Aanvragen UZI-middelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvragen UZI-middelen"

Transcriptie

1 Aanvragen UZI-middelen Aanmelden als abonnee, aanvragen UZI-passen en servercertificaat HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 2.0 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG Euroned, december 2008

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 UZI-register Aanmelden bij het UZI-register 2.1 Soorten passen Zorgverlenerpas Medewerkerpas op naam Medewerkerpas niet op naam Soort abonnee Aanmelden als abonnee Apotheek registreren als abonnee 3.1 Soort abonnee bepalen Invullen aanmeldingsformulier Introductie Gegevens organisatie Toetsing AGB-code Wettelijk vertegenwoordiger Andere aanvrager Gemachtigde aanvrager Controle en Afdrukken Praktijk registreren als abonnee 4.1 Soort abonnee bepalen Invullen aanmeldingsformulier Introductie Gegevens organisatie Toetsing AGB-code Wettelijk vertegenwoordiger Andere aanvrager Gemachtigde aanvrager Controle en Afdrukken Euroned, december 2008 Pagina I

3 Inhoudsopgave 5 Aanvragen servercertificaat 5.0 Werkwijze aanvragen UZI-servercertificaat UZI-gegevens naar Euroned sturen Fully Qualified Domain Name (FQDN) Aanvraagformulier invullen Introductie Abonneegegevens Systeemgegevens Identiteitsvaststelling Postkantoor Controle en Afdrukken U heeft een UZI-pas U heeft GEEN UZI-pas PKCS#10 Certificate Signing Request UZI stuurt het certificaat naar Euroned Euroned installeert het certificaat Aanvragen UZI-passen 6.1 Aanvraagformulier zorgverlenerpas Introductie Abonneegegevens Gegevens (toekomstig) pashouder Toetsing AGB-code Postkantoor Controle en Afdrukken Pagina II Euroned, december 2008

4 UZI-register 1 Inleiding Inleiding 1.1 UZI-register Op 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) in werking getreden. Vanaf die dag geldt een invoeringsperiode van 1 jaar. Het BSN mag in die periode door zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars worden gebruikt; dit is echter nog niet verplicht. Met ingang van 1 juni 2009 wordt gebruik van het BSN verplicht gesteld. Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zodra de Wbsn-z dit verplicht stelt, moeten patiënten zich óók kunnen legitimeren bij andere zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars. Deze moeten kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Voor het vaststellen/controleren van het BSN van de patiënt kunt u gebruik maken van de diensten van de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z). Om aan alle de verplichtingen t.a.v. de controle bij de SBV-Z te kunnen voldoen, moet u over een UZI-pas beschikken en moet op uw systeem een UZI-servercertificaat zijn geïnstalleeerd. De wet zegt hierover dat, alleen die zorgaanbieders, die staan ingeschreven in de registers de mogelijkheid krijgen de faciliteiten van de SBV-Z te gebruiken. Registers C Zorgaanbieders en indicatieorganen worden opgenomen in het UZI-register, zorgverzekeraars in het ZOVAR-register. Deze registers zijn ingesteld door de minister van VWS. C De organisaties die de registers beheren, verstrekken geregistreerde zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars een zogenaamde UZI-pas en UZI-servercertificaat, waarmee ze toegang krijgen tot de SBV-Z. De volgende hoofdstukken beschrijven de handelingen die u moet uitvoeren om u bij het UZI-register als abonnee aan te melden en een UZI-servercertificaat en UZI-pas aan te vragen. Op de website van het UZI-register (www.uziregister.nl) kunt u veel informatie in PDF-formaat vinden, u in de menubalk op de optie Informatiemateriaal klikt. Euroned, december 2008 Pagina 1-1

5 Inleiding UZI-register Deze handleiding is bedoeld als naslag bij het invullen van de vragen ten behoeve van uw registratie bij het UZI en het aanvragen van de benodigde UZI-middelen. De instructies en schermafbeeldingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de website van het UZI van begin december Het is mogelijk dat de afbeeldingen en vragen afwijken van de werkelijke situatie op de website van het UZI. De strekking van de vragen zal in dat geval naar verwachting niet verschillen met hetgeen hier beschreven is. Op de website van het UZI staat veel informatie in de sectie Veelgestelde vragen. U kunt zogeheten factsheets over veel onderwerpen openen en afdrukken. De website van het UZI-register is bereikbaar via de het adres: In de menubalk op beginpagina staat rechts de optie Veelgestelde vragen. Onder de optie Informatiemateriaal staan brochures en factsheets. Pagina 1-2 Euroned, december 2008

6 Soorten passen 2 Aanmelden bij het UZI-register Aanmelden bij het UZI-register De instructies in dit hoofdstuk hoeft u alleen uit te voeren als u nog NIET bij het UZI-register bent geregistreerd. Als u al abonnee bent, kunt u dit hoofdstuk overslaan. 2.1 Soorten passen Zorgverlenerpas Om gebruik te kunnen maken van de diensten die de SBV-Z biedt, moet u beschikken over een UZI-pas en een UZI-servercertificaat. Deze middelen kunt u alleen verkrijgen als u abonnee bent bij het UZI-register. Het UZI-register is een organisatie die de unieke identificatie van o.a. zorgverleners regelt. Het register verzorgt de verwerking van de aanvraag, productie en uitgifte van de UZI-pas en het UZI-servercertificaat. Via de website van het UZI-register kunt u zich aanmelden als abonnee. Voordat u zich aanmeldt bij het UZI-register, moet u weten welke soorten UZI-passen u kunt aanvragen. De soort abonnee die u bij het UZI-register aanvraagt, heeft invloed op de soort UZI-passen die u kunt krijgen. Het UZI-register verstrekt drie soorten UZI-passen. De informatie op de passen is toegesneden op de rol die de pashouder heeft binnen de zorgverlening. De zorgverlenerpas is bedoeld voor zorgverleners, van wie het beroep is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Houders van een zorgverlenerpas kunnen: C in het elektronisch berichtenverkeer aangeven wie ze zijn en wat hun beroep is; C gegevens versleuteld verzenden en opslaan; C een elektronische handtekening plaatsen. Voor u zelf moet u een zorgverlenerpas aanvragen Medewerkerpas op naam Dit is een persoonlijke pas voor medewerkers van een abonnee van het UZI-register. Deze pas geeft dezelfde mogelijkheden als de zorgverlenerpas en is wellicht de beste pas voor uw medewerkers. Euroned, december 2008 Pagina 2-1

7 Aanmelden bij het UZI-register Soort abonnee Medewerkerpas niet op naam 2.2 Soort abonnee Op deze pas staat niet de naam, maar de functie van de medewerker. Deze pas geeft minder bevoegdheden dan de andere twee passen en is in de situatie van apotheek of praktijk wellicht minder bruikbaar. Het UZI-register kent twee soorten abonnees. U kunt zich als individuele zorgverlener of als organisatie aanmelden. U kunt u zich het beste aanmelden als organisatie-abonnee. Dit geldt zowel voor apothekers als voor huisartsen (zowel in solo- als in groepspraktijken). In vrijwel alle gevallen zal een organisatie-registratie de meest geschikte keuze zijn. (zie ook de factsheet Wanneer is een organisatie een zorginstelling van het UZI). 2.3 Aanmelden als abonnee Op de website van het UZI-register wordt u via de antwoorden op een aantal vragen naar het juiste aanvraagformulier geleid. Na het openen van het aanvraagformulier beantwoordt u de vragen, waarna u het formulier kunt afdrukken en samen met een aantal bescheiden naar het UZI-register sturen. Ten behoeve van het invullen van het aanvraag formulier moet u beschikken over: Kamer van Koophandel nummer (indien van toepassing); Adresgegevens van uw organisatie; AGB-code van uw organisatie. Met het aanvraagformulier moet u de volgende documenten meesturen: kopie oprichtingsakte, instellingsbesluit of maatschap (geldt alleen voor huisartsen); kopie geldig identiteitsdocument van de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie. Op de volgende pagina s staan de instructies die u moet uitvoeren om een aanvraagformulier in te vullen en af te drukken. De diverse vragen worden waar nodig toegelicht. Pagina 2-2 Euroned, december 2008

8 Aanmelden als abonnee Aanmelden bij het UZI-register 1. Start de Internet Explorer. 2. Tik in de adresbalk de volgende URL Op het scherm verschijnt de beginpagina van de website van het UZI-register. Midden op de pagina staat een kader met hyperlinks (zie Figuur 2-1). Figuur Klik op de link Aanvragen abonnee. De pagina Aanvragen abonnee wordt geopend. In de alinea Welk type abonnee wordt u? staat de hyperlink Kieshulp Startpakket. 4. Klik op de link Kieshulp Startpakket. De pagina Kieshulp Startpakket wordt geopend met de eerste van de vragen die bepalen welk soort abonnement u neemt. 5. Klik op het keuzerondje een huisartsenpraktijk, huisartsenpost, apotheek of ziekenhuis (zie Figuur 2-2). Figuur 2-2 Euroned, december 2008 Pagina 2-3

9 Aanmelden bij het UZI-register Aanmelden als abonnee 6. Klik op de knop Volgende >>. Op het scherm verschijnt de volgende vraag (zie Figuur 2-3). Op dit moment voldoet Mira nog niet aan de eisen die worden gesteld aan een GBZ. Figuur Klik op het keuzerondje Nee. 8. Klik op de knop Volgende >>. Op het scherm verschijnt de volgende vraag (zie Figuur 2-4). 9. Klik op het keuzerondje dat uw categorie aangeeft. Als u apotheker bent, moet u op het keuzerondje Apotheek klikken. Als u huisarts bent, moet u op het keuzerondje Anders klikken. 10. Klik op de knop Volgende >>. Figuur 2-4 Tot zover verloopt het aanvragen van een abonnement voor alle zorgverleners gelijk. De vragen die nu op het scherm worden getoond zijn afhankelijk van het keuzerondje waarop u heeft geklikt. Als u apotheker bent, moet u verder met hoofdstuk 3 Apotheek registreren als abonnee. Als u huisarts of apotheekhoudende huisarts bent, moet u verder met hoofdstuk 4 Praktijk registreren als abonnee. Pagina 2-4 Euroned, december 2008

10 Soort abonnee bepalen 3 Apotheek registreren als abonnee Apotheek registreren als abonnee Dit hoofdstuk behandelt de vervolgvragen die u als apotheker moet beantwoorden. U heeft bij de vraag Tot welke categorie zorgaanbieders behoort u op het keuzerondje Apotheek geklikt. Per apotheek hoeft slechts één formulier te worden ingevuld. De aanvrager (wettelijk vertegenwoordiger) kan later voor de andere zorgverleners en alle medewerkers binnen de apotheek de benodigde UZI-passen aanvragen. 3.1 Soort abonnee bepalen Er volgen een aantal vragen, waarvan de antwoorden bepalen, hoe u zich het best kunt laten registreren. Op basis hiervan kunt u het bijbehorend formulier openen. Op het scherm staat de vraag of u werkzaam bent in een andere organisatievorm binnen de instelling (zie Figuur 3-1). Deze vraag heeft betrekking op bijv. een politheek. Klanten van Euroned moeten deze vraag zeer waarschijnlijk met Nee beantwoorden. Figuur 3-1 Euroned, december 2008 Pagina 3-1

11 Apotheek registreren als abonnee Soort abonnee bepalen 1. Klik op het keuzerondje Nee. 2. Klik op de knop Volgende >>. Op het scherm verschijnt nu de mededeling, dat voor u abonnee organisatie de beste keuze is. Eronder staat de vraag of het systeem, waarvoor u de UZI-middelen aanvraagt (bedoeld wordt hier het UZI-servercertificaat), in een beveiligde, afgesloten ruimte staat (zie Figuur 3-2). Als u deze vraag met Nee beantwoordt, krijgt u geen servercertificaat. Deze vraag moet u dus met Ja beantwoorden. Figuur Klik op het keuzerondje Ja. 4. Klik op de knop Volgende >>. Op het scherm verschijnt de vraag tot welke categorie uw organisatie behoort (zie Figuur 3-3). Figuur Klik op het keuzerondje Apotheek. 6. Klik op de knop Volgende >>. Pagina 3-2 Euroned, december 2008

