Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst - Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst - Nederland"

Transcriptie

1 Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst - Nederland Verstuur de witte kopie naar Melaleuca Aanvrager houdt de gele kopie Werver houdt de roze kopie Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a Mörfelden-Walldorf, Germany Tel: Fax: Vul dit formulier in om een Onafhankelijke Marketing Executive te worden. Als u nog niet als lid bent ingeschreven, dient u ook secties 4a, 4b en 4c van de Melaleuca Ledenovereenkomst in te vullen en aan dit formulier te bevestigen. (Gebruik blokletters. Incomplete informatie zal vertraging of belemmering opleveren in het accepteren van deze overeenkomst.) 1. Onafhankelijke Marketing Executive De naam van het lid zoals het vermeld moet worden op commissie- en bonus cheques VOORNAAM INITIAAL ACHTERNAAM Op welke telefoonnummers bent u te bereiken. THUIS NAAM AANVRAGER (zoals het zichtbaar moet worden bij provisie uitbetaling) INITIAAL ACHTERNAAM WERK AANVRAGERS BEROEP MOBIEL ONTVANGST ADRES (voor het ontvangen van informatie, materialen en producten) FA POSTCODE WOONPLAATS SOFINUMMER ADRES 2. Hulpmiddelen voor succes en inkomsten Bepaal uw doel van participatie Mijn doel voor participatie is op het volgende niveau: De kosten om in te schrijven als Marketing Executive zijn 25. U ontvangt een Melaleuca Business Kit en andere publicaties, inclusief een abonnement op Melaleuca s maandelijkse publicaties, om u bekend te maken met en op de hoogte te houden van Melaleuca s programma s en producten. * Inclusief de 20 voor het lidmaatschap wanneer u zich inschrijft als Lid. Mijn betaalmethode is: (Inclusief de bijkomende verzendkosten) Schrijf het bedrag af van mijn rekening, op de manier zoals aangegeven op mijn Leden Overeenkomst: Stuur me mijn Melaleuca Business Kit! Selecteer een van de volgende mogelijkheden: Melaleuca Membership Kit Ik heb al een Business Kit gekocht via mijn werver Gelieve van mijn rekening afschrijven en stuur een vervangend Membership Kit naar: Lidmaatschapsnummer: Membership Kit # die u ontvangen heeft: Visa MasterCard SEPA Automatische Incasso 3. Bankrekening voor het ontvangen van commissie Bank Identificatie Code (BIC) Naam van de Rekeninghouder Rekeningnummer (IBAN) 4. Value Pack en Pacesetter Value Pack Binnen twee maanden volgend op uw inschrijving, kunt u een Melaleuca Value Pack kopen met een extra 23% korting op de gereduceerde prijs die leden betalen! Marketing Executives mogen in totaal twee Value Packs kopen. Stuur mij: Value Pack ptn -of- Maak van mijn Value Pack een Pacesetter Value Pack: Inclusief: 10 Lidmaatschaps kits, 1 Value Pack, 5 Melaleuca Getting Started CDs, 100 gepersonaliseerde visitekaartjes, en 10 Renew Referrals. Pacesetter Value Pack ptn Kies een item om in uw Value Pack op te nemen: Vitaminen (kies één): Vrouwen Mannen 5. Handtekening Ik begrijp dat ik geen Melaleuca Onafhankelijke Marketing Executive ben totdat: Melaleuca dit formulier heeft ontvangen en geaccepteerd, Ik minstens 1 Klant in mijn Marketing Organisatie heb en Ik mijn eerste provisie ontvang. Handtekening Aanvrager (deze overeenkomst is niet geldig zonder handtekening) Door dit formulier te ondertekenen geef ik aan een Melaleuca Onafhankelijke Marketing Executive te willen worden. Ik ben tenminste 18 jaar oud en heb de voorwaarden grondig doorgelezen die op de voor- en achterkant van deze Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst staan, het Melaleuca Compensatie Plan en de Melaleuca voorwaarden en richtlijnen. Ik begrijp dat Melaleuca geen garantie geeft voor succes van mijn onderneming of inkomsten die ik eventueel zou kunnen gaan verdienen. Ik begrijp dat mijn succes afhankelijk is van mijn inzet, vaardigheden en productiviteit. Handtekening Partner (indien van toepassing) Woonplaats Ik mag deze overeenkomst te allen tijde annuleren of opzeggen, om welke reden dan ook door Melaleuca schriftelijk hiervan in kennis te stellen. In dit schrijven staat mijn orginele handtekening, naam in blokletters, adres, lidmaatschapsnummer en reden voor opzegging. Schriftelijke opzeggingen voor of op de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen zullen ingaan in de maand dat zij ontvangen zijn. Schriftelijke opzeggingen die na de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen worden, zullen pas in de daarop volgende maand ingaan. Schriftelijke opzeggingen dienen verzonden te worden aan: Melaleuca of Europe (Germany) GmbH, Hessenring 13a Mörfelden-Walldorf, Germany. De volgende voorwaarden voor opzegging zijn opgenomen in overeenstemming met de Nederlandse wet en zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden voor opzegging hierboven beschreven: Ik mag deze overeenkomst om welke reden dan ook opzeggen; (i) niet later dan acht dagen nadat een kopie van deze overeenkomst voor het eerst een certificerende datum van de Kamer van Koophandel heeft gekregen, (ii) binnen zeven werkdagen vanaf de dag dat het product of de producten geleverd zijn, of (iii) binnen drie maanden na de dag waarop aan de laatste vereisten van sectie 7:46c (2) DCC zijn voldaan Melaleuca Europe. #7257 Rev. 04/14NL

2 Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst Termen en voorwaarden (Zorgvuldig doorlezen) Termen die hier worden gebruikt, maar niet verklaard, zullen uitgelegd worden in Melaleuca s Verklaring van Beleid en Definities van Termen. 1. Ik ben competent en meerderjarig en mag een bindend contract aangaan. 2. Ik begrijp dat als Marketing Executive, ik een onafhankelijke ondernemer ben, en geen agent, werknemer, wettelijke vertegenwoordiger van Melaleuca. Ik begrijp dat ik niet geautoriseerd ben om representatief op te treden voor Melaleuca, of afspraken te maken namens Melaleuca en dat ik dit niet zal mogen doen. Verder ga ik er mee akkoord dat ik niet als werknemer behandeld zal worden. Ik ga akkoord met het betalen van alle belastingen die voortkomen uit mijn activiteiten als ondernemer en dat Melaleuca naar eigen inzicht, belasting of sociale lasten in mag houden van betalingen aan mij gericht indien ik geen VAR-WUO heb ingediend bij Melaleuca. 3. Ik begrijp dat de acceptatie van deze overeenkomst door Melaleuca mij geen recht geeft op een franchise, en dat er geen exclusieve gebieden aan mij zijn toegewezen. Ik begrijp tevens dat ik geen enkele garantie krijg. 4. Ik begrijp dat Melaleuca geen garantie geeft voor succes van mijn onderneming of inkomsten die ik eventueel zou kunnen gaan verdienen. Ik begrijp dat mijn succes afhankelijk is van mijn inzet, vaardigheden en productiviteit. 5. Ik zal geen producten van Melaleuca kopen met de reden om mijzelf te kwalificeren voor commissies of bonussen. 6. Als Marketing Executive, ben ik gerechtigd om producten te kopen of anderen toe te staan om producten te kopen met mijn lidmaatschapsnummer tegen de reguliere prijzen. Wanneer ik ben ingeschreven als lid, ben ik gerechtigd om producten tegen de gereduceerde prijzen te kopen maar anderen die ik toesta om producten via mijn lidmaatschapsnummer te kopen, moeten de reguliere prijzen betalen. 7. Wanneer ik verzaak te betalen voor producten of diensten op of voor de uiterste betaaldatum, is Melaleuca geautoriseerd om het juiste bedrag in te houden van mijn provisie of bonus, of om het bedrag van mijn CreditCard of bankrekening af te schrijven, waar ik Melaleuca voor heb geautoriseerd. 8. Melaleuca zal niet verantwoordelijk zijn voor het verlies van provisie en bonus uitbetalingen of andere uitbetalingen door fouten of vertragingen in het ontvangen van de overeenkomst, bestellingen, veranderingen of andere belangrijke informatie. 9. Ik heb het Melaleuca Compensatie Plan uitvoerig doorgelezen, net zoals de Verklaring van Beleid en de Defenities van Termen en ik begrijp dat deze onderdeel zijn van deze overeenkomst in hun huidige vorm en tevens in nieuwere vorm in de toekomst, wanneer Melaleuca veranderingen naar eigen inzicht doorvoert. 10. Na berichtgeving aan de Marketing Executives mag Melaleuca, naar eigen inzicht, wijzigingen doorvoeren in Melaleuca Compensatie Plan, Verklaring van Beleid, Definities van Termen en/of termen van de Klanten Overeenkomst en deze Onafhankelijke Marketing Exective Overeenkomst. Ik ga er mee akkoord deze veranderingen te accepteren. De voortzetting van mijn Melaleuca Onderneming of de acceptatie van mijn provisie en of bonussen of andere uitbetalingen door Melaleuca geven aan dat ik de veranderingen accepteer. 11. Mijn overtreding van enig beleid in deze overeenkomst of de Verklaring van Beleid kan resulteren, naar Melaleuca s inzicht, in een (i) vermindering van de uitbetaling van mijn provisies of bonussen of andere betaling door Melaleuca van ieder onderdeel of delen van mijn Marketing Organisatie gebaseerd op de schade die Melaleuca heeft geleden door mijn overtreing, (ii) opzegging van deze overeenkomst, of (iii) andere correctieve acties zoals omschreven in de Verklaring van Beleid. 12. De overeenkomsten die Melaleuca van tijd tot tijd aanpast beslaan de gehele overeenkomst tussen Melaleuca en mijzelf en geen eerdere of latere belofte, voorstelling, garantie of overeenkomst van welke aard dan ook zal geldig zijn, tenzij in een ondertekend schrijven door Melaleuca of opgenomen in een officiële geautoriseerde publicatie door Melaleuca. In geen geval zal enige andere overeenkomst of publicatie, schrijven of handeling of enige andere communicatie of gebrek aan communicatie door Melaleuca worden opgevat als wijziging, toevoeging of onttrekking van enige voorwaarden opgenomen in de voorwaarden van Melaleuca. Ik ga er mee akkoord dat ik geen rechten kan ontlenen aan deze andere vormen van communicatie voor die redenen. Niets dat in artikel 12 is opgenomen belemmert Melaleuca in de mogelijkheden om haar overeenkomsten aan te passen. 13. Voor zover de provisie genoemd in deze overeenkomst niet geldig of te handhaven is of als zodanig wordt bevonden, of tegenstrijdig is met de betreffende wetgeving of als zodanig wordt bevonden, zal genoemde provisie ongeldig verklaard worden voor zover deze ongeldig, niet te handhaven of tegenstrijdig is en zal verder geen gevolgen hebben voor enige andere provisie genoemd in deze overeenkomst 14. De termijn van deze overeenkomst is één jaar. Deze overeenkomst zal automatisch jaarlijks vernieuwd worden op de datum van inschrijving en acceptatie van deze overeenkomst door Melaleuca, behalve wanneer opgezegd. Deze overeenkomst zal niet door Melaleuca geacceteerd worden totdat Melaleuca een getekend origineel heeft ontvangen van deze overeenkomst en ik mijn eerste provisie uitbetaling heb uitbetaald gekregen. 15. Deze overeenkomst is onderhevig aan de Nederlandse wetgeving. In het geval dat enig claim of geschil tussen huidige of voormalige directe klanten of leden en Melaleuca (haar oficieren, aandeelhouders of medewerkers) niet met wederzijdse overeenstemming kan worden opgelost, zal de competente rechtbank in Nederland jurisdictie hebben. De partij die het geschil tussen een klant of lid van Melaleuca en Melaleuca (of haar officieren of medewerers) in zijn/haar voordeel beslecht ziet, heeft recht op een bedrag gelijk aan de kosten die voor het in de arm nemen van een advocaat zouden gelden, voor zover de wet dit toestaat. 16. Wanneer deze overeenkomst in enig opzicht is aangepast, zal Melaleuca de overeenkomst niet accepteren behalve in de originele vorm, los van het verstrijken van tijd of uitbetaling van provisie door Melaleuca. Wanneer deze overeenkomst in welke vorm dan ook wordt aangepast zonder goedkeuring van Melaleuca, dan mag Melaleuca naar eigen inzicht deze overeenkomst als niet geldig verklaren ab initio, en eisen dat ik alle betaalde commissies en bonussen terugbetaal. 17. Ik ga er mee akkoord dat Melaleuca mij s stuurt of mij telefonisch of per fax informeert over haar producten, diensten, zakelijke mogelijkheden of andere onderwerpen waarvan Melaleuca vindt dat deze interessant of voordelig voor mij zouden kunnen zijn. Ik stem er verder in toe dat elk telefonisch, of ander contact van Melaleuca of een Ona hankelijke Marketing Executive van Melaleuca, geen overtreding zal zijn van enig telefonisch, anti-spam, consumenten beschermings- of overige wetgeving. 18. Ik ga er mee akkoord dat Melaleuca in haar officiële publicaties, zowel in print, audio als video, mijn naam, foto, woonplaats, de bedragen aan commissie en bonussen, prijzen, erkenningen, informatie over de auto geheel of gedeeltelijk betaald met een Melaleuca auto bonus en andere informatie die Melaleuca normaal gesproken publiceert over haar Onafhankelijke Marketing Executives gebruikt. 19. Onder deze overeenkomst mag Ik geen rechten of verplichtingen overdragen aan een ander persoon of instelling, zonder de schriftelijke toestemming van Melaleuca. 20. Ik ga er mee akkoord dat ik Melaleuca, haar aandeelhouders, officiers, directie, werknemers en agenten niet aansprakelijk zal houden voor, en ik stel hen vrij van (a) enige aansprakelijkheid voortkomend uit het voeren van mijn Melaleuca bedrijf en (b) enige claim die ik vanwege gelede speciale of uitzonderlijke schade tegen Melaleuca zou hebben voor welke reden dan ook. 21. Ik begrijp dat ik als Onafhankelijke Marketing Executive mij moet houden aan de Colpartagewet. In overeenstemming met de Colportagewet moet ik wanneer ik iemand aan Melaleuca introduceer, hem of haar bekend maken dat ik van plan ben hen aan te moedigen om een contract aan te gaan. 22. Het is mij bekend dat ik de mogelijkheid heb om deze overeenkomst door een juridische adviseur van mijn keuze te laten nalezen. (kosten die hier mee gemoeid zijn kunnen niet op Melaleuca verhaalt worden) 23. Ik geef Melaleuca toestemming om mijn naam, foto s, commissiebedragen, bonussen, awards, prijzen en erkenningsbedragen aan mij betaald, informatie over een auto die volledig of deels met de autobonus van Melaleuca betaald wordt, te vermelden in officieel materiaal, in drukwerk, audio of video, die Melaleuca publiceert over onafhankelijke marketingvertegenwoordigers. In de periode waarin we zaken met elkaar doen zullen uw naam en contactgegevens ook verschijnen in de zakelijke rapporten van uw ondersteunende team, zodat dit team contact met u kan opnemen tijdens uw zakelijke activiteiten voor Melaleuca. Bel deze informatie door naar Melaleuca binnen 24 uur. Voor het doorgeven van de Onafhankelijke Marketing Overeenkomst bel met: Verzend vervolgens de complete aanvraag per post op naar: Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a, Mörfelden-Walldorf, Germany. Geen provisie of bonus zal uitbetaald worden aan de aanvrager totdat Melaleuca de getekende originele Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst heeft ontvangen. Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a, Mörfelden-Walldorf, Germany Verstuur de witte kopie naar Melaleuca Aanvrager houdt de gele kopie Werver houdt de roze kopie Voor inschrijvingen en telefonische Bestellingen: Fax: Melaleuca Europa. #7257 Rev. 04/14 Opzeggings rechten Ik mag deze overeenkomst te allen tijde opzeggen of annuleren, om welke reden dan ook door Melaleuca schriftelijk hiervan in kennis te stellen. In dit schrijven staat mijn orginele handtekening, naam in blokletters, adres, lidmaatschapsnummer en reden voor opzegging. Schriftelijke opzeggingen die voor of op de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen worden zullen ingaan in de maand dat zij ontvangen zijn. Schriftelijke opzeggingen die na de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen worden, zullen pas in de daarop volgende maand ingaan. Schriftelijke opzeggingen dienen verzonden te worden aan: Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a, Mörfelden. De volgende voorwaarden voor opzegging zijn opgenomen in overeenstemming met de Nederlandse wet en zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden voor opzegging hierboven beschreven: Ik mag deze overeenkomst voor welke reden dan ook opzeggen; (i) niet later dan acht dagen nadat een kopie van deze overeenkomst voor het eerst een certificerende datum van de Kamer van Koophandel heeft gekregen, (ii) binnen zeven werkdagen vanaf de dag dat het product of de producten geleverd zijn, of (iii) binnen drie maanden na de dag waarop aan de laatste vereisten van sectie 7:46c (2) DCC zijn voldaan.

3 Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst - Nederland Verstuur de witte kopie naar Melaleuca Aanvrager houdt de gele kopie Werver houdt de roze kopie Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a Mörfelden-Walldorf, Germany Tel: Fax: Vul dit formulier in om een Onafhankelijke Marketing Executive te worden. Als u nog niet als lid bent ingeschreven, dient u ook secties 4a, 4b en 4c van de Melaleuca Ledenovereenkomst in te vullen en aan dit formulier te bevestigen. (Gebruik blokletters. Incomplete informatie zal vertraging of belemmering opleveren in het accepteren van deze overeenkomst.) 1. Onafhankelijke Marketing Executive De naam van het lid zoals het vermeld moet worden op commissie- en bonus cheques VOORNAAM INITIAAL ACHTERNAAM Op welke telefoonnummers bent u te bereiken. THUIS NAAM AANVRAGER (zoals het zichtbaar moet worden bij provisie uitbetaling) INITIAAL ACHTERNAAM WERK AANVRAGERS BEROEP MOBIEL ONTVANGST ADRES (voor het ontvangen van informatie, materialen en producten) FA POSTCODE WOONPLAATS SOFINUMMER ADRES 2. Hulpmiddelen voor succes en inkomsten Bepaal uw doel van participatie Mijn doel voor participatie is op het volgende niveau: De kosten om in te schrijven als Marketing Executive zijn 25. U ontvangt een Melaleuca Business Kit en andere publicaties, inclusief een abonnement op Melaleuca s maandelijkse publicaties, om u bekend te maken met en op de hoogte te houden van Melaleuca s programma s en producten. * Inclusief de 20 voor het lidmaatschap wanneer u zich inschrijft als Lid. Mijn betaalmethode is: (Inclusief de bijkomende verzendkosten) Schrijf het bedrag af van mijn rekening, op de manier zoals aangegeven op mijn Leden Overeenkomst: Stuur me mijn Melaleuca Business Kit! Selecteer een van de volgende mogelijkheden: Melaleuca Membership Kit Ik heb al een Business Kit gekocht via mijn werver Gelieve van mijn rekening afschrijven en stuur een vervangend Membership Kit naar: Lidmaatschapsnummer: Membership Kit # die u ontvangen heeft: Visa MasterCard SEPA Automatische Incasso 3. Bankrekening voor het ontvangen van commissie 4. Value Pack en Pacesetter Value Pack Binnen twee maanden volgend op uw inschrijving, kunt u een Melaleuca Value Pack kopen met een extra 23% korting op de gereduceerde prijs die leden betalen! Marketing Executives mogen in totaal twee Value Packs kopen. Stuur mij: Value Pack ptn -of- Maak van mijn Value Pack een Pacesetter Value Pack: Inclusief: 10 Lidmaatschaps kits, 1 Value Pack, 5 Melaleuca Getting Started CDs, 100 gepersonaliseerde visitekaartjes, en 10 Renew Referrals. Pacesetter Value Pack ptn Kies een item om in uw Value Pack op te nemen: Vitaminen (kies één): Vrouwen Mannen 5. Handtekening Ik begrijp dat ik geen Melaleuca Onafhankelijke Marketing Executive ben totdat: Melaleuca dit formulier heeft ontvangen en geaccepteerd, Ik minstens 1 Klant in mijn Marketing Organisatie heb en Ik mijn eerste provisie ontvang. Handtekening Aanvrager (deze overeenkomst is niet geldig zonder handtekening) Door dit formulier te ondertekenen geef ik aan een Melaleuca Onafhankelijke Marketing Executive te willen worden. Ik ben tenminste 18 jaar oud en heb de voorwaarden grondig doorgelezen die op de voor- en achterkant van deze Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst staan, het Melaleuca Compensatie Plan en de Melaleuca voorwaarden en richtlijnen. Ik begrijp dat Melaleuca geen garantie geeft voor succes van mijn onderneming of inkomsten die ik eventueel zou kunnen gaan verdienen. Ik begrijp dat mijn succes afhankelijk is van mijn inzet, vaardigheden en productiviteit. Handtekening Partner (indien van toepassing) Woonplaats Ik mag deze overeenkomst te allen tijde annuleren of opzeggen, om welke reden dan ook door Melaleuca schriftelijk hiervan in kennis te stellen. In dit schrijven staat mijn orginele handtekening, naam in blokletters, adres, lidmaatschapsnummer en reden voor opzegging. Schriftelijke opzeggingen voor of op de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen zullen ingaan in de maand dat zij ontvangen zijn. Schriftelijke opzeggingen die na de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen worden, zullen pas in de daarop volgende maand ingaan. Schriftelijke opzeggingen dienen verzonden te worden aan: Melaleuca of Europe (Germany) GmbH, Hessenring 13a Mörfelden-Walldorf, Germany. De volgende voorwaarden voor opzegging zijn opgenomen in overeenstemming met de Nederlandse wet en zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden voor opzegging hierboven beschreven: Ik mag deze overeenkomst om welke reden dan ook opzeggen; (i) niet later dan acht dagen nadat een kopie van deze overeenkomst voor het eerst een certificerende datum van de Kamer van Koophandel heeft gekregen, (ii) binnen zeven werkdagen vanaf de dag dat het product of de producten geleverd zijn, of (iii) binnen drie maanden na de dag waarop aan de laatste vereisten van sectie 7:46c (2) DCC zijn voldaan Melaleuca Europe. #7257 Rev. 04/14NL

4 Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst Termen en voorwaarden (Zorgvuldig doorlezen) Termen die hier worden gebruikt, maar niet verklaard, zullen uitgelegd worden in Melaleuca s Verklaring van Beleid en Definities van Termen. 1. Ik ben competent en meerderjarig en mag een bindend contract aangaan. 2. Ik begrijp dat als Marketing Executive, ik een onafhankelijke ondernemer ben, en geen agent, werknemer, wettelijke vertegenwoordiger van Melaleuca. Ik begrijp dat ik niet geautoriseerd ben om representatief op te treden voor Melaleuca, of afspraken te maken namens Melaleuca en dat ik dit niet zal mogen doen. Verder ga ik er mee akkoord dat ik niet als werknemer behandeld zal worden. Ik ga akkoord met het betalen van alle belastingen die voortkomen uit mijn activiteiten als ondernemer en dat Melaleuca naar eigen inzicht, belasting of sociale lasten in mag houden van betalingen aan mij gericht indien ik geen VAR-WUO heb ingediend bij Melaleuca. 3. Ik begrijp dat de acceptatie van deze overeenkomst door Melaleuca mij geen recht geeft op een franchise, en dat er geen exclusieve gebieden aan mij zijn toegewezen. Ik begrijp tevens dat ik geen enkele garantie krijg. 4. Ik begrijp dat Melaleuca geen garantie geeft voor succes van mijn onderneming of inkomsten die ik eventueel zou kunnen gaan verdienen. Ik begrijp dat mijn succes afhankelijk is van mijn inzet, vaardigheden en productiviteit. 5. Ik zal geen producten van Melaleuca kopen met de reden om mijzelf te kwalificeren voor commissies of bonussen. 6. Als Marketing Executive, ben ik gerechtigd om producten te kopen of anderen toe te staan om producten te kopen met mijn lidmaatschapsnummer tegen de reguliere prijzen. Wanneer ik ben ingeschreven als lid, ben ik gerechtigd om producten tegen de gereduceerde prijzen te kopen maar anderen die ik toesta om producten via mijn lidmaatschapsnummer te kopen, moeten de reguliere prijzen betalen. 7. Wanneer ik verzaak te betalen voor producten of diensten op of voor de uiterste betaaldatum, is Melaleuca geautoriseerd om het juiste bedrag in te houden van mijn provisie of bonus, of om het bedrag van mijn CreditCard of bankrekening af te schrijven, waar ik Melaleuca voor heb geautoriseerd. 8. Melaleuca zal niet verantwoordelijk zijn voor het verlies van provisie en bonus uitbetalingen of andere uitbetalingen door fouten of vertragingen in het ontvangen van de overeenkomst, bestellingen, veranderingen of andere belangrijke informatie. 9. Ik heb het Melaleuca Compensatie Plan uitvoerig doorgelezen, net zoals de Verklaring van Beleid en de Defenities van Termen en ik begrijp dat deze onderdeel zijn van deze overeenkomst in hun huidige vorm en tevens in nieuwere vorm in de toekomst, wanneer Melaleuca veranderingen naar eigen inzicht doorvoert. 10. Na berichtgeving aan de Marketing Executives mag Melaleuca, naar eigen inzicht, wijzigingen doorvoeren in Melaleuca Compensatie Plan, Verklaring van Beleid, Definities van Termen en/of termen van de Klanten Overeenkomst en deze Onafhankelijke Marketing Exective Overeenkomst. Ik ga er mee akkoord deze veranderingen te accepteren. De voortzetting van mijn Melaleuca Onderneming of de acceptatie van mijn provisie en of bonussen of andere uitbetalingen door Melaleuca geven aan dat ik de veranderingen accepteer. 11. Mijn overtreding van enig beleid in deze overeenkomst of de Verklaring van Beleid kan resulteren, naar Melaleuca s inzicht, in een (i) vermindering van de uitbetaling van mijn provisies of bonussen of andere betaling door Melaleuca van ieder onderdeel of delen van mijn Marketing Organisatie gebaseerd op de schade die Melaleuca heeft geleden door mijn overtreing, (ii) opzegging van deze overeenkomst, of (iii) andere correctieve acties zoals omschreven in de Verklaring van Beleid. 12. De overeenkomsten die Melaleuca van tijd tot tijd aanpast beslaan de gehele overeenkomst tussen Melaleuca en mijzelf en geen eerdere of latere belofte, voorstelling, garantie of overeenkomst van welke aard dan ook zal geldig zijn, tenzij in een ondertekend schrijven door Melaleuca of opgenomen in een officiële geautoriseerde publicatie door Melaleuca. In geen geval zal enige andere overeenkomst of publicatie, schrijven of handeling of enige andere communicatie of gebrek aan communicatie door Melaleuca worden opgevat als wijziging, toevoeging of onttrekking van enige voorwaarden opgenomen in de voorwaarden van Melaleuca. Ik ga er mee akkoord dat ik geen rechten kan ontlenen aan deze andere vormen van communicatie voor die redenen. Niets dat in artikel 12 is opgenomen belemmert Melaleuca in de mogelijkheden om haar overeenkomsten aan te passen. 13. Voor zover de provisie genoemd in deze overeenkomst niet geldig of te handhaven is of als zodanig wordt bevonden, of tegenstrijdig is met de betreffende wetgeving of als zodanig wordt bevonden, zal genoemde provisie ongeldig verklaard worden voor zover deze ongeldig, niet te handhaven of tegenstrijdig is en zal verder geen gevolgen hebben voor enige andere provisie genoemd in deze overeenkomst 14. De termijn van deze overeenkomst is één jaar. Deze overeenkomst zal automatisch jaarlijks vernieuwd worden op de datum van inschrijving en acceptatie van deze overeenkomst door Melaleuca, behalve wanneer opgezegd. Deze overeenkomst zal niet door Melaleuca geacceteerd worden totdat Melaleuca een getekend origineel heeft ontvangen van deze overeenkomst en ik mijn eerste provisie uitbetaling heb uitbetaald gekregen. 15. Deze overeenkomst is onderhevig aan de Nederlandse wetgeving. In het geval dat enig claim of geschil tussen huidige of voormalige directe klanten of leden en Melaleuca (haar oficieren, aandeelhouders of medewerkers) niet met wederzijdse overeenstemming kan worden opgelost, zal de competente rechtbank in Nederland jurisdictie hebben. De partij die het geschil tussen een klant of lid van Melaleuca en Melaleuca (of haar officieren of medewerers) in zijn/haar voordeel beslecht ziet, heeft recht op een bedrag gelijk aan de kosten die voor het in de arm nemen van een advocaat zouden gelden, voor zover de wet dit toestaat. 16. Wanneer deze overeenkomst in enig opzicht is aangepast, zal Melaleuca de overeenkomst niet accepteren behalve in de originele vorm, los van het verstrijken van tijd of uitbetaling van provisie door Melaleuca. Wanneer deze overeenkomst in welke vorm dan ook wordt aangepast zonder goedkeuring van Melaleuca, dan mag Melaleuca naar eigen inzicht deze overeenkomst als niet geldig verklaren ab initio, en eisen dat ik alle betaalde commissies en bonussen terugbetaal. 17. Ik ga er mee akkoord dat Melaleuca mij s stuurt of mij telefonisch of per fax informeert over haar producten, diensten, zakelijke mogelijkheden of andere onderwerpen waarvan Melaleuca vindt dat deze interessant of voordelig voor mij zouden kunnen zijn. Ik stem er verder in toe dat elk telefonisch, of ander contact van Melaleuca of een Ona hankelijke Marketing Executive van Melaleuca, geen overtreding zal zijn van enig telefonisch, anti-spam, consumenten beschermings- of overige wetgeving. 18. Ik ga er mee akkoord dat Melaleuca in haar officiële publicaties, zowel in print, audio als video, mijn naam, foto, woonplaats, de bedragen aan commissie en bonussen, prijzen, erkenningen, informatie over de auto geheel of gedeeltelijk betaald met een Melaleuca auto bonus en andere informatie die Melaleuca normaal gesproken publiceert over haar Onafhankelijke Marketing Executives gebruikt. 19. Onder deze overeenkomst mag Ik geen rechten of verplichtingen overdragen aan een ander persoon of instelling, zonder de schriftelijke toestemming van Melaleuca. 20. Ik ga er mee akkoord dat ik Melaleuca, haar aandeelhouders, officiers, directie, werknemers en agenten niet aansprakelijk zal houden voor, en ik stel hen vrij van (a) enige aansprakelijkheid voortkomend uit het voeren van mijn Melaleuca bedrijf en (b) enige claim die ik vanwege gelede speciale of uitzonderlijke schade tegen Melaleuca zou hebben voor welke reden dan ook. 21. Ik begrijp dat ik als Onafhankelijke Marketing Executive mij moet houden aan de Colpartagewet. In overeenstemming met de Colportagewet moet ik wanneer ik iemand aan Melaleuca introduceer, hem of haar bekend maken dat ik van plan ben hen aan te moedigen om een contract aan te gaan. 22. Het is mij bekend dat ik de mogelijkheid heb om deze overeenkomst door een juridische adviseur van mijn keuze te laten nalezen. (kosten die hier mee gemoeid zijn kunnen niet op Melaleuca verhaalt worden) 23. Ik geef Melaleuca toestemming om mijn naam, foto s, commissiebedragen, bonussen, awards, prijzen en erkenningsbedragen aan mij betaald, informatie over een auto die volledig of deels met de autobonus van Melaleuca betaald wordt, te vermelden in officieel materiaal, in drukwerk, audio of video, die Melaleuca publiceert over onafhankelijke marketingvertegenwoordigers. In de periode waarin we zaken met elkaar doen zullen uw naam en contactgegevens ook verschijnen in de zakelijke rapporten van uw ondersteunende team, zodat dit team contact met u kan opnemen tijdens uw zakelijke activiteiten voor Melaleuca. Bel deze informatie door naar Melaleuca binnen 24 uur. Voor het doorgeven van de Onafhankelijke Marketing Overeenkomst bel met: Verzend vervolgens de complete aanvraag per post op naar: Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a, Mörfelden-Walldorf, Germany. Geen provisie of bonus zal uitbetaald worden aan de aanvrager totdat Melaleuca de getekende originele Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst heeft ontvangen. Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a, Mörfelden-Walldorf, Germany Verstuur de witte kopie naar Melaleuca Aanvrager houdt de gele kopie Werver houdt de roze kopie Voor inschrijvingen en telefonische Bestellingen: Fax: Melaleuca Europa. #7257 Rev. 04/14 Opzeggings rechten Ik mag deze overeenkomst te allen tijde opzeggen of annuleren, om welke reden dan ook door Melaleuca schriftelijk hiervan in kennis te stellen. In dit schrijven staat mijn orginele handtekening, naam in blokletters, adres, lidmaatschapsnummer en reden voor opzegging. Schriftelijke opzeggingen die voor of op de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen worden zullen ingaan in de maand dat zij ontvangen zijn. Schriftelijke opzeggingen die na de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen worden, zullen pas in de daarop volgende maand ingaan. Schriftelijke opzeggingen dienen verzonden te worden aan: Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a, Mörfelden. De volgende voorwaarden voor opzegging zijn opgenomen in overeenstemming met de Nederlandse wet en zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden voor opzegging hierboven beschreven: Ik mag deze overeenkomst voor welke reden dan ook opzeggen; (i) niet later dan acht dagen nadat een kopie van deze overeenkomst voor het eerst een certificerende datum van de Kamer van Koophandel heeft gekregen, (ii) binnen zeven werkdagen vanaf de dag dat het product of de producten geleverd zijn, of (iii) binnen drie maanden na de dag waarop aan de laatste vereisten van sectie 7:46c (2) DCC zijn voldaan.

5 Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst - Nederland Verstuur de witte kopie naar Melaleuca Aanvrager houdt de gele kopie Werver houdt de roze kopie Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a Mörfelden-Walldorf, Germany Tel: Fax: Vul dit formulier in om een Onafhankelijke Marketing Executive te worden. Als u nog niet als lid bent ingeschreven, dient u ook secties 4a, 4b en 4c van de Melaleuca Ledenovereenkomst in te vullen en aan dit formulier te bevestigen. (Gebruik blokletters. Incomplete informatie zal vertraging of belemmering opleveren in het accepteren van deze overeenkomst.) 1. Onafhankelijke Marketing Executive De naam van het lid zoals het vermeld moet worden op commissie- en bonus cheques VOORNAAM INITIAAL ACHTERNAAM Op welke telefoonnummers bent u te bereiken. THUIS NAAM AANVRAGER (zoals het zichtbaar moet worden bij provisie uitbetaling) INITIAAL ACHTERNAAM WERK AANVRAGERS BEROEP MOBIEL ONTVANGST ADRES (voor het ontvangen van informatie, materialen en producten) FA POSTCODE WOONPLAATS SOFINUMMER ADRES 2. Hulpmiddelen voor succes en inkomsten Bepaal uw doel van participatie Mijn doel voor participatie is op het volgende niveau: De kosten om in te schrijven als Marketing Executive zijn 25. U ontvangt een Melaleuca Business Kit en andere publicaties, inclusief een abonnement op Melaleuca s maandelijkse publicaties, om u bekend te maken met en op de hoogte te houden van Melaleuca s programma s en producten. * Inclusief de 20 voor het lidmaatschap wanneer u zich inschrijft als Lid. Mijn betaalmethode is: (Inclusief de bijkomende verzendkosten) Schrijf het bedrag af van mijn rekening, op de manier zoals aangegeven op mijn Leden Overeenkomst: Stuur me mijn Melaleuca Business Kit! Selecteer een van de volgende mogelijkheden: Melaleuca Membership Kit Ik heb al een Business Kit gekocht via mijn werver Gelieve van mijn rekening afschrijven en stuur een vervangend Membership Kit naar: Lidmaatschapsnummer: Membership Kit # die u ontvangen heeft: Visa MasterCard SEPA Automatische Incasso 3. Bankrekening voor het ontvangen van commissie 4. Value Pack en Pacesetter Value Pack Binnen twee maanden volgend op uw inschrijving, kunt u een Melaleuca Value Pack kopen met een extra 23% korting op de gereduceerde prijs die leden betalen! Marketing Executives mogen in totaal twee Value Packs kopen. Stuur mij: Value Pack ptn -of- Maak van mijn Value Pack een Pacesetter Value Pack: Inclusief: 10 Lidmaatschaps kits, 1 Value Pack, 5 Melaleuca Getting Started CDs, 100 gepersonaliseerde visitekaartjes, en 10 Renew Referrals. Pacesetter Value Pack ptn Kies een item om in uw Value Pack op te nemen: Vitaminen (kies één): Vrouwen Mannen 5. Handtekening Ik begrijp dat ik geen Melaleuca Onafhankelijke Marketing Executive ben totdat: Melaleuca dit formulier heeft ontvangen en geaccepteerd, Ik minstens 1 Klant in mijn Marketing Organisatie heb en Ik mijn eerste provisie ontvang. Handtekening Aanvrager (deze overeenkomst is niet geldig zonder handtekening) Door dit formulier te ondertekenen geef ik aan een Melaleuca Onafhankelijke Marketing Executive te willen worden. Ik ben tenminste 18 jaar oud en heb de voorwaarden grondig doorgelezen die op de voor- en achterkant van deze Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst staan, het Melaleuca Compensatie Plan en de Melaleuca voorwaarden en richtlijnen. Ik begrijp dat Melaleuca geen garantie geeft voor succes van mijn onderneming of inkomsten die ik eventueel zou kunnen gaan verdienen. Ik begrijp dat mijn succes afhankelijk is van mijn inzet, vaardigheden en productiviteit. Handtekening Partner (indien van toepassing) Woonplaats Ik mag deze overeenkomst te allen tijde annuleren of opzeggen, om welke reden dan ook door Melaleuca schriftelijk hiervan in kennis te stellen. In dit schrijven staat mijn orginele handtekening, naam in blokletters, adres, lidmaatschapsnummer en reden voor opzegging. Schriftelijke opzeggingen voor of op de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen zullen ingaan in de maand dat zij ontvangen zijn. Schriftelijke opzeggingen die na de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen worden, zullen pas in de daarop volgende maand ingaan. Schriftelijke opzeggingen dienen verzonden te worden aan: Melaleuca of Europe (Germany) GmbH, Hessenring 13a Mörfelden-Walldorf, Germany. De volgende voorwaarden voor opzegging zijn opgenomen in overeenstemming met de Nederlandse wet en zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden voor opzegging hierboven beschreven: Ik mag deze overeenkomst om welke reden dan ook opzeggen; (i) niet later dan acht dagen nadat een kopie van deze overeenkomst voor het eerst een certificerende datum van de Kamer van Koophandel heeft gekregen, (ii) binnen zeven werkdagen vanaf de dag dat het product of de producten geleverd zijn, of (iii) binnen drie maanden na de dag waarop aan de laatste vereisten van sectie 7:46c (2) DCC zijn voldaan Melaleuca Europe. #7257 Rev. 04/14NL

6 Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst Termen en voorwaarden (Zorgvuldig doorlezen) Termen die hier worden gebruikt, maar niet verklaard, zullen uitgelegd worden in Melaleuca s Verklaring van Beleid en Definities van Termen. 1. Ik ben competent en meerderjarig en mag een bindend contract aangaan. 2. Ik begrijp dat als Marketing Executive, ik een onafhankelijke ondernemer ben, en geen agent, werknemer, wettelijke vertegenwoordiger van Melaleuca. Ik begrijp dat ik niet geautoriseerd ben om representatief op te treden voor Melaleuca, of afspraken te maken namens Melaleuca en dat ik dit niet zal mogen doen. Verder ga ik er mee akkoord dat ik niet als werknemer behandeld zal worden. Ik ga akkoord met het betalen van alle belastingen die voortkomen uit mijn activiteiten als ondernemer en dat Melaleuca naar eigen inzicht, belasting of sociale lasten in mag houden van betalingen aan mij gericht indien ik geen VAR-WUO heb ingediend bij Melaleuca. 3. Ik begrijp dat de acceptatie van deze overeenkomst door Melaleuca mij geen recht geeft op een franchise, en dat er geen exclusieve gebieden aan mij zijn toegewezen. Ik begrijp tevens dat ik geen enkele garantie krijg. 4. Ik begrijp dat Melaleuca geen garantie geeft voor succes van mijn onderneming of inkomsten die ik eventueel zou kunnen gaan verdienen. Ik begrijp dat mijn succes afhankelijk is van mijn inzet, vaardigheden en productiviteit. 5. Ik zal geen producten van Melaleuca kopen met de reden om mijzelf te kwalificeren voor commissies of bonussen. 6. Als Marketing Executive, ben ik gerechtigd om producten te kopen of anderen toe te staan om producten te kopen met mijn lidmaatschapsnummer tegen de reguliere prijzen. Wanneer ik ben ingeschreven als lid, ben ik gerechtigd om producten tegen de gereduceerde prijzen te kopen maar anderen die ik toesta om producten via mijn lidmaatschapsnummer te kopen, moeten de reguliere prijzen betalen. 7. Wanneer ik verzaak te betalen voor producten of diensten op of voor de uiterste betaaldatum, is Melaleuca geautoriseerd om het juiste bedrag in te houden van mijn provisie of bonus, of om het bedrag van mijn CreditCard of bankrekening af te schrijven, waar ik Melaleuca voor heb geautoriseerd. 8. Melaleuca zal niet verantwoordelijk zijn voor het verlies van provisie en bonus uitbetalingen of andere uitbetalingen door fouten of vertragingen in het ontvangen van de overeenkomst, bestellingen, veranderingen of andere belangrijke informatie. 9. Ik heb het Melaleuca Compensatie Plan uitvoerig doorgelezen, net zoals de Verklaring van Beleid en de Defenities van Termen en ik begrijp dat deze onderdeel zijn van deze overeenkomst in hun huidige vorm en tevens in nieuwere vorm in de toekomst, wanneer Melaleuca veranderingen naar eigen inzicht doorvoert. 10. Na berichtgeving aan de Marketing Executives mag Melaleuca, naar eigen inzicht, wijzigingen doorvoeren in Melaleuca Compensatie Plan, Verklaring van Beleid, Definities van Termen en/of termen van de Klanten Overeenkomst en deze Onafhankelijke Marketing Exective Overeenkomst. Ik ga er mee akkoord deze veranderingen te accepteren. De voortzetting van mijn Melaleuca Onderneming of de acceptatie van mijn provisie en of bonussen of andere uitbetalingen door Melaleuca geven aan dat ik de veranderingen accepteer. 11. Mijn overtreding van enig beleid in deze overeenkomst of de Verklaring van Beleid kan resulteren, naar Melaleuca s inzicht, in een (i) vermindering van de uitbetaling van mijn provisies of bonussen of andere betaling door Melaleuca van ieder onderdeel of delen van mijn Marketing Organisatie gebaseerd op de schade die Melaleuca heeft geleden door mijn overtreing, (ii) opzegging van deze overeenkomst, of (iii) andere correctieve acties zoals omschreven in de Verklaring van Beleid. 12. De overeenkomsten die Melaleuca van tijd tot tijd aanpast beslaan de gehele overeenkomst tussen Melaleuca en mijzelf en geen eerdere of latere belofte, voorstelling, garantie of overeenkomst van welke aard dan ook zal geldig zijn, tenzij in een ondertekend schrijven door Melaleuca of opgenomen in een officiële geautoriseerde publicatie door Melaleuca. In geen geval zal enige andere overeenkomst of publicatie, schrijven of handeling of enige andere communicatie of gebrek aan communicatie door Melaleuca worden opgevat als wijziging, toevoeging of onttrekking van enige voorwaarden opgenomen in de voorwaarden van Melaleuca. Ik ga er mee akkoord dat ik geen rechten kan ontlenen aan deze andere vormen van communicatie voor die redenen. Niets dat in artikel 12 is opgenomen belemmert Melaleuca in de mogelijkheden om haar overeenkomsten aan te passen. 13. Voor zover de provisie genoemd in deze overeenkomst niet geldig of te handhaven is of als zodanig wordt bevonden, of tegenstrijdig is met de betreffende wetgeving of als zodanig wordt bevonden, zal genoemde provisie ongeldig verklaard worden voor zover deze ongeldig, niet te handhaven of tegenstrijdig is en zal verder geen gevolgen hebben voor enige andere provisie genoemd in deze overeenkomst 14. De termijn van deze overeenkomst is één jaar. Deze overeenkomst zal automatisch jaarlijks vernieuwd worden op de datum van inschrijving en acceptatie van deze overeenkomst door Melaleuca, behalve wanneer opgezegd. Deze overeenkomst zal niet door Melaleuca geacceteerd worden totdat Melaleuca een getekend origineel heeft ontvangen van deze overeenkomst en ik mijn eerste provisie uitbetaling heb uitbetaald gekregen. 15. Deze overeenkomst is onderhevig aan de Nederlandse wetgeving. In het geval dat enig claim of geschil tussen huidige of voormalige directe klanten of leden en Melaleuca (haar oficieren, aandeelhouders of medewerkers) niet met wederzijdse overeenstemming kan worden opgelost, zal de competente rechtbank in Nederland jurisdictie hebben. De partij die het geschil tussen een klant of lid van Melaleuca en Melaleuca (of haar officieren of medewerers) in zijn/haar voordeel beslecht ziet, heeft recht op een bedrag gelijk aan de kosten die voor het in de arm nemen van een advocaat zouden gelden, voor zover de wet dit toestaat. 16. Wanneer deze overeenkomst in enig opzicht is aangepast, zal Melaleuca de overeenkomst niet accepteren behalve in de originele vorm, los van het verstrijken van tijd of uitbetaling van provisie door Melaleuca. Wanneer deze overeenkomst in welke vorm dan ook wordt aangepast zonder goedkeuring van Melaleuca, dan mag Melaleuca naar eigen inzicht deze overeenkomst als niet geldig verklaren ab initio, en eisen dat ik alle betaalde commissies en bonussen terugbetaal. 17. Ik ga er mee akkoord dat Melaleuca mij s stuurt of mij telefonisch of per fax informeert over haar producten, diensten, zakelijke mogelijkheden of andere onderwerpen waarvan Melaleuca vindt dat deze interessant of voordelig voor mij zouden kunnen zijn. Ik stem er verder in toe dat elk telefonisch, of ander contact van Melaleuca of een Ona hankelijke Marketing Executive van Melaleuca, geen overtreding zal zijn van enig telefonisch, anti-spam, consumenten beschermings- of overige wetgeving. 18. Ik ga er mee akkoord dat Melaleuca in haar officiële publicaties, zowel in print, audio als video, mijn naam, foto, woonplaats, de bedragen aan commissie en bonussen, prijzen, erkenningen, informatie over de auto geheel of gedeeltelijk betaald met een Melaleuca auto bonus en andere informatie die Melaleuca normaal gesproken publiceert over haar Onafhankelijke Marketing Executives gebruikt. 19. Onder deze overeenkomst mag Ik geen rechten of verplichtingen overdragen aan een ander persoon of instelling, zonder de schriftelijke toestemming van Melaleuca. 20. Ik ga er mee akkoord dat ik Melaleuca, haar aandeelhouders, officiers, directie, werknemers en agenten niet aansprakelijk zal houden voor, en ik stel hen vrij van (a) enige aansprakelijkheid voortkomend uit het voeren van mijn Melaleuca bedrijf en (b) enige claim die ik vanwege gelede speciale of uitzonderlijke schade tegen Melaleuca zou hebben voor welke reden dan ook. 21. Ik begrijp dat ik als Onafhankelijke Marketing Executive mij moet houden aan de Colpartagewet. In overeenstemming met de Colportagewet moet ik wanneer ik iemand aan Melaleuca introduceer, hem of haar bekend maken dat ik van plan ben hen aan te moedigen om een contract aan te gaan. 22. Het is mij bekend dat ik de mogelijkheid heb om deze overeenkomst door een juridische adviseur van mijn keuze te laten nalezen. (kosten die hier mee gemoeid zijn kunnen niet op Melaleuca verhaalt worden) 23. Ik geef Melaleuca toestemming om mijn naam, foto s, commissiebedragen, bonussen, awards, prijzen en erkenningsbedragen aan mij betaald, informatie over een auto die volledig of deels met de autobonus van Melaleuca betaald wordt, te vermelden in officieel materiaal, in drukwerk, audio of video, die Melaleuca publiceert over onafhankelijke marketingvertegenwoordigers. In de periode waarin we zaken met elkaar doen zullen uw naam en contactgegevens ook verschijnen in de zakelijke rapporten van uw ondersteunende team, zodat dit team contact met u kan opnemen tijdens uw zakelijke activiteiten voor Melaleuca. Bel deze informatie door naar Melaleuca binnen 24 uur. Voor het doorgeven van de Onafhankelijke Marketing Overeenkomst bel met: Verzend vervolgens de complete aanvraag per post op naar: Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a, Mörfelden-Walldorf, Germany. Geen provisie of bonus zal uitbetaald worden aan de aanvrager totdat Melaleuca de getekende originele Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst heeft ontvangen. Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a, Mörfelden-Walldorf, Germany Verstuur de witte kopie naar Melaleuca Aanvrager houdt de gele kopie Werver houdt de roze kopie Voor inschrijvingen en telefonische Bestellingen: Fax: Melaleuca Europa. #7257 Rev. 04/14 Opzeggings rechten Ik mag deze overeenkomst te allen tijde opzeggen of annuleren, om welke reden dan ook door Melaleuca schriftelijk hiervan in kennis te stellen. In dit schrijven staat mijn orginele handtekening, naam in blokletters, adres, lidmaatschapsnummer en reden voor opzegging. Schriftelijke opzeggingen die voor of op de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen worden zullen ingaan in de maand dat zij ontvangen zijn. Schriftelijke opzeggingen die na de 25ste van de maand door Melaleuca ontvangen worden, zullen pas in de daarop volgende maand ingaan. Schriftelijke opzeggingen dienen verzonden te worden aan: Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring 13a, Mörfelden. De volgende voorwaarden voor opzegging zijn opgenomen in overeenstemming met de Nederlandse wet en zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden voor opzegging hierboven beschreven: Ik mag deze overeenkomst voor welke reden dan ook opzeggen; (i) niet later dan acht dagen nadat een kopie van deze overeenkomst voor het eerst een certificerende datum van de Kamer van Koophandel heeft gekregen, (ii) binnen zeven werkdagen vanaf de dag dat het product of de producten geleverd zijn, of (iii) binnen drie maanden na de dag waarop aan de laatste vereisten van sectie 7:46c (2) DCC zijn voldaan.

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223 Stuur deze aanvraag naar: 15 Brussel, België Of fax de aanvraag naar: 31 2 346 87 76 SCHRIJF DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS Naam vertegenwoordiger: 1. Telefoonnummers Vermeld al uw telefoonnummers waarmee

Nadere informatie

BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES

BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES BELEID EN PROCEDURES ETHISCHE CODE VOOR PROMOTERS Als een onafhankelijke Vi Promoter (VIP) verplicht ik mij om de integriteit van Vi te waarborgen. Ik zal als onafhankelijke

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden 1. Over deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden betekenen de woorden "wij" en "ons" Filemaker International, en "u" betekent u als klant. In deze

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

FLEXKOM Algemene Handelspartnervoorwaarden

FLEXKOM Algemene Handelspartnervoorwaarden FLEXKOM Algemene Handelspartnervoorwaarden Algemene Handelspartnervoorwaarden 1 Geldigheidsgebied (1) De onderstaande algemene voorwaarden zijn bestanddeel van elk handelspartnercontract van de firma FLEXKOM

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webvink Testers

Algemene voorwaarden Webvink Testers Algemene voorwaarden Webvink Testers Artikel 1 Defenities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Platform: Site:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 1. Definities 1.1 OpJeFoon Vof: OpJeFoon Vof 1.2 Deze Algemene Verkoop-,

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Per 1 maart 2015 G 03.2.52 Inleiding U hebt geld geleend van Delta Lloyd om een woning te kopen of te verbouwen. Hiervoor hebt u een Hypotheek Krediet Plan afgesloten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

INSCHRIJVING ALS IT WORKS DISTRIBUTEUR

INSCHRIJVING ALS IT WORKS DISTRIBUTEUR INSCHRIJVING ALS IT WORKS DISTRIBUTEUR It Works is een netwerkmarketing onderneming en biedt niet alleen de mogelijkheid om met directe verkoop van producten inkomen te genereren, maar vooral in het opbouwen

Nadere informatie