IAB Nederland. Interactive Advertising Bureau Netherlands GEDRAGSCODE ZOEKMACHINEMARKETING, versie 3.1. >> Introductie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IAB Nederland. Interactive Advertising Bureau Netherlands GEDRAGSCODE ZOEKMACHINEMARKETING, versie 3.1. >> Introductie"

Transcriptie

1 IAB Nederland Interactive Advertising Bureau Netherlands GEDRAGSCODE ZOEKMACHINEMARKETING, versie >> Introductie Spam is de grootste irritatiefactor bij het gebruik van online media. Spam is de grootste bedreiging voor consumenten en bedrijven in Nederland en voor marketing en de mobiele telefoon. IAB Nederland maakt zich als belangrijkste orgaan voor online advertising en interactieve marketing hard voor gedragscodes, wetten en maatregelen tegen spam via en op de mobiele telefoon - in Nederland richting de ministeries van Economische Zaken en Justitie, en internationaal, via IAB Europa, bij de EU. IAB loopt met zijn inspanningen één tot drie jaar voor op de wetgeving. IAB kent de ontwikkelingen binnen de online advertising en interactieve marketingindustrie als geen ander. Vanuit deze expertise neemt IAB Nederland zijn verantwoordelijkheid, samen met ruim vijftig vooraanstaande bedrijven op interactief gebied, de IAB-leden. Doelstelling is altijd het opstellen van transparante gedragscodes die zowel consument als bedrijven alsmede de interactieve industrie beschermen. De IAB-gedragscodes vormden in het verleden de basis voor de EU-wet tegen spam per en per SMS. IAB met zijn brede achterban zoekt bij het opstellen van zijn gedragscodes ook de mening van andere brancheverenigingen, de Consumentenbond, BVA en PMA. Niet alle partijen hebben de expertise of visie om tot een snelle besluitvorming te komen. In deze gevallen treedt IAB op als kennispartner en geeft uitleg over de ontwikkelingen, bedreigingen, risico s en kansen van verschillende ontwikkelingen. IAB-gedragscodes dienen altijd een breed draagvlak te hebben in de markt. Op het gebied van zoekmachine optimalisatie (SER of Search Engine Ranking) en zoekmachine advertising (SEA of Search Engine Advertising) heeft IAB het initiatief genomen gedragscodes op te stellen. De ontwikkelingen binnen zoekmachinemarketing hebben in binnen- en buitenland al bewezen dat er behoefte is aan gedragscodes, om de interactieve en de traditionele marketing industrie een handvat en richtlijn te bieden: wat mag wel en wat mag niet? Hierbij wordt, zoals bij alle IABgedragscodes, gekeken naar de gevolgen van de ontwikkelingen voor consumenten, bedrijven, adverteerders, mediabureaus en de gehele interactieve industrie. IAB Nederland bekijkt de ontwikkelingen in Nederland, maar ook over de grenzen, via zijn internationale IAB-netwerk in Europa, Canada en de Verenigde Staten. IAB Nederland kijkt dus verder dan de landsgrenzen en spiegelt lokale problematiek ook internationaal. Met deze werkwijze hebben gedragscodes niet alleen lokaal draagvlak maar zijn ze ook internationaal gestaafd en verantwoord. >> Doelstellingen van de gedragscode De doelstelling van de gedragscode is tweeledig. Belangrijkste doelstelling is om de eindgebruiker de hoogst haalbare vorm van relevantie te bieden en juistheid van informatie. Het is belangrijk de beleving en de tevredenheid van consumenten en bedrijven in Nederland over het medium internet en zoekmachines, te bewaken. De tweede doelstelling is het bewaken van internet als kwalitatief en professioneel advertising medium. Beide doelstellingen gaan hand in hand. De gedragscode dient transparant, helder en werkbaar te zijn voor iedereen binnen en buiten de interactieve marketing industrie. Niet alleen voor de doorgewinterde internetbureaus en zoekmachines, maar juist ook voor traditionele adverteerders, reclame- en mediabureaus. Eenieder die zich gaat oriënteren of daadwerkelijk gaat bezighouden met zoekmachine optimalisatie en/of advertising moet aan de hand van de IAB-gedragscode kunnen toetsen waaraan voldaan moet worden.

2 >> Algemene definities van spam 2 Algemene definitie van spam ( + SMS) Ongewenste commerciële uitingen via methodieken die niet bedoeld zijn voor ongevraagde commerciële uitlatingen. Spam is dus voor internet en mobiele gebruikers (zowel bedrijven als consumenten) synoniem voor een invasie van commerciële uitingen waarom je niet hebt gevraagd of waarvoor je geen toestemming hebt gegeven. Ter benadrukking: digitale media zijn niet te beschermen met een NEE/NEE sticker. Algemene definitie van zoekmachinespam of -manipulatie Alle technieken die worden gehanteerd om tot een hogere ranking te komen binnen zoekresultaten, technieken die de relevantie van een zoekmachine ondermijnen en of manipuleren door aanpassingen die niet alleen zijn bedoeld voor de gebruiker, maar slechts voor de zoekmachinerobot. Het gebruiken van oneigenlijke of onjuiste meta data in een website. Het oneigenlijke of onjuiste gebruik van geregistreerde producten of merknamen. Simpeler gezegd: als een bezoeker via op redelijkerwijs duidelijke methoden naar irrelevante pagina s, sites of producten wordt geleid. >> Waarom zoekmachine gedragscodes? Om verschillende redenen hebben partijen IAB Nederland gevraagd om gedragscodes op te stellen voor het gebruik van zoekmachines. Een aantal redenen op een rij: Bescherming van de consument: de juiste resultaten en een hoge mate van relevantie Bescherming van product- en merknamen (merkenrecht) Bescherming van de kwaliteit van zoekmachines (juiste/relevante resultaten leveren) Bescherming van A-adverteerders: wat mag wel en wat mag niet (wat mag ik doen?) Bescherming van mediabureaus: juiste advies richting A-adverteerders Bescherming van zoekmachine optimalisatie bedrijven (wat kan en mag wel) Behoefte aan transparant beleid en richtlijnen voor iedereen werkzaam binnen en buiten de interactieve industrie Zowel nationaal als internationaal zijn een aantal gevallen in kaart gebracht door het IAB waarbij op nietethische wijze zoekmachineresultaten worden beïnvloed. Hierbij moet gedacht worden aan het verkrijgen van een hogere ranking of betere positie binnen de zoekresultaten van de verschillende zoekmachines. Een aantal voorbeelden uit de praktijk: Een link farm is een netwerk van pagina s op één of meer websites, veelvuldig met elkaar gelinkt (cross-links), met de bedoeling om de zoekmachine ranking van die pagina s en sites te verbeteren. Er wordt een soort schijn pagina gemaakt die de zoekmachinerobot het idee geeft dat de website zeer populair is en vele links heeft staan op portals (zoals bijvoorbeeld startpagina of startkabel). Deze website of dit bedrijf geniet in werkelijkheid niet deze populariteit de zoekmachine wordt om de tuin geleid, waardoor de betreffende website een onterecht hoge ranking krijgt. Dit handelen via linkfarming kan als onethisch worden beschouwd. En de vraag is of een adverteerder zich op deze wijze wil presenteren en of de zoekmachinegebruiker gebaat bij deze methode waarbij de zoekresultaten misschien helemaal niet relevant zijn voor hem of haar. Cloaking is van oorsprong een methode waarbij actief gekeken wordt naar de browser die de site bezoekt. Met andere woorden: verschillende browsers die hetzelfde adres bezoeken, krijgen uiteindelijk ieder een specifieke pagina geserveerd. Zo kan een website optimaal weergegeven worden in zowel bijvoorbeeld Internet Explorer als Netscape. Maar cloaking wordt nu ook gebruikt om via verschillende methoden de zoekresultaten (ranking) van een website te beïnvloeden of (be)zoekers bewust een verkeerde pagina, site of producten voor te schotelen. Cloaking werkt als volgt: de server waarop een website staat, kan op basis van IP-naam of adres, zien of er een gewone bezoeker naar de site komt, of dat het de zoekrobot van een zoekmachine is. De server is zó in te stellen, dat wanneer de zoekrobot langskomt, een andere pagina wordt getoond dan wanneer een èchte bezoeker naar die site gaat. De pagina die aan de zoekrobot wordt getoond, kan zodanig worden opgebouwd, dat er totaal geen nuttige informatie op staat, maar wel allemaal keywords waarmee de site gevonden kan worden. Dit noemen we IP-cloaking.

3 Met cloaking worden zelfs de verschillende spiders (zoekmachinerobots) geïdentificeerd: voor iedere belangrijke spider (uiteindelijk zijn er duizenden) is een aparte pagina of site gemaakt die volledig is geoptimaliseerd voor die specifieke spider. Het idee erachter is dat de spider op deze manier altijd op de meest optimale manier zijn informatie krijgt en dat daardoor de positie in de zoekresultaten is te verhogen. Zoekmachines zijn echter niet gecharmeerd van deze methode en proberen deze cloakingscripts dan ook te omzeilen. Bij ontdekking is er een grote kans dat de site volledig wordt uitgesloten. Verder vallen het plaatsen van content in no frames areas, content verbergen onder layers of het gebruiken van schaduwdomeinen of oneigenlijke re-directs ook onder cloaking. Alles wat bedoeld is om niet-relevante producten, sites of diensten onder de aandacht te brengen. Bij product- of merkkopen wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van meta data en verwijzingen binnen een website of bij keyword (adword) advertising. Een voorbeeld is als EasyJet het keyword KLM in de meta data van zijn site zou gebruiken of als KLM zou adverteren op het keyword EasyJet. Of als een horlogewinkel de merknaam Rolex gebruikt in zijn meta data of keyword advertising terwijl deze site of winkel geen Rolex verkoopt of repareert. Op deze wijze wordt de bezoeker onjuiste of irrelevante informatie (of site) getoond. Bovendien wordt er oneigenlijk gebruik gemaakt van de merknaam. 3

4 >> De werkwijze voor het opstellen van zoekmachine gedragscodes Met hulp van de IAB-leden in Nederland en de internationale IAB s heeft het bestuur van IAB Nederland de eerste aanzet tot het opstellen van de gedragscode gegeven. Deze gedragscode wordt na de totstandkoming wederom naar alle IAB-leden gestuurd voor een laatste ronde aanmerkingen, tips of advies. Na deze ronde wordt de eindversie wederom gestuurd naar alle IAB-leden en ter inzage aangeboden aan de besturen van een aantal brancheverenigingen. De definitieve richtlijn wordt uiteindelijk gepubliceerd op en via een persbericht geïntroduceerd aan alle vakmedia. De lijst met vragen die de IAB-leden hebben kunnen beantwoorden: Wat is jullie algemene definitie van spam? Wat is jullie algemene definitie van zoekmachine spam? Kunnen jullie (concrete) voorbeelden geven van zoekmachine spam? Welke technieken behoren tot zoekmachine spam? Wat is de consequentie van spam voor jullie zoekmachine? Wat is de consequentie voor de spammende partij (opdrachtgever als wel SEO-bureau)? Hoe staan jullie tegenover meerdere domeinen voor één bedrijf? Wat verstaan jullie onder schaduwdomeinen? Zijn schaduwdomeinen toegestaan? Wat verstaan jullie onder relevante zoekresultaten? Hoe vaak mag een bedrijf naar voren komen binnen de eerste 10/20 zoekresultaten? Wat zijn de regels bij keywords of adwords? Mag KLM keyword EasyJet kopen als adword? Zijn er uitzonderingen op deze regels? Hoe kan het IAB/zoekdiensten voorkomen dat deze techniek wordt gebruikt? Wat zouden maatregelen kunnen zijn om misbruik tegen te gaan? Zijn er uitzonderingen waarbij spam is toegestaan? Wat zijn de belangrijkste zaken die afgedicht moeten worden in een eventuele gedragscode voor zoekmachine ranking en advertising? Wat moet de uitleg zijn aan consumenten op zoekmachines, over de werking van zoekmachines in het algemeen? Hoe belangrijk is relevantie voor consumenten en adverteerders met oog op de toekomst van zoekmachine advertising en optimalisatie? Wat zijn de gevaren voor de zoekmachine advertising en marketing als het aantal irrelevante rankings en keywords of adwords explosief zou groeien? Wat communiceert of adviseert jullie bedrijf op dit moment aan prospects en/of relaties op dit gebied? 4

5 >> De mogelijke toekomstige stappen: maak uw keuze De huidige gedragscodes worden omgezet in een document waarin wordt opgesteld wat wel en niet mag op het gebied van zoekmachine optimalisatie en advertising. Deze gedragscode sluit manipulatietechnieken en -methodes uit en geeft de ethische normen weer. IAB toetst deze definitieve gedragscodes en bewaakt de naleving ervan. Dit kan IAB op verschillende manieren doen: 1. IAB-gedragscodes sluiten alle spammethoden zoals cloaking, linkfarming, oneigenlijk gebruik van product- en merknamen uit door middel van de benaming: niet-ethisch. 2. IAB geeft aan de markt aan dat relevantie voor de eindgebruiker, los van alle mogelijke technische foefjes, altijd het hoogst in het vaandel moet staan. Alleen relevante en juiste verwijzingen, meta data, pagina s, keywords en adwords passen in het kader van ethisch beleid. 3. IAB helpt alle zoekmachines in Nederland met het opstellen van een eenduidig beleid en de bewaking en uitvoering van dit beleid. Basis hiervoor zijn de IAB-gedragscodes. 4. IAB opent een meldpunt zoekmachine spam (via IAB beoordeelt deze vragen en of opmerkingen en geeft onafhankelijk advies. Hiervoor zou een IAB-commissie in het leven geroepen moeten worden. 5. IAB als onafhankelijke partij voor de interactieve marketing industrie adviseert adverteerders, reclame-, media- en zoekmachine optimalisatiebureaus. Een helder loket voor alle vragen binnen en buiten de industrie. 6. IAB beveelt op zijn site een aantal partijen aan, waarvan IAB zeker weet dat zij de IABgedragscodes ondersteunen. Als u het zeker wilt weten dat u ethisch bezig bent, kunt u een van deze partijen in de arm nemen. Zij ondersteunen de IAB zoekmachine marketing gedragscodes. 5 Welke van de zes bovenstaande stappen ziet u IAB Nederland het liefst nemen, op weg naar een nog professionelere interactieve industrie? Het bestuur van IAB Nederland ziet uw reactie graag tegemoet, op

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

De werking van zoekmachines

De werking van zoekmachines De werking van zoekmachines Waarom uw website niet altijd bovenaan zal staan - Jop Brocker - Voorwoord Dit ebook is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de werking van zoekmachines. Na

Nadere informatie

Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden

Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden Zoekmachinemarketing: een overzicht 1 Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden eieren. In dit hoofdstuk bieden we u een inleiding in de wondere wereld van zoekmachinemarketing en maken we

Nadere informatie

Wax Whitepaper. Internet Marketing & Zoekmachine Optimalisatie

Wax Whitepaper. Internet Marketing & Zoekmachine Optimalisatie Wax Whitepaper Internet Marketing & Zoekmachine Optimalisatie 2 Inhoud Over Wax... 5 Wat is deze gids, en voor wie is hij bestemd?... 6 SEO Zoekmachine optimalisatie... 7 Wat is een zoekmotor?... 7 Hoe

Nadere informatie

I N T E R N E T M A R K E T I N G O N T M A S K E R D!!

I N T E R N E T M A R K E T I N G O N T M A S K E R D!! I N T E R N E T M A R K E T I N G O N T M A S K E R D!! Leer snel hoe u, uw bedrijf op de markt zet door het gebruik van internetmarketing Aangeboden door: Charelle.nl Beta versie 1.0 (27-04-2009) Voorwoord

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis...

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 1. Hoe kom ik hoger in Google?...4 1.1. De drie-eenheid van zoekmachine optimalisatie...4 1.1.1.Technische kwaliteit en architectuur van de website...4 1.1.2 Inhoudelijke kwaliteit

Nadere informatie

30 TIPS OM E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN Pagina 1 Versie 1.5 mei 2008 Copyright Blinker B.V. WELKOM BIJ BLINKER Een digitale nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten.

Nadere informatie

TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE. Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013

TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE. Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013 TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013 SEO - Ruudhanou.com 2013 p.1 INHOUDSOPGAVE Waarom zoekmachineoptimalisatie?

Nadere informatie

Ebook Internet Marketing Strategie

Ebook Internet Marketing Strategie Websiteontwerp Huisstijl Fotografie Copywriting Internet marketing Ebook Internet Marketing - website - content - social media - nieuwsbrieven Inclusief handig stappenplan en checklists Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol.

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol. OVER A-SIDE MEDIA OPRICHTING A-side media is opgericht in 2001 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een fullservice internetbureau. Wij profileren ons als allround mediabedrijf en staan bekend om

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

Welkom bij SEO Handleiding

Welkom bij SEO Handleiding Welkom bij SEOHandleiding.nl is uw bron voor tips en online tools voor zoekmachine optimalisatie. Wij hebben besloten om niet enkel onze diensten via de website te tonen. Wij willen onze artikelen ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over:

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over: 1 Inhoudsopgave In dit whitepaper lees je over: 1. Zoekmachine marketing: Definities 2. Hoe ziet de markt eruit en wat kan je verwachten 3. Waarom Zoekmachine Marketing? 4. Zoekmachine Marketing: Laat

Nadere informatie

Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 Rapportage onderzoek. voor IAB Taskforce Affiliate Marketing Juni 2010

Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 Rapportage onderzoek. voor IAB Taskforce Affiliate Marketing Juni 2010 Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 Rapportage onderzoek voor IAB Taskforce Affiliate Marketing Juni 2010 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden

Nadere informatie

www.eduwebsupport.nl Expert blog artikel: SEO check SEO check is een EDU Expert Artikel

www.eduwebsupport.nl Expert blog artikel: SEO check SEO check is een EDU Expert Artikel www.eduwebsupport.nl Expert blog artikel: SEO check SEO check is een EDU Expert Artikel De woorden SEO check suggereren dat je de status van je zoekmachine optimalisatie eenvoudig kunt vaststellen met

Nadere informatie

Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden

Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden Zoekmachinemarketing: een overzicht 1 Uhebt ongetwijfeld gehoord van deze kip met de gouden eieren. In dit hoofdstuk bieden we u een inleiding in de wondere wereld van zoekmachinemarketing en maken we

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Gratis Google Promotie advies Google Promotie pakketten

Gratis Google Promotie advies Google Promotie pakketten Gratis Google Promotie advies Google Promotie pakketten V2-18-07-11 Inhoudsopgave Hoe word ik gevonden in Google?...3 Local pakket Local pakket, lokale vindbaarheid!...4 Zoekmachine optimalisatie pakketten

Nadere informatie

Marktonderzoek: E-Sportive

Marktonderzoek: E-Sportive Marktonderzoek: E-Sportive Kiek Oudelaar Sasho Pramatarov MM2A 1 van 21 WEBSTYLES INHOUD BEDRIJFSOMSCHRIJVING 3 WET KOOP OP AFSTAND 4 BRANCHE VERKENNING 5 CONCURRENTEN 6 OVERZICHT VAN CONCURRENTEN 7 CONCLUSIE

Nadere informatie

White paper Search Engine Marketing

White paper Search Engine Marketing White paper offered by In collaboration with White paper Search Engine Marketing Verhoog de rentabiliteit van uw website door meer kwalitatieve bezoekers aan te trekken. Editie 2005 Auteurs: Michael Vandenhooft

Nadere informatie

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Dit is versie 1.1 van dit e-book Download de nieuwste versie van dit rapport op http://www.internetmarketingsysteem.nl/ Disclaimer Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de

Nadere informatie

Cookies: een nieuw recept

Cookies: een nieuw recept Cookies: een nieuw recept U kijkt even op wehkamp.nl voor een nieuwe fotocamera of kleren voor uw kinderen. Wie doet dit tegenwoordig niet, lekker rondkijken zonder de deur uit te moeten! Na het rondkijken

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 2 Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie