o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;"

Transcriptie

1 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid met betrekking tt alchlreclame alchlmarketing in Nederland tussen medi 1986 en begin 2012, met de daarbij betrkken partijen en rganisaties, relevante nderzeken, beleidsstukken en andere dcumenten. 1986: Wetgeving vrkmen: begin zelfregulering In 1986 wilde het kabinet alchlreclame p tv bij wet verbieden. Dit plan haalde bakzeil. De alchlbranche kreeg van de Tweede Kamer het vrdeel van de twijfel en mcht zelf afspraken maken ver het reguleren van alchlreclame. We nemen dit zelfregulering. Mtie Janmaat-Abbé in 1987 Histrisch in dit verband is de succesvlle alchllbby van Janmaat-Abbé van het CDA (in parlementaire kringen wel de meder van de zelfregulering genemd). In haar pging m een wettelijk alchlreclameverbd p radi en tv te vermijden dient zij p 7 september 1987 een mtie in 2 waarin zij schrijft: verwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbd van radi en TV reclame bijdraagt tt alchlmatiging en bestrijding van misbruik; van mening dat de aangebden zelfregulering ten aanzien van terughudendheid bij drankreclame dr het bedrijfsleven een kans gegeven met wrden; van rdeel dat het bedrijfsleven met de verheid de reclamecde dient aan te scherpen en een gedragscde dient te ntwikkelen; verzekt de regering, in afwachting daarvan af te zien van een verbd van alchlreclame p radi en tv. Op 13 ktber 1987 wrdt ver deze mties gestemd. De fracties van de CDA, VVD en D66 zijn vóór, de verige fracties tegen, zdat zij is aangenmen 3. Nederland uitzndering in Eurpa met uitsluitend zelfregulering; start Reclamecde vr Alchlhudende Dranken Orsprnkelijk waren er regels vr alchlreclame via de ether (radi, tv) en regels vr alchlreclame via de gedrukte media. In 1990 zijn deze regels samengevegd in de Reclamecde vr Alchlhudende Dranken (f de Cde) en deel gaan uitmaken van de Nederlandse Cde vr het Reclamewezen. Hiermee heeft de alchlindustrie gedurende vele jaren wettelijke regulering van alchlreclame weten te vrkmen. Nederland vrmde hiermee een uitzndering in Eurpa: van alle EU-lidstaten was Nederland lange tijd het enige 1 Esther van den Wildenberg is beleidsmedewerker bij het Nederlands Instituut vr Alchlbeleid STAP. 2 Kamerstukken II , 19243, nr Handelingen II , 13 ktber

2 land waar alchlreclame alleen via zelfregulering was gereguleerd. Andere Eurpese lidstaten hadden de regels ver alchlreclame, naast in zelfregulering, k deels in wetgeving verankerd. Vlume versus inhud van alchlreclame Lngitudinale studies naar de invled van alchlreclame p drinkgedrag van jngeren laten nageneg allemaal hetzelfde beeld zien: he meer jngeren wrden bltgesteld aan alchlreclame en marketing, he vreger ze beginnen met drinken en he meer ze gaan drinken p latere leeftijd 4. Het is dus met name van belang de heveelheid f het vlume van alchlreclame te beperken. De inhud van de reclame is hierbij van minder grt belang (hewel k de inhud van de reclame kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid vr en dus de invled ervan p jngeren). Weinig impact research beschikbaar Echter, p het mment dat het kabinet in 1986 vrnemens was alchlreclame p tv te verbieden, was er ng nauwelijks ged wetenschappelijk nderzek gedaan waaruit bleek dat met name het vlume van alchlreclame van invled is p het drinkgedrag. Wetgeving m alchlreclame p radi en tv deels te verbieden had in 1986 al nadrukkelijk kunnen bijdragen aan het beperken van de heveelheid alchlreclame. De keuze de regulering ver te laten aan de industrie leidde er echter te dat niet het vlume, maar slechts de inhud van alchlreclame deels beperkingen kreeg pgelegd. De regels uit de Reclamecde vr Alchlhudende Dranken hebben immers nageneg allemaal betrekking p de inhud van alchlreclame. De Cde was hiermee een srt afleidingsmaneuvre die de aandacht wegtrk van dat waar het eigenlijk m draait: het beperken van het vlume van alchlreclame. Alchl en sprtspnsring In de lp der jaren heeft sprtspnsring dr de alchlindustrie in Nederland een enrme vlucht genmen. Dit werd mgelijk dr het gebrek aan regels ver sprt die de industrie zichzelf in haar eigen Cde had pgelegd. In de eerste Cde werd geen regulering vr alchl en sprtspnsring pgenmen vanwege het feit dat men rekening wilde huden met één reeds bestaand gespnsrd sprtevenement: de Amstel Gld Race. Later werd deze uitzndering de regel: tallze sprtevenementen en vetbalclubs wrden inmiddels gespnsrd dr de alchlindustrie (bv. de Heineken spnsrt de Eurpese Champins League, het Hlland Heineken Huse tijdens de Olympische Spelen, Jupiler spnsrt het Eerste Divisie vetbal, de Jupiler League, vetbalstadin de Grlsch Veste, vetbalclub Bavaria United, etc.). In feite gaat een geznde activiteit als sprten niet samen met een ngeznd middel als alchl. De industrie heeft dr haar eigen regels p te stellen handig gebruik gemaakt van de mazen in de zelfregulering. Het zal veel veten in aarde hebben m alsng de hechte cmmerciële verbndenheid tussen de alchlindustrie en de sprtsectr terug te dringen. 4 Zie vr een verzicht van het nderzek 2

3 De sleet in de Cde In 1998 gaf Minister Brst van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt in het kader van de behandeling van een wijziging van de Drank- en Hrecawet aan dat de Cde in haar visie niet meer vldende bijdreg aan alchlmatiging 5. Haar rdeel: in de naleving van de Cde is 'de sleet gekmen'. Hfdpunten van de kritiek waren: te veel spnsring en reclame bij sprtevenementen, alchlreclame via jngerenmuziekzenders zwel p de radi als p de televisie, spnsring en reclame bij jngerenevenementen, het te vaak in de reclame-uitingen leggen van een verband met sciaal f seksueel succes en natuurlijk de bekende happy hurs in de hreca. Alchlindustrie krijgt weer een kans Minister Brst gaf aan dat een aanscherping van de Reclamecde vr Alchlhudende Dranken ndig was. Ze wilde k betere afspraken ver naleving en sanctinering. Pas eind 1999 kmt de branche met een nieuwe Cde. Die vldet niet aan de verwachtingen en de minister is teleurgesteld. Z is de Cde pgesplitst in drie deelcdes, waardr een verkepelende structuur ntbreekt en een effectief handhavingsbeleid ntbreekt. Het thema sprt blijft naangererd en k aan prijsreclame in de vrm van happy hurs wrdt geen einde gemaakt. In smmige pzichten was de Cde zelfs versepeld in plaats van aangescherpt (bv. in relatie tt sprt mcht nu nageneg alles). Brst schrijft dat ze alsng rekent p een verbetering van de nieuwe Cde. Deze kmt er vralsng niet. De Kamer dringt aan p sped en Brst zegt te met de branche te gaan praten. Aanpassing van de Cde in 2000 Het verleg van Brst met de branche in april 2000 leidde tt een aantal aanvullingen p de Cde. Deze zijn: Alchlreclame is niet meer tegestaan als 25% f meer van het publiek jnger is dan 18 jaar (was 50%). Happy hurs wrden gedeeltelijk uitgebannen (.a. niet vr jngeren en niet vlak vr sluitingstijd). Dit werd verigens niet pgenmen in de Reclamecde vr Alchlhudende Dranken maar in de gedragscde van Kninklijke Hreca Nederland. De hreca en de supermarkten zeggen te de Drank- en Hrecawet beter te zullen naleven. Er kmen echter géén extra regels ver alchl en sprt en ver spnsring. Ok aan de bezwaren van de driedeling van de Cde (ntbreken van een verkepelende structuur, geen actief handhavingsbeleid) wrdt niet tegemet gekmen. Reclamebesluit als stk achter de deur Op 1 nvember 2000 treedt een mvangrijke wijziging van de Drank- en Hrecawet in werking. Daarin (artikel 2) is een grndslag vr een algemene maatregel van bestuur (AMvB) ver beperking van de alchlreclame pgenmen. De mgelijkheid m met een Reclamebesluit te kmen fungeert sindsdien als stk achter de deur: als de zelfregulering 5 Kamerstukken II , 25969, nr. 6. 3

4 nvldende werkt heeft de minister wetgeving binnen handbereik. Tt dusver is echter ng geen gebruik gemaakt van deze mgelijkheid. Samenwerking verheid en bedrijfsleven Het bedrijfsleven geeft rnd die tijd aan meer te willen gaan samenwerken met de verheid m alchlprblemen nder jngeren terug te dringen. De verheid stemt daarmee in en richt het ROA p (Regulier Overleg Alchlbeleid) waaraan naast de verheid, vertegenwrdigers van het bedrijfsleven en van de gezndheidsrganisaties deelnemen. Ok kmt er een afznderlijk verleg tussen de directeuren van deze rganisaties (DOA: Directeuren Overleg Alchlbeleid) waaraan in hfdzaak wrdt deelgenmen dr het bedrijfsleven. Het gevlg is dat alle vrgenmen beleidsmaatregelen van de verheid vóór de indiening ervan bij de Tweede Kamer wrden besprken met het bedrijfsleven en andere stakehlders. Nieuwe Alchlnta In 2000 verschijnt een nieuwe kabinetsnta ver alchl: de Alchlnta In de nta is veel aandacht vr een betere handhaving van de bestaande wetgeving: er kmen als gevlg daarvan tientallen extra inspecteurs die.a. wrden ingezet m betere naleving van de wettelijke leeftijdsgrenzen vr alchlverkp te bevrderen. Tijdens de behandeling van de nta wrden bvendien drie mties aangenmen ver alchlmarketing. De Kamer vindt dat het alchlprbleem harder met wrden aangepakt. Zij wil.a. het reclamebeleid frs aanscherpen. De aangenmen mties ver alchlmarketing uit 2001: verbd happy hurs (mtie PvdA, GrenLinks, SP, D66, SGP en ChristenUnie) verbd alchlmarketing gericht p jngeren (mtie PvdA, GrenLinks, SP, D66, SGP en ChristenUnie) wettelijk verbd p stuntaanbiedingen en dumpprijzen (GrenLinks, SP, SGP en ChristenUnie) De minister belft de Kamer dat er een AMvB ver alchlreclame (Reclamebesluit) gaat kmen. In de lp van 2001 det de alchlbranche haar best m de prmtie van alchl in de hreca beter te reguleren. Dr betere naleving van de afgesprken regels hpt de branche wettelijke regelgeving (zals het Reclamebesluit) te vrkmen. Vrntwerp Reclamebesluit Op 21 december 2001 schrijft Brst aan de Kamer uitverig ver de evaluatie van de zelfregulering 7. Ze strt zich aan: het feit dat de huidige Cde alchlreclame die vr jngeren aantrekkelijk is niet kan tegenhuden; veel vr jngeren aantrekkelijke reclame p internet; happy hurs en hrecaprmties. 6 Kamerstukken II , 27565, nr Kamerstukken II , nr

5 Ok cnstateert de minister dat de zelfstandige slijters de uitgangspunten van de Cde niet nderschrijven. In haar eindcnclusie in een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Brst het vlgende ver het functineren van de zelfregulering: "het ntbreken van regels die specifiek zijn tegesneden p de mderne reclame- en marketingpraktijk, de vaagheid van de wel pgenmen regels, het nvldende naleven van de geest van de cdes, de beperkte werkingssfeer en een niet-adequaat tezicht- en sanctieregime {vrmen een prbleem, red.}. De cnclusie is dan k dat het instrument van zelfregulering nvldende zwaar is, niet ver geneg reikt en derhalve een nvldende bijdrage aan het alchlpreventiebeleid levert, in het bijznder aan een krachtig preventiebeleid richting jngeren". Brst schrijft een cncept-reclamebesluit met als del alle reclame die minderjarigen bereikt wettelijk te verbieden. Dr de val van het Paarse kabinet is dit ntwerp-reclamebesluit niet meer afgernd en dus k niet aan de ministerraad vrgelegd. Vrstel m prijsstunten met alchl stp te zetten Begin 2003 geeft staatssecretaris Rss-van Drp (Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt) in reactie p Kamervragen van Van der Vlies (SGP) aan dat zij tt de cnclusie is gekmen dat p het punt van het vrkómen van stuntaanbiedingen en dumpprijzen de zelfregulering niet ged werkt 8. Zij geeft aan het kabinet te zullen vrstellen m in een vlgende wijziging van de Drank- en Hrecawet een verbd tt verkp beneden de kstprijs p te nemen. Uit de jaarlijkse nderzeken van STAP 9 kmt naar vren dat het prijsstunten met bier dr supermarkten structureel van aard is waarbij de krtingen uiteen lpen van 10-50%. Vrstel m alchlmarketing richting minderjarigen te staken; ng geen Reclamebesluit De nieuwe minister van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt, Hgervrst, geeft naar aanleiding van Kamervragen 10 aan dat verleg met de alchlbranche met leiden tt: nieuwe, cncrete, eenvudig te interpreteren, niet vrijblijvende afspraken, gericht p bescherming van jngeren. Lukt dat niet dan zal ik een Reclamebesluit p grnd van de Drank- en Hrecawet vrdragen. Bij het pstellen van een dergelijk besluit zal ik gebruik maken van het vrig jaar dr mijn ambtenaren pgestelde cncept-reclamebesluit." Daarna laat Hgervrst herhaaldelijk weten dat hij wil dat alchlmarketing richting minderjarigen wrdt gestaakt, ls van de vraag via welk medium deze alchlreclame, -prmtie f -spnsring plaatsvindt. Anders zal hij wettelijke maatregelen nemen. Hgervrst det een vrstel vr wettelijke tijdsgrenzen (geen alchlreclame p tv tussen uur) in zijn beleidsbrief Alchl en jngeren 11. Na verleg met de 8 Handelingen II , Aanhangsel nr STAP: Lage prijzen vr bier en zete dranken in supermarkt en slijterij in Utrecht, juli Kamerstukken II , 27565, nr

6 alchlbrancherganisatie STIVA (destijds Stichting Verantwrd Alchlgebruik) trekt hij dit vrstel zelf in. De STIVA zegt te de zelfreguleringscde aan te scherpen. Letterlijke interpretatie van de Cde Artikel 17 uit de algemene Nederlandse Reclame Cde schrijft vr dat alle reclameregels k naar de geest meten wrden nageleefd en niet slechts naar de letter. STAP, die vanaf 2004 tientallen klachten ver alchlreclame bij de Reclame Cde Cmmissie indient, ziet dat deze klachten wrden afgewezen p basis van een puur letterlijke interpretatie. De Cde schrijft destijds in artikel 8 bijvrbeeld vr dat het verbden is de suggestie te wekken dat het drinken van alchl bijdraagt aan sciaal/seksueel succes. Echter, z lang de reclamemakers geen letterlijke cnsumptie laten zien, wrdt vlgens vaste rechtspraak van de Cmmissie artikel 8 niet vertreden. De assciatie tussen alchl en sciaal/seksueel/sprtief succes kan dus ng steeds veelvuldig wrden gemaakt znder dat de eigen regels wrden vertreden. Aangescherpte Cde van STIVA in 2005 Ondanks negatieve evaluaties van de werking van de zelfregulering van alchlmarketing p verscheidene punten en ndanks de cncrete vrstellen van Hgervrst in de beleidsbrief Alchl en jngeren kmt er in 2005 geen Reclamebesluit. In ruil hiervr kmt STIVA met een vlgens hen aangescherpte Reclamecde (waarin geen tijdsgrenzen zijn pgenmen, dus geen beperking van de heveelheid alchlreclame p radi en tv) 12. Er met vanaf dat mment een slgan geverd wrden bij alchlreclames die verdag en vreg p de avnd wrden uitgeznden. Deze slgan (bij zwak-alchlhudende dranken Alchl nder de 16, ng even niet ) zu jngeren nder de 16 meten ntmedigen alchlhudende drank te drinken. Op deze slgan kwam van de zijde van preventierganisaties en k van STAP de ndige kritiek. Happy hurs en andere prijsacties in de Nederlandse hreca Eind 2006 vert de Universiteit Twente, in pdracht van STAP, een nderzek uit naar de prevalentie van happy hurs en andere prijsacties in de Nederlandse hreca. Het nderzek wrdt uitgeverd nder ruim 200 cafés in vijf studentensteden verspreid ver Nederland. Het blijkt dat ngeveer 1 p de 3 cafés met krtingen p drank adverteert. Een persbericht ver dit nderzek p 22 maart det veel stf pwaaien en zet het nderwerp happy hurs pnieuw p de plitieke agenda. Begin 2007: in Regeerakkrd afspraken ver wettelijke reclamebeperking In het Calitieakkrd van 7 februari 2007 van Balkende IV spreken de calitiepartijen CDA, PvdA en CU af dat een wettelijke alchlreclamebeperking p radi en tv tt uur zal wrden uitgewerkt 14. In de lp van 2007 wrdt beslten de alchlreclamebeperking p te nemen in de nieuwe Mediawet en niet in een Reclamebesluit p grnd van artikel 2 van de 12 Het STAP-rapprt Zelfregulering beschermt jngeren niet tegen invled alchlreclame geeft een analyse van de aanpassingen van de Cde ver de jaren heen Kamerstukken II , 30891, nr. 4. 6

7 Drank- en Hrecawet. De nieuwe Mediawet valt nder bevegdheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Naast minister Klink zal k minister Plasterk zich nu met het thema alchlreclame bezig huden. Resultaten ELSA nderzek aangebden aan minister Ruvet Eind 2007 brengt STAP de nderzeksresultaten van het grtschalige Eurpese ELSA nderzek naar buiten. Het ELSA prject (Enfrcement f natinal Laws and Self-regulatin n Advertising and marketing f Alchl) betrf een tweejarig nderzek ( ) naar reguleringen vr alchlmarketing in EU lidstaten. Het nderzek werd uitgeverd in 24 landen, gecördineerd dr STAP, en werd mede gefinancierd dr de Eurpese Cmmissie. Eén nderdeel van ELSA betrf literatuurnderzek naar de impact van alchlmarketing p het drinkgedrag van jngeren. De hfdcnclusie van het rapprt The impact f alchl advertising 15 is dat alchlreclame samenhangt met een psitieve attitude van jngeren t..v. alchl en bijdraagt aan een verhgde alchlcnsumptie. In december 2007 biedt de directeur van STAP, ir. W. E. van Dalen, het rapprt aan minister Ruvet aan. Hfdlijnenbrief Alchlbeleid eind 2007 Op 20 nvember 2007 brengen de ministers Klink (VWS), Ruvet (Jeugd & Gezin) en Ter Hrst (Binnenlandse Zaken) de 20 pagina s tellende Hfdlijnenbrief Alchlbeleid 16 uit waarin de initiatieven p het alchldssier wrden uitgewerkt. In deze Hfdlijnenbrief wrdt een integraal pakket aan maatregelen vrgesteld waarmee het kabinet met name de tenemende alchlprblematiek nder jngeren in Nederland de kmende jaren wil aanpakken. Een aantal maatregelen die het kabinet vrstelt zijn: accijnsverhging p bier (met 65 eurcent per kratje van 24 flesjes); strafbaarstelling van jngeren nder de 16 die in het bezit zijn van alchl (in de penbare ruimte); mgelijkheid vr gemeenten m happy hurs in de hreca en andere prijsacties in het retailkanaal aan banden te leggen; aanscherping van de handhaving van de leeftijdsgrenzen vr de verkp van alchlhudende drank (gedecentraliseerd naar de gemeenten); gemeenten mgen met de leeftijdsgrens van 18 jaar gaan werken; gemeenten krijgen de mgelijkheid tegangsleeftijd te kppelen aan sluitingstijd van de hreca; een alchlreclamebeperking p radi en tv tussen uur. Algemeen Overleg: Kamer en kabinet verdeeld Tijdens het Algemeen Overleg ver Alchlbeleid p 18 december geven de leden van de Tweede Kamer fracties hun visie p de Hfdlijnenbrief Alchlbeleid. Het wrdt Kamerstukken II , 27565, nr Kamerstukken II , 27565, nr

8 duidelijk dat de Kamer en het kabinet niet geheel p een lijn liggen: de ministers Klink, Ruvet en Ter Hrst willen de gemeenten veel mgelijkheden bieden m lkaal alchlbeleid vrm te geven, terwijl de Kamer juist benadrukt dat de landelijke verheid het vrtuw met nemen. Mtie ver alchlprmties specifiek gericht p minderjarigen Tijdens het Vrtgezet Algemeen Overleg ver de Hfdlijnenbrief p 20 december 2007 wrden in ttaal maar liefst 22 mties ingediend. Hiervan wrden er 9 aangenmen. Een van deze aangenmen mties is van de leden Leijten (SP) en Vrdewind (CU) en heeft betrekking p het beperken van alchlprmties gericht p jngeren 18. In deze mtie wrdt biscpreclame specifiek genemd. Minister Klink geeft in een brief aan de Kamer aan dat een interdepartementale werkgrep de juridische mgelijkheden zal nderzeken van het beperken van alchlprmties die specifiek gericht zijn p minderjarigen 19. Nieuwe Reclamecde vr Alchlhudende Dranken in 2008 Na het bekend wrden van het vrnemen de alchlreclame p radi en tv te beperken en de pgelaaide discussie ver alchlprmtie in de biscp, brengt STIVA p 1 juli 2008 pnieuw een aangepaste Reclamecde vr Alchlhudende Dranken uit. Er wrdt k een speciale website vr gepend: (die verigens inmiddels weer uit de lucht is). Het lijkt erp alsf de alchlbranche met het pstellen van weer een nieuwe Cde pnieuw prbeert m wetgeving te vrkmen. Er is een apart artikel ver biscpreclame aan tegevegd (in feite een uitbreiding p een reeds bestaand artikel) en het artikel ver sciaal/seksueel succes is geherfrmuleerd (dit lijkt mede een reactie te zijn p de vele klachten die in vrgaande jaren dr STAP ver dit thema zijn ingediend, zie rapprten Alchlreclame aangeklaagd 20 en Klachten ver alchlreclame in ). De slgan Alchl nder de 16, ng even niet wrdt vervangen dr Alchl nder de 16, natuurlijk niet. Beperkingen nieuwe Cde Wat STIVA in de nieuwe Cde niet expliciet vermeldt is dat bepaalde beperkingen die vr het internet glden zijn pgeheven (bv. chatbxen p websites van alchlprducenten zijn nu wèl tegestaan). Ok wrden geen extra regels tegevegd ver het ncntrleerbare buzzmarketing ( mnd-tt-mnd reclame, p initiatief van een alchlprducent) terwijl minister Klink hierver eerder dit jaar wel zijn bezrgdheid heeft uitgesprken n.a.v. Kamervragen van het lid Leijten 22. Op deze manier wil de alchlindustrie bereiken dat de nieuwere vrmen van alchlreclame en marketing niet dr regelgeving wrden beperkt. Deze nieuwe marketingvrmen zijn vaak gepersnaliseerd en minder cntrleerbaar (wat betreft het bereik). 18 Kamerstukken II , 27565, nr Kamerstukken II , 27565, nr

9 Rapprt: Alchlreclame in Nederland: zelf regelen f laten regelen? Het rapprt Alchlreclame in Nederland: zelf regelen f laten regelen? 23 van STAP beschrijft de zwaktes van zelfregulering (p grnd van inhud, vlume en het systeem van zelfregulering) en het geeft aanbevelingen vr een ged alchlreclame beleid in Nederland. Het rapprt is aan de Tweede Kamer aangebden, samen met het zgenaamde Trend Rapprt waarin de laatste trends en innvaties p het gebied van alchlreclame en marketing staan weergegeven. 2008: Tweede Kamer akkrd met alchlreclamebeperking p radi + tv Ondanks de lbby-activiteiten van STIVA en de intrductie van een nieuwe Cde stemt de Tweede Kamer, begin juli 2008, tch vóór het alchlreclameverbd p radi en tv tussen uur. Ministerie VWS: Expertcnsultatie Alchlreclame Omdat ng niet alle partijen (ministerie VWS, bedrijfsleven) het eens zijn ver de effecten van alchlreclame p het drinkgedrag van jngeren geeft het ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt halverwege 2008 de pdracht aan nderzeksbureau CnQuaestr m een eindrapprt te schrijven ver het nderzek Expertcnsultatie Alchlreclame 25. Tt dan te ntkent de alchlindustrie dat bltstelling aan alchlreclame bijdraagt aan een verhgde alchlcnsumptie bij jngeren. Vlgens hen draagt alchlreclame enkel bij aan de ntwikkeling van merkvrkeur. Vr de Expertcnsultatie zijn 10 studies aangedragen die alle betrekking hebben p de invled van alchlreclame p jngeren. Vijf studies zijn aangeleverd dr het ministerie van VWS en vijf studies dr STIVA. De tien studies zijn berdeeld dr 6 wetenschappers: twee wetenschappers aangedragen dr het ministerie van VWS twee wetenschappers aangedragen dr STIVA twee wetenschappers aangedragen dr CnQuaestr Cnclusie minister Klink ver effect alchlreclame Op basis van de reacties en cnclusies van de 6 reviewers ver de studies trekt minister Klink in een brief aan de Kamer 26 p 30 ktber de (terechte) cnclusie dat het: Aannemelijk is dat er een psitief, mgelijk direct causaal verband bestaat tussen bltstelling/uitgaven aan drankreclames en nmiddellijk dan wel later drankgebruik dr jngeren. En verder schrijft Klink: Met de uit het regeerakkrd vrtvleiende beperking van het aantal alchlreclames dat jngeren ziet, zals pgenmen in het wetsvrstel Mediawet 20.. (31 356), vrziet het kabinet reeds in een beleidsactie p de bevindingen Kamerstukken II , nr

10 Behandeling Mediawet Eerste Kamer Op 23 december 2008 gaat de Eerste Kamer akkrd met de nieuwe Mediawet 27, inclusief de alchlreclamebeperking. De nieuwe Mediawet treedt 1 januari 2009 in werking. Omdat er een vergangsbepaling in de Mediawet is pgenmen (gedurende 1 jaar mag eerder ingekchte alchlreclame k vóór uur uitgeznden wrden) betekent dit, dat er vanaf 1 januari 2010 van 6.00 tt uur geen enkele alchlreclamebdschap meer te hren f zien is p radi resp. tv. Dit is een histrisch mment vr het alchlreclamebeleid in Nederland. Vr het eerst is in Nederland alchlreclame via radi en tv dr wetgeving beperkt. Alchlprmtie ng wèl tegestaan p tv In de praktijk hudt de alchlreclamebeperking in de Mediawet 2008 in dat Nederlandse mrepen geen reclamespts meer mgen uitzenden binnen het tijdslt. Echter, spnsring van prgramma s vóór uur is ng wél tegestaan. Een televisieprgramma mag vóór uur ng wel zichtbaar gespnsrd wrden dr een alchlprducent. De spnsrvermelding met echter neutraal zijn, dus bijvrbeeld dit prgramma werd mede mgelijk gemaakt dr Heineken. Evaluatie van de Mediawet 2008 Uit een evaluatie-nderzek van STAP 28 is inmiddels gebleken dat het tijdslt vr de alchlreclame uit de Mediawet 2008 bij jarigen (die het meest kwetsbaar zijn vr het effect van alchlreclame mdat zij beginnen met drinken) geen effect heeft gehad. De reden is dat de alchlprducenten na invering van het tijdslt het aantal tvreclamebdschappen na 9 uur s avnds hebben verdrievudigd. Eind 2009: Nieuw slgan Op 17 december 2009 is de slgan Geen 16? Geen druppel gelanceerd. Het is het eerste partnership van de alchlbranche met de verheid en andere stakehlders p het thema alchl en jngeren. Het lg Geen 16? Geen druppel is vanaf 2010 verplicht vr alle tven biscpcmmercials en alle printuitingen van zwak-alchlhudende dranken. Inhud van alchlreclame p tv in Nederland (ng) niet wettelijk geregeld Sinds 2010 zijn de Eurpese regels ver alchlreclame pgenmen in artikelen 9 en 22 van de Richtlijn Audivisuele Mediadiensten (Richtlijn 2010/13/EU). Dat is de pvlger van de richtlijn 'Televisie znder Grenzen'. Artikel 22 van de Richtlijn Audivisuele Mediadiensten legt beperkingen p aan de inhud van alchlreclame p televisie en aan telewinkelen. Het artikel is inmiddels in nageneg alle Eurpese lidstaten in natinale wetgeving geïmplementeerd. Het Nederlandse kabinet wil echter artikel 22 van de AVMD geïmplementeerd laten in zelfregulering. Een reactie van minister Plasterk p een brief van 27 Stb. 2008, en #p

11 STAP hierver maakt duidelijk dat het kabinet k niet van plan is de bepalingen van artikel 22 van de Eurpese richtlijn in de Mediawet p te nemen 29. Wijziging Reclamecde vr Alchlhudende Dranken per 1 januari 2012 De Reclamecde vr Alchlhudende Dranken bevat vanaf 1 januari 2012 een regeling vr digitale marketing en scial media, waarin extra vrwaarden staan waaraan reclameuitingen in de vrm van digitale marketing aan meten vlden. Z is het niet tegestaan dat cntent wrdt ntvangen dr persnen die jnger zijn dan 18 jaar. In de nieuwe Cde wrden de eisen vr de verschillende vrmen van digitale marketing nader uitgewerkt. Vrts is het in de nieuwe Cde niet tegestaan m sprtberemdheden p te laten treden die ng actief sprt p tpniveau uitefenen. Het is k niet tegestaan m actieve sprtbeefening p verpakkingen van alchlhudende drank af te beelden. Afbeeldingen van niet meer actieve sprtberemdheden zijn dr deze frmulering ng wel mgelijk. Cnclusie Uit dit verzicht blijkt dat in Nederland sinds 1990 de meeste regels met betrekking tt alchlreclame te vinden zijn in de Reclamecde vr Alchlhudende Dranken. Het betreft dr de plitiek afgedwngen zelfregulering. De regels hebben met name betrekking p de inhud van de reclame. Tt 2012 is de Reclamecde vr Alchlhudende Dranken vele malen aangepast. Het betreft meestal een uitbreiding van de media waarvr de regels gelden, alhewel smmige manieren van reclame maken (zals buzzmarketing) en smmige media (chatbxen) ng steeds buiten scht blijven. De inhudelijke bepalingen zijn dr de jaren heen vaak pnieuw gefrmuleerd. In de praktijk hebben deze herfrmuleringen echter niet geleid tt de vraf beweerde beperkingen van de reclame. Er zijn enkele bepalingen in de Cde die niet de inhud betreffen. Dat is allereerst de regel dat elke reclame-uiting vrzien met zijn van een educatieve slgan. Verder kent de Cde een algemeen verbd p reclame gericht p jngeren. In de praktijk wrdt gewerkt met de zgenaamde 25%-regel: géén reclame als het publiek vr 25% f méér uit 18-minners bestaat. Dit lijkt een hele cncessie, maar gezien het feit dat de Nederlandse bevlking vr ngeveer 16,5% uit minderjarigen bestaat, mag in de praktijk nageneg veral alchlreclame wrden gemaakt en wrden in abslute aantallen ng steeds veel minderjarigen bereikt. Deze regel lijkt daarmee een dekje vr het bleden. Er is één belangrijke wettelijke bepaling m.b.t. alchlreclame. Sinds 2008 geldt een zgenaamd tijdslt: tussen 6 uur s mrgens en 9 uur s avnds is het verbden alchlreclame p televisie en de radi uit te zenden. Sinds deze reclamebeperking, die pgenmen is in de Mediawet, is er echter geen daling te zien in het bereik van alchlreclame nder jngeren vanaf 12 jaar. Dit mdat het aantal alchlreclames vlak na 9 uur s avnds enrm is tegenmen. Een duidelijke tekrtkming van de regelgeving in de Mediawet is dat spnsrnaamvermeldingen gedurende het tijdslt zijn tegestaan

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Beleid voor Alcoholmatiging

Beleid voor Alcoholmatiging Beleid vr Alchlmatiging Hiernder vindt u verschillende tips & tls die kunnen bijdragen aan een Veilig Sprtklimaat p het gebied van alchlmatiging en alchlbewustzijn binnen sprtverenigingen. Overzicht wettelijk

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland. dd 1 maart 2009

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland. dd 1 maart 2009 Quickscan Jeugd en Alchl in Zeeland dd 1 maart 2009 1. Actuele stand van zaken rndm dit thema in Zeeland, k met betrekking tt benemde prblematiek als cmazuipen, alchlgebruik beneden de 16 jaar, etc. Is

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Ingediende moties Politieke Ledenraad 12 mei 2013 te Utrecht

Ingediende moties Politieke Ledenraad 12 mei 2013 te Utrecht Ingediende mties Plitieke Ledenraad 12 mei 2013 te Utrecht 1. Mtie Den Haag (Terphuis): Effectieve waarbrgen en verbeterpunten in het asielbeleid Plitieke Ledenraad van PvdA bijeen p 12 mei 2013 te Utrecht

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regio Lekstroom

Nota van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regio Lekstroom Nta van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regi Lekstrm Vrstellen en reacties p stukken fysieke verlegtafel 23 september 2015 Vrstel aanbieders Reactie Lekstrm Orthpedaggische Psychlgische praktijk

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Wkkgz en Wmo. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Wkkgz en Wmo. Geachte voorzitter, > Returadres Pstbus 20350 2500 EJ Den Haag De Vrzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Pstbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksverheid.nl Bijlage(n):

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

'Handhaving hokken en keten gemeente Eemsmond' Datum vaststelling: 10 maart 2016 Steller: R. Tromp (e.a.), Bestuurszaken

'Handhaving hokken en keten gemeente Eemsmond' Datum vaststelling: 10 maart 2016 Steller: R. Tromp (e.a.), Bestuurszaken 'Handhaving hkken en keten gemeente Eemsmnd' Datum vaststelling: 10 maart 2016 Steller: R. Trmp (e.a.), Bestuurszaken Inleiding Hkken en keten hebben een belangrijke sciale functie p het platteland; als

Nadere informatie

Centered Riding Informatie voor leden

Centered Riding Informatie voor leden Thank yu t Riana Wassing fr Translatin f this Dcument! Centered Riding Infrmatie vr leden Reclame maken als Centered Riding-instructeur: wat je wel en niet kunt zeggen Het uiteindelijke del van Centered

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Geschikt vr publicatie Inhudspgave Overzicht van dit dssier Overzicht van dit dssier 2 Intrductie 3 Missie 4 Delstellingen 5 Activiteiten & prjecten 7 Cmmunicatie

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Vrwrd Het bestuur kijkt met vldening terug p het jaar 2011! Een jaar waarin nder andere Hanzeland werd verfraaid met een tunnelschildering, er met ndernemers aan het Lübeckplein

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van 6 februari 2003, hudende regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan wrden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen:

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen: Ntitie Onderwerp Prvinciale richtlijn spnsring 1. Inleiding Het financieel ndersteunen van Brabantse evenementen is een ged instrument vr de prfilering en zichtbaarheid van de prvincie. Daarnaast draagt

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

E. Mondiale verantwoordelijkheid

E. Mondiale verantwoordelijkheid E. Mndiale verantwrdelijkheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mensenrechten 1 Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale aandacht vr sciale & eclgische waarden en vr transparante

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Ecnmische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDs Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummers (letter): 2014/065406 2014/065424 Onderwerp: Uw brieven van:

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie