NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN"

Transcriptie

1 NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN 8 maart 2012

2 INHOUDSOPGAVE A. INLEIDING... 3 B. COMMERCIEEL GEBRUIK VAN OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE AANDUIDINGEN EN... 4 SYMBOLEN... 4 C. OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE LOCATIES... 5 D. TICKETS VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN 5 E. HOLLAND HEINEKEN HOUSE... 6 F. GEBRUIK IMAGE ATLETEN TIJDENS DE OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE SPELEN... 7 G. KLEDING... 9 H. TV, RADIO, INTERNET EN WEDDENSCHAPPEN I. MERKBESCHERMINGSPROGRAMMA J. OVERZICHT OLYMPISCHE/PARALYMPISCHE SPONSORS IOC Top VII sponsors en IPC Partners Olympic/Paralympic Team Netherlands Suppliers Olympic/Paralympic Team Netherlands K. CONTACT NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 2

3 A. INLEIDING De Olympische Spelen horen bij de best bekeken sportevenementen ter wereld. Meer dan 4 biljoen mensen verspreid over 200 landen kijken met grote interesse en bewondering naar de prestaties van de ruim beste atleten van de wereld. Ook voor Nederland zijn de Olympische Spelen een prachtig podium waarop wij ons als land kunnen presenteren. Wie herinnert zich niet de gouden medailles van Fanny Blankers-Koen, Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn, Leontien van Moorsel, Anky van Grunsven, Maarten van der Weijden, Marianne Timmer, Ireen Wüst, Nicolien Sauerbreij, Sven Kramer en vele anderen. Om de Olympische en Paralympische Spelen (hierna gezamenlijk ook: Spelen ) en een succesvolle uitzending van een Olympic and Paralympic Team Netherlands mogelijk te maken is er een uitgebalanceerd internationaal en nationaal Olympisch en Paralympisch marketingprogramma. Het internationale marketingprogramma zorgt er onder andere voor dat de Olympische en Paralympische Spelen daadwerkelijk kunnen worden georganiseerd en dat atleten uit de hele wereld in staat zijn deel te nemen aan de Spelen. De internationale marketing partners zijn een belangrijke schakel in de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen. Men zorgt bijvoorbeeld voor het soepel verlopen van de complexe infrastructuur door het inbrengen van de benodigde technologie, expertise, logistiek en personele bezetting. Door middel van het nationale marketingprogramma rond het Olympic and Paralympic Team Netherlands - Ambition draagt NOC*NSF financieel en materieel tientallen miljoenen Euro s bij aan de Olympische en Paralympische programma s van sportbonden. Naast het verkrijgen van de benodigde financiële middelen staat het Olympisch en Paralympisch marketingprogramma borg voor het uitdragen en waarborgen van de Olympische/Paralympische idealen en het speciale karakter van de Olympische en Paralympische Spelen. De kracht en waarde van het Olympisch en Paralympisch marketingprogramma wordt bepaald door het sterke imago van de Olympische en Paralympische Spelen en de mogelijkheid voor bedrijven om zich hiermee op exclusieve basis te associëren. Om de toekomst van de Olympische en Paralympische Spelen te waarborgen is het voor alle partijen van belang deze rechten te respecteren en te beschermen. Samenwerking tussen het Internationaal Olympisch Comité (hierna: IOC ), het Internationaal Paralympisch Comité (hierna: IPC ), NOC*NSF, atleten, sportbonden, commerciële teams, managers, sponsors en media bij het tegengaan van ambush marketing*) is de beste manier om de toekomst van de Olympische en Paralympische Spelen en de sport veilig te stellen. In de volgende hoofdstukken worden met het oog op de Olympische en Paralympische Spelen de belangrijkste NOC*NSF Marketingrichtlijnen weergegeven. De NOC*NSF Marketingrichtlijnen zijn mede gebaseerd op internationale regelgeving van met name het IOC (o.a. het Olympisch Handvest en diverse richtlijnen) en IPC (o.a. het Paralympisch Handboek). Mochten zich wijzigingen in deze regelgeving voordoen behoudt NOC*NSF zich het recht voor deze marketing richtlijnen aan te passen aan de nieuwe regelgeving. *) Ambush marketing activiteiten zijn alle bewust en onbewust geïnitieerde pogingen die onterecht de suggestie wekken dat er een commerciële en/of sponsorrelatie bestaat tussen de betreffende organisatie en een atleet, begeleider, sportbond, ploeg, IOC, IPC, NOC*NSF en/of Olympische en Paralympische Spelen. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 3

