop Standby/Sleep Knop Tijd instellen Knop Alarm 2 Knop Alarm 1 Knop Display/Stereo/Mono Knop Source/Step Knop Snooze/Dimmer Volumeregeling LCD-display Luidspreker FM-antenne Hoofdtelefoonuitgang Aux-ingang Stroomingang Batterijvak voor backupbatterij (Alleen beschikbaar voor klanten die het apparaat hebben aangeschaft in Noord-Amerika) NL LCD-display A Stereo-indicator B Alarm 1 zoemeralarm C Alarm 1 radio-alarm D Alarm 2 zoemeralarm E Alarm 2 radio-alarm F Sleep/Snooze-indicator G Indicator voorkeurszender H Weergave frequentie/klok I Bandindicator J Volume-indicator K PM-indicator 41

7 De radio voor het eerst gebruiken De netadapter gebruiken De netadapter voor dit apparaat levert 7.5 volt DC op 0.8A middelste pin positief. Plaats de stekker van de adapter in de DC-aansluiting op de linkerkant van de radio. Steek de adapter in een standaard stopcontact. Als de adapter wordt gebruikt, dan zullen de batterijen automatisch worden uitgeschakeld. De netadapter moet uit het stopcontact worden gehaald als deze niet wordt gebruikt. BELANGRIJK: De netadapter wordt gebruikt om de radio aan te sluiten op het lichtnet. De netadapter die wordt gebruikt voor deze radio moet altijd bereikbaar blijven tijdens normaal gebruik. De radio kan volledig worden losgekoppeld van het lichtnet door de stekker van de netadapter volledig uit het stopcontact te trekken. 42 Gebruik met backupbatterijen (Alleen beschikbaar voor klanten die het apparaat hebben aangeschaft in Noord-Amerika 1. Verwijder het batterijdeksel op de onderkant van het apparaat. 2. Plaats twee UM-3 (AA) batterijen in de ruimtes in het batterijvak. 3. Controleer of alle batterijen in de juiste richting, zoals getoond in het batterijvak, worden geplaatst. 4. Als de radio als wekkerradio of alarm wordt gebruikt, zorg er dan altijd voor dan er batterijen zijn geplaatst. Opmerking: De batterijen zijn bedoeld voor het opslaan van de voorkeurszenders en de klok in het geval van stroomuitval en niet voor het normale gebruik van de radio. De klok instellen U kunt de klok instellen als de radio is ingeschakeld of uitgeschakeld. Nadat de radio juist is aangesloten op het lichtnet, zal (- : --) op het display verschijnen. Druk op de knop voor het instellen van de klok, u hoort een pieptoon en de uurcijfers beginnen te knipperen. Selecteer het uur door op Afstemmen omhoog/omlaag te drukken tot het gewenste uur wordt getoond. Druk daarna nogmaals op de knop voor het instellen van de tijd om de minuten in te stellen. De minuten knipperen, druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot het gewenste aantal minuten wordt getoond. Druk nogmaals op de knop voor het instellen van de tijd om het instellen van de klok te voltooien. De tijd wordt nu blijvend op het display getoond en de dubbele punt tussen de uren en minuten knippert periodiek. Bediening radio Handmatig afstemmen AM/FM 1. Strek de FM-draadantenne op de achterkant van uw radio volledig uit. Plaats de draadantenne zo recht mogelijk en strek de antenne zo ver mogelijk boven of onder de radio uit. 2. Druk op Standby om uw radio in te schakelen. 3. Druk herhaaldelijk op Source om de AM- (MW-) of FM 1- of FM 2-band te selecteren. 4. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de frequentie aan te passen. 5. Druk op Display om de tijd of frequentie weer te geven op het display. Opmerking: Als de radio op de AM-frequentieband storing ondervindt van zijn netspanningsadapter, plaatst u de radio meer dan 30 cm uit de buurt van de netspanningsadapter.

8 Scannen AM/FM 1. Strek de FM-draadantenne op de achterkant van uw radio volledig uit. Plaats de draadantenne zo recht mogelijk en strek de antenne zo ver mogelijk boven of onder de radio uit. 2. Druk op Standby om uw radio in te schakelen. 3. Druk herhaaldelijk op Source om de AM- (MW-) of FM 1- of FM 2-band te selecteren. 4. Houd Afstemmen omhoog/omlaag ingedrukt. Uw radio scant naar hogere frequenties (van lage frequentie naar hoge frequentie) of naar lagere frequenties (van hoge frequentie naar lage frequentie) en stopt automatisch als er een zender met een voldoende sterk signaal wordt gevonden. NL Voorkeurszenders instellen AM/FM 1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen. 2. Druk herhaaldelijk op Source om de AM- (MW-) of FM 1- of FM 2-band te selecteren. 3. Stem met behulp van de bovenstaande stappen af op de zender die u wilt opslaan als voorkeurszender. 4. Houd een van de knoppen van voorkeurszenders ingedrukt tot de radio een pieptoon laat klinken, de frequentie van de zender wordt opgeslagen onder de gekozen voorkeurszender. 5. Herhaal de procedure om de resterende voorkeurszenders op te slaan. Uw radio heeft 5 voorkeurszenders voor elke band. 6. Voorkeurszenders kunnen worden overschreven door de bovenstaande stappen te volgen. Voorkeurszenders oproepen AM/FM 1. Druk op Source om de AM-, FM 1- of FM 2-band te selecteren. 2. Druk op een van de knoppen van de voorkeurszenders, het nummer van de voorkeurszender en de frequentie verschijnen op het display. FM stereo/mono Als de FM-zender die u beluistert een zwak signaal heeft, dan kan er ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk deze ruis te verminderen door de radio te forceren de zender in mono af te spelen in plaats van stereo. Houd Display ingedrukt om te schakelen naar mono. Het Stereo-symbool op het LCD wordt niet langer getoond. Het alarm instellen Uw radio beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden ingesteld om u te wekken met AM-/FMradio of zoemeralarm. De alarmen kunnen worden ingesteld als uw radio is uitgeschakeld of tijdens het afspelen. Zorg ervoor dat de tijd juist is ingesteld voordat u de alarmen instelt. 1. Zorg er vóór het instellen van de alarmen voor dat de tijd correct is ingesteld. Houd een van de alarmknoppen ingedrukt tot de radio een pieptoon laat klinken. U kunt nu het alarm instellen (bijv. druk op Alarm 1 om de instellingen voor alarm 1 te openen). 2. De uurinstelling van alarm 1, bijvoorbeeld, beginnen te knipperen. Druk op Afstemmen omhoog/ omlaag om het gewenste alarmuur in te stellen en druk op de knop van het alarm dat u instelt (bijv. Alarm 1) om de instelling te bevestigen. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de minuten van het alarm in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de knop van het alarm. 43

