TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK. Janka Dekker Minouk Damen. Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK. Janka Dekker Minouk Damen. Nederland"

Transcriptie

1 TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK Nederland Janka Dekker Minouk Damen

2 TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK 2 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk 3

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD VAN DE AUTEURS...8 VOORWOORD VAN FOODSERVICE INSITUUT NEDERLAND (FSIN)...10 LEESWIJZER FOODSERVICE Definitie foodservice Bedrijfskolom foodservice Segmentatie in foodservice Machtsverhoudingen in foodservice Ontwikkelingen in foodservice Toenemend belang van foodservice voor fabrikanten Battle of the brands Beleving creëren Informatietoename Samenwerkingsvormen in de foodserviceketen Foodservice: een vak apart! TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE Efficient Consumer Response (ECR) Definitie trade marketing en category management Het proces van trade marketing en category management in foodservice HUIDIGE SITUATIE Interne ontwikkelingen Overall doelstellingen Product Prijs Promotie Plaats Personeel Overige aspecten Externe ontwikkelingen Marktvolumes en marktaandelen Succesfactoren MAATSCHAPPELIJKE TRENDS Eindverbruikersontwikkelingen Downtrading Meer functies Concurrentie met foodretail Personeel Segmentspecifiek Wat betekenen de trends en ontwikkelingen voor mij? MARKTSEGMENTKEUZE SWOT Marktsegmentkeuze- en strategie...73 Praktijkcase: de marktsegmentkeuze voor Lay s in foodservice door PepsiCo FORMULES Consolidatieslag Wat is een formule? De positionering van een formule Positioneren met vijf attributen...88 Praktijkcase : de formulepositionering La Place Positioneren met prijs en kwaliteit Waardecreatie of efficiency De bouwstenen van een formule FORMULEKEUZE Formulekeuze door fabrikanten Selectie van de formule door trade marketing Formulekeuzefactoren grossiersorganisatie Fabrikantenkeuze door formules Categoriebelang Fabrikantencategorieën Beleidsafwegingen Samenwerkingsvormen Bronnen voor conflicten CATEGORIEDEFINITIE Afbakening Ideale situatie Shopperlogica Praktijkcase: de categoriedefinitie van de categorie bakken door Dr. Oetker en Makro EINDVERBRUIKERS- & CONSUMENTENONTWIKKELINGEN Consumentenontwikkelingen Shoppertrips Consumententrends op waardeniveau Food- en producttrends Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Inhoudsopgave 5

4 10 CATEGORIE-ANALYSE Randvoorwaarde analyses Shopperanalyses Shopperprofiel: wie? Shopperprofiel: waar? Shopperprofiel: wat? Shopperprofiel: wanneer? Shopperprofiel: waarom? Praktijkcase: Nestlé Confectionery en het gebruik van shopperprofielen Shoppergedrag: hoe? Overige shopperanalyses Assortimentsanalyse Rankings Schapindeling Doelgroepmatch Assortimentsmogelijkheden Financiële analyse Assortimentsmatrix Menu-engineering voor samengestelde gerechten Omgevingsanalyse CATEGORIEVISIE Vooraf Categorierol Categoriestrategie Categoriedoelstelling Praktijkcase: de categorievisie van Douwe Egberts Coffee Systems en Holland Casino op de warme dranken CATEGORIETACTIEK De vertaling van categoriedoelstellingen naar marketingtechnieken Product Plaats Praktijkcase: het gebruik van internet bij Deli XL als additionele marketingtool voor de P van plaats Prijs Personeel Presentatie Praktijkcase: de categorietactieken van Grolsch bij Landal GreenParks PROMOTIE Effectieve promoties Fase 1: promotiestrategie Fase 2: promotiejaarplan Fase 3: bepaling, uitvoering en evaluatie per promotie Praktijkcase: de P van promotie door Aviko bij Smullers (Servex) CATEGORIE-EVALUATIE Praktijkcase: categorie-evaluatie van Leaf in het petrolsegment BUSINESS ANALYSE Stap 1: dataverzameling Stap 2: omvorming gegevens Stap 3: data-analyse Stap 4: dashboard presentatie PRODUCTINTRODUCTIES Productintroducties in foodservice Co-creatie Insightgeneratie Insights Het proces Praktijkcase: insightsgeneratie Prima Pasta Honig Professional DE ROL VAN TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT BINNEN DE ORGANISATIE De rol van trade marketing binnen de fabrikantenorganisatie Commerciële keten van fabrikantenorganisatie Rol trade marketing Ontwikkelingsproces trade marketing De rol van category management binnen de formule Formule-inkoop bij formules Consequenties voor de formule RANDVOORWAARDEN EN KNELPUNTEN Keuze voor product-marktcombinaties Partnerkeuze Gezamenlijke doelstellingen en uitgangspunten Data/informatie-uitwisseling Organisatiestructuur Implementatie op de werkvloer Do s en dont s BEGRIPPENLIJST BRONNEN APPENDIX: PRODUCTCATEGORIEDEFINITIE FSIN PLAN IMPLEMENTEREN Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Hoofdstuk 7

5 VOORWOORD VAN DE AUTEURS Momenteel hebben veel organisaties in de hele bedrijfskolom van foodservice de mond vol over trade marketing en category management. Een hype die wel weer voorbij waait, zegt de één. Een manier om daadwerkelijk onderscheidend vermogen te creëren, zegt een ander. Over het algemeen kan worden gesteld dat deze vakgebieden in foodservice nog dusdanig in de kinderschoenen staan dat het spreekwoord men heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt goed van toepassing is. Wat is trade marketing eigenlijk, wat houdt category management nu precies in, wat bepaalt het succes van deze vakgebieden en wat zijn de knelpunten? Met dit boek willen wij concrete en praktische antwoorden op een groot aantal vragen geven, zodat je voor je eigen organisatie kunt bepalen of je toe bent aan trade marketing of category management en zo ja, hoe je hier dan mee aan de slag kunt gaan. Dit alles heeft geleid tot dit boek dat foodservice-organisaties (zowel fabrikant, grossier als professionele eindverbruiker) in staat stelt om (verder) kennis te maken met de vakgebieden trade marketing en category management en hen praktische tools geeft om hiermee in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan. Wij geloven - vanuit ons oogpunt als pragmatische marketeers - dat dit boek alleen al vanwege de vele modellen, praktijkvoorbeelden en checklisten een waardevol hulpmiddel is voor alle functionarissen die zich (gaan) verdiepen in deze vakgebieden. Tot slot wensen we je niet alleen veel leesplezier, maar ook veel succes bij het toepassen van de aangereikte tools voor trade marketing en category management in de dagelijkse foodservicepraktijk! De uitgangspunten van Een scherp handboek Category Management staan in dit boek voor foodservice centraal. Deze uitgangspunten hebben zich in de afgelopen jaren veelvuldig bewezen in de foodretailmarkt. Het doel van dit boek is dan ook niet om het wiel voor trade marketing en category management opnieuw uit te vinden voor foodservice, maar het vertalen van de zich reeds bewezen werkwijzen in de foodretailmarkt naar foodservice. Hierdoor wordt tevens bevorderd dat organisaties die zowel actief zijn in foodretail als in foodservice dezelfde terminologieën op het gebied van trade marketing en category management hanteren. Ook eenduidigheid in werkprocessen wordt hierdoor versterkt, waardoor learnings tussen de foodretail- en foodservicedivisie kunnen worden gedeeld. Voor het vaststellen van de processtappen en uitgangspunten voor foodservice is een stuurgroep samengesteld van ervaren professionals die werkzaam zijn in de diverse schakels van de bedrijfskolom van foodservice. Wij willen op deze plek de leden van deze stuurgroep bedanken voor hun input, goede discussies en enthousiasme: Han van Mierlo, Hiltje Verhagen, Nico Bart, Jorg Verweij, Matthijs Zorn en Frits van den Bos. Janka Dekker Minouk Damen Om de uitkomsten van de stuurgroep te toetsen in de markt en een breed draagvlak onder de betrokken partijen in de foodservicemarkt te creëren, zijn diepte-interviews bij meer dan 30 bedrijven gehouden (zowel fabrikant, grossier als professionele eindverbruiker) en is een online vragenlijst verstuurd naar alle leden van Trema (Trade en marketing netwerk foodservice). Alle reacties die zijn ontvangen, hebben bijdragen aan de totstandkoming van dit boek en op diverse plaatsen in dit boek zijn de uitkomsten van de marktinventarisaties opgenomen om inzicht te geven in de mening van de markt. Een speciaal woord van dank willen wij op deze plek geven aan Patrick Schellekens, Jan-Willem Grievink, Marieke van der Loop, Erna Gerrits, Hanna Polman, Robert Fledderus, Akkelien Vermuë, Ruud Verschuur, Ron Cijs en Art Frickus. Zij hebben met veel enthousiasme inhoudelijk bijgedragen aan dit boek. De definities die in dit boek worden gebruikt, zijn in lijn met de definities die de taskforce Trade Marketing Defined heeft geformuleerd. In deze taskforce zijn afgevaardigden van verschillende prominente partijen op het gebied van trade marketing en category management vertegenwoordigd: Trade Marketing Association (TMA), Gfk, SymphonyIRI en FSIN. CONSUMENT DELEN PRESENTATIE GROSSIER FABRIKANT PROCES INFORMATIE CATEGORY MANAGEMENT Over de auteurs Janka Dekker en Minouk Damen zijn de eigenaren van Marketing4Results, een (trade) marketing bureau dat zich specifiek richt op de foodservicemarkt. Beiden hebben hun hele carrière in foodservice gewerkt in diverse marketing-, sales- en adviesfuncties bij en voor (A-merk)fabrikanten. TRADE MARKETING GROEI FORMULE DOELSTELLINGEN 8 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Voorwoord 9 TRENDS GEZAMENLIJK CATEGORIEROL RESULTAAT PERSONEEL EVALUEREN PROMOTIES PROFESSIONELE EINDVERBRUIKER DOELGROEP STAPPENPLAN WINSTGEVENDHEID ONTWIKKELINGEN INFORMATIE SCORECARD PRODUCTINTRODUCTIES CONTINU VERTROUWEN STRATEGIE SEGMENTEN KEUZES MAKEN DEFINITIE ASSORTIMENT

6 VOORWOORD VAN FOODSERVICE INSITUUT NEDERLAND (FSIN) Trade marketing en category management zijn in het dagelijkse leven niets meer of minder dan instrumenten voor het commerciële spel tussen handel en industrie. Dit spel bestond allang voordat deze vakgebieden zijn uitgevonden. Echter, toen het besef ontstond dat dit commerciële spel - met als uitgangspunt de tevredenheid van de consument - steeds ingewikkelder werd, zijn we gaan nadenken over de theorie achter dit spel en de wetmatigheden die hiervoor gelden. Deze theoretische uitgangspunten hebben de basis gevormd voor het trade marketing en category management van vandaag. De theorieën zijn als eerste in foodretail toegepast. Foodretail is in essentie een transactioneel logistiek systeem, waarbij tal van psycologische aspecten en marketingcomponenten een rol spelen. In dat systeem spelen de winkelformules van retailers een steeds nadrukkelijkere rol. Binnen foodretail kunnen fabrikanten immers niet zonder die winkels naar de consument. Fabrikanten moeten dus rekening houden met de typische kenmerken (en eisen) van die formule en het koopgedrag van de consument bij die formule. We wisten allang dat fabrikanten voor een Albert Heijn iets anders moesten bedenken dan voor Digros om ervoor te zorgen dat bij beide formules (goed) zaken gedaan kon worden. Bovendien wisten we ook dat de logica waarmee een klant bij AH een product koopt totaal anders zou kunnen zijn dan de manier waarop een Digros-klant hetzelfde product zou kunnen kopen. De systematiek en logica in dit hele systeem kunnen dusdanig worden uitgekristalliseerd dat zowel retailer als fabrikant er beide meer aan verdienen. Na tien jaar testen en talloze gedetailleerd beschreven category management projecten heeft GS1 Nederland besloten om alle verzamelde kennis samen te vatten in één praktisch handboek. Dit handboek heeft de titel Een scherp handboek Category Management gekregen en heb ik samen met Embrecht van Groesen van (destijds) GS1 Nederland geschreven. De therorieën en stappenplannen die in dit boek zijn beschreven, ondersteunen zowel retailers als fabrikanten bij het professionaliseren van het commerciële beleid. Ik wil dit boek dat is geschreven voor zowel fabrikanten, grossiers als professionele eindverbruikersorganisaties (formules) dan ook van harte aanbevelen. Alle learnings vanuit foodretail zijn in dit boek verwerkt. Maar ook juist de specifieke kenmerken van foodservice hebben hun plek gekregen in de (segmentatie-)modellen en stappenplannen. Ik ben er dan ook ervan overtuigd dat de kennis uit dit boek een sterke impuls is voor het vergroten van zowel de samenwerking in de foodserviceketen als ook voor de professionalisering van de afzonderlijke spelers (en functionarissen) in die keten. Het goed lezen en leren van dit boek en het toepassen in de dagelijkse commerciële praktijk zal de kwaliteit van alle besluitvormingsprocessen laten groeien. Als FoodService Instituut Nederland hechten we juist aan dat laatste veel waarde. Eén van onze doelstellingen als FSIN is immers om de emancipatie van de buitenshuisconsumptie te versterken. En dit nieuwe, praktische handboek - dat bovendien leuk is om te lezen - kan daar een goede bijdrage aan leveren. Ik wens jullie als lezers veel succes met het aanleren en toepassen van al datgene dat je soms ook zonder theorie al lang succesvol deed: je business op een hoger plan brengen. Jan-Willem Grievink, directeur FoodService Instituut Nederland Bij het schrijven van het handboek hebben we ook gekeken naar de toepasbaarheid van deze wetmatigheden voor de foodservicemarkt, waarbij we ervan overtuigd waren dat deze ook grotendeels voor deze markt gelden. Toch wisten we ook dat er nog een extra slag zou moeten worden gemaakt om het handboek Category Management volledig toepasbaar te maken voor de foodservicemarkt, al was het alleen maar omdat de keten in foodservice te maken heeft met een extra partij: de grossier. In 2009 heb ik een aantal keer met Janka Dekker en Minouk Damen - die hun expertise dagelijks toepassen voor fabrikanten en formules in foodservice - gesproken over de theorie van category management en de vertaalslag hiervan voor de foodservicemarkt. Naast een aantal intensieve discussies met elkaar hebben zij daarnaast talloze professionals uit de foodservicemarkt ondervraagd over dit onderwerp. Gewapend met zeer bruikbare feedback zijn ze weer aan tafel gegaan met GS1 Nederland en mijzelf. De conclusie: de basistheorie over trade marketing en category management is heel goed toepasbaar voor foodservice. Maar omdat de dagelijkse foodservicepraktijk een aantal additionele complicerende elementen kent, hebben Janka en Minouk vanuit de bestaande theorie een model gebouwd dat perfect toepasbaar is voor alle schakels in de bedrijfskolom van foodservice. Ik wil ze daarmee complimenteren! Over FSIN Het FoodService Instituut Nederland is het onafhankelijke kennisinstituut voor de ontwikkeling van de markt van de buitenshuisconsumptie. Het FSIN ziet het als haar taak om de markt voor buitenshuis eten en drinken in kaart te brengen, definities en begrippen vast te stellen, analyses te maken, kennis en inzichten van experts over die markt te bundelen en toekomstverkenningen te produceren. Het FSIN vat die doelstellingen samen met deze vier woorden: FACTS ANALYSES INSIGHTS OUTLOOKS! 10 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Voorwoord 11

7 Notities LEESWIJZER PROJECT EVALUATIE CATEGORY MANAGEMENT TRADE MARKETING FORMULEKEUZE FORMULE DOELGROEP STAPPENPLAN FASERING FABRIKANT 12 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk 13

8 LEESWIJZER De doelgroepen van dit boek zijn enerzijds trade marketeers, channel marketeers, marketeers, brand managers, product managers en (key) account managers die werkzaam zijn bij fabrikanten en anderzijds category managers, assortimentsmanagers, formulemanagers, unitmanagers en inkopers die werkzaam zijn bij formules (zowel grossiers- als professionele eindverbruikersorganisaties). Het boek hanteert het perspectief van de fabrikant, maar is juist daardoor ook zeer geschikt voor formulemanagers en category managers van formules. Hoofdstuk 1 en 2 vormen een inleiding op het proces van trade marketing en category management in foodservice. Hierin wordt beschreven welke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de opkomst van deze disciplines in deze markt (hoofdstuk 1) en wat de belangrijkste definities zijn (hoofdstuk 2). Voor doorgewinterde foodservice professionals is (een deel van) deze informatie waarschijnlijk bekend, maar om het juiste perspectief te schetsen is ervoor gekozen dit wel toe te voegen. Het totale proces van trade marketing en category management kan in vier fases worden onderverdeeld, hetgeen in onderstaand model wordt gevisualiseerd. In dit boek wordt iedere fase met een kleur weergegeven, zodat je de informatie in dit boek eenvoudig kunt herleiden naar de verschillende fases. Business analyse Categorieevaluatie Huidige situatie Maatschappelijke trends Eindverbruikers- & consumentenontwikkelingen Formulekeuze eindverbruiker Marktsegmentkeuze Positionering fomule Bouwstenen formule Categoriedefinitie Categorie-analyse Categorierol Categoriestrategie Categoriedoelsteling Categorietactiek Plan implementeren Formulekeuze grossier Ongeorganiseerd Georganiseerd Georganiseerd Ongeorganiseerd Fase 1 Trade marketing Fase 2 Formulekeuze Fase 3 Category management Fase 4 Evaluatie Alle stappen in de bovenkant van het model (huidige situatie tot en met marktsegmentkeuze: hoofdstuk 3-6) doorlopen zowel fabrikanten als formules (grossiers en professionele eindverbruikers) vanuit een individueel en intern perspectief. Door het doorlopen van deze stappen is een organisatie in staat om onderbouwde keuzes voor hetzij marktsegmenten (fabrikanten), hetzij doelgroepen en/of marktsegmenten (formules) te maken. In dit boek is de keuze gemaakt om deze stappen vanuit het perspectief van de fabrikant te benaderen. Vervolgens wordt op basis van de markt/doelgroepkeuze voor de meest relevante counterpart geselecteerd: voor een fabrikant is dat de formulekeuze en voor de formule is dat de fabrikantkeuze (hoofdstuk 7 en 8). Als deze keuze is gemaakt, komt het onderste deel van het model aan bod: het proces van category management (van categoriedefinitie tot en met plan implementeren: hoofdstuk 9-14). De laatste fase in het model is de evaluatiefase, waarin het enerzijds gaat om het inzichtelijk maken van de resultaten van de gezamenlijke category management inspanningen en anderzijds om het meten van de effecten op de overall business van de fabrikant (hoofdstuk 15 en 16). In hoofdstuk 17 wordt ingegaan op een ander onderdeel van category management, namelijk productintroducties. De rol van trade marketing en category management binnen de organisatie wordt in hoofdstuk 18 beschreven. Tot slot wordt als afsluiting van dit boek in hoofdstuk 19 een resumé gegeven van de randvoorwaarden en knelpunten van trade marketing en category management in foodservice. Als afsluiting van dit boek wordt in dit hoofdstuk een resumée gegeven van alle aspecten die op dit vlak in dit boek zijn beschreven. Ook worden een aantal do s en dont s voor trade marketing en category management in foodservice gegeven. In de ideale wereld is category management binnen foodservice een continu proces tussen een fabrikant en formule met doelstellingen voor de lange termijn. In dat geval is category management een onderdeel van de daily business en zijn de lange termijn doelstellingen gericht op het zo laag mogelijk houden van de kosten en het zo hoog mogelijk laten zijn van de categoriegroei. In de dagelijkse foodservicepraktijk worden echter ook projectachtige initiatieven voor category management ontplooid, omdat: de resources voor category management op continue basis niet aanwezig zijn in de organisatie en middels een project in ieder geval een start wordt gemaakt met category management; middels een project inzicht ontstaat in het resultaat van (een onderdeel van) category management op korte termijn, waardoor bewijslast binnen de organisatie wordt geleverd om (langere termijn) investeringen in trade marketing of category management te verantwoorden. Een andere bijkomstigheid voor category management in foodservice is het feit dat deze markt sterk gefragmenteerd en gedifferentieerd is. Hoewel ook in foodservice sprake is van een consolidatieslag, zijn er nog veel zelfstandige outlets die door fabrikanten individueel bewerkt moeten worden. In dit boek hanteren we het uitgangspunt dat voor alle zelfstandige ofwel ongeorganiseerde outlets die binnen een bepaald segment volgens bepaalde kenmerken werken ook de stappen van category management kunnen worden toegepast. Voorbeelden van dergelijke segmenten zijn voetbalkantines, discotheken en zelfstandige cafetaria s. Category management is in dit geval geen joint category management, maar een eenzijdig initiatief van een fabrikant. In dit boek noemen we dit single category management voor een segment. Echter, de werkwijze om alle stappen van category management ook hiervoor te doorlopen, zorgt ervoor dat de meest optimale marktbewerking van het betreffende segment kan worden bepaald. Ook wordt hierdoor voorkomen dat direct tactieken worden bedacht en ingevuld zonder dat een onderbouwd fundament op basis van voorgaande processtappen is gecreëerd. LEESWIJZER Fasering van trade marketing en category management in foodservice 14 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Leeswijzer 15

9 Category managment proces: op continue basis Category management project: één onderdeel of een aantal onderdelen van category management of niet op continue basis Joint category management: gezamenlijk proces of project tussen een fabrikant en een formule (hetzij een grossiersorganisatie, hetzij professionele eindverbruikersorganisatie) Single category management: eenzijdig proces of project vanuit de fabrikant voor de zelfstandige outlets in een bepaald segment Joint category management Fabrikant Single category management Fabrikant De focus van dit boek is gelegen op het joint category management proces tussen een fabrikant en formule! In volgende modellen worden de stappen binnen de vier fases toegelicht. Naast aandachtspunten/ randvoorwaarden per fase worden ook de kernvragen per stap gegeven die zijn gekoppeld aan de hoofdstukken van dit boek. Fase 1: trade marketing door fabrikant Huidige situatie Maatschappelijke trends Ontwikkelingen Marktsegmentkeuze Standaard Optioneel Ongeorganiseerd Georganiseerd Aandachtspunten/randvoorwaarden Georganiseerd Ongeorganiseerd 1. Draagvlak binnen de organisatie 2. SMART-geformuleerde overall business doelstellingen Tijdsbalk Positionering fomule 5. Interdisciplinair projectteam samenstellen (weken) Inventarisatie aanwezige 6. Extra ondersteuning (intern of extern) voor het Bouwstenen formule informatie proces en de analyses Categoriedefinitie Besluitvorming noodzaak Kernvragen huidige situatie (H3) additionele informatie Categorie-analyse 1. Wat zijn de financiële prestaties van mijn Additionele organisatie van de afgelopen jaren? informatieverzameling Categorierol 2. Hoe functioneert mijn organisatie op interne factoren als product, prijs, plaats, promotie, en personeel? Besluitvorming uitvoering Categoriestrategie 3. Wat is de externe positie van mijn organisatie? (intern of extern) 4. Wat zijn de succesfactoren in mijn markt en hoe scoort Categoriedoelsteling Analyses interne situatie mijn organisatie op deze factoren ten opzichte van de concurrentie? Analyses externe situatie Categorietactiek Analyses Plan implementeren Kernvragen maatschappelijke trends (H4) maatschappelijke trends 1. Welke trends zijn er gaande in de maatschappij die op lange termijn invloed hebben op het eet- en Analyses eindverbruiker/ drinkgedrag van consumenten? consument/ shopperontwikkelingen 2. Wat is de invloed van deze trends voor mijn organisatie? Draagvlak uitkomsten analyses SWOT MABA Segmentverhoudingen Segmentkeuze definitief Strategiebepaling per focussegment continu Huidige situatie Maatschappelijke trends Eindverbruikers- & consumentenontwikkelingen Formulekeuze eindverbruiker Marktsegmentkeuze Formulekeuze grossier Kernvragen eindverbruikers- en consumentenontwikkelingen (H5) 1. Welke ontwikkelingen spelen zich af onder professionele eindverbruikers en consumenten in de verschillende foodservicesegmenten? 2. Wat is de invloed van deze ontwikkelingen voor mijn organisatie? Kernvragen marktsegmentkeuze (H6) 1. Wat zijn voor de komende 3 jaar de meest aantrekkelijke product-marktcombinaties in foodservice voor mijn organisatie? 2. Wat is de meest optimale strategie per segment? LEESWIJZER 16 Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk Leeswijzer 17

DE SHOPPER IN FOODSERVICE

DE SHOPPER IN FOODSERVICE DE SHOPPER IN FOODSERVICE SHOPPERINZICHTEN VOOR TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT Janka Dekker Minouk Damen 1 Every business will change Every company will need to change 2 De shopper in foodservice

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

De foodserviceketen revolueert. Succes dwing je af!

De foodserviceketen revolueert. Succes dwing je af! De foodserviceketen revolueert. Succes dwing je af! Utrecht, februari 22 Copyright 22, Cap Gemini Ernst & Young Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking.

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. , voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. Auteur Begeleider ASRE Ir B.M. Jonker Prof. dr. E.F. Nozeman Amsterdam School of Real Estate MRE scriptie jaargang 2008-2010 31 maart 2011

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht in wat de invoering van retailmanagement binnen bibliotheekorganisaties

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie