Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL"

Transcriptie

1 Bestek: Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Vragen en antwoorden / Questions et réponses Vragen mbt Tender FUP ITIL: 1 Vraag mbt deelopdracht 1: - Hoe verloopt de goedkeuring van de op te stellen documentatie, (door welke partijen, welke procedure, welke vereisten), inclusief ook voor de nodige wijzigingen in de bestaande documentatie. De procedures voor goedkeuring van de delivrables van het project zijn afhankelijk van het projectplan welke voorgesteld werd in het aanbod (zie paragraaf 2.6 van het Lastenboek). De documenten worden formeel geaccepteerd door het Leidinggevend Comité, en dit op voorstel van de projectleider en contractant. De contractant kan een communicatie procedure bepalen tussen het project en zijn Leidinggevend Comité. 2 Vraag mbt deelopdracht 2: - Welke versies van producten moeten in acht worden genomen, voor de volgende producten: - Ant - Maven - Borland Starteam - DB2 - Weblogic - JBoss - Andere tools? De gebruikte versie van deze producten werd gepreciseerd in paragraaf van het lastenboek. De contractant moet klaar zijn om te werken met de laatste versie die op de markt is. 3 Vraag mbt deelopdracht 3: - Welke versies van producten moeten in acht worden genomen, voor de volgende producten: - HP Openview ServiceDesk HP Openview Servicedesk V4.5 SP 28. Een constante evolutie van de gebruikte producten naar de meest recente versies dient ingecalculeerd te worden. In het bijzonder is een migratie van servicedesk 4.5 naar servicemanager 7.xx voorzien in de loop van Vraag mbt deelopdracht 7: - Definitie KPI's van Alignability Process Model (APM) - Definitie KPI's van Cobit processen AI6 AI7 en DS9

2 De nadruk ligt op de ontwikkeling van de meetmethode, de globale definitie van de KPI is reeds gebeurd tijdens de uitvoering van een eerder uitgevoerd project (het project Mississippi). De praktische uitwerking van deze KPI (Key Performance Model) in de zin van de gebruikte bronnen, de frequentie, de details van de gebruike variabelen is een voorwerp van dit bestek. Deze KPI s kunnen geïnspireerd worden op de vermelde standaarden (zie en De contractant moet minimum een algemene kennis hebben van deze standaarden. De definitie van deze KPI s moet in elke geval aangepast worden aan de specifieke noden, aan de producten en aan de methoden gebruikt door de FOD Financiën. 5 In het kader van het lastenboek vroegen we ons af of we de originele CV s van de kandidaten mogen toevoegen als bijlage gezien in de gebruikte template slechts de 3 laatste werkervaringen mogen opgenomen worden. In sommige gevallen heeft dit geen goed beeld over de kennis / ervaring van de kandidaat of mogen er toch meer opgenomen worden in de template? Een origineel CV bijvoegen is toegestaan, op voorwaarde dat er ook een CV bijgevoegd wordt in het verplichte vorm zoals opgelegd in het lastenboek. 6 Het bestek is in PDF formaat en zoals gevraagd in het bestek, is de inschrijver verplicht het offerteformulier in bijlage te gebruiken dat bij het bestek is gevoegd. Wij hebben problemen om dit document terug om te zetten naar MS Word en zouden het ten zeerste op prijs stellen indien U deze documenten zou kunnen toesturen in Word formaat. Zou U zo vriendelijk willen zijn om ons hierbij te helpen. Ja, een versie van het bestek in MS-Word formaat werd reeds gepubliceerd op de site. 7 Wat is de verwachte time-line voor dit project? Met andere woorden, wanneer wordt verwacht dat het project van start kan gaan? En wat is de verwachte doorlooptijd van het project (in maanden)? Het project dient uitgevoerd te worden in de loop van De aanbieder kan een tijdsschema voorstellen in zijn offerte. Er wordt gesuggereerd om geen opleidingsactiviteiten te voorzien in de normale vakantieperiodes. 8 Paragraaf en bijlage 2 (pag. 20, 41) In sectie vermeldt u prestaties van 7.36u/dag en in de prijstabel 8u/dag. welke effectieve prestaties per dag verwacht u? De normale arbeidstijden van de personeelsleden van FOD Financiën bedraagt 7u36 per dag, dit in een systeem van glijdende werktijden. Dagen van langer of korter dan 7u36 per dag zijn mogelijk. De prestaties van de medewerkers van de aanbieder kunnen in hetzelfde ritme ingepland te worden. In de prijstabel dient, conform de gewoonten in de markt, de prijs gegeven te worden voor een standaard dag van 8u. Dit om een eenduidige vergelijking tussen de verschillende offertes mogelijk te maken.

3 9 Paragraaf 3.5 (pag 33) Zijn er vandaag al Java Applicaties opgenomen in de Borland Starteam repository? Zo ja hoeveel? Moet het geautomatiseerde deploymentscript getest en werkend gemaakt worden voor deze bestaande java applicaties? De configuratie van ongeveer 120 ICT projecten binnen FOD Financiën wordt reeds beheerd via de Starteam broncode repositories. De meeste van deze Starteam projecten hebben betrekking op de ontwikkeling van een JAVA applicaties. De gedefinieerde oplossing in het kader van deze aanbesteding moet compatibel zijn met de standaarden en technologieën die door de FOD Financiën gebruikt worden. De oplossing moet eveneens parametriseerbaar zijn. De definitie en implementatie van deze parameters zal onderwerp van de uitvoering van deze aanbesteding zijn. Voor de test van de oplossing zal een beperkt aantal bestaande toepassingen ten gepaste tijde gedefinieerd worden. Tijdens de uitvoering van het project zullen, in samenspraak tussen de projectleiders van FOD Financiën en de medewerkers van de aanbieder, de Java applicaties geselecteerd worden waarvoor de nieuwe methodologie en implementatie al zal toegepast worden, dit rekening houdende met de complexiteit van het project, de stand van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en planning van het ontwikkelingsteam, enz 10 Paragraaf 3.5 (pag 33) Van volgende documenten wordt melding gemaakt: FUP-MO-D4-Buildscript.doc FUP-Project Setup Kan hiervan een kopie bezorgd worden? De FUP documentatie is beschikbaar op internet, op de adressen gespecifieerd in paragraaf van het lastenboek. Er moet rekening gehouden worden met een constante evolutie van deze documenten. Vanuit het standpunt van het aspect Buildscript, is het belangrijk om te weten dat de nieuwe standaardorganisatie van de JAVA projecten binnen FUP gebaseerd is op de Standaard Directory Layout, gebruikt door MAVEN2. Dat sluit de toepassing van ANT op deze structuur niet uit. Het is eveneens belangrijk om te weten dat de inhoud van deze documenten wordt verondersteld om nog meer te evolueren teneinde rekening te houden met de resultaten van deze overeenkomst. 11 Paragraaf 3.5 (pag 33) Bestaat er vandaag een standaard Java project structuur? Is er een min of meer standaard build.xml (Ant) of pom.xml (Maven) in gebruik? Ja, de JAVA structuur zoals die voorgesteld wordt door FUP is de Standaard Directory Layout van MAVEN2. Op deze structuur moet het mogelijk zijn MAVEN2 te gebruiken met fichiers pom.xml en ANT met fichiers build.xml. 12 Paragraaf 3.5 (pag 33) Welke deliverables worden vandaag gedeployed? -jar? -war? -ear?

4 De drie (.jar, war,.ear) 13 Paragraaf 3.5 (pag 33) Welke J2EE technologieën worden gebruikt: -EJB 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 3.0 -JMS (Message Queues like Websphere MQ, WebLogic JMS, jboss MQ,...) -Servlets, JSP -JSF (implementaties zoals RichFaces,...) -... De meest recente technologieën J2EE die gebruikt worden bij de FOD Financiën zijn EJB3.0, JMS 0.2 en 1.1, Servlet 2.4, JSP 2.0, STRUTS 1 en 2, JSF SEAM Framework. Andere technologieën J2EE zullen kunnen gebruikt worden op basis van de evolutie van de technologie. 14 Paragraaf 3.5 (pag 33) Hoe worden database connecties/configuraties nu geconfigureerd: Gebruik van tekt, properties, xml configuratie bestanden per applicatie of AS (Application Server)? Gebruik van JNDI (AS specifieke configuraties van DataSources)? Gebruik van Spring? Gebruik van JNDI door CCFF + eigenschappen en XML configuratiebestanden. Het spring framework wordt slechts gedeeltelijk gebruikt. 15 Paragraaf 3.5 (pag 33) Zijn er nog andere configuratie artefacten in gebruik? tekst, xml, properties LDAP Ja, XML door de CCFF en properties- en xml bestanden in de applicaties. 16 Paragraaf 3.5 (pag 33) Zijn er nog andere technologieën in gebruik Hibernate, JDO, Toplink -... CCFF (Communicatiecentrum van de Federale Fiscaliteit) framework specifieert de technologieën die behoren tot de standaard architectuur van de applicaties. Hibernate wordt gebruikt, naast andere data persistentie technologieën zoals CMP en Ibatis, in de data-access layer.

5 17 Wat zijn de gewenste/beoogde tijdslijnen van service delivery? (beoogde startdatum, beoogde einddatum etc) Het Service Level Management proces is reeds actief. Incident management en configuration managmenet zijn operationeel. Voor Capacity en Availibility management zijn nog geen gedetailleerde start- en einddatum vooropgesteld. Meer details worden gegeven in de titel van het bestek. 18 Hoe moeten eindresultaten anders dan documentatie gepresenteerd worden? (bijv, presentaties) Er wordt verwacht dat de voortgang van het project onder de vorm van presentaties en verslagen aan Steering comité toegelicht worden en dat er bij de opleidingen gebruik gemaakt wordt van presentaties en bijbehorende notities opgemaakt worden. 19 Paragraaf 3.6 (pag 37) Zijn er vanuit FOD Fin limieten aan het parallel uitvoeren van deelopdrachten (ivm beschikbaarheid resources). Het staat de aanbieder vrij een aangepaste planning in de offerte op te nemen. Deelprojecten kunnen in parallel uitgevoerd worden, in de mate dat er rekening gehouden wordt de onderlinge afhankelijkheden tussen de deelprojecten. Er wordt evenwel aangeraden de opleidingen pas te voorzien op het ogenblik dat de deelprojecten voor implementatie al beëindigd zijn, en ook geen deelprojecten te laten starten tijdens het uitvoeren van het kennismakingstraject. 20 Heeft het FOD een project management methodiek waaraan geconfirmeerd moet worden (bijv. PRINCE2)? Het lastenboek vraagt geen specifieke methode van projectbeheer. Wat betreft PRINCE2 is het wellicht nuttig te vermelden dat PRINCE2 in een pilootfase zit binnen Fod Financiën. Het wordt al gebruikt voor enkele ontwikkelingsprojecten en meerdere projectleiders hebben de opleidingscursussen al gevolgd. De integratie van PRINCE2 en FUP vormde het onderwerp van een interne studie voor de toepassing van ontwikkelingsprojecten van ICT. 21 Hoe ziet het applicatielandschap eruit? En hoeveel wijzigingen en wat voor soort worden er gemiddeld uitgevoerd? Om de evt interfacing goed te kunnen schalen is dat vereiste informatie. Gedetailleerde informatie over de applicaties en de onderlinge afhankelijkheden zal verstrekt worden tijdens het kennismakingstraject. De aanbieders dienen rekening te houden met een sterk evoluerende applicatieportfolio, met een belangrijk aantal onderlinge afhankelijkheden, waarbij op dagdagelijkse basis nieuwe versies van