4 B. COMMERCIEEL GEBRUIK VAN OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE AANDUIDINGEN EN SYMBOLEN De Olympische en Paralympische Spelen en alle rechten en data die hiermee verband houden zijn het exclusieve eigendom van het IOC respectievelijk het IPC. Zonder dat het een limitatieve opsomming betreft heeft het IOC en IPC alle rechten met betrekking tot het organiseren, exploiteren, uitzenden, opnemen, reproduceren, accrediteren en merchandising in welke vorm dan ook. Alle profits die door het organiseren van de Olympische Spelen worden gegenereerd komen ten goede aan de Olympische Beweging dan wel de sport in zijn algemeenheid (Regel 7 Olympisch Handvest). Voor de Paralympische Spelen is dat vergelijkbaar. Om hun rechten te beschermen hebben het IOC en IPC de Olympische respectievelijk Paralympische symbolen, aanduidingen en woorden op grond van het verdrag van Madrid als merk geregistreerd waardoor deze internationale bescherming genieten. Voorts zijn de Olympische ringen auteursrechtelijk beschermd op grond van de verdragen van Nairobi en Madrid. Commercieel gebruik van Olympische en Paralympische aanduidingen (associatie) is, onder bepaalde voorwaarden, uitsluitend toegestaan aan sponsors van het IOC, IPC en NOC*NSF. Het commercieel gebruik van bovengenoemde aanduidingen door derden is zonder expliciete toestemming van het IOC en/of IPC niet toegestaan. In de praktijk heeft het IOC en/of IPC het verlenen van deze toestemming onder dezelfde strikte voorwaarden overgedragen aan NOC*NSF. Figuur. De bekendste Olympische symbolen, aanduidingen en woorden Symbolen Woorden Olympische ringen Olympic Paralympische agito s Paralympic Olympische fakkel Olympisch / Paralympisch Olympische / Paralympische medailles Olympiade NOC*NSF logo Olympische vlam Olympische / Paralympische vlag Citius Altius Fortius Nederlands Olympisch Team Olympic Team Netherlands Nederlands Paralympisch Team Paralympic Team Netherlands London 2012 Sochi 2014 Rio 2016 NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 4

5 C. OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE LOCATIES Om de integriteit van de Olympische en Paralympische Spelen te waarborgen en tegelijkertijd de prestatie van de atleten centraal te stellen voeren het IOC en IPC een zogenaamd clean venue beleid. Dit wil zeggen dat noch in de stadions noch op andere wedstrijdaccommodaties reclame mag worden gemaakt door wie dan ook (o.a. atleten, coaches, begeleiders, toeschouwers, sponsors). Uitzondering hierop vormt, onder bepaalde voorwaarden, het logo van de fabrikant van de (sport)kleding/uitrusting op kleding, sportuitrusting en ander toebehoren (accessoires) van de atleet. Op de andere officiële Olympische en Paralympische locaties, niet zijnde wedstrijdlocaties, zijn uitsluitend de IOC TOP VII sponsors en de sponsors van het Organisatiecomité gerechtigd reclame te maken. Met name richting toeschouwers heeft het IOC de afgelopen jaren regelmatig hard opgetreden tegen bedrijven en particulieren die geprobeerd hebben via het uitdelen van commerciële gimmicks en kledingstukken reclame te maken. De verwachting is dat het IOC en/of IPC ook in Londen (2012) en Sochi (2014) een groot deel van haar aandacht zal richten op sluikreclame door toeschouwers. D. TICKETS VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN De Official Travel Agent (n Nederland ATP) heeft in Nederland het alleenrecht gekregen (op basis van een overeenkomst met het Organisatiecomité van de Spelen en NOC*NSF) om tickets voor de Olympische en Paralympische Spelen te verkopen. Doorverkoop van tickets is - op basis van eerdergenoemde overeenkomst - niet toegestaan. ATP is verplicht gerechtelijke stappen te ondernemen tegen derden die niet in lijn met de afspraken als genoemd in de overeenkomst handelen, dit kan samen met het Organisatiecomité. Met andere woorden, niemand anders dan ATP kan in Nederland tickets voor de Spelen aanbieden. Daarnaast worden uiteraard tickets aangeboden door het Organisatiecomité van de Spelen en door de Official Travel Agents in de andere landen. Daarnaast mag niemand - behalve ATP - die in het bezit is van tickets voor de Spelen daarmee commerciële of promotionele acties ondernemen. Er is één uitzondering en dat zijn de Partners in Sport van NOC*NSF als deze daarvoor toestemming hebben gekregen van NOC*NSF. Reizen of arrangementen naar de Spelen kunnen wel door anderen dan ATP worden aangeboden, maar deze kunnen nooit inclusief wedstrijdtickets zijn. Immers als er wedstrijdtickets worden aangeboden zijn die gekocht bij ATP of het Organisatiecomité en is doorverkoop verboden. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 5

6 E. HOLLAND HEINEKEN HOUSE Tijdens elke Olympische Spelen organiseert NOC*NSF het zogenaamde Holland Heineken House. Het doel van het Holland Heineken House is ernaar te streven om dé ontmoetingsplaats te zijn tijdens de Olympische Spelen voor atleten, begeleiders, coaches, supporters, sportbonden, sponsors, media, familie van atleten, hoogwaardigheidsbekleders en bestuurders. De regie van het Holland Heineken House ligt in handen van NOC*NSF met Heineken als facilitator. Het Holland Heineken House wordt zodanig ingericht dat alle doelgroepen elkaar in een informele sfeer kunnen treffen in een typische Nederlandse entourage. Daarnaast biedt het de bezoeker een unieke vorm van informatievoorziening. De international TV feed zorgt er bovendien voor dat bezoekers die geen kaarten hebben voor wedstrijden toch de prestaties van het Olympic Team Netherlands kunnen volgen. Hoogtepunten vormen de medaillevieringen. In het Holland Heineken House worden onder andere door NOC*NSF diverse recepties en persconferenties georganiseerd waarbij de overige bezoekers gelijktijdig gebruik kunnen blijven maken van het huis. Voor de media is een werkruimte ingericht. Hierdoor houdt ook de niet geaccrediteerde pers voeling met de Olympische Spelen. De NOS en Radio 538 hebben een eigen studioruimte. Voor de atleten is er een apart home waar ze zich zonder pers of sponsors in een huiskamersetting kunnen terugtrekken. Groepen atleten kunnen er op verzoek van de teamleiders ook hun maaltijden krijgen. Op verzoek kunnen groepen tafels reserveren voor een lunch of diner. Reclame is, met uitzondering van de Partners in Sport van NOC*NSF, daarbij niet toegestaan. Sportbonden die een bijeenkomst organiseren in het Holland Heineken House kunnen deze bijeenkomst eventueel branden in overleg met NOC*NSF. Er is altijd iemand van het consulaat/de ambassade bereikbaar om eventuele problemen met zoekgeraakte paspoorten en dergelijke op te lossen. Voor informatie inzake tickets en vervoer kan men terecht bij de ATP balie. Er wordt naar gestreefd om bezoekers zoveel mogelijk service te bieden in de vorm van geldautomaten, een garderobe en communicatie faciliteiten zoals internet. Voor iedere Olympische Spelen wordt een toegangsbeleid vastgesteld dat rekening houdt met plaatselijke wetgeving inzake alcoholgebruik, geluidsoverlast en dergelijke. Het Holland Heineken House streeft ernaar om zoveel mogelijk een open huis te zijn. Het uitdelen van folders of ander materiaal is echter niet toegestaan. Tijdens de Paralympische Spelen van London organiseert NOC*NSF voor dezelfde doelgroepen en met dezelfde doelstellingen als voor de Olympische Spelen een Holland House. Voor Sochi *) is dit nog niet bekend. *) Tijdens de Paralympische Spelen in Vancouver werd geen Holland House georganiseerd. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 6

7 F. GEBRUIK IMAGE ATLETEN TIJDENS DE OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE SPELEN Voortvloeiend uit onder andere regel 40 bye-law 3 van het Olympisch Handvest dan wel hoofdstuk 3 paragraaf 2.1 van sectie 1 van het Paralympisch Handboek is het atleten en begeleiders gedurende de Olympische of Paralympische periode - dit is de periode vanaf negen dagen voor aanvang van de Olympische of Paralympische Spelen tot en met drie dagen na de sluiting van de Olympische of Paralympische Spelen - niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van het IOC of IPC, zijn of haar image (persoon, naam, afbeelding, sportprestatie) te gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden. Doel van deze bepaling is onder andere het beschermen van de deelnemende atleten tegen commerciële uitbuiting zonder dat de sport of de betreffende atleet hier voordeel van heeft. Formeel betekent dit, zonder dat het een limitatieve opsomming betreft, dat advertenties, radio en TV commercials, billboards, reclamefolders en andere commerciële activiteiten waarbij de persoonlijke aanwezigheid, naam, afbeelding en/of sport prestatie van een deelnemende atleet of begeleider wordt gebruikt, NIET zonder toestemming van het IOC, IPC en/of NOC*NSF zijn toegestaan tijdens de Olympische en Paralympische Spelen. Uiteraard heeft een atleet of begeleider wel het recht om na afloop van de Olympische of Paralympische Spelen zijn of haar persoonlijke prestatie commercieel te gebruiken. NOC*NSF biedt, in het belang van de atleet, de begeleider en de sportbond, zowel de privésponsor van de atleet en de begeleider als de sportbond met zijn sponsor(s) de mogelijkheid tijdens de Olympische en/of Paralympische Spelen éénmalig één succesadvertentie en éénmalig één felicitatieadvertentie te plaatsen - waarbij gebruik wordt gemaakt van de naam of afbeelding van (een) atle(e)t(en). Met advertentie wordt in dit geval uitsluitend een printuiting bedoeld. De felicitatieadvertentie is uitsluitend inzetbaar na het behalen van een medaille door de betreffende atleet of begeleider. Voor de plaatsing van bovengenoemde advertenties kan een verzoek worden gedaan bij NOC*NSF, afdeling Commerciële Zaken. NOC*NSF verleent toestemming na afstemming met de sportbond in de regel, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: Het verzoek is afzonderlijk en tijdig, doch uiterlijk op 1 juli 2012 *) gedaan. NOC*NSF geeft binnen 3 werkdagen uitsluitsel op het verzoek; Het verzoek bestaat uit een conceptadvertentie inclusief het printmedium/media; De advertentie(s) richt/richten zich uitsluitend op Nederland; De advertentie(s) wekt/wekken in geen geval de suggestie dat er een directe sponsorrelatie bestaat tussen het bedrijf en het IOC/IPC, de Olympische of Paralympische Spelen, NOC*NSF en/of het Olympic/Paralympic Team Londen 2012 dan wel Olympic/Paralympic Team Sochi 2014; De commerciële uiting mag niet concurreren met de exclusieve branches van de Top VII van de IOC (IPC) sponsors, die gepubliceerd zijn op de website van het IOC (www.olympic.org) of IPC (www.paralympic.org); De advertentie(s) mag/mogen niet concurreren met de exclusieve branches van de Partners in Sport van NOC*NSF, anders dan met toestemming van de betreffende Partner(s) in Sport. De Partners in Sport zijn vermeld op NOC*NSF spant zich in samen met de Partner in Sport een oplossing te zoeken indien de branche(s) van de privésponsor of bondsponsor(s) en die van de Partner in Sport conflicteren; De commerciële activiteit heeft geen nadelige invloed op de sportieve prestatie van de atleet of het team; NOC*NSF kan een verzoek als in dit artikel bedoeld altijd ter beoordeling voorleggen aan het IOC/IPC. Voor de sportbond geldt als aanvullende voorwaarde dat de sportbond afzender is van de bedoelde advertentie(s) en zelf bepaalt welke bondsponsor of collectief van bondsponsor(s) de sportbond in de bedoelde advertentie(s) meeneemt. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 7

8 Voor de privésponsor van de atleet en de begeleider geldt als aanvullende voorwaarde dat deze sponsor een langdurige sponsorrelatie heeft met de betrokken atleet en/of begeleider en substantieel bijdraagt aan zijn/haar prestaties. Uiteraard gelden in zowel de periode voor, tijdens als na de Olympische of Paralympische Spelen de bepalingen uit hoofdstuk B: Gebruik van Olympische en/of Paralympische aanduidingen en symbolen. *) De datum voor verzoeken ten behoeve van Sochi wordt te zijner tijd bekend gemaakt. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 8

9 G. KLEDING Tijdens en rond de Olympische en Paralympische Spelen zijn alle leden van het Olympic and Paralympic Team Netherlands verplicht zich op uniforme wijze te kleden. NOC*NSF zorgt voor een kwalitatief hoogwaardig sportief en representatief kledingpakket. De wedstrijd- en/of aanverwante/andere sporttechnische kleding maakt geen onderdeel uit van dit sportieve kledingpakket en moet door de betreffende sportbond zelf worden verzorgd, rekening houdend met door het IOC, IPC en/of NOC*NSF vastgestelde richtlijnen voor wedstrijdkleding. Deze richtlijnen voor wedstrijd- en/of aanverwante/andere sporttechnische kleding omvatten naast beleids- en technische aspecten op het gebied van kleurstelling en logogebruik, een paragraaf over het feit dat het niet is toegestaan, met uitzondering van het logo van de fabrikant van de kleding, de hier bedoelde kleding te voorzien van enige vorm van reclame. De richtlijnen voor wedstrijdkleding van het IOC en IPC zijn gepubliceerd op de website De richtlijnen voor wedstrijdkleding van NOC*NSF kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij: NOC*NSF Afdeling Communicatie Contactpersoon: Annemiek van der Meer Postbus AH Arnhem Tel: NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 9

10 H. TV, RADIO, INTERNET EN WEDDENSCHAPPEN De media aandacht tijdens de Olympische en Paralympische Spelen is groot. Dagelijks kijken en luisteren er wereldwijd miljoenen mensen via TV, Radio, Internet en mobiele telefoon naar wat er gebeurt op de Spelen. Het IOC heeft, als eigenaar van de Olympische Spelen, de mediarechten (TV, Radio, Internet) exclusief verkocht. Om de exclusiviteit en daarmee de waarde van de overeenkomst te garanderen zal het IOC er alles aan doen haar rechten te beschermen. Hierdoor kan het IOC een groot deel van haar inkomsten voor nu en de toekomst waarborgen en kan het ook in de toekomst de Olympische Spelen blijven organiseren. Ter aanvulling op het Olympisch Handvest en het Paralympisch Handboek hebben het IOC en IPC een aantal regels met betrekking tot TV, Radio en internet expliciet vastgesteld. Journalistieke verslaglegging deelnemers en anders geaccrediteerden Regel 48 bye law 3 Olympisch Handvest: Onder geen enkele voorwaarde mag een atleet, coach, official, of anders geaccrediteerde deelnemer zich voordoen of gedragen als een journalist en/of verslaggever. Een vergelijkbare regel voor de Paralympische Spelen is te vinden in het Paralympisch Handboek hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 en 1.2 van sectie 2. Niets in deze regel beperkt de atleet tot het geven van een interview aan een geaccrediteerde journalist. Ter verduidelijking: - Persoonlijke, door de atleet of begeleider gemaakte, foto s, videobeelden en (geluids)opnamen in geaccrediteerde zones - zijnde Olympische venues of in het Olympisch dorp - mogen niet via een publiek medium (TV, krant, niet persoonlijke websites etc.) worden verspreid en/of gepubliceerd. Camera s zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. - Mobiele telefoons en/of andere audio apparatuur mogen niet door de atleet of begeleider worden gebruikt om informatie (waaronder interviews) vanuit geaccrediteerde zones te verspreiden via TV, radio en niet persoonlijke websites, etc. - Atleten en begeleiders zijn wel vrij om te reageren op vragen van journalisten, web-editors of publiek. - Het zowel on- als offline publiceren van interviews van atleten of begeleiders met andere atleten of begeleiders is niet toegestaan. - Het is atleten en/of begeleiders toegestaan deel te nemen aan chat sessies vooropgesteld dat het een niet exclusieve, non commerciële en dus gratis activiteit is. Richtlijnen social media, blogs en persoonlijke websites deelnemers en anders geaccrediteerden Zowel IOC als IPC hebben richtlijnen voor social media, blogging en internet uitgevaardigd waarvan de integrale tekst is te lezen op Niet beschreven in deze richtlijnen maar wel aan dezelfde regels gehouden conform het Olympisch Handvest respectievelijk Paralympisch Handboek zijn naast de genoemde weblogs, de vlogs en de mini weblogs. Het IOC stimuleert de atleten en begeleiders gebruik te maken van social media zolang het maar niet commercieel of voor advertentiedoeleinden wordt gebruikt. Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste punten genoemd in de richtlijnen. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 10

11 Olympische en Paralympische content op persoonlijk website en social media platforms van de atleet en/of begeleider - Het is de atleet en begeleider toegestaan om op zijn of haar eigen persoonlijke website en social media platforms verslag te doen van zijn of haar prestaties en belevenissen tijdens de Olympische of Paralympische Spelen. Deze verslaglegging dient zich uitsluitend te focussen op de prestaties van de individuele atleet in de Nederlandse taal. Dit verslag dient in dagboekvorm, ofwel in de ikvorm geschreven te worden. Atleten en begeleiders mogen gedurende de Spelen geen dagboeken (zowel on- als offline) bijhouden en onder andere via weblogs communiceren wanneer dit te vergelijken is met journalistieke verslaglegging van en over de Spelen - Het is de atleet en begeleider niet toegestaan een merk, product of dienst te promoten door middel van een posting, blog or tweet op de persoonlijke website of social media platforms. Deelnemers en andere geaccrediteerden mogen geen exclusieve commerciële deal maken met welk bedrijf dan ook in relatie tot hun postings, blogs of tweets op persoonlijke websites of social media platforms. Sponsoring van Olympische of Paralympische content en/of het zichtbaar plaatsen van advertenties is dus niet toegestaan. Uiteraard is het wel toegestaan individuele sponsors op de website te vermelden zolang maar duidelijk is dat het hier gaat om privésponsoren en dat deze sponsoren niet geassocieerd kunnen worden met Olympisch en/of Paralympisch en de Spelen. - Foto s gemaakt in de Olympic of Paralympic Venues of het Olympisch dan wel Paralympisch dorp van en/of door de atleten of begeleiders mogen op de persoonlijke website of sociale media worden geplaatst. Dit geldt nadrukkelijk niet voor persoonlijk gemaakte videobeelden en/of geluidsopnamen gemaakt in de genoemde geaccrediteerde zones. Deze opnamen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden gepubliceerd op websites of social media platforms. Deze restrictie geldt niet voor opnames buiten de geaccrediteerde zones. Voor de Paralympische sporters geldt één uitzondering, zij mogen videobeelden van zichzelf welke zijn gemaakt in de eigen residential zone van het Paralympisch dorp publiceren op social media platforms. - Indien foto s worden gebruikt waarop (ook) andere personen staan en welke zijn gemaakt in het Olympisch of Paralympisch dorp dient de atleet en/of begeleider vooraf toestemming van de betreffende persoon te hebben alvorens deze foto s geplaatst kunnen worden op de persoonlijke website of social media platforms. - Het is de atleet en begeleider niet toegestaan Olympische of Paralympische symbolen, logo s en aanduidingen te gebruiken op zijn/haar website of social media platforms op welke wijze dan ook. - De atleet en/of begeleider is zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij/zij publiceert via de persoonlijke website of social media. Posts, blogs, en tweets moeten te allen tijden conform de fundamentele principes van het Olympisme zijn. Het is dus niet toegestaan obscene of vulgaire taal te gebruiken. - Voor verdere verwijzing naar informatie over de Olympische of Paralympische Spelen respectievelijk het Olympic Team Netherlands of Paralympic Team Netherlands mogen uitsluitend de volgende links worden opgenomen: Officiële website van NOC*NSF met informatie over het Nederlands Olympisch en Paralympisch Team; Officiële website van het IOC; NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 11

12 Officiële website van het IPC; Officiële site van de Olympische Spelen. Betting prohibition Het is de atleet en begeleider gedurende de periode van negen dagen voor tot en met drie dagen na de Olympische of Paralympische Spelen verboden op enige manier deel te nemen en een bijdrage te leveren aan dan wel het promoten van weddenschappen die betrekking hebben op de Olympische en/of Paralympische Spelen. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 12

13 I. MERKBESCHERMINGSPROGRAMMA Om de rechten en merken van alle bij de Olympische en Paralympische Spelen betrokken partijen zo goed mogelijk te beschermen hebben het IOC, IPC, Organisatiecomité van de Spelen en NOC*NSF een uitgebreid merkbeschermingsprogramma opgezet. Door bundeling van krachten, ondersteund door een breed scala aan organisaties, is een effectief programma ontwikkeld dat naast de rechten van IOC, IPC, NOC*NSF en Organisatiecomité ook de rechten van de atleten, nationale en internationale federaties en sponsors beschermt. In de aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen zal veel aandacht worden besteed aan preventieve maatregelen die merkinbreuk kunnen voorkomen. Maatregelen die in deze worden genomen zijn: Het verstrekken van NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen aan alle betrokkenen partijen zoals atleten, coaches en begeleiders, sportbonden, sponsors; Het plaatsen van bovengenoemde richtlijnen op de internetsite Het maken van contractuele afspraken met alle leden van het Olympic and Paralympic Team Netherlands en betrokken sportbonden; Het verkrijgen van media aandacht in onder andere vakbladen op het gebied van marketing en communicatie en sport; Het plaatsen van advertenties waarin het publiek duidelijk wordt gemaakt wie de officiële sponsors zijn van het IOC, IPC en NOC*NSF; Het organiseren van één centraal aanspreekpunt voor vragen en coördinatie van het merkbeschermingsprogramma; Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen formeert het Organisatiecomité een speciaal antiambush team dat, met hulp van onder andere de douane, politie, beveiligingorganisatie en veel vrijwilligers, alle Olympische en Paralympische locaties controleren op onrechtmatige reclame uitingen. In Nederland zal een speciaal team van NOC*NSF medewerkers zich gedurende de Olympische Spelen actief bezig houden met het opsporen en bestrijden van onrechtmatige reclame uitingen in of op onder andere alle gedrukte media, TV, Radio, Internet. Daarnaast roept NOC*NSF alle betrokken atleten, sportbonden en sponsors op om ook mee te werken aan het merkbeschermingsprogramma door gevallen van vermeende merkinbreuk te melden bij NOC*NSF. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 13

14 J. OVERZICHT OLYMPISCHE/PARALYMPISCHE SPONSORS IOC Top VII sponsors en IPC Coca Cola VISA Panasonic Atos Origin Samsung Mc Donalds Omega General Electric Acer Procter & Gamble Dow Chemical Uitsluitend IPC Otto Bock Non-alcoholic beverages Payment services Audio, TV and video equipment Information technology solutions Wireless communication equipment Retail Food service Timing, scoring and venue results services Energy Generation and Electricity Distribution systems, appliances, etc. Computer technology Consumer and personal care Chemicals Protheses, e.d. Partners Olympic Team/Paralympic Team Netherlands DSM Performance materials, functional food ingredients en supplements Ernst & Young Accountancy, fiscale en juridische dienstverlening en organisatie advies Randstad HR Dienstverlening: uitzending, detachering, werving en selectie, mobiliteitsdiensten, reïntegratiediensten, interim HR diensten, assessments, HR consultancy, inclusief opleiding en begeleiding Nederlandse Spoorwegen Vervoer van reizigers, met uitzondering van vervoer per auto, boot en/of vliegtuig Unilever Productie en distributiebranche op het gebied van levensmiddelen en huishoudelijke en persoonlijke verzorging Lotto Loterij van en voor de sport, kansspelactiviteiten Suppliers Olympic Team/Paralympic Team Netherlands ASICS Sportkleding, sportschoeisel en sportaccessoires SuitSupply Representatieve/vrijetijdskleding Coca Cola Niet alcoholische dranken PON/Volkswagen Automobielen en wegvervoer Heineken Holland Heineken House en bier ATP Reizen, tickets, verblijf en coördinatie en verkoop entreekaarten OS/PS en evenementen Ricoh Copy en print services Achmea (Zilveren Kruis) Zorgverzekeraar en gezondheidsmanagement Rabobank Bancaire en financiële dienstverlening Neptunus Tenten en semi-permanente accommodaties Vattenfall Energieproductie, distributie en verkoop Maatschappelijk partner Paralympische Spelen NFG Nat. Fonds Gehandicapten NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 14

15 K. CONTACT Mocht u vragen hebben over de NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen, dan kunt u contact opnemen met: NOC*NSF / Afdeling Commerciële Zaken Contactpersoon: Brenda Netten Papendallaan 60 Postbus AH Arnhem T NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 15

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

HANDLEIDING GEDELEGEERDEN 2015 STICHTING NPSB. Foto: Rob Koppers

HANDLEIDING GEDELEGEERDEN 2015 STICHTING NPSB. Foto: Rob Koppers HANDLEIDING GEDELEGEERDEN 2015 STICHTING NPSB Foto: Rob Koppers V oorwoord B ijlage 1 Apeldoorn, 15 juni 2015 De stichting Nederlandse Politie Sportbond (NPSB) is evenals de Nationale Politie in beweging.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

De Sportmarkten in kaart

De Sportmarkten in kaart De Sportmarkten in kaart Commerciële sporteconomie Hogeschool van Amsterdam Johan Cruyff University Blok 1 Gegevens kwartaalteam JCU1B3: Thijs Houwing thijs.houwing@hva.nl 511614 Mick Stefels mick.stefels@hva.nl

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Deelname veiling (collectieve inkoop) gas en groene stroom. (BBP 0822) Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. PJJ Tromp Telefoon 0235113515 E-mail: ptromp@haarlem.nl STZ/Milieu

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES

ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES NUTRITION AMWAY NEDERLAND LTD. EN AMWAY BELGIUM CO. Zero

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING MAART 2014 1 Inhoudsopgave THE WILLIS CLIENT BILL OF RIGHTS... 3 Inleiding... 4 Onze diensten... 4 Onderhandelen en sluiten... 5 Financiële soliditeit van verzekeringsmarkten

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

StepStone BV. - Postbus 103-2300 AC Leiden - T. 071 57 30 400 F. 071 57 30 401 www.stepstone.nl

StepStone BV. - Postbus 103-2300 AC Leiden - T. 071 57 30 400 F. 071 57 30 401 www.stepstone.nl Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van StepStone B.V. Algemene Voorwaarden 1. Werkingsgebied 1.1 StepStone BV (hierna genoemd: "StepStone") en de ondergetekende zakenpartner (hierna te noemen: "de

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GRAFFITINETWERK B.V.

Algemene Voorwaarden GRAFFITINETWERK B.V. Graffitinetwerk B.V. Postbus 15226, 1001 ME Amsterdam Postbus 10002, 3004 AA Rotterdam Postbus 12581, 1000 Brussel Telefoon +31 (0)88 4723348 Email info@graffitinetwerk.nl Website www.graffitinetwerk.nl

Nadere informatie

BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES

BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES BELEID EN PROCEDURES ETHISCHE CODE VOOR PROMOTERS Als een onafhankelijke Vi Promoter (VIP) verplicht ik mij om de integriteit van Vi te waarborgen. Ik zal als onafhankelijke

Nadere informatie