Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098)"

Transcriptie

1 Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098)

2 sd.ict19.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD I Verrijking deelkwalificatie 1 II a Competenties 2 b Toelichting op de VAKI-tabellen 3 c VAKI-tabellen per competentie 4 III a Toelichting op toetsing en afsluiting 20 b Aanbevelingen voor toetsing en afsluiting 21

4 I Verrijking deelkwalificatie Deelkwalificatie: Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Proces Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De Medewerker beheer ICT ondersteunt de gebruikers van het informatiesysteem bij de dagelijkse toepassingsmogelijkheden. Hij kan de werking van het systeem mondeling toelichten, maar dit ook beschrijven in instructies/handleidingen. Hij houdt daarbij rekening met de werkzaamheden van de gebruiker. De Medewerker beheer ICT is een spin in het web en moet in staat zijn om op ieder moment diverse vragen van gebruikers te beantwoorden of af te handelen. Het stellen van prioriteiten is daarbij van groot belang. Incidentmeldingen moet hij kunnen registreren, analyseren en oplossen. Hij rapporteert daarover aan zijn direct leidinggevende. De Medewerker beheer ICT heeft een uitvoerende rol en is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Omdat hij ook veel samenwerkt met collega s, is hij medeverantwoordelijk voor het verrichtte groepswerk. Hij wordt meestal aangestuurd door een ICT-beheerder en stuurt zelf geen medewerkers aan. Hij wordt beoordeeld op zijn eigen resultaten. De Medewerker beheer ICT is vaak de spin in het web binnen de organisatie. De complexiteit van de taken van de Medewerker beheer ICT neemt toe door de globalisering en technische ontwikkeling van netwerken, de steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie, en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de capaciteit en beschikbaarheid van een netwerk. Gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied stellen steeds hogere eisen aan de Medewerker beheer ICT. De Medewerker beheer ICT moet van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken. De Medewerker beheer ICT heeft contact met en overlegt met gebruikers/klanten, collega s/vakgenoten en zijn direct leidinggevende. De Medewerker beheer ICT maakt gebruik van specifieke gereedschappen en hulpmiddelen waaronder testapparatuur, componenten en transportmiddelen, alsook documentatie in de vorm van (arbo)handboeken, opdrachtomschrijvingen, werkprocedures, naslagwerken en internetsites. Zorgvuldigheid en het juist interpreteren van gegevens en opdrachten is voor de Medewerker beheer ICT van groot belang, evenals pro-actief, probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De Medewerker beheer ICT moet zelfstandig kunnen werken en initiatief durven nemen. De Medewerker beheer ICT heeft bij het uitvoeren van zijn taken te maken met het spanningsveld tussen de wensen van gebruikers, de technische mogelijkheden en de richtlijnen van het bedrijf. Ook het stellen van prioriteiten en het managen van tijd zijn lastige aspecten. 1 april

5 II a Competenties deelkwalificatie Deelkwalificatie: Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Vakmatig en methodisch (VM) 1. De kandidaat kan de werking van systemen mondeling toelichten en in gebruiksinstructies beschrijven, afgestemd op (de werkzaamheden van) de diverse gebruikersgroepen. 2. De kandidaat kan informatieverzoeken van gebruikers en servicedeskmedewerkers afhandelen. 3. De kandidaat kan incidentmeldingen van gebruikers en servicedeskmedewerkers registreren, specificeren en oplossen, en kan hierover leidinggevenden informeren. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch (BOS) 4. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van de klant. 5. De kandidaat houdt bij uitvoering van zijn taken rekening met zijn eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en die van collega s binnen de organisatie- en/of projectstructuur. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief (SCCN) 6. De kandidaat kan schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 7. De kandidaat kan relaties onderhouden en teamgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. 8. De kandidaat stelt zich dienstbaar op en toont begrip voor de belevingswereld van klanten en collega s. Leer- en vormgeving (LV) 9. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. 10. De kandidaat kan de effectiviteit en de efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen en op basis van de verkregen informatie zijn inzichten bijstellen. 1 april

6 II b Toelichting op de vaki-tabellen In de hierna volgende tabellen worden de competenties gespecificeerd in vaardigheden, attitudes, kennis en inzichten (vaki s). De vaki s geven een richtlijn aan, het zijn voorbeelden en dat betekent ook dat de vaki-tabellen nooit alle vereiste vaardigheden, attitudes, kennis en inzichten zullen weergeven. Ze geven weer waaraan minimaal gedacht moet worden bij het inrichten van het onderwijs. De context of situatie waarin de competentie wordt aangeleerd of uitgevoerd kan dan met zich mee brengen dat aanvullende vaki s verlangd worden. De vaki s zijn veelal vanuit het beeld van de vakvolwassen beroepsbeoefenaar ontstaan. Bij het inrichten van het onderwijs dient men er dus rekening mee te houden dat we te maken hebben met beginnende beroepsbeoefenaars, wat gevolgen heeft voor het beheersingsniveau. Eenzelfde vaki-element kan ook op meerdere niveaus voorkomen en daardoor vragen oproepen voor wat betreft het beheersingsniveau. Het beheersingsniveau wordt daarom -daar waar het relevant isnader toegelicht. Ook hiervoor geldt dat dit niet uitputtend gebeurt, maar dat de ondergrens wordt aangegeven. 1 april

7 II c VAKI-tabel per competentie 1 april

8 Competentie VM 1: De kandidaat kan de werking van systemen mondeling toelichten en in gebruiksinstructies beschrijven, afgestemd op (de werkzaamheden van) de diverse gebruikersgroepen. Documenteren - aanpassen van gebruikersdocumentatie n.a.v. wijzigingen in applicaties of infrastructuur Handleidingen schrijven Bijvoorbeeld: - een FAQ-lijst opstellen en onderhouden - gebruikersdocumentatie voor applicaties opstellen - gebruikersdocumentatie opstellen over de werking en het gebruik van een netwerk - gebruikersdocumentatie opstellen voor het gebruik van de hardware Hulpvaardig Servicegericht Klantvriendelijk Gebruikersomgeving Werkproces gebruiker/gebruikersgroepen Internet/ Denk ook aan: - onjuist gebruik in het kader security - procedures t.a.v. ongepast gebruik Gebruikersomgeving Bijvoorbeeld: - doorzien hoe met behulp van ICT het werk van een gebruiker efficiënter gedaan kan worden Gebruikersgedrag Kennisniveau gebruiker Instrueren - instructie m.b.t. het gebruik van applicaties - instructie m.b.t. het gebruik van het netwerk - instructie m.b.t. netwerksecurity (veelal op individuele basis) Ondersteunen van gebruikers 1 april

9 Competentie VM 1: (vervolg) De kandidaat kan de werking van systemen mondeling toelichten en in gebruiksinstructies beschrijven, afgestemd op (de werkzaamheden van) de diverse gebruikersgroepen. Bijvoorbeeld: - werkzaamheden van gebruikers uitgevoerd met standaardsoftware, vereenvoudigen door het maken van eenvoudige sjablonen en eenvoudige macro s 1 april

10 Competentie VM 2: De kandidaat kan informatieverzoeken van gebruikers en servicedeskmedewerkers afhandelen. Eenvoudige instructie geven - instructie m.b.t. het gebruik van applicaties - instructie m.b.t. het gebruik van het netwerk Gebruiken remote beheertools Gebruiken servicedeskinformatiesysteem - gebruikmaken van specifieke software t.b.v. het beheer van de systeem- en storingsdocumentatie Klantvriendelijk/servicegericht Dienstverlenend Afstemmen van de beheerwerkzaamheden op de gebruiker; hierbij hoort ook het achterwege laten van onnodige technische snufjes e.d. Standvastig Creatief Bijvoorbeeld in het bedenken van oplossingen Servicedeskinformatiesysteem - werking - doelstelling - procedures, richtlijnen Remote control ITIL - basiskennis Relatie informatieverzoek tot werkproces gebruiker Gebruikersgedrag Bijvoorbeeld: - hoe gebruikers met instellingen omgaan Werking van de servicedesk - procedures, richtlijnen - eigen rol binnen de servicedesk Signaleren van gebruikerstevredenheid Toezien op correct gebruik - signaleren onjuist gebruik en de gebruiker daarop wijzen - melden van ongepast gebruik conform procedures 1 april

11 Competentie VM 3: De kandidaat kan incidentmeldingen van gebruikers en servicedeskmedewerkers registreren, specificeren en oplossen, en kan hierover leidinggevenden informeren. Activiteiten vanuit een centrale servicedeskfunctie van een organisatie uitvoeren - telefonisch - remote - op de werkplek Registreren en analyseren van incidentmeldingen - impact en urgentie bepalen - gebruik maken van een kennisdatabase - melden/doorspelen aan anderen Prioriteiten stellen Plannen Storingen verhelpen - oplossingen aandragen - workarounds bedenken - gebruik maken van een kennisdatabase Testen Bijvoorbeeld: - de aangebrachte wijzigingen testen op correcte werking Accuraat Analyserend Initiatiefrijk Klantvriendelijk Servicegericht Kwaliteitsbewust Oplossingsgericht Punctueel Daadkrachtig Oplettend Oplossingsalternatieven voor storingen - workarounds - noodoplossing Documentatiemethoden Beheertools - t.b.v. bijvoorbeeld remote control Gebruikte hard- en software binnen de organisatie Vakjargon Doelstellingen van een servicedesk Inclusief: - procedures m.b.t. de servicedeskfunctie van een organisatie ITIL o.a.: - het verschil tussen een incident, een storing en een probleem - de relatie tussen de verschillende processen en procedures bij een servicedesk Het belang van documenteren Consequenties van discontinuïteit Hoe gebruikers met instellingen omgaan Kennisniveau gebruiker 1 april

12 Competentie VM 3: (vervolg) De kandidaat kan incidentmeldingen van gebruikers en servicedeskmedewerkers registreren, specificeren en oplossen, en kan hierover leidinggevenden informeren. - testen of oplossingen niet andere problemen hebben veroorzaakt Beslissingen nemen op eigen niveau Controleren voortgang storingsmelding Documenteren - aanpassen van gebruikersdocumentatie n.a.v. wijzigingen in applicaties of infrastructuur - storingen en oplossingen Procedures m.b.t. de servicedeskfunctie hanteren Informeren/rapporteren - direct leidinggevende - gebruiker/klant - verbetervoorstellen doen Toezien op correct gebruik - signaleren onjuist gebruik en de gebruiker daarop wijzen - melden van ongepast gebruik conform procedures 1 april

13 Competentie VM 3: (vervolg) De kandidaat kan incidentmeldingen van gebruikers en servicedeskmedewerkers registreren, specificeren en oplossen, en kan hierover leidinggevenden informeren. Upgrades uitvoeren Onderhouden van een kennisdatabase 1 april

14 Competentie BOS 4: De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van de klant. Gebruik maken van kantoorhulpmiddelen Toepassen SLA (Service Level Agreement) Regels toepassen en naleven Bijvoorbeeld: - werken volgens kwaliteitszorgmethodieken - werken volgens vastgestelde processchema s - werken volgens procedures - werkinstructies hanteren Projectmatig werken - plannen en volgens planning werken - omgaan met deadlines - projectplannen interpreteren en eigen rol(len) daaruit kunnen halen - vervullen van verschillende rollen binnen een project Verantwoording afleggen Flexibel Loyaal aan afspraken Nauwgezet Procedures, regels, richtlijnen Bijvoorbeeld: - wet- en regelgeving, bijvoorbeeld t.a.v. arbeidsomstandigheden (arbo) - geldende algemene procedures en regels binnen een organisatie - werkinstructies - SLA s (Service Level Agreements) Bedrijfsprocessen Bijvoorbeeld: - in relatie tot de informatieverzoeken - goederenstroom/geldstroom/ informatiestroom Kwaliteitszorg - kwaliteitscriteria - handboeken - methodieken ITIL Werkprocessen klant/gebruiker Bedrijfsprocessen Bijvoorbeeld: - in relatie tot de informatieverzoeken - verhouding tussen bedrijfsprocessen en de informatiebehoefte - relaties tussen processen onderling en de informatievoorziening - goederenstroom/geldstroom/ informatiestroom Belang van de continuïteit van het bedrijfsproces en de consequenties van discontinuïteit Gevolgen van het niet juist realiseren van een SLA (Service Level Agreement) Het nut en de noodzaak van werkinstructies, procedures, regels, richtlijnen 1 april

15 Competentie BOS 5: De kandidaat houdt bij uitvoering van zijn taken rekening met zijn eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en die van collega s binnen de organisatie- en/of projectstructuur. Projectmatig werken - plannen en volgens planning werken - omgaan met deadlines - projectplannen interpreteren en eigen rol(len) daaruit kunnen halen - vervullen van verschillende rollen binnen een project Geen 9-5 mentaliteit Doelstellingen/missie van de organisatie Op hoofdlijnen, denk aan: - organisatievorm - ordeningsprincipes m.b.t. organisatiestructuren (functioneel, markt, product, geografisch) - speciaal ook die van de servicedesk in de organisatie Eigen beslissingsbevoegdheid en die van anderen binnen en buiten de servicedesk Grenzen organisatorische mogelijkheden Organisatiecultuur Eigen rol en bevoegdheden Organisatiecultuur en -structuur - lijn-, lijn/staf-, matrix-, projectorganisatie - organisatieschema s lezen en begrijpen - de verschillende niveau s van beslissingsbevoegdheid Organisatiestructuur - m.n. structuur servicedesk Plaats en rol binnen de organisatie van de servicedesk 1 april

16 Competentie SSCN 6: De kandidaat kan schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. Communicatief vaardig - informatie inwinnen en verstrekken - luisteren - tweegesprekken voeren - vergaderen - eenvoudige correspondentie voeren Rapporteren en presenteren - mondeling en schriftelijk - presentatie houden - informatie vastleggen en verspreiden (bijv. ook via een memo of ) Assertief Duidelijk Functiegericht Overtuigend Constructief Nederlandse taal Engelse taal Basis communicatietechnieken - stellen van adequate vragen - beantwoorden van vragen - klantvriendelijkheid - onderscheiden hoofd- en bijzaken - inachtneming van omgangsvormen - samenvatten Het gebruik en de inzet van verschillende communicatiemiddelen Bijvoorbeeld: - telefoon - brief - - face-to-face Mondeling en schriftelijk taalvaardig in de Nederlandse en Engelse taal - Engelstalige installatie-instructies en FAQ s gebruiken - gebruik maken van (elektronische) Engelstalige vertaalwoordenboeken - Engelstalige installatie-instructies en FAQ s vertalen naar het Nederlands - een FAQ in de Engelse taal uitbreiden met nieuwe items - Engelstalige ICT-terminologie in het juiste kader plaatsen - Engelstalige ICT-terminologie vertalen naar het Nederlands - in systeemdocumentatie en registratiesystemen het juiste Engelse vakjargon 1 april

17 Competentie SSCN 6: (vervolg) De kandidaat kan schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. gebruiken Vaardig in het voeren van telefoongesprekken Vertalen vakjargon in gebruikerstaal 1 april

18 Competentie SCCN 7: De kandidaat kan relaties onderhouden en teamgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. Onderhouden van relaties Meedenkend Gebruiker Wensen/behoeften van klant/collega Samenwerken Sociaal vaardig Omgaan met conflicterende belangen - beschikbaarheid vs. veiligheid/security - belangen gebruiker vs. organisatiebelangen Adviseren Teamplayer Consequent Diplomatiek Klantgericht/klantvriendelijk - beleefd - hulpvaardig Empathisch Werkproces gebruiker/klant en gebruikersgroepen Belangen van klant/collega/leverancier/ organisatie Relatiebeheer - manieren om contact leggen met nieuwe relaties - manieren om bestaande relaties onderhouden Het werk van andere disciplines in de organisatie (binnen en buiten ICT) Gebruikersgedrag en zijn eigen voorbeeldfunctie op het gebied van systeemgebruik Zich verplaatsen in de klant/ inlevingsvermogen Sociaal Loyaal Gericht op het geven van het goede voorbeeld - op gebied van systeemgebruik - op gebied van ICT-beheer richting collega s 1 april

19 Competentie SCCN 8: De kandidaat stelt zich dienstbaar op en toont begrip voor de belevingswereld van klanten en collega s. Zich verplaatsen in de klant/ inlevingsvermogen Signaleren en op waarde schatten van gebruikerswensen en -behoeften Klantgericht/klantvriendelijk - beleefd - hulpvaardig Empathisch Belangen van de klant/collega/ organisatie Kennisniveau van de gebruiker/klant Het werkproces van de gebruiker/klant - wat is de relatie van de hulpvraag met het werkproces? Onderscheid maken tussen wensen en behoeften Wensen/behoeften/belangen van klant/collega/organisatie Adviseren - adviseren van gebruikers over het gebruik van het ICT-middelen - adviseren van collega s over de inzet en het gebruik van ICT in de organisatie (vanuit zijn eigen kennis en ervaring) - advies afstemmen op de doelgroep Gebruikersgedrag Verschil tussen wensen en behoeften 1 april

20 Competentie LV 9: De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. Zelfstandig informatie vergaren en naar waarde schatten Bijvoorbeeld: - bijhouden vakliteratuur - nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hard- en software in kaart brengen - nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hard- en software toetsen op bruikbaarheid binnen een specifieke organisatie - gebruik maken van een kennisdatabase Leergierig Nieuwsgierig Openstaand voor innovaties Onderzoekend (van aard) Pro-actief Vernieuwingen en innovaties Het bestaan en de mogelijkheden van informatiebronnen - weten waar je informatie kunt vinden Specifieke informatiebronnen voor de servicedeskfunctie - FAQ-lijsten - handleidingen - informatie van gebruikersgroepen Consequenties van veranderingen en innovaties - voor het eigen werk - voor de organisatie in het algemeen - voor gebruikers - voor de servicedesk Informatiebronnen - waarde van de informatie Raadplegen informatiebronnen Bijvoorbeeld: - FAQ s - handboeken - servicedesk fabrikant/leverancier - Internet Anticiperen op innovaties - voorstellen doen om onderdelen van het bestaande informatiesysteem aan te passen Nieuwe kennis toepassen - o.a. vertalen naar eigen werksituatie/ -omgeving 1 april

21 Competentie LV 9: (vervolg) De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. - zich netwerkomgevingen snel eigen kunnen maken 1 april

22 Competentie LV10: De kandidaat kan de effectiviteit en de efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen en op basis van de verkregen informatie zijn inzichten bijstellen. Feedback vragen en geven Ontvangen kritiek vertalen naar concrete verbeterpunten voor eigen functioneren Kritisch - t.a.v. eigen functioneren Openstaand voor kritiek Eigen grenzen Feedbackproces - goede manier van feedback geven en ontvangen Belang van een leven lang leren Waarde van kritiek Herkennen van eigen hiaten in benodigde competenties (vaardigheden, attitudes, kennis en inzichten) 1 april

23 III a Toelichting op toetsing en afsluiting In de hierna volgende tabellen worden aanwijzingen gegeven voor het samenstellen van een afsluitende toets voor deze deelkwalificatie. De tabellen kennen de volgende opbouw: - Uit te voeren activiteiten De belangrijkste activiteiten die in de opdracht aan de orde zullen moeten komen, worden genoemd. Er is een afzonderlijke tabel voor de vakmatige en methodische competenties, de bestuurlijkorganisatorische en strategische competenties en de sociaal-communicatieve en cultureel-normatieve competenties enerzijds en de leer- en vormgevingscompetenties anderzijds. - Te volgen werkproces Het werkproces dat de kandidaat moet kunnen volgen wordt hier geschetst. - Beheersingscriteria Proces Aan de hand van deze aspecten kan beoordeeld worden of de kandidaat alle relevante onderdelen van het werkproces heeft uitgevoerd. (De aangegeven nummers verwijzen naar de competenties.) - Beheersingscriteria Resultaat Aan de hand van deze criteria kan beoordeeld worden of de door de kandidaat ontwikkelde producten aan de producteisen voldoen. (De aangegeven nummers verwijzen naar de competenties.) - Mogelijke bewijzen Hier worden mogelijke documenten, formulieren, producten etc. genoemd waarmee de kandidaat het gevolgde proces en/of het resultaat ten behoeve van een derde kan aantonen. 1 april

24 III b Aanbevelingen voor toetsing en afsluiting Aanbevelingen toetsing deelkwalificatie: Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Vakmatige en methodische competenties, bestuurlijk-organisatorische en strategische competenties en sociaal-communicatieve en cultureel-normatieve competenties Uit te voeren activiteiten Te volgen werkproces Beheersingscriteria Proces Beheersingscriteria Resultaat Mogelijke (vormen van) bewijzen - mondeling toelichten van de werking van het informatiesysteem - schrijven van gebruikersinstructies - informatieverzoeken afhandelen, vragen beantwoorden - incident- en storingsmeldingen registeren, oplossen en afhandelen Input - vastgestelde eisen m.b.t. de werking van de servicedesk - instructies/ opdrachten leidinggevende - bestaand informatiesysteem - informatieverzoeken - storings-/incidentmeldingen Verwerking - toelichten van de werking van (onderdelen) van het informatiesysteem, gebruikers op weg helpen - opstellen en aanpassen instructies - informatieverzoeken afhandelen/vragen beantwoorden - incidentmeldingen afhandelen - rapporteren en informeren Resultaat - correct geregistreerde en afgehandelde incidentmeldingen en informatie - licht de werking van het systeem helder en beknopt toe (mondeling) (comp. 1) - schrijft heldere en beknopte gebruikersinstructies (comp. 1) - stemt toelichting en instructie af op het niveau van de gebruiker(s) (comp. 1) - handelt informatieverzoeken en vragen van gebruikers correct en naar tevredenheid af (comp. 2) - interpreteert incidentmeldingen op correcte wijze (comp. 3) - registreert incidentmeldingen volgens de geldende regels (comp. 3) - lost incidenten snel en adequaat op of onderneemt de juiste vervolgactie (comp. 3) - werkt projectmatig (comp. 4) - werkt volgens algemeen geldende procedures en regels (comp. 4) - toelichting en uitleg is praktisch en to-the-point (comp. 1) - toelichting, instructies e.d. zijn afgestemd op de gebruiker(s) (comp. 1) - informatieverzoeken worden snel en naar tevredenheid beantwoord (comp. 2) - incidentmeldingen worden snel en adequaat afgehandeld evt. m.b.v. een tijdelijke oplossing (comp. 3) - documentatie/registratie voldoet aan de gestelde eisen (comp. 3) - adequaat uitgevoerde werkzaamheden (tijdig, accuraat, in de juiste volgorde en volgens de regels en procedures) (comp. 4 en 5) - communicatie, samenwerking, uitvoering en resultaat zijn naar tevredenheid van de gebruikers/klant en collega s (comp. 6, 7 en 8) Proces: Observatieverslag van de praktijkopleider en/of docent op basis van de beheersingscriteria behorende bij het proces Resultaat: - opgestelde instructies - afgehandelde informatieverzoeken en incidentmeldingen - beantwoording van vragen - correcte omgang met gebruikers/ klanten en collega s - correct opgestelde documentatie - verklaringen van opdrachtgever, gebruikers, collega s Proces/Resultaat: Nagesprek en verslag van het nagesprek 1 april

25 Aanbevelingen toetsing deelkwalificatie: (vervolg) Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Vakmatige en methodische competenties, bestuurlijk-organisatorische en strategische competenties en sociaal-communicatieve en cultureel-normatieve competenties Uit te voeren activiteiten Te volgen werkproces Beheersingscriteria Proces Beheersingscriteria Resultaat Mogelijke (vormen van) bewijzen verzoeken - goed geïnformeerde gebruikers - tevreden gebruikers/klanten - duidelijke rapportages - handelt conform verantwoordelijkheden en bevoegdheden (comp. 5) - toont aan kennis van en inzicht in de organisatie te hebben (comp. 5) - communiceert op correcte wijze in het Nederlands en het Engels (comp. 6) - werkt team- en doelgericht samen (comp. 7) - is hulpvaardig en leeft zich in in de klant en collega s (comp. 8) 1 april

26 Aanbevelingen toetsing deelkwalificatie: Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Leer- en vormgevingscompetenties Uit te voeren activiteiten Te volgen werkproces Beheersingscriteria Proces Beheersingscriteria Resultaat Mogelijke (vormen van) bewijzen Reflectieverslag - maken van een reflectieverslag - voeren van een voortgangsgesprek - maken van een definitief reflectieverslag Input - de in het kader van de deelkwalificatie uit te voeren activiteiten - voorlopig reflectieverslag - voortgangsgesprek - verbeterpunten Verwerking - reflecteren op eigen handelen - bijhouden ontwikkelingen Resultaat - inzicht in eigen kwaliteiten - verbeterde werkwijze - definitief reflectieverslag - toegepaste nieuwe ontwikkelingen (voor zover mogelijk) - evalueert adequaat (comp. 10) - vraagt feedback (comp. 10) - reageert effectief op kritiek (comp. 10) - houdt adequaat vakkennis en ontwikkelingen bij (comp. 9) - doet verbetervoorstellen voor hulpmiddelen en werkwijzen (comp. 9) - past nieuwe ontwikkelingen voor zover mogelijk toe (comp. 9) - brengt aantoonbare verbeteringen aan (comp. 10) - geeft aan hoe feedback is verwerkt (comp. 10) - draagt aantoonbaar bij aan efficiency en kwaliteitsverbetering van de organisatie en/of afdeling (comp. 9) Proces/Resultaat: Reflectieverslag van de kandidaat Observatieverslag van de praktijkopleider en/of docent op basis van de beheersingscriteria behorende bij het proces Nagesprek en verslag van het nagesprek 1 april

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138)

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) instructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) pi.cca10.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 (ICT04.4/CREBO:53254) pi.ict04.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1

POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1 POP Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie Versie 15/12/05 Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1 POP Andy Man Doel en Motivatie Mijn doel van deze opleiding is natuurlijk om mijn diploma te halen. En

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie