RIVM Centrum Externe Veiligheid Gebruikershandleiding RRGS; versie Invoer van een transportroute. 6.1 Informatie over de invoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIVM Centrum Externe Veiligheid Gebruikershandleiding RRGS; versie 4.0. 6 Invoer van een transportroute. 6.1 Informatie over de invoer"

Transcriptie

1 6 Invoer van een transportroute 6.1 Informatie over de invoer Om een transportroute toe te voegen moet u een aantal subschermen doorlopen. Deze subschermen zijn vanuit het hoofdscherm op te roepen met behulp van een link (U herkent dit op uw scherm door de onderstreping van de tekst. Ook verandert de cursor als u deze op de onderstreepte tekst plaatst). Op ieder subscherm kan een groep gegevens worden ingevoerd. Enkele van deze schermen kennen op hun beurt ook weer achterliggende subschermen. Op deze schermen worden een aantal symbolen gebruikt waarvan u de betekenis moet kennen: U bent verplicht dit veld in te vullen. Als u dit veld niet invult, kan het bevoegde gezag de inrichting niet autoriseren en de gegevens niet aan het publiek tonen. U kunt de gegevens wel tussentijds opslaan. Indien aanwezig is deze informatie zeer gewenst. U kunt wel autorisatie krijgen als u dit veld niet invult. Geeft op het hoofdscherm aan dat u nog niet alle verplichte velden heeft ingevuld. ID Wanneer een nieuw transportroutedeel en/of corridor wordt ingevoerd in het systeem wordt automatisch door het systeem een uniek ID toegewezen aan dit deel (het register ID-nummer). Deze kan niet worden gewijzigd door het BG. Dit ID wordt pas toegekend na de eerste keer opslaan van de gegevens en daarna pas zichtbaar op het invoerscherm! Opslaan Wanneer u klaar bent met het invoeren van de gegevens op dit scherm klikt u op de knop:. U komt dan in een scherm waarin een keuze kan gemaakt worden tussen Terug naar het hoofdmenu en Terug naar hoofdtransportroute. Bij de keuze Terug naar transportroutedeel keert u terug in het invoerscherm van het transportroutedeel om meer gegevens in te voeren. RRGS GHL februari 2008 pagina43/97 RIVM-CEV

2 Bevoegd gezag De naam van het bevoegd gezag wordt automatisch ingevuld door de applicatie als u inlogt. Indien u gerechtigd bent om namens meerdere instellingen gegevens in te voeren, kunt u rechtsboven in het scherm zien namens welke instelling u ingelogd bent als invoerder. Indien u dit wilt wijzigen, kunt u linksonder in het scherm aangeven voor welk bevoegd gezag u gegevens wilt invoeren. RRGS GHL februari 2008 pagina44/97 RIVM-CEV

3 6.1.1 Toevoegen hoofdtransportroute Om een transportroute in het register in te voeren klikt u op knop Toevoegen onder Transport in het hoofdmenu. U komt dan vervolgens in het volgende scherm: De invoerschermen bij transport zijn onderverdeeld in transportroutedelen voor vervoer over weg, spoor en water en vervoer door buisleidingen. Indien het transportroutedeel onderdeel vormt van een hoofdtransportroute/corridor en deze corridor is nog niet toegevoegd, dan kunt u de gewenste modaliteit invullen met behulp van de pull down lijst. In deze lijst staan: RRGS GHL februari 2008 pagina45/97 RIVM-CEV

4 - Weg: rijksweg provinciale weg gemeentelijke weg - Spoorlijn: vrije baan station raccordement - Water: waterweg voor binnenvaart waterweg voor binnenvaart en zeevaart - Buisleidingen: buisleiding Als u op knop OK eronder klikt, dan kunt u de corridorgegevens verder invullen als beschreven in paragraaf 6.2. Als de corridor al aangemaakt is kunt u ook direct een transportroutedeel invoeren bovenin het scherm door te kiezen uit de pull down lijst en op de OK knop eronder te klikken. U kunt de gegevens voor het transportroutedeel dan verder invullen als beschreven in paragraaf 6.3. RRGS GHL februari 2008 pagina46/97 RIVM-CEV