12 Invullen aanmeldingsformulier Apotheek registreren als abonnee U heeft nu alle vragen beantwoord die nodig zijn voor het bepalen van het soort aanmeldingsformulier. Op het scherm staan een aantal hyperlinks, waarmee u formulieren kunt openen ten behoeve van het aanmelden als abonnee en het aanvragen van een servercertificaat (zie Figuur 3-4). 7. Klik op de link Formulier organisatie (apotheek) registreren als abonnee. Figuur Invullen aanmeldingsformulier Op het scherm ziet u de introductiepagina van het aanmeldingsformulier (zie Figuur 3-5). Figuur 3-5 Euroned, december 2008 Pagina 3-3

13 Apotheek registreren als abonnee Invullen aanmeldingsformulier Introductie U moet een aantal pagina s doorlopen voordat u het formulier kunt afdrukken. Op de pagina staat ook aangegeven welke informatie nodig is bij het invullen van het formulier (Checklist). U heeft nodig: C het nummer van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel (indien van toepassing); C de AGB-code van uw organisatie; C de adresgegevens van uw organisatie. 1. Klik op de knop Start registratie >>. Als deze knop niet zichtbaar is, kunt u met behulp van de verticale schuifbalk aan de rechterkant de pagina verschuiven, totdat de knop zichtbaar is Gegevens organisatie De tweede stap bestaat uit het invullen van de gegevens van uw apotheek. Deze stap bestaat uit 2 pagina s. Op de eerste pagina moet u aangeven tot welke categorie uw organisatie behoort. 1. Klik onder het kopje Cure op het keuzerondje Apotheek. Verschuif indien nodig de pagina met behulp van de verticale schuifbalk tot de knoppen zichtbaar zijn. 2. Klik op de knop Volgende >>. Op de nu getoonde pagina moet u het bezoekadres, het postadres en de contactgegevens van uw apotheek invullen. De met een sterretje (*) gemarkeerde velden mag u niet leeg laten. U moet daar iets invullen. 3. Vul in het veld Naam organisatie de naam van uw apotheek in. 4. Vul in de velden Postcode in het linker vak de 4 cijfers van de postcode van uw apotheek in en in het rechter vak de 2 letters. 5. Vul in het veld Huisnummer het huisnummer van uw apotheek in. 6. Vul in het veld Toevoeging zo nodig een toevoeging van het huisnummer in. 7. Klik op de knop Straat en plaats opzoeken. U kunt de velden Straat en Plaats niet zelf invullen. Op basis van postcode en huisnummer worden beide velden gevuld. Als u een geldige postcode-huisnummer combinatie heeft ingevuld, zal het programma de juiste straat- en plaatsnaam invullen. 8. Alleen als het postadres afwijkt van het bezoekadres moet u het vinkje in het selectievakje Gelijk aan bezoekadres weghalen. Als u bijv. een postbusnummer heeft, moet u op het selectievakje klikken, zodat het vinkje wordt weggehaald. Op het scherm verschijnen dan dezelfde velden als bij het bezoekadres. U moet het postadres op dezelfde wijze invullen als het bezoekadres. Pagina 3-4 Euroned, december 2008

14 Invullen aanmeldingsformulier Apotheek registreren als abonnee Toetsing 9. Vul in de velden Telefoonnummer het telefoonnummer in waaronder uw apotheek bereikbaar is. In het eerste veld is al het landnummer ingevuld. Vul in het tweede veld het netnummer zonder voorloopnul in. Vul in het laatste veld het abonneenummer in. 10. Het Faxnummer is optioneel en hoeft niet per se te worden ingevuld. 11. Vul in het veld adres het mailadres van E-Zorg in. Iedere gebruiker van Mira is aangesloten aan het E-Zorgnetwerk en heeft een E-Zorgmailadres. U bent verplicht een adres in te vullen. Het adres is onder meer nodig voor de servercertificaten. 12. Klik op de knop Volgende >>. De derde stap bestaat uit het invullen van nummers die het UZI-register gebruikt om een aantal ingevulde gegevens te controleren (zie Figuur 3-6). Figuur AGB-code 1. Vul in het veld KvK-nummer het nummer in waaronder uw organisatie bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. De andere velden op deze pagina zijn optioneel. Het is wellicht verstandig ook het KvK-nummer van de wettelijke vertegenwoordiger in te vullen (indien van toepassing). 2. Klik op de knop Volgende >>. De volgende stap is het invullen van de AGB-code. Het opgeven van de AGB-code is niet verplicht. U kunt echter een AGB-code op de UZI-pas laten opnemen. In onderstaande tabel ziet u welke AGB-code bij welke situatie hoort. Euroned, december 2008 Pagina 3-5

15 Apotheek registreren als abonnee Type aanvraag Abonnee zorgverlener Abonnee organisatie Zorgverlenerpas Medewerkerpas Servercertificaat Invullen aanmeldingsformulier AGB-code AGB-code zorgverlener AGB-code apotheek AGB-code zorgverlener AGB-apotheek AGB-apotheek Bij een apotheek gaat het altijd om het registreren van een organisatie als abonnee; u moet hier dus de AGB-code van uw apotheek invullen. Deze code wordt op de medewerkerpas en in het servercertificaat opgenomen. Op de zorgverlenerpas staat altijd de persoonlijke AGB-code van de zorgverlener en niet de AGB-code van de apotheek. 1. Vul in het veld AGB-code de AGB-code van uw apotheek in. Een AGB-code bestaat uit een aaneengesloten reeks van 8 cijfers, zonder streepjes of andere (lees)tekens. 2. Klik op de knop Volgende >> Wettelijk vertegenwoordiger De volgende stap het is verstrekken van informatie over de wettelijk vertegenwoordiger van uw apotheek. Dit is de persoon die juridische aansprakelijkheid voor de apotheek heeft. Bij het abonneetype organisatie is dit misschien niet altijd duidelijk. Zoek uit wie de officiële wettelijk vertegenwoordiger van uw organisatie is, voordat u met uw aanvraag begint. U moet een kopie van het identiteitsdocument, waarvan u hier het nummer invult, meesturen met het aanvraagformulier. Tevens moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor het delen van uw persoonsgegevens met andere organisaties. Zonder deze toestemming kunt u geen abonnee worden van het UZI-register. Apothekers, die geen eigenaar van de apotheek zijn, moeten met de eigenaar overleg plegen over de wijze waarop de gegevens worden verstrekt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het UZI-register Andere aanvrager Als de wettelijk vertegenwoordiger niet zelf de UZI-passen en het UZI-servercertificaat aanvraagt, kan een andere persoon dat doen. In dat geval moeten van die persoon ook gegevens worden ingevuld. Pagina 3-6 Euroned, december 2008

16 Invullen aanmeldingsformulier Apotheek registreren als abonnee Door op het keuzerondje Ja bij Andere aanvrager te klikken, geeft u aan dat iemand anders dan de wettelijk vertegenwoordiger de UZI-middelen aanvraagt. 1. Vul de verlangde informatie in De velden en keuzerondjes spreken voor zich en behoeven verder geen toelichting. 2. Klik op de knop Volgende >> Gemachtigde aanvrager Als u bij Andere aanvrager op het keuzerondje Nee heeft geklikt, dan verschijnt deze pagina NIET op het scherm. In dat geval moet u verder gaan met Controle en Afdrukken. Heeft u op het keuzerondje Ja geklikt, dan verschijnt een soortgelijke pagina als bij de wettelijke vertegenwoordiger. Vul de verlangde gegevens in. U moet een kopie van het identiteitsdocument, waarvan u het nummer heeft ingevuld, met het aanvraagformulier meesturen. Ook nu moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor het verwerken en delen van de persoonsgegevens. Zonder deze toestemming wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 1. Vul de verlangde informatie in De velden en keuzerondjes spreken voor zich en behoeven geen toelichting. 2. Klik op de knop Volgende >> Controle en Afdrukken De laatste stap is het controleren van de ingevulde gegevens. Op het scherm staat alle ingevulde informatie gerangschikt naar gegevenssoort. Door op de hyperlink Wijzigen te klikken, wordt de pagina met de betreffende gegevens getoond. Als u na het corrigeren van de gegevens op de knop Volgende >> klikt, wordt de controle-pagina weer getoond met de aangepaste informatie. U moet het formulier afdrukken om het naar het UZI-register te kunnen sturen. 1. Klik op de knop Print dit formulier. In een nieuw venster (of tabblad) worden de gegevens getoond. Tegelijk wordt het windowsdialoogvenster Afdrukken geopend. 2. Klik op de knop Afdrukken. Euroned, december 2008 Pagina 3-7

17 Apotheek registreren als abonnee Invullen aanmeldingsformulier Op de printer worden een aantal pagina s afgedrukt. Op de laatste pagina van het aanvraagformulier moet de wettelijk vertegenwoordiger zijn naam en handtekening plaatsen. Als er een gemachtigde aanvrager is ingevuld, moet ook deze het formulier tekenen. Er wordt ook een extra pagina afgedrukt, waarop staat aangegeven welke bijlagen tegelijk met het formulier moeten worden verstuurd. Ga verder met hoofdstuk 5 Aanvragen UZI-servercertificaat. Pagina 3-8 Euroned, december 2008

18 Soort abonnee bepalen 4 Praktijk registreren als abonnee Praktijk registreren als abonnee Dit hoofdstuk beschrijft de vervolgvragen die u als huisarts moet beantwoorden. U heeft bij de vraag Tot welke categorie zorgaanbieders behoort u op het keuzerondje Anders geklikt. Per praktijk hoeft slechts één formulier voor te worden ingevuld. De aanvrager (wettelijk vertegenwoordiger) kan later voor de andere zorgverleners en alle medewerkers binnen de praktijk de benodigde UZI-passen aanvragen. Ook het servercertificaat kunt u pas aanvragen, nadat u als abonnee bij het UZI-register bent geregistreerd. 4.1 Soort abonnee bepalen Er volgen een aantal vragen, waarvan de antwoorden bepalen, hoe u zich het best kunt laten registreren. Op basis hiervan kunt u het bijbehorend formulier openen. Op het scherm staat de vraag of u huisarts bent (zie Figuur 4-1). Figuur Klik op het keuzerondje Ja. 2. Klik op de knop Volgende >>. De volgende vraag heeft betrekking op het wel of niet samenwerken met andere zorgverleners (zie Figuur 4-2). Het antwoord op deze vraag bepaalt mede welk soort abonnee u wordt. Euroned, december 2008 Pagina 4-1

19 Praktijk registreren als abonnee Soort abonnee bepalen Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 4. Klik op de knop Volgende >>. Als u deze vraag met Nee heeft beantwoord, geeft het programma aan dat u voor abonnee zorgverlener in aanmerking komt. In dat geval gaat de volgende vraag over de ruimte, waarin de server staat (ga verder op pagina 4-5 met de vraag of de server in een afgesloten ruimte staat). Als u de vraag met Ja heeft beantwoord, ziet u de vraag uit Figuur 4-3 op het scherm. Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 6. Klik op de knop Volgende >>. Als u deze vraag met Ja heeft beantwoord, meldt het programma dat uw werkgever abonnee kan worden. Er worden dan verder geen vragen meer gesteld en u kunt geen aanvraagformulier afdrukken. Pagina 4-2 Euroned, december 2008

20 Soort abonnee bepalen Praktijk registreren als abonnee Als u de vraag met Nee heeft beantwoord, ziet u op het scherm de vraag of deze collega bij u in dienst is (zie Figuur 4-4). Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 8. Klik op de knop Volgende >>. Als u de vraag met Ja heeft beantwoord, geeft het programma aan, dat abonnee zorgverlener voor u de beste keuze is. In dat geval gaat de volgende vraag over de ruimte, waarin de server staat (ga verder op pagina 4-5 met de vraag of de server in een afgesloten ruimte staat). Als u de vraag met Nee heeft beantwoord, gaat de volgende vraag over juridische verantwoordelijkheid (zie Figuur 4-5). Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 10. Klik op de knop Volgende >>. Euroned, december 2008 Pagina 4-3

21 Praktijk registreren als abonnee Soort abonnee bepalen Als u de vraag met Nee heeft beantwoord, geeft het programma aan, dat abonnee zorgverlener voor u de beste keuze is. In dat geval gaat de volgende vraag over de ruimte, waarin de server staat (ga verder op pagina 4-5 met de vraag of de server in een afgesloten ruimte staat). Als u de vraag met Ja heeft beantwoord, gaat de volgende vraag over het delen van faciliteiten (zie Figuur 4-6). Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 12. Klik op de knop Volgende >>. Als u de vraag met Nee heeft beantwoord, geeft het programma aan, dat abonnee zorgverlener voor u de beste keuze is. In dat geval gaat de volgende vraag over de ruimte, waarin de server staat (ga verder op pagina 4-5 met de vraag of de server in een afgesloten ruimte staat). Als u de vraag met Ja heeft beantwoord, geeft het programma aan dat op basis van uw antwoorden abonnee organisatie voor u de beste keuze is. Op het scherm ziet u in dat geval een vraag over inschrijving bij de Kamer van Koophandel (zie Figuur 4-7). Pagina 4-4 Euroned, december 2008

22 Soort abonnee bepalen Praktijk registreren als abonnee Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 14. Klik op de knop Volgende >>. De vraag over de inschrijving bij de Kamer van Koophandel moet u beantwoorden op basis van de feitelijke situatie. Afhankelijk van uw antwoord moet u een formulier invullen mét (Ja) of zónder (Nee) informatie over uw inschrijving bij de KvK. Op het scherm staat vervolgens de vraag of het systeem, waarvoor u de UZI-middelen aanvraagt, in een beveiligde, afgesloten ruimte staat (zie Figuur 4-8). Figuur 4-8 Euroned, december 2008 Pagina 4-5

23 Praktijk registreren als abonnee Soort abonnee bepalen 15. Klik op het keuzerondje Ja. 16. Klik op de knop Volgende >>. Als u deze vraag met Nee beantwoordt, krijgt u geen servercertificaat. Deze vraag moet u dus met Ja beantwoorden. Figuur 4-9 U heeft nu alle vragen beantwoord voor het bepalen van het soort aanmeldingsformulier. Op het scherm staan een aantal hyperlinks, waarmee u het formulier kunt openen t.b.v het aanmelden (zie Figuur 4-9). Afhankelijk van de soort abonnee, die het programma u adviseert, kan hier ook de naam van een ander formulier staan 17. Klik op de hyperlink Formulier organisatie registreren als abonnee (samenwerkende zorgverleners met KvK). Op de volgende pagina s staat het aanmeldingsformulier ten behoeve van het registreren als abonnee organisatie beschreven. Het formulier t.b.v. het aanmelden als abonnee zorgverlener wijkt enigszins af van het hier toegelichte formulier, doch heeft eenzelfde look and feel. Tegelijk met het aanmelden als abonnee zorgverlener kunt u uw UZI-zorgverlenerpas aanvragen. Bij het aanmelden als abonnee organisatie moet u de UZI-passen met behulp van een apaprt formulier aanvragen. Pagina 4-6 Euroned, december 2008

24 Invullen aanmeldingsformulier Praktijk registreren als abonnee 4.2 Invullen aanmeldingsformulier Op het scherm ziet u de introductiepagina van het aanmeldingsformulier (zie Figuur 4-10). Figuur Introductie U moet een aantal pagina s doorlopen voordat u het formulier kunt afdrukken. Op de pagina staat ook aangegeven welke informatie nodig is bij het invullen van het formulier (Checklist). U heeft nodig: C de gegevens van de Kamer van Koophandel (indien van toepassing); C de AGB-code van uw organisatie; C de adresgegevens van uw organisatie. KWZ-verklaring In punt 2 van de checklist staat dat u een KWZ-verklaring moet invullen. Het formulier voor deze verklaring kunt u openen door op de hyperlink te klikken en vervolgens op de hyperlink KWZ-verklaring te klikken. Vul de velden in en druk het formulier af. U moet het meesturen met het aanvraagformulier voor het UZI-abonnement. De verklaring moet door alle zorgverleners die in de praktijk werkzaam zijn worden ondertekend. De KWZ-verklaring wijst één van de zorgverleners aan als de wettelijk vertegenwoordiger. 1. Klik op de knop Start registratie >>. Als deze knop niet zichtbaar is, kunt u met behulp van de verticale schuifbalk aan de rechterkant de pagina verschuiven, totdat de knop zichtbaar is. Euroned, december 2008 Pagina 4-7

25 Praktijk registreren als abonnee Invullen aanmeldingsformulier Gegevens organisatie U moet nu de gegevens van uw praktijk invullen. Deze stap bestaat uit 2 pagina s. Op de eerste pagina moet u aangeven tot welke categorie uw praktijk behoort. Op de tweede pagina moet u de naw-gegevens invullen. 1. Klik onder het kopje Cure op het keuzerondje Huisartsenpraktijk. Verschuif indien nodig de pagina met behulp van de verticale schuifbalk tot de knoppen <<Vorige en Volgende>> zichtbaar zijn. 2. Klik op de knop Volgende >>. Op de nu getoonde pagina moet u het bezoekadres, het postadres en de contactgegevens van uw praktijk invullen. De met een sterretje (*) gemarkeerde velden mag u niet leeg laten. U moet daar iets invullen. 3. Vul in het veld Naam organisatie de naam van uw praktijk in. 4. Vul in de velden Postcode in het linker vak de 4 cijfers van de postcode van uw praktijk in en in het rechter vak de 2 letters. 5. Vul in het veld Huisnummer het huisnummer van uw praktijk in. 6. Vul in het veld Toevoeging zo nodig een toevoeging van het huisnummer in. 7. Klik op de knop Straat en plaats opzoeken. U kunt de velden Straat en Plaats niet zelf invullen. Op basis van postcode en huisnummer worden beide velden gevuld. Als u een geldige postcode-huisnummer combinatie heeft ingevuld, zal het programma de juiste straat- en plaatsnaam invullen. 8. Alleen als het postadres afwijkt van het bezoekadres moet u het vinkje in het selectievakje Gelijk aan bezoekadres weghalen. Als u bijv. een postbusnummer heeft, moet u op het selectievakje klikken, zodat het vinkje wordt weggehaald. Op het scherm verschijnen dan dezelfde velden als bij het bezoekadres. U moet het postadres op dezelfde wijze invullen als het bezoekadres. 9. Vul in de velden Telefoonnummer het telefoonnummer in waaronder uw apotheek bereikbaar is. In het eerste veld is al het landnummer ingevuld. Vul in het tweede veld het netnummer zonder voorloopnul in. Vul in het laatste veld het abonneenummer in. 10. Het Faxnummer is optioneel en hoeft niet per se te worden ingevuld. 11. Vul in het veld adres het mailadres van E-Zorg in. Iedere gebruiker van Mira is aangesloten aan het E-Zorgnetwerk en heeft een E-Zorgmailadres. U bent verplicht een adres in te vullen. Het adres is onder meer nodig voor de servercertificaten. 12. Klik op de knop Volgende >>. Pagina 4-8 Euroned, december 2008