Video KIT. Installatiehandleiding 01/13-01 PC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Video KIT. Installatiehandleiding 01/13-01 PC"

Transcriptie

1 Video KIT Installatiehandleiding 01/13-01 PC

2 2

3 Video Kit Inhoudsopgave 1 Inleiding Waarschuwingen en raadgevingen Basis schema 5 Installatiehandleiding 2 Beschrijving Extern punt Intern punt 7 3 Installatie Het externe punt installeren Installatie van het intern punt Doorsnede sleutels (mm 2 ) 14 4 Configuratie Configuratie externe plaats Het interne punt configureren De modus M selecteren Betekenis van de symbolen Vervollediging van de Snelle Configuratie Menu configuratie 21 5 Badge Programmeren Badge master beheerder Nieuwe master beheerder badge Master beheerder badge wissen Inwoner badge Nieuwe inwoner badge Alle inwonerbadges uit het geheugen wissen Reset 29 6 Schema s Schema met slot met relais Bediening lichten trapzaal Bediening secundair slot Schema met extra intern punt 33 7 Oplossing van eventuele inconveniënten De geluidssterkte regelen Modaliteit Push to Talk 35 3

4 PRI PRI 230V~ 50-60Hz 260mA BUS 27V 1,2A 2-1 IP BUS TK BUS PI PS 1.1 Waarschuwingen en raadgevingen Voordat men overgaat tot de installatie moet men aandachtig deze handleiding lezen. De garantie vervalt automatisch in geval van nalatigheid, onjuist gebruik, schending vanwege niet geautoriseerd personeel. De Video KIT mag uitsluitend worden gebruikt in digitale 2-aderige installaties van BTicino. Oude deurbelinstallatie Bestaande 3-aderige installatie met alleen een oproepfunctie. 1 Inleiding 230 Vac 12 V Nieuwe beeldhuistelefooninstallatie Installatie gemaakt zonder de wijziging van bestaande 2-aderige installaties: oproep, beeld en slot. } 230 Vac BUS 2 1 4

5 PRI PRI 230V~ 50-60Hz 260mA BUS 27V 1,2A BUS TK PS BUS PI 1.2 Basis schema Video Kit Installatiehandleiding A = Drukknop opening S+ S- = 18 V; 4 A impulsief; 250 ma onderhoud (30 Ω max) OFF ON PL S+ S- P N T S BUS BUS N P MOD A } IP Vac BUS 2 1 5

6 2 Beschrijving 2.1 Extern punt Antenne / badge leesapparaat 2 - Activering/deactivering toon bevestiging opening slot 3 - Knop reset / programmering badge 4 - Instelling microfoon 5 - Instelling luidspreker 6 - Groene LED: indicatie deur open 7 - Groene LED: actieve communicatie 8 - Knipperende groene LED: oproep doorgeschakeld; Knipperende rode LED: systeem bezet. 9 - Plaats configuratoren 6

7 2.2 Intern punt Video Kit Installatiehandleiding Microfoon. 2 - LCD kleurendisplay: visualiseert de menu s die de operaties van gebruik en programmering begeleiden, toont de beelden genomen vanop het extern punt of door andere televisiecamera s. 3 - Toetsenbord van navigatie: staat de navigatie toe binnen in het menu, alsook de bevestiging (toets OK) of de annulering (toets C) van de operaties van programmering. 4 - Toets aanschakeling extern punt of cyclusopvolging. 5 - Toets aansluiting: activeert/deactiveert de geluidsaansluiting. 6 - Led aansluiting. 7 - Luidspreker. 8 - Led slot. 9 - Toets slot: staat de activering toe van het elektrisch slot van het geassocieerd of aangesloten extern punt LED antwoordapparaat statusindicatie Drukknop om de functie antwoordapparaat te activeren/deactiveren Led uitsluiting bel van oproep. Brandt wanneer het volume van de belgeluiden op 0 is ingesteld. 7

8 2 Beschrijving Verbinding met de BUS van het digitaal systeem 2 draden BTicino 2 - Microschakelaar ON/OFF van beëindiging traject 3 - Behuizing van de configurators 4 - Connector voor supplementaire voeding Gebruik teleloop: Het akoestisch toestel naar de stand T schakelen. Voor een correcte magnetische koppeling tussen IP en akoestisch toestel raadt men aan zich frontaal tegenover de inrichting te plaatsen op een afstand van cm. Men herinnert eraan dat de aanwezigheid van metaal en achtergrondruis gegenereerd door elektrische/elektronische apparatuur (vb. computer) de kwaliteit en de performance van de koppelingsinrichting kan compromitteren cm 40 cm 8

9 3 Installatie 3.1 Het externe punt installeren Video Kit Installeer de camera niet tegenover grote lichtbronnen of op plaatsen waar de opname van het onderwerp door sterk tegenlicht wordt gestoord. Voorgaande problemen zijn op te lossen door de camera op een hoogte van 180 cm te installeren (in plaats van cm) en het objectief omlaag te richten zodat de kwaliteit van de opnames beter zal zijn. Opmerking: camera s met kleuren-cmos-sensor zijn bij een zwakke verlichting minder gevoelig dan zwartwit camera s. Daarom is het raadzaam om zwak verlichte omgevingen van extra verlichting te voorzien. Installatiehandleiding cm cm 50 cm 140 cm 185 mm 106 mm 35 mm mm max 9

10 3 Installatie CLAC CLAC 4 5 CLAC 10

11 Video Kit Installatiehandleiding 5 10 mm Met kracht duwen 9 11

12 3 Installatie 3.2 Installatie van het intern punt Bij de installatie van de huistelefoon moet men de volgende voorschriften in acht nemen: - binnenshuis installeren - niet aan waterdruppels en -stralen blootstellen - de ventilatieopeningen niet versperren - uitsluitend in 2-dradige SCS BTicino systemen installeren. Leder oneigenlijk gebruik kan de veiligheid van het product schaden. Aanbevolen hoogte behoudens andere normen in voege. 168 mm 30 mm cm cm 150 mm 12

13 Video Kit Installatiehandleiding 2 1 Gebruik voor de bevestiging van de basis expansiepluggen en schroeven met een passende diameter. Bevestig de basis niet direct aan de inbouwdoos. A Verwijder het interne punt van de basis door het lipje A met een schroevendraaier in te drukken en de basis vervolgens omhoog te duwen. 13

14 PRI PRI 230 V~ Hz 260 ma V 1,2A CEBEC IP30 BUS TK PS BUS PI 3 Installatie 3.3 Doorsnede sleutels (mm 2 ) D A N N F B BUS } 2-1 C A B C D > 0,2 mm 2 50 m 50 m 50 m 30 m BTicino L4669 0,35 mm 2 50 m 50 m 50 m 30 m 2 0,28 mm 140 m 115 m 100 m 30 m BTicino C9881U/5E AWG24 UTP5 BTicino m 80 m 65 m 200 m 200 m 200 m 50 m One PTT 278 TP 0,28 mm m 115 m 100 m 30 m OneSYT + Digital TP 5/ m 80 m 65 m OneSYT + Num TP 5/ m 80 m 65 m GIGA TW CAT5E AWG m 80 m 65 m One SYT + Num TP 8/ m 200 m 200 m Cable ARB /10 50 m 50 m 50 m Cable EV6R 6/10 50 m 50 m 50 m 1 mm m 14

15 4 Configuratie 4.1 Configuratie externe plaats Video Kit Installatiehandleiding P N T S P: niet configureren N: niet configureren T: timer deurslotrelais S: niet configureren 0 = geen configurator Configurator nummer - T s 1 s 2 s 3 s als de drukknop 6 s 8 s 10 s 0 = geen configurator Timer deurslotrelais met inwonerbadge Configurator nummer - T s 1 s 2 s 3 s 4 s 6 s 8 s 10 s Na iedere wijziging in de configuratie moet de installatie ongeveer 1 minuut van het elektriciteitsnet worden afgesloten. 15

16 4 Configuratie 4.2 Het interne punt configureren N P M N = niet configureren P = niet configureren M = modus (bepaalt de hoofdpagina van het menu en dus de mogelijke functies). 16

17 Video Kit De modus M selecteren De hoofdpagina van het menu bevat een aantal van te voren bepaalde beeldhuistelefonie en domotische functies die met M = 0 9 kunnen worden gekozen. De hoofdpagina bevat altijd vijf functies plus de functie instellingen die u voert naar een speciale pagina met de instellingen en configuraties van het apparaat. Installatiehandleiding M=0 M=3 M=1 M=4 M=2 M=5 17

18 4 Configuratie M=6 M=8 M=7 M=9 De default configuratie is: M=0 18

19 4.2.2 Betekenis van de symbolen Video Kit Installatiehandleiding Antwoordapparaat Biedt u de mogelijkheid om vanaf een externe plaats audio/video berichten te registreren als u afwezig bent; het is tevens mogelijk om direct door de video deurtelefoon memo s achter te laten. Activering Activering activator die een adres heeft gelijk aan dat van het geassocieerd Extern Punt vermeerderd met een nummer gelijk aan hetgeen aangeduid wordt door de geselecteerde functie. (vb: ACTIVERING 2 opening slot van het Extern Punt (geconfigureerd met P+2) op rechtstreekse wijze zonder de oproep ofwel activering activator (geconfigureerd met P+2 en MOD=5) ofwel activering activator (geconfigureerd met P+2). Intercom Intercom oproep naar het Interne Punt met adres N gelijk aan het nummer dat door de gekozen icoon wordt aangeduid. Bijv.: INTERCOM 4 intercom oproep naar het Interne Punt met N= 4). Lichten tra pzaal Activeert het relais dat het aanschakelen van de lichten trapzaal bedient. Alarmen Maakt de weergave mogelijk van de status van de alarmcentrale en het type alarm als een alarm is gegeven. Cyclusopvolging televisiecamera s Activeert cyclisch de televisiecamera s aanwezig op de installatie vertrekkend van het geassocieerd Extern Punt P (er wordt een unieke volledige cyclus uitgevoerd). Scenario s Maakt de activering mogelijk van een scenario dat in de module scenario s is geconfigureerd en dat met hetzelfde adres van het nummer aangeduid door de icoon is geconfigureerd. Bijv.: ICOON 1 SCENARIO 1 geactiveerd. 19

20 4 Configuratie Vervollediging van de Snelle Configuratie Als u het interne punt heeft aangesloten, kunt u met een druk op een willekeurige toets het taalkeuzemenu laten weergeven. SELECTEER TAAL TAAL: - VLAA MS + > BEVESTIG De gewenste taal selecteren tussen diegene die aanwezig zijn. BEVESTIG selecteren. Op OK drukken om de keuze te bevestigen. SAMEN V. CONFIG. ADRES N : 00 ADRES P : 00 MODALITEIT M : 06 > EINDE CONFIGURATIE Op het display wordt een masker van samenvatting van de uitgevoerde configuratie gevisualiseerd. Op OK drukken om de configuratie te bevestigen. Het display gaat uit. Het interne menu is voor de normale functionering gereed. 20

21 4.2.4 Menu configuratie Video Kit Installatiehandleiding CONFIGURATIE selecteren. Op OK drukken om te bevestigen. CONFIGURATIE Er wordt een melding van OPGELET gevisualiseerd.! OPGELET! ZONE VOORBEHOUDEN AAN CONFIGURAT IE VAN DE INRICHTING! > EXIT GA VERDER EXIT selecteren. Drukken op OK om te verlaten.! OPGELET! ZONE VOORBEHOUDEN AAN CONFIGURAT IE VAN DE INRICHTING! EXIT > GA VERDER GA VERDER selecteren. Op OK drukken om te bevestigen. 21

22 4 Configuratie Wanneer men OPTIES selecteert, is het mogelijk naar de volgende instellingen van systeem te gaan. > OPTIES CONFIGURATIE PI RESET OPTIES selecteren. Op OK drukken om te bevestigen. > SLAVE <NEE> MASTER CLOCK <NEE> OPROEPSYSTEEM <NEE> ACTIVEER ANTWOORDAPP. <JA> DEFAULT Selecteren (voorbeeld: SLAVE). De keuze <NEE>/<JA> uit te voeren. SLAVE Het Interne Punt geconfigureerd <JA> biedt u de mogelijkheid om meerdere interne punten te installeren die met hetzelfde adres N (max 3: 1 MASTER 2 SLAVE) zijn geconfigureerd. MASTER CLOCK Het Interne Punt geconfigureerd als MASTER CLOCK <JA> stuurt regelmatig een frame voor de synchronisatie van de tijd naar de apparaten die in de installatie aanwezig zijn. OPROEPSYSTEEM Het Interne Punt geconfigureerd met <JA> wordt geactiveerd als een oproepsysteem. SLAVE <NEE> MASTER CLOCK <NEE> OPROEPSYSTEEM <NEE> ACTIVEER ANTWOORDAPP. <JA> > DEFAULT Op C drukken om terug te keren naar de vorige pagina. DEFAULT selecteren om de instellingen fabrieksaf <alle NEE> terug te brengen. Op OK drukken om te bevestigen. 22

23 5 Badge Programmeren 5.1 Badge master beheerder Nieuwe master beheerder badge Video Kit Wegens veiligheidsredenen wordt door de installateur een Master badge geprogrammeerd die de programmering van de andere badges (inwoners) mogelijk maakt. Het externe punt geeft met behulp van geluids- en lichtsignalen van de leds op het externe punt aan of de badge geaccepteerd of gewist is. Door de presentatie van een niet-herkende badge of een fout in de programmering wordt de programmering onderbroken, hoort u een lange pieptoon en gaat de rode Led bezet branden. Installatiehandleiding 1 beep Houd de programmeringsknop ingedrukt tot de groene LED slot knippert en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort. 5s 23

24 5 Badge Programmeren 2 beep Master beheerder Houd de installatiebeheerder badge die opgeslagen moet worden voor het leesapparaat, wacht tot de groene LED slot gaat branden en u ter bevestiging een dubbel geluidssignaal hoort. De nieuwe badge zal de oude badge vervangen als al een installatiebeheerder badge aanwezig is. 1 lange pieptoon Als de badge niet opgeslagen kan worden, gaat de rode LED systeem bezet knipperen en hoort een lange pieptoon. 24

25 5.1.2 Master beheerder badge wissen Video Kit Installatiehandleiding 1 beep Houd de programmeringsknop ingedrukt tot de groene LED slot knippert en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort. 5s 2 beep Druk nogmaals 10 seconden lang op de programmeringsknop. De groene LED slot gaat branden en u hoort een geluidssignaal als de badge is gewist. 10s 25

26 5 Badge Programmeren 5.2 Inwoner badge Nieuwe inwoner badge Voor toegang tot de programmering van een INWONERBADGE moet u in het bezit zijn van een installatiebeheerder badge. Het externe punt geeft met behulp van geluids- en lichtsignalen van de leds op het externe punt aan of de badge geaccepteerd of gewist is. Door de presentatie van een niet-herkende badge of een fout in de programmering wordt de programmering onderbroken, hoort u een lange pieptoon en gaat de rode Led bezet branden. 1 beep Houd de installatiebeheerder badge voor het leesapparaat tot de groene LED slot gaat knipperen en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort. Master beheerder Inwoner 2 beep Houd de inwonerbadge die opgeslagen moet worden voor het leesapparaat tot de groene LED slot gaat knipperen en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort. Als u andere inwonerbadges wilt opslaan, moet u deze binnen 30 seconden na de vorige badge voor het leesapparaat houden. Houd ter bevestiging de installatiebeheerder badge voor het leesapparaat of wacht 30 seconden. De programmering is verricht als u twee korte pieptonen hoort. 26

27 Video Kit Installatiehandleiding 1 lange pieptoon Als de badge niet opgeslagen kan worden, gaat de rode LED systeem bezet knipperen en hoort een lange pieptoon. 27

28 5 Badge Programmeren Alle inwonerbadges uit het geheugen wissen 1 beep Master beheerder Houd de installatiebeheerder badge voor het leesapparaat tot de groene LED slot gaat knipperen en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort. 2 beep 2 maal Master beheerder Houd de installatiebeheerder badge 2 maal voor het leesapparaat. De groene LED slot gaat branden en u hoort 2 pieptonen als de badges zijn gewist. 28

29 5.3 Reset Video Kit U kunt alle badges (installatiebeheerder en inwonerbadges) uit het geheugen wissen door het externe punt te resetten. Installatiehandleiding OFF Verwijder de BUS, houd de programmeringsknop ingedrukt en heractiveer de voeding. Houd de programmeringsknop ingedrukt tot de led slot en de LED verbinding gaan knipperen en u een lange pieptoon hoort. ON 29

30 PRI PRI 230V~ 50-60Hz 260mA BUS 27V 1,2A BUS TK PS BUS PI 6 Schema s 6.1 Schema met slot met relais PL S+ S- BUS P N T S A S- S+ C NC NO NO NC C } IP30 BUS A cosφ = 1 24 Vdc; 24 Vac 230 Vac 4 A cosφ = 0,7 24 Vac 3 A cosφ = 0,4 24 Vac A = Drukknop opening S+ S- = 18 V; 4 A impulsief; 250 ma onderhoud (30 Ω max) 30

31 PRI PRI 230V~ 50-60Hz 260mA BUS 27V 1,2A BUS TK PS BUS PI Bediening lichten trapzaal Video Kit Installatiehandleiding OFF ON BUS PL S+ S- P N T S A N P MOD } IP BUS Vac Vac ON = 3 A = Drukknop opening S+ S- = 18 V; 4 A impulsief; 250 ma onderhoud (30 Ω max) Kies in het menu de betreffende icoon teneinde de functie te activeren. 31

32 PRI PRI 230V~ 50-60Hz 260mA BUS 27V 1,2A BUS TK PS BUS PI 1 2 PL S+ S J M P J M P 6 Schema s 6.3 Bediening secundair slot OFF ON BUS PL S+ S- P N T S A N P MOD } IP30 BUS 2 1 A 230 Vac ON = 4 P T M J1 J2 J J 1 M MP P /1 A = Drukknop opening S+ S- = 18 V; 4 A impulsief; 250 ma onderhoud (30 Ω max) Kies in het menu de betreffende icoon teneinde de functie te activeren. 32

33 PRI PRI 230V~ 50-60Hz 260mA BUS 27V 1,2A BUS TK PS BUS PI 6.4 Schema met extra intern punt Video Kit Installatiehandleiding OFF OFF ON ON BUS BUS N P MOD N P MOD PL S+ S- BUS P N T S A } IP Vac BUS 2 1 A = Drukknop opening S+ S- = 18 V; 4 A impulsief; 250 ma onderhoud (30 Ω max) 33

34 7.1 De geluidssterkte regelen 7 Oplossing van eventuele inconveniënten Als er een fluittoon hoorbaar is (effect van Larsen): verminder eerst het vermogen van de microfoon met behulp van een schroevendraaier zijn stroomregelaar zo te regelen dat de geluidssterkte van het gefluit aanvaardbaar is. Als het verschijnsel niet verdwijnt, dan moet u ook de stroomregelaar van de luidspreker bijstellen. Als de geluidssterkte nu te klein is, verhoog dan eerst de geluidssterkte van de luidspreker en daarna eventueel ook die van de microfoon, en denk er bij het bijstellen aan dat een duidelijk hoorbaar en ongestoord geluid beter is dan een harder geluid op de grens van het Larsen effect. 34

35 7.2 Modaliteit Push to Talk Video Kit Installatiehandleiding Ontvangst van een oproep vanuit het externe punt. De drukknop Verbinding indrukken om te antwoorden op de oproep. De led verbinding wordt verlicht. Tijdens het gesprek is het mogelijk de functie PUSH TO TALK te activeren. De drukknop van Verbinding gedurende minstens 2 seconden indrukken om met het externe punt te communiceren. De led blijft groen branden. De toets loslaten om vanuit het externe punt te kunnen luisteren. De led wordt rood. Om de verbinding te beëindigen, eventjes de toets van verbinding indrukken. De led gaat uit. 35

36 BTicino SpA Via Messina, Milano - Italy BTicino SpA behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik de inhoud van dit drukwerk te wijzigen en de aangebrachte wijzigingen mee te delen in iedere vorm en op iedere manier.

Polyx Memory Display. Installatiehandleiding 09/10-01 PC

Polyx Memory Display. Installatiehandleiding 09/10-01 PC 344163 Polyx Memory Display Installatiehandleiding 09/10-01 PC 2 Polyx Memory Display Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Waarschuwingen en raadgevingen 4 1.2 Inhoud van de verpakking 4 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 03/11-01 PC 344400-344401 Video Display Installatiehandleiding 2 Video Display Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Waarschuwingen en raadgevingen 4 1.2 Inhoud van de verpakking 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

F503. Power amplifier. Installatiehandleiding 09/09-01 PC

F503. Power amplifier. Installatiehandleiding 09/09-01 PC F503 Power amplifier Installatiehandleiding 09/09-01 PC Power amplifier 2 Power amplifier Inhoud 1 Beschrijving 4 1.1 Waarschuwingen 4 1.2 Beschrijving van de versterker 4 1.3 Toetsen van selectie en surfen

Nadere informatie

Axolute Video Display art. 349311-349312

Axolute Video Display art. 349311-349312 Axolute Video Display art. 349311-349312 Gebruikshandleiding 11/07-01 PC Inhoud 1 Inleiding en Basisfuncties 5 Algemene inlichtingen 6 Je Axolute Video Display: gebruik het onmiddellijk! 6 Toetsen functies

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 09/08-01 PC

Gebruikshandleiding 09/08-01 PC Gebruikshandleiding 349320 349321 09/08-01 PC Inhoud 1 Inleiding en Basisfuncties 5 Algemene inlichtingen 6 Je Video Station: gebruik het onmiddellijk! 6 Toetsen functies van huisbeeldtelefonie Toetsen

Nadere informatie

Axolute Video Display

Axolute Video Display 11/07-01 - PC Axolute Video Display art. 349311-349312 Installatiehandleiding 3 INHOUD 1 INLEIDING 5 1.1 Waarschuwingen en raadgevingen 5 1.2 Inhoud van de verpakking 5 2 BESCHRIJVING 6 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

2-DRAADS videoparlofonie

2-DRAADS videoparlofonie J J N P CLASSE 00 VE -DRAADS videoparlofonie 5 Beschrijving Vooraanzicht -DRAADS handenvrije binnenpost met kleurenvideo met inductielus, vooraf ingesteld voor verschillende types installaties, afhankelijk

Nadere informatie

Polyx Memory Display. Gebruikshandleiding 09/10-01 PC

Polyx Memory Display. Gebruikshandleiding 09/10-01 PC 344163 Polyx Memory Display Gebruikshandleiding 09/10-01 PC 2 1 Inleiding en Basisfuncties 6 1.1 Algemene inlichtingen 6 1.2 Je Polyx Memory Display: gebruik het onmiddellijk! 6 1.2.1 Toetsen functies

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikshandleiding. van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl. Software voor de configuratie 06/08-01 PC

Versie 1.0. Gebruikshandleiding. van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl. Software voor de configuratie 06/08-01 PC Versie 1.0 06/08-01 PC Gebruikshandleiding TiStereoControl Software voor de configuratie van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl 2 3 INHOUD 1. Vereisten Hardware en Software 4 2. Installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 352500 Module display Sfera Installatiehandleiding 09/12-01 PC 2 Module display Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Vooraanzicht 5 2.2

Nadere informatie

MH200N MH200N. Gebruikshandleiding 05/10-01 PC

MH200N MH200N. Gebruikshandleiding 05/10-01 PC MH200N MH200N Gebruikshandleiding 05/10-01 PC 2 MH200N Gebruikshandleiding Inhoud Beschrijving van de MH200N 4 1. Gebruik van de MH200N met Webpagina s vanop Personal computer 5 2. Basisfuncties 7 2.1

Nadere informatie

MHVISUAL. Gebruikshandleiding 11/10-01 PC

MHVISUAL. Gebruikshandleiding 11/10-01 PC MHVISUAL Gebruikshandleiding 11/10-01 PC 2 MHVISUAL Gebruikshandleiding Inhoud Wat is MHVISUAL 4 Gebruik 4 Een ontwerp openen 4 Zone Monitoring 5 Afstandsbediening 5 Visualisering staat inrichtingen 6

Nadere informatie

BTicino schema. Nelec artikel M-20M Memory Videofoon Klik op deze pagina en uw browser gaat automatisch naar onze site.

BTicino schema. Nelec artikel M-20M Memory Videofoon Klik op deze pagina en uw browser gaat automatisch naar onze site. www.nelec.com Copyright Nelec BV BTicino schema 344163_Nelec.pdf Nelec artikel M-20M Memory Videofoon 344163 U vind op de volgende pagina het fabrieksschema, dat u zocht. Groothandel Nelec heeft voor alle

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding F500N Radio RDS tuner www.legrand.com Inhoud Radio RDS tuner 1 Inleiding 4 1.1 Waarschuwingen en raad 4 1.2 Algemene beschrijving 4 1.3 Functies van de toetsen 4 1.4 Aansluiten op bus scs en configureren

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding F524 Energy Data Logger www.legrand.com Inhoud Energy Data Logger 1 Beschrijving 4 1.1 Mededelingen en tips 4 1.2 Hoofdfuncties 4 1.3 Legenda 5 2 Verbinding 6 2.1 Verbindingsschema 6 3 Configuratie 7

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Concierge Centrale CC

Concierge Centrale CC www.nelec.com Copyright Nelec BV Concierge Centrale CC centrale 346310 346310 Rust stroomafname 35 ma Actief stroomafname 450 ma MET HULPVOEDING Rust stroomafname 5 ma Actief stroomafname 20 ma 346310

Nadere informatie

Classe 300. Gebruikershandleiding.

Classe 300. Gebruikershandleiding. www.bticino.com Inhoudsopgave Maak onmiddellijk gebruik van uw beeldhuistelefoon Classe 300! 4 Een oproep beantwoorden 4 Het antwoordapparaat raadplegen (uitsluitend de modellen 344622) 6 Een automatische

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

2-DRAADS videoparlofonie

2-DRAADS videoparlofonie CLASSE 00VM -DRAADS videoparlofonie Beschrijving -DRAADS handenvrije interne video-eenheid met inductielus, " lcd-display met aanraakscherm en toegang met antwoordapparaat en video met geheugen voor audio/video-oproepen

Nadere informatie

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Inhoud NL 1 Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De display 7 Informatie op

Nadere informatie

KITS NIEUW. KIT AUDIO 2-DRAADS Deurstation LINEA 2000 en deurtelefoon SWING kleur wit

KITS NIEUW. KIT AUDIO 2-DRAADS Deurstation LINEA 2000 en deurtelefoon SWING kleur wit KITS NIEUW KLEURENVIDEOKIT 2-DRAADS MET EXTERNE CAMERA VOOR EENGEZINSWONING Deurstation METAL en monitor POLYX VIDEO DISPLAY inclusief buitencamera 2-draads voor videocontrole KIT AUDIO 2-DRAADS Deurstation

Nadere informatie

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING L866 09/010 rev 0 ADVAGE system ONE WI ONE WB INSTALLATIEHANDLEIDING ONE WI CH 1 1 CH LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 8 9 SHI P 10 ONE WB CH 1 1 CH P LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 SHI 1 6 7 8 8 ,9 MHz Radio ontvanger 1/

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

7" Video Touch Screen

7 Video Touch Screen 369300/369310/369305/369315 7" Video Touch Screen Gebruikershandleiding 07/12-01 CN 2 Inhoudsopgave 1. Belfunctie 6 2. Het deurpaneel activeren 6 3. Intercom oproep 6 4. Functioneringswijze 7 7" VIDEO

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box!

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box! ATP2S200 rev.0110 Toegangscontrole Module ATP2S200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Model ATP2S200 Opbouw Slagvast polycarbonaat Met braille tekens op de toetsen Van achteren (backlite) aangelichte toetsen

Nadere informatie

Comelit-applicatie 1.0 beschikbaar in de App Store en via Google Play

Comelit-applicatie 1.0 beschikbaar in de App Store en via Google Play NL GEBRUIKERSHANDLEIDING Comelit-applicatie 1.0 beschikbaar in de App Store en via Google Play Inhoud Inleiding... 2 Smart registratie... 3 Gebruik... 4 Legenda toetsen...4 MENU...4 Systemen beheren...4

Nadere informatie

Thermostaat met display

Thermostaat met display H/LN4691-0 674 59-64170 Thermostaat met display RA00118AA_U-01PC-13W38 www.homesystems-legrandgroup.com Inhoudsopgave Thermostaat met display 1 Thermostaat met display 4 1.1 Functionering 4 1.2 Wat voor

Nadere informatie

TiAxoluteNighterAndWhiceStation

TiAxoluteNighterAndWhiceStation 09/09-01 PC Gebruikshandleiding TiAxoluteNighterAndWhiceStation Software van configuratie Video Station 349320-349321 3 INHOUD 1. Vereisten Hardware en Software 4 2. Installatie 4 3. Fundamentele concepten

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 06/10-01 PC

Gebruikshandleiding 06/10-01 PC Gebruikshandleiding 06/10-01 PC 2 LegrandSchedulerConfig Gebruikshandleiding Inhoud Beschrijving van de 4 1. Gebruik van de met Webpagina s vanop Personal computer 5 2. Basisfuncties 7 2.1 Scenario s 7

Nadere informatie

Classe 300. Installatiehandleiding.

Classe 300. Installatiehandleiding. www.bticino.com Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Mededelingen en tips 4 Vooraanzicht 4 Achteraanzicht 6 Afmetingen en installatiehoogte 7 Installatie aan de muur 8 Installatie op tafelsteun 9 Fysieke

Nadere informatie

Gebouwbeheerder art.1456b Vdc. Art 1456B NL TECHNISCHE HANDLEIDING A2 A3 A4

Gebouwbeheerder art.1456b Vdc. Art 1456B NL TECHNISCHE HANDLEIDING A2 A3 A4 NL TECHNISCHE HANDLEIDING B Art 1456B + - 40-56 Vdc SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500 ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 FIXED POE SETTABLE POE N0 POE A1 A2 A3 A4 Gebouwbeheerder art.1456b Inhoud

Nadere informatie

SECUSK1 CODEKLAVIER HANDLEIDING

SECUSK1 CODEKLAVIER HANDLEIDING SECUSK1 CODEKLAVIER 2 RELAIS/1100 GEBRUIKERS, MET BADGELEZER Waterdicht en vandaalbestendig klavier IP66. Behuizing uit gegalvaniseerde zinklegering. Metalen drukknoppen met blauwe LED achtergrondverlichting.

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.REC L8542778 - Rev. 10/07/02 BE.PLAY L8542759 - Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.PLAY CODEPANEEL WANDMONTAGE Buitenste afdichting Binnenste afdichting Kabeldoorgang Sleufgaten

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

Draadloze Installatie Handleiding

Draadloze Installatie Handleiding Draadloze Installatie Handleiding VOOR INSTALLATEURS Alles wat u moet weten INHOUDSOPGAVE Page A Directe modus... 44 B "Draadloze bus" modus... 46 C Groepsopdracht gebruiken met de "Draadloze bus... 48

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

PABX telefooncentrale

PABX telefooncentrale 345829 PABX telefooncentrale Gebruiksaanwijzingen 09/11-01 PC 2 1 Inleiding 6 1.1 De Telefooncentrale 6 Algemene beschrijving 6 2 Gebruik 8 2.1 Telefoonfuncties 8 Speciale toetsen die op de BTicino telefoons

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

Centrale thermische regeling art. 3550

Centrale thermische regeling art. 3550 Centrale thermische regeling art. 3550 Gebruikshandleiding 10/05-01 CT Inhoud 1 Inleiding De Centrale Thermische regeling 6 Het display 7 Het surftoetsenbord 8 2 Werking Kom in de menu van de Centrale

Nadere informatie

NL GEBRUIKS- HANDLEIDING. Mini-monitor ViP art. 6722W

NL GEBRUIKS- HANDLEIDING. Mini-monitor ViP art. 6722W NL GEBRUIKS- HANDLEIDING Mini-monitor ViP art. 6722W Waarschuwingen Beoogd gebruik Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen

Nadere informatie

Handleiding digicode: DGA

Handleiding digicode: DGA Handleiding digicode: DGA 1. Overzicht: 2. Programmering DGA s standaard waarden. - Geen code - Verlichtingstijd: 10s - Openingstijd voor al de relais: 1s - Aantal tekens voor codes: 5 - Standaard mastercode:

Nadere informatie

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Display keypad Gebruikshandleiding 675 07 11/09-01 PC Inhoud 1. Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De navigatietoetsen 7 De display 7 Hoofdscherm 7 Bij een alarmmelding

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12Vdc of ac. Uitgangen: 2 relays, contact R T 3A/125V. Toegangscodes:

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax:

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax: allmatic Ampèrestraat 41 1446 TR Purmerend Tel: 0299-419 000 Fax: 0299-419 050 HANDL 16.223 Gebruikershandleiding 2 15 Installeren van het systeem Sluit de ontvanger aan zoals weergeven in figuur 9. Zet

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

Watts Water Technologies - Beernemsteenweg Wingene (Belgium) Belgium: Phone Fax

Watts Water Technologies - Beernemsteenweg Wingene (Belgium) Belgium: Phone Fax 1 Opstartprocedure Watts Vision Comfort Pakket Vloerverwarming. Zoneregeling van vloerverwarmingskring(en) met RF BT Master 6 zones BT-M6Z02 RF 230V en digitale RF ruimtethermostaat BT-D02 RF. A. Aansluitschema

Nadere informatie

Versie 2.0 TIVIDEO. Gebruikshandleiding. Software van configuratie Video Station art. 349310 03/06-01 PC

Versie 2.0 TIVIDEO. Gebruikshandleiding. Software van configuratie Video Station art. 349310 03/06-01 PC Versie 2.0 03/06-01 PC Gebruikshandleiding TIVIDEO Software van configuratie Video Station art. 349310 3 INDICE 1. Vereisten Hardware en Software Pag. 4 2. Installatie Pag. 4 3. Fundamentele concepten

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding App Intercall Remote ViP

Gebruikshandleiding App Intercall Remote ViP NL TECHNISCHE HANDLEIDING Gebruikshandleiding App Intercall Remote ViP VOOR APPARATEN: www.comelitgroup.com App Intercall Remote ViP installeren... Configuratie van de applicatie... 4 Een oproep beantwoorden...

Nadere informatie

Een Net2 Entry Monitor configureren

Een Net2 Entry Monitor configureren Een Entry Monitor configureren Overzicht De Entry monitor is een audio / videomonitor en wordt gebruikt om op afstand te communiceren met bezoekers. Het wordt gevoed door middel van Power over Ethernet

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 28/10/2014 Ins-30201-NL Net2 Entry - Paneel Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) Documentatie

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

DC/08-DVC/08 DC/08ME-DVC/08ME

DC/08-DVC/08 DC/08ME-DVC/08ME DC/0-DVC/0 DC/0ME-DVC/0ME 00 Programmeringshandleiding www.bpt.it NL Nederlands 00/-- lgemene waarschuwingen Lees aandachtig de instructies voordat u met de installatie begint en voer de handelingen uit

Nadere informatie

NL GEBRUIKS- HANDLEIDING. Maxi-monitor ViP art. 6802W

NL GEBRUIKS- HANDLEIDING. Maxi-monitor ViP art. 6802W NL GEBRUIKS- HANDLEIDING Maxi-monitor ViP art. 6802W Waarschuwingen Beoogd gebruik Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen

Nadere informatie

Handleiding draadloze videofoon met geheugen type RFMEMS5

Handleiding draadloze videofoon met geheugen type RFMEMS5 Handleiding draadloze videofoon met geheugen type RFMEMS5 Bedankt voor de aankoop van dit draadloos videofoon systeem. Alvorens over te gaan tot de installatie van dit product vragen we u om eerst deze

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

TIVIDEODISPLAY. Gebruikshandleiding. Software van configuratie van het Video Display 04/ CT

TIVIDEODISPLAY. Gebruikshandleiding. Software van configuratie van het Video Display 04/ CT 04/06-01 - CT Gebruikshandleiding TIVIDEODISPLAY Software van configuratie van het Video Display 3 INHOUD 1. Vereisten Hardware en Software Pag. 4 2. Installatie Pag. 4 3. Fundamentele concepten Pag. 8

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

XR4 433 C - XR4 868 C

XR4 433 C - XR4 868 C XR4 433 C XR4 868 C XR4 433 C - XR4 868 C 1 BESCHRIJVING De elektronische apparatuur XR C is een externe ontvanger met vier kanalen, voorzien van een geïntegreerd decoderingsysteem (DS, SLH, LC), OMNIDEC

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5 Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 PortaDial Interface Type 5 gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Technische

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk ARTIKEL: GSM-4IN Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk max. 1 minuut) 4. 20 nummers in het geheugen

Nadere informatie

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04/05 Vanaf serienummer : 0500090 99004 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Antivandaal behuizing relais Beide relais kunnen met openingscode, magneetsleutel of magneetsleutel

Nadere informatie

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding Electronische PINcode Schakelaar Gebruikers & Installatie Handleiding Inhoud Algemene Beschrijving...3 Mogelijkheden:...3 Tot 99 individuele programmeerbare gebruiker (PIN) codes... 3 Electrische gegevens...3

Nadere informatie

NEDERLANDS DG502UP. Autonome centrale 2 deuren. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS DG502UP. Autonome centrale 2 deuren. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS De keuze van de installateur 1. PRODUCT PRESENTATIE Klem B E M R C T V1,V2 ST1 S,S Omschrijving Drukknop 1 binnen (aanvraag tot verlaten) Drukknop 2 binnen (aanvraag tot verlaten) Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Intercom Module. Inhoudsopgave. Nederlands. Bladzijde

Intercom Module. Inhoudsopgave. Nederlands. Bladzijde Intercom Module Nederlands Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding...0 Installatie... De module monteren Systeemkabel Deurbel-uitgang Externe stroomvoorziening Volume van de luidspreker Instellingen...5 De module

Nadere informatie

Handleiding Fermax N-Cityline/Skyline/N-Marine (7440) paslezer Stand-alone.

Handleiding Fermax N-Cityline/Skyline/N-Marine (7440) paslezer Stand-alone. Deze Fermax proximity paslezer kan gebruikt worden als Stand-alone (Class I), als Stand-alone in network (Class II) of als gecentraliseerd (Class III). In deze handleiding wordt alleen de mogelijkheden

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Dagoverzicht van de geprogrammeerde schakeltijden 5 = vrijdag

Dagoverzicht van de geprogrammeerde schakeltijden 5 = vrijdag 310 791 01 TR 612 top TERMINA 2-kanaals weekklok Afhankelijk van type Voorgeprogrammeerd met de actuele kloktijd en de zomer-/wintertijdomschakeling Veiligheidsaanwijzing De aansluiting en de montage van

Nadere informatie

TiPABX. Gebruikershandleiding 11/11-01 PC

TiPABX. Gebruikershandleiding 11/11-01 PC TiPABX Gebruikershandleiding 11/11-01 PC 2 TiPABX Gebruikershandleiding Inhoud 1. Hardware en Software Vereisten 4 2. Installatie 4 3. Beschrijving van de interface 5 3.1 Hoofdmenu 6 3.2 Configuratie Grafische

Nadere informatie

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV35-10 + MEV45-20 + MEV45-30 + MEV45-40 Lees de handleiding alvorens u begint

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

369300/369310/369305/369315 7" VIDEO TOUCHSCREEN HANDLEIDING VIDEOFONIE WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN

369300/369310/369305/369315 7 VIDEO TOUCHSCREEN HANDLEIDING VIDEOFONIE WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN 369300/369310/369305/369315 7" VIDEO TOUCHSCREEN HANDLEIDING VIDEOFONIE WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN 1 HANDLEIDING VIDEOFONIE HANDLEIDING VIDEOFONIE 1.

Nadere informatie

26 Gespreksgeheim. 26 Gelijktijdige inschakeling van beeldschermen. binnen de woning. 27 Drukknop voor slotsturing

26 Gespreksgeheim. 26 Gelijktijdige inschakeling van beeldschermen. binnen de woning. 27 Drukknop voor slotsturing 24 SYSTEEMFUNCTIES INT 346850 EXT OFF INHOUDSOPGAVE 26 De oproep 26 Gespreksgeheim 26 Gelijktijdige inschakeling van beeldschermen binnen de woning 27 Drukknop voor slotsturing 27 Drukknop voor trappenhuisverlichting

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Profil100EC. Handleiding.

Profil100EC. Handleiding. Profil100EC Handleiding 1 Handleiding digicode: profil100ec 1. Aansluitschema: Jumper P3 geeft de mogelijk om gebruikers zelf hun toegangscode te laten wijzigen. Om dit mogelijk te maken dient u de jumper

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

NL MANUALE HANDLEIDING. Gebruikshandleiding toepassing ComelitViP Remote 3.0 voor apparaten. Passion.Technology.Design.

NL MANUALE HANDLEIDING. Gebruikshandleiding toepassing ComelitViP Remote 3.0 voor apparaten. Passion.Technology.Design. NL MANUALE HANDLEIDING Gebruikshandleiding toepassing ComelitViP Remote.0 voor apparaten Passion.Technology.Design. Inhoud Installatie... Automatische configuratie appartementbeheerder... 4 Automatische

Nadere informatie

CR2 (GALEO) CS2 (KCIN) CL (Profil100) CODEKLAVIEREN. Met gescheiden electronica HANDLEIDING. Group Company

CR2 (GALEO) CS2 (KCIN) CL (Profil100) CODEKLAVIEREN. Met gescheiden electronica HANDLEIDING. Group Company CR2 (GALEO) CS2 (KCIN) CL (Profil100) CODEKLAVIEREN HANDLEIDING Group Company 1] OVERZICHT PRODUCTEN CR2 Product informatie: Voeding: DC: 12V tot 48V / AC: 12V tot 24V Verbruik: - 12V AC: 90mA - 24V AC:

Nadere informatie

369200/369210 7" KLEURENSCHERM HANDLEIDING VIDEOFONIE WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN

369200/369210 7 KLEURENSCHERM HANDLEIDING VIDEOFONIE WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN 369200/369210 7" KLEURENSCHERM HANDLEIDING VIDEOFONIE WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN 1 HANDLEIDING VIDEOFONIE HANDLEIDING VIDEOFONIE 1. Onderdelen videofoon

Nadere informatie

Telefooncentrale. art. 335818. Gebruikshandleiding 10/06 - PC

Telefooncentrale. art. 335818. Gebruikshandleiding 10/06 - PC Telefooncentrale art. 335818 Gebruikshandleiding 10/06 - PC Opmerkingen Bticino dankt u voor de keuze van de telefooncentrale art. 335818, een product dat toestaat de typische functies van een installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

Programmeerapparaat Tebis TX100

Programmeerapparaat Tebis TX100 5 Programmeerapparaat Tebis TX100 Detector verlichting radio quicklink Elektrische / mechanische eigenschappen: zie productblad Productcode Productbenaming TX100 versie TP product RF product TRC321B RF

Nadere informatie

Bedieningshandleiding video huisstation iloft (Software versie 3)

Bedieningshandleiding video huisstation iloft (Software versie 3) BUS-2:Ref 5612 (inbouw) -Ref 5615 (opbouw) VDS:Ref 5620 (inbouw) Algemeen Dit video huisstation is verkrijgbaar als inbouw huisstation of als opbouw huisstation, beide zijn uitgevoerd met een 3,5 TFT-kleurenscherm.

Nadere informatie