Aanvragen UZI-middelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvragen UZI-middelen"

Transcriptie

1 Aanvragen UZI-middelen Aanmelden als abonnee, aanvragen UZI-passen en servercertificaat HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 2.0 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG Euroned, december 2008

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 UZI-register Aanmelden bij het UZI-register 2.1 Soorten passen Zorgverlenerpas Medewerkerpas op naam Medewerkerpas niet op naam Soort abonnee Aanmelden als abonnee Apotheek registreren als abonnee 3.1 Soort abonnee bepalen Invullen aanmeldingsformulier Introductie Gegevens organisatie Toetsing AGB-code Wettelijk vertegenwoordiger Andere aanvrager Gemachtigde aanvrager Controle en Afdrukken Praktijk registreren als abonnee 4.1 Soort abonnee bepalen Invullen aanmeldingsformulier Introductie Gegevens organisatie Toetsing AGB-code Wettelijk vertegenwoordiger Andere aanvrager Gemachtigde aanvrager Controle en Afdrukken Euroned, december 2008 Pagina I

3 Inhoudsopgave 5 Aanvragen servercertificaat 5.0 Werkwijze aanvragen UZI-servercertificaat UZI-gegevens naar Euroned sturen Fully Qualified Domain Name (FQDN) Aanvraagformulier invullen Introductie Abonneegegevens Systeemgegevens Identiteitsvaststelling Postkantoor Controle en Afdrukken U heeft een UZI-pas U heeft GEEN UZI-pas PKCS#10 Certificate Signing Request UZI stuurt het certificaat naar Euroned Euroned installeert het certificaat Aanvragen UZI-passen 6.1 Aanvraagformulier zorgverlenerpas Introductie Abonneegegevens Gegevens (toekomstig) pashouder Toetsing AGB-code Postkantoor Controle en Afdrukken Pagina II Euroned, december 2008

4 UZI-register 1 Inleiding Inleiding 1.1 UZI-register Op 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) in werking getreden. Vanaf die dag geldt een invoeringsperiode van 1 jaar. Het BSN mag in die periode door zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars worden gebruikt; dit is echter nog niet verplicht. Met ingang van 1 juni 2009 wordt gebruik van het BSN verplicht gesteld. Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zodra de Wbsn-z dit verplicht stelt, moeten patiënten zich óók kunnen legitimeren bij andere zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars. Deze moeten kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Voor het vaststellen/controleren van het BSN van de patiënt kunt u gebruik maken van de diensten van de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z). Om aan alle de verplichtingen t.a.v. de controle bij de SBV-Z te kunnen voldoen, moet u over een UZI-pas beschikken en moet op uw systeem een UZI-servercertificaat zijn geïnstalleeerd. De wet zegt hierover dat, alleen die zorgaanbieders, die staan ingeschreven in de registers de mogelijkheid krijgen de faciliteiten van de SBV-Z te gebruiken. Registers C Zorgaanbieders en indicatieorganen worden opgenomen in het UZI-register, zorgverzekeraars in het ZOVAR-register. Deze registers zijn ingesteld door de minister van VWS. C De organisaties die de registers beheren, verstrekken geregistreerde zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars een zogenaamde UZI-pas en UZI-servercertificaat, waarmee ze toegang krijgen tot de SBV-Z. De volgende hoofdstukken beschrijven de handelingen die u moet uitvoeren om u bij het UZI-register als abonnee aan te melden en een UZI-servercertificaat en UZI-pas aan te vragen. Op de website van het UZI-register ( kunt u veel informatie in PDF-formaat vinden, u in de menubalk op de optie Informatiemateriaal klikt. Euroned, december 2008 Pagina 1-1

5 Inleiding UZI-register Deze handleiding is bedoeld als naslag bij het invullen van de vragen ten behoeve van uw registratie bij het UZI en het aanvragen van de benodigde UZI-middelen. De instructies en schermafbeeldingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de website van het UZI van begin december Het is mogelijk dat de afbeeldingen en vragen afwijken van de werkelijke situatie op de website van het UZI. De strekking van de vragen zal in dat geval naar verwachting niet verschillen met hetgeen hier beschreven is. Op de website van het UZI staat veel informatie in de sectie Veelgestelde vragen. U kunt zogeheten factsheets over veel onderwerpen openen en afdrukken. De website van het UZI-register is bereikbaar via de het adres: In de menubalk op beginpagina staat rechts de optie Veelgestelde vragen. Onder de optie Informatiemateriaal staan brochures en factsheets. Pagina 1-2 Euroned, december 2008

6 Soorten passen 2 Aanmelden bij het UZI-register Aanmelden bij het UZI-register De instructies in dit hoofdstuk hoeft u alleen uit te voeren als u nog NIET bij het UZI-register bent geregistreerd. Als u al abonnee bent, kunt u dit hoofdstuk overslaan. 2.1 Soorten passen Zorgverlenerpas Om gebruik te kunnen maken van de diensten die de SBV-Z biedt, moet u beschikken over een UZI-pas en een UZI-servercertificaat. Deze middelen kunt u alleen verkrijgen als u abonnee bent bij het UZI-register. Het UZI-register is een organisatie die de unieke identificatie van o.a. zorgverleners regelt. Het register verzorgt de verwerking van de aanvraag, productie en uitgifte van de UZI-pas en het UZI-servercertificaat. Via de website van het UZI-register kunt u zich aanmelden als abonnee. Voordat u zich aanmeldt bij het UZI-register, moet u weten welke soorten UZI-passen u kunt aanvragen. De soort abonnee die u bij het UZI-register aanvraagt, heeft invloed op de soort UZI-passen die u kunt krijgen. Het UZI-register verstrekt drie soorten UZI-passen. De informatie op de passen is toegesneden op de rol die de pashouder heeft binnen de zorgverlening. De zorgverlenerpas is bedoeld voor zorgverleners, van wie het beroep is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Houders van een zorgverlenerpas kunnen: C in het elektronisch berichtenverkeer aangeven wie ze zijn en wat hun beroep is; C gegevens versleuteld verzenden en opslaan; C een elektronische handtekening plaatsen. Voor u zelf moet u een zorgverlenerpas aanvragen Medewerkerpas op naam Dit is een persoonlijke pas voor medewerkers van een abonnee van het UZI-register. Deze pas geeft dezelfde mogelijkheden als de zorgverlenerpas en is wellicht de beste pas voor uw medewerkers. Euroned, december 2008 Pagina 2-1

7 Aanmelden bij het UZI-register Soort abonnee Medewerkerpas niet op naam 2.2 Soort abonnee Op deze pas staat niet de naam, maar de functie van de medewerker. Deze pas geeft minder bevoegdheden dan de andere twee passen en is in de situatie van apotheek of praktijk wellicht minder bruikbaar. Het UZI-register kent twee soorten abonnees. U kunt zich als individuele zorgverlener of als organisatie aanmelden. U kunt u zich het beste aanmelden als organisatie-abonnee. Dit geldt zowel voor apothekers als voor huisartsen (zowel in solo- als in groepspraktijken). In vrijwel alle gevallen zal een organisatie-registratie de meest geschikte keuze zijn. (zie ook de factsheet Wanneer is een organisatie een zorginstelling van het UZI). 2.3 Aanmelden als abonnee Op de website van het UZI-register wordt u via de antwoorden op een aantal vragen naar het juiste aanvraagformulier geleid. Na het openen van het aanvraagformulier beantwoordt u de vragen, waarna u het formulier kunt afdrukken en samen met een aantal bescheiden naar het UZI-register sturen. Ten behoeve van het invullen van het aanvraag formulier moet u beschikken over: Kamer van Koophandel nummer (indien van toepassing); Adresgegevens van uw organisatie; AGB-code van uw organisatie. Met het aanvraagformulier moet u de volgende documenten meesturen: kopie oprichtingsakte, instellingsbesluit of maatschap (geldt alleen voor huisartsen); kopie geldig identiteitsdocument van de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie. Op de volgende pagina s staan de instructies die u moet uitvoeren om een aanvraagformulier in te vullen en af te drukken. De diverse vragen worden waar nodig toegelicht. Pagina 2-2 Euroned, december 2008

8 Aanmelden als abonnee Aanmelden bij het UZI-register 1. Start de Internet Explorer. 2. Tik in de adresbalk de volgende URL Op het scherm verschijnt de beginpagina van de website van het UZI-register. Midden op de pagina staat een kader met hyperlinks (zie Figuur 2-1). Figuur Klik op de link Aanvragen abonnee. De pagina Aanvragen abonnee wordt geopend. In de alinea Welk type abonnee wordt u? staat de hyperlink Kieshulp Startpakket. 4. Klik op de link Kieshulp Startpakket. De pagina Kieshulp Startpakket wordt geopend met de eerste van de vragen die bepalen welk soort abonnement u neemt. 5. Klik op het keuzerondje een huisartsenpraktijk, huisartsenpost, apotheek of ziekenhuis (zie Figuur 2-2). Figuur 2-2 Euroned, december 2008 Pagina 2-3

9 Aanmelden bij het UZI-register Aanmelden als abonnee 6. Klik op de knop Volgende >>. Op het scherm verschijnt de volgende vraag (zie Figuur 2-3). Op dit moment voldoet Mira nog niet aan de eisen die worden gesteld aan een GBZ. Figuur Klik op het keuzerondje Nee. 8. Klik op de knop Volgende >>. Op het scherm verschijnt de volgende vraag (zie Figuur 2-4). 9. Klik op het keuzerondje dat uw categorie aangeeft. Als u apotheker bent, moet u op het keuzerondje Apotheek klikken. Als u huisarts bent, moet u op het keuzerondje Anders klikken. 10. Klik op de knop Volgende >>. Figuur 2-4 Tot zover verloopt het aanvragen van een abonnement voor alle zorgverleners gelijk. De vragen die nu op het scherm worden getoond zijn afhankelijk van het keuzerondje waarop u heeft geklikt. Als u apotheker bent, moet u verder met hoofdstuk 3 Apotheek registreren als abonnee. Als u huisarts of apotheekhoudende huisarts bent, moet u verder met hoofdstuk 4 Praktijk registreren als abonnee. Pagina 2-4 Euroned, december 2008

10 Soort abonnee bepalen 3 Apotheek registreren als abonnee Apotheek registreren als abonnee Dit hoofdstuk behandelt de vervolgvragen die u als apotheker moet beantwoorden. U heeft bij de vraag Tot welke categorie zorgaanbieders behoort u op het keuzerondje Apotheek geklikt. Per apotheek hoeft slechts één formulier te worden ingevuld. De aanvrager (wettelijk vertegenwoordiger) kan later voor de andere zorgverleners en alle medewerkers binnen de apotheek de benodigde UZI-passen aanvragen. 3.1 Soort abonnee bepalen Er volgen een aantal vragen, waarvan de antwoorden bepalen, hoe u zich het best kunt laten registreren. Op basis hiervan kunt u het bijbehorend formulier openen. Op het scherm staat de vraag of u werkzaam bent in een andere organisatievorm binnen de instelling (zie Figuur 3-1). Deze vraag heeft betrekking op bijv. een politheek. Klanten van Euroned moeten deze vraag zeer waarschijnlijk met Nee beantwoorden. Figuur 3-1 Euroned, december 2008 Pagina 3-1

11 Apotheek registreren als abonnee Soort abonnee bepalen 1. Klik op het keuzerondje Nee. 2. Klik op de knop Volgende >>. Op het scherm verschijnt nu de mededeling, dat voor u abonnee organisatie de beste keuze is. Eronder staat de vraag of het systeem, waarvoor u de UZI-middelen aanvraagt (bedoeld wordt hier het UZI-servercertificaat), in een beveiligde, afgesloten ruimte staat (zie Figuur 3-2). Als u deze vraag met Nee beantwoordt, krijgt u geen servercertificaat. Deze vraag moet u dus met Ja beantwoorden. Figuur Klik op het keuzerondje Ja. 4. Klik op de knop Volgende >>. Op het scherm verschijnt de vraag tot welke categorie uw organisatie behoort (zie Figuur 3-3). Figuur Klik op het keuzerondje Apotheek. 6. Klik op de knop Volgende >>. Pagina 3-2 Euroned, december 2008

12 Invullen aanmeldingsformulier Apotheek registreren als abonnee U heeft nu alle vragen beantwoord die nodig zijn voor het bepalen van het soort aanmeldingsformulier. Op het scherm staan een aantal hyperlinks, waarmee u formulieren kunt openen ten behoeve van het aanmelden als abonnee en het aanvragen van een servercertificaat (zie Figuur 3-4). 7. Klik op de link Formulier organisatie (apotheek) registreren als abonnee. Figuur Invullen aanmeldingsformulier Op het scherm ziet u de introductiepagina van het aanmeldingsformulier (zie Figuur 3-5). Figuur 3-5 Euroned, december 2008 Pagina 3-3

13 Apotheek registreren als abonnee Invullen aanmeldingsformulier Introductie U moet een aantal pagina s doorlopen voordat u het formulier kunt afdrukken. Op de pagina staat ook aangegeven welke informatie nodig is bij het invullen van het formulier (Checklist). U heeft nodig: C het nummer van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel (indien van toepassing); C de AGB-code van uw organisatie; C de adresgegevens van uw organisatie. 1. Klik op de knop Start registratie >>. Als deze knop niet zichtbaar is, kunt u met behulp van de verticale schuifbalk aan de rechterkant de pagina verschuiven, totdat de knop zichtbaar is Gegevens organisatie De tweede stap bestaat uit het invullen van de gegevens van uw apotheek. Deze stap bestaat uit 2 pagina s. Op de eerste pagina moet u aangeven tot welke categorie uw organisatie behoort. 1. Klik onder het kopje Cure op het keuzerondje Apotheek. Verschuif indien nodig de pagina met behulp van de verticale schuifbalk tot de knoppen zichtbaar zijn. 2. Klik op de knop Volgende >>. Op de nu getoonde pagina moet u het bezoekadres, het postadres en de contactgegevens van uw apotheek invullen. De met een sterretje (*) gemarkeerde velden mag u niet leeg laten. U moet daar iets invullen. 3. Vul in het veld Naam organisatie de naam van uw apotheek in. 4. Vul in de velden Postcode in het linker vak de 4 cijfers van de postcode van uw apotheek in en in het rechter vak de 2 letters. 5. Vul in het veld Huisnummer het huisnummer van uw apotheek in. 6. Vul in het veld Toevoeging zo nodig een toevoeging van het huisnummer in. 7. Klik op de knop Straat en plaats opzoeken. U kunt de velden Straat en Plaats niet zelf invullen. Op basis van postcode en huisnummer worden beide velden gevuld. Als u een geldige postcode-huisnummer combinatie heeft ingevuld, zal het programma de juiste straat- en plaatsnaam invullen. 8. Alleen als het postadres afwijkt van het bezoekadres moet u het vinkje in het selectievakje Gelijk aan bezoekadres weghalen. Als u bijv. een postbusnummer heeft, moet u op het selectievakje klikken, zodat het vinkje wordt weggehaald. Op het scherm verschijnen dan dezelfde velden als bij het bezoekadres. U moet het postadres op dezelfde wijze invullen als het bezoekadres. Pagina 3-4 Euroned, december 2008

14 Invullen aanmeldingsformulier Apotheek registreren als abonnee Toetsing 9. Vul in de velden Telefoonnummer het telefoonnummer in waaronder uw apotheek bereikbaar is. In het eerste veld is al het landnummer ingevuld. Vul in het tweede veld het netnummer zonder voorloopnul in. Vul in het laatste veld het abonneenummer in. 10. Het Faxnummer is optioneel en hoeft niet per se te worden ingevuld. 11. Vul in het veld adres het mailadres van E-Zorg in. Iedere gebruiker van Mira is aangesloten aan het E-Zorgnetwerk en heeft een E-Zorgmailadres. U bent verplicht een adres in te vullen. Het adres is onder meer nodig voor de servercertificaten. 12. Klik op de knop Volgende >>. De derde stap bestaat uit het invullen van nummers die het UZI-register gebruikt om een aantal ingevulde gegevens te controleren (zie Figuur 3-6). Figuur AGB-code 1. Vul in het veld KvK-nummer het nummer in waaronder uw organisatie bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. De andere velden op deze pagina zijn optioneel. Het is wellicht verstandig ook het KvK-nummer van de wettelijke vertegenwoordiger in te vullen (indien van toepassing). 2. Klik op de knop Volgende >>. De volgende stap is het invullen van de AGB-code. Het opgeven van de AGB-code is niet verplicht. U kunt echter een AGB-code op de UZI-pas laten opnemen. In onderstaande tabel ziet u welke AGB-code bij welke situatie hoort. Euroned, december 2008 Pagina 3-5

15 Apotheek registreren als abonnee Type aanvraag Abonnee zorgverlener Abonnee organisatie Zorgverlenerpas Medewerkerpas Servercertificaat Invullen aanmeldingsformulier AGB-code AGB-code zorgverlener AGB-code apotheek AGB-code zorgverlener AGB-apotheek AGB-apotheek Bij een apotheek gaat het altijd om het registreren van een organisatie als abonnee; u moet hier dus de AGB-code van uw apotheek invullen. Deze code wordt op de medewerkerpas en in het servercertificaat opgenomen. Op de zorgverlenerpas staat altijd de persoonlijke AGB-code van de zorgverlener en niet de AGB-code van de apotheek. 1. Vul in het veld AGB-code de AGB-code van uw apotheek in. Een AGB-code bestaat uit een aaneengesloten reeks van 8 cijfers, zonder streepjes of andere (lees)tekens. 2. Klik op de knop Volgende >> Wettelijk vertegenwoordiger De volgende stap het is verstrekken van informatie over de wettelijk vertegenwoordiger van uw apotheek. Dit is de persoon die juridische aansprakelijkheid voor de apotheek heeft. Bij het abonneetype organisatie is dit misschien niet altijd duidelijk. Zoek uit wie de officiële wettelijk vertegenwoordiger van uw organisatie is, voordat u met uw aanvraag begint. U moet een kopie van het identiteitsdocument, waarvan u hier het nummer invult, meesturen met het aanvraagformulier. Tevens moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor het delen van uw persoonsgegevens met andere organisaties. Zonder deze toestemming kunt u geen abonnee worden van het UZI-register. Apothekers, die geen eigenaar van de apotheek zijn, moeten met de eigenaar overleg plegen over de wijze waarop de gegevens worden verstrekt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het UZI-register Andere aanvrager Als de wettelijk vertegenwoordiger niet zelf de UZI-passen en het UZI-servercertificaat aanvraagt, kan een andere persoon dat doen. In dat geval moeten van die persoon ook gegevens worden ingevuld. Pagina 3-6 Euroned, december 2008

16 Invullen aanmeldingsformulier Apotheek registreren als abonnee Door op het keuzerondje Ja bij Andere aanvrager te klikken, geeft u aan dat iemand anders dan de wettelijk vertegenwoordiger de UZI-middelen aanvraagt. 1. Vul de verlangde informatie in De velden en keuzerondjes spreken voor zich en behoeven verder geen toelichting. 2. Klik op de knop Volgende >> Gemachtigde aanvrager Als u bij Andere aanvrager op het keuzerondje Nee heeft geklikt, dan verschijnt deze pagina NIET op het scherm. In dat geval moet u verder gaan met Controle en Afdrukken. Heeft u op het keuzerondje Ja geklikt, dan verschijnt een soortgelijke pagina als bij de wettelijke vertegenwoordiger. Vul de verlangde gegevens in. U moet een kopie van het identiteitsdocument, waarvan u het nummer heeft ingevuld, met het aanvraagformulier meesturen. Ook nu moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor het verwerken en delen van de persoonsgegevens. Zonder deze toestemming wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 1. Vul de verlangde informatie in De velden en keuzerondjes spreken voor zich en behoeven geen toelichting. 2. Klik op de knop Volgende >> Controle en Afdrukken De laatste stap is het controleren van de ingevulde gegevens. Op het scherm staat alle ingevulde informatie gerangschikt naar gegevenssoort. Door op de hyperlink Wijzigen te klikken, wordt de pagina met de betreffende gegevens getoond. Als u na het corrigeren van de gegevens op de knop Volgende >> klikt, wordt de controle-pagina weer getoond met de aangepaste informatie. U moet het formulier afdrukken om het naar het UZI-register te kunnen sturen. 1. Klik op de knop Print dit formulier. In een nieuw venster (of tabblad) worden de gegevens getoond. Tegelijk wordt het windowsdialoogvenster Afdrukken geopend. 2. Klik op de knop Afdrukken. Euroned, december 2008 Pagina 3-7

17 Apotheek registreren als abonnee Invullen aanmeldingsformulier Op de printer worden een aantal pagina s afgedrukt. Op de laatste pagina van het aanvraagformulier moet de wettelijk vertegenwoordiger zijn naam en handtekening plaatsen. Als er een gemachtigde aanvrager is ingevuld, moet ook deze het formulier tekenen. Er wordt ook een extra pagina afgedrukt, waarop staat aangegeven welke bijlagen tegelijk met het formulier moeten worden verstuurd. Ga verder met hoofdstuk 5 Aanvragen UZI-servercertificaat. Pagina 3-8 Euroned, december 2008

18 Soort abonnee bepalen 4 Praktijk registreren als abonnee Praktijk registreren als abonnee Dit hoofdstuk beschrijft de vervolgvragen die u als huisarts moet beantwoorden. U heeft bij de vraag Tot welke categorie zorgaanbieders behoort u op het keuzerondje Anders geklikt. Per praktijk hoeft slechts één formulier voor te worden ingevuld. De aanvrager (wettelijk vertegenwoordiger) kan later voor de andere zorgverleners en alle medewerkers binnen de praktijk de benodigde UZI-passen aanvragen. Ook het servercertificaat kunt u pas aanvragen, nadat u als abonnee bij het UZI-register bent geregistreerd. 4.1 Soort abonnee bepalen Er volgen een aantal vragen, waarvan de antwoorden bepalen, hoe u zich het best kunt laten registreren. Op basis hiervan kunt u het bijbehorend formulier openen. Op het scherm staat de vraag of u huisarts bent (zie Figuur 4-1). Figuur Klik op het keuzerondje Ja. 2. Klik op de knop Volgende >>. De volgende vraag heeft betrekking op het wel of niet samenwerken met andere zorgverleners (zie Figuur 4-2). Het antwoord op deze vraag bepaalt mede welk soort abonnee u wordt. Euroned, december 2008 Pagina 4-1

19 Praktijk registreren als abonnee Soort abonnee bepalen Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 4. Klik op de knop Volgende >>. Als u deze vraag met Nee heeft beantwoord, geeft het programma aan dat u voor abonnee zorgverlener in aanmerking komt. In dat geval gaat de volgende vraag over de ruimte, waarin de server staat (ga verder op pagina 4-5 met de vraag of de server in een afgesloten ruimte staat). Als u de vraag met Ja heeft beantwoord, ziet u de vraag uit Figuur 4-3 op het scherm. Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 6. Klik op de knop Volgende >>. Als u deze vraag met Ja heeft beantwoord, meldt het programma dat uw werkgever abonnee kan worden. Er worden dan verder geen vragen meer gesteld en u kunt geen aanvraagformulier afdrukken. Pagina 4-2 Euroned, december 2008

20 Soort abonnee bepalen Praktijk registreren als abonnee Als u de vraag met Nee heeft beantwoord, ziet u op het scherm de vraag of deze collega bij u in dienst is (zie Figuur 4-4). Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 8. Klik op de knop Volgende >>. Als u de vraag met Ja heeft beantwoord, geeft het programma aan, dat abonnee zorgverlener voor u de beste keuze is. In dat geval gaat de volgende vraag over de ruimte, waarin de server staat (ga verder op pagina 4-5 met de vraag of de server in een afgesloten ruimte staat). Als u de vraag met Nee heeft beantwoord, gaat de volgende vraag over juridische verantwoordelijkheid (zie Figuur 4-5). Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 10. Klik op de knop Volgende >>. Euroned, december 2008 Pagina 4-3

21 Praktijk registreren als abonnee Soort abonnee bepalen Als u de vraag met Nee heeft beantwoord, geeft het programma aan, dat abonnee zorgverlener voor u de beste keuze is. In dat geval gaat de volgende vraag over de ruimte, waarin de server staat (ga verder op pagina 4-5 met de vraag of de server in een afgesloten ruimte staat). Als u de vraag met Ja heeft beantwoord, gaat de volgende vraag over het delen van faciliteiten (zie Figuur 4-6). Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 12. Klik op de knop Volgende >>. Als u de vraag met Nee heeft beantwoord, geeft het programma aan, dat abonnee zorgverlener voor u de beste keuze is. In dat geval gaat de volgende vraag over de ruimte, waarin de server staat (ga verder op pagina 4-5 met de vraag of de server in een afgesloten ruimte staat). Als u de vraag met Ja heeft beantwoord, geeft het programma aan dat op basis van uw antwoorden abonnee organisatie voor u de beste keuze is. Op het scherm ziet u in dat geval een vraag over inschrijving bij de Kamer van Koophandel (zie Figuur 4-7). Pagina 4-4 Euroned, december 2008

22 Soort abonnee bepalen Praktijk registreren als abonnee Figuur Klik op een van de keuzerondjes. 14. Klik op de knop Volgende >>. De vraag over de inschrijving bij de Kamer van Koophandel moet u beantwoorden op basis van de feitelijke situatie. Afhankelijk van uw antwoord moet u een formulier invullen mét (Ja) of zónder (Nee) informatie over uw inschrijving bij de KvK. Op het scherm staat vervolgens de vraag of het systeem, waarvoor u de UZI-middelen aanvraagt, in een beveiligde, afgesloten ruimte staat (zie Figuur 4-8). Figuur 4-8 Euroned, december 2008 Pagina 4-5

23 Praktijk registreren als abonnee Soort abonnee bepalen 15. Klik op het keuzerondje Ja. 16. Klik op de knop Volgende >>. Als u deze vraag met Nee beantwoordt, krijgt u geen servercertificaat. Deze vraag moet u dus met Ja beantwoorden. Figuur 4-9 U heeft nu alle vragen beantwoord voor het bepalen van het soort aanmeldingsformulier. Op het scherm staan een aantal hyperlinks, waarmee u het formulier kunt openen t.b.v het aanmelden (zie Figuur 4-9). Afhankelijk van de soort abonnee, die het programma u adviseert, kan hier ook de naam van een ander formulier staan 17. Klik op de hyperlink Formulier organisatie registreren als abonnee (samenwerkende zorgverleners met KvK). Op de volgende pagina s staat het aanmeldingsformulier ten behoeve van het registreren als abonnee organisatie beschreven. Het formulier t.b.v. het aanmelden als abonnee zorgverlener wijkt enigszins af van het hier toegelichte formulier, doch heeft eenzelfde look and feel. Tegelijk met het aanmelden als abonnee zorgverlener kunt u uw UZI-zorgverlenerpas aanvragen. Bij het aanmelden als abonnee organisatie moet u de UZI-passen met behulp van een apaprt formulier aanvragen. Pagina 4-6 Euroned, december 2008

24 Invullen aanmeldingsformulier Praktijk registreren als abonnee 4.2 Invullen aanmeldingsformulier Op het scherm ziet u de introductiepagina van het aanmeldingsformulier (zie Figuur 4-10). Figuur Introductie U moet een aantal pagina s doorlopen voordat u het formulier kunt afdrukken. Op de pagina staat ook aangegeven welke informatie nodig is bij het invullen van het formulier (Checklist). U heeft nodig: C de gegevens van de Kamer van Koophandel (indien van toepassing); C de AGB-code van uw organisatie; C de adresgegevens van uw organisatie. KWZ-verklaring In punt 2 van de checklist staat dat u een KWZ-verklaring moet invullen. Het formulier voor deze verklaring kunt u openen door op de hyperlink te klikken en vervolgens op de hyperlink KWZ-verklaring te klikken. Vul de velden in en druk het formulier af. U moet het meesturen met het aanvraagformulier voor het UZI-abonnement. De verklaring moet door alle zorgverleners die in de praktijk werkzaam zijn worden ondertekend. De KWZ-verklaring wijst één van de zorgverleners aan als de wettelijk vertegenwoordiger. 1. Klik op de knop Start registratie >>. Als deze knop niet zichtbaar is, kunt u met behulp van de verticale schuifbalk aan de rechterkant de pagina verschuiven, totdat de knop zichtbaar is. Euroned, december 2008 Pagina 4-7

25 Praktijk registreren als abonnee Invullen aanmeldingsformulier Gegevens organisatie U moet nu de gegevens van uw praktijk invullen. Deze stap bestaat uit 2 pagina s. Op de eerste pagina moet u aangeven tot welke categorie uw praktijk behoort. Op de tweede pagina moet u de naw-gegevens invullen. 1. Klik onder het kopje Cure op het keuzerondje Huisartsenpraktijk. Verschuif indien nodig de pagina met behulp van de verticale schuifbalk tot de knoppen <<Vorige en Volgende>> zichtbaar zijn. 2. Klik op de knop Volgende >>. Op de nu getoonde pagina moet u het bezoekadres, het postadres en de contactgegevens van uw praktijk invullen. De met een sterretje (*) gemarkeerde velden mag u niet leeg laten. U moet daar iets invullen. 3. Vul in het veld Naam organisatie de naam van uw praktijk in. 4. Vul in de velden Postcode in het linker vak de 4 cijfers van de postcode van uw praktijk in en in het rechter vak de 2 letters. 5. Vul in het veld Huisnummer het huisnummer van uw praktijk in. 6. Vul in het veld Toevoeging zo nodig een toevoeging van het huisnummer in. 7. Klik op de knop Straat en plaats opzoeken. U kunt de velden Straat en Plaats niet zelf invullen. Op basis van postcode en huisnummer worden beide velden gevuld. Als u een geldige postcode-huisnummer combinatie heeft ingevuld, zal het programma de juiste straat- en plaatsnaam invullen. 8. Alleen als het postadres afwijkt van het bezoekadres moet u het vinkje in het selectievakje Gelijk aan bezoekadres weghalen. Als u bijv. een postbusnummer heeft, moet u op het selectievakje klikken, zodat het vinkje wordt weggehaald. Op het scherm verschijnen dan dezelfde velden als bij het bezoekadres. U moet het postadres op dezelfde wijze invullen als het bezoekadres. 9. Vul in de velden Telefoonnummer het telefoonnummer in waaronder uw apotheek bereikbaar is. In het eerste veld is al het landnummer ingevuld. Vul in het tweede veld het netnummer zonder voorloopnul in. Vul in het laatste veld het abonneenummer in. 10. Het Faxnummer is optioneel en hoeft niet per se te worden ingevuld. 11. Vul in het veld adres het mailadres van E-Zorg in. Iedere gebruiker van Mira is aangesloten aan het E-Zorgnetwerk en heeft een E-Zorgmailadres. U bent verplicht een adres in te vullen. Het adres is onder meer nodig voor de servercertificaten. 12. Klik op de knop Volgende >>. Pagina 4-8 Euroned, december 2008

Handleiding aanvraag UZI servercertificaat (Vrumun gebruiker):

Handleiding aanvraag UZI servercertificaat (Vrumun gebruiker): Handleiding aanvraag UZI servercertificaat (Vrumun gebruiker): Inleiding Deze handleiding beschrijft stapsgewijs hoe u het UZI servercertificaat aanvraagt bij het UZI register. Dit servercertificaat is

Nadere informatie

UZI certificaat installeren en BSN controle instellen (SBV-Z)

UZI certificaat installeren en BSN controle instellen (SBV-Z) Voor een betrouwbare controle van het BSN in ONS Registratie wordt een van de bronnen de SBV-Z (Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg) gebruikt. Ten behoeve van het gebruik van deze bron dient een

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

Handleiding voor aanvraag en installatie van het UZI servercertificaat (Onatal)

Handleiding voor aanvraag en installatie van het UZI servercertificaat (Onatal) Handleiding voor aanvraag en installatie van het UZI servercertificaat (Onatal) Inleiding Deze handleiding is een stap-voor-stap instructie wanneer u er voor kiest om het gebruik te maken van de Onatal-wizard

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding voor SWV beheerders

Handleiding voor SWV beheerders Handleiding voor SWV beheerders Beheer van regio/samenwerkingsverbanden in Supportal Datum 18 april 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Randvoorwaarden... 3 1.2 Spelregels... 3 1.3 Consequenties

Nadere informatie

Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Informatie voor zorgaanbieders

Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Informatie voor zorgaanbieders Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg Informatie voor zorgaanbieders BSN in de zorg Identificatie en opvragen BSN Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

KPN BAPI Certificaten aanvraag procedure

KPN BAPI Certificaten aanvraag procedure Na de inbraak bij Diginotar is het vanaf 30 januari 2012 mogelijk om de oude certificaten van Diginotar te vervangen door nieuwe bij KPN. Hiertoe moet u de volgende procedure volgen.een overzicht met de

Nadere informatie

LSP. Werken met de LSP-functies van MIRA

LSP. Werken met de LSP-functies van MIRA LSP Werken met de LSP-functies van MIRA CGM Nederland, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding i 1 Voorbereiding 1 2 Inloggen met UZI-pas 2 2.1 UZI-pas kiezen 2 2.2 Gebruiker kiezen 2 2.3 Verkeerde pincode

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Certificaten 2012 Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Certificaten 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Certificaten in SSO...2 3 Update...2 4 Pincode per werkgever...2 5 Persoonlijk certificaat...2 5.1 KPN BAPI certificaten...3 5.2 Ander softwarepakket...5 5.2.1 Elsevier...5

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Abonnee van het UZI-register

Abonnee van het UZI-register Abonnee van het UZI-register en dan Abonnee van het UZI-register en dan 02 Inhoudsopgave Inleiding 04 Wat regelt u als eerste? 05 Aanpassing systeem 05 Kaartlezers aanvragen 05 Beveiligen werkplek 06

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Abonnee van het UZI-register. en dan...

Abonnee van het UZI-register. en dan... Abonnee van het UZI-register en dan... Inhoudsopgave Inleiding 05 Wat regelt u als eerste? 06 Aanpassing systeem 06 Kaartlezers aanvragen 06 Beveiligen werkplek 07 Veilig gebruik UZI-pas 07 Hoe is misbruik

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in de zorg verplicht. Deze handleiding beschrijft de reguliere bevraging van de cliëntgegevens zoals deze binnen PlanCare Dossier

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni Invoering in de Zorg: GGZ Idius Felix Programma Invoering EPD en in de Zorg Bijeenkomst Invoering GGZ Nederland - 23 juni 2008 Agenda Wbsn-z: Wat betekent de wet voor zorgaanbieders in de GGZ? - Wbsn-z

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Versie: 2012042101 Pagina 1 van 14 Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Hieronder vindt u de stappen om certificaten voor elektronische BTW-aangifte in SnelStart

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen?

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013 Inhoud 1. Inschrijven 2. Oproep zoeken en erop reageren 2.1 Inloggen 2.2 Twee manieren om oproepen te zoeken 2.2.1 Oproep zoeken per rubriek 2.2.2 Oproep

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Algemeen Met dit formulier kunt u Beroepsgebonden Certificaten aanvragen bij KPN. Beroepsgebonden Certificaten zijn Certificaten

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Op https://aanvragen.meermetminder.nl

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers)

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Algemene toelichting Wat kunt u doen met dit formulier? U kunt met dit formulier nummers voor toegang tot ondernemingen

Nadere informatie

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier IJsselland Ziekenhuis Zorgverleners leggen alle gegevens over hun patiënten vast in een medisch dossier. Het IJsselland Ziekenhuis

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Organisatie van de PKI

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulier

Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulier Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulier Moet ik inloggen met mijn DigiD of met eherkenning? ***Nee, dit is niet verplicht. Echter als u tussentijds het formulier wilt opslaan dan moet u wel met

Nadere informatie

Per gemeente of samenwerkingsverband zijn via de decentrale beheermodule aanpassingen mogelijk op de volgende punten:

Per gemeente of samenwerkingsverband zijn via de decentrale beheermodule aanpassingen mogelijk op de volgende punten: Handleiding Decentrale Beheermodule aanvraag bijstand Inleiding De Decentrale Beheermodule aanvraag bijstand is bedoeld om gemeenten in staat te stellen de inhoud en het procesverloop van de digitale aanvraag

Nadere informatie

Handleiding voor CTR-gebruikers

Handleiding voor CTR-gebruikers Handleiding voor CTR-gebruikers Inhoud 1. Inleiding 3 2. Basisbegrippen 3 3. Toegang 4 3.1. Technische vereisten 4 3.2. Hoe opent u CTR? 4 3.3. Keuze van het profiel 4 4. Algemeen overzicht 5 4.1. Hoofding

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten?

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten? CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 88/2005 datum : 27 december 2005 onderwerp : Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Op dit moment is het alleen

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GPK applicatie

Gebruikershandleiding GPK applicatie Gebruikershandleiding GPK applicatie Versie: 3 B 1623c Datum: 1 juli 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 EERSTE AANMELDING... 3 2.1 Wat heeft u nodig?... 3 3 OPSTARTEN EN AFSLUITEN... 4 3.1 Opstarten...

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden

Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden Augustus 2016 Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Portaal openen... - 4-3. Registreren... - 6-4. Inloggen... - 10-5. Wachtwoord verlopen... - 12-6. Wachtwoord vergeten... -

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Beveiliging documentuitwisseling zorginstellingen

Beveiliging documentuitwisseling zorginstellingen Beveiliging documentuitwisseling zorginstellingen Auteur: Marc de Graauw Versie: 1, 10 september 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Beveiliging... 3 3. Certificaten... 3 3.1 Zorginstellingen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Instellen e-mail. 2004 Holomarcus

Instellen e-mail. 2004 Holomarcus 2004 Holomarcus Voorwoord U heeft een domeinnaam geregistreerd via Holomarcus. En nu wilt u e-mail dat verzonden is naar die domeinnaam kunnen ontvangen, en u wilt e-mail kunnen versturen vanaf dezelfde

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

FPP Web. De voordelen van FPP Web:

FPP Web. De voordelen van FPP Web: FPP Web FPP Web is het online polisadministratie systeem van Fiets Perfect Polis. Met uw dealer code en wachtwoord krijgt u toegang tot een beveiligde omgeving waar u nieuwe polissen kunt aanvragen en

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.5 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23. Domein Organisatie

Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23. Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij CreAim. Belangrijk: lees eerst de bijgevoegde toelichting

Nadere informatie

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding voor zorgverleners ZWIP Handleiding april 2015 1 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie.

Nadere informatie

Partnerportaal handleiding

Partnerportaal handleiding Welkom als nieuwe partner van de U-pas. In deze handleiding leggen we u stap voor stap uit hoe u zich bij ons aanmeldt en hoe u vervolgens een actie en/of activiteit opvoert. Bij 1. REGISTRATIEWIJZE staat

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Let op: lees eerst de toelichting behorend bij dit formulier (zie pagina 3 t/m 5) Als patiënt kunt u een kopie van (een deel van)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren

Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren Moet ik inloggen met mijn DigiD of met eherkenning? ***Nee, dit is niet verplicht. Echter als u tussentijds het formulier wilt opslaan dan moet u wel met

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase FlexBase is het leermiddelenarrangement voor het bakkersonderwijs in Nederland, waarbij zowel papieren als digitale leermiddelen worden gebruikt. Deze handleiding

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Aanvragen Postcode ideal

Aanvragen Postcode ideal Aanvragen Postcode ideal Om gebruik te kunnen maken van Postcode ideal dient u eerst een account aan te maken. Dit kunt u doen door in uw webshop via Webshop > Betaalmethodes > Postcode op de knop Maak

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. Hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl.

Nadere informatie

Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013

Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013 Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 De bestelprocedure... 4 2.1 Product selecteren... 4 2.2 Certificate Signing Request

Nadere informatie

OZIS-DWA. Uitwisselen patiëntinformatie en medicatiegegevens via de OZIS-server. Versie 1.9 HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG

OZIS-DWA. Uitwisselen patiëntinformatie en medicatiegegevens via de OZIS-server. Versie 1.9 HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG OZIS-DWA Uitwisselen patiëntinformatie en medicatiegegevens via de OZIS-server HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 1.9 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG Euroned, oktober 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook

Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.5 Datum 24 november 2014 Status Definitief (UZ69.03) Inhoud 1 Elektronische ondertekening van e-mail met Microsoft Outlook 3 1.1 Randvoorwaarden 3 1.2

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Instructieblad aanmelden

Instructieblad aanmelden 5.0 E-mail aanmelden E-mail registreren en aanmelden Met een e-mailadres kun je post versturen en ontvangen met je computer. Je hebt daarvoor je eigen e-mailadres nodig en een e-mailadres van de persoon

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Handleiding indesteeg.nl

Handleiding indesteeg.nl Handleiding indesteeg.nl Deze korte handleiding beschrijft hoe u artikelen of kalender items toe kan voegen aan de website. 1) Registreren Het is noodzakelijk om allereerst te registreren om een gebruikersaccount

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Demonstratie Machtigingenportaal. 14 mei 2013

Demonstratie Machtigingenportaal. 14 mei 2013 Demonstratie Machtigingenportaal 14 mei 2013 Inhoud Inleiding Het digitale aanvraagproces Demonstratie van het machtigingenportaal Koppeling met uw eigen informatiesysteem Support Inleiding Van papier

Nadere informatie