Ambulante ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambulante ondersteuning"

Transcriptie

1 Ambulante ondersteuning

2 Samen verder Zelf bepalen hoe je je leven inricht. Met inzet van eigen talenten en vaardigheden een betekenisvol bestaan opbouwen. Het zijn gewone verlangens, maar voor iedereen verschilt de weg waarlangs ze invulling krijgen. De Trans biedt diensten en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking of een autistische stoornis. Met deze ondersteuning kunnen zij hun talenten en vaardigheden onder eigen regie verder ontwikkelen. In Drenthe, Groningen en Overijssel ondersteunt De Trans volwassenen en kinderen in de thuissituatie (ambulant), op school, op de werkplek en in verschillende speciale woon- en dienstencentra. De Trans is onderdeel van het landelijk opererende zorgconcern Espria. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase en individuele mogelijkheden, worden cliënten gestimuleerd en ondersteund om hun persoonlijk functioneren verder te ontplooien. In het leggen en onderhouden van contacten, het aanleren van sociale en werkgerichte vaardigheden en het vinden en behouden van werk. Waar mogelijk brengt De Trans bij deze activiteiten en initiatieven aansluitingen tot stand met de samenleving. Zodanig dat mensen onder eigen regie, hun eigen keuzes kunnen maken. Zelf hun leven inrichten, meedoen en vooruit kunnen. Op eigen kracht, in eigen omgeving en, waar nodig, met de ondersteuning van professionele en betrokken begeleiders; samen verder. Deze brochure In deze brochure treft u een kort overzicht van onze ambulante dienstverlening. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u naar onze website: Elke vorm van dienstverlening wordt door professionele zorgverleners begeleid. Bekostiging van ambulante zorg vindt plaats vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Daarbij is een passende indicatie nodig. Ook bij het aanvragen en verkrijgen van een indicatie kan De Trans helpen. Inhoud Diensten van De Trans 3 Begeleiding voor volwassenen in eigen omgeving 3 Ondersteuning voor het gezin 3 Deelname in ouderinitiatieven 3 Dienstencentra 4 Vrijwilligers 4 Overige diensten 5 Leercentrum cliënten 5 Expertisecentrum 5 Cliëntservicebureau 5 Cliëntenraad 5 Samenwerkingsverbanden 6 Transparant 6 Aanvullende informatie 7 AWBZ 7 Wmo 7 Indicatie 7 Individueel Ondersteuningsplan 7 Kwaliteit 7 Colofon 8 2

3 Diensten van De Trans Begeleiding voor volwassenen in eigen omgeving Volwassenen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen, kunnen begeleiding krijgen van De Trans. De eigen wensen en mogelijkheden zijn daarbij het uitgangspunt. De dienstverlening bestaat uit begeleiding in alle woon- en leefzaken. Daarbij wordt contact onderhouden en gebruik gemaakt van alle belangrijke instanties en voorzieningen in de buurt, zoals gemeente en maatschappelijke instanties. Ook onderhouden de begeleiders contacten met het persoonlijk netwerk van de cliënt, zoals familie en naasten. Cliënten kunnen bovendien 24 uur per dag en zeven dagen per week, contact opnemen met de Zorgcentrale voor dringende ondersteuningsvragen. De ondersteuning is aangepast aan de leeftijd, mate van beperking en ontwikkeling van het gezinslid met een beperking. De wensen en mogelijkheden van het gezin zijn daarbij uitgangspunt. Denk hierbij aan vragen over opvoeding, ontwikkeling en gedrag, persoonlijke verzorging, contacten met school, arts of ziekenhuis, het zoeken van ontspanningsactiviteiten en vrijetijdsbesteding, het omgaan met dagelijkse gezinssituaties en de omgang met andere gezinsleden. Deelname in ouderinitiatieven Ouderinitiatieven is een algemene term voor projecten waarbij de zorg voor het wonen en leven van een groep mensen met een beperking op basis van particulier initiatief tot stand komt. Ouders en familieleden besluiten dan samen een woonvorm voor hun kinderen te realiseren. De benodigde zorg en begeleiding wordt daarbij ingekocht bij een zorgaanbieder naar eigen keuze. De Trans heeft veel ervaring in deze vorm van samenwerking. Het heeft voor alle partijen voordelen om met een gecertificeerde zorgaanbieder als De Trans samen te werken. Belangrijk is de gegarandeerde continuïteit in het zorgproces. De Trans garandeert dat er altijd voldoende en deskundig personeel aanwezig is. Ook staan verschillende ondersteunende diensten op het gebied van personeelzaken, financiën en facilitaire zaken ter beschikking aan het ouderinitiatief. Ouderinitiatief in Zwolle Ondersteuning voor het gezin Deze vorm van dienstverlening is voor gezinnen waarvan een gezinslid een verstandelijke beperking heeft. De Trans biedt praktische en opvoedkundige ondersteuning in de thuissituatie. De geboden dienst wordt afgestemd op de beperking van het gezinslid. Begeleiders van De Trans bespreken daartoe vooraf de wensen en mogelijkheden. Deze vorm van dienstverlening is er zowel voor ouders als voor kinderen met een verstandelijke beperking of een vorm van autisme. Doel is het gezin te ontlasten. Stichting Be-Ma is een ouderinitiatief in Zwolle. Be-Ma staat voor Bij Elkaar Maar Apart. Deze stichting helpt normaal tot hoogbegaafde mensen met een vorm van autisme bij het verkrijgen van een woning en passende begeleiding. De Trans levert hier begeleiding aan zo n honderd deelnemers. Die begeleiding varieert van ondersteuning in het huishouden tot intensieve begeleiding van de deelnemers zelf. Iedere cliënt ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Bij sommige cliënten is het creëren van een stabiele situatie al een grote stap vooruit. Katja, ambulant begeleider 3

4 De vrijwilligerscoördinatoren van De Trans vormen een schakel tussen de vrijwilliger en een cliënt. Als iemand vrijwilliger wil worden, kan deze contact opnemen met een van de coördinatoren. Op basis van de wensen van een cliënt en die van de vrijwilliger, zoeken zij naar een mooie match. De coördinatoren kunnen ook helpen bij het onderbrengen van de vrijwilliger binnen een vrijwilligersorganisatie in de regio. De vrijwilliger hoeft dus niet aan De Trans verbonden te zijn. Overigens is De Trans er altijd om hen te ondersteunen en te adviseren wat betreft de omgang met, en de begeleiding van de cliënt. Dienstencentra Een plek van De Trans voor ontspanning, sociale contacten, informatie en advies en het volgen van cursussen en trainingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Regelmatig worden hier ook leuke en ontspannende activiteiten georganiseerd. Gewoon omdat het fijn is om mensen te leren kennen en samen met anderen iets te ondernemen. Cliënten kunnen zonder afspraak bij het dienstencentrum terecht. Er is een centrum in Assen, in Emmen en in Hoogeveen. Tijdens de vaste openingstijden zijn professionele begeleiders in de centra aanwezig. Vaak zijn er ook enthousiaste vrijwilligers actief. De ruimte is ook voor minder validen toegankelijk en beschikt veelal over een eigen keuken of kookgelegenheid. Bezoekers kunnen er gebruik maken van bijvoorbeeld een televisie, stereo, gezelschapsspelen en computers. Dienstencentrum Assen Delft GD Assen Telefoon: (0592) Dienstencentrum Emmen Nassaulaan GK Emmen Telefoon: (0591) Dienstencentrum Hoogeveen Nadirlaan GJ Hoogeveen Telefoon: (0528) Vrijwilligers Bij wonen horen vrij zijn en leuke dingen doen. Bij werken horen functioneren in de maatschappij en sociale contacten opdoen. De Trans ondersteunt haar cliënten daarin al zo n vijftig jaar lang. Binnen een professionele zorgorganisatie en bij de mensen thuis. Maar daarnaast willen we nog zo veel meer voor onze cliënten. We willen cliënten helpen nóg intensiever van hun omgeving gebruik te maken. Zo kunnen we hen, samen met dat netwerk, verder helpen. Het gaat dan om heel gewone dingen, waarbij de inzet van enthousiaste vrijwilligers onontbeerlijk is. Denk aan boodschappen doen, sporten, koken, een avondje uit, knutselen met de kinderen of samen klussen in huis. Zo helpen en introduceren vrijwilligers onze cliënten verder in de samenleving. In het dienstencentrum heb ik een paar leuke vrienden gemaakt. Wij zoeken elkaar nu op om te kaarten of zomaar, voor de gezelligheid. Karin, bezoeker Dienstencentrum 4

5 Overige diensten voor cliënten Leercentrum cliënten Het Leercentrum Cliënten ontwikkelt en verzorgt op maat gemaakte trainingen en cursussen voor cliënten. Met als doel de cliënten te ondersteunen en te stimuleren hun persoonlijk functioneren te verbeteren. Zo helpt het centrum hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te ervaren. Het aanbod van cursussen en trainingen is afgestemd op de leervraag en behoefte van de cliënten, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Individueel Ondersteuningsplan (IOP) van de cliënt. Globaal bestaat het programma van het centrum uit vormingsprogramma s, scholingsprogramma s, huishoudelijke vorming, en de ontwikkeling van vaardigheden op sociaal, maatschappelijk en aan werkgerelateerd gebied. Expertisecentrum Het Expertisecentrum van De Trans levert diagnostiek, advies en consultatie, behandeling, begeleiding, preventie en deskundigheidsbevordering aan cliënten. Ook zorgt het voor een continue aanwas van de benodigde specialistische kennis. Het betreft kennis op het gebied van de directe ondersteuning en begeleiding van de cliënten, bij de ontwikkeling van deskundigheid van de medewerkers, maar ook bij de ontwikkeling van en advisering rond strategisch beleid. Daarnaast organiseert het centrum de toetsing en controle op de naleving van centrale afspraken en wet- en regelgeving. Zo borgt het centrum direct en indirect de inhoudelijke zorgkwaliteit van de cliënten. Er zijn diverse deskundigen vertegenwoordigd in het Expertisecentrum: gedragskundigen, artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Cliëntservicebureau Het Cliëntservicebureau regelt de toekenning van zorg door De Trans. Medewerkers van het bureau kunnen ook helpen met de aanvraag van een indicatie. Verder kunt u hier terecht met vragen en ideeën die gaan over een verstandelijke beperking, begeleiding of ondersteuning. Zowel specifiek De Trans betreffend, als in algemene zin. Ze zoeken graag samen naar een oplossing. Voor informatie over begeleidingsmogelijkheden, of voor het maken van een afspraak, kunt u het Cliëntservicebureau bereiken via het adres of telefonisch: (0592) Cliëntenraad Elke cliënt van De Trans kan een mening hebben over zijn begeleiding en ondersteuning. Met die mening kan hij ook iets doen. Bij De Trans zijn verschillende cliëntenraden actief, ook voor zelfstandig wonende, ambulante cliënten. De raden komen volgens een vast schema bijeen en hebben rechtstreeks overleg met het divisiemanagement. Vanuit de diverse lokale cliëntenraden, hebben vertegenwoordigers zitting in een regionale cliëntenraad (RCR). De RCR komt regelmatig bijeen en heeft rechtstreeks overleg met de directie van De Trans. Zo is op elk niveau, voor elke cliënt, inspraak en invloed op het beleid van De Trans mogelijk. En omdat De Trans onderdeel is van een landelijk zorgconcern, ligt er op het gebied van cliëntvertegenwoordiging ook een lijn naar de centrale cliëntenraad (CCR) van het Espria-concern. De cliëntenraad is belangrijk als aanspreekpunt voor cliënten. Ik ben lid omdat ik daaraan een steentje wil bijdragen. Jaap 5

6 Samenwerkingsverbanden Stichting De Trans is onderdeel van zorgconcern Espria. Espria biedt oplossingen op het gebied van zorg en wonen aan mensen van jong tot oud. Van kraamzorg, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg tot thuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast onderhoudt De Trans in het belang van de cliënten diverse partnerschappen met andere externe organisaties. Het is immers niet meer vanzelfsprekend dat de centrale overheid Ledenvereniging Belangrijk binnen Espria is de Ledenvereniging waarvan zo n huishoudens lid zijn. De vereniging biedt diensten en services aan huis. Denk in dit verband aan korting op de zorgverzekering tot en met computerservice thuis. Belangrijk is ook de mogelijkheid om via bemiddeling door de Ledenvereniging aanvullende, specialistische diensten voor leden financieel haalbaar te maken. Voor meer informatie over de Ledenvereniging kunt u kijken op de zorg voor kwetsbare mensen organiseert en bekostigt. De rol van gemeenten voor beleid en bekostiging wordt groter. Dat betekent dat goede netwerken en ketensamenwerking nog belangrijker worden. Transparant Vier keer per jaar verschijnt het magazine Transparant. Het blad biedt de lezer via vaste rubrieken een uniek inzicht in dagelijkse praktijk binnen De Trans. Vooral echter staat de cliënt centraal in het blad. De cliënt en zijn hobby s, zijn kijk op het leven, zijn ervaringen met de dienstverlening van De Trans en nog veel meer. Het blad verschijnt in een oplage van ongeveer stuks en wordt toegezonden aan cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers en enkele externe partijen. 6

7 Aanvullende informatie AWBZ De zorg, begeleiding of ondersteuning van De Trans wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er zijn twee mogelijkheden voor zorg: zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Zorg in natura wil zeggen dat alle zorg en begeleiding voor de cliënt wordt geregeld. Met een PGB koopt de cliënt zelf de begeleiding en ondersteuning in. Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 in werking getreden. In de Wmo zijn de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijke verzorging uit de AWBZ samengebracht. Het doel van de Wmo is meedoen. De Wmo moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente zelf. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de hulp die mensen kunnen krijgen. Indicatie Om zorg, begeleiding of ondersteuning van De Trans te krijgen, is een indicatie nodig. Een indicatie wordt verleend door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In zo n indicatiebesluit staat op welke ondersteuning en begeleiding de cliënt recht heeft en om hoeveel tijd per week dat gaat. Het Cliëntservicebureau van De Trans kan helpen bij de aanvraag van een indicatie. Kwaliteit De Trans wil kwaliteit borgen. Daarom maken wij gebruik van HKZ, een erkend kwaliteitssysteem. Dit systeem waakt over een constante hoge kwaliteit in dienstverlening. Daarnaast wordt regelmatig de tevredenheid onder cliënten en medewerkers onderzocht. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt bij beleid en verbeterplannen. Sinds 2008 is De Trans in het bezit van het HKZ-ISO kwaliteitscertificaat. Jaarlijks controleren vertegenwoordigers van het onafhankelijke Lloyds of nog aan de voorwaarden voor zo n certificering wordt voldaan. Individueel Ondersteuningsplan Voor iedere cliënt wordt een Individueel Ondersteuningsplan (IOP) gemaakt. Dit plan beschrijft kort de vraag, de mogelijkheden, wensen en beperkingen van de cliënt. Centraal staat wat de cliënt wil bereiken met behulp van De Trans. Ook voorwaarden over omgang en afspraken over ondersteuning hebben een belangrijke plaats in het plan. Het IOP wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de cliënt en, indien nodig, zijn (wettelijk) vertegenwoordiger. Door dingen samen op te pakken, krijgt de cliënt zelfvertrouwen. En we beleven samen veel lol aan het uitproberen van recepten en het doen van de benodigde boodschappen. Bart, vrijwilliger 7

8 Colofon Uitgave van Stichting De Trans Realisatie en redactie Afdeling Communicatie De Trans, Rolde Grafische vormgeving Millart I De Communicatiemolen, Meppel Fotografie GGZ Drenthe Henk Boudewijns, Assen Over deze brochure Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar is tijdgebonden. Aan de inhoud van de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullende en meest actuele informatie over de producten en diensten van De Trans krijgt u via het Cliëntservicebureau. Cliëntservicebureau De Trans Postbus AA Rolde t (0592) e februari 2013 MA Stichting De Trans Postbus AA Rolde t (0592) e i Voor ambulante dienstverlening heeft De Trans regiokantoren in Assen, Emmen, Hoogeveen, Veendam en Zwolle. Kijk voor de adresgegevens op de website. De Trans is onderdeel van Espria.

Inhoud. Even voorstellen. Ambulante begeleiding 3 Begeleiding voor volwassenen 3 Ondersteuning voor het gezin 3 Dienstencentra 3

Inhoud. Even voorstellen. Ambulante begeleiding 3 Begeleiding voor volwassenen 3 Ondersteuning voor het gezin 3 Dienstencentra 3 Overzicht diensten Even voorstellen De Trans biedt diensten en zorg aan mensen die, door een verstandelijke beperking of een autistische stoornis, met onze ondersteuning hun talenten en vaardigheden onder

Nadere informatie

Inhoud. Even voorstellen

Inhoud. Even voorstellen Zorg en begeleiding Even voorstellen De Trans biedt diensten en zorg aan mensen die, door een verstandelijke beperking of een autistische stoornis, met onze ondersteuning hun talenten en vaardigheden onder

Nadere informatie

De Trans. Ondersteuning thuis

De Trans. Ondersteuning thuis De Trans Ondersteuning thuis Stichting De Trans Postbus 8 9450 AA Rolde telefoon (0592) 24 74 74 e-mail: info@detrans.nl e-mail: sociaaldomein@detrans.nl (uitsluitend voor gemeenten) www.detrans.nl MA042016

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Kind, jeugd & Gezin. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking. Promens Care

Kind, jeugd & Gezin. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking. Promens Care Kind, jeugd & Gezin Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking Promens Care Welkom bij Kind, Jeugd & Gezin! Kinderen en jongeren hebben recht op een zo gewoon mogelijk

Nadere informatie

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Regio Noord stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Mensen met mogelijkheden Sprank is een landelijke stichting voor zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care Welkom bij het expertisecentrum! Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind? U bent welkom bij een

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren Na haar beroerte wilden we niet dat mijn

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland MEE Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget

Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget Zorg thuis nodig? particulier persoonsgebonden budget Florein zorgt, da s helder! Florein zorgt, da s helder! Er zijn tal van situaties te bedenken waarin u of iemand uit uw omgeving zorg nodig heeft.

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 6 maart 2007 1 Programma Kennismaking Uitleg door ABVAKABO FNV Uitleg door vertegenwoordiger gemeente Vragen en antwoorden 6 maart 2007 2 Inwerkingtreding 1 januari

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Zorg en ondersteuning binnen onderwijs Mariëndael: Begeleidster Karin geeft individuele begeleiding aan Jesse bij motorische oefening Een kind

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking Promens Care Het beste voor uw kind Als ouder of vertegenwoordiger wilt u het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind zich thuis voelt, vriendjes

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Informatie voor gemeenten Zelf en samen redzaam Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed

Nadere informatie

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en wilt u informatie en advies over:

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Je hoeft het niet in je eentje te doen!

Je hoeft het niet in je eentje te doen! Cliëntondersteuning Je hoeft het niet in je eentje te doen! Advies en ondersteuning nodig bij uw vragen over financiën, inkomen, onderwijs, opvoeding, vrije tijd, werk, wonen of zorg? Cliëntondersteuning

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

KAIRO. Doel van KAIRO

KAIRO. Doel van KAIRO kairo arnhem een onderwijs-behandelprogramma voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis (ASS) informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving.

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving. Betrokken begeleiding voor mensen met NieT Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Er komen steeds minder vrienden langs, tja, ik ben ook altijd moe. Alles is ineens anders... Als een donderslag bij heldere

Nadere informatie

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Zeeland Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht.

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Colofon Teksten Bureau communicatie gemeente Vlagtwedde, Judith Boekel Vormgeving Guichard grafische vormgeving, Groningen Fotografie Roelof Bos en Ministerie van VWS Druk D&D Synergon Winschoten 3 Beste

Nadere informatie

werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care

werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care Zinvol bezig zijn Een vrije dag is pas genieten als het een uitzondering is. Een vakantie is vooral heerlijk na

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

Ik wil graag. specialistische. behandeling en begeleiding

Ik wil graag. specialistische. behandeling en begeleiding Ik wil graag specialistische behandeling en begeleiding Specialistische behandeling en begeleiding Geen mens is hetzelfde. Dat vinden we heel normaal. Iedereen heeft daarom ook andere hulp nodig. Bij ORO

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

Promens Care GEZINSBEHANDELING

Promens Care GEZINSBEHANDELING GEZINSBEHANDELING Voor gezinnen waarvan ouders of kinderen met een verstandelijke en/of psychische beperking hulp zoeken bij opvoeden en opgroeien Promens Care We helpen u thuis! Opvoeden is een hele klus.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij activiteiten en werk ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Gerben de Gruijl: Jarenlang had ik mij beziggehouden

Nadere informatie

Ondersteuning aan Huis

Ondersteuning aan Huis Ondersteuning aan Huis De Twentse Zorgcentra De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken

Nadere informatie

Dagverzorging. Thuiszorg

Dagverzorging. Thuiszorg Dagverzorging Thuiszorg ActiVite ActiVite is een professionele, betrokken en betrouw - bare zorgorganisatie. Een organisatie die zorg biedt aan iedereen: of u nu jong bent of oud, ziek, gezond of gehandicapt.

Nadere informatie

Op de Bies, dat zijn we samen...

Op de Bies, dat zijn we samen... Op de Bies, dat zijn we samen... Je leven invullen zoals jij dat wilt, met hulp van anderen... Inhoud 5 Welkom bij Op de Bies 7 Jezelf thuisvoelen, waar je ook woont 9 Zinvolle dagbesteding die bij je

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

WONEN. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Promens Care

WONEN. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Promens Care WONEN Voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care Een eigen plek Wat hebt u nodig om u ergens thuis te kunnen voelen? Dat verschilt van mens tot mens. Dus ook voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Hulp bij opvoeden en opgroeien

Hulp bij opvoeden en opgroeien Hulp bij opvoeden en opgroeien Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind met een (verstandelijke) beperking? Of heb je zelf een beperking en vragen over de opvoeding van je kind? Estinea biedt ondersteuning

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie