TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK. Janka Dekker Minouk Damen. Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK. Janka Dekker Minouk Damen. Nederland"

Transcriptie

1 TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK Nederland Janka Dekker Minouk Damen

2 TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK 2 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk 3

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD VAN DE AUTEURS...8 VOORWOORD VAN FOODSERVICE INSITUUT NEDERLAND (FSIN)...10 LEESWIJZER FOODSERVICE Definitie foodservice Bedrijfskolom foodservice Segmentatie in foodservice Machtsverhoudingen in foodservice Ontwikkelingen in foodservice Toenemend belang van foodservice voor fabrikanten Battle of the brands Beleving creëren Informatietoename Samenwerkingsvormen in de foodserviceketen Foodservice: een vak apart! TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE Efficient Consumer Response (ECR) Definitie trade marketing en category management Het proces van trade marketing en category management in foodservice HUIDIGE SITUATIE Interne ontwikkelingen Overall doelstellingen Product Prijs Promotie Plaats Personeel Overige aspecten Externe ontwikkelingen Marktvolumes en marktaandelen Succesfactoren MAATSCHAPPELIJKE TRENDS Eindverbruikersontwikkelingen Downtrading Meer functies Concurrentie met foodretail Personeel Segmentspecifiek Wat betekenen de trends en ontwikkelingen voor mij? MARKTSEGMENTKEUZE SWOT Marktsegmentkeuze- en strategie...73 Praktijkcase: de marktsegmentkeuze voor Lay s in foodservice door PepsiCo FORMULES Consolidatieslag Wat is een formule? De positionering van een formule Positioneren met vijf attributen...88 Praktijkcase : de formulepositionering La Place Positioneren met prijs en kwaliteit Waardecreatie of efficiency De bouwstenen van een formule FORMULEKEUZE Formulekeuze door fabrikanten Selectie van de formule door trade marketing Formulekeuzefactoren grossiersorganisatie Fabrikantenkeuze door formules Categoriebelang Fabrikantencategorieën Beleidsafwegingen Samenwerkingsvormen Bronnen voor conflicten CATEGORIEDEFINITIE Afbakening Ideale situatie Shopperlogica Praktijkcase: de categoriedefinitie van de categorie bakken door Dr. Oetker en Makro EINDVERBRUIKERS- & CONSUMENTENONTWIKKELINGEN Consumentenontwikkelingen Shoppertrips Consumententrends op waardeniveau Food- en producttrends Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Inhoudsopgave 5

4 10 CATEGORIE-ANALYSE Randvoorwaarde analyses Shopperanalyses Shopperprofiel: wie? Shopperprofiel: waar? Shopperprofiel: wat? Shopperprofiel: wanneer? Shopperprofiel: waarom? Praktijkcase: Nestlé Confectionery en het gebruik van shopperprofielen Shoppergedrag: hoe? Overige shopperanalyses Assortimentsanalyse Rankings Schapindeling Doelgroepmatch Assortimentsmogelijkheden Financiële analyse Assortimentsmatrix Menu-engineering voor samengestelde gerechten Omgevingsanalyse CATEGORIEVISIE Vooraf Categorierol Categoriestrategie Categoriedoelstelling Praktijkcase: de categorievisie van Douwe Egberts Coffee Systems en Holland Casino op de warme dranken CATEGORIETACTIEK De vertaling van categoriedoelstellingen naar marketingtechnieken Product Plaats Praktijkcase: het gebruik van internet bij Deli XL als additionele marketingtool voor de P van plaats Prijs Personeel Presentatie Praktijkcase: de categorietactieken van Grolsch bij Landal GreenParks PROMOTIE Effectieve promoties Fase 1: promotiestrategie Fase 2: promotiejaarplan Fase 3: bepaling, uitvoering en evaluatie per promotie Praktijkcase: de P van promotie door Aviko bij Smullers (Servex) CATEGORIE-EVALUATIE Praktijkcase: categorie-evaluatie van Leaf in het petrolsegment BUSINESS ANALYSE Stap 1: dataverzameling Stap 2: omvorming gegevens Stap 3: data-analyse Stap 4: dashboard presentatie PRODUCTINTRODUCTIES Productintroducties in foodservice Co-creatie Insightgeneratie Insights Het proces Praktijkcase: insightsgeneratie Prima Pasta Honig Professional DE ROL VAN TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT BINNEN DE ORGANISATIE De rol van trade marketing binnen de fabrikantenorganisatie Commerciële keten van fabrikantenorganisatie Rol trade marketing Ontwikkelingsproces trade marketing De rol van category management binnen de formule Formule-inkoop bij formules Consequenties voor de formule RANDVOORWAARDEN EN KNELPUNTEN Keuze voor product-marktcombinaties Partnerkeuze Gezamenlijke doelstellingen en uitgangspunten Data/informatie-uitwisseling Organisatiestructuur Implementatie op de werkvloer Do s en dont s BEGRIPPENLIJST BRONNEN APPENDIX: PRODUCTCATEGORIEDEFINITIE FSIN PLAN IMPLEMENTEREN Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Hoofdstuk 7

5 VOORWOORD VAN DE AUTEURS Momenteel hebben veel organisaties in de hele bedrijfskolom van foodservice de mond vol over trade marketing en category management. Een hype die wel weer voorbij waait, zegt de één. Een manier om daadwerkelijk onderscheidend vermogen te creëren, zegt een ander. Over het algemeen kan worden gesteld dat deze vakgebieden in foodservice nog dusdanig in de kinderschoenen staan dat het spreekwoord men heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt goed van toepassing is. Wat is trade marketing eigenlijk, wat houdt category management nu precies in, wat bepaalt het succes van deze vakgebieden en wat zijn de knelpunten? Met dit boek willen wij concrete en praktische antwoorden op een groot aantal vragen geven, zodat je voor je eigen organisatie kunt bepalen of je toe bent aan trade marketing of category management en zo ja, hoe je hier dan mee aan de slag kunt gaan. Dit alles heeft geleid tot dit boek dat foodservice-organisaties (zowel fabrikant, grossier als professionele eindverbruiker) in staat stelt om (verder) kennis te maken met de vakgebieden trade marketing en category management en hen praktische tools geeft om hiermee in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan. Wij geloven - vanuit ons oogpunt als pragmatische marketeers - dat dit boek alleen al vanwege de vele modellen, praktijkvoorbeelden en checklisten een waardevol hulpmiddel is voor alle functionarissen die zich (gaan) verdiepen in deze vakgebieden. Tot slot wensen we je niet alleen veel leesplezier, maar ook veel succes bij het toepassen van de aangereikte tools voor trade marketing en category management in de dagelijkse foodservicepraktijk! De uitgangspunten van Een scherp handboek Category Management staan in dit boek voor foodservice centraal. Deze uitgangspunten hebben zich in de afgelopen jaren veelvuldig bewezen in de foodretailmarkt. Het doel van dit boek is dan ook niet om het wiel voor trade marketing en category management opnieuw uit te vinden voor foodservice, maar het vertalen van de zich reeds bewezen werkwijzen in de foodretailmarkt naar foodservice. Hierdoor wordt tevens bevorderd dat organisaties die zowel actief zijn in foodretail als in foodservice dezelfde terminologieën op het gebied van trade marketing en category management hanteren. Ook eenduidigheid in werkprocessen wordt hierdoor versterkt, waardoor learnings tussen de foodretail- en foodservicedivisie kunnen worden gedeeld. Voor het vaststellen van de processtappen en uitgangspunten voor foodservice is een stuurgroep samengesteld van ervaren professionals die werkzaam zijn in de diverse schakels van de bedrijfskolom van foodservice. Wij willen op deze plek de leden van deze stuurgroep bedanken voor hun input, goede discussies en enthousiasme: Han van Mierlo, Hiltje Verhagen, Nico Bart, Jorg Verweij, Matthijs Zorn en Frits van den Bos. Janka Dekker Minouk Damen Om de uitkomsten van de stuurgroep te toetsen in de markt en een breed draagvlak onder de betrokken partijen in de foodservicemarkt te creëren, zijn diepte-interviews bij meer dan 30 bedrijven gehouden (zowel fabrikant, grossier als professionele eindverbruiker) en is een online vragenlijst verstuurd naar alle leden van Trema (Trade en marketing netwerk foodservice). Alle reacties die zijn ontvangen, hebben bijdragen aan de totstandkoming van dit boek en op diverse plaatsen in dit boek zijn de uitkomsten van de marktinventarisaties opgenomen om inzicht te geven in de mening van de markt. Een speciaal woord van dank willen wij op deze plek geven aan Patrick Schellekens, Jan-Willem Grievink, Marieke van der Loop, Erna Gerrits, Hanna Polman, Robert Fledderus, Akkelien Vermuë, Ruud Verschuur, Ron Cijs en Art Frickus. Zij hebben met veel enthousiasme inhoudelijk bijgedragen aan dit boek. De definities die in dit boek worden gebruikt, zijn in lijn met de definities die de taskforce Trade Marketing Defined heeft geformuleerd. In deze taskforce zijn afgevaardigden van verschillende prominente partijen op het gebied van trade marketing en category management vertegenwoordigd: Trade Marketing Association (TMA), Gfk, SymphonyIRI en FSIN. CONSUMENT DELEN PRESENTATIE GROSSIER FABRIKANT PROCES INFORMATIE CATEGORY MANAGEMENT Over de auteurs Janka Dekker en Minouk Damen zijn de eigenaren van Marketing4Results, een (trade) marketing bureau dat zich specifiek richt op de foodservicemarkt. Beiden hebben hun hele carrière in foodservice gewerkt in diverse marketing-, sales- en adviesfuncties bij en voor (A-merk)fabrikanten. TRADE MARKETING GROEI FORMULE DOELSTELLINGEN 8 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Voorwoord 9 TRENDS GEZAMENLIJK CATEGORIEROL RESULTAAT PERSONEEL EVALUEREN PROMOTIES PROFESSIONELE EINDVERBRUIKER DOELGROEP STAPPENPLAN WINSTGEVENDHEID ONTWIKKELINGEN INFORMATIE SCORECARD PRODUCTINTRODUCTIES CONTINU VERTROUWEN STRATEGIE SEGMENTEN KEUZES MAKEN DEFINITIE ASSORTIMENT

6 VOORWOORD VAN FOODSERVICE INSITUUT NEDERLAND (FSIN) Trade marketing en category management zijn in het dagelijkse leven niets meer of minder dan instrumenten voor het commerciële spel tussen handel en industrie. Dit spel bestond allang voordat deze vakgebieden zijn uitgevonden. Echter, toen het besef ontstond dat dit commerciële spel - met als uitgangspunt de tevredenheid van de consument - steeds ingewikkelder werd, zijn we gaan nadenken over de theorie achter dit spel en de wetmatigheden die hiervoor gelden. Deze theoretische uitgangspunten hebben de basis gevormd voor het trade marketing en category management van vandaag. De theorieën zijn als eerste in foodretail toegepast. Foodretail is in essentie een transactioneel logistiek systeem, waarbij tal van psycologische aspecten en marketingcomponenten een rol spelen. In dat systeem spelen de winkelformules van retailers een steeds nadrukkelijkere rol. Binnen foodretail kunnen fabrikanten immers niet zonder die winkels naar de consument. Fabrikanten moeten dus rekening houden met de typische kenmerken (en eisen) van die formule en het koopgedrag van de consument bij die formule. We wisten allang dat fabrikanten voor een Albert Heijn iets anders moesten bedenken dan voor Digros om ervoor te zorgen dat bij beide formules (goed) zaken gedaan kon worden. Bovendien wisten we ook dat de logica waarmee een klant bij AH een product koopt totaal anders zou kunnen zijn dan de manier waarop een Digros-klant hetzelfde product zou kunnen kopen. De systematiek en logica in dit hele systeem kunnen dusdanig worden uitgekristalliseerd dat zowel retailer als fabrikant er beide meer aan verdienen. Na tien jaar testen en talloze gedetailleerd beschreven category management projecten heeft GS1 Nederland besloten om alle verzamelde kennis samen te vatten in één praktisch handboek. Dit handboek heeft de titel Een scherp handboek Category Management gekregen en heb ik samen met Embrecht van Groesen van (destijds) GS1 Nederland geschreven. De therorieën en stappenplannen die in dit boek zijn beschreven, ondersteunen zowel retailers als fabrikanten bij het professionaliseren van het commerciële beleid. Ik wil dit boek dat is geschreven voor zowel fabrikanten, grossiers als professionele eindverbruikersorganisaties (formules) dan ook van harte aanbevelen. Alle learnings vanuit foodretail zijn in dit boek verwerkt. Maar ook juist de specifieke kenmerken van foodservice hebben hun plek gekregen in de (segmentatie-)modellen en stappenplannen. Ik ben er dan ook ervan overtuigd dat de kennis uit dit boek een sterke impuls is voor het vergroten van zowel de samenwerking in de foodserviceketen als ook voor de professionalisering van de afzonderlijke spelers (en functionarissen) in die keten. Het goed lezen en leren van dit boek en het toepassen in de dagelijkse commerciële praktijk zal de kwaliteit van alle besluitvormingsprocessen laten groeien. Als FoodService Instituut Nederland hechten we juist aan dat laatste veel waarde. Eén van onze doelstellingen als FSIN is immers om de emancipatie van de buitenshuisconsumptie te versterken. En dit nieuwe, praktische handboek - dat bovendien leuk is om te lezen - kan daar een goede bijdrage aan leveren. Ik wens jullie als lezers veel succes met het aanleren en toepassen van al datgene dat je soms ook zonder theorie al lang succesvol deed: je business op een hoger plan brengen. Jan-Willem Grievink, directeur FoodService Instituut Nederland Bij het schrijven van het handboek hebben we ook gekeken naar de toepasbaarheid van deze wetmatigheden voor de foodservicemarkt, waarbij we ervan overtuigd waren dat deze ook grotendeels voor deze markt gelden. Toch wisten we ook dat er nog een extra slag zou moeten worden gemaakt om het handboek Category Management volledig toepasbaar te maken voor de foodservicemarkt, al was het alleen maar omdat de keten in foodservice te maken heeft met een extra partij: de grossier. In 2009 heb ik een aantal keer met Janka Dekker en Minouk Damen - die hun expertise dagelijks toepassen voor fabrikanten en formules in foodservice - gesproken over de theorie van category management en de vertaalslag hiervan voor de foodservicemarkt. Naast een aantal intensieve discussies met elkaar hebben zij daarnaast talloze professionals uit de foodservicemarkt ondervraagd over dit onderwerp. Gewapend met zeer bruikbare feedback zijn ze weer aan tafel gegaan met GS1 Nederland en mijzelf. De conclusie: de basistheorie over trade marketing en category management is heel goed toepasbaar voor foodservice. Maar omdat de dagelijkse foodservicepraktijk een aantal additionele complicerende elementen kent, hebben Janka en Minouk vanuit de bestaande theorie een model gebouwd dat perfect toepasbaar is voor alle schakels in de bedrijfskolom van foodservice. Ik wil ze daarmee complimenteren! Over FSIN Het FoodService Instituut Nederland is het onafhankelijke kennisinstituut voor de ontwikkeling van de markt van de buitenshuisconsumptie. Het FSIN ziet het als haar taak om de markt voor buitenshuis eten en drinken in kaart te brengen, definities en begrippen vast te stellen, analyses te maken, kennis en inzichten van experts over die markt te bundelen en toekomstverkenningen te produceren. Het FSIN vat die doelstellingen samen met deze vier woorden: FACTS ANALYSES INSIGHTS OUTLOOKS! 10 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Voorwoord 11

7 Notities LEESWIJZER PROJECT EVALUATIE CATEGORY MANAGEMENT TRADE MARKETING FORMULEKEUZE FORMULE DOELGROEP STAPPENPLAN FASERING FABRIKANT 12 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk 13

8 LEESWIJZER De doelgroepen van dit boek zijn enerzijds trade marketeers, channel marketeers, marketeers, brand managers, product managers en (key) account managers die werkzaam zijn bij fabrikanten en anderzijds category managers, assortimentsmanagers, formulemanagers, unitmanagers en inkopers die werkzaam zijn bij formules (zowel grossiers- als professionele eindverbruikersorganisaties). Het boek hanteert het perspectief van de fabrikant, maar is juist daardoor ook zeer geschikt voor formulemanagers en category managers van formules. Hoofdstuk 1 en 2 vormen een inleiding op het proces van trade marketing en category management in foodservice. Hierin wordt beschreven welke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de opkomst van deze disciplines in deze markt (hoofdstuk 1) en wat de belangrijkste definities zijn (hoofdstuk 2). Voor doorgewinterde foodservice professionals is (een deel van) deze informatie waarschijnlijk bekend, maar om het juiste perspectief te schetsen is ervoor gekozen dit wel toe te voegen. Het totale proces van trade marketing en category management kan in vier fases worden onderverdeeld, hetgeen in onderstaand model wordt gevisualiseerd. In dit boek wordt iedere fase met een kleur weergegeven, zodat je de informatie in dit boek eenvoudig kunt herleiden naar de verschillende fases. Business analyse Categorieevaluatie Huidige situatie Maatschappelijke trends Eindverbruikers- & consumentenontwikkelingen Formulekeuze eindverbruiker Marktsegmentkeuze Positionering fomule Bouwstenen formule Categoriedefinitie Categorie-analyse Categorierol Categoriestrategie Categoriedoelsteling Categorietactiek Plan implementeren Formulekeuze grossier Ongeorganiseerd Georganiseerd Georganiseerd Ongeorganiseerd Fase 1 Trade marketing Fase 2 Formulekeuze Fase 3 Category management Fase 4 Evaluatie Alle stappen in de bovenkant van het model (huidige situatie tot en met marktsegmentkeuze: hoofdstuk 3-6) doorlopen zowel fabrikanten als formules (grossiers en professionele eindverbruikers) vanuit een individueel en intern perspectief. Door het doorlopen van deze stappen is een organisatie in staat om onderbouwde keuzes voor hetzij marktsegmenten (fabrikanten), hetzij doelgroepen en/of marktsegmenten (formules) te maken. In dit boek is de keuze gemaakt om deze stappen vanuit het perspectief van de fabrikant te benaderen. Vervolgens wordt op basis van de markt/doelgroepkeuze voor de meest relevante counterpart geselecteerd: voor een fabrikant is dat de formulekeuze en voor de formule is dat de fabrikantkeuze (hoofdstuk 7 en 8). Als deze keuze is gemaakt, komt het onderste deel van het model aan bod: het proces van category management (van categoriedefinitie tot en met plan implementeren: hoofdstuk 9-14). De laatste fase in het model is de evaluatiefase, waarin het enerzijds gaat om het inzichtelijk maken van de resultaten van de gezamenlijke category management inspanningen en anderzijds om het meten van de effecten op de overall business van de fabrikant (hoofdstuk 15 en 16). In hoofdstuk 17 wordt ingegaan op een ander onderdeel van category management, namelijk productintroducties. De rol van trade marketing en category management binnen de organisatie wordt in hoofdstuk 18 beschreven. Tot slot wordt als afsluiting van dit boek in hoofdstuk 19 een resumé gegeven van de randvoorwaarden en knelpunten van trade marketing en category management in foodservice. Als afsluiting van dit boek wordt in dit hoofdstuk een resumée gegeven van alle aspecten die op dit vlak in dit boek zijn beschreven. Ook worden een aantal do s en dont s voor trade marketing en category management in foodservice gegeven. In de ideale wereld is category management binnen foodservice een continu proces tussen een fabrikant en formule met doelstellingen voor de lange termijn. In dat geval is category management een onderdeel van de daily business en zijn de lange termijn doelstellingen gericht op het zo laag mogelijk houden van de kosten en het zo hoog mogelijk laten zijn van de categoriegroei. In de dagelijkse foodservicepraktijk worden echter ook projectachtige initiatieven voor category management ontplooid, omdat: de resources voor category management op continue basis niet aanwezig zijn in de organisatie en middels een project in ieder geval een start wordt gemaakt met category management; middels een project inzicht ontstaat in het resultaat van (een onderdeel van) category management op korte termijn, waardoor bewijslast binnen de organisatie wordt geleverd om (langere termijn) investeringen in trade marketing of category management te verantwoorden. Een andere bijkomstigheid voor category management in foodservice is het feit dat deze markt sterk gefragmenteerd en gedifferentieerd is. Hoewel ook in foodservice sprake is van een consolidatieslag, zijn er nog veel zelfstandige outlets die door fabrikanten individueel bewerkt moeten worden. In dit boek hanteren we het uitgangspunt dat voor alle zelfstandige ofwel ongeorganiseerde outlets die binnen een bepaald segment volgens bepaalde kenmerken werken ook de stappen van category management kunnen worden toegepast. Voorbeelden van dergelijke segmenten zijn voetbalkantines, discotheken en zelfstandige cafetaria s. Category management is in dit geval geen joint category management, maar een eenzijdig initiatief van een fabrikant. In dit boek noemen we dit single category management voor een segment. Echter, de werkwijze om alle stappen van category management ook hiervoor te doorlopen, zorgt ervoor dat de meest optimale marktbewerking van het betreffende segment kan worden bepaald. Ook wordt hierdoor voorkomen dat direct tactieken worden bedacht en ingevuld zonder dat een onderbouwd fundament op basis van voorgaande processtappen is gecreëerd. LEESWIJZER Fasering van trade marketing en category management in foodservice 14 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Leeswijzer 15

9 Category managment proces: op continue basis Category management project: één onderdeel of een aantal onderdelen van category management of niet op continue basis Joint category management: gezamenlijk proces of project tussen een fabrikant en een formule (hetzij een grossiersorganisatie, hetzij professionele eindverbruikersorganisatie) Single category management: eenzijdig proces of project vanuit de fabrikant voor de zelfstandige outlets in een bepaald segment Joint category management Fabrikant Single category management Fabrikant De focus van dit boek is gelegen op het joint category management proces tussen een fabrikant en formule! In volgende modellen worden de stappen binnen de vier fases toegelicht. Naast aandachtspunten/ randvoorwaarden per fase worden ook de kernvragen per stap gegeven die zijn gekoppeld aan de hoofdstukken van dit boek. Fase 1: trade marketing door fabrikant Huidige situatie Maatschappelijke trends Ontwikkelingen Marktsegmentkeuze Standaard Optioneel Ongeorganiseerd Georganiseerd Aandachtspunten/randvoorwaarden Georganiseerd Ongeorganiseerd 1. Draagvlak binnen de organisatie 2. SMART-geformuleerde overall business doelstellingen Tijdsbalk Positionering fomule 5. Interdisciplinair projectteam samenstellen (weken) Inventarisatie aanwezige 6. Extra ondersteuning (intern of extern) voor het Bouwstenen formule informatie proces en de analyses Categoriedefinitie Besluitvorming noodzaak Kernvragen huidige situatie (H3) additionele informatie Categorie-analyse 1. Wat zijn de financiële prestaties van mijn Additionele organisatie van de afgelopen jaren? informatieverzameling Categorierol 2. Hoe functioneert mijn organisatie op interne factoren als product, prijs, plaats, promotie, en personeel? Besluitvorming uitvoering Categoriestrategie 3. Wat is de externe positie van mijn organisatie? (intern of extern) 4. Wat zijn de succesfactoren in mijn markt en hoe scoort Categoriedoelsteling Analyses interne situatie mijn organisatie op deze factoren ten opzichte van de concurrentie? Analyses externe situatie Categorietactiek Analyses Plan implementeren Kernvragen maatschappelijke trends (H4) maatschappelijke trends 1. Welke trends zijn er gaande in de maatschappij die op lange termijn invloed hebben op het eet- en Analyses eindverbruiker/ drinkgedrag van consumenten? consument/ shopperontwikkelingen 2. Wat is de invloed van deze trends voor mijn organisatie? Draagvlak uitkomsten analyses SWOT MABA Segmentverhoudingen Segmentkeuze definitief Strategiebepaling per focussegment continu Huidige situatie Maatschappelijke trends Eindverbruikers- & consumentenontwikkelingen Formulekeuze eindverbruiker Marktsegmentkeuze Formulekeuze grossier Kernvragen eindverbruikers- en consumentenontwikkelingen (H5) 1. Welke ontwikkelingen spelen zich af onder professionele eindverbruikers en consumenten in de verschillende foodservicesegmenten? 2. Wat is de invloed van deze ontwikkelingen voor mijn organisatie? Kernvragen marktsegmentkeuze (H6) 1. Wat zijn voor de komende 3 jaar de meest aantrekkelijke product-marktcombinaties in foodservice voor mijn organisatie? 2. Wat is de meest optimale strategie per segment? LEESWIJZER 16 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Leeswijzer 17

DE SHOPPER IN FOODSERVICE

DE SHOPPER IN FOODSERVICE DE SHOPPER IN FOODSERVICE SHOPPERINZICHTEN VOOR TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT Janka Dekker Minouk Damen 1 Every business will change Every company will need to change 2 De shopper in foodservice

Nadere informatie

GS1 Category Management Game Laat je categorie groeien! Amsterdam, januari 2012

GS1 Category Management Game Laat je categorie groeien! Amsterdam, januari 2012 GS1 Category Management Game Laat je categorie groeien! Amsterdam, januari 2012 Waarom wil je de GS1 Category Management Game spelen? Ervaar hoe je door gezamenlijk te werken volgens de Category Management

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De spelregels van Category Management. 10 Handboek Category Management 1 De spelregels van Category Management

Hoofdstuk 1. De spelregels van Category Management. 10 Handboek Category Management 1 De spelregels van Category Management Hoofdstuk 1 De spelregels van Category Management 10 Handboek Category Management 1 De spelregels van Category Management Category Management is de kunst van het optimaal beheren van de categorieën van

Nadere informatie

Branding. Ronde Tafel bijeenkomst. Fundamental changes in branding. Met Dino Lobbes Kruidenier Foodservice. Eric van Summeren Sligro Food Group

Branding. Ronde Tafel bijeenkomst. Fundamental changes in branding. Met Dino Lobbes Kruidenier Foodservice. Eric van Summeren Sligro Food Group Onderwerp Fundamental changes in branding Met Dino Lobbes Kruidenier Foodservice Joost Rietveld Nestlé Professional Eline Vrielink Servex BV Ton van de Goor Bonduelle Food Service Eric van Summeren Sligro

Nadere informatie

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM 1 Tijn Bresser 42 jaar, getrouwd met Nathalie, geboren in Amstelveen Resultaat gerichte strateeg met pragmatische aanpak Bruggenbouwer met eigen Visie op samenwerking Ruim

Nadere informatie

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies Groeien door denken en doen 4 marketing & retail advies Helpen bij groeien door denken en doen Denken: Strategische trajecten aan de hand van modellen Klant- en concurrentie onderzoek Retail co-creatie

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies Groeien door denken en doen 4 marketing & retail advies Helpen bij groeien door denken en doen Denken: Strategische trajecten aan de hand van modellen Klant- en concurrentie onderzoek Retail co-creatie

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies Groeien door denken en doen 4 marketing & retail advies Helpen bij groeien door denken en doen Denken: Strategische trajecten aan de hand van modellen Klant- en concurrentie onderzoek Retail co-creatie

Nadere informatie

Foodstep Marktontwikkeling

Foodstep Marktontwikkeling Foodstep Marktontwikkeling Onze filosofie Ons doel is mensen en organisaties in food en services stap voor stap te verbeteren door inzicht te geven in de markt en uw marktpositie en de basis te leggen

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1

De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1 De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1 Het fundament voor morgen In een sector als petrol, midden in transitie naar het businessmodel

Nadere informatie

GfK 2016 Shopper Marketing Award 2016

GfK 2016 Shopper Marketing Award 2016 1 Gefeliciteerd! Uw merk staat op de shortlist voor de GfK Shopper Marketing Award 2 Meer informatie over de GfK Shopper Marketing Award 3 Definitie & doel Definitie Shopper Marketing Shopper Marketing

Nadere informatie

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

Nadere informatie

BLURRING is het vervagen van grenzen die ooit door door ambacht, verdienmodellen of wetgeving zijn ontstaan.

BLURRING is het vervagen van grenzen die ooit door door ambacht, verdienmodellen of wetgeving zijn ontstaan. BLURRING EN OMNI CHANNEL GAAN HET VERDIENMODEL BEPALEN BLURRING is het vervagen van grenzen die ooit door door ambacht, verdienmodellen of wetgeving zijn ontstaan. Dat ontstaat vanzelf omdat de (wens van

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

James Bond Casino Royale

James Bond Casino Royale James Bond Casino Royale Retail experience november 2006 Jurgen Mohr pagina 2 Wie ben ik... Jurgen Mohr Manager Trade & Instore Heineken Nederland Instore Marketing alle kanalen Horeca, retail, convenience

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

ZIGGO GAMED! Tijdens het Marketing & Insights Event (MIE) hebben Nicole Verhoeven (Customer. Hufen (Consultant & Concept Developer

ZIGGO GAMED! Tijdens het Marketing & Insights Event (MIE) hebben Nicole Verhoeven (Customer. Hufen (Consultant & Concept Developer ZIGGO in het hart van de marketing GAMED! Tijdens het Marketing & Insights Event (MIE) hebben Nicole Verhoeven (Customer Segmentation Manager Ziggo) en Bart Hufen (Consultant & Concept Developer BrandNewGame)

Nadere informatie

Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank. Rabobank Nederland & flowresulting

Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank. Rabobank Nederland & flowresulting Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank Rabobank Nederland & flowresulting Tom Arends Business change manager Beleggen Joris Smits Consultant Adviesbureau Marketing & Strategie 2 Vandaag

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

grens onderscheidend ondernemen

grens onderscheidend ondernemen KvK Kiosk Martin Lammerteyn Bedrijfsmentor Grensverleggend verkopen in Belgeland, hoe doe je dat? grens onderscheidend ondernemen starter Wie is hier aanwezig? Wie is ondernemer? Wie verkoopt er? Wie adviseert

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Facts Analyses Insights Outlooks

Facts Analyses Insights Outlooks Jan- Willem Grievink 1 Jan- Willem Grievink Directeur FoodService INSTITUUT Hoofddocent strategie en ontwikkeling EFMI Hoofddocent S ch ng Masterclass Foodretail MASTERCLASS NEW FOOD CONCEPTS NEW YORK

Nadere informatie

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Professioneel facility management Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Inhoud Voorwoord Professionele frontliners 1. Theoretisch kader 2. Competenties en

Nadere informatie

Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart 2011. Jan-Willem Grievink

Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart 2011. Jan-Willem Grievink concepten 2 Volatiele wereldeconomie Belangrijke maatschappelijke veranderingen Stress in housholds with children 1. 2. Growing to 35% 1-p household 3. Baby boomers 4. New Europeans 3 1 4 Single portions

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000 Resultaat break-out sessies 2 september: toekomst van ISO 26000 1 Inhoud A. Integratie groep 1 B. Integratie groep 2 C Erkenning D. Branchespecifiek E: MVO en innovatie 2 De vragen per focusgebied 1. Wat

Nadere informatie

E-book Beleef het onderwijs! Een praktische handleiding voor verbetering. Joyce Thijssen

E-book Beleef het onderwijs! Een praktische handleiding voor verbetering. Joyce Thijssen E-book Beleef het onderwijs! Een praktische handleiding voor verbetering Joyce Thijssen Inleiding Enthousiaste leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolbestuur? Dat wil toch iedere school! Cocreatie is

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

師傅領進門, 修行在個人 5/01/2016 ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST. Jean-Paul ISEBAERT je docent WHAT ABOUT YOU????

師傅領進門, 修行在個人 5/01/2016 ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST. Jean-Paul ISEBAERT je docent WHAT ABOUT YOU???? ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST Je kiest voor verkoop. Je wil vakmanschap aanleren. Je neemt een optie op een leven van uitdagingen. Verkopen: een wereld vol opportuniteiten. Ofwel negeer je deze, ofwel

Nadere informatie

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank. Rabobank Nederland & flowresulting

Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank. Rabobank Nederland & flowresulting Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank Rabobank Nederland & flowresulting Tom Arends Business change manager Beleggen Joris Smits Consultant Adviesbureau Marketing & Strategie 2 Vandaag

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

prestatiemanagement met de Balanced Score Card - BSC Sales Force Consulting Prestatiemanagement: principes van de Balanced Score Card

prestatiemanagement met de Balanced Score Card - BSC Sales Force Consulting Prestatiemanagement: principes van de Balanced Score Card prestatiemanagement met de Balanced Score Card - BSC wat IS prestatiemanagement? 1.1: prestatiemanagement & businessplanning op een systematische manier vaststellen van de missie, visie (doelen) en strategische

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan Lesplan project onderwerp opgemaakt door Systems Engineering Lesplan Introductie Value Engineering (VE) Werkgroep opleidingen status datum opmaak 17-07-2012 bijlagen bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgroep

Nadere informatie

baken in roerige tijden

baken in roerige tijden baken in roerige tijden - (Her-) positioneren complex continue proces - Iedereen voortdurend juiste doel voor ogen - Brand Guide inzichtelijk richtinggevend model voor het merk - Gids die weg wijst naar

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Visie op Categorie visie

Visie op Categorie visie Visie op Categorie visie Stap 4 Stap 3 Stap 2 Stap 1 TMA CATEGORY VISION MODEL consument shopper retailer Categorie def. Fabrikanten Consumer Shopper Channel Categorie ambition Gap analysis Restraints

Nadere informatie

Fiche Business Model Canvas

Fiche Business Model Canvas Het Business Model beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, c levert en capteert. Het Business Model Canvas is een handig visueel instrument om de elementen die hiertoee bijdragen in kaart te brengen,

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 60 punten) - 10

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld:

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld: Join2Change advies Een adviestraject kunnen we op verschillende manieren inrichten: Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de aard en omvang van het probleem, de beschikbare tijd om tot een oplossing

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie ScanYours online professionals 2 3 Inhoudsopgave 01. 03 02. Samenvatting 04 ALGEMEEN BUZZ

Nadere informatie

Online B2B Leadgeneratie

Online B2B Leadgeneratie Brochure 2016 Online B2B Leadgeneratie Bereik 500.000 beslissers en beïnvloeders Reed Business Lead Solutions is de grootste aanbieder van B2B-leads in Nederland, met meer dan 10 jaar internationale ervaring

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

... SucCESvol implementeren. WPG Research. In zes stappen de Customer Effort Score inrichten om de metric op een goede manier te kunnen inzetten

... SucCESvol implementeren. WPG Research. In zes stappen de Customer Effort Score inrichten om de metric op een goede manier te kunnen inzetten SucCESvol implementeren In zes stappen de Customer Effort Score inrichten om de metric op een goede manier te kunnen inzetten Presentatie MIE Meyke Reitsma (Liander) Harm Wevers (WPG Research) Achtergrond

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Handleiding whitepaper schrijven Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Inhoud Inleiding... 3 Wat is een whitepaper?... 3 Kies het juiste onderwerp... 4 Voordat je gaat schrijven... 4 Gegevens

Nadere informatie

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert Case 1: Glasvezel Analyse van de ontwikkelingen rond uitrol glasvezel In tegenstelling tot andere onderzoekers heeft Bureau Terdege hier zowel de B2C en de B2B doelgroepen onderzocht. Zodoende kan beter

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Ketenmangement Bloemen 2003-2009

Ketenmangement Bloemen 2003-2009 Ketenmangement Bloemen 2003-2009 Overheid, Bedrijfsleven en Maatschappelijke organisaties werken samen om de markt te stimuleren en geeft hiermee uitvoering aan het convenant marktontwikkeling Biologische

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing De 9 succesfactoren voor contentmarketing Content- of contextmarketing? Direct toepasbaar www.idmk.nl De 9 succesfactoren voor contentmarketing In 2014 is contentmarketing één van de meest gebruikte woorden

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Corporate Real Estate Management en portefeuille sturing

Corporate Real Estate Management en portefeuille sturing Corporate Real Estate Management en portefeuille sturing Lectoraat (Maatschappelijk) Vastgoed Annette Tjeerdsma MSc en dr.ing Jan Veuger MRE FRICS 17 maart 2017 netwerk Vastgoedsturing bij gemeenten VIB-managementmodel

Nadere informatie