5 6.2 Invoer gegevens hoofdtransportroute/corridor Informatie over de corridor Om een hoofdroute / corridor in te voeren, kiest u in het hoofdmenu Toevoegen onder het kopje Transport. Vervolgens geeft u aan om welke modaliteit het gaat (zie paragraaf 6.1). U krijgt dan het volgende scherm te zien. In dit scherm kunnen de gegevens van de corridor worden ingevoerd. De naam van de corridor zal na het opslaan verschijnen in een pull down lijst bij de transportroutedelen. Er kunnen nu transportroutedelen toegevoegd worden aan de desbetreffende corridor. Voor de meeste velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren, met de muis het juiste antwoord kunt aanklikken of in een pull down menu kunt kiezen uit een van de vaste antwoorden. Wanneer u klaar bent met het invoeren van de gegevens op dit scherm klikt u op de knop:. U komt dan in een scherm waarin een keuze kan gemaakt worden tussen Terug naar het hoofdmenu en Terug naar transportroute. Bij de keuze Terug naar transportroute keert u terug in het invoerscherm van de corridor om gegevens te veranderen. Het is aan te raden tussentijds op te slaan. Er wordt bij de eerste maal opslaan een uniek ID-nummer voor de transportroutedeel of de corridor gegenereerd, waardoor deze eenvoudig is terug te vinden. Kies nieuw/leegmaken om alle velden leeg te maken en gegevens voor deze corridor opnieuw in te voeren. RRGS GHL februari 2008 pagina47/97 RIVM-CEV

6 6.3 Invoer gegevens transportroutedeel Informatie over de transportroutedeel Ter informatie: de invoer van buisleiding zal apart worden behandeld, omdat deze verschilt van de overige transportroutedelen. Voor de transportroutedelen weg, spoor en water zijn de invoerschermen vrijwel identiek. In dit scherm kunnen de algemene gegevens van een transportroutedeel worden ingevoerd. Voor de hulp bij het invullen kunt u gebruik maken van de hintteksten. Deze verschijnen rechts in de blauwe kolom, bij aanklikken van het betreffende veld. Corridor Er kan voor een corridor gekozen worden als het in te voeren transportdeel onderdeel is van een hoofdtransportroute. Indien het transportroutedeel geen onderdeel van een hoofdtransportroute kan het veld op geen worden gezet. Er moet een optie geselecteerd zijn, voordat u naar een volgend subscherm kunt gaan (locatie aangeven op de kaart, importeren shape, vervoershoeveelheden, plaatsgebonden risico s, effectafstanden of GR toevoegen). Voor de meeste velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren, met de muis het juiste antwoord kunt aanklikken of in een pull down menu kunt kiezen uit een van de vaste antwoorden. RRGS GHL februari 2008 pagina48/97 RIVM-CEV

7 6.3.2 Locatie aangeven op de kaart Tot de algemene transportgegevens behoort ook de locatie. RRGS beschikt over de mogelijkheid om locaties op een kaart weer te geven. Hiervoor is het uiteraard ook nodig om de juiste locaties in te voeren. Er zijn twee mogelijkheden voor de invoer van een transportroutedeel, zo kan er een transportroutedeel worden getekend en daarnaast kan deze ook worden geïmporteerd als shape. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. Het intekenen op de kaart doet u door het aanklikken van de link locatie aangeven op de kaart. U komt dan in het volgende subscherm: Locatie selecteren In tegenstelling tot het intekenen van de locatie bij inrichtingen zult u zelf vanuit de kaart van Nederland moeten inzoomen naar de gewenste locatie. Knoppen kaartbediening In de balk boven de kaart vindt u twee groepen knoppen. Algemeen: de button waarop u hebt geklikt wordt licht, bijvoorbeeld:. Als u een functie wilt uitvoeren, bijvoorbeeld uitzoomen of een polygoon tekenen, klikt u eerst op de button. Vervolgens kunt u de functie uitvoeren. De buttons om in de kaart van Nederland te zoeken of een polygoon in te tekenen, hebben de volgende functie: Inzoomen: een deel van de kaart vergroten. Klik op deze button en ga vervolgens met muis op de rand van de locatie staan. Houd vervolgens de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muis naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts tot het gewenste gebied rood omlijnd is. Laat de muisknop los. Na enkele seconden verschijnt het geselecteerde gebied. Als alternatief kan er geklikt worden op de kaart om in te zoomen. Uitzoomen: kaart verkleinen, door middel van klikken op de kaart. RRGS GHL februari 2008 pagina49/97 RIVM-CEV

8 Kaart verschuiven: kaart naar beneden, naar boven, naar links of naar rechts verschuiven, door de linker muisknop vast te houden. Terug naar heel Nederland: heel Nederland in kaart brengen. Deze knoppen dienen ervoor om naar een vorig/volgend kaartbeeld te gaan Transportroute tekenen Het is de bedoeling dat u op de kaart het transportroutedeel aangeeft met punten, die de loop van de route aangeven (dit wordt een linestring genoemd). In de bovenbalk staan aan de rechterzijde twee knoppen waarmee u de transportroutedeel op de kaart kunt intekenen. Teken de linestring in met de button Klik op deze button en ga vervolgens met de muis op één van de uiteinden van het routedeel staan. Klik op de linkermuisknop en trek een lijn naar het volgende punt. Herhaal dit tot u de gewenste polygoon heeft getekend. Dubbelklik voor het laatste punt van de linestring. De applicatie accepteert kruisende lijnstukken in een linestring. U krijgt daarbij geen foutmelding. Het ingetekende transportroutedeel krijgt een blauwe kleur. Voldoet het resultaat niet aan de wensen dan kunt u de linestring aanpassen door op een van de knikpunten te klikken en met ingedrukte linker muisknop het punt te verslepen. Het is ook mogelijk een punt toe te voegen door op een willekeurig punt van de linestring te klikken. Kunt u echt niet met de gemaakte figuur uit de voeten dan kunt u de linestring wissen met de rechter knop, vuilnisbak. Het is niet mogelijk om een stuk van de linestring te wissen, u wist altijd het gehele figuur. Als u de transportroutedeel naar tevredenheid hebt ingetekend klikt u op OK om terug te gaan naar het hoofdscherm toevoegen. RRGS GHL februari 2008 pagina50/97 RIVM-CEV

9 Importeren Shape Naast het intekenen is het ook mogelijk een shape te importeren van het betreffende transportoutedeel. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. Na aanklikken van de link Importeren Shape komt u in het volgende scherm. In dit scherm kan de shape file worden geselecteerd door middel van de knop Browse. Er verschijnt dan een dialoogscherm waarna de locatie van de transportroutedeel kan worden geselecteerd. Als de shape is geselecteerd, kan deze worden geïmporteerd. Het teken voor locatie aangeven op de kaart óf importeren shape in het scherm informatie over wegdeel is verdwenen als de shape goed is geïmporteerd. Foutmeldingen bij importeren Shape (en tekenen lijnstuk) Voor lijnen betreft het de volgende (geometrie) voorwaarden: elk leidingstuk moet overeenkomen met precies één record in het GIS bestand, elk lijnstuk moet binnen Nederland liggen (exclusief continentaal plat), een lijnstuk mag niet onderbroken zijn, een lijnstuk moet minimaal 2 en maximaal 498 nodes bevatten, de afstand tussen twee opeenvolgende nodes in een lijnstuk moet minimaal 0,5 cm zijn. RRGS GHL februari 2008 pagina51/97 RIVM-CEV

10 6.3.3 Invoeren vervoershoeveelheden Om gegevens betreft vervoershoeveelheden in te voeren, klikt u Vervoershoeveelheden. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. Het scherm met vervoershoeveelheden verschilt per transportroutemodaliteit, maar kent wel een gelijke basis. RRGS GHL februari 2008 pagina52/97 RIVM-CEV

11 Hier het scherm voor wegvervoer: Scherm voor spoorvervoer: RRGS GHL februari 2008 pagina53/97 RIVM-CEV

12 Scherm voor watervervoer: Voor de velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren. Als u de vervoershoeveelheden naar tevredenheid hebt ingevoerd klikt u op OK om terug te gaan naar het hoofdscherm toevoegen transportroutedeel. RRGS GHL februari 2008 pagina54/97 RIVM-CEV

13 6.3.4 Invoeren Plaatsgebonden Risico s Om het plaatsgebonden risico in te voeren van een transportroute deel, klikt u op Plaatsgebonden risico s. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. U komt dan in het volgende scherm: In dit scherm kunnen de gegevens over het plaatsgebonden risico van een transportroutedeel worden ingevoerd. Het scherm met PR-gegevens is identiek voor alle 4 transportroutemodaliteiten Voor de velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren, met de muis het juiste antwoord kunt aanklikken of in een pull down menu kunt kiezen uit een van de vaste antwoorden. RRGS GHL februari 2008 pagina55/97 RIVM-CEV

14 Als de waarden voor plaatsgebonden risico s worden ingevoerd zal automatisch een worst (de omhullende van alle PR-cirkels op dat routedeel) om het transportroutedeel getekend worden. Een andere optie is te kiezen in het pull down menu contouren tekenen / importeren dan verschijnen extra mogelijkheden: Hier kan de PR door middel van een shape file worden geïmporteerd of op de kaart worden ingetekend. Hierbij wordt de locatie van het transportroutedeel op de kaart getoond. Als gekozen is voor tekenen of importeren shape dan kan voor het gemak van de invoerder / raadpleger een (geschatte gemiddelde) waarde voor de afstand transportroutedeel_pr-contour opgegeven worden in het uiterste rechtervakje. Dit is uitsluitend een administratief gegeven dat niet wordt afgebeeld en het beïnvloedt de werkelijke getekende of geïmporteerde contour niet. Als u de gegevens naar tevredenheid hebt ingevoerd klikt u op OK om terug te gaan naar het hoofdscherm toevoegen. Criteria voor PR Shape Een shape voor contouren (vlakken) moet voldoen aan de volgende (geometrie) voorwaarden: - de PR-contour van één leidingstuk moet corresponderen met één record, - de PR-contouren moeten van polygoon formaat zijn, - elk polygoon moet binnen Nederland liggen (exclusief continentaal plat), - de polygonen moeten gesloten zijn, - de draairichting van de polygonen moet tegen de klok in zijn, - polygonen met binnen- en buitenring ( complex geometrie ) zijn uitgesloten, - de polygonen moeten minimaal 4 en mogen maximaal 498 nodes bevatten, - de afstand tussen opeenvolgende nodes moet minimaal 0,5 cm zijn RRGS GHL februari 2008 pagina56/97 RIVM-CEV

15 6.3.5 Invoeren effectafstanden De effectafstanden voert u in, door op de link Effectafstanden te klikken. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. U krijgt dan het volgende scherm te zien: In dit scherm kunnen de gegevens over de effectafstanden van een transportroutedeel worden ingevoerd. Het scherm met effectafstanden is identiek voor alle 4 transportroutemodaliteiten. Voor de velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren, met de muis het juiste antwoord kunt aanklikken of in een pull down menu kunt kiezen uit een van de vaste antwoorden. Als u de gegevens naar tevredenheid hebt ingevoerd klikt u op OK om terug te gaan naar het hoofdscherm transportroutedeel toevoegen. RRGS GHL februari 2008 pagina57/97 RIVM-CEV

16 6.3.6 Invoeren groepsrisico Voor de invoer van het groepsrisico van een transportroutedeel dient er gekozen te worden voor optie. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. U klikt vervolgens op de link Nieuw Groepsrisico 1. Het volgende scherm verschijnt dan. In dit scherm kunnen de gegevens over het groepsrisico van een transportroutedeel worden ingevoerd. Het scherm met groepsrisico is identiek voor alle 4 transportroutemodaliteiten. Invoeren GR-curve De standaard weergave vorm voor het groepsrisico is een grafiek waarin op de Y-as de frequentie F in kans per jaar is uitgezet tegen het aantal doden N (per kilometer) op de X-as. Zowel de Y-as als de X-as heeft een logaritmische schaal. Indien deze GR-curve, ook FN-curve genoemd, bekend is, kan de grafiek met onderstaand scherm worden ingevoerd. In de grafiek is al de normlijn voor het groepsrisico weergegeven (deze normlijn is de oriënterende waarde die voor het groepsrisico bij transport geldt). Door toetsing van de ingevoerde GR-curve aan de normlijn kan worden bepaald of de oriënterende waarde voor het groepsrisico ergens wordt overschreden. Om de GR-curve te tekenen voor een transportroutedeel, klikt u op Tekenen achter 'Groepsrisicocurve'. U komt dan krijgt dan het volgende scherm te zien. RRGS GHL februari 2008 pagina58/97 RIVM-CEV

17 Het samenstellen van de grafiek geschiedt per punt (X,Y) door invoer van de waarde voor het aantal doden en de daarbij horende kans per jaar. Een frequentie met een waarde van bijvoorbeeld 7, dient te worden ingevoerd als 7,8E-5 of als 0, Andere formaten zijn niet mogelijk; dan verschijnt een foutmelding. Klik na elk ingevoerd punt de knop Toevoegen aan lijst aan. De ingevoerde waarden verschijnen dan in de lijst rechts naast de grafiek. Zodra er twee of meer punten zijn ingevoerd verschijnt in de grafiek een lijn tussen de punten. De nauwkeurigheid van de GR-curve wordt vergroot naarmate meer punten van de grafiek zijn ingevoerd. Tracht de oorspronkelijke GR-curve zo goed mogelijk weer te geven door de meest relevante punten in te voeren. Er is geen limiet gesteld aan het aantal ingevoerde punten. Een foutief ingevoerde punt kan met de Prullenbak -knop worden verwijderd. De gehele grafiek in één keer verwijderen kan met de Wis velden -knop, links onderaan. In het onderstaande voorbeeld zijn vijf punten van de GR-curve ingevoerd. Als de GR-curve naar wens is, klikt u op de knop OK. U komt dan terug in het scherm gegevens over het groepsrisico. RRGS GHL februari 2008 pagina59/97 RIVM-CEV

18 Beoordeling overschrijding van het groepsrisico. Met de GR-curve is te beoordelen of de oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt overschreden (één van de vragen in de invoerschermen voor het groepsrisico). In bovenstaand voorbeeld blijkt dat het groepsrisico inderdaad wordt overschreden. De ingevoerde GR-curve komt immers bij circa 300 doden boven de normlijn uit. Of anders geformuleerd: de kans per jaar op 300 of meer doden is in de voorbeeldsituatie groter dan de oriënterende norm daarvoor. Locatie GR aangeven Om de locatie van het groepsrisico aan te geven op de kaart, klikt u op de link Tekenen onder het kopje 'Locatie groepsrisico aangeven'. In het scherm dat hierop volgt wordt de locatie van de transportroutedeel direct in beeld gebracht. Met de knop kan de locatie van waar het groepsrisico geldt worden gemarkeerd. Deze locatie moet op de lijn worden getekend. Door op de knop "OK" te klikken, komt u terug in het scherm gegevens over het groepsrisico. RRGS GHL februari 2008 pagina60/97 RIVM-CEV

19 6.4 Invoer buisleiding Invoeren van een buisleidingdeel In dit onderstaande scherm kunnen de algemene gegevens van een buisleidingdeel worden ingevoerd. Voor de meeste velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren, met de muis het juiste antwoord kunt aanklikken of in een pull down menu kunt kiezen uit een van de vaste antwoorden. De velden die gebruik maken van een afwijkende invoermethode worden hier behandeld Afmeting buisleiding De invoer van de afmetingen van de buisleiding vraagt enkele verplichte gegevens, waaronder inwendige diameter, wanddikte en uitwendige diameter. Bij invoer van twee van de drie mogelijkheden, zal de resterende waarde automatisch berekend worden. Ook zal de ingevulde waarde automatisch wijzigingen als gekozen wordt voor een andere eenheid. RRGS GHL februari 2008 pagina61/97 RIVM-CEV

20 Invoer stof Bij invoer van een stof dient gekozen te worden voor te transporteren stoffen + toevoegen. Het volgende venster volgt dan. In deze applicatie kan door u de specifieke stof worden ingevoerd. Er kan gezocht worden op Cas-nummer en op Stofnaam. Als de stofnaam / Casnummer correct door u is ingevoerd, zal de stof na het zoeken direct verschijnen. Bij een foutieve invoer zal de melding verschijnen van Niets gevonden De mogelijkheid die dan gebruikt kan worden is door te zoeken met gebruik van het %-teken. Bijvoorbeeld voor de stof aceton, wordt gezocht op %ton%, klik op Stoffen zoeken. RRGS GHL februari 2008 pagina62/97 RIVM-CEV

21 Klik op de door u bedoelde stof en het hoofdscherm zal terugkeren met de te transporteren stof in een lijst. RRGS GHL februari 2008 pagina63/97 RIVM-CEV

22 7 Bewerking ingevoerde gegevens In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u gegevens kunt opslaan, wijzigen, verwijderen, overzetten of een publicatie ongedaan kunt maken. Deze bewerkingen zijn voor een inrichting en een transportroute vrijwel gelijk en zullen daarom allebei in dit hoofdstuk behandeld worden. 7.1 Opslaan en vrijgeven Opslag van gegevens Als u alle (verplichte) velden heeft ingevuld ziet u nu op het hoofdscherm dat alle uitroeptekens zijn verdwenen. Dit betekent dat alle verplichte velden zijn ingevuld. U kunt uw invoer vastleggen door in het hoofdscherm de knop aan te klikken. Dat kan op elk willekeurig moment tijdens het invoeren. Het is aan te bevelen om dat ook daadwerkelijk meerdere malen te doen om niet te veel gegevens kwijt te raken bij een computerstoring. De ingevoerde gegevens op alle subschermen worden nu vastgelegd in de centrale database. Het RRGS id-nummer wordt aan u gemeld Download bedrijfsgegevens Behalve in de centrale database kunt u de ingevoerde gegevens ook opslaan in uw eigen omgeving. U start deze actie door in het hoofdscherm toevoegen de knop aan te klikken. RRGS zet de gegevens om in het GML formaat en schrijft deze als bestand weg naar een bestandslocatie van uw keuze in uw eigen omgeving. RRGS GHL februari 2008 pagina64/97 RIVM-CEV

23 Deze gegevens kunnen nu eventueel buiten RRGS om worden bewerkt en later weer worden ingevoerd in het RRGS (zie paragraaf 7.6 Importeren gegevens). LET OP: het invoeren van gegevens kan alleen in overleg met uw provinciale applicatiebeheerder Vrijgeven aan RIVM De invoer van inrichtingsgegevens is pas compleet nadat u de betreffende gegevens heeft opgeslagen. Als u alle verplichte gegevens hebt ingevoerd, geeft u de gegevens vrij door in het hoofdscherm Toevoegen de knop aan te klikken. De applicatie controleert of alle verplichte velden zijn ingevuld. U krijgt dan de onderstaande melding te zien. Zolang er nog verplichte velden ontbreken, kan de inrichting niet worden vrijgegeven. Als een inrichting niet is vrijgegeven, is deze alleen zichtbaar voor het bevoegd gezag. Wanneer de inrichting nog niet is vrijgeven voor het RIVM en daarna is geautoriseerd, zal de inrichting niet op de publiekskaart worden getoond. Door het RIVM wordt steekproefsgewijs controle (marginale toetsing) uitgevoerd op de ingevoerde gegevens. Het RIVM zet vervolgens de gegevens over naar een database voor het bevoegd gezag ter autorisatie. Pas na autorisatie kunnen de gegevens op de publieksite voor een ieder toegankelijk worden gemaakt (zie paragraaf 7.9). Met deze wettelijk verplichte autorisatiestap neemt het bevoegd gezag haar verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens. RRGS GHL februari 2008 pagina65/97 RIVM-CEV

24 7.2 Wijzigen en aanvullen Om de gegevens van in het risicoregister bekende inrichtingen of transportroutes te wijzigen of aan te vullen, kiest u in het hoofdmenu Wijzigen en aanvullen onder 'Inrichting'of onder 'Transport'. Er zijn diverse situaties denkbaar waarin dit nodig is; bijvoorbeeld het voortzetten van een invoer, veranderingen in omvang, toegevoegde of verwijderde installaties of verandering van eigenaar. Na de keuze voor de optie wijzigen en aanvullen van een inrichting verschijnt het volgende zoekscherm: RRGS GHL februari 2008 pagina66/97 RIVM-CEV

25 Voor het wijzigen van een transportroute krijgt u dit zoekscherm te zien: Hoofdtransportroute Transportroutedeel In het bovenste gedeelte van het zoekscherm kunt u criteria invoeren om een hoofdtransportroute te vinden. Het onderste deel van het zoekscherm is ingericht om gegevens in te voeren om een transportroutedeel te zoeken in het register. Inrichting of transportroute zoeken In het zoekscherm kunt u diverse zoekcriteria gebruiken. U kunt een inrichting zoeken met behulp van unieke criteria waarmee één inrichting zult vinden. U kunt ook zoeken op basis van criteria waarmee het zoekresultaat meerdere inrichtingen zal bevatten. Hierdoor kunt u gebruik maken van de gegevens die bekend zijn. Hier volgt een toelichting op een aantal zoekcriteria. - Register ID-nummer : U kunt hier een u bekend ID-nummer van een inrichting opgeven als zoekcriterium of u kunt binnen een reeks van ID-nummers zoeken door het vakje zoek binnen bereik aan te klikken. - Naam inrichting : kan met de wildcard % gezocht worden. Door bijvoorbeeld %handel% in te typen, worden alle inrichtingen gevonden met handel in de naam (bijv. Hollandse Handelsonderneming ). Wanneer u handel% in typt, vindt u alle inrichtingen die met handel beginnen. - Vestigingsplaats inrichting : is er de mogelijkheid om in het rechtervakje op de eerste letter van de naam te zoeken. De letter e levert dan de eerste naam in de lijst met een e op. - Gemeente : is er de mogelijkheid om in het rechtervakje de naam te zoeken. Naar mate er meer letters van de naam worden ingetypt verschijnt uiteindelijk de gezochte naam in het linkervakje. Ook in RRGS GHL februari 2008 pagina67/97 RIVM-CEV

26 dit linker vakje kan men de gewenste naam zoeken. Hier kan men alleen maar 1 letter intypen. De letter e levert dan de eerste naam in de lijst met een e op. Als er meer dan 12 zoekresultaten zijn dan worden de resultaten over meerdere schermen verdeeld. Indien de gezochte inrichting niet bij de zoekresultaten zit kunt u door het aanklikken van een nieuwe zoekopdracht starten. U komt dan weer in het zoekscherm. Door in het zoekresultaten scherm de link Wijzigen aan te klikken kunt u nu de gegevens van een inrichting bekijken en wijzigen. Dit scherm wordt ook gebruikt bij het invoeren van inrichtingen. Er zijn nu een aantal velden ingevuld (zoals het register ID-nummer van de inrichting). Nadat u een wijziging heeft ingevoerd dient de inrichting opnieuw opgeslagen te worden. Als de wijziging(en) klaar zijn moeten de gegevens vrijgegeven, overgezet en geautoriseerd worden. Rechts boven in de blauwe balk vindt u een link zoekresultaten. waarmee u terug kunt naar het scherm RRGS GHL februari 2008 pagina68/97 RIVM-CEV

27 Zoeken via de kaart Deze zoekmethode wordt niet aanbevolen omdat de mogelijkheden beperkt zijn. U hebt ook de mogelijkheid om met behulp van de kaart een inrichting te selecteren. U kunt in de kaart inrichtingen bekijken en daarin het register ID-nummer en de bedrijfsnaam vinden. U kunt vanuit de kaart echter niet de bijbehorende gegevens inzien. Hiervoor moet u het zoekscherm gebruiken. Indien u kiest voor zoeken via de kaart kunt met de knop selectietool een zoekgebied aangeven waarbinnen u wilt zoeken. Op de kaart verschijnen dan in een geel kader het register ID-nummers van de gevonden inrichtingen die binnen dat gebied liggen. Deze kunt u eventueel invoeren in het zoekcriteria scherm. Aanklikken van levert een lijstje op van alle inrichtingen van uw bevoegde gezag binnen het geselecteerde gebied. U kunt ook inzoomen op een deel van de kaart met behulp van de zoomknoppen (zie paragraaf 5.3). Wanneer u zover bent ingezoomd dat de inrichtingen als een polygoon worden weergegeven, wordt de bedrijfsnaam vertoond als u met de cursor op de polygoon gaat staan. U moet op de knop klikken om de kaart te verlaten. U komt dan in het zoekresultaten scherm. Hierin worden uitsluitend inrichtingen weergegeven waarover u de autorisatie heeft om deze te wijzigen. RRGS GHL februari 2008 pagina69/97 RIVM-CEV

28 7.3 Publicatie ongedaan maken Er kunnen redenen zijn om een inrichting (dit geldt voor alle ramptypen en kwetsbare objecten) niet op de publieke risicokaart te tonen, maar wel in het systeem te bewaren (alleen zichtbaar voor iedereen die kan inloggen in het register). Als u een inrichting wilt markeren om de publicatie ervan op de publiekstoegankelijke internetsite ongedaan te maken, moeten er 2 processen doorlopen worden. Eerst moet de inrichting geselecteerd worden, die verwijderd moet worden via het traject Publicatie ongedaan maken. Vervolgens moet deze wijziging geautoriseerd worden door het bevoegde gezag door middel van autoriseren. Een publicatie ongedaan maken is alleen mogelijk bij geautoriseerde inrichtingen en deze inrichtingen zullen alleen worden geselecteerd. Proces publicatie ongedaan maken Proces verwijderen van de kaart (autoriseren) Wanneer u op de knop onder Inrichting klikt dan krijgt u het volgende zoekscherm te zien. RRGS GHL februari 2008 pagina70/97 RIVM-CEV

29 Als u de betreffende inrichting heeft gevonden en deze geselecteerd hebt met de link, dan klikt u op de knop onder in het scherm. De inrichting moet nu nog door het bevoegde gezag geautoriseerd worden om van de kaart te verwijderen. Hiervoor klikt iemand met autorisatierechten binnen uw bevoegd gezag in het hoofdmenu op ; u komt dan in het volgende zoekscherm. U selecteert te verwijderen van de kaart, vult daarboven zoekcriteria in over de inrichting en klikt vervolgens op. Vervolgens krijgt u de inrichting(en) te zien die voldoen aan uw criteria en waarvoor u de autorisatie heeft om wijzigingen aan te brengen. Door op Autoriseren aan te klikken bij de betreffende inrichting, krijgt u de informatie over deze inrichting te zien met daaronder de volgende tekst: RRGS GHL februari 2008 pagina71/97 RIVM-CEV

30 U selecteert correct en klikt vervolgens op. De inrichting is nu niet meer zichtbaar op de risicokaart voor publiek, maar is nog wel te zien voor een ieder die kan inloggen in het register. RRGS GHL februari 2008 pagina72/97 RIVM-CEV

31 7.4 Verwijderen Om een inrichting te verwijderen klikt u op het introductiescherm de knop aan. U komt nu in het zoekscherm. Dit zoekscherm is identiek aan dat van de functie Wijzigen en aanvullen. Voor de beschrijving van dit scherm kunt u paragraaf 7.2 raadplegen. De zoekresultaten worden gepresenteerd in het scherm resultaten. In de laatste kolom van de zoekresultaten ziet u nu de link verwijderen. Wanneer u deze link aanklikt komt u in het hoofdscherm van de gekozen inrichting. RRGS GHL februari 2008 pagina73/97 RIVM-CEV

32 In dit scherm heeft u de mogelijkheid om alle gegevens van de inrichting te bekijken. Onder aan dit scherm staat de knop. Wanneer u hier opklikt wordt de inrichting direct uit de database verwijderd. Er wordt niet meer naar een bevestiging gevraagd, en het register ID-nummer gaat verloren. U hebt hier ook de mogelijkheid om de gegevens van de inrichting (vooraf) te exporteren naar uw eigen omgeving via de knop download bedrijfsgegevens. U kunt terug naar de zoekresultaten door rechts boven in de blauwe balk de link aan te klikken. Evenals bij het vrijgeven of publicatie ongedaan maken van een ingevoerde inrichting dient bij het verwijderen van een ingevoerde inrichting een autorisatie door de verantwoordelijke van het bevoegd gezag plaats te vinden (zie paragraaf 7.9). Pas na autorisatie kan een inrichting worden verwijderd uit het register. RRGS GHL februari 2008 pagina74/97 RIVM-CEV