9 3. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om het gewenste alarmtype te selecteren en druk daarna ter bevestiging op de knop van het alarm. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer ( ) of radio ( FM-, AM-modus). Als de zoemermodus wordt geselecteerd, ga dan rechtstreeks naar stap 4 om het alarmvolume in te stellen. Als de radiomodus wordt geselecteerd, dan zal eerst de band op het display beginnen te knipperen. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste band te selecteren (d.w.z. FM1/FM2/AM). Na het selecteren van de band (d.w.z. FM1/FM2/AM), zal de radiofrequentie beginnen te knipperen op het display. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag of de knop van de gewenste voorkeurszender om de gewenste frequentie voor het alarm in te stellen. Druk daarna ter bevestiging op de knop van het alarm. 4. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om het gewenste alarmvolume in te stellen en druk daarna ter bevestiging op de knop van het alarm. Zodra het alarm is ingesteld, zal het automatisch de volgende dag op dezelfde tijd afgaan. Het alarm is nu ingesteld. Het symbool voor het actieve alarm (bijvoorbeeld of ) wordt getoond op het display. Opmerking: Voor Noord-Amerikaanse gebruikers: het radioalarm kan alleen worden gebruikt als de radio is aangesloten op het lichtnet. Als dit niet het geval is (d.w.z. uw radio is niet aangesloten op het lichtnet, maar wordt gevoed door backupbatterijen), dan zal in plaats daarvan het zoemeralarm worden geactiveerd Voor Europese gebruikers: het radioalarm kan alleen worden geactiveerd als het apparaat is aangesloten op het lichtnet. Als dit niet het geval is, dan wordt het alarm niet geactiveerd. Als het alarm afgaat Als het zoemeralarm wordt geactiveerd, dan zal het zacht starten en geleidelijk toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal, tenzij geannuleerd, op de geselecteerde tijd gedurende 60 minuten 1 minuut klinken en daarna 1 minuut stil zijn. Als er een ander soort alarm wordt ingesteld, dan zal de radio op de ingestelde tijd onafgebroken voor 60 minuten klinken. Het alarm maakt, wanneer het wordt geactiveerd, gebruik van het Humane Waking System (HWS). Het volume van het alarm wordt hierdoor met stappen van 1 verhoogt, vanaf 0 tot het volume dat u heeft ingesteld. U kunt een alarm dat afgaat annuleren door op Standby te drukken. Alarm uitschakelen/annuleren Houd om een alarm uit te schakelen de knop van het alarm ingedrukt voordat het alarm afgaat. Het alarmsymbool wordt nu niet langer op het display getoond. De snooze-functie Druk wanneer het alarm afgaat op een willekeurige knop anders dan de Standby-knop om het alarm tijdelijk voor 5 minuten uit te schakelen. Het symbool verschijnt op het display. Druk terwijl het alarm tijdelijk is uitgeschakeld op Standby om de snooze-timer te annuleren. 44

10 Slaaptimer automatisch uitschakelen van de radio Uw radio kan worden ingesteld om automatisch uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten. 1. Houd Standby ingedrukt om het instellen van de slaaptimer te openen. Het symbool van de slaaptimer verschijnt op het display. 2. Blijf Standby ingedrukt houden, de radio toont de verschillende mogelijke instellingen van de slaaptijd op het display. Laat de knop los wanneer de gewenste slaaptijd wordt getoond op het display. De instelling wordt opgeslagen en het LCD toont weer de normale weergave. 3. Uw radio schakelt automatisch uit nadat de vooraf ingestelde slaaptijd is verstreken. Het symbool van de slaaptijd wordt op het display getoond om aan te geven dat er een actieve slaaptimer is. 4. Als u de slaaptimerfunctie wilt annuleren voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken, druk dan simpelweg op Standby om het apparaat uit te schakelen. NL Instellen helderheid display De helderheid van het display kan worden ingesteld. Als u het apparaat in de slaapkamer gebruikt, dan is het mogelijk dat u een hoger helderheidsniveau dan de standaardinstelling wenst. 1. Druk herhaaldelijk op Snooze/Dimmer om het helderheidsniveau van het LCD-display in te stellen. Er zijn 7 verschillende helderheidsniveaus en u kunt het effect van de verandering direct zien. 2. Stop als het gewenste helderheidsniveau is geselecteerd. Softwareversie/De afstemstap instellen/tijdsformaat Softwareversie De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter referentie. 1. Schakel de radio uit. 2. Houd Source ingedrukt tot de softwareversie (bijv. P01) wordt getoond op het display. Instellen FM-bereik (Deze instelling is alleen beschikbaar op de Noord-Amerikaanse versie) Het afstembereik van de FM-band kan verschillen, afhankelijk van uw locatie. Het is mogelijk dat u het FM-bereik moet aanpassen om ervoor te zorgen dat de radio naar behoren werkt. 3. Blijf Source ingedrukt houden tot u een pieptoon hoort. Druk op Afstemmen omhoog/omlaag tot het FM-bereik (bijv. F00) wordt getoond op het display. Druk daarna op Source om het gewenste FMbereik te selecteren. Het instellen van het FM-bereik is nu voltooid. Bij het instellen van het FM-bereik heeft u de keuze uit de volgende opties: F00: MHz (Noord-Amerika) (standaard) Uw radio is vooraf ingesteld met dit FM-bereik, er zijn geen aanpassingen benodigd als u in Noord-Amerika woont. F01: MHz(voor Japan) F02: MHz(voor Oost-Europa en Rusland) F03: MHz(voor bepaalde Chinese gebieden en Europese landen) 45

11 De afstemstap instellen 4. Nadat het FM-bereik is ingesteld, zal de FM-afstemstap knipperen op het display (bijv. FM 100). Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste FM-afstemstap te selecteren (50 khz of 100 khz) en druk daarna ter bevestiging op Source. 5. Druk, na het bevestigen van de FM-afstemstap, op Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste AM-afstemstap in te stellen (9 khz of 10 khz) en druk daarna ter bevestiging op Source. (Noord- Amerika gebruikt 10 khz) Opmerking: Na het veranderen van de AM-afstemstap zullen de AM-voorkeurszenders worden verwijderd. Dit is niet het geval bij het veranderen van de FM-afstemstap. Tijdnotatie 6. Nadat het instellen van de afstemstap is voltooid, zal het display overschakelen naar het instellen van de tijdnotatie (d.w.z. 24U of 12U). Druk op Afstemmen omhoog/omlaag om de gewenste tijdnotatie te selecteren en druk daarna ter bevestiging op Source. Aux-ingang Er zit een 3,5mm stereo-aux-ingang op de achterkant van uw radio. Het geluidssignaal van een externe audiobron (zoals een ipod, MP3- of CD-speler) kan naar de radio worden gestuurd door de externe bron aan te sluiten op de aux-ingang. 1. Druk herhaaldelijk op Source tot AUX wordt getoond op het display. 2. Sluit een externe audiobron (bijvoorbeeld, ipod, MP3- of CD-speler) aan op de aux-ingang. 3. Stel het volume in op uw ipod, MP3- of CD-speler en zorg voor een adequaat geluidsniveau. Gebruik daarna de volumeregeling op de radio om het volume naar wens in te stellen. Hoofdtelefoonuitgang Er zit een 3,5mm hoofdtelefoonuitgang op de achterkant van uw radio. Deze aansluiting kan worden gebruikt om een hoofdtelefoon of oordopjes aan te sluiten op de radio. Het aansluiten van een hoofdtelefoon of oordopjes zal ervoor zorgen dat de interne luidspreker van de radio automatisch wordt uitgeschakeld. Waarschuwing: Harde geluiden uit oordopjes of hoofdtelefoons kunnen uw gehoor beschadigen. Zorg altijd voor een gematigd volume om gehoorverlies te voorkomen. 46

12 Specificaties Eisen netadapter DC: 7,5V/0,8A Frequentiebereik FM: MHz AM (10K): KHz AM (9K): KHz Backupbatterij (alleen beschikbaar met Noord-Amerikaanse versie) 2 x1,5v "AA"/UM-3/R6 NL Circuit-kenmerken Luidspreker: 2,25" 8Ω 2W Vermogen: 0,5W+0,5W Hoofdtelefoonuitgang: 3,5mm dia stereo Aux-ingang: 3,5mm dia stereo Antennesysteem: FM-draadantenne/Ingebouwde ferriet AM-staafantenne Sangean behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit product, houd er dan rekening mee dat: afgedankte elektrische producten dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recyclingadvies. (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA) 47

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

PR-D4 中文 NL Rersion 2

PR-D4 中文 NL Rersion 2 PR-D4 中 NL文 Rersion 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. NL 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat

Nadere informatie

DT-120/DT-180. NL Version 1

DT-120/DT-180. NL Version 1 DT-120/DT-180 Version 1 37 Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 POWER/BAND LCD-display DBB/ STEP Mono/Stereo Volumeregeling Afstemwiel/Tijd instellen Lock-schakelaar Batterijcompartiment Riemhouder

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

ATS-405 中文 NL Version 1

ATS-405 中文 NL Version 1 ATS-405 中 NL文 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. NL 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik het apparaat

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

PR-D5 AM/FM-RDS Draagbare Digitale Radio

PR-D5 AM/FM-RDS Draagbare Digitale Radio PR-D5 AM/FM-RDS Draagbare Digitale Radio PR-D5 Gebruiksinstructies Belangrijke Veiligheidsvoorschriften 1. Lees alle gebruiks- en veiligheidsinstructies goed door, en zorg ervoor dat u ze begrijpt, vóór

Nadere informatie

PR-D5 中文 NL Version 1

PR-D5 中文 NL Version 1 PR-D5 中 NL文 Version 1 37 1. 2. 3. Belangrijke Veiligheidsvoorschriften Lees alle gebruiks- en veiligheidsinstructies goed door, en zorg ervoor dat u ze begrijpt, vóór u de radio gaat gebruiken. Bewaar

Nadere informatie

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1 DT-210/DT-210L/DT-210V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H Plaats van de bedieningsorganen Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker Toets memory (geheugen) Afstemming Omhoog/Omlaag

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

DCR-89+ 中文 NL Version 1

DCR-89+ 中文 NL Version 1 DCR-89+ 中 NL文 Version 1 Inhoudsopgave Bedieningselementen... 98-99 De wekkerradio voor het eerst gebruiken... 100 Uw wekkerradio bedienen... 101 Een zender selecteren - DAB... 102 Secundaire diensten -

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheidsvoorschriften PR-D7 Version 1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften 1. Lees deze voorschriften. 2. Bewaar deze voorschriften. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften. 5. Houd dit toestel uit de

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies RCR-2 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen voordat het apparaat in werking wordt gesteld. 2. Bewaar de aanwijzingen: De veiligheids- en

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

PR-D14USB / PR-D14. Revision 1

PR-D14USB / PR-D14. Revision 1 PR-D14USB / PR-D14 中 NL文 Revision 1 Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 70-72 Bedieningselementen... 73-74 De radio voor het eerst gebruiken... 75 Uw radio bedienen Zoeken en afstemmen

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheidsvoorschriften PR-D7 NL Revision 1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften 1. Lees deze voorschriften. 2. Bewaar deze voorschriften. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften. 5. Houd dit toestel uit

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 NL CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 CONTENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3115. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3115. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3115 NL Gebruiksaanwijzing a b c d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF

Nadere informatie

DT-220. NL Version 1

DT-220. NL Version 1 DT-220 NL Version 1 Display symbolen FM/LG radio band Radio AM band en AM /PM (in 12 uurs versie) RDS station Tijd symbool A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Continu-RDS kloktijd Knipperend-manuele tijdinstelling

Nadere informatie

Model:IBT-3 Bluetooth torenluidspreker

Model:IBT-3 Bluetooth torenluidspreker Model:IBT-3 Bluetooth torenluidspreker HANDLEIDING www.ices-electronics.com LEES DEZE HANDLEIDING VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. Bedankt voor de aanschaf

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO ISCD-33 HANDLEIDING BELAGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 1. Lees de instructies. Alle gebruiksrichtlijnen moeten worden gelezen vóór het apparaat wordt gebruikt.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst DS3205. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst DS3205. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome Vragen? Vraag het Philips DS3205 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 2 Uw

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies WR-3 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp alle veiligheids- en gebruikinstructies alvorens u de radio gebruikt. 2. Bewaar deze instructies: de veiligheids- en gebruikinstructies

Nadere informatie

ITEM 862677 - USB-KUBUS MP3-WEKKERRADIO

ITEM 862677 - USB-KUBUS MP3-WEKKERRADIO ITE 862677 - USB-KUBUS P3-WEKKERRADIO Belangrijkste functies: * Tijdweergave met datum en dag van de week * Binnentemperatuur * Dagelijks sluimeralarm * LED-achtergrondverlichting * P3/radio: (a) Als P3-speler

Nadere informatie

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING A.U.B. VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE DOCUMENTATIE ALS EVENTUEEL NASLAGWERK.

Nadere informatie

WR-22 中文 NL Version 1

WR-22 中文 NL Version 1 WR-22 中 NL文 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. 2. 3. Lees deze instructies. Bewaar deze instructies. Neem alle waarschuwingen in acht. NL 4. 5. 6. 7. 8. 9. Volg alle instructies. Gebruik het

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rainbow Clock with 4 Soothing Sounds Model: RM901 / RM901U / RM901A USER MANUAL

Rainbow Clock with 4 Soothing Sounds Model: RM901 / RM901U / RM901A USER MANUAL Rainbow Clock with 4 Soothing Sounds Model: RM901 / RM901U / RM901A USER MANUAL 2010 Oregon Scientific. All rights reserved. P/N:300102512-00001-10 Regenboogklok met 4 rustgevende geluiden Model: RM901

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN U1 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de buurt

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3115. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3115. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3115 Gebruiksaanwijzing a b c d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Dual-Band RF Projectie Klok met FM Radio Model: RRM326P HANDLEIDING

Dual-Band RF Projectie Klok met FM Radio Model: RRM326P HANDLEIDING Dual-Band RF Projectie Klok met FM Radio Model: RRM326P HANDLEIDING INHOUD Introductie... 2 Product Overzicht... 2 Voorkant... 2 Achterkant... 3 LCD-Scherm... 3 Starten... 4 Batterijen... 4 Wisselstroomadapter...

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsfuncties

Belangrijke veiligheidsfuncties DPR-36 NL Rersion 1 79 Belangrijke veiligheidsfuncties 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik het apparaat niet

Nadere informatie

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS1150/12 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw stationsluidspreker 6 Inleiding 6 Wat zit

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten. MILIEUBESCHERMING Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van electrische en electronische

Nadere informatie

jbl on stage micro II basisstation voor iphone/ipod

jbl on stage micro II basisstation voor iphone/ipod Handleiding Nederlands iphone/iphone wordt niet meegeleverd jbl on stage micro II basisstation voor iphone/ipod Belangrijk Voor Uw Veiligheid Lees voor u het apparaat in gebruik neemt onderstaande voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies WR-22 Revision 2 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik het apparaat niet in

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.3 ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt

Nadere informatie

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS NEDERLANDS INSTRUCTIES SEC-ALARM100/110/120 Alarmsystemen Introductie: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Draadloze Muziekontvanger

Draadloze Muziekontvanger Draadloze Muziekontvanger ENV-1295 Gebruikershandleiding De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 1 De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD INSTALLATIE... 7 Functies... 8 Aansluiten... 9 Paren

Nadere informatie

Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Gebruikershandleiding MODEL:SCD-37 USB Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu INHOUDSOPGAVE 1. VOORZORGSMAATREGELEN. 01 2. ONDERHOUD...02 3. SPECIFICATIE...02 4. BENAMING VAN DE ONDERDELEN EN FUNCTIES...03

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

Register your product and get support at AJ3270D. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at AJ3270D. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at AJ3270D NL Gebruiksaanwijzing A e f g h i j a b c d k l m n B C D E F G VOL +/- H a RADIO b TUNING +/- HR HR I PM FM NL 1 Belangrijk Veiligheid Lees deze instructies.

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps.

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps. SONOS DOCK Productgids DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM Gebruiksaanwijzing www.light-strike.nl 8+ Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/12 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Recycling 4 2 Uw SDV5120 5 Overzicht 5 3 Aan de slag 6 Installatie

Nadere informatie

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften 35 1. 1.1 Veiligheid Beoogd gebruik 1.2 Pictogrammen in deze handleiding! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i L 14

Nadere informatie

DPR-17. NL Version 1

DPR-17. NL Version 1 DPR-17 Version 1 Inhoudsopgave Introductie... 94 Bedieningselementen... 95-97 De handheld ontvanger voor het eerst gebruiken... 98 Uw radio bediening DAB... 99 Een zender selecteren DAB... 100 Nieuwe zenders

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS TV adapter

INSTALLATIEGIDS TV adapter INSTALLATIEGIDS TV adapter 3 Inhoudsopgave Doel van deze gids 4 Productoverzicht van de TV adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten op de TV 7 Optionele adapter voor aansluiten op de TV 8 SoundGate

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Draadloze stereo headset 2.0

Draadloze stereo headset 2.0 Draadloze stereo headset 2.0 Veiligheidsgids CECHYA-0083 WAARSCHUWING Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

Horizon Solo Hoogwaardige AM/FM radio Revolutionair radiodesign

Horizon Solo Hoogwaardige AM/FM radio Revolutionair radiodesign Horizon Solo Hoogwaardige AM/FM radio Revolutionair radiodesign BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Dit symbool op het apparaat duidt op gevaar door gevaarlijk voltage. Dit symbool op het apparaat geeft

Nadere informatie

CD/Radio Microsysteem

CD/Radio Microsysteem MCA-190 CD/Radio Microsysteem GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING 1. WAARSCHUWING: Raadpleeg vóór het installeren of het bedienen van het apparaat de elektrische en veiligheidsinformatie onderaan op de buitenkant

Nadere informatie

ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL

ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.2 ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AEA2000. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst AEA2000. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips AEA2000 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 3 2 Uw Bluetooth-adapter

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Clock Radio AJ 3650. Gebruikershandleiding. Downloaded from www.vandenborre.be

Clock Radio AJ 3650. Gebruikershandleiding. Downloaded from www.vandenborre.be Clock Radio AJ 3650 Gebruikershandleiding REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL 1 2 3 4 1 5 6 0 FOCUS 9 DISPLAY DATE/SET TIME AUTO SCAN 7 8 PUSH Model No. : AJ3650/12 DC 3V CR2032 (Backup Battery) Ext AC-DC

Nadere informatie

BOOMBOX RADIO CD MP3 USB

BOOMBOX RADIO CD MP3 USB BB-939 / BB-946 BOOMBOX RADIO CD MP3 USB GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees aandachtig door en bewaar deze instructies INHOUDSOPGAVE Voedingsbronn 1 Presentatie Van Het Apparaat 2 Radiofunctie 3 CD/MP3 Functie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing USBBOX2. AM / FM-RDS / USB / SD Ultrarobuuste digitale radio-ontvanger 3A81XB6L00000

Gebruiksaanwijzing USBBOX2. AM / FM-RDS / USB / SD Ultrarobuuste digitale radio-ontvanger 3A81XB6L00000 Gebruiksaanwijzing USBBOX2 AM / FM-RDS / USB / SD Ultrarobuuste digitale radio-ontvanger 3A81XB6L00000 Inhoudsopgave Belangrijke Veiligheidsvoorschriften... 23 Bedieningselementen... 24-28 De radio van

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter 3 Inhoudsopgave Introductie 4 Productoverzicht van de telefoon adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten van de telefoonlijn 7 SoundGate voorbereiden voor het luisteren

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

AM/FM TAbLE RAdiO OWNER S MANUAL

AM/FM TAbLE RAdiO OWNER S MANUAL AM/FM Table radio OWNER S MANUAL Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies nauwkeurig. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle instructies op. 5.

Nadere informatie

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave APRC90AT handleiding Inhoudsopgave 1. Veiligheid o 1.1. Beoogd gebruik o 1.2. Pictogrammen in deze handleiding o 1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften 2. Voorbereidingen voor gebruik o 2.1. Uitpakken

Nadere informatie

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit.

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. ActivSound 75 (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. () Stroomindicator Gaat groen branden wanneer de stroom wordt ingeschakeld. () Volumeregeling van infraroodmicrofoon [Leraar 1 en

Nadere informatie

MMC-96iRS. NL Version 1

MMC-96iRS. NL Version 1 MMC-96iRS NL Version 1 ipod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Made for ipod betekent dat een elektrische accessoire speciaal is ontworpen om verbinding te maken

Nadere informatie

Nederlands. DOCKING STATION VOOR ipod MET PLL FM RADIO EN USB & SD/MMC IPD-4100/2. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

Nederlands. DOCKING STATION VOOR ipod MET PLL FM RADIO EN USB & SD/MMC IPD-4100/2. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DOCKING STATION VOOR ipod Nederlands MET PLL FM RADIO EN USB & SD/MMC IPD-4100/2 Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Introductie Bedankt voor het kiezen voor deze Lenco ipod Luidspreker dock

Nadere informatie

APRC55BK Portable radio/cd player

APRC55BK Portable radio/cd player APRCBK Portable radio/cd player Gebruikershandleiding NL Elmarc, 14/04 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 1.1 Beoogd gebruik 1. Pictogrammen in deze handleiding 1. Algemene veiligheidsvoorschriften 4 Voorbereidingen

Nadere informatie