RIVM Centrum Externe Veiligheid Gebruikershandleiding RRGS; versie Invoer van een transportroute. 6.1 Informatie over de invoer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIVM Centrum Externe Veiligheid Gebruikershandleiding RRGS; versie 4.0. 6 Invoer van een transportroute. 6.1 Informatie over de invoer"

Transcriptie

1 6 Invoer van een transportroute 6.1 Informatie over de invoer Om een transportroute toe te voegen moet u een aantal subschermen doorlopen. Deze subschermen zijn vanuit het hoofdscherm op te roepen met behulp van een link (U herkent dit op uw scherm door de onderstreping van de tekst. Ook verandert de cursor als u deze op de onderstreepte tekst plaatst). Op ieder subscherm kan een groep gegevens worden ingevoerd. Enkele van deze schermen kennen op hun beurt ook weer achterliggende subschermen. Op deze schermen worden een aantal symbolen gebruikt waarvan u de betekenis moet kennen: U bent verplicht dit veld in te vullen. Als u dit veld niet invult, kan het bevoegde gezag de inrichting niet autoriseren en de gegevens niet aan het publiek tonen. U kunt de gegevens wel tussentijds opslaan. Indien aanwezig is deze informatie zeer gewenst. U kunt wel autorisatie krijgen als u dit veld niet invult. Geeft op het hoofdscherm aan dat u nog niet alle verplichte velden heeft ingevuld. ID Wanneer een nieuw transportroutedeel en/of corridor wordt ingevoerd in het systeem wordt automatisch door het systeem een uniek ID toegewezen aan dit deel (het register ID-nummer). Deze kan niet worden gewijzigd door het BG. Dit ID wordt pas toegekend na de eerste keer opslaan van de gegevens en daarna pas zichtbaar op het invoerscherm! Opslaan Wanneer u klaar bent met het invoeren van de gegevens op dit scherm klikt u op de knop:. U komt dan in een scherm waarin een keuze kan gemaakt worden tussen Terug naar het hoofdmenu en Terug naar hoofdtransportroute. Bij de keuze Terug naar transportroutedeel keert u terug in het invoerscherm van het transportroutedeel om meer gegevens in te voeren. RRGS GHL februari 2008 pagina43/97 RIVM-CEV

2 Bevoegd gezag De naam van het bevoegd gezag wordt automatisch ingevuld door de applicatie als u inlogt. Indien u gerechtigd bent om namens meerdere instellingen gegevens in te voeren, kunt u rechtsboven in het scherm zien namens welke instelling u ingelogd bent als invoerder. Indien u dit wilt wijzigen, kunt u linksonder in het scherm aangeven voor welk bevoegd gezag u gegevens wilt invoeren. RRGS GHL februari 2008 pagina44/97 RIVM-CEV

3 6.1.1 Toevoegen hoofdtransportroute Om een transportroute in het register in te voeren klikt u op knop Toevoegen onder Transport in het hoofdmenu. U komt dan vervolgens in het volgende scherm: De invoerschermen bij transport zijn onderverdeeld in transportroutedelen voor vervoer over weg, spoor en water en vervoer door buisleidingen. Indien het transportroutedeel onderdeel vormt van een hoofdtransportroute/corridor en deze corridor is nog niet toegevoegd, dan kunt u de gewenste modaliteit invullen met behulp van de pull down lijst. In deze lijst staan: RRGS GHL februari 2008 pagina45/97 RIVM-CEV

4 - Weg: rijksweg provinciale weg gemeentelijke weg - Spoorlijn: vrije baan station raccordement - Water: waterweg voor binnenvaart waterweg voor binnenvaart en zeevaart - Buisleidingen: buisleiding Als u op knop OK eronder klikt, dan kunt u de corridorgegevens verder invullen als beschreven in paragraaf 6.2. Als de corridor al aangemaakt is kunt u ook direct een transportroutedeel invoeren bovenin het scherm door te kiezen uit de pull down lijst en op de OK knop eronder te klikken. U kunt de gegevens voor het transportroutedeel dan verder invullen als beschreven in paragraaf 6.3. RRGS GHL februari 2008 pagina46/97 RIVM-CEV

5 6.2 Invoer gegevens hoofdtransportroute/corridor Informatie over de corridor Om een hoofdroute / corridor in te voeren, kiest u in het hoofdmenu Toevoegen onder het kopje Transport. Vervolgens geeft u aan om welke modaliteit het gaat (zie paragraaf 6.1). U krijgt dan het volgende scherm te zien. In dit scherm kunnen de gegevens van de corridor worden ingevoerd. De naam van de corridor zal na het opslaan verschijnen in een pull down lijst bij de transportroutedelen. Er kunnen nu transportroutedelen toegevoegd worden aan de desbetreffende corridor. Voor de meeste velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren, met de muis het juiste antwoord kunt aanklikken of in een pull down menu kunt kiezen uit een van de vaste antwoorden. Wanneer u klaar bent met het invoeren van de gegevens op dit scherm klikt u op de knop:. U komt dan in een scherm waarin een keuze kan gemaakt worden tussen Terug naar het hoofdmenu en Terug naar transportroute. Bij de keuze Terug naar transportroute keert u terug in het invoerscherm van de corridor om gegevens te veranderen. Het is aan te raden tussentijds op te slaan. Er wordt bij de eerste maal opslaan een uniek ID-nummer voor de transportroutedeel of de corridor gegenereerd, waardoor deze eenvoudig is terug te vinden. Kies nieuw/leegmaken om alle velden leeg te maken en gegevens voor deze corridor opnieuw in te voeren. RRGS GHL februari 2008 pagina47/97 RIVM-CEV

6 6.3 Invoer gegevens transportroutedeel Informatie over de transportroutedeel Ter informatie: de invoer van buisleiding zal apart worden behandeld, omdat deze verschilt van de overige transportroutedelen. Voor de transportroutedelen weg, spoor en water zijn de invoerschermen vrijwel identiek. In dit scherm kunnen de algemene gegevens van een transportroutedeel worden ingevoerd. Voor de hulp bij het invullen kunt u gebruik maken van de hintteksten. Deze verschijnen rechts in de blauwe kolom, bij aanklikken van het betreffende veld. Corridor Er kan voor een corridor gekozen worden als het in te voeren transportdeel onderdeel is van een hoofdtransportroute. Indien het transportroutedeel geen onderdeel van een hoofdtransportroute kan het veld op geen worden gezet. Er moet een optie geselecteerd zijn, voordat u naar een volgend subscherm kunt gaan (locatie aangeven op de kaart, importeren shape, vervoershoeveelheden, plaatsgebonden risico s, effectafstanden of GR toevoegen). Voor de meeste velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren, met de muis het juiste antwoord kunt aanklikken of in een pull down menu kunt kiezen uit een van de vaste antwoorden. RRGS GHL februari 2008 pagina48/97 RIVM-CEV

7 6.3.2 Locatie aangeven op de kaart Tot de algemene transportgegevens behoort ook de locatie. RRGS beschikt over de mogelijkheid om locaties op een kaart weer te geven. Hiervoor is het uiteraard ook nodig om de juiste locaties in te voeren. Er zijn twee mogelijkheden voor de invoer van een transportroutedeel, zo kan er een transportroutedeel worden getekend en daarnaast kan deze ook worden geïmporteerd als shape. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. Het intekenen op de kaart doet u door het aanklikken van de link locatie aangeven op de kaart. U komt dan in het volgende subscherm: Locatie selecteren In tegenstelling tot het intekenen van de locatie bij inrichtingen zult u zelf vanuit de kaart van Nederland moeten inzoomen naar de gewenste locatie. Knoppen kaartbediening In de balk boven de kaart vindt u twee groepen knoppen. Algemeen: de button waarop u hebt geklikt wordt licht, bijvoorbeeld:. Als u een functie wilt uitvoeren, bijvoorbeeld uitzoomen of een polygoon tekenen, klikt u eerst op de button. Vervolgens kunt u de functie uitvoeren. De buttons om in de kaart van Nederland te zoeken of een polygoon in te tekenen, hebben de volgende functie: Inzoomen: een deel van de kaart vergroten. Klik op deze button en ga vervolgens met muis op de rand van de locatie staan. Houd vervolgens de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muis naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts tot het gewenste gebied rood omlijnd is. Laat de muisknop los. Na enkele seconden verschijnt het geselecteerde gebied. Als alternatief kan er geklikt worden op de kaart om in te zoomen. Uitzoomen: kaart verkleinen, door middel van klikken op de kaart. RRGS GHL februari 2008 pagina49/97 RIVM-CEV

8 Kaart verschuiven: kaart naar beneden, naar boven, naar links of naar rechts verschuiven, door de linker muisknop vast te houden. Terug naar heel Nederland: heel Nederland in kaart brengen. Deze knoppen dienen ervoor om naar een vorig/volgend kaartbeeld te gaan Transportroute tekenen Het is de bedoeling dat u op de kaart het transportroutedeel aangeeft met punten, die de loop van de route aangeven (dit wordt een linestring genoemd). In de bovenbalk staan aan de rechterzijde twee knoppen waarmee u de transportroutedeel op de kaart kunt intekenen. Teken de linestring in met de button Klik op deze button en ga vervolgens met de muis op één van de uiteinden van het routedeel staan. Klik op de linkermuisknop en trek een lijn naar het volgende punt. Herhaal dit tot u de gewenste polygoon heeft getekend. Dubbelklik voor het laatste punt van de linestring. De applicatie accepteert kruisende lijnstukken in een linestring. U krijgt daarbij geen foutmelding. Het ingetekende transportroutedeel krijgt een blauwe kleur. Voldoet het resultaat niet aan de wensen dan kunt u de linestring aanpassen door op een van de knikpunten te klikken en met ingedrukte linker muisknop het punt te verslepen. Het is ook mogelijk een punt toe te voegen door op een willekeurig punt van de linestring te klikken. Kunt u echt niet met de gemaakte figuur uit de voeten dan kunt u de linestring wissen met de rechter knop, vuilnisbak. Het is niet mogelijk om een stuk van de linestring te wissen, u wist altijd het gehele figuur. Als u de transportroutedeel naar tevredenheid hebt ingetekend klikt u op OK om terug te gaan naar het hoofdscherm toevoegen. RRGS GHL februari 2008 pagina50/97 RIVM-CEV

9 Importeren Shape Naast het intekenen is het ook mogelijk een shape te importeren van het betreffende transportoutedeel. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. Na aanklikken van de link Importeren Shape komt u in het volgende scherm. In dit scherm kan de shape file worden geselecteerd door middel van de knop Browse. Er verschijnt dan een dialoogscherm waarna de locatie van de transportroutedeel kan worden geselecteerd. Als de shape is geselecteerd, kan deze worden geïmporteerd. Het teken voor locatie aangeven op de kaart óf importeren shape in het scherm informatie over wegdeel is verdwenen als de shape goed is geïmporteerd. Foutmeldingen bij importeren Shape (en tekenen lijnstuk) Voor lijnen betreft het de volgende (geometrie) voorwaarden: elk leidingstuk moet overeenkomen met precies één record in het GIS bestand, elk lijnstuk moet binnen Nederland liggen (exclusief continentaal plat), een lijnstuk mag niet onderbroken zijn, een lijnstuk moet minimaal 2 en maximaal 498 nodes bevatten, de afstand tussen twee opeenvolgende nodes in een lijnstuk moet minimaal 0,5 cm zijn. RRGS GHL februari 2008 pagina51/97 RIVM-CEV

10 6.3.3 Invoeren vervoershoeveelheden Om gegevens betreft vervoershoeveelheden in te voeren, klikt u Vervoershoeveelheden. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. Het scherm met vervoershoeveelheden verschilt per transportroutemodaliteit, maar kent wel een gelijke basis. RRGS GHL februari 2008 pagina52/97 RIVM-CEV

11 Hier het scherm voor wegvervoer: Scherm voor spoorvervoer: RRGS GHL februari 2008 pagina53/97 RIVM-CEV

12 Scherm voor watervervoer: Voor de velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren. Als u de vervoershoeveelheden naar tevredenheid hebt ingevoerd klikt u op OK om terug te gaan naar het hoofdscherm toevoegen transportroutedeel. RRGS GHL februari 2008 pagina54/97 RIVM-CEV

13 6.3.4 Invoeren Plaatsgebonden Risico s Om het plaatsgebonden risico in te voeren van een transportroute deel, klikt u op Plaatsgebonden risico s. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. U komt dan in het volgende scherm: In dit scherm kunnen de gegevens over het plaatsgebonden risico van een transportroutedeel worden ingevoerd. Het scherm met PR-gegevens is identiek voor alle 4 transportroutemodaliteiten Voor de velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren, met de muis het juiste antwoord kunt aanklikken of in een pull down menu kunt kiezen uit een van de vaste antwoorden. RRGS GHL februari 2008 pagina55/97 RIVM-CEV

14 Als de waarden voor plaatsgebonden risico s worden ingevoerd zal automatisch een worst (de omhullende van alle PR-cirkels op dat routedeel) om het transportroutedeel getekend worden. Een andere optie is te kiezen in het pull down menu contouren tekenen / importeren dan verschijnen extra mogelijkheden: Hier kan de PR door middel van een shape file worden geïmporteerd of op de kaart worden ingetekend. Hierbij wordt de locatie van het transportroutedeel op de kaart getoond. Als gekozen is voor tekenen of importeren shape dan kan voor het gemak van de invoerder / raadpleger een (geschatte gemiddelde) waarde voor de afstand transportroutedeel_pr-contour opgegeven worden in het uiterste rechtervakje. Dit is uitsluitend een administratief gegeven dat niet wordt afgebeeld en het beïnvloedt de werkelijke getekende of geïmporteerde contour niet. Als u de gegevens naar tevredenheid hebt ingevoerd klikt u op OK om terug te gaan naar het hoofdscherm toevoegen. Criteria voor PR Shape Een shape voor contouren (vlakken) moet voldoen aan de volgende (geometrie) voorwaarden: - de PR-contour van één leidingstuk moet corresponderen met één record, - de PR-contouren moeten van polygoon formaat zijn, - elk polygoon moet binnen Nederland liggen (exclusief continentaal plat), - de polygonen moeten gesloten zijn, - de draairichting van de polygonen moet tegen de klok in zijn, - polygonen met binnen- en buitenring ( complex geometrie ) zijn uitgesloten, - de polygonen moeten minimaal 4 en mogen maximaal 498 nodes bevatten, - de afstand tussen opeenvolgende nodes moet minimaal 0,5 cm zijn RRGS GHL februari 2008 pagina56/97 RIVM-CEV

15 6.3.5 Invoeren effectafstanden De effectafstanden voert u in, door op de link Effectafstanden te klikken. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. U krijgt dan het volgende scherm te zien: In dit scherm kunnen de gegevens over de effectafstanden van een transportroutedeel worden ingevoerd. Het scherm met effectafstanden is identiek voor alle 4 transportroutemodaliteiten. Voor de velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren, met de muis het juiste antwoord kunt aanklikken of in een pull down menu kunt kiezen uit een van de vaste antwoorden. Als u de gegevens naar tevredenheid hebt ingevoerd klikt u op OK om terug te gaan naar het hoofdscherm transportroutedeel toevoegen. RRGS GHL februari 2008 pagina57/97 RIVM-CEV

16 6.3.6 Invoeren groepsrisico Voor de invoer van het groepsrisico van een transportroutedeel dient er gekozen te worden voor optie. Dit kan pas als bij Corridor een corridor geselecteerd is of geen. U klikt vervolgens op de link Nieuw Groepsrisico 1. Het volgende scherm verschijnt dan. In dit scherm kunnen de gegevens over het groepsrisico van een transportroutedeel worden ingevoerd. Het scherm met groepsrisico is identiek voor alle 4 transportroutemodaliteiten. Invoeren GR-curve De standaard weergave vorm voor het groepsrisico is een grafiek waarin op de Y-as de frequentie F in kans per jaar is uitgezet tegen het aantal doden N (per kilometer) op de X-as. Zowel de Y-as als de X-as heeft een logaritmische schaal. Indien deze GR-curve, ook FN-curve genoemd, bekend is, kan de grafiek met onderstaand scherm worden ingevoerd. In de grafiek is al de normlijn voor het groepsrisico weergegeven (deze normlijn is de oriënterende waarde die voor het groepsrisico bij transport geldt). Door toetsing van de ingevoerde GR-curve aan de normlijn kan worden bepaald of de oriënterende waarde voor het groepsrisico ergens wordt overschreden. Om de GR-curve te tekenen voor een transportroutedeel, klikt u op Tekenen achter 'Groepsrisicocurve'. U komt dan krijgt dan het volgende scherm te zien. RRGS GHL februari 2008 pagina58/97 RIVM-CEV

17 Het samenstellen van de grafiek geschiedt per punt (X,Y) door invoer van de waarde voor het aantal doden en de daarbij horende kans per jaar. Een frequentie met een waarde van bijvoorbeeld 7, dient te worden ingevoerd als 7,8E-5 of als 0, Andere formaten zijn niet mogelijk; dan verschijnt een foutmelding. Klik na elk ingevoerd punt de knop Toevoegen aan lijst aan. De ingevoerde waarden verschijnen dan in de lijst rechts naast de grafiek. Zodra er twee of meer punten zijn ingevoerd verschijnt in de grafiek een lijn tussen de punten. De nauwkeurigheid van de GR-curve wordt vergroot naarmate meer punten van de grafiek zijn ingevoerd. Tracht de oorspronkelijke GR-curve zo goed mogelijk weer te geven door de meest relevante punten in te voeren. Er is geen limiet gesteld aan het aantal ingevoerde punten. Een foutief ingevoerde punt kan met de Prullenbak -knop worden verwijderd. De gehele grafiek in één keer verwijderen kan met de Wis velden -knop, links onderaan. In het onderstaande voorbeeld zijn vijf punten van de GR-curve ingevoerd. Als de GR-curve naar wens is, klikt u op de knop OK. U komt dan terug in het scherm gegevens over het groepsrisico. RRGS GHL februari 2008 pagina59/97 RIVM-CEV

18 Beoordeling overschrijding van het groepsrisico. Met de GR-curve is te beoordelen of de oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt overschreden (één van de vragen in de invoerschermen voor het groepsrisico). In bovenstaand voorbeeld blijkt dat het groepsrisico inderdaad wordt overschreden. De ingevoerde GR-curve komt immers bij circa 300 doden boven de normlijn uit. Of anders geformuleerd: de kans per jaar op 300 of meer doden is in de voorbeeldsituatie groter dan de oriënterende norm daarvoor. Locatie GR aangeven Om de locatie van het groepsrisico aan te geven op de kaart, klikt u op de link Tekenen onder het kopje 'Locatie groepsrisico aangeven'. In het scherm dat hierop volgt wordt de locatie van de transportroutedeel direct in beeld gebracht. Met de knop kan de locatie van waar het groepsrisico geldt worden gemarkeerd. Deze locatie moet op de lijn worden getekend. Door op de knop "OK" te klikken, komt u terug in het scherm gegevens over het groepsrisico. RRGS GHL februari 2008 pagina60/97 RIVM-CEV

19 6.4 Invoer buisleiding Invoeren van een buisleidingdeel In dit onderstaande scherm kunnen de algemene gegevens van een buisleidingdeel worden ingevoerd. Voor de meeste velden geldt dat u met uw toetsenbord de u bekende gegevens kunt invoeren, met de muis het juiste antwoord kunt aanklikken of in een pull down menu kunt kiezen uit een van de vaste antwoorden. De velden die gebruik maken van een afwijkende invoermethode worden hier behandeld Afmeting buisleiding De invoer van de afmetingen van de buisleiding vraagt enkele verplichte gegevens, waaronder inwendige diameter, wanddikte en uitwendige diameter. Bij invoer van twee van de drie mogelijkheden, zal de resterende waarde automatisch berekend worden. Ook zal de ingevulde waarde automatisch wijzigingen als gekozen wordt voor een andere eenheid. RRGS GHL februari 2008 pagina61/97 RIVM-CEV

20 Invoer stof Bij invoer van een stof dient gekozen te worden voor te transporteren stoffen + toevoegen. Het volgende venster volgt dan. In deze applicatie kan door u de specifieke stof worden ingevoerd. Er kan gezocht worden op Cas-nummer en op Stofnaam. Als de stofnaam / Casnummer correct door u is ingevoerd, zal de stof na het zoeken direct verschijnen. Bij een foutieve invoer zal de melding verschijnen van Niets gevonden De mogelijkheid die dan gebruikt kan worden is door te zoeken met gebruik van het %-teken. Bijvoorbeeld voor de stof aceton, wordt gezocht op %ton%, klik op Stoffen zoeken. RRGS GHL februari 2008 pagina62/97 RIVM-CEV

21 Klik op de door u bedoelde stof en het hoofdscherm zal terugkeren met de te transporteren stof in een lijst. RRGS GHL februari 2008 pagina63/97 RIVM-CEV

22 7 Bewerking ingevoerde gegevens In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u gegevens kunt opslaan, wijzigen, verwijderen, overzetten of een publicatie ongedaan kunt maken. Deze bewerkingen zijn voor een inrichting en een transportroute vrijwel gelijk en zullen daarom allebei in dit hoofdstuk behandeld worden. 7.1 Opslaan en vrijgeven Opslag van gegevens Als u alle (verplichte) velden heeft ingevuld ziet u nu op het hoofdscherm dat alle uitroeptekens zijn verdwenen. Dit betekent dat alle verplichte velden zijn ingevuld. U kunt uw invoer vastleggen door in het hoofdscherm de knop aan te klikken. Dat kan op elk willekeurig moment tijdens het invoeren. Het is aan te bevelen om dat ook daadwerkelijk meerdere malen te doen om niet te veel gegevens kwijt te raken bij een computerstoring. De ingevoerde gegevens op alle subschermen worden nu vastgelegd in de centrale database. Het RRGS id-nummer wordt aan u gemeld Download bedrijfsgegevens Behalve in de centrale database kunt u de ingevoerde gegevens ook opslaan in uw eigen omgeving. U start deze actie door in het hoofdscherm toevoegen de knop aan te klikken. RRGS zet de gegevens om in het GML formaat en schrijft deze als bestand weg naar een bestandslocatie van uw keuze in uw eigen omgeving. RRGS GHL februari 2008 pagina64/97 RIVM-CEV

23 Deze gegevens kunnen nu eventueel buiten RRGS om worden bewerkt en later weer worden ingevoerd in het RRGS (zie paragraaf 7.6 Importeren gegevens). LET OP: het invoeren van gegevens kan alleen in overleg met uw provinciale applicatiebeheerder Vrijgeven aan RIVM De invoer van inrichtingsgegevens is pas compleet nadat u de betreffende gegevens heeft opgeslagen. Als u alle verplichte gegevens hebt ingevoerd, geeft u de gegevens vrij door in het hoofdscherm Toevoegen de knop aan te klikken. De applicatie controleert of alle verplichte velden zijn ingevuld. U krijgt dan de onderstaande melding te zien. Zolang er nog verplichte velden ontbreken, kan de inrichting niet worden vrijgegeven. Als een inrichting niet is vrijgegeven, is deze alleen zichtbaar voor het bevoegd gezag. Wanneer de inrichting nog niet is vrijgeven voor het RIVM en daarna is geautoriseerd, zal de inrichting niet op de publiekskaart worden getoond. Door het RIVM wordt steekproefsgewijs controle (marginale toetsing) uitgevoerd op de ingevoerde gegevens. Het RIVM zet vervolgens de gegevens over naar een database voor het bevoegd gezag ter autorisatie. Pas na autorisatie kunnen de gegevens op de publieksite voor een ieder toegankelijk worden gemaakt (zie paragraaf 7.9). Met deze wettelijk verplichte autorisatiestap neemt het bevoegd gezag haar verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens. RRGS GHL februari 2008 pagina65/97 RIVM-CEV

24 7.2 Wijzigen en aanvullen Om de gegevens van in het risicoregister bekende inrichtingen of transportroutes te wijzigen of aan te vullen, kiest u in het hoofdmenu Wijzigen en aanvullen onder 'Inrichting'of onder 'Transport'. Er zijn diverse situaties denkbaar waarin dit nodig is; bijvoorbeeld het voortzetten van een invoer, veranderingen in omvang, toegevoegde of verwijderde installaties of verandering van eigenaar. Na de keuze voor de optie wijzigen en aanvullen van een inrichting verschijnt het volgende zoekscherm: RRGS GHL februari 2008 pagina66/97 RIVM-CEV

25 Voor het wijzigen van een transportroute krijgt u dit zoekscherm te zien: Hoofdtransportroute Transportroutedeel In het bovenste gedeelte van het zoekscherm kunt u criteria invoeren om een hoofdtransportroute te vinden. Het onderste deel van het zoekscherm is ingericht om gegevens in te voeren om een transportroutedeel te zoeken in het register. Inrichting of transportroute zoeken In het zoekscherm kunt u diverse zoekcriteria gebruiken. U kunt een inrichting zoeken met behulp van unieke criteria waarmee één inrichting zult vinden. U kunt ook zoeken op basis van criteria waarmee het zoekresultaat meerdere inrichtingen zal bevatten. Hierdoor kunt u gebruik maken van de gegevens die bekend zijn. Hier volgt een toelichting op een aantal zoekcriteria. - Register ID-nummer : U kunt hier een u bekend ID-nummer van een inrichting opgeven als zoekcriterium of u kunt binnen een reeks van ID-nummers zoeken door het vakje zoek binnen bereik aan te klikken. - Naam inrichting : kan met de wildcard % gezocht worden. Door bijvoorbeeld %handel% in te typen, worden alle inrichtingen gevonden met handel in de naam (bijv. Hollandse Handelsonderneming ). Wanneer u handel% in typt, vindt u alle inrichtingen die met handel beginnen. - Vestigingsplaats inrichting : is er de mogelijkheid om in het rechtervakje op de eerste letter van de naam te zoeken. De letter e levert dan de eerste naam in de lijst met een e op. - Gemeente : is er de mogelijkheid om in het rechtervakje de naam te zoeken. Naar mate er meer letters van de naam worden ingetypt verschijnt uiteindelijk de gezochte naam in het linkervakje. Ook in RRGS GHL februari 2008 pagina67/97 RIVM-CEV

26 dit linker vakje kan men de gewenste naam zoeken. Hier kan men alleen maar 1 letter intypen. De letter e levert dan de eerste naam in de lijst met een e op. Als er meer dan 12 zoekresultaten zijn dan worden de resultaten over meerdere schermen verdeeld. Indien de gezochte inrichting niet bij de zoekresultaten zit kunt u door het aanklikken van een nieuwe zoekopdracht starten. U komt dan weer in het zoekscherm. Door in het zoekresultaten scherm de link Wijzigen aan te klikken kunt u nu de gegevens van een inrichting bekijken en wijzigen. Dit scherm wordt ook gebruikt bij het invoeren van inrichtingen. Er zijn nu een aantal velden ingevuld (zoals het register ID-nummer van de inrichting). Nadat u een wijziging heeft ingevoerd dient de inrichting opnieuw opgeslagen te worden. Als de wijziging(en) klaar zijn moeten de gegevens vrijgegeven, overgezet en geautoriseerd worden. Rechts boven in de blauwe balk vindt u een link zoekresultaten. waarmee u terug kunt naar het scherm RRGS GHL februari 2008 pagina68/97 RIVM-CEV

27 Zoeken via de kaart Deze zoekmethode wordt niet aanbevolen omdat de mogelijkheden beperkt zijn. U hebt ook de mogelijkheid om met behulp van de kaart een inrichting te selecteren. U kunt in de kaart inrichtingen bekijken en daarin het register ID-nummer en de bedrijfsnaam vinden. U kunt vanuit de kaart echter niet de bijbehorende gegevens inzien. Hiervoor moet u het zoekscherm gebruiken. Indien u kiest voor zoeken via de kaart kunt met de knop selectietool een zoekgebied aangeven waarbinnen u wilt zoeken. Op de kaart verschijnen dan in een geel kader het register ID-nummers van de gevonden inrichtingen die binnen dat gebied liggen. Deze kunt u eventueel invoeren in het zoekcriteria scherm. Aanklikken van levert een lijstje op van alle inrichtingen van uw bevoegde gezag binnen het geselecteerde gebied. U kunt ook inzoomen op een deel van de kaart met behulp van de zoomknoppen (zie paragraaf 5.3). Wanneer u zover bent ingezoomd dat de inrichtingen als een polygoon worden weergegeven, wordt de bedrijfsnaam vertoond als u met de cursor op de polygoon gaat staan. U moet op de knop klikken om de kaart te verlaten. U komt dan in het zoekresultaten scherm. Hierin worden uitsluitend inrichtingen weergegeven waarover u de autorisatie heeft om deze te wijzigen. RRGS GHL februari 2008 pagina69/97 RIVM-CEV

28 7.3 Publicatie ongedaan maken Er kunnen redenen zijn om een inrichting (dit geldt voor alle ramptypen en kwetsbare objecten) niet op de publieke risicokaart te tonen, maar wel in het systeem te bewaren (alleen zichtbaar voor iedereen die kan inloggen in het register). Als u een inrichting wilt markeren om de publicatie ervan op de publiekstoegankelijke internetsite ongedaan te maken, moeten er 2 processen doorlopen worden. Eerst moet de inrichting geselecteerd worden, die verwijderd moet worden via het traject Publicatie ongedaan maken. Vervolgens moet deze wijziging geautoriseerd worden door het bevoegde gezag door middel van autoriseren. Een publicatie ongedaan maken is alleen mogelijk bij geautoriseerde inrichtingen en deze inrichtingen zullen alleen worden geselecteerd. Proces publicatie ongedaan maken Proces verwijderen van de kaart (autoriseren) Wanneer u op de knop onder Inrichting klikt dan krijgt u het volgende zoekscherm te zien. RRGS GHL februari 2008 pagina70/97 RIVM-CEV

29 Als u de betreffende inrichting heeft gevonden en deze geselecteerd hebt met de link, dan klikt u op de knop onder in het scherm. De inrichting moet nu nog door het bevoegde gezag geautoriseerd worden om van de kaart te verwijderen. Hiervoor klikt iemand met autorisatierechten binnen uw bevoegd gezag in het hoofdmenu op ; u komt dan in het volgende zoekscherm. U selecteert te verwijderen van de kaart, vult daarboven zoekcriteria in over de inrichting en klikt vervolgens op. Vervolgens krijgt u de inrichting(en) te zien die voldoen aan uw criteria en waarvoor u de autorisatie heeft om wijzigingen aan te brengen. Door op Autoriseren aan te klikken bij de betreffende inrichting, krijgt u de informatie over deze inrichting te zien met daaronder de volgende tekst: RRGS GHL februari 2008 pagina71/97 RIVM-CEV

30 U selecteert correct en klikt vervolgens op. De inrichting is nu niet meer zichtbaar op de risicokaart voor publiek, maar is nog wel te zien voor een ieder die kan inloggen in het register. RRGS GHL februari 2008 pagina72/97 RIVM-CEV

31 7.4 Verwijderen Om een inrichting te verwijderen klikt u op het introductiescherm de knop aan. U komt nu in het zoekscherm. Dit zoekscherm is identiek aan dat van de functie Wijzigen en aanvullen. Voor de beschrijving van dit scherm kunt u paragraaf 7.2 raadplegen. De zoekresultaten worden gepresenteerd in het scherm resultaten. In de laatste kolom van de zoekresultaten ziet u nu de link verwijderen. Wanneer u deze link aanklikt komt u in het hoofdscherm van de gekozen inrichting. RRGS GHL februari 2008 pagina73/97 RIVM-CEV

32 In dit scherm heeft u de mogelijkheid om alle gegevens van de inrichting te bekijken. Onder aan dit scherm staat de knop. Wanneer u hier opklikt wordt de inrichting direct uit de database verwijderd. Er wordt niet meer naar een bevestiging gevraagd, en het register ID-nummer gaat verloren. U hebt hier ook de mogelijkheid om de gegevens van de inrichting (vooraf) te exporteren naar uw eigen omgeving via de knop download bedrijfsgegevens. U kunt terug naar de zoekresultaten door rechts boven in de blauwe balk de link aan te klikken. Evenals bij het vrijgeven of publicatie ongedaan maken van een ingevoerde inrichting dient bij het verwijderen van een ingevoerde inrichting een autorisatie door de verantwoordelijke van het bevoegd gezag plaats te vinden (zie paragraaf 7.9). Pas na autorisatie kan een inrichting worden verwijderd uit het register. RRGS GHL februari 2008 pagina74/97 RIVM-CEV

2.1 Vaste onderdelen van de schermen Op ieder scherm van het RRGS/ISOR vindt u een aantal vaste onderdelen terug: Rechtsboven Help-menu openen.

2.1 Vaste onderdelen van de schermen Op ieder scherm van het RRGS/ISOR vindt u een aantal vaste onderdelen terug: Rechtsboven Help-menu openen. 1. Inleiding RRGS en ISOR In het RRGS/ISOR registreert u RRGS inrichtingen, RRGS transportroutes en ISOR risico-objecten. Voor de specifieke help betreffende het RRGS wordt verwezen naar RRGS inrichting

Nadere informatie

RRGS versie 5.0.4 RRGS Gebruikershandleiding versie 4.0

RRGS versie 5.0.4 RRGS Gebruikershandleiding versie 4.0 RIVM- Centrum Externe Veiligheid RRGS versie 5.0.4 RRGS Gebruikershandleiding versie 4.0 Datum 25 februari 2008 Auteur Centrum Externe Veiligheid Status definitief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Inhoud 1 1.1 Introductie NAPinfo 3 Website 3 1.2 Inloggen 3 2 2.1 NAPinfo starten en basisfuncties 4 NAPinfo algemeen 4 2.2 NAPinfo kaartlaag toevoegen

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

De belangrijkste onderdelen van het scherm zijn in onderstaande afbeelding aangegeven. Hieronder vindt u de uitleg ervan.

De belangrijkste onderdelen van het scherm zijn in onderstaande afbeelding aangegeven. Hieronder vindt u de uitleg ervan. Help Inhoud Introductie Onderdelen van het scherm Werken met de kaart De knoppenbalken Overzichtskaart Kaartlagen De legenda De kaartschaal Informatie opvragen Gericht zoeken naar een adres Afdrukken Introductie

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Help. Snel op weg. Help Inhoud. Informatie uit de kaart kunt u in slechts drie stappen opvragen. Klik hier voor de instructie.

Help. Snel op weg. Help Inhoud. Informatie uit de kaart kunt u in slechts drie stappen opvragen. Klik hier voor de instructie. Help Snel op weg Informatie uit de kaart kunt u in slechts drie stappen opvragen. Klik hier voor de instructie. Help Inhoud Introductie Onderdelen van het scherm Werken met de kaart De knoppenbalken Overzichtskaart

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 5-1-2015 Versie : 1.1 Copyright

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24 Gebruiksaanwijzingen Inhoudsopgave gebruiksaanwijzingen Mennens Certificaten Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Mennens Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 3-1.2 Inloggen... 4 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III

Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III Voor het indienen van een onderzoekmelding in Archis III ga je naar Melden nieuw onderzoek Daar moeten 3 schermen doorlopen/ingevoerd worden. Eerste scherm:

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Algemene introductie van Newbase

Algemene introductie van Newbase Algemene introductie van Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Aan de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen The Nanny Personeel Lokaal inloggen Inleiding Binnen uw organisatie wordt gebruik gemaakt van The Nanny Personeel. The Nanny Personeel is een webapplicatie. Echter, in tegenstelling tot de meeste websites,

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.kerknigtevecht.nl. Inleiding

Gebruikershandleiding www.kerknigtevecht.nl. Inleiding Inleiding Het beheren van de pagina s op www.kerknigtevecht.nl wordt gedaan door daartoe geautoriseerde gebruikers. Deze handleiding helpt je op weg hoe je je eigen pagina s kunt beheren, zoals het plaatsen

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

Foto's in de service module

Foto's in de service module Foto's in de service module Simar automatisering b.v., oktober 2015 Inleiding Met ingang van oktober 2015 is het mogelijk om foto's toe te voegen aan servicemeldingen, deze automatisch te bewaren en mee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD Dit is een handleiding over het inrichten van de Daxis Cloud, waarin enkele onderdelen voor het personaliseren worden behandeld. Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De metro-omgeving...

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave: 1. Algemeen... 3 2. Het inlogscherm... 3 3. Failed-scherm... 4 4. Wijzig wachtwoord... 4 5. Gewijzigde

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. voor Zorgaanbieders

Handleiding Contracteermodule. voor Zorgaanbieders voor Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 09-07-2013 Versie : 1.0 Copyright Dit is een uitgave van. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Handleiding. SaldoMaster

Handleiding. SaldoMaster Handleiding SaldoMaster Inhoudsopgave 1. Saldomaster... 4 1.1 Gegevens uitwisselen... 5 1.1.1 Als u Agis Total Farm System heeft... 5 1.2 Synchroniseren... 7 1.3 Invoeren... 8 1.3.1 Periodegegevens...

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden!

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Inhoud Hoe werkt het:... 1 Aanmaken van een nieuwe groep met eigen afbeelding, tekst en spraak... 4 Instellingen...

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Pagina 2 Inhoud Inloggen... 4 Standnaam en logo invoeren... 5 Invoeren van uw bedrijfsgegevens...

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl WebQuest / WebKwestie met Word 2003 www.webkwestie.nl Een WebQuest / WebKwestie maken in Word 2003 Belangrijk is dat alle pagina s en afbeeldingen die u gebruikt in één map worden opgeslagen. Download

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AANMELDEN EN PERCELEN INTEKENEN

GEBRUIKSAANWIJZING AANMELDEN EN PERCELEN INTEKENEN GEBRUIKSAANWIJZING AANMELDEN EN PERCELEN INTEKENEN A. Registreren Om percelen in te kunnen tekenen op www.mijnakker.nl registreert u zichzelf eerst. Registreren is gratis, u doet dit als volgt: 1. Ga naar

Nadere informatie