NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN"

Transcriptie

1 NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN 8 maart 2012

2 INHOUDSOPGAVE A. INLEIDING... 3 B. COMMERCIEEL GEBRUIK VAN OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE AANDUIDINGEN EN... 4 SYMBOLEN... 4 C. OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE LOCATIES... 5 D. TICKETS VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN 5 E. HOLLAND HEINEKEN HOUSE... 6 F. GEBRUIK IMAGE ATLETEN TIJDENS DE OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE SPELEN... 7 G. KLEDING... 9 H. TV, RADIO, INTERNET EN WEDDENSCHAPPEN I. MERKBESCHERMINGSPROGRAMMA J. OVERZICHT OLYMPISCHE/PARALYMPISCHE SPONSORS IOC Top VII sponsors en IPC Partners Olympic/Paralympic Team Netherlands Suppliers Olympic/Paralympic Team Netherlands K. CONTACT NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 2

3 A. INLEIDING De Olympische Spelen horen bij de best bekeken sportevenementen ter wereld. Meer dan 4 biljoen mensen verspreid over 200 landen kijken met grote interesse en bewondering naar de prestaties van de ruim beste atleten van de wereld. Ook voor Nederland zijn de Olympische Spelen een prachtig podium waarop wij ons als land kunnen presenteren. Wie herinnert zich niet de gouden medailles van Fanny Blankers-Koen, Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn, Leontien van Moorsel, Anky van Grunsven, Maarten van der Weijden, Marianne Timmer, Ireen Wüst, Nicolien Sauerbreij, Sven Kramer en vele anderen. Om de Olympische en Paralympische Spelen (hierna gezamenlijk ook: Spelen ) en een succesvolle uitzending van een Olympic and Paralympic Team Netherlands mogelijk te maken is er een uitgebalanceerd internationaal en nationaal Olympisch en Paralympisch marketingprogramma. Het internationale marketingprogramma zorgt er onder andere voor dat de Olympische en Paralympische Spelen daadwerkelijk kunnen worden georganiseerd en dat atleten uit de hele wereld in staat zijn deel te nemen aan de Spelen. De internationale marketing partners zijn een belangrijke schakel in de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen. Men zorgt bijvoorbeeld voor het soepel verlopen van de complexe infrastructuur door het inbrengen van de benodigde technologie, expertise, logistiek en personele bezetting. Door middel van het nationale marketingprogramma rond het Olympic and Paralympic Team Netherlands - Ambition draagt NOC*NSF financieel en materieel tientallen miljoenen Euro s bij aan de Olympische en Paralympische programma s van sportbonden. Naast het verkrijgen van de benodigde financiële middelen staat het Olympisch en Paralympisch marketingprogramma borg voor het uitdragen en waarborgen van de Olympische/Paralympische idealen en het speciale karakter van de Olympische en Paralympische Spelen. De kracht en waarde van het Olympisch en Paralympisch marketingprogramma wordt bepaald door het sterke imago van de Olympische en Paralympische Spelen en de mogelijkheid voor bedrijven om zich hiermee op exclusieve basis te associëren. Om de toekomst van de Olympische en Paralympische Spelen te waarborgen is het voor alle partijen van belang deze rechten te respecteren en te beschermen. Samenwerking tussen het Internationaal Olympisch Comité (hierna: IOC ), het Internationaal Paralympisch Comité (hierna: IPC ), NOC*NSF, atleten, sportbonden, commerciële teams, managers, sponsors en media bij het tegengaan van ambush marketing*) is de beste manier om de toekomst van de Olympische en Paralympische Spelen en de sport veilig te stellen. In de volgende hoofdstukken worden met het oog op de Olympische en Paralympische Spelen de belangrijkste NOC*NSF Marketingrichtlijnen weergegeven. De NOC*NSF Marketingrichtlijnen zijn mede gebaseerd op internationale regelgeving van met name het IOC (o.a. het Olympisch Handvest en diverse richtlijnen) en IPC (o.a. het Paralympisch Handboek). Mochten zich wijzigingen in deze regelgeving voordoen behoudt NOC*NSF zich het recht voor deze marketing richtlijnen aan te passen aan de nieuwe regelgeving. *) Ambush marketing activiteiten zijn alle bewust en onbewust geïnitieerde pogingen die onterecht de suggestie wekken dat er een commerciële en/of sponsorrelatie bestaat tussen de betreffende organisatie en een atleet, begeleider, sportbond, ploeg, IOC, IPC, NOC*NSF en/of Olympische en Paralympische Spelen. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 3

4 B. COMMERCIEEL GEBRUIK VAN OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE AANDUIDINGEN EN SYMBOLEN De Olympische en Paralympische Spelen en alle rechten en data die hiermee verband houden zijn het exclusieve eigendom van het IOC respectievelijk het IPC. Zonder dat het een limitatieve opsomming betreft heeft het IOC en IPC alle rechten met betrekking tot het organiseren, exploiteren, uitzenden, opnemen, reproduceren, accrediteren en merchandising in welke vorm dan ook. Alle profits die door het organiseren van de Olympische Spelen worden gegenereerd komen ten goede aan de Olympische Beweging dan wel de sport in zijn algemeenheid (Regel 7 Olympisch Handvest). Voor de Paralympische Spelen is dat vergelijkbaar. Om hun rechten te beschermen hebben het IOC en IPC de Olympische respectievelijk Paralympische symbolen, aanduidingen en woorden op grond van het verdrag van Madrid als merk geregistreerd waardoor deze internationale bescherming genieten. Voorts zijn de Olympische ringen auteursrechtelijk beschermd op grond van de verdragen van Nairobi en Madrid. Commercieel gebruik van Olympische en Paralympische aanduidingen (associatie) is, onder bepaalde voorwaarden, uitsluitend toegestaan aan sponsors van het IOC, IPC en NOC*NSF. Het commercieel gebruik van bovengenoemde aanduidingen door derden is zonder expliciete toestemming van het IOC en/of IPC niet toegestaan. In de praktijk heeft het IOC en/of IPC het verlenen van deze toestemming onder dezelfde strikte voorwaarden overgedragen aan NOC*NSF. Figuur. De bekendste Olympische symbolen, aanduidingen en woorden Symbolen Woorden Olympische ringen Olympic Paralympische agito s Paralympic Olympische fakkel Olympisch / Paralympisch Olympische / Paralympische medailles Olympiade NOC*NSF logo Olympische vlam Olympische / Paralympische vlag Citius Altius Fortius Nederlands Olympisch Team Olympic Team Netherlands Nederlands Paralympisch Team Paralympic Team Netherlands London 2012 Sochi 2014 Rio 2016 NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 4

5 C. OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE LOCATIES Om de integriteit van de Olympische en Paralympische Spelen te waarborgen en tegelijkertijd de prestatie van de atleten centraal te stellen voeren het IOC en IPC een zogenaamd clean venue beleid. Dit wil zeggen dat noch in de stadions noch op andere wedstrijdaccommodaties reclame mag worden gemaakt door wie dan ook (o.a. atleten, coaches, begeleiders, toeschouwers, sponsors). Uitzondering hierop vormt, onder bepaalde voorwaarden, het logo van de fabrikant van de (sport)kleding/uitrusting op kleding, sportuitrusting en ander toebehoren (accessoires) van de atleet. Op de andere officiële Olympische en Paralympische locaties, niet zijnde wedstrijdlocaties, zijn uitsluitend de IOC TOP VII sponsors en de sponsors van het Organisatiecomité gerechtigd reclame te maken. Met name richting toeschouwers heeft het IOC de afgelopen jaren regelmatig hard opgetreden tegen bedrijven en particulieren die geprobeerd hebben via het uitdelen van commerciële gimmicks en kledingstukken reclame te maken. De verwachting is dat het IOC en/of IPC ook in Londen (2012) en Sochi (2014) een groot deel van haar aandacht zal richten op sluikreclame door toeschouwers. D. TICKETS VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN De Official Travel Agent (n Nederland ATP) heeft in Nederland het alleenrecht gekregen (op basis van een overeenkomst met het Organisatiecomité van de Spelen en NOC*NSF) om tickets voor de Olympische en Paralympische Spelen te verkopen. Doorverkoop van tickets is - op basis van eerdergenoemde overeenkomst - niet toegestaan. ATP is verplicht gerechtelijke stappen te ondernemen tegen derden die niet in lijn met de afspraken als genoemd in de overeenkomst handelen, dit kan samen met het Organisatiecomité. Met andere woorden, niemand anders dan ATP kan in Nederland tickets voor de Spelen aanbieden. Daarnaast worden uiteraard tickets aangeboden door het Organisatiecomité van de Spelen en door de Official Travel Agents in de andere landen. Daarnaast mag niemand - behalve ATP - die in het bezit is van tickets voor de Spelen daarmee commerciële of promotionele acties ondernemen. Er is één uitzondering en dat zijn de Partners in Sport van NOC*NSF als deze daarvoor toestemming hebben gekregen van NOC*NSF. Reizen of arrangementen naar de Spelen kunnen wel door anderen dan ATP worden aangeboden, maar deze kunnen nooit inclusief wedstrijdtickets zijn. Immers als er wedstrijdtickets worden aangeboden zijn die gekocht bij ATP of het Organisatiecomité en is doorverkoop verboden. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 5

6 E. HOLLAND HEINEKEN HOUSE Tijdens elke Olympische Spelen organiseert NOC*NSF het zogenaamde Holland Heineken House. Het doel van het Holland Heineken House is ernaar te streven om dé ontmoetingsplaats te zijn tijdens de Olympische Spelen voor atleten, begeleiders, coaches, supporters, sportbonden, sponsors, media, familie van atleten, hoogwaardigheidsbekleders en bestuurders. De regie van het Holland Heineken House ligt in handen van NOC*NSF met Heineken als facilitator. Het Holland Heineken House wordt zodanig ingericht dat alle doelgroepen elkaar in een informele sfeer kunnen treffen in een typische Nederlandse entourage. Daarnaast biedt het de bezoeker een unieke vorm van informatievoorziening. De international TV feed zorgt er bovendien voor dat bezoekers die geen kaarten hebben voor wedstrijden toch de prestaties van het Olympic Team Netherlands kunnen volgen. Hoogtepunten vormen de medaillevieringen. In het Holland Heineken House worden onder andere door NOC*NSF diverse recepties en persconferenties georganiseerd waarbij de overige bezoekers gelijktijdig gebruik kunnen blijven maken van het huis. Voor de media is een werkruimte ingericht. Hierdoor houdt ook de niet geaccrediteerde pers voeling met de Olympische Spelen. De NOS en Radio 538 hebben een eigen studioruimte. Voor de atleten is er een apart home waar ze zich zonder pers of sponsors in een huiskamersetting kunnen terugtrekken. Groepen atleten kunnen er op verzoek van de teamleiders ook hun maaltijden krijgen. Op verzoek kunnen groepen tafels reserveren voor een lunch of diner. Reclame is, met uitzondering van de Partners in Sport van NOC*NSF, daarbij niet toegestaan. Sportbonden die een bijeenkomst organiseren in het Holland Heineken House kunnen deze bijeenkomst eventueel branden in overleg met NOC*NSF. Er is altijd iemand van het consulaat/de ambassade bereikbaar om eventuele problemen met zoekgeraakte paspoorten en dergelijke op te lossen. Voor informatie inzake tickets en vervoer kan men terecht bij de ATP balie. Er wordt naar gestreefd om bezoekers zoveel mogelijk service te bieden in de vorm van geldautomaten, een garderobe en communicatie faciliteiten zoals internet. Voor iedere Olympische Spelen wordt een toegangsbeleid vastgesteld dat rekening houdt met plaatselijke wetgeving inzake alcoholgebruik, geluidsoverlast en dergelijke. Het Holland Heineken House streeft ernaar om zoveel mogelijk een open huis te zijn. Het uitdelen van folders of ander materiaal is echter niet toegestaan. Tijdens de Paralympische Spelen van London organiseert NOC*NSF voor dezelfde doelgroepen en met dezelfde doelstellingen als voor de Olympische Spelen een Holland House. Voor Sochi *) is dit nog niet bekend. *) Tijdens de Paralympische Spelen in Vancouver werd geen Holland House georganiseerd. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 6

7 F. GEBRUIK IMAGE ATLETEN TIJDENS DE OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE SPELEN Voortvloeiend uit onder andere regel 40 bye-law 3 van het Olympisch Handvest dan wel hoofdstuk 3 paragraaf 2.1 van sectie 1 van het Paralympisch Handboek is het atleten en begeleiders gedurende de Olympische of Paralympische periode - dit is de periode vanaf negen dagen voor aanvang van de Olympische of Paralympische Spelen tot en met drie dagen na de sluiting van de Olympische of Paralympische Spelen - niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van het IOC of IPC, zijn of haar image (persoon, naam, afbeelding, sportprestatie) te gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden. Doel van deze bepaling is onder andere het beschermen van de deelnemende atleten tegen commerciële uitbuiting zonder dat de sport of de betreffende atleet hier voordeel van heeft. Formeel betekent dit, zonder dat het een limitatieve opsomming betreft, dat advertenties, radio en TV commercials, billboards, reclamefolders en andere commerciële activiteiten waarbij de persoonlijke aanwezigheid, naam, afbeelding en/of sport prestatie van een deelnemende atleet of begeleider wordt gebruikt, NIET zonder toestemming van het IOC, IPC en/of NOC*NSF zijn toegestaan tijdens de Olympische en Paralympische Spelen. Uiteraard heeft een atleet of begeleider wel het recht om na afloop van de Olympische of Paralympische Spelen zijn of haar persoonlijke prestatie commercieel te gebruiken. NOC*NSF biedt, in het belang van de atleet, de begeleider en de sportbond, zowel de privésponsor van de atleet en de begeleider als de sportbond met zijn sponsor(s) de mogelijkheid tijdens de Olympische en/of Paralympische Spelen éénmalig één succesadvertentie en éénmalig één felicitatieadvertentie te plaatsen - waarbij gebruik wordt gemaakt van de naam of afbeelding van (een) atle(e)t(en). Met advertentie wordt in dit geval uitsluitend een printuiting bedoeld. De felicitatieadvertentie is uitsluitend inzetbaar na het behalen van een medaille door de betreffende atleet of begeleider. Voor de plaatsing van bovengenoemde advertenties kan een verzoek worden gedaan bij NOC*NSF, afdeling Commerciële Zaken. NOC*NSF verleent toestemming na afstemming met de sportbond in de regel, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: Het verzoek is afzonderlijk en tijdig, doch uiterlijk op 1 juli 2012 *) gedaan. NOC*NSF geeft binnen 3 werkdagen uitsluitsel op het verzoek; Het verzoek bestaat uit een conceptadvertentie inclusief het printmedium/media; De advertentie(s) richt/richten zich uitsluitend op Nederland; De advertentie(s) wekt/wekken in geen geval de suggestie dat er een directe sponsorrelatie bestaat tussen het bedrijf en het IOC/IPC, de Olympische of Paralympische Spelen, NOC*NSF en/of het Olympic/Paralympic Team Londen 2012 dan wel Olympic/Paralympic Team Sochi 2014; De commerciële uiting mag niet concurreren met de exclusieve branches van de Top VII van de IOC (IPC) sponsors, die gepubliceerd zijn op de website van het IOC ( of IPC ( De advertentie(s) mag/mogen niet concurreren met de exclusieve branches van de Partners in Sport van NOC*NSF, anders dan met toestemming van de betreffende Partner(s) in Sport. De Partners in Sport zijn vermeld op NOC*NSF spant zich in samen met de Partner in Sport een oplossing te zoeken indien de branche(s) van de privésponsor of bondsponsor(s) en die van de Partner in Sport conflicteren; De commerciële activiteit heeft geen nadelige invloed op de sportieve prestatie van de atleet of het team; NOC*NSF kan een verzoek als in dit artikel bedoeld altijd ter beoordeling voorleggen aan het IOC/IPC. Voor de sportbond geldt als aanvullende voorwaarde dat de sportbond afzender is van de bedoelde advertentie(s) en zelf bepaalt welke bondsponsor of collectief van bondsponsor(s) de sportbond in de bedoelde advertentie(s) meeneemt. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 7

8 Voor de privésponsor van de atleet en de begeleider geldt als aanvullende voorwaarde dat deze sponsor een langdurige sponsorrelatie heeft met de betrokken atleet en/of begeleider en substantieel bijdraagt aan zijn/haar prestaties. Uiteraard gelden in zowel de periode voor, tijdens als na de Olympische of Paralympische Spelen de bepalingen uit hoofdstuk B: Gebruik van Olympische en/of Paralympische aanduidingen en symbolen. *) De datum voor verzoeken ten behoeve van Sochi wordt te zijner tijd bekend gemaakt. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 8

9 G. KLEDING Tijdens en rond de Olympische en Paralympische Spelen zijn alle leden van het Olympic and Paralympic Team Netherlands verplicht zich op uniforme wijze te kleden. NOC*NSF zorgt voor een kwalitatief hoogwaardig sportief en representatief kledingpakket. De wedstrijd- en/of aanverwante/andere sporttechnische kleding maakt geen onderdeel uit van dit sportieve kledingpakket en moet door de betreffende sportbond zelf worden verzorgd, rekening houdend met door het IOC, IPC en/of NOC*NSF vastgestelde richtlijnen voor wedstrijdkleding. Deze richtlijnen voor wedstrijd- en/of aanverwante/andere sporttechnische kleding omvatten naast beleids- en technische aspecten op het gebied van kleurstelling en logogebruik, een paragraaf over het feit dat het niet is toegestaan, met uitzondering van het logo van de fabrikant van de kleding, de hier bedoelde kleding te voorzien van enige vorm van reclame. De richtlijnen voor wedstrijdkleding van het IOC en IPC zijn gepubliceerd op de website De richtlijnen voor wedstrijdkleding van NOC*NSF kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij: NOC*NSF Afdeling Communicatie Contactpersoon: Annemiek van der Meer Postbus AH Arnhem Tel: NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 9

10 H. TV, RADIO, INTERNET EN WEDDENSCHAPPEN De media aandacht tijdens de Olympische en Paralympische Spelen is groot. Dagelijks kijken en luisteren er wereldwijd miljoenen mensen via TV, Radio, Internet en mobiele telefoon naar wat er gebeurt op de Spelen. Het IOC heeft, als eigenaar van de Olympische Spelen, de mediarechten (TV, Radio, Internet) exclusief verkocht. Om de exclusiviteit en daarmee de waarde van de overeenkomst te garanderen zal het IOC er alles aan doen haar rechten te beschermen. Hierdoor kan het IOC een groot deel van haar inkomsten voor nu en de toekomst waarborgen en kan het ook in de toekomst de Olympische Spelen blijven organiseren. Ter aanvulling op het Olympisch Handvest en het Paralympisch Handboek hebben het IOC en IPC een aantal regels met betrekking tot TV, Radio en internet expliciet vastgesteld. Journalistieke verslaglegging deelnemers en anders geaccrediteerden Regel 48 bye law 3 Olympisch Handvest: Onder geen enkele voorwaarde mag een atleet, coach, official, of anders geaccrediteerde deelnemer zich voordoen of gedragen als een journalist en/of verslaggever. Een vergelijkbare regel voor de Paralympische Spelen is te vinden in het Paralympisch Handboek hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 en 1.2 van sectie 2. Niets in deze regel beperkt de atleet tot het geven van een interview aan een geaccrediteerde journalist. Ter verduidelijking: - Persoonlijke, door de atleet of begeleider gemaakte, foto s, videobeelden en (geluids)opnamen in geaccrediteerde zones - zijnde Olympische venues of in het Olympisch dorp - mogen niet via een publiek medium (TV, krant, niet persoonlijke websites etc.) worden verspreid en/of gepubliceerd. Camera s zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. - Mobiele telefoons en/of andere audio apparatuur mogen niet door de atleet of begeleider worden gebruikt om informatie (waaronder interviews) vanuit geaccrediteerde zones te verspreiden via TV, radio en niet persoonlijke websites, etc. - Atleten en begeleiders zijn wel vrij om te reageren op vragen van journalisten, web-editors of publiek. - Het zowel on- als offline publiceren van interviews van atleten of begeleiders met andere atleten of begeleiders is niet toegestaan. - Het is atleten en/of begeleiders toegestaan deel te nemen aan chat sessies vooropgesteld dat het een niet exclusieve, non commerciële en dus gratis activiteit is. Richtlijnen social media, blogs en persoonlijke websites deelnemers en anders geaccrediteerden Zowel IOC als IPC hebben richtlijnen voor social media, blogging en internet uitgevaardigd waarvan de integrale tekst is te lezen op Niet beschreven in deze richtlijnen maar wel aan dezelfde regels gehouden conform het Olympisch Handvest respectievelijk Paralympisch Handboek zijn naast de genoemde weblogs, de vlogs en de mini weblogs. Het IOC stimuleert de atleten en begeleiders gebruik te maken van social media zolang het maar niet commercieel of voor advertentiedoeleinden wordt gebruikt. Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste punten genoemd in de richtlijnen. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 10

11 Olympische en Paralympische content op persoonlijk website en social media platforms van de atleet en/of begeleider - Het is de atleet en begeleider toegestaan om op zijn of haar eigen persoonlijke website en social media platforms verslag te doen van zijn of haar prestaties en belevenissen tijdens de Olympische of Paralympische Spelen. Deze verslaglegging dient zich uitsluitend te focussen op de prestaties van de individuele atleet in de Nederlandse taal. Dit verslag dient in dagboekvorm, ofwel in de ikvorm geschreven te worden. Atleten en begeleiders mogen gedurende de Spelen geen dagboeken (zowel on- als offline) bijhouden en onder andere via weblogs communiceren wanneer dit te vergelijken is met journalistieke verslaglegging van en over de Spelen - Het is de atleet en begeleider niet toegestaan een merk, product of dienst te promoten door middel van een posting, blog or tweet op de persoonlijke website of social media platforms. Deelnemers en andere geaccrediteerden mogen geen exclusieve commerciële deal maken met welk bedrijf dan ook in relatie tot hun postings, blogs of tweets op persoonlijke websites of social media platforms. Sponsoring van Olympische of Paralympische content en/of het zichtbaar plaatsen van advertenties is dus niet toegestaan. Uiteraard is het wel toegestaan individuele sponsors op de website te vermelden zolang maar duidelijk is dat het hier gaat om privésponsoren en dat deze sponsoren niet geassocieerd kunnen worden met Olympisch en/of Paralympisch en de Spelen. - Foto s gemaakt in de Olympic of Paralympic Venues of het Olympisch dan wel Paralympisch dorp van en/of door de atleten of begeleiders mogen op de persoonlijke website of sociale media worden geplaatst. Dit geldt nadrukkelijk niet voor persoonlijk gemaakte videobeelden en/of geluidsopnamen gemaakt in de genoemde geaccrediteerde zones. Deze opnamen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden gepubliceerd op websites of social media platforms. Deze restrictie geldt niet voor opnames buiten de geaccrediteerde zones. Voor de Paralympische sporters geldt één uitzondering, zij mogen videobeelden van zichzelf welke zijn gemaakt in de eigen residential zone van het Paralympisch dorp publiceren op social media platforms. - Indien foto s worden gebruikt waarop (ook) andere personen staan en welke zijn gemaakt in het Olympisch of Paralympisch dorp dient de atleet en/of begeleider vooraf toestemming van de betreffende persoon te hebben alvorens deze foto s geplaatst kunnen worden op de persoonlijke website of social media platforms. - Het is de atleet en begeleider niet toegestaan Olympische of Paralympische symbolen, logo s en aanduidingen te gebruiken op zijn/haar website of social media platforms op welke wijze dan ook. - De atleet en/of begeleider is zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij/zij publiceert via de persoonlijke website of social media. Posts, blogs, en tweets moeten te allen tijden conform de fundamentele principes van het Olympisme zijn. Het is dus niet toegestaan obscene of vulgaire taal te gebruiken. - Voor verdere verwijzing naar informatie over de Olympische of Paralympische Spelen respectievelijk het Olympic Team Netherlands of Paralympic Team Netherlands mogen uitsluitend de volgende links worden opgenomen: Officiële website van NOC*NSF met informatie over het Nederlands Olympisch en Paralympisch Team; Officiële website van het IOC; NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 11

12 Officiële website van het IPC; Officiële site van de Olympische Spelen. Betting prohibition Het is de atleet en begeleider gedurende de periode van negen dagen voor tot en met drie dagen na de Olympische of Paralympische Spelen verboden op enige manier deel te nemen en een bijdrage te leveren aan dan wel het promoten van weddenschappen die betrekking hebben op de Olympische en/of Paralympische Spelen. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 12

13 I. MERKBESCHERMINGSPROGRAMMA Om de rechten en merken van alle bij de Olympische en Paralympische Spelen betrokken partijen zo goed mogelijk te beschermen hebben het IOC, IPC, Organisatiecomité van de Spelen en NOC*NSF een uitgebreid merkbeschermingsprogramma opgezet. Door bundeling van krachten, ondersteund door een breed scala aan organisaties, is een effectief programma ontwikkeld dat naast de rechten van IOC, IPC, NOC*NSF en Organisatiecomité ook de rechten van de atleten, nationale en internationale federaties en sponsors beschermt. In de aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen zal veel aandacht worden besteed aan preventieve maatregelen die merkinbreuk kunnen voorkomen. Maatregelen die in deze worden genomen zijn: Het verstrekken van NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen aan alle betrokkenen partijen zoals atleten, coaches en begeleiders, sportbonden, sponsors; Het plaatsen van bovengenoemde richtlijnen op de internetsite Het maken van contractuele afspraken met alle leden van het Olympic and Paralympic Team Netherlands en betrokken sportbonden; Het verkrijgen van media aandacht in onder andere vakbladen op het gebied van marketing en communicatie en sport; Het plaatsen van advertenties waarin het publiek duidelijk wordt gemaakt wie de officiële sponsors zijn van het IOC, IPC en NOC*NSF; Het organiseren van één centraal aanspreekpunt voor vragen en coördinatie van het merkbeschermingsprogramma; Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen formeert het Organisatiecomité een speciaal antiambush team dat, met hulp van onder andere de douane, politie, beveiligingorganisatie en veel vrijwilligers, alle Olympische en Paralympische locaties controleren op onrechtmatige reclame uitingen. In Nederland zal een speciaal team van NOC*NSF medewerkers zich gedurende de Olympische Spelen actief bezig houden met het opsporen en bestrijden van onrechtmatige reclame uitingen in of op onder andere alle gedrukte media, TV, Radio, Internet. Daarnaast roept NOC*NSF alle betrokken atleten, sportbonden en sponsors op om ook mee te werken aan het merkbeschermingsprogramma door gevallen van vermeende merkinbreuk te melden bij NOC*NSF. NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 13

14 J. OVERZICHT OLYMPISCHE/PARALYMPISCHE SPONSORS IOC Top VII sponsors en IPC Coca Cola VISA Panasonic Atos Origin Samsung Mc Donalds Omega General Electric Acer Procter & Gamble Dow Chemical Uitsluitend IPC Otto Bock Non-alcoholic beverages Payment services Audio, TV and video equipment Information technology solutions Wireless communication equipment Retail Food service Timing, scoring and venue results services Energy Generation and Electricity Distribution systems, appliances, etc. Computer technology Consumer and personal care Chemicals Protheses, e.d. Partners Olympic Team/Paralympic Team Netherlands DSM Performance materials, functional food ingredients en supplements Ernst & Young Accountancy, fiscale en juridische dienstverlening en organisatie advies Randstad HR Dienstverlening: uitzending, detachering, werving en selectie, mobiliteitsdiensten, reïntegratiediensten, interim HR diensten, assessments, HR consultancy, inclusief opleiding en begeleiding Nederlandse Spoorwegen Vervoer van reizigers, met uitzondering van vervoer per auto, boot en/of vliegtuig Unilever Productie en distributiebranche op het gebied van levensmiddelen en huishoudelijke en persoonlijke verzorging Lotto Loterij van en voor de sport, kansspelactiviteiten Suppliers Olympic Team/Paralympic Team Netherlands ASICS Sportkleding, sportschoeisel en sportaccessoires SuitSupply Representatieve/vrijetijdskleding Coca Cola Niet alcoholische dranken PON/Volkswagen Automobielen en wegvervoer Heineken Holland Heineken House en bier ATP Reizen, tickets, verblijf en coördinatie en verkoop entreekaarten OS/PS en evenementen Ricoh Copy en print services Achmea (Zilveren Kruis) Zorgverzekeraar en gezondheidsmanagement Rabobank Bancaire en financiële dienstverlening Neptunus Tenten en semi-permanente accommodaties Vattenfall Energieproductie, distributie en verkoop Maatschappelijk partner Paralympische Spelen NFG Nat. Fonds Gehandicapten NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 14

15 K. CONTACT Mocht u vragen hebben over de NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen, dan kunt u contact opnemen met: NOC*NSF / Afdeling Commerciële Zaken Contactpersoon: Brenda Netten Papendallaan 60 Postbus AH Arnhem T NOC*NSF Marketingrichtlijnen Olympische en Paralympische Spelen 15

NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN

NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN 19 December 2013 INHOUDSOPGAVE A. INLEIDING... 3 B. COMMERCIEEL GEBRUIK VAN OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE AANDUIDINGEN EN... 4 SYMBOLEN...

Nadere informatie

NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN

NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN NOC*NSF MARKETING RICHTLIJNEN OLYMPISCHE en PARALYMPISCHE SPELEN 15 December 2015 INHOUDSOPGAVE A. INLEIDING... 3 B. COMMERCIEEL GEBRUIK VAN OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE AANDUIDINGEN EN... 4 SYMBOLEN...

Nadere informatie

Speciale kleding ten behoeve van bijeenkomsten van het Nederlands Olympisch Team voorafgaand aan de Olympische Spelen van Londen 2012

Speciale kleding ten behoeve van bijeenkomsten van het Nederlands Olympisch Team voorafgaand aan de Olympische Spelen van Londen 2012 Bijlage 3 KLEDINGPROTOCOL In dit Kledingprotocol zijn vastgelegd de verplichtingen en regels die gelden ten aanzien van het gebruik en beheer van de kleding, waaronder mede begrepen schoeisel, die door

Nadere informatie

Logomanual Partners in Sport_juni Logomanual Partners in Sport

Logomanual Partners in Sport_juni Logomanual Partners in Sport Logomanual 1. Inleiding Dit logomanual beschrijft welke rechten de hebben bij het gebruik van de logo s en symbolen waar IOC/NOC*NSF eigenaar van is. De mogen onder de voorwaarden die in respectievelijk

Nadere informatie

Speciale kleding ten behoeve van bijeenkomsten van TeamNL voorafgaand aan de Olympische Spelen van Rio 2016

Speciale kleding ten behoeve van bijeenkomsten van TeamNL voorafgaand aan de Olympische Spelen van Rio 2016 Bijlage 3 KLEDINGPROTOCOL In dit Kledingprotocol zijn vastgelegd de verplichtingen en regels die gelden ten aanzien van het gebruik en beheer van de kleding, waaronder mede begrepen schoeisel, die door

Nadere informatie

Speciale kleding ten behoeve van bijeenkomsten van Paralympic TeamNL voorafgaand aan de Paralympische Spelen van Sochi 2014

Speciale kleding ten behoeve van bijeenkomsten van Paralympic TeamNL voorafgaand aan de Paralympische Spelen van Sochi 2014 Bijlage 3 KLEDINGPROTOCOL In dit Kledingprotocol zijn vastgelegd de verplichtingen en regels die gelden ten aanzien van het gebruik en beheer van de kleding, waaronder mede begrepen schoeisel, die door

Nadere informatie

Speciale kleding ten behoeve van bijeenkomsten van Paralympic TeamNL voorafgaand aan de Paralympische Spelen van Rio 2016

Speciale kleding ten behoeve van bijeenkomsten van Paralympic TeamNL voorafgaand aan de Paralympische Spelen van Rio 2016 Bijlage 3 KLEDINGPROTOCOL In dit Kledingprotocol zijn vastgelegd de verplichtingen en regels die gelden ten aanzien van het gebruik en beheer van de kleding, waaronder mede begrepen schoeisel, die door

Nadere informatie

Speciale kleding ten behoeve van bijeenkomsten van European Games TeamNL voorafgaand aan de Europese Spelen van Baku 2015

Speciale kleding ten behoeve van bijeenkomsten van European Games TeamNL voorafgaand aan de Europese Spelen van Baku 2015 Bijlage 3 KLEDINGPROTOCOL In dit Kledingprotocol zijn vastgelegd de verplichtingen en regels die gelden ten aanzien van het gebruik en beheer van de kleding, waaronder mede begrepen schoeisel, die door

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden entreekaarten

Boekingsvoorwaarden entreekaarten Boekingsvoorwaarden Boekingsvoorwaarden entreekaarten ATP Event Experts is voor de Olympische Spelen 2014 in Sochi door NOC*NSF en het IOC aangewezen als "Official Ticket & Travel Agent" voor de verkoop

Nadere informatie

BEGELEIDER. Overeenkomst. Paralympische Spelen London 2012 NOC*NSF

BEGELEIDER. Overeenkomst. Paralympische Spelen London 2012 NOC*NSF BEGELEIDER Overeenkomst Paralympische Spelen London 2012 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden 3 In aanmerking nemende dat 3 I Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Aanvang,

Nadere informatie

BOND. Overeenkomst. Olympische Spelen London 2012 NOC*NSF

BOND. Overeenkomst. Olympische Spelen London 2012 NOC*NSF BOND Overeenkomst Olympische Spelen London 2012 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden:... 3 Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:... 3 I Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

BOND. Overeenkomst. European Youth Olympic Festival Tbilisi 2015 NOC*NSF

BOND. Overeenkomst. European Youth Olympic Festival Tbilisi 2015 NOC*NSF BOND Overeenkomst European Youth Olympic Festival Tbilisi 2015 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden:... 3 In aanmerking nemende dat:... 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:... 3 I Algemene

Nadere informatie

BEGELEIDER. Overeenkomst. Paralympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF

BEGELEIDER. Overeenkomst. Paralympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF BEGELEIDER Overeenkomst Paralympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden: 3 In aanmerking nemende dat: 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 3 I Algemene bepalingen

Nadere informatie

BOND. Overeenkomst. Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF

BOND. Overeenkomst. Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF BOND Overeenkomst Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden:... 3 In aanmerking nemende dat:... 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:... 3 I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

BOND. Overeenkomst. Jeugd Olympische Spelen Lillehammer 2016 NOC*NSF

BOND. Overeenkomst. Jeugd Olympische Spelen Lillehammer 2016 NOC*NSF BOND Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Lillehammer 2016 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden:... 3 In aanmerking nemende dat:... 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:... 3 I Algemene

Nadere informatie

SPORTBOND. Overeenkomst. Olympische Spelen Pyeongchang 2018 NOC*NSF

SPORTBOND. Overeenkomst. Olympische Spelen Pyeongchang 2018 NOC*NSF SPORTBOND Overeenkomst Olympische Spelen Pyeongchang 2018 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden:... 3 In aanmerking nemende dat:... 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:... 4 I Algemene

Nadere informatie

PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANCE MANAGEMENT PERFORMANCE MANAGEMENT Anywhere, Realtime, Anytime, up-to-date all the time Infostrada Sports Hans van Essen 29 maart 2007 < www.infostradasports.com, Hans van Essen, The Netherlands

Nadere informatie

BOND. Overeenkomst. Jeugd Olympische Spelen Nanjing 2014 NOC*NSF

BOND. Overeenkomst. Jeugd Olympische Spelen Nanjing 2014 NOC*NSF BOND Overeenkomst Jeugd Olympische Spelen Nanjing 2014 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden:... 3 In aanmerking nemende dat:... 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:... 3 I Algemene

Nadere informatie

BEGELEIDER. Overeenkomst. Olympische Spelen London 2012 NOC*NSF

BEGELEIDER. Overeenkomst. Olympische Spelen London 2012 NOC*NSF BEGELEIDER Overeenkomst Olympische Spelen London 2012 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden 3 In aanmerking nemende dat 3 I Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Aanvang, duur

Nadere informatie

Gebruik Olympische thematiek RIO 2016

Gebruik Olympische thematiek RIO 2016 BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITÉ VZW 1/2 Gebruik Olympische thematiek RIO 2016 Wakker het vuur aan voor de Olympische Spelen maar respecteer de merken! Op 5 augustus 2016 beginnen in Rio de Olympische

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure Baan duur ten behoeve van de

Nadere informatie

ATLEET. Overeenkomst. Paralympische Spelen London 2012 NOC*NSF

ATLEET. Overeenkomst. Paralympische Spelen London 2012 NOC*NSF ATLEET Overeenkomst Paralympische Spelen London 2012 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden: 3 In aanmerking nemende dat: 3 I Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Aanvang, duur

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

TOPSPORTER. Overeenkomst. Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF

TOPSPORTER. Overeenkomst. Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF TOPSPORTER Overeenkomst Olympische Spelen Sochi 2014 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden: 3 In aanmerking nemende dat: 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 3 I Algemene bepalingen

Nadere informatie

BEGELEIDER. Overeenkomst. European Youth Olympic Festival. Tbilisi 2015 NOC*NSF

BEGELEIDER. Overeenkomst. European Youth Olympic Festival. Tbilisi 2015 NOC*NSF BEGELEIDER Overeenkomst European Youth Olympic Festival Tbilisi 2015 NOC*NSF Inhoudsopgave I Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Aanvang, duur en beëindiging overeenkomst 6 Artikel 3

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

ATLEET. Overeenkomst. Olympische Spelen London 2012 NOC*NSF

ATLEET. Overeenkomst. Olympische Spelen London 2012 NOC*NSF ATLEET Overeenkomst Olympische Spelen London 2012 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden: 3 In aanmerking nemende dat: 3 I Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Aanvang, duur

Nadere informatie

BEGELEIDER. Overeenkomst. Olympische Spelen Rio 2016 NOC*NSF

BEGELEIDER. Overeenkomst. Olympische Spelen Rio 2016 NOC*NSF BEGELEIDER Overeenkomst Olympische Spelen Rio 2016 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden: 3 In aanmerking nemende dat: 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 3 I Algemene bepalingen 4

Nadere informatie

Normen en limieten Paralympische Spelen Sochi 2014

Normen en limieten Paralympische Spelen Sochi 2014 Inleiding Volgens het IPC Handbook zijn de Nationale Paralympische Comités (NPC) exclusief verantwoordelijk en bepalend voor de samenstelling en uitzending van de nationale teams. Een Internationale Federatie

Nadere informatie

Van Rio tot Tokyo. Gent 17/12/16

Van Rio tot Tokyo. Gent 17/12/16 Van Rio tot Tokyo Gent 17/12/16 Rio 2016 The Best Preparation Ever! Atleten Coaches OCP (4 x) Werkbezoek(en) Uberlandia/Rio Lanzarote (3x) Voorbereiding Rio 2016 Atleten 1 Team (Hockey mannen) Samengestelde

Nadere informatie

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van. In dit beleid wordt inzicht gegeven in wat is, de wijze waarop de activiteiten worden gefinancierd en de sponsormogelijkheden voor bedrijven,

Nadere informatie

Sponsorbeleid Vrijdag 25 augustus 2017: groot openluchtconcert Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid Vrijdag 25 augustus 2017: groot openluchtconcert Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid 2017 Vrijdag 25 augustus 2017: groot openluchtconcert Groevenbeek Klassiek De klassieke openluchtconcerten in 2014, 2015 en 2016 bij het Landhuis Oud Groevenbeek waren een groot succes met

Nadere informatie

TOPSPORTER. Overeenkomst. Paralympische Spelen Rio 2016 NOC*NSF

TOPSPORTER. Overeenkomst. Paralympische Spelen Rio 2016 NOC*NSF TOPSPORTER Overeenkomst Paralympische Spelen Rio 2016 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden: 3 In aanmerking nemende dat: 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 3 I Algemene bepalingen

Nadere informatie

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW Privacy Beleid In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens LF2018/Friesland.nl zowel online als offline verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

ZPC AMERSFOORT is zwemsport voor iedereen

ZPC AMERSFOORT is zwemsport voor iedereen Sponsorgids Krachten bundelen Sinds het seizoen 2015-2016 vormen de verenigingen AZ&PC en De Amer samen één vereniging onder de naam ZPC AMERSFOORT. Een nieuwe naam bij een vertrouwde vaste waarde van

Nadere informatie

F.A.Q. ENTREEKAARTEN

F.A.Q. ENTREEKAARTEN F.A.Q. ENTREEKAARTEN FAQ ENTREEKAARTEN Wie is ATPI Sports Events? ATPI Sports Events (ATPI) heeft al sinds 1997 een intensief samenwerkingsverband met NOC*NSF. Niet alleen vervoeren en accommoderen wij

Nadere informatie

TOPSPORTER. Overeenkomst. European Youth Olympic Festival. Erzurum 2017 NOC*NSF

TOPSPORTER. Overeenkomst. European Youth Olympic Festival. Erzurum 2017 NOC*NSF TOPSPORTER Overeenkomst European Youth Olympic Festival Erzurum 2017 NOC*NSF Inhoudsopgave I Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Aanvang, duur en beëindiging overeenkomst 6 Artikel 3

Nadere informatie

Selectiecriteria 03/02/2011

Selectiecriteria 03/02/2011 Selectiecriteria 03/02/2011 Huidig document is een gedrukt exemplaar van de actuele selectiecriteria van het BPC (03/02/2011). Gezien sommige internationale criteria vandaag nog niet gekend zijn en ook

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Datum: 17 juni 2014 Inleiding Media kennen verschillende verschijningsvormen, waar A.S.Z.V. Orionis veel gebruik van maakt. Hierbij zijn er niet alleen mogelijkheden

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Sponsorbeleid. Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid. Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek 19 november 2014 VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van Stichting Groevenbeek Klassiek. In dit beleid wordt

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016

NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016 NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016 Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending naar en deelname aan de Olympische Spelen, en Reglement normen en limieten voor bezwaren en beroep met

Nadere informatie

Sponsoringreglement 13 juni 2011 18 december 2012 update 13 april 2013 Fred Kollen

Sponsoringreglement 13 juni 2011 18 december 2012 update 13 april 2013 Fred Kollen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 SPONSORINGREGLEMENT KNKF INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Reglement

Nadere informatie

Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar

Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar Media exemplaar Dit document dient alleen ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

DNA van de Sportfan 2014

DNA van de Sportfan 2014 DNA van de Sportfan 2014 Van sportbeleving tot sportsponsoring in Nederland. preview port eleving De manier waarop fans sport beleven verandert continu. Er ontstaan nieuwe middelen om wedstrijden te bekijken

Nadere informatie

EJC 2008 Life Saving Magazine

EJC 2008 Life Saving Magazine EJC 2008 Life Saving Magazine Magazine 03 - juni 2008 Er moet nog veel gebeuren door Jolanda van Dalen Terwijl ik dit stukje tekst schrijf schijnt de zon en laten de temperaturen zien dat het erop lijkt

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web Of het nu gaat om een vergadering, training, conferentie of seminar, als u een bijeenkomst organiseert, streeft u naar een zo hoog mogelijke

Nadere informatie

NORMEN EN LIMIETEN PARALYMPISCHE SPELEN RIO 2016

NORMEN EN LIMIETEN PARALYMPISCHE SPELEN RIO 2016 NORMEN EN LIMIETEN PARALYMPISCHE SPELEN RIO 2016 Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending naar en deelname aan de Paralympische Spelen, en Reglement normen en limieten voor bezwaren en beroep

Nadere informatie

Unieke sponsorpropositie bedrijfsleven. Bereik én beraak 600.000 wandelaars! 1.000 unieke evenementen 100.000 km genieten

Unieke sponsorpropositie bedrijfsleven. Bereik én beraak 600.000 wandelaars! 1.000 unieke evenementen 100.000 km genieten Unieke sponsorpropositie voor bedrijfsleven Bereik én beraak 600.000 wandelaars! 1.000 unieke evenementen 100.000 km genieten Egmond wandelmarathon Landelijk Wandelprogramma: 1.000 unieke evenementen,

Nadere informatie

Interne Selectieprocedure KNSB. Olympische Winterspelen Sotsji Langebaanschaatsen

Interne Selectieprocedure KNSB. Olympische Winterspelen Sotsji Langebaanschaatsen Interne Selectieprocedure KNSB Olympische Winterspelen Sotsji 2014 Langebaanschaatsen Definitieve versie 20 september 2013 Selectiecommissie Langebaan (SCL): Emiel Kluin Andries Kasper Thomas Bos Directeur

Nadere informatie

STOSIO ADVERTISEMENT KIT. December 09

STOSIO ADVERTISEMENT KIT. December 09 STOSIO ADVERTISEMENT KIT PROBLEMATIEK Bedrijven willen investeren in de sport maar weten niet hoe Kleinere clubs en sporten kunnen de grotere sponsors en adverteerders niet benaderen Kleinere sport websites

Nadere informatie

Het succes van sponsoring is slechts één idee verder. Hiswa 2011

Het succes van sponsoring is slechts één idee verder. Hiswa 2011 Het succes van sponsoring is slechts één idee verder Hiswa 2011 Koninklijke Watersportvereniging Sneek Een van de toonaangevende vereniging op het gebied van organisatie zeilwedstrijden. Ca. 1280 leden

Nadere informatie

SCHC Sponsorpartnership 2013-2014

SCHC Sponsorpartnership 2013-2014 SCHC Sponsorpartnership 2013-2014 SCHC, uniek in Nederland! SCHC (Stichtsche Cricket- en Hockeyclub) is in een 105 jaar oude familieclub met de ambitie om op het hoogste niveau te hockeyen Met meer dan

Nadere informatie

Evaluatie Sochi 2014 We winnen veel met sport

Evaluatie Sochi 2014 We winnen veel met sport Evaluatie Sochi 2014 We winnen veel met sport Terugblik op Sochi 2014 De Olympische en Paralympische Spelen van Sochi 2014 hebben naar verwachting op meerdere vlakken geschiedenis geschreven. Naast het

Nadere informatie

Communicatie / PR-toolkit

Communicatie / PR-toolkit Om deelnemers te werven voor uw Zwem4daagse is het belangrijk om promotie te maken. Veel deelnemers zullen jaarlijks terugkomen, maar velen anderen hebben de promotie nodig om te weten dat uw Zwem4daagse

Nadere informatie

Sportservice Noord-Holland 280648. Uitnodiging Olympisch Jeugdsportfonds Gala 4 oktober 2008 NH Conference Centre Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

Sportservice Noord-Holland 280648. Uitnodiging Olympisch Jeugdsportfonds Gala 4 oktober 2008 NH Conference Centre Leeuwenhorst, Noordwijkerhout Sportservice Noord-Holland 280648 Uitnodiging Olympisch Jeugdsportfonds Gala 4 oktober 2008 NH Conference Centre Leeuwenhorst, Noordwijkerhout Datum en locatie Het Olympisch Jeugdsportfonds Gala vindt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation Algemene Voorwaarden LowLan Organisation 1 Inhoudsopgave 2 Annulering... 1 3 Legitimatie... 2 4 Alcohol, drugs en andere verdovende middelen... 2 5 Schade / Diefstal... 2 6 Opruimen / Afval... 2 7 Gedrag...

Nadere informatie

Oranje onderzoek November 2011

Oranje onderzoek November 2011 Oranje onderzoek November 2011 Uitgevoerd door Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van De Telegraaf. INLEIDING Alle landen die meedoen aan het WK voetbal zijn bekend. Vrijdag 2 december is de loting,

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

BEGELEIDER. Overeenkomst. Europese Spelen Baku 2015 NOC*NSF

BEGELEIDER. Overeenkomst. Europese Spelen Baku 2015 NOC*NSF BEGELEIDER Overeenkomst Europese Spelen Baku 2015 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden: 3 In aanmerking nemende dat: 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 3 I Algemene bepalingen 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene grondslag De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zendt atleten uit naar

Nadere informatie

TOPSPORTER. Overeenkomst. Olympische Spelen Rio 2016 NOC*NSF

TOPSPORTER. Overeenkomst. Olympische Spelen Rio 2016 NOC*NSF TOPSPORTER Overeenkomst Olympische Spelen Rio 2016 NOC*NSF Inhoudsopgave pagina De ondergetekenden: 3 In aanmerking nemende dat: 3 Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 3 I Algemene bepalingen 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Ketelstraat

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

BELEEF DE MAGIE VAN DE OLYMPISCHE SPELEN VIA DE KONIKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VOOR HANDBOOGSCHIETEN

BELEEF DE MAGIE VAN DE OLYMPISCHE SPELEN VIA DE KONIKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VOOR HANDBOOGSCHIETEN BELEEF DE MAGIE VAN DE OLYMPISCHE SPELEN VIA DE KONIKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VOOR HANDBOOGSCHIETEN EVENTEAM, Officiële agentschap voor tickets voor de Olympische Spelen van Rio 2016 Impossible d afficher

Nadere informatie

Beleidsnotitie platformselectie

Beleidsnotitie platformselectie Beleidsnotitie platformselectie Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO op 27 september 2013. Deze Beleidsnotitie treedt in werking per 1 oktober 2013. Inleiding De NPO is op grond van de Mediawet

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Wie, wat en waarmee. 2. Waarom sponsoren. 3. Relatie marketing. 4. Business to business 5. CV. 6. Het Team. 7.

Inhoudsopgave. 1. Wie, wat en waarmee. 2. Waarom sponsoren. 3. Relatie marketing. 4. Business to business 5. CV. 6. Het Team. 7. Inhoudsopgave 1. Wie, wat en waarmee 2. Waarom sponsoren 3. Relatie marketing 4. Business to business 5. CV 6. Het Team 7. De auto 8. Wat krijgt u als sponsor en wat kost het u? Wie, wat en waarmee. Wie

Nadere informatie

Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018

Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure langebaanschaatsen voor de Olympische Spelen PyeongChang 2018. Vastgesteld door de Directeur Bestuurder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. 1. Definities - Your Perfect Body Plan: Your Perfect Body Plan gevestigd op de Kromme Steenweg 25 te Helmond.

Nadere informatie

Case study. stille kracht. achter Holland Heineken House. tijdens de Olympische Spelen London 2012. Your business technologists.

Case study. stille kracht. achter Holland Heineken House. tijdens de Olympische Spelen London 2012. Your business technologists. Case study stille kracht achter Holland Heineken House tijdens de Olympische Spelen London 2012 Your business technologists. Powering progress Holland Heineken House Het Holland Heineken House was tijdens

Nadere informatie

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij Privacy Policy Beheer De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761 De adresgegevens

Nadere informatie

Op uw plaatsen, klaar?...bijna

Op uw plaatsen, klaar?...bijna Op uw plaatsen, klaar?...bijna AC TION wil sterk aan de start komen Wilt u het startschot geven? ATLETIEKVERENIGING AC-TION'48 - ENSCHEDE sponsorinformatie Maak kennis met de breedte van onze topatletiekvereniging

Nadere informatie

Opzet modelbegroting (4e versie) pagina 1

Opzet modelbegroting (4e versie) pagina 1 Opbrengsten Begroting Gerealiseerd Opbrengstensoort Subcategorie Hoofdcategorie Opbrengstensoort Subcategorie Hoofdcategorie I. Projectbegeleiding - - A. Haalbaarheidsonderzoek - - 1 reizen 2 overnachting

Nadere informatie

18-3-2014. Welkom! #NTSOCIAL

18-3-2014. Welkom! #NTSOCIAL Welkom! #NTSOCIAL 1 http://www.youtube.com/watch?v=zcq1lwljkls 2 SOCIAL MEDIA Status en Aanpak 19 maart 2014 Zelfstandig online marketing adviseur Publicaties Online marketing expert in een week Social

Nadere informatie

Maar ook met sport overkoepelende organisaties werken wij natuurlijk graag samen. Zoals marketingplannen maken of adviezen geven alles is mogelijk.

Maar ook met sport overkoepelende organisaties werken wij natuurlijk graag samen. Zoals marketingplannen maken of adviezen geven alles is mogelijk. Wij Wij zijn een sportmarketing bureau wij doen voor u alles op marketing gebied van Marketingplannen en Marketing acties tot Marketing advies. Wij bieden u de beste service en kwaliteit, wij halen er

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Inhoudsopgave 2. Introductie woord vooraf.2 3. Sponsorpropositie 3 - Kijk op badminton - Kijk op sponsoring - Wat levert het op? 4. Sponsor onderdelen 4 5. Sponsor pakketten..5 6. Contact en contract..

Nadere informatie

BELEEF DE MAGIE VAN DE OLYMPISCHE SPELEN VIA DE GYMNASTIEK FEDERATIE VLAANDEREN

BELEEF DE MAGIE VAN DE OLYMPISCHE SPELEN VIA DE GYMNASTIEK FEDERATIE VLAANDEREN BELEEF DE MAGIE VAN DE OLYMPISCHE SPELEN VIA DE GYMNASTIEK FEDERATIE VLAANDEREN EVENTEAM, Officiële agentschap voor tickets voor de Olympische Spelen van Rio 2016 Impossible d afficher l image. DE OLYMPISCHE

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 16 november Reclame-investeringen September 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 16 november Reclame-investeringen September 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari-september 2015 werd er voor 2.6 miljard Euro aan reclame geïnvesteerd ofwel een niveau dat eerder vergelijkbaar is met vorig jaar. Evolutie van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Olympische Winterspelen

Olympische Winterspelen Op 12 februari 2010 is het zover! Dan starten de Olympische Winterspelen. Dit evenement is heel wat minder bekend dan de gewone Olympische Spelen. En Wat is de betekenis van de Olympische Spelen? Logo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF 1. Definities Ruggengraat is een initiatief van OptiLyfe VOF Constructieweg 23A 3641 SB, Mijdrecht; KVK nr. 62686801 De Klant: de klant die

Nadere informatie

Aanhakende reclame. Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media

Aanhakende reclame. Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media Aanhakende reclame Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media Inleiding Het uitzenden van een muziekprogramma waarin een artiest een paar nummers van zijn cd zingt is toegestaan, zolang in het programma

Nadere informatie

Meer dan 1.000 keer opgevraagd. ProspectMarketing.nl meer Klanten + Profit & Freedom

Meer dan 1.000 keer opgevraagd. ProspectMarketing.nl meer Klanten + Profit & Freedom Meer dan 1.000 keer opgevraagd ProspectMarketing.nl meer Klanten + Profit & Freedom meer Klanten + Profit & Freedom 25 Manieren voor meer Klanten voor uw Bedrijf! Een bedrijf kan op drie manieren groeien:

Nadere informatie

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? WAAROM EEN VERENIGINGS BOX? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

KARATE 1 DORDRECHTKKA. Lotto Dutch Open. 9 en 10 maart Sportboulevard Dordrecht

KARATE 1 DORDRECHTKKA. Lotto Dutch Open. 9 en 10 maart Sportboulevard Dordrecht KARATE 1 DORDRECHTKKA Lotto Dutch Open 9 en 10 maart 2013 Sportboulevard Dordrecht De Karate1 WKF Premier League is het belangrijkste competitie-evenement in de wereld van Karate. Samen met de WKF Karate1

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona Het Sponsorplan van RKSV Cluzona 01. Algemeen 02. Historie 03. Sponsoring en naamsbekendheid 04. Sponsoring en het beleid van de vereniging 05. Soorten sponsoring 06. Plichten t.o.v. sponsors 07. Rechten

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle Wat is RTV Focus Zwolle? RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle

Nadere informatie

Special Olympics. Evenementen Datum. Special Olympics Nederland

Special Olympics. Evenementen Datum. Special Olympics Nederland Special Olympics Evenementen Datum Special Olympics Nederland Special Olympics Evenementen ARTIKEL 1: DOEL VAN DE SAMENWERKING:... 4 ARTIKEL 2: ORGANISATIE:... 4 ARTIKEL 3: COMMUNICATIE EN FONDSENWERVING:...

Nadere informatie