6 bestaande applicaties en op geregelde tijdstippen nieuwe applicaties naar productie gebracht worden. 22 Paragraaf (pag 31) Moet uitgegaan worden van ITIL v2 of ITIL v3. ITIL V2. 23 Paragraaf (pag 32) Moet vastgehouden worden aan de processen volgens het alignability process model of kan daarvan afgeweken worden? De processen volgens het alignability process model zijn de basis van de procesdefinities en dienen in de mate van het mogelijke gevolgd te worden, tenzij aangetoond wordt dat een aanpassing van het model een significate meerwaarde voor FODFIN zou kunnen realiseren. 24 Paragraaf (pag 34) Is request management een apart ingericht proces? En hoe is de link met change management? Of is dat onderdeel van incident management proces? Request management wordt getriggerd en is onderdeel van Incident Management. In incident management wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën van support requests; zo onderscheiden we onder andere een support request for incident resolution en een support request for change. In Alignability process model wordt een release beschouwd als een verzameling van changes. 25 Paragraaf (pag 34) Welke test methodiek gebruikt FOD huidig? FUP beschrijft de tests methodologie (zie Discipline 5 Test), deze is gebaseerd op een itéractieve en incrementele benadering. De strategie van de tests en de werkmiddelen (MERCRY QC, Load Runner, Quick Test) worden gedefinieerd en (meestal) gebruikt. Operationele aspecten van de methodologie (zie paragraaf van het Lastenboek) maken deel uit van deel 4 van de overeenkomst en de resultaten van deze overeenkomst zullen opgenomen worden in de methodologie FUP door FOD Financiën. 26 Paragraaf (pag 35) Zijn er een volledige Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productieomgevingen voor alle applicaties? Hoeveel? Op welke manier zijn de omgevingen geimplementeerd (bijv. Virtualisatie)?

7 Ja, er zijn ontwikkelomgevingen (één of meerdere), integratie-, acceptatietest- et productie-omgevingen voor alle JAVA toepassingen. In de meeste gevallen zijn de ontwikkelingsomgevingen geïmplementeerd op virtuele servers. De integratie, acceptatie en productieomgevingen zijn geïmplementeerd op solaris systemen. 27 Paragraaf (pag 36) Hoeveel mensen dienen er ongeveer opgeleid te worden. Er wordt gewag gemaakt van 20 groepen, hoeveel mensen in een groep? Gemiddeld 8 personen per groep 28 Kunt u uitwijden over de concrete gewenste inhoud van de te geven trainingen (dmv opleiding en coaching)? Wat is de voorkennis van de op te leiden teams? De opleiding dient betrekking te hebben op de elementen die in het kader van de deelprojecten 1 tot 5 ontwikkeld werden. De deelnemers zijn verondersteld opgeleid te zijn in de door FOD Financiën gebruikte methodologieën, technologieën en standaarden. Er kan van uitgegaan worden dat de deelnemers een goede kennis bezitten van de basistechnologieën en dat de opleidingen zich kunnen toespitsen op de methodologische en procesmatige aspecten en het praktisch gebruik van de ondersteunende tools. 29 Paragraaf (pag 36) Hoeveel vrijheid heeft de opdrachtnemer bij de invulling van de opleiding en coaching? In het lastenboek wordt gevraagd om de nadruk te leggen op praktisch gebruik van de tools en er is geen expliciete vermelding van processen en of niet geautomatiseerde NL interfaces. Zie vraag Paragraaf (pag 37) Zijn er in de huidge SLA s al service levels met betrekking tot applicatie deployments (bijvoorbeeld doorlooptijden etc) vastgelegd. Wat zijn de huidige KPI s? Neen, in de huidige SLA s zijn nog geen service levels met betrekking tot applicatie deployments vastgelegd. Er zijn wel normale doorlooptijden voor het deployement en integratie- en acceptatietest proces vastgelegd in de beschrijvingen van het huidge deployement proces. 31 Paragraaf (pag 37) Hoe wordt er huidig gerapporteerd over KPI's en Service Levels? Is er een rapportage tool? En zo ja welke? Bedoeling is op maandelijkse basis de gedefinieerde KPÏ te rapportering via de Cognos BI tools die geïmplementeerd zijn in het Mississipi project. Van de aanbieder wordt verwacht dat de informatie wordt gedefinieerd en geëxtraheerd, en dat samen met de betrokken teams van FOD Financiën de methoden worden vastgelegd om deze informatie maandelijks aan te leveren.

8 Daarnaast dient een operationele rapportering vastgelegd te worden die op weekbasis een overzicht van de performantie en de trends weergeeft. De juiste middelen hiervoor zullen vastgelegd worden tijdens dit deelproject in samenspraak met de verantwoordelijken voor de afdelingen ICT-Applications en ICT-Operations. 32 Paragraaf (pag 26) Hoe en door wie worden software releases & patches gepackaged? En is het onderdeel van de scope? Op dit ogenblik gebeurt de packaging en build van de releases door de applicatieontwikkelingsteams. De methodologie FUP voorziet in een rol van programmeur operator voor alle aspecten in verband met build, packaging en deployment. De oplossingen die gedurende de uitvoering van de gedeeltelijke overeenkomst 5 zullen worden gedefinieerd, kunnen de processen van build, packaging en deployment impacteren. 33 Paragraaf ( pag 37) Geldt de opmerking over verschillende deployment processen per platform voor de gescopede omgeving (ie alleen java/sql applicaties) of voor de totale omgeving? De scope kan in het kader van deze opdracht beperkt worden tot de java/sql omgevingen van het ATLAS platform. Réponse: Le scope dans le cadre de cette mission peut être limité aux environnements Java/sql du platforme ATLAS Bijlage 2 (pag 41) Zijn de hier genoemde rollen slechts voorbeelden of voorgedefinieerd? De rollen hier zijn voorgedefinieerd. 35 Is het mogelijk om het lastenboek of in ieder geval de te gebruiken formulieren in een word-document te publiceren. Ja, zie ook vraag.6 36 Paragraaf 1.9.1, , 1.14 en bijlage 2 (pag. 11, 20, 22,41) Is een opdracht tegen een globale prijs met resultaatsverbintenis niet in tegenspraak met verplichting tot prikken voor de consultants en maandelijkse facturatie op basis van prestatiestaten? Er bestaat inderdaad een tegenstelling in de paragrafen die in de vraag vermeld zijn. Om dit te corrigeren werd het bestek geherkwalificeerd als een opdracht volgens prijslijst. De prijstabel (bijlage 2)werd aangepast aan deze wijziging van het bestek

9 waarbij enkel de prijzen per uur dienen opgenomen te worden. De tekst van paragraaf werd aangepast. Bovendien is de verdeling van de resources over de verschillende deelprojecten verplaatst naar een nieuw toegevoegde bijlage 7, waarin een schatting gevraagd wordt van de verdeling van de verschillende profielen over de gespecificeerde deelprojecten. 37 Is het mogelijk om in de prijstabel een aanvullend vak te voorzien voor de levering van aanvullende softwaretools die een nuttige ondersteuning zouden kunnen vormen bij de optimalisatie van de processen die in het lastenboek bestek beschreven zijn? Het huidige bestek heeft betrekking op de levering van diensten met doel de bestaande tools meer efficiënt te configureren en meer optimaal te gebruiken. De levering van aanvullende tools is niet voorzien. 37 FOD Financiën heeft meerdere initiatieven tot procesverbetering gestart, zoals CobiT, CMMI en het onderhavige bestek? Wie zal de coördinatie uitvoeren, en is dit een onderdeel van deze opdracht. Er zal zonder twijfel een interferentie zijn tussen de projecten die in de vraag genoemd wordt. De coördinatie van de werkzaamheden in de verschillende projecten zal uitgevoerd worden door FOD Financiën en behoort niet tot de opdracht die beschreven is in dit bestek.

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A Q & A 1. Onderaan pagina 17 van dit bestek staat dat wij op simpele aanvraag toegang kunnen krijgen tot een gereserveerde ruimte waar de te migreren rapporten kunnen worden geconsulteerd. Welke procedure

Nadere informatie

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management 1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Copyright IBS 2006. Nieuwbouw. Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling. Huub Cleutjens

Copyright IBS 2006. Nieuwbouw. Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling. Huub Cleutjens Nieuwbouw Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling Huub Cleutjens Inhoud IBS en Java Keuzes: taal / architectuur Productiviteit / arbeidsdeling IBS Java Development Accelerator Persistence UI Persistence

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie Nr/N Ref NL/FR Pagina Vraag Antwoord Page Question Response 1 II.8.1 NL 33 Er wordt een termijn van 30 kalenderdagen voorzien voor de goedkeuring van het project. Dit kan een impact hebben op het verloop

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens Paragraphe n de page. langue Questions Réponses partie A: 4.3.1 Contenu de l'offre volet 3B partie B: 2.1.2 Sous-traitants Partie B: 2.2.2.2 Exigences techniques: profils compétences Partie B: 2.2.2.2

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 «Nederlandstalige opleidingen Communicatie» Informatiesessie 09/06/2011 10.00u 1 Hoeveel cv's ontvangen

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 Programma Databases (JDBC, JNDI, ORM, JPA) MVC & Spring/Struts EJB Databases Veel web applicaties moeten informatie over langere tijd op kunnen slaan. Een voor de

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 Vision ~ Knowledge ~ Results Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 OGh Fusion Middleware/ SOA Dag 19 Mei 2010, Het Oude Tolhuys Edwin Biemond email edwin.biemond@whitehorses.nl Web http://blogs.whitehorses.nl/,

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen!

Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen! Voorjaarsevenement 2008 Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen! Jurian van de Laar (jla@improveqs.nl) 1 Improve Quality Services Dienstverlener Testen & Kwaliteitsmgt. Advisering, Detachering en

Nadere informatie

Opleidingen Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen Gymnasium, Sittard

Opleidingen Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen Gymnasium, Sittard CURRICULUM VITAE Personalia Naam: R.L.P. Jaspers (Richard) Geboortejaar: 1981 Woonplaats: Alphen aan den Rijn Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-30725182 E-mailadres: richard.jaspers@koala-it.nl

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Agenda Introductie Wat levert het op? De uitdaging en de resultaten Aanpak en organisatie Afronding en Vragen Introductie Co Klerkx Gino Kemp

Nadere informatie

Bijlage 6: Integratie servicemanagementsystemen

Bijlage 6: Integratie servicemanagementsystemen Bijlage 6: Integratie servicemanagementsystemen 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Integratie servicemanagementsystemen... 3 2. Voorbeelden van gegevensuitwisseling... 4 2 Inleiding Binnen de Aanbestedende Dienst

Nadere informatie

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd Personalia Naam : Sandries Voornaam : Dario Geboortedatum : 23-07-1972 Woonplaats : Leiden Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Introductie Kennis en ervaring opdoen en deze vervolgens weer toepassen

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

HP ITSM Assessment Services HP Services

HP ITSM Assessment Services HP Services HP ITSM Assessment Services HP Services Uit HP s ervaring met duizenden enterprise-klasse IT-omgevingen blijkt dat periodieke evaluaties essentieel zijn voor uw operationele succes. U dient de juiste serviceniveaus

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation Bridge

EXIN IT Service Management Foundation Bridge Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000 Edition 201512 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0 Dienstbeschrijving Premium SLA Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Premium SLA... 3 3.1 Ordering & Levering... 3 3.1.1 Orderscenario 15: Premium Service Order... 3 3.1.2 KPI 1: reactiesnelheid...

Nadere informatie

Portals & Open Source

Portals & Open Source Portals & Open Source OGh Jaarcongres 2003 Zeist, 7 october R.V.L.P. Schaaf Agenda Introductie Begrippenkader en standaards Open Source portals Onder de loep: Imbrium Praktijk case Open Source in uw organisatie?

Nadere informatie

Bijlage 2. Programma van Eisen

Bijlage 2. Programma van Eisen Bijlage 2 Programma van Eisen WESP3.0: Implementatie Dynamische Kielspeling WESP4.0: Migratie naar Enterprise Architectuur SRK Bijlage 2, Programma van eisen WESP3.0/4.0 versie 2.0, d.d. 15/12/2014 1/13

Nadere informatie

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7 Belangrijke informatie betreffende het gebruik van deze template: Tekst in zwart is generiek voor alle offertes en mag niet gewijzigd worden tenzij na schriftelijk akkoord van Fedict. Tekst in blauw is

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Service level agreement

Service level agreement Service level agreement Succes verzekerd met een heldere set afspraken Succes verzekerd met een heldere set afspraken Opdrachtgever: Auteur 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 Consultant Account executive

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Tom Buijs. Date: December 2014. Version: 0.8. Classification: final. tb - 1. December2014 Copyright Tombit bv Tom Buijs - resume

Tom Buijs. Date: December 2014. Version: 0.8. Classification: final. tb - 1. December2014 Copyright Tombit bv Tom Buijs - resume tb - 1 Tom Buijs cv Date: December 2014 Author: Tom Buijs Version: 0.8 Status: final Classification: final tb - 2 Agenda Persoonlijke gegevens Kennisgebied Portfolio Prestaties tb - 3 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak!

Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak! Patrick Scholte & Albert Dennis Janssen Anneveld Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak! Agenda Even voorstellen De Rabobank Problemen met omgevingen Oorzaken Aanpak Verdere ontwikkelingen

Nadere informatie

Transavia ISM. Agenda

Transavia ISM. Agenda Transavia ISM Agenda Transavia Uitgangspunten voor ISM ISM Implementatie bij Transavia Ontwikkeling van het proces Procesmatig werken binnen Transavia Wat heeft ISM opgeleverd. Transavia ISM presentatie

Nadere informatie

Security Management Een principle-based aanpak met ISM & FSM

Security Management Een principle-based aanpak met ISM & FSM Security Management Een principle-based aanpak met ISM & FSM Jan van Bon @Servitect 18 september 2014 PvIB Jan van Bon Ontwikkeling & verspreiding van kennis mbt Service Management Dir. Inform-IT Manager

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw BIJLAGE 5: prijstabel Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Fase 0 bij de validatie van het PID, drie maanden na de kick-off. Subtotaal incl. Btw Totaal fase incl. Btw Fase 1 subfase 1 - subfase

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland

Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland Services Piet van Horssen Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland Het gebruik van Allfusion Harvest Configuration Manager Services Piet van Horssen 1 Services Piet van Horssen Fortis

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

4.3 Overzicht van de dienstverlening m.b.t. Projecten

4.3 Overzicht van de dienstverlening m.b.t. Projecten 4 Projecten 4.1 Omschrijving van de Projecten Scope en doel Grotere wijzigingen aan de dienstverlening (netwerkdiensten, werkplekdiensten, datacenterdiensten) of aan de hiervoor gebruikte omgevingen dienen

Nadere informatie

The future of Quality

The future of Quality The future of Quality Organisatieontwikkeling & Strategisch Q-beleid gaan hand in hand Abdon Moens IT Services - Infrastructure - Software op maat - Standaard software HR Services - W&S - HR management

Nadere informatie

Newway Versie- /Releasebeleid

Newway Versie- /Releasebeleid Newway Versie- /Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Service Support - Service Desk

Service Support - Service Desk Service Support - Service Desk INLEIDING ASSESSMENT; HOE VRAGEN IN TE VULLEN/TE WERK TE GAAN. TOEVOEGEN INLEIDING? ZIE DOC ASSESSMENT SERVICE SUPPORT VRAGEN BELEID EN LEIDERSCHAP OPNEMEN (INK-MODEL) Aandachtsgebied:

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

DWR 1.2 Installatiehandleiding Search Enricher

DWR 1.2 Installatiehandleiding Search Enricher DWR 1.2 Installatiehandleiding Search Enricher Versie 1.2 Datum 23 november 2010 Status Definitief Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 1.1 Interfacing...3 1.2 Configuratie...3 2 Installatie...4 2.1 Pre-requisites...4

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 01/08/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Luchtverkeersleiding Nederland 351981909 StationspleinZW

Nadere informatie

info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans

info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans +31 6 44 600 468 info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans Algemene gegevens Professie Service - Proces Kwaliteit - Informatiemanager Geboortejaar

Nadere informatie

Voorbeeld SLA <applicatie>

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Persoonlijke informatie Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Talenkennis Nederlands (moedertaal), vloeiend in woord en geschrift Engels, vloeiend

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer Curriculum Vitae Django Bestenbreur Senior Enterprise Java Developer Profiel Django heeft ruime ervaring als ontwikkelaar, ontwerper en architect en is thuis in de meest voorkomende softwaretechnologieën

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat?

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? ir. Richard Heijne den Bak Lezing ICT Zorg 004 en mei in Ede GOUDA 08-573 HENGELO (O) 074-674067 M I T O P I C S BV WWW.MITOPICS.NL INFO@MITOPICS.NL Even voorstellen